Nr. 2 september årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 september 2013 69. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 sptm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Diktinssktæ Chista Sktt Dikt n.: Diktinssktæ Anja Hu Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Uljningschf Vivi Hfst Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: Diftschf Aln Palm Hansn Ansva f: Hånvækaflingn. Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Mak Duus Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 1 Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 2 Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 3 Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Tank hn v smmn H i n ansk vam smm t måsk tin at pøv at s lit tig i tin g ligls pøv at s lit på fmtin. La mig stat m t af mnn fa sist gang, nmlig v aflingsmø. Vs valuing mllm ansatt g hvstylsn fgik i mats, g all va nig m, at all aflingsmø untagt t va gåt igtig gt. På t pågæln aflingsmø va t igtigt åligt klima mllm aflingsstylsn g ligfningn, hvilkt stt st gik ignnm hl møt. Ngativittn fa aflingsstylsn un fmntligt i misfståls, it ha fåt n fnøn infmatin f at ufø ajt i aflingsstylsn. Hligvis lykks t m hiv g sving at få valgt n hlt ny aflingsstyls. Inhl: Fmann ha t 4 40 ås juilæum i af Skvpakn, Egnsun 7 Fjnvam-nving i Højmakn 9 stylssmø 10 Guntvigspakn ås føslsag 13 Ny 14 Stat på Antnnfningn yttljligh 18 TV- g ai-pgamm 19 Gæstvæls g hus 24 Aflingsstylsn 27 Ejnmsfunktinæ 34 Hånvækaflingn + gy 35 Ejnmsfunktinæns 36 tlf. ti g pstkass Hvstylsn 39 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. kt. Dalin på t i 2013: 1. mats, 1. august g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 D ha ftfølgn væt afhlt pstatsmø m aflingsstylsn, sm hav mang spøgsmål, lv svat på møt. I slutningn af juni va aflingsstylsn på søg v yggit på Guntvigspakn f at s på, hvilk løsning man vill få i aflingn v n stø nving. Afslutningsvis va søg hs Ptsn Tgl, hv aflingsstylsn valgt fi stn, så n slv kan vælg, hvilkn fav stn s lig skal hav. Sm t fmgå af vnstån skal minst væ t pat, sm ingå i øftls g tæff slutning, f at man kan få t knstuktivt samaj. Tmm lig t af st plm ngl ligfning i måt ha st plm m, hvilkt vi g ikk ha i vs ganisatin. Vi ha ngl lig, sm ljs u ft pincippt føst til møll, g i ny g næ ha vi n nklt lig, stå lig n mån ll t. Åsagn til lig lig hæng til ls sammn m, at ikk læng så mang ajsps på øn, hvilkt mfø at ngl flk flytt m ajt g an vælg at flytt f at få aj. En ann åsag kan gså væ, at ung flytt fa måt g ikk sk n tilsvan vækst i antallt af tilflytt til kmmunn. M kmmunn ha ligfningn i måt haft n ialg m vnnævnt g patn nig m, at vi all skal tækk på sammn hamml f at få n nøvnig tilvækst af g til måt. På tt mø lv patn gså nig m at nsætt n ajsgupp, D skal s på n fmatt statgi f almnt ligyggi. I samm pi, hv stå lig tmm, yggs samtiig lig an st. Kan t væ igtigt, ngl vil spøg? Mit sva ja, hvilkt hæng sammn m, at kun (), sm ftspøg iss lig. Flk i ag vil hlst hav lig i t pn, g h kan ngt af gaml lig ikk følg m. Dt så p til aflingsstyls, hvstyls g aministatin at fin u af at gø iss lig attaktiv. I å ha n ansk smm vist sig fa sin igtig g si, hvilkt jg fin igtigt jligt. G smm kan gså mfø plm, fi mang ha ø g vinu ån g i samm finls spill høj musik, kan væ til gn f na. Uanst m t nu høj musik ll ant, kan uløs plm mllm na, så tag g få n snak m hinann, så man i stt f, at t få situatinn til at skal, få løst plmt, så man staig ha t gt naska. Jg vil f all ønsk, at I få n g smm. Kaj Englhat t 5

6 t 40 ås juilæum i Skvpakn Søng Også afling 16, Skvpakn i Søng, ha i å fjt 40 ås juilæum. Dt lv fjt m smøø, øl g savan, samt kaff g kag, sm Va hav agt. Vi hav ngl hygglig tim vi va 46 psn i alt. H ss ngl glimt fa juilæumsfstn. Ing Masn 6

7 Stt pjkt i Egnsun gå nu i gang 4 2 Dn mfattn nving af 48 hus i Skvpakn, Egnsun, til n samlt pis af ca. 48 mill. k. fvnts nu at gå i gang i kt, hv man gn m at statm jajt, ftæll fmann f afling 73, Eling Sanck. -Dt ha væt n ng kamp at få vilgt mil fa Lansyggfnn g få nøvnig aftal på ps m fjnvamslskan m vgangn fa natugas til fjnvam. Vi gn m, at hl nvingn tag ca. t å. - Pjktt, sm 42 ha llsn af m i. Mikal S.K. Jnsn i spisn, mfatt stt st n ttalnving af husn. Skvpakn pføt i 1974 g ha f å sin væt n føst nving ignnm m vgang til tæklæning f at ska n isling. Alligvl ha læng væt t ønsk m m mfattn at nv lign, a mgt y i vlighlls. -Nu kmm i stt ymu af mustn, sm spcilt hånv hs t Eling Sanck fan sin lig Skvpakn 19. 7

8 t V uvælglsn af fi mustnstyp, sm n nu kan vælg imllm, ss h fa vnst fa 42, am. iktø Tag Sktt, fman Kaj Englhat g iktø Mikal S. K. Jnsn samt fa afling 73: stylssmlmmn Hans Jøgn Nissn g Jnni Hansn samt fmann Eling Sanck. Ft: Tn A. Sønsn 8 fimat Ptsn Tgl til n imlig pis, m at husn liv n sgs ustillingsvinu. n få hl fi fav mustn at vælg imllm, g sk sun n fstækning af tagknstuktinn m gt tag i ligh m lægningn i Guntvigspakn i Søng. -Husn liv sun ylig isl, liv isat ny ø g vinu, tiltt g avælsn liv nv, g kmm sm nævnt t nyt vamsystm ligsm vanlningn skal nvs, plys Eling Sanck. Han lv nyvalgt sm aflingsfman i fåt, ft at væ tilflyttt fa Gnn i fj. Han hav tilig væt fman f Røk almnnyttig ligslska g ha såls faing i at aj m ligslskas-plmn. -D ha væt skiftn styls f afling 73 sist t å, så n ny styls hå nu på m psitiv tn un gnnmfølsn af t st pjkt, slutt Eling Sanck.

9 Fjnvam på vj i Højmakn 4 2 Afling 74, Højmakn i ag, skal hav ingt fjnvam i stt f natugas, g installingn haf m til høn pgavning statt i gynlsn af august, plys aflingsfman ig Ansn. Etalingn af fjnvamn i gt 50 ækkhus g ungmslig kan gt tag t pa mån. H ss ingangn til ygglsn, hv takt g fjnvamø k til hanling. t 9

10 ESTYRELSESMØDE t 10 Rfat af stylssmø tsag 21. mats 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag Kg fa fam. Cusn, ag Flyttt til Pkt. 9 Pkt. 3. yggi: TS: Guntvigspakn fsinkt 3 mån. Rv. tispn fmsns nå muligt. Licitatin tap 2 i juni. Skvpakn: Inkals til mø ft påsk, licitatin i juni. Tispn afvist. Skæntn: Licitatin afhlt lit f y Mæhgnt: Omygning igangsat Tva: Licitatin usat til ft påsk Pkt. 4 KU-uvalgn. KU mø afhlt. TAS gav inting fa møt, spcilt øftt Styingsialg m Søng kmmun. MJ fsyningsuvalg inkals til mø ft påsk Pkt ks. Eik valgt in. Eik gav kt inf fa møt. Fslg ågiv fa Høj Klstup invits f at pæsnt fløig sultat g faing. KE, TAS, ET, TA, HK, TS, MJ ltag i ksmø. Pkt. 6. DOA. Juilæum afhlt, m f få ltag. Pjc m fskl mllm DOA g Stfa uajs. Ca. lø f f mgt talt gy plyss. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Eik Intt nyt. Højmakn igangsætts.. Søng TAS gav gøls. tning vgt. Gnalfsamling 16 apil. KE valgt til suppnt. Pkt. 8. An sag. Intmø: Gknls af ugt (f mø hv ikk va af. mø ll hv ugt ikk lv gknt: Øvig ugtt gknt Vinusplm: MJ gj f tiltag i finls m vinusplm i ny yggls. Lg ufø ft påsk.

11 Ekstainæt stylssmø i 42 n 11. apil 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n. 178 g 179. Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag KE: ha ltagt i mø m af. 73 aflingsstyls sm vælig psitiv mking yggpjktt. Aflingsstylsn få fat fa yggmøn. TAS lv valgt sm kntaktpsn f aflingn. MJ ml afling 73 at TAS s kntaktpsn. SA ha 75 ås juilæum n 6. maj fa kl. 13. til 15. KE, TS g MJ ltag. Pkt. 3. yggi: Skvpakn, Egnsun: D afhlt pjktmø m A78. D afhls mø n 7. g 8. maj ang. vt. tilkø m.m. TS g MJ ha væt i Schwiz f at s facaløsning. MJ mail ill til hvstylsn. Guntvigspakn: yggit kø, lk 3 i gang. Skma A snt til kmmunn 14. mats, fvnt g føst t kan hanls på yåsmøt i juni mån. Licitatin på nivning afhlt g t lv Skææk nivningsfima. Dyøl ønhav: uajt skits pis fmsnt til hanling i uvalgn. Mø m Gåstn Fjnvam afhlt. D fmsnt kumntatin f kav på nuvæn anlæg, ifølg aftal m Gåstn Fjnvam. Skæntn: Skma fmsnt. yggtills mtagt. Mæhgnt: Afvnt yggtills. Tva: stå still, alt f y i nving. D tags n snak m aflingsstylsn i af. 30 m t vt. kan ugs sm ptum. Fmv æns punktt yggi til at hav unpunkt A: yggi g : nvingssag. Pkt. 4 KU-uvalgn. D.. afhlt mø i fsyningsuvalgt. Fmv afhls 1 gang åligt. Næst mø n 6. maj 2014 kl , afhls v/sa. MJ inkal 3 ug fø. KE ha ltag i ygguvalgsmø n 15. maj. KE g MJ ltag n 17. maj i t ålig mø m kmmunn. Pkt ks. Ksmø afhlt n 23. apil 2013 i Aanaa. 3. juni afhls mø i 8. ks. Pkt. 6. DOA. Ug 19 kmm n 4 sis atikl i Jysk mking DOA. t 11

12 t 12 Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET ha mlt ag Fjnvam, at vi vt. tag Søng ll Gåstn Fjnvam til Egnsun.. Søng TAS int fa Søng fjnvam. Dn 16. apil lv afhlt gnalfsamling. TAS lv valgt in i stylsn. Pkt. 8. An sag. HPK: ønsk n ca. pis på l i af. 73. MJ vn tig. stylssmø n 20. juni 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag TS ankt yggsagshna v. Guntvigspakn, j fåt mhl fa ginn. MJ ha ltagt i mø v. pjkt Z. MJ v plæg hpå til næst stylssmø. D ha væt sigtiglsstu på Guntvigspakn, Mæhgnt g Skæntn n 13. juni f hvstyls, samt MJ g ASH. Pkt. 3. yggi: A: nyyggi TS: Guntvigspakn tap 1 kø fnuftigt. D afhls ånt hus i lk 3 n fa D snt ljkntakt u, ha væt 3 fafal hv f tilys til intss på vntlistn. Døftls ang. Dt gønn køkkn sm ha sagt p p. 1. juli Køkknt lukks miltiigt fa 1. juli Afvnt miljømynighns kav, samt ugt sm tags m på næst stylssmø. Etap 2 gknt i øknmiuvalgt n 19. juni g tags m på stylssmøt ug 26. D afhls lici tatin n 12. juli kl h i hust. : nving Mæhgnt g Skæntn kø. Inflytning 1. august Afhlt licitatin på Højmakn, sultatt hlt fint, pstat i august. Skvpakn Egnsun; Søng fjnvam ha sagt nj til lving af vam til Skvpakn, gunt ny lv m tilsku på 8000 k. p. husstan til DONG f knvtingn. D fins n afking på næst stylssmø. Stuitu til Ptsn tgl tsag n fa Dyøl ønhav Mælkøttn: stylsn ønsk ikk at tiltæ salgt af af. 23 (Mælkøttn). Pkt. 4 KU-uvalgn. Mikal int fa KU mø afhlt n 19. juni Pkt ks. ET ha ltagt i mø n 3. juni. D afhls fvaltningsknfnc i Nyg n Kspæsntantskasmø n 14. sptm i Åhus.

13 8. ks kswkn afhls n 25. g 26. kt 2013 i illun. Pkt. 6. DOA. Rvisin på vtægt. D skal fins pæsntant fa 42. TS inkal til mø f visin af vtægt. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Mø afhlt Søng Mø afhls i ug 26. Pkt. 8. An sag. Antnnfningn 42 D skal vælgs n styls til Antnnfningn 42. D inkals til mø n kl , atn sns u til inf til pæsntantn f Antnnfningn 42. Mtagt skivls fa kmmunn v. kg v m fa Møllpakn. Vi ml kmmunn at vi ingn kg ha, g ingn invning ha til sagn. Makvaning D afhls i kt g nvm makvaning i all afling. Vi f aflingsstylsn all nu, gyn at pnlægg makvaningn g vntull ønsk. D vil f væ muligt at s fl mnnsk gå ignnm gønn må, hav m.m. f at kunn ftag kkt tilstansvuing af ygningn. M mikal S. K. Jnsn t 60 ås føslsag Diftschf Aln Palm Hansn kunn n 23. august fj sin 60 ås føslsag. Aln, ha ansva f hånvækaflingn, ha væt ansat i 42 i n ng åækk g n flittig g afhlt maj. Tillykk m n un ag! 13

14 t NYE EOERE Af. 5 Ml. n. Sunsvallga Sunsvallga Af. 9 Sigtunaga Af. 13 Ungmslig Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 10 Skivløkkn 13 II tv Skivløkkn 13 st th Skivløkkn 9 st tv Skivløkkn 7 I th Skivløkkn 15 I th Skivløkkn 21 II th Skivløkkn 7 II tv Af. 11 gmstløkkn 13 II tv gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 9 st th gmstløkkn 3 II th gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 9 I th gmstløkkn 15 st th E gmstløkkn 5 III th E gmstløkkn 3 II tv Af. 12 Sunquistsga 8 II th Af. 13 Ringakkn 7 st tv Ringakkn 19F Vstkl 112A Vstkl Vstkl 110A Af. 15 Kløvmakn Af. 16 Skvpakn Af. 18 S. Lanvj 35 I Ch. Klsvj 2 II tv S. Lanvj 35 I S. Lanvj 35 st Ch. Klsvj 1 I th S. Lanvj 35 II S. Lanvj 35 st S. Lanvj 35 II Af. 21 Mæhgnt 30 I Mæhgnt 40 I Mæhgnt 30 II Mæhgnt 32 st Mæhgnt 34-1 Nyt yggi Mæhgnt 34-2 Nyt yggi Mæhgnt 36 st A Mæhgnt 40 st Mæhgnt 36 st Mæhgnt 28 I Mæhgnt 32 II Mæhgnt 30 II K Mæhgnt 24 II

15 Mæhgnt 36 st Mæhgnt 38 I Af. 22 Ejvj Ejvj Ejvj A Tnvj Tnvj Af. 24 Skæntn Skæntn Af. 24 Æl- g hanicaplig Skæntn Skæntn 25A Skæntn Skæntn 25C Skæntn 25E Dyølga 10 I Skæntn 35A Dyølga 10 st Skæntn Af. 28 Vissingsga 12 I tv Vissingsga 8 I th Vissignsga 8 I tv Vissingsga 2 I tv Vissingsga 6 st tv Af. 29 Ungmslig Mllmga Mllmga Sunsunquistga 14 I K Mllmga Af. 30 Sønga 15 st jgga 10 II th Ælga 2 I tv Sønga 5 II th jgga 6 I Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st t Sønga 4 st Sønga 4 III Af. 33 V Møllammn 14 st th Løngang 19E st A Af. 34 Englshøjga 22 I th Du Ptsga 1 st th A Englshøjga 7 I tv Syvang 2A st Syvang 2A st Englshøjga 22 st th E Af. 35 Vantånsvægt 2 III th Kngvj 9A st th Vantånsvægt 2 I tv Ankilga 32 st tv Af. 36 Dgngån Dgngån Dgngån Dgngån Dgngån 2 II Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 37J Af. 37 S. Havnga 28 st t

16 t Stnga 2 st tv jgga 27 I Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Af. 41 Pæstvængt Af. 42 Runvængt Runvængt Af. 43 Æl- g hanicaplig Rypstin Rypstin Langsøgån Langsøgån Af. 71 Østakk Af. 73 Skvpakn Skvpakn Skvpakn Skvpakn Skvpakn niktsvj Af. 77 Møllga 1 I Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Af. 78 mjg Af. 79 Njsjg 22 st Af. 80 Sunga 71 G Møllgån 4 st Møllgån 10 st Af. 80 Ungmslig Gatnpakn Gatnpakn Af. 74 Højmakn Højmakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Af. 75 Ml. n. niktsvj A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning

17 Egn antnnfning f 42 Sm vtagt v 42 s pæsntantskasmø ha ligfningn nu fåt sin gn antnnfning til at vatag intssn f afling, sm få lvt signal via Dn Ovn Antnnfning, DOA. Dt skt v t valgmø n 20. august i ligfningns mølkal m ltagls af 19 valgttig pæsntant f aflingn. Møt lv lt af næstfman Tn A. Sønsn, 42, ligsm 42-fmann Kaj Englhat vvæ møt. f n nklt fning, ligsm n afling fmv kan accpt at ikk all mlmm, mn t liv så y f stn af n. Hny Kjæ mtalt nvi tyningn af Syngi s kø af Stfa g nævnt mulighn f n kmmn lvæning m af følgn æning af tilslutningspligtn i aflingn. I n ftfølgn at lv gnlt fmhævt ønskt m t m fit kanalvalg, af å øknmisk g intssmæssig åsag. 4 2 t Valgmøt inlts m n aktul inting af stylssmlm Hny Kjæ m viksmhn i DOA. Han mtalt fningns fmtisvisin m ftsat uygning af finttt, så t tilpasss mlmsksn, uygningn af t igital spjl, g uvilsn af DOA s styls til ftåt, så gså min mlmsganisatin liv pæsntt i stylsn. D vtagt æn psiglssvasl Sm fman f antnnfningn lv nstmmigt valgt Finn Maquasn, afling 13, g til stylsn valgts ft skiftlig afstmning Pn Nilsn, afling 6, Th Thams, afling 37, Hny Kjæ, afling 13 g Tag Sktt, 42 s aministatin (g fman f DOA), m Hlg Palm Knusn, afling 73, g Castn Nilsn, afling 21, sm suppnt. Antnnfningns føst styls g suppnt, fa vnst: Pn Nilsn, Finn Maquasn, Th Thams, Castn Nilsn, Hlg Palm Knusn g Hny Kjæ. Tag Sktt va ikk til st, a han ltg i t ant mø i Nyg 17

18 t YTTELEJLIGHED Havs: Ljligh på 1. sal på Sønga (af. 30). lign ha 2 væls på i alt 65 m2 utt. Ønsks: 4 væ. i af. 1, 2 ll 4 væ. i af. 3, 2-3 væ. i af. 5, 2-4 væ. i af. 6 ll 2 ums i af. 16. Havs: Ljligh på 1. sal på jgga (Af. 30). lign ha 3 væls på i alt 94,7 m2 utt. Ønsks: 3-4 vælss ækkhus af. 1 ll 3. Hnvnls: ligfningns knt Tlf Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 18

19 Tmapakk i DOA SPORTS PAKKEN P. m.: 267 k. * t FAMILIE PAKKEN P. m.: 267 k. * NYHEDER & FILM P. m.: 267 k. * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAER * V valg af 2 Tma pisn 345 k. * V valg af 3 Tma pisn 412 k. * All pis p. m. g kæv at man ann på min. pakk 1. Gæln fa

20 TV-pgamm / pakkinling DOA TV PROGRAMPAKKE 1 (GRUNDPAKKEN) t TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER TV Pøvkanal (1) Divs S9 161,25 MHz DR K Dansk S10 168,25 MHz DR1 ( 3 ) Dansk HD 5 175,25 MHz KIKA / Kal 1 (2) Tysk 6 182,25 MHz DR Ramasjang Dansk 7 189,25 MHz TV 2 Danmak Dansk HD 8 196,25 MHz DR 2 Dansk 9 203,25 MHz VOX Tysk ,25 MHz Kanal Sy - fa ginn Dansk ,25 MHz DOA Inf / SLTV Dansk S11 231,25 MHz ARD Tysk HD S13 245,25 MHz PRO7 Tysk S14 252,25 MHz ZDF Tysk HD S15 259,25 MHz NDR Tysk S16 266,25 MHz SAT 1 Tysk S17 273,25 MHz RTL Tysk S18 280,25 MHz 3-SAT Tysk ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL DR 3 Dansk HD DR - Ulta Dansk Kan kun mtags TV TV Sy HD ( 3 ) Dansk HD igitalt i MPEG4. Flktings - TV Dansk Stfa Kanaln Dansk Dtt kæv t TV ll RTL 2 Tysk n DV-C mtag Sup RTL Tysk kan mtag MPEG4. TV 5 - Fankig Fansk TV 2 Ng HD Nsk HD En DV-C mtag TV 4 Svig Svnsk kunn f.ks. væ n G Channl Englsk SmatTv ks fa Stfa. - DR Synstlkning Dansk TV3 Spt 2 (5) Dansk (1) - D skifts løn pøvkanal, ifølg aftal m uyn. (2) - I analg usnls, l kanaln snti. På igital kanal, sn pgammt (3) - Sn lvis i HD ll pskallt stanatsignal til HD-pløsning. (4) - Fvnts i HD-kvalitt sn på åt. (5) - P.t. gatis kstakanal TV PROGRAMMER DOA - vit Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

21 TV-pgamm / pakkinling ) DOA TV PROGRAMPAKKE 2 ( Inhl gså pgammn fa pakk 1 ) TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER Hz Disny Channl (4) Dansk ,25 MHz Hz Euspt Da / Eng HD ,25 MHz Hz TV 2 Nws Dansk ,25 MHz Hz TV3 Spt 1 Dansk HD ,25 MHz Hz TV 2 Film Dansk HD ,25 MHz Hz TV 2 Chali Dansk ,25 MHz Hz TV 2 Zulu Dansk ,25 MHz Hz DK 4 Dansk HD ,25 MHz Hz Discvy - DK Dansk HD ,25 MHz Hz Animal Pnnt Englsk HD ,25 MHz Hz MTV Dansk HD ,25 MHz Hz Canal 9 Dansk HD ,25 MHz Hz TCM / Catn (2) Da / Eng ,25 MHz Hz TV 3 Puls Dansk ,25 MHz Hz TV 3 Dansk ,25 MHz Hz TV 3 + Dansk HD ,25 MHz Hz Kanal 4 Dansk ,25 MHz Kanal 5 Dansk HD ,25 MHz 6én Dansk HD ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL Canal 8 Spt HD Dansk HD Kan kun mtags Euspt 2 HD Da / Eng HD igitalt i MPEG4. TV2 Fi (5) Dansk HD t SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Fl plysning m kunsvic g tknisk suppt på: Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt fa DOA på : 21 S alti sist nyt på DOAs infkanal:

22 t aipgamm FM PROGRAMMER R NR LOGO PROGRAM SPROG FREKVENS 1 Rai Mjn Dansk 88,50 MHz 2 Na Tysk 89,30 MHz 3 DR - P1 Dansk 90,50 MHz 4 DR - P4 Sy Dansk 91,00 MHz 5 DR - P3 Dansk 91,50 MHz 6 Pnt Rai Tysk 92,40 MHz 7 DR - P2 Dansk 92,90 MHz 8 Hamny FM Tysk 93,50 MHz 9 Nva FM Dansk 94,20 MHz 10 Glus Gul Dansk 94,80 MHz 11 Rai Als Dansk 95,60 MHz 12 RSH Tysk 96,40 MHz 13 NDR - Kultu Tysk 97,90 MHz 14 Aslut Rai Englsk 98,70 MHz 15 N-Jy Tysk 100,60 MHz 16 NDR 1 Tysk 101,00 MHz 17 NDR 2 Tysk 102,90 MHz 18 Dlta Rai Tysk 104,10 MHz 19 NDR 4 - Inf Tysk 104,80 MHz 20 Dutschnfunk Tysk 105,30 MHz 21 Rai24syv Dansk 105,80 MHz 22 Ska FM Dansk 106,60 MHz 23 Rai Swiss Jazz Tysk 107,90 MHz 22 Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

23 Antnnanlæg Såfmt fstyls ll plm m antnnanlæggt, skal man hnvn sig til: Stfa A/S, Falstsga Søng Åningsti: Manag til fag Tlf: Kntakt vt. in na føst f at s m han gså ha plm, så t ikk skyls n fjl v it gt ai ll tv! INTERNETTET E plm m StfaNt, kan suppt kntakts all ag mllm kl g på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning. t FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning. 23

24 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. All uljning, hnvnls til fningns knt:

25 t Sjælnsga Søng Tlf.:

26 t 26

27 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Ingn aflingsstyls. Afvnt aflingsmø i sptm. Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: t Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Listh Hansn Guntvigsallé 120 Tlf.: / Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Las Ail Sunsvallga 6 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf:

28 t Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Winkl Sigtunaga 39 Tlf: Flmming Jnsn Sigtunaga 19 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Susann Thmsn Skivløkkn 13, 1. tv Tlf.: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th. Jan Jhannsn Skivløkkn 27, st. tv. Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Pt Nøup gmstløkkn 17, 1. th Tlf: Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Pt F. Jnsn gmstløkkn 17, 1. tv Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn Vstkl 112A Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66A Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

29 Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Ingn aflingsstyls. Afvnt aflingsmø i sptm. Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Castn Nilsn Mæhgnt 40,1-3 Tlf: / Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Hln Jacsn Ejvj 24 Tlf: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Ingn aflingsstyls. Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.: t 29

30 t 30 Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Knu Mamsn jgga Tlf.: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Lis Hstøm jgga 2C Tlf: Majitt Nilsn St Råhusga 9,1. th Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Eina Stffns Pæstgåspakn 18 Tlf: tha Dixn Pæstgåspakn 54 Tlf.: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Villy Jacsn Pæstgåspakn 48 Tlf Lns Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: Afling 33, Mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Møllammn 14 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Lis Ipsn Møllvang 2, 2. tv Tlf.: Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Aflingsfman Hnik Røm Syvang 2A Tlf / Mt Tp Englshøjga 24, st. tv. Tlf: Mtt Skvman Syvang 2A st. Tlf.:

31 Afling 35, Vantånsvængt 1-19 g 2-28, Ankilga 32-36, Kngvj 9a & 9, Højvang 8-12, Linvang 3-5-7, Syvang 4 g Pins Hniks Avnu 10 Aflingsfman Guli Nygaa Vantånsvængt 26 Tlf.: Aksl Vagn Vantånsvængt 28 Tlf.: Jøgn Sønsn Vantånsvængt 12 Tlf.: Afling 36, Dgngån 1-29 g 2-16, Østga 37-37J, ag. Aflingsfman nt Jøgnsn Dgngån 35 Tlf.: Vik Hansn Dgngån 7 Tlf.: Jnny Hansn Dgngån 9 Tlf.: Afling 37, Stnga 2-12, jgga 23-35, S. Havnga 28-36, Sønga st., samt , 2.4 g 3.4 Aflingsfman Th Tams Sønga 27, 3. Tlf.: / Gunna ssn jgga 27, 2. 5 Tlf.: An Kay Sønga Tlf.: Willy S. Lasn jgga 35 st. Tlf.: Aag Hansn S. Havnga 32, Tlf Afling 38, Vstaln 14-20, ag Ingn aflingsstyls. Afling 41, Pæstvængt 22-44, Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Jøgn Whistich Psn Pæstvængt 30 Tlf.: Afling 42, Runvængt , Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Hinz Kmischk Runvængt 74, Guup Tlf / Afling 43, Langsø Gån 1-2, Ryphavn 1-13 g Rypstin 1-5, Ng Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Anka Pasach Ryphavn 9 31 t

32 t 32 Afling 71 Østakk Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Anja Anasn Østakk 22 Tlf.: Afling 72 Mølkkn Aflingsfman Camil Jnsn Mølkkn 17 Ul ck Mølkkn 12 Lif Ggsn Mølkkn 19 Tlf: Afling 73 Skvpakn Aflingsfman Eling Sanck Skvpakn 19 Tlf.: Hans Jøgn Nissn Skvpakn 37 Tlf.: Jnni Hansn Skvpakn 38 Tlf.: Afling 74 Højmakn 1-51 g Østall Aflingsfman ig Ansn Højmakn 40 Tlf: nt Paulsn Højmakn 36 Tlf: F Lhmann Højmakn 48 Tlf: / Afling 75 niktvj Ingn aflingsstyls Afling 77 Møllga, Stga Aflingsfman Hlg Hn Stga 13, tv Tlf: Chistian Paulsn Stga 13, 1. tv Tlf: ith Jnsn Stga 13A, 1. tv Tlf: Fa aministatinn HUSK at giv sk til aministatinn v æning i psnata. V utæn af n aflingsstyls skal givs skiftlig sk til aministatinn.

33 Afling 78 mjg Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Svn Chistnsn Kjægaa mjg 25 Tlf: Afling 79 Njsjg Aflingsfman Nils Jøgn Olsn Njs jg 22, 1. n. 16 Tlf.: Hans Ch. Ggsn Njs jg 22, 1. n. 21 Tlf.: Cus Cusn Njs jg 22, 1. n. 20 Afling 80 Møllgån, Sunvængt, Ælhavn, Sunga g Gatnpakn Aflingsfman Aln Høffl (H-mlm) Sunga 71c Tlf: / Ejvin Hansn Sunga 71 Tlf: / Main Nilsn Sunvængt 4 Tlf.: t Svic tlfnti Vi vil fa aministatinn pf til at all hnvnls vøn paatinn mm. ftags til vs jnmsfunktinæ, såfmt iss tilknyttt js afling. Såfmt t j sig mking stø plmstilling skal inspktøn ftsat kntakts. F afling un jnmsfunktinæ skal inspktøn kntakts sm hitil. Tlfntin sm tilig: Ejnmsfunktinæn Inspktøn Vi vil pf n til at følg vnnævnt pcu f ikk at st v inspktø ylig. 33

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2014

Vamdrup Antenneforening 2014 Vamdrup Antenneforening 2014 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2013

Vamdrup Antenneforening 2013 Vamdrup Antenneforening 2013 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. DANMARKS NYE TV-KANAL

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14:

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: Nye tv-pakker i DOA Bestem selv, hvad du vil se Bestem selv, hvad du vil se rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: DOA og Zaptor byder velkommen til fremtidens tv Nu bestemmer du. Med

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere