HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME"

Transkript

1 HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010)

2 HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden for at blive omfattet af en meget attraktiv forsikringsordning. Denne ordning sikrer, at du får udbetalt en forsikringssum, hvis du eller dine børn bliver ramt af visse alvorlige sygdomme. Det at blive ramt af en alvorlig sygdom kan betyde en stor omvæltning af hverdagen. Med denne ordning kan du i de omfattede situationer sikre et økonomisk grundlag, som kan give dig en vis frihed i en periode. Ordningen trådte oprindeligt i kraft den 1. april Forsikringssummer Forsikringen dækker med summer som vist i skemaet, og du er omfattet af ordningen ved indtræden i HK uden afgivelse af personlige helbredsoplysninger (se afsnittet Forsikringen er et tilbud side 4). Forsikringssum ved visse kritiske sygdomme udgør kr. (pr.1. januar 2010). Forsikringssummen aftrappes fra det 55. år til 60. år efter viste skema: Forsikringssum ved børnedækning udgør kr. (pr.1. januar 2010). Som noget helt specielt er dit barn også dækket under denne forsikring (se afsnittet: børnedækning ). Forsikringssummerne reguleres hvert år pr. 1. januar, næste gang den 1. januar Alder Forsikringssum Til og med 55 år Fra 60 år til og med 64 år HK+ Visse Kritiske Sygdomme

3 HK+ Visse Kritiske Sygdomme Visse Kritiske Sygdomme Forsikringen dækker, hvis du i forsikringstiden får stillet diagnosen for en af nedenstående kritiske sygdomme. Forsikringen dækker ikke kritiske sygdomme, der stilles diagnose for inden for de første 3 måneder efter optagelsen. - Ondartede kræftformer - Blodprop i hjertet - Større organtransplantationer (hjerte, hjerte-lunge, lunge og lever) - Ballonudvidelse i hjertets kranspulsårer - Hjerteklapkirurgi - Hjerneblødning/blodprop i hjernen - Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer - Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv - Aorta sygdom (fra 1. januar 2009) - Dissemineret sklerose - Meningitis (fra 1. januar 2009) - By-pass opererede tilfælde af koronarsklerose - ALS (amyotrofisk lateralsklerose) - Muskelsvind - HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte - AIDS - Nyresvigt - Blindhed - Døvhed - Parkinsons sygdom (fra 1. januar 2003) - Creutzfeldt-Jacobs sygdom (fra 1. januar 2003) Forsikringssummen er skatte- og afgiftsfri, og du kan bruge pengene helt efter dit eget ønske. Efter udbetaling af forsikringssummen udtræder du af ordningen. Diagnoser stillet før forsikringstidens start er ikke dækket af forsikringen. Børnedækning Forsikringen dækker, hvis dit barn i alderen mellem 6 måneder og indtil det fyldte 18. år får stillet diagnosen for en af nedenstående alvorlige sygdomme: - Meningitis - Ondartede kræftformer - Nyresvigt - HIV-infektion som følge af blodtransfusion - AIDS - Blindhed (barn skal være 2 år) - Døvhed (barn skal være 2 år) Hvilke børn er dækket? - Biologiske børn - Adoptivbørn - Stedbørn, registreret i folkeregistret på samme adresse som dig. Stedbørn defineres som børn man har giftet sig til. (Børn i papirløse forhold er alene omfattet på den biologiske forælders forsikring). Generelt om børnedækningen Forsikringssummen er skatte- og afgiftsfri, og du kan bruge pengene helt efter dit eget ønske. Efter udbetaling af forsikringssummen bortfalder børnedækningen for det pågældende barn. Diagnoser stillet før forsikringstidens start er ikke dækket af forsikringen. HK+ Visse Kritiske Sygdomme... 3

4 Fakta Visse Kritiske Sygdomme Hvad koster forsikringen? Pr. 1. januar 2010 koster forsikringen 49 kr. pr. måned. ordningen samt alders- og kønsfordelingen på disse. Den fremtidige pris på forsikringen afhænger af, hvor mange medlemmer, der er med i Præmien bliver opkrævet sammen med kontingentet til HK. Forsikringen er et tilbud HK har som Danmarks største fagforbund forhandlet sig frem til denne helt specielle og attraktive ordning. Det er naturligvis frivilligt, om du vil være med i HK s forsikringsordning ved Visse Kritiske Sygdomme. Ønsker du at være omfattet af forsikringen, skal du ikke foretage dig yderligere. Så er du med i forsikringen fra indmeldelsesdatoen i HK, uden at af give helbredsoplysninger. Ønsker du derimod ikke at være omfattet af forsikringen, har du mulighed for at sige nej tak til forsikringen. Fortryder du senere dit nej, skal du være opmærksom på, at du skal kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger for at komme med i ordningen igen. Har du spørgsmål vedrørende forsikringen ved Visse Kritiske Sygdomme, kan du ringe til HK Forsikring på telefon Hvornår og hvordan udbetales forsikringen? Bliver du eller dit barn ramt af en af de dækningsberettigede sygdomme, skal det anmeldes til Alka. Du kan få anmeldelsesblanketter ved henvendelse til HK Forsikring eller din lokale HK afdeling. Når Alka har modtaget de nødvendige oplysninger, og den konstaterede sygdom er dækket af forsikringen, bliver summen udbetalt HK+ Visse Kritiske Sygdomme

5 Fakta Visse Kritiske Sygdomme Forsikringen ophører: Hvornår ophører dækningen? 1. ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år 2. hvis du udtræder af HK (medlemskab ophører) 3. hvis du ikke betaler præmien 4. hvis forsikringssummen for Visse Kritiske Sygdommme udbetales Har du flere forsikringer med samme dækning? En del af HK s medlemmer har i forvejen en forsikring ved visse kritiske sygdomme via deres arbejdsgiver, deres overenskomst eller tjenestemandsansættelse. Hvis du er i tvivl, om du i forvejen er omfattet af en forsikring ved visse kritiske sygdomme, kan du rette henvendelse til det selskab, der administrerer din pensionsordning. Du kan godt have flere forsikringer med dækning ved visse kritiske sygdomme, og hvis ordningerne dækker de samme sygdomme, får du som regel dækning fra dem alle. Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel fra ordning til ordning på de kritiske sygdomme, der er dækningsberettigede. Generelt Vælger du at være omfattet af ordningen, vil du modtage et forsikringsbevis. Denne brochure er et uddrag af de gældende forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2010 for HK s gruppeforsikring ved Visse Kritiske Sygdomme og børnedækning. Forsikringsbetingelserne findes bagerst i denne folder. HK+ Visse Kritiske Sygdomme... 5

6 De mest almindelige spørgsmål Specielt for kræft Har du tidligere haft kræft, er en evt. senere kræftsygdom, uanset art, ikke dækket. Dog gælder det, at hvis du tidligere har haft maksimalt én kræftdiagnose, og der er gået minimum 7 år uden behandling eller tilbagefald, vil en ny kræftdiagnose være dækket. Se præcise regler om helbredte kræfttilfælde i forsikringsbetingelsernes Er invaliditetsdækningen på min ulykkesforsikring ikke det samme som kritisk sygdom? Har jeg så ikke dobbeltdækning? 1. Hvis jeg siger nej - og fortryder det - kan jeg så senere indtræde i ordningen? Har du sagt nej tak ved indmeldelse i HK, skal du afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger for at blive omfattet af forsikringen. 2. Skal jeg betale skat af forsikringssummen? Du skal ikke betale skat eller afgift ved udbetaling. Samtidig har du heller ikke fradrag for indbetalingen til forsikringen. Forsikringssummen kan bruges til at hjælpe dig videre i tilværelsen i forbindelse med en kritisk sygdom. 3. Hvad hvis jeg allerede har haft en kritisk sygdom inden indtræden i forsikringen? Har du eller har du haft en kritisk sygdom, er den pågældende type sygdom ikke omfattet af forsik ringen. Nej, der er ikke tale om dobbeltdækning. Din ulykkesforsikring dækker invaliditet som følge af en ulykke. Forsikringen dækker, hvis du bliver ramt af visse alvorlige sygdomme. 5. Jeg har en forsikring mod erhvervsevnetab i min pensionsordning. Er det ikke det samme som kritisk sygdom? Nej, det er ikke det samme. En erhvervsevnetabsdækning sikrer dig en løbende udbetaling, som - helt eller delvist - skal sikre den mistede lønnedgang. Kritisk sygdom sikrer dig derimod en sum penge, der udbetales som et éngangsbeløb, når det er konstateret, at du er ramt af en kritisk sygdom. 6. Kan jeg blive omfattet af Visse Kritiske Sygdomme, selvom jeg har sagt nej tak til ulykkesforsikringen? Ja, det kan du godt. De to forsikringer er tegnet selvstændigt uden nogen form for afhængighed. Du skal også være opmærksom på, at visse bestående kritiske sygdomme kan betyde, at en eller flere andre dækninger bortfalder. Du vil dog være omfattet af de øvrige dækninger, der ikke er undtaget. Se de præcise regler om undtagelser i forsikringsbetingelsernes HK+ Visse Kritiske Sygdomme

7 Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK+ og Alka Forsikring 1. Indtrædelse 2. Udbetaling 3. Dækningsberettigede diagnoser ved Visse Kritiske Sygdomme 4. Børnedækning 5. Dækningsberettigede diagnoser for børnedækning 6. Speciallæger 7. Anmeldelse 8. Bortfald af dækning 9. Skatte- og afgiftsforhold 10. Undtagen risiko 11. Præmiebetaling 12. Præmien 13. Rådighedsforhold 14. Udtrædelse 15. Indtræden med helbredsoplysninger 16. Opsigelse 17. Forældelse 18. Bonus 19. Klagenævn 20. Information 21. Fortrydelsesret Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2010 Aftalen Gruppeaftalen er indgået mellem Handels- & Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, herefter kaldet HK, og Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II, herefter kaldet Alka. For forsikringen gælder endvidere forsikringsaftaleloven lov nr. 129 af 15. april 1930, med senere ændringer om forsikringsaftaler, såfremt de ikke er fraveget i disse forsikringsbetingelser eller i gruppeaftalen. 1. Indtrædelse Ved gruppeaftalens ikrafttræden omfattes alle HKs medlemmer under 65 år, medmindre den enkelte skriftligt fravælger sig retten til at være omfattet. Personer, som bliver medlem af HK efter 1. april 2001 og som på indmeldelsestidspunktet er fyldt 18 år men ikke 65 år, er fra indmeldelsen ligeledes omfattet af gruppeaftalen, medmindre de ved indmeldelsen i HK skriftligt fravælger sig retten til at være omfattet af gruppeaftalen. Studerende medlemmer på frikontingent kan først tilmeldes forsikringen ved overgang til betalende medlemskab af HK. 2. Udbetaling ved Visse Kritiske Sygdomme Retten til udbetaling ved Visse Kritiske Sygdomme indtræder, når forsikrede i forsikringstiden, får stillet en af de i 3 anførte diagnoser, se dog 10 om undtagen risiko. Forsikringstiden ophører ved forsikredes død. For medlemmer, der optages i ordningen fra og med 1. april 2003 gælder en 3 måneders karensperiode, der regnes fra datoen for indtræden. Karensperioden betyder, at visse kritiske sygdomme, der stilles diagnose for inden for de første 3 måneder, ikke er dækket af forsikringen. Personer, der genindmeldes i HK inden udløbet af en tidligere forsikringsperiode jf. 14 og som ved HK-medlemskabets ikrafttræden optages i ordningen, er ikke omfattet af karensperioden. Udbetalingen omfatter den forsikringssum, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises den dokumentation, som Alka finder nødvendig. Udbetaling sker til forsikrede selv. Hvis forsikrede dør efter Alka har modtaget en skadeanmeldelse og inden forsikringssummen er udbetalt, udbetales summen til forsikredes bo. 3. Dækningsberettigede diagnoser/ sygdomsdefinitioner for Visse Kritiske Sygdomme Ved visse kritiske sygdomme forstås: A. Hjerneblødning/blodprop i hjernen En læsion af hjernen, som medfører objektive, neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som følge af et infarkt forårsaget af emboli eller trombose, af en subaraknoidalblødning eller af et intracerebralt hæmatom opstået spontant eller som følge af en vaskulær malformation. Der skal være blivende neurologiske udfald og der skal foreligge CT-scanning med fund svarende til ovennævnte karlidelser. HK+ Visse Kritiske Sygdomme...7

8 Krav: Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling eller bekræftet af speciallæge i neuromedicin. B. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) En fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration (sklerose) af det centrale nervesystem. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling og være bekræftet ved elektromyografi. C. Bypass-opererede tilfælde af koronarsklerose Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene og/eller arterie grafts, udført hos personer med medicinsk intraktabel angina pectoris. Ballonudvidelse sidestilles med operation. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på anerkendt og officiel venteliste. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. D. Hjerteklapkirurgi Planlagt eller gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed) med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på anerkendt og officiel venteliste. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. E. Dissemineret sklerose En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved en eller flere episoder med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet, som er efterfulgt af hel eller delvis remission, samt typiske forandringer i hjernens hvide substans ved MR-scanning, eventuelt suppleret med fund af typiske oligoklonale bånd i spinalvæsken (intrathekal antistof produktion). Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling og være bekræftet ved MR-scanning, eventuelt spinalvæske undersøgelse for oligoklonale bånd (intrathekal antistof produktion). Forlænget latenstid ved neurofysiologiske undersøgelser/evoked potentials (især VEP) kan også støtte diagnosen. Det er ikke tilstrækkeligt med synsnerveudfald (opticusneurit) alene. F. Kræft En ondartet (malign) svulst (tumor er mikroskopisk karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spred ning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser)). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi stadium III og IV (high risk/ stadie B og C), lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom stadium II-IV. Undtaget fra dækningen er: Alle former for hudkræft, herunder Kaposi s sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft). Alle svulster, der ved den mikroskopiske (histologiske) undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft), såsom celleforandring i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasi (CIN), alle stadier), carcinoma in situ, blærepapillomer, stadium I af Hodgkin s sygdom og kronisk lymfatisk leukæmi stadium I og II. Svulster opstået som følge af infektion med humant immundefektvirus: d.v.s. HIV-positivitet med eller uden AIDS i udbrud og/eller AIDS Related Complex (ARC). Krav: Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). G. Blodprop i hjertet (Myokardieinfarkt/hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv, forårsaget af et pludseligt ophør af tilførslen af blod til den pågældende del af hjertet. Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge, og være baseret på en typisk stigning og fald af blodets indhold og biokemiske markører (troponin TnT eller kreatinkinase MB) sammen med mindst ét af følgende kriterier: Sygehistorie med pludseligt opståede vedvarende smerter i brystet. (Symptomer på myokardieiskæmi) elektrokardiogramforandringer, der tyder på iskæmi (ST ændring) udvikling af patologiske Q-takker på elektrokardiogram. Diagnosen skal være klar og entydig for akut myokardieinfarkt. Tegn på mindre myokardieinfarkt i forbindelse med PCI-behandling dækkes ikke. H. Nyresvigt Nyresvigt i sidste fase, der viser sig på den måde, at begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritoneal- eller hæmodialyse iværksættes eller nyretransplantation. I. Større organtransplantation(er) Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, hjertelunge, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor forsikrede er modtager. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på anerkendt og officiel venteliste. J. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranialt sakkulat aneurisme) Planlagt eller foretaget behandling/operation af sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, der er diagnosticeret på baggrund af en røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres. Krav: Ved planlagt operation/behandling er det et krav, at forsikrede er accepteret på anerkendt og officiel venteliste. K. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som ikke har kunnet fjernes helt ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der efter Alkas skøn medfører en méngrad på mindst 30% på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens gældende méntabel på diagnosetidspunktet. Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes. L. Meningitis (Hjernehindebetændelse) Betændelse af hjernens hinder og rygmarv forårsaget af bakterier, uanset smittemåde. Undtaget fra dækningen er: Lymfocytær meningitis eller viral meningitis, dvs. reaktiv 8... HK+ Visse Kritiske Sygdomme

9 påvirkning af hjernehinderne i forbindelse med visse børnesygdomme, så som fåresyge (parotitis), mæslinger eller røde hunde. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk sygehusafdeling og verificeret ved mikrobiologisk undersøgelse af spinalvæsken (dyrkning) samt CT-scanning. M. Aorta sygdom En bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter eller en aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta, men ikke deres grene. Krav: Diagnosen aortaaneurisme eller aortadissektion skal være stillet ved ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT-scanning, MR-scanning eller eventuel aortografi. N. Muskelsvind En af følgende sygdomme: Limb-Girdle Muskeldystrofi, Myastenia Gravis, Distal Muskelatrofi (Charcot-MarieTooth). Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. O. HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte. Infektion med HIV-1 som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikrede er indtrådt i ordningen. Krav: Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusions-overført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. Desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler HIV-infektion. Krav: Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt og anerkendt som arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, samt en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV-test inden for de næste 12 måneder. P. AIDS En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med AIDS-virus. Krav: Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. Q. Blindhed Totalt permanent og irreversibelt tab af synsevnen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Krav: Diagnosen skal være stillet af øjenspeciallæge eller øjenafdeling. R. Døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Krav: Diagnosen skal være stillet af læge eller afdeling med speciale i øre/næse/hals. S. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) Diagnosen idiopatisk Parkinsons sygdom, på grund af mangel på signalstoffet dopamin, skal være stillet på grundlag af muskelrigiditet, tremor og hypo-/ oligokinesier. Undtaget fra dækning er alle typer parkinsonisme af andre årsager, herunder tilfælde fremkaldt af medicin eller forgiftning. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi. T. Creutzfeldt-Jakobs sygdom (subakut spongiaform encephalopati). Hurtigt udviklet demenstilstand, med paranoide forestillinger eller andre psykiatriske symptomer. Diagnosen skal være bekræftet ved følgende 3 undersøgelser: a) Universelle myoklone ryk. b) Elektroencefalografi (EEG) med karakteristiske udladninger. c) Hjernebiopsi eller CT- og/eller MR-scanning. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. 4. Børnedækning Retten til udbetaling af børnedækning indtræder, når forsikredes barn mellem 6 måneder og 18 år, i forsikringstiden, får stillet en af de i 5 anførte diagnoser, se dog 10. Forsikringstiden ophører ved barnets død. For diagnoserne i 5, punkt F og G, gælder det dog, at diagnosen skal være stillet efter barnet er fyldt to år. Som børn betragtes forsikredes (HK-medlemmets): Biologiske børn Adoptivbørn Stedbørn, registreret i folkeregistret med samme adresse som forsikrede. Stedbørn defineres som børn man har giftet sig til. Undtaget fra dækning er biologiske børn, som er bortadopteret. Udbetalingen omfatter den forsikringssum, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises den dokumentation, som Alka finder nødvendig. Udbetaling af summen sker til forsikrede (HK-medlemmet). Hvis forsikrede dør efter Alka har modtaget en skadeanmeldelse og inden forsikringssummen er udbetalt, udbetales summen til barnets værge. 5. Dækningsberettigede diagnoser/ sygdomsdefinitioner for børnedækning Børnedækningen omfatter følgende diagnoser og sygdomsdefinitioner: A. Meningitis (Hjernehindebetændelse) Se betingelser for diagnosen jf. 3, punkt L. B. Kræft Se betingelser for diagnosen jf. 3, punkt F. C. Nyresvigt Se betingelser for diagnosen jf. 3, punkt H. D. HIV-infektion som følge af blodtransfusion Infektion med HIV-1 som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikrede er indtrådt i ordningen. Krav: Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. E. AIDS Se betingelser for diagnosen jf. 3, punkt P. HK+ Visse Kritiske Sygdomme...9

10 F. Blindhed Se betingelser for diagnosen jf. 3, punkt Q. Krav: Diagnosen skal være stillet efter barnet er fyldt to år. G. Døvhed Se betingelser for diagnosen jf. 3, punkt R. Krav: Diagnosen skal være stillet efter barnet er fyldt to år. 6. Speciallæger m.fl. og venteliste Det er et krav, at de i 3 og 5 anførte diagnoser, undersøgelser m.m., er foretaget af speciallæger og afdelinger, som er anerkendt af den danske Sundhedsstyrelse. Med anerkendt og officiel venteliste forstås ventelister i det offentlige danske sygehusvæsen. 7. Anmeldelse af visse kritiske sygdomme og børnedækning Blanketter til anmeldelse af kritisk sygdom og børnedækning rekvireres hos HK, og indsendes efterfølgende af forsikrede til Alka. 8. Bortfald af dækning Retten til udbetaling af forsikringssummen ved Visse Kritiske Sygdomme bortfalder ved forsikredes død, medmindre der er stillet diagnose jf. 3 inden dødsfaldet og betingelserne for udbetaling i øvrigt er opfyldt. I sådanne tilfælde udbetales forsikringssummen til forsikredes bo. Er der en gang sket udbetaling efter 2, ophører forsikredes ret til yderligere udbetaling i tilfælde af kritisk sygdom. Børnedækning Retten til udbetaling af forsikringssummen ved børnedækning bortfalder ved barnets død, medmindre der er stillet diagnose jf. 5 inden dødsfaldet og betingelserne forudbetaling i øvrigt er opfyldt. Forsikringssummen ved børnedækning efter 4 kan kun udbetales én gang for hvert af forsikredes børn. Børn i papirløse forhold er alene omfattet på den biologiske forælders forsikring. 9. Skatte- og afgiftsforhold Eventuelle skatter og afgifter, som det i henhold til lovgivningen påhviler Alka at tilbageholde, fragår i udbetalingen. 10. Undtagen risiko Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækningen efter gruppeforsikringen. Økonomiministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Uden for dansk område dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. Hvis diagnosetidspunktet for en af de sygdomme, som dækkes af forsikringen jf. 3 og 5, ligger før forsikringstidens begyndelse, dækker forsikringen ikke de pågældende diagnoser. Sygdomme, som omfattes af børnedækningen jf. 5, og som der stilles diagnose for i forsikringstiden, men inden barnet er fyldt 6 måneder, dækkes ikke af forsikringen. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende for udbetaling og ikke det tidspunkt, den forsikrede får kendskab til diagnosen. Ved en diagnose forstås de sygdomme, der er nævnt i 3 A-T og 5 A-G. Eksempelvis er 3 F én diagnose. Det betyder, hvis der én gang har været stillet diagnose for kræft, kan der ikke senere ske udbetaling, selv om forsikrede efterfølgende får diagnosticeret andre kræftformer. For kræftdiagnoser stillet den 1. april 2002 eller senere gælder dog følgende: Hvis forsikrede én gang tidligere har fået stillet diagnose for kræft, opnås ret til udbetaling ved en ny kræftdiagnose jf. 3 F, hvis følgende betingelser er opfyldt: Der er forløbet mindst 7 år siden sidste aktive lægelige behandling af den tidligere stillede kræftdiagnose uden nogen form for efterfølgende kræftbehandling eller nogen form for tilbagefald. 7-års perioden regnes fra den dato, hvor den aktive lægelige behandling (eksempelvis operation, kemoterapi eller røntgenbestråling) er afsluttet og frem til datoen for ny kræftdiagnose. Kontrolbesøg betragtes ikke som behandling. Hvis forsikrede tidligere har fået stillet kræftdiagnose mere end én gang, kan der ikke opnås ret til udbetaling for en senere kræftdiagnose, uanset type. Der kan fortsat kun ske én udbetaling pr. forsikrede jf. 8. Har forsikrede inden forsikringstidens begyndelse fået diagnosticeret en eller flere af følgende kritiske sygdomme: Blodprop i hjertet, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Fået foretaget hjerteoperation/ballonudvidelse, Større organtransplantationer, er ingen af de under 3 afsnittene A, C, D, G og I nævnte tilfælde dækket. Er forsikrede konstateret HIV-positiv inden forsikringstidens begyndelse, er forsikrede ikke dækket af 3, afsnit O og P, der omhandler HIV og AIDS. Er forsikredes barn konstateret HIV-positiv inden forsikringstidens begyndelse, er barnet ikke dækket af 5, afsnit D og E, der omhandler HIV og AIDS. 11. Præmiebetaling HK opkræver præmien hos den enkelte forsikrede sammen med kontingentet til HK og HK afregner efterfølgende den samlede præmie overfor Alka. Præmien betales månedsvis forud og forfalder hver d. 1. i måneden. Hvis et medlem omfattes af ordningen mellem to terminer, opkræves en forholdsmæssig præmie svarende til perioden for indtræden og frem til førstkommende 1. Første præmie forfalder til betaling, når forsikringsdækningen træder i kraft. Senere præmier forfalder forud på de dage, der er fastsat i forsikringsaftalen. Betales præmien ikke sendes en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den angivne frist. 12. Fastsættelse af præmien Præmien fastsættes en gang om året pr. 1. januar. Præmien beregnes ud fra alders- og kønsfordelingen blandt de forsikrede og på baggrund af det til Finans tilsynet til enhver tid anmeldte beregningsgrundlag. Hvis Alka anmelder et nyt beregningsgrundlag, der medfører højere præmie for ordningen, er HK berettiget til at opsige gruppeaftalen med 30 dages varsel, når opsigelsen HK+ Visse Kritiske Sygdomme

11 finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om forhøjelse. 13. Rådighedsforhold Gruppeforsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning og vil i tilfælde af udtrædelse af forsikringsforholdet ikke have opnået nogen form for værdi. 14. Udtrædelse af gruppen Når en forsikret ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af gruppen, ophører dækningen den sidste dag i perioden, hvortil forsikrede har betalt præmie. Udbetales forsikringssummen ved kritisk sygdom udtræder den forsikrede samtidig af ordningen. Betalt præmie, der vedrører perioden efter udtrædelsen, refunderes til den forsikrede. 15. Indtræden med afgivelse af helbredsoplysninger. Hvis en forsikret skriftligt har fravalgt sig retten til at være omfattet af gruppeaftalen, eller dækningen er ophørt på grund af manglende præmiebetaling, er indtræden i gruppeaftalen betinget af, at der efter Alkas skøn afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. Dækningen under gruppeforsikringen indtræder 3 måneder efter den dato, hvor Alka antager forsikringen, jf. 2. Er der ved optagelsen givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er retsvirkningerne som foreskrevet i Forsikringsaftalelovens Opsigelse Forsikringen skal af forsikrede opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i en måned. 17. Forældelse Forældelsesfristen for krav på udbetaling ved kritisk sygdom og børnedækning er 2 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, i hvilket den berettigede fik kundskab om kravet, og senest 5 år efter diagnosen er stillet. For skader indtrådt 1. januar 2008 eller senere, gælder desuden Forsikringsaftalelovens 29 af 1. januar 2008 om forældelse. Disse overgangsregler er gældende til 1. januar Anmodning om udbetaling af summen ved kritisk sygdom og/eller børnedækning skal skriftligt være fremsat over for Alka inden 6 måneder efter ophør af gruppeaftalen eller den forsikrede udtræder af forsikringen. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling. Hvis udtræden af forsikringen skyldes dødsfald, gælder 2-års/5-års reglen eller forældelsesregler efter 2008-loven dog jf. ovenfor. 18. Bonus Gruppeforsikringen deltager i Alkas bonusfordeling efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. 19. Klagenævn Fællesnævn HK og Alka har oprettet et fællesnævn til afgørelse af uoverensstemmelser mellem forsikrede og selskabet om forsikringen. Klager til Fællesnævnet indsendes til: HK Forsikring, Weidekampsgade 8, Postboks 470, 0900 København C. Klager over selskabets lægelige bedømmelse/behandling afgøres af en uafhængig lægefaglig ekspert udpeget af Fællesnævnet. Ankenævn Indbringelse af klage til Fællesnævnet udelukker ikke forsikrede fra senere at indbringe klagen til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på særligt klageskema, der rekvireres hos: a) Alka Forsikring b) Forbrugerrådet c) Forsikringsoplysningen d) Ankenævnets sekretariat Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet for Forsikring fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf mellem kl og Information fra Alka Ønsker forsikrede ikke information fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. 21. Fortrydelsesret Fortrydelsesret Du (forsikrede) kan fortryde den indgående aftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Alka om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: HK Forsikring Weidekampsgade 8 Postboks København C Telefon HK Forsikring modtager underretningen på vegne af Alka. Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr HK+ Visse Kritiske Sygdomme...11

12 HK Forsikring Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf Oplysningspligt Efter lov om registrering af persondata (som trådte i kraft den ), skal vi oplyse om behandlingen af de oplysninger, vi har om vores kunder. Formål De oplysninger, Alka Forsikring skal bruge om vores kunder, er begrænset til relevante oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere kundeforholdet. Oplysningerne bruges kun til opkrævning af præmie, betaling af erstatning, rådgivning og service. Alka Forsikring samarbejder med HK for at kunne tilbyde den bedste service, og vi indhenter nødvendige oplysninger f.eks. om medlemskab fra HK. Indsigtsret Du har ret til at få oplyst, hvad der er registreret om dig. Det drejer sig bl.a. om navn, adresse, telefonnummer, personnummer, forsikringer, præmie, motorkøretøjers reg. nummer m.m. Dataansvarlig Alka Forsikring er dataansvarlig for de registrerede oplysninger. Vi har tavshedspligt, og vi videregiver ikke oplysningerne til andre uden for Alka-koncernen uden dit samtykke, bortset fra oplysninger som vi har pligt til at videregive efter gældende lovgivning (Centralregisteret for Motorkøretøjer, SKAT m.m.). Udveksling af oplysninger inden for Alkakoncernen sikrer en hurtigere og bedre kundebehandling. Hvis du vil have indsigt i de oplysninger, vi har registreret, vil du klage over vores behandling af oplysningerne om dig, eller hvis du mener, at oplysningerne er forkerte og skal rettes, kan du kontakte: Alka Forsikring Engelholm Allé 1 Høje Tåstrup 2630 Tåstrup. Det samme gælder, hvis du fravælger at modtage orientering om nye produkter, rådgivning og service. Du kan få mere information om loven eller klage ved henvendelse direkte til: Datatilsynet Borgergade 28, København K. Se mere på Januar udgave Pakkenr. HK

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME 49 Kr. pr. måned (i 2012) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2011) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005 Forsikringsbetingelser Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv 1. Plus Liv En gruppeforsikring for PFA Pensions kunder Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. juli 2017 for Plus Liv i PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Læs mere

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 HK Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-1, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-3, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 30. oktober 2017 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 30. oktober 2017. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2018 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2010 2 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige

Læs mere

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2015 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2012. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i henhold

Læs mere