Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Modelnavne Program Varemærker Gælder kun i EU (og EØS). Copyright

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Modelnavne Program Varemærker Gælder kun i EU (og EØS). Copyright"

Transkript

1 Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Brugervejledning

2 Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR -partner har Canon Electronics Inc. certificeret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -programmet for energiøkonomi. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget væsentligt. Det er et åbent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage. De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere, faxmaskiner, kopimaskiner og scannere. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande. Denne model har ingen indstillinger til energistyring. Gælder kun i EU (og EØS). Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF) og dit lands gældende love. Dette produkt skal afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted, f.eks. kan produktet udleveres til forhandleren, når du køber et nyt tilsvarende produkt, eller det kan afleveres på en autoriseret genbrugsstation til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan have en negativ påvirkning på miljøet og være sundhedsskadeligt pga. farlige substanser, der hører ind under EEE. Korrekt håndtering i forbindelse med bortskaffelse vil samtidig bidrage til en mere effektiv udnyttelse af naturressourcer. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit brugte udstyr til bortskaffelse, kan du kontakte din kommune, genbrugsstation, godkendte WEEE-ordning eller renovationsselskab. Hvis du vil vide mere om returnering og genanvendelse af WEEE-produkter, kan du gå ind på (EØS: Norge, Island og Liechtenstein) Modelnavne Følgende navne kan opgives til sikkerhedsregulativerne i salgsområde for dokumentscanneren. DR-G1130: Model M DR-G1100: Model M Varemærker Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærke eller registrerede varemærker i andre lande. imageformula er et varemærke tilhørende CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint og SharePoint er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Microsofts produktbilleder er gengivet med tilladelse fra Microsoft Corporation. Adobe, Adobe-logoet, Acrobat, Adobe PDF-logoet og Adobe Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. ISIS er et registreret varemærke tilhørende Emc Corporation i USA. Andre produkter og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. I denne vejledning er symbolerne TM og blevet udeladt. Copyright Copyright 2013 af CANON ELECTRONICS INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form, eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller lagring i et informationssystem, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CANON ELECTRONICS INC. i

3 Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. CANON ELECTRONICS INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DOKUMENTER, DER ER SCANNET MED DETTE PRODUKT, ELLER FOR OBEVARING OG HÅNDTERING AF DE RESULTERENDE SCANNEDE BILLED-DATA. HVIS DU VÆLGER AT KASSERE ORIGINALE DOKUMENTER, ER DU SOM KUNDE ANSVARLIG FOR AT KONTROLLERE, AT OPLYSNINGER OG BILLEDER PÅ DE SCANNEDE DOKUMENTER ER INTAKTE. DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR, CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER FOR UNDER DENNE GARANTI, ER BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN PÅ DET PRODUKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN. ii

4 Forord Tak for dit køb af Canon imageformula DR-G1130/G1100 Dokumentscanner. Læs disse vejledninger grundigt, før du bruger scanneren, så du bliver bekendt med alt, hvad den kan, og får det bedste ud af dens mange funktioner. Når du har læst disse vejledninger, skal du opbevare dem et sikkert sted til senere brug. Vejledninger til scanneren Dokumentationen til scanneren består af en Referencevejledning (leveres med scanneren), en Brugervejledning (denne vejledning) og en Brugervejledning til CapturePerfect3.1, der leveres som en elektronisk fil og registreres i startmenuen i Windows under installation af softwaren. Referencevejledning Denne vejledning består af den grundlæggende betjeningsvejledning i uddrag fra Brugervejledningen. Brugervejledning Betjeningsvejledning til CapturePerfect 3.1 Brugervejledning (denne vejledning) Hardwareafsnittet indeholder generelle oplysninger om scannerens betjeningsindstillinger, vedligeholdelse og fejlfinding. Registrer Windows 8 følgende steder. Betjeningsvejledning til CapturePerfect 3.1 (Elektronisk vejledning) Dette er betjeningsvejledningen til Canons dokumentscannerprogram CapturePerfect 3.1. Tips Brugervejledningen og Betjeningsvejledningen til CapturePerfect 3.1 installeres følgende steder under softwareinstallationen. iii

5 Symboler i denne vejledning Følgende symboler anvendes i denne vejledning til at forklare fremgangsmåder, begrænsninger, forholdsregler i forbindelse med håndtering og instruktioner, der bør respekteres af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende betjening, der er forbundet med livsfare eller personskader, hvis de ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler ved brug af scanneren. FORSIGTIG Dette symbol advarer om, at der er forholdsregler, du skal iagttage i forbindelse med en given handling. Hvis handlingen ikke udføres korrekt, kan det medføre personskade eller materielle skader. Vær altid opmærksom på disse advarsler ved brug af scanneren. VIGTIGT Angiver krav og forbud i forbindelse med drift og betjening. Læs disse punkter omhyggeligt, så du kan betjene scanneren korrekt og undgår at beskadige den. Oversigt over denne vejledning Denne vejledning består af følgende kapitler. Hardware Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Giver et overblik over scanneren Kapitel 2 Installation Beskriver scannerens driftsmiljø og hvordan der oprettes forbindelse til en computer Kapitel 3 Grundlæggende betjening Beskriver scannerens grundlæggende funktioner Kapitel 4 Andre funktioner Beskriver menuen User Mode (Brugertilstand) og andre funktioner Kapitel 5 Vedligeholdelse Beskriver den rutinemæssige rengøring og udskiftning af valser Kapitel 6 Praktiske eksempler Forklarer de viste beskeder og løser eventuelle problemer Kapitel 7 Tillæg Indeholder en liste med specifikationer og supportoplysninger Tips Angiver en uddybende forklaring til en handling eller indeholder yderligere forklaringer af en fremgangsmåde. Det anbefales, at du læser disse forklaringer grundigt. iv

6 Brugervejledning Hardware Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug.

7 Hardware Indholdsfortegnelse Forord...iii Vejledninger til scanneren... iii Symboler i denne vejledning...iv Oversigt over denne vejledning...iv Kapitel 1 Før scanneren tages i brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Funktioner Komponenternes navne og funktioner Set forfra, arkføder og udfaldsbakke Set bagfra Kontrolpanel Kapitel 2 Installation 1. Installationsvejledning Installationskrav Installation af software Tilslutning af scanneren til computeren Placering af interface-stik Tilslutning af scanneren til computeren Sådan tændes for strømmen Sådan slukkes for strømmen Kapitel 3 Grundlæggende betjening 1. Dokumenter Accepterede dokumenter Long Document Mode (Funktionen Lange dokumenter) Arkføder og udfaldsbakker Klargøring af scannerens arkføder Justering af dokumentstyr Klargøring af scannerens udfaldsbakke Fremføringsmetoder Valg af fremføringsmetode Scanning Om Jobfunktion CapturePerfect Brug af patchcode-ark (tilbehør) Om patchcode-ark Sådan bruger du patchcode-ark Udbedring af driftsfejl under scanning Kontrolpanelets fejlmeddelelser Udbedring af papirstop og håndtering af skævt ilagte og sammenhæftede dokumenter Håndtering af dobbelt fremføring Kapitel 4 Andre funktioner 1. Beskrivelse af funktioner Menuen User Mode (Brugertilstand) Driftsvejledning til menuen User Mode (Brugertilstand) Funktioner i menuen User Mode (Brugertilstand) Kapitel 5 Vedligeholdelse 1. Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring af scanneren Rengøring af sensorerne Åbning og lukning af den øverste enhed Rengøring af scannerglas, valser og skilleindsats Justering af kompression Funktionen Automatisk slukning Strømstik Udskiftning af transportvalser Valsernes udskiftningsinterval Kontrol og nulstilling af sidetæller Af- og påmontering af valser Af- og påmontering af skilleindsats (retard roller-dæksel) Skilleindsatsens udskiftningsinterval (retard roller-dæksel) Af- og påmontering af skilleindsats (retard roller-dæksel) ii

8 Hardware 4. Udskiftning og rengøring af Imprint-enhedens blækpatron Om Imprint-enheden Udskiftning af blækpatroner Valg af printposition Rengøring af Imprint-enheden Udskrivning af testside Kapitel 6 Praktiske eksempler 1. Meddelelser Statusdisplay Fejlmeddelelser Fejlfinding Problemkategorier Problem og løsning Afinstallation af software Kapitel 7 Tillæg 1. Specifikationer Enhedsspecifikationer Tilbehør Forbrugsmaterialer Udvendige mål Specifikationer for tilbehør Specifikationer for stregkode-modul Specifikationer for Imprint-enhed Stikordsregister iii

9 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Funktioner Komponenternes navne og funktioner Set forfra, arkføder og udfaldsbakke Set bagfra Kontrolpanel

10 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger For at denne scanner kan fungere sikkert skal du sørge for at læse sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne som beskrives nedenfor. Installationssted Scannerens funktion påvirkes af miljøet på det sted, den installeres. Sørg for, at det sted, hvor scanneren installeres, opfylder følgende krav til omgivelserne. Sørg for tilstrækkelig plads omkring scanneren til betjening, vedligeholdelse og ventilation. 100 mm (3,9") eller mere Installer ikke maskinen, hvor der er direkte sollys. Hvis det ikke kan undgås, skal der skygges for scanneren med gardiner. Undgå steder, hvor der samler sig større mængder støv. Undgå varme eller fugtige steder som op ad en vandhane, vandvarmer eller befugter, og undgå steder med dampe fra salmiakspiritus, opløsningsmidler til maling eller andre flygtige kemikalier. Undgå steder, der er udsat for vibrationer. 635 mm (25") eller mere 823 mm (32,4") eller mere Undgå at udsætte scanneren for hurtige temperaturskift. Hvis det lokale, som scanneren er installeret i, er koldt men opvarmes hurtigt, kan der dannes vanddråber (kondens) inde i scanneren. Dette kan medføre en væsentlig forringelse i scanningens kvalitet. Følgende forhold anbefales til optimal scanningskvalitet: Lokaletemperatur: 10 C til 32,5 C Luftfugtighed: 20% til 80% RF Undlad at installere scanneren tæt på udstyr, der danner magnetfelter (f.eks. højttalere, fjernsyn eller radioer). Strøm Forbind kun med en stikkontakt med den normerede spænding og lysnetfrekvens (enten 120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz afhængigt af området). Tilslut ikke scanneren til en strømforsyning, som ikke overholder den angivne spænding. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forbind ikke andet elektrisk udstyr til samme stikkontakt som scanneren. Ved anvendelse af en forlængerledning, skal du desuden sørge for, at den er normeret til de aktuelle behov og krav for scanneren. Netledningen kan blive beskadiget, hvis der ofte trædes på den, eller der placeres tunge genstande på den. Fortsat brug af en beskadiget elledning kan medføre ulykker som brand eller elektrisk stød. Brug ikke netledningen, når den er rullet sammen. 1-2

11 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Træk ikke direkte i netledningen. Tag altid fat i ledningsstikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Hold området omkring netledningen frit for genstande, så netledningen nemt kan tages ud i en faresituation. Hvis du har spørgsmål vedrørende strømforsyningen, får du yderligere oplysninger ved at kontakte den lokale autoriserede servicerepræsentant eller forhandler af Canon. Flytning af scanneren Scanneren vejer ca. 22,8 kg. Når scanneren skal løftes eller flyttes, skal du altid bruge 2 mand, en på hver side. Prøv aldrig at løfte scanneren selv. Du kunne tabe scanneren eller klemme fingrene med personskader eller skader på scanneren til følge. Husk at være ekstra omhyggelig, når den flyttes. Husk at trække interfacekablet og ledningen ud, før scanneren flyttes. Hvis scanneren bæres med disse ting tilsluttet, kan stik og bøsninger blive beskadiget eller få scanneren til at falde og resultere i personskader eller skade på scanneren. Håndtering ADVARSEL Bemærk altid følgende forholdsregler, når scanneren anvendes. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Brug aldrig alkohol, benzen, malingsfortynder aerosolsprays eller andre meget brandfarlige stoffer i nærheden af scanneren. Du må ikke beskadige eller foretage ændringer på netledningen. Sæt ikke tunge genstande på kablet, og undlad at trække i kablet eller bøje det for hårdt. Tilslut aldrig netledningen med våde hænder. Forbind ikke scanneren til en elskinne med flere stik. Slå ikke knuder på netledningen og rul den ikke op, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Ved tilslutning af kablet skal du sikre, at netstikket er sat godt og forsvarligt i strømstikket. Hvis du bruger forlængerledning på en rulle, skal hele rullen rulles ud. Længere tids drift med opviklet ledning kan resultere i overophedning af ledningen og dermed brand. Brug ikke andre ledninger end dem, der fulgte med ved levering af scanneren. Forsøg ikke at skille scanneren ad eller ændre den på nogen måde, da dette er farligt og kan medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke brandfarlige produkter i aerosolspray i nærheden af scanneren. 1-3

12 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Ved rengøring af scanneren skal afbryderen sættes på OFF (FRA), og stikket skal tages ud af stikkontakten. Rengør scanneren med en hårdt opvredet klud og vand. Brug aldrig alkohol, benzen, fortynder eller andre brændbare væsker. Hvis scanneren laver sære lyde eller afgiver røg, varme eller underlige lugte, hvis scanneren ikke fungerer, eller hvis der opstår andre uregelmæssigheder under brug af scanneren, skal afbryderen øjeblikkeligt sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller en servicerepræsentant og få yderligere oplysninger. Undlad at tabe scanneren eller udsætte den for slag eller hårde stød. Hvis scanneren skulle blive beskadiget, skal du sørge for at slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Før du flytter scanneren, skal du sørge for at slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. FORSIGTIG Installer ikke scanneren på et underlag, der er ustabilt eller skråt eller i et område, der er udsat for kraftige vibrationer, da dette kan få scanneren til at falde ned med personskader eller skader på scanneren til følge. Bloker ikke ventilationshullerne. Dette kan resultere i overophedning af scanneren og dermed brand. Læg aldrig små metalgenstande som hæfteklammer, papirclips eller smykker på scanneren. Sådanne genstande kan falde ned i scanneren og forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis sådanne genstande skulle falde ned i scanneren, skal du straks sætte afbryderen på OFF (FRA) og tage netledningen ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Sæt ikke scanneren på et fugtigt eller støvet sted. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Sæt ikke genstande oven på scanneren. Sådanne genstande kan tippe eller vælte og give personskader. Når netledningen skal tages ud, skal den trækkes ud med et fast greb i stikket. Træk ikke direkte i netledningen, da det kan skade eller blotte kablets ledere og forårsage brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om stikkontakten, så den er let at trække ud. Hvis der placeres ting rundt om stikkontakten, kan du ikke trække den ud i nødstilfælde. Spild ikke vand eller brændbare væsker (alkohol, benzen, mm.) ned i scanneren, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt afbryderen på OFF (FRA), hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. om natten. Sæt også afbryderen på OFF (FRA), og træk netledningen ud af af stikkontakten af sikkerhedshensyn, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. i ferier. Undlad at bære løs beklædning eller løse smykker, der kan blive fanget i scanneren, mens du bruger den. Dette kan medføre personskade. Vær særligt forsigtig med slips og langt hår. Hvis noget fanges i scanneren, skal du straks trække netledningen ud for at standse scanneren. 1-4

13 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Vær forsigtig, når du lægger papir i scanneren og fjerner fastsiddende papir. Du kan risikere at skære hånden på kanten af papiret. FORSIGTIG: Varm overflade Den del af maskinen, der er forseglet, kan blive varm og forårsage forbrændinger ved uforsigtig brug. For at garantere sikker brug, anbefales det at følge samtlige sikkerhedsanvisninger. Bortskaffelse Når scanneren skal bortskaffes, skal du sørge for at følge de gældende regler og forordninger eller spørge den lokale forhandler, der solgte scanneren. 1-5

14 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug 2. Funktioner Hovedfunktionerne i DR-G1130/G1100 er beskrevet nedenfor. Scannerfunktioner Forskellige scanningstilstande Scanneren er udstyret med seks forskellige scanningstilstande: Sort/hvid, Fejldiffusion, Avanceret tekstforbedring, Avanceret tekstforbedring II, 256 trin gråtoneskala og 24-bit farver * Avanceret tekstforbedring kan bruges til at gøre en scannet tekst lysere ved at behandle forgrunds- eller baggrundsfarverne. Hurtig dokumentfremføring Scanneren kan scanne op til 100 LTR/A4-ark i minuttet i sort/hvid, gråtoneskala og farver. (For DR-G1130) * Scanningsforhold: LTR/A4 stående, duplex, 200 dpi Arkføder med høj kapacitet Arkføder med plads til op til 500 almindelige ark papir. Tilstanden Count-Only Mode (Kun arktælling) Når scanneren bruges alene, kan denne funktion bruges til at tælle antallet af ilagte dokumentark. (Se Count-Only Mode (Kun arktælling) på s. 4-2.) Justerbar arkføder Arkføderens position kan justeres op eller ned, så den passer til antallet af ilagte dokumenter. (Se Klargøring af scannerens arkføder på s. 3-5.) Long Document Mode (Funktionen Lange dokumenter) Scanneren kan scanne ark med en længde på op til mm. (Se Long Document Mode (Funktionen Lange dokumenter) på s. 3-3.) Jobfunktion Scanningtilstanden og billedfilernes destinationsmappe registreres med jobbet, så du kan scanne dokumenter ved kun at bruge knapperne på kontrolpanelet. (Se Om Jobfunktion på s ) Frit justerbare dokumentstyr Dokumentstyrene i højre og venstre side kan justeres, så arkene kan placeres til højre- eller venstresidet scanning. (Se Justering af dokumentstyr på s. 3-7.) Menuen User Mode (Brugertilstand) User Mode (Brugertilstand) bruges til at konfigurere scanneren til stort set alle scanningstilstande. (Se Funktioner i menuen User Mode (Brugertilstand) på s. 4-6.) 1-6

15 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Registreringsfunktioner Automatisk registrering af farver Scanneren registrerer automatisk, om et dokument er i farver, gråtoneskala eller sort/hvid. Automatisk registrering af papirformat Dokumentformatet registreres før scanning. Scanning med samme papirformat Scanning med Automatisk registrering af papirformat Registrering af skævt ilagte dokumenter Dokumentfremføringen afbrydes ved registrering af et skævt ilagt dokument, der kommer i kontakt med arkføderens kanter. Registrering af sammenhæftede dokumenter Dokumentfremføringen afbrydes ved registrering af sammenhæftede ark. (Se Registrering af sammenhæftede dokumenter på s. 4-6.) Ultralydsregistrering af dobbelt fremføring Dokumentfremføringen afbrydes, hvis ultralydssensoren registrerer, at der fremføres to eller flere ark samtidig. (Se Kontrol af dobbelt fremføring på s. 4-6.) * En ikke-registrerbar zone kan angives for at undgå registrering af dobbelt fremføring ved scanning af dokumenter med klæbeetiketter. Registrering af dobbelt fremføring efter dokumentlængde Dokumentfremføringen afbrydes, hvis en dobbelt fremføring registreres ved at sammenligne dokumenternes længde. (Se Kontrol af dobbelt fremføring på s. 4-6.) * Ved at bruge længden på det første dokument som reference, registrerer scanneren en dobbelt fremføring, når en side med en anden længde fremføres. Prøvescanning Denne funktion bruges til at scanne den første side af et dokument, for derefter at tilpasse lysstyrke og kontrast, før scanningen genoptages. Verificer scanning Under scanningen verificeres antallet af scannede dokumentsider ved at sammenligne antallet med en foruddefineret optælling eller den optælling, der blev registreret i tilstanden Count-Only Mode (Kun arktælling). (Se Verificer scanning på s. 4-2.) Registrering af tekstretning Tekstretningen på de forskellige sider registreres, og det scannede billede vendes efter behov i intervaller af 90 grader. Fremføringsretning Tekstretningen registreres, og billedet vendes efter behov Billebehandling Undgå gennemslag/slet baggrund Forhindrer, at baggrunde eller originale billeder fra bagsiden af et tyndt dokument, vises på de scannede billeder. Billedrotation Scanneren kan rotere de scannede billede i intervaller af 90, eller den kan registrere tekstretningen og rotere billedet efter behov i intervaller af

16 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Ret op Scanneren retter et billede op ved registrering af et skævt ilagt dokument. Folio-scanning Dokumenter, der er for lange til at kunne være i arkføderen, kan foldes sammen og scannes på begge sider, hvorefter billederne samles til et enkelt billede. Skævt billede Korrekt billede Farveudeladelse og farveforbedring Scanneren er udstyret med en funktion til farveudeladelse og -forbedring, som giver dig mulighed for at vælge en farve (rød, blå eller grøn), du enten vil udelade eller forbedre under scanningen. Billeder af for- og bagsider Rekonstrueret billede MultiStream Scanneren understøtter MultiStream, en funktion der kan fremstille tre billeder med forskellige scanningstilstande i en enkelt scanning, afhængig af det tiltænkte formål. Denne funktion kan dog kun benyttes ved brug af software, der understøtter MultiStream. Farvedokument Billede scannet med udeladelse af rød farve Fjernelse af hulaftryk Sletter skygger fra hulaftryk på de originale dokumenter fra de scannede billeder. Dokument, der skal scannes (150 dpi, farver) (300 dpi, sort/hvid) To typer scannede billeder Monthly Report Billede med hulaftryk Monthly Report Billede uden hulaftryk Spring tom side over Scanneren scanner begge sider af et dokument og undlader at gemme en side, hvis det registreres at den er tom. Tosidede dokumenter med en tom side Billeder, hvor en tom side er blevet sprunget over Visning af tekst eller linjer med fed skrift Hvis tekst eller linjer er utydelige, kan det være en fordel at bruge funktionen til fremhævelse af tekst eller linjer. Baggrundsudjævning Denne funktion bruges til at give baggrunden på et scannet billede et mere ensartet udseende. Denne funktion er tilgængelig, når [Detect automatically] [Registrer automatisk], [256-level Gray] [256 trin gråtoneskala] eller [24-bit Color] [24 bit farver] er valgt i [Color Mode] [Farvetilstand] under fanen [Basic] [Grundindstillinger]. 1-8

17 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Andre funktioner Hurtig gendannelse Når denne funktion er aktiveret og en sensor registrerer en ukorrekt fremføring pga. papirstop eller dobbelt fremføring, og dokumentfremføringen afbrydes, indstilles scanningen midlertidigt for at give brugeren mulighed for at udbedre fejltilstanden, hvorefter scanningen genoptages fra den side, der var årsag til fejlfremføringen. (Se Udbedring af driftsfejl under scanning på s ) * Funktionen Hurtig gendannelse er velegnet til at udbedre fejl, der er forårsaget af papirstop, dobbelt fremføring, skævt ilagte dokumenter og scanning af sammenhæftede dokumenter. Tilbehør Imprint-enhed (tilbehør) Med tilbehør kan scanneren bruges til at printe scannede dokumenter. Stregkode-modul (tilbehør) Stregkoder på dokumenter kan registreres og afkodes ved at installere et stregkode-modul, der sælges som tilbehør. Patchcode-modul (tilbehør) Med et patchcode-modul kan scanneren læse patchcode-ark, der er lagt ind imellem forskellige sider af et dokument, som derefter adskilles i batches. (Se Brug af patchcode-ark (tilbehør) på s ) 1-9

18 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug 3. Komponenternes navne og funktioner Navne og funktioner på DR-G1130/G1100's komponenter vises nedenfor. Set forfra, arkføder og udfaldsbakke (2) (1) (3) (5) (4) (6) (7) (8) (10) (9) (11) (10) (12) (1) Øverste enhed Åbnes ved rengøring af valser og udbedring af papirstop. (Se s ) (2) Dæksel til Imprint-enhed Åbnes ved udskiftning af printerpatron (tilbehør) eller i forbindelse med rengøring af Impring-enheden. (Se s ) (3) Udfaldsbakke Scannede dokumenter kommer ud her. (Se s. 3-9.) (4) Kontrolpanel (Se s ) (5) Afbryder Tænder og slukker for scanneren. (Se s. 2-8.) (6) Udfaldsbakkens udtræk Træk udfaldsbakkens udtræk ud for at forhindre, at dokumenterne falder ud af udfaldsbakken. (Se s. 3-9.) (7) Udfaldsbakkens dokumentstopper Tilpasses dokumentets længde for at undgå dokumentspild. (Se s. 3-9.) (8) Dokumentstyr Tilpasses dokumentets bredde for at få de scannede dokumenter til at ligge lige i udfaldsbakken. (Se s. 3-9.) (9) Dokumentstyr Tilpasses dokumentets bredde. (Se s. 3-7 og s. 3-8.) (10) Dokumentstyrenes låsehåndtag Fastlåser dokumentstyrene. (Se s. 3-8.) (11) Arkføder Dokumenterne lægges i arkføderen før scanning. (Se s. 3-5.) (12) Arkføderens udtræksbakke/forlænger Træk udtræksbakken ud, så den passer til dokumentets længde. (Se s. 3-6.) FORSIGTIG Åbn ikke Imprint-enhedens dæksel, hvis der ikke er installeret en Imprint-enhed (tilbehør). 1-10

19 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Set bagfra (1) Ventilationshuller Sikrer ventilation af scanneren. (2) Netstik Tilslut den medfølgende ledning her. (Se s. 2-6.) (3) USB-stik (Type B) Tilslut det medfølgende USB-kabel her. (Se s. 2-7.) (3) FORSIGTIG Bloker ikke ventilationshullerne. Dette kan resultere i overophedning af scanneren og dermed brand. (1) (2) 1-11

20 Kapitel 1 Før scanneren tages i brug Kontrolpanel (3) (4) (5) (7) (11) (10) (1) (2) (4) (6) (9) (8) (1) Display Viser brugertilstand, jobinfo, beskeder og arktælling. (2) Knappen Count Clear (Nulstil arktæller) Bruges til at slette og nulstille displayets arktæller. (3) Knappen Enter (Bekræft) Bruges til valg af brugertilstand og bekræftelse af en indstilling. (4) Knapper Bruges til valg af brugertilstand og job. (5) Knappen Menu Bruges til at vise den valgte brugertilstand. (Se s. 4-4.) (6) Knappen Job Bruges til at vælge det ønskede job. (Se s ) (7) Knappen Count Only (Kun arktælling) Bruges til at tælle antallet af fremførte dokumentsider. (Se s. 4-2.) (8) Knappen Separation Off (Adskillelse fra) Indstiller arkføderen til manuel fremføring, dvs. fremføring uden adskillelse (Non-separating mode). (Se s ) (9) Knappen New File (Ny fil) Når File Separation by Key (Filadskillelse ved brug af knap) er aktiveret, adskilles filerne. (10) Knappen Start Bruges til at påbegynde en scanning. (11) Knappen Stop Bruges til at afbryde en scanning. 1-12

21 Kapitel 2 Installation 1. Installationsvejledning Installationskrav Installation af software Tilslutning af scanneren til computeren Placering af interface-stik Tilslutning af scanneren til computeren Sådan tændes for strømmen Sådan slukkes for strømmen...2-8

22 Kapitel 2 Installation 1. Installationsvejledning Klargør scanneren til brug efter følgende fremgangsmåde. Trin 1: Kontroller, at installationskravene overholdes. (Se s. 2-3) Trin 2: Installer softwaren. (Se s. 2-4) Trin 3: Forbind scanneren med computeren. (Se s. 2-6) Trin 4: Tænd for strømmen (Scannergenkendelse) (Se s. 2-8) 2-2

23 Kapitel 2 Installation 2. Installationskrav Følgende systemkrav anbefales for at sikre optimal udnyttelse af scanneren. Computer CPU: Intel Core i GHz eller hurtigere Hukommelse: 4 GB eller mere Harddisk: 3 GB eller mere plads til rådighed for at sikre plads til alle softwareprogrammer USB-interface: Hi-Speed USB 2.0 Skærm: Opløsning på 1024 x 768 (XGA) eller bedre anbefales. Optisk drev: Dvd-kompatibelt drev. Operativsystem Microsoft Windows XP Service Pack 3 eller nyere Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 eller nyere Microsoft Windows Vista Service Pack 2 eller nyere (32-bit- og 64-bit-versioner) Microsoft Windows 7 Service Pack 1 eller nyere (32-bit- og 64-bit-versioner) Windows 8 (32-bit- og 64-bit-versioner) Manglende opfyldelse af installationskravene kan resultere i markant lavere scanningshastigheder og længere transmissionsintervaller. Selv hvis computeren opfylder de anbefalede krav, kan scanningshastighederne variere afhængig af de valgte scanningsindstillinger. Der gives ingen garanti for, at de medfølgende scannerdrivere er kompatible med alle ISIS- eller TWAIN-kompatible programmer. Kontakt din softwareleverandør, hvis du vil have flere oplysninger. Forholdsregler ved brug i 64-bit operativsystemer Den medfølgende scannerdriver understøtter kun scanning med 32-bit-programmer. Selv ved brug af 32-bit-programmer gives der ingen garanti for, at alle ISIS-/TWAIN-kompatible programmer fungerer. Scanningshastighederne kan variere afhængig af computerens specifikationer. Andre krav Et ISIS-kompatibelt eller et TWAIN-kompatibelt program, som understøttes af ovenstående operativsystemer..net Framework 3.5 eller nyere ADVARSEL Brug den nyeste USB 2.0-driver, der er lanceret af Microsoft. Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler, hvis du vil have flere oplysninger. Scanningshastighederne er langsommere, hvis din computers standard-usb-interface er USB Full-Speed (svarende til USB 1.1.) Brug kun det originale USB-kabel, som fulgte med ved levering af scanneren. 2-3

24 Kapitel 2 Installation 3. Installation af software Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer softwaren. CapturePerfect 3.1 Dette er et scanningsprogram, der leveres sammen med denne og andre scannere i Canon DR-serien. Scannerdriver Dette er scannerdriveren til dette produkt. VIGTIGT Installer softwaren, før du forbinder scanneren med computeren. Log på Windows som administrator. Luk alle andre programmer, før du installerer softwaren. 1. Læg installations-cd'en i computerens cd-rom-drev. Installationsmenuen kommer automatisk frem på skærmen, når installations-cd'en lægges i cd-rom-drevet. (Hvis menuen ikke vises, skal du køre setup.exe fra cd-rom'en). 2. Klik på [Typical Installation] [Standardinstallation]. Tips Hvis softwareprogrammet geninstalleres efter at være blevet afinstalleret, skal du klikke på [Custom Installation] [Brugerinstallation] for at vælge den afinstallerede software. 3. Klik på [Install] [Installer]. I Windows 8/7/Vista Hvis dialogboksen [User Account Control] [Brugerkontokontrol] vises, skal du klikke på [Yes] [Ja]. 2-4

25 Kapitel 2 Installation 4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen. 5. Klik på [Exit] [Afslut] for at afslutte installationen af softwareprogrammet. Tips Installation af funktionen EMC Cloud Capture Tips I Windows 8 Afhængig af det anvendte system er det muligt at webbrowseren starter i fuld skærm under installationen. Hvis dette sker, skal du vente til browseren er færdig med at indlæse siden og derefter gå tilbage til skrivebordet for at genoptage installationen. EMC Captiva Cloud Runtime giver adgang til en komponent, der gør det muligt at bruge webbaserede programmer. Installer kun denne komponent, hvis du bruger et program, der understøtter denne funktion. 2-5

26 Kapitel 2 Installation 4. Tilslutning af scanneren til computeren Brug en USB-port til at slutte enheden til en computer. Placering af interface-stik USB-stikket er placeret på scanneren som vist nedenfor. Tilslutning af scanneren til computeren Følg den relevante fremgangsmåde for at tilslutte scanneren til en computer. Brug af USB-stik 1. Sæt den medfølgende netledning i stikket bag på scanneren. (1) 2. Sæt netledningen i en stikkontakt. (2) USB-stik Netstik VIGTIGT Brug kun den medfølgende netledning. Både scanneren og computeren skal være slukket (OFF), når der oprettes forbindelse. 120 V V 2-6

27 Kapitel 2 Installation 3. Opret forbindelse mellem scanneren og computeren med det medfølgende USB-kabel. Sæt det firkantede stik (Type B) på USB-kablet i scanneren. Sæt det flade stik (Type A) på USB-kablet i computeren. Type B Type A 2-7

28 Kapitel 2 Installation 5. Sådan tændes for strømmen Scanneren kan tændes og slukkes ved at trykke på afbryderen på forsiden af scanneren. 1. Sørg for, at scanneren og computeren er forbundet korrekt med det medfølgende USB-kabel. 2. Tænd for kontakten. Sådan slukkes for strømmen Tryk på afbryderen for at slukke scanneren. VIGTIGT Vent mindst 10 sekunder, før du tænder scanneren igen efter at have slukket den. Hvis du ikke skal bruge scanneren i længere tid, skal du af sikkerhedsgrunde tage netledningen ud af stikkontakten. Tips Scannerens automatiske slukkefunktion er som standard slået til, så scanneren slukker automatisk efter 4 timers inaktivitet. Deaktiver denne indstilling ved at følge nedenstående fremgangsmåde (Se Funktionen Automatisk slukning på s. 5-6). Afbryder Tips Første gang der tændes for scanneren, vises nedenstående besked på proceslinjen i Windows. Hvis du venter et øjeblik, afsluttes den automatiske genkendelse af scanneren, som herefter er klar til at blive taget i brug. 2-8

29 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 1. Dokumenter Accepterede dokumenter Long Document Mode (Funktionen Lange dokumenter) Arkføder og udfaldsbakker Klargøring af scannerens arkføder Justering af dokumentstyr Klargøring af scannerens udfaldsbakke Fremføringsmetoder Valg af fremføringsmetode Scanning Om Jobfunktion CapturePerfect Brug af patchcode-ark (tilbehør) Om patchcode-ark Sådan bruger du patchcode-ark Udbedring af driftsfejl under scanning Kontrolpanelets fejlmeddelelser Udbedring af papirstop og håndtering af skævt ilagte og sammenhæftede dokumenter Håndtering af dobbelt fremføring

30 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 1. Dokumenter Scanneren kan scanne dokumenter i størrelser fra visitkort og checks til 11" 17"/A3. Formater og papirtyper afhænger af den valgte fremføringsmetode. Accepterede dokumenter Scanneren kan fremføre følgende papirformater. Format Bredde: 50,8 mm til 305 mm (2" til 12") Længde: 70 mm til 432 mm (2,8" til 17") (uden brug af funktionen Lange dokumenter) 70 mm til mm (2,8" til 39,4") (ved at vælge [ON1] i funktionen Lange dokumenter) 70 mm til mm (2,8" til 118,1") (ved at vælge [ON2] i funktionen Lange dokumenter) Tips Aktivering af funktionen Lange dokumenter gør det muligt at scanne dokumenter med en længde på op til mm (118,1"). (Se Long Document Mode (Funktionen Lange dokumenter) på s. 3-3.) Papirtykkelse Kontinuerlig fremføring: 20 g/m 2 til 209 g/m 2 (0,04 mm til 0,25 mm) Manuel fremføring: 20 g/m 2 til 255 g/m 2 (0,04 mm til 0,30 mm) Tips Med Kontinuerlig fremføring fremføres siderne i et dokument enkeltvis af fremførings- og retard roller-valsen, til alle dokumenter i arkføderen er blevet scannet. I tilstanden Manuel fremføring fremføres ét dokument ad gangen, når knappen [Separation Off] [Adskillelse fra] på kontrolpanelet lyser og arkføderen er løftet. Knappen Separation Off (Adskillelse Off fra) Key VIGTIGT Dokumentet skal opfylde følgende kriterier for at kunne scannes: Ved scanning af et flersidet dokument skal siderne placeres gruppevis, så de har den samme størrelse, tykkelse og vægt. Scanning af forskellige papirtyper samtidigt kan medføre papirstop. Sørg altid for, at blæk eller toner på dokumentet er tørt, før det scannes. Scanning af dokumenter med vådt blæk kan resultere i pletter eller mærker på de scannede billeder eller på andre dokumenter pga. snavsede valser eller scannerglas. Tør altid valser og scannerglas af efter at have scannet blyantskrevne dokumenter. Scanning af blyantskrevne dokumenter kan resultere i pletter eller mærker på de scannede billeder eller på andre dokumenter pga. snavsede valser eller scannerglas. Ved scanning af et tosidet dokument, der er trykt på tyndt papir, kan billedet på modsatte side ofte ses igennem. Tilpas lysstyrken i det anvendte softwareprogram, eller aktiver indstillingen [Prevent Bleed Through/Remove Background] [Undgå gennemslag/slet baggrund], før scanningen påbegyndes. 3-2

31 Kapitel 3 Grundlæggende betjening Vær opmærksom på, at scanning af følgende dokumenttyper kan medføre papirstop eller fejlfunktion. For at scanne sådan et dokument skal du tage en fotokopi af dokumentet og derefter scanne fotokopien. Foldede eller krøllede dokumenter Krøllede dokumenter Flængede dokumenter Dokumenter med papirclips eller hæfteklammer Carbonpapir Coated papir Ekstremt tyndt, gennemsigtigt papir Dokumenter med en høj mængde støvpartikler. For at scanne dokumenter med flere sammenhæftede sider, f.eks. fakturaer, skal de placeres således, at den sammenhæftede kant vender mod arkføderens åbning, hvorefter de scannes manuelt. Ved aktivering af funktionen Lange dokumenter skal siderne fremføres manuelt og enkeltvis. Arkføderens kapacitet Op til 500 ark kvalitetspapir eller papir op til maks. 48 mm højde. VIGTIGT Sørg for at dokumentet ikke overskrider grænsemærkerne på arkføderen ved ilægning af papir i scanneren. Dette kan forårsage papirstop. Grænsemærke (små papirformater): Ved ilægning af dokumenter, der er mindre end LTR/A4. Grænsemærke (store papirformater): Ved ilægning af dokumenter, der er større end LTR/A4. Long Document Mode (Funktionen Lange dokumenter) Aktivering af funktionen Lange dokumenter gør det muligt at scanne dokumenter med en længde på op til mm (118,1"). Indstillingerne i funktionen Lange dokumenter kan ændres på kontrolpanelet. Sådan ændres indstillingerne i funktionen Lange dokumenter på kontrolpanelet 1. Tryk på knappen Menu på kontrolpanelet. Knappen Menu Menuen Brugertilstand vises på displayet. Grænsemærke (små papirformater) Grænsemærke (store papirformater) 2. Tryk syv gange på knappen [ ] for at aktivere funktionen Lange dokumenter. (Se s. 4-7.) 3-3

32 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 3. Bekræft den nye indstilling. [ON2]: Når papirformatet er indstillet til [Match original size] [Match original størrelse] eller [Scanner s Maximum] [Scanners maksimum], er scanneren indstillet til at scanne dokumenter med en længde på op til mm (118,1"). [ON1]: Når papirformatet er indstillet til [Match original size] [Match original størrelse] eller [Scanner s Maximum] [Scanners maksimum], er scanneren indstillet til at scanne dokumenter med en længde på op til mm (39,4"). [OFF] [FRA]: Når papirformatet er indstillet til [Match original size] [Match original størrelse], er scanneren indstillet til at scanne dokumenter med en længde på op til 432 mm (17,0"). 4. Tryk på [Enter] [Bekræft]. Knappen Enter (Bekræft) Når funktionen Lange dokumenter er indstillet til [ON1] (1.000 mm), risikerer du at miste et scannet billede, hvis scanningstilstanden er indstillet til Farver og billedkvaliteten er indstillet til [Image quality priority] [Billedkvalitet prioriteret]. I dette tilfælde kan det være en fordel at scanne dokumentet i Sort/hvid eller at reducere billedkvaliteten. Når funktionen Lange dokumenter er indstillet til [ON2] (3.000 mm), risikerer du at miste et scannet billede, hvis scanningen udføres ved 400/600 dpi, eller hvis scanningstilstanden er indstillet til Farver og scanningssiden er indstillet til [Duplex] [Dobbeltsidet]. I dette tilfælde kan det være en fordel at scanne dokumentet ved en lavere opløsning, i sort/hvid, eller med scanningssiden indstillet til [Simplex] [Enkeltsidet]. Når funktionen Lange dokumenter er aktiveret, er det ikke muligt at bruge indstillingerne [High-Quality Moire Reduction] [Højkvalitets Moiré-reduktion] og [Auto orientation compensation] [Automatisk retningskompensation] samt dokumentretningerne [+90 degrees] [+90 grader] og [-90 degrees] [-90 grader]. Hvis et dokument lægges skævt i, når funktionen Lange dokumenter er aktiveret, risikerer du at det bliver krøllet, når det kommer i kontakt med begge sider af transportstien. Så vær påpasselig med ikke at lægge dokumenter skævt i scanneren. Når funktionen Lange dokumenter er aktiveret, kan scanneren være længere tid om at registrere et papirstop, hvilket kan resultere i beskadigede dokumenter. Udvis ekstra stor forsigtighed for at undgå papirstop. For at fremføre siderne manuelt, når funktionen Lange dokumenter er aktiveret, skal du trykke på knappen [Separation Off] [Adskillelse fra] på kontrolpanelet. Den aktuelle indstilling vises med blinkende firkantede parenteser [ ]. 5. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og derefter på [Enter] [Bekræft] for at acceptere den valgte indstilling. 6. Tryk på Stop for at forlade menuen Brugertilstand. VIGTIGT Scanneren kan være længere tid om at scanne, når funktionen Lange dokumenter er aktiveret. Knappen Separation Off (Adskillelse fra) 3-4

33 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 2. Arkføder og udfaldsbakker Før scanning skal arkføder og udfaldsbakke gøres klar til det ønskede papirformat. Klargøring af scannerens arkføder 1. Tryk på knappen Menu på kontrolpanelet. Arkføder Arkføderen kan indstilles til at passe til antallet af dokumentsider (scanneren er som standard indstillet til den laveste position). Knappen Menu Menuen Brugertilstand vises på displayet. Indstilling af arkføderens position Arkføderens højde kan forudindstilles i menuen Brugertilstand. Herved minimeres den tid det tager at begynde at fremføre dokumenter, efter at de er blevet placeret i arkføderen. 2. Tryk fem gange på knappen [ ] for at vise arkføderens position. (Se s. 4-8.) 3. Bekræft den nye indstilling. [0]: Op til 500 ark kan lægges i [1]: Op til 300 ark kan lægges i [2]: Op til 100 ark kan lægges i 3-5

34 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 4. Tryk på [Enter] [Bekræft]. Dokumentstyr Indstil dokumentstyrene så de passer til dokumentets bredde. Knappen Enter (Bekræft) Den aktuelle indstilling vises med blinkende firkantede parenteser [ ]. 5. Vælg den ønskede indstilling med knappen [ ] eller [ ], og tryk derefter på [Enter] [Bekræft] for at bekræfte den nye indstilling. Arkføderen indstilles til den valgte højde. Tips Dokumentstyrene i højre og venstre side kan også fastlåses uafhængigt af hinanden, hvis du ønsker en ikke-centreret fremføring. (Se Justering af dokumentstyr på s. 3-7) Arkføderens udtræksbakke/forlænger Træk udtræksbakken ud, så den passer til længden på det ilagte dokument. 6. Tryk på Stop for at forlade menuen Brugertilstand. 3-6

35 Kapitel 3 Grundlæggende betjening Fold forsigtigt forlængeren ud. Ilægning af dokumenter i venstre side I dette eksempel forklares og vises fremgangsmåden for, hvordan dokumenter kan placeres i venstre side af arkføderen. 1. Skub dokumentstyrene helt ud til henholdsvis højre og venstre. Tips Brug forlængeren, hvis der ikke er plads til det ilagte dokument i udtræksbakken. Justering af dokumentstyr Dokumentstyrene placeres normalt lige langt fra begge sider af fremføringsåbningen, således at dokumenterne automatisk placeres midt i arkføderen. Hvert dokumentstyr har imidlertid sin egen låseanordning, så dokumenter enten kan placeres i højre eller venstre side af arkføderen ved at indstille dokumentstyrene til den ønskede position. 2. Læg dokumenterne i, således at de hviler mod det venstre dokumentstyr. Lås op Lås 3. Fastlås det venstre dokumentstyr (1) ved at trække i låseanordningen. Skub derefter det højre dokumentstyr hen til den højre side af dokumenterne (2). (1) (2) 3-7

36 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 4. Fastlås det højre dokumentstyr (1), og lås op for det venstre dokumentstyr (2). (2) (1) Nulstilling af dokumentstyr For at stille dokumentstyrene tilbage til deres oprindelige position midt i arkføderen, følges nedenstående fremgangsmåde for at skubbe dem helt ud til henholdsvis højre og venstre. 1. Kontroller, at det højre dokumentstyr er fastlåst (1), og skub det venstre dokumentstyr helt ud til venstre (2). 5. Skub det venstre dokumentstyr hen til den venstre side af dokumenterne. 2. Fastlås det venstre dokumentstyr (1), og lås op for det højre dokumentstyr (2). (1) (2) 3. Skub det højre dokumentstyr helt ud til højre. 3-8

37 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 4. Lås op for det venstre dokumentstyr. Udfaldsbakkens forlænger Fold udfaldsbakkens forlænger ud, hvis det ser ud til, at et dokument er for langt til at kunne være i udfaldsbakken. Klargøring af scannerens udfaldsbakke Udfaldsbakken er udstyret med to dokumentstyr, et udtræk og en dokumentstopper, så den kan tilpasses bredden og længden på dine dokumenter. Udfaldsbakkens dokumentstopper Løft den passende dokumentstopper for at undgå, at et scannet dokument falder ud af udfaldsbakken. Dokumentstyr Indstil dokumentstyrene, så de passer til dokumentets bredde. Et dokuments udfaldsposition kan kontrolleres ved at fremføre en enkelt side af et dokument i tilstanden Count- Only Mode (Kun arktælling). (Se Count-Only Mode (Kun arktælling) på s. 4-2.) Tips Dokumentstopperne findes på udfaldsbakkens forlænger og kan tilpasses dokumentets længde. Ved scanning af dokumenter i formatet LTR/A4, skal udfaldsbakkens forlænger foldes sammen, og de øverste dokumentstoppere skal løftes. Ved scanning af dokumenter i formatet A3, skal udfaldsbakkens forlænger foldes ud, og de øverste dokumentstoppere skal løftes. 3-9

38 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 3. Fremføringsmetoder Der kan vælges mellem to forskellige fremføringsmetoder: Kontinuerlig fremføring, hvor dokumenterne automatisk fremføres fra arkføderen ved brug af opsamlingsvalsen, og manuel fremføring, hvor opsamlingsvalsen er deaktiveret og dokumenterne fremføres manuelt af fremføringsvalsen. Valg af fremføringsmetode Scanneren er som standard indstillet til Kontinuerlig fremføring, men kan indstilles til Manuel fremføring ved at vælge Manuel fremføring som Fremføringsmetode for ISIS-/ TWAIN-driveren, eller ved at trykke på knappen Separation Off (Adskillelse fra) på kontrolpanelet. Kontinuerlig manuel scanning kan også bruges til at scanne flere dokumentsider, der ikke kan fremføres automatisk. Kontinuerlig fremføring Med Kontinuerlig fremføring samles dokumenter placeret i arkføderen automatisk op af opsamlingsvalsen, som sender dem videre til fremføringsvalsen, hvorefter de enkelte sider adskilles af retard roller-valsen for at undgå dobbelt fremføring. Manuel fremføring Knappen Separation Off (Adskillelse fra) lyser og arkføderen løftes, således at dokumenterne kan fremføres manuelt ét ad gangen. Når scanneren er indstillet til Manuel fremføring, skal dokumentet skubbes tilstrækkeligt langt ind til at fremføringsvalsen kan få fat i det (da opsamlingsvalsen er deaktiveret). Knappen Separation Off (Adskillelse fra) Opsamlingsvalse Fremføringsvalse Retard roller-valse VIGTIGT Ved manuel fremføring adskilles siderne ikke af retard rollervalsen, og der er således risiko for papirstop, hvis flere sider lægges i ad gangen. For at scanne dokumenter med flere sammenhæftede sider, f.eks. fakturaer, skal de placeres således, at den sammenhæftede kant vender mod arkføderens åbning, hvorefter de scannes manuelt. Tips Knappen [Separation Off] [Adskillelse fra] er koblet til fremføringsmetoden [Manual Feeding] [Manuel fremføring] i ISIS-/TWAIN-driveren. Når knappen [Separation Off] [Adskillelse fra] på kontrolpanelet trykkes ned, eller indstillingen [Manual Feeding] [Manuel fremføring] er valgt, lyser knappen [Separation Off] [Adskillelse fra] og arkføderen løftes. 3-10

39 Kapitel 3 Grundlæggende betjening Kontinuerlig manuel fremføring Aktiver funktionen Kontinuerlig manuel fremføring i menuen Brugertilstand, hvis siderne i et dokument ikke adskilles korrekt ved brug af funktionen Kontinuerlig fremføring. Indstillinger i Kontinuerlig manuel fremføring Vælg Manuel fremføring i menuen Brugertilstand for at aktivere Kontinuerlig manuel fremføring. 1. Tryk på knappen Menu på kontrolpanelet. Fremføringsvalse Knappen Menu Retard roller-valse VIGTIGT Når funktionen Kontinuerlig fremføring er indstillet til ON i menuen Brugertilstand, skal man sørge for at slå funktionen fra (OFF), når scanningen er færdig. Hvis dette ikke gøres, vil funktionen Kontinuerlig scanning være slået fra næste gang scanneren tages i brug. Tips Hvis scanneren er indstillet til Manuel fremføring, skal dokumenterne fremføres én side ad gangen. Hvis scanneren er indstillet til Kontinuerlig manuel fremføring, anbefales det at placere stakken af dokumenter på arkføderen for derefter at lægge en side i arkføderen ad gangen, da dette fremmer arbejdsgangen. Menuen Brugertilstand vises på displayet. 2. Tryk på knappen [ ], indtil Manual Feed Mode (Manuel fremføring) vises på displayet. (Se s. 4-7.) 3. Bekræft den nye indstilling. [ON] [TIL]: Opsamlingsvalsen deaktiveres, således at siderne i et dokument skal fremføres manuelt én side ad gangen. [OFF] [FRA]: Dokumenter fremføres kontinuerligt af opsamlingsvalsen, undtagen når knappen Separation Off (Adskillelse fra) lyser. 3-11

40 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 4. Tryk på [Enter] [Bekræft]. Knappen Enter (Bekræft) Den aktuelle indstilling vises med blinkende firkantede parenteser [ ]. 5. Tryk på knappen [ ] eller [ ] og derefter på [Enter] [Bekræft] for at acceptere den valgte indstilling. 6. Tryk på Stop for at forlade menuen Brugertilstand. 3-12

41 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 4. Scanning Scanningsoperationer kan kontrolleres af et scanningsprogram som CapturePerfect 3.1, der leveres med scanneren, eller direkte fra kontrolpanelet på DR-G1130/G1100 ved hjælp af Jobfunktion. Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger Jobfunktion, og samtidig giver det et overblik over CapturePerfect 3.1. Om Jobfunktion Jobfunktion giver dig mulighed for at bruge scannerens jobregistreringsværktøj til at registrere forskellige job, som derefter kan vælges ved at trykke på knappen [Job] på kontrolpanelet. Jobregistreringsværktøjet bruges til at gemme scanningstilstande såsom scanningsindstillinger, valg af billedformat, destinationsmappe og indstillinger for behandling af billeddata for hvert job, der derefter er tilgængelige via Jobfunktion. De registrerede job vises på displayet. Tips Hvis der ikke vises nogen job, skal du registrere et job ved hjælp af registreringsværktøjet. 2. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at vælge et job. 3. Udfør det valgte job ved at trykke på Start. Tips Jobregistreringsværktøjet er et TWAIN-kompatibelt program, som installeres sammen med ISIS-/TWAIN-driveren. Udførelse af job Følg denne fremgangsmåde for at udføre et job, der er blevet registreret af jobregistreringsværktøjet. 1. Tryk på knappen Job på kontrolpanelet. Knappen Start Knappen Job 4. Åbn den mappe, der blevet angivet under jobregistreringen, for at kontrollere, at billedfilen er blevet gemt. 3-13

42 Kapitel 3 Grundlæggende betjening CapturePerfect 3.1 CapturePerfect 3.1 er et ISIS-kompatibelt program, som er udviklet til Canons dokumentscannere. CapturePerfect 3.1 indeholder forskellige scanningsmoduler, som er beskrevet i dette afsnit. Vælg den ønskede scanningsmetode fra menuen Scan for at påbegynde en scanning. Yderligere oplysninger om CapturePerfect 3.1 findes i Betjeningsvejledningen til CapturePerfect 3.1. Scanning med CapturePerfect Følgende tre scanningsmetoder er tilgængelige fra menuen Scan i CapturePerfect 3.1. Scan batch til printer Udskriver scannede billeder fra en angivet printer. Scan batch til fil Gemmer scannede billeder som filer i en angivet mappe. (Netværk) Scan batch til mail Starter dit -program og vedhæfter de scannede billeder til en ny . Scan batch til fil Dokumenterne scannes med de foruddefinerede scanningsindstillinger, og den scannede billedfil gemmes i en angivet mappe. Scan batch til printer Dokumenterne scannes med de foruddefinerede scanningsindstillinger, og det scannede billede udskrives fra en valgt printer. Scan batch til mail Dokumenterne scannes med de foruddefinerede scanningsindstillinger, og det MAPI-kompatible -program, der som standard er valgt i computeren, åbner en ny med de scannede billeder som vedhæftede filer. Scan side Den første side af dokumentet scannes. 3-14

43 Kapitel 3 Grundlæggende betjening Vælg job Scanningsindstillingerne og scanningsfunktionen (Scan batch til fil, Scan batch til printer og Scan batch til mail) registreres i forvejen som et job. Scanningsjobbet kan derefter udføres i to trin: (1) Vælg det registrerede job fra værktøjslinjen (2) Klik på [Scan Job] [Scanningsjob]. Brug af CapturePerfect 3.1 Dette afsnit beskriver, hvordan du starter CapturePerfect 3.1 og scanner dokumenter. Fremgangsmåden ved brug af funktionen Scan batch til fil er her beskrevet som et eksempel. Nærmere oplysninger findes i Betjeningsvejledningen til CapturePerfect Klik på proceslinjen i Windows og derefter på [Start] [All Programs] [Alle programmer] [CapturePerfect 3.1] [CapturePerfect 3.1]. Tips Følgende to scanningsjob er allerede registreret, og det er muligt at registrere yderligere 99 job. Color Document (Farvedokument) Scan dokumentet med 24-bit farve og Simplex (Enkeltsidet) med en opløsning på 300 dpi, og gem filen i mappen [Pictures] [Billeder]. Binary Document (Binært dokument) Scan dokumentet i sort/hvid og Simplex (Enkeltsidet) med en opløsning på 200 dpi, og gem filen i mappen [Pictures] [Billeder]. Scan batch til Microsoft SharePoint Hvis Microsoft SharePoint Server er tilgængelig, giver denne funktion dig mulighed for at sende scannede billeder til Microsoft SharePoints hjemmeside. Scan batch til præsentation Denne funktion er særlig anvendelig, når en kompakt scanner bruges i miljøer som konferencelokaler, hvor den kan sluttes til store skærme og projektører. Hvis CapturePerfect indstilles til visning på fuld skærm, før scanningen påbegyndes, vises de scannede billeder i fuld størrelse på skærmen. Tips I Windows 8 gemmes CapturePerfect 3.1 i følgende mappe. CapturePerfect 3.1 starter. Tips Denne funktion er som regel ikke særlig praktisk med store scannere. 3-15

44 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 2. Vælg [Select Scanner] [Vælg scanner] i menuen [Scan]. 5. Klik på [OK] for at afslutte valget af scanner. 6. Vælg [Scanner Settings] [Scannerindstillinger] i menuen [Scan]. Dialogboksen [Select Scanner] [Vælg scanner] vises. 3. Vælg [CANON DR-XXXX], og klik på [Settings] [Indstillinger]. (XXXX står for den anvendte model) En dialogboks med ISIS-driverens egenskaber vises. VIGTIGT Hvis [CANON DR-XXXX] ikke vises på listen over scannere, skal ISIS-/TWAIN-driveren geninstalleres. 4. Vælg det ønskede standardsideformat, og klik på [OK]. 7. Vælg de ønskede scanningsindstillinger. 8. Klik på [Scan Batch to File] [Scan batch til fil] i menuen [Scan]. VIGTIGT Hvis du vælger [Default] [Standard] i dialogboksen med ISISdriverens egenskaber, vælges denne indstilling her. 3-16

45 Kapitel 3 Grundlæggende betjening Dialogboksen [Scan Batch to File] [Scan batch til fil] vises. Hvis scanneren er indstillet til [Manual Feeding] [Manuel fremføring], lyser knappen Separation Off (Adskillelse fra) og arkføderen er løftet. Læg én side i ad gangen, og tryk på Stop for at åbne dialogboksen Continue Scanning (Fortsæt scanning). Knappen Separation Off (Adskillelse fra) 9. Vælg et filnavn og en filtype til det gemte billede. Yderligere oplysninger om andre indstillinger i dialogboksen [Scan Batch to File] [Scan batch til fil] findes i Betjeningsvejledningen til CapturePerfect Læg dokumentet i scanneren, og klik på [Save] [Gem] for at begynde at scanne. VIGTIGT Dokumentet skal placeres som beskrevet nedenfor, afhængig af den valgte fremføringsmetode. Hvis [Standard Feeding] [Standardfremføring] er valgt, skal dokumentet lægges i scanneren, før scanningen påbegyndes. Når alle dokumenter er blevet scannet, vises dialogboksen Continue Scanning (Fortsæt scanning). Hvis en anden fremføringsmetode end [Standard Feeding] [Standardfremføring] eller [Manual Feeding] [Manuel fremføring] er valgt, scannes samtlige dokumenter placeret i arkføderen, når scanningen påbegyndes. Når der ikke er flere dokumenter, går scanneren i standby. Hvis scanneren er indstillet til [Automatic Feeding] [Automatisk fremføring], begynder scanneren automatisk at scanne, når den registrerer et dokument i arkføderen. Hvis der trykkes på Stop, vises dialogboksen Continue Scanning (Fortsæt scanning). Hvis scanneren er indstillet til [Panel-Feeding] [Panelfremføring], lyser knappen Start. Du skal lægge et dokument i scanneren og trykke på Start for at påbegynde scanningen. Hvis du trykker på Stop, vises dialogboksen Continue Scanning (Fortsæt scanning). Knappen Start (Knappen lyser grønt) 3-17

46 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 11. Kontroller, at der er lagt et dokument i scanneren, og klik derefter på enten [Continue Scanning] [Fortsæt scanning] eller [Stop Scanning] [Stop scanning]. 12. Når scanningen er færdig, lukkes CapturePerfect 3.1 ved at trykke på [Exit] [Afslut] i menuen [File] [Filer]. 3-18

47 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 5. Brug af patchcode-ark (tilbehør) Hvis DR-G1130/G1100 er udstyret et patchcode-modul, understøtter den automatisk filadskillelse ved at registrere patchcode-ark, som er lagt ind i dokumentet, hvorefter dokumentet adskilles i batches. Om patchcode-ark Patchcode-mønstre printes ud på patchcode-ark, som bruges til automatisk at adskille filerne. Patchcode-mønstre gemmes i følgende mapper, når ISIS-/TWAIN-driveren installeres. Tips I Windows 8 gemmes patchcode-arkene i tabellen med programmer. Udskrivning af patchcode-ark Åbn det ønskede patchcode-ark med CapturePerfect 3.1 eller et andet program, der kan læse pdf-filer, og print siden ud i den originale størrelse. VIGTIGT Print (i original størrelse) ark PATCH T (A4) og PATCH II (A4) på et ark i A4-format, eller PATCH T (LTR) og PATCH II (LTR) på et ark i LTR-format. Patchcode-ark skal udskrives i deres originale størrelse. Scanneren vil muligvis ikke kunne genkende dem, hvis de forstørres eller formindskes. Oprettelse af patchcode-ark Hvis du vil lave patchcode-ark i andre størrelser, skal du være opmærksom på følgende, når du kopierer et eksisterende patchcode-mønster: VIGTIGT Juster patchcoden, så den passer til området, som bruges til at registrere patchcode-mønstrene. 5 mm (0,2") Patchcode-mønstre 5 mm (0,2") VIGTIGT Patchcode-ark kan kun benyttes, når det anvendte program understøtter filadskillelse via patchcode-mønstre. Patchcode-ark er tilgængelige i pdf-format. Der er fire typer; [PATCH II (A4)], [PATCH II (LTR)], [PATCH T (A4)], [PATCH T (LTR)], arrangeret i overensstemmelse med papirets størrelse og mønster. (Området, som bruges til at registrere patchcode-mønstrene). 5 mm (0,2") 100 mm (3,9") Når du kopierer et patchcode-mønster, skal kopien have samme format som det originale mønster. Pas godt på, at patchcode-arkene ikke bliver snavsede. Hvis et patchcode-ark har fået en fold eller er blevet krøllet, skal det genudskrives eller udskiftes. 3-19

48 Kapitel 3 Grundlæggende betjening Funktionen Patchcode-mønstre Du kan vælge mellem to typer patchcodes, og deres funktion ændres i henhold til deres mønster. PATCH T Når scanneren genkender denne patchcode udskrevet på et patchcode-ark, opretter den en separat fil til det dokument, der kommer efter patchcode-arket. Om billedet af dette ark gemmes eller ej afhænger af programindstillingerne. PATCH II Sådan bruger du patchcode-ark Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger patchcode-ark med CapturePerfect Udskriv patchcode-arkene på en printer. VIGTIGT Print (i original størrelse) ark PATCH T (A4) og PATCH II (A4) på et ark i A4-format, eller PATCH T (LTR) og PATCH II (LTR) på et ark i LTR-format. Scanneren vil muligvis ikke kunne genkende patchcodearkene, hvis de forstørres eller formindskes. 2. Læg patchcode-arket ind foran det dokument, der skal gemmes som en separat fil, før dokumenterne lægges i scanneren. Når scanneren genkender denne patchcode udskrevet på et patchcode-ark, opretter den en separat fil startende fra patchcode-arket. Billedet af dette ark gemmes uafhængigt af programindstillingerne. Læg patchcode-ark ind foran de dokumenter, der skal gemmes som separate filer. 3. Vælg [Patchcode] under fanen [Others] [Andet] i menuen med ISIS-driverens egenskaber i rullemenuen Batch Separation (Batchadskillelse). VIGTIGT Hvis der ikke er installeret et patchcode-modul, er indstillingen [Patchcode] ikke tilgængelig. 3-20

49 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 4. Klik på [Scan Batch to File] [Scan batch til fil]. 5. Indstil [Type of batch separation] [Type batchadskillelse] til [Scan, Continue Scanning] [Scan, Fortsæt scanning] eller [Skip, Continue Scanning] [Spring over, Fortsæt scanning]. Tips Hvis [Scan, Continue Scanning] [Scan, Fortsæt scanning] eller PATCH ll er valgt, gemmes patchcode-arket, og scanningen fortsætter. Hvis [Skip, Continue Scanning] [Spring over, Fortsæt scanning] er valgt og PATCH T-mønstret registreres, gemmes patchcode-arket ikke, og scanningen fortsætter. 3-21

50 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 6. Udbedring af driftsfejl under scanning Hvis der opstår en fejl under scanningen, afbrydes dokumentfremføringen. Dette afsnit beskriver, hvordan du håndterer sådanne driftsfejl. Kontrolpanelets fejlmeddelelser Hvis dokumentfremføringen afbrydes, vises der en fejlmeddelelse på displayet. Vises ved registrering af papirstop Se nedenfor afhængig af fejlmeddelelsen. Ved registrering af papirstop, skævt ilagte dokumenter eller sammenhæftede dokumenter, (Se Udbedring af papirstop og håndtering af skævt ilagte og sammenhæftede dokumenter på s ) Ved registrering af dobbelt fremføring, (Se Håndtering af dobbelt fremføring på s ) Vises ved registrering af skævt ilagte dokumenter Vises ved registrering af sammenhæftede dokumenter Vises ved registrering af dobbelt fremføring (Hurtig gendannelse deaktiveret) Vises ved registrering af dobbelt fremføring (Hurtig gendannelse aktiveret) Udbedring af papirstop og håndtering af skævt ilagte og sammenhæftede dokumenter Ved registrering af papirstop, skævt ilagte dokumenter eller sammenhæftede dokumenter fjernes samtlige dokumenter fra udfaldsbakken og scanneren. FORSIGTIG Fjern forsigtigt de dokumenter, der er tilbage i scanneren. Dokumenterne kan blive beskadigede, og du risikerer at skære fingrene på kanten af papiret. Fjern eventuelle stumper af fastsiddende papir fra scanneren. Papirstumper kan forårsage papirstop eller skader på scanneren. 1. Fjern alt papir fra udfaldsbakken. 2. Åbn forsigtigt den øverste enhed. (Se Sådan åbnes den øverste enhed på s. 5-3) FORSIGTIG Pas på ikke at stikke dig på den øverste enhed, når den åbnes og lukkes. 3. Fjern alt papir inde i scanneren. VIGTIGT Hvis papiret sidder fast halvvejs ude i udfaldsbakken, løftes den øverste enhed kun en anelse, så papiret kan fjernes. Hvis papiret sidder fast inde i scanneren, åbnes den øverste enhed helt, så papiret kan fjernes. 3-22

51 Kapitel 3 Grundlæggende betjening 4. Luk forsigtigt den øverste enhed. Tryk derefter i begge ender for at sikre, at den er rigtigt lukket. (Se Sådan lukkes den øverste enhed på s. 5-3) 5. Se efter, hvilket billede der sidst blev gemt, og genoptag scanningen. VIGTIGT Selv om et dokument er blevet placeret i udfaldsbakken, er det ikke sikkert, at det er blevet gemt. Før en scanning genoptages, anbefales det derfor altid at tjekke det sidst gemte billede. Før scanningen genoptages, skal det dokument, der var årsag til at scanningen blev afbrudt, rettes ud. Før scanningen genoptages, skal eventuelle sammenhæftede dokumenter fjernes fra scanneren. Læg det papir, der blev fjernet fra scanneren, foran de andre dokumenter i arkføderen, og genoptag scanningen ved at trykke på Start. Håndtering af dobbelt fremføring Når der registreres en dobbelt fremføring under scanning, skubbes de sider, der var årsag til den dobbelte fremføring, ud i udfaldsbakken, hvorefter der vises en fejlmeddelelse på displayet og fremføringen afbrydes. VIGTIGT Når der registreres en dobbelt fremføring, sker følgende, og følgende meddelelser vises afhængig af indstillingen for Hurtig gendannelse i ISIS-/TWAIN-driveren. Knappen Start Når Hurtig gendannelse er deaktiveret Når Hurtig gendannelse er deaktiveret, gemmes de billeder, der blev scannet før den dobbelte fremføring, som filer, hvorefter scanningen afsluttes og følgende fejlmeddelelse vises på displayet. Ved registrering af dobbelt fremføring via dokumentlængde 3-23

52 Kapitel 3 Grundlæggende betjening Ved registrering af dobbelt fremføring via ultralydssensor Læg de sider, der var årsag til den dobbelte fremføring, tilbage øverst i dokumentstakken i arkføderen, og genoptag scanningen. Når Hurtig gendannelse er aktiveret Når Hurtig gendannelse er aktiveret, afbrydes scanningen ved registrering af en dobbelt fremføring, og følgende fejlmeddelelse vises på displayet. 1. Kontroller, hvilket dokument der var årsag til fejltilstanden. Tips Hvis årsagen til at en dobbelt fremføring blev registreret ser ud til at være en etiket eller lignende på en af siderne i et dokument, kan fejlmeddelelsen ignoreres. Hvis to dokumentsider blev fremført samtidig, genoptages scanningen af de sider, der var årsag til den dobbelte fremføring. 2. Vælg en proces med [ ] og [ ], og tryk derefter på knappen [Enter] [Bekræft]. [Start]: Billedet annulleres, når der registreres en dobbelt fremføring, og scanningen af dokumentet genoptages. [Stop]: Det billede, der blev scannet før den dobbelte fremføring blev registreret, gemmes i en fil, og scanningen fuldføres. [DFR]: Billederne af de dokumenter, der var årsag til den dobbelte fremføring, gemmes, og scanningen af dokumentet genoptages. 3-24

53 Kapitel 4 Andre funktioner 1. Beskrivelse af funktioner Menuen User Mode (Brugertilstand) Driftsvejledning til menuen User Mode (Brugertilstand) Funktioner i menuen User Mode (Brugertilstand)

54 Kapitel 4 Andre funktioner 1. Beskrivelse af funktioner Nedenfor beskrives optællingen af dokumenter før scanning. Count-Only Mode (Kun arktælling) Tæller antallet af dokumentark ved at lade dem køre igennem scanneren. Tips Count-Only Mode (Kun arktælling) udføres ved at trykke på knappen Count Only (Kun arktælling) på kontrolpanelet. Denne funktion bruges til at tælle antallet af ark i et dokument, når der ikke er oprettet forbindelse til en computer. 1. Læg dokumenterne i arkføderen. 2. Tryk på knappen Count Only (Kun arktælling) på kontrolpanelet. VIGTIGT Hvis du vil nulstille arktælleren, skal du trykke og holde knappen Count Clear (Nulstil arktæller) nede i ca. to sekunder, mens knappen Count Only (Kun arktælling) lyser. Knappen Count Clear (Nulstil arktæller) Knappen Count Only (Kun arktælling) Knappen Count Only (Kun arktælling) lyser blåt, når funktionen Count-Only (Kun arktælling) er aktiveret. Verificer scanning Scanneren sammenligner antallet af scannede sider fra funktionen Count-Only (Kun arktælling) (eller en manuel indtastet optælling) med det nøjagtige antal scannede sider, og en fejlmeddelelse vises på displayet, hvis tallene ikke er ens. 1. Angivelse af antal dokumentark. 3. Tryk på Start for at påbegynde scanningen og tælle antallet af ilagte dokumentark. Tips Antallet af dokumentark kan angives vha. funktionen Count- Only (Kun arktælling) eller ved at trykke på knapperne [ ] og [ ] for at indtaste et tal. 4-2

55 Kapitel 4 Andre funktioner 2. Vælg Verify Count (Verificer optælling) i ISIS-/ TWAIN-driverens indstillinger. 3. Tryk på Start for at påbegynde scanningen. Beskeden Verifying (Verificerer...) vises på displayet. Tips Hvis det angivne antal sider overskrides under scanningen, eller hvis antallet af scannede sider ikke er nået op på den angivne værdi efter endt scanning, vises der en fejlmeddelelse på displayet. Det valgte antal overskrides under scanningen Scanningen afsluttes uden at den angivne værdi er nået 4-3

56 Kapitel 4 Andre funktioner 2. Menuen User Mode (Brugertilstand) I User Mode (Brugertilstand) kan du ændre bestemte scannerfunktioner. Driftsvejledning til menuen User Mode (Brugertilstand) I Brugertilstand administreres betjeningsprocedurerne efter følgende fremgangsmåde. Tips Betjeningsprocedurerne varierer afhængig af den valgte funktion i menuen Brugertilstand. Nærmere oplysninger findes på de angivne sider. 1. Tryk på knappen Menu på kontrolpanelet. Knappen Menu Menuen Brugertilstand vises på displayet. 2. Tryk på knapperne [ ] og [ ] for at vælge den ønskede funktion i Brugertilstand. De forskellige funktioner vises i følgende rækkefølge. 4-4

57 Kapitel 4 Andre funktioner 3. Tryk på [Enter] [Bekræft]. Knappen Enter (Bekræft) Den aktuelle indstilling vises med blinkende firkantede parenteser [ ]. 4. Tryk på knappen [ ] eller [ ] for at vælge [ON2], [ON1] eller [OFF] [FRA], og tryk derefter på [Enter] [Bekræft] for at acceptere den valgte indstilling. 5. Tryk på [Stop] for at forlade menuen Brugertilstand. 4-5

58 Kapitel 4 Andre funktioner 3. Funktioner i menuen User Mode (Brugertilstand) Følgende funktioner er tilgængelige i menuen Brugertilstand. Indstillingen Adskillelse Hvis en dobbelt fremføring eller et papirstop opstår, skiftes til indstillingen Adskillelse. Kontrol af dobbelt fremføring HI (HØJ): Brug denne indstilling, hvis arkene klæber sammen og er svære at skille ad. Normal: Brug denne indstilling under normale forhold. LO (LAV): Brug denne indstilling ved fremføring af tynde dokumenter. VIGTIGT Når indstillingen [HI] [HØJ] er valgt, risikerer man at papiret rives i stykker pga. den høje adskillelseskraft. Hvis dette sker, anbefales det enten at skifte til [Normal] eller [LO] [LAV]. Indstilling af Buzzer (Biplyd) Vælg, om Registrering af dobbelt fremføring er aktiveret, når scanneren er indstillet til Count-Only (Kun arktælling). Hvis indstillingen er aktiveret [ON], registreres dobbelt fremføring, når scanneren er indstillet til Count-Only (Kun arktælling). Der er to forskellige metoder til registrering af dobbelt fremføring. Den ene sammenligner dokumenternes længde, og den anden registrerer uensartetheder i dokumenterne vha. en ultralydssensor. Den ønskede indstilling vælges i ISIS-/TWAIN-driveren. I tilstanden Count-Only (Kun arktælling) er scanneren indstillet til at registrere dobbelte fremføringer vha. en ultralydssensor. Registrering af sammenhæftede dokumenter Når du trykker på kontrolpanelet eller der opstår fejl under scanningen, høres der en biplyd. ON2: Biplyden høres, når der opstår en fejl, og når der trykkes på en knap på kontrolpanelet. ON1: Biplyden høres, når der opstår en fejl under scanningen. OFF (FRA): Der høres ingen biplyd. Vælg, om Registrering af sammenhæftede dokumenter er aktiveret, når scanneren er indstillet til Count-Only (Kun arktælling). ON (TIL): Scanneren registrerer sammenhæftede dokumenter i tilstanden Count-Only (Kun arktælling). OFF (FRA): Scanneren registrerer ikke sammenhæftede dokumenter i tilstanden Count-Only (Kun arktælling). Registrering af sammenhæftede dokumenter indstilles med ISIS-/TWAIN-driveren. 4-6

59 Kapitel 4 Andre funktioner Indstilling af niveau for registrering af sammenhæftede dokumenter Aktivering af funktionen Manuel fremføring Indstil niveauet for registrering af sammenhæftede dokumenter. [1] er standardindstillingen, [2] giver en højere følsomhed, og [0] giver en lavere følsomhed. Indstilling af funktionen Lange dokumenter Denne tilstand deaktiverer automatisk fremføring af opsamlingsvalsen, således at de ilagte dokumenter skal fremføres manuelt ét ark ad gangen. (Se Kontinuerlig manuel fremføring på s ) ON (TIL): Opsamlingsvalsen er deaktiveret. OFF (FRA): Dokumenterne fremføres af opsamlingsvalsen. Indstilling af fremføringsinterval for manuel fremføring Du kan aktivere denne tilstand for at scanne dokumentsider med en længde på op til mm (118,1"), når indstillingen Automatisk registrering af papirformat er valgt. (Se Long Document Mode (Funktionen Lange dokumenter) på s. 3-3.) ON2: Når denne indstilling er valgt, registreres papirformatet automatisk ved scanning af dokumenter med en længde på op til mm (118,1"). ON1: Papirformatet registreres automatisk ved scanning af dokumenter med en længde på op til mm (39,4"). OFF (FRA): Papirformatet registreres automatisk ved scanning af dokumenter med en længde på op til 432 mm (17"). Tips Fremføring af dokumenter, der er længere end det papirformat, der maks. kan registreres i Automatisk registrering, kan forårsage papirstop, hvilket i givet fald vil afbryde fremføringen af dokumentet. Angiv, hvor lang tid der skal gå, før fremføringsvalsen fortsætter med at dreje rundt, efter at et dokument er blevet fremført. 0: 0s 1: 30s 2: 60s 3: 180s 4: 300s Indstilling af Standbytilstand Denne indstilling bruges til at angive, hvor lang tid (240, 60 eller 10 minutter) der skal gå, før scanneren går i standby, når den ikke er i brug. 4-7

60 Kapitel 4 Andre funktioner Visning af sprog Valg af Knapindstilling Denne indstilling bruges til at vælge sproget på kontrolpanelets display. De tilgængelige sprog er engelsk, japansk og fransk. EN: Meddelelserne vises på engelsk JP: Meddelelserne vises på japansk FR: Meddelelserne vises på fransk Justering af displayets kontrast Denne indstilling bruges til at justere displayets kontrast. Indstilling af USB Short Packet Denne indstilling bruges til at vælge, hvordan knapperne på kontrolpanelet fungerer. ON (TIL): Når en knap holdes nede, skiftes der løbende mellem de forskellige indstillinger. OFF (FRA): Der skiftes mellem de forskellige indstillinger ved at trykke på knapperne. Tips Knapindstillingen er gældende i følgende situationer. Ved brug af Jobfunktion Ved valg af de forskellige funktioner i menuen Brugertilstand Samlet tæller Viser det samlede antal scannede dokumenter. Hvis scanneren ikke fungerer normalt ved brug af en USBport, ændres denne indstilling til [OFF] [FRA]. Indstilling af arkføderens position Arkføderen skal indstilles til at passe til det ilagte antal dokumentark. (Se Klargøring af scannerens arkføder på s. 3-5.) 0: Op til 500 ark 1: Op til 300 ark 2: Op til 100 ark Valsetæller Viser antallet af fremførte sider siden en valse blev installeret eller udskiftet (opsamlings-, fremføringsog retard roller-valse). Sørg for at nulstille denne tæller, når valserne udskiftes. (Se Kontrol og nulstilling af sidetæller på s. 5-7.) Udskrivning af testside Hvis scanneren er udstyret med en Imprint-enhed (tilbehør), bruges denne funktion til at udskrive en testside på printeren. (Se Sådan udskrives en testside på s ) 4-8

61 Kapitel 4 Andre funktioner Indstilling af automatisk slukkefunktion Bruges til at indstille den automatiske slukkefunktion. Slå denne funktion til (ON) for at aktivere den automatiske slukkefunktion. Scanneren slukker automatisk efter 4 timers inaktivitet. 4-9

62 Kapitel 5 Vedligeholdelse 1. Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring af scanneren Rengøring af sensorerne Åbning og lukning af den øverste enhed Rengøring af scannerglas, valser og skilleindsats Justering af kompression Funktionen Automatisk slukning Strømstik Udskiftning af transportvalser Valsernes udskiftningsinterval Kontrol og nulstilling af sidetæller Af- og påmontering af valser Af- og påmontering af skilleindsats (retard roller-dæksel) Skilleindsatsens udskiftningsinterval (retard roller-dæksel) Af- og påmontering af skilleindsats (retard roller-dæksel) Udskiftning og rengøring af Imprint-enhedens blækpatron Om Imprint-enheden Udskiftning af blækpatroner Valg af printposition Rengøring af Imprint-enheden Udskrivning af testside

63 Kapitel 5 Vedligeholdelse 1. Regelmæssig vedligeholdelse Følgende rengøringsprocedurer skal udføres regelmæssigt for at sikre scanningskvaliteten. FORSIGTIG Brug ikke rengøringsmidler i sprayform til at rengøre scanneren. Indtrængende vand kan forårsage omfattende skader på scannerens præcisionsmekanismer. Brug aldrig fortyndervæske, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler til at rengøre scanneren. Denne type opløsningsmidler kan beskadige eller misfarve scannerens ydre eller forårsage andre skader. Ved åbning og lukning af den øverste enhed skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan forårsage personskade. Rengøring af scanneren Om rengøringskluden Brug den medfølgende klud til at rengøre scanneren indvendigt. Udvendig rengøring af scanneren Rengør scanneren udvendigt med en fugtig, hårdt opvredet klud og mildt sæbevand eller vand. Tør efter med en tør, blød klud for at fjerne eventuelle rester af fugt. Rengøring af fremføringsåbning og transportsti Urenheder og støv i fremføringsåbningen eller indvendigt i scanneren kan resultere i pletter eller mærker på de scannede billeder Fjern regelmæssigt støv og urenheder fra fremføringsåbningen og scannerens indvendige dele ved hjælp af en blæser. Efter at have afsluttet et stort scanningsjob, slukkes scanneren og eventuelle urenheder fjernes. Rengøring af sensorerne Urenheder og støv på scannerens sensorer kan resultere i ukorrekt genkendelse af dokumenter. Rengør regelmæssigt sensorerne med en blæser el. lign. for at forhindre støv i at sætte sig på dem. Hovedenhedens underside Sensorer Sensorer 5-2

64 Kapitel 5 Vedligeholdelse Hovedenhedens overside (Den øverste enhed) Sensorer Sådan lukkes den øverste enhed Luk forsigtigt den øverste enhed (1). Sørg for at enheden er rigtigt lukket ved at trykke let på den i begge sider. (2) (1) (2) Åbning og lukning af den øverste enhed Ved indvendig rengøring af enheden skal den øverste enhed åbnes og lukkes efter følgende fremgangsmåde. FORSIGTIG Når du åbner og lukker den øverste enhed, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme. Sådan åbnes den øverste enhed Træk i åbningshåndtaget for derefter forsigtigt at åbne den øverste enhed, indtil den ikke kan komme længere. Åbningshåndtag Tips Hvis den øverste enhed ikke er rigtigt lukket, vises en fejlmeddelelse. Rengøring af scannerglas, valser og skilleindsats Hvis der er pletter eller mærker på de scannede billeder, eller hvis de scannede dokumenter er snavsede, kan det skyldes snavs på scannerglasset eller valserne. Rengør jævnligt disse dele. VIGTIGT Ridser på scannerglasset kan resultere i fremføringsfejl og pletter eller mærker på de scannede billeder. Hvis scannerglasset er ridset, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller servicerepræsentant. 1. Sluk for strømmen og tag stikket ud af kontakten. 2. Luk udfaldsbakken, hvis den er åben. 3. Åbn forsigtigt den øverste enhed. (Se Sådan åbnes den øverste enhed på s. 5-3) 5-3

65 Kapitel 5 Vedligeholdelse 4. Aftør scannerglasset med en tør, ren klud. Sørg for både at tørre scannerglasset og pressepladen af. FORSIGTIG Sprøjt aldrig mildt sæbevand eller vand direkte på scannerglasset. Indtrængende vand eller fugt kan forårsage skader på scannerens lyskilde og linser. Scannerglas 6. Fjern opsamlingsvalsen, fremføringsvalsen, retard roller-valsen og retard roller-valsens dæksel. (Se Af- og påmontering af valser på s. 5-9.) VIGTIGT Fjern opsamlingsvalsen, fremføringsvalsen og retard rollervalsen, før delene rengøres for støv. Skilleindsatsen er monteret på retard roller-valsens dæksel. Rengør først skilleindsatsen, efter at have fjernet retard roller-valsens dæksel fra enheden. 7. Tør de afmonterede valser af med en fugtig, hårdt opvredet klud. 5. Tør valserne af med en fugtig, hårdt opvredet klud, mens de drejer rundt. Valserne er placeret som vist nedenfor. 8. Tør også skilleindsatsen på retard roller-valsens dæksel af med en fugtig, hård opvredet klud. Opsamlingsvalse Fremføringsvalse Transportvalse Pladevalse Retard roller-valse 5-4

66 Kapitel 5 Vedligeholdelse VIGTIGT Brug ikke unødig kraft ved rengøring af skilleindsatsen. Manglende overholdelse kan resultere i skader på skilleindsatsen. Tips I Windows 8 gemmes Canon imageformula Utility i følgende mappe. imageformula Utility starter. 9. Sæt valserne tilbage på plads. (Se Af- og påmontering af valser på s. 5-9.) 10.Luk forsigtigt den øverste enhed. (Se Sådan lukkes den øverste enhed på s. 5-3.) VIGTIGT Hvis der stadig opstår hyppige papirstop eller dobbelte fremføringer, efter at valserne er blevet rengjort, kan det være nødvendigt at udskifte valserne. Kontakt din lokale servicerepræsentant eller Canon-forhandler. Justering af kompression Hvis valsen monteret indvendigt i scanneren er slidt, kan de scannede billeder blive genstand for en lettere lodret forvrængning. I dette tilfælde kan billedforvrængningen korrigeres ved at justere kompressionen. 1. Start Windows og log på som bruger med administratorrettigheder. 2. Klik på Start efterfulgt af [All Programs] [Alle programmer], [Canon DR-XXXX] og [Canon imageformula Utility]. XXXX afhænger af den anvendte model. 3. Klik på [CANON DR-XXXX USB] og derefter på [Properties] [Egenskaber]. XXXX afhænger af den anvendte model. En dialogboks med scannerens egenskaber vises på skærmen. 5-5

67 Kapitel 5 Vedligeholdelse 4. Tilpas værdierne i feltet [Reduction ratio adjustment] [Justering af formindskelsesgrad]. Justeringsværdien kan indstilles i intervaller fra -3,0% til +3,0%. Funktionen Automatisk slukning Enheden er udstyret med en automatisk slukkefunktion. Når den automatiske slukkefunktion er slået til (ON), afbrydes strømforsyningen automatisk efter fire timers inaktivitet. Den automatiske slukkefunktion kan indstilles i menuen Brugertilstand. (Se Menuen User Mode (Brugertilstand) på s. 4-4.) Strømstik Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand. Fjern derfor regelmæssigt støv og snavs fra stikket og stikkontakten. 5. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen med scannerens egenskaber. 5-6

68 Kapitel 5 Vedligeholdelse 2. Udskiftning af transportvalser Efterhånden som valsene begynder at være slidte, reduceres fremføringskvaliteten, og fremføringsfejl som papirstop begynder at ske oftere. Hvis der stadig opstår fremføringsfejl, efter at valserne er blevet rengjort, er det nødvendigt at købe et ekstra valsesæt og udskifte transportvalserne (opsamlings-, fremførings- og retard roller-valsen). Valsernes udskiftningsinterval Fremføringsvalser er forbrugsstoffer, og skal udskiftes efter fremføring af ca sider. Når valserne har fremført over sider, vises der en besked på displayet, når scanneren tændes. Hvis scanneren er konfigureret til at genstarte med computeren, vises der også en besked på computerens skærm. Ekstra valsesæt Det ekstra valsesæt består af en ekstra opsamlings-, fremførings- og retard roller-valse. Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller servicerepræsentant, hvis du vil have flere oplysninger. Produktnavn: Ekstra valsesæt Produktkode: 8262B001 Opsamlingsvalse VIGTIGT Når der vises en besked om, at valserne skal udskiftes, skal du købe et ekstra valsesæt og udskifte valserne ved at følge den relevante fremgangsmåde i afsnittet nedenfor. (Se Af- og påmontering af opsamlingsvalse på s ) (Se Af- og påmontering af fremføringsvalsen på s ) (Se Af- og påmontering af retard roller-valsen på s ) Slidte valser kan resultere i hyppigere papirstop og fremføringsfejl. Hvis dette sker, skal valserne udskiftes uafhængigt af, hvor mange sider valserne har fremført. Displayets beskeder kan slettes ved at trykke på knappen Count Clear (Nulstil tæller). Beskederne vises dog igen, hver gang der tændes for scanneren, indtil valsetælleren er blevet nulstillet. Sørg for at nulstille valsetælleren, når valserne er blevet udskiftet. (Se Kontrol og nulstilling af sidetæller på s. 5-7.) Fremføringsvalse Retard roller-valse Kontrol og nulstilling af sidetæller Valsetælleren kan kontrolleres og nulstilles ved at vælge Valsertæller i dialogboksen Brugertilstand. VIGTIGT Denne tæller viser antallet af sider transporteret af de fremføringsvalser, der er installeret i scanneren. Sørg for at nulstille denne tæller, når valserne er blevet udskiftet. Det samlede antal svarer til det samlede antal sider, som er blevet fremført af scanneren. Denne værdi kan ikke nulstilles. 5-7

69 Kapitel 5 Vedligeholdelse 1. Tryk på knappen Menu på kontrolpanelet for at åbne menuen Brugertilstand. Nulstilling af tælleren er aktiveret. Knappen Menu 4. Tryk på knappen [ ] for at vælge [RESET] [NULSTIL], og tryk derefter på [Enter] [Bekræft]. Tælleren nulstilles. 5. Tryk på [Stop] for at forlade menuen Brugertilstand. 2. Tryk to gange på knappen [ ] for at skifte til [Roller Counter] [Valsetæller]. 3. Kontroller, hvor mange sider valserne har fremført, og tryk derefter på [Enter] [Bekræft]. Verifikation og nulstilling med imageformula Utility 1. Start Windows og log på som bruger med administratorrettigheder. 2. Klik på Start efterfulgt af [All Programs] [Alle programmer], [Canon DR-XXXX] og [Canon imageformula Utility]. (XXXX afhænger af den anvendte model). Tips I Windows 8 gemmes Canon imageformula Utility i følgende mappe. Knappen Enter (Bekræft) 5-8

70 Kapitel 5 Vedligeholdelse imageformula Utility starter. 3. Klik på [Canon DR-XXXX USB] og derefter på [Properties] [Egenskaber]. (XXXX afhænger af den anvendte model). En dialogboks med scannerens egenskaber vises på skærmen. 4. Klik på [Reset] [Nulstil]. Af- og påmontering af valser Følg nedenstående fremgangsmåde for at af- og påmontere scannerens opsamlings-, fremførings- og retard roller-valse, når disse dele skal rengøres eller udskiftes. FORSIGTIG Sluk for scanneren og tag stikket ud af kontakten, inden afmontering eller udskiftning af valserne. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk stød. Af- og påmontering af valserne skal ske uden brug af unødige kræfter. Bøjning af valserne kan forårsage fremføringsfejl. Opsamlingsvalse Fremføringsvalse Retard roller-valse Værdien i feltet Roller in use (Valse i brug) nulstilles. 5. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen med scannerens egenskaber. 5-9

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen. Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren ibrug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Dokumentscanner Brugervejledning

Dokumentscanner Brugervejledning Dokumentscanner Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager enheden i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Dokumentscanner DR-6030C Nem startvejledning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch Lite...33

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch Lite...33 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...1 Kapitel 1 Introduktion...3 Om

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO BRUGERVEJLEDNING COBR HD PRO 1. Dette har du modtaget...3 2. Samling og tilslutning... 4 3. Kombinationsmuligheder... 6 4. Installer TGRNO HD VisionLab-softwaren på din PC... 7 5. Betjening... 10 6. Råd

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere