Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, manicure og pedicuresæt og -instrumenter, pincetter til hårfjerning, hårfjerningsapparater, hårklippere til personlig brug (elektriske eller ikkeelektriske), sakse (ikke til kirurgisk brug). (511) Klasse 09: Computere og perifert udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer software til brug for forretningskommunikation på fjernnet; computer software til personligt brug til lettelse af elektronisk kommunikation, computersoftware til brug for adgang til informationstjenester, computersoftware til brug for elektronisk post tjenester og databaser, alt indenfor området distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; bruger grænseflade software mellem personlige computere og on-line computer informationstjenester. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, herunder tandbørster, elektriske tandbørster og neglebørster børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), kamme, svampe til toiletbrug, sæbeetuier, tandstikkere, tandtråd, toiletredskaber. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, essenser og ekstrakter fra planter og urter til brug som næringsmidler, helsekost hovedsageligt bestående af urter (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, urter (tørrede krydderier). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder handel med varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren på internettet; kompilering og indføring af informationer i databaser, herunder drift og operation af databaser; rapportering og databehandling; computerstyret lagring og hentning af information vedrørende forretningsvirksomhed, nemlig til netværkstjenester indenfor elektronisk handel; lagring og hentning af computerinformation; databehandlingstjenesteydelser til individers personlige brug i forbindelse med distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren, terminal emulering, informationstjenesteydelser og adgang til databaser; on-line computer informationstjenesteydelser i forbindelse med forretningsdrift; tilvejebringelser af elektroniske opslagstavler i forbindelse med forretningsdrift, on-line computerinformationstjenesteydelser i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af adgang for mange brugere til et on-line og globalt computerinformationsnetværk til transmission og udbredelse af mangfoldige informationer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, desk top publishing for andre. (511) Klasse 42: Apotekervirksomhed, famaceutisk rådgivning, rådgivning vedrørende sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning og udvikling, programmering af computersoftware og computerprogrammer for andre; udlejning af adgangstid til interaktive computer databaser til andre indenfor området distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren ved hjælp af et globalt computer netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Danmarks Apotekerforening samt foreningens aktive medlemmer i overensstemmelse med de af Danmarks Apotekerforenings bestyrelse fastsatte, til enhver tid gældende forskrifter. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen skriftligt godkendte formål. Enhver krænkelse af mærket og dets godkendte formål skal straks indberettes til foreningen, hvis ledelse har pligt til at træffe passende foranstaltninger for at bringe krænkelsen til ophør hurtigst muligt. 347

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, manicure og pedicuresæt og -instrumenter, pincetter til hårfjerning, hårfjerningsapparater, hårklippere til personlig brug (elektriske eller ikkeelektriske), sakse (ikke til kirurgisk brug). (511) Klasse 09: Computere og perifert udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer software til brug for forretningskommunikation på fjernnet; computer software til personligt brug til lettelse af elektronisk kommunikation, computersoftware til brug for adgang til informationstjenester, computersoftware til brug for elektronisk post tjenester og databaser, alt indenfor området distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; bruger grænseflade software mellem personlige computere og on-line computer informationstjenester. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, herunder tandbørster, elektriske tandbørster og neglebørster børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), kamme, svampe til toiletbrug, sæbeetuier, tandstikkere, tandtråd, toiletredskaber. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, essenser og ekstrakter fra planter og urter til brug som næringsmidler, helsekost hovedsageligt bestående af urter (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, urter (tørrede krydderier). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder handel med varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren på internettet; kompilering og indføring af informationer i databaser, herunder drift og operation af databaser; rapportering og databehandling; computerstyret lagring og hentning af information vedrørende forretningsvirksomhed, nemlig til netværkstjenester indenfor elektronisk handel; lagring og hentning af computerinformation ; databehandlingstjenesteydelser til individders personlige brug i forbindelse med distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren, terminal emulering, informationstjenesteydelser og adgang til databser; on-line computer informationstjenesteydelser i forbindelse med forretningsdrift; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler i forbindelse med forretningsdrift, on-line computerinformationstjenesteydelser i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af adgang for mange brugere til et on-line og globalt computerinformationsnetværk til transmission og udbredelse af mangfoldige informationer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; desk top publishing for andre. (511) Klasse 42: Apotekervirksomhed, famaceutisk rådgivning, rådgivning vedrørende sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning og udvikling, programmering af computersoftware og computerprogrammer for andre; udlejning af adgangstid til interaktive computer databaser til andre indenfor området distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren ved hjælp af et globalt computer netværk. (500) Bemærkninger: Mærket vil ikke blive anvendt i rød farve. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Danmarks Apotekerforening samt foreningens aktive medlemmer i overensstemmelse med de af Danmarks Apotekerforenings bestyrelse fastsatte, til enhver tid gældende forskrifter. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen skriftligt godkendte formål. Enhver krænkelse af mærket og dets godkendte formål skal straks indberettes til foreningen, hvis ledelse har pligt til at træffe passende foranstaltningen for at bringe krænkelsen til ophør hurtigst muligt. 348

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, manicure og pedicuresæt og - instrumenter, pincetter til hårfjerning, hårfjerningsapparater, hårklippere til personlig brug (elektriske eller ikkeelektriske), sakse (ikke til kirurgisk brug). (511) Klasse 09: Computer og perifert udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer software til brug for forretningskommunikation på fjernnet; computer software til personligt brug til lettelse af elektronisk kommunikation, computersoftware til brug for adgang til informationstjenester, computersoftware til brug for elektronisk post tjenester og databaser, alt indenfor område distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; bruger grænseflade software mellem personlige computer og on-line computer informations tjenester. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædel metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, herunder tandbørster, elektriske tandbørster og neglebørster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), svampe til toiletbrug, sæbeetuier, tandstikkere, tandtråd, toiletredskaber. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, essenser og ekstrakter fra planter og urter til brug som næringsmidler, helsekost hovedsageligt bestående af urter (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, urter (tørrede krydderier). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for- på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder handel med varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren på internettet; kompilering og indføring af informationer i databaser, herunder drift og operation af databaser; rapportering og databehandling; computerstyret lagring og hentning af information vedrørende forretningsvirksomhed, nemlig til netværkstjenester indenfor elektronisk handel; lagring og hentning af computerinformation; databehandlings tjenesteydelser til individers personlige brug i forbindelse med distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren, terminal emulering, informations tjenesteydelser og adgang til databaser; on-line computer informationstjenesteydelser i forbindelse med forretningsdrift; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler i forbindelse med forretningsdrift, on-line computer informations tjenesteydelser i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af adgang for mange bruger til et on-line og globalt computer informationsnetværk til transmission og udbredelse af mangfoldige informationer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, desk top publishing for andre. (511) Klasse 42: Apotekervirksomhed, farmaceutisk rådgivning, rådgivning vedrørende sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning og udvikling, programmering af computersoftware og computerprogrammer for andre; udlejning af adgangstid til interaktive computer til andre indenfor området distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren ved hjælp af et globalt computer netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Danmarks Apotekerforening samt foreningens aktive medlemmer i overensstemmelse med de af Danmarks Apotkerforenings bestyrelse fastsatte, til enhver tid gældende forskrifter. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen skriftligt godkendte formål. Enhver krænkelse af mærket og dets godkendte formål skal straks indberettes til foreningen, hvis ledelse har pligt til at træffe passende foranstaltninger for at bringe krænkelsen til ophør hurtigst muligt. 349

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danmarks Apotekerforening, Bredgade 54, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, manicure og pedicuresæt og - instrumenter, pincetter til hårfjerning, hårfjerningsapparater, hårklippere til personlig brug (elektriske eller ikkeelektriske), sakse (ikke til kirurgisk brug). (511) Klasse 09: Computer og perifert udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer software til brug for forretningskommunikation på fjernnet; computer software til personligt brug til lettelse af elektronisk kommunikation, computersoftware til brug for adgang til informationstjenester, computersoftware til brug for elektronisk post tjenester og databaser, alt indenfor område distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; bruger grænseflade software mellem personlige computer og on-line computer informations tjenester. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædel metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, herunder tandbørster, elektriske tandbørster og neglebørster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), svampe til toiletbrug, sæbeetuier, tandstikkere, tandtråd, toiletredskaber. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, essenser og ekstrakter fra planter og urter til brug som næringsmidler, helsekost hovedsageligt bestående af urter (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, urter (tørrede krydderier). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for- på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder handel med varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren på internettet; kompilering og indføring af informationer i databaser, herunder drift og operation af databaser; rapportering og databehandling; computerstyret lagring og hentning af information vedrørende forretningsvirksomhed, nemlig til netværkstjenester indenfor elektronisk handel; lagring og hentning af computerinformation; databehandlings tjenesteydelser til individers personlige brug i forbindelse med distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren, terminal emulering, informations tjenesteydelser og adgang til databaser; on-line computer informationstjenesteydelser i forbindelse med forretningsdrift; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler i forbindelse med forretningsdrift, on-line computer informations tjenesteydelser i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af adgang for mange bruger til et on-line og globalt computer informationsnetværk til transmission og udbredelse af mangfoldige informationer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; desk top publishing for andre. (511) Klasse 42: Apotekervirksomhed, farmaceutisk rådgivning, rådgivning vedrørende sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning og udvikling, programmering af computersoftware og computerprogrammer for andre; udlejning af adgangstid til interaktive computer til andre indenfor området distribution og salg af varer og tjenesteydelser indenfor sundhedssektoren ved hjælp af et globalt computer netværk. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Danmarks Apotekerforening samt foreningens aktive medlemmer i overensstemmelse med de af Danmarks Apotkerforenings bestyrelse fastsatte, til enhver tid gældende forskrifter. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen skriftligt godkendte formål. Enhver krænkelse af mærket og dets godkendte formål skal straks indberettes til foreningen, hvis ledelse har pligt til at træffe passende foranstaltninger for at bringe krænkelsen til ophør hurtigst muligt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XENDIOR (730) Indehaver: Pharmacia Corporation a Corporation of the State of Delaware, 5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser, medicin, vaccine og serum. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEARVIEW (730) Indehaver: Medtronic Inc., 7000 Central Avenue N.E., Minneapolis, NM 55432, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 10: Blæsere og tågeforstøvere til kirurgisk brug. 350

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LEADWELL SCANDINAVIA A/S (730) Indehaver: Leadwell Scandinavia A/S, Baldersbuen 25, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); bearbejdningscentre og CNC-drejebænke. (511) Klasse 37: Installations- og reparationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Forskning og rådgivning vedrørende udformning og brug af bearbejdningscentre og CNC-drejebænke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CP-L (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber 8ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THERMOS (730) Indehaver: Char-Broil Thermos Holdings LLC, 200 Brookstone Center Parkway, Suite 310, Columbus, Georgia 31904, USA (511) Klasse 11: Grill, gasgrill samt elektriske grillapparater, dele til forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZARA (730) Indehaver: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avda. de la Diputación, s/n, Arteixo La Coruña, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORROSTOP (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRO RANGE (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmasiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CP 15 (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjer (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CP 3 (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COOPER PEGLER (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. 351

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mini Trans Danmark A/S, Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, emballeringsmaterialer af papir, pap, plastik (ikke indeholdt i andre klasser) og stivelse, etiketter (ikke af tekstil), bøger og tryksager, instruktionsmanualer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, pakning og udbringning af varer, fragtkørsel, kurervirksomhed (meddelelser eller varer), information vedrørende transport og opbevaring, fragtmæglervirksomhed, udlejning af køretøjer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), navnlig vedrørende transport og software, programmering af computere, design og ajourføring af computerprogrammer, udlejning af computerprogrammel, design af emballage. (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne)samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs- havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TORNADO (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, forstøvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: WebOn AS, Brygge Vest, Jarlsø, N-3124 Tønsberg, Norge (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand i forbindelse med ledelse og administration af forretninger og virksomheder, kontorarbejde, opstilling for andre af et udvalg af varer (undtagen transport af varerne), således at kunderne på en hensigtsmæssig måde kan se og købe disse varer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, midlertidig indlogering, medicinsk og hygiejnisk behandling, skønhedspleje, veterinærvirksomhed, jord- og landbrugsvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, EDB-programmering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CP-U (730) Indehaver: Hardi International A/S, Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne) samt dele hertil, herunder filtre og tanke, filtrermaskiner, sprøjtemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), redskaber (hånddrevet værktøj) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, for støvere og sprøjter (håndværktøj) til insekticider og andre kemiske præparater, herunder rygsprøjter og tryksprøjter. (730) Indehaver: Vingaarden A/S, Gl. Højmevej 30, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 352

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALFONIC (730) Indehaver: Condea Vista Company, 900 Threadneedle, Houston, Texas 77079, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Etoxylerede alkoholer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ELBODAN a.m.b.a., Navervej 4, 8382 Hinnerup, Danmark (511) Klasse 07: Kompressorer til køleskabe, elektriske køkkenmaskiner, maskinruller til vasketøj, opvaskemaskiner, elektriske skopudsere, elektriske strygemaskiner, støvfjerningsinstallationer til rengøringsformål, støvsugere samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), centrale støvsugeinstallationer, tørremaskinger, tørrecentrifuger, vaskemaskiner, vridemaskiner til vasketøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rostra (730) Indehaver: Mars, Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, tilberedte næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i tilberedt stand, herunder konserveret, tørret og kogt; fødevarer fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; mejeriprodukter; mousser fremstillet helt eller overvejende af mejeriprodukter; kolde desserter tilberedt af frugt og mejeriprodukter (ikke spiseis); drikke fremstillet af mejeriprodukter, herunder drikke med chokolade- og andre smagstilsætninger; supper; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, grøntsager, nødder, frugt eller ost; salater fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; snackprodukter på basis af frugter og grøntsager; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser) samt ingredienser dertil (ikke indeholdt i andre klasser); protein som næringsmiddel til mennesker. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, næringsmidler af korn, te kaffe, kakao, kaffearomaer, kaffeekstrakt, blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger, chokoladedrikke, konfekturevarer (ikke - medicinske), konditorvarer, kager, småkager, kiks, biscuits, spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbitis, frosne yoghurt og andre spiseisprodukter, frosne konfekturevarer, kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorvarer, mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis, brød, kagedej, drikke fremstillet på basis af kaffe, te, kakao og /eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor, pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer, snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorvarer eller spiseis, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser) samt ingredienser dertil (ikke indeholdt i andre klasser), chokolade, pizzaer, pizzabunde og melblandinger, krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris, salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Rostra A/S, Vestergade 27, 1456 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Qvist Stanbrook A/S, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOUR CAREER. YOUR LIFE. YOUR FUTURE. (730) Indehaver: Stepstone ASA, Calmeyersgate 8, N-0183 Oslo, Norge (511) Klasse 35: Informationsvirksomhed og annonce- og reklamevirksomhed vedrørende personalerekruttering, beskæftigelse, karriereressourcer og udarbejdelse af curriculum vitae, herunder sådan virksomhed udøvet via globale computernetværk; arbejdsformidlingsvirksomhed, herunder sådan virksomhed udøvet via globale computernetværk; kompilering og systematisering af informationer om arbejdsmarkedet i computerdatabaser; udbredelse af reklamer og annoncer for andre via globale computernetværk. (511) Klasse 38: Transmission og udsendelse af meddelelser og billeder via computer; tilvejebringelse af adgang til en interaktiv database der anvendes til annonce- og reklameformål samt transmission via et computernetværk af reaktioner på sådanne annoncer og reklamer; transmission via computer af curriculum vitae og meddelelser mellem potentielle arbejdstagere og potentielle arbejdsgivere. (511) Klasse 42: Design af computersoftware til etablering af kontakt mellem potentielle arbejdstagere og potentielle arbejdsgivere; rådgivningsvirksomhed vedrørende karriereudvikling og -muligheder (jobvejledning), herunder sådan virksomhed udøvet via globale computernetværk. 353

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, læderbejdser undtagen til brug ved gravning, brandbeskyttende præparater, kemiske midler til opfriskning af farver til industriel brug, opløsningsmidler til fernis, imprægneringsmidler til cement undtagen maling, limopløsende midler, metalbejdsemidler, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, bindemidler til industrielle formål, tapetklister. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, opløsningsmidler til fjernelse af tapet. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, bonevoks, sæbe, herunder desinficerende sæbe, midler og præparater til fjernelse af farver, fernis og lak, slibelærred og - papir. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 16: Pensler. (511) Klasse 17: Isolerende præparater til isolering af bygninger imod fugt, isolerende maling og olier, klæbebånd, ikke papirhandlervarer, ikke til medicinsk brug og ikke til husholdningsformål. (511) Klasse 19: Gips, plastisk træ, puds til vægge, påstrygningsmidler (byggematerialer), ikke metalliske præparater til brug ved cementering og fyldning af revner, huller og lignende defekter i overflader. (511) Klasse 27: Tapet. (511) Klasse 37: Indendørs- og udendørsmaling, information om maling, lakering og træbeskyttelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRUTALIS (730) Indehaver: Preben Matthiesen, Industrivej 9, 6240 Løgumkloster, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner i form af entreprenørmaskiner nemlig; gummigeder, minimaskiner, rendegraver, gravemaskiner, minigraver, dumper, bulldozer, tromler (dele af maskiner), hydraulikhamre (dele af maskiner), betonblander (maskiner), landbrugsmaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEDEON (730) Indehaver: MEDEON AB, Per Albin Hanssons väg 41, MALMÖ, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, rådgivning vedrørende forretningsledelse, forretningsudvikling og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, udlejning af reklame- og udstillingsplads. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, forvaltning af fast ejendom, udlejning af ejendomme herunder ejendomme der indeholder lokaler egnede til forsknings- og udviklingsvirksomhed; stiftelse og uddeling af stipedier i form af stipendiestøtte. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangement og ledelse af udstillinger, organisering og afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer og symposier, underholdningsvirksomhed, videofilmproduktion, organisering af konkurrencer, stiftelse og uddeling af stipendier. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed på sundhedsområdet ikke vedrørende foretningsdrift, i form af skabelse og udvikling af tætte kontakter mellem erhvervslivet, de højere læreranstalter og offentlige myndigheder samt mellem de højere læreantalter, offentlige virksomheder og erhvervslivet i udlandet, professionel rådgivningsvirksomhed på sundhedsområdet, ikke vedrørende forretningsdrift, i form af overførsel af kunskaber og viden til erhvervslivet fra de højere læreanstalter og offentlige virksomheder, professionel rådgivningsvirksomhed på sundhedsområdet, ikke vedrørende forretningsdrift, i form af skabelse af forudsætningerne for et øget informationsudbytte for samt stimulering af industrielt og kommercielt udbytte af forsknings- og udviklingsresultater vedrørende aktuel videnskab og teknik og tjenesteydelser inden for erhvervslivet, de højere læreanstalter og offentlige virksomheder, professionel rådgivningsvirksomhed på sundhedsområdet, ikke vedrørende forretningsdrift, i form af rådgivning i forbindelse med kommercialisering af produkter, tekniker og tjenesteydelser inden for ekhvervslivet, de højere læreanstalter og offentlige myndigheder; bistand ved arrangering og organisering af receptioner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Classic Hotels, Vejlevej 16, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af ferie- hotel og kroophold. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, hotelvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 354

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPASS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudt, insekticider, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Zoia Mortensen, Iver Jarlsvej 26, 7100 Vejle, Danmark; Erik Mortensen, Iver Jarlsvej 26, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 29: Færdigretter bestående af bagte kartofler med salatfyld, saucer eller dressing. (511) Klasse 30: Saucer (krydrede). (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bager- og Konditormestre i Danmark, Bjerregårdsvej 16, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 30: Mel- og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, korn. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRDR. LEMBCKE A/S, Grønttorvet 220, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce. (511) Klasse 31: Friske frugter og grønsager, naturlige planter og blomster. (511) Klasse 39: Pakning og opbevaring af varer, udbringning af varer. (730) Indehaver: Jeanne Anette Rungby, Skovbovænget 100, Hareskovby, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed indenfor det lægevidenskabelige område. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed i forbindelse med lægevidenskab, udvikling og forskning (for andre). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØkoLyt (730) Indehaver: NutriScan a/s, Rørsangervej 8, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 31: Økologiske landbrugsprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCHNITZELSTICKY'S (730) Indehaver: Danish Prime Food Company K/S, Bonnesensgade 8, 9100 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; supper, suppeboller, suppegrøntsager og -urter; færdigretter hovedsageligt bestående af tilberedt kød, og/eller grøntsager, og/eller mejeriprodukter; pizzatoppings og tærtefyld samt panderetter hovedsageligt bestående af kød. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, færdigretter hovedsageligt bestående af brød, dej og/eller saucer, herunder pizzaer og tærter. 355

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Troldfon (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: L. Hammerich & Co. A/S, Østergaardsvej 171, 8355 Ny- Solbjerg, Danmark (511) Klasse 19: Akustiske loftsplader (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lars Olesen, Nørre Søgade 15 A st. tv, 1370 København K, Danmark; Nikolaj Elbrønd, Rantzausgade 34 a 4 th., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer online. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (591) Farvetekst: Mørkeblå: Pantone Mørkegrå: Pantone 431. Gul: Pantone 121. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hans Peder Christian Jakobsen, Fuglebakken 30, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Boye Reklame/Marketing A/S, Gartnerivej 11, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit Pantebreve (730) Indehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annoncering pr. post, annonce og reklamevirksomhed, herunder ajourføring af samme, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, radio- og TV reklame, rådgivning, information og undersøgelser vedrørende forretningsvirksomhed, økonomiske prognoser og omkostningsanalyser, udarbejdelse af kontoopgørelser, udskrivning af meddelelser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, realkreditvirksomhed, finansiel virksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed, kreditgivning, kreditkontrakter, mæglervirksomhed, lån (finansiering), lån imod pant, pantelånervirksomhed, vurdering af fast ejendom, vurdering af skatteforhold, værdiansættelse af fast ejendom, elektroniske overførsler af penge, tjenesteydelser vedrørende kreditkort og udstedelse af kreditkort, økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder elektronisk post, telefonisk kommunikation, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed (professionel-), ikke forretningsmæssig herunder juridisk bistand. (730) Indehaver: Laboratoire Garnier & Cie, Société en nom collectif, 281, Rue Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 03: Parfume, toiletvand; geléer og salte (ikke-medicinske) til kar- og brusebade; toiletsæbe; kropsdeodoranter; kosmetiske præparater, nemlig cremer, mælke, lotioner, geléer og pudder til ansigt, krop og hænder; kosmetiske solpræparater; make-up præparater; shampoo; gelé, spray, mousse og balsam til sætning og pleje af håret; hårlak; hårfarvnings- og håraffarvningspræparater; permanentpræparater til bølgning og krølning af hår; æteriske olier til personlig brug; tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAIN DE SOLEIL (730) Indehaver: Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, CH-8952 Schlieren, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og make-up herunder læbestifter, lipgloss, læbeblyanter, læbefarve, neglelak, foundation, ansigtpudder, rouge, mascara, øjenblyanter, øjenskygge; fugtighedscremer, ansigtscremer, lotioner, solblokkende præparater, herunder solbeskyttende cremer, lotioner, geler; selvbrunende cremer, lotioner, geler, bruncreme; hudplejepræparater; hårplejeprodukter, herunder shampoo, balsam, hårgeler, hårfarve, hårmousse,; parfumerivarer og cologner. 356

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bitconomy Aps, Havnegade 39, 1. sal, 1058 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssig information og rådgivning om udnyttelse af Internettet som forretnings- og reklamemedie, alle ovennævnte tjenesteydelser også stillet til rådighed online.. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, alle ovennævnte tjenesteydelser også stillet til rådighed online. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, nyhedsformidling, fremskaffelse af en lang række oplysninger af generel interesse via computernetværk, tilvejebringelse af elektroniske debat-fora. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CBC (730) Indehaver: CBC-Computer Amba, Karetmagervej 11, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, regnemaskiner, optagne computerprogrammer, computerspil, magnetiske databærere, interfaces til computere, elektroniske oplagstavler (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssigt), design, udvikling og ajourføring af computerprogramme ogrådgivning og information herom edb-programmering, udlejning af computere og computersoftvare, vedligeholdelse af computersoftware, EDB-programmering, udlejning af computere og software, vedligeholdelse af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNIPIPE (730) Indehaver: Unicon Beton A/S, Køgevej 172, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 06: Rør af metal. (511) Klasse 11: Rør som dele af sanitetsinstallation. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder rør. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MusikEvent ApS, Åbakkevej 6, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Finansiel sponsorering og formidling af sponsorkontrakter. (511) Klasse 41: Impressariovirksomhed, formidling af underholdning, foredrag samt arrangering (afvikling) af koncerter. (511) Klasse 42: Administration af ophavsrettigheder i forbindelse med optagne og indspilning af musikværker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLANUM (730) Indehaver: Rheumacure A/S, Nordfeldvej 52 B, 4780 Stege, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud, naturmedicin. (730) Indehaver: Dataplay, Inc., a corporation of the State of Delaware, 6200 Lookout Road, Boulder, Colorado 80301, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Optiske lagringsanordninger, nemlig diskdrev og flytbare optiske lagringsmedier. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/056,116 USA Delvis prioritet. 357

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ServiceGruppen for Dataudstyr A/S, Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 09: EDB-Software og hardware til undervisningsbrug. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af EDB-hardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Undervisning. (511) Klasse 42: Installation og vedligeholdelse af EDB-software, overvågning af EDB-software og hardware, herunder det fysiske netværk, teknisk rådgivning om EDB, design og udvikling af EDB-software. (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUTUREBAY (730) Indehaver: Compaq Information Technologies Group, L.P., (a Texas Limited Partnership), S.H. 249, Houston, TX 77070, USA (511) Klasse 09: Computer hardware, nemlig modulare drive bays og udskiftelige drives til laptop eller notebook computere. (300) Prioritetsoplysninger: US for alle varer i klasse 9 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (730) Indehaver: Nobel Cigars ApS, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigarer, cerutter, cigarillos, artikler for rygere, tændstikker. 358

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADCORE (730) Indehaver: Jens Peder Lindberg, Øverød Vej 76, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Strandgaard Inc., Bredgade 35, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak,cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak,cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUPERFORMANCE ADVISOR (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, herunder til brug for indsamling af data og konstruktion af modeller, som ved alarmering af brugeren og evaluering af tidligere problemer kan forudsige præstationsproblemer inden systemet påvirkes. 359

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Winebox ApS, Lærkevej 13, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, import/eksport agentur, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer også on-line via et globalt computernetværk. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H.C. Andersen International ApS, Strandboulevarden 25, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 41: Forlystelsesparker, undervisningsvirksomhed. (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danmarks Radio, Jurakontoret, TV-Byen, 11. sal, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er og video, DVD bånd, analoge og digitale musikkassetter, lydplader, magnetiske databærer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, bøger, tidsskrifter. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj, hovedbeklædning, overtøj. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, radioreklamer og TV-reklamer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og TV-udsendelser samt kabel TV-udsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion og udlejning af radio- og fjernsynsudsendelser, film og af videobånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Capinordic A/S, Jorcks Passage B III, 1162 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder information vedrørende forsikringsforhold, konsultationer vedrørende forsikringsforhold, forsikringsmæglervirksomhed; finansiel virksomhed, herunder finansiel forvaltning; information og sponsorering (finansiel); finanselle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejndom); finansielle analyser; kapitalinvistering, kreditgivning, børsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 06: Sæbeskål, sæbedispenser, tandkrus, tandbørsteholder, toiletbørste med holder, håndklædestang, håndklædekrog, toiletpapirholder, holder til tandkrus, alle de forannævnte varer af metal. (511) Klasse 21: Sæbeskål, sæbedispenser, tandkrus tandbørsteholder, toiletbørste med holder alle de forannævnte varer ikke af ædle metaller. 360

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BilAvisen (730) Indehaver: Mossø Marketing, v/bjørn Bagger, Langkjær 17, Hem Odde, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROJOB (730) Indehaver: Høegh Gruppen I/S, Københavnsvej 2-4, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Rolf Høegh, Helstedsvej 4B, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAMSE & KYLLING (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danmarks Radio, Jurakontoret, TV-Byen, 11. sal, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er og video, DVD bånd, analoge og digitale musikkassetter, lydplader, magnetiske databærer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, bøger, tidsskrifter. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj, hovedbeklædning og overtøj. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, radioreklamer og TV-reklamer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og TV-udsendelser samt kabel TV-udsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion og udlejning af radio- og fjernsynsudsendelser, film og af videobånd. (730) Indehaver: Prosa, Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, jobformidling, herunder formidling af kontakt mellem arbejdstager og arbejdsgiver vedrørende job indenfor IT-branchen, herunder også via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder formidling og udbydelse af kurser særligt indenfor IT-branchen. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GALLERIX (730) Indehaver: Gallerix International AB, Märstagatan 8, S Uppsala, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, tryksager, almanakker; kalendere, lykønskningskort og billedpostkort; kunsttryk, fotografiske reproduktioner, adresselabels, gavepapir, blyanter, kuglepenne, plakater, billeder, akvareller, malerier (indrammede eller uindrammede). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EUROplus (730) Indehaver: Euroconnect ApS, Skindergade 38, 1159 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder datatransmission, opkobling til Internettet samt rådgivning og information vedrørende telekommunikation. 361

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLANET E SHOP (730) Indehaver: Planet E-Shop, Inc., incorporated under the laws og the Cayman Islands, Dallas Parkway, Suite 200, Dallas, Texas 75248, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, elektronisk handel via internettet; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer via elektroniske medier, herunder via fjernsyn, TV, kabel-tv, satellit-tv, interaktive elektroniske kommunikationsnetværk eller via et verdensomspændende/globalt computernetværk; tjenester i forbindelse med reklamer, nemlig spredning og distribution af reklamer via fjernsyn, TV, kabel-tv, satellit-tv, interaktive elektroniske kommunikationsnetværk eller via et verdensomspændende/globalt computer netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FONTEX SIMPAC (730) Indehaver: Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling og forebyggelse af sygdomme og forstyrrelser i centralnervesystemet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PET ESTHE (730) Indehaver: Merry Do Beauty Products Co. Ltd., Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater, herunder præparater til behandling af dyrs pels eller fjerdragt; desinfektionsmidler, herunder præparater til behandling af dyrs pels eller fjerdragt; præparater til udryddelse af skadedyr, herunder præparater til be-handling af dyrs pels eller fjerdragt; præparater mod parasitter, olier mod hestefluer, ormemidler; dyrehalsbånd mod parasitter; lotions til veterinær brug, vaskemidler til dyr, hundelotions til veterinær brug; lotions, ikke indeholdt i andre klasser, herunder insektfordrivende midler til pleje af husdyr og kæledyr. (730) Indehaver: Compaq Information Technologies Group, L.P., (a Texas Limited Partnership), State Highway 249, Houston, Texas 77070, USA (511) Klasse 09: Computere, filserver, central processor for computere, mikrokontrolenhed, software til operativsystemer, applikationsprogrammel, software til udviklingsværktøjer og middleware. (300) Prioritetsoplysninger: US USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Scandinavian Ring (730) Indehaver: Global Crossing Danmark APS, Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af globale kommunikationsnetværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder formidling af Internet transit, voice transit, wavelength, netværkskapacitet og dataforbindelser til netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1116 København K, Danmark (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed. (730) Indehaver: NORDTRADE A/S, Rødspættevej 14, 9970 Strandby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jesper Pedersen, Munkevej 7, 9970 Strandby, Danmark (511) Klasse 32: Kildevand med frugtsmag. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 362

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIMPY (730) Indehaver: Magna Limited, Westaway Chambers, 39 Don Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, Storbritannien (511) Klasse 29: Næringsmidler, nemlig kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Næringsmidler, nemlig kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, brødboller med fyld af tilberedte fødevarer (hamburgers). (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, drift af caféer, cafeterier og barer, diner transportable, catering, herunder leverance af fødevarer og levering af middage og festmiddage. (730) Indehaver: Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Ophthalmiske farmaceutiske præparater og produkter, otorhinolaryngologiske farmaceutiske præparater og produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITTA DI MILANO (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (500) Bemærkninger: Registreringen omfatter kun varer af italiensk oprindelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bathco, Inc. a Delaware Corporation, 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, USA (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, potpourris, lugtopfriskende og duftende geleer og lugteposer. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindingsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af duftpræparater så forbrugere får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; postordre- og postordrekatalogvirksomhed i forbindelse med duftpræparater. (730) Indehaver: Nic Leganger, Rollandslia 111, n-5115 Ulser, Norge (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske, fotografiske og optiske apparater samt apparater til transmission, lagring, bearbejdning og/eller gengivelse af informationer, såsom data, herunder lyd eller billede. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLGATE ACTIVE ANGLE (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 21: Tandbørster. 363

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jumbo Stillads A/S, Stålvej 7, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 06: Stilladser af metal, herunder rullestilladser foldestilladser og facadestilladser, stiger af metal, skinner af metal, arbejdsbroer af metal til brug i forbindelse med vedligeholdelse af byggeri og installationer. (511) Klasse 07: Lifte (undtagen skilifte), airlifte, eskalatorer, elektriske drivspil, tandstangsdunkrafte. (511) Klasse 12: Rampelifte (dele af køretøjer til brug på land), trailerlifte. (511) Klasse 20: Beholdere, ikke af metal, til brug for værktøj. (511) Klasse 37: Udlejning af byggemateriel, opstilling af bygningsstilladser, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Udlejning af befordringsmidler, herunder udlejning af lifte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISS CAREPARTNER (730) Indehaver: ISS A/S, Bredgade 30, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; børnehaver, fritidshjem. (511) Klasse 42: Administration og drift af plejehjem, hospicer, hospitaler og klinikker, herunder medicinske klinikker; sundhedspleje, vuggestuer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SPF-Sundhedsstyringen v/ SPF-selskabet, Drejervej 7, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 42: Bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pitkid (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 09: Software til videnskabelig forskning. (511) Klasse 42: Computerservice i form af information og rådgivning relateret til medicinsk behandling, stille databaser til rådighed i forbindelse med medicinsk behandling, indsamling af data blandt patienter og læger, analyse af medicinske data. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THILORBIN (730) Indehaver: Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dreh + Trink Copilot (730) Indehaver: sportfit Fruchtsaft GmbH & Co. KG, Hubert-Underberg- Allee 1, D Rheinberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke. (730) Indehaver: SPF-Sundhedsstyringen v/ SPF-selskabet, Drejervej 7, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 42: Bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 364

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 120. årgang. 1999-08-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1945 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23. 122. årgang. 2001-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1677 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 123. årgang. 2002-10-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4033 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 121. årgang. 2000-07-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2037 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere