PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD"

Transkript

1 PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR. KVARTAL, pct.,9 pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Forsikringer er en vigtig del af din pensionsordning... side Markedskommentar. kvartal... side Gruppe... side Gruppe... side Gruppe... side Gruppe... side Puljeresultater... side FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING I Spar Nord Bank kan vi hjælpe dig med at få overblik over, hvordan du og din familie økonomisk er stillet, hvis du dør, mister din erhvervsevne eller bliver kritisk syg. Vi kan hjælpe dig med at få dækket dit behov for en rimelig indtægt. Vi ser på helhederne. Vi tager højde for de forsikringer du har i forvejen, din økonomi, dine formueforhold, offentlige ydelser mv. Kort sagt vi laver en løsning, som passer til dig og din familie. KAN DIN FAMILIE KLARE SIG, HVIS DU DØR? Har du børn og ægtefælle eller samlever, har du sikkert et ønske om, at dine efterladte skal have et godt liv, selvom du ikke længere lever. Ved et dødsfald er der rigtig mange ting at tage stilling til, og opstår der samtidig problemer med økonomien, bliver det meget uoverskueligt. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som sikrer dine nærmeste, hvis du pludselig dør. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du er fyldt år, men ikke år, hvis du har kapital- eller ratepension i Spar Nord Bank, og hvis du indbetaler mindst. kr. årligt. KAN DU OG DIN FAMILIE BLIVE BOENDE, HVIS DU MISTER DIN ERHVERVSEVNE? For langt de fleste mennesker er en fast lønindkomst et væsentligt element i privatøkonomien. Det betyder typisk et stort fald i rådighedsbeløbet, hvis du skal overgå til førtidspension eller bistandshjælp. Hvis uheldet er ude og du mister din erhvervsevne, så du ikke længere kan passe dit job, er det en god idé at have sikret dig økonomisk. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som sikrer dig og din familie, hvis du pludselig mister din evne til at arbejde. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du er fyldt år, men ikke år, og hvis du har en kapital- eller ratepension i Spar Nord Bank. KAN DINE BØRN KLARE SIG, HVIS DU DØR? Udover de almindelige livsforsikringer har du mulighed for at sikre dine børn eller din samlevers børn. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som sikrer dine børn en årlig udbetaling, hvis du dør inden dit barn fylder år, og du selv fylder år. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du er fyldt år, men ikke år, hvis dit barn ikke er fyldt år, hvis du har en kapital- eller ratepension i Spar Nord Bank, og hvis du indbetaler mindst. kr. pr. år eller har en opsparing på. kr. HAR DU BEHOV FOR HJÆLP, HVIS DU BLIVER KRISK SYG? Det er langt fra altid, at en kritisk sygdom straks medfører varigt eller længerevarende tab af erhvervsevnen. Dermed er det heller ikke sikkert, at en traditionel forsikring eller pensionsordning kan give det ønskede økonomiske grundlag. Derfor kan det være en god idé at sikre dig selv og din familie ved kritisk sygdom. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som kan give dig og din familie hjælp, hvis du skulle blive ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, og hvis du er fyldt år, men ikke år. KONTAKT DIN RÅDGIVER Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker at vide mere, eller ønsker at tegne en forsikring.

2 MARKEDSKOMMENTAR. KVARTAL I. kvartal fortsatte usikkerheden om den økonomiske udvikling. På den ene side står de, der frygter for et nyt globalt tilbageslag i væksten - et såkaldt dobbelt dyk, meget lav inflation eller ligefrem deflation; begge dele drevet af udviklingen i amerikansk økonomi. På den anden side står de økonomer, der tror på en fortsat beskeden økonomisk fremgang og forholdsvis lav inflation. Spar Nord Bank hører til i den sidste lejr. Der er forholdsvis let at argumentere for begge synspunkter. På den ene side har de seneste økonomiske nøgletal været svage i USA. Blandt andet viste tallene for detailomsætningen, industriproduktionen, industriaktivitetsindikatorerne og forbrugertilliden alle en faldende tendens i USA. Endvidere nedjusterede den amerikanske centralbank vækstforventningerne på deres møde i august, og diskuterede behovet for yderligere lempelser i pengepolitikken. På den anden side er der fortsat god vækst i emerging market økonomierne, der i dag udgør ca. pct. af den globale økonomi. Emerging markets har således en stadig stigende indflydelse på den globale økonomiske udvikling. Desuden er der en fornuftig vækst i de nordeuropæiske økonomier. Specielt har den økonomiske udvikling i Tyskland overrasket positivt. Forklaringen på udviklingen i den tyske økonomi er, at Tyskland netop nu nyder godt af den ekstraordinært lave rente, den svage euro samt en klar fokusering på de nye vækstmarkeder. FIGUR : ØKONOMISKE INDIKATORER: G OG BRIK-LANDENE Figur : Økonomiske indikatorer: G og Kina PMI Indeks FIGUR : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK... = Figur : Aktiemarkederne i USA, Europa og Danmark... = JP! 9 Note: BRIK-landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. US EU BRIK Konsekvensen af fortsat, omend svag, global økonomisk vækst og lav inflation blev, at renterne faldt og aktierne steg i. kvartal. I Tyskland nåede renten på -årige statsobligationer ned i, pct. den. august, og slog dermed den hidtidige rekord fra. juni i år, hvor renten bundede i, pct. Den amerikanske centralbank (Fed), Den europæiske centralbank (ECB) og Nationalbanken holdt alle renten uændret i. kvartal. AKTIER Kombinationen af lav vækst, lav inflation og det forhold, at de fleste virksomheder har positioneret sig til et sådant økonomisk miljø, og dermed er i stand til at generere indtjening på trods af en beskeden stigning i omsætningen, bevirkede, at aktiemarkederne udviste et positivt afkast i. kvartal, som det fremgår af tabel på side. 9 9 jan feb mar apr maj jun jul aug sep Danmark: OMXC USA: S&P (DKK) Europa: MSCI (DKK) Kilde: Reuters EcoWin FIGUR : RENTEN PÅ -ÅRIG STATSOBLIGATION Figur : Renten på -årig statsobligation Kilde: Reuters EcoWin, OBLIGATIONER Obligationerne havde endnu et godt kvartal. Selvom de lange renter steg noget igen efter de bundede ud den. august, gav obligationer et positivt afkast. Danske realkreditobligationer oplevede en stor efterspørgsel trods en høj konverteringsaktivitet. Målt på Nykredits realkreditindeks betød det, at realkreditobligationerne i. kvartal gav et afkast på, pct. mod statsobligationernes (EFFAS -), pct. UDSIGTERNE Vores hovedscenario er, at USA er i gang med en normal midtcyklisk vækstafmatning. Vi forventer fortsat et moderat opsving i både USA og Europa. Asien forventes fortsat at have høj vækst. Inflationen forventes at forblive lav. Bliver vores hovedscenario virkelighed, ser vi stort potentiale i aktier, men også risiko for stigende obligationsrenter.,,,,,,,, jan feb mar apr maj jun jul aug sep Danmark Tyskland USA Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin Risikoen for, at det amerikanske opsving bliver meget svagt og eventuelt udvikler sig til en ny recession, er steget i forhold til for måneder siden og skal tages alvorligt. Risikoen for deflation (faldende priser) er også steget. En amerikansk recession vil medføre stor sandsynlighed for en ny recession i Europa og kraftig vækstafmatning i Asien.

3 Alt tyder på, at den amerikanske centralbank (Fed) er på vej til at sætte seddelpressen på højtryk og lancerer en ny runde massive kvantitative lempelser (QE) i form af yderligere opkøb af obligationer på mødet.-. november. Dette vil få stor betydning for alle aktivklasser. Vi forventer, at lanceringen af QE vil være meget gunstigt for risikofyldte aktiver og lægge et låg på renterne. Kvantitative lempelser stimulerer økonomien, øger inflationsforventningerne og tvinger investorerne ud af risikokurven, det vil sige tvinger investorerne til at påtage sig mere risiko. Indprisningen af QE er dog allerede i gang. Trods disse initiativer, er risikoen på lidt længere sigt for en ny recession høj, og hvis det bliver virkelighed, vil aktierne kunne tabe en del og obligationsrenten falde yderligere. Udfaldsrummet den kommende tid er derfor ekstraordinært bredt med mange muligheder og risici. Disse vurderinger danner baggrund for den strategi, som vi forventer at forfølge det kommende kvartal. KAPALFORVALTNINGEN. oktober AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. GRUPPE MÅ KUN INDEHOLDE DANSKE AKTIER Land Procent Danmark,9 USA, Tyskland, England,9 Hong Kong, Japan, Italien, Frankrig, Luxembourg, Schweiz, Sverige,9 Norge, Spanien, Sum, TABEL : UDVALGTE MARKEDSAFKAST I DKK AKTIER.-. kvt.. kvt. Danmark OMXC,%,% Danmark Totalindeks (Cappet),%,9% Europa MSCI Europe,%,% USA S&P,% -,% Verden MSCI World,%,9% OBLIGATIONER Danmark Statsobl. (EFFAS -),%,% Danmark Realkredit (Nykredit),%,% Europa Statsobl. (EFFAS),%,% Europa Kreditobl. (iboxx),%,9% Kilde: Bloomberg

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Danske obligationer, danske aktier og udenlandske aktier har alle bidraget positivt til afkastet. Porteføljen gav i.-. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet særdeles tilfredsstillende. ruppe ruppe rgi AFKAST I PROCENT, -9 OG.-. KVARTAL, pct., pct., pct.,9 pct., pct., pct., pct., pct., pct kvartal , pct , pct , pct , pct. UDSVING I AFKAST, -9 Gruppe Gruppe AFKAST I PROCENT. KVARTAL 9 OG.-- KVARTAL Gruppe 9,9 pct. Gruppe, pct. Gruppe -, pct. - -, pct., pct , pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - Gruppe - Gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk A 9,, pct. Carlsberg A/S 9, Danske Bank, - FLSmidth, - - Udenlandske - aktier: største positioner (i procent af - udenlandske aktier) - Carnival Gruppe, Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit DK, % Nykredit, pct.,,9%,% gruppe ArcelorMittal, BASF, Gruppe Parmalat, Swedish Match, % Realkredit DK, AKTIVSAMMENSÆTNING - - ruppe Gruppe - -, pct. - -, pct., pct., pct.,%,% pe Gruppe - -,99 pct. Gruppe, pct. -, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal., kvartal pct. 9 Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (,) Kontant (,) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,9) e i investeringsforeninger (,)

5 ruppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Danske - obligationer, danske aktier og udenlandske aktier har alle bidraget - positivt til afkastet. - Porteføljen - gav i.-. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen - er afkastet særdeles tilfredsstillende AFKAST I PROCENT,, pct. -9 OG.-. KVARTAL, pct., pct., pct. - Gruppe - -, pct. uppe , pct. -, pct., pct. - -, pct , pct kvartal - - -, pct. Gruppe Gruppe - ergi - Gruppe -, pct. Gruppe Gruppe Gruppe ruppe - - UDSVING I AFKAST, -9 Gruppe Gruppe , pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 -, pct , pct. - Gruppe AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER Gruppe,9 pct. pe Gruppe, pct., pct. Gruppe - AFKAST I PROCENT. KVARTAL 9 OG.-- KVARTAL - - -,,,,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9,9 pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9, pct., pct.,9 pct., pct. -, pct., pct., pct., pct., pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit DK, % Nykredit DK,9 % Realkredit DK,,% 9,%,9% gruppe Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk A 9, Carlsberg A/S 9, Danske Bank, FLSmidth, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) ArcelorMittal, BASF, Parmalat, Swedish Match, Carnival, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr. 9,% Danske obligationer (,9) Kontant (9,) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,) - -

6 - - Gruppe GRUPPE ppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. ergi Danske obligationer, danske aktier og udenlandske aktier har alle bidraget -positivt til afkastet. - Porteføljen gav i.-. kvartal et afkast på,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen - er afkastet særdeles tilfredsstillende Gruppe AFKAST - I PROCENT, -9 OG.-.. kvartal KVARTAL. kvartal, pct.. kvartal. kvartal 9, pct., pct. Gruppe, pct., pct., pct.,9 pct.,, pct. pct. uppe - -, pct kvartal - - -, pct , pct. - - Gruppe - -, pct. - Gruppe Gruppe -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT 9. KVARTAL 9 OG.-- KVARTAL -9 Gruppe Gruppe Gruppe,9 pct. pe, pct., pct.,9 pct., pct. -, pct Gruppe -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal - 9 Gruppe, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,, pct. Har du BankValg og er du mellem og 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk A 9, Carlsberg A/S 9, Danske Bank, FLSmidth, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) ArcelorMittal, BASF, Parmalat, Swedish Match, Carnival, Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit, % Realkredit, % Realkredit DK, AKTIVSAMMENSÆTNING,%,%,,, pct., pct., pct,% 9,% Gruppe,9 pct.,9 pct.,,9 pct.,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9,9 pct., pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (9,) Kontant (,) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

7 pe uppe uppe uppe - - GRUPPE Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Både danske obligationer og danske aktier har bidraget positivt til afkastet. - Porteføljen - gav i.-. kvartal et afkast på,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. - - AFKAST I PROCENT, -9 OG.-. KVARTAL -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9, pct., pct. Gruppe, pct.,9 pct. -, pct., pct., pct. - -, pct.,9 pct pct. Gruppe 9.-. kvartal - - UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT. kvartal. KVARTAL. kvartal 9 OG..-- kvartal KVARTAL. kvartal -9 Gruppe 9, pct. Gruppe,9 pct.,, pct.,, pct. -,,, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 Har du BankValg og er du over 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk,9 A.P. Møller Mærsk A,9 Carlsberg A/S,9 Danske Bank, FLSmidth, Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation Var Nykredit, % Nordea, % Realkredit 9, AKTIVSAMMENSÆTNING,%,% 9,%,9 pct. Kursværdi i mio. kr., pct. Danske obligationer (.,9) Aftaleindlån (,) Danske aktier (,) Derivater (,), pct., pct. Kontant (,) e i investeringsforeninger (,) 9,9 pct., pct., pct., pct.

8 PULJEAFKAST FOR - 9 ÅRLIGE AFKAST I PROCENT PULJEAFKAST. KVARTAL Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,9,,, PULJEAFKAST. KVARTAL Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -,9, Samlet afkast -, -,,, PULJEAFKAST FOR 9 Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,, PULJEAFKAST FOR Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,, -,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -9, -, -, -, Samlet afkast -, -, -, -,* PULJEAFKAST FOR Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,9, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -,,,,9 * Negativt afkast refunderet pga. underskudsgaranti i. PULJERESULTATER Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundet til en decimal. Forklaring: SKATTEPLIGTIGT AFKAST: Afkast som stammer fra obligations- og kontant beholdningen. Belægges med pct. skat. SKATTEFR AFKAST: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. AKTIEAFKAST: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med pct. skat. Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. oktober PULJEAFKAST FOR Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,,

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere