Nr. 2 september årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 september 2013 69. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 sptm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Diktinssktæ Chista Sktt Dikt n.: Diktinssktæ Anja Hu Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Uljningschf Vivi Hfst Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: Diftschf Aln Palm Hansn Ansva f: Hånvækaflingn. Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Mak Duus Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 1 Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 2 Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 3 Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Tank hn v smmn H i n ansk vam smm t måsk tin at pøv at s lit tig i tin g ligls pøv at s lit på fmtin. La mig stat m t af mnn fa sist gang, nmlig v aflingsmø. Vs valuing mllm ansatt g hvstylsn fgik i mats, g all va nig m, at all aflingsmø untagt t va gåt igtig gt. På t pågæln aflingsmø va t igtigt åligt klima mllm aflingsstylsn g ligfningn, hvilkt stt st gik ignnm hl møt. Ngativittn fa aflingsstylsn un fmntligt i misfståls, it ha fåt n fnøn infmatin f at ufø ajt i aflingsstylsn. Hligvis lykks t m hiv g sving at få valgt n hlt ny aflingsstyls. Inhl: Fmann ha t 4 40 ås juilæum i af Skvpakn, Egnsun 7 Fjnvam-nving i Højmakn 9 stylssmø 10 Guntvigspakn ås føslsag 13 Ny 14 Stat på Antnnfningn yttljligh 18 TV- g ai-pgamm 19 Gæstvæls g hus 24 Aflingsstylsn 27 Ejnmsfunktinæ 34 Hånvækaflingn + gy 35 Ejnmsfunktinæns 36 tlf. ti g pstkass Hvstylsn 39 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. kt. Dalin på t i 2013: 1. mats, 1. august g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 D ha ftfølgn væt afhlt pstatsmø m aflingsstylsn, sm hav mang spøgsmål, lv svat på møt. I slutningn af juni va aflingsstylsn på søg v yggit på Guntvigspakn f at s på, hvilk løsning man vill få i aflingn v n stø nving. Afslutningsvis va søg hs Ptsn Tgl, hv aflingsstylsn valgt fi stn, så n slv kan vælg, hvilkn fav stn s lig skal hav. Sm t fmgå af vnstån skal minst væ t pat, sm ingå i øftls g tæff slutning, f at man kan få t knstuktivt samaj. Tmm lig t af st plm ngl ligfning i måt ha st plm m, hvilkt vi g ikk ha i vs ganisatin. Vi ha ngl lig, sm ljs u ft pincippt føst til møll, g i ny g næ ha vi n nklt lig, stå lig n mån ll t. Åsagn til lig lig hæng til ls sammn m, at ikk læng så mang ajsps på øn, hvilkt mfø at ngl flk flytt m ajt g an vælg at flytt f at få aj. En ann åsag kan gså væ, at ung flytt fa måt g ikk sk n tilsvan vækst i antallt af tilflytt til kmmunn. M kmmunn ha ligfningn i måt haft n ialg m vnnævnt g patn nig m, at vi all skal tækk på sammn hamml f at få n nøvnig tilvækst af g til måt. På tt mø lv patn gså nig m at nsætt n ajsgupp, D skal s på n fmatt statgi f almnt ligyggi. I samm pi, hv stå lig tmm, yggs samtiig lig an st. Kan t væ igtigt, ngl vil spøg? Mit sva ja, hvilkt hæng sammn m, at kun (), sm ftspøg iss lig. Flk i ag vil hlst hav lig i t pn, g h kan ngt af gaml lig ikk følg m. Dt så p til aflingsstyls, hvstyls g aministatin at fin u af at gø iss lig attaktiv. I å ha n ansk smm vist sig fa sin igtig g si, hvilkt jg fin igtigt jligt. G smm kan gså mfø plm, fi mang ha ø g vinu ån g i samm finls spill høj musik, kan væ til gn f na. Uanst m t nu høj musik ll ant, kan uløs plm mllm na, så tag g få n snak m hinann, så man i stt f, at t få situatinn til at skal, få løst plmt, så man staig ha t gt naska. Jg vil f all ønsk, at I få n g smm. Kaj Englhat t 5

6 t 40 ås juilæum i Skvpakn Søng Også afling 16, Skvpakn i Søng, ha i å fjt 40 ås juilæum. Dt lv fjt m smøø, øl g savan, samt kaff g kag, sm Va hav agt. Vi hav ngl hygglig tim vi va 46 psn i alt. H ss ngl glimt fa juilæumsfstn. Ing Masn 6

7 Stt pjkt i Egnsun gå nu i gang 4 2 Dn mfattn nving af 48 hus i Skvpakn, Egnsun, til n samlt pis af ca. 48 mill. k. fvnts nu at gå i gang i kt, hv man gn m at statm jajt, ftæll fmann f afling 73, Eling Sanck. -Dt ha væt n ng kamp at få vilgt mil fa Lansyggfnn g få nøvnig aftal på ps m fjnvamslskan m vgangn fa natugas til fjnvam. Vi gn m, at hl nvingn tag ca. t å. - Pjktt, sm 42 ha llsn af m i. Mikal S.K. Jnsn i spisn, mfatt stt st n ttalnving af husn. Skvpakn pføt i 1974 g ha f å sin væt n føst nving ignnm m vgang til tæklæning f at ska n isling. Alligvl ha læng væt t ønsk m m mfattn at nv lign, a mgt y i vlighlls. -Nu kmm i stt ymu af mustn, sm spcilt hånv hs t Eling Sanck fan sin lig Skvpakn 19. 7

8 t V uvælglsn af fi mustnstyp, sm n nu kan vælg imllm, ss h fa vnst fa 42, am. iktø Tag Sktt, fman Kaj Englhat g iktø Mikal S. K. Jnsn samt fa afling 73: stylssmlmmn Hans Jøgn Nissn g Jnni Hansn samt fmann Eling Sanck. Ft: Tn A. Sønsn 8 fimat Ptsn Tgl til n imlig pis, m at husn liv n sgs ustillingsvinu. n få hl fi fav mustn at vælg imllm, g sk sun n fstækning af tagknstuktinn m gt tag i ligh m lægningn i Guntvigspakn i Søng. -Husn liv sun ylig isl, liv isat ny ø g vinu, tiltt g avælsn liv nv, g kmm sm nævnt t nyt vamsystm ligsm vanlningn skal nvs, plys Eling Sanck. Han lv nyvalgt sm aflingsfman i fåt, ft at væ tilflyttt fa Gnn i fj. Han hav tilig væt fman f Røk almnnyttig ligslska g ha såls faing i at aj m ligslskas-plmn. -D ha væt skiftn styls f afling 73 sist t å, så n ny styls hå nu på m psitiv tn un gnnmfølsn af t st pjkt, slutt Eling Sanck.

9 Fjnvam på vj i Højmakn 4 2 Afling 74, Højmakn i ag, skal hav ingt fjnvam i stt f natugas, g installingn haf m til høn pgavning statt i gynlsn af august, plys aflingsfman ig Ansn. Etalingn af fjnvamn i gt 50 ækkhus g ungmslig kan gt tag t pa mån. H ss ingangn til ygglsn, hv takt g fjnvamø k til hanling. t 9

10 ESTYRELSESMØDE t 10 Rfat af stylssmø tsag 21. mats 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag Kg fa fam. Cusn, ag Flyttt til Pkt. 9 Pkt. 3. yggi: TS: Guntvigspakn fsinkt 3 mån. Rv. tispn fmsns nå muligt. Licitatin tap 2 i juni. Skvpakn: Inkals til mø ft påsk, licitatin i juni. Tispn afvist. Skæntn: Licitatin afhlt lit f y Mæhgnt: Omygning igangsat Tva: Licitatin usat til ft påsk Pkt. 4 KU-uvalgn. KU mø afhlt. TAS gav inting fa møt, spcilt øftt Styingsialg m Søng kmmun. MJ fsyningsuvalg inkals til mø ft påsk Pkt ks. Eik valgt in. Eik gav kt inf fa møt. Fslg ågiv fa Høj Klstup invits f at pæsnt fløig sultat g faing. KE, TAS, ET, TA, HK, TS, MJ ltag i ksmø. Pkt. 6. DOA. Juilæum afhlt, m f få ltag. Pjc m fskl mllm DOA g Stfa uajs. Ca. lø f f mgt talt gy plyss. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Eik Intt nyt. Højmakn igangsætts.. Søng TAS gav gøls. tning vgt. Gnalfsamling 16 apil. KE valgt til suppnt. Pkt. 8. An sag. Intmø: Gknls af ugt (f mø hv ikk va af. mø ll hv ugt ikk lv gknt: Øvig ugtt gknt Vinusplm: MJ gj f tiltag i finls m vinusplm i ny yggls. Lg ufø ft påsk.

11 Ekstainæt stylssmø i 42 n 11. apil 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n. 178 g 179. Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag KE: ha ltagt i mø m af. 73 aflingsstyls sm vælig psitiv mking yggpjktt. Aflingsstylsn få fat fa yggmøn. TAS lv valgt sm kntaktpsn f aflingn. MJ ml afling 73 at TAS s kntaktpsn. SA ha 75 ås juilæum n 6. maj fa kl. 13. til 15. KE, TS g MJ ltag. Pkt. 3. yggi: Skvpakn, Egnsun: D afhlt pjktmø m A78. D afhls mø n 7. g 8. maj ang. vt. tilkø m.m. TS g MJ ha væt i Schwiz f at s facaløsning. MJ mail ill til hvstylsn. Guntvigspakn: yggit kø, lk 3 i gang. Skma A snt til kmmunn 14. mats, fvnt g føst t kan hanls på yåsmøt i juni mån. Licitatin på nivning afhlt g t lv Skææk nivningsfima. Dyøl ønhav: uajt skits pis fmsnt til hanling i uvalgn. Mø m Gåstn Fjnvam afhlt. D fmsnt kumntatin f kav på nuvæn anlæg, ifølg aftal m Gåstn Fjnvam. Skæntn: Skma fmsnt. yggtills mtagt. Mæhgnt: Afvnt yggtills. Tva: stå still, alt f y i nving. D tags n snak m aflingsstylsn i af. 30 m t vt. kan ugs sm ptum. Fmv æns punktt yggi til at hav unpunkt A: yggi g : nvingssag. Pkt. 4 KU-uvalgn. D.. afhlt mø i fsyningsuvalgt. Fmv afhls 1 gang åligt. Næst mø n 6. maj 2014 kl , afhls v/sa. MJ inkal 3 ug fø. KE ha ltag i ygguvalgsmø n 15. maj. KE g MJ ltag n 17. maj i t ålig mø m kmmunn. Pkt ks. Ksmø afhlt n 23. apil 2013 i Aanaa. 3. juni afhls mø i 8. ks. Pkt. 6. DOA. Ug 19 kmm n 4 sis atikl i Jysk mking DOA. t 11

12 t 12 Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET ha mlt ag Fjnvam, at vi vt. tag Søng ll Gåstn Fjnvam til Egnsun.. Søng TAS int fa Søng fjnvam. Dn 16. apil lv afhlt gnalfsamling. TAS lv valgt in i stylsn. Pkt. 8. An sag. HPK: ønsk n ca. pis på l i af. 73. MJ vn tig. stylssmø n 20. juni 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag TS ankt yggsagshna v. Guntvigspakn, j fåt mhl fa ginn. MJ ha ltagt i mø v. pjkt Z. MJ v plæg hpå til næst stylssmø. D ha væt sigtiglsstu på Guntvigspakn, Mæhgnt g Skæntn n 13. juni f hvstyls, samt MJ g ASH. Pkt. 3. yggi: A: nyyggi TS: Guntvigspakn tap 1 kø fnuftigt. D afhls ånt hus i lk 3 n fa D snt ljkntakt u, ha væt 3 fafal hv f tilys til intss på vntlistn. Døftls ang. Dt gønn køkkn sm ha sagt p p. 1. juli Køkknt lukks miltiigt fa 1. juli Afvnt miljømynighns kav, samt ugt sm tags m på næst stylssmø. Etap 2 gknt i øknmiuvalgt n 19. juni g tags m på stylssmøt ug 26. D afhls lici tatin n 12. juli kl h i hust. : nving Mæhgnt g Skæntn kø. Inflytning 1. august Afhlt licitatin på Højmakn, sultatt hlt fint, pstat i august. Skvpakn Egnsun; Søng fjnvam ha sagt nj til lving af vam til Skvpakn, gunt ny lv m tilsku på 8000 k. p. husstan til DONG f knvtingn. D fins n afking på næst stylssmø. Stuitu til Ptsn tgl tsag n fa Dyøl ønhav Mælkøttn: stylsn ønsk ikk at tiltæ salgt af af. 23 (Mælkøttn). Pkt. 4 KU-uvalgn. Mikal int fa KU mø afhlt n 19. juni Pkt ks. ET ha ltagt i mø n 3. juni. D afhls fvaltningsknfnc i Nyg n Kspæsntantskasmø n 14. sptm i Åhus.

13 8. ks kswkn afhls n 25. g 26. kt 2013 i illun. Pkt. 6. DOA. Rvisin på vtægt. D skal fins pæsntant fa 42. TS inkal til mø f visin af vtægt. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Mø afhlt Søng Mø afhls i ug 26. Pkt. 8. An sag. Antnnfningn 42 D skal vælgs n styls til Antnnfningn 42. D inkals til mø n kl , atn sns u til inf til pæsntantn f Antnnfningn 42. Mtagt skivls fa kmmunn v. kg v m fa Møllpakn. Vi ml kmmunn at vi ingn kg ha, g ingn invning ha til sagn. Makvaning D afhls i kt g nvm makvaning i all afling. Vi f aflingsstylsn all nu, gyn at pnlægg makvaningn g vntull ønsk. D vil f væ muligt at s fl mnnsk gå ignnm gønn må, hav m.m. f at kunn ftag kkt tilstansvuing af ygningn. M mikal S. K. Jnsn t 60 ås føslsag Diftschf Aln Palm Hansn kunn n 23. august fj sin 60 ås føslsag. Aln, ha ansva f hånvækaflingn, ha væt ansat i 42 i n ng åækk g n flittig g afhlt maj. Tillykk m n un ag! 13

14 t NYE EOERE Af. 5 Ml. n. Sunsvallga Sunsvallga Af. 9 Sigtunaga Af. 13 Ungmslig Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 10 Skivløkkn 13 II tv Skivløkkn 13 st th Skivløkkn 9 st tv Skivløkkn 7 I th Skivløkkn 15 I th Skivløkkn 21 II th Skivløkkn 7 II tv Af. 11 gmstløkkn 13 II tv gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 9 st th gmstløkkn 3 II th gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 9 I th gmstløkkn 15 st th E gmstløkkn 5 III th E gmstløkkn 3 II tv Af. 12 Sunquistsga 8 II th Af. 13 Ringakkn 7 st tv Ringakkn 19F Vstkl 112A Vstkl Vstkl 110A Af. 15 Kløvmakn Af. 16 Skvpakn Af. 18 S. Lanvj 35 I Ch. Klsvj 2 II tv S. Lanvj 35 I S. Lanvj 35 st Ch. Klsvj 1 I th S. Lanvj 35 II S. Lanvj 35 st S. Lanvj 35 II Af. 21 Mæhgnt 30 I Mæhgnt 40 I Mæhgnt 30 II Mæhgnt 32 st Mæhgnt 34-1 Nyt yggi Mæhgnt 34-2 Nyt yggi Mæhgnt 36 st A Mæhgnt 40 st Mæhgnt 36 st Mæhgnt 28 I Mæhgnt 32 II Mæhgnt 30 II K Mæhgnt 24 II

15 Mæhgnt 36 st Mæhgnt 38 I Af. 22 Ejvj Ejvj Ejvj A Tnvj Tnvj Af. 24 Skæntn Skæntn Af. 24 Æl- g hanicaplig Skæntn Skæntn 25A Skæntn Skæntn 25C Skæntn 25E Dyølga 10 I Skæntn 35A Dyølga 10 st Skæntn Af. 28 Vissingsga 12 I tv Vissingsga 8 I th Vissignsga 8 I tv Vissingsga 2 I tv Vissingsga 6 st tv Af. 29 Ungmslig Mllmga Mllmga Sunsunquistga 14 I K Mllmga Af. 30 Sønga 15 st jgga 10 II th Ælga 2 I tv Sønga 5 II th jgga 6 I Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st t Sønga 4 st Sønga 4 III Af. 33 V Møllammn 14 st th Løngang 19E st A Af. 34 Englshøjga 22 I th Du Ptsga 1 st th A Englshøjga 7 I tv Syvang 2A st Syvang 2A st Englshøjga 22 st th E Af. 35 Vantånsvægt 2 III th Kngvj 9A st th Vantånsvægt 2 I tv Ankilga 32 st tv Af. 36 Dgngån Dgngån Dgngån Dgngån Dgngån 2 II Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 37J Af. 37 S. Havnga 28 st t

16 t Stnga 2 st tv jgga 27 I Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Af. 41 Pæstvængt Af. 42 Runvængt Runvængt Af. 43 Æl- g hanicaplig Rypstin Rypstin Langsøgån Langsøgån Af. 71 Østakk Af. 73 Skvpakn Skvpakn Skvpakn Skvpakn Skvpakn niktsvj Af. 77 Møllga 1 I Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Af. 78 mjg Af. 79 Njsjg 22 st Af. 80 Sunga 71 G Møllgån 4 st Møllgån 10 st Af. 80 Ungmslig Gatnpakn Gatnpakn Af. 74 Højmakn Højmakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Af. 75 Ml. n. niktsvj A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning

17 Egn antnnfning f 42 Sm vtagt v 42 s pæsntantskasmø ha ligfningn nu fåt sin gn antnnfning til at vatag intssn f afling, sm få lvt signal via Dn Ovn Antnnfning, DOA. Dt skt v t valgmø n 20. august i ligfningns mølkal m ltagls af 19 valgttig pæsntant f aflingn. Møt lv lt af næstfman Tn A. Sønsn, 42, ligsm 42-fmann Kaj Englhat vvæ møt. f n nklt fning, ligsm n afling fmv kan accpt at ikk all mlmm, mn t liv så y f stn af n. Hny Kjæ mtalt nvi tyningn af Syngi s kø af Stfa g nævnt mulighn f n kmmn lvæning m af følgn æning af tilslutningspligtn i aflingn. I n ftfølgn at lv gnlt fmhævt ønskt m t m fit kanalvalg, af å øknmisk g intssmæssig åsag. 4 2 t Valgmøt inlts m n aktul inting af stylssmlm Hny Kjæ m viksmhn i DOA. Han mtalt fningns fmtisvisin m ftsat uygning af finttt, så t tilpasss mlmsksn, uygningn af t igital spjl, g uvilsn af DOA s styls til ftåt, så gså min mlmsganisatin liv pæsntt i stylsn. D vtagt æn psiglssvasl Sm fman f antnnfningn lv nstmmigt valgt Finn Maquasn, afling 13, g til stylsn valgts ft skiftlig afstmning Pn Nilsn, afling 6, Th Thams, afling 37, Hny Kjæ, afling 13 g Tag Sktt, 42 s aministatin (g fman f DOA), m Hlg Palm Knusn, afling 73, g Castn Nilsn, afling 21, sm suppnt. Antnnfningns føst styls g suppnt, fa vnst: Pn Nilsn, Finn Maquasn, Th Thams, Castn Nilsn, Hlg Palm Knusn g Hny Kjæ. Tag Sktt va ikk til st, a han ltg i t ant mø i Nyg 17

18 t YTTELEJLIGHED Havs: Ljligh på 1. sal på Sønga (af. 30). lign ha 2 væls på i alt 65 m2 utt. Ønsks: 4 væ. i af. 1, 2 ll 4 væ. i af. 3, 2-3 væ. i af. 5, 2-4 væ. i af. 6 ll 2 ums i af. 16. Havs: Ljligh på 1. sal på jgga (Af. 30). lign ha 3 væls på i alt 94,7 m2 utt. Ønsks: 3-4 vælss ækkhus af. 1 ll 3. Hnvnls: ligfningns knt Tlf Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 18

19 Tmapakk i DOA SPORTS PAKKEN P. m.: 267 k. * t FAMILIE PAKKEN P. m.: 267 k. * NYHEDER & FILM P. m.: 267 k. * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAER * V valg af 2 Tma pisn 345 k. * V valg af 3 Tma pisn 412 k. * All pis p. m. g kæv at man ann på min. pakk 1. Gæln fa

20 TV-pgamm / pakkinling DOA TV PROGRAMPAKKE 1 (GRUNDPAKKEN) t TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER TV Pøvkanal (1) Divs S9 161,25 MHz DR K Dansk S10 168,25 MHz DR1 ( 3 ) Dansk HD 5 175,25 MHz KIKA / Kal 1 (2) Tysk 6 182,25 MHz DR Ramasjang Dansk 7 189,25 MHz TV 2 Danmak Dansk HD 8 196,25 MHz DR 2 Dansk 9 203,25 MHz VOX Tysk ,25 MHz Kanal Sy - fa ginn Dansk ,25 MHz DOA Inf / SLTV Dansk S11 231,25 MHz ARD Tysk HD S13 245,25 MHz PRO7 Tysk S14 252,25 MHz ZDF Tysk HD S15 259,25 MHz NDR Tysk S16 266,25 MHz SAT 1 Tysk S17 273,25 MHz RTL Tysk S18 280,25 MHz 3-SAT Tysk ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL DR 3 Dansk HD DR - Ulta Dansk Kan kun mtags TV TV Sy HD ( 3 ) Dansk HD igitalt i MPEG4. Flktings - TV Dansk Stfa Kanaln Dansk Dtt kæv t TV ll RTL 2 Tysk n DV-C mtag Sup RTL Tysk kan mtag MPEG4. TV 5 - Fankig Fansk TV 2 Ng HD Nsk HD En DV-C mtag TV 4 Svig Svnsk kunn f.ks. væ n G Channl Englsk SmatTv ks fa Stfa. - DR Synstlkning Dansk TV3 Spt 2 (5) Dansk (1) - D skifts løn pøvkanal, ifølg aftal m uyn. (2) - I analg usnls, l kanaln snti. På igital kanal, sn pgammt (3) - Sn lvis i HD ll pskallt stanatsignal til HD-pløsning. (4) - Fvnts i HD-kvalitt sn på åt. (5) - P.t. gatis kstakanal TV PROGRAMMER DOA - vit Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

21 TV-pgamm / pakkinling ) DOA TV PROGRAMPAKKE 2 ( Inhl gså pgammn fa pakk 1 ) TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER Hz Disny Channl (4) Dansk ,25 MHz Hz Euspt Da / Eng HD ,25 MHz Hz TV 2 Nws Dansk ,25 MHz Hz TV3 Spt 1 Dansk HD ,25 MHz Hz TV 2 Film Dansk HD ,25 MHz Hz TV 2 Chali Dansk ,25 MHz Hz TV 2 Zulu Dansk ,25 MHz Hz DK 4 Dansk HD ,25 MHz Hz Discvy - DK Dansk HD ,25 MHz Hz Animal Pnnt Englsk HD ,25 MHz Hz MTV Dansk HD ,25 MHz Hz Canal 9 Dansk HD ,25 MHz Hz TCM / Catn (2) Da / Eng ,25 MHz Hz TV 3 Puls Dansk ,25 MHz Hz TV 3 Dansk ,25 MHz Hz TV 3 + Dansk HD ,25 MHz Hz Kanal 4 Dansk ,25 MHz Kanal 5 Dansk HD ,25 MHz 6én Dansk HD ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL Canal 8 Spt HD Dansk HD Kan kun mtags Euspt 2 HD Da / Eng HD igitalt i MPEG4. TV2 Fi (5) Dansk HD t SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Fl plysning m kunsvic g tknisk suppt på: Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt fa DOA på : 21 S alti sist nyt på DOAs infkanal:

22 t aipgamm FM PROGRAMMER R NR LOGO PROGRAM SPROG FREKVENS 1 Rai Mjn Dansk 88,50 MHz 2 Na Tysk 89,30 MHz 3 DR - P1 Dansk 90,50 MHz 4 DR - P4 Sy Dansk 91,00 MHz 5 DR - P3 Dansk 91,50 MHz 6 Pnt Rai Tysk 92,40 MHz 7 DR - P2 Dansk 92,90 MHz 8 Hamny FM Tysk 93,50 MHz 9 Nva FM Dansk 94,20 MHz 10 Glus Gul Dansk 94,80 MHz 11 Rai Als Dansk 95,60 MHz 12 RSH Tysk 96,40 MHz 13 NDR - Kultu Tysk 97,90 MHz 14 Aslut Rai Englsk 98,70 MHz 15 N-Jy Tysk 100,60 MHz 16 NDR 1 Tysk 101,00 MHz 17 NDR 2 Tysk 102,90 MHz 18 Dlta Rai Tysk 104,10 MHz 19 NDR 4 - Inf Tysk 104,80 MHz 20 Dutschnfunk Tysk 105,30 MHz 21 Rai24syv Dansk 105,80 MHz 22 Ska FM Dansk 106,60 MHz 23 Rai Swiss Jazz Tysk 107,90 MHz 22 Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

23 Antnnanlæg Såfmt fstyls ll plm m antnnanlæggt, skal man hnvn sig til: Stfa A/S, Falstsga Søng Åningsti: Manag til fag Tlf: Kntakt vt. in na føst f at s m han gså ha plm, så t ikk skyls n fjl v it gt ai ll tv! INTERNETTET E plm m StfaNt, kan suppt kntakts all ag mllm kl g på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning. t FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning. 23

24 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. All uljning, hnvnls til fningns knt:

25 t Sjælnsga Søng Tlf.:

26 t 26

27 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Ingn aflingsstyls. Afvnt aflingsmø i sptm. Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: t Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Listh Hansn Guntvigsallé 120 Tlf.: / Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Las Ail Sunsvallga 6 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf:

28 t Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Winkl Sigtunaga 39 Tlf: Flmming Jnsn Sigtunaga 19 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Susann Thmsn Skivløkkn 13, 1. tv Tlf.: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th. Jan Jhannsn Skivløkkn 27, st. tv. Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Pt Nøup gmstløkkn 17, 1. th Tlf: Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Pt F. Jnsn gmstløkkn 17, 1. tv Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn Vstkl 112A Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66A Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

29 Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Ingn aflingsstyls. Afvnt aflingsmø i sptm. Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Castn Nilsn Mæhgnt 40,1-3 Tlf: / Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Hln Jacsn Ejvj 24 Tlf: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Ingn aflingsstyls. Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.: t 29

30 t 30 Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Knu Mamsn jgga Tlf.: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Lis Hstøm jgga 2C Tlf: Majitt Nilsn St Råhusga 9,1. th Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Eina Stffns Pæstgåspakn 18 Tlf: tha Dixn Pæstgåspakn 54 Tlf.: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Villy Jacsn Pæstgåspakn 48 Tlf Lns Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: Afling 33, Mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Møllammn 14 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Lis Ipsn Møllvang 2, 2. tv Tlf.: Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Aflingsfman Hnik Røm Syvang 2A Tlf / Mt Tp Englshøjga 24, st. tv. Tlf: Mtt Skvman Syvang 2A st. Tlf.:

31 Afling 35, Vantånsvængt 1-19 g 2-28, Ankilga 32-36, Kngvj 9a & 9, Højvang 8-12, Linvang 3-5-7, Syvang 4 g Pins Hniks Avnu 10 Aflingsfman Guli Nygaa Vantånsvængt 26 Tlf.: Aksl Vagn Vantånsvængt 28 Tlf.: Jøgn Sønsn Vantånsvængt 12 Tlf.: Afling 36, Dgngån 1-29 g 2-16, Østga 37-37J, ag. Aflingsfman nt Jøgnsn Dgngån 35 Tlf.: Vik Hansn Dgngån 7 Tlf.: Jnny Hansn Dgngån 9 Tlf.: Afling 37, Stnga 2-12, jgga 23-35, S. Havnga 28-36, Sønga st., samt , 2.4 g 3.4 Aflingsfman Th Tams Sønga 27, 3. Tlf.: / Gunna ssn jgga 27, 2. 5 Tlf.: An Kay Sønga Tlf.: Willy S. Lasn jgga 35 st. Tlf.: Aag Hansn S. Havnga 32, Tlf Afling 38, Vstaln 14-20, ag Ingn aflingsstyls. Afling 41, Pæstvængt 22-44, Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Jøgn Whistich Psn Pæstvængt 30 Tlf.: Afling 42, Runvængt , Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Hinz Kmischk Runvængt 74, Guup Tlf / Afling 43, Langsø Gån 1-2, Ryphavn 1-13 g Rypstin 1-5, Ng Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Anka Pasach Ryphavn 9 31 t

32 t 32 Afling 71 Østakk Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Anja Anasn Østakk 22 Tlf.: Afling 72 Mølkkn Aflingsfman Camil Jnsn Mølkkn 17 Ul ck Mølkkn 12 Lif Ggsn Mølkkn 19 Tlf: Afling 73 Skvpakn Aflingsfman Eling Sanck Skvpakn 19 Tlf.: Hans Jøgn Nissn Skvpakn 37 Tlf.: Jnni Hansn Skvpakn 38 Tlf.: Afling 74 Højmakn 1-51 g Østall Aflingsfman ig Ansn Højmakn 40 Tlf: nt Paulsn Højmakn 36 Tlf: F Lhmann Højmakn 48 Tlf: / Afling 75 niktvj Ingn aflingsstyls Afling 77 Møllga, Stga Aflingsfman Hlg Hn Stga 13, tv Tlf: Chistian Paulsn Stga 13, 1. tv Tlf: ith Jnsn Stga 13A, 1. tv Tlf: Fa aministatinn HUSK at giv sk til aministatinn v æning i psnata. V utæn af n aflingsstyls skal givs skiftlig sk til aministatinn.

33 Afling 78 mjg Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Svn Chistnsn Kjægaa mjg 25 Tlf: Afling 79 Njsjg Aflingsfman Nils Jøgn Olsn Njs jg 22, 1. n. 16 Tlf.: Hans Ch. Ggsn Njs jg 22, 1. n. 21 Tlf.: Cus Cusn Njs jg 22, 1. n. 20 Afling 80 Møllgån, Sunvængt, Ælhavn, Sunga g Gatnpakn Aflingsfman Aln Høffl (H-mlm) Sunga 71c Tlf: / Ejvin Hansn Sunga 71 Tlf: / Main Nilsn Sunvængt 4 Tlf.: t Svic tlfnti Vi vil fa aministatinn pf til at all hnvnls vøn paatinn mm. ftags til vs jnmsfunktinæ, såfmt iss tilknyttt js afling. Såfmt t j sig mking stø plmstilling skal inspktøn ftsat kntakts. F afling un jnmsfunktinæ skal inspktøn kntakts sm hitil. Tlfntin sm tilig: Ejnmsfunktinæn Inspktøn Vi vil pf n til at følg vnnævnt pcu f ikk at st v inspktø ylig. 33

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang

BEBOERBLADET LANGESØGÅRDEN. Nr. 2 maj 2015 71. årgang T NGSØGÅN 4 2 Nr. 2 maj 2015 71. årgang AMINISTATINN: oligforeningen 42 Holger rachmanns Gade 1 6400 Sønderborg Telefon: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.b42.dk * -mail: post@b42.dk AMINISTATINN T Mikael

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Hastigheder på NAL MedieNet Hærværk hos NAL MedieNet Ny forretningsfører 3 Formanden har ordet 5 Medlemsundersøgelse 7 Ny forretningsfører 8 Kanaloversigt 9 Hastigheder på

Læs mere

#04 > NOVEMBER 2005 SØREN HEDEGAARD OM SIT LIV SOM FRISØR IT-ØKONOMI ÅRETS FRISØR DØMMEKRAFT. Dorhe Holk world wide.

#04 > NOVEMBER 2005 SØREN HEDEGAARD OM SIT LIV SOM FRISØR IT-ØKONOMI ÅRETS FRISØR DØMMEKRAFT. Dorhe Holk world wide. #04 > NOVMB 2005 SØN HGAA OM ST V SOM FSØ T-ØKONOM en god forretning ØMMKAFT orhe Holk world wide ÅTS FSØ anish Hair Awards 2006 Glædelig jul Godt nytår til dig fra tecni.art perfect care clean styling

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere