Willie Doherty: Secretion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Willie Doherty: Secretion"

Transkript

1 SMK forskningsplan Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning, publiceret i 2006 i tilknytning til SMK-udstillingen L.A. Ring På kanten af verden, udvides undersøgelserne til en decideret værkmonografisk analyse af L.A. Rings maleri Forår, 1895, på Den Hirschsprungske Samling. Maleriets kontekst, forarbejder og fortolkning samt placering i en genretradition vil indgå som centrale elementer i projektet. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid. Formidling: Artikel til katalog, udgivet 2013 i tilknytning til udstilling på Den Hirschsprungske Samling. Joakim Skovgaards altertavle Den store nadver, I forlængelse af restaureringen af Joakim Skovgaards store altertavle i Klaksvik på Færøerne er der taget initiativ til at udgive en publikation, der såvel dokumenterer restaureringen som præsenterer en række af de kunst- og kulturhistoriske kontekster, værket kan indskrives i. Nærværende undersøgelse sigter mod at tilvejebringe den nødvendige viden om værkets genese, betydning for Skovgaard og placeringen i hans oeuvre med henblik på at kunne skrive en værkmonografisk artikel. Projektperiode: 2013 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid. Formidling: Artikel til publikation, udgivet ultimo MALERI- OG SKULPTURSAMLINGEN Førsteinspektør, seniorforsker, mag.art. Marianne Torp Danh Vo, We The People Danh Vo er i øjeblikket i gang med et omfattende projekt: Han er ved at få fremstillet en nøjagtig kopi af frihedsgudinden på et metalværksted i Shanghai Den originale statue er skabt af den franske billedhugger Frédéric Auguste Bartholdi 1886 og opstillet på Liberty

2 Island i New Yorks havn, den er 22 meter høj. Ligesom originalen fremstilles Vos kopi i kobberplade, men i modsætning til originalen vil Vo ikke sammensplejse de mange enkeltdele, men i stedet udstille dem adskilt i mindre grupper. De fleste dele er tilsyneladende abstrakte og ligner umiddelbart abstrakte modernistiske skulpturer, men pludselig får man øje på en del af en finger, fakkel eller hoved og forstår at alle de skulpturer i virkeligheden er figurative. SMK viser udstillingen over et år, og undervejs vil nogle elementer sendes videre til andre udstillinger, mens andre kommer til efterhånden som de bliver færdige på værkstedet i Shanghai. I alt rejser omkring 120 af i alt ca. 350 dele gennem SMK. Vo har i mange af hans tidligere værker interesseret sig for objekter, som på en eller anden måde er centrale i den vestlige verdens selvforståelse og som markerer centrale begivenheder eller forhold i verdenshistorien. Frihedsgudinden er et af de helt centrale symboler i den amerikanske identitetsikonografi. Hun er symbolet på den nye demokratiske nation og det første generationer af immigranter så ved ankomsten til det forjættede land. Vo s egen familie havde egentlig håbet at kunne immigrere til USA, men de endte som bekendt i Danmark. Paradoksalt nok har hans vietnamesiske far hele sit liv været opfyldt af en drøm om USA og amerikanske værdier og forbrugsgoder. Dermed er dette værk typisk for Vo, der ofte sætter fokus på punkter hvor den private historie, drøm og begær indlejres i den overordnede (verdens-)historie. Projektperiode: Øvrige deltagere: Teknisk koordinator Bodil Olsson, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg.. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstid. Yderligere forventet tidsforbrug: ½ måned inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Udstilling, udstillingstekst, kunstner-interview, formidling på hjemmeside. Willie Doherty: Secretion Projektet vises i x-rummet som del af en undersøgelse af krydsfeltet mellem film og kunst, som SMK har arbejdet kontinuerligt på i en årrække i samarbejde med CPH:DOX. Willie Doherty har netop belyst filmmediets potentiale i forhold til hans billedkunstneriske projekt. Siden begyndelsen af 90'erne har han skabt video- og filmværker, som låner fra filmgenrer som især dokumentar og suspense. Valget af Dohertys værk, som blev lavet til Documenta 13 i Kassel 2012, var netop baseret på disse undersøgelser af hans og den efterfølgende generation af kunstnere som arbejder med filmmediet. Installation i x- rummet blev til i tæt samarbejde med kunstneren. Under dokumentarfilmfestivalen vistes et kurateret program af hans tidligere film i museets biograf. Visningen af værket indgår desuden som en del af undersøgelsen i forhold til beslutningen om at erhverve værket til den permanente samling. Projektperiode: Øvrige deltagere: Inspektørassistent Tone Bonnén, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, teknisk koordinator Bodil Olsson, av-tekniker Jack Johnsen. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 1 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: ½ måned Formidling: Udstilling, udstillingstekst, materiale til hjemmesiden

3 x-rummet Det er ambitionen at lave en sammenhængende kurateret udstillingsrække af to årlige projekter i en tre-årig periode med nye værker, produceret til museet. Udstillingsrækken skal på en gang give et originalt bud på samtidskunsten lige nu og bidrage til museets fortsatte refleksion over sit idegrundlag, sin betydning og udvikling. Projektets dobbeltintention er således at pejle den aktuelle samtidskunst og reflektere over museet, som institution. Projektet er et forsøg på at diskutere de helt centrale funktioner, som museet er defineret af. Udstillingen vil forsøge at finde ind til kernen i disse principper, uddrage de stadig valide ideer, reflektere over dem for derigennem at opdatere dem i forhold til den aktuelle situation. Denne proces skal bæres af en række inviterede kunstnere, der allerede arbejder med temaer og problematikker, der ligger i forlængelse af disse overvejelser. Kunstnerne vil producere værker direkte til udstillingen i tæt dialog med museet. I sit museologiske pionerstudie Museums and the Shaping of Knowledge, anfører Eilean Hooper-Greenhill i 1992 en række spørgsmål, som er centrale for refleksionen over museumsinstitutionen. Udstillingsrækken baseres på værker, der på forskellig vis forholder sig til basale overvejelser bl.a. inspireret af Hooper-Grennhill: Hvordan konstrueres materielle ting som objekter i museet? Hvordan forventes individer at agere i museet? Hvordan konstrueres individer (publikum) som subjekter i museet? Hvad er relationen mellem rum, tid og objekt i museet? Projektet sammentænkes med SMKs medborgerskabsprojekt og forskellige brugerinddragende tiltag vil afprøves i forhold til formidlingen af de enkelte udstillinger. Projektperiode: Øvrige deltagere: Inspektørassistent Tone Bonnén, formidlere Marianne G. Bargeman og Nana Bernhard, kommunikationschef Lise Korsgaard, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, teknisk koordinator Bodil Olsson, redaktør Sven Bjerkhof mfl. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: 12 måneder Planlagt formidling: 6 udstillinger, opsamlende katalog, udstillingsfolder, undervisningsmateriale, brugerinddragende projekter, materiale til hjemmesiden Elmgreen & Dragset Den dansk-norske kunstnerduo Michael Elmgreen & Ingar Dragset har siden midten af 1990'erne slået deres navne fast på den internationale kunstscene. De er i dag nogle af Nordens allervigtigste kunstnere. Denne mid-career-udstilling på SMK er ikke desto mindre den første store udstilling af Elmgreen & Dragset i Danmark. Udstilling vil sammenfatte og præsentere centrale spor i kunstnernes omfattende produktion og folde deres værk. Gennem hele deres fælles ouevre har Elmgreen & Dragset arbejdet med større skulpturelle og installatoriske værker under hovedtitlen Powerless Structures. Titlen refererer til den franske filosof Michel Foucault, der opfatter både magt og strukturer som foranderlige størrelser. Inspireret af Foucault undersøger Elmgreen & Dragset i mange værker, hvad der sker når kendte strukturer fx et rums basale funktionalitet omformuleres, vendes på hovedet eller helt ophæves. Med Foucault er Elmgreen &

4 Dragset desuden optaget af, hvordan institutionelle og ideologiske konstruktioner er bestemmende for, hvad der overhovedet kan tænkes inden for en given epoke eller periode. Elmgreen & Dragset udfordrer vores vanetænkning når de skaber abrupte sammenstillinger af forskellige elementer og den uventede placering af velkendte genstande og hele rum i nye kontekster. En anden filosofisk inspirationskilde er Felix Guattari og Gilles Deleuzes tænkning, især deres begreb deterritorialisering, der defineres som en samtidig tilstedeværelse af flere tilstande, der ikke eksisterer i opposition til hinanden, men som netop bliver til og forandrer sig i en symmetrisk gensidighed". Elmgreen og Dragets værker opererer ofte i denne transitoriske zone, hvor det samme objekt eller det samme rum refererer til flere systemer på en gang. Værkerne blander dermed sine mangfoldige referencer og etablerer en mellemzone, hvor værkerne kan have flere samtidige betydninger og funktioner, fx være både skulptur og arkitektur eller på en gang referere til både et offentligt og privat rum. Disse filosofiske udgangspunkter er også redskaber i den særlige institutionskritik, som Elmgreen & Dragset etablerer i deres værker. Deres kritik er radikalt anderledes end 1960 erne og 70 ernes institutionskritik. Her var kunstnerne i opposition til institutionen, mens Elmgreen & Dragset kritiserer institutionen indefra. Så når de forholder sig (selv-) ironisk til kunstscenen, lige fra kunstsamlermiljøet, galleriverden, museerne og kunstneriske strategier, så anerkender de deres egen andel i de mekanismer, som konstituerer denne verden. Udstillingen vil følge og udfolde disse spor gennem kunstnernes oeuvre og bliver på den måde ikke en konventionel retrospektiv og kronologisk organiseret udstilling. Projektperiode: Øvrige deltagere: Inspektørassistent Tone Bonnén, formidler Annette Rosenvold Hvidt, kommunikationsmedarbejder Sofie Linde, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, teknisk koordinator Bodil Olsson, redaktør Sven Bjerkhof mfl. Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: 1 måned Yderligere forventet tidsforbrug: 12 måneder Planlagt formidling: Udstilling. katalog, udstillingsfolder, undervisningsmateriale, brugerinddragende projekter, materiale til hjemmesiden mm Overinspektør, seniorforsker, dr.phil. Kasper Monrad C. W. Eckersberg C. W. Eckersberg ( ) er siden sin levetid blevet betragtet som hovedskikkelse i den danske kunsts historie. Den grundlæggende forskning i hans kunst fandt sted omkring forrige århundredskifte, men især i de seneste 30 år er hans værker taget op til grundig fornyet undersøgelse, og der er anlagt nye synsvinkler på mange sider af hans kunst. Formålet med forskningsprojektet vil derfor være dels at foretage nyvurdering af denne mangesidede forskning, dels at afsøge, om nye indfaldsvinkler og nye tematiske opdelinger og sammenstillinger af værkerne vil kunne afkode nye aspekter og nye sammenhænge i hans kunst. Samtidig vil der ligge en formidlingsmæssig udfordring i at anskueliggøre forskningsresultaterne på den udstilling, der er planlagt til 2016 på Statens Museum for Kunst. I mange år var den fremherskende opfattelse, som Emil Hannover grundfæstede med sin kunstnermonografi fra 1898, at Eckersberg var en overvejende naturalistisk kunstner. Selv om der flere gange blev sat spørgsmålstegn ved denne anskuelse, blev den først for alvor

5 anfægtet med Erik Fischers skelsættende artikel Eckersbergs harmoniske univers fra Her slog han til lyd for, at kunstneren sideløbende med sine naturstudier også anlagde en ideel anskuelse af tilværelsen. Siden da er opfattelsen af Eckersberg nuanceret og bredt ud ved bidrag fra en lang række forskere. Det er tanken at foretage en kritisk vurdering af forskningsbidragene og søge at belyse de nye synsvinkler på hans kunst på udstillingen og i udstillingens katalog. Projektperiode: Øvrige deltagere: Andre forskere ved SMK samt kolleger ved Louvre, Paris Finansiering/Hidtidigt tidsforbrug: En måned inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: To år inden for normal arbejdstidsfordeling. Planlagt formidling: Forskningen formidles i udstillingen og dens katalog. Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Dorthe Aagesen Asger Jorn - retrospektiv En undersøgelse af hovedtræk i Asger Jorns værk herunder især diversiteten i hans virke og relationen mellem de forskellige facetter. Undersøgelsen skal ligge til grund for en retrospektiv udstilling om kunstneren, der skal vises i anledning af 100-året for hans fødsel i foråret Udstillingen har som mål at beskrive Jorns kunstneriske virke i al sin kompleksitet, dvs. den vil ikke blot inkludere hans produktion i traditionelle medier som maleri, skulptur og grafik, men basere sig på en udvidet forståelse af hans kunst og også medtænke hans aktivitet som kulturel aktør, igangsætter, organisator, forfatter og teoretiker. Et komplekst krydsfelt af inspirationer, sociale relationer og æstetiske og kulturelle diskurser var med til at forme Jorns virke og kan bidrage til at forklare, hvad hans kunstneriske projekt handler om. Udstillingen er i udgangspunktet tænkt som en kronologisk anlagt præsentation af oeuvret under samtidig hensyntagen til centrale begreber, der optog Jorn (fx banaliteter, myten, spontanitet, formspørgsmålet, sammenlignende vandalisme, triolektikken, det nordiske, detournement, patafysik og revolutionær konservatisme). Ud over at samle en række af Jorns væsentligste værker, vil hver sektion i udstillingen introducere de samfundsmæssige, politiske, videnskabelige og kunstneriske diskussioner, som værkerne forholder sig til. Dvs. Jorns mange interesseområder vil for første gang blive fuldt integreret i en omfattende præsentation af hans kunst. Sigtet er at undersøge Jorns særlige arbejdsform og revurdere dens betydning. Projektperiode: Øvrige deltagere: Silkeborg Kunstmuseum, ph.d. stipendiat Helle Brøns Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Yderligere forventet tidsforbrug: 8 måneders forskning inden for normal arbejdstidsfordeling suppleret med 4 måneders frikøb Planlagt formidling: Forskningen formidles i konferencer, udstilling, samt katalog The Cultural History of the Nordic Avant-Garde

6 Deltagelse i en tværfaglig redaktionsgruppe der forbereder et engelsksproget bogværk i fire bind om avantgardekunstens historie i de nordiske lande. Projektperiode: 2006 Øvrige deltagere: Tania Ørum, Marianne Ping Huang, Torben Jelsbak (Københavns Universitet), Per Stounbjerg (Århus Universitet) Rikard Schönström (Lunds Universitet) Benedikt Hjartarson (Islands Universitet), Hubert van den Berg (Adam Mickiewicz University Poznan) Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Planlagt formidling: Resultaterne af forskningsprojektet skal publiceres i ovennævnte bogværk, hvoraf bind 1 udkommer i Samlingen af fransk maleri og skulptur, 20. århundrede Indsamling og bearbejdning af materiale vedrørende museets samling af moderne fransk kunst. Rumps Samling, der udgør kernen i museets franske samling, har hidtil kun været behandlet i forbindelse med udstillinger og publikationer om enkeltkunstnere eller om Rumps samlervirksomhed. Hensigten med dette projekt er at skabe et overblik over den franske samling i sin helhed og over den forskning, der hidtil er bedrevet i relation til museets værker. Den ny præsentation af samlingen har givet anledning til at undersøge omstændighederne omkring samlingens tilblivelse på ny og hvorfor den er sammensat, som den er og samtidig overveje, hvordan den bedst præsenteres for publikum. I har indsatsen i øvrigt været koncentreret om at tilvejebringe information om Matissesamlingen med henblik ovennævnte udstillingsprojekt. Projektperiode: løbende Øvrige deltagere: Ingen Finansiering: Intern. Forventet tidsforbrug: Ca. 4 års forskning inden for normal arbejdstidsfordeling evt. suppleret med 4-6 måneders frikøb. Planlagt formidling: Projektet skal på længere sigt føre til en publikation om samlingen. Museumsinspektør, forsker, cand.mag. Birgitte Anderberg 1960 erne og 70 erne - Kunsten i et udvidet felt 1960 ernes og 70'ernes kunstscene var på mange måder skelsættende. Kunstens vertikale akse blev brudt af kulturens horisontale felt, og det implicerede en radikal ombrydning af forestillingen om, hvad kunst kunne være og hvad kunst kunne gøre. Mange facetter af denne ombrydning er beskrevet på internationalt plan. Danmark var også en vigtig scene i perioden anskuet både i relation til overordnede historikker og til andre nationale scener. I en dansk sammenhæng savnes imidlertid en dækkende og dybdeborende præsentation af periodens tværæstetiske eksperimenter og den stadige udfordring af værkbegrebet. Der er derfor et behov for at få kortlagt og analyseret de tværæstetiske og multimediale eksperimenter, der fandt sted i 1960 ernes danske kunst med vægtning af den historiske kontekst inden for hvilken, de nye satsninger og udtryk kom til verden: F.eks. den ny teknologi og medierevolutionen, der slår igennem i

7 samfundet og gennemtrænger hverdagslivet, udviklingen i sociale og seksuelle roller på baggrund af en række medicinske, ideologiske, økonomiske, sociale og moralske forandringer, samt ombrydningen af grænserne mellem privat og offentligt. Projektet rummer såvel en historisk dimension med udforskning af en række emner i 60erne og 70erne som en metodisk og teoretisk dimension, der angår de udfordringer som dette historiske skred udgør for museumsinstitutionen. Projektet er således vigtigt ikke blot på grund af periodens kunsthistoriske betydning, men også som indgang til samtidskunsten. Projektperiode: Øvrige deltagere: Samarbejde med bl.a. Museet for Samtidskunst Finansiering/tidsforbrug: 4 måneders forskningsfrikøb i , samt 4 måneder indenfor normal arbejdstid. Hidtidigt tidsforbrug: 1 måned inden for normal arbejdstid. Planlagt formidling: Projektet vil udmønte sig i en udstilling samt artikler til såvel forskningsrettede som formidlingsrettede publikationer. Ph.d.-projekt: 1960ernes og 1970ernes danske kunst med særligt henblik på kønsperspektivet) Med udgangspunkt i nyere teorier om kønnet undersøges udvalgte værker af mandlige og kvindelige kunstnere såvel som kunstinstitutionelle (magt)forhold, med det formål at åbne en ny forståelse af helt centrale aspekter af tidens progressive kunst og at problematisere kvindelige kunstneres beskedne rolle i den hidtidige kunsthistorieskrivning. Projektet er tilknyttet Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hovedvejleder er lektor Tania Ørum, bivejleder er museumsinspektør Vibeke Knudsen, Statens Museum for Kunst Projektperiode: 1. februar marts 2009 samt foråret 2013 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering: SMK 2 år (fuld tid) og Georg Brandes Skolen 1 år (fuld tid) Yderligere forventet tidsforbrug: 3 mdr. uden for arbejdstid Formidling: Projektet afsluttes med en ph.d. afhandling. Dele af projektet er undervejs blevet publiceret i SMK Art Journal og i andre sammenhænge The Nordic Avant-Garde History Deltagelse i en tværfaglig redaktionsgruppe der forbereder et engelsksproget bogværk i fire bind om avantgardekunstens historie i de nordiske lande. Projektperiode: 2008 Øvrige deltagere: Tania Ørum, Marianne Ping Huang (Københavns Universitet), Henrik Kaare Nielsen (Århus Universitet), Benedikt Hjartarson (Islands Universitet), Andreas Engstrøm, Jesper Olsson (Stockholm Universitet), Audun Lindholm (Oslo Universitet) Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Forventet tidsforbrug: 1 måned inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Resultaterne af forskningsprojektet skal publiceres i ovennævnte bogværk.

8 Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. Eva de la Fuente Pedersen Flora og fauna i 1600-tallets Nordeuropæiske maleri Med restaureringen af Kobberstiksamlingens unikke Gottorfer Codex et malet inventarium over et levende fyrsteligt blomsterkunstkammer - har vi en fin anledning til at sætte fokus på blomsten som motiv i kunsten. Fra gammel tid har malerisamlingen en række tyske, flamske og hollandske blomster- og frugt-stilleben. Mange af disse malerier lever en hengemt tilværelse i magasiner og som deposita på slottene og er ikke tidligere blevet videnskabeligt undersøgt og publiceret. Vi ved ikke med sikkerhed hvad, der gemmer sig under den gulnede fernis. Mange af malerierne har gamle tilskrivninger og flere af dem er aldrig blevet tilskrevet nogen kunstner. I et samarbejde med vore konservatorer omkring kommende restaureringer af dele af stilleben samlingen vil vi forhåbentlig kunne sige mere herom. Med udgangspunkt i et kontekstualiserende studie, som vinkler materialet ud fra verdenssyn, genrens historie og placering i samtidens kunstteoretiske litteratur vil problematiseringerne blive indenfor rammerne af en kunsthistorisk hermeneutisk fortolkningsmodel. Projektperiode: Øvrige deltagere: Hanne Kolind Poulsen, BVA Finansiering/tidsforbrug: 7 måneder indenfor normal arbejdstid Planlagt formidling: udstilling, katalog 1. Delprojekt af Flora og fauna Et særligt felt indenfor museets stillebensamling udgøres af den unikke samling af 5 malerier af Elias van den Broeck (Antwerpen 1649/50 Amsterdam 1708), som både virkede i Nord- og Syd-Nederlandene. Malerierne har i generationer været del af rum udsmykningen på de kongelige slotte Fredensborg og Amalienborg, hvortil flere af dem blev erhvervet i midten af 1700-tallet. I forbindelse med restaureringen af Elias van den Broeck og andre barokmaleres blomsterstilleben vil museets forskere gennemføre undersøgelser af maleriernes teknik, proveniens og placering indenfor 1600-tallets nordeuropæiske maleris historie. I samarbejde med Bevaringsafdelingen har det været muligt at opnå støtte til konservering fra Kress Foundation. Som en udløber af Flora og fauna forskningsprojektet pågår en undersøgelse vedrørende maleriernes proveniens. Projektperiode: Øvrige deltagere: BVA, CATS Finansiering/tidsforbrug: ½ måned indenfor normal arbejdstid. Planlagt formidling: artikel 2. Delprojekt af Flora og fauna Den flamsk-hollandske kunstner Margaretha Haverman (virksom ) har ikke efterladt sig mange spor. Ud over maleriet i museets samling kender man kun ét andet (New York). Nogle kilder vil vide Margaretha kun blev 29 år. Hun voksede op i Amsterdam, og var i lære hos den berømte Jan van Huysum, hvis stil hun gjorde til sin egen. Det sparsomme oeuvre og det faktum, at hun er Van Huysums eneste kendte elev gør hende til noget helt særligt i kunsthistorien. De to tyske kunstnere Franz Werner von

9 Tamm ( ) og Dominicus Gottfried Waerdigh ( ) var også meget påvirkede af Jan van Huysums stil. De virkede oprindeligt i Hamburg, men for Werner von Tamm gælder, at han rejste til Rom og siden Wien. Museets samling rummer fire meget fine værker af ham, og to af Waerdigh, som tilgik de kongelige samlinger på et meget tidligt tidspunkt. I samarbejde med Bevaringsafdelingen har det været muligt at opnå støtte til konservering af disse 7 malerier fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal. Som en udløber af Flora og fauna forskningsprojektet pågår en undersøgelse vedrørende maleriernes proveniens. Projektperiode: Øvrige deltagere: BVA, CATS Finansiering/tidsforbrug: ½måned indenfor normal arbejdstid. Planlagt formidling: artikel En nyerhvervelse Takket være en donation fra Ny Carlsbergfondet har museet været i stand til at erhverve et ældre maleri med en dramatisk og yderst sjælden ikonografi. Maleriet blev erhvervet på en auktion hos Bruun Rasmussen i 1965 af en privat kunstsamler, hvis efterkommere tilbød museet at købe det. I auktionskataloget tilskrives det den flamske kunstner Cornelis de Vos (c. 1584, Hulst Antwerpen 1651). I forbindelse med en ny præsentation af museets samling af Europæisk kunst er et forskningsprojekt igangsat for at afdække motivets litterære og visuelle kilder. Den tidligere ejerhistorie er ukendt, men forskningsprojektet vil muligvis også nå til ny viden om proveniensen. Projektperiode: Øvrige deltagere: ingen Finansiering/tidsforbrug: 1 måned indenfor normal arbejdstid Planlagt formidling: artikel Napoli i tidlig moderne tid Den 26. november 2010 slog Statens Museum for Kunst dørene op for udstillingen Europæisk Kunst , en ny præsentation af museets ældste kunstværker. Under gennemgangen af samlingerne blev vi opmærksomme på en gruppe malerier med relation til Napoli fra tallet. Det viste sig hurtigt at være en meget stor konserveringsmæssig opgave at få gjort malerierne udstillingsklar alt for omfattende til at kunne realiseres indenfor rammerne af nyophængningen. I samarbejde med Bevaringsafdelingen har det efterfølgende været muligt at opnå støtte til konservering af en gruppe på 10 af disse malerier fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal. Parallelt med restaureringerne vil pågå en kunsthistorisk forskning, som ser bredt hermeneutisk og samlingshistorisk på materialet. Flere af 1600-tallets neapolitanske malere arbejdede ikke alene i Italien, men også i Spanien. Det er ikke så mærkeligt eftersom Napoli hørte under det spanske kongerige i perioden og blev regeret af spanske vicekonger. De neapolitanske kunstnere var mestre i at bevæge og engagere betragteren i en billedverden fuld af lidelse, mystik og uhygge. Begrebet bevægelse er et af barokkens store æstetiske ledemotiver, bevægelse i tid og rum, den følelsesmæssige bevægelse hos billedverdenens aktører og den bevægelse, som betragteren hensættes i

10 gennem betragtningen af kunstværket. Det bevægede og det bevægende var begreber, som kunsten lånte fra retorikken, det gælder i særlig grad den neapolitanske skole. Projektperiode: Øvrige deltagere: BVA, CATS Hidtidigt tidsforbrug: ½ måned indenfor normal arbejdstid. Planlagt formidling: artikel Museumsinspektør, forsker, ph.d. Henrik Ole Holm Dansk kunst og national identitet Som en del af og et bidrag til at nuancere og kvalificere diskussionen vedrørende en dansk billedkunstnerisk kanon vil forskningsprojektet beskæftige sig med, hvorledes bl.a. dansk Guldalderkunst og nationalromantikkens billedkunst, som en væsentlig del af den danske kulturarv, har været medvirkende til at skabe og understøtte forestillinger omkring den nationale identitet. Hvordan har museerne, kunsthistorikerne og kritikerne m.fl. udstillet og skrevet om Guldalderen i relation til udviklingen af den nationale identitet. Det indledende arbejde bestod i at opnå kendskab til litteraturen om emnet og at holde sig løbende orienteret om udviklingen i kanondebatten og i den netop overståede del af projektperioden har fokus været på deltagelse i internationale konferencer og udarbejdelsen af artikler, der har fokuseret på den aktuelle kanon- og nationalismedebat. I den kommende periode vil der blive arbejdet dybere i forhold til det historiske materiale og koncentrationen vil ligge på at opstille forslag til værkudvalg og indhold., der har relation til problemstillingen og som kan realiseres i forbindelse med nyophængningen af museets samling af ældre dansk kunst. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen. Finansiering: Inden for alm. arbejdstid. Hidtidigt tidsforbrug: 25 % af arbejdstiden. Yderligere forventet tidsforbrug: Som ovenfor. Gennemført formidling: Deltagelse i nyophængningen af Dansk kunst før Foredrag om dansk kunst og kanon; papers til konferencer i udlandet samt artikler i relevante tidsskrifter, herunder SMK Art Journal og til kataloget Aftenlandet, Thorvaldsens Museum, 2011; til tidsskriftet Kritik (206): Liberalismen og dansk kunst Guldalderens opfindelse, Gyldendal, Foredrag om væsentlige problemstillinger indenfor kunsthistorien efter Donald Preziosis: The Art of Art History. A Critical Anthology. Ph.d.-stipendiat, mag. art. Helle Anita Brøns Asger Jorn og avantgarden. Køn og kunstnerrolle Ph.D afhandlingen indgår som forskningsmæssig basis for en retrospektiv udstilling om kunstneren, der skal vises i anledning af 100-året for hans fødsel i Asger Jorn nægtede at anerkende modsætningsforholdet mellem en regressiv, apolitisk modernisme

11 og et tilsvarende fordrejet heltebillede af avantgarden. Alligevel har den kunsthistoriske reception af hans værk enten været traditionelt modernistisk med fokus på maleri, formalisme og biografi eller set udelukkende på hans teoretiske og avantgardistiske praksis. Dette projekt skal undersøge hans udfordring og nuancering af det gængse forhold mellem modernisme, avantgarde og postmodernisme. Det skal analysere, hvordan han sammenblander kunstnerollerne og giver den som både politisk modernist, "konservativ" avantgardist og aktivistisk gruppe-organisator, der altid forlader grupperne, så snart de er blevet etablerede. En væsentlig del af projektet er en undersøgelse af den kønsdiskussion, som udspiller sig i hans malerier, hans teoretiske tekster og hans ageren i europæiske avantgardegrupper. I maj 2012 afholdtes i samarbejde mellem Museum Jorn og SMK et internationalt forskerseminar om Jorns kunstneriske og teoretiske praksis med deltagelse af 24 danske og udenlandske forskere fra forskellige fagområder (arkitekter, kunstnere, kunsthistorikere, fysikere, litterater, historikere). Seminaret forløb over to dage og blev afholdt på Museum Jorn. Projektperiode: 1. september september 2014 Øvrige deltagere: Projektet er et samarbejde mellem SMK og Museum Jorn og er knyttet til forskerskolen ved Københavns Universitet. Finansiering: Samfinansieret af SMK, Museum Jorn, Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen Planlagt formidling: Foruden afhandlingen formidles forskningen gennem symposier, udstilling, artikler, samt udstillingskatalog. Der er i 2012 bl.a. publiceret en artikel i tidsskriftet October samt leveret flere konferencepapers. Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Jeppe Priess Gersbøll Ritratto ad Infinitum. En undersøgelse af italienske portrætters funktioner fra renæssance til barok belyst ved værker i Statens Museum for Kunst og Nivaagaards Malerisamling I lyset af de seneste årtiers nytænkende og bredere anlagte udforskning af portrætkunsten i den italienske renæssance og barok er det intentionen med ph.d.-projektet at foretage en række analyser af værker i Statens Museum for Kunst og Nivaagaards Malerisamling med henblik på at forstå portrætterne ud fra deres oprindelige betydninger og funktioner. Der arbejdes frem mod det mål ved at foretage undersøgelser af værkernes proveniens, deres formsprog og ikonografi, deres typologi og hele iscenesættelse og retorik, til deres forankring i kunstneriske, sociale og kulturelle miljøer. I relevant omfang vil disse undersøgelser blive suppleret med mere overordnede betragtninger om forholdet mellem udviklingen i individforståelsen fra renæssance til barok og den måde de portrætterede fremstilles på, dvs. et antropologisk aspekt, hvor kropssprog, gestik og fysiognomi kommer i centrum ved udforskningen af de udvalgte værker. Materialet i de to samlinger spænder vidt og omfatter både maleri og skulptur, men søges forbundet geografisk, tematisk og typologisk: Fra familieportrættet over fyrsteportrættet til de adskillige portrætterede, hvis identitet (endnu) ikke er os bekendt. Hovedvægten i projektet ligger i Cinquecento med fokus på samlingernes vigtigste portrætter af Lotto, Parmigianino, Barocci, El Greco og

12 Anguissola. Behandlingen af barokken kredser om Berninis portrætbuster. Med henblik på værkundersøgelsernes holdbarhed og nuancebredde er det planen at inddrage teknisk kunsthistorie i projektet. Et eller flere værker vil være genstand for et samarbejde ml. kunsthistorie og konservering, som integreres i afhandlingen. Projektperiode: 1. september september 2015 Øvrige deltagere: Projektet er et samarbejde mellem SMK og Nivaagaards Malerisamling Stipendiaten er indskrevet ved Københavns Universitet Finansiering: Samfinansieret af Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriets ph.d.-pulje Hidtidigt tidsforbrug: 4 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: 2 år og 8 måneder Planlagt formidling: Foruden afhandlingen laves to fokusudstillinger på SMK og Nivaagaard på baggrund af den nye forskning. Desuden er det hensigten at arrangere et seminar om portrætkunst på SMK i løbet af projektet. Hertil kommer publicering af artikler og videreudvikling af teknisk kunsthistorie i forhold til forskningsfeltet i dialog med danske og udenlandske institutioner. Ph.d.-stipendiat, mag.art. Jesper Svenningsen At samle på kunst i Danmark. Private kunstsamlere og -samlinger Enhver kunstsamling er et produkt af sin tid, og når vores museumssamlinger er sammensat, som de er, skyldes det i høj grad, hvad private samlere opstøvede og skaffede til landet i løbet af i og 1800-tallet. Mange af disse private samlinger nød i deres samtid stor berømmelse, men er i dag er stort set glemt. Kun de samlinger, der helt eller delvist kom i kongens eje eller på anden måde er bevaret mere eller mindre intakte, har fået opmærksomhed. Langt størsteparten af landets ældre kunstsamlinger er derimod forblevet ubeskrevne, og et generelt studie af den danske samlerhistorie af kunstsamleriets omfang, mekanismer og tendenser er aldrig blevet forsøgt. Det er derfor min hensigt, at underkaste den private indsamling af billedkunst en nærmere undersøgelse, for at kortlægge hvad og hvordan, der til forskellige tider er blevet indsamlet, hvordan samlingerne er blevet præsenteret, og hvilke sammenhænge samlingerne har skullet indgå i. Mit mål er, kort sagt, at analysere de skiftende samlerkulturer i Danmark. Projektperiode: 1. september august 2015 Øvrige deltagere: Projektet er tilknyttet Graduate School Art på Aarhus Universitet Finansiering/tidsforbrug: Projektet er finansieret af et Mads Øvlisen Scholarship fra Novo Nordisk Fonden Formidling: Foruden afhandlingen formidles forskningen i artikler i danske og internationale tidsskrifter, papers og et seminar Nicolai Abildgaard som kunstsamler Abildgaard ejede en stor samling malerier, tegninger og grafik af ældre mestre, og det har vist sig muligt at identificere mange af værkerne, der for en stor del af tegningernes vedkommende befinder sig i KKS. Samlingens rekonstruktion har hidtil unddraget sig

13 forskningen, fordi dokumenterne vedrørende samlingen har været spredt mellem Rigsarkivet, Kunstakademiet og Kobberstiksamlingen. Det er kun ved at sammenholde disse dokumenter, at der viser sig et klart billede af samlingens skæbne. Projektperiode: Hidtidigt tidsforbrug: 3 uger Yderligere tidsforbrug: ca. 2 uger Samarbejdspartner: Chris Fischer Formidling: Dansksproget artikel Offentlige tilgængelige kunstsamlinger i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet Omkring år 1800 begyndte en række københavnske kunstsamlere at slå dørene op for offentligheden. Gennem samtidige omtaler og anmeldelser forsøger jeg at kortlægge, hvilke idéer der lå til grunde for denne pludselige bevægelse, der blev en forløber for de senere kunstmuseer. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: ca. 4 uger Formidling: Engelsksproget artikel i et internationalt tidsskrift Post.doc-stipendiat, ph.d. Matthias Wivel Tizians Portrætter En gennemgribende behandling af museets to Tizian-malerier, det tidlige såkaldte Portræt af Giovanni Bellini (ca. 1512) og det sene såkaldte Portræt af Willibald Imhoff den ældre (1560erne), som jeg udfører i samarbejde med Troels Filtenborg fra museets Bevaringsafdeling. Troels har foretaget en grundig teknisk analyse, som jeg sammenholder med en vurdering af billedernes plads i Tizians oeuvre med henblik på international publikation. I den sammenhæng arrangerede jeg d. 9. marts et lille forskerseminar på SMK med bl.a. Professor Paul Joannides fra University of Cambridge, Jill Dunkerton, seniorkonservator på National Gallery i London, og Antonio Mazzotta, Ph.D.-studerende ved universitetet i Milano. Det kom der en produktiv dag ud af og der foreligger en udførlig rapport til intern brug på museet. Min artikel om det såkaldte Portræt af Giovanni Bellini har ligget klar siden sommeren, fordi vi afventede svar fra en potentiel låner om de ville bekoste en rensning af billedet. Låneren kunne ikke finde de nødvendige midler, så artiklen bliver nu forelagt en række relevante internationale tidsskrifter. Jeg præsenterede i øvrigt samme billede på Nordisk Netværk for Renæssancestudiers konference på Københavns Universitet d. 12 oktober. Artiklen om det såkaldte Portræt af Willibald Imhoff den ældre er fortsat under udarbejdelse.

14 Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet Øvrige deltagere: Bevaringsafdelingen, SMK; Department of the History of Art, University of Cambridge; National Gallery, London Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: 1 måned inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Artikler i internationale tidsskrifter, endagsseminar, konferencepaper. Venezianske renæssancetegninger Et centralt formål med mit forskningsprojekt er at erhverve mig større viden om veneziansk tegnekunst i renæssancen, og Tizians i særdeleshed. Jeg præsenterede i den forbindelse et paper om Tizians tegnekunst ved Renaissance Society of Americas årlige møde i Washington DC d. 24 marts Centralt for dette var en nyopdaget tegning af Tizian, som jeg efterfølgende har skrevet en artikel om, der nu er godkendt til publikation i The Burlington Magazine marts Dertil kom et paper om Leonardo, Giorgione og Tizian på konferencen Echoes in Art Florence c and Italian Painting i Lausanne d. 5 november 2012, organiseret af byens universitet i samarbejde med Chris Fischer fra SMK. Jeg har endvidere forelagt tre andre artikler - en om Tizians samarbejdspartner, grafikeren Giulio Bonasone, en om grafiske reproduktioner af Tizians berømte Venus og Adonismotiv, og en om en penseltegning på bagsiden af et relativt nyopdaget portræt malet af ham - til internationale tidsskrifter og afventer nu svar. Sidst men ikke mindst er jeg ved at arrangere en endagskonference om veneziansk tegnekunst på University of Cambridge, enten i foråret eller efteråret en konference, der har til hensigt at samle trådene på dette stadig ganske forsømte felt indenfor studiet af italiensk kunst, med deltagelse af så mange af de største eksperter på området som muligt. Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet. Øvrige deltagere: Bevaringsafdelingen; Department of the History of Art, University of Cambridge; British Museum. Hidtidigt tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Artikler i internationale tidsskrifter, papers, seminar og konference. Tizians grafik Min Ph.D.-afhandling fra University of Cambridge (forsvaret 2010) er en monografisk præsentation og analyse af alle grafiske arbejder designet af Tizian og lavet efter hans værker indenfor hans levetid (c ), herunder et detaljeret ræsonneret katalog. Jeg arbejder nu på at omsætte min tekst til et manuskript med henblik på bogudgivelse. Pt. mangler jeg at tilføje et kapitel, samt foretager mindre justeringer i den eksisterende tekst. Dette kræver ekstra research i en håndfuld internationale samlinger til hvilket jeg har udarbejdet en rejseplan over de næste tre måneder. Projektperiode: 2013 Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet.

15 Forventet tidsforbrug: 4 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Manuskript med henblik på udgivelse som monografi Venezianske tegninger i KKS Bidrag til det ræsonnerede katalog over de ca. 250 venetianske tegninger i Den Kongelige Kobberstiksamling, som leder i Forskningscenter for Tegnekunst Chris Fischer er i færd med at udarbejde. Ved at skrive udvalgte tekster til kataloget, bliver jeg bedre rustet til min egen forskning på området. Jeg har pt. færdiggjort otte tekster, om tegninger af Domenico Campagnola og Stefano dall Arzere og forventer fortsat at bidrage med tekster i det omfang det viser sig muligt. Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet Øvrige deltagere: Chris Fischer, Center for Tegnekunst; Bevaringsafdelingen. Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Yderligere forventet tidsforbrug: 2 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling. Formidling: Ræsonneret katalog. Post.doc-stipendiat, ph.d. Gry Hedin Kunst og videnskab Interaktionen mellem billedkunsten og naturvidenskaben ca Projektet har til formål at undersøge den tidlige modernitet i den danske guldalder ved at se på interaktionen mellem udviklingen af en realisme i kunsten og et dynamisk natursyn i naturvidenskaben. Inden for begge felter blev der i første halvdel af 1800-tallet lagt ny vægt på, at naturen var under stadig forandring. Dette medførte et begyndende opbrud i måden naturen blev beskrevet og gengivet på tallets ideal om at skildre det typiske og ideelle, som er tydelig i de store atlas-projekter Flora Danica (1761) og Zoologia Danica (1777), begyndte at vige for en betoning af det irregulære og foranderlige ved naturen. Dette kom til udtryk i tidens kortlægning af, hvordan planter, dyr og landskaber havde forandret sig over tid og varierede geografisk. Centrale værker i denne henseende er J.F. Schouws Grundtræk til en almindelig Plantegeographie (1822), J.G. Forchhammers Danmarks Geognostiske Forhold (1835), P.W. Lunds Blik paa Brasiliens Dyreverden för sidste Jordomvæltning ( ) og H.C. Ørsteds Aanden i Naturen (1850). Projektet undersøger, hvordan den samtidige billedkunst interagerede med naturvidenskaben, og hvordan begge forholdt sig til ambitionen om at registrere en natur under forandring. Det er projektets tese, at malere som C.W. Eckersberg, Christen Købke, P.C. Skovgaard, Johan Th. Lundbye og Dankvart Dreyer interagerede med tidens naturvidenskab, og at deres værker kan ses i sammenhæng med de spørgsmål, der optog tidens naturvidenskabsmænd. Man har peget på en voksende nationalfølelse som forklaring på de nye motiver og metoder, og på at malerne herigennem kom det borgerskab i møde, der var begyndt at blive en politisk magtfaktor. Imidlertid har billederne

16 et mellemværende med videnskabens naturbeskrivelser og metoder og kan analyseres i forhold til problemstillinger her, hvilket er emnet for dette projekt. Projektperiode: Finansiering: Midler fra Carlsbergfondet Øvrige deltagere: Ingen Formidling: Artikler og konferencepapers. KOBBERSTIKSAMLINGEN Førsteinspektør, seniorforsker Vibeke Vibolt Knudsen Tacita Dean - Tid og erindring Den engelske kunstner Tacita Dean (f.1965) er primært engageret i filmproduktion, men har sideløbende beskæftiget sig med både tegning og fotografi. Dertil kommer at hun i løbet af det første årti af den 21. århundrede har skabt et substantielt oeuvre bestående af fotogravurer, som er genstand for nærværende undersøgelse af hendes kunstneriske praksis. Det er hensigten med artiklen at indkredse forholdet mellem billedets autonomi på den ene side, og på den anden side Deans konstante kredsen om erindring og tid, fiktion og realitet, forhold, som hun i fotogravurens slørede og taktile materialitet udfolder serielt som et filmisk storyboard. Hun opsøger steder eller finder sit materiale på loppemarker i form af postkort eller private fotoalbummer, som hun bruger som afsæt til at konstruere narrativer om historiske eller nutidige handlinger, øjeblikke eller særlige begivenheder. Deans arkiv er en mental samling af objekter, tid og rum, hvor hendes værker altid indskriver sig i en konkret fortælling, der danner undertekst for hendes billeder og betinger hendes fascination af det, som har været, men er forsvundet eller er i færd med at forsvinde. Med repræsentationen af det forsvundne fastholder hun det og giver det så at sige evigt liv. Erindringen, hvad enten den er kollektiv eller knyttet til et enkelt individ, kommer til syne i glimt i hendes billeder, hvor man ikke kender den fulde historie eller personerne bag - en praksis, der kan være baseret på, at hun muligvis søger en verfremdungseffekt som et vilkår for den menneskelige erfaring, hvilket forstærker længslen efter nærhed. Fraværet af udfoldelsen af det emne eller subjekt, som værket tager udgangspunkt i, kan således være hendes egentlige motiv, som danner ramme om billedets autonomi, dets eget liv, uafhængigt af fortællingerne. Projektperiode: 2012/13 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Yderligere forventet tidsforbrug: 3 måneder inden for normal arbejdstidsfordeling Planlagt formidling: Katalog og udstilling i Kobberstiksamlingen jan Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Thomas Lederballe

17 Goya og Manet Undersøgelse af korrespondancer og inspirationsforvaltning i forholdet mellem grafikerne Édouard Manet og Francisco Goya. Projektperiode: April 2013-august 2014 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid i nævnte periode. Planlagt formidling: Udstilling i Kobberstiksamling, august-december Auguste Rodin Med udgangspunkt i Kobberstiksamlingens fem inddeponerede tegninger fra Rodins såkaldte sorte periode omkring 1880 skal der foretages en indkredsning af karakteren af hans brug af det todimensionale billedmedie. Undersøgelsen vil således inddrage værker fra også senere faser af oeuvret end 1880ernes mørke billeder. Projektperiode: oktober 2012-marts 2013; august Øvrige deltagere: Der ønskes etableret et samarbejde med Musée Rodin i Paris. Finansiering/hidtidigt tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid. Yderligere forventet tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid samt frikøb i ca. 3 mdr. Planlagt formidling. Udstilling i Kobberstiksamlingen i efteråret 2016 samt udgivelse af et større, forskningsbaseret udstillingskatalog i forbindelse hermed. Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Hanne Kolind Poulsen Gottorfer Codex Forskningsprojekt i forbindelse med restaureringen af Kobberstiksamlingens 4-binds blomster-bogværk, Gottorfer Codex samt 1-binds-værket, Det Grønne Florilegium. Forskningen er målrettet en efterfølgende udstilling i foråret 2013 med disse to bogværker som omdrejningspunkt. I udstillingen vil værkerne blive perspektiveret i forskellige vinkler. Forskningen retter sig især imod en diskussion af deres placering i den videnskabelige drejning, som botanikken og blomstermaleriet tog i midten af 1600-tallet. Forskningsprojektet foregår i tæt samarbejde med museets konservatorer, der i de seneste år har arbejdet på at restaurere værkerne. Projektperiode: Øvrige deltagere: Eva de la Fuente Pedersen, KMS; Niels Borring, Anja Scocozza og Christian Balleby Jensen, BVA Finansiering: inden for normal arbejdstid (ekstern finansiering af udstilling og katalog) Hidtidigt tidsforbrug: 16 mdr. inden for normal arbejdstid (samt 1 måned skriveorlov) Yderligere forventet tidsforbrug: 3 mdr. inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Udstilling og katalog

18 Magten, æren og dokumentationen: Maximilians æresport et lærestykke i branding. Maximilians Æresport (ca. 1518) er et stort værk på alle måder. Det er et træsnit sammensat af 195 blokke og måler ca. 4 x 3 meter i monteret tilstand. Det er et af Kobberstiksamlingens hovedværker og et hovedværk i 1500-tallets grafiske kunst, som Albrecht Dürers engagement i projektet har været med til at highlighte i kunsthistorien. KKS ejer både et monteret eksemplar samt et eksemplar i løse blade, begge i dets tidligste udgave. Det er tanken at sætte dette værk i spil i forhold til forskellige aspekter. Især spørgsmålet om hvordan man i begyndelsen af 1500-tallet legitimerede sin status og magt vil være centralt. Værket skal restaureres i løbet af Det vil kaste ny viden om det af sig, som vil være vigtig for forskningsprocessen. Projektperiode: Øvrige deltagere: Konservator Niels Borring Finansiering/ Hidtidigt tidsforbrug: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Yderligere forventet tidsforbrug: et år inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: Udstilling og katalog Ph.d.-stipendiat, mag.art. Liza Burmeister Kaaring Menneskeskildrerne i dansk grafik i 1950 ernes anden halvdel Ph.d.-projektet undersøger sammenhængen mellem menneskeskildrernes værker og den kolde krigs indvirkning på dansk kunst- og kulturliv i 1950 ernes anden halvdel. Menneskeskildrerne defineres som de kunstnere, der i perioden deltog i tre manifestudstillinger, alle med titlen Mennesket, og er: Palle Nielsen, Svend Wiig Hansen, Dan Sterup-Hansen, Reidar Magnus, Henry Heerup og Erling Frederiksen. På baggrund af rekonstruktioner og receptionsanalyser af de tre udstillinger analyseres samspillet mellem kunsten, det politiske liv og kulturlivet i perioden. Dette sker bl.a. gennem diskursanalyser, der vil undersøge periodens brug og forståelse af begreberne pessimister og optimister, der bl.a. benyttes i dagspressens anmeldelser af Mennesketudstillingerne. Brugen af begreberne analyseres bl.a. i forhold til tidens diskussioner af den socialistiske realisme, i forhold til debatter om kunstens formål og i forhold til debatten om atomvåben, der foregår i dagspresse og kulturtidsskrifter. Som en del af projektets bredere kultur- og periodestudie vil Mennesket-kunstnernes projekt yderligere blive analyseret og relateret til udvalgte dele af periodens øvrige kulturliv. Projektet vil derudover analysere kunstnernes udnyttelse af det grafiske medie og af det stilistiske udtryk, samt deres relation til traditionen fra Professor Aksel Jørgensen i både formel og indholdsmæssig forstand. Projektperiode: September 2011 august 2014 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering: Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriets ph.d.-pulje Hidtidigt tidsforbrug: 1 år og 4 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: 1 år og 8 måneder Planlagt formidling: Projektets undersøgelser vil undervejs i projektperioden blive formidlet i foredrag, papers og artikler. Derudover vil der med udgangspunkt i projektet blive

19 produceret formidlingsmateriale om Palle Nielsen til online universet Kunsthistorier. Projektforsker mag.art. Merete Sanderhoff, redaktør af Kunsthistorier Sharing is caring. Koordinrede indsatser for deling og åbenhed i dansk museumskultur En antologi bestående af en syntesedannende, fagfællebedømt hovedartikel samt kortere artikler skrevet af oplægsholderne fra Sharing is Caring-seminarerne Antologien vil skabe overblik over tendenserne i retning af åbenhed, inklusion og deling som grundprincipper i dansk museumskultur i begyndelsen af det 21. århundrede. Antologien udkommer i to versioner, dansk og engelsk. Alle artikler skrevet på dansk oversættes således til engelsk, og omvendt. Publikationen udgives under Creative Commons licens (CC-BY-NC). Hovedartikel (af Merete Sanderhoff) Hovedartiklen vil samle trådene fra 5 års arbejde med udvikling af digital museumspraksis på i det danske museumslandskab. Et værdimæssigt paradigmeskift er i gang, og SMK har i kraft af det 5-årige program SMK Digital haft gunstige betingelser for at fungere som en katalysator i udviklingen. Det har forandret SMK indefra (identitet, selvopfattelse, prioriteter, samfundsrolle, hovedmuseumsrolle), og gjort os i stand til at sætte initiativer i gang, der inviterer kollegamuseer til at deltage i en koordineret forandringsproces. Hovedartiklen vil redegøre for delingstendensen på internationalt plan med nedslag i prægnante pioner cases, beskrive fordele og udfordringer ved at samarbejde og etablere fælles løsninger på fælles udfordringer frem for at arbejde i siloer, samt argumentere for hvordan deling af digitaliserede ressourcer bedst understøtter museernes mission i det 21. århundredes netværksbaserede samfund. Projektperiode: November 2012 ultimo 2013 Øvrige deltagere: Sven Bjerkhof (grafisk redaktion), skribenter, fagfællebedømmere (ikke fastsat endnu) Planlagt formidling: Trykt publikation på dansk og engelsk (3.000 eksemplarer på hvert sprog) Finansiering: Kulturstyrelsen Hidtidigt tidsforbrug: 1 måned Yderligere forventet tidsforbrug: 1 år Kunsthistorier Kunsthistorier (http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/kunsthistorier/) er et online univers med forskningsbaseret formidling om kunst. Med udgangspunkt i SMK s kunstsamlinger byder et interaktivt webdesign på relationer og associationer mellem kunstnere og værker. Websitet forbinder sig med andre museer og privatsamlinger i Danmark og udlandet frem for at være et lukket kredsløb. Ambitionen er at matche internettets rhizomatiske flow med kunstens og kunsthistoriens dynamik. Indholdet kan tilgås fra mange forskellige vinkler og historierne fortælles og

20 kommenteres af en mangfoldighed af stemmer. Mens brugerne fordyber sig og undersøger materialet, skaber de deres egne spor gennem netværket af forbundne kunstnere og værker. Ved lanceringen af Kunsthistorier i januar 2011 var følgende kunstnere repræsenterede med en kort portrætfilm, en længere biografisk tekst, samt tekster om deres værker og relaterede temaer: Bjørn Nørgaard, Kirsten Justesen, Wilhelm Freddie, Vilhelm Lundstrøm, J.F. Willumsen, Niels Hansen-Jacobsen, L.A. Ring, Carl Bloch, Elisabeth Jerichau Baumann, C.W. Eckersberg, N.A. Abildgaard, C. N. Gijsbrechts Siden er dele af Kunsthistorier blevet oversat til engelsk (http://www.smk.dk/en/explorethe-art/art-stories/), og følgende kunstnere er tilføjet med portræt, værker og historier: Kristian Zahrtmann, Vilhelm Hammershøi, samt nye værker af og historier om Eckersberg I 2013 planlægges det at tilføje følgende kunstnere til sitet: Emil Nolde, Henri Matisse, Asger Jorn, Christen Købke, Wilhelm Bendz. Kunsthistorier præsenterer et udvalg af digitale funktionaliteter, som giver brugerne mulighed for at komme tæt på kunstværkerne fx ved hjælp af zoom, audiovisuel formidling, hotspots m.m. Kunsthistorier er baseret på en stærkt visuel tilgang til materialet, og universet byder på mange lag af information. Mulighederne for at udforske kunsthistorierne online kan fungere som forberedelse eller bearbejdning af museumsbesøg, men kan også opleves som en selvstændig formidling, uafhængigt af fysiske besøg på museer. I 2013 er det planen at opdatere Kunsthistorier universet, baseret på input fra brugertests foretaget i , særligt med henblik på at forbedre følgende punkter: Forside Navigation Brugervenlighed Interaktion/deltagelse Brugbarhed i undervisning Tilgængelighed på hjemmesiden samt i søgemaskiner Projektperiode: 2008 og frem (i drift fra januar 2011) Øvrige deltagere: Annette Rosenvold Hvidt og Henrik Holm (bidrager hver med 20 % af deres arbejdstid til indholdsproduktion). I 2013 er det desuden aftalt med Kasper Monrad og Leslie Anderson, at de vil levere nyt indhold til universet Planlagt formidling: 3-4 kunstnere med tilknyttede portrætvideoer, biografier, værker og historier per år Finansiering: inden for alm. arbejdstid Hidtidigt tidsforbrug: 4 år og 8 måneder Yderligere forventet tidsforbrug: I drift

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

BEVIDSTHEDENS MATERIALISERINGER - et seminar på Sorø Kunstmuseum lørdag 5. april

BEVIDSTHEDENS MATERIALISERINGER - et seminar på Sorø Kunstmuseum lørdag 5. april - et seminar på Sorø Kunstmuseum lørdag 5. april Bevidsthedens materialiseringer præsenterer forskellige vinkler på bevidsthed og forholdet mellem det immaterielle og det materielle. Bevidsthed er en uløst

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal PROJEKTET Vandet er et samarbejde mellem 4 kunstmuseer, 2 teatre og 1 børnekulturelt udviklingscenter. I mødet mellem billedkunst og scenekunst

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Indhold Indledning... 2 Samfundsfag... 2 Historie... 2 Erhvervsøkonomi... 3 Matematik... 5 Fysik... 5 Sprogfag... 5 1 Indledning I skoleåret 2012/13 er alle

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

HENRY HEERUP 2015-2016

HENRY HEERUP 2015-2016 Udstillingskoncept 1 Heerup i museumslandskabet 2 Projektinformation 4 Forskning / Antologi 5 Seminar 6 Budget og finanseringsplan 8 Samarbejdspartnere 10 Formidling og folkeeje 14 1 2 UDSTILLINGSKONCEPT

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metodiske og didaktiske overvejelser

Metodiske og didaktiske overvejelser Rapport Skovgaard Museet sætter nyt lys på P.C. Skovgaards landskabsmalerier fra guldalderen ved at fokusere på kunstnerens personlige, nationale og åndelige identitet, som samtidig danner et billede på

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm Signe Jacobsen, kunsthistoriker, mag.art. Oversigt over foredrag frem til forår 2016 Som aftalt pr. 3.4.2015 Se yderligere www.kunstforedragogkunstguide.dk Forår 2016 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere