DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013"

Transkript

1 1 DHHD--indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013 Udkast: Annette Settnes, formand DHHD Udkast: Märta Fink Topsøe, tovholder DHHD Review: KCKS-Øst v. Marie Louise Shee Nielsen mail Review: KCEB-Øst v. Helle Hare-Bruun og Carsten Agger mail Review: KCKS-Øst v. Pia Arnum Frøslev mail Review: DHHD-styregruppen mail Version Version 3.1, småjusteringer ifm årsrapporten Der er foretaget revision i forholdt til samtlige indikatorer sammenlignet med sidste årsopgørelse for 2011 data. For indikator 7 er der tale om væsentlig og omfattende revision med underopdeling af indikator 7d, samt en helt ny præsentation af indikator 7 udelukkende indeholdende alvorlige komplikationer. Indikatorer Alle indikatorer opgøres på afdelingsniveau og for en indikatorperiode på et år. Det er databasens mål at præsentere risikojusterede indikatorer. Analyser hvor der indgår risikofaktorer (ud over alder) skal kun udføres på kvinder, hvor der samtidig er indberettet DHDkode, så der bedre skelnes mellem missing value og ingen-risikofaktor. Indikatornummer 1 Beskrivelse Tæller definition Volumen Antal kvinder der får udført en elektiv hysterektomi på benign indikation per afdeling per indikatorperiode. Dvs. alle akutte og maligne hysterektomier ekskluderes, mens hysterektomier, der foretages som delindgreb til andet gynækologisk indgreb indgår (ex. benign ovariecystefjernelse). Samme kvinde kan kun hysterektomeres én gang. Struktur Kontinuert variabel (antal) Indikatoren beskriver volumen af denne operationstype og afspejler kun kvalitet såfremt der er sammenhæng mellem volumen og kvalitet. Optimalt volumen er ukendt, men et større volumen (og dermed rutine) forventes at være forbundet med en øget kvalitet. Antal kvinder der hysterektomeres

2 2 INKLUSION Én af følgende sks-procedurekoder: KLCD00 Total hysterektomi KLCD01 Total laparoskopisk hysterektomi KLCD01a Hysterectomia totalis laparoscopica, laparoskopisk suturering af vaginaltop KLCD01b Hysterectomia totalis laparoscopica, vaginal suturering af vaginaltop KLCD04 Hysterectomia laparoscopica KLCD10 Hysterectomia vaginalis KLCD11 Hysterectomia vaginalis, laparoskopisk assisteret KLCC10, supravaginal KLCC11, laparoskopisk subtotal EKSKLUSION Malignitet: Der ekskluderes alle kvinder med malign diagnosekode, tillægskode der viser metastaser eller radikal operationskode. Malign diagnosekode: DC00 DC96 kræftdiagnoser DD00 DD059 CIS diagnoser undtagen CIS cervicis DD07 DD099 CIS diagnoser undtagen CIS cervicis DD391A Ovarietumor af borderline type DD39 Tumorer i kvindelige kønsorganer af usikker og ukendt karakter DD391 Ikke specificeret tumor i æggestok DC77 - DC779B metastaser (tillægsdiag) DZ08 - DZ089 kontrolus efter behandling/operation af ondartet svulst (i ex. ovarie) AZCB - AZCD49 (tillægsdiag) TNM, Dukes, Ann Arbor lymfom klass DK668B Pseudomyxoma peritonei (kode udgået 2011) Malign tillægskode: ZKC0 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet radikalt ZKC1 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet ikke radikalt Akut kirurgi Generelt ekskluderes alle akutte/ikke planlagte hysterektomier: ZPTP01 ikke planlagt (tillægskode til procedure) ZPTP03 udført akut (tillægskode til procedure) Der eksluderes alle kvinder, som hysterektomeres på akut indikation postpartum (både B og A diagnosekodeart): DO00 - DO998 Svangerskab, fødsel og barsel DN938C Haemorrhagia abnormis uteri, efter fødsel DZ321-DZ321C Bekræftet graviditet Der eksluderes alle kvinder, som hysterektomeres umiddelbart efter andet operativt indgreb (udelukkende ved A diagnosekoder): DT81 - DT819 (A-diag) postoperativ komplikation som indikation DT888 - DT889 (A-diag) komplikation til kir og med behandling DT89 - DT899 (A-diag) infektioner opstået i forbindelse med sygehusbehandling

3 3 Der eksluderes alle kvinder, som hysterektomeres akut på baggrund af følgende A-diagnoser (gælder ikke ved B-diagnosekoder): DN835 - DN835E (A-diag) Torsion af ovarie, tubae og/el. adnexae DN730- DN730E (A-diag) Akut parametrit DN733 - DN733A og DK650 - DK650P (A-diag) Akut peritonitis DN738A (A-diag) Akut abscess DR100 (A-diag) Akut abdominalia DK572, DK573B, DK625' (A-diag) Akut tarmsygdom DN700-DN700G Akut infektion i æggeleder og stok Referenceværdier Litteraturreferencer Ingen LPR Antal per behandlingsansvarlig afdeling. Indikatorperiode: årligt (1. juni 31. maj) interval: årligt. Dataelement: operationsdato, afdelingstekst ("Afd"). Landsmedian og antal på øvrige afdelinger (mål ikke fastsat) X

4 4 Indikatornummer Beskrivelse Tæller definition 2a metode foretages enten gennem maveskindet (abdominalt), via skeden (vaginalt) med kikkertkirurgi (laparoskopisk) eller med robotteknologi. Struktur Proportion (procentandel) Indikatoren beskriver andelen af hysterektomier som udføres abdominalt, vaginalt eller laparoskopisk. Optimal procentfordeling er ukendt, men en øget andel vaginale og laparoskopiske hysterektomier ventes at kunne reducere antallet af komplikationer, indlæggelsestid og rekonvalscenstid. Robotkirurgi har indtil videre ikke giver fordele frem for konventionel laparoskopisk metode. Enkelte er begyndt at bruge laparoskopisk single port kirurgi der er foreløbig ikke en separat kodning til denne laparoskopiske subtype. De hysterektomier der foretages på prolapsindikation, foretages altid vaginalt og har ledsagende suspensionsproblematik, og adskiller sig således fra de vaginale hysterektomier der foretages på ikke descenderet uterus. Således vises de separat fra Antal kvinder blandt kvinder i nævner, hvor bugvægsadgang er henholdsvis: Nævner definition Indikator 1 Abdominal INKLUSION: Procedurekode: KLCD00, KLCC10 Vaginal på prolapsindikation INKLUSION: Procedurekode: KLCD10 + A-diagn. = DN815/DN815A Vaginal på øvrige indikationer INKLUSION: Procedurekode: KLCD10 + A-diagn. DN815/DN815A Laparoskopisk INKLUSION: Procedurekode: KLCD04, KLCD11, KLCC11, KLCD01, KLCD01a, KLCD01b Robotkirurgi INKLUSION: alle procedurekoder MED tillægskode Anvendt robotteknologi KZXX00 Ingen LPR Procentandel per behandlingsansvarlig afdeling og landsgennemsnit. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj).

5 5 interval: årligt Referenceværdi Litteraturreference Minimale invasive metoder (VH+LH+LAVH) bør fortrækkes. Andel afhænger af patientgrundlag. Der er foreslået mål > 75%. Niebuhr et al Cochrane database review Referenceprogram for hysterektomi på benign indikation revision Liu H et al Cochrane Database Syst Rev Feb 15;2:CD

6 6 Indikatornummer Beskrivelse Tæller definition 2b Total/subtotal hysterektomi Ved hysterektomi bortopereres enten hele uterus: "Total hysterektomi" eller kun corpus uterus: "Subtotale hysterektomi", hvor cervix bevares. Struktur Proportion (procentandel) Indikatoren beskriver andelen af totale hysterektomier. Den optimal procentandel er ukendt. Øget andel totale hysterektomier reducerer risiko for fortsat cyklisk vaginalblødning (15-20%) og risiko for cervixcancer i efterladt cervix stump, til gengæld er operationstiden øget med lidt mere peroperativ blødning og feber. Den øvrige komplikationsprofil (umiddelbare komplikationer, sexualfunktion/lyst, bækkensmerter) er ens for de to typer ved op til 9 års follow-up på randomiserede studier. En metaanalyse fra 2007 tyder dog på at der er færre inkontinensproblemer efter den totale hysterektomi. Ved de laparoskopiske totale hysterektomier er der længere learningcurve på den laparoskopiske suturering af vaginaltoppen, komplikationer overvåges ved hjælp af separat kodning for vaginal og laparoskopisk suturering. Antal kvinder blandt kvinder i nævner, hvor hysterektomitypen er henholdsvis: Nævner definition Indikator 1 Total INKLUSION: Procedurekoderne: KLCD00, KLCD01, KLCD01a, LCD01b, KLCD04, KLCD10, KLCD11 Subtotal INKLUSION: Procedurekoderne: KLCC10, KLCC11 Ingen Procentandel per behandlingsansvarlig afdeling og landsgennemsnit (mål ikke fastsat). Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Referenceværdi Litteraturreferencer RCT: Gimbel H et at. BJOG.2003 Dec;110(12): Learman LA et al Obstet Gynecol 2003;102(3): Greer WJ et al Female Pelvic Med Reconstr Surg Jan; 16(1): Thakar R et al NEJM 2002;347(17): Thakar R et al BJOG 2004;111(10):

7 7 Flory N et J Sex Med May;3(3): Gorlero F et al Arch Gynecol Obstet Nov;278(5): Epub 2008 Mar 13. Review: Gimbel H. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(2): Anne Lethaby et al Cochrane Database Syst Rev CD pub2

8 8 Indikatornummer 3 Beskrivelse Tæller Antibiotikaprofylakse Procentandel hysterektomerede kvinder, som gives den af DHHD/DSOG anbefalede profylaktiske antibiotika med cefuroxim og metronidazol. Der er ikke inkluderet systemisk antibiotikabehandling af infektionssygdom (BPH) og der er ikke søgt på tillægskode for engangsdosering (VV00101). Proces Proportion (procentandel) Øget andet/bevare status. Manglende indberetning af antibiotikabehandling tolkes som ingen profylakse INKLUSION Antal kvinder blandt kvinder i nævner, som får antibiotika. Behandlingskoder i starten af 2012: en af BPHAx eller BPHB0 eller BPHY0 kombineret med BPHY5 (procedurekode eller tillægskode) Behandlingskoder fra : BPHB0 kombineret med BPHY5 (procedurekode eller tillægskode) Nævner Indikator 1 Ingen LPR Procentandel profylakse per behandlingsansvarlig afdeling, landsgennemsnit og mål (100%) vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: 100% Referencelitteratur Niebuhr et al Cochrane database review Referenceprogram for hysterektomi på benign indikation revision 2011

9 9 Indikatornummer 4 Beskrivelse Tromboseprofylakse Procentandel hysterektomerede kvinder som gives Heparin postoperativt som anbefalet af DHHD/DSOG. Det er tidligere vist at Heparin givet postoperativt reducerer risikoen for blødningskomplikation efter hysterektomi med odds ratio 0,85 sammenlignet med præoperativt (Hansen CT 2008). Proces Proportion (procentandel) Øget andel? 96% fik profylakse som anbefalet i årsrapport Ifølge Referenceprogram for hysterektomi skal antikoagulationsbehandling anvendes uanset patientens alder. For de hysterektomier der foretages som sammedags-kirurgisk indgreb vides ikke om det er nødvendigt med Heparinprofylakse. Manglende indberetning af tromboseprofylakse tolkes som ingen profylakse Tæller INKLUSION Antal kvinder blandt kvinder i nævner, som får Heparin postoperativt. Behandlingskode: Heparin postoperativt BOHA03C Nævner Indikator 1 Ingen LPR Procentandel profylakse per behandlingsansvarlig afdeling og landsgennemsnit vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Referenceværdi 100%? Referencelitteratur Geerts WH. Prevention of Venous Thromboembolism: The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004; 126: 338S - 400S. Hansen CT, Kehlet H, Møller C, Mørch L, Utzon J, Ottesen B. Timing of heparin prophylaxis and bleeding complications in hysterectomy a nationwide prospective cohort study of 9,949 Danish women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(10):

10 10 Indikatornummer 5 Beskrivelse Tæller definition Referenceværdi Referencelitteratur Indlæggelsestid Indlæggelsestid i dage efter operationen. Med stigende antal laparoskopiske og vaginale indgreb vil vi forvente en stadig kortere indlæggelsestid. Inkluderer eventuel overflytning til anden afdeling/hospital hvor overflytning er defineret som indlæggelse med samme dato som forudgående udskrivelse. Overflytning hen over midnat tæller således som genindlæggelse og vil betyde en underestimering af liggetid. Udskrivelse på operationsdagen giver liggetid på 0 dage. Resultat (intermediær) Kontinuert variabel (median) Reduceret antal liggedage. INKLUSION Patienttype 0 (=indlæggelse). Udskrivelsesdato operationsdato. Ingen LPR Antal dage (median) per behandlingsansvarlig afdeling og landsmedian. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Målet afhænger af minimal invasiv kirurgi. Møller C. Hospitalisation and convalescence following hysterectomy. Ph.d.-thesis. December Faculty of Health Science, University of Copenhagen. Kehlet H.Multimodal approach to postoperative recovery. Curr Opin Crit Care Aug;15(4):355-8.

11 11 Indikatornummer 6 Beskrivelse Tæller definition Indlæggelsestid 5 dage Procentandel kvinder som er indlagt mere end 4 dage efter operationen (inkluderer evt. overflytning). Se beskrivelse af indikator 5. Resultat (intermediær) Proportion (procentandel) Reduceret andel. Undersøgelser har vist at liggetid 5 dage afspejler et kompliceret forløb, således at 20% viser sig at have en komplikation ved liggetid på 5-7 dage og 68% en komplikation ved liggetid > 7dage (Møller 2002). INKLUSION Antal kvinder blandt kvinder i nævneren med indlæggelsestid på mere end 4 dage. Se indikator 5. Nævner definition Indikator 1 Referencelitteratur Ingen LPR Procentandel per behandlingsansvarlig afdeling Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Møller C et al. i Danmark en analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlæggelse. Ugeskr Læger 2002;164:

12 12 Indikatornummer Beskrivelse 7total Komplikationer, alle samlet Kvinder med mindst én komplikation indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Indikator 7total er differentieret i undergrupper som er ekshaustive og eksklusive for at vise hvor de enkelte registreringer bliver foretaget. For yderligere at tydeliggøre registreringerne og perspektivere dem i forhold til den kliniske hverdag, præsenteres i år en ny indikator 7major, som andelen af alvorlige komplikationer på tværs af underinddelingerne. Denne nye indikator, Major komplikationer, indeholder udelukkende alvorlige og kliniske væsentlige komplikationer. Denne inddeling giver endvidere bedre muligheder for at sammenligne resultater med den øvrige litteratur. Endvidere har indikator 7d undergået væsentlig revision, og indeholder ikke mere alle organrelaterede registreringer, men nu udelukkende organlæsioner. De andre organrelaterede koder er overført til indikator 7g, hvorfor indikatornavnet er ændret fra Uspecificerede til Øvrige komplikationer. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel. Komplikationer er forbundet med øget morbiditet/mortalitet, ringere pt. tilfredshed samt øget rekonvalescens (21dg versus 41dg v/ kompl.). Komplikationerne er opdelt i 7 undergrupper, se nedenfor. Genindlæggelser og reoperationer tæller kun indirekte med i denne variabel, via diagnoserne, men ikke via indlæggelsen/kontrollen. Tæller definition Antal kvinder som får indberettet mindst én af indikatorerne 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g se disse. OBS: Nogle diagnoser kan både indberettes som indikation til hysterektomi, som komplicerende bidiagnose hvis eksisterende comorbiditet, eller som komplikation til hysterektomi (ex. smerter, anæmi, urinretention/cystit). I sks-algoritmen er det ikke muligt under primærindlæggelsen at differentiere mellem de forskellige typer af diagnoser. Under de enkelte undergrupper (7major,7a-7g) udspecificeres det hvorledes denne problematik er håndteret. INKLUSION 7a Peroperativ blødning 1000ml 7b Postoperativ blødningskomplikation 7c Infektioner, direkte kirurgisk afledt (cicatrice/vaginaltop eller diffust peritonealt/septisk) 7d Organlæsioner (urinveje, tarm) 7e Hjerte/lunge/DVT/anæstesi komplikationer 7f Sårkomplikationer (hernier/ fascieruptur/ smerter / ikke infektioner ) 7g Øvrige komplikationer (inkl ileus og urinretention)

13 13 Nævner definition Indikator 1 Alder, BMI, ASA-klasse, alkohol, tobak, hypertension, diabetes, adhærenceløsning og uterus størrelse. LPR Procentandel komplikationer per behandlingsansvarlig afdeling, og landsfrekvens, samt mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Referenceværdi Nyt mål: < 12% Litteraturreferencer Referenceprogram opdateret Brummer 2008, 2011 Gendy R, Vaginal hysterectomy versus total laparoscopic hysterectomy for benign disease: a metaanalysis of randomized controlled trials, 2011 Hohl 2010 Niebuhr 2009 Makinen 2001 Osler 2011

14 14 Indikatornummer Beskrivelse Tæller definition 7major Alvorlige komplikationer Kvinder med mindst én alvorlig komplikation indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registres under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Indikatoren indeholder udelukkende alvorlige og kliniske betydende komplikationer. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel. Større komplikationer er forbundet med øget morbiditet/mortalitet, ringere pt. tilfredshed samt øget rekonvalescens Kvinder med mindst én alvorlig komplikation indenfor 30 dage postoperativt, defineret ud fra specifikke diagnoser indeholdt i indikator 7 og/eller re-operation med relation til hysterektomi (indikator 9) og/eller død. INKLUSION Komplikationer: Peroperativ blødning 1000 ml DVRK01 Peroperativ blødning (ml) + tillægskode VPH1000-VPH9999 Infektioner DT814D Sepsis postoperative Organlæsioner DS371 Laesio traumatica ureteris DS372 Laesio traumatica vesicae urinariae DT812U Utilsigtet punktur og læsion af urinveje DT812UC Utilsigtet punktur og læsion af urinleder DT812UD Utilsigtet punktur og læsion af urinblære DT812UE Utilsigtet punktur og læsion af urinrør DS364 Laesio traumatica intestini tenuis DS365 Laesio traumatica coli DT812G Utilsigtet punktur og læsion af gastrointestinalkanal DT812A Laesio accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812B Punctura accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812H Utilsigtet punktur og læsion af kvindelige kønsorganer DT812K Utilsigtet punktur og læsion af kar og lymfesystem DT812V Utilsigtet læsion af organ med samtidig intervention Hjerte/kar/lunger DI803E DVT DT817B Tromboembolisk komplikation DT817C Postoperativ dyb venetrombose DI82 Blodprop i blodåre, anden DI822x Emboli el trombose i vena cava DI828 Emboli og trombose i andre specificerede vener DI829x Emboli og trombose i vene uden specifikation DI26xx Blodprop i lunge

15 15 Nævner definition Indikator 1 DT817D Postoperativ lungeemboli DT817A Embolia aeris postoperativa ikke klassificeret andetsteds DT811B Shock, hypovolæmisk kirurgisk DT811 Shock ved indgreb ikke klassificeret andetsteds Re-operation (operationskoder som ikke indberettes som deloperationer (kodeart:"d") svarende til indikator 9): Urinveje: KKBH reconstructio ureteris KKBH00 sutura ureteris KBH01 perkutan endoskopisk sutur af urinleder KKCH rekonstruktion af urinblære KKCH00 sutura vesicae urinariae KKCH01 perkutan endoskopisk sutur af urinblære KKCH33 lukning af vesicouterin fistel Tarme: KJAA00A Drænage af peritonealhule, perkutan KJAK00 Laparotomi og drænage af bughule KJAH00 Explorativ laparotomi KJAH01 Laparoskopi KJAL10 Laparotomi med fjernelse af fremmedlegeme KJAP00 Adhærenceløsning i bughulen KJAL11 Laparoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i bughinde KJAW96 Op. på bugvæg, peritoneum, mesenterium eller oment, anden KJAW97 Op. på bugvæg, perit, mesent. el oment, anden laparoskopisk KLEA10 Kolpotomia KJFK10 Løsning af adhærancer ved ileus KJFW96 Operation på tyndtarm og colon, anden KJFW97 Operation på tyndtarm og colon, anden laparoskopisk Sårkomplikation: KLWAxx Sutur ved sårruptur efter gynækologisk operation KLWBxx Reop. for overfladisk sårinfektion efter gynækologisk op. KLWCxx Reoperation for dyb infektion efter gynækologisk operation KLWDxx Reoperation for overfladisk blødning efter gynækologisk op. KLWExx Reoperation for dyb blødning efter gynækologisk operation KLWFxx Reop. for sutur/anastomoseinsufficiens efter gynækolog. op. KJADxx Operationer for hernia incisionalis Andet: KLWW96 Reoperation efter gynækologisk operation, anden KLWW97 Reop. efter gynækologisk op, anden perkutan endoskopisk KLWW98 Reop. efter gynækologisk op, anden translum. endoskopisk Død, svarende til indikator 10: DI461 Pludselig hjertedød DR96 Pludselig uventet død, anden DR960 Mors subita causa ignota DR961 Mors <24 timer efter sympt u kendt årsag og u tegn til vold DR98 Fundet død uden årsagen kan konstateres DR989 Mors causa ignota (fundet død) DR99 Dårligt definerede og ikke spec. årsager til død, andre DR999 Mors uden specifikation

16 16 Alder, BMI, ASA-klasse, alkohol, tobak, Diabetes, hypertension, uterus vægt og adhærenceløsning. LPR Procentandel alvorlige komplikationer per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: < 5% Litteraturreferencer Brummer T, FINHYST, a prospective study of 5279 hysterectomies: coplications afd their risk factors, 2011

17 17 Indikatornummer Beskrivelse 7a Peroperativ blødning 1000ml Kvinder med 1000 ml peroperativ blødning. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel. Der er mindre blødning ved subtotale og ved laparoskopiske operationsmetoder, samt ved vaginal hysterektomi på grund af prolaps, men ikke ved vaginal operation på ikke descenderet uterus (Settnes upubl). Mål afhænger derfor af den aktuelle fordeling af operationstyperne. Tællerdefinition Kvinder med 1000 ml peroperativ blødning blandt kvinder i indikator 1 Nævnerdefinition Indikator 1 INKLUSION DVRK01 Peroperativ blødning (ml) + tillægskode VPH1000-VPH9999 Referenceværdi Litteraturreferencer Ingen LPR Procentandel Kvinder med 1000 ml peroperativ blødning per behandlingsansvarlig afdeling og landsfrekvens vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Mål ej fastsat Settnes A, Daugbjerg S, Gimbel H, Ottesen B, Danish hysterectomy Database group: Complications after hysterectomy. In preparation.

18 18 Indikatornummer 7b Postoperativ blødningskomplikation Beskrivelse Kvinder med mindst én postoperativ blødningskomplikation indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Tællerdefinition Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Kvinder med mindst én postoperativ blødningskomplikation (eksklusiv indikator 7a ( 1000 ml peroperativ blødning)) blandt kvinder i indikator 1 Nævnerdefinition Indikator 1 OBS: Det er ikke muligt at skelne indikationskoder fra komplikationskoder både mht primærlæggelsen samt for det ambulante forløb inklusiv evt ambulant genhenvendelse. Derfor indgår enkelte koder udelukkende som komplikation ved geninklæggelse. INKLUSION DT810 Haemorrhagia postop et haematoma postop ikke klass ansted DT810A Haematoma in cicatrice DT810B Haematoma et haemorrhagia superficialis in vuln. operationis. DT810C Haematoma et haemorrhagia profunda in vulneris operationis DT810E Haematoma et haemorrhagia intraperitonalis, postoperativa DT810F Haematoma et haemorrhagia supravaginalis, postoperativa DT810G Postoperativ blødning DT810H Postoperativt hæmatom DD629 Akut anæmi efter blødning (kun ved genindlæggelse) Ingen LPR Procentandel Kvinder med mindst én postoperativ blødningskomplikation per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: < 3% Litteraturreferencer X

19 19 Indikatornummer Beskrivelse Tællerdefinition 7c Infektioner, direkte kirurgisk afledt (cicatrice/vaginaltop eller diffust peritonealt/septisk) Kvinder med mindst én postoperativ kirurgisk infektion (sår-/vaginaltops- /intraabdominal infektion/sepsis) indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. OBS: Infektionen skal være behandlingskrævende; spaltning, drænage, reoperation, resuturering, antibiotikabehandling. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Kvinder med postoperativ kirurgisk infektion blandt kvinder i nævner OBS: Det er ikke muligt at skelne indikationskoder fra komplikationskoder både mht primærlæggelsen samt for det ambulante forløb inklusiv evt ambulant genhenvendelse. Derfor indgår enkelte koder udelukkende som komplikation ved geninklæggelse. INKLUSION Diffus infektion: DT814D Sepsis postoperativa DK650 Peritonitis acuta DK659 Peritonit uden specifikation DN733A Abscessus acutus fossae Douglasi DT814B Abscessus intraabdominalis postoperativus DT814I Postoperativ intraabdominal infektion DT814J Postoperativ retroperitoneal infektion DT814 Infektion efter indgreb ikke klassificeret andetsteds DT818E Postoperativ temperaturforhøjelse DR509 Febrilia uden specifikation DT816A Peritonitis, fremmedlegeme efterlad u hensigt under op Vaginaltop-infektion: DN768A Abscessus vaginae DT814H Postoperativ dyb sårinfektion Cicatrice-infektion: DT814A Abscessus in cicatrice DT814F Infectio vulneris postoperativa DT814G Postoperativ overfladisk sårinfektion Urinveje: DN300 Cystitis acuta obs: kun ved genindlæggelse DN309 Cystit uden specifikation obs: kun ved genindlæggelse DN390 Urinvejsinfektion u lokalisation obs: kun ved genindlæggelse DT814U Postoperativ urinvejsinfektion

20 20 Nævnerdefinition Indikator 1 Ingen LPR Procentandel Kvinder med mindst én kirurgisk infektion per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: 1% Litteraturreferencer

21 21 Indikatornummer Beskrivelse 7d Organlæsioner Kvinder med mindst én organlæsion indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Tællerdefinition Kvinder med mindst en organlæsion blandt kvinder i indikator 1 Nævnerdefinition Indikator 1 INKLUSION Urinveje: DS371 Laesio traumatica ureteris DS372 Laesio traumatica vesicae urinariae DT812U Utilsigtet punktur og læsion af urinveje DT812UC Utilsigtet punktur og læsion af urinleder DT812UD Utilsigtet punktur og læsion af urinblære DT812UE Utilsigtet punktur og læsion af urinrør Tarme: DS364 Laesio traumatica intestini tenuis DS365 Laesio traumatica coli DT812G Utilsigtet punktur og læsion af gastrointestinalkanal Uspec. organlæsioner: DT812A Laesio accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812B Punctura accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812H Utilsigtet punktur og læsion af kvindelige kønsorganer DT812K Utilsigtet punktur og læsion af kar og lymfesystem DT812V Utilsigtet læsion af organ med samtidig intervention Ingen LPR Procentandel Kvinder med mindst én organlæsion per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj) interval: årligt Referenceværdi Mål: 1% Litteraturreferencer

22 22 Indikatornummer Beskrivelse Tællerdefinition 7e Hjerte/lunge/DVT/ulcus/anæstesi komplikationer Kvinder med mindst én hjerte/lunge/ulcus/anæstesi komplikation indenfor 30 dage postoperativ. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Nogle af disse diagnoser er præeksisterende comorbiditet, og indberettes som en komplicerende bidiagnose til indikationen. Kvinder med mindst en hjerte/lunge/ulcus/anæstesi komplikation blandt kvinder i indikator 1 OBS: I sks-algoritmerne indgår nedenstående diagnoser. Der kan ikke skelnes mellem komplicerende bidiagnoser som følge af comorbiditet og nyopståede komplikationer. INKLUSION Trombose: DI80 Årebetændelse DI803E DVT DT817B Tromboembolisk komplikation DT817C Postoperativ dyb venetrombose DT818A Emphysema subcutaneum postoperativum DI82 Blodprop i blodåre, anden DI821 Thrombophlebitis migrans DI822x Emboli el trombose i vena cava DI828 Emboli og trombose i andre specificerede vener DI829x Emboli og trombose i vene uden specifikation DI801x Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis DI802x Phlebitis et thrombophleb prof i andre kar på underextr DI803x Phlebitis et thrombophlebitis profunda extr inf u spec DI808 Phlebitis et thrombophlebitis m anden lokalisation DI808A Phlebitis med anden lokalisation DI808B Thrombophlebitis med anden lokalisation DI808D Phlebitis et thrombophlebitis venae jugularis DI809x Phlebitis et thrombophlebitis u lokalisation Lunger: DI26xx Blodprop i lunge DT817D Postoperativ lungeemboli DT814P Postoperativ pneumoni DJ189 Pneumoni uden specifikation DJ441 Kronisk obstruktiv lungesygdom m akut exacerbation u specif DJ229 Akut nedre luftsvejsinfek uden specifikation DJ819 Oedema pulmonum (acutum) DT817A Embolia aeris postoperativa ikke klassificeret andetsteds

23 23 Nævnerdefinition Indikator 1 Mave: DK250x Ulcus ventriculi acutum m blødning DK251x Ulcus ventriculi acutum m perforation DK252x Akut mavesår m blødning og perforation DK253x Ulcus ventriculi acutum u blødning eller perforation DK260x Akut duodenalulcus m blødning DK261x Akut duodenalulcus m perforation DK262x Akut duodenalulcus m blødning og perforation DK263x Akut duodenalulcus uden blødning el perforation DK270 Akut gastroduodenalt ulcus m blødning DK271 Akut gastroduodenalt ulcus m perforation DK272 Akut gastroduodenalt ulcus m blødning og perforation DK273 Akut gastroduodenalt ulcus uden blødning el perforation DK290 Gastritis acuta haemorrhagica Kardielt: DI21 Akut hjerteinfarkt DI219 Infarctus myocardii acutus uden specifikation DI469 Hjertestop uden specifikation DI489B Atrieflimren DI208 Angina pectoris, anden form DI209 Angina pectoris uden specifikation DI110 Incompensatio cordis hypertensiva Anæstesirelateret: DT808C Komplikation efter spinal/epidural anæstesi +DG649A Neurologiske kompl til spinal/epi. +DR51 Spinal hovedpine DT812N Utilsigtet læsion af nerver DT811B Shock, hypovolæmisk kirurgisk DJ969 Respirationsinsufficiens uden specifikation DT882 Shock ved anæstesi DT883 Hyperthermia maligna ved anæstesi DT884A Tandskader efter intubation DT884B Skade på kæbe eller kæbeled efter intubation DT884C Fejlplaceret tube under anæstesi DT885 Komplikationer til anæstesi, andre DT885A Hypothermia efter anæstesi DT885E Komplikation til epidural analgesi DT885G Komplikation til generel anæstesi DT885S Komplikation til spinal analgesi DJ380 Paralysis plicae vocalis et laryngoplegia (=anæst kompl.) DL500 Urticaria allergica DT887x Lægemiddelbivirkning UNSDM754 Afklemningssyndrom i skulder (..grundet forkert lejring) Cerebrum: DI639 Infarctus cerebri uden specifikation DI619 Haemorrhagia cerebri uden specifikation DI649 Apoplexia cerebri uden specifikation Ingen LPR

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Operation ved hjælp af robot

Operation ved hjælp af robot Patientinformation Operation ved hjælp af robot Robotassisteret kikkertoperation for kræft i livmoderen Laparoskopi corpuscancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D I denne folder

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

UroLap. Årsrapport 2013. Laparoskopi- og robotudvalget Dansk Urologisk Selskab Marts 2014

UroLap. Årsrapport 2013. Laparoskopi- og robotudvalget Dansk Urologisk Selskab Marts 2014 1 UroLap Årsrapport 2013 Laparoskopi- og robotudvalget Dansk Urologisk Selskab Marts 2014 UROLAP er Dansk Urologisk Selskabs kliniske database over alle laparoskopiske/ robot assisterede operationer i

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Landsregistret Karbase. The Danish Vascular Registry. www.karbase.dk

Landsregistret Karbase. The Danish Vascular Registry. www.karbase.dk Landsregistret Karbase The Danish Vascular Registry www.karbase.dk Årsrapport 28 Hele landet Midlertidig uvalideret version 1, maj 29 Karbase årsrapport 28 version 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER Datadefinitioner Version 1.0 November 2012 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) er et af fem kompetencecentre under Regionernes Kliniske

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube

Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Innovation in Gynaecology Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Formålet med dette dokument er at give nogle nyttige tips til kirurger de første gange, de skal udføre en total

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Landsregisteret Karbase

Landsregisteret Karbase Landsregisteret Karbase www.karbase.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation Patientvejledning Sammenvoksninger af æggelederne - kikkertoperation Sammenvoksninger af æggelederne kan bl.a. opstå pga. tidligere betændelse i æggelederne, endometriose og som følge af arvæv efter tidligere

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Patientvejledning. Endometriose. - Kikkertoperation

Patientvejledning. Endometriose. - Kikkertoperation Patientvejledning Endometriose - Kikkertoperation Aleris-Hamlet er førende indenfor skånsomme kikkert operationer af endometriose. Det betyder, at du hurtigt bliver frisk igen og får færrest mulige ar

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Kvindesterilisation ad naturlig vej

Kvindesterilisation ad naturlig vej info-europe@conceptus.com www.essure.com magazine Kvindesterilisation ad naturlig vej 1.Hatcher R et al. Contraceptive Technology, 17 th Edition. New York : Ardent Media, 1998. 2. Bhiwandiwala PP et al.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene Patientvejledning Cyster på æggestokkene Kvinden har to æggestokke (ovarier), som har form og størrelse som en stor mandel. De ligger på hver sin side af livmoderen i tæt kontakt med æggelederne. Æggestokkenes

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH

Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH Cancer og ernæring Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH 1 ASPEN guidelines A major distinction between therapeutic trial of efficacy of a drug or a procedure and the feeding of nutrients known to be

Læs mere

DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser

DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser ICD10 kode EDTA kode Beskrivelse DA18.1 91 Tuberkulose i nyre Andet DC68.9 95 Neoplasma org. Urinarii Andet DC90.0 82 Myelomatosis Systemsygdomme DD59.3 88 Hæmolytisk

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Klinisk retningslinje for anvendelse af graduerede kompressionsstrømper præ - og peroperativt hos udvalgte voksne patientgrupper*, som forebyggelse af postoperativ dyb venetrombose (DVT)

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder Patientvejledning Refertilisation - kvinder Mange kvinder vælger i dag at blive steriliseret som prævention, hvis de ikke ønsker flere børn. Imidlertid kan ændringer i din livssituation jo betyde, at du

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse.

har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse. Reflukssygdommen Mikael Støckel Overlæge dr. med. Gastroenheden, Kirurgisk sektion Herlev Hospital Baggrund Reflukssygdommen betegner de symptomer og komplikationer som er relateret til refluks af ventrikelindhold

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sjov med tal Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013 Dilbert om tal Jacob Anhøj (DSFP) Sjov med tal 2013 2 / 28 Tre spørgsmål og en cykel??? o^ô

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Landsregistret Karbase. The Danish Vascular Registry

Landsregistret Karbase. The Danish Vascular Registry Landsregistret Karbase The Danish Vascular Registry www.karbase.dk Årsrapport 2007 Hele landet Endelig version Karbase årsrapport 2007 version 3 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Medlemmer

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning 2010 Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald - en udredning Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

UroLap. Årsrapport 2014. Laparoskopi- og robotudvalget Dansk Urologisk Selskab Marts 2015

UroLap. Årsrapport 2014. Laparoskopi- og robotudvalget Dansk Urologisk Selskab Marts 2015 1 UroLap Årsrapport 2014 Laparoskopi- og robotudvalget Dansk Urologisk Selskab Marts 2015 UROLAP er Dansk Urologisk Selskabs kliniske database over alle laparoskopiske og robot assisterede operationer

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Endometriose Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Struktur Hvad er endometriose? Hvad er symptomerne? Hvordan diagnos?ceres endometriose? Hvordan behandles endometriose?

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere