P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo"

Transkript

1 P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August Nr. 3. Medlemsinfo

2 Kredsbestyrelsen Indhold: side: Adresser, mail og telefon på side 22. Leder 3 Ansvarshavende: Foredrag 5 Ole Maymann Genterapi Orientering for 7 nydiagnostiserede Redaktion: Julemøde 8 Ole Maymann Marie Johannessen Ny Cafe i Holte 9 Stof til bladet: Tænk kraftigt 10 Sendes til: Ole Maymann DH og DSB oplyser 12 Forsiden: Linedance 14 Parkinson Skole 15 Parkinson 17 Koordinatorer Udgivet af: Parkinsonforeningen Møde i Fredensborg 20 Nordsjællandskredsen. Oplag 550 Cafeer og bestyrelsen 22 Til din kalender 24. 2

3 Kære venner. Formandens leder: Jeg antydede i sidste blad at vi gik sommeren i møde, med en kort pause i foreningesarbejdet. Der var en kort pause i foreningsarbejdet, men hvor blev sommeren af? Jeg kører med aviser på cykel om morgenen, og ikke en eneste gang har jeg kunnet køre i skjorteærmer som sidste år. Lad os se hvad efteråret bringer. Her midt i august er der en lille smule sommer. Så tilbage til arbejdet i vores forening. Snart er der hovedbestyrelsesmøde hvor næstformanden Marie og bestyrelsesmedlem Ib deltager. Jeg er selv forhindret med et årligt tilbagevendende familie arrangement. HB mødet er denne gang dedikeret til diskussion om de næste års politiske strategier. Vi har som bestyrelse i Nordsjælland, givet input til at det skal være det nære område med patienter og pårørende der skal være i centrum. Det skulle også gerne fremgå af efterårets og forårets mødeprogram. Vi er dog også opmærksomme på at udadvendte aktiviteter kan give publicity og kendskab til Parkinsonforeningen og dermed vores økonomi. Først har vi en orientereing om genterapi. Det ser ud til at genterapi er en lige så stor chance for os som stamcelleterapi. Bladet er sent ude, så beslut jer hurtigt for eventuel deltagelse Derefter det traditionelle møde for nydiagnostiserede. De nye medlemmer vil modtage et brev herom inden mødet.. 3

4 Og så prøver vi lige igen om lidt mere sociale arrangementer som et julemøde kan lokke Jer ud. Til foråret tager vi så fat på problemerne med de pårørende og arrangerer et møde som vil være interessant for dem. Ellers indeholder bladet denne gang lidt fra nogle medlemmer. Det er rigtig rart at have noget stof at jonglere med. Jeg ville gerne have 24 sider hver gang. De andre kredses blade rummer en hel del stof fra lokale klubber, men det har vi aldrig haft den store succes med her i kredsen, bortset fra at der dog er startet en cafe i Holte området. Flere andre kredsblade har haft lidt mere personlige historier om de vidt forskellige forløb af sygdommen vi ser. Er der nogle der vil støtte andre, ved at fortælle om deres diagnose, sygdommens indvirkning på deres liv, og tankerne om fremtiden? Så modtager jeg gerne artikler til en eller to sider her i bladet. Jeg har selvfølgelæig søgt penge igen. Denne gang til mødet for nydiagnostiserede, og et møde for aktive frivillige. Jeg sidder her og funderer over at jeg egentlig er tilfreds med vore aktiviteter. Er slet ikke ked af at jeg tog en periode til på sidste generalforsamling sammen med vores bestyrelse, og er optimistisk med hensyn til de ansøgninger om tilskud som jeg har ude for tiden. Ole Maymann. 4

5 Foredrag om Genterapi. Ved Lektor, cand. med., ph.d. David P.D. Woldbye Københavns universitet. Tirsdag den 11. september 2012 Kl Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. Genterapi en mulig fremtidig ny behandling af Parkinsons sygdom? De seneste år er en mulig fremtidig behandling for hjernesygdomme, inklusiv Parkinsons sygdom, begyndt at blive udforsket. Ved genterapi indsættes terapeutiske gener direkte i specifikke hjerneregioner, hvorved hjernecellerne i disse udvalgte regioner ændres biologisk med henblik på at modvirke sygdommen. Omend der fortsat mangler megen forskning for at afklare genterapis potentiale, så er der allerede udført flere kliniske forsøg på mennesker med Parkinsons sygdom, som foreløbig ser lovende ud. Dog er der også vigtige etiske aspekter, idet man med genterapi vil ændre patienters hjernekemi formentlig resten af livet. Imidlertid viser foreløbige kliniske forsøg heldigvis ingen nævneværdige bivirkninger for patienterne.. 5

6 Foredragsholderen David Woldbye vil fortælle om denne ny lovende teknologi og også vise nogle af sine egne resultater indenfor området, som blandt andet er blevet støttet af en bevilling fra Parkinson foreningen. Øl, vand, sandwich, kaffe, frugt o.s.v. 50,- per person Tilmelding senest 5 dage før til: Gurli Andersen Ole Maymann

7 Orientering om Parkinson. Især for nye medlemmer, men gamle er også velkomne. Ved Neurolog Vibeke Ulrich Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. Foredraget vil primært henvende sig til nydiagnosticerede og omhandle de første år med Parkinsons sygdom. D.v.s. de almindeligste symptomer, udviklingen og den medicinske behandling. Der vil blive en gennemgang af de forskellige typer af medicin til behandling m.h.t. fordele og ulemper, effekter og bivirkninger. Skal man begynde tidligst muligt, eller skal man vente? Kan man selv gøre noget? Skal man skannes ved Parkinsons sygdom? Og i så fald hvilken form for skanning? Vibeke vil kort nævne sjældnere former for Parkinsonisme, men vil fokusere på den klassiske form for Parkinsons sygdom, som de fleste løber ind i. Vibeke vil ikke komme nærmere ind på behandlinger, som kun udføres i hospitalsregi og som typisk udføres sent i sygdomsforløbet, som fx operation eller pumpebehandling. Hvis der er spørgsmål, så måske kortfattet om disse områder. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål. Øl, vand, sandwich, kaffe, frugt o.s.v. 50,- per person Tilmelding senest 5 dage før til: Gurli Andersen Ole Maymann

8 Julemøde. Tirsdag den 20. november 2012 Kl Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. Programmet kender vi ikke endnu, men vi vil nok fortsætte med noget lignende som sidste år. Det indebærer lidt information, lidt juleleg med præmier,noget sang, noget motion og ikke mindst noget julemad. Forplejning kr 50,- per person Tilmelding senest 5 dage før til: Gurli Andersen Ole Maymann

9 Ny Cafe i Holte området: Marie oplyser: Jeg synes også vi skal have reklame for den ny Parkinsoncafe i Holte i vores blad selv om den ligger i Storkøbenhavn: Den nye parkinsoncafe i Holte er åben to gange om måneden. Kontaktperson Lise Wulf tlf: Mødested Frivillighedscentret Skovgærdet 4 Holte. Cafeen ligger godt for medlemmer i den sydlige del af Nordsjællandskredsen.. 9

10 EN GAVE TIL OS PARKINSON- PATIENTER: TÆNK KRAFTIGT. Det var svært for andre at høre hvad jeg sagde, og det var nærmest umuligt i et støjfyldt lokale. Derfor lukkede jeg mere og mere af for samtaler - selv på tomandshånd fordi jeg ikke brød mig om at skulle gentage hele tiden. Jeg gjorde endog en dyd ud af nødvendigheden, og trøstede mig med, at jeg bare var blevet bedre og bedre til at lytte. Jeg svarede kun med nøgleord eller endnu bedre med enstavelsesord. Jeg følte mig udelukket fra samtaler, og mine stemmeproblemer begrænsede mit sociale liv. På mange måder følte jeg mig isoleret i hverdagen og jeg undgik så vidt muligt øjenkontakt. Denne adfærd er jeg desværre ikke alene om det er nærmest typisk for mange af mine venner med Parkinson. Med henvisning fra min neurolog fik jeg tilbudt et intensivt stemme- og tale-kursus på kommunikationscentret i Hillerød. Sådanne centre findes i alle landets regioner. Et af kurserne forløber som følger. Man træner på centret 4 gange ugentligt i 4 uger. Det drejer sig om individuel træning af en times varighed og hver træningsfase er virkelig også intensiv og udmattende som al god træning. Man synger AH med kraftig stemme så længe som muligt med brug af bugmusklerne - og gentager dette mange gange.. 10

11 Derpå starter man med AH og prøver at nå den højeste tone man kan frembringe. Dette gentages også mindst 10 gange. Endelig starter man med AH og prøver ar nå den dybeste tone. Også dette gentages. Desuden trænes ord, sætninger og højtlæsning med god kraftig stemme samt efterhånden også samtaler. Før kurset var jeg af den overbevisning, at det drejede sig om træning af talemuskler, men snart opfattede jeg, at også min hjerne var til træning. Det var tydeligt, at der skulle TÆNKES KRAFTIGT i alle situationer. Det er nok overflødigt at fortælle, at jeg er glad for min nye kraftige stemme efter vel overstået kursus, men jeg er i virkeligheden lykkelig for noget helt andet og langt vigtigere. Jeg har fået mit sociale liv tilbage og er mere udadvendt end nogensinde. Det viser sig naturligvis især over for familie og venner, men tillige over for ukendte mennesker ved sociale begivenheder, i venteværelser, busser og tog. Jeg udveksler livshistorier med spændende fremmede og oplever meget fint samvær hver dag ved at TÆNKE KRAFTIGT. Poul-Erik Paulev Dr.med

12 Danske Handicaporganisationer ( DH ) oplyser: Træfpunkt på Kystbanen Der er nu ved at være etableret et Træfpunkt på alle platforme på stationerne på Kystbanen på den danske side. Der er ikke tale om et socialt mødested, men derimod om et markeret sted på platformen, hvor man skal stille sig hen, hvis man ønsker assistance i forbindelse med at komme på toget på Kystbanen. Det er et initiativ, DSB Øresund har taget, på opfordring fra handicaporganisationerne, for at sikre bedre tryghed for rejsende med nedsat mobilitet, der har behov for assistance for at kunne klare adgangen til toget, fx en kørestolsbruger eller en person med nedsat syn. DSB Øresund har instrueret deres personale på toget om, at de skal være særligt opmærksomme på personer, der har stillet sig op ved Træfpunkt, fordi det under normale omstændigheder vil betyde, at man ønsker deres opmærksomhed og assistance. For det første skulle dette initiativ således være med til at sikre en direkte kontakt med personalet på toget, fordi det kan være svært at finde hinanden i mængden af rejsende på den enkelte platform. For det andet skal initiativet skabe større tryghed for rejsende med reduceret mobilitet, fordi det altid skaber usikkerhed, når man ikke er sikker på, at man kan få den assistance, man har behov for. For det tredje skulle det gerne give flere personer med reduceret mobilitet lysten til at benytte den kollektive transport.. 12

13 Det er vigtigt, at rejsende med reduceret mobilitet informerer DSB Øresund om gode og dårlige oplevelser, således at ordningen kan blive så optimal som muligt. Alle rejsende har et ansvar for at sikre det bedste serviceniveau for andre gennem formidling af sine erfaringer til såvel udbyderen af rejserne som andre rejsende med samme behov for assistance. Med venlig hilsen, Vita Danske Handicaporganisationer (DH) Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre Tlf.: mobil: OOOOOOOOOO Dans dig sund og glad på ELLEGÅRDEN I FARUM Stavnsholtvej Farum bus 334 næsten lige til døren Vi starter fredag den 28. september Det er stadig som tidligere annonceret på Ellegården om fredagen fra , og vil også indeholde et socialt islæt med lidt pauser med kaffe og snak. Det koster 100,- kr. i indmeldelse én gang for alle, og 35,- kr. per gang. Kontakt: Ole Maymann , Lis Thorsen: Dorthe Stenmann: 13

14 Parkinsonskolen Sjælland. Efterår 2012 For Parkinsonramte, deres nærmeste netværk ægtefæller, voksne børn samt andre interesserede. Kurset afholdes over 3 lørdage, hvor der formidles viden om Parkinsons sygdom og konsekvenser af det, at leve med en kronisk fremadskridende sygdom Mødedag lørdag d. 27. oktober 2012 Kl Stamcelleterapi, v/lektor Morten Meyer, Syddansk universitet. Foredraget tager afsæt i eksisterende erfaringer med celletransplantation som eksperimentel behandling af Parkinsons sygdom. Det vil belyse såvel positive erfaringer som problemer ved brug af fostervæv. Forventninger og perspektiver der knytter sig til stamcelleforskning vil blive belyst. Der vil blive rig lejlighed til, at stille spørgsmål. Kl Frokost Kl Genterapi, v/lektor David Woldbye, Københavns universitet. Foredragsholderen vil fortælle om en ny type behandling, som muligvis kunne blive fremtidens behandling: Genterapi. Ved denne metode kan arveanlæg, der kan modvirke Parkinsons sygdom, indsættes i specifikke hjerneregioner. Foreløbige resultater fra både dyremodeller og mennesker ser umiddelbart lovende ud. Endnu mangler det dog at blive bekræftet. Sted: Knud Lavard centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Prisen pr. person er kr. 175,- og dækker én kursusdag i Ringsted, inkl. Forplejning, morgen- og eftermiddagskaffe samt frokost.. 14

15 Parkinsonskolen Sjælland Efterår 2012 Fortsat Mødedag lørdag d. 3. november 2012 Kl Søvnproblemer v/professor Poul Jennum. Dansk Center for søvnmedicin, Københavns universitet, Glostrup Sygehus. Mange mennesker med Parkinsons sygdom oplever i varierende grad søvnforstyrrelser, De hyppigste forstyrrelser omfatter, natlige drømme, bevægeaktivitet, vejrtrækningsproblemer, der giver øget træthed og søvnanfald om dagen. Der findes visse søvnsygdomme, som særlig rammer Parkinson patienter. De seneste års viden har givet et godt indblik i de mekanismer der regulerer søvnen og som særlig påvirker Parkinson patienter. Kl Frokost Kl Vandladningsproblemer v/sygeplejerske Anders Clausen, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Mange Parkinsonramte, får vandladningsproblemer, som er til stor gene i dagligdagen. Foredraget vil belyse de mekanismer der forårsager vandladningsproblemerne, samt hvad der kan gøres for at afhjælpe problemerne. Sted: De gamles By, Festsalen Bygning V, Nørre Allé 41, 2200 Kbh. Ø Parkinsonskolen Sjælland. 15

16 Efterår 2012 Fortsat Mødedag lørdag d. 1. december 2012 Kl Parkinson en forandring i livet. v/psykolog specialist i sundhedspsykologi Susanne Ohrt. Parkinsons sygdom er en sygdom der udvikler sig over mange år. De forandringer der med tiden opstår, kan være forskellig fra person til person og kan have forskellig betydning for både den ramte og pårørende. Der eksisterer ikke kun en måde at håndterer forandring på. Det er vigtigt for den enkelte familie at finde sin helt egen måde at få livet til, at gå videre på og tage vare på sig selv og hinanden. Denne temadag byder på oplæg, erfaringsudveksling og gruppediskussion med udgangspunkt i ovennævnte temaer, med henblik på, at støtte den enkelte deltager i at finde frem til deres helt egne behov og strategier Kl Frokost Sted: De gamles By, Festsalen Bygning V, Nørre Allé 41, 2200 Kbh. Ø Prisen pr. person er kr. 350,- og dækker to kursusdage i København, inkl. Forplejning, morgen- og eftermiddagskaffe samt frokost. Tilmelding til kursusdagene: AOF Sydvest Sjælland på Tlf.: mandag til torsdag mellem eller senest 14 dage før kursusstart. Tilmeldingen er bindende. Efter tilmeldingen vil du få tilsendt et betalingskort. Programmet kan også ses på Parkinsonforeningens hjemmeside 16

17 Kommunale Parkinson koordinatorer Baggrund Det er efterhånden mange år siden, at Ole(formand) og jeg(næstformand) samlede bestyrelserne i hele hovedstadsregionen med det formål at få sat gang i indførelsen af Parkinson sygeplejersker,eller som det hedder i dag Parkinsonkoordinatorer. På Bispebjerg neurologisk afdeling findes der sygeplejersker, der kan støtte patienterne. Men hvad med alle de gange familien har behov for gode råd og hjælp, når man ikke lige er til neurolog på Bispebjerg, eller man går til privatpraktiserende neurolog. På dette tidspunkt spurgte jeg den pårørende gruppe, jeg sad i, hvordan Parkinsonforeningen bedst kunne hjælpe på familiens situation. Svaret var enslydende, at man savnede en man kunne henvende sig til, som havde forstand på Parkinson og gerne som også havde gennemslagskraft over for sundhedsmyndighederne. Lene Poulsen (den forhenværende projektmedarbejder i sekretariatet) fik samme svar, da hun senere samlede pårørende fra hele landet. I litteraturen fandt vi, at der havde været projekter både i Roskilde og i Aalborg, hvor der kom sygeplejersker på hjemmebesøg hos Parkinson familien. Deres arbejde var meget positivt omtalt.. 17

18 Starten i hovedstadsregionen Det udvalg som var nedsat i regionen fandt ud af, at det ville være en god ide, hvis vi kunne få indført Parkinson sygeplejersker i kommunerne på samme måde som der allerede findes demenskoordinatorer, man kan henvende sig til. Der blev kørt nogle kurser i Parkinson sygdommen af hovedsagelig neurologer frabispebjerg for sygeplejersker/ergo/fysioterapeuter for at få uddannet nogle mennesker. I denne fase blev Lene Poulsen fra sekretariatet udnævnt til projektkoordinator. Det var dog uhyre vanskeligt at få kommunerne til at sende personalet på kursus. Dette skyldtes formodentligt, at vi jo løb lige ind i spare tider. Landsforeningen overtager Vi fandt ud af at skulle der komme noget go i dette projekt, måtte der startes på en anden måde, og derfor blev der søgt penge hos diverse fonde. Endelig lykkedes det at få penge fra Tryg fonden et beløb på kr. Projektet kører lige nu. Pengene blev benyttet til ansættelse af en sygeplejerske, Ayo Brandt med kendskab til arbejdet. Ayo skal kontakte i alt 75 parkinson-familier ved projektets start og efter 1½ år. Antallet er valgt for at det kan bevises sort på hvidt, at en sådan sygeplejerske gør nytte. Dette er særdeles vigtigt da det skønnes (jeg mener med rette), at det vil være meget lettere at få projektet udvidet på den ene eller anden måde, når berettigelsen af parkinson- koordinatoren er fastslået på papiret og ikke alene som et meget stort ønske fra patient - og pårørende side.. 18

19 Metoden, der benyttes er interviews, hvor der stilles de samme spørgsmål, ved projektets start og ved projektets slutning efter 1½ år. Man ser på, om der f eks er en bedre eller i det mindste en ikke ringere livskvalitet. i det forløbne 1½ år. Endvidere f eks om familien stadig er selvhjulpen. Naturligvis vil vores Parkinson sygeplejerske også selv aktivt kunne gribe ind, hvis hun skønner, hun kan hjælpe. Hun vil jo få et ganske godt kendskab til de familier, hun interviewer. Familierne vil under projektforløbet også selv kunne bringe ting og sager på bane. Fremtiden Det er meget spændende, hvordan det går, og om det kan vises sort på hvidt, at Parkinson-koordinatorerne har en effekt. For at sikre projektets fortsættelse efter de 1½ år har vi fra Nordsjællands bestyrelse foreslået foreningen, at emnet tages op som politisk satsområde, så vi bearbejder politikerne på alle niveauer, så meget som vi kan, alt efter evne og kontakter. Marie.. 19

20 Andre aktiviteter i området. Septembermøde i Parkinsoncaféen Fredensborg Til vore cafémøder i Humlebæk har vi ind imellem besøg af en foredragsholder, der kan fortælle os om emner af interesse for personer med Parkinson og deres pårørende. Vi har været så heldige at få en aftale med den travle logopæd Maja Dal til vort møde d. 10. sept. i år. Hun har lovet at fortælle om Dysfagi, spise- og synkebesvær, idet mange personer med Parkinson oplever synkevanskeligheder. Vi glæder os meget til at blive klogere på dette emne. Hvis nogen udover den sædvanlige deltagerkreds ønsker at deltage i mødet, kan jeg kontaktes på: Tlf eller Birgit Funding Andersen ooo Bagsiden i sidste nummer: På nederste billede er der fjernet en sprosse i vinduet. Der var 6 indsendte løsninger, og den udtrukne vinder er: Annie Wilhelmsen, Nordkajen 9, 3600, Frederikssund. Præmien kan udleveres ved et af de kommende møder, eller ring til Ole Maymann, så kommer den med posten.. 20

21 Cafeerne i området. Helsingør: Vi mødes den 1. mandag i måneden i Fiolgade 17 C. Indgang overfor FØTEX s P hus. Der er åbent fra kl Kontakt Ulla Andreasen eller Ole Maymann Fredensborg: 2. mandag i ulige måneder. Fælleshuset, Baunebjergvej 11 i Humlebæk Kontakt Birgit Frederikssund: 1. tirsdag i måneden. Lundevej 48. Kontakt Kirsten og Preben Bech Pårørende klub Hørsholm: Jessie Olesen

22 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B 3000 Helsingør Formand Ole Maymann Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør Tlf , Næstformand Marie Johannessen Lindebakken 31, 3460 Birkerød Tlf , Kasserer John Løwe Mikkelborg Park th, 2970 Hørsholm Tlf , Bestyrelsesmedlem Ib Andersen Stokholmsvej 87, 3060 Espergærde Tlf , Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen Egevang 16, 3250 Gilleleje Tlf , Bestyrelsesmedlem Jette Damm Lützhøft Skibsegen 56, 3070 Snekkersten Tlf , 22

23 Bestyrelsesmedlem Preben Matthiesen Erik Gudmands Vej 2B, 3140 Ålsgårde Tlf , Resourceperson Gurli Andersen Breelteparken 404, 2970 Hørsholm. Tlf , Suppleant Bent Vindelin Storevang 8 B, 3460 Birkerød Tlf , Suppleant Susanne Bøggild Stengade 25, 2. mf., 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Tom Mielke Rønnebær Allé 91, 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Ib Borg Dr. Dagmarsvej 158, 3650 Ølstykke Tlf , 23

24 Afsender: Dansk Parkinsonforening. Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør. Tirsdag den 11. september Genterapi ved David Woldbye fra Københavns Universitet. Tirsdag den 23. oktober Mest for nye medlemmer ved neurolog Vibeke Ulrich. Tirsdag den 20. november Julemøde i Alsønderup.

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 5 Ole Maymann Transport

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 18. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Næste medlemsmøde 9 30. april.

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder: 3 Ansvarshavende: Ole Maymann Psykologisk møde 6 Redaktion:

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Det aflyste 6 Ole Maymann familiemøde Udgivet i 550 stk.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Adresser, mail og telefon på side 22. Leder 3 Ansvarshavende: Arrangement for 5 Ole Maymann

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Medlemsmøde 6 Ole Maymann Familien i focus. 2 Medlemsmøde

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1.

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Kommende møder

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til Ole Maymann.

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Nyt fra formanden Jeg synes at det kører på skinner, da hele bestyrelsen er meget arbejdsomme og har taget

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 3 Juli 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 3 Juli 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 3 Juli 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS En sommerhilsen Nyt fra formanden Nu ser det hele mere lyst ud med økonomien, da vi har fået et pænt beløb af både Næstved

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Afholdte møder

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN Oktober kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2015. Nr. 4 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 3 Juli 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 3 Juli 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 3 Juli 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Sommerhilsen fra formanden Siden generalforsamlingen har vi mistet to personer fra bestyrelsen, Kirsten Hasfeldt fra

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2016. Nr. 3 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Stof til bladet: Sendes til Thomas

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann Indholdsfortegnelse Leder 3 Møde-Nydiagnosticerede.

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November Nr. 3. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2016. Nr. 3 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Indholdsfortegnelse Leder 3

Læs mere

Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016

Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016 Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016 Information- rådgivning - vejledning Støtte - Omsorg Samvær Er du pårørende til en borger i Hillerød Kommune med en kronisk, alvorlig eller

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2017 Nr. 1. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2017 Nr. 1. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2017 Nr. 1 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Stof til bladet: Sendes til Thomas

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Dansk Parkinsonforening

Dansk Parkinsonforening Kredsbestyrelse: Formand: Ejner Schmidt, Vestergade 12, 6240 Løgumkloster. Tlf. 7474 3670 2752 3670 eks-eks@webspeed.dk Næstformand: Erik Kragh, Møllepold 24, 6200 Åbenrå Tlf. 7462 5091 2176 7291 kragh26@lic-mail.dk

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 Januar 2013 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Der er endnu gået et år hvor jeg har været formand, det er et forholdsvis nemt job, da det er en god bestyrelse,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen:

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Formand, Ulla Buhl Peter Damsvej 50, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 34 64/24 63 28 09 E-mail: u.buhl@mail.dk Næstformand, Kurt Grundahl Fasanalle 12, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.:

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

PARKINSONFORENINGEN SYDØSTJYLLANDSKREDS. Februar 2012

PARKINSONFORENINGEN SYDØSTJYLLANDSKREDS. Februar 2012 PARKINSONFORENINGEN SYDØSTJYLLANDSKREDS Februar 2012 Indholdsfortegnelse Siden sidst...side 3 Formandens indlæg...side 4 Fredericiaklubben...side 5 Koldingklubben...side 5 Horsensklubben...side 6 Juelsmindeklubben...side

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Strategi 2016-2018 Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Indledning Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår.

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Sommer 2012 ParkinsonPosten Sommer 2012 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

30. årgang - NR. 7-2013 September

30. årgang - NR. 7-2013 September 30. årgang - NR. 7-2013 September Jess, handicapstrandens skræk - alias den romerskre gud Neptun Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

PARKINSONFORENINGEN SYDØSTJYLLANDSKREDS. December 2011

PARKINSONFORENINGEN SYDØSTJYLLANDSKREDS. December 2011 PARKINSONFORENINGEN SYDØSTJYLLANDSKREDS December 2011 Indholdsfortegnelse Siden sidst... side 3 Formandens indlæg... side 4 Fredericiaklubben... side 5 Horsensklubben... side 6 Juelsmindeklubben... side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Østjylland. Medlemsområde

Østjylland. Medlemsområde Østjylland Østjylland Medlemsområde FORÅR 2010 INDHOLD Diætist Cafemøder i Randers Cafemøde i Silkeborg Bandagist-Centret Århus Rådhus Efteråret der gik Efteråret der gik Whiplashtræning Tilbud EDB Oplysninger

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Frivilligindsatsen Kurser & events

Frivilligindsatsen Kurser & events Frivilligindsatsen Kurser & events Andet halvår 2017 Fredag d. 18. august kl. 17-20 Fredagsbar med Frivilligindsatsen Tirsdag d. 5. september kl. 17-18 Samtalesalon om frivillighed og fællesskab i arbejdet

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2016 Arrangementer i efteråret: Frokost ved Egå Marina Stavgang ved Tangkrogen Regionalt medlemsmøde Oplæg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Dansk Parkinsonforening

Dansk Parkinsonforening Kredsbestyrelse: Formand: Ejner Schmidt, Vestergade 12, 6240 Løgumkloster. Tlf. 7474 3670 2752 3670 eks-eks@webspeed.dk Næstformand: Erik Kragh, Møllepold 26, 6200 Åbenrå Tlf. 7462 5091 2176 7291 kragh26@youmail.dk

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere