PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD"

Transkript

1 PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR. KVARTAL, pct.,9 pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Forsikringer er en vigtig del af din pensionsordning... side Markedskommentar. kvartal... side Gruppe... side Gruppe... side Gruppe... side Gruppe... side Puljeresultater... side FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING I Spar Nord Bank kan vi hjælpe dig med at få overblik over, hvordan du og din familie økonomisk er stillet, hvis du dør, mister din erhvervsevne eller bliver kritisk syg. Vi kan hjælpe dig med at få dækket dit behov for en rimelig indtægt. Vi ser på helhederne. Vi tager højde for de forsikringer du har i forvejen, din økonomi, dine formueforhold, offentlige ydelser mv. Kort sagt vi laver en løsning, som passer til dig og din familie. KAN DIN FAMILIE KLARE SIG, HVIS DU DØR? Har du børn og ægtefælle eller samlever, har du sikkert et ønske om, at dine efterladte skal have et godt liv, selvom du ikke længere lever. Ved et dødsfald er der rigtig mange ting at tage stilling til, og opstår der samtidig problemer med økonomien, bliver det meget uoverskueligt. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som sikrer dine nærmeste, hvis du pludselig dør. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du er fyldt år, men ikke år, hvis du har kapital- eller ratepension i Spar Nord Bank, og hvis du indbetaler mindst. kr. årligt. KAN DU OG DIN FAMILIE BLIVE BOENDE, HVIS DU MISTER DIN ERHVERVSEVNE? For langt de fleste mennesker er en fast lønindkomst et væsentligt element i privatøkonomien. Det betyder typisk et stort fald i rådighedsbeløbet, hvis du skal overgå til førtidspension eller bistandshjælp. Hvis uheldet er ude og du mister din erhvervsevne, så du ikke længere kan passe dit job, er det en god idé at have sikret dig økonomisk. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som sikrer dig og din familie, hvis du pludselig mister din evne til at arbejde. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du er fyldt år, men ikke år, og hvis du har en kapital- eller ratepension i Spar Nord Bank. KAN DINE BØRN KLARE SIG, HVIS DU DØR? Udover de almindelige livsforsikringer har du mulighed for at sikre dine børn eller din samlevers børn. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som sikrer dine børn en årlig udbetaling, hvis du dør inden dit barn fylder år, og du selv fylder år. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du er fyldt år, men ikke år, hvis dit barn ikke er fyldt år, hvis du har en kapital- eller ratepension i Spar Nord Bank, og hvis du indbetaler mindst. kr. pr. år eller har en opsparing på. kr. HAR DU BEHOV FOR HJÆLP, HVIS DU BLIVER KRISK SYG? Det er langt fra altid, at en kritisk sygdom straks medfører varigt eller længerevarende tab af erhvervsevnen. Dermed er det heller ikke sikkert, at en traditionel forsikring eller pensionsordning kan give det ønskede økonomiske grundlag. Derfor kan det være en god idé at sikre dig selv og din familie ved kritisk sygdom. I Spar Nord Bank kan du tegne en forsikring, som kan give dig og din familie hjælp, hvis du skulle blive ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen kan tegnes: hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger, og hvis du er fyldt år, men ikke år. KONTAKT DIN RÅDGIVER Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker at vide mere, eller ønsker at tegne en forsikring.

2 MARKEDSKOMMENTAR. KVARTAL I. kvartal fortsatte usikkerheden om den økonomiske udvikling. På den ene side står de, der frygter for et nyt globalt tilbageslag i væksten - et såkaldt dobbelt dyk, meget lav inflation eller ligefrem deflation; begge dele drevet af udviklingen i amerikansk økonomi. På den anden side står de økonomer, der tror på en fortsat beskeden økonomisk fremgang og forholdsvis lav inflation. Spar Nord Bank hører til i den sidste lejr. Der er forholdsvis let at argumentere for begge synspunkter. På den ene side har de seneste økonomiske nøgletal været svage i USA. Blandt andet viste tallene for detailomsætningen, industriproduktionen, industriaktivitetsindikatorerne og forbrugertilliden alle en faldende tendens i USA. Endvidere nedjusterede den amerikanske centralbank vækstforventningerne på deres møde i august, og diskuterede behovet for yderligere lempelser i pengepolitikken. På den anden side er der fortsat god vækst i emerging market økonomierne, der i dag udgør ca. pct. af den globale økonomi. Emerging markets har således en stadig stigende indflydelse på den globale økonomiske udvikling. Desuden er der en fornuftig vækst i de nordeuropæiske økonomier. Specielt har den økonomiske udvikling i Tyskland overrasket positivt. Forklaringen på udviklingen i den tyske økonomi er, at Tyskland netop nu nyder godt af den ekstraordinært lave rente, den svage euro samt en klar fokusering på de nye vækstmarkeder. FIGUR : ØKONOMISKE INDIKATORER: G OG BRIK-LANDENE Figur : Økonomiske indikatorer: G og Kina PMI Indeks FIGUR : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK... = Figur : Aktiemarkederne i USA, Europa og Danmark... = JP! 9 Note: BRIK-landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. US EU BRIK Konsekvensen af fortsat, omend svag, global økonomisk vækst og lav inflation blev, at renterne faldt og aktierne steg i. kvartal. I Tyskland nåede renten på -årige statsobligationer ned i, pct. den. august, og slog dermed den hidtidige rekord fra. juni i år, hvor renten bundede i, pct. Den amerikanske centralbank (Fed), Den europæiske centralbank (ECB) og Nationalbanken holdt alle renten uændret i. kvartal. AKTIER Kombinationen af lav vækst, lav inflation og det forhold, at de fleste virksomheder har positioneret sig til et sådant økonomisk miljø, og dermed er i stand til at generere indtjening på trods af en beskeden stigning i omsætningen, bevirkede, at aktiemarkederne udviste et positivt afkast i. kvartal, som det fremgår af tabel på side. 9 9 jan feb mar apr maj jun jul aug sep Danmark: OMXC USA: S&P (DKK) Europa: MSCI (DKK) Kilde: Reuters EcoWin FIGUR : RENTEN PÅ -ÅRIG STATSOBLIGATION Figur : Renten på -årig statsobligation Kilde: Reuters EcoWin, OBLIGATIONER Obligationerne havde endnu et godt kvartal. Selvom de lange renter steg noget igen efter de bundede ud den. august, gav obligationer et positivt afkast. Danske realkreditobligationer oplevede en stor efterspørgsel trods en høj konverteringsaktivitet. Målt på Nykredits realkreditindeks betød det, at realkreditobligationerne i. kvartal gav et afkast på, pct. mod statsobligationernes (EFFAS -), pct. UDSIGTERNE Vores hovedscenario er, at USA er i gang med en normal midtcyklisk vækstafmatning. Vi forventer fortsat et moderat opsving i både USA og Europa. Asien forventes fortsat at have høj vækst. Inflationen forventes at forblive lav. Bliver vores hovedscenario virkelighed, ser vi stort potentiale i aktier, men også risiko for stigende obligationsrenter.,,,,,,,, jan feb mar apr maj jun jul aug sep Danmark Tyskland USA Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin Risikoen for, at det amerikanske opsving bliver meget svagt og eventuelt udvikler sig til en ny recession, er steget i forhold til for måneder siden og skal tages alvorligt. Risikoen for deflation (faldende priser) er også steget. En amerikansk recession vil medføre stor sandsynlighed for en ny recession i Europa og kraftig vækstafmatning i Asien.

3 Alt tyder på, at den amerikanske centralbank (Fed) er på vej til at sætte seddelpressen på højtryk og lancerer en ny runde massive kvantitative lempelser (QE) i form af yderligere opkøb af obligationer på mødet.-. november. Dette vil få stor betydning for alle aktivklasser. Vi forventer, at lanceringen af QE vil være meget gunstigt for risikofyldte aktiver og lægge et låg på renterne. Kvantitative lempelser stimulerer økonomien, øger inflationsforventningerne og tvinger investorerne ud af risikokurven, det vil sige tvinger investorerne til at påtage sig mere risiko. Indprisningen af QE er dog allerede i gang. Trods disse initiativer, er risikoen på lidt længere sigt for en ny recession høj, og hvis det bliver virkelighed, vil aktierne kunne tabe en del og obligationsrenten falde yderligere. Udfaldsrummet den kommende tid er derfor ekstraordinært bredt med mange muligheder og risici. Disse vurderinger danner baggrund for den strategi, som vi forventer at forfølge det kommende kvartal. KAPALFORVALTNINGEN. oktober AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. GRUPPE MÅ KUN INDEHOLDE DANSKE AKTIER Land Procent Danmark,9 USA, Tyskland, England,9 Hong Kong, Japan, Italien, Frankrig, Luxembourg, Schweiz, Sverige,9 Norge, Spanien, Sum, TABEL : UDVALGTE MARKEDSAFKAST I DKK AKTIER.-. kvt.. kvt. Danmark OMXC,%,% Danmark Totalindeks (Cappet),%,9% Europa MSCI Europe,%,% USA S&P,% -,% Verden MSCI World,%,9% OBLIGATIONER Danmark Statsobl. (EFFAS -),%,% Danmark Realkredit (Nykredit),%,% Europa Statsobl. (EFFAS),%,% Europa Kreditobl. (iboxx),%,9% Kilde: Bloomberg

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Danske obligationer, danske aktier og udenlandske aktier har alle bidraget positivt til afkastet. Porteføljen gav i.-. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet særdeles tilfredsstillende. ruppe ruppe rgi AFKAST I PROCENT, -9 OG.-. KVARTAL, pct., pct., pct.,9 pct., pct., pct., pct., pct., pct kvartal , pct , pct , pct , pct. UDSVING I AFKAST, -9 Gruppe Gruppe AFKAST I PROCENT. KVARTAL 9 OG.-- KVARTAL Gruppe 9,9 pct. Gruppe, pct. Gruppe -, pct. - -, pct., pct , pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - Gruppe - Gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk A 9,, pct. Carlsberg A/S 9, Danske Bank, - FLSmidth, - - Udenlandske - aktier: største positioner (i procent af - udenlandske aktier) - Carnival Gruppe, Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit DK, % Nykredit, pct.,,9%,% gruppe ArcelorMittal, BASF, Gruppe Parmalat, Swedish Match, % Realkredit DK, AKTIVSAMMENSÆTNING - - ruppe Gruppe - -, pct. - -, pct., pct., pct.,%,% pe Gruppe - -,99 pct. Gruppe, pct. -, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal., kvartal pct. 9 Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (,) Kontant (,) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,9) e i investeringsforeninger (,)

5 ruppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Danske - obligationer, danske aktier og udenlandske aktier har alle bidraget - positivt til afkastet. - Porteføljen - gav i.-. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen - er afkastet særdeles tilfredsstillende AFKAST I PROCENT,, pct. -9 OG.-. KVARTAL, pct., pct., pct. - Gruppe - -, pct. uppe , pct. -, pct., pct. - -, pct , pct kvartal - - -, pct. Gruppe Gruppe - ergi - Gruppe -, pct. Gruppe Gruppe Gruppe ruppe - - UDSVING I AFKAST, -9 Gruppe Gruppe , pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 -, pct , pct. - Gruppe AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER Gruppe,9 pct. pe Gruppe, pct., pct. Gruppe - AFKAST I PROCENT. KVARTAL 9 OG.-- KVARTAL - - -,,,,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9,9 pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9, pct., pct.,9 pct., pct. -, pct., pct., pct., pct., pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit DK, % Nykredit DK,9 % Realkredit DK,,% 9,%,9% gruppe Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk A 9, Carlsberg A/S 9, Danske Bank, FLSmidth, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) ArcelorMittal, BASF, Parmalat, Swedish Match, Carnival, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr. 9,% Danske obligationer (,9) Kontant (9,) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,) - -

6 - - Gruppe GRUPPE ppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. ergi Danske obligationer, danske aktier og udenlandske aktier har alle bidraget -positivt til afkastet. - Porteføljen gav i.-. kvartal et afkast på,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen - er afkastet særdeles tilfredsstillende Gruppe AFKAST - I PROCENT, -9 OG.-.. kvartal KVARTAL. kvartal, pct.. kvartal. kvartal 9, pct., pct. Gruppe, pct., pct., pct.,9 pct.,, pct. pct. uppe - -, pct kvartal - - -, pct , pct. - - Gruppe - -, pct. - Gruppe Gruppe -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT 9. KVARTAL 9 OG.-- KVARTAL -9 Gruppe Gruppe Gruppe,9 pct. pe, pct., pct.,9 pct., pct. -, pct Gruppe -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal - 9 Gruppe, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,, pct. Har du BankValg og er du mellem og 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk A 9, Carlsberg A/S 9, Danske Bank, FLSmidth, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) ArcelorMittal, BASF, Parmalat, Swedish Match, Carnival, Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit, % Realkredit, % Realkredit DK, AKTIVSAMMENSÆTNING,%,%,,, pct., pct., pct,% 9,% Gruppe,9 pct.,9 pct.,,9 pct.,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9,9 pct., pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (9,) Kontant (,) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

7 pe uppe uppe uppe - - GRUPPE Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Både danske obligationer og danske aktier har bidraget positivt til afkastet. - Porteføljen - gav i.-. kvartal et afkast på,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. - - AFKAST I PROCENT, -9 OG.-. KVARTAL -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9, pct., pct. Gruppe, pct.,9 pct. -, pct., pct., pct. - -, pct.,9 pct pct. Gruppe 9.-. kvartal - - UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT. kvartal. KVARTAL. kvartal 9 OG..-- kvartal KVARTAL. kvartal -9 Gruppe 9, pct. Gruppe,9 pct.,, pct.,, pct. -,,, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 Har du BankValg og er du over 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk,9 A.P. Møller Mærsk A,9 Carlsberg A/S,9 Danske Bank, FLSmidth, Obligationer: største positioner (i procent af obligationer) Obligation Var Nykredit, % Nordea, % Realkredit 9, AKTIVSAMMENSÆTNING,%,% 9,%,9 pct. Kursværdi i mio. kr., pct. Danske obligationer (.,9) Aftaleindlån (,) Danske aktier (,) Derivater (,), pct., pct. Kontant (,) e i investeringsforeninger (,) 9,9 pct., pct., pct., pct.

8 PULJEAFKAST FOR - 9 ÅRLIGE AFKAST I PROCENT PULJEAFKAST. KVARTAL Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,9,,, PULJEAFKAST. KVARTAL Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -,9, Samlet afkast -, -,,, PULJEAFKAST FOR 9 Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,, PULJEAFKAST FOR Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,, -,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -9, -, -, -, Samlet afkast -, -, -, -,* PULJEAFKAST FOR Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,9, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -,,,,9 * Negativt afkast refunderet pga. underskudsgaranti i. PULJERESULTATER Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundet til en decimal. Forklaring: SKATTEPLIGTIGT AFKAST: Afkast som stammer fra obligations- og kontant beholdningen. Belægges med pct. skat. SKATTEFR AFKAST: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. AKTIEAFKAST: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med pct. skat. Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. oktober PULJEAFKAST FOR Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,,

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere