SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK"

Transkript

1 Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog er udviklet af Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste sammen med firmaet Blue Line også kendt som Brdr. Markussens Metalvarefabrik. Firmaet er i forvejen storleverandør af metalvarer til dansk fiskeri. Og Søfartsstyrelsen har anerkendt den nye slipkrog, idet den opfylder kravet i Teknisk forskrift nr. 3 af 16. april Her siger paragraf 2, at redskaber hurtigt skal kunne frigøres fra styrepladsen. Er trådt i kraft Reglerne trådte allerede i kraft for nye fartøjer i juni Og fra 1. december 2002 skulle de eksisterende fartøjer have en slipkrog, der fjern-udløser tyskertrækket. Der findes også en svensk model Clipper som kapper wiren til tyskertrækket. Det betyder, at man mister sit grej, og måske derfor vil vente med at kappe wiren, til det er for sent. Med den danske slipkrog mister man ikke sit grej. En bestemmelse om, at tyskertrækket skal placeres så lavt som muligt og ikke højere end lønningen, træder i kraft 1. juni Søfartsstyrelsen kan dog give en udsættelse mht. trækpunktet, hvis der er særlige problemer med at flytte det. Der er nemlig nogle fartøjer, hvor det ikke er praktisk muligt at sænke tyskertrækket. Her kan løsningen evt. blive at nedsætte udsvinget til siden, så fartøjet får en bedre stabilitet. Der er en side-gevinst ved at sænke trækpunktet. Det mindsker nemlig den slagside, som fartøjet har, når det trawler. Hermed forbedrer det også arbejdsmiljøet og nedsætter risikoen for arbejdsskader. MANGE FORDELE, MEN Tyskertrækket har mange fordele, men det kan forrykke fartøjernes stabilitet. Det gør dem sårbare overfor krængning og forlis. De fleste mindre trawlere bruger tyskertræk, fordi det gør det lettere at manøvrere mellem andre fartøjer, fiske-forekomster osv. - og specielt i strømfyldt farvand. Samtidig bevarer fartøjet trækkraften og sparer dermed brændstof. Men der er med årene opstået problemer med stabiliteten, fordi nettromler, styrehus, galger og lønninger er blevet placeret højere på fartøjerne. Risiko for forlis Der er risiko for, at et fartøj krænger, hvis tyskertrækket sætter sig fast og dermed ikke kan flyttes fra styrbord eller bagbord mod centerlinien. Og fordi tyskertrækket ikke kan afmonteres, risikerer fartøjet også at forlise.

2 Tyskertrækket er ikke altid årsag til forlisene, men det kan være en medvirkende faktor. Det har det alt i alt været ved 8 forlis indenfor de seneste 10 år. Det var muligvis tilfældet for et 115 BRT fartøj i Det fiskede netop med dobbelttrawl i tyskertrækket og havde en konstant og kraftig slagside under slæbningen. På et tidspunkt blev krængningen forværret, så fartøjet sluttelig kæntrede og forliste. Alle fire mand om bord gik i redningsflåden og blev reddet over i et lastskib. FAKTABOKS Om tyskertrækket: Tyskertrækket består fx af en blok, der samler trækket fra redskaberne i et punkt, mens fartøjet trawler. Blokken kan bevæge sig fra borde til borde på en tværskibs bøjle eller wire. Herved kommer trækket fra redskaberne til at virke foran den akse, som fartøjet drejer om, så det hjælper til med at dreje. Blokken er ofte placeret temmelig højt for at få trawl-wirerne til at gå klar af lønning, hæktromler og andet grej. Det medfører imidlertid en stor risiko for, at fartøjet ved et hold bliver udsat for krængning, der overstiger fartøjets stabilitet. Herved risikerer det at kæntre og forlise. ENKEL OG MEKANISK Slipkrogen bliver fjern-udløst manuelt ved at trække i et håndtag i styrehuset. Brdr. Markussens Metalvarefabrik har produceret de almindelige slipkroge i mere end 30 år. Den nye slipkrog, som man fjern-udløser mekanisk, er en videreudvikling af den gamle. Firmaet har lavet flere forsøg og har bl.a. testet den i en trækbænk. Desuden har syv fartøjer afprøvet slipkrogen. Tidligere i udviklings-processen arbejdede firmaet og Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste også på en hydraulisk løsning, men den var ikke sikker nok, ligesom den krævede for mange slanger osv. - Vi valgte den mekaniske løsning, fordi den er den mest driftsikre, siger Bent Markussen. Endvidere har det været et krav, at slipkrogen ikke må give gener for fartøjet, når det fisker. Monteres som de gamle Besætningen monterer selv slipkrogen. Og det gør man lige som en almindelig slipkrog. Bent Markussen oplyser, at man monterer den i blokken, som kører på tyskertrækket. Wirerne sættes i en oval eller rund ring, der så sættes i slipkrogen. Man skal dog være opmærksom på, at udløserwiren skal holdes stram, så den ikke vikler sig ind i blokken. Men nogle fartøjer vil ikke kunne montere slipkrogen uden, der kommer slæk på wireren. - Det kan vi sagtens løse, lover Bent Markussen. Enten strammer vi den op ved at løfte wirepunktet. Eller også kan vi gøre det med en lille wiretromle. Men det er forskelligt fra båd til båd, hvordan vi løser det.

3 Enkel og hurtig at betjene Hvis fartøjet fx pga. strømforholdene får trukket hækken ned, så besætningen er nødt til at frigøre tyskertrækket, så rykker de i et håndtag inde i styrehuset. Det er via en wire forbundet til den mekaniske fjern-udløsning på slipkrogen. Det er nemt at vedligeholde slipkrogen. Der er kun et enkelt sted, man skal smøre hver eller hver anden måned. Det er smørenippelen, der sidder midt på slipkrogen. Slipkrogen er lavet i stål og andre metaller, og de bevægelige dele er lavet i rustfrit stål. Den forhandles af Indkøbsforeningerne og af vodbindere, og den vejledende pris er ca ,- plus moms. LAVERE TRÆKPUNKT Slipkrogen frigør redskaberne hurtigt. Og trækpunktet skal ligge så lavt som muligt. Begge dele forbedrer fartøjernes stabilitet. En slipkrog fjern-udløser tyskertrækket, så fartøjet hurtigt kan komme væk fra det kritiske punkt, hvor det risikerer at vælte. - Et fiskefartøj har den største effekt til selv at rette sig op igen ved en vis krængning. For nogle fartøjer er det ved 30 grader. Overstiger man den, går det ikke så godt, forklarer Mogens Nielsen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste. Han giver følgende eksempel: - Hvis fartøjet fx ligger stille, uden skruen er slået til, og wiren står vinkelret om styrbord, og strømmen løber 3,5 knob, så presser strømmen på skrogsiderne. Hvis fartøjet krænger mere, vil det vælte. Men hvis man frigør tyskertrækket, vil det ændre på stabiliteten, så fartøjet selv kan rette sig op og dermed komme væk fra det kritiske punkt. Bedre stabilitet Trækpunktet skal ligge så lavt som muligt. Helt konkret må det ikke være over lønningshøjde, dvs. højst en meter over arbejdsdækket. - Beregningerne viser, at jo højere man monterer tyskertrækket, jo større risiko er der for forlis. Men ved at placere det så lavt som muligt, vil man få en rest-stabilitet, så fartøjet selv kan rette sig op - selv under hård strøm og på trods af den kraft, som tyskertrækket giver, forklarer Mogens Nielsen videre. DET SKAL GÅ HURTIGT Hvis et fiskefartøj er ved at vælte, skal besætningen kunne frigøre tyskertrækket hurtigst muligt. Derfor skal det kunne gøres fra styrepladsen inde i styrehuset. Lovteksten om tyskertræk siger, at redskaberne hurtigt skal kunne blive frigjort fra styrepladsen. - Håndtaget til slipkrogens wire skal være der, hvorfra der styres, fordi det skal gå hurtigt. Der er et eksempel på et engelsk fiskeskib, der sank i løbet af blot 20 sekunder. Men samtidig må

4 man også gerne sætte et håndtag op udenfor styrehuset, så fiskerne ikke først skal åbne døre osv., før de kan frigøre deres tyskertræk, oplyser Svend Karstensen fra Søfartsstyrelsen. SYV FARTØJER HAR AFPRØVET DEN Tilbagemeldinger fra syv forskellige fartøjer har givet slipkrogen den endelige udformning. - Det er en god idé at kunne frigøre grejet i en kritisk situation. For det giver en ekstra mulighed, fortæller skipper Richard Borges på Grenå-trawleren AS50 METTE MAI om den nye slipkrog til tyskertrækket. Den har han og de to mand om bord været med til at udvikle og afprøve. Det samme har seks andre fiskefartøjer. De kommer fra hele landet lige fra Skagen til Bornholm. Og fartøjerne er store som små, de fisker i forskellige farvande og har forskellige tilrigninger af tyskertrækket. Besætningernes tilbagemeldinger har dannet grundlag for den endelige justering og tilpasning af slipkrogen. Præventiv virkning Richard Borges var så uheldig at sætte et fartøj til for to år siden. - Ingen af os kom fysisk til skade, men det gav en ordentlig økonomisk øretæve bagefter. Med en slipkrog kunne det nok være undgået, og så er det en lille investering at betale for den mulighed, man får, siger Richard Borges. Derfor er han heller ikke ked af, at det nu er blevet et lovkrav, at man hurtigt skal kunne fjern-udløse tyskertrækket. - Slipkrogen virker efter hensigten og udløser sig, som den skal. Og så har den en præventiv virkning. Ikke kun i kraftig strøm, men også hvis et fragtskib kommer for tæt på. Så er det rart at kunne frigøre sit grej og komme fri i en fart. Han fortæller dog, at METTE MAI har problemer med at holde udløser-wireren tot. Han forestiller sig, at det kan løses med en tromle, der trækker den ind. Men han understreger også, at man ikke kan låse sig fast på en og samme løsning for alle fartøjer. Det handler om at finde den bedste løsning for det enkelte skib, slutter han. EN GOD IDÉ Besætningen på ACTINIA mener, det er en god idé at kunne fjern-udløse slipkrogen. De er dog ærgerlige over, at alle skal sænke tyskertrækket. Det burde være individuelt, siger skipper. Bent Muff og de to andre mand om bord på den 44 BRT store Hvide Sande-trawler RI220 ACTINIA har afprøvet slipkrogen i et halvt år. De har hele tiden haft en slipkrog, men de kunne ikke fjern-udløse den gamle. I stedet skulle de helt ud agter til tyskertrækket. - Den nye slipkrog blev monteret lige som den gamle, vi havde. Og den er nem at betjene, og

5 vi fjern-udløser den i bro-vingen ved døren ind til styrehuset. Det skal vi lige have ændret, så vi også kan udløse den inde fra styrehuset, fortæller Bent Muff. Han fortsætter: - Der er også nogle små tekniske problemer, der lige skal løses. Nemlig at udløserlinen hænger løs, så vi risikerer, at den sætter sig fast i blokken og strammer til i stedet for at udløse slipkrogen. Derfor skal vi have fundet en løsning, så vi kan holde linen stram. Desuden anbefaler han, at wireren fra slipkrogen bliver placeret så højt oppe som muligt i forhold til slipkrogen. - Det vil gøre det nemmere at udløse slipkrogen, forklarer Bent Muff. Efterlyser individuelle hensyn Besætningen på ACTINIA gik med i afprøvningen af den nye slipkrog, fordi de mener, det er fornuftigt at kunne udløse den fra styrehuset. - Vi har heldigvis aldrig haft brug for at udløse slipkrogen. Men alligevel kan vi se, at det er en god idé fx hvis et lastskib går for tæt agten om os, eller hvis vi får hold. Hvis det lige pludselig var gået galt, så ville vi måske ikke kunne nå rundt og frigøre den gamle slipkrog. Alt, vi kunne have gjort, var at håbe på, at wireren sprang, fortsætter Bent Muff. Han er dog ærgerlig over, at den nye lov kræver, at han skal sænke sit tyskertræk til ned under lønningshøjde. I stedet for at stille lovkrav til os alle sammen, burde synsfolkene komme om bord og bedømme individuelt fra båd til båd. Vi mener selv, at vi har en god stabilitet. Derfor mener jeg ikke, det er nødvendigt for os at bruge tusinder af kroner på at sænke vores tyskertræk. Vi har allerede et system, der fungerer upåklageligt, siger han. FAKTABOKS Teknisk forskrift om anvendelse af Tyskertræk : Forskriften finder anvendelse på ethvert skib, som fisker med et arrangement, som i et drej automatisk flytter redskabernes trækpunkt over i den side, hvortil skibet drejer, eller indebærer en risiko herfor, hvis redskaberne får bundhold ( Tyskertræk ). Redskaberne skal hurtigt kunne frigøres fra styrepladsen. (Gælder fra ). Redskabernes trækpunkt skal være placeret så lavt som muligt og aldrig højere end lønningen. (Gælder fra ). Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik Kapitel 5 side 85 Fiskeri med garn Fiskeri med garn eller garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både fra kysten og senere på

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere