Arealbehov. -Fagnotat, juni Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen"

Transkript

1 Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

2 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Undersøgelse af Kapacitetsudvidelse på Øresudnsbanen er samfinansieret af EU via Det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Forfatteren har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne i publikationen.

3 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Indhold Side 1 Forord Indledning Ikke-teknisk resumé Lovgrundlag Metode for undersøgelserne Grundløsningen (Slusespor) Permanente ekspropriationer Midlertidige ekspropriationer Alternativ 1 (Fly-over over motorvej Permanente ekspropriationer alternativ 1a Midlertidige ekspropriationer alternativ 1a Permanente ekspropriationer alternativ 1b Midlertidige ekspropriationer alternativ 1b Alternativ 2( Fly-over over bane) Permanente ekspropriationer Midlertidige ekspropriationer Tilvalg 1 (Perroner Kastrup) Permanente ekspropriationer Midlertidige ekspropriationer Km arbejdspladsareal og arbejdsvej Tilvalg 2 (Overhalingsspor Ørestads station) Permanente ekspropriationer Km Permanent ekspropriation Midlertidige ekspropriationer Km arbejdspladsareal og arbejdsvej alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Servitutundersøgelse Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 3

4 12.2 Arealer til støjskærme og andre bygværker Byggelinjer Permanente ekspropriationer Adgangsveje Referencer Følgende referencer er benyttet Bilag Arealplaner Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 4

5 1 Forord Dette fagnotat omhandler arealer og indgår som en del af grundlaget for miljøredegørelsen for Banedanmarks projekt "Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen". Det er udarbejdet vinteren 2010/2011 af COWI/ATKINS JV som en del af Banedanmarks projekt i henhold til "Aftaler om grøn transportpolitik - januar 2009". Fagnotatet omfatter de fagspecifikke forhold, som projektet hidtil har arbejdet med. Det udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets Miljøredegørelse. Iben Marcus-Møller, Projektleder Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 5

6 2 Indledning Dette fagnotat beskriver forhold vedrørende det tekniske anlæg i forbindelse med forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen. Overordnet omfatter jernbaneprojektet en forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen ved at forbedre godstogenes passager nord om Københavns lufthavn, Kastrup Station (herefter kaldet Kastrup Station). Kapaciteten er i dag begrænset af, at østgående godstog på en kort strækning skal køre i det vestgående spor for at komme ud i godsshunten, der går nord om Kastrup Station. For at forbedre kapaciteten undersøges en grundløsning i form af et slusespor samt to alternative løsninger i form af en fly-over (niveaufri passage) over Øresundsmotorvejen eller den eksisterende bane. Derudover belyses to tilvalg. Tilvalgene forbedrer ikke kapaciteten på strækningen, men bibringer strækningen mere fleksibilitet og nye funktioner. Løsningsrummet for den samlede strækning består af: Grundløsning, sporsluse. Der udføres en sporsluse, i form af et tredje spor, imellem Tårnbytunnelen og banens underføring under Øresundsmotorvejen. Sporslusen gør det muligt at parkere 750 m lange godstog, indtil der er fri passage for videre kørsel ud i godsshunten. Alternativ 1, Fly-over over motorvej. Der anlægges en enkeltsporet fly-over over Øresundsmotorvejen. Løsningen går fra Amager Landevej, på nordsiden af motorvejen, til godsshuntens underføring under motorvejen på sydsiden af motorvejen. Der er undersøgt 2 løsninger. En løsning (1A) uden et supplerende spor 10 ved godsshunt nord for Kastrup Station og en løsning (1B) med supplerende spor 10 ved godsshunt nord for Kastrup Station Alternativ 2, Fly-over over bane. Der anlægges en enkeltsporet fly-over over Øresundsbanen mellem Amager Landevej og Øresundsbanens underføring under Øresundsmotorvejen. Tilvalg 1, Perroner Kastrup Station. Der udføres perroner langs godssporene, der går nord om Kastrup Station. Der etableres passageradgang fra perroner til lufthavn. Tilvalg 2, Overhalingsspor Ørestad Station. Der etableres 2 nye spor omkring Ørestad Station, således at passagertog kan stoppe/vende ved stationen, mens der er trafik på banen. 0-Alternativet Udgør det basisscenarie der er sammenligningsgrundlag for de øvrige alternativer. 0-Alternativet beskriver situationen i 2025 uden udbygning af banen, men med udrulning af ERTMS (European Rail Traffic Management System), samt trafikale effekter som følge af etablering af ny bane København Køge Ringsted samt etablering af Femern Bælt forbindelsen. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 6

7 Projektet forudsætter, at godstog har en maksimal længde på 750 m. Det er undersøgt, hvordan ovenstående løsninger giver mulighed for at køre med 1000 m lange godstog. Fagnotatet er disponeret i forhold til ovenstående løsningsrum. Af praktiske grunde stedfæstes en række af beskrivelserne via Øresundsbanens kilometrering og så vidt muligt med en stedbetegnelse. Fagnotatet dækker strækningen vest for Ørestad Station (Center Boulevard) ved km 6,60 til øst for Ørestad Station (Kongelundsvej) ved km 7,76 (kun tilvalg 2) samt strækningen fra Tårnbytunnelen ved km 9,52 til Amager Strandvej ved km 12,05. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 7

8 3 Ikke-teknisk resumé Løsningerne beskrevet i indledningen vil kræve midlertidig ekspropriation af arealer i forbindelse med anlægsarbejderne. De steder, hvor A/S Øresund s arealer ikke er tilstrækkelige, er det nødvendigt at foretage midlertidige og permanente ekspropriationer fra naboejendomme samt pålægge enkelte ejendomme servitutter vedr. jordankre. Naboejendommene er ejendomme med private helårsboliger, kolonihavelodder, ejendomme til erhverv, kommunale og statslige arealer, samt Københavns lufthavn, Kastrup. Ejendommene ligger alle i byzone. De ejendomme, hvor der ikke er nævnt en adresse, er udlagt til vej. Følgende ejendomme bliver delvist eksproprieret permanent i Tilvalg 2: Matr.nr. 945 Sundby Overdrev, København, arealet er en støjvold mellem jernbanen og motorvejen, der skal eksproprieres permanent en bræmme på op til 6 meter. Matr.nr. 939 Sundby Overdrev, København, arealet er en støjvold mellem jernbanen og motorvejen, der skal eksproprieres permanent en bræmme på op til 6 meter. Følgende ejendomme eksproprieres midlertidigt (helt eller delvist): Grundløsning (slusespor): Matr. nr. 1a Kastrup By, Korsvejen, Amager Landevej 10, 2770 Kastrup Matr. nr. 1g Kastrup By, Korsvejen. Amager Landevej 10, 2770 Kastrup Alternativ 1a (Fly-over motorvej) Matr. nr. 1g Kastrup By, Korsvejen, Amager Landevej 10, 2770 Kastrup Matr. nr. 1a Kastrup By, Korsvejen, Blåklokkevej 1, 2700 Kastrup Matr. nr. 96 Kastrup By, Korsvejen, Englandsvej 320, 2700 Kastrup Matr. nr. 97 Kastrup By, Korsvejen Matr. nr. 98 Kastrup By, Kastrup. Matr. nr. 88 Kastrup By, Kastrup, Englandsvej 320, 2700 Kastrup Matr. nr. 65a Kastrup By, Kastrup. Lufthavnen 1, 2700 Kastrup Matr. nr. 87b Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18, 2700 Kastrup Matr. nr. 86 Kastrup By, Kastrup. Matr. nr. 124 Maglebylille By, Kastrup Lufthavnen 1, 2700 Kastrup Alternativ 1b (Fly-over motorvej) Matr. nr. 1g Kastrup By, Korsvejen. Amager Landevej 10, 2770 Kastrup Matr. nr. 1a Kastrup By, Korsvejen. Blåklokkevej 1, 2700 Kastrup Matr. nr. 96 Kastrup By, Korsvejen Matr. nr. 97 Kastrup By, Korsvejen. Matr. nr. 98 Kastrup By, Kastrup. Matr. nr. 88 Kastrup By, Kastrup, Englandsvej 320, 2700 Kastrup Matr. nr. 65a Kastrup By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup Matr. nr. 87b Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18, 2700 Kastrup Matr. nr. 86 Kastrup By, Kastrup. Matr. nr. 124 Maglebylille By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 8

9 Alternativ 2 (Fly-over bane) Matr. nr. 1g Kastrup By, Korsvejen, Amager Landevej 10, 2770 Kastrup Matr. nr. 1a Kastrup By, Korsvejen,, Blåklokkevej 1, 2700 Kastrup MatrMatr. nr. 96 Kastrup By, Korsvejen Matr. nr. 97 Kastrup By, korsvejen. Matr. nr. 98 Kastrup By, Kastrup. Tilvalg 1 (Perroner Kastrup Station) Matr. nr. 86 Kastrup By, Kastrup Matr. nr. 87a Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18, 2700 Kastrup Matr. nr. 87b Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18, 2700 Kastrup Matr. nr. 88 Kastrup By, Kastrup, Englandsvej 320, 2700 Kastrup Matr. nr. 65a Kastrup By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup. Tilvalg 2 (Overhalingsspor Ørestad Station) Matr. nr. 25a Sundby Overdrev, København, Slusevej 75a, 2300 København S Matr. nr. 25b Sundby Overdrev, København, Slusevej 75a, 2300 København S Matr. nr. 932 Sundby Overdrev, København, Ørestads Boulevard 68, 2300 København S Matr. nr. 936 Sundby Overdrev, København Kay Fiskers Plads 8, 2300 København S Matr.nr. 937 Sundby Overdrev, København, Ørestads Boulevard104, 2300 København S Matr. nr. 937 Sundby Overdrev, København Ørestads Boulevard 104, 2300 København S Matr.nr. 942 Sundby Overdrev, København, Arne Jacobsens Alle 4, 2300 København S Matr. nr. 945 Sundby Overdrev, København Matr. nr. 940 Sundby Overdrev, København Matr. nr. 939 Sundby Overdrev, København Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 9

10 4 Lovgrundlag Følgende lovgrundlag benyttes: Anlægslov for projektet, ej vedtaget. Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 10

11 5 Metode for undersøgelserne De indledende undersøgelser til brug for vurdering af arealerhvervelser har omfattet en gennemgang af projektgrundlaget, herunder matrikelkort, tekniske grundkort og ortofotos. Der har i hele undersøgelsesperioden været afholdt jævnlige koordineringsmøder mellem de forskellige faggrupper for at skabe sammenhængende vurderinger og tekniske baggrundsnotater. Med baggrund i arealplanerne og oplysningerne om arbejdspladser og arbejdsveje, er der foretaget en besigtigelse i marken, hvor de berørte arealer er undersøgt. Forholdene i marken er sammenholdt med forholdene på de tekniske kort og ortofotos. Besigtigelsen, ejendomsoplysningerne, ortofotos, matrikelkort, web-martriklen samt OISdata har efterfølgende ligget til grund for optegning af arealplaner. Dette fagnotat er, sammen med arealplanerne, til brug for miljøredegørelsen. Der har under hele undersøgelsen været en løbende korrespondance med projektteamet for at sikre, at alle projektændringer og tilføjelser er indarbejdet. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 11

12 6 Grundløsningen (Slusespor) 6.1 Permanente ekspropriationer Der skal ikke foretages permanente ekspropriationer på baggrund af det nuværende grundlag i projektet. 6.2 Midlertidige ekspropriationer Etableringen af sporslusen i form af et tredje spor medfører, at der til arbejdsveje og arbejdspladsarealer midlertidigt skal eksproprieres arealer fra naboejendomme til jernbanen. Til arbejdsvej eksproprieres midlertidigt en arealstribe, der varierer fra 3-10 meter i bredden på den nordlige side af den eksisterende støjvold. Den midlertidige ekspropriation til arbejdsplads samt jorddeponi foretages ved fodboldbanerne, som ligger nord for banen. Der skal tages hensyn til en pumpebrønd som ligger nord for den eksisterede støjvold, denne er beskrevet i fagnotatet: jord, grundvand råstoffer og affald. Der skal ligeledes tages hensyn til de bevaringsværdige træer, som er beskrevet i fagnotatet Planforhold, arkitektur og landskab, kulturhistorie og rekreative forhold De trafikale forhold er behandlet i fagnotatet trafikale gener. Skråningsarealerne beliggende nord for banens tracè benyttes til opmagasinering samt kørevej. Arealerne skal henligge som arbejdsarealer i mdr. Efter anlægsperioden afleveres arealerne så vidt muligt i samme stand som de blev modtaget. Lodsejer vil modtage kompensation for den midlertidige inddragelse af arealet. Midlertidig ekspropriation km : Der foretages en midlertidig ekspropriation af ca. 80 % af matr.nr. 1g Kastrup By, Korsvejen, Amager Landevej 10, 2770 Kastrup. Da der er nogle store træer på arealet som ønskes beskyttet vil der blive udlagt arbejdspladsareal på begge sider af træerne. Arealet benyttes i dag til boldbane. Den sydlige del af matr.nr. 1a, Kastrup By, Korsvejen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup, ca. 25 % af arealet bliver midlertidigt eksproprieret til arbejdsplads og jorddeponi. Arealet benyttes i dag til boldbane. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 12

13 7 Alternativ 1 (Fly-over over motorvej 7.1 Permanente ekspropriationer alternativ 1a Der skal ikke foretages permanente ekspropriationer på baggrund af det nuværende grundlag i projektet. 7.2 Midlertidige ekspropriationer alternativ 1a Etableringen af fly-overen medfører, at der til arbejdsveje og arbejdspladsarealer midlertidigt skal eksproprieres arealer fra naboejendomme til jernbanen. Til arbejdsvej eksproprieres midlertidigt en arealstribe, der varierer fra 3-10 meter i bredden på den nordlige side af den eksisterende støjvold. Den midlertidige ekspropriation til arbejdsplads og jorddeponi foretages ved fodboldbanerne, som ligger nord for banen. Der skal tages hensyn til en pumpebrønd, som ligger nord for den eksisterede støjvold, denne er beskrevet i fagnotatet: jord, grundvand råstoffer og affald. Der skal ligeledes tages hensyn til de bevaringsværdige træer, som er beskrevet i fagnotatet Planforhold, arkitektur og landskab, kulturhistorie og rekreative forhold. De trafikale forhold er behandlet i fagnotatet trafikale gener. Det forudsættes, at skråningsarealerne benyttes til opmagasinering samt kørevej. Arealerne skal henligge som arbejdsarealer i ca. 2-3 år. Efter anlægsperioden afleveres arealerne så vidt muligt i samme stand, som de blev modtaget. Lodsejer vil modtage kompensation for den midlertidige inddragelse af arealet. Midlertidig ekspropriation km : Der foretages en midlertidig ekspropriation af en del af matr.nr. 1g Kastrup By, Korsvejen, Amager landevej 10, 2770 Kastrup. Det er den østlige side af arealet, der skal eksproprieres, således at de store træer, der står i midten ikke bliver beskadiget. Arealet benyttes i dag til boldbane. Matr. nr. 1a Kastrup By, Korsvejen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Der eksproprieres ca. 50% af matriklen til jorddeponi og arbejdspladsareal. Arealet som eksproprieres benyttes i dag til boldbane. Matr. nr. 96 Kastrup By, Korsvejen, Englandsvej 320, 2770 Kastrup. Det midlertidigt eksproprierede areal vil blive benyttet til arbejdsplads og opmagasinering af materialer. Arealet benyttes i dag som bane- og skråningsanlæg og støjvold. Matr. nr. 97 Kastrup By, Korsvejen. Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsarealog arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til nødspor og skåningsanlæg til motorvej. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 13

14 Matr. nr. 98 Kastrup By, Kastrup. Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsareal og arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til nødspor og skåningsanlæg til motorvej, der skal til løsningen pålægges en servitut så grundejer skal tåle bropillerne. Matr. nr. 88 Kastrup By, Kastrup, Englandsvej 320, 2770 Kastrup, det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes til arbejdsplads. Arealet benyttes i dag til baneareal. Den nordlige del af matr. nr. 65a Kastrup By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup, mellem banens areal og Ellehammersvej. Arealet som midlertidigt eksproprieres er ca. 10 % af matrikelnummeret og skal benyttes til arbejdsplads og materiale opbevaring. Arealet benyttes i dag af Københavns Lufthavn, Kastrup til vej og parkering. Den østlige del af matr. nr. 87b Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18,2700 Kastrup, Arealet som midlertidigt eksproprieres er ca. 10 % af matrikelnummerets areal og skal benyttes til arbejdsplads og materiale opbevaring. Arealet benyttes i dag til vej (Spidsvej). Matr. nr. 86 Kastrup By, Kastrup.Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsareal og arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til nødspor og skåningsanlæg til motorvej. Den nordligste del Matr.nr. 124 Maglebylille By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup. Arealet som midlertidigt eksproprieres er ca. 1 % af matrikelnummeret og skal benyttes til arbejdsvej og materialeopbevaring. Arealet benyttes i dag til vej og parkeringsplads. 7.3 Permanente ekspropriationer alternativ 1b Der skal ikke foretages permanente ekspropriationer på baggrund af det nuværende grundlag i projektet. 7.4 Midlertidige ekspropriationer alternativ 1b Etableringen af fly-overen medfører, at der til arbejdsveje og arbejdspladsarealer midlertidigt skal eksproprieres arealer fra naboejendomme til jernbanen. Til arbejdsvej eksproprieres midlertidigt en arealstribe, der varierer fra 3-10 meter i bredden på den nordlige side af den eksisterende støjvold. Den midlertidige ekspropriation til arbejdsplads og jorddeponi foretages ved fodboldbanerne, som ligger nord for banen. Der skal tages hensyn til en pumpebrønd, som ligger nord for den eksisterede støjvold, denne er beskrevet i fagnotatet: jord, grundvand råstoffer og affald. Der skal ligeledes tages hensyn til de bevaringsværdige træer, som er beskrevet i fagnotatet Planforhold, arkitektur og landskab, kulturhistorie og rekreative. De trafikale forhold er behandlet i fagnotatet trafikale gener. Det forudsættes, at skråningsarealerne benyttes til opmagasinering samt kørevej. Arealerne skal henligge som arbejdsarealer i ca. 2-3 år. Efter anlægsperioden afleveres arealerne så vidt muligt i samme stand, som de blev modtaget. Lodsejer vil modtage kompensation for den midlertidige inddragelse af arealet. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 14

15 Der foretages en midlertidig ekspropriation af ca. 50 % af matr.nr. 1g Kastrup By, Korsvejen, Amager Landevej 10,2770 Kastrup. Det er den østlige side af arealet, der eksproprieres midlertidigt til arbejdsplads og jorddeponi, således at de store træer, der står på midten af arealet ikke bliver beskadiget. Arealet benyttes i dag til boldbane. Matr. nr. 1a Kastrup By, Korsvejen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Der eksproprieres ca. 50 % af matriklen til jorddeponi og arbejdspladsareal. Arealet som eksproprieres, benyttes i dag til boldbane. Matr. nr. 96 Kastrup By, Korsvejen, Englandsvej 320, 2770 Kastrup. Det midlertidigt eksproprierede areal vil blive benyttet til arbejdsplads og opmagasinering af materialer. Arealet benyttes i dag som bane- og skråningsanlæg og støjvold. Matr. nr. 97 Kastrup By, Korsvejen. Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsareal og arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til nødspor og skåningsanlæg til motorvej. Matr. nr. 98 Kastrup By, Kastrup. Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsareal og arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til nødspor og skåningsanlæg til motorvej, der skal til løsningen pålægges en servitut så grundejer skal tåle bropillerne. Matr. nr. 88 Kastrup By, Kastrup, Englandsvej 320, 2770 Kastrup, det eksproprierede areal skal benyttes til arbejdsplads. Arealet benyttes i dag til baneareal. Den nordlige del af matr. nr. 65a Kastrup By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup, mellem banens areal og Ellehammersvej. Arealet som midlertidigt eksproprieres er ca. 10 % af matrikelnummeret og skal benyttes til arbejdsplads og materiale opbevaring. Arealet benyttes i dag af Københavns Lufthavn, Kastrup til vej og parkering. Den østlige del af matr. nr. 87b Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18, 2700 Kastrup, Arealet som midlertidigt eksproprieres er ca. 10 % af matrikelnummerets areal skal benyttes til arbejdsplads og materiale opbevaring. Arealet benyttes i dag til vej (Spidsvej). Matr. nr. 86 Kastrup By, Kastrup. Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsareal og arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til nødspor og skåningsanlæg til motorvej. Den nordligste del Matr.nr. 124 Maglebylille By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup. Arealet som midlertidigt eksproprieres er ca. 1 % af matrikelnummeret og skal benyttes til arbejdsvej og materialeopbevaring. Arealet benyttes i dag til vej og parkeringsplads. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 15

16 8 Alternativ 2( Fly-over over bane) 8.1 Permanente ekspropriationer Det vurderes, at der ikke skal foretages permanente ekspropriationer på baggrund af det nuværende grundlag i projektet. 8.2 Midlertidige ekspropriationer Etableringen af fly-overen medfører, at der til arbejdsveje og arbejdspladsarealer midlertidigt skal eksproprieres arealer fra naboejendomme til jernbanen. Til arbejdsvej eksproprieres midlertidigt en arealstribe, der varierer fra 3-10 meter i bredden på den nordlige side af den eksisterende støjvold. Den midlertidige ekspropriation til arbejdsplads og jorddeponi foretages ved fodboldbanerne, som ligger nord for banen. Der skal tages hensyn til en pumpebrønd, som ligger nord for den eksisterede støjvold, denne er beskrevet i fagnotatet: jord, grundvand råstoffer og affald. Der skal ligeledes tages hensyn til de bevaringsværdige træer, som er beskrevet i fagnotatet Planforhold, arkitektur og landskab, kulturhistorie og rekreative. De trafikale forhold er behandlet i fagnotatet trafikale gener. Det forudsættes, at skråningsarealerne benyttes til opmagasinering samt kørevej. Arealerne skal henligge som arbejdsarealer i ca. 2år. Efter anlægsperioden afleveres arealerne så vidt muligt i samme stand, som de blev modtaget. Lodsejer vil modtage kompensation for den midlertidige inddragelse af arealet. Der foretages en midlertidig ekspropriation af ca. 80 % af matr.nr. 1g Kastrup By, Korsvejen, Amager Landevej 10, 2770 Kastrup. Da der er nogle store træer på arealet som ønskes beskyttet vil der blive udlagt arbejdspladsareal på begge sider af træerne. Arealet benyttes i dag til boldbane. Den sydlige del af matr.nr. 1a, Kastrup By, Korsvejen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup, ca. 25 % af arealet bliver midlertidigt eksproprieret til arbejdsplads og jorddeponi. Arealet benyttes i dag til boldbane. Matr. nr. 96 Kastrup By, Korsvejen. Arealet skal benyttes som arbejdspladsareal og det er ca. 20% af matrikelnummeret der vil blive inddraget. Arealet benyttes i dag som skråningsanlæg og støjvold til banen. Matr. nr. 97 Kastrup By, Korsvejen. Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsareal og arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til nødspor og skåningsanlæg til motorvej. Matr. nr. 98 Kastrup By, Kastrup. Det midlertidigt eksproprierede areal skal benyttes som tilkørselsareal og arbejdsplads. Arealet som midlertidigt eksproprieres benyttes i dag til Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 16

17 nødspor og skåningsanlæg til motorvej, der skal til løsningen pålægges en servitut så grundejer skal tåle bropillerne. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 17

18 9 Tilvalg 1 (Perroner Kastrup) 9.1 Permanente ekspropriationer Der skal ikke foretages permanente ekspropriationer på baggrund af det nuværende grundlag i projektet. 9.2 Midlertidige ekspropriationer Etableringen af de nye perroner medfører, at der til arbejdsveje og arbejdspladsarealer midlertidigt eksproprieres arealer fra naboejendomme til jernbanen. Til arbejdsvej eksproprieres en arealstribe varierer fra 3-10 meter i bredden. Desuden eksproprieres der midlertidigt til arbejdspladsarealer udenfor banens areal. Arealerne forventes at skulle henligge som arbejdsarealer i ca. 4-6 mdr. Efter anlægsperioden afleveres arealerne så vidt muligt i samme stand, som de blev modtaget. Lodsejer vil modtage kompensation for den midlertidige inddragelse af arealet Km arbejdspladsareal og arbejdsvej Matr. nr. 87a Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18, 2700 Kastrup, der inddrages ca. 35 % af den nordvestlige del matrikelnummeret til arbejdsplads areal. Arealet benyttes i dag til parkeringsplads for Københavns lufthavn. Matr. nr. 87b Kastrup By, Kastrup, Ellehammersvej 18, 2700 Kastrup, der inddrages ca. 5 % af den nordlige del af matrikelnummeret til arbejdsplads areal. Arealet benyttes i dag til vej for Københavns lufthavn. Matr. nr. 88 Kastrup By, Kastrup, Englandsvej 320, 2700 Kastrup inddrages skråningsanlæggene ved siden af banen til arbejdspladsarealer. De midlertidige ekspropriationer til arbejdspladsareal vil være inden for den eksisterende banes areal. I dag benyttes området til jernbane samt skråningsanlæg. Matr. nr. 86 Kastrup By, Kastrup, nødsporet i den sydlige bane inddrages til adgangsvej og kørebane til løsning af projektet. Arealet benyttes i dag til nødspor for motorvejen. Matr. nr. 65a Kastrup By, Kastrup, Lufthavnen 1, 2700 Kastrup. Arealet benyttes i dag bl.a. som parkerings areal og lufthavns terminal, der skal pålægges en deklaration over den eksisterende parkeringsplads, således at lodsejer tåler, at der bliver etableret en gangsti fra banen over parkeringsarealet til terminal 3 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 18

19 10 Tilvalg 2 (Overhalingsspor Ørestads station) 10.1 Permanente ekspropriationer De skal foretages permanente ekspropriationer på baggrund af det nuværende grundlag i projektet Km Permanent ekspropriation Matr.nr. 945 Sundby Overdrev, København, der foretages en permanent ekspropriation af skråningsarealet nærmest beliggende banen. Det er kun skåningsarealerne der eksproprieres permanent. Arealet benyttes i dag til skråningsanlæg mellem jernbanen og motorvejen samt motorvej. På matr. nr. 939 Sundby Overdrev, København, motorvej, foretages en permanent ekspropriation af skråningsarealet nærmest beliggende banen. Det er kun skåningsarealerne der eksproprieres permanent. Arealet benyttes i dag til skråningsanlæg mellem jernbanen og motorvejen samt motorvej Midlertidige ekspropriationer Etableringen af de to nye spor medfører, at der til arbejdsveje og arbejdspladsarealer midlertidigt eksproprieres arealer fra naboejendomme til jernbanen. Til arbejdsvej eksproprieres midlertidigt en arealstribe på 10 meter i bredden fra den eksisterende støjvold. Desuden eksproprieres der midlertidigt til arbejdspladsarealer udenfor banen. Den forventede tid arealerne skal henligge som arbejdsarealer er ca mdr. Efter anlægsperioden afleveres arealerne så vidt muligt i samme stand, som de blev modtaget. Lodsejer vil modtage kompensation for den midlertidige inddragelse af arealet Km arbejdspladsareal og arbejdsvej Del af matr. nr. 937 Sundby Overdrev, København, Ørestads Boulevard 104, 2300 København S som er beliggende nord for jernbanen og syd for Fields vil blive inddraget til arbejdspladsareal. Det er ca. 50 % af matrikelnummeret der bliver midlertidigt eksproprieret. Arealet henligger i dag ubebygget. Del af matrikel 942 Sundby Overdrev, København, Arne Jacobsens Alle 4, 2300 København S som er beliggende nord for jernbanen og syd for Fields vil blive inddraget til arbejdspladsareal. Det vil være ca. 35 % af matrikelnummeret som bliver midlertidigt eksproprieret. Arealet bliver i dag benyttet som parkeringsplads. På matr. nr. 932 Sundby Overdrev, København, Ørestads Boulevard 39, 2300 København S etableres i den sydlige ende en kørevej hen over kanalen. Det midlertidige eksproprierede areal udgør ca. 2 % af matrikelnummeret. For yderligere informationer Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 19

20 omkring trafik henvises der til Trafikale gener. Arealet er i dag udlagt til kanal og skråning. På matr. nr. 939 Sundby Overdrev, København etableres byggepladsarealer i den eksisterende skråning mellem jernbanen og motorvejen, desuden bliver der etableret tilkørselsvej i nødsporet af den nordlige vejbane. Arealerne bliver i dag benyttet til skråningsanlæg, støjvolde og motorvej. For yderligere informationer om evt. gener ved byggepladsanlægget henvises til Fagnotat: Støj, vibrationer og øvrige miljøgener i anlægsfasen. På matr. nr. 945 Sundby Overdrev, København etableres byggepladsarealer i den eksisterende skråning mellem jernbanen og Motorvejen, desuden bliver der etableret tilkørselsvej i nødsporet af den nordlige vejbane. Arealerne bliver i dag benyttet til skråningsanlæg og støjvolde. For yderligere informationer om evt. gener ved byggepladsanlægget henvises til Fagnotat: Støj, vibrationer og øvrige miljøgener i anlægsfasen. På matr. nr. 940 Sundby Overdrev, København etableres byggepladsarealer i den eksisterende skråning mellem jernbanen og Haveforeningen Våren. Arealerne bliver i dag benyttet til skråningsanlæg og er en del af banens areal. For yderligere informationer om evt. gener ved byggepladsanlægget henvises til Fagnotat: Støj, vibrationer og øvrige miljøgener i anlægsfasen. Matr. nr. 936 Sundby Overdrev, København. Kay Fiskers Plads 0, 2300 København S. Den sydlige del af arealet inddrages til arbejdsplads og arbejdsvej, under anlægsfasen skal der tages hensyn til gående som skal benyttes stibroen til at komme ned til Ørestads station. Arealet er i dag benyttet til sti og vej. På matr.nr. 25a Sundby Overdrev, København, Slusevej 75a, 2300 København S inddrages areal til arbejdsplads i en bredde af 3-5 m fra skel. Dette betyder, at parcellerne nord for jernbanen vil blive påvirket af projektet med hensyn til afgivelse af areal midlertidigt. For at få en nærmere beskrivelse af de trafikale gener henvises der til fagnotat: Trafikale gener. De implicerede parceller er: Slusevej 107, 2300 København S, det er ikke muligt at etablere en arbejdsvej uden at bygningen enten rives ned, eller der foretages en tilskæring af bygningen. Ejeren af bygningen har oplyst, at den er opbygget af moduler, så det vil være muligt at tilskære og efterfølgende, når projektet er gennemført, genetablere bygningen. Ejer af bygningen vil i anlægsperioden enten få stillet en skurvogn til rådighed eller bebo den resterende bygning. Slusevej 109, 2300 København S, der inddrages have areal. Slusevej 125, 2300 København S, der inddrages indkørselsareal. Slusevej 127, 2300 København S, der inddrages indkørselsareal. Slusevej 129, 2300 København S, der inddrages indkørselsareal. Slusevej 131, 2300 København S, skal have flyttet et mindre skur, samt inddrages areal til arbejdsvej. Slusevej 133 vil afgive indkørselsareal. Slusevej 135, 2300 København S, der inddrages hegn i forbindelse med etableringen af arbejdsvej, samt inddrages areal til arbejdsvej. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 20

21 På matr.nr. 25b Sundby Overdrev, København, Slusevej 75a, 2300 København S inddrages areal til arbejdsplads i en bredde af 3-5 m fra e skel. Dette betyder, at parcellerne nord for banen vil blive påvirket af projektet med hensyn til afgivelse af areal midlertidigt til arbejdsvej og vendeplads. Alle implicerede parceller er helårsbeboelse. De implicerede parceller er: Slusevej 91, 2300 København S, der inddrages haveareal til arbejdsvej. Slusevej 93, 2300 København S, der inddrages have areal til arbejdsvej og der skal flyttes et skur for at arbejdsvejen kan etableres. Slusevej 95, 2300 København S, der inddrages haveareal til arbejdsvej. Slusevej 97, 2300 København S, der inddrages haveareal til arbejdsvej og vendeplads. Slusevej 105, 2300 København S, der inddrages haveareal til arbejdsvej og vendeplads. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 21

22 11 0-Alternativet Da der ved 0-Alternativet ikke ændres på jernbanens eksisterende trace, vil denne løsning ikke have nogen indflydelse på arealbehovet. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 22

23 12 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 12.1 Servitutundersøgelse Der er ikke foretaget en servitutundersøgelse af de implicerede arealer. Der er ej heller bestemt, om der skal pålægges en eller flere servitutter på de omkringliggende ejendomme i forbindelse med projektet Arealer til støjskærme og andre bygværker Der er ikke taget højde for en evt. ændring og/ eller placering af støjskærme og lignende i dette fagnotat Byggelinjer Der er ikke foretaget en undersøgelse af byggelinjer i forbindelse med dette notat. Det er heller ikke vurderet om der skal pålægges byggelinjer i forbindelse med gennemførelsen af projektet Permanente ekspropriationer Der er ikke taget stilling til, om bygningerne kan flyttes eller tilskæres, således det bliver muligt at gennemføre projektet kun med midlertidige ekspropriationer. Der er ikke indgået aftale med andre relevante myndigheder om arealanvendelse og etablering af permanente anlæg inden for den eksisterende banes areal Adgangsveje Adgangsveje bliver behandlet i Trafikale gener. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 23

24 13 Referencer 13.1 Følgende referencer er benyttet. Lokalplan nr.408 H F Våren Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 24

25 14 Bilag 14.1 Arealplaner Bilag 1: Grundløsning TAE_1_KO_P_0011 Bilag 2: Alternativ 1a TAE_1_KO_P_0021 Bilag 3: Alternativ 1b TAE_1_KO_P_0022 Bilag 4: Alternativ 2 TAE_1_KO_P_0031 Bilag 5: Tilvalg 1 TAE_1_KO_P_0041 Bilag 6: Tilvalg 2 TAE_1_KO_P_0051 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 25

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-026-7 Banedanmark

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-027-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-023-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave, november Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave, november Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 101 Offentligt Miljøredegørelse hæfte 4 - Endelig udgave, november 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen November 2011 ISBN: 978-87-7126-050-2 Banedanmark

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 110 Offentligt. Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 110 Offentligt. Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 110 Offentligt Miljøredegørelse hæfte 4 - Endelig udgave Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen November 2011 ISBN: 978-87-7126-050-2 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov Langeskov station - Beslutningsgrundlag for perronplacering Ny station i Langeskov Langeskov station Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Langeskov Station Indhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Støj, vibrationer og øvrige miljøgener i anlægsfasen

Støj, vibrationer og øvrige miljøgener i anlægsfasen Støj, vibrationer og øvrige miljøgener i anlægsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-022-9 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Ole Kveiborg, COWI Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet 1 Ny jernbane over Vestfyn Linjeføring for Forslag Syd,

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 8. maj 2008 3 Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen på strækningerne Ny Ellebjerg Station-. Det er udarbejdet i efteråret

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00404) Basis oplysninger

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Afgørelse om at renovering af dræn- og afvandingssystem langs Svenborgbanen ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at renovering af dræn- og afvandingssystem langs Svenborgbanen ikke er VVM-pligtig Banedanmark Amerikas Plads 2100 København Ø Sendt elektronisk til: pcl@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Afgørelse

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018 Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus S - Aarhus N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Informationspjece - september 2018 VVM-undersøgelse af udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Planforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 23.08.2016 Simon

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Afgørelse om at to ændringer til projekt om udvidelse af Haderup omfartsvej ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at to ændringer til projekt om udvidelse af Haderup omfartsvej ikke er VVM-pligtigt Banedanmark Amerikas plads 2100 København Ø Sendt elektronisk til: agjo@vd.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Afgørelse

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-028-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Mariagerfjord Kommune Borgermøde i Hobro Idrætscenter, 1. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. NY OFFENTLIG VEJ, STØVRING ÅDALE

PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. NY OFFENTLIG VEJ, STØVRING ÅDALE PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. NY OFFENTLIG VEJ, STØVRING ÅDALE Projektets formål Formålet med projektet er at forlænge den eksisterende nyetablerede offentlige vej, Støvring Ådale, knap 700

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-82-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100

Læs mere

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus N - Randers N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Borgermøder Onsdag den 20. juni 2018 Randers Torsdag den 21. juni 2018 Hadsten Se tid og sted

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00404) Basis oplysninger

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Randers Kommune. Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune. Tillæg nr. 27/2018 Etablering af regnvandsledning fra Nordbyen

Randers Kommune. Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune. Tillæg nr. 27/2018 Etablering af regnvandsledning fra Nordbyen Randers Kommune Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg nr 27/2018 April 2018 Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900 Randers C, tlf 89 15 15 15 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere