Kritisk Sygdom hedder nu VKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritisk Sygdom hedder nu VKS"

Transkript

1 d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r Kritisk Sygdom hedder nu VKS n Side 2 Debat om zoneterapi n Side 3 Nye grænser for medicintilskud n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark" mærker krisen n Side 5 Temperatur på medlemstilfredsheden n Side 6

2 Her finder du "danmark": Hjemmeside: sygeforsikring.dk Telefon: Telefonerne er åbne: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Kontorer: Jylland Stormgade Esbjerg Nørregade Haderslev Fonnesbechsgade Herning Sct. Mortens Gade Randers C Nørretorv 2 G 7100 Vejle Sct. Mathias Gade Viborg Vesterbro Aalborg Søndergade Århus C Øerne Sophie Brahes Gade Helsingør Palægade København K Vestergade Odense C Kontorerne er åbne: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl d-nyt udgives af Sygeforsikringen "danmark" Palægade København K Ansvarshavende: Johannes Due Redaktør: Kenneth Kragh Hansen Grafisk tilrettelægning: Parabole ApS Repro: Køhn Tryk: Meiller Oplag ISSN d-nyt udkommer fire gange årligt. Nyt navn: Kritisk Sygdom hedder nu VKS Som omtalt i d-nyt nr. 2, maj 2008 har der i medierne været en del debat om navnet på Kritisk Sygdom-dækningen. For at undgå tvivl og misforståelser har brancheorganisationen, Forsikring & Pension, anbefalet forsikringsselskaberne at ændre forsikringens navn. "danmark" har nu aftalt med Forenede Gruppeliv, som vi har forsikringen hos, at forsikringen omdøbes til Visse Kritiske Sygdomme. Det vil i daglig tale og på materiale fra "danmark" blive forkortet til VKS. Med en VKS-forsikring kan du få økonomisk støtte, hvis du skulle blive ramt af livstruende sygdom. Foruden en livsforsikringssum på kroner indeholder VKS en forsikringssum på kroner, som hurtigt udbetales ved forskellige livstruende diagnoser. VKS koster 200 kroner i kvartalet. På sygeforsikring.dk kan du se hvilke sygdomme, VKS helt præcist dækker. Medlemsdebat: Medlemmer anbefaler zoneterapi På medlemsmøderne rundt omkring i landet støttede et flertal tilskud til zoneterapi på visse betingelser. Den endelige beslutning ligger hos delegeretforsamlingen. På forårets medlemsmøder rundt omkring i "danmark"s otte lokalafdelinger var zoneterapi sat på dagsordenen: Skal "danmark" under visse betingelser give tilskud til behandlinger udført af RAB-godkendte zoneterapeuter? (RAB = Registeret alternativ behandler). "danmark" har hidtil været tilbageholdende, da zoneterapibehandling ikke er omfattet af en overenskomst mellem den offentlige sygesikring og behandlerne, som det eksempelvis kendes fra fysioterapeuter og kiropraktorer. Men mange medlemmer efterspørger tilskud til zoneterapi. De mange henvendelser har nu fået "danmark"s bestyrelse til at overveje muligheden. På medlemsmøderne efterlyste bestyrelsen en holdning til, om der fra 1. januar 2009 skal gives tilskud på betingelse af at: Zoneterapeuten er RAB-registreret. Medlemmet har fået stillet en lægelig diagnose, som medlemmet går til zoneterapeuten for at få hjælp til (der er ikke tale om en egentlig henvisning fra en læge). Der skelnes mellem førstegangsbehandling og efterfølgende behandlinger. Der er loft over antallet af årlige behandlinger pr. patient. Zoneterapeuten indberetter elektronisk til "danmark". Efter en meget livlig debat på de 23 medlemsmøder var der på 21 af møderne en overvejende stemning for tilskud. På de efterfølgende repræsentantskabsmøder i de otte lokalafdelinger kunne seks repræsentantskaber anbefale forslaget. Den endelige beslutning træffes på "danmark"s delegeretmøde i november års aldersgrænse? På forårets medlemsmøder bad "danmark"s bestyrelse medlemmerne drøfte, om der bør indføres en aldersgrænse på 70 år ved valg til ledende poster i "danmark" herunder både hovedbestyrelsen, lokalbestyrelserne og repræsentantskaberne. Debatten endte uafgjort. På 12 ud af 23 medlemsmøder kunne medlemmerne støtte forslaget. På 10 møder var medlemmerne imod, og på et enkelt møde endte afstemningen uafgjort. Repræsentantskabsmøderne gav samme jævnbyrdige billede: Fire repræsentantskaber var for, mens fire var imod. Forslaget behandles på delegeretmødet til november. Side 2 d-nyt september 2008 september 2008 d-nyt Side 3

3 Ændrede regler: Nye grænser for medicintilskud Tab og vind: "danmark" mærker krisen Det offentlige tilskud til medicin blev ændret 1. maj. Statens tilskud falder, mens "danmark"s tilskud stiger. Ændringen koster "danmark" små 100 mio. kroner. I d-nyt nr. 2, maj 2008 omtalte vi, at Folketinget med virkning fra 1. januar 2009 har udvidet børnevaccinationsprogrammet med gratis vaccination mod livmoderhalskræft. De ekstra udgifter til det nye børnevaccinationsprogram dækkes ind ved at flytte beløbsgrænserne for det offentliges tilskud til medicin. Grænsen blev ændret med virkning fra 1. maj i år, og det betyder, at mange af "danmark"s medlemmer vil opleve, at de selv skal betale en større andel, når de henter medicin på apoteket. For medicinbrugere under 18 år reduceres egenbetalingen dog. Dyrt for "danmark" En del af merudgiften til medicinkøb bliver refunderet af Tabellen viser forskellen på de ny og gamle tilskudsregler: Hvis du er kronisk syg, har du formentlig høje udgifter til medicin. Hvis du får et kronikertilskud, lægges der loft over dine udgifter. Loftet er på kroner opgjort i tilskudspriser. Ansøgning Du skal bede din læge søge Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud. For at få kronikertilskud skal din behandling være velbegrundet, og dine samlede årlige udgifter til medicin overstige kroner (din saldo i Side 4 d-nyt september 2008 CTR). For unge under 18 år dog kroner. Sådan virker bevillingen Når du har en kronikerbevilling, får du 100% i tilskud til tilskudsberettiget medicin, når værdien af dine medicinkøb har passeret kroner ( kroner hvis du er under 18 år). Med en kronikerbevilling kan du højst komme til at betale kroner for dit årlige forbrug af tilskudsberettiget medicin. Det "danmark". Tilskuddet er som bekendt afhængig af hvilken gruppe, du er medlem af. Foreløbige beregninger viser, at omlægningen af de statslige tilskud vil koste "danmark" i underkanten af 100 mio. kroner årligt. For 2008 har bestyrelsen besluttet at finansiere denne merudgift ved at tære på formuen. Til gengæld må det forventes, at kontingentet for 2009 og årene efter vil blive ekstra forhøjet som følge af de statslige besparelser. Årligt køb: kr kr kr kr. Betalingsloft for kronikere Egenudgift efter gamle regler 722 kr kr kr kr kr. Egenudgift efter nye regler 900 kr kr kr kr kr. Øget egenudgift 178 kr. 233 kr. 259 kr. 259 kr. 0 kr. Kronisk syg: Kender du kronikertilskud? er dog et krav, at du altid køber den billigste medicin. Ellers skal du selv betale hele prisforskellen mellem den billigste og den dyrere medicin. Hvad dækker bevillingen? De fleste kronikerbevillinger gælder i fem år. I den periode er alle slags tilskudsberettiget medicin ud over saldobeløbet dækket af bevillingen. Det gælder både medicin med automatisk tilskud og medicin, som du har enkelttilskudsbevilling til. "danmark" ejer for ca. 3 mia. kroner aktier og obligationer. Formuen har i flere år givet gode afkast, men i år ser det lidt sort ud. Amerikanske boligejere har mere end svært ved at betale terminen. Verdens finansmarkeder er ramt af følgerne af en kreditkrise, der begyndte med tab på boliglån i USA. Et noget specielt amerikansk system med usikker belåning af ejendomme er nu brudt mere eller mindre sammen, og det har givet de involverede banker gigantiske tab. Denne udvikling har sammen med en begyndende lavkonjunktur, stigende råvarepriser og en voksende inflationsfrygt påvirket de finansielle markeder over hele verden. Sådan investerer vi I "danmark" har vi professionelle forvaltere til at investere vores formue, der består af aktier og obligationer. Aktiver der alt i alt er ca. 3 mia. kroner værd opgjort til markedspris. Overordnet set er det dog "danmark"s bestyrelse, der vælger, hvordan der skal investeres. Her gælder det generelt om at finde en fornuftig balance mellem afkast og risiko. Jo større risiko man vælger, jo større udsving bliver man udsat for. "danmark"s bestyrelse har valgt en risikoprofil midt i feltet. Populært sagt svarer det til, at vi må leve med et negativt afkast Investeringsafkast (mio. kr.) af vores formue ca. hvert syvende år. Denne strategi har de senere år givet gode afkast, som er blevet brugt til at konsolidere "danmark" og til at medfinansiere større tilskud til medlemmerne. I år bliver afkastet uden tvivl negativt. Midt på året har vi tabt godt 180 mio. kroner svarende til et afkast på minus 6%. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men svært at manøvrere uden om, da næsten alle aktiver har klaret det dårligt. Vi kan håbe, at de finansielle markeder retter sig sidst på året. Vi må acceptere tabet og huske, at det er bagsiden af en investeringspolitik, der i andre år har givet gode afkast * *Ultimo juni Mange aktier 27% af formuen er i øjeblikket placeret i aktier. Langt de fleste er udenlandske aktier, men vi har en ganske pæn andel af danske aktier, der faktisk har klaret sig bedre end både europæiske og amerikanske aktier i Resten af formuen er næsten udelukkende placeret i danske stats- og realkreditobligationer. Da renten stiger, giver obligationerne for øjeblikket et lavt afkast. Bestyrelsen har ingen planer om at ændre "danmark"s langsigtede investeringspolitik. september 2008 d-nyt Side 5

4 Undersøgelse: Temperatur på medlemstilfredsheden Du bestemmer: Hvordan vil du have udbetalt dine tilskud? "danmark" spørger med jævne mellemrum om medlemmernes holdning til "danmark". Vi har netop modtaget resultaterne fra den seneste undersøgelse, der er foretaget af analysebureauet Zapera. Undersøgelsen viser, at 81% af medlemmerne er tilfredse med "danmark". 9% er hverken tilfredse eller utilfredse, og endelig er 9% af medlemmerne decideret utilfredse med "danmark". 1% ved ikke. Det er et tilfredsstillende resultat, som ligger nogenlunde i forlængelse af tidligere undersøgelser. Tallene viser dog tendens til lidt større utilfredshed, end vi har set tidligere. "danmark"s ledelse vil nærmere vurdere, om der er tale om en statistisk tilfældighed eller om en mere grundlæggende ændring i holdningen til "danmark". Undersøgelsen viser i øvrigt, at holdningerne til "danmark" er fordelt ret ensartet, uanset om man fordeler svarene efter medlemmernes alder, køn, bopæl eller hvilken af "danmark"s grupper, de er medlem af. Du vælger selv, om du vil have udbetalt tilskud automatisk hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller én gang om året. De fleste vælger halvårlig udbetaling. Ét ud af 10 medlemmer ønsker ikke nogen automatisk udbetaling. De får udbetalt tilskud, når de selv kontakter "danmark". Over 80% af de automatiske udbetalinger overføres til medlemmernes bankkonti. Nogle får et brev med en specifikation, mens stadigt flere foretrækker en . Hvis vi har registreret dit bankkontonummer, vil vi overføre dine tilskud til din konto. Har du skiftet bank, eller har vi ikke registreret dit kontonummer, kan du indtaste nummeret på sygeforsikring.dk. Du skal logge dig på Egne medlemsoplysninger og under Tilskud vælger du Kontonummer. Her vil du have adgang via en sikker forbindelse, hvor oplysningerne bliver krypteret. Du kan også se, om vi allerede har registreret dit kontonummer. Af hensyn til sikkerheden kan vi kun modtage dit kontonummer skriftligt. Har du ikke adgang til internettet, kan du i stedet udfylde nedenstående kupon. Spørgsmål Spørg "danmark" "danmark" modtager løbende henvendelser fra medlemmerne, og d-nyt bringer spørgsmål og svar, hvis det har generel interesse. Så skriv til "danmark", hvis du føler, at et emne bør belyses i bladet. Er det rigtigt, at en regning skal være betalt, før "danmark" yder tilskud? Svar Ja, det er rigtigt. For at kunne få udbetalt tilskud kræver vi, at du som medlem rent faktisk har haft en udgift. Af praktiske årsager beder vi dog kun om kvittering for betalingen, når tilskuddet fra "danmark" er på kroner eller mere. Fold her og luk kuponen Jeg ønsker tilskud indsat på min bankkonto Dit CPR-nummer: Fornavn: Adresse: Efternavn: Skal altid udfyldes for at sikre, at oplysningerne registreres korrekt. Postnummer: By: Telefon: Spørgsmål Min mand fik i foråret en med indkaldelse til medlemsmøde i "danmark". Jeg har også en , men har aldrig fået en indkaldelse. Kan det være rigtigt? Svar Alle indkaldes til medlemsmøder i medlemsbladet d-nyt. Men de medlemmer, der har oplyst deres -adresse til os, får også en med oplysning om tid og sted for det lokale møde. Selvom I står på samme police, kan vi godt registrere to -adresser. Fugt her Bankkonto Alle felter skal udfyldes. Bankens navn: Registreringsnummer: Kontonummer: Fugt her Hvis du gerne vil have en med indkaldelse til medlemsmøde, skal du logge dig på Egne medlemsoplysninger på sygeforsikring.dk og indtaste din -adresse. Du skal vælge, at du ønsker Nyt om foreningen "danmark". Så vil du få en med indkaldelsen. Dato: Underskrift: Side 6 d-nyt september 2008 september 2008 d-nyt Side 7

5 Fordele: Har vi din -adresse? Stadigt flere medlemmer modtager s fra "danmark". Det holder "danmark"s omkostninger nede, og samtidigt kan vi give medlemmerne bedre information. Har vi din -adresse, får du følgende fordele: Du kan abonnere på Nyt & Sundt, vores elektroniske nyhedsbrev om sundhed. Når du får overført tilskud til din bankkonto, kan du få en 1-2 dage før, beløbet indsættes på din konto. en indeholder et link til Egne medlemsoplysninger, hvor du kan klikke dig frem til alle detaljer omkring dine tilskud. Du kan modtage medlemsbladet d-nyt elektronisk fire gange om året. Du kan få en med indkaldelse til medlemsmødet i dit lokalområde. Du vælger selv hvilken information, du er interesseret i. Du indtaster din -adresse på sygeforsikring.dk, hvor du skal logge dig på Egne medlemsoplysninger, så vi er sikre på, hvem du er. Er I flere på samme police, der har indtastet en -adresse, vil vi sende en til hver af jer, når vi udsender d-nyt, Nyt & Sundt eller indkalder til medlemsmøder. Når vi overfører tilskud til bankkontoen, sender vi alene en til policens ejer. Palægade 5, 1261 København K danmark København K sygeforsikring.dk

Jeg er med i danmark, fordi

Jeg er med i danmark, fordi 2011 dækningsmuligheder og t ak ster Jeg er med i danmark, fordi er du klar til at tage en rask beslutning? Mere end 2,1 millioner er allerede medlem og nyder godt af de mange muligheder for hjælp, som

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus.

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus. LD STATUS 2012 medlemsblad for ld PÅ PENSION UDEN EFTERLØN TRIMMET TIL FREMTIDEN EFTERLYST AF LD FINANS- MARKEDERNE 2011 RESULTATERNE I PULJER LD VÆLGER > Når jeg tænker på HVOR vild og uforudsigelig verdensøkonomien

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere