Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11"

Transkript

1 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Ulrik Thomassen Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N. Erik Krarup CVR. Nr Jyske Bank, Østergade Århus C. Kontonummer Resumè Med henblik på at lette adgangen for virksomheder i Region Midtjylland til tilbuddene fra Udenrigsministeriet, Eksportrådet og herved opnå øget anvendelse af disse samt for at opnå synergi mellem Eksportrådets tilbud og Væksthus Midtjyllands tilbud til virksomhederne vedr. internationalisering blev en medarbejder fra Danmarks Eksportråd indstationeret hos Væksthus Midtjylland i en tre-årig periode fra 1. august 2008 til 31. juli Projektet er blevet forlænget med yderligere tre år frem til 31. juli 2014, og en ny medarbejder fra Udenrigsministeriet, Eksportrådet indstationeres for denne periode. Nærværende resultatkontrakt er en forlængelse af den eksisterende og gælder for perioden 1. august 2011 til 1. september Der vil blive udarbejdet en ny resultatkontrakt, når nærværende projekt kan integreres med det igangsatte GLOBALmidt program.. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet har i ovennævnte periode haft stor fremdrift. Virksomhederne er aktive og vil gerne du i verdenen. Henover sommeren har der været en naturlig afmatning i projektet og den indstationerede medarbejder har i forventning af dette afholdt en del ferie. Ligeledes har der været en del arrangementer med fokus på eksport og markedsudvikling. Således har den indstationerede deltaget i 7 arrangementer, hvor fokus har spændt fra Norge over Afrika til Kina. Så virksomhederne har ikke kun fokus på nærmarkederne men har i særdeleshed taget sigte på hele verdenen som potentielt eksportmarked. Projektet har været præget af meget travle perioder efterfulgt af sommerperioden, men dog er man foran på mål og resultatkravene. Og der forudses ingen problemer i at opnå årsmålene henover efteråret og vinteren. Således er aktiviteterne også blevet afviklet til tiden. Den nuværende indstationerede vil per 1 Sep blive forflyttet til Moskva som Handelschef. Der er en ny indstationeret på bedding med forventet start 1 Sep. Således er projektet på rette spor. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Projektet Internationalisering af midtjyske virksomheder blev påbegyndt 1. august 2008 på en treårig bevilling. Projektet er blevet forlængelse med yderligere tre år fra 1. august 2011 til 31. juli Derefter slutter strukturfondsprojektet, men Region Midtjylland har givet principielt tilsagn til at projektet kan fortsætte til 30. november 2014 med tilskud fra Regionen. Nærværende resultatkontrakt vedrører perioden 1. august 2011 til 1. september Der vil blive udarbejdet en ny resultatkontrakt, når projektet kan integreres med det igangsatte GLOBALmidt program. Projektet Internationalisering af midtjyske virksomheder tager sit udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde vedr. Innovation og Forretningsudvikling og har til formål at øge antallet af eksporterende virksomheder i Region Midtjylland samt at forøge eksporten hos allerede eksporterende virksomheder og derved også medvirke til at opfylde GLOBALmidt programmets målsætninger. Målet er, at flere midtjyske virksomheder end det ellers ville være tilfældet benytter Eksportrådets tilbud. Målet er også, at Eksportrådets tilbud koordineres med Væksthus Midtjyllands tilbud til vækstvirksomheder og vækstiværksættere for herved at opnå synergi. Målet er endvidere, at Eksportrådets tilbud koordineres med Region Midtjyllands øvrige internationale aktiviteter med henblik på at opnå en synergieffekt. Mål 1

3 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1. vedr. proces Ansættelse af medarbejder Der blev af Eksportrådet for den første tre-års periode ansat en medarbejder, som påbegyndte sit arbejde hos Væksthus Midtjylland 1. august Der ansættes pr. 1. august 2011 en ny medarbejder for den efterfølgende periode. Medarbejder med 6 års erfaring fra flere udeposter i Eksportrådet blev ansat med virkning fra 1. August Der er endvidere blevet indgået en tillægsaftale mellem parterne, med det formål at udbygge det i forvejen tætte samarbejde. Pr 1 April opsagde den daværende medarbejder aftalen og pr 1 Juni 2012 blev der ansat ny mand med 3 års erfaring fra Eksportrådet i Moskva. Per 1 September 2013 er den nuværende medarbejder blevet forflyttet til Moskva, samtidigt er der fundet ny medarbejder der forventes start per 1 September. Resultatkrav 1.2 vedr. aktivitet og produkt Information om initiativet til virksomheder, presse m.fl. Artikler, omtaler m.v. samles. Grundet mange internationaliserings nyheder og arrangementer. Er det besluttet at lave er dedikeret internationaliseringsnyhedsbrev der udsendes hver 14 dag. Dette er søsat med mange nyheder. Efter sommeren 2013 blev nyhedsbrevet endda delt op i to da der var kommet mange nyheder ind i løbet af sommer perioden. Besøg hos virksomheder, branche organisationer, lokal erhvervsservice samt hos andre brobyggerinstitutioner m.fl. På årsbasis gennemføres mindst 200 møder eller besøg, heraf mindst 120 virksomhedsbesøg. Der laves halvårlige opgørelser over medarbejdernes besøg. Opgørelserne udfærdiges på en sådan måde, at der laves opgørelser som følger kalenderåret, og som derved kan sammenholds med Eksportrådets registreringer. I forbindelse med be- Der har i perioden været afholdt 88 individuelle firmamøder med henblik på at drøfte virksomhedernes internationalisering. Møderne er afholdt med det formål at hjælpe virksomhederne til et mersalg på eksportmarkederne, via de tilbud som regionen samlet set kan tilbyde sine virksomheder. Side 3

4 Medvirken til iværksættelse af projekter for virksomhederne efter behov, f.eks. et fælles eksportfremstød indenfor et af Region Midtjyllands erhvervsmæssige fokusområder, rekruttering af udenlandsk arbejdskraft for en gruppe af virksomheder. Der igangsættes mindst tre projekter på årsbasis. Ved projekt forstås her en aktivitet, som involverer flere virksomheder. søgene noteres resultaterne af mødet, f.eks. afklaring af en virksomheds internationaliseringsbehov og eventuelle henvisninger til Eksportrådets tilbud samt andre henvisninger. Der udarbejdes korte beskrivelser af projekterne. Der er i perioden blevet lagt mere vægt på finansiering af internationaliseringsprojekter. Da Eksportrådets Eksportpakkemidler er endog meget begrænsede er væksthusets muligheder benyttet af en del virksomhederne. Dette er også sket på baggrund af en oplysningskampagne kørt af den indstationerede overfor Handelscheferne verden rundt. Og dette har skabt en god synergieffekt. Medvirken til kompetenceudvikling af Væksthus Midtjyllands medarbejdere og andre aktører vedr. internationalisering og Eksportrådets ydelser Deltagelse i møder og kurser herom noteres. Yderligere er der afholdt 3 møder med partnere i regionen, så som lokale erhvervsråd og branche organisationer. De mange tidligere møder har i dag resulteret i at der ofte er fællesmøder med repræsentanter fra LES samt den indstationerede ude ved virksomhederne. Således kan de lokale kræfter holde fingeren på pulsen i virksomheden, samt Eksportrådet komme i spil hvor de måske ikke normalt ville blive budt indenfor. De mange møder har resulteret i over 270 henvendelser til de pågældende virksomheder fra Eksportrådets udsendte medarbejdere. Henvendelserne har delvist været med henblik på at opklare faktuelle sammenhænge på eksportmarkederne, delvis med henblik på at drøfte og igangsætte egentlige eksportfremmeprojekter i samarbejde med Eksportrådets medarbejde- Side 4

5 re. 21/03 GoAfrika - GlobalMidt Et stort GlobalMidt eventmed en generel præsentation af hvad TC kan hjælpe med. 150 deltagende 03/04 Ringkøbing Kommunes Erhvervsudvalg. En generel gennemgang af hvad TC kan gøre for de lokale virksomheder. 10 deltagende. 11/04 Fødevarer Kina - Agrobusiness park/teknologisk institut Deltagelse ved Kina event med informations stand. 150 deltagende 15 November Væksthus Midt, Veje til vækst 23 handels medarbejdere fra hele verdenen samlet i Herning 1345 deltagende. Præsentation for 100 samt yderligere individuelle samtaler med mange deltagende. 19 november Herning Erhvervsråd, Norges Byggeboom 50 virksomheder 23 Jan Struer, Norges præsentation med fokus på byg. 40 deltagende 24 Jan Aarhus, Skandinaviens præsentation. Island, Norge, Sverige, Finland, Baltikum 35 deltagende 24 Jan Herning, Skandinaviens præsen- Side 5

6 tation. Island, Norge, Sverige, Finland, Baltikum. 30 deltagende 28 Feb Køge, Præsentation for Etnisk Erhvervsfremme omkring internationalisering og hvorledes indvandres kulturforståelse kan bruges i danske virksomheder. 40 deltagende Der er afholdt individuelle oplæg om eksport og globalisering for konsulenterne i flere LES kontorer. Ydermere er der blevet afholdt sam-besøg hos virksomheder med deltagels af såvel Væksthuskonsulenter som rådgiver fra LES. Resultatkrav 1.3 vedr. effekt På grundlag af medarbejderens arbejde bør mindst 50 virksomheder på årsbasis benytte sig af Eksportrådets tilbud. Benyttelse af tilbuddene bør i en del tilfælde kombineres med tilbud under programmer, som Væksthuset er operatør på, herunder GLO- BALmidt programmet, jf. senere under pk. 2.3 Der er endvidere et resultatkrav, at der på årsbasis sker en forøgelse i midtjyske virksomheders benyttelse af Eksportrådets tilbud. Eksportrådet offentliggør hvert år statistik for virksomhedernes benyttelse af Eksportrådets tilbud. Det skal her være muligt at opnå dokumentation for, at bestemte virksomheder efter medarbejderens henvisning har benyttet Eksportrådets tilbud. Virksomhederne garanteres dog fortrolighed. Det sikres endvidere, at der foreligger statistiske oplysning på regionsniveau. For hvert år foretages en sammenligning af virksomhedernes benyttelse af Eksportrådets tilbud i forhold til tidligere år, første gang primo Af de 88, individuelle firmamøder har ca. 22 resulteret i at virksomhederne i større eller mindre omfang har benyttet Eksportrådets ydelser. Hvert virksomhedsbesøg har resulteret i en gennemsnitlig ordrestørrelse på DKK. Eksportforberedelsen er blevet nedlagt og Væksthuset er startet med eksportsparring som et nyt projekt. Der er opstart på ca 17 eksportsparringsforløb. 5 virksomheder har desuden i perioden gjort brug af VÆKSTmidt Acceleratorprogrammet - med Eksportrådet som programkonsulent. De mange individuelle møder har efterfølgende resulteret i over 270 henvendelser til de pågældende virksomheder fra Side 6

7 Eksportrådets udsendte medarbejdere. Henvendelserne har delvist været med henblik på at opklare faktuelle sammenhænge på eksportmarkederne, delvis med henblik på at drøfte og igangsætte egentlige eksportfremmeprojekter i samarbejde med Eksportrådets medarbejdere. Mål 2 Koordination og synergi med Væksthus Midtjyllands øvrige tilbud Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 vedr. proces Der henvises til ovenfor under Der henvises til ovenfor under pk pk Resultatkrav 2.2 vedr. aktivitet og produktivitet Der henvises til ovenfor under Der henvises til ovenfor under pk. 1.2 pk.1.2 Det blev efter Veje til Vækst 2012 besluttet at søge at holde en stor deltagelse af handelschefer som en fast del af det. Dette er søgt sikret ved at ganske tidligt at markedsføre arrangementet tidligt og allerede nu er der over 20 deltagende handelschefer tilmeldt. Ydmere blev der afholdt 6 præsentationer i hele regionen i samarbejde med de lokale LES og VH medarbejdere. Derudover er der nu fast aftalt deltagelse ved VHs Export steps som eksportrådets repræsentant. Resultatkrav 2.3. vedr. effekt Anvendelsen af Eksportrådets tilbud i forbindelse med virksomhedernes anvendelse af Væksthusets tilbud under programmerne GLOBALmidt, VÆKSTmidt Accelerator, STARTmidt Accelerator, Klyngeprogrammet og evt. andre Der gennemføres registreringer af virksomhedernes brug af både Eksportrådets tilbud og tilbuddene under Væksthus Midtjyllands forskellige programmer. På årsbasis bør mindst 30 virksomheder, som modtager et tilbud givet under et af de pro- Skønsmæssigt 70% af de individuelt afholdte møder er et resultat af Væksthuskonsulenternes eller LES rådgivernes henvisning til Eksportrådets regionale repræsentant. Der er således et Side 7

8 programmer bør synliggøres og effekten heraf evalueres, Effektevalueringen sker dog i forbindelse med evalueringen af de omtalte programmer. grammer, som Væksthuset er operatør på for Region Midtjylland, også omfatte benyttelse af et tilbud fra Eksportrådet. meget stor sammenfald mellem Eksportrådets ydelser og regionens direkte forretningsudviklende tilbud til virksomhederne. I flere tilfælde har Eksportrådets kontakt med virksomhederne i regionen ligeledes resulteret i et tilbud om indlemmelse i et eller flere af væksthusets programmer. Her er VÆKSTmidt Accelerator specifikt meget populært, men selv StartVækst har været benyttet til de meget hurtigt udviklende virksomheder. Mål 3 Koordination med Region Midtjyllands øvrige internationale aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 vedr. proces Der henvises til ovenfor under pk. 1.1 Der henvises til ovenfor under pk. 1.1 Resultatkrav 3.2 vedr. aktivitet og produktivitet Der afholdes møder med Region Midtjyllands udenlandske kontorer Der henvises til ovenfor under pk. 1.2 Der har i perioden ikke været forespørgsler omkring møder. og eventuelt med andre af Region Midtjyllands internationale samarbejdspartnere med henblik på gensidig information, koordination og samarbejde. Samarbejdsprojekter og kombinerede tilbud, jf. ovenfor under pk. 1.2 og 2.2 kan også omfatte ydelser fra Region Midtjyllands udenlandske kontorer Resultatkrav 3.3 vedr. effekt Der henvises til ovenfor under pk. 1.3 og 2.3 Der henvises til ovenfor under pk Opfølgning på Økonomi Udgiftsbudget TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Side 8

9 Udgiftsbudget Total Total ,000 Finanseringsbudget Udgiftsbudget Total Region Midtjylland EU Regionalfonden Statslige tilskud Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Finansieringsregnskab Afregnet Total Løn - konsulent Løn - administration Husleje Annoncering Rejser, kost og logi Revision Moms Total Finansiering Indgået Total Region Midtjylland - EU Regionalfonden Statslige tilskud Total Side 9

10 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Regnskabsbudget Udgifter Total Løn - konsulent Løn - administration Husleje Annoncering Evaluering Rejser, kost og logi Materialer og forbrugs Revision Moms Total Regnskabsbudget Finansiering Total Region Midtjylland EU Regionalfonden Statslige tilskud Total Side 10

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere