For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad."

Transkript

1 Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/ Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud. 8. Personale Lærlinge Nye satser pr. 1 marts 2014 / DI-Dansk Metal. 8. Personale Overenskomst Mindstebetalingssatsen / DI-Dansk Metal. 8. Personale Overenskomst Mindstebetalingssatsen / CAD Arbejdsgiver-forening Dansk Metal 8. Personale Lov - Sygedagpenge. 8. Personale - Søgnehelligdage. 8. Personale Kørsel i egen bil Kilometerpenge - Statens takster. 8. Personale Ferie Varsling. 9. Lovgivning - Fakturaer over kroner skal betales digitalt. 14. Øvrige Morarenter. 4. Forsikring - Mekanisk svigt forsikring. I forbindelse med forsikring mod mekanisk svigt skal vi opfordre til, at I ajourfører Jer på CAD `s intranet (www.cadintranet.dk). Under punktet finder man den fornødne viden til et nemt og hurtigt forløb. Såfremt I ikke har adgang til intranettet, bedes I rette henvendelse til sekretariatet, som vil være behjælpelig med at logge ind. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail Faktura: Påføres police/hæfte nummer samt skade nummer samt kort beskrivelse af skade. Skadeanmeldelse: Findes i kundens forsikringshæfte, eller under mekanisk svigt forsikring på CAD s intranet. Skadeanmeldelsen er vigtig, da det er eneste dokumentation fra kunden, som dokumentere kundens anmeldelse og brug af forsikringen. Taksatorrapport: Hele rapporten. Side 1 af 6

2 6. Uddannelse - Lovpligtig lærlingeforsikring. Opkrævning på den lovpligtige lærlingeforsikring for 2014 er nu udsendt på alle lærlinge der er registreret hos CAD. Har du endnu ikke fået opkrævning, eller har du en aftale, der skal forlænges eller ophører, bedes du kontakte CAD så der kan blive korrigeret for dette i faktureringen. Husk, at alle lærlinge som er under 20 år når kontrakten indgås skal have en forsikring, og at alle lærlinge som er fyldt 20 år når kontrakten indgås skal omfattes af en pensionsordning. 6. Uddannelse - Korttidsaftaler. Hvis den første korttidsaftale er indgået i 2012, og herefter ønskes forlænget direkte af samme virksomhed efter ophør, vil man fortsat være berettiget til det tilskud der gjorde sig gældende i 2012, altså kr. Skulle der være spørgsmål vedrørende jeres konkrete udbetaling kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) kontaktes på tlf Uddannelse Elever Lønrefusion - Befordringstilskud - AUB. Efter mange henvendelser fra flere organisationer og virksomheder, findes Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) nu på Befordringstilskud. Alle virksomheder kan få tilskud til elevens befordringsudgifter, når den daglige transport mellem hjem og skole overstiger 20 km pr. dag. Tilskuddet udgør 80 % af omkostningerne til billigste offentlige transport. Det er vigtigt, at du selv går ind på og anmoder om befordringsgodtgørelsen. Gør du ikke dette, vil befordringstilskuddet ikke blive udbetalt. Lønrefusionssatserne under skoleophold er pr. uge: 1 års elever Kr ,- 2 års elever Kr ,- 3 års elever Kr ,- 4. års elever Kr ,- Voksen elever (over 25 år) Kr ,- Side 2 af 6

3 8. Personale Lærlinge Nye satser pr. 1 marts 2014 / DI-Dansk Metal. Lærling og elevsatserne er pr. 1. marts 2014 følgende: 0 1 år sats 1: 64,20 kr. 1 2 år sats 2: 72,80 kr. 2 3 år sats 3: 78,20 kr. 3 4 år sats 4: 90,50 kr. Voksenlærlinge 110,20 kr. Lærlinge, der har gennemført grundforløbet, skal lønnes efter sats 1 de første 6 måneder, derefter sats 2. Vi minder om: Lærlinge og elever der ikke er fyldt 20 år, når kontrakten indgås, er omfattet af en lovpligtig forsikring, så de bl.a. er sikret ved invaliditet og kritisk sygdom. Forsikringen tegnes gennem CAD. Alle andre skal være omfattet af en arbejdsmarkedspension, som udover opsparing desuden indeholder den lovpligtige forsikring. 8. Personale Overenskomst Mindstebetalingssatsen / DI-Dansk Metal. Mindstebetalingen forhøjes pr 1. marts 2014 til: Voksne medarbejdere: 110,20 kr. Unge under 18 år: 63,45 kr. 8. Personale Overenskomst Mindstebetalingssatsen / CAD Arbejdsgiverforening -Dansk Metal. Mindstebetalingen forhøjes pr 1. maj 2014 til: Voksne medarbejdere: 115,01 kr. Unge under 18 år: 67,92 kr. 8. Personale Lov Sygedagpenge. Pr. 7. januar Påmindelse: Kr ,00 pr. uge Kr. 815,00 pr. dag Kr. 110,14 pr. time Side 3 af 6

4 8. Personale - Søgnehelligdage. Frem til sommer er der følgende søgnehelligdage: Skærtorsdag 17. april Langfredag 18. april påskedag 21. april Store Bededag 16. maj Kristi Himmelfartsdag 29. maj Pinsedag 9. juni Herudover gælder følgende dage for virksomheder med overenskomst: 1. maj Grundlovsdag, 5. juni Godtgørelse: Svende: Hvis der er overenskomst skal betaling ske via fritvalgskontoen. Hvis der ikke er overenskomst er det for medarbejderens egen regning. Hvis der ikke er overenskomst - kan arbejdsgiver vælge at lave frivillig aftale med de ansatte om betaling af godtgørelse i forbindelse med søgnehelligdage. Lærlinge: Lærlinge skal fortsat have normal løn. 8. Personale Kørsel i egen bil Kilometerpenge - Statens takster. Bemærk, at satsen er nedsat! Skattefri betaling af kørsel i egen bil for firmaet kan fremover betales med kr. 3,73 pr. km indtil km, kørsel derudover kan der betales kr. 2,10 pr. km. 8. Personale Ferie Varsling. Medarbejdere kan som udgangspunkt selv bestemmer over deres ferie. Kan der dog opnås enighed, kan virksomheden kræve ferien afholdt, med følgende varsler. Varsling af hovedferie varsles med 3 måneder, restferien ska varsles med 1 måned. Side 4 af 6

5 9. Lovgivning - Fakturaer over kroner skal betales digitalt. Den 1. juli 2012 trådte der nye regler i kraft der bevirker, at virksomheder kun kan opnå skattefradrag for udgifter til køb over kr inkl. moms, hvis betaling foretages digitalt, eller hvis virksomheden har indberettet købet manuelt til SKAT. Der har tidligere været tvivl, hvorvidt en betaling med banknoteret check var digitalt eller ikke. SKAT har nu præciseret, at alle betalinger med check er at regne som kontant betaling (almindelig check og banknoteret check). Reglerne gælder for både personer (selvstændige) og for selskaber og både ved køb af varer og ydelser. Hvis faktura er på over kr inkl. moms, er skattefradrag som udgangspunkt betinget af, at den betales digitalt, altså med dankort, kreditkort, via netbank, på posthuset eller lignende måde. Det er dog også muligt at få skattefradrag ved kontant betaling, men i så fald skal der via TastSelv Erhverv sendes besked til SKAT senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse. Betaling med check (herunder ligeledes banknoteret check) sidestilles med kontant betaling. Det samme gælder betaling ved modregning eller ved byttehandel. Biler er dog undtaget fra denne regel. Flere betalinger vedrørende samme køb anses som én betaling. Det er altså ikke muligt at komme udenom reglerne ved at opdele et køb på flere fakturaer, der hver for sig er under kr Ved løbende ydelser skal betalinger inden for samme kalenderår ses under et. Betaling af fx husleje, rengøring og vagt er således omfattet af reglerne, selv om den enkelte regning lyder på mindre end kr. 14. Øvrige - Morarenter. Pr. 1. marts 2013 er der nye regler for opkrævning af morarenter og rykker- og inkassogebyrer som følger: Forbrugere: Krav mod forbrugere, der forfalder før 1. marts 2013, forrentes fortsat med nationalbankens gennemsnitlige udlånsrente med et tillæg på 7 procent. Det vil svare til 7,20 % i årlig rente, eller til 0,60 % pr. måned. Der kan ikke kræves kompensationsgebyr. Krav mod forbrugere, der forfalder efter 1. marts 2013, forrentes fortsat med nationalbankens gennemsnitlige udlånsrente med et tillæg på 8 procent. Det vil, for Side 5 af 6

6 perioden indtil 30. juni 2014, svare til 8,20 % i årlig rente, eller til 0,68 % pr. måned. Der kan ikke kræves kompensationsgebyr. Der må opkræves gebyr på højst kr. 100,00 inkl. moms pr. rykkerskrivelse. Der kan maksimalt fremsendes 3 rykkerskrivelser, og der skal forløbe mindst 10 dage mellem hver. Erhvervsdrivende: Rentesatsen og gebyrer mellem 2 erhvervsdrivende kan ved sædvane eller aftale afvige fra nedennævnte, det er dog op til kreditor at dokumentere, at rentesatsen og gebyrer følger de aftalte vilkår. CAD anbefaler nedenstående benyttes: Krav mod erhvervsdrivende, der forfalder før 1. marts 2013, forrentes fortsat med nationalbankens gennemsnitlige udlånsrente med et tillæg på 7 procent. Det vil svare til 7,20 % i årlig rente, eller til 0,60 % pr. måned. Der kan kræves kompensationsgebyr, det forventes at gebyret fastsættes til kr. 310,00 til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse med rykning og inddrivelse af tilgodehavende. Krav mod erhvervsdrivende, der forfalder efter 1. marts 2013, forrentes fortsat med nationalbankens gennemsnitlige udlånsrente med et tillæg på 8 procent. Det vil, for perioden indtil 30. juni 2014, svare til 8,20 % i årlig rente, eller til 0,68 % pr. måned. Der kan kræves kompensationsgebyr, det forventes at gebyret fastsættes til kr. 310,00 til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse med rykning og inddrivelse af tilgodehavende. Der må opkræves gebyr på højst kr. 100,00 inkl. moms pr. rykkerskrivelse. Der kan maksimalt fremsendes 3 rykkerskrivelser, og der skal forløbe mindst 10 dage mellem hver. Med venlig hilsen CAD Erik S. Rasmussen Side 6 af 6

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere