Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar."

Transkript

1 Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Kommunernes klimatilpasningsplaner Kriminalitet er også kommunernes ansvar Pressekit

2 Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet BEDRE FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE 2 Vi skal i Danmark være langt bedre til at sikre, at borgere, der er ramt af en ulykke eller sygdom, kommer tilbage i job. Her er kommunerne helt centrale. Men ser man på de enkelte kommuner, er der store forskelle i, hvor ofte kommunerne tilkender førtidspension eller fleksjob. Kommunerne i giver oftere førtidspension eller fleksjob end i resten af landet. Men selv mellem nabokommuner i regionen er der markante forskelle. Det betyder, at der er et stort læringspotentiale kommunerne imellem. De dygtigste kommuner evner gennem aktiviteter og sagsbehandlingen at få flere borgere fastholdt på arbejdsmarkedet og tilbage i job. Såfremt alle kommuner i var lige så gode som landets bedste kommuner til at hjælpe og fastholde borgerne på arbejdsmarkedet, ville de årligt have knap 750 mio. kr. mere i kassen, og over borgere ville årligt komme Tilkendelsesratio Under middel Middel Over middel tilbage på arbejdsmarkedet fremfor på førtidspension eller fleksjob. Det skyldes, at nogle kommuner oftere giver førtidspension eller fleksjob end i resten af landet. Også oftere end kommunernes befolkningssammensætning og beskæftigelsesmuligheder kan forklare. Med andre ord: Selv om man korrigerer for demografiske forskelle, ligger flere midtjyske kommuner højt på tilkendelser af førtidspension. Det betyder kortet Kortet viser, om kommunerne tilkender førtidspension eller fleksjob i et mindre omfang (grønne), i forventet omfang (gule) eller i et større omfang (røde) end kommunens beskæftigelsesmuligheder og befolkningssammensætning tilsiger. Med andre ord Der er færre, der kommer tilbage i arbejde i nogle kommuner end i andre, fordi kommunen oftere tilkender førtidspension. Kommunerne er rangeret efter, om de giver flere eller færre førtidspensioner end de øvrige kommuner. Med udgangspunkt i disse forskelle er det vigtigt at overveje, hvordan kommunerne kan lære af hinanden og udbrede de metoder, som gør, at nogle kommuner er bedre til at fastholde deres borgere på arbejdsmarkedet end andre. Det er vigtigt at understrege, at forskellen mellem de gode og dårlige kommuner ikke blot skyldes, at de gode kommuner har parkeret flere borgere på anden langvarig offentlig forsørgelse, så de reelt ikke er bedre til at fasholde borgerne på arbejdsmarkedet. Der ses ikke en sådan sammenhæng. Der er reelle forskelle i fastholdelsen, og der er reelle muligheder for at øge beskæftigelsen gennem en bedre fastholdelse af danskerne på arbejdsmarkedet. Kilde: Forsikring & Pension (). >> De midtjyske kommuner kan blive væsentlig bedre til at få flere borgere tilbage i job.<<

3 BEDRE FASTHOLDELSE Midtjyske kommuner går glip af 750 mio. kr. Der er et spørgsmål, som oftest glemmes, når debatten falder på de slukne offentlige kasser og de mange danskere på bejdsmarkedstilknytning og kommunens erhvervs- og be- Selvom man renser for forskellene i befolkningens ar- offentlig forsørgelse. Hvordan undgår vi, at så mange danskere hvert år falder ud af arbejdsmarkedet? ofte kommunerne tilkender førtidspension eller fleksjob. skæftigelsesvilkår, er der stadig betydelige forskelle i, hvor Forskellene skyldes derfor i høj grad de enkelte kommuners sagsbehandling og praksis. Hvert år tilkendes omkring danskere førtidspension. Men tallet dækker over store kommunale forskelle. Derfor er Flere af de midtjyske kommuner har gode muligheder for det helt centralt, at kommunerne lærer af hinanden. Det er til at lære af de bedste og forbedre fastholdelsen af borgere gavn for den enkelte borger, der får et bedre liv og kommer på arbejdsmarkedet. Hvis kommunerne i lærer tilbage i arbejde. Det vil spare kommunerne for forsørgelsesudgifter. Det vil øge beskæftigelsen og dermed skattegrund- af landets bedste kommuner, vil det betyde, at borgere årligt bliver på arbejdsmarkedet, og at kommunerne laget. årligt sparer næsten 750 mio. kr. Dertil kommer skattegrundlaget fra den øgede beskæftigelse. Ser vi konkret på kommunerne i anvendes 10 mia. kr. årligt til førtidspension. Situationen er, at: PÅ ARBEJDSMARKEDET >> Kommunerne i kan årligt spare 750 mio. kr., hvis de lærer af de bedste.<< SIDE 3 Borgerne i kommunerne i har generelt højere risiko for at få førtidspension eller fleksjob i forhold til landet som helhed. Det skyldes blandt andet, at borgerne i gennemsnit har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at flere af kommunerne i er blandt de bedste 10 pct. i landet til at fastholde borgerne på arbejdsmarkedet.

4 BEDRE FASTHOLDELSE Så meget kan de enkelte kommuner vinde PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE 4 I kommunerne i kan der potentielt tilkendes godt 30 pct. færre førtidspensioner og fleksjob, ved at kommunerne lærer af de dygtigste i landet. Det vil hjælpe flere tilbage i job. Herning og Aarhus er de kommuner i, hvor der er det største potentiale. Bliver de lige så dygtige som de dygtigste i landet, kan kommunerne spare hhv. 83 og 348 mio. kr. om året. Det er store besparelser holdt op imod kommunernes størrelse og årlige udgifter til førtidspension. Silkeborg og Norddjurs Kommuner er de bedste i regionen. Af samme årsag er forbedringspotentialet målt i procent mindst. Kommunalt forbedringspotentiale ved at lære af de bedste i tabelform Tabellen viser, hvor stort forbedringspotentialet er målt som afvigelsen i pct. til de dygtigste 10 pct. af kommunerne i landet. Det er vel og mærke, når der måles på tilkendelser af førtidspension og fleksjob, efter der er taget højde for borgersammensætningen i kommunerne. Besparelsespotentialet er beregnet som forskellen i de faktiske udgifter til førtidspension og udgifterne, hvis kommunen havde haft en sagsbehandlingspraksis som de 10 pct. dygtigste kommuner siden Silkeborg er blandt de dygtigste kommuner i landet og er et eksempel, som de andre kan lære af. Samsø indgår ikke i analysen. Forbedringspotentiale i pct. Årlig udgift til førtidspension, mio. kr. Kilde: Forsikring & Pension (), Danmarks Statistik og egne beregninger. Årligt forbedringspotentiale, mio. kr. Favrskov 36, ,7 Hedensted 33, ,2 Herning 52, ,2 Holstebro 24, ,9 Horsens 32, ,9 Ikast-Brande 16, ,8 Lemvig 17, ,8 Norddjurs 12, ,3 Odder 32, ,4 Randers 27, ,6 Ringkøbing-Skjern 51, ,6 Silkeborg 9, ,0 Skanderborg 29, ,8 Skive 43, ,8 Struer 39, ,2 Syddjurs 29, ,6 Viborg 29, ,3 Aarhus 51, ,8 31, ,0 Hele landet ,1 5 skarpe 1. Hvordan kan det være, at din kommune falder ud, som den gør? 2. Hvad kan din kommune gøre bedre for at undgå, at så mange borgere falder ud af arbejdsmarkedet? 3. I tider med pressede kommunale budgetter, hvorfor har politikerne så ikke større fokus på det store potentiale, der er i at hjælpe sygemeldte borgere tilbage i job? 4. Hvad kunne kommunerne i bruge 750 mio. kr. på? 5. Jo længere tid en borger er væk fra sin arbejdsplads, jo større er risikoen for, at borgeren aldrig kommer tilbage. Hvordan bryder din kommune dette mønster?

5 Forsikring & Pension: Lær af de bedste kommuner De fleste kan blive enige om, at forebyggelse betaler sig. Det handler imidlertid ikke kun om penge, men også om livskvalitet og førlighed. Mange forsikrings- og pensionsselskaber hjælper allerede i dag kunder, der kommer ud for sygdom eller ulykke. Forsikring & Pension ønsker et koordineret samarbejde mellem kommunerne og forsikrings- og pensionsselskaberne om de enkelte borgere, der er sygemeldte og i risiko for at forlade arbejdsmarkedet. Det kan sikre, at flere kan vende hurtigere tilbage til arbejde og blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Det er til glæde for den enkelte og for samfundet. BEDRE FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE 5 Bedre forebyggelse kræver viden om, hvad der virker. En viden, der ikke altid findes, men skal skaffes. For eksempel viden om forskelle i kommunernes sagsbehandling, så vi som samfund kan lære af de bedste. Forsikring & Pension arbejder for en bedre jobfastholdelse af syge og ulykkesramte, bl.a. via et tæt, koordineret samspil mellem kommuner, arbejdsgivere og forsikrings- og pensionsbranchen. Klik for at se Tilkendelser af førtidspension og fleksjob, , Analyserapport :3, Forsikring & Pension. Læs mere på Forsikring & Pension, pressevagt

6 Er din kommune klar til fremtidens store mængder regn? Effekterne af klimaforandringerne er for alvor kommet på dagsordenen de seneste år. Baggrunden er, at dele af Danmark flere gange har stået under vand som følge af skybrud. Skybruddet over København i sommeren 2011 kostede forsikringsselskaberne over 6 mia. kr. og resulterede i over forsikringsskader. I løbet af 11 måneder fra august 2010 til juli 2011 var der over vandskader, som forsikringerne betalte over 7 mia. kr. for. Hertil kommer alle de samfundsøkonomiske skader, der formentlig udgør et tilsvarende beløb. Beregninger fra DMI viser, at Danmark i fremtiden vil få et varmere og vådere vejr. Om vinteren får vi mere nedbør, mens sommeren vil være præget af kraftigere regn og skybrud end tidligere. Det kræver en stor forebyggende indsats at gøre kommunerne klar til at håndtere de store mængder regn. Kommunernes forebyggelse af vandskader er helt afgørende, da de kan sikre en koordineret indsats. Også på tværs af kommunegrænser. Alle kommuner skal frem mod udgangen af i år udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal skabe overblik over og prioritere kommunens klimaindsats. Den skal også indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser. Det glemmes ofte, at arealer, som er flise- eller asfaltbelagt, er steget markant og er en væsentlig årsag til de stigende antal skader. Kommunerne kan i klimalokalplanerne fremadrettet stille krav til at begrænse brug af fliser og asfalt. Boligejere kan ende med værdiløse boliger er det i din kommune? Konsekvensen for op til 200 boligejerne kan efter næste større skybrud blive, at forsikringsselskaberne kan blive nødt til helt at stoppe med at forsikre mod vandskader forårsaget af regnvand. Der er tale om boligejere, der har stor risiko for gentagne alvorlige oversvømmelser, som ikke kan forhindres ved normale foranstaltninger fra boligejeren, kommunen eller vandselskabet. Huse, der pga. gentagne vandskader får opsagt deres vandskadedækning, vil miste betydeligt i værdi eller blive usælgelige. Kommunerne skal holdes fast i deres indsats med at udarbejde og effektuere tilstrækkeligt ambitiøse klimatilpasningsplaner. Planerne skal fx sikre, at kommunernes kloakker er dimensioneret til at håndtere de store vandmængder i forbindelse med skybrud og generelt stigende vandstande. Ellers bliver det boligejerne, som skal betale en unødig høj pris i form af meget høje forsikringspræmier, fordi de bor et uheldigt sted og med en værdiløs bolig. Men også staten har en vigtig rolle, da kommunernes juridiske ansvar over for den enkelte borger er begrænset. En mulighed kunne være at bruge Stormordningen til at hjælpe de boligejere, der kommer i knibe. Stormordningen betaler i dag for skader, der sker på grund af stormflod eller oversvømmelse fra søer og åer. Baggrunden er at disse skader ikke kan forsikres. KOMMUNERNES KLIMATILPASNINGSPLANER SIDE 6 >> Kommunerne skal holdes fast i deres indsats med at udarbejde og effektuere klimatilpasningsplaner.<<

7 Klimatilpasningsplanerne hvor langt er kommunerne i nået? Forsikring & Pension har i oktober lavet en status over, hvor langt kommunerne i er med deres klimatilpasningsplaner. Odder og Hedensted har allerede udarbejdet klimatilpasningsplaner, hvor der anvendes hydrologiske højdekort til at beregne vandets strømningsveje på jordoverfladen og dermed udpege områder, som kan være i fare for at blive oversvømmet ved fx skybrud eller stormflod. De mest avancerede kommuner indregner også den præcise kapacitet af kloaksystemet. Disse beregninger er meget effektive til at forudse, hvor skaderne vil ske. 12 kommuner har enten klimatilpasningsplaner, hvor der ikke bruges kort, eller har nye klimatilpasningsplaner i høring, mens Ikast-Brande, Norddjurs, Struer, Samsø og Viborg endnu ikke har offentliggjort nogen klimatilpasningsplan. Der er derfor lang vej for kommunerne i, før de helt er i mål med deres klimatilpasningsplaner. Status for klimatilpasning oktober Hvor meget vil din kommune forebygge? Kommunerne har rigtig gode forudsætninger for at udarbejde gode klimatilpasningsplaner. Det er afgørende, at kommunerne bruger de rette værktøjer. Derfor er det positivt, at en række kommuner vil anvende geodata og skadesdata i deres klimahandlingsplaner. Klimatilpasningsplanerne kan danne grundlag for beslutning om nye klimatilpasningstiltag, men vil det også ske? Kommunerne er ikke forpligtet af de klimatilpasningsplaner, de udarbejder. Tager din kommune planerne alvorligt, er kvaliteten af planerne gode nok, og hvor meget vil man vise borgerne? Odder Kommune har valgt at offentliggøre deres initiativer og har meget gode erfaringer med det. Det er op til kommunalpolitikerne at beslutte og prioritere, hvilke tiltag kommunen vil sætte i værk. Den reelle effekt afgøres af de konkretet beslutninger, der tages på baggrund af klimatilpasningsplanerne. Hertil kommer, at det ofte tager tid at gennemføre større forebyggende projekter. 5 skarpe KOMMUNERNES KLIMATILPASNINGSPLANER SIDE 7 1. Har kommunen udpeget områder, som er i særlig fare for at få vandskader? 2. Vil kommunerne agere på de klimahandlingsplaner, de har udarbejdet? 3. Er der sat penge af på budgettet til at imødegå klimaforandringerne? 4. Hvad har kommunen gjort for at oplyse borgerne om værktøjer, som kan hjælpe før, under og efter skybrud? 5. Hvordan tænker kommunen klimaudfordringerne ind i fremtidige investeringer, herunder infrastruktur og bygninger? Klimatilpasningsplan og risikokortlægning Ældre plan eller ny plan under udarbejdelse/i høring Ingen klimatilpasningsplan Kortet illustrerer, hvor langt kommunerne er med deres klimatilpasningsplaner. Oplysningerne er hentet fra kommunernes hjemmesider i oktober. Der skelnes mellem kommuner, der allerede har udarbejdet klimatilpasningsplaner og risikokortlægning (grønne), kommuner, der er i gang med at udarbejde planer/har planer i høring (gule), og kommuner, der endnu ikke er i gang (røde). Kilde: Forsikring & Pension.

8 KOMMUNERNES KLIMATILPASNINGSPLANER SIDE 8 >> Kommunernes handlingsplaner er et væsentligt element i forebyggelsen.<< Klik her for at downloade højdemodel I boksen nedbør klik af i bluespot og se, hvor vandet vil ramme. I boksen vandløb klik af i strømningsvejes oplandsstørrelse og se, hvor vandet strømmer hen. Hvor får kommunen skader ved skybrud? Den hydrologiske højdemodel er nu tilgængelig for alle. Den er et centralt værktøj i kommunernes arbejde med deres klimatilpasningsplaner. Højdemodellen kan vise, hvor regnvandet løber på overfladen af jorden. Den kan også udpege områder, som kan være i fare for at blive oversvømmet ved skybrud. Den hydrologiske højdemodel kan zoome ind på større områder, bestemte veje og endda specifikke adresser. Alle kan downloade den hydrologiske højdemodel gratis. Den hydrologiske højdemodel er blevet til i et samarbejde mellem Miljøministeriet og brancheorganisationen Forsikring & Pension. Ovenfor vises et eksempel på den hydrologiske højdemodel for Aarhus Kommune. De blå områder viser, hvor vandet vil løbe hen og samle sig. Farven viser, hvor dybe lavningerne er.

9 Det gør forsikringsbranchen i kampen mod klimaudfordringerne KOMMUNERNES KLIMATILPASNINGSPLANER SIDE 9 Forsikring & Pension har indgået et klimapartnerskab med Miljøministeriet. Partnerskabet sikrer bl.a., at alle kan bruge de hydrologiske kort og se, om deres hus er særligt udsat for vandskader. Det hjælper også kommunerne med deres klimahandlingsplaner. Vi leverer gratis skadesdata til alle kommuner (70 kommuner har sagt ja). Skadesdata kan bidrage med væsentlig viden for kommunerne i deres arbejde med deres klimatilpasningsplaner, da det viser, hvor der er blevet udbetalt erstatning på grund af skybrud. Dermed kan kommunerne fokusere på at forbedre forholdene der, hvor det har størst effekt. Vi udvikler værktøjer, som kan varsle danskerne om dårligt vejr og yde rådgivning, når skaden er sket. Husets VejrAlarm til smartphones giver varsler ved storm og skybrud. Den giver også gode råd før, under og efter skybruddet eller stormen. Forsikringsvejret.dk viser, om der er forsikringsdækning på din ejendom eller i dit område ved storm og skybrud. Du kan også få et SMS-varsel. Læs mere på Forsikring & Pension, pressevagt Scan koden og få Husets VejrAlarm

10 KRIMINALITET ER OGSÅ Mest kriminalitet i Aarhus KOMMUNERNES ANSVAR SIDE 10 Kriminalitet skaber utryghed og er derfor ofte på den landspolitiske dagsorden. Retspolitik, indbrudspakker og bandekriminalitet trækker overskrifter med krav om, at Justitsministeren må på banen. Men har forebyggelse af fx indbrud og hærværk tilstrækkelig kommunalpolitisk fokus? Der er store forskelle i kriminalitetsforekomsterne fra kommune til kommune. Tag eksempelvis to nabokommuner som Horsens og Hedensted. I den ene kommune er forekomsten af indbrud godt 40 pct. højere, mens hærværk omvendt sker 45 pct. oftere i den anden kommune. Det tyder på, at kommunerne har et medansvar og må kunne udveksle erfaringer. I kommunerne i er kriminaliteten i gennemsnit lavere end i resten af landet, til trods for at forekomsten af kriminalitet i Aarhus er den fjerdehøjeste på landsplan. Det har ingen simpel forklaring, men de store forskelle kommunerne imellem taler for at styrke erfaringsudvekslingen mellem kommunerne for at finde de bedste løsninger. Der er ikke nogen sammenhæng mellem forekomst af indbrud og tilfælde af hærværk. Kommuner med mange indbrud kan have få tilfælde af hærværk og omvendt. Det er altså forskellige problemer, som de enkelte kommuner slås med. I 2012 blev der anmeldt over en halv million forbrydelser til politiet på landsplan. Heraf stod indbrud for hver 10. anmeldelse. Anmeldelser i alt pr indbygger Under middel Middel Over middel ligger noget under landsgennemsnittet med 81 anmeldelser af forbrydelser om året per indbyggere. Men tallet dækker over store kommunale forskelle også i hvilken type kriminalitet, der bliver anmeldt. Nogle kommuner har relativt få indbrud, men mere hærværk og omvendt. Kilde: Danmarks Statistik.

11 KRIMINALITET ER OGSÅ Kriminalitet er også kommunernes ansvar KOMMUNERNES ANSVAR SIDE 11 Der er store kommunale forskelle i forekomsten af indbrud og hærværk. Også mellem nabokommuner. Har forebyggelse af indbrud og hærværk tilstrækkelig kommunalpolitisk fokus? Har de mest indbrudsplagede kommuner tilstrækkelig fokus på problemet? Kan borgerne hjælpes bedre til at forebygge indbrud i deres hjem, og kan landspolitikerne råbes op? Hærværk går ikke kun ud over private boliger, men også kommunens bygninger. Har kommunerne de rigtige og tilstrækkelige værktøjer, fx de rette tilbud til unge? Skal SSP-samarbejdet eller ungdomsklubber blive bedre til at engagere de unge? Der er behov for gode løsninger, fordi forekomsten af kriminalitet i lokalområdet skaber utryghed blandt borgerne. Undersøgelser dokumenterer, at det i sidste ende får borgerne til at flytte. Kommunerne har mange muligheder for at øge trygheden i lokalområderne. >> Kriminalitet i nærområdet påvirker borgernes tryghed.<<

12 KRIMINALITET ER OGSÅ Flest indbrud i Hedensted og Ikast-Brande KOMMUNERNES ANSVAR SIDE 12 Danmark er det mest indbrudsplagede land i EU. De seneste tal fra Eurostat viser, at vi har hele 4-5 gange så mange indbrud per indbygger som vores naboer i Sverige, Norge og Tyskland. I 2012 blev danskere ramt af indbrud i deres hjem svarende til 7,8 indbrud per indbyggere. I var det 7,1 indbrud per indbyggere. - Hedensted, Ikast-Brande, Favrskov og Aarhus topper listen over de mest indbrudsplagede kommuner i. Der anmeldes mellem 8,8 og 10,4 indbrud per indbyggere i de mest indbrudsplagede kommuner. Foruden Samsø sker der færrest indbrud i Lemvig, Skive og Struer, hvor der sker mellem 1,5 og 4,3 indbrud per indbyggere. Indbrud per indbyggere, skarpe 1. Har bekæmpelsen af indbrud og hærværk tilstrækkelig kommunalpolitisk fokus? 2. Mange indsatser centraliseres i disse år. Er der også blevet for langt fra borgerne til politiet? 3. Hvad kan man gøre, for at borgerne bliver bedre til at forebygge indbrud i deres hjem? 4. Gør man nok for at få de unge væk fra gaden? 5. Hvordan kan trygheden øges i kommunen? Kilde: Danmarks Statistik.

13 KRIMINALITET ER OGSÅ Hærværk koster 1,7 mia. kr. om året KOMMUNERNES ANSVAR SIDE 13 I 2012 blev der anmeldt godt tilfælde af hærværk på landsplan, svarende til 5 hærværksforbrydelser per danskere. Hærværksskader per indbyggere 2012 Kommunerne i oplever i snit 4,6 tilfælde af hærværk per indbyggere. Aarhus har flest tilfælde af hærværk med 5,7 tilfælde af hærværk per indbyggere. Færrest tilfælde af hærværk findes i Hedensted og Favrskov. Her anmeldes kun hhv. 2,6 og 3,1 tilfælde af hærværk per indbyggere. Hærværk er kostbart. Den seneste offerundersøgelse viser, at der blev begået hærværk for 1,7 mia. kr. i Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er det dog kun omkring 50 pct. af alle hærværksskader, der anmeldes. I Justitsministeriets Ungdomsundersøgelse fra 2006 foretaget blandt alle klasses elever indrømmer knap hver femte unge (18 pct.) at have begået hærværk. Kilde: Danmarks Statistik

14 KRIMINALITET ER OGSÅ Forsikring & Pension arbejder for KOMMUNERNES ANSVAR SIDE 14 Krav til sikring af døre og vinduer ved nybyggeri. Med sådanne krav har man knækket indbrudskurven i Holland Frivillig certificeringsordning for indbrudssikrede boliger Database over tyvegods, så vi kan gribe ind i hæleriets kredsløb. Læs mere på Forsikring & Pension, pressevagt

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar.

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Kommunernes klimatilpasningsplaner Kriminalitet er også kommunernes ansvar Pressekit Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet BEDRE FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE

Læs mere

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar.

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Kommunernes klimatilpasningsplaner Kriminalitet er også kommunernes ansvar Pressekit BEDRE FASTHOLDELSE Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Vi skal i Danmark være

Læs mere

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar.

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Kommunernes klimatilpasningsplaner Kriminalitet er også kommunernes ansvar Pressekit Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet BEDRE FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader Den danske branche og kampen mod klimaskader De seneste års voldsomme skybrud har været dyre for danskerne. Alene i sommeren 2011 kostede skybrud mere end 6 milliarder kroner i erstatninger og medførte

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen?

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? 1 9. maj 2017 REGIONAL UDVIKLING Schweitz og Danmark er de lande i Europa, hvor tabene som følge af klimaforandringerne er størst I følge det Europæiske Miljøagentur

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Forebyggelse. side 1. Forebyggelse. fokus på fire områder

Forebyggelse. side 1. Forebyggelse. fokus på fire områder ima iminalitet rbejdsmarked Forebyggelse Forebyggelse side 1 side 2 Sådan tænker vi forebyggelse At forebyggelse betaler sig, kan de fleste blive enige om. Forebyggelse handler imidlertid ikke kun om penge,

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Forsikring & Pension Nedbørsskader

Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Forsikring & Pension Nedbørsskader Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Side 1 Konsekvenser af klimaændringer De samlede udgifter til klimabetingede skader i perioden 1999-2010 er formentligt tættere på 25

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012 København under vann Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Finansnæringens dag 27. marts 2012 I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way. Johnny Nash Side 2 Hvad vil

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SØNDERBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere