Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig læsning, g alle pinterne fremstår måske ikke helt klare i sig selv. Indledning Om MMD: Cand. Mag. i filsfi fra Aarhus Universitet. Arbejdede derefter en krt peride med at sætte en virksmhed p hvrefter jeg i flere år arbejdede sm ledelsesknsulent fr knsulenthuset McKinsey & Cmpany i København med længere phld i UK g USA Laver nu en erhvervsphd i ledelse g filsfi, igen med Filsfi (AU) samt pensinsselskabet PenSam i København.! Jeg arbejder med spørgsmålet m det at være sig selv eller det at være en sammenhængende persn sm et universelt g filsfisk spørgsmål hvr jeg især arbejder med Kierkegaards tænkning m selv g persn g sm et mere praktisk spørgsmål hvr jeg bl.a. i den virksmhed jeg har med i mit PhD-prjekt, arbejder med ledere g medarbejdere m den udfrdring at være sig selv under de vilkår en mderne arbejdsplads tilbyder! Hvrfr jeg gør det: Frdi vi synes at være meget fkuserede på netp mennesket i bred frstand i erhvervslivet i dag. Men dette fkus giver sig sm regel udslag i frsøg på at udvikle vres mellem-menneskelige relatiner ved fx at arbejde med selve rganisatinsstrukturen eller systemet eller ved, måske mere subtilt, at frsøge at udvikle det sprg vi bruger ver fr hinanden til fx at være mere anerkendende eller værdsættende appreciative er et af de engelske rd der fylder meget i disse år i erhvervslivet. Dette fkus på relatiner altså på det der fregår imellem s 1

2 kan alt sammen være meget fint g brugbart, men når mennesker i strt mfang går ned med stress, g når det i det hele taget er tvivlsmt m vres fkus på mennesker i rganisatiner har en psitiv effekt på det enkelte menneskes trivsel, har det måske nget at gøre med at det måske ikke er nk, eller måske endda frfejlet at tr at nøglen til vres trivsel i rganisatinerne skal findes i relatinerne altså i hvrdan vi virker sammen eller taler til hinanden. Måske skal egentlig trivsel snarere findes i en besindelse på m vi selv, hver især sm persner hænger sammen. Nu er det ikke sådan at gde relatiner g gde, sunde persner er nget der udelukker hinanden. Men der er nk i dag en slagside md at interessere sig fr relatiner hvilket jeg gdt vil prøve at krrigere med et fkus på persnen. Jeg vil løbende i fredraget vende tilbage til denne prblematik, men fr nu nævner jeg den blt fr at give en frnemmelse af hvrfr jeg arbejder med spørgsmålene m selv g persn. Jeg regner med at tale en lille times tid hvrefter der vil være mulighed fr diskussin. Men hvis man undervejs skulle have spørgsmål eller gerne vil have uddybet nget af det jeg siger er man gså meget velkmmen til at byde ind. Idet jeg især taler m Kierkegaard, vil fredraget uundgåeligt blive nget filsfisk g måske i den frstand svært så vær fri til at stille spørgsmål! Men nu til spørgsmålet m Kierkegaard g kreativitet g det at være født på ny sm er verskriften fr mit fredrag her i dag. Der er t temaer jeg kunne tænke mig at behandle g sm jeg mener har en høj grad af relevans fr den måde vi tænker kreativitet g innvatin på i dag både sm privatpersner g i erhvervslivet. Begge temaer knytter sig naturligt nk til min frskning i persn-frståelsen hs Kierkegaard Det ene tema angår spørgsmålet m hvrvidt kreativitet skal tænkes sm det at lave ting der ser kreative ud eller m vi egentlig ikke risikere at dræne s selv i jagten på det der synes kreativt g snarere burde verveje hvrdan vi vinder en stadig g stærk friskhed i selve vres persn i det helt almindelige liv vi lever. Det handler altså m det man kunne kalde spørgsmålet m indre eller ydre kreativitet? 2

3 Det andet tema hænger sammen med det første g handler m hvrvidt vi i den mderne jagt på innvative fællesskaber egentlig risikerer at få ensrettet de enkelte mennesker/ medarbejdere g i sidste ende, irnisk nk, gjrt dem ukreative. Det handler altså her m det spørgsmål man kunne kalde Fællesskabet eller den enkelte sm kreativitetens kilde? Jeg vil, hvis tiden tillader det, slutteligt frtælle lidt m hvilke prjekter jeg laver med ledere g medarbejdere i min PhD-virksmhed m det spørgsmål at være sig selv g fungere sm persn. Tema 1: Indre eller ydre kreativitet? Det er nk usædvanligt verhvedet at tale m Kierkegaard g kreativitet. Kierkegaard er ikke nrmalt den tænker man vil hive frem når man taler m det at være kreativ endsige innvativ. Man finder ganske vist en helt uhørt grad af kreativitet i Kierkegaards egen måde at arbejde på litterært g filsfisk, g samtidig gør han sig utallige vervejelser ver æstetikkens g kunstens eller stilens betydning i frhld til liv g tænkning, fx skriver han i værket Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift: Den der er Existerende er bestandigt i Vrden; den virkeligen existerende subjektive Tænker eftergjør bestandig tænkende denne sin Existents g sætter al sin Tænken i Vrden. Det er hermed sm med at have Stiil, kun Den har egentlig Stiil, der aldrig har nget Færdigt, men hver Gang han begynder»rører Sprgets Vande«, saa det meest dagligdags Udtryk fr ham bliver til med nyfødt Oprindelighed (SKS 7, s. 85) Det filsfiske eller litterære værk skal altså sætte alt i tilblivelse g bevægelse (vrden), det skal røre sprgets vande, men er der er en særlig grund til det sm ikke handler m at værket skal virke kreativitet i en banal frstand. Det handler ikke m at værket skal have en cl stil altså se gdt ud eller almindelig frstand være spændende men m at det skal hjælpe læseren eller mdtageren til en bevægelse g friskhed i egen tilværelse. Kierkegaard taler m en nyfødt prindelighed i udtrykket netp med henblik på at læseren i en vis frstand g med et lån fra Bibelen (Jhs, 3,3) skal erfare verden sm var han eller hun født på ny. (heraf titlen på fredraget). 3

4 Og den tilværelse der er tale m g sm skal erfares g vertages med frnyet friskhed, er netp ikke ngen særlig frfinet eller glværdig tilværelse, men simpelthen det liv man nu engang står i. Det kan selvfølgelig være at man er heldig lige netp at være havnet i et i ydre frstand meget fint g glværdigt liv man er måske præsident, ppstjerne eller direktøren fr det hele eller bare kendt sm der j gså er mange der er i dag g det skal man naturligvis have lv at glæde sig ver men pgaven her er med g i sin egen persn at kunne finde friskhed hvilket betyder ting sm alvr, kærlighed, glæde, deltagelse i tilværelsen g ikke at skulle leve af en eller anden frm fr ydre særlighed eller udmærkelse. Det spørgsmål jeg derfr gdt kunne tænke mig at rejse, er m den kreativitet vi synes at ville indføre i virksmheder i dag, udtrykker en frm fr verfladiskhed i frhld til hvad det egentlig vil sige at stå i et kreativt frhld til livet. Har vi et lidt frfejlet håb m at ved at gøre ngle særlige g specielle ydre eller synlige ting, så bliver livet autmatisk særligt g specielt? Og skyldes dette håb egentlig at vi lidt grft sagt er gået i stå sm persner g ikke kan finde bevægelsen g friskheden der hvr vi allerede er? Denne uges kursus hedder Det legende menneske g titlen synes at ramme en efterspørgsel i erhvervslivet g i samfundet i det hele taget det er j netp derfr vi er samlet her Men man kunne jeg håber at det er i rden stille det lidt prvkerende spørgsmål: Hvad skal legen til fr? Er den en ydre pynt eller et krydderi på et liv der egentlig står stille, eller er den et bidrag til at sætte livet i bevægelse med nyfødt prindelighed. Frhåbentlig det sidste. Men det kan gså være at det er det første. Hvis det virkelig er det første, at legen egentlig er en pynt på et liv der står stille, skal man naturligvis ikke sm enkeltpersn gå til i ærgrelse ver denne ulykkelige situatin det er vel den mest almindelige ting i verden at tilværelsen kan pleves sm ubevægelig eller stillestående g at man griber lidt til det ene g lidt til det andet fr at føle en bevægelse i gang. Det sker i hvert fald fr mig et par gange m dagen Det vil sige, det er ikke min hensigt at bebrejde flk erfaringen af stilstand. Men spørgsmålet er hvad det er vi fejrer g belønner sm virksmheder g sm kultur i det hele taget, hvr vi gerne vil hen med s selv. Hvis vi fejrer en masse ting der ligner leg playstatin, teater eller brdfdbld i virksmheden, g japansk mad i kantinen men ellers 4

5 ikke interesserer s fr m vi er rigtigt g levende i gang med vres almindelige, jrdiske liv bevæger vi s nk uden at vide af det længere g længere væk fra den kreativitet vi i første mgang efterspurgte. Jeg vil derfr (med Kierkegaard) anbefale en besindelse på hvad det vil sige at være en fungerende persn sm står i et friskt g levende frhld til livet førend (eller i det mindste samtidig med) vi fylder livet med ydre frmer fr kreativitet g leg ikke frdi livet da skal fyldes med andet end kreativitet g leg, men frdi vi ellers nk vil skuffes ver at kreativiteten g legen aldrig blev det vi helt havde håbet. Om Kierkegaards persnfrståelse Lad mig prøve at sige lidt mere m hvrdan Kierkegaard behandler spørgsmålet m det at fungere sm persn at vinde bevægelse g friskhed i persnen. Sm I måske er bekendt med, skriver Kierkegaard m det at vælge sig selv. (Især i sit første stre filsfiske værk Enten-Eller fra 1843). Heri ligger en af nøglerne til frståelse af hvad det fr Kierkegaard vil sige at vinde friskhed i persnen. I Enten-Eller skriver han m det at vælge sig selv: Det Udtryk [ Kend dig selv Indskrift på Apllntemplet i Delfi], er fte nk blevet gjentaget, g man har deri seet Maalet fr hele Menneskets Stræben. Det er gsaa ganske rigtigt, men dg er det ligesaa vist, at det ikke kan være Maalet, dersm det ikke tillige er begyndelsen. Det ethiske Individ kjender sig selv, men dette Kjendskab er ikke blt en Cntemplatin, [thi saa bliver Individet bestemmet efter dets Nødvendighed, - UDELADT] det er en Besindelse paa sig selv, der selv er en Handling, g derfr har jeg med Flid brugt det Udtryk: at vælge sig selv, i stedetfr at kjende sig selv (SKS 3, p. 246). Hvis jeg lige skal frtælle lidt m knteksten fr citat: Citatet er talt af frfatteren til Enten-Ellers anden del Assesr Wilhelm (et af Kierkegaards mange pseudnymer) ham man måske kender sm etikeren g er talt til frfatteren af Enten-Ellers første halvdel, A sm fte kaldes æstetikeren g er en persn der aldrig rigtig får valgt sig selv, aldrig får sammenhæng i sin persn g egentlig aldrig kmmer i gang med sit liv. 5

6 Der er nget væsentligt etisk i det at vælge sig selv g sådan bruges begrebet nk gså ftest. Den der vælger sig selv, bliver en etisk g ansvarlig persn, en persn sm frstår at han/hun virkelig er en fri persn g derfr gså har ansvar fr det liv han/hun lever. Ikke mindst eksistentialisme med Sartre i 1940erne g 50erne understregede dette etiske aspekt. Men mere interessant er det her at Kierkegaard med det aktive mment i det at vælge sig selv frem fr blt at tale m det passive at kende sig selv betner at vi skal have fat i s selv i handling. Det er i handlingen g det gælder enhver frm fr handling, gså den handling der ikke i almindelig frstand ser aktiv ud det er i handlingen at det viser sig m vi har fat i s selv. Det at have fat i sig selv handler altså ikke m at kunne analysere sig selv uendelig dybt (psyklgisk, scialt eller histrisk) eller at kunne frtælle uendeligt detaljerede histrier m sig selv (ingen stry telling) men m at virke sm sig selv fremad i livet. [uddyb eventuelt: sammenhæng er i hvrdan vi virker, ikke i hvad vi ved/kan frtælle svært at beskrive, men måske mindre svært at frstå rent erfaringsmæssigt]. En anden måde at udtrykke det på er at tale m den pgave der hedder at blive samtidig med sig selv. Kierkegaard beskriver glæde sm det at være samtidig med sig selv eller sm det at være sig selv nærværende. Dvs. at der ligger i glæden en frm fr kncentratin i nuet eller øjeblikket. Det at vælge sig selv handler m at drive sig selv ind i den knkrete situatin eller handling man står i g blive fuld til stede i den ikke nødvendigvis i ngen ekstrem frm fr eksplsin eller begejstring i nuet, men i den simple frm at man ikke er spredt ud i tusind sind, men virkelig er hvr man skal være. Altså, denne kncentratin i det nærværende sm værende sig selv nærværende - er et afgørende aspekt ved det at vælge sig selv g blive en rigtig persn hs Kierkegaard. Mens det at vælge sig selv handler m med ansvar g deltagelse at kmme ind i nuet, er der en anden side af det at blive en rigtig persn sm jeg gerne vil trække frem. Dette handler m selve persnens særegenhed eller det at få persnlighed. Det er virkelig sig selv, sin persn, man vælger når man vælger sig selv. Opgaven ligger ikke fr den enkelte i at vælge 6

7 hvad sm helst, g heller ikke bare i at blive en gd brger eller medarbejder sm pfører sig etisk g rdentligt. Det handler ikke bare m at man skal vælge den rlle eller situatin i livet, man nu engang er blevet givet det handler m at selve den persn man er, med de ejendmmeligheder g umuligheder det indebærer, selve den persn skal man have til at fungere. Citat fra Jurnalerne, 1854: Af Styrelsen er ethvert Menneske skjenket Eiendmmelighed. Livets Betydning skulde saa just være at gjennemføre denne Eiendmmelighed, styrkes g mdnes i de Cllisiner, sm den maa frembringe med Omverden [ ] Al Frelse fr et Menneske ligger i at blive Persnlighed (SKS 26, ). Den pgave der er fr persnen, er altså ikke at lade sig slibe til g udviske indtil man på en tilpas smidig g friktinsløs måde kan indgå i et fællesskab med andre mennesker. Vi er ganske vist altid i fællesskabet g altid rettet md fællesskabet det er netp her vres persn udspiller sig men pgaven er at lade den særlige persn man er, virke sm lige netp denne persn i de rller man påtager sig, g ikke sm en anden eller sm frmet efter abstrakte idealer m hvrdan man skal være. Den frtvivlede frtvivlelse er et centralt begreb i Kierkegaards psyklgi er den der ikke kmmer til rette med sin persn g enten vil være en anden, eller på demnstrative g uvirkelige måder prøver at være sig selv. Kierkegaard beskriver således i sit psyklgiske hvedværk Sygdmmen til Døden t frmer frtvivlelse, nemlig det frtvivlet ikke at ville være sig selv g det frtvivlet at ville være sig selv. Sm sådan er der ikke ngen endelig test man kan fretage fr at finde ud af m man nu virkelig er sig selv eller ej man vil altid have en usikkerhed, en lille grad af ukendthed ver fr sig selv men man vil måske i det mfang man frnemmer en frtvivlelse i sin persn enten i dagligdagens høje aktivitetsniveau eller i de sene timer når verden bliver mørk g stille g man er ganske alene få et fingerpeg m hvrvidt man virkelig er på vej md sin egentlige persnlighed eller m man på en eller anden måde er kmmet til at leve fjernt fra sig selv. Det mdsatte begreb af frtvivlelse (det ikke at kmme til rette med sig selv) kan siges at være frimdighed et begreb der især bliver væsentligt fr Kierkegaard i værket Kjerlighedens Gjerninger. Den der er frimdig, er i mdsætning til den 7

8 frtvivlede, den der har md g frihed (heraf rdet) til lige præcis at være den han eller hun skal være i den givne situatin. Og kærligheden (hvis vi gså skal tage dette begreb med) sm Kierkegaard frstår begrebet (det er næstekærligheden vi her taler m), er det at hjælpe den anden til frimdighed. Kærlighed giver frimdighed. hedder det i Kjerlighedens Gjerninger. Det vil sige at kærlighed handler m at hjælpe den anden til at leve sit liv i den frstand at kærlighed er at hjælpe den anden med at kmme til rette med sig selv hjælpe den anden til at være lige præcis den han/hun er eller skal blive utvunget af frestillinger m hvad man burde være. Jeg skal ikke her tale yderligere m kærlighed, men det er interessant at bemærke hvrdan Kierkegaard gså når han arbejde med begrebet kærlighed frstår det i frhld til et spørgsmål m: Hvad vil det egentlig sige at hjælpe en anden persn? Kærlighed handler m at hjælpe den anden med de svære udfrdringer det er rent faktisk at være sig selv at være en persn. Så vidt Kierkegaards persnfrståelse i denne mgang. Vs. en fr stærk betning af fællesskabet i dagens tænkning m kreativitet g innvatin På baggrund af disse betragtninger ver hvad det vil sige fr den enkelte at vinde en friskhed md, bevægelse, glæde, alvr i persnen er det nk værd at verveje m de måder hvrpå vi mener at kreativitet g innvatin skal finde sted i virksmheder egentlig hjælper kreativiteten på vej eller snarere slår den ihjel. Jeg trr faktisk at vi har lidt fr travlt med at skabe fællesskaber g sammenhænge der skal være kreative g måske gså er det i en vis peride men sm bygger på en frm fr ensretning eller udviskning af selve persnerne sm gør at selve kreativitetens kilde nk vil have det med at løbe tør ver tid. Lad mig lige gøre en lille sidebemærkning her: Det jeg har at sige kan måske frekmme lidt bagvendt I erhvervslivet ikke mindst i det internatinale erhvervsliv hvr mange frskellige kulturer skal virke sammen taler man i langt højere grad end nget andet sted jeg har plevet, m at der skal være plads til den enkelte i den betydning at der skal gives plads til frskellighed. Selve det frhld at vi hvis frretningen skal lykkes er tvunget til at fungere sammen med vres frskelligheder, tvinger en høj grad af fleksibilitet g tlerance 8

9 frem hvilket jeg egentlig ser sm meget psitivt. Men det lidt irniske resultat er nk at vi dermed får en masse mennesker der er enrmt gde til at give plads g være tlerante, men sm til gengæld ikke er særlig gde til at være sig selv altså fungere sm persner. Ikke at det at være tlerant g at være sig selv står i nget knfliktfrhld det mener jeg slet ikke men talen m frskellighed g tlerance fører ikke nødvendigvis det med sig at frskelligheden, altså frskelligheden i persnerne, trives. Gdt, tilbage til spørgsmålet m kreativitet g innvatin. Det er klart at vi både sm samfund g virksmheder er afhængige af at udvikle g skabe ting sammen. Overvejelser ver hvrdan vi bedst lykkes hermed er derfr naturlige at gøre sig. Nyere innvatins- g ledelseslitteratur vil derfr typisk frsøge at beskrive hvad det er der skal til fr at vi havner i særlige situatiner af str fælles begejstring g inspiratin med henblik på at være kreative g innvative. Fx har ledelsestænkeren Ott Scharmer fra MIT i Bstn inden fr de aller seneste år haft str succes med den akademiske bestseller Thery U (Teri U) der beskæftiger sig med særlige øjeblikke g erfaringer af fælles inspiratin g innvatin. (Det er i øvrigt ikke usandsynligt at Steen Hildebrandt bringer denne bg på banen når han senere i dag taler her han har faktisk skrevet frrdet til den danske udgave af Teri U). Hvis man skal være lidt streng, kan man sige at det en tænker sm Scharmer frsøger, er at beskrive eller skabe ekstreme eksempler på hengivenhed til fællesskabet. Budskabet er nget i retning af: Hvis vi bare på rette vis g med tilstrækkelig intensitet hengiver s til det skabende fællesskab, vil vi blive i stand til at udtænke g skabe ting sm vil have enrm øknmisk g øklgisk værdi fr både virksmheder g samfund. Jeg yder nk ikke her Scharmer fuld retfærdighed g karikerer hans budskab nget, men det er heller ikke her så interessant at diskutere hvad Scharmer lige præcis siger det der er interessant at verveje, er m kreativiteten g innvatinen virkelig bliver til når vi alle med str intensitet hengiver s til fællesskabet. Selvfølgelig skal vi i en eller anden frstand hengive s til hinanden hvis nget skal lykkes. Men der synes lidt at være en dynamik i både tænkning g praksis mkring innvatin g kreativitet der driver s til ensidigt at fkusere på hvrdan den enkelte kan gå p i fællesskabets højere enhed. Jeg trr at vi bliver ngle kedelige g ukreative mennesker vi løber tør, hver fr sig hvis ikke det mdtræk tænkes med at vi i al denne fælles skabelse gså skal være s selv. At vi hver især fr vedvarende at 9

10 kunne indgå i g bidrage til fællesskabet bliver nødt til på rdentlig vis at besinde s på at vi gså skal være s selv fællesskabet er sm sådan bare en abstrakt størrelse g er kun gdt hvis det består af mennesker der hver fr sig har persnlighed g persnlig sammenhængskraft g ikke bare er pløste i fællesskabet. Jeg vil ikke sige mere m dette spørgsmål her men stiller meget gerne p til videre diskussin m emnet! Histrier fra praksis (eventuelt) Ingen metde, men tænkning g fænmenlgi ver fænmener eller spørgsmål af relevans fr de specifikke persner jeg arbejder med g med knsekvenser fr spørgsmål m det at være sig selv. Frdi en prces uden tænkning heller ikke kaster tænkning af sig. Tænkningen skal være selve prcessen. Ikke: Stil ingen spørgsmål, så virker det ikke på dig. Derfr: Ingen cirkus, men lang tid sammen. Afdeling 1 Case: At brkke sig i hjørnerne Afdeling 2 Case: At fejle g bevare sig selv Spørgsmål m arbejdsglæde? 10

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse ISSN 1901- Nr. 4 2009 Tema: Det mderne arbejdslivs dilemmaer Det mderne arbejdslivs dilemmaer Værdier, selvstændighed, kmpetenceudvikling, teamwrk, selvledelse

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling g Mette Welling Fag: Dansk, kristendmskundskab Niveau: 8.-10. klasse, ungdmsuddannelserne Mål: Mål med at arbejde med filmen er at I skal kunne: gennemføre en målrettet

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup

Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup Når ledelse gør frskellen - evaluering af tilgang g ledelse i Børneinstitutin Hunderup I Børneinstitutin Hunderup har man længe plevet, at der sker nget usædvanligt g særligt i de tilknyttede institutiner.

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Fra Syrien til Samsø

Fra Syrien til Samsø Fra Syrien til Samsø - Alternativets svar på flygtningesituatinen g den glbale ubalance Vres verden er i disse år i en histrisk ubalance. Krige, katastrfer g klimafrandringer har tvunget mere end 60 milliner

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

,, Hvordan skulle vi ellers holde styr pa millioner af transaktioner fordelt pa 7 lokationer?,, Capana leverede QlikView til Magasin

,, Hvordan skulle vi ellers holde styr pa millioner af transaktioner fordelt pa 7 lokationer?,, Capana leverede QlikView til Magasin Capana leverede QlikView til Magasin Hvrdan skulle vi ellers hlde styr pa milliner af transaktiner frdelt pa 7 lkatiner? Magasin, sm gennem mere end et halvt århundrede har haft iknstatus sm en af Danmarks

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7 Udvikling af dit team Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7: Udvikling af dit team De bedste ledere lader sig ikke nøje med simpel selvudvikling; de gør en sag ud af at hjælpe deres team

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Dokumentation: FB dialog om gentest

Dokumentation: FB dialog om gentest Dkumentatin: FB dialg m gentest Fra Twitter til Mette Breinhldts Facebk: Om gentest: Stre mængder usikker inf kan fremme bekymringskultur, g gøre mennesker til patienter, inden de er syge: http://t.c/ippsyrtg

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Kunsten at lave en skolereform, hvor kunsten ikke forsvinder o

Kunsten at lave en skolereform, hvor kunsten ikke forsvinder o Kunsten at lave en sklerefrm, hvr kunsten ikke frsvinder Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil År 2010 Cmputerspil Nils Per Olsen g Martin Vighlt Cmputerspil 10-03-2010 Planlægning Først diskuterer vi hvilken målgruppe spillet skal henvende sig til. Derefter kikker vi på frskellige spil, fr at finde

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det socialt udsatte barn. Afholdt på Hotel Nyborg strand 22. oktober 2015

Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det socialt udsatte barn. Afholdt på Hotel Nyborg strand 22. oktober 2015 Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det scialt udsatte barn Afhldt på Htel Nybrg strand 22. ktber 2015 Velkmst v. Niels Chr. Barkhlt: Hvilken praksis vil vi gerne se i fremtiden? Visinen er at arbejde direkte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Den store rapport om fremmedsprogene - Fremtidens Sprogfag (jan. 2003) - er stadig principiel i sin analyse af sprogundervisningens kerneområder:

Den store rapport om fremmedsprogene - Fremtidens Sprogfag (jan. 2003) - er stadig principiel i sin analyse af sprogundervisningens kerneområder: Den stre rapprt m fremmedsprgene - Fremtidens Sprgfag (jan. 2003) - er stadig principiel i sin analyse af sprgundervisningens kernemråder: Sprgfag sm vindue md verden Vigtigste kmpetencer Kmmunikatin med

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige.

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige. Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning Af Marie Luise Telling Jepsen Fra råstf til færdigt prdukt I frbindelse med prjektet Fra råstf

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere