Willie Doherty: Secretion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Willie Doherty: Secretion"

Transkript

1 SMK forskningsplan Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning, publiceret i 2006 i tilknytning til SMK-udstillingen L.A. Ring På kanten af verden, udvides undersøgelserne til en decideret værkmonografisk analyse af L.A. Rings maleri Forår, 1895, på Den Hirschsprungske Samling. Maleriets kontekst, forarbejder og fortolkning samt placering i en genretradition vil indgå som centrale elementer i projektet. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid. Formidling: Artikel til katalog, udgivet 2013 i tilknytning til udstilling på Den Hirschsprungske Samling. Joakim Skovgaards altertavle Den store nadver, I forlængelse af restaureringen af Joakim Skovgaards store altertavle i Klaksvik på Færøerne er der taget initiativ til at udgive en publikation, der såvel dokumenterer restaureringen som præsenterer en række af de kunst- og kulturhistoriske kontekster, værket kan indskrives i. Nærværende undersøgelse sigter mod at tilvejebringe den nødvendige viden om værkets genese, betydning for Skovgaard og placeringen i hans oeuvre med henblik på at kunne skrive en værkmonografisk artikel. Projektperiode: 2013 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid. Formidling: Artikel til publikation, udgivet ultimo MALERI- OG SKULPTURSAMLINGEN Førsteinspektør, seniorforsker, mag.art. Marianne Torp Danh Vo, We The People Danh Vo er i øjeblikket i gang med et omfattende projekt: Han er ved at få fremstillet en nøjagtig kopi af frihedsgudinden på et metalværksted i Shanghai Den originale statue er skabt af den franske billedhugger Frédéric Auguste Bartholdi 1886 og opstillet på Liberty

2 Island i New Yorks havn, den er 22 meter høj. Ligesom originalen fremstilles Vos kopi i kobberplade, men i modsætning til originalen vil Vo ikke sammensplejse de mange enkeltdele, men i stedet udstille dem adskilt i mindre grupper. De fleste dele er tilsyneladende abstrakte og ligner umiddelbart abstrakte modernistiske skulpturer, men pludselig får man øje på en del af en finger, fakkel eller hoved og forstår at alle de skulpturer i virkeligheden er figurative. SMK viser udstillingen over et år, og undervejs vil nogle elementer sendes videre til andre udstillinger, mens andre kommer til efterhånden som de bliver færdige på værkstedet i Shanghai. I alt rejser omkring 120 af i alt ca. 350 dele gennem SMK. Vo har i mange af hans tidligere værker interesseret sig for objekter, som på en eller anden måde er centrale i den vestlige verdens selvforståelse og som markerer centrale begivenheder eller forhold i verdenshistorien. Frihedsgudinden er et af de helt centrale symboler i den amerikanske identitetsikonografi. Hun er symbolet på den nye demokratiske nation og det første generationer af immigranter så ved ankomsten til det forjættede land. Vo s egen familie havde egentlig håbet at kunne immigrere til USA, men de endte som bekendt i Danmark. Paradoksalt nok har hans vietnamesiske far hele sit liv været opfyldt af en drøm om USA og amerikanske værdier og forbrugsgoder. Dermed er dette værk typisk for Vo, der ofte sætter fokus på punkter hvor den private historie, drøm og begær indlejres i den overordnede (verdens-)historie. Projektperiode: Øvrige deltagere: Teknisk koordinator Bodil Olsson, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg.. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstid. Yderligere forventet tidsforbrug: ½ måned inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Udstilling, udstillingstekst, kunstner-interview, formidling på hjemmeside. Willie Doherty: Secretion Projektet vises i x-rummet som del af en undersøgelse af krydsfeltet mellem film og kunst, som SMK har arbejdet kontinuerligt på i en årrække i samarbejde med CPH:DOX. Willie Doherty har netop belyst filmmediets potentiale i forhold til hans billedkunstneriske projekt. Siden begyndelsen af 90'erne har han skabt video- og filmværker, som låner fra filmgenrer som især dokumentar og suspense. Valget af Dohertys værk, som blev lavet til Documenta 13 i Kassel 2012, var netop baseret på disse undersøgelser af hans og den efterfølgende generation af kunstnere som arbejder med filmmediet. Installation i x- rummet blev til i tæt samarbejde med kunstneren. Under dokumentarfilmfestivalen vistes et kurateret program af hans tidligere film i museets biograf. Visningen af værket indgår desuden som en del af undersøgelsen i forhold til beslutningen om at erhverve værket til den permanente samling. Projektperiode: Øvrige deltagere: Inspektørassistent Tone Bonnén, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, teknisk koordinator Bodil Olsson, av-tekniker Jack Johnsen. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 1 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: ½ måned Formidling: Udstilling, udstillingstekst, materiale til hjemmesiden

3 x-rummet Det er ambitionen at lave en sammenhængende kurateret udstillingsrække af to årlige projekter i en tre-årig periode med nye værker, produceret til museet. Udstillingsrækken skal på en gang give et originalt bud på samtidskunsten lige nu og bidrage til museets fortsatte refleksion over sit idegrundlag, sin betydning og udvikling. Projektets dobbeltintention er således at pejle den aktuelle samtidskunst og reflektere over museet, som institution. Projektet er et forsøg på at diskutere de helt centrale funktioner, som museet er defineret af. Udstillingen vil forsøge at finde ind til kernen i disse principper, uddrage de stadig valide ideer, reflektere over dem for derigennem at opdatere dem i forhold til den aktuelle situation. Denne proces skal bæres af en række inviterede kunstnere, der allerede arbejder med temaer og problematikker, der ligger i forlængelse af disse overvejelser. Kunstnerne vil producere værker direkte til udstillingen i tæt dialog med museet. I sit museologiske pionerstudie Museums and the Shaping of Knowledge, anfører Eilean Hooper-Greenhill i 1992 en række spørgsmål, som er centrale for refleksionen over museumsinstitutionen. Udstillingsrækken baseres på værker, der på forskellig vis forholder sig til basale overvejelser bl.a. inspireret af Hooper-Grennhill: Hvordan konstrueres materielle ting som objekter i museet? Hvordan forventes individer at agere i museet? Hvordan konstrueres individer (publikum) som subjekter i museet? Hvad er relationen mellem rum, tid og objekt i museet? Projektet sammentænkes med SMKs medborgerskabsprojekt og forskellige brugerinddragende tiltag vil afprøves i forhold til formidlingen af de enkelte udstillinger. Projektperiode: Øvrige deltagere: Inspektørassistent Tone Bonnén, formidlere Marianne G. Bargeman og Nana Bernhard, kommunikationschef Lise Korsgaard, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, teknisk koordinator Bodil Olsson, redaktør Sven Bjerkhof mfl. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: 12 måneder Planlagt formidling: 6 udstillinger, opsamlende katalog, udstillingsfolder, undervisningsmateriale, brugerinddragende projekter, materiale til hjemmesiden Elmgreen & Dragset Den dansk-norske kunstnerduo Michael Elmgreen & Ingar Dragset har siden midten af 1990'erne slået deres navne fast på den internationale kunstscene. De er i dag nogle af Nordens allervigtigste kunstnere. Denne mid-career-udstilling på SMK er ikke desto mindre den første store udstilling af Elmgreen & Dragset i Danmark. Udstilling vil sammenfatte og præsentere centrale spor i kunstnernes omfattende produktion og folde deres værk. Gennem hele deres fælles ouevre har Elmgreen & Dragset arbejdet med større skulpturelle og installatoriske værker under hovedtitlen Powerless Structures. Titlen refererer til den franske filosof Michel Foucault, der opfatter både magt og strukturer som foranderlige størrelser. Inspireret af Foucault undersøger Elmgreen & Dragset i mange værker, hvad der sker når kendte strukturer fx et rums basale funktionalitet omformuleres, vendes på hovedet eller helt ophæves. Med Foucault er Elmgreen &

4 Dragset desuden optaget af, hvordan institutionelle og ideologiske konstruktioner er bestemmende for, hvad der overhovedet kan tænkes inden for en given epoke eller periode. Elmgreen & Dragset udfordrer vores vanetænkning når de skaber abrupte sammenstillinger af forskellige elementer og den uventede placering af velkendte genstande og hele rum i nye kontekster. En anden filosofisk inspirationskilde er Felix Guattari og Gilles Deleuzes tænkning, især deres begreb deterritorialisering, der defineres som en samtidig tilstedeværelse af flere tilstande, der ikke eksisterer i opposition til hinanden, men som netop bliver til og forandrer sig i en symmetrisk gensidighed". Elmgreen og Dragets værker opererer ofte i denne transitoriske zone, hvor det samme objekt eller det samme rum refererer til flere systemer på en gang. Værkerne blander dermed sine mangfoldige referencer og etablerer en mellemzone, hvor værkerne kan have flere samtidige betydninger og funktioner, fx være både skulptur og arkitektur eller på en gang referere til både et offentligt og privat rum. Disse filosofiske udgangspunkter er også redskaber i den særlige institutionskritik, som Elmgreen & Dragset etablerer i deres værker. Deres kritik er radikalt anderledes end 1960 erne og 70 ernes institutionskritik. Her var kunstnerne i opposition til institutionen, mens Elmgreen & Dragset kritiserer institutionen indefra. Så når de forholder sig (selv-) ironisk til kunstscenen, lige fra kunstsamlermiljøet, galleriverden, museerne og kunstneriske strategier, så anerkender de deres egen andel i de mekanismer, som konstituerer denne verden. Udstillingen vil følge og udfolde disse spor gennem kunstnernes oeuvre og bliver på den måde ikke en konventionel retrospektiv og kronologisk organiseret udstilling. Projektperiode: Øvrige deltagere: Inspektørassistent Tone Bonnén, formidler Annette Rosenvold Hvidt, kommunikationsmedarbejder Sofie Linde, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, teknisk koordinator Bodil Olsson, redaktør Sven Bjerkhof mfl. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 1 måned Yderligere forventet tidsforbrug: 12 måneder Planlagt formidling: Udstilling. katalog, udstillingsfolder, undervisningsmateriale, brugerinddragende projekter, materiale til hjemmesiden mm Overinspektør, seniorforsker, dr.phil. Kasper Monrad C. W. Eckersberg C. W. Eckersberg ( ) er siden sin levetid blevet betragtet som hovedskikkelse i den danske kunsts historie. Den grundlæggende forskning i hans kunst fandt sted omkring forrige århundredskifte, men især i de seneste 30 år er hans værker taget op til grundig fornyet undersøgelse, og der er anlagt nye synsvinkler på mange sider af hans kunst. Formålet med forskningsprojektet vil derfor være dels at foretage nyvurdering af denne mangesidede forskning, dels at afsøge, om nye indfaldsvinkler og nye tematiske opdelinger og sammenstillinger af værkerne vil kunne afkode nye aspekter og nye sammenhænge i hans kunst. Samtidig vil der ligge en formidlingsmæssig udfordring i at anskueliggøre forskningsresultaterne på den udstilling, der er planlagt til 2016 på Statens Museum for Kunst. I mange år var den fremherskende opfattelse, som Emil Hannover grundfæstede med sin kunstnermonografi fra 1898, at Eckersberg var en overvejende naturalistisk kunstner. Selv om der flere gange blev sat spørgsmålstegn ved denne anskuelse, blev den først for alvor

5 anfægtet med Erik Fischers skelsættende artikel Eckersbergs harmoniske univers fra Her slog han til lyd for, at kunstneren sideløbende med sine naturstudier også anlagde en ideel anskuelse af tilværelsen. Siden da er opfattelsen af Eckersberg nuanceret og bredt ud ved bidrag fra en lang række forskere. Det er tanken at foretage en kritisk vurdering af forskningsbidragene og søge at belyse de nye synsvinkler på hans kunst på udstillingen og i udstillingens katalog. Projektperiode: Øvrige deltagere: Andre forskere ved SMK samt kolleger ved Louvre, Paris Finansiering/Hidtidigt tidsforbrug: En måned inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: To år inden for normal arbejdstidsfordeling. Planlagt formidling: Forskningen formidles i udstillingen og dens katalog. Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Dorthe Aagesen Asger Jorn - retrospektiv En undersøgelse af hovedtræk i Asger Jorns værk herunder især diversiteten i hans virke og relationen mellem de forskellige facetter. Undersøgelsen skal ligge til grund for en retrospektiv udstilling om kunstneren, der skal vises i anledning af 100-året for hans fødsel i foråret Udstillingen har som mål at beskrive Jorns kunstneriske virke i al sin kompleksitet, dvs. den vil ikke blot inkludere hans produktion i traditionelle medier som maleri, skulptur og grafik, men basere sig på en udvidet forståelse af hans kunst og også medtænke hans aktivitet som kulturel aktør, igangsætter, organisator, forfatter og teoretiker. Et komplekst krydsfelt af inspirationer, sociale relationer og æstetiske og kulturelle diskurser var med til at forme Jorns virke og kan bidrage til at forklare, hvad hans kunstneriske projekt handler om. Udstillingen er i udgangspunktet tænkt som en kronologisk anlagt præsentation af oeuvret under samtidig hensyntagen til centrale begreber, der optog Jorn (fx banaliteter, myten, spontanitet, formspørgsmålet, sammenlignende vandalisme, triolektikken, det nordiske, detournement, patafysik og revolutionær konservatisme). Ud over at samle en række af Jorns væsentligste værker, vil hver sektion i udstillingen introducere de samfundsmæssige, politiske, videnskabelige og kunstneriske diskussioner, som værkerne forholder sig til. Dvs. Jorns mange interesseområder vil for første gang blive fuldt integreret i en omfattende præsentation af hans kunst. Sigtet er at undersøge Jorns særlige arbejdsform og revurdere dens betydning. Projektperiode: Øvrige deltagere: Silkeborg Kunstmuseum, ph.d. stipendiat Helle Brøns Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Yderligere forventet tidsforbrug: 8 måneders forskning inden for normal arbejdstidsfordeling suppleret med 4 måneders frikøb Planlagt formidling: Forskningen formidles i konferencer, udstilling, samt katalog The Cultural History of the Nordic Avant-Garde

6 Deltagelse i en tværfaglig redaktionsgruppe der forbereder et engelsksproget bogværk i fire bind om avantgardekunstens historie i de nordiske lande. Projektperiode: 2006 Øvrige deltagere: Tania Ørum, Marianne Ping Huang, Torben Jelsbak (Københavns Universitet), Per Stounbjerg (Århus Universitet) Rikard Schönström (Lunds Universitet) Benedikt Hjartarson (Islands Universitet), Hubert van den Berg (Adam Mickiewicz University Poznan) Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Planlagt formidling: Resultaterne af forskningsprojektet skal publiceres i ovennævnte bogværk, hvoraf bind 1 udkommer i Samlingen af fransk maleri og skulptur, 20. århundrede Indsamling og bearbejdning af materiale vedrørende museets samling af moderne fransk kunst. Rumps Samling, der udgør kernen i museets franske samling, har hidtil kun været behandlet i forbindelse med udstillinger og publikationer om enkeltkunstnere eller om Rumps samlervirksomhed. Hensigten med dette projekt er at skabe et overblik over den franske samling i sin helhed og over den forskning, der hidtil er bedrevet i relation til museets værker. Den ny præsentation af samlingen har givet anledning til at undersøge omstændighederne omkring samlingens tilblivelse på ny og hvorfor den er sammensat, som den er og samtidig overveje, hvordan den bedst præsenteres for publikum. I har indsatsen i øvrigt været koncentreret om at tilvejebringe information om Matissesamlingen med henblik ovennævnte udstillingsprojekt. Projektperiode: løbende Øvrige deltagere: Ingen Finansiering: Intern. Forventet tidsforbrug: Ca. 4 års forskning inden for normal arbejdstidsfordeling evt. suppleret med 4-6 måneders frikøb. Planlagt formidling: Projektet skal på længere sigt føre til en publikation om samlingen. Museumsinspektør, forsker, cand.mag. Birgitte Anderberg 1960 erne og 70 erne - Kunsten i et udvidet felt 1960 ernes og 70'ernes kunstscene var på mange måder skelsættende. Kunstens vertikale akse blev brudt af kulturens horisontale felt, og det implicerede en radikal ombrydning af forestillingen om, hvad kunst kunne være og hvad kunst kunne gøre. Mange facetter af denne ombrydning er beskrevet på internationalt plan. Danmark var også en vigtig scene i perioden anskuet både i relation til overordnede historikker og til andre nationale scener. I en dansk sammenhæng savnes imidlertid en dækkende og dybdeborende præsentation af periodens tværæstetiske eksperimenter og den stadige udfordring af værkbegrebet. Der er derfor et behov for at få kortlagt og analyseret de tværæstetiske og multimediale eksperimenter, der fandt sted i 1960 ernes danske kunst med vægtning af den historiske kontekst inden for hvilken, de nye satsninger og udtryk kom til verden: F.eks. den ny teknologi og medierevolutionen, der slår igennem i

7 samfundet og gennemtrænger hverdagslivet, udviklingen i sociale og seksuelle roller på baggrund af en række medicinske, ideologiske, økonomiske, sociale og moralske forandringer, samt ombrydningen af grænserne mellem privat og offentligt. Projektet rummer såvel en historisk dimension med udforskning af en række emner i 60erne og 70erne som en metodisk og teoretisk dimension, der angår de udfordringer som dette historiske skred udgør for museumsinstitutionen. Projektet er således vigtigt ikke blot på grund af periodens kunsthistoriske betydning, men også som indgang til samtidskunsten. Projektperiode: Øvrige deltagere: Samarbejde med bl.a. Museet for Samtidskunst Finansiering/tidsforbrug: 4 måneders forskningsfrikøb i , samt 4 måneder indenfor normal arbejdstid. Hidtidigt tidsforbrug: 1 måned inden for normal arbejdstid. Planlagt formidling: Projektet vil udmønte sig i en udstilling samt artikler til såvel forskningsrettede som formidlingsrettede publikationer. Ph.d.-projekt: 1960ernes og 1970ernes danske kunst med særligt henblik på kønsperspektivet) Med udgangspunkt i nyere teorier om kønnet undersøges udvalgte værker af mandlige og kvindelige kunstnere såvel som kunstinstitutionelle (magt)forhold, med det formål at åbne en ny forståelse af helt centrale aspekter af tidens progressive kunst og at problematisere kvindelige kunstneres beskedne rolle i den hidtidige kunsthistorieskrivning. Projektet er tilknyttet Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hovedvejleder er lektor Tania Ørum, bivejleder er museumsinspektør Vibeke Knudsen, Statens Museum for Kunst Projektperiode: 1. februar marts 2009 samt foråret 2013 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering: SMK 2 år (fuld tid) og Georg Brandes Skolen 1 år (fuld tid) Yderligere forventet tidsforbrug: 3 mdr. uden for arbejdstid Formidling: Projektet afsluttes med en ph.d. afhandling. Dele af projektet er undervejs blevet publiceret i SMK Art Journal og i andre sammenhænge The Nordic Avant-Garde History Deltagelse i en tværfaglig redaktionsgruppe der forbereder et engelsksproget bogværk i fire bind om avantgardekunstens historie i de nordiske lande. Projektperiode: 2008 Øvrige deltagere: Tania Ørum, Marianne Ping Huang (Københavns Universitet), Henrik Kaare Nielsen (Århus Universitet), Benedikt Hjartarson (Islands Universitet), Andreas Engstrøm, Jesper Olsson (Stockholm Universitet), Audun Lindholm (Oslo Universitet) Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Forventet tidsforbrug: 1 måned inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Resultaterne af forskningsprojektet skal publiceres i ovennævnte bogværk.

8 Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. Eva de la Fuente Pedersen Flora og fauna i 1600-tallets Nordeuropæiske maleri Med restaureringen af Kobberstiksamlingens unikke Gottorfer Codex et malet inventarium over et levende fyrsteligt blomsterkunstkammer - har vi en fin anledning til at sætte fokus på blomsten som motiv i kunsten. Fra gammel tid har malerisamlingen en række tyske, flamske og hollandske blomster- og frugt-stilleben. Mange af disse malerier lever en hengemt tilværelse i magasiner og som deposita på slottene og er ikke tidligere blevet videnskabeligt undersøgt og publiceret. Vi ved ikke med sikkerhed hvad, der gemmer sig under den gulnede fernis. Mange af malerierne har gamle tilskrivninger og flere af dem er aldrig blevet tilskrevet nogen kunstner. I et samarbejde med vore konservatorer omkring kommende restaureringer af dele af stilleben samlingen vil vi forhåbentlig kunne sige mere herom. Med udgangspunkt i et kontekstualiserende studie, som vinkler materialet ud fra verdenssyn, genrens historie og placering i samtidens kunstteoretiske litteratur vil problematiseringerne blive indenfor rammerne af en kunsthistorisk hermeneutisk fortolkningsmodel. Projektperiode: Øvrige deltagere: Hanne Kolind Poulsen, BVA Finansiering/tidsforbrug: 7 måneder indenfor normal arbejdstid Planlagt formidling: udstilling, katalog 1. Delprojekt af Flora og fauna Et særligt felt indenfor museets stillebensamling udgøres af den unikke samling af 5 malerier af Elias van den Broeck (Antwerpen 1649/50 Amsterdam 1708), som både virkede i Nord- og Syd-Nederlandene. Malerierne har i generationer været del af rum udsmykningen på de kongelige slotte Fredensborg og Amalienborg, hvortil flere af dem blev erhvervet i midten af 1700-tallet. I forbindelse med restaureringen af Elias van den Broeck og andre barokmaleres blomsterstilleben vil museets forskere gennemføre undersøgelser af maleriernes teknik, proveniens og placering indenfor 1600-tallets nordeuropæiske maleris historie. I samarbejde med Bevaringsafdelingen har det været muligt at opnå støtte til konservering fra Kress Foundation. Som en udløber af Flora og fauna forskningsprojektet pågår en undersøgelse vedrørende maleriernes proveniens. Projektperiode: Øvrige deltagere: BVA, CATS Finansiering/tidsforbrug: ½ måned indenfor normal arbejdstid. Planlagt formidling: artikel 2. Delprojekt af Flora og fauna Den flamsk-hollandske kunstner Margaretha Haverman (virksom ) har ikke efterladt sig mange spor. Ud over maleriet i museets samling kender man kun ét andet (New York). Nogle kilder vil vide Margaretha kun blev 29 år. Hun voksede op i Amsterdam, og var i lære hos den berømte Jan van Huysum, hvis stil hun gjorde til sin egen. Det sparsomme oeuvre og det faktum, at hun er Van Huysums eneste kendte elev gør hende til noget helt særligt i kunsthistorien. De to tyske kunstnere Franz Werner von

9 Tamm ( ) og Dominicus Gottfried Waerdigh ( ) var også meget påvirkede af Jan van Huysums stil. De virkede oprindeligt i Hamburg, men for Werner von Tamm gælder, at han rejste til Rom og siden Wien. Museets samling rummer fire meget fine værker af ham, og to af Waerdigh, som tilgik de kongelige samlinger på et meget tidligt tidspunkt. I samarbejde med Bevaringsafdelingen har det været muligt at opnå støtte til konservering af disse 7 malerier fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal. Som en udløber af Flora og fauna forskningsprojektet pågår en undersøgelse vedrørende maleriernes proveniens. Projektperiode: Øvrige deltagere: BVA, CATS Finansiering/tidsforbrug: ½måned indenfor normal arbejdstid. Planlagt formidling: artikel En nyerhvervelse Takket være en donation fra Ny Carlsbergfondet har museet været i stand til at erhverve et ældre maleri med en dramatisk og yderst sjælden ikonografi. Maleriet blev erhvervet på en auktion hos Bruun Rasmussen i 1965 af en privat kunstsamler, hvis efterkommere tilbød museet at købe det. I auktionskataloget tilskrives det den flamske kunstner Cornelis de Vos (c. 1584, Hulst Antwerpen 1651). I forbindelse med en ny præsentation af museets samling af Europæisk kunst er et forskningsprojekt igangsat for at afdække motivets litterære og visuelle kilder. Den tidligere ejerhistorie er ukendt, men forskningsprojektet vil muligvis også nå til ny viden om proveniensen. Projektperiode: Øvrige deltagere: ingen Finansiering/tidsforbrug: 1 måned indenfor normal arbejdstid Planlagt formidling: artikel Napoli i tidlig moderne tid Den 26. november 2010 slog Statens Museum for Kunst dørene op for udstillingen Europæisk Kunst , en ny præsentation af museets ældste kunstværker. Under gennemgangen af samlingerne blev vi opmærksomme på en gruppe malerier med relation til Napoli fra tallet. Det viste sig hurtigt at være en meget stor konserveringsmæssig opgave at få gjort malerierne udstillingsklar alt for omfattende til at kunne realiseres indenfor rammerne af nyophængningen. I samarbejde med Bevaringsafdelingen har det efterfølgende været muligt at opnå støtte til konservering af en gruppe på 10 af disse malerier fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal. Parallelt med restaureringerne vil pågå en kunsthistorisk forskning, som ser bredt hermeneutisk og samlingshistorisk på materialet. Flere af 1600-tallets neapolitanske malere arbejdede ikke alene i Italien, men også i Spanien. Det er ikke så mærkeligt eftersom Napoli hørte under det spanske kongerige i perioden og blev regeret af spanske vicekonger. De neapolitanske kunstnere var mestre i at bevæge og engagere betragteren i en billedverden fuld af lidelse, mystik og uhygge. Begrebet bevægelse er et af barokkens store æstetiske ledemotiver, bevægelse i tid og rum, den følelsesmæssige bevægelse hos billedverdenens aktører og den bevægelse, som betragteren hensættes i

10 gennem betragtningen af kunstværket. Det bevægede og det bevægende var begreber, som kunsten lånte fra retorikken, det gælder i særlig grad den neapolitanske skole. Projektperiode: Øvrige deltagere: BVA, CATS Hidtidigt tidsforbrug: ½ måned indenfor normal arbejdstid. Planlagt formidling: artikel Museumsinspektør, forsker, ph.d. Henrik Ole Holm Dansk kunst og national identitet Som en del af og et bidrag til at nuancere og kvalificere diskussionen vedrørende en dansk billedkunstnerisk kanon vil forskningsprojektet beskæftige sig med, hvorledes bl.a. dansk Guldalderkunst og nationalromantikkens billedkunst, som en væsentlig del af den danske kulturarv, har været medvirkende til at skabe og understøtte forestillinger omkring den nationale identitet. Hvordan har museerne, kunsthistorikerne og kritikerne m.fl. udstillet og skrevet om Guldalderen i relation til udviklingen af den nationale identitet. Det indledende arbejde bestod i at opnå kendskab til litteraturen om emnet og at holde sig løbende orienteret om udviklingen i kanondebatten og i den netop overståede del af projektperioden har fokus været på deltagelse i internationale konferencer og udarbejdelsen af artikler, der har fokuseret på den aktuelle kanon- og nationalismedebat. I den kommende periode vil der blive arbejdet dybere i forhold til det historiske materiale og koncentrationen vil ligge på at opstille forslag til værkudvalg og indhold., der har relation til problemstillingen og som kan realiseres i forbindelse med nyophængningen af museets samling af ældre dansk kunst. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen. Finansiering: Inden for alm. arbejdstid. Hidtidigt tidsforbrug: 25 % af arbejdstiden. Yderligere forventet tidsforbrug: Som ovenfor. Gennemført formidling: Deltagelse i nyophængningen af Dansk kunst før Foredrag om dansk kunst og kanon; papers til konferencer i udlandet samt artikler i relevante tidsskrifter, herunder SMK Art Journal og til kataloget Aftenlandet, Thorvaldsens Museum, 2011; til tidsskriftet Kritik (206): Liberalismen og dansk kunst Guldalderens opfindelse, Gyldendal, Foredrag om væsentlige problemstillinger indenfor kunsthistorien efter Donald Preziosis: The Art of Art History. A Critical Anthology. Ph.d.-stipendiat, mag. art. Helle Anita Brøns Asger Jorn og avantgarden. Køn og kunstnerrolle Ph.D afhandlingen indgår som forskningsmæssig basis for en retrospektiv udstilling om kunstneren, der skal vises i anledning af 100-året for hans fødsel i Asger Jorn nægtede at anerkende modsætningsforholdet mellem en regressiv, apolitisk modernisme

11 og et tilsvarende fordrejet heltebillede af avantgarden. Alligevel har den kunsthistoriske reception af hans værk enten været traditionelt modernistisk med fokus på maleri, formalisme og biografi eller set udelukkende på hans teoretiske og avantgardistiske praksis. Dette projekt skal undersøge hans udfordring og nuancering af det gængse forhold mellem modernisme, avantgarde og postmodernisme. Det skal analysere, hvordan han sammenblander kunstnerollerne og giver den som både politisk modernist, "konservativ" avantgardist og aktivistisk gruppe-organisator, der altid forlader grupperne, så snart de er blevet etablerede. En væsentlig del af projektet er en undersøgelse af den kønsdiskussion, som udspiller sig i hans malerier, hans teoretiske tekster og hans ageren i europæiske avantgardegrupper. I maj 2012 afholdtes i samarbejde mellem Museum Jorn og SMK et internationalt forskerseminar om Jorns kunstneriske og teoretiske praksis med deltagelse af 24 danske og udenlandske forskere fra forskellige fagområder (arkitekter, kunstnere, kunsthistorikere, fysikere, litterater, historikere). Seminaret forløb over to dage og blev afholdt på Museum Jorn. Projektperiode: 1. september september 2014 Øvrige deltagere: Projektet er et samarbejde mellem SMK og Museum Jorn og er knyttet til forskerskolen ved Københavns Universitet. Finansiering: Samfinansieret af SMK, Museum Jorn, Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen Planlagt formidling: Foruden afhandlingen formidles forskningen gennem symposier, udstilling, artikler, samt udstillingskatalog. Der er i 2012 bl.a. publiceret en artikel i tidsskriftet October samt leveret flere konferencepapers. Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Jeppe Priess Gersbøll Ritratto ad Infinitum. En undersøgelse af italienske portrætters funktioner fra renæssance til barok belyst ved værker i Statens Museum for Kunst og Nivaagaards Malerisamling I lyset af de seneste årtiers nytænkende og bredere anlagte udforskning af portrætkunsten i den italienske renæssance og barok er det intentionen med ph.d.-projektet at foretage en række analyser af værker i Statens Museum for Kunst og Nivaagaards Malerisamling med henblik på at forstå portrætterne ud fra deres oprindelige betydninger og funktioner. Der arbejdes frem mod det mål ved at foretage undersøgelser af værkernes proveniens, deres formsprog og ikonografi, deres typologi og hele iscenesættelse og retorik, til deres forankring i kunstneriske, sociale og kulturelle miljøer. I relevant omfang vil disse undersøgelser blive suppleret med mere overordnede betragtninger om forholdet mellem udviklingen i individforståelsen fra renæssance til barok og den måde de portrætterede fremstilles på, dvs. et antropologisk aspekt, hvor kropssprog, gestik og fysiognomi kommer i centrum ved udforskningen af de udvalgte værker. Materialet i de to samlinger spænder vidt og omfatter både maleri og skulptur, men søges forbundet geografisk, tematisk og typologisk: Fra familieportrættet over fyrsteportrættet til de adskillige portrætterede, hvis identitet (endnu) ikke er os bekendt. Hovedvægten i projektet ligger i Cinquecento med fokus på samlingernes vigtigste portrætter af Lotto, Parmigianino, Barocci, El Greco og

12 Anguissola. Behandlingen af barokken kredser om Berninis portrætbuster. Med henblik på værkundersøgelsernes holdbarhed og nuancebredde er det planen at inddrage teknisk kunsthistorie i projektet. Et eller flere værker vil være genstand for et samarbejde ml. kunsthistorie og konservering, som integreres i afhandlingen. Projektperiode: 1. september september 2015 Øvrige deltagere: Projektet er et samarbejde mellem SMK og Nivaagaards Malerisamling Stipendiaten er indskrevet ved Københavns Universitet Finansiering: Samfinansieret af Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriets ph.d.-pulje Hidtidigt tidsforbrug: 4 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: 2 år og 8 måneder Planlagt formidling: Foruden afhandlingen laves to fokusudstillinger på SMK og Nivaagaard på baggrund af den nye forskning. Desuden er det hensigten at arrangere et seminar om portrætkunst på SMK i løbet af projektet. Hertil kommer publicering af artikler og videreudvikling af teknisk kunsthistorie i forhold til forskningsfeltet i dialog med danske og udenlandske institutioner. Ph.d.-stipendiat, mag.art. Jesper Svenningsen At samle på kunst i Danmark. Private kunstsamlere og -samlinger Enhver kunstsamling er et produkt af sin tid, og når vores museumssamlinger er sammensat, som de er, skyldes det i høj grad, hvad private samlere opstøvede og skaffede til landet i løbet af i og 1800-tallet. Mange af disse private samlinger nød i deres samtid stor berømmelse, men er i dag er stort set glemt. Kun de samlinger, der helt eller delvist kom i kongens eje eller på anden måde er bevaret mere eller mindre intakte, har fået opmærksomhed. Langt størsteparten af landets ældre kunstsamlinger er derimod forblevet ubeskrevne, og et generelt studie af den danske samlerhistorie af kunstsamleriets omfang, mekanismer og tendenser er aldrig blevet forsøgt. Det er derfor min hensigt, at underkaste den private indsamling af billedkunst en nærmere undersøgelse, for at kortlægge hvad og hvordan, der til forskellige tider er blevet indsamlet, hvordan samlingerne er blevet præsenteret, og hvilke sammenhænge samlingerne har skullet indgå i. Mit mål er, kort sagt, at analysere de skiftende samlerkulturer i Danmark. Projektperiode: 1. september august 2015 Øvrige deltagere: Projektet er tilknyttet Graduate School Art på Aarhus Universitet Finansiering/tidsforbrug: Projektet er finansieret af et Mads Øvlisen Scholarship fra Novo Nordisk Fonden Formidling: Foruden afhandlingen formidles forskningen i artikler i danske og internationale tidsskrifter, papers og et seminar Nicolai Abildgaard som kunstsamler Abildgaard ejede en stor samling malerier, tegninger og grafik af ældre mestre, og det har vist sig muligt at identificere mange af værkerne, der for en stor del af tegningernes vedkommende befinder sig i KKS. Samlingens rekonstruktion har hidtil unddraget sig

13 forskningen, fordi dokumenterne vedrørende samlingen har været spredt mellem Rigsarkivet, Kunstakademiet og Kobberstiksamlingen. Det er kun ved at sammenholde disse dokumenter, at der viser sig et klart billede af samlingens skæbne. Projektperiode: Hidtidigt tidsforbrug: 3 uger Yderligere tidsforbrug: ca. 2 uger Samarbejdspartner: Chris Fischer Formidling: Dansksproget artikel Offentlige tilgængelige kunstsamlinger i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet Omkring år 1800 begyndte en række københavnske kunstsamlere at slå dørene op for offentligheden. Gennem samtidige omtaler og anmeldelser forsøger jeg at kortlægge, hvilke idéer der lå til grunde for denne pludselige bevægelse, der blev en forløber for de senere kunstmuseer. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: ca. 4 uger Formidling: Engelsksproget artikel i et internationalt tidsskrift Post.doc-stipendiat, ph.d. Matthias Wivel Tizians Portrætter En gennemgribende behandling af museets to Tizian-malerier, det tidlige såkaldte Portræt af Giovanni Bellini (ca. 1512) og det sene såkaldte Portræt af Willibald Imhoff den ældre (1560erne), som jeg udfører i samarbejde med Troels Filtenborg fra museets Bevaringsafdeling. Troels har foretaget en grundig teknisk analyse, som jeg sammenholder med en vurdering af billedernes plads i Tizians oeuvre med henblik på international publikation. I den sammenhæng arrangerede jeg d. 9. marts et lille forskerseminar på SMK med bl.a. Professor Paul Joannides fra University of Cambridge, Jill Dunkerton, seniorkonservator på National Gallery i London, og Antonio Mazzotta, Ph.D.-studerende ved universitetet i Milano. Det kom der en produktiv dag ud af og der foreligger en udførlig rapport til intern brug på museet. Min artikel om det såkaldte Portræt af Giovanni Bellini har ligget klar siden sommeren, fordi vi afventede svar fra en potentiel låner om de ville bekoste en rensning af billedet. Låneren kunne ikke finde de nødvendige midler, så artiklen bliver nu forelagt en række relevante internationale tidsskrifter. Jeg præsenterede i øvrigt samme billede på Nordisk Netværk for Renæssancestudiers konference på Københavns Universitet d. 12 oktober. Artiklen om det såkaldte Portræt af Willibald Imhoff den ældre er fortsat under udarbejdelse.

14 Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet Øvrige deltagere: Bevaringsafdelingen, SMK; Department of the History of Art, University of Cambridge; National Gallery, London Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: 1 måned inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Artikler i internationale tidsskrifter, endagsseminar, konferencepaper. Venezianske renæssancetegninger Et centralt formål med mit forskningsprojekt er at erhverve mig større viden om veneziansk tegnekunst i renæssancen, og Tizians i særdeleshed. Jeg præsenterede i den forbindelse et paper om Tizians tegnekunst ved Renaissance Society of Americas årlige møde i Washington DC d. 24 marts Centralt for dette var en nyopdaget tegning af Tizian, som jeg efterfølgende har skrevet en artikel om, der nu er godkendt til publikation i The Burlington Magazine marts Dertil kom et paper om Leonardo, Giorgione og Tizian på konferencen Echoes in Art Florence c and Italian Painting i Lausanne d. 5 november 2012, organiseret af byens universitet i samarbejde med Chris Fischer fra SMK. Jeg har endvidere forelagt tre andre artikler - en om Tizians samarbejdspartner, grafikeren Giulio Bonasone, en om grafiske reproduktioner af Tizians berømte Venus og Adonismotiv, og en om en penseltegning på bagsiden af et relativt nyopdaget portræt malet af ham - til internationale tidsskrifter og afventer nu svar. Sidst men ikke mindst er jeg ved at arrangere en endagskonference om veneziansk tegnekunst på University of Cambridge, enten i foråret eller efteråret en konference, der har til hensigt at samle trådene på dette stadig ganske forsømte felt indenfor studiet af italiensk kunst, med deltagelse af så mange af de største eksperter på området som muligt. Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet. Øvrige deltagere: Bevaringsafdelingen; Department of the History of Art, University of Cambridge; British Museum. Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Artikler i internationale tidsskrifter, papers, seminar og konference. Tizians grafik Min Ph.D.-afhandling fra University of Cambridge (forsvaret 2010) er en monografisk præsentation og analyse af alle grafiske arbejder designet af Tizian og lavet efter hans værker indenfor hans levetid (c ), herunder et detaljeret ræsonneret katalog. Jeg arbejder nu på at omsætte min tekst til et manuskript med henblik på bogudgivelse. Pt. mangler jeg at tilføje et kapitel, samt foretager mindre justeringer i den eksisterende tekst. Dette kræver ekstra research i en håndfuld internationale samlinger til hvilket jeg har udarbejdet en rejseplan over de næste tre måneder. Projektperiode: 2013 Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet.

15 Forventet tidsforbrug: 4 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Manuskript med henblik på udgivelse som monografi Venezianske tegninger i KKS Bidrag til det ræsonnerede katalog over de ca. 250 venetianske tegninger i Den Kongelige Kobberstiksamling, som leder i Forskningscenter for Tegnekunst Chris Fischer er i færd med at udarbejde. Ved at skrive udvalgte tekster til kataloget, bliver jeg bedre rustet til min egen forskning på området. Jeg har pt. færdiggjort otte tekster, om tegninger af Domenico Campagnola og Stefano dall Arzere og forventer fortsat at bidrage med tekster i det omfang det viser sig muligt. Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet Øvrige deltagere: Chris Fischer, Center for Tegnekunst; Bevaringsafdelingen. Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Ræsonneret katalog. Post.doc-stipendiat, ph.d. Gry Hedin Kunst og videnskab Interaktionen mellem billedkunsten og naturvidenskaben ca Projektet har til formål at undersøge den tidlige modernitet i den danske guldalder ved at se på interaktionen mellem udviklingen af en realisme i kunsten og et dynamisk natursyn i naturvidenskaben. Inden for begge felter blev der i første halvdel af 1800-tallet lagt ny vægt på, at naturen var under stadig forandring. Dette medførte et begyndende opbrud i måden naturen blev beskrevet og gengivet på tallets ideal om at skildre det typiske og ideelle, som er tydelig i de store atlas-projekter Flora Danica (1761) og Zoologia Danica (1777), begyndte at vige for en betoning af det irregulære og foranderlige ved naturen. Dette kom til udtryk i tidens kortlægning af, hvordan planter, dyr og landskaber havde forandret sig over tid og varierede geografisk. Centrale værker i denne henseende er J.F. Schouws Grundtræk til en almindelig Plantegeographie (1822), J.G. Forchhammers Danmarks Geognostiske Forhold (1835), P.W. Lunds Blik paa Brasiliens Dyreverden för sidste Jordomvæltning ( ) og H.C. Ørsteds Aanden i Naturen (1850). Projektet undersøger, hvordan den samtidige billedkunst interagerede med naturvidenskaben, og hvordan begge forholdt sig til ambitionen om at registrere en natur under forandring. Det er projektets tese, at malere som C.W. Eckersberg, Christen Købke, P.C. Skovgaard, Johan Th. Lundbye og Dankvart Dreyer interagerede med tidens naturvidenskab, og at deres værker kan ses i sammenhæng med de spørgsmål, der optog tidens naturvidenskabsmænd. Man har peget på en voksende nationalfølelse som forklaring på de nye motiver og metoder, og på at malerne herigennem kom det borgerskab i møde, der var begyndt at blive en politisk magtfaktor. Imidlertid har billederne

16 et mellemværende med videnskabens naturbeskrivelser og metoder og kan analyseres i forhold til problemstillinger her, hvilket er emnet for dette projekt. Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet Øvrige deltagere: Ingen Formidling: Artikler og konferencepapers. KOBBERSTIKSAMLINGEN Førsteinspektør, seniorforsker Vibeke Vibolt Knudsen Tacita Dean - Tid og erindring Den engelske kunstner Tacita Dean (f.1965) er primært engageret i filmproduktion, men har sideløbende beskæftiget sig med både tegning og fotografi. Dertil kommer at hun i løbet af det første årti af den 21. århundrede har skabt et substantielt oeuvre bestående af fotogravurer, som er genstand for nærværende undersøgelse af hendes kunstneriske praksis. Det er hensigten med artiklen at indkredse forholdet mellem billedets autonomi på den ene side, og på den anden side Deans konstante kredsen om erindring og tid, fiktion og realitet, forhold, som hun i fotogravurens slørede og taktile materialitet udfolder serielt som et filmisk storyboard. Hun opsøger steder eller finder sit materiale på loppemarker i form af postkort eller private fotoalbummer, som hun bruger som afsæt til at konstruere narrativer om historiske eller nutidige handlinger, øjeblikke eller særlige begivenheder. Deans arkiv er en mental samling af objekter, tid og rum, hvor hendes værker altid indskriver sig i en konkret fortælling, der danner undertekst for hendes billeder og betinger hendes fascination af det, som har været, men er forsvundet eller er i færd med at forsvinde. Med repræsentationen af det forsvundne fastholder hun det og giver det så at sige evigt liv. Erindringen, hvad enten den er kollektiv eller knyttet til et enkelt individ, kommer til syne i glimt i hendes billeder, hvor man ikke kender den fulde historie eller personerne bag - en praksis, der kan være baseret på, at hun muligvis søger en verfremdungseffekt som et vilkår for den menneskelige erfaring, hvilket forstærker længslen efter nærhed. Fraværet af udfoldelsen af det emne eller subjekt, som værket tager udgangspunkt i, kan således være hendes egentlige motiv, som danner ramme om billedets autonomi, dets eget liv, uafhængigt af fortællingerne. Projektperiode: 2012/13 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Yderligere forventet tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Planlagt formidling: Katalog og udstilling i Kobberstiksamlingen jan Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Thomas Lederballe

17 Goya og Manet Undersøgelse af korrespondancer og inspirationsforvaltning i forholdet mellem grafikerne Édouard Manet og Francisco Goya. Projektperiode: April 2013-august 2014 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid i nævnte periode. Planlagt formidling: Udstilling i Kobberstiksamling, august-december Auguste Rodin Med udgangspunkt i Kobberstiksamlingens fem inddeponerede tegninger fra Rodins såkaldte sorte periode omkring 1880 skal der foretages en indkredsning af karakteren af hans brug af det todimensionale billedmedie. Undersøgelsen vil således inddrage værker fra også senere faser af oeuvret end 1880ernes mørke billeder. Projektperiode: oktober 2012-marts 2013; august Øvrige deltagere: Der ønskes etableret et samarbejde med Musée Rodin i Paris. Finansiering/hidtidigt tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid. Yderligere forventet tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid samt frikøb i ca. 3 mdr. Planlagt formidling. Udstilling i Kobberstiksamlingen i efteråret 2016 samt udgivelse af et større, forskningsbaseret udstillingskatalog i forbindelse hermed. Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Hanne Kolind Poulsen Gottorfer Codex Forskningsprojekt i forbindelse med restaureringen af Kobberstiksamlingens 4-binds blomster-bogværk, Gottorfer Codex samt 1-binds-værket, Det Grønne Florilegium. Forskningen er målrettet en efterfølgende udstilling i foråret 2013 med disse to bogværker som omdrejningspunkt. I udstillingen vil værkerne blive perspektiveret i forskellige vinkler. Forskningen retter sig især imod en diskussion af deres placering i den videnskabelige drejning, som botanikken og blomstermaleriet tog i midten af 1600-tallet. Forskningsprojektet foregår i tæt samarbejde med museets konservatorer, der i de seneste år har arbejdet på at restaurere værkerne. Projektperiode: Øvrige deltagere: Eva de la Fuente Pedersen, KMS; Niels Borring, Anja Scocozza og Christian Balleby Jensen, BVA Finansiering: inden for normal arbejdstid (ekstern finansiering af udstilling og katalog) Hidtidigt tidsforbrug: 16 mdr. inden for normal arbejdstid (samt 1 måned skriveorlov) Yderligere forventet tidsforbrug: 3 mdr. inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Udstilling og katalog

18 Magten, æren og dokumentationen: Maximilians æresport et lærestykke i branding. Maximilians Æresport (ca. 1518) er et stort værk på alle måder. Det er et træsnit sammensat af 195 blokke og måler ca. 4 x 3 meter i monteret tilstand. Det er et af Kobberstiksamlingens hovedværker og et hovedværk i 1500-tallets grafiske kunst, som Albrecht Dürers engagement i projektet har været med til at highlighte i kunsthistorien. KKS ejer både et monteret eksemplar samt et eksemplar i løse blade, begge i dets tidligste udgave. Det er tanken at sætte dette værk i spil i forhold til forskellige aspekter. Især spørgsmålet om hvordan man i begyndelsen af 1500-tallet legitimerede sin status og magt vil være centralt. Værket skal restaureres i løbet af Det vil kaste ny viden om det af sig, som vil være vigtig for forskningsprocessen. Projektperiode: Øvrige deltagere: Konservator Niels Borring Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Yderligere forventet tidsforbrug: et år inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Udstilling og katalog Ph.d.-stipendiat, mag.art. Liza Burmeister Kaaring Menneskeskildrerne i dansk grafik i 1950 ernes anden halvdel Ph.d.-projektet undersøger sammenhængen mellem menneskeskildrernes værker og den kolde krigs indvirkning på dansk kunst- og kulturliv i 1950 ernes anden halvdel. Menneskeskildrerne defineres som de kunstnere, der i perioden deltog i tre manifestudstillinger, alle med titlen Mennesket, og er: Palle Nielsen, Svend Wiig Hansen, Dan Sterup-Hansen, Reidar Magnus, Henry Heerup og Erling Frederiksen. På baggrund af rekonstruktioner og receptionsanalyser af de tre udstillinger analyseres samspillet mellem kunsten, det politiske liv og kulturlivet i perioden. Dette sker bl.a. gennem diskursanalyser, der vil undersøge periodens brug og forståelse af begreberne pessimister og optimister, der bl.a. benyttes i dagspressens anmeldelser af Mennesketudstillingerne. Brugen af begreberne analyseres bl.a. i forhold til tidens diskussioner af den socialistiske realisme, i forhold til debatter om kunstens formål og i forhold til debatten om atomvåben, der foregår i dagspresse og kulturtidsskrifter. Som en del af projektets bredere kultur- og periodestudie vil Mennesket-kunstnernes projekt yderligere blive analyseret og relateret til udvalgte dele af periodens øvrige kulturliv. Projektet vil derudover analysere kunstnernes udnyttelse af det grafiske medie og af det stilistiske udtryk, samt deres relation til traditionen fra Professor Aksel Jørgensen i både formel og indholdsmæssig forstand. Projektperiode: September 2011 august 2014 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering: Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriets ph.d.-pulje Hidtidigt tidsforbrug: 1 år og 4 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: 1 år og 8 måneder Planlagt formidling: Projektets undersøgelser vil undervejs i projektperioden blive formidlet i foredrag, papers og artikler. Derudover vil der med udgangspunkt i projektet blive

19 produceret formidlingsmateriale om Palle Nielsen til online universet Kunsthistorier. Projektforsker mag.art. Merete Sanderhoff, redaktør af Kunsthistorier Sharing is caring. Koordinrede indsatser for deling og åbenhed i dansk museumskultur En antologi bestående af en syntesedannende, fagfællebedømt hovedartikel samt kortere artikler skrevet af oplægsholderne fra Sharing is Caring-seminarerne Antologien vil skabe overblik over tendenserne i retning af åbenhed, inklusion og deling som grundprincipper i dansk museumskultur i begyndelsen af det 21. århundrede. Antologien udkommer i to versioner, dansk og engelsk. Alle artikler skrevet på dansk oversættes således til engelsk, og omvendt. Publikationen udgives under Creative Commons licens (CC-BY-NC). Hovedartikel (af Merete Sanderhoff) Hovedartiklen vil samle trådene fra 5 års arbejde med udvikling af digital museumspraksis på i det danske museumslandskab. Et værdimæssigt paradigmeskift er i gang, og SMK har i kraft af det 5-årige program SMK Digital haft gunstige betingelser for at fungere som en katalysator i udviklingen. Det har forandret SMK indefra (identitet, selvopfattelse, prioriteter, samfundsrolle, hovedmuseumsrolle), og gjort os i stand til at sætte initiativer i gang, der inviterer kollegamuseer til at deltage i en koordineret forandringsproces. Hovedartiklen vil redegøre for delingstendensen på internationalt plan med nedslag i prægnante pioner cases, beskrive fordele og udfordringer ved at samarbejde og etablere fælles løsninger på fælles udfordringer frem for at arbejde i siloer, samt argumentere for hvordan deling af digitaliserede ressourcer bedst understøtter museernes mission i det 21. århundredes netværksbaserede samfund. Projektperiode: November 2012 ultimo 2013 Øvrige deltagere: Sven Bjerkhof (grafisk redaktion), skribenter, fagfællebedømmere (ikke fastsat endnu) Planlagt formidling: Trykt publikation på dansk og engelsk (3.000 eksemplarer på hvert sprog) Finansiering: Kulturstyrelsen Hidtidigt tidsforbrug: 1 måned Yderligere forventet tidsforbrug: 1 år Kunsthistorier Kunsthistorier (http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/kunsthistorier/) er et online univers med forskningsbaseret formidling om kunst. Med udgangspunkt i SMK s kunstsamlinger byder et interaktivt webdesign på relationer og associationer mellem kunstnere og værker. Websitet forbinder sig med andre museer og privatsamlinger i Danmark og udlandet frem for at være et lukket kredsløb. Ambitionen er at matche internettets rhizomatiske flow med kunstens og kunsthistoriens dynamik. Indholdet kan tilgås fra mange forskellige vinkler og historierne fortælles og

20 kommenteres af en mangfoldighed af stemmer. Mens brugerne fordyber sig og undersøger materialet, skaber de deres egne spor gennem netværket af forbundne kunstnere og værker. Ved lanceringen af Kunsthistorier i januar 2011 var følgende kunstnere repræsenterede med en kort portrætfilm, en længere biografisk tekst, samt tekster om deres værker og relaterede temaer: Bjørn Nørgaard, Kirsten Justesen, Wilhelm Freddie, Vilhelm Lundstrøm, J.F. Willumsen, Niels Hansen-Jacobsen, L.A. Ring, Carl Bloch, Elisabeth Jerichau Baumann, C.W. Eckersberg, N.A. Abildgaard, C. N. Gijsbrechts Siden er dele af Kunsthistorier blevet oversat til engelsk (http://www.smk.dk/en/explorethe-art/art-stories/), og følgende kunstnere er tilføjet med portræt, værker og historier: Kristian Zahrtmann, Vilhelm Hammershøi, samt nye værker af og historier om Eckersberg I 2013 planlægges det at tilføje følgende kunstnere til sitet: Emil Nolde, Henri Matisse, Asger Jorn, Christen Købke, Wilhelm Bendz. Kunsthistorier præsenterer et udvalg af digitale funktionaliteter, som giver brugerne mulighed for at komme tæt på kunstværkerne fx ved hjælp af zoom, audiovisuel formidling, hotspots m.m. Kunsthistorier er baseret på en stærkt visuel tilgang til materialet, og universet byder på mange lag af information. Mulighederne for at udforske kunsthistorierne online kan fungere som forberedelse eller bearbejdning af museumsbesøg, men kan også opleves som en selvstændig formidling, uafhængigt af fysiske besøg på museer. I 2013 er det planen at opdatere Kunsthistorier universet, baseret på input fra brugertests foretaget i , særligt med henblik på at forbedre følgende punkter: Forside Navigation Brugervenlighed Interaktion/deltagelse Brugbarhed i undervisning Tilgængelighed på hjemmesiden samt i søgemaskiner Projektperiode: 2008 og frem (i drift fra januar 2011) Øvrige deltagere: Annette Rosenvold Hvidt og Henrik Holm (bidrager hver med 20 % af deres arbejdstid til indholdsproduktion). I 2013 er det desuden aftalt med Kasper Monrad og Leslie Anderson, at de vil levere nyt indhold til universet Planlagt formidling: 3-4 kunstnere med tilknyttede portrætvideoer, biografier, værker og historier per år Finansiering: inden for alm. arbejdstid Hidtidigt tidsforbrug: 4 år og 8 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: I drift

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

Profession sproglærer

Profession sproglærer sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 42, juni 2008 tema Profession sproglærer Offentligt ansatte, herunder sproglærere, udsættes i disse år for professions oprustning som modsvar

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om:

lpf NyhedsbrevNr. 3 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: lpf NyhedsbrevNr. 3 December 2003 Årgang 6 Temaer: Omsættelighed og Strategisk ledelse Læs bl.a. om: Fra kæft, trit og retning til moderne ledelse 4 pensionerede oberster skriver i øjeblikket på en bog

Læs mere

smk artjournal statens museum for kunst 2010-2011 copenhagen

smk artjournal statens museum for kunst 2010-2011 copenhagen smk artjournal statens museum for kunst 2010-2011 copenhagen smk artjournal 2010-2011 Artiklerne er fagfællebedømt The articles are peer-reviewed Redaktion Editor: Peter Nørgaard Larsen Forlagsredaktion

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Opsummering af seminaret NO MORE TALKING LET S DO SOMETHING ABOUT IT! Et interkulturelt seminar

Læs mere

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Tekla Canger Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Minoriserede unges biografiske fortællinger om uddannelse, normalitet og andethed En ph.d.-afhandling fra Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Kan man flytte solen?

Kan man flytte solen? Kan man flytte solen? Et aktionsforskningsprojekt om at bringe naturen ind i hverdagen på plejehjem Ph.D. af: Eva Algreen-Petersen Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Roskilde Universitet

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

De sunde overvægtige børn

De sunde overvægtige børn De sunde overvægtige børn Sundhedspædagogiske potentialer i arbejdet med overvægtige børn Ph.d.-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Mellem frihed og ufrihed

Mellem frihed og ufrihed Hvorfor bruger vi de transportmidler vi bruger og hvad er vores tilsyneladende rationaler for at gøre det på netop denne måde? Via mobilitetssociologiske briller analyseres hverdagslivets mobiliteter med

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere