Nr. 2 september årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 september 2013 69. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 sptm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Diktinssktæ Chista Sktt Dikt n.: Diktinssktæ Anja Hu Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Uljningschf Vivi Hfst Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: Diftschf Aln Palm Hansn Ansva f: Hånvækaflingn. Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Mak Duus Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 1 Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 2 Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 3 Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Tank hn v smmn H i n ansk vam smm t måsk tin at pøv at s lit tig i tin g ligls pøv at s lit på fmtin. La mig stat m t af mnn fa sist gang, nmlig v aflingsmø. Vs valuing mllm ansatt g hvstylsn fgik i mats, g all va nig m, at all aflingsmø untagt t va gåt igtig gt. På t pågæln aflingsmø va t igtigt åligt klima mllm aflingsstylsn g ligfningn, hvilkt stt st gik ignnm hl møt. Ngativittn fa aflingsstylsn un fmntligt i misfståls, it ha fåt n fnøn infmatin f at ufø ajt i aflingsstylsn. Hligvis lykks t m hiv g sving at få valgt n hlt ny aflingsstyls. Inhl: Fmann ha t 4 40 ås juilæum i af Skvpakn, Egnsun 7 Fjnvam-nving i Højmakn 9 stylssmø 10 Guntvigspakn ås føslsag 13 Ny 14 Stat på Antnnfningn yttljligh 18 TV- g ai-pgamm 19 Gæstvæls g hus 24 Aflingsstylsn 27 Ejnmsfunktinæ 34 Hånvækaflingn + gy 35 Ejnmsfunktinæns 36 tlf. ti g pstkass Hvstylsn 39 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. kt. Dalin på t i 2013: 1. mats, 1. august g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 D ha ftfølgn væt afhlt pstatsmø m aflingsstylsn, sm hav mang spøgsmål, lv svat på møt. I slutningn af juni va aflingsstylsn på søg v yggit på Guntvigspakn f at s på, hvilk løsning man vill få i aflingn v n stø nving. Afslutningsvis va søg hs Ptsn Tgl, hv aflingsstylsn valgt fi stn, så n slv kan vælg, hvilkn fav stn s lig skal hav. Sm t fmgå af vnstån skal minst væ t pat, sm ingå i øftls g tæff slutning, f at man kan få t knstuktivt samaj. Tmm lig t af st plm ngl ligfning i måt ha st plm m, hvilkt vi g ikk ha i vs ganisatin. Vi ha ngl lig, sm ljs u ft pincippt føst til møll, g i ny g næ ha vi n nklt lig, stå lig n mån ll t. Åsagn til lig lig hæng til ls sammn m, at ikk læng så mang ajsps på øn, hvilkt mfø at ngl flk flytt m ajt g an vælg at flytt f at få aj. En ann åsag kan gså væ, at ung flytt fa måt g ikk sk n tilsvan vækst i antallt af tilflytt til kmmunn. M kmmunn ha ligfningn i måt haft n ialg m vnnævnt g patn nig m, at vi all skal tækk på sammn hamml f at få n nøvnig tilvækst af g til måt. På tt mø lv patn gså nig m at nsætt n ajsgupp, D skal s på n fmatt statgi f almnt ligyggi. I samm pi, hv stå lig tmm, yggs samtiig lig an st. Kan t væ igtigt, ngl vil spøg? Mit sva ja, hvilkt hæng sammn m, at kun (), sm ftspøg iss lig. Flk i ag vil hlst hav lig i t pn, g h kan ngt af gaml lig ikk følg m. Dt så p til aflingsstyls, hvstyls g aministatin at fin u af at gø iss lig attaktiv. I å ha n ansk smm vist sig fa sin igtig g si, hvilkt jg fin igtigt jligt. G smm kan gså mfø plm, fi mang ha ø g vinu ån g i samm finls spill høj musik, kan væ til gn f na. Uanst m t nu høj musik ll ant, kan uløs plm mllm na, så tag g få n snak m hinann, så man i stt f, at t få situatinn til at skal, få løst plmt, så man staig ha t gt naska. Jg vil f all ønsk, at I få n g smm. Kaj Englhat t 5

6 t 40 ås juilæum i Skvpakn Søng Også afling 16, Skvpakn i Søng, ha i å fjt 40 ås juilæum. Dt lv fjt m smøø, øl g savan, samt kaff g kag, sm Va hav agt. Vi hav ngl hygglig tim vi va 46 psn i alt. H ss ngl glimt fa juilæumsfstn. Ing Masn 6

7 Stt pjkt i Egnsun gå nu i gang 4 2 Dn mfattn nving af 48 hus i Skvpakn, Egnsun, til n samlt pis af ca. 48 mill. k. fvnts nu at gå i gang i kt, hv man gn m at statm jajt, ftæll fmann f afling 73, Eling Sanck. -Dt ha væt n ng kamp at få vilgt mil fa Lansyggfnn g få nøvnig aftal på ps m fjnvamslskan m vgangn fa natugas til fjnvam. Vi gn m, at hl nvingn tag ca. t å. - Pjktt, sm 42 ha llsn af m i. Mikal S.K. Jnsn i spisn, mfatt stt st n ttalnving af husn. Skvpakn pføt i 1974 g ha f å sin væt n føst nving ignnm m vgang til tæklæning f at ska n isling. Alligvl ha læng væt t ønsk m m mfattn at nv lign, a mgt y i vlighlls. -Nu kmm i stt ymu af mustn, sm spcilt hånv hs t Eling Sanck fan sin lig Skvpakn 19. 7

8 t V uvælglsn af fi mustnstyp, sm n nu kan vælg imllm, ss h fa vnst fa 42, am. iktø Tag Sktt, fman Kaj Englhat g iktø Mikal S. K. Jnsn samt fa afling 73: stylssmlmmn Hans Jøgn Nissn g Jnni Hansn samt fmann Eling Sanck. Ft: Tn A. Sønsn 8 fimat Ptsn Tgl til n imlig pis, m at husn liv n sgs ustillingsvinu. n få hl fi fav mustn at vælg imllm, g sk sun n fstækning af tagknstuktinn m gt tag i ligh m lægningn i Guntvigspakn i Søng. -Husn liv sun ylig isl, liv isat ny ø g vinu, tiltt g avælsn liv nv, g kmm sm nævnt t nyt vamsystm ligsm vanlningn skal nvs, plys Eling Sanck. Han lv nyvalgt sm aflingsfman i fåt, ft at væ tilflyttt fa Gnn i fj. Han hav tilig væt fman f Røk almnnyttig ligslska g ha såls faing i at aj m ligslskas-plmn. -D ha væt skiftn styls f afling 73 sist t å, så n ny styls hå nu på m psitiv tn un gnnmfølsn af t st pjkt, slutt Eling Sanck.

9 Fjnvam på vj i Højmakn 4 2 Afling 74, Højmakn i ag, skal hav ingt fjnvam i stt f natugas, g installingn haf m til høn pgavning statt i gynlsn af august, plys aflingsfman ig Ansn. Etalingn af fjnvamn i gt 50 ækkhus g ungmslig kan gt tag t pa mån. H ss ingangn til ygglsn, hv takt g fjnvamø k til hanling. t 9

10 ESTYRELSESMØDE t 10 Rfat af stylssmø tsag 21. mats 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag Kg fa fam. Cusn, ag Flyttt til Pkt. 9 Pkt. 3. yggi: TS: Guntvigspakn fsinkt 3 mån. Rv. tispn fmsns nå muligt. Licitatin tap 2 i juni. Skvpakn: Inkals til mø ft påsk, licitatin i juni. Tispn afvist. Skæntn: Licitatin afhlt lit f y Mæhgnt: Omygning igangsat Tva: Licitatin usat til ft påsk Pkt. 4 KU-uvalgn. KU mø afhlt. TAS gav inting fa møt, spcilt øftt Styingsialg m Søng kmmun. MJ fsyningsuvalg inkals til mø ft påsk Pkt ks. Eik valgt in. Eik gav kt inf fa møt. Fslg ågiv fa Høj Klstup invits f at pæsnt fløig sultat g faing. KE, TAS, ET, TA, HK, TS, MJ ltag i ksmø. Pkt. 6. DOA. Juilæum afhlt, m f få ltag. Pjc m fskl mllm DOA g Stfa uajs. Ca. lø f f mgt talt gy plyss. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Eik Intt nyt. Højmakn igangsætts.. Søng TAS gav gøls. tning vgt. Gnalfsamling 16 apil. KE valgt til suppnt. Pkt. 8. An sag. Intmø: Gknls af ugt (f mø hv ikk va af. mø ll hv ugt ikk lv gknt: Øvig ugtt gknt Vinusplm: MJ gj f tiltag i finls m vinusplm i ny yggls. Lg ufø ft påsk.

11 Ekstainæt stylssmø i 42 n 11. apil 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n. 178 g 179. Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag KE: ha ltagt i mø m af. 73 aflingsstyls sm vælig psitiv mking yggpjktt. Aflingsstylsn få fat fa yggmøn. TAS lv valgt sm kntaktpsn f aflingn. MJ ml afling 73 at TAS s kntaktpsn. SA ha 75 ås juilæum n 6. maj fa kl. 13. til 15. KE, TS g MJ ltag. Pkt. 3. yggi: Skvpakn, Egnsun: D afhlt pjktmø m A78. D afhls mø n 7. g 8. maj ang. vt. tilkø m.m. TS g MJ ha væt i Schwiz f at s facaløsning. MJ mail ill til hvstylsn. Guntvigspakn: yggit kø, lk 3 i gang. Skma A snt til kmmunn 14. mats, fvnt g føst t kan hanls på yåsmøt i juni mån. Licitatin på nivning afhlt g t lv Skææk nivningsfima. Dyøl ønhav: uajt skits pis fmsnt til hanling i uvalgn. Mø m Gåstn Fjnvam afhlt. D fmsnt kumntatin f kav på nuvæn anlæg, ifølg aftal m Gåstn Fjnvam. Skæntn: Skma fmsnt. yggtills mtagt. Mæhgnt: Afvnt yggtills. Tva: stå still, alt f y i nving. D tags n snak m aflingsstylsn i af. 30 m t vt. kan ugs sm ptum. Fmv æns punktt yggi til at hav unpunkt A: yggi g : nvingssag. Pkt. 4 KU-uvalgn. D.. afhlt mø i fsyningsuvalgt. Fmv afhls 1 gang åligt. Næst mø n 6. maj 2014 kl , afhls v/sa. MJ inkal 3 ug fø. KE ha ltag i ygguvalgsmø n 15. maj. KE g MJ ltag n 17. maj i t ålig mø m kmmunn. Pkt ks. Ksmø afhlt n 23. apil 2013 i Aanaa. 3. juni afhls mø i 8. ks. Pkt. 6. DOA. Ug 19 kmm n 4 sis atikl i Jysk mking DOA. t 11

12 t 12 Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET ha mlt ag Fjnvam, at vi vt. tag Søng ll Gåstn Fjnvam til Egnsun.. Søng TAS int fa Søng fjnvam. Dn 16. apil lv afhlt gnalfsamling. TAS lv valgt in i stylsn. Pkt. 8. An sag. HPK: ønsk n ca. pis på l i af. 73. MJ vn tig. stylssmø n 20. juni 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag TS ankt yggsagshna v. Guntvigspakn, j fåt mhl fa ginn. MJ ha ltagt i mø v. pjkt Z. MJ v plæg hpå til næst stylssmø. D ha væt sigtiglsstu på Guntvigspakn, Mæhgnt g Skæntn n 13. juni f hvstyls, samt MJ g ASH. Pkt. 3. yggi: A: nyyggi TS: Guntvigspakn tap 1 kø fnuftigt. D afhls ånt hus i lk 3 n fa D snt ljkntakt u, ha væt 3 fafal hv f tilys til intss på vntlistn. Døftls ang. Dt gønn køkkn sm ha sagt p p. 1. juli Køkknt lukks miltiigt fa 1. juli Afvnt miljømynighns kav, samt ugt sm tags m på næst stylssmø. Etap 2 gknt i øknmiuvalgt n 19. juni g tags m på stylssmøt ug 26. D afhls lici tatin n 12. juli kl h i hust. : nving Mæhgnt g Skæntn kø. Inflytning 1. august Afhlt licitatin på Højmakn, sultatt hlt fint, pstat i august. Skvpakn Egnsun; Søng fjnvam ha sagt nj til lving af vam til Skvpakn, gunt ny lv m tilsku på 8000 k. p. husstan til DONG f knvtingn. D fins n afking på næst stylssmø. Stuitu til Ptsn tgl tsag n fa Dyøl ønhav Mælkøttn: stylsn ønsk ikk at tiltæ salgt af af. 23 (Mælkøttn). Pkt. 4 KU-uvalgn. Mikal int fa KU mø afhlt n 19. juni Pkt ks. ET ha ltagt i mø n 3. juni. D afhls fvaltningsknfnc i Nyg n Kspæsntantskasmø n 14. sptm i Åhus.

13 8. ks kswkn afhls n 25. g 26. kt 2013 i illun. Pkt. 6. DOA. Rvisin på vtægt. D skal fins pæsntant fa 42. TS inkal til mø f visin af vtægt. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Mø afhlt Søng Mø afhls i ug 26. Pkt. 8. An sag. Antnnfningn 42 D skal vælgs n styls til Antnnfningn 42. D inkals til mø n kl , atn sns u til inf til pæsntantn f Antnnfningn 42. Mtagt skivls fa kmmunn v. kg v m fa Møllpakn. Vi ml kmmunn at vi ingn kg ha, g ingn invning ha til sagn. Makvaning D afhls i kt g nvm makvaning i all afling. Vi f aflingsstylsn all nu, gyn at pnlægg makvaningn g vntull ønsk. D vil f væ muligt at s fl mnnsk gå ignnm gønn må, hav m.m. f at kunn ftag kkt tilstansvuing af ygningn. M mikal S. K. Jnsn t 60 ås føslsag Diftschf Aln Palm Hansn kunn n 23. august fj sin 60 ås føslsag. Aln, ha ansva f hånvækaflingn, ha væt ansat i 42 i n ng åækk g n flittig g afhlt maj. Tillykk m n un ag! 13

14 t NYE EOERE Af. 5 Ml. n. Sunsvallga Sunsvallga Af. 9 Sigtunaga Af. 13 Ungmslig Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 10 Skivløkkn 13 II tv Skivløkkn 13 st th Skivløkkn 9 st tv Skivløkkn 7 I th Skivløkkn 15 I th Skivløkkn 21 II th Skivløkkn 7 II tv Af. 11 gmstløkkn 13 II tv gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 9 st th gmstløkkn 3 II th gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 9 I th gmstløkkn 15 st th E gmstløkkn 5 III th E gmstløkkn 3 II tv Af. 12 Sunquistsga 8 II th Af. 13 Ringakkn 7 st tv Ringakkn 19F Vstkl 112A Vstkl Vstkl 110A Af. 15 Kløvmakn Af. 16 Skvpakn Af. 18 S. Lanvj 35 I Ch. Klsvj 2 II tv S. Lanvj 35 I S. Lanvj 35 st Ch. Klsvj 1 I th S. Lanvj 35 II S. Lanvj 35 st S. Lanvj 35 II Af. 21 Mæhgnt 30 I Mæhgnt 40 I Mæhgnt 30 II Mæhgnt 32 st Mæhgnt 34-1 Nyt yggi Mæhgnt 34-2 Nyt yggi Mæhgnt 36 st A Mæhgnt 40 st Mæhgnt 36 st Mæhgnt 28 I Mæhgnt 32 II Mæhgnt 30 II K Mæhgnt 24 II

15 Mæhgnt 36 st Mæhgnt 38 I Af. 22 Ejvj Ejvj Ejvj A Tnvj Tnvj Af. 24 Skæntn Skæntn Af. 24 Æl- g hanicaplig Skæntn Skæntn 25A Skæntn Skæntn 25C Skæntn 25E Dyølga 10 I Skæntn 35A Dyølga 10 st Skæntn Af. 28 Vissingsga 12 I tv Vissingsga 8 I th Vissignsga 8 I tv Vissingsga 2 I tv Vissingsga 6 st tv Af. 29 Ungmslig Mllmga Mllmga Sunsunquistga 14 I K Mllmga Af. 30 Sønga 15 st jgga 10 II th Ælga 2 I tv Sønga 5 II th jgga 6 I Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st t Sønga 4 st Sønga 4 III Af. 33 V Møllammn 14 st th Løngang 19E st A Af. 34 Englshøjga 22 I th Du Ptsga 1 st th A Englshøjga 7 I tv Syvang 2A st Syvang 2A st Englshøjga 22 st th E Af. 35 Vantånsvægt 2 III th Kngvj 9A st th Vantånsvægt 2 I tv Ankilga 32 st tv Af. 36 Dgngån Dgngån Dgngån Dgngån Dgngån 2 II Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 37J Af. 37 S. Havnga 28 st t

16 t Stnga 2 st tv jgga 27 I Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Af. 41 Pæstvængt Af. 42 Runvængt Runvængt Af. 43 Æl- g hanicaplig Rypstin Rypstin Langsøgån Langsøgån Af. 71 Østakk Af. 73 Skvpakn Skvpakn Skvpakn Skvpakn Skvpakn niktsvj Af. 77 Møllga 1 I Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Af. 78 mjg Af. 79 Njsjg 22 st Af. 80 Sunga 71 G Møllgån 4 st Møllgån 10 st Af. 80 Ungmslig Gatnpakn Gatnpakn Af. 74 Højmakn Højmakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Af. 75 Ml. n. niktsvj A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning

17 Egn antnnfning f 42 Sm vtagt v 42 s pæsntantskasmø ha ligfningn nu fåt sin gn antnnfning til at vatag intssn f afling, sm få lvt signal via Dn Ovn Antnnfning, DOA. Dt skt v t valgmø n 20. august i ligfningns mølkal m ltagls af 19 valgttig pæsntant f aflingn. Møt lv lt af næstfman Tn A. Sønsn, 42, ligsm 42-fmann Kaj Englhat vvæ møt. f n nklt fning, ligsm n afling fmv kan accpt at ikk all mlmm, mn t liv så y f stn af n. Hny Kjæ mtalt nvi tyningn af Syngi s kø af Stfa g nævnt mulighn f n kmmn lvæning m af følgn æning af tilslutningspligtn i aflingn. I n ftfølgn at lv gnlt fmhævt ønskt m t m fit kanalvalg, af å øknmisk g intssmæssig åsag. 4 2 t Valgmøt inlts m n aktul inting af stylssmlm Hny Kjæ m viksmhn i DOA. Han mtalt fningns fmtisvisin m ftsat uygning af finttt, så t tilpasss mlmsksn, uygningn af t igital spjl, g uvilsn af DOA s styls til ftåt, så gså min mlmsganisatin liv pæsntt i stylsn. D vtagt æn psiglssvasl Sm fman f antnnfningn lv nstmmigt valgt Finn Maquasn, afling 13, g til stylsn valgts ft skiftlig afstmning Pn Nilsn, afling 6, Th Thams, afling 37, Hny Kjæ, afling 13 g Tag Sktt, 42 s aministatin (g fman f DOA), m Hlg Palm Knusn, afling 73, g Castn Nilsn, afling 21, sm suppnt. Antnnfningns føst styls g suppnt, fa vnst: Pn Nilsn, Finn Maquasn, Th Thams, Castn Nilsn, Hlg Palm Knusn g Hny Kjæ. Tag Sktt va ikk til st, a han ltg i t ant mø i Nyg 17

18 t YTTELEJLIGHED Havs: Ljligh på 1. sal på Sønga (af. 30). lign ha 2 væls på i alt 65 m2 utt. Ønsks: 4 væ. i af. 1, 2 ll 4 væ. i af. 3, 2-3 væ. i af. 5, 2-4 væ. i af. 6 ll 2 ums i af. 16. Havs: Ljligh på 1. sal på jgga (Af. 30). lign ha 3 væls på i alt 94,7 m2 utt. Ønsks: 3-4 vælss ækkhus af. 1 ll 3. Hnvnls: ligfningns knt Tlf Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 18

19 Tmapakk i DOA SPORTS PAKKEN P. m.: 267 k. * t FAMILIE PAKKEN P. m.: 267 k. * NYHEDER & FILM P. m.: 267 k. * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAER * V valg af 2 Tma pisn 345 k. * V valg af 3 Tma pisn 412 k. * All pis p. m. g kæv at man ann på min. pakk 1. Gæln fa

20 TV-pgamm / pakkinling DOA TV PROGRAMPAKKE 1 (GRUNDPAKKEN) t TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER TV Pøvkanal (1) Divs S9 161,25 MHz DR K Dansk S10 168,25 MHz DR1 ( 3 ) Dansk HD 5 175,25 MHz KIKA / Kal 1 (2) Tysk 6 182,25 MHz DR Ramasjang Dansk 7 189,25 MHz TV 2 Danmak Dansk HD 8 196,25 MHz DR 2 Dansk 9 203,25 MHz VOX Tysk ,25 MHz Kanal Sy - fa ginn Dansk ,25 MHz DOA Inf / SLTV Dansk S11 231,25 MHz ARD Tysk HD S13 245,25 MHz PRO7 Tysk S14 252,25 MHz ZDF Tysk HD S15 259,25 MHz NDR Tysk S16 266,25 MHz SAT 1 Tysk S17 273,25 MHz RTL Tysk S18 280,25 MHz 3-SAT Tysk ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL DR 3 Dansk HD DR - Ulta Dansk Kan kun mtags TV TV Sy HD ( 3 ) Dansk HD igitalt i MPEG4. Flktings - TV Dansk Stfa Kanaln Dansk Dtt kæv t TV ll RTL 2 Tysk n DV-C mtag Sup RTL Tysk kan mtag MPEG4. TV 5 - Fankig Fansk TV 2 Ng HD Nsk HD En DV-C mtag TV 4 Svig Svnsk kunn f.ks. væ n G Channl Englsk SmatTv ks fa Stfa. - DR Synstlkning Dansk TV3 Spt 2 (5) Dansk (1) - D skifts løn pøvkanal, ifølg aftal m uyn. (2) - I analg usnls, l kanaln snti. På igital kanal, sn pgammt (3) - Sn lvis i HD ll pskallt stanatsignal til HD-pløsning. (4) - Fvnts i HD-kvalitt sn på åt. (5) - P.t. gatis kstakanal TV PROGRAMMER DOA - vit Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

21 TV-pgamm / pakkinling ) DOA TV PROGRAMPAKKE 2 ( Inhl gså pgammn fa pakk 1 ) TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER Hz Disny Channl (4) Dansk ,25 MHz Hz Euspt Da / Eng HD ,25 MHz Hz TV 2 Nws Dansk ,25 MHz Hz TV3 Spt 1 Dansk HD ,25 MHz Hz TV 2 Film Dansk HD ,25 MHz Hz TV 2 Chali Dansk ,25 MHz Hz TV 2 Zulu Dansk ,25 MHz Hz DK 4 Dansk HD ,25 MHz Hz Discvy - DK Dansk HD ,25 MHz Hz Animal Pnnt Englsk HD ,25 MHz Hz MTV Dansk HD ,25 MHz Hz Canal 9 Dansk HD ,25 MHz Hz TCM / Catn (2) Da / Eng ,25 MHz Hz TV 3 Puls Dansk ,25 MHz Hz TV 3 Dansk ,25 MHz Hz TV 3 + Dansk HD ,25 MHz Hz Kanal 4 Dansk ,25 MHz Kanal 5 Dansk HD ,25 MHz 6én Dansk HD ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL Canal 8 Spt HD Dansk HD Kan kun mtags Euspt 2 HD Da / Eng HD igitalt i MPEG4. TV2 Fi (5) Dansk HD t SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Fl plysning m kunsvic g tknisk suppt på: Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt fa DOA på : 21 S alti sist nyt på DOAs infkanal:

22 t aipgamm FM PROGRAMMER R NR LOGO PROGRAM SPROG FREKVENS 1 Rai Mjn Dansk 88,50 MHz 2 Na Tysk 89,30 MHz 3 DR - P1 Dansk 90,50 MHz 4 DR - P4 Sy Dansk 91,00 MHz 5 DR - P3 Dansk 91,50 MHz 6 Pnt Rai Tysk 92,40 MHz 7 DR - P2 Dansk 92,90 MHz 8 Hamny FM Tysk 93,50 MHz 9 Nva FM Dansk 94,20 MHz 10 Glus Gul Dansk 94,80 MHz 11 Rai Als Dansk 95,60 MHz 12 RSH Tysk 96,40 MHz 13 NDR - Kultu Tysk 97,90 MHz 14 Aslut Rai Englsk 98,70 MHz 15 N-Jy Tysk 100,60 MHz 16 NDR 1 Tysk 101,00 MHz 17 NDR 2 Tysk 102,90 MHz 18 Dlta Rai Tysk 104,10 MHz 19 NDR 4 - Inf Tysk 104,80 MHz 20 Dutschnfunk Tysk 105,30 MHz 21 Rai24syv Dansk 105,80 MHz 22 Ska FM Dansk 106,60 MHz 23 Rai Swiss Jazz Tysk 107,90 MHz 22 Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

23 Antnnanlæg Såfmt fstyls ll plm m antnnanlæggt, skal man hnvn sig til: Stfa A/S, Falstsga Søng Åningsti: Manag til fag Tlf: Kntakt vt. in na føst f at s m han gså ha plm, så t ikk skyls n fjl v it gt ai ll tv! INTERNETTET E plm m StfaNt, kan suppt kntakts all ag mllm kl g på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning. t FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning. 23

24 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. All uljning, hnvnls til fningns knt:

25 t Sjælnsga Søng Tlf.:

26 t 26

27 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Ingn aflingsstyls. Afvnt aflingsmø i sptm. Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: t Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Listh Hansn Guntvigsallé 120 Tlf.: / Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Las Ail Sunsvallga 6 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf:

28 t Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Winkl Sigtunaga 39 Tlf: Flmming Jnsn Sigtunaga 19 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Susann Thmsn Skivløkkn 13, 1. tv Tlf.: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th. Jan Jhannsn Skivløkkn 27, st. tv. Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Pt Nøup gmstløkkn 17, 1. th Tlf: Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Pt F. Jnsn gmstløkkn 17, 1. tv Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn Vstkl 112A Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66A Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

29 Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Ingn aflingsstyls. Afvnt aflingsmø i sptm. Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Castn Nilsn Mæhgnt 40,1-3 Tlf: / Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Hln Jacsn Ejvj 24 Tlf: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Ingn aflingsstyls. Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.: t 29

30 t 30 Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Knu Mamsn jgga Tlf.: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Lis Hstøm jgga 2C Tlf: Majitt Nilsn St Råhusga 9,1. th Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Eina Stffns Pæstgåspakn 18 Tlf: tha Dixn Pæstgåspakn 54 Tlf.: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Villy Jacsn Pæstgåspakn 48 Tlf Lns Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: Afling 33, Mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Møllammn 14 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Lis Ipsn Møllvang 2, 2. tv Tlf.: Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Aflingsfman Hnik Røm Syvang 2A Tlf / Mt Tp Englshøjga 24, st. tv. Tlf: Mtt Skvman Syvang 2A st. Tlf.:

31 Afling 35, Vantånsvængt 1-19 g 2-28, Ankilga 32-36, Kngvj 9a & 9, Højvang 8-12, Linvang 3-5-7, Syvang 4 g Pins Hniks Avnu 10 Aflingsfman Guli Nygaa Vantånsvængt 26 Tlf.: Aksl Vagn Vantånsvængt 28 Tlf.: Jøgn Sønsn Vantånsvængt 12 Tlf.: Afling 36, Dgngån 1-29 g 2-16, Østga 37-37J, ag. Aflingsfman nt Jøgnsn Dgngån 35 Tlf.: Vik Hansn Dgngån 7 Tlf.: Jnny Hansn Dgngån 9 Tlf.: Afling 37, Stnga 2-12, jgga 23-35, S. Havnga 28-36, Sønga st., samt , 2.4 g 3.4 Aflingsfman Th Tams Sønga 27, 3. Tlf.: / Gunna ssn jgga 27, 2. 5 Tlf.: An Kay Sønga Tlf.: Willy S. Lasn jgga 35 st. Tlf.: Aag Hansn S. Havnga 32, Tlf Afling 38, Vstaln 14-20, ag Ingn aflingsstyls. Afling 41, Pæstvængt 22-44, Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Jøgn Whistich Psn Pæstvængt 30 Tlf.: Afling 42, Runvængt , Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Hinz Kmischk Runvængt 74, Guup Tlf / Afling 43, Langsø Gån 1-2, Ryphavn 1-13 g Rypstin 1-5, Ng Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Anka Pasach Ryphavn 9 31 t

32 t 32 Afling 71 Østakk Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Anja Anasn Østakk 22 Tlf.: Afling 72 Mølkkn Aflingsfman Camil Jnsn Mølkkn 17 Ul ck Mølkkn 12 Lif Ggsn Mølkkn 19 Tlf: Afling 73 Skvpakn Aflingsfman Eling Sanck Skvpakn 19 Tlf.: Hans Jøgn Nissn Skvpakn 37 Tlf.: Jnni Hansn Skvpakn 38 Tlf.: Afling 74 Højmakn 1-51 g Østall Aflingsfman ig Ansn Højmakn 40 Tlf: nt Paulsn Højmakn 36 Tlf: F Lhmann Højmakn 48 Tlf: / Afling 75 niktvj Ingn aflingsstyls Afling 77 Møllga, Stga Aflingsfman Hlg Hn Stga 13, tv Tlf: Chistian Paulsn Stga 13, 1. tv Tlf: ith Jnsn Stga 13A, 1. tv Tlf: Fa aministatinn HUSK at giv sk til aministatinn v æning i psnata. V utæn af n aflingsstyls skal givs skiftlig sk til aministatinn.

33 Afling 78 mjg Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Svn Chistnsn Kjægaa mjg 25 Tlf: Afling 79 Njsjg Aflingsfman Nils Jøgn Olsn Njs jg 22, 1. n. 16 Tlf.: Hans Ch. Ggsn Njs jg 22, 1. n. 21 Tlf.: Cus Cusn Njs jg 22, 1. n. 20 Afling 80 Møllgån, Sunvængt, Ælhavn, Sunga g Gatnpakn Aflingsfman Aln Høffl (H-mlm) Sunga 71c Tlf: / Ejvin Hansn Sunga 71 Tlf: / Main Nilsn Sunvængt 4 Tlf.: t Svic tlfnti Vi vil fa aministatinn pf til at all hnvnls vøn paatinn mm. ftags til vs jnmsfunktinæ, såfmt iss tilknyttt js afling. Såfmt t j sig mking stø plmstilling skal inspktøn ftsat kntakts. F afling un jnmsfunktinæ skal inspktøn kntakts sm hitil. Tlfntin sm tilig: Ejnmsfunktinæn Inspktøn Vi vil pf n til at følg vnnævnt pcu f ikk at st v inspktø ylig. 33

Nr. 3 september 2012 68. årgang

Nr. 3 september 2012 68. årgang t 4 2 N. 3 sptm 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 1 marts 2014 70. årgang

Nr. 1 marts 2014 70. årgang t 4 2 N. 1 mats 2014 70. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: 7342

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker:

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker: December 2016 Vi har først nu modtaget materialet fra Stofa med de korrigerede programpakker samt oplægget til bland selv og oversigten over fritvalgs kanalerne. Derfor den meget sene orientering, som

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.ktmindugavis.dk TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009. NR. 23. 4. ÅRGANG Vi ha ÅBENT TORSDAG d. 4. juni kl. 13-17 LUKKET fdag Gundslvdag. Slagt MORTEN Standvangn 4 Tlf. 6532

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ Fensmark Antenneforening 2014 efter den 1. maj Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ DK4 DK4 DK4 QAM 434,00 MHz S09 161,25 Kanal 5 Kanal 5 Kanal 5 QAM 554,00 MHz

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 8 4 B 6 4 A F NANS ER NGSF ORSL

Læs mere

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 8.30 Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd 8.30 9.50 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 9.50 10.10 Bevægelsesbånd

Læs mere

Ringsted. Slagelse Svømmeklub

Ringsted. Slagelse Svømmeklub Rings Slgls Svøklu Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl f kunn y vlkn il H W Gs 2013, s ign vks snlign sis å. Vi vil gn y svø, æn g l f Gnf, Hlufshl, Hlæk,

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere