DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013"

Transkript

1 1 DHHD--indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013 Udkast: Annette Settnes, formand DHHD Udkast: Märta Fink Topsøe, tovholder DHHD Review: KCKS-Øst v. Marie Louise Shee Nielsen mail Review: KCEB-Øst v. Helle Hare-Bruun og Carsten Agger mail Review: KCKS-Øst v. Pia Arnum Frøslev mail Review: DHHD-styregruppen mail Version Version 3.1, småjusteringer ifm årsrapporten Der er foretaget revision i forholdt til samtlige indikatorer sammenlignet med sidste årsopgørelse for 2011 data. For indikator 7 er der tale om væsentlig og omfattende revision med underopdeling af indikator 7d, samt en helt ny præsentation af indikator 7 udelukkende indeholdende alvorlige komplikationer. Indikatorer Alle indikatorer opgøres på afdelingsniveau og for en indikatorperiode på et år. Det er databasens mål at præsentere risikojusterede indikatorer. Analyser hvor der indgår risikofaktorer (ud over alder) skal kun udføres på kvinder, hvor der samtidig er indberettet DHDkode, så der bedre skelnes mellem missing value og ingen-risikofaktor. Indikatornummer 1 Beskrivelse Tæller definition Volumen Antal kvinder der får udført en elektiv hysterektomi på benign indikation per afdeling per indikatorperiode. Dvs. alle akutte og maligne hysterektomier ekskluderes, mens hysterektomier, der foretages som delindgreb til andet gynækologisk indgreb indgår (ex. benign ovariecystefjernelse). Samme kvinde kan kun hysterektomeres én gang. Struktur Kontinuert variabel (antal) Indikatoren beskriver volumen af denne operationstype og afspejler kun kvalitet såfremt der er sammenhæng mellem volumen og kvalitet. Optimalt volumen er ukendt, men et større volumen (og dermed rutine) forventes at være forbundet med en øget kvalitet. Antal kvinder der hysterektomeres

2 2 INKLUSION Én af følgende sks-procedurekoder: KLCD00 Total hysterektomi KLCD01 Total laparoskopisk hysterektomi KLCD01a Hysterectomia totalis laparoscopica, laparoskopisk suturering af vaginaltop KLCD01b Hysterectomia totalis laparoscopica, vaginal suturering af vaginaltop KLCD04 Hysterectomia laparoscopica KLCD10 Hysterectomia vaginalis KLCD11 Hysterectomia vaginalis, laparoskopisk assisteret KLCC10, supravaginal KLCC11, laparoskopisk subtotal EKSKLUSION Malignitet: Der ekskluderes alle kvinder med malign diagnosekode, tillægskode der viser metastaser eller radikal operationskode. Malign diagnosekode: DC00 DC96 kræftdiagnoser DD00 DD059 CIS diagnoser undtagen CIS cervicis DD07 DD099 CIS diagnoser undtagen CIS cervicis DD391A Ovarietumor af borderline type DD39 Tumorer i kvindelige kønsorganer af usikker og ukendt karakter DD391 Ikke specificeret tumor i æggestok DC77 - DC779B metastaser (tillægsdiag) DZ08 - DZ089 kontrolus efter behandling/operation af ondartet svulst (i ex. ovarie) AZCB - AZCD49 (tillægsdiag) TNM, Dukes, Ann Arbor lymfom klass DK668B Pseudomyxoma peritonei (kode udgået 2011) Malign tillægskode: ZKC0 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet radikalt ZKC1 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet ikke radikalt Akut kirurgi Generelt ekskluderes alle akutte/ikke planlagte hysterektomier: ZPTP01 ikke planlagt (tillægskode til procedure) ZPTP03 udført akut (tillægskode til procedure) Der eksluderes alle kvinder, som hysterektomeres på akut indikation postpartum (både B og A diagnosekodeart): DO00 - DO998 Svangerskab, fødsel og barsel DN938C Haemorrhagia abnormis uteri, efter fødsel DZ321-DZ321C Bekræftet graviditet Der eksluderes alle kvinder, som hysterektomeres umiddelbart efter andet operativt indgreb (udelukkende ved A diagnosekoder): DT81 - DT819 (A-diag) postoperativ komplikation som indikation DT888 - DT889 (A-diag) komplikation til kir og med behandling DT89 - DT899 (A-diag) infektioner opstået i forbindelse med sygehusbehandling

3 3 Der eksluderes alle kvinder, som hysterektomeres akut på baggrund af følgende A-diagnoser (gælder ikke ved B-diagnosekoder): DN835 - DN835E (A-diag) Torsion af ovarie, tubae og/el. adnexae DN730- DN730E (A-diag) Akut parametrit DN733 - DN733A og DK650 - DK650P (A-diag) Akut peritonitis DN738A (A-diag) Akut abscess DR100 (A-diag) Akut abdominalia DK572, DK573B, DK625' (A-diag) Akut tarmsygdom DN700-DN700G Akut infektion i æggeleder og stok Referenceværdier Litteraturreferencer Ingen LPR Antal per behandlingsansvarlig afdeling. Indikatorperiode: årligt (1. juni 31. maj) interval: årligt. Dataelement: operationsdato, afdelingstekst ("Afd"). Landsmedian og antal på øvrige afdelinger (mål ikke fastsat) X

4 4 Indikatornummer Beskrivelse Tæller definition 2a metode foretages enten gennem maveskindet (abdominalt), via skeden (vaginalt) med kikkertkirurgi (laparoskopisk) eller med robotteknologi. Struktur Proportion (procentandel) Indikatoren beskriver andelen af hysterektomier som udføres abdominalt, vaginalt eller laparoskopisk. Optimal procentfordeling er ukendt, men en øget andel vaginale og laparoskopiske hysterektomier ventes at kunne reducere antallet af komplikationer, indlæggelsestid og rekonvalscenstid. Robotkirurgi har indtil videre ikke giver fordele frem for konventionel laparoskopisk metode. Enkelte er begyndt at bruge laparoskopisk single port kirurgi der er foreløbig ikke en separat kodning til denne laparoskopiske subtype. De hysterektomier der foretages på prolapsindikation, foretages altid vaginalt og har ledsagende suspensionsproblematik, og adskiller sig således fra de vaginale hysterektomier der foretages på ikke descenderet uterus. Således vises de separat fra Antal kvinder blandt kvinder i nævner, hvor bugvægsadgang er henholdsvis: Nævner definition Indikator 1 Abdominal INKLUSION: Procedurekode: KLCD00, KLCC10 Vaginal på prolapsindikation INKLUSION: Procedurekode: KLCD10 + A-diagn. = DN815/DN815A Vaginal på øvrige indikationer INKLUSION: Procedurekode: KLCD10 + A-diagn. DN815/DN815A Laparoskopisk INKLUSION: Procedurekode: KLCD04, KLCD11, KLCC11, KLCD01, KLCD01a, KLCD01b Robotkirurgi INKLUSION: alle procedurekoder MED tillægskode Anvendt robotteknologi KZXX00 Ingen LPR Procentandel per behandlingsansvarlig afdeling og landsgennemsnit. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj).

5 5 interval: årligt Referenceværdi Litteraturreference Minimale invasive metoder (VH+LH+LAVH) bør fortrækkes. Andel afhænger af patientgrundlag. Der er foreslået mål > 75%. Niebuhr et al Cochrane database review Referenceprogram for hysterektomi på benign indikation revision Liu H et al Cochrane Database Syst Rev Feb 15;2:CD

6 6 Indikatornummer Beskrivelse Tæller definition 2b Total/subtotal hysterektomi Ved hysterektomi bortopereres enten hele uterus: "Total hysterektomi" eller kun corpus uterus: "Subtotale hysterektomi", hvor cervix bevares. Struktur Proportion (procentandel) Indikatoren beskriver andelen af totale hysterektomier. Den optimal procentandel er ukendt. Øget andel totale hysterektomier reducerer risiko for fortsat cyklisk vaginalblødning (15-20%) og risiko for cervixcancer i efterladt cervix stump, til gengæld er operationstiden øget med lidt mere peroperativ blødning og feber. Den øvrige komplikationsprofil (umiddelbare komplikationer, sexualfunktion/lyst, bækkensmerter) er ens for de to typer ved op til 9 års follow-up på randomiserede studier. En metaanalyse fra 2007 tyder dog på at der er færre inkontinensproblemer efter den totale hysterektomi. Ved de laparoskopiske totale hysterektomier er der længere learningcurve på den laparoskopiske suturering af vaginaltoppen, komplikationer overvåges ved hjælp af separat kodning for vaginal og laparoskopisk suturering. Antal kvinder blandt kvinder i nævner, hvor hysterektomitypen er henholdsvis: Nævner definition Indikator 1 Total INKLUSION: Procedurekoderne: KLCD00, KLCD01, KLCD01a, LCD01b, KLCD04, KLCD10, KLCD11 Subtotal INKLUSION: Procedurekoderne: KLCC10, KLCC11 Ingen Procentandel per behandlingsansvarlig afdeling og landsgennemsnit (mål ikke fastsat). Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Referenceværdi Litteraturreferencer RCT: Gimbel H et at. BJOG.2003 Dec;110(12): Learman LA et al Obstet Gynecol 2003;102(3): Greer WJ et al Female Pelvic Med Reconstr Surg Jan; 16(1): Thakar R et al NEJM 2002;347(17): Thakar R et al BJOG 2004;111(10):

7 7 Flory N et J Sex Med May;3(3): Gorlero F et al Arch Gynecol Obstet Nov;278(5): Epub 2008 Mar 13. Review: Gimbel H. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(2): Anne Lethaby et al Cochrane Database Syst Rev CD pub2

8 8 Indikatornummer 3 Beskrivelse Tæller Antibiotikaprofylakse Procentandel hysterektomerede kvinder, som gives den af DHHD/DSOG anbefalede profylaktiske antibiotika med cefuroxim og metronidazol. Der er ikke inkluderet systemisk antibiotikabehandling af infektionssygdom (BPH) og der er ikke søgt på tillægskode for engangsdosering (VV00101). Proces Proportion (procentandel) Øget andet/bevare status. Manglende indberetning af antibiotikabehandling tolkes som ingen profylakse INKLUSION Antal kvinder blandt kvinder i nævner, som får antibiotika. Behandlingskoder i starten af 2012: en af BPHAx eller BPHB0 eller BPHY0 kombineret med BPHY5 (procedurekode eller tillægskode) Behandlingskoder fra : BPHB0 kombineret med BPHY5 (procedurekode eller tillægskode) Nævner Indikator 1 Ingen LPR Procentandel profylakse per behandlingsansvarlig afdeling, landsgennemsnit og mål (100%) vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: 100% Referencelitteratur Niebuhr et al Cochrane database review Referenceprogram for hysterektomi på benign indikation revision 2011

9 9 Indikatornummer 4 Beskrivelse Tromboseprofylakse Procentandel hysterektomerede kvinder som gives Heparin postoperativt som anbefalet af DHHD/DSOG. Det er tidligere vist at Heparin givet postoperativt reducerer risikoen for blødningskomplikation efter hysterektomi med odds ratio 0,85 sammenlignet med præoperativt (Hansen CT 2008). Proces Proportion (procentandel) Øget andel? 96% fik profylakse som anbefalet i årsrapport Ifølge Referenceprogram for hysterektomi skal antikoagulationsbehandling anvendes uanset patientens alder. For de hysterektomier der foretages som sammedags-kirurgisk indgreb vides ikke om det er nødvendigt med Heparinprofylakse. Manglende indberetning af tromboseprofylakse tolkes som ingen profylakse Tæller INKLUSION Antal kvinder blandt kvinder i nævner, som får Heparin postoperativt. Behandlingskode: Heparin postoperativt BOHA03C Nævner Indikator 1 Ingen LPR Procentandel profylakse per behandlingsansvarlig afdeling og landsgennemsnit vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Referenceværdi 100%? Referencelitteratur Geerts WH. Prevention of Venous Thromboembolism: The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004; 126: 338S - 400S. Hansen CT, Kehlet H, Møller C, Mørch L, Utzon J, Ottesen B. Timing of heparin prophylaxis and bleeding complications in hysterectomy a nationwide prospective cohort study of 9,949 Danish women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(10):

10 10 Indikatornummer 5 Beskrivelse Tæller definition Referenceværdi Referencelitteratur Indlæggelsestid Indlæggelsestid i dage efter operationen. Med stigende antal laparoskopiske og vaginale indgreb vil vi forvente en stadig kortere indlæggelsestid. Inkluderer eventuel overflytning til anden afdeling/hospital hvor overflytning er defineret som indlæggelse med samme dato som forudgående udskrivelse. Overflytning hen over midnat tæller således som genindlæggelse og vil betyde en underestimering af liggetid. Udskrivelse på operationsdagen giver liggetid på 0 dage. Resultat (intermediær) Kontinuert variabel (median) Reduceret antal liggedage. INKLUSION Patienttype 0 (=indlæggelse). Udskrivelsesdato operationsdato. Ingen LPR Antal dage (median) per behandlingsansvarlig afdeling og landsmedian. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Målet afhænger af minimal invasiv kirurgi. Møller C. Hospitalisation and convalescence following hysterectomy. Ph.d.-thesis. December Faculty of Health Science, University of Copenhagen. Kehlet H.Multimodal approach to postoperative recovery. Curr Opin Crit Care Aug;15(4):355-8.

11 11 Indikatornummer 6 Beskrivelse Tæller definition Indlæggelsestid 5 dage Procentandel kvinder som er indlagt mere end 4 dage efter operationen (inkluderer evt. overflytning). Se beskrivelse af indikator 5. Resultat (intermediær) Proportion (procentandel) Reduceret andel. Undersøgelser har vist at liggetid 5 dage afspejler et kompliceret forløb, således at 20% viser sig at have en komplikation ved liggetid på 5-7 dage og 68% en komplikation ved liggetid > 7dage (Møller 2002). INKLUSION Antal kvinder blandt kvinder i nævneren med indlæggelsestid på mere end 4 dage. Se indikator 5. Nævner definition Indikator 1 Referencelitteratur Ingen LPR Procentandel per behandlingsansvarlig afdeling Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Møller C et al. i Danmark en analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlæggelse. Ugeskr Læger 2002;164:

12 12 Indikatornummer Beskrivelse 7total Komplikationer, alle samlet Kvinder med mindst én komplikation indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Indikator 7total er differentieret i undergrupper som er ekshaustive og eksklusive for at vise hvor de enkelte registreringer bliver foretaget. For yderligere at tydeliggøre registreringerne og perspektivere dem i forhold til den kliniske hverdag, præsenteres i år en ny indikator 7major, som andelen af alvorlige komplikationer på tværs af underinddelingerne. Denne nye indikator, Major komplikationer, indeholder udelukkende alvorlige og kliniske væsentlige komplikationer. Denne inddeling giver endvidere bedre muligheder for at sammenligne resultater med den øvrige litteratur. Endvidere har indikator 7d undergået væsentlig revision, og indeholder ikke mere alle organrelaterede registreringer, men nu udelukkende organlæsioner. De andre organrelaterede koder er overført til indikator 7g, hvorfor indikatornavnet er ændret fra Uspecificerede til Øvrige komplikationer. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel. Komplikationer er forbundet med øget morbiditet/mortalitet, ringere pt. tilfredshed samt øget rekonvalescens (21dg versus 41dg v/ kompl.). Komplikationerne er opdelt i 7 undergrupper, se nedenfor. Genindlæggelser og reoperationer tæller kun indirekte med i denne variabel, via diagnoserne, men ikke via indlæggelsen/kontrollen. Tæller definition Antal kvinder som får indberettet mindst én af indikatorerne 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g se disse. OBS: Nogle diagnoser kan både indberettes som indikation til hysterektomi, som komplicerende bidiagnose hvis eksisterende comorbiditet, eller som komplikation til hysterektomi (ex. smerter, anæmi, urinretention/cystit). I sks-algoritmen er det ikke muligt under primærindlæggelsen at differentiere mellem de forskellige typer af diagnoser. Under de enkelte undergrupper (7major,7a-7g) udspecificeres det hvorledes denne problematik er håndteret. INKLUSION 7a Peroperativ blødning 1000ml 7b Postoperativ blødningskomplikation 7c Infektioner, direkte kirurgisk afledt (cicatrice/vaginaltop eller diffust peritonealt/septisk) 7d Organlæsioner (urinveje, tarm) 7e Hjerte/lunge/DVT/anæstesi komplikationer 7f Sårkomplikationer (hernier/ fascieruptur/ smerter / ikke infektioner ) 7g Øvrige komplikationer (inkl ileus og urinretention)

13 13 Nævner definition Indikator 1 Alder, BMI, ASA-klasse, alkohol, tobak, hypertension, diabetes, adhærenceløsning og uterus størrelse. LPR Procentandel komplikationer per behandlingsansvarlig afdeling, og landsfrekvens, samt mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt Referenceværdi Nyt mål: < 12% Litteraturreferencer Referenceprogram opdateret Brummer 2008, 2011 Gendy R, Vaginal hysterectomy versus total laparoscopic hysterectomy for benign disease: a metaanalysis of randomized controlled trials, 2011 Hohl 2010 Niebuhr 2009 Makinen 2001 Osler 2011

14 14 Indikatornummer Beskrivelse Tæller definition 7major Alvorlige komplikationer Kvinder med mindst én alvorlig komplikation indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registres under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Indikatoren indeholder udelukkende alvorlige og kliniske betydende komplikationer. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel. Større komplikationer er forbundet med øget morbiditet/mortalitet, ringere pt. tilfredshed samt øget rekonvalescens Kvinder med mindst én alvorlig komplikation indenfor 30 dage postoperativt, defineret ud fra specifikke diagnoser indeholdt i indikator 7 og/eller re-operation med relation til hysterektomi (indikator 9) og/eller død. INKLUSION Komplikationer: Peroperativ blødning 1000 ml DVRK01 Peroperativ blødning (ml) + tillægskode VPH1000-VPH9999 Infektioner DT814D Sepsis postoperative Organlæsioner DS371 Laesio traumatica ureteris DS372 Laesio traumatica vesicae urinariae DT812U Utilsigtet punktur og læsion af urinveje DT812UC Utilsigtet punktur og læsion af urinleder DT812UD Utilsigtet punktur og læsion af urinblære DT812UE Utilsigtet punktur og læsion af urinrør DS364 Laesio traumatica intestini tenuis DS365 Laesio traumatica coli DT812G Utilsigtet punktur og læsion af gastrointestinalkanal DT812A Laesio accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812B Punctura accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812H Utilsigtet punktur og læsion af kvindelige kønsorganer DT812K Utilsigtet punktur og læsion af kar og lymfesystem DT812V Utilsigtet læsion af organ med samtidig intervention Hjerte/kar/lunger DI803E DVT DT817B Tromboembolisk komplikation DT817C Postoperativ dyb venetrombose DI82 Blodprop i blodåre, anden DI822x Emboli el trombose i vena cava DI828 Emboli og trombose i andre specificerede vener DI829x Emboli og trombose i vene uden specifikation DI26xx Blodprop i lunge

15 15 Nævner definition Indikator 1 DT817D Postoperativ lungeemboli DT817A Embolia aeris postoperativa ikke klassificeret andetsteds DT811B Shock, hypovolæmisk kirurgisk DT811 Shock ved indgreb ikke klassificeret andetsteds Re-operation (operationskoder som ikke indberettes som deloperationer (kodeart:"d") svarende til indikator 9): Urinveje: KKBH reconstructio ureteris KKBH00 sutura ureteris KBH01 perkutan endoskopisk sutur af urinleder KKCH rekonstruktion af urinblære KKCH00 sutura vesicae urinariae KKCH01 perkutan endoskopisk sutur af urinblære KKCH33 lukning af vesicouterin fistel Tarme: KJAA00A Drænage af peritonealhule, perkutan KJAK00 Laparotomi og drænage af bughule KJAH00 Explorativ laparotomi KJAH01 Laparoskopi KJAL10 Laparotomi med fjernelse af fremmedlegeme KJAP00 Adhærenceløsning i bughulen KJAL11 Laparoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i bughinde KJAW96 Op. på bugvæg, peritoneum, mesenterium eller oment, anden KJAW97 Op. på bugvæg, perit, mesent. el oment, anden laparoskopisk KLEA10 Kolpotomia KJFK10 Løsning af adhærancer ved ileus KJFW96 Operation på tyndtarm og colon, anden KJFW97 Operation på tyndtarm og colon, anden laparoskopisk Sårkomplikation: KLWAxx Sutur ved sårruptur efter gynækologisk operation KLWBxx Reop. for overfladisk sårinfektion efter gynækologisk op. KLWCxx Reoperation for dyb infektion efter gynækologisk operation KLWDxx Reoperation for overfladisk blødning efter gynækologisk op. KLWExx Reoperation for dyb blødning efter gynækologisk operation KLWFxx Reop. for sutur/anastomoseinsufficiens efter gynækolog. op. KJADxx Operationer for hernia incisionalis Andet: KLWW96 Reoperation efter gynækologisk operation, anden KLWW97 Reop. efter gynækologisk op, anden perkutan endoskopisk KLWW98 Reop. efter gynækologisk op, anden translum. endoskopisk Død, svarende til indikator 10: DI461 Pludselig hjertedød DR96 Pludselig uventet død, anden DR960 Mors subita causa ignota DR961 Mors <24 timer efter sympt u kendt årsag og u tegn til vold DR98 Fundet død uden årsagen kan konstateres DR989 Mors causa ignota (fundet død) DR99 Dårligt definerede og ikke spec. årsager til død, andre DR999 Mors uden specifikation

16 16 Alder, BMI, ASA-klasse, alkohol, tobak, Diabetes, hypertension, uterus vægt og adhærenceløsning. LPR Procentandel alvorlige komplikationer per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: < 5% Litteraturreferencer Brummer T, FINHYST, a prospective study of 5279 hysterectomies: coplications afd their risk factors, 2011

17 17 Indikatornummer Beskrivelse 7a Peroperativ blødning 1000ml Kvinder med 1000 ml peroperativ blødning. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel. Der er mindre blødning ved subtotale og ved laparoskopiske operationsmetoder, samt ved vaginal hysterektomi på grund af prolaps, men ikke ved vaginal operation på ikke descenderet uterus (Settnes upubl). Mål afhænger derfor af den aktuelle fordeling af operationstyperne. Tællerdefinition Kvinder med 1000 ml peroperativ blødning blandt kvinder i indikator 1 Nævnerdefinition Indikator 1 INKLUSION DVRK01 Peroperativ blødning (ml) + tillægskode VPH1000-VPH9999 Referenceværdi Litteraturreferencer Ingen LPR Procentandel Kvinder med 1000 ml peroperativ blødning per behandlingsansvarlig afdeling og landsfrekvens vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Mål ej fastsat Settnes A, Daugbjerg S, Gimbel H, Ottesen B, Danish hysterectomy Database group: Complications after hysterectomy. In preparation.

18 18 Indikatornummer 7b Postoperativ blødningskomplikation Beskrivelse Kvinder med mindst én postoperativ blødningskomplikation indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Tællerdefinition Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Kvinder med mindst én postoperativ blødningskomplikation (eksklusiv indikator 7a ( 1000 ml peroperativ blødning)) blandt kvinder i indikator 1 Nævnerdefinition Indikator 1 OBS: Det er ikke muligt at skelne indikationskoder fra komplikationskoder både mht primærlæggelsen samt for det ambulante forløb inklusiv evt ambulant genhenvendelse. Derfor indgår enkelte koder udelukkende som komplikation ved geninklæggelse. INKLUSION DT810 Haemorrhagia postop et haematoma postop ikke klass ansted DT810A Haematoma in cicatrice DT810B Haematoma et haemorrhagia superficialis in vuln. operationis. DT810C Haematoma et haemorrhagia profunda in vulneris operationis DT810E Haematoma et haemorrhagia intraperitonalis, postoperativa DT810F Haematoma et haemorrhagia supravaginalis, postoperativa DT810G Postoperativ blødning DT810H Postoperativt hæmatom DD629 Akut anæmi efter blødning (kun ved genindlæggelse) Ingen LPR Procentandel Kvinder med mindst én postoperativ blødningskomplikation per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: < 3% Litteraturreferencer X

19 19 Indikatornummer Beskrivelse Tællerdefinition 7c Infektioner, direkte kirurgisk afledt (cicatrice/vaginaltop eller diffust peritonealt/septisk) Kvinder med mindst én postoperativ kirurgisk infektion (sår-/vaginaltops- /intraabdominal infektion/sepsis) indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. OBS: Infektionen skal være behandlingskrævende; spaltning, drænage, reoperation, resuturering, antibiotikabehandling. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Kvinder med postoperativ kirurgisk infektion blandt kvinder i nævner OBS: Det er ikke muligt at skelne indikationskoder fra komplikationskoder både mht primærlæggelsen samt for det ambulante forløb inklusiv evt ambulant genhenvendelse. Derfor indgår enkelte koder udelukkende som komplikation ved geninklæggelse. INKLUSION Diffus infektion: DT814D Sepsis postoperativa DK650 Peritonitis acuta DK659 Peritonit uden specifikation DN733A Abscessus acutus fossae Douglasi DT814B Abscessus intraabdominalis postoperativus DT814I Postoperativ intraabdominal infektion DT814J Postoperativ retroperitoneal infektion DT814 Infektion efter indgreb ikke klassificeret andetsteds DT818E Postoperativ temperaturforhøjelse DR509 Febrilia uden specifikation DT816A Peritonitis, fremmedlegeme efterlad u hensigt under op Vaginaltop-infektion: DN768A Abscessus vaginae DT814H Postoperativ dyb sårinfektion Cicatrice-infektion: DT814A Abscessus in cicatrice DT814F Infectio vulneris postoperativa DT814G Postoperativ overfladisk sårinfektion Urinveje: DN300 Cystitis acuta obs: kun ved genindlæggelse DN309 Cystit uden specifikation obs: kun ved genindlæggelse DN390 Urinvejsinfektion u lokalisation obs: kun ved genindlæggelse DT814U Postoperativ urinvejsinfektion

20 20 Nævnerdefinition Indikator 1 Ingen LPR Procentandel Kvinder med mindst én kirurgisk infektion per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj). interval: årligt. Referenceværdi Mål: 1% Litteraturreferencer

21 21 Indikatornummer Beskrivelse 7d Organlæsioner Kvinder med mindst én organlæsion indenfor 30 dage postoperativt. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Tællerdefinition Kvinder med mindst en organlæsion blandt kvinder i indikator 1 Nævnerdefinition Indikator 1 INKLUSION Urinveje: DS371 Laesio traumatica ureteris DS372 Laesio traumatica vesicae urinariae DT812U Utilsigtet punktur og læsion af urinveje DT812UC Utilsigtet punktur og læsion af urinleder DT812UD Utilsigtet punktur og læsion af urinblære DT812UE Utilsigtet punktur og læsion af urinrør Tarme: DS364 Laesio traumatica intestini tenuis DS365 Laesio traumatica coli DT812G Utilsigtet punktur og læsion af gastrointestinalkanal Uspec. organlæsioner: DT812A Laesio accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812B Punctura accidentalis peroperativa ikke klass andetsteds DT812H Utilsigtet punktur og læsion af kvindelige kønsorganer DT812K Utilsigtet punktur og læsion af kar og lymfesystem DT812V Utilsigtet læsion af organ med samtidig intervention Ingen LPR Procentandel Kvinder med mindst én organlæsion per behandlingsansvarlig afdeling, landsfrekvens og mål vises i figur. Indikatorperiode: årligt (1. juni maj) interval: årligt Referenceværdi Mål: 1% Litteraturreferencer

22 22 Indikatornummer Beskrivelse Tællerdefinition 7e Hjerte/lunge/DVT/ulcus/anæstesi komplikationer Kvinder med mindst én hjerte/lunge/ulcus/anæstesi komplikation indenfor 30 dage postoperativ. Diagnoser registreret under primærindlæggelse, genindlæggelse eller ved ambulant kontrol. Resultat Proportion (procentandel) Reduceret andel Nogle af disse diagnoser er præeksisterende comorbiditet, og indberettes som en komplicerende bidiagnose til indikationen. Kvinder med mindst en hjerte/lunge/ulcus/anæstesi komplikation blandt kvinder i indikator 1 OBS: I sks-algoritmerne indgår nedenstående diagnoser. Der kan ikke skelnes mellem komplicerende bidiagnoser som følge af comorbiditet og nyopståede komplikationer. INKLUSION Trombose: DI80 Årebetændelse DI803E DVT DT817B Tromboembolisk komplikation DT817C Postoperativ dyb venetrombose DT818A Emphysema subcutaneum postoperativum DI82 Blodprop i blodåre, anden DI821 Thrombophlebitis migrans DI822x Emboli el trombose i vena cava DI828 Emboli og trombose i andre specificerede vener DI829x Emboli og trombose i vene uden specifikation DI801x Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis DI802x Phlebitis et thrombophleb prof i andre kar på underextr DI803x Phlebitis et thrombophlebitis profunda extr inf u spec DI808 Phlebitis et thrombophlebitis m anden lokalisation DI808A Phlebitis med anden lokalisation DI808B Thrombophlebitis med anden lokalisation DI808D Phlebitis et thrombophlebitis venae jugularis DI809x Phlebitis et thrombophlebitis u lokalisation Lunger: DI26xx Blodprop i lunge DT817D Postoperativ lungeemboli DT814P Postoperativ pneumoni DJ189 Pneumoni uden specifikation DJ441 Kronisk obstruktiv lungesygdom m akut exacerbation u specif DJ229 Akut nedre luftsvejsinfek uden specifikation DJ819 Oedema pulmonum (acutum) DT817A Embolia aeris postoperativa ikke klassificeret andetsteds

23 23 Nævnerdefinition Indikator 1 Mave: DK250x Ulcus ventriculi acutum m blødning DK251x Ulcus ventriculi acutum m perforation DK252x Akut mavesår m blødning og perforation DK253x Ulcus ventriculi acutum u blødning eller perforation DK260x Akut duodenalulcus m blødning DK261x Akut duodenalulcus m perforation DK262x Akut duodenalulcus m blødning og perforation DK263x Akut duodenalulcus uden blødning el perforation DK270 Akut gastroduodenalt ulcus m blødning DK271 Akut gastroduodenalt ulcus m perforation DK272 Akut gastroduodenalt ulcus m blødning og perforation DK273 Akut gastroduodenalt ulcus uden blødning el perforation DK290 Gastritis acuta haemorrhagica Kardielt: DI21 Akut hjerteinfarkt DI219 Infarctus myocardii acutus uden specifikation DI469 Hjertestop uden specifikation DI489B Atrieflimren DI208 Angina pectoris, anden form DI209 Angina pectoris uden specifikation DI110 Incompensatio cordis hypertensiva Anæstesirelateret: DT808C Komplikation efter spinal/epidural anæstesi +DG649A Neurologiske kompl til spinal/epi. +DR51 Spinal hovedpine DT812N Utilsigtet læsion af nerver DT811B Shock, hypovolæmisk kirurgisk DJ969 Respirationsinsufficiens uden specifikation DT882 Shock ved anæstesi DT883 Hyperthermia maligna ved anæstesi DT884A Tandskader efter intubation DT884B Skade på kæbe eller kæbeled efter intubation DT884C Fejlplaceret tube under anæstesi DT885 Komplikationer til anæstesi, andre DT885A Hypothermia efter anæstesi DT885E Komplikation til epidural analgesi DT885G Komplikation til generel anæstesi DT885S Komplikation til spinal analgesi DJ380 Paralysis plicae vocalis et laryngoplegia (=anæst kompl.) DL500 Urticaria allergica DT887x Lægemiddelbivirkning UNSDM754 Afklemningssyndrom i skulder (..grundet forkert lejring) Cerebrum: DI639 Infarctus cerebri uden specifikation DI619 Haemorrhagia cerebri uden specifikation DI649 Apoplexia cerebri uden specifikation Ingen LPR

DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer version 4.4

DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer version 4.4 1 DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer version 4.4 HISTORIK: DHD hysterektomi indikatorer version 1.0 2003-2011 DHHD hysterektomi indikatorer version 2.0 18.03.2012 DHHD hysterektomi indikatorer

Læs mere

Hysko-indikatorspecifikationer, revision 2013

Hysko-indikatorspecifikationer, revision 2013 Hysko-indikatorspecifikationer, revision 2013 Udkast: Annette Settnes 17.03.12 review: Styregruppen mail 17.03.12 review: KCEB-øst v. Helle Hare-Bruun Anne Helms Andreasen FCFS samt Ole Boye Fjord Terkelsen

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

DHHD - Hysko-Myomektomi-Embolisering - indikatorspecifikationer version 4.2

DHHD - Hysko-Myomektomi-Embolisering - indikatorspecifikationer version 4.2 DHHD - Hysko-Myomektomi-Embolisering - indikatorspecifikationer version 4.2 HISTORIK: Hysko indikatorer version 1.0 2002-2006 DHHD hysko indikatorer version 2.0 18.03.2012 DHHD hyskoindikatorer version

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Årsrapport for 2011 Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database DHHD Landsdækkende klinisk database for benign hysterektomi og operativ hysteroskopi Indholdsfortegnelse Forord.2 1. Målsætning... 4 2. Konklusion...

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det

Læs mere

Audit 11.oktober 2016 Odense Universitetshospital Præsentation af Annette Settnes Overlæge, PhD, UAO, Formand DHHD

Audit 11.oktober 2016 Odense Universitetshospital Præsentation af Annette Settnes Overlæge, PhD, UAO, Formand DHHD Audit 11.oktober 2016 Odense Universitetshospital Præsentation af Annette Settnes Overlæge, PhD, UAO, Formand DHHD Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikator-revision

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2012 1. juni 2012 31. maj 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

DugaBase, Skema 3B, Lægeskema; Efterundersøgelse. Udfyldt af: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke. Anden reoperation:

DugaBase, Skema 3B, Lægeskema; Efterundersøgelse. Udfyldt af: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke. Anden reoperation: CPR nr. Alder Efternavn(e) Fornavn(e) Generelt: Dato for undersøgelse: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke Anden reoperation: ASA score: Komplikationer / diag. efter udskr. Ingen

Læs mere

Dansk Hysterektomi Database

Dansk Hysterektomi Database Årsrapport for 2009/2010 Dansk Hysterektomi Database Indholdsfortegnelse Landsdækkende klinisk database for hysterektomi på benign indikation 1 Forord 5 1. Målsætning 6 2. Konklusion 7 3. Anbefalinger

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 12 måneder CRF 1. Dags dato åå mm-dd 2. Patientens studieløbenummer

Læs mere

Dansk Hysterektomi Database

Dansk Hysterektomi Database Årsrapport for 2008 Dansk Hysterektomi Database Indholdsfortegnelse Landsdækkende klinisk database for hysterektomi på benign indikation 1 Forord 5 1. Målsætning 6 2. Konklusion 7 3. Anbefalinger 9 3.1.

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 6-12 uger CRF 1. Dags Dato åå mm- dd 2. Patientens studieløbenummer 3.

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2014 1. juni 2014 31. maj 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det daglige arbejde som en kittelbog. Bogen beskriver de generelle regler for diagnoseog procedurekodning Den er

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 39 9 0 0 0 0 343 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 41 15 0 0 0 0 351 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation 2015 Hospitalsenheden Vest Version nr. 2. Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk

Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk afdelingskode (indberettet) x x x x x x x x x x x x x x x x 01.

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 41 53 22 0 0 0 411 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 43 55 26 0 0 0 419 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1 207,0 175,9 211,4

Læs mere

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi Side 1 af 8 FEDMEKirurgi Plastikkirurgi DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en plastikkirurgisk operation

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

B01AA (vitamin K antagonister) B01AE07 (dabitagran) B01AF01 (rivaroxaban) B01AF02 (apixaban) B01AF03 (edoxaban (lixiana))

B01AA (vitamin K antagonister) B01AE07 (dabitagran) B01AF01 (rivaroxaban) B01AF02 (apixaban) B01AF03 (edoxaban (lixiana)) Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark Tjeklisten omfatter koderne i relation til indikatorsættet for Databasen for Atrieflimren i Danmark Tjeklisten er ikke obligatorisk, men kan anvendes

Læs mere

S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per

S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per Side 1 af 16 S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per 01.11.2015 02. Tidsperiode Diagnosedato 02. Tidsperiode År 02. Tidsperiode Kvartal 02. Tidsperiode Måned 03. Basisinformation CPR status

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Titel: Perforation af tarm ved kirurgi

Titel: Perforation af tarm ved kirurgi Denne publikation er særligt rettet imod ledelse, læger og plejepersonale i kirurgiske afdelinger på sygehuse. Perforation af tarmen ved kirurgi 2012 Titel: Perforation af tarm ved kirurgi Patientombuddet,

Læs mere

Validering af Komplikationskoder i Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase 27. juni 2017

Validering af Komplikationskoder i Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase 27. juni 2017 Validering af Komplikationskoder i Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase 27. juni 2017 Rapport - Data validering af komplikationskoder, 27-06-17 Side 1 Hvorfra udgår rapporten Styregruppen for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Forundersøgelse er et større indgreb, der kræver nøje overvejelse, derfor er det nødvendigt at foretage en forundersøgelse før operationen. Ved forundersøgelsen orienteres om metoden, og det aftales, om

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark. Dato og initialer. Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK)

Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark. Dato og initialer. Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK) Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark Tjeklisten omfatter koderne i relation til indikatorsættet for Databasen for atrieflimren i Danmark Tjeklisten er ikke obligatorisk, men kan anvendes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer)

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer) Datasætsbeskrivelse for KIR ( og klapoperationer) Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Regionskode for hospital Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Diagnosekoder til Pleje.net

Diagnosekoder til Pleje.net Diagnosekoder til Pleje.net Møde i den nationale kliniker gruppe MedCom Odense 10.09.2013 Eskild W. Henneberg Sårcentret Regionshospitalet Viborg 1 Krav til diagnosekoder: Logiske afspejle aktiviteten

Læs mere

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Rapport om senkomplikationer ved fedmeoperationer i Danmark 2006-2011

Rapport om senkomplikationer ved fedmeoperationer i Danmark 2006-2011 SUM Juli 2012 Rapport om senkomplikationer ved fedmeoperationer i Danmark 2006-2011 Introduktion Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede i juni 2011 et kommissorium for Henrik Kehlet, Lars Naver

Læs mere

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA (vejledning i udfyldelse side 9) DCCG SKEMA II indtastningsbilag 1 PERIOPERATIVT SKEMA CPR Efternavn Fornavn Hvis patienten

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr.

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr. Peniscancerdatabasen Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Patientoverblik CPR-nr. Navn: Diagnose Dato for biopsitagning: dd-mm-åååå Er patienten set på højt specialiseret

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale.

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale. Landsprævalensundersøgelse af nosokomielle infektioner 2008 Resume og konklusion: I uge 39-41 2008 registrerede landets hygiejneorganisationer i samarbejde med SSI forekomsten af sygehuserhvervede infektioner

Læs mere

Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Flow chart - søgning efter kliniske retningslinjer og guidelines. (n = 269) (n = 235) (n = 34) (n = 34) Ikke tilgængelig:

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er en behandling af peritoneal karcinose med kurativ intention CRS+HIPEC bør udføres, såfremt komplet

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Anale fistler Stamcellebehandling Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Årsmøde 17. november 2017 Fagligt Selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker Hvad er en perianal fistel??

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Søren Sønderup Beck MTV & Sundhedstjenesteforskning Formål At beskrive udviklingen i antallet af

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode AKUT KIRURGI DATABASEN REGISTRERINGSSKEMA Gældende fra 15. april 2015 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning

Læs mere

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Hvorfor Fedmekirurgi Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Fedmeepidemi Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed 245 kg Udfordrende forløb 2006-2009 1 års kontrol 1

Læs mere

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD. Kirurgisk evolution Åben kirurgi 1850 Kikkertoperation 1980 Robotassisteret kirurgi 2000 Evolution

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

CPR: Angiv dag/md/år. Angiv dag/md/år. Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling

CPR: Angiv dag/md/år. Angiv dag/md/år. Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling Kirurgi CPR: Navn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. Indlæggelse: Angiv dag/md/år 3. Neo-adjuverende behandling: Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling Nej: Ja: Uoplyst: 4. Øget ventetid: Nej:

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Is day surgery safe? A danish multicentre study of morbidity after 57709 day surgery procedures. Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 323 331

Is day surgery safe? A danish multicentre study of morbidity after 57709 day surgery procedures. Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 323 331 Is day surgery safe? A danish multicentre study of morbidity after 57709 day surgery procedures Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 323 331 Birgitte Majholm Jens Engbæk Jens Bartholdy Helle Ørding Peter

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Høringssvar - national klinisk retningslinje for hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Høringssvar - national klinisk retningslinje for hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Høringssvar - national klinisk retningslinje for hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom 1. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) 2. MEDICO Industrien 3. Aleris Hamlet Hospital

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010

Patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystectomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010 Patienter,

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin.

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. For at opnå de ovennævnte konkretiserede mål udformet i den elektroniske logbog anbefales følgende tiltag: Mål.,.

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 10 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 7 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PATIENTINFORMATION FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere