international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK"

Transkript

1 international top-up plan Vi tager hånd om Dig Gældende fra 2013 DKK

2 Indhold Vi prioriterer dit helbred frem for alt 3 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 4 Dine dækningsmuligheder 5 Værd at vide 6 Dine onlinetjenester hos ihi Bupa Har du nogensinde overvejet, hvilke konsekvenser, det ville få for din familie, din karriere og din finansielle situation, hvis du pludselig blev ramt af en sygdom? 7 Medical Centre 8 Generel information om din dækning 10 Refusionsoversigt 15 Forsikringsbetingelser 25 Ordliste Vores erfaring viser, at langvarige sygdomsforløb kan have alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser. I ihi Bupa, garanterer vi, at dit helbred altid kommer i første række ved at tilbyde skræddersyet sundhedforsikring med international dækning samt rådgive dig om sundhed og velvære. Vi vil gerne sikre os, at kunder med specielle behov ikke på nogen måde udelukkes. Derfor har du også mulighed for at vælge vores breve og andet skriftligt materiale i blindeskrift, med store skrifttyper eller i lydform. Lad os vide, hvad du foretrækker. ihi Bupa en virksomhed du kan stole på Vi har opbygget et globalt netværk af forretningspartnere og velrenommerede lægekonsulenter. Vi er autoriseret og reguleret af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority. ihi Bupa er en del af den internationale sundhedsforsikringsorganisation Bupa International, som har mere end 35 års erfaring i at tage hånd om udenlandske og indenlandske kunders behov for sundhedspleje. Med næsten forsikrede i 190 lande er Bupa International en af verdens største udbyder af international sygeforsikring til udenlandske kunder. Bupa International leverer medicinsk dækning af høj kvalitet til private og erhvervskunder, hvadenten de er bosiddende i deres hjemland eller i udlandet. 2 3

3 Dine dækningsmuligheder Værd at vide Standarden på sygdomsbehandling varierer fra land til land, ligesom der er store forskelle på størrelsen af de refusioner, du modtager fra offentlige sygesikringsordninger eller fra arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger. International Top-Up Plan er designet til at supplere offentlige og/eller arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger, så du altid er dækket. Den årlige forsikringssum pr. person er DKK Du er dækket i hele verden. Der er ingen begrænsninger på, hvor lang tid du må rejse eller opholde dig i udlandet uanset om du er på forretningsrejse eller ferie. Du er og så dækket ved ulykker, der skyldes udøvelse af enhver form for sports- og erhvervsaktivitet. Du vælger selv, hvor og hvornår du vil behandles med helt frit valg af anerkendte hospitaler og læger i hele verden uanset, om du i perioder rejser til et andet land, f.eks. dit hjemland. Du har muligheden for at tegne følgende tillægsdækninger: Tandpleje, Brilleglas og Kontaktlinser Denne tillægsdækning giver tilskud til tandpleje, brilleglas og kontaktlinser. Du kan vælge mellem basis og udvidet dækning. Når du tegner udvidet dækning for Tandpleje, Brilleglas og Kontakt linser, bliver din årlige samlede maksimale forsikringssum forøget med DKK Vælger du derimod at tegne basis dækning for Tandpleje, Brilleglas og Kontaktlinser, bliver din årlige samlede maksimale forsikrings sum forøget med DKK Medicinsk Evakuering og Hjemtransport Medicinsk Evakuering og Hjemtransport dækker transport til det nærmest egnede be hand lings sted, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke. Når du tegner dækning for Medicinsk Evakuering og Hjemtransport, bliver din årlige forsikringssum forøget med DKK Du har også mulighed for at udvide din dækning med en tillægsforsikring Kritisk Sygdom og/eller Ulykkesforsikring. En detaljeret beskrivelse af disse tillægsdækninger findes i separate brochurer. Børn Hjemmeboende børn under 16 år er gratis medforsikret under forældrenes police børnene skal blot påføres Optagelsesblanketten, når forsikringen tegnes. Når karenstiden på 12 måneder for dækning til fødsel er udløbet, er nyfødte børn automatisk dækket fra fødslen. Du skal blot huske at give os besked senest tre måneder efter fødslen. Dækning resten af livet Policen skal ikke fornyes når den først er tegnet, kan du beholde den hele livet uanset alder og forandringer i dit helbred. Forsikringen kan tegnes, til du fylder 80 år. Hvis du er fyldt 60 år på optagelsestidspunktet, kan forsikringen tegnes efter særlig aftale med ihi Bupa. Tidligere sygdomsforløb Tidligere sygdomsforløb kan på optagelsestidspunktet medføre en forhøjet præmie, en eksklusion i dækningen og i enkelte tilfælde afslag af forsikringen. 4 5

4 Dine onlinetjenester hos ihi Bupa Medical Centre Som kunde hos ihi Bupa har du adgang til en række online tjenester. En af fordelene ved at være kunde hos ihi Bupa er vores eget Medical Centre. Vores professionelle, omsorgsfulde og servicemindede medarbejdere sidder klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året, ligesom flere af vores egne lægekonsulenter altid er på vagt. Onlinetjenester Administrer din police på Min Side Vores Medical Centre giver dig: På har du adgang til en række Gå til og registrer dig på Hjælp i sygdoms- og nødsituationer, Vi er ofte i kontakt med sygeplejersker og forskellige tjenester og et omfattende udvalg Min Side, så du kan få adgang til oplysninger inklusiv håndtering af medicinske læger på hospitaler og klinikker før, under og af informationer og ekspertrådgivning om din police: evakueringer efter et behandlingsforløb. Vi kan omgående som f. eks.: Hjælp til de praktiske forhold ved besvare spørgsmål om rutinemæssige få vist dine brochurer og blanketter hospitalsindlæggelse behandlinger, hospitalsindlæggelser og online-chat med vores kundekonsulenter få vist alle dine dokumenter som f.eks. Vejledning, når det rigtige behandlings sted evakueringer takket være den erfaring opkaldsservice skriv dit spørgsmål, så forsikringspolicer, fornyelsesbreve, skal findes. Du skal blot indsende medicinsk og viden, vores sygeplejersker og ringer vi til dig præmieopkrævninger, kvitteringer og information sammen med diagnosen, kundekonsulenter sidder inde med. brug Facility Finder og få hjælp til at refusionsopgørelser hvorefter vi fremsender information om finde hospitaler i dit område eller i et få et samlet overblik over din police egnede og relevante behandlingssteder, Vores Medical Centre har adgang til vores bestemt land se refusionsopgørelserne for dine skader hvor i verden du ønsker det. police- og servicesystemer og arbejder tæt få vejledning i, hvordan du anmelder betal din præmie Rådgivning ved valg af behandling sammen med dit serviceteam, hvilket betyder, en skade find svarene på dine spørgsmål Bliv papirløs kunde Medicinsk rådgivning Vejledning om sundhed, sikkerhed og at vores løsning er tilpasset netop din situation. Vi servicerer udelukkende egne kunder og har Hvis du vælger at blive papirløs kunde, vaccinationer stor viden om de enkelte forsikringsprodukter. modtager du alle dokumenter og al Tips og råd ved planlægning af Vi træffer de rigtige beslutninger hurtigt og korrespondance fra ihi Bupa via din personlige udlandsophold effektivt. Vi er et skridt foran, når du har behov Min side. Vi sender dig en , når der er ny Adgang til et nationalt og globalt netværk for hjælp. information til dig på Min Side, så du altid er af læger, klinikker, ambulanceselskaber, fuldt informeret. Gå til services, hospitaler osv. eller log på Min Side for at tilmelde dig. Bemærk, at du ikke vil få tilsendt breve Vores lægeteams opgave er at rådgive dig, med posten, og at det er dit eget ansvar at tjekke alle dokumenter og al korrespondance hvis du skulle blive syg, og sikre dig hurtig og korrekt behandling. Vores lægeteam er Medical Centre online og at informere os, hvis du skifter e mail adresse. omhyggeligt sammensat og består af erfarne læger med speciale inden for forskellige sygdomme. (inkl. vores 24-timers alarmservice) 6 7

5 Generel information om din dækning Karensperioder Hospitalsbehandling Vi har brug for følgende oplysninger for at Du kan finde flere oplysninger om, Ved akut opstået, alvorlig sygdom eller alvorlig Vi har i mange år arbejdet med hospitaler i kunne behandling din anmeldte skade: hvordan du anmelder din skade online på til ska de komst træder dækningen i kraft hele verden og kender derfor de praktiske www. ihi. com/ healthclaim under FAQ. umiddelbart på poli cens ikrafttrædelsesdato. omstændigheder, der skal være på plads inden policenummer Ellers er der en karens periode på fire uger fra en hospitalsindlæggelse. Hvis du ønsker det, specificeret og kvitteret regning med: Du kan også anmelde din skade via til ikraft trædelsesdatoen dog med følgende kan vi tage hånd om detaljerne i forbindelse - patientens navn anført på alle regninger I så tilfælde bedes du scanne undtagelser: med planlagte eller ikke-akutte indlæggelser. - diagnose eller årsag til behandling/besøg dine regninger og tilhørende kvitteringer som - dato for behandlingen en PDF-, TIFF- eller JPEG-fil og angive dit Hvis du skifter til ihi Bupa fra en tilsvarende Hvis du bliver indlagt, kan vi stille garanti - behandlingens type policenummer i ens emnefelt. international sundhedsforsikring i et andet selskab for betalingen afstemt efter den dækning, du har valgt. Herefter kan regningen sendes ved medicin-/apoteksregning: kopi af lægens recept Medicinsk Evakuering og Hjemtransport I forbindelse med graviditet og fødsel direkte til os, og du kan koncentrere dig om at blive rask. Indsend din skade online Hvis du har udvidet din forsikring til at omfatte Medicinsk Evakuering og Hjemtransport, er karensperi oden 12 måneder. Efter Du kan også indsende din skade dækker forsikringen udgifter i forbindelse karensperioden er nyfødte børn dækket I tilfælde af akut indlæggelse bør vi have til os online på vores hjemmeside med medicinsk transport, hvis der ikke er fra fødslen, hvis en fød sels attest sendes til besked hurtigst muligt for at undgå eventuelle www. ihi. com/ healthclaim. mulighed for kvalificeret behandling på ihi Bupa senest tre måneder efter fødslen misforståelser om forsikringens dækning. stedet. Under alle omstændigheder skal du Du skal oplyse os om dato for indlæggelse, Du skal blot udfylde skadeanmeldelsen online underrette os, inden transporten påbegyndes, Ved tandregulering er karensperioden diagnose, behandling og forventet og vedhæfte dine regninger og tilhørende enten direkte eller gennem den be handlende 24 måneder udskrivelsesdato. Udgifter i forbindelse med kvitteringer som en PDF-, TIFF-, GIF- eller læge. Medicinsk Evakuering og Hjemtransport anmeldelse af akut eller ikke-akut indlæggelse JPEG-fil. skal forhåndsgodkendes af ihi Bupa. Vores Hvis du er medlem af Sygeforsikringen re funderes af ihi Bupa (f.eks. dit opkald til lægekon sulenter vil i samråd med den danmark, beregnes karensperioden fra ihi Bupa fra et andet land). Når du har indsendt din skade online, behandlende læge vælge et alternativt indmel delses datoen i danmark. Ved graviditet og fødsel gælder dog stadig en Anden behandling modtager du en som kvittering for indsendelsen. behandlingssted. karens periode på 12 måneder Udgifter til ambulant behandling som f.eks. Husk at oplyse dit policenummer i al specialist-, læge-, eller tandlægebehandling, Vær opmærksom på, at når du anmelder en korrespondance med ihi Bupa. Hvis du efterfølgende opgraderer din dækning, skal betales af forsikringstager inden skade online, bliver dine refusionsdokumenter vil karensperioden igen gøre sig gældende regningerne indsendes til refusion. ikke sendt til dig med almindelig post. Så under den nye dækning. Under karensperioden vil den tidligere dækning være gældende. For at få refunderet udgifter til ambulant snart din skade er blevet behandlet, modtager du besked via en , der sendes til Vil du vide mere? behandling kan du sende regningerne til ihi Bupa til adressen nævnt bag på brochuren. den -adresse, vi har registreret. Dine refusionsdokumenter ligger herefter klar til dig på din personlige hjemmeside, Min Side. Du er velkommen til at kontakte din forsikrings-mægler, ihi Bupa eller besøge 8 9

6 Refusionsoversigt Gældende fra 1. Januar 2013 Organtransplantation 20% Organtransplantation pr. diagnose og i et samlet behandlingsforløb, alt inkl. maks. 20% Kun organer fra mennesker Anskaffelsen af organet skal forhåndsgodkendes af Selskabets lægekonsulenter Refusionsoversigten er en del af Forsikringsbetingelserne. Derfor anbefales det at læse både Refusionsoversigten og Forsikringsbetingelserne grundigt. Se venligst Ordlisten bagest i denne produktguide, hvor en række ord er nærmere defineret eller forklaret. International Top-Up Plan alle beløb er i DKK Hospitalsbehandling m.v. Udgifter til hospitalsbehandling m.v. dækkes med 20%, dog højst nedenstående beløb: Forsikringssum Forsikringssum pr. person pr. forsikringsår Hospitalsophold og behandling under indlæggelse m.m. 20% Ophold ekskl. behandlinger* 20% Ophold på intensiv afdeling 20% Opredning til forælder* 20% Operationer 20% Anden lægebehandling inkl. laboratorie- og røntgenundersøgelser 20% Medicin under hospitalsophold 20% Pacemaker Psykiatrisk behandling 20% Kemoterapi og strålebehandling 20% Dialysebehandling 20% Skadestuebehandling ved akut sygdom eller tilskadekomst 20% Ambulant behandling på hospital/klinik i forbindelse med indlæggelse 20% Ambulant behandling på hospital/klinik i forbindelse med indlæggelse inklusiv behandling modtaget efter udskrivelse 20% Hvor hospital eller klinik benytter fast dagspris refunderes inkl. behandlinger og operationer 20% Hvor hospital eller klinik benytter fast pakkepris refunderes inkl. behand linger og operationer 20% Akut tandbehandling i forbindelse med alvorlig ulykke I tilfælde af tvivl vil beslutningen blive taget af Selskabets tandlæge 20% Ambulancetransport 20% Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospital, maks. pr. forsikringsår Genoptræning 20% Lægeordineret genoptræning på autoriseret behandlingssted i forbindelse med indlæggelse (skal være forhåndsgodkendt af Selskabet) maks. tre måneder i et behandlingsforløb maks. pr. dag Sygepleje i hjemmet 20% Ved lægehenvisning refunderes udgiften til autoriseret sygeplejerske i hjemmet (skal være forhåndsgodkendt af Selskabet) maks. pr. dag maks. pr. forsikringsår 20% Fødsel 20% Normal fødsel 20% Kompliceret fødsel der kræver hospitalsindlæggelse 20% Kejsersnit der ikke er medicinsk betinget, refunderes med 20% op til maksimumtaksten for en normal fødsel Fødsel som følge af fertilitetsbehandling refunderes op til maksimum af de udgifter, som er almindelige for en normal fødsel for ét barn (jf. også 8.2 h) i Forsikringsbetingelserne) For- og efterundersøgelser refunderes som læge- og speciallægehjælp Læge- og speciallæge m.v. 20% Udgifter til læge- og speciallægebehandling m.v. dækkes med 20%, dog højst nedenstående beløb. Speciallæge i almen medicin 20% Konsultation, maks. 125 Telefon- /receptkonsultation, maks. 50 Sygebesøg, maks. 245 Der ydes dog maksimalt refusion til 15 konsultationer inden for en periode på 30 dage Øjen- og ørelæge 20% Konsultation, maks. 125 Andre speciallæger 20% Konsultation, maks. 200 Diætrådgivning af autoriseret diætist, maks. pr. forsikringsår 185 Der ydes dog maksimalt refusion til 15 konsultationer inden for en periode på 30 dage * jf. også Ordlisten: Hospitalsophold 10 11

7 Lægehjælp i øvrigt 20% Vaccinationer og injektioner pr. gang, maks. 130 Akupunktur, udført af læge eller speciallæge, maks. 85 Laboratorieundersøgelse, maks. 750 Røntgenundersøgelse, maks. 50 EKG, maks. 750 Scanning, maks Endoskopi, maks Særlige ydelser, maks. 500 Operationer, maks. 20% Helbredsundersøgelse, alt inklusiv, maks. pr. forsikringsår 350 Bind og bandager, maks. 250 Fodindlæg, maks. pr. indlæg 200 Fysioterapi 20% Pr. konsultation/behandling, maks. maks. pr. forsikringsår Kiropraktik / Osteopati 20% Pr. behandling/konsultation/undersøgelse, maks. maks. pr. forsikringsår Høreapparater 20% Lægeordinerede høreapparater pr. apparat, maks. maks. pr. forsikringsår Rekreationsophold 20% Rekreationsophold på en anerkendt kuranstalt refunderes i maks. tre uger pr. forsikringsår, alt inklusiv pr. dag. Lægens henvisning med begrundelse for det ordinerede kurophold samt oplysninger om sygdomsperioden skal sendes til Selskabet, før rekreationsopholdet påbegyndes. Opholdet skal forhåndsgodkendes af Selskabet. Medicin 20% Lægeordineret receptpligtig medicin (regningen skal vedlægges recept) maks. pr. forsikringsår Medicin - fortsat Forsikringen dækker ikke homøopatisk medicin og anden naturmedicin eller medicin, der kan købes uden recept Online serviceydelser Administrer din police online, betal f.eks. din præmie online eller status på dine seneste skader Generel rådgivning om sundhed fra ihi Bupa s lægekonsulenter Adgang til en bred vifte af sundhedsrelateret information og meget mere % Tandpleje, Brilleglas og kontaktlinser Når du tegner henholdsvis udvidet og basis dækning for Tandpleje, Brilleglas og Kontakt linser, bliver din årlige samlede maksimale forsikringssum forøget med DKK /DKK UDVIDET BASIS Almen tandpleje 80% 80% Undersøgelse, maks Tandrensning, maks Alle typer fyldninger, maks Rodbehandling, maks Tandudtrækning, pr. tand, maks Operation, maks Røntgenoptagelse, maks Bedøvelse, maks Særlige ydelser, maks Almen tandpleje pr. forsikringsår, maks Special tandpleje 50% 50% Broarbejde Kroner Paradontalbehandling Tandregulering Tandproteser Special tandpleje pr. forsikringsår, maks Brilleglas og kontaktlinser 80% 80% Et par brilleglas pr. forsikringsår, maks Kontaktlinser pr. forsikringsår, maks Udgifter til solbrilleglas samt brillestel refunderes ikke Medicinsk Evakuering og Hjemtransport Når du tegner forsikringen for Medicinsk Evakuering og Hjemtransport, bliver din årlige forsikringssum forøget med DKK Medicinsk Evakuering og Hjemtransport Omkostninger til fly- eller helikoptertransport 100% Sygeledsager 100% Returrejse til bopælsadresse/hjemland inden tre måneder efter endt behandling 100% Lovbefalede foranstaltninger ved dødsfald, såsom balsamering og zinkkiste 100% Transport af urne/kiste Udgifterne er dækket med et maksimum svarende til din polices årlige forsikringssum Under alle omstændigheder skal du underrette Selskabet, inden transporten påbegyndes, enten direkte eller gennem den behandlende læge Medicinsk Evakuering og Hjemtransport skal forhåndsgodkendes af Selskabet 12 13

8 Kritisk sygdom og ulykkesforsikring Kritisk Sygdom Dækning af 11 kritiske sygdomme og operationer. Du kan vælge imellem følgende fire forsikringssummer: Betingelserne for tillægsforsikringen Kritisk Sygdom findes i en særskilt brochure Ulykkesforsikring Dækning af invaliditet og død som følge af en ulykke. Du kan vælge imellem følgende tre forsikringssummer: Betingelserne for tillægsforsikringen Ulykkesforsikring findes i en særskilt brochure Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår træder forsikringen i kraft? 3 Karensperioder ved nytegning 4 Hvem er omfattet af forsikringen? 5 Hvor dækker forsikringen? 6 Hvad dækker forsikringen? 7 Medicinsk Evakuering og Hjemtransport 8 Undtagelser fra dækning 9 Hvordan anmeldes skader? 10 Dækning fra anden side 11 Præmiens betaling 12 Nødvendige oplysninger til Selskabet 13 Overdragelse, opsigelse og ophør 14 Klager 15 Hemmeligholdelse 16 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 17 Lovvalg Ordliste 14 15

9 1 Godkendelse af forsikringen 1.1: Bupa Insurance Limited, herefter benævnt 3 Karenstider ved nytegning og dækningsudvidelse 3.3.1: Ved akut opstået, alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst indtræder retten til erstatning i henhold til udvidelsen dog barnet sker fra den dato, Helbredserklæringen er underskrevet. Selskabet, afgør, om forsikringen kan 3.1: Ved nytegning af forsikringsaftalen samtidig med udvidelsens ikrafttræden : Ved adoption skal den forsikrede antages. For at forsikringen kan antages og indtræder retten til erstatning i henhold til fremsende en Helbredserklæring for det Selskabet kan blive forsikringsselskabet, er tegningen først fire uger efter forsikringens 3.3.2: Selskabet behandler en sådan ændring adopterede barn. det en betingelse, at optagelsesbegæringen godkendes af Selskabet, og at præmien betales til Selskabet. 1.2: For at forsikringen kan antages af ikrafttræden. Dette gælder dog ikke ved dokumenteret overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et andet internationalt sygeforsikringsselskab. som en ny ansøgning i overensstemmelse med 1. 4 Hvem er omfattet af forsikringen? 5 Hvor dækker forsikringen? 5.1: Forsikringen dækker i hele verden, medmindre andet er anført Selskabet på standardvilkår, er det en 3.1.1: Ved akut opstået, alvorlig sygdom og 4.1: Forsikringen dækker den/de i police i policedokumentet. betingelse, at ansøger er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider eller har lidt af nogen tilbagevendende sygdom, skade eller alvorlig tilskadekomst indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. dokumentet nævnte forsikrede, herunder tilmeldte børn under 16 år. 6 Hvad dækker forsikringen? legemssvaghed, og at ansøger ikke er fyldt : Børn under 16 år kan med forsikres 6.1: Forsikringen yder dækning til forsikredes år på optagelsestidspunktet : Herudover er nedennævnte karens gratis, såfremt kravene om an tagelse på sygeudgifter i henhold til den valgte dækning perioder gældende for forsikringsaftalen: standardvilkår, jfr. 1.2, er opfyldt. og den dertil tilknyttede Refusionsoversigt. De Såfremt betingelserne i 1.2 ikke er behandlinger, hvor udgifterne er dækket, og opfyldt, og at ansøger ikke er fyldt 80 år på a) Ved udgifter i forbindelse med graviditet 4.2.1: Det er desuden en betingelse for gratis refusionstaksterne fremgår af den gældende optagelsestidspunktet, har Selskabet mulighed og fødsel samt følger heraf indtræder medforsikring, Refusionsoversigt. for at tilbyde forsikringen på specielle vilkår. retten til erstatning først 12 måneder efter Beslutter Selskabet at tilbyde forsikringen på forsikringens ikrafttræden. at der sker tilmelding af barnet til Selskabet, 6.2: Erstatning ydes efter Selskabets specielle vilkår, modtager ansøger et police at en af de forsikrede har anerkendelse af udgifterne som dokument med disse vilkår beskrevet. b) Ved udgifter til tandregulering indtræder forældremyndigheden over barnet, og dækningsberettigede, når der indsendes retten til erstatning først 24 måneder efter at barnet er registreret på samme kvitterede og specificerede regninger, eller 1.3: Ændres ansøgers helbredstilstand efter forsikringens ikrafttræden. adresse som den forsikrede, der har specifikationsopgørelse fra anden forsikring optagelsesbegæringens underskrift og forældremyndigheden. forsynet med policenummer til Selskabet. før Selskabets godkendelse, er ansøgeren 3.2: Forsikrede kan ændre sin dækning til (jf. også side 9). forpligtet til straks at oplyse Selskabet herom. en anden dækning ved skriftligt at anmode 4.3: Der skal indsendes optagelsesbegæring Selskabet herom med en måneds varsel. for nyfødte børn. 6.3: Behandlende læger, speciallæger, 1.4: Den valgte valuta for forsikringen kan tandlæger m.v. skal have autorisa tion i det ikke ændres efter Selskabets godkendelse 3.3: Ved udvidelse af forsikringsaftalen til et 4.3.1: Hvis en af forældrenes forsikring har land, hvori der praktiseres (jf. også. 8.2p). af ansøgningen. større dækningsomfang indtræder retten til været i kraft i mindst 12 måned er, kan nyfødte 2 Hvornår træder forsikringen i kraft? erstatning i henhold til udvidelsen først fire uger efter udvidelsens ikrafttræden, dog for graviditet og fødsel samt følgesygdomme børn af en af disse, uanset 1.2, medforsikres uden en optagelsesbegæring (jf. dog 8.2 h). Dog skal en kopi af fødselsattesten indsendes 6.4: I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger 20% af regningens pålydende. Såfremt forsikrede 2.1: Forsikringen træder i kraft fra den heraf først efter 12 måneder og for udgifter til senest tre måneder efter fødslen. har modtaget større erstatning fra Selskabet dato, optagelsesbegæringen godkendes af tandregulering først efter 24 måneder. Under end vedkommende af Selskabet skønnes Selskabet. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af karenstiden vil den tidligere dækning være Såfremt fødselsattesten ikke sendes til berettiget til, er den pågældende forpligtet til policedokumentet. Selskabet kan aftale gældende. Selskabet inden tre måneder efter fødslen, skal straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige andet tidspunkt med forsikringstager. en Helbredserklæring indsendes for barnet, beløb. I modsat fald vil Selskabet udligne som skal gennemgå den normale procedure det overskydende beløb i andet udestående for optagelse i henhold til 1.2. Tilmelding af mellem forsikrede og Selskabet

10 6.5: Erstatning er begrænset til udgifter, som Ved uenighed, skal Selskabets læge foranstaltninger såsom balsamering og af blodtransfusion modtaget efter er almindelige og rimelige for området eller konsulenters beslutning være gældende. zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge forsikringens ikrafttræden eller som landet, hvor behandlingen finder sted. mellem: følge af arbejdsulykke inden for følgende Udgifterne til en dækningsberettiget erhverv: læger, tandlæger, sygeplejersker, 6.6: Rabatter som bringes i stand ved transport i forbindelse med evakuering er a) kremering af afdøde og hjemtransport laboratoriepersonale, sundhedspersonale forhandling mellem Selskabet og hospitaler/ kun dækket, hvis transporten arrangeres eller af urne eller og tandlægeassistenter, ambulance læger o.l., vil være til gavn for alle forhåndsgodkendes af Selskabet. personale, jordemødre, personale inden for forsikringstagere i Selskabet. b) hjemtransport af afdøde. brandvæsenet, politimænd/-kvinder samt 7.1.4: Udgifter til transport, som er dækket fængselspersonale. I sidstnævnte tilfælde 6.7: Kulanceerstatninger vurderes af Selskabet. af forsikringen, men ikke er arrangeret af : Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for skal forsikrede dog oplyse Selskabet inden Hvis Selskabet beslutter at refundere udgifter, Selskabet, kompenseres kun med et beløb forsinkelser eller restriktioner i forbindelse 14 dage om en sådan skade, samt afgive som forsikrede ikke er berettiget til ifølge svarende til de udgifter, Selskabet ville med transporten grundet vejret, mekaniske negativ test for HIV-antistof, forsikringsaftalen, regnes disse stadig med have haft, hvis Selskabet havde arrangeret problemer, restriktioner fra offentlige under forsikringssummen pr. person pr. transporten. myndigheder eller fra piloten eller andre d) enhver form for forbrug eller misbrug forsikringsår. forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. af alkohol, narkotika og/eller medicin, 7 Medicinsk Evakuering og Hjemtransport 7.1.5: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige transportudgifter til en sygeledsager. 8 Undtagelser fra dækning 8.1: Forsikringen dækker ikke udgifter til medmindre det kan dokumenteres, at sygdommen eller skaden ikke er relateret hertil, 7.1: Såfremt forsikringen er udvidet til tillige 7.1.6: Forsikringen dækker kun for én sygdom eller legemsbeskadigelse, som e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, at inkludere tillægsdækningen Medicinsk sygetransport i forbindelse med et forsikringstageren og/eller forsikrede var Evakuering og Hjemtransport, gælder sygdomsforløb bekendt med ved forsikringens tegning, f) prævention, herunder sterilisation, endvidere følgende specielle vilkår: medmindre andet er aftalt med Selskabet : Medicinsk Evakuering og Hjemtransport g) provokeret abort. Dækket er dog de 7.1.1: Medicinsk Evakuering og Hjemtransport finder kun anvendelse, såfremt sygdommen er 8.2: Selskabet yder endvidere ikke erstatning tilfælde, hvor aborten er medicinsk kan kun tegnes i tillæg til en International dækket under forsikringen. for udgifter, der vedrører, skyldes eller er betinget, Top Up Plan. Forsikringssummen for Medicinsk opstået som følge af: Evakuering og Hjemtransport fremgår af 7.1.8: Såfremt forsikrede har været h) enhver form for fertilitetsundersøgelse/- Refusionsoversigten. transporteret til behandling, ydes erstatning a) operationer, der ikke er medicinsk behandling inkl. hormonbehandling, for udgifter til forsikredes og eventuel nødvendige, og kosmetiske operationer insemination eller undersøgelser og 7.1.2: Der ydes erstatning for rimelige udgifter sygeledsagers returrejse til forsikredes bopæl/ og behandlinger. Dækket er dog de anden behandling i relation hertil, til forsikredes medicinske evakuering/ hjemland. Returrejsen skal foretages senest tre tilfælde, hvor operation/behandling er herunder udgifter til graviditet, før- og hjemtransport i tilfælde af akut, alvorlig måneder efter endt behandling. Forsikringen medicinsk betinget og forhåndsgodkendt efterbehandling af moderen og den/de sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død. dækker kun rejseudgifter svarende til højst af Selskabet, nyfødte. Børn, der er født som resultat af Transporten skal være til nærmest egnede billetprisen for fly på økonomiklasse. fertilitetsbehandling og/eller født af en behandlingssted, og kun hvis der lokalt ikke b) fedmeoperationer og behandlinger rugemor, vil derfor kun kunne blive forefindes egnet behandling : Forsikrede der kommer i terminal fasen, (herunder også slankepiller), optaget i henhold til 1, vil være dækket for udgifter til transport 7.1.3: Det er en forudsætning for dækning, til bopælslandet, hvis den forsikrede har c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede i) seksuelle problemer og kønsproblemer: at den behandlende læge og Selska bets modtaget en medicinsk behandling, der er sygdomme, og sygdomme, som relaterer Seksuelle problemer, som f.eks. impotens, lægekonsulent er enige i nødvendigheden af dækket af forsikringen. sig til HIV-antistoffer (HIV-positiv). uanset årsag, eller kønsændringer eller at overføre forsik rede, samt hvorvidt forsikrede Dog dækkes sygdomme relateret til kønsskifteoperationer, skal overføres til bopælslandet/hjemlandet eller : Ved død refunderes udgifter til AIDS og HIV-antistoffer (HIV-positiv), til det nærmest egnede behandlingssted. hjemtransport af afdøde samt lovbefalede såfremt de er opstået som følge 18 19

11 j) hospitalsindlæggelse, hvis det udelukkende p) behandling, der ydes af en ikke-anerkendt Selskabet scanner de indsendte regninger side, eller såfremt andre juridiske skridt kan eller primært bruges til nogle af følgende praktiserende læge, behandler eller ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at foretages over for tredjemand. formål: modtagelse af generel pleje eller behandlingssted, generhverve de indsendte regninger. andre serviceydelser, der ikke kræver, at 10.5: Endvidere skal forsikringstager og/eller den forsikrede hospitalsindlægges, og q) epidemier, som er taget under offentlig Selskabet forbeholder sig til enhver tid ret til at forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og kan finde sted på et plejehjem eller anden behandling, kræve fremsendelse af originale regninger fra træffe de foranstaltninger, der er nødvendige institution end et hospital; modtagelse forsikringstager. for at rejse krav om erstatning fra anden side af serviceydelser, der ikke normalt r) behandling hos psykolog, og varetage Selskabets interesser. kræver uddannet medicinsk personale 9.2: Anmeldelse til Selskabet skal ske straks (f.eks. hjælp til at gå og tage bad) og s) behandling eller operation med og senest tre måneder efter, at forsikrede 10.6: Selskabet har i alle tilfælde ret til at smertelindring. Såfremt det udtrykkeligt er henblik på korrigering af brydningsfejl har fået kendskab til de omstændigheder, der indtræde direkte i forsikredes krav over for anført i Refusionsoversigten, vil der dog i i øjet (som følge af nærsynethed, begrunder kravet. en ansvarlig skadeholder. forbindelse med overflyttelse til plejehjem i hjemlandet kunne ydes en engangserstatning til midlertidigt plejeophold på langsynethed/hypermetropi, bygningsfejl og gammelmandssyn) som f.eks. laserbehandling, refraktiv keratotomi og 9.3: Hospitalsophold skal straks anmeldes til Selskabet med angivelse af den af lægen 11 Præmiens betaling hospital eller klinik, fotorefraktiv keratektomi, linseoperation stillede diagnose. Anmeldelse bør ske pr. 11.1: Præmien fastsættes af Selskabet og eller akkomodative intraokulære linser, telefon, telefax eller , og Selskabet erlægges forud. Selskabet regulerer præmierne k) behandling hos naturlæger eller afholder alle omkostninger forbundet hermed. én gang årligt pr. hovedforfaldsdato på homøopater og natur- eller homøopatisk medicin samt andre alternative behandlingsformer, t) enhver form for behandling eller medicin, som er eksperimentel, baseret på acceptabel dokumentation, medmindre det 10 Dækning fra anden side baggrund af ændringer i dækningerne og/eller det forudgående kalenderårs skadesforløb i forsikringsgruppen. sker som del af et registreret klinisk forsøg, 10.1: Såfremt skaden er dækket under en anden l) attester, forsikringspolice eller forsikringsordning, skal 11.2: Præmien er aldersbestemt og vil u) enhver form for behandling eller medicin, Selskabet informeres om dette, når skaden derfor også blive reguleret på datoen for m) behandling for sygdomme under som ikke har vist sig effektiv ud fra anmeldes, og dækning under denne forsikring præmieforfald efter forsikredes fødselsdag. militærtjeneste, acceptabel dokumentation, skal være subsidiær i forhold til dækning under en sådan anden forsikringspolice eller : Når tredje barn fylder 16 år, vil n) sygdom eller tilskadekomst, der direkte v) medicin og udstyr anvendt til andre formål forsikringsordning. der blive opkrævet en pro rata præmie eller indirekte er opstået som følge af aktiv end dem, der er defineret i medicinens eller på forfaldsdatoen inden barnets 16-års deltagelse i: udstyrets licens. 10.2: I sådanne tilfælde vil Selskabet fødselsdag. koordinere skadesudbetalingen med det krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der 9 Hvordan anmeldes skader? andet forsikringsselskab, og Selskabet er kun forpligtet til at dække sin egen 11.3: Forsikringstageren kan vælge mellem kvartårlig, halvårlig eller helårlig betaling. er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, 9.1: Erstatning for udgifter til læge- og forholdsmæssige del af udgiften. Første præmie forfalder ved forsikringens terrorhandlinger, oprør, revolution, opstand, speciallægebehandling, hospitalsbehandling ikrafttrædelse. militær eller anden magtovertagelse, og medicinudgifter anmeldes til Selskabet ved 10.3: Selskabet er ikke forpligtet til at dække militær undtagelsestilstand samt militære indsendelse af kvitterede og specificerede udgifter, der allerede fuldt eller delvist er 11.4: Ændringer af betalingstermin kan kun ske operationer på land, til vands eller i luften regninger forsynet med policenummer blevet dækket af det offentlige. med en måneds skriftligt varsel til et kvartals (uanset om der er erklæret krig eller ikke), til Selskabet eller ved indsendelse af begyndelse og kun én gang årligt. dokumenteret, specificeret refusions opgørelse 10.4: Forsikringstager og/eller forsikrede er o) atomkernereaktioner eller radioaktivt fra din primære forsikring. (jf. også side 9). forpligtede til at samarbejde med Selskabet 11.5: Præmien forfalder til betaling den nedfald, og til straks at underrette Selskabet, såfremt første dag i en betalingsmåned, og den der kan rejses krav om erstatning fra anden 20 21

12 sidste rettidige betalingsdato er den 10. af forsikredes krav mod Selskabet, herunder at : I tilfælde af, at forsikringsaftalen I tilfælde af kommentarer eller klager i betalingsmåneden. fremsende originale regninger efter anmodning betragtes som ugyldig, i henhold til 13.3 kan ihi Bupa Kundeservice kontaktes på fra Selskabet. eller 13.4, er Selskabet berettiget til et telefonnummer , pr. til 11.6: Forsikringstager er selv ansvarlig for administrationsgebyr svarende til en bestemt Complaints ihi. com eller ved at skrive præmiens rettidige indbetaling til Selskabet. 12.3: Herudover er Selskabet berettiget til at procentdel af den indbetalte præmie. til os på adressen: Betales præmien ikke inden den sidste forespørge om forsikredes helbredstilstand og rettidige indbetalingsdag, ophører Selskabets rette henvendelse til enhver, som behandler 13.5: Hvis forsikringstageren og/eller forsikrede ihi Bupa ansvar. eller har behandlet forsikrede for fysiske eller ved forsikringens tegning hverken vidste eller Palægade 8 psykiske lidelser, herunder læger og hospitaler. burde vide, at en af ham afgivet oplysning var 1261 København K 11.7: Opmærksomheden henledes på 6.4 Selskabet er endvidere berettiget til at få urigtig, hæfter Selskabet, som om den urigtige Danmark om betaling af skyldigt beløb. udleveret eventuelle journaler eller andet oplysning ikke forelå. skriftligt materiale vedrørende forsikredes 14.2: Eksterne klagemuligheder 11.8: Der kan blive opkrævet betaling af andre helbred. 13.6: Selskabet kan med tre måneders varsel Det er meget sjældent, at vi ikke er i stand afgifter, bl.a. en forsikringspræmieafgift (IPT) eller andre skatter og afgifter i henhold til gældende lovbestemmelser 13 Overdragelse, opsigelse og ophør til hovedforfald stoppe eller suspendere et forsikringsprodukt og tilbyde forsikrede en tilsvarende forsikringsordning. til at afgøre en klage, men hvis det skulle ske, kan klageren være berettiget til at gå videre med klagen og få den behandlet af en herom i forsikringstagerens bopælsland. 13.1: Ingen kan uden Selskabets forudgående uvildig part. Hvilken part, det bliver, afhænger Hvis de gælder for forsikringstagerens skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage 13.7: Selskabets ansvar i forbindelse med af klagens karakter og beliggenheden af forsikringspræmie, vil udgifterne blive sine rettigheder ifølge forsikringen. forsikringen, herunder Selskabets ansvar for det ihi Bupa-kontor, hvor årsagen til klagen indregnet i det samlede beløb, der opkræves refusion af udgifter til løbende behandling, opstod. Det vil vi i givet fald oplyse klageren via præmieopkrævningen. Udgifterne vil være 13.2: Forsikringen fornyes automatisk ved eftervirkninger eller indirekte skader i om. I de fleste tilfælde vil den uvildige part gældende fra forsikringens ikrafttrædelsesdato hvert hovedforfald. forbindelse med en skade eller sygdom, være Ankenævnet for Forsikring i Danmark eller ved forsikringens hovedforfald. der er opstået eller behandlet i løbet af eller ombudsmandsinstitutionen for finansielle Forsikringstageren skal betale disse udgifter : Forsikringstager kan opsige forsikringen forsikringsperioden, ophører automatisk ved anliggender i Storbritannien (Financial til os samtidig med præmiebetalingen, med en måneds skriftlig varsel med virkning fra forsikringens udløb, opsigelse eller ophør. Ombudsman Service). medmindre andet er fastsat i de gældende udgangen af en kalendermåned. lovbestemmelser. I henhold hertil ophører den forsikredes ret Yderligere oplysninger om Ankenævnet for 12 Nødvendige oplysninger til Selskabet 13.3: Har forsikringstageren og/eller forsikrede ved forsikringens tegning eller senere svigagtigt ændret originale dokumenter eller til refusion ved forsikringens udløb, opsigelse eller ophør. Krav om refusion af udgifter til sygdomsbehandling, der er opstået i løbet af Forsikring kan fås ved at: skrive til dem på adressen 12.1: Forsikringstageren og/eller forsikrede afgivet urigtige oplysninger eller fortiet en forsikringsperioden, skal fremsættes senest Anker Heegaards Gade 2, 1. er pligtige til skriftligt at melde navne- omstændighed, som må antages at være af seks måneder efter forsikringens udløb, 1572 København V, Danmark og bopælsændring samt ændringer i betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen opsigelse eller ophør for at kunne blive ringe til dem på sygeforsikringsdækning i andet selskab, ugyldig og ikke bindende for Selskabet. imødekommet. herunder et koncernforbundet selskab. Endvidere skal forsikringstagers eller medforsikredes dødsfald anmeldes. I 13.4: Har forsikringstageren og/eller forsikrede ved forsikringens tegning eller senere afgivet 14 Klager Yderligere oplysninger kan findes på deres hjemmeside www. ankeforsikring. dk tilfælde af manglende meddelelse herom, urigtige oplysninger, er forsikringsaftalen 14.1: Sådan indgives en klage Yderligere oplysninger om ombudsmands er Selskabet ikke ansvarlig for eventuelle ugyldig og Selskabet fri for ansvar, hvis Vi vil altid gerne høre om eventuelle forhold institutionen for finansielle anliggender i konsekvenser heraf. Selskabet ikke ville have antaget forsikringen, vedførende forsikringsdækningen, som den Storbritannien kan fås ved at: såfremt det rette forhold havde været oplyst. forsikrede er særlig glad for, eller som den 12.2: Forsikringstager og/eller forsikrede er Hvis Selskabet ville have antaget forsikringen, forsikrede har haft problemer med. Hvis noget skrive til dem på adressen i øvrigt forpligtet til at meddele Selskabet men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det går galt, har vi enkle procedurer, der sikrer, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, alle oplysninger, som med rimelighed er omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte at alle bekymringer varetages så hurtigt og London E14 9JR, England påkrævet, til brug for Selskabets behandling præmie ville have forpligtet sig. effektivt som muligt

13 ringe til dem på eller +44 (0) Yderligere oplysninger kan findes på deres hjemmeside www. financial ombudsman.org.uk Der kan erhverves et fuldstændigt eksemplar af vores klageprocedure ved at kontakte ihi Bupa. (Ingen af disse procedurer har indvirkning på klagerens retsstilling.) 15 Hemmeligholdelse 15.1: Hemmeligholdelse af patient- og kundeoplysninger er af afgørende betydning for selskaberne i Bupa-koncernen. Derfor overholder ihi Bupa den gældende lovgivning om databeskyttelse og alle retningslinjer for hemmeligholdelse af helbredsoplysninger. ihi Bupa benytter sig nogle gange af tredjemand til at behandle oplysninger på vores vegne. Denne behandling af oplysninger, som kan finde sted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er underlagt nogle aftalemæssige begrænsninger vedrørende hemmeligholdelse og sikkerhed ud over forpligtelserne i henhold til den gældende lovgivning om databeskyttelse. 16 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 16.1: Vi er dækket af den engelske garantifond FSCS. Hvis det usandsynlige skulle ske, at vi ikke kan opfylde vores økonomiske forpligtelser, kan den forsikrede være berettiget til at modtage erstatning fra FSCS, hvis den forsikredes primære bopæl er beliggende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Nærmere oplysninger kan rekvireres hos FSCS ved at ringe på +44 (0) eller besøge deres hjemmeside 17 Lovvalg 17.1: Forsikringen er underlagt dansk lovgivning. Tvister, som ikke kan løses på anden måde, skal afgøres ved domstolsbehandling i Danmark. Hvis der opstår uenighed om fortolkningen af nærværende dokument, skal den engelske udgave af dokumentet anses for at være gældende og vinder således forrang over alle andre sprogudgaver af dokumentet. Det er altid muligt at rekvirere et eksemplar ved at kontakte vores Kundeservice på eller skrive en til ihi.com. Ordliste Gældende fra 1. januar 2013 Denne ordliste med definitioner er en del af Forsikringsbetingelserne. A Acceptabel dokumentation International medicinsk og videnskabelig dokumentation, der omfatter peerreview af videnskabelige undersøgelser offentliggjort i eller accepteret til offentliggørelse af medicinske tidsskrifter, der overholder internationalt anerkendte krav til videnskabelige artikler. Det omfatter ikke individuelle patientjournaler, undersøgelser, der omfatter et lille antal personer, og kliniske forsøg, som ikke er registreret. Akut alvorlig sygdom Akut opstået alvorlig sygdom foreligger, når den behandlende læge og Selskabets lægekonsulent er enige om dette. Alvorlig tilskadekomst Alvorlig tilskadekomst foreligger, når den behandlende læge og Selskabets lægekonsulent er enige om dette. Ambulant behandling Behandling på et hospital, ambulant klinik eller tilhørende behandlingssted, når det ikke er medicinsk nødvendigt med ophold natten over eller dagsindlæggelse. Ansøger Personen som er nævnt på Optagelsesblanketten og Helbredserklæringen som ansøger. B Bopælsland Det land, hvor den forsikrede bor/tilbringer hovedparten af sin tid. Dette er det land, hvor den forsikrede af de pågældende myndigheder (f.eks. skattevæsnet) betragtes at være bosiddende i forsikringsperioden. D Dagsindlæggelse Behandling, som af medicinske årsager normalt kræver, at en patient er indlagt på et hospital eller klinik i mindre end et døgn. Dokumenter Alle skriftlige oplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive regninger, policedokumenter o.l. F Forfaldsdato Dato hvor præmien skal betales. Fornyelse Den automatiske fornyelse af forsikringen pr. hovedforfaldsdato. Forsikrede Forsikringstager og alle andre forsikrede personer som er angivet i det gælende policedokument

14 Forsikring Forsikringsbetingelserne og policedokumentet Ikke-anerkendt praktiserende læge, behandler eller behandlingssted P Policedokumentet Policedetaljer der angiver den købte S Selskabet Bupa Insurance Limited, et selskab, der er repræsenterer forsik ringsaftalen, som behandling, der ydes af en praktiserende forsikringstype, årlig præmie og andre registreret i England med nr Vores er indgået med Selskabet og fastsætter læge, behandler eller behandlingssted, som specielle vilkår. adresse er: Bupa House, Bloomsbury Way, rammerne for forsik ringen, præmiebetaling og refusionstakster. Forsikringsbetingelser de relevante myndigheder i det land, hvor behandlingen finder sted, ikke anerkender som værende i besiddelse af specialviden eller ekspertise i behandling af den sygdom, Præ-eksisterende lidelse Sygehistorie, inklusiv sygdomme og lidelser angivet i Helbredelseserklæringen, der ville London WC1A 2BA, England. Skade Det økonomiske krav der helt eller delvist Betingelserne for den tegnede forsikring. lidelse eller skade, der behandles. kunne påvirke Selskabets beslutning om dækkes af forsikringen. I Selskabets vurdering/ Forsikringstager behandling af en praktiserende læge eller behandler eller på et behandlingssted, som enten at forsikre, ikke at forsikre eller pålægge forsikringen specielle vilkår. afgørelse af skaden er det afgørende tidspunktet for behand lingen og ikke Den person der er nævnt som forsikringstager på Optagelsesblanketten. H Hospitalsindlæggelse vi skriftligt har meddelt, at vi ikke længere anerkender til vores forsikringer. behandling af en person med samme bopæl som den forsikrede, et medlem af den forsikredes nærmest familie eller en R Refusionstakster Det maksimale beløb der i løbet af et år fra ikraft trædelsesdato eller hovedforfaldsdato tidspunktet for skadens opståen. Specielle vilkår Begrænsninger, indskrænkninger eller ekstra påførte betingelser til Selskabets Operation eller lægebehandling på et hospital virksomhed, der er ejet af en af ovennævnte vil blive udbetalt som refusion for syge standardvilkår. De specielle vilkår er beskrevet eller en klinik når det er medicinsk nødvendigt personer. udgifter. Dette er yderligere beskrevet i i policedokumentet. at blive indlagt. Hospitalsophold Ikrafttrædelsesdato Dato nævnt i police dokumentet på hvilken Forsikringsbetingelserne. Registreret klinisk forsøg Standardvilkår Selskabets standard forsikringsvilkår uden Dækning af prisen på en sengestue, når denne forsikringen træder i kraft, medmindre andet er Et etisk godkendt og klinisk kontrolleret specielle begrænsninger, indskrænkninger ikke overstiger hospitalets standardpris for en angivet i Forsikrings betingelserne. forsøg, der er registreret i en national eller eller betingelser. enestue med eget bad. Udgifter til forsikredes standardmåltider og -drikkevarer er ligeledes dækket. Udgifterne dækkes for den periode, K Karensperiode international database over kliniske forsøg. Regres T Terminalfasen som er medicinsk hensigtsmæssig i forhold til En tidsperiode fra ikrafttrædelses datoen Selskabets ret til at indtræde i sikredes Når dødens indtræffelse er højst sandsynlig, den behandling, den forsikrede er indlagt for, hvor forsikringen ikke yder nogen dækning, rettigheder og Selskabets ret til at kræve, at og det fra lægelig side er besluttet at slutte samt for enhver pårørende (såfremt dette er medmindre andet er angivet i 3. forsikrede tilbagebetaler Selskabet udgifter, aktiv behandling og kun fortsætte med dækket af forsikringen). Hovedforfaldsdato O Operation som dækkes fra anden side. Rekreationsophold lindrende symptomatisk behandling, samt at dette synspunkt støttes af både patient og familie. Beslutningen skal bekræftes af Fornyelse af forsikringen. Et operativt indgreb som ikke inkluderer Ophold på en kuranstalt efter større Selskabets lægekonsulenter. I ihi Bupa (inkl. vi/os/vores) Bupa Insurance Limited. ihi Bupa er et brand- endoskopier og scan ninger, selvom disse undersøgelser kræver narkose. Optagelsesbegæring operationer, længere tids hospitals indlæggelse eller alvorlig sygdom. navn for Bupa Insurance Limited. Optagelsesblanket og Helbredserklæring

15 Kontakt ihi Bupas kunde service for spørgsmål vedr. din police, betaling, dækning, m.m.: Åben alle hverdage 08:00 21:00 Tel: Fax: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupas Medical Centre for 24-timers alarmservice og medicinsk rådgivning: Tel: Telefonopkald optages og kan blive aflyttet Adresser i Europa: Bupa International Russell House Russell Mews Brighton BN1 2NR England Bupa Cyprus 3 Ioannis Polemis Street PO Box Limassol Cypern Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England Palægade København K Danmark Bupa France Le Consul Boulevard Dubouchage Nice Frankrig Bupa Malta 120 The Strand Gzira, Malta Bupa Spain Edif. Santa Rosa 1-D C/. Santa Rosa 20 Los Boliches E Fuengirola (Málaga) Spanien ihi Bupa er et brand-navn for Bupa Insurance Limited. Registreret i England nr Hjemsted: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA, UK Bupa Insurance Limited er autoriseret og reguleret af det britiske finanstilsyn, Financial Services Authority (UK) 3T1D3-11v1.1_Grp.3 Top-up_DAN_Broc

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Betingelser og vilkår 2014/2015 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere