Årsberetning Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS"

Transkript

1 Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

2 OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler og instruksbogen i Hæmatologisk afdeling. Herman Posin havde kronisk leukæmi, og var en hyppig gæst i både ambulatorium, dagafsnit og i sengeafsnittene. Faktisk er udtrykket gæst meget rammende, idet han, trods ofte alvorlige sygdomssymptomer, altid var energisk, sprudlende og givende som person. Når man som ansat i afdelingen fik besøg af Herman Posin, føltes det faktisk som at få besøg af en god gammel ven. På et tidspunkt, hvor sygdommen tydeligt havde mærket ham, bad han om min vurdering af hans mulighed for at tage på alpin skiferie i Frankrig. Jeg tror, han gennemskuede mit tvivlende sind, idet han skyndsomt fulgte op med ordene..ja, jeg er altså bedst til afterski. Han drog af sted og vendte hjem med mange oplevelser i bagagen. På et senere tidspunkt forsøgte vi behandling med erythropoietin mod hans blodmangel. Straks replicerede han med at tegne sig selv som cykelrytter, der besteg Alpe d Huez under Tour de France! Det var dog ikke kun os ansatte, som oplevede Herman Posin s vindende væsen og store overskud. Mange medpatienter har i årenes løb følt en enorm støtte ved hans evne til at finde smilet og humoren i svære stunder. Herman Posin var dansk jøde, meget dansk, og gik aldrig af vejen for selvironi. Ifølge Posin findes der to slags jøder. Der er de familier, hvor man handler med guld, og så er der de familier, hvor man er skræddere. Posin var efter eget udsagn så uheldig, at hans familie var skræddere. På trods af den humoristiske tilgang til tingene, var man dog aldrig i tvivl om hans faglige stolthed og kompetence, såvel med hensyn til skræddergerningen som med hans tegninger. Posin udgav to små bøger omkring sine oplevelser på Hæmatologisk afdeling: Otte dage på sygehus Posinvis! og Flere måneder på sygehus Posinvis II. Bøgerne indeholder tegninger og tekster, som rammende sætter livet som patient i perspektiv. Vi har meget at takke Herman Posin for i afdelingen. I bøgerne beskriver Posin på sin humoristiske, men samtidig kritiske måde, madtilbudene i afdelingen. Personligt tror jeg, at Posin s tegninger var en af de afgørende faktorer for, at bevillingerne til de nye restaurationskøkkener i afdelingen gik igennem. Herman Posin døde i 2003, 66 år gammel, og formentlig med en lille vits på læben. Han efterlod 3 sønner, hvoraf de 2 stolt viderefører familietraditionen inden for tøjbranchen. Skrevet af afdelingslæge Niels Abildgaard.

3 FORORD År 2003 har været et rigtigt produktionsår, som det vil fremgå af de forskellige kurver senere i årsberetningen. Antallet af udenamtspatienter er steget med 19% og tegner sig for 4900 sengedage, højdosis behandlinger med stamcellestøtte er steget til 54 gennemførte forløb, og det har været nødvendigt at udsætte 4 transplantationsforløb til 2004 og 2 patienter er blevet behandlet på Herlev Sygehus. Antallet af cytostatikabehandlinger er fortsat stigende og medfører flere genindlæggelser på grund af infektionskomplikationer. Desuden har en 4% besparelse i 2003 medført, at alle har skullet yde en ekstra indsats. I 2003 blev der foruden en forøgelse af de protokollerede behandlinger og deltagelse i nye behandlingsprotokoller, sat fokus på en forbedret ernæringsindsats til de hæmatologiske patienter. Afdelingen fik økonomiske midler af Århus Amt til at etablere en patientrestaurant og et produktionskøkken i hvert sengeafsnit. Samtidig påbegyndtes et tværfagligt ernæringsprojekt, der skal forbedre ernæringsindsatsen til de hæmatologiske patienter. Patientstøtteforeningen Kræfter til Kræft donerede kr. til nye spisemøbler til patientrestauranterne. At arbejde med et projekt, der vender op og ned på alle rutiner, ændrer alle arbejdsfunktioner, inddrager nye faggrupper, udvider arbejdstider og kræver fælles forståelse fra 5 faggrupper er en stor opgave, når driften skal bibeholdes og projektet samtidigt har konkurrence af mange andre udefrakommende opgaver. Projektgruppen har arbejdet på højtryk og projektsygeplejerske Astrid Lindmann skal have en særlig opmærksomhed her i forordet. Uden hendes viden og nationale berøringsflade var projektet ikke blevet gennemført. Herudover har personalet udført et stort arbejde med at afprøve medicin modulet i Århus Amts Elektroniske Patientjournal i praksis, og resultatet har været godt. Vi har dog erfaret, at fuld klinisk drift af IT-systemer stiller store krav til organisering og IT-infrastruktur. En stor tak til hele personalet og alle samarbejdspartnere for en stor og solid kvalitetsindsats og et godt arbejdsklima trods travlhed. Også en stor tak til Patientstøtteforeningen Kræfter til Kræft og Netværksgruppen for patienter med leukæmi og lymfekræft for en utrættelig indsats for at forbedre forholdene for vores patienter og et altid godt og positivt samarbejde. Efter 5 år som ledende overlæge valgte jeg at hellige mig det kliniske arbejde på fuld tid igen. Pr er Jørgen Schøler Kristensen ansat som ny ledende overlæge. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de samarbejdspartnere, jeg har haft for 5 gode år. Årsberetningen vil være at finde på vores hjemmeside Med ønsket om god læselyst Århus, marts 2004 Niels Anker Peterslund Ledende overlæge Inge Pia Christensen Oversygeplejerske 1

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 1 Historisk udvikling Side 3 1. Beskrivelse af Hæmatologisk Afdeling Side 4 1.a Hæmatologisk afdeling s infrastruktur 1.b Hæmatologisk afdeling s samarbejdspartnere 1.c Sikkerhedsgruppen (IHL) 1.d Oversigt over antal fuldtidsansatte i Hæmatologisk afdeling fra Kliniske aktiviteter Side 7 2.a Samarbejdspartnere 2.b Produktionskøkken og restaurant 2.c Undersøgelsesstue 2.d Hæmatologisk Modtagelse 2.e Status for mini-kmt (knoglemarvstransplantation) på AUH 2.f Højdosis terapi med stamcellestøtte (HDT-forløb) 2.g Opfyldelse af servicemål i % 2.h Aktivitetsoversigt i Oversigt over sygdomsgrupper 2.j Immunhæmatologisk Laboratorium 2.k Cancercytogenetisk Laboratorium 3. Driftsudgifter Side 16 3.a Økonomi - løbende priser 4. Klinisk kvalitetssikring Side 17 4.a Sygeplejefaglig udvikling 4.b EPJ - elektronisk medicinering 4.c Lymfomdatabase (LYFO-database) 4.d AML database 4.e European Group of Blood and Bone Marrow Transplantation (EBMT) 4.f Kvalitetssikring i Immunhæmatologisk Laboratorium (IHL) 5. Uddannelse Side 20 5.a Undervisning (lægestuderende) 6. Forskning Side 21 6.a Stud. scient. uddannelse på Immunhæmatologisk Laboratorium (IHL) 6.b Lægelig videreuddannelse 6.c Klinisk Forsknings Enhed (KFE) 6.d Igangværende forskningsprojekter 6.e Publikationer 2

5 HISTORISK UDVIKLING 2003: 1. maj ansættes afdelingsøkonoma og køkkenassistenter til decentral mad produktion med indretning af et produktionskøkken og patientrestaurant i hvert sengeafsnit Den 1.august tiltræder overlæge dr. med. Peter Hokland et klinisk professorat i hæmatologi ved Aarhus Universitet. 2002: Udnævnelse af dr.med. Peter Hokland til professor i klinisk cancerterapi. Professoratet er femårigt og hører under Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. 2001: Tromboseklinikken åbner som en ny tværksektoriel funktion mellem Hæmatologisk afdeling, Medicinsk Kardiologisk Afdeling A på Århus Amtssygehus, Center for Hæmofili og Trombose på Klinisk Biokemisk Afdeling, Skejby Sygehus. Afdelingen bliver projektafdeling på medicinmodulet i EPJ i Århus Amt. Afdelingen overtager ledelsen af Cancer Cytogenetisk Laboratorium efter Kræftens Bekæmpelse. Overlæge Eigil Kjeldsen ansættes som daglig leder. 2000: Oprettelse af Hæmatologisk Modtagelse. Oprettelse af Klinisk Forsknings Enhed i Hæmatolgisk Afdeling 1999: Hæmatologisk afdeling ændrer status til specialafdeling - ophører med at modtage almen medicinske patienter. Patienter med hæmatolgiske lidelser overflyttes fra Onkologisk afdeling D, Århus Kommunehospital. Samarbejde med Patienthotellet etableres. 1998: Oprettelse af Undersøgelsesstue i Hæmatologisk afdeling 1989: Første autologe knoglemarvstransplantation (tidl. AKMT - nu HDT) udføres på Hæmatologisk afdeling 1982: Hæmatologi godkendes som grenspeciale og afdelingen godkendes som uddannelsessted i hæmatologi. Får officielt status af landsdelsafdeling i hæmatologi. 1971: Afdelingen begynder at modtage udenamtspatienter. 3

6 1. BESKRIVELSE AF HÆMATOLOGISK AFDELING 1.a Hæmatologisk afdeling s infrastruktur AFDELINGSLEDELSE PROFESSOR FAGANSV. LÆGER SEKRETARIAT TEAMANSV. LÆGER DATABASESEKRETARIAT UNDERVISN. ANSV. LÆGER UDVIKLINGSSYGEPLEJERSKE PLANLÆGN. ANSV. LÆGE KLINISK FORSKNINGS ENHED SENGEAFSNIT HÆMATOLOGISK - MODTAGELSE LABORATORIER UNDERSØGELSES- STUE TROMBOSEKLINIK PRODUKTIONS- KØKKEN SENGE- AFSNIT DAGAFSNIT- AMBULATORIUM IMMUN HÆMA- TOLOGISK LAB. CANCERCYTO- GENETISK LAB. gul grøn rød blå gul grøn rød blå 4

7 1. BESKRIVELSE AF HÆMATOLOGISK AFDELING 1.b Hæmatologisk afdeling s samarbejdspartnere Nordjyllands Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Vejle Amt Andre amter Eksterne partnere AML Database EBMT Database LYFO Database Status Seruminstitut Regionale hæmatologiske afdelinger Rigshospitalet Allogenstamcelletransplantation Datarapportering Forskningssamarbejde nationalt oginternationalt j p Hæmatologisk afdeling Aarhus Universitet Århus Universitetshospital Århus Sygehus Anæstesiologisk Afd. AAS Klinisk Biokemisk Afd. AAS Klinisk Immunologisk Afd. SKS Pædiatrisk Afd. SKS Onkologisk Afd. (Stråleterapien) ÅKH Radiologisk Afd. AAS MR Center SKS Klinisk Mikrobiologisk Afd. SKS Patologisk Institut AAS Øre-, næse-, halsafd. ÅKH Kardiologisk Afd. AAS, SKS Parenkymkirurgisk Afd. ÅKH PET-center ÅKH Gynækologisk-Obstetrisk Afd. SKS Apoteket, ÅKH Infektionsmedicinsk Afd. SKS Neurologisk Afd. ÅKH Koagulationslaboratoriet (hæmofili) SKS Ortopædkirurgisk Afd. (Rygcenter) ÅKH Nuklearmedicinsk Afd. SKS/ÅKH DGMA * for nærmere information se - Hæmatologisk afdeling- årsberetning. 1.c Sikkerhedsgruppen (IHL) På Immunhæmatologisk Laboratorium udarbejdes løbende arbejdspladsbrugsanvisning, og dette har i årets løb ført til, at de mest støjende arbejdspladser er gjort mindre støjende ved oprettelse af rum, hvor larmende centrifuger og flow cytometre nu er omkransede af flytbare, lyddæmpende plader. Der er endvidere opsat lyddæmpende plader i loftet i laboratorier med rungende apparatur. Endvidere er der installeret hæve/sænke borde ved nogle af de belastede arbejdspladser. Vi har desuden gennemført en hårdt tiltrængt oprydning, registrering og bortskaffelse af vore kemikalier. Disse tiltag har haft en god effekt på arbejdsmiljøet med større sikkerhed, mindre støj og samtidig bedre udnyttelse af rummene. En ombygning af faciliteterne til stamcelleproduktion med henblik på godkendelse af Lægemiddelstyrelsen har medført en mere glidende arbejdsproces for bioanalytikerne. Endelig har sikkerhedsgruppen som led i APV projekt kortlagt det psykiske arbejdsmiljø, som overordnet fandtes godt, men præget af en stigende arbejdsbyrde, specielt med et øget antal stamcellepræparationer. Vi fandt ikke de fremsendte skemaer særlig velegnede, og vil ved næste runde overveje andre metoder til belysning af det psykiske arbejdsmiljø. 5

8 1. BESKRIVELSE AF HÆMATOLOGISK AFDELING 1.d Oversigt over antal fuldtidsansatte i Hæmatologisk afdeling fra Læger Professorer Overlæger Ledende overlæge** 1 Afdelingslæger reservelæger Reservelæger ,4 Læger i alt ,4 * Plejepersonale Oversygeplejersker** 1 Afdelingssygeplejersker** 3 Plejepersonale 74,4 * Udviklingssygeplejersker Projektsygeplejersker Plejepersonale i alt ,4 79,2 Sekretærer Lægesekretærer 10,8 9,6 * Ledende lægesekretærer** 0,8 Forskningssekretærer 1 1 Sekretærer i alt 9,4 9,4 11,6 11,8 11,4 Bioanalytikere Ledende bioanalytiker** 1 ImmunHæm Lab 6,7 6,7 6,7 6,7 5,5 * CancerCyt.Lab. 1,8 1,8 2,8 2,8 2,7 * Bioanalytikere i alt 8,5 8,5 9,5 9,5 9,2 Serviceassistenter 16,3 16,3 15,7 * Køkkenpersonale Økonomaer** 1 Køkkenassistenter 3,8 Køkkenpersonale i alt 4,8 I alt ,6 * Reduktion i forbindelse med 4% besparelse, ** Ledende stillinger er anført for sig i

9 2. KLINISKE AKTIVITETER 2.a Samarbejdspartnere Anæstesiologisk Afdeling, AAS I 2003 behandledes 73 hæmatologiske patienter på Intensiv Afsnit i 196 døgn. Af disse havde 8 dialysebehov. Patienthotellet, AAS Hæmatologisk afdeling`s brug af Patienthotellet i tal Overnatninger Belægnings % Patologisk Institut, AAS Instituttet foretager diagnostiske undersøgelser på cerebrospinalvæske, blod, knoglemarv, lymfeknuder og andet materiale fra patienter med maligne og godartede sygdomme i de bloddannende organer samt i lymfeknudesystemet. I 2003 blev der foretaget undersøgelser på materiale fra knoglemarv, hvor prøverne typisk består af et større antal udstrygninger af blod og knoglemarv, et knoglemarvskoagel og en knoglebiopsi. Der blev undersøgt 249 cytologiprøver (fortrinsvis cerebrospinalvæske) og foretaget 84 revisioner af materiale fra andre patologiafdelinger, hvor hver revision kan indeholde undersøgelse af mange prøver vedr. samme patient Radiologisk Afdeling, AAS Antal udførte undersøgelser Ambulante Sengeafdelinger Total CT-scanning Røntgenus Ultralydsus Total Århus Universitetshospitals Apotek: Cytostatikabehandling i Hæmatologisk afdeling Udviklingen i antal i.v. cytostatika-behandlinger*: I sengeafsnit I dagafsnit Ialt * Den behandling der gives per dag uanset antal indholdsstoffer. 7

10 2. KLINISKE AKTIVITETER PET-centret, ÅKH Kliniske PET-scanninger b Produktionskøkken og restaurant Nye produktionskøkkener og patientrestauranter i begge sengeafsnit I 2003 fik Hæmatologisk afdeling 2 millioner kroner af Århus Amt til et tværfagligt ernæringsprojekt. Pengene skulle anvendes til ombygning af 2 køkkener til produktionskøkkener og istandsættelse af 2 dagligstuer til spiserestauranter. Patientstøtteforeningen Kræfter til Kræft gav yderligere kr. til at møblere restauranterne. Selve ernæringsprojektet går ud på at have så varierede mad tilbud som muligt. Nøgleordene er variation, fleksibilitet og særligt ernæringsberiget mad til de hæmatologiske patienter, samt mange mulige måltider i løbet af dagen. Der serveres hver dag 3 hoved- og 4 mellemmåltider. Målet er helt eller delvist at undgå et unødigt vægttab, der i sig selv kan være en trussel for patienternes overlevelse og livskvalitet. Patienterne taber sig dels på grund af deres sygdom, men også som bivirkning til kemoterapi. Projektet indebærer nye og ændrede funktioner for 4 faggrupper. Der blev nedsat en projektgruppe som en del af afdelingens lokale ernæringsgruppe. Der blev ansat helt nye faggrupper køkkenassistenter og økonoma. Udover ernæringsgruppens viden og erfaring, dannede patienters og pårørendes meninger og erfaringer i form af spørgeskemaer og interviews grundlaget for de forandringer, der blev foretaget. Følgende forandringer er gennemført: ombygning af 2 modtagekøkkener til 2 produktionskøkkener ombygning af 2 opholdsstuer til 2 restauranter ændret spisemønster med 3 hoved- og 4 mellemmåltider nye spisetider hvor hvert måltid varer 1 time og der serveres varm mad om aftenen undervisning til alle faggrupper udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for 4 faggrupper udarbejdelse af 2 patientinformationer kvalitetssikringsmetoder herunder standarder, ernæringsjournal, flow-diagram udkast til kostpolitik i afdelingen Patienter og pårørende har fra den første dag givet udtryk for den store forbedring hele projektet har medført - både for deres appetit og den store variation i mad tilbudet samt den sociale del af deres indlæggelse. Pårørende kan til en fast pris spise 8

11 2. KLINISKE AKTIVITETER med ved alle måltider, og det er nu muligt at købe vin til maden. At spise sammen med sin familie er en stor hjælp, når man er indlagt i op til flere måneder på et år. Maden serveres for oppegående patienter i en betjent buffet 3 gange om dagen og der er selvbetjening til alle mellemmåltider. Sengeliggende patienter udfylder sammen med et plejepersonale en bestillingsseddel, der lægges i buffeten. Der blev gennemført kostregistrering på 40 patienter over 3 dage i april 2003 og dette skal gentages i c Undersøgelsesstue Knoglemarvsundersøgelser Lumbalpunkturer Hudbiopsier Sternalmarve d Hæmatologisk Modtagelse ( ) Antal planlagte patienter Antal akutte patienter I alt antal patienter CVK-anlæggelser 160* 266 * I perioden e Status for mini-kmt (knoglemarvstransplantation) på AUH Mini-KMT er en ny potentiel helbredende form for allogen KMT (knoglemarv fra fremmed donor). Bivirkningerne er mindre end ved standard allogen KMT og behandlingen kan derfor bruges til behandling af patienter, der er for fysisk svækkede eller for gamle (> år) til at kunne tåle standard allogen KMT. Behandlingen anvendes med stigende hyppighed. Således blev 28% af de allogene transplantationer i Europa i 2002 gennemført med denne metode. I Danmark udføres behandlingen i øjeblikket kun på Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet, men på grund af det øgede behov har Hæmatologisk afdeling gennem flere år i et samarbejde med Rigshospitalet arbejdet på at indføre Mini-KMT behandling på Århus Sygehus. Således har et fællesfagligt udvalg med repræsentanter fra relevante personalegrupper, fra samarbejdende afdelinger lokalt i Århus og fra henvisende udenamtsafdelinger med anvendelse af MTV metodologien vurderet hvilke krav start på Mini-KMT behandling indebærer. Med dette arbejde som grundlag blev en ansøgning om start på Mini-KMT behandling indsendt til Århus Amt sidst i Amtet imødekom ansøgningen, og bevilli- 9

12 2. KLINISKE AKTIVITETER gede de ansøgte beløb til både opstartsfasen og den senere driftsfase. Samtidig bad man om Sundhedsstyrelsens vurdering af planerne. Sundhedsstyrelsen har - blandt andet på grundlag af vurderinger fra Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet - ikke umiddelbart tilsluttet sig planerne, men har blandt andet bedt Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS) vurdere, om der er behov for at oprette endnu et behandlingscenter i Danmark. DHS har tidligere støttet oprettelsen af endnu et behandlingscenter, men hvad svaret bliver i denne omgang - og hvad Sundhedsstyrelsens endelig reaktion bliver - er for nuværende ikke kendt. 2.f Højdosis terapi med stamcellestøtte (HDT-forløb) Højdosis terapi med stamcellestøtte kaldes også autolog knoglemarvstransplantation. Transplantationen gennemføres ved at give højdosis kemoterapi efterfulgt af reinfusion af patientens egne stamceller. Behovet for denne behandling er stadig stigende og vurderes at stige yderligere de næste år. Stigningen skyldes dels ændrede behandlingsindikationer og nye behandlingsprotokoller. Antallet i 2003 blev 54, 2 behandlet på Herlev Sygehus, samt 4 udskudt til Højdosis behandlingerne gives i et tæt og velfungerende samarbejde mellem de kliniske afdelinger, Klinisk Immunologisk afdeling, Skejby Sygehus, Immunhæmatologisk Laboratorium, Århus Amtssygehus og Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Århus Kommunehospital samt Stråleterapiafsnittet, Onkologisk afdeling D, Århus Kommunehospital. 30 Behandlingsforløb med højdosis og stamcellestøtte i perioden Akut leukæmi Hodgkin Non-Hodgkin Myelomatose Øvrige 17 Antal År 10

13 2. KLINISKE AKTIVITETER Højdosisforløb fordelt på hjemamter Ålborg Viborg Vejle 15 Ringkøbing Sønderjylland 16 Antal 10 Ribe Århus År Stamcelleopsamlinger pr år Blod Marv Registerdonor 98 Antal År 11

14 2. KLINISKE AKTIVITETER 2.g Opfyldelse af servicemål i % Behandlingsgaranti indenfor 2 mdr Ventetid til forundersøgelse inden 60 dage Ventetid til behandling uden forundersøgelse Epikrisestatistik for hverdage angivet i procent : 2 dage fra udskrivelse til udsendelse dage fra udskrivelse til udsendelse > 7 dage fra udskrivelse til udsendelse Antal patienter i målingen h Aktivitetsoversigt Sengedage Uden amts Ambulante Senge Liggetid ,3 49,5 50,5 49, ,2 7 6,8 7,2 6,7 6,5 6,

15 2. KLINISKE AKTIVITETER 2.i Oversigt over sygdomsgrupper Samlet aktivitet for malign hæmatologisk sygdom på Hæmatologisk afdeling i Tallene i parentes er fra Udskrivelser Udskrivelser Sengedage Dagbehandlinger aktionsdiagnoser bi-diagnoser (både aktionsog bidiagnoser) Maligne lymfomer: Non hodgkin (548) (151) (4.043) (3.033) Hodgkin (179) (61) (1.072) (1.321) Leukæmi: Akut leukæmi (293) (175) (4.223) (800) Kronisk leukæmi (82) (94) (1.266) (1.359) Myelomatose: (282) (122) (3.149) (1.140) Kilde: e-sundhed udtræk d

16 2. KLINISKE AKTIVITETER 2.j Immunhæmatologisk Laboratorium Undersøgelsesaktivitet: Leukocytantigenundersøgelser ( markører ) Indenamtsprøver Udenamtsprøver Prøver ialt Molekylærbiologisk påvisning af balancerede translokationer (multiplex-pcr undersøgelser) Indenamtsprøver Udenamtsprøver Prøver ialt Kvantitative PCR undersøgelser Indenamtsprøver Udenamtsprøver Prøver ialt k Cancercytogenetisk Laboratorium I 2003 har CCL haft følgende aktiviteter: Antal prøver personale Antal G-bånd Antal F ISH bioanalytikere ledende overlæge År 14

17 2. KLINISKE AKTIVITETER Af kurverne fremgår en markant stigning i 2003 i antallet af standard-kromosomundersøgelser på ca. 20% og interfasekerne-fish-undersøgelser (ifish) på ca. 300% i forhold til Henvisningsmønstret er stort set som sidste år, idet CCL får 2/3 af prøverne fra Hæmatologisk afdeling, AAS og resten fra andre sygehuse i amtet og udenamts. Aktivitetsstigningen har flere årsager: I perioden april-december 2003 foretaget kromosomundersøgelser henvist fra Børneonkologisk afdeling A4 på 22 børn medførende 22 G-båndsanalyser og ca. 80 ifish-analyser. Indførelse af forbedrede dyrkningsmetoder til prøver fra patienter med myelomatose og kronisk lymfatisk leukæmi samt efter ønske indført ifish-undersøgelser mhp. prognostisk vurdering ved disse maligniteter. Opsætning af flowcytometrisk DNA index måling op til ploidi-analyse af knoglemarvsprøver efter ønske fra Børneonkologisk afdeling, SKS. Indførelse af haste-ifish undersøgelser for t(15;17) og t(9;22). Hasteundersøgelser betyder, at prøver modtaget i laboratoriet senest kl , besvares kl samme dag eller hvis den ankommer senere, da næste hverdags formiddag. Deltagelse i et tysk kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende ifish-undersøgelser. 15

18 3. DRIFTSUDGIFTER 3.a. Økonomi - løbende priser Mio kr * ** Forbrug 45,8 59,2 63,6 71,2 83,5 91,5 Budget 38,9 54,4 58,6 66,8 74,7 87,0 Balance 6,9 4,8 5 4,4-8,8-4,5 Medicin Udgift (mill. Kr) 10,7 14,6 17,6 21,7 28,7 33,6 Udenamts-Indtægt (mill.kr.) 26,4 38,4 40,2 45,4 32,2 40,2 Sengedage Udenamts i % * overtages lymfombehandling fra Århus Kommunehospital ** Skøn, regnskab ikke afsluttet Lægemiddelforbrug fordelt på hovedgrupper 18,0 16,0 15,9 14,0 14, ,0 Forbrug mio. kr. 10,0 8,0 6,0 6,4 4,0 3,5 4,2 4,2 3,6 3,9 2,5 2,0 1,5 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 Kvalmestillende Immunhæmmende Immunstimulerende Cytostatika Immunglobuliner Antibiotika Øvrigt Lægemiddeltype 16

19 4. KLINISK KVALITETSSIKRING 4.a Sygeplejefaglig udvikling I 2003 begyndte sygeplejerskerne i Hæmatologisk afdeling at udarbejde standarder for hæmatologisk sygepleje. Visse standarder retter sig primært mod sygeplejefaglige områder, mens andre standarder retter sig mod hensigtsmæssige patientforløb og dermed naturligt inddrager flere faggrupper. Der arbejdes med standarder indenfor: Håndtering af blodprodukter (er godkendt) Mundpleje (er godkendt) Information til HDT-patienter og oplæring af plejepersonale i et HDT-forløb (er godkendt) Kvalmebehandling Modtagelse af akut sepsis/blødningstruet patient Smerter Ernæring Korttidssygepleje på dagafsnit/ambulatorium Det hensigstmæssige patientforløb på Undersøgelsesstuen Implementering af standarder i Hæmatologisk afdeling Standarderne angiver et defineret kvalitetsniveau og danner et fælles udgangspunkt for sygepleje til afdelingens patienter. Opbygningen af standarder tager afsæt i Sundhedsstyrelsens definition med standardbeskrivelse og mål inden for resultat, proces og struktur. Vi har valgt denne definition, da der endnu ikke foreligger en vedtagen standardopbygning i udkastet til Den Nationale Kvalitetsmodel. Standarderne bygger på evidensbaseret og praktisk viden og desuden erfaring, der allerede eksisterer i afdelingen, men som ikke tidligere har været ensartet beskrevet. Standarderne er udarbejdet af erfarne hæmatologiske sygeplejersker, som har særlig viden og kompetence inden for de nævnte områder. Undervejs har de fået faglig og pædagogisk støtte af udviklingssygeplejerske, afdelingens læger og sygeplejefaglige ledere. Efter godkendelse i Afdelingsledelsen lægges standarderne på afdelingens intranet. Se endvidere - kliniske vejledninger. Med henblik på implementering er følgende aktiviteter iværksat: Diskuteres til morgenundervisning efterår Efter godkendelse af standarder blev de beskrevet i afdelingens personaleinfoblad af de sygeplejersker, der har udarbejdet dem. Alle nye standarder skal diskuteres på personalemøder i 2004, hvor de fremlægges af afdelingssygeplejersken og sygeplejerskerne, der har udarbejdet dem. Afdelingen har været repræsenteret ved udviklingssygeplejersken i et nationalt samarbejde mellem onkologiske og hæmatologiske centre/afdelinger om udvikling af en national kompetencemodel for kræftsygeplejersker i Danmark. Kompetencemodel- 17

20 4. KLINISK KVALITETSSIKRING len skal sammen med lokale strategier medvirke til sikring af et ensartet niveau for kompetenceudvikling af kræftsygeplejersker i hele Danmark. Modellen omfatter metoder til : hvordan kompetencer kan defineres og niveaudeles hvordan uddannelsesaktiviteter og læring i det daglige arbejde kan tænkes sammen som to lige vigtige forudsætninger for kompetenceudvikling hvordan kompetencer kan vurderes Den nationale kompetencemodel publiceres i 2004 og bliver tilgængelig på hjemmesiden for den Faglige Sammenslutning af Sygeplejersker beskæftiget med kræftpatienter 4.b EPJ - elektronisk medicinering Hæmatologisk afdeling har i 2003 fortsat været centralt engageret i udvikling og afprøvning af Århus Amts elektroniske patientjournal (EPJ). Efter første afprøvning i efteråret 2002 der viste at systemet var for langsomt til klinisk meningsfuld drift blev systemet ændret, og i efteråret 2003 kunne det på ny afprøves i den daglige drift. Gult team på afsnit 170 har igen stået for afprøvningen der har været omfattet brug af elektronisk medicinering på stuegang, ved ophældning og administration. Systemet har også været afprøvet i Modtagelsen og ambulatoriet. I afprøvningsfasen har alle elektroniske oplysninger også været skrevet på sædvanlige vis i det enstrengede medicinhåndteringssystem, altså tidkrævende dobbeltregistrering. Brugerne har således brugt ekstra tid på medicinregistrering, og har givet udtryk for at det bliver rart, når enkeltregistrering er tilstrækkelig. Afprøvningen har givet vigtige erfaringer vedrørende programmet, men har også vist behov for en velfungerende organisering af IT området på sygehuset og i afdelingen. Når afprøvningen er tilendebragt foråret 2004, er det forventningen, at medicinfunktionaliteten tages i brug i Hæmatologisk afdeling som driftssystem i løbet af c Lymfomdatabase (LYFO-database) Hæmatologisk afdeling rapporterer som tidligere til lymfomdatabasen LYFO, der har sekretariat på Odense Universitetshospital. Rapporteringsaktiviten har været uændret i 2003 i forhold til tidligere år. 4.d AML database Den landsdækkende AML database har nu fungeret siden 2000 og databasesekretariatet er beliggende i Hæmatologisk afdeling. AML databasegruppen udarbejdede i 2003 den første skriftlige oversigt over AML behandlinger, og resultater heraf. Op- 18

21 4. KLINISK KVALITETSSIKRING gørelsen baserer sig på data fra 539 patienter, et meget stort antal i betragtning af, at sygdommen er relativ sjælden. I 2003 blev der bevilliget penge fra Amtsrådsforeningen til næste års drift, men dog under forudsætning af at de hæmatologiske databaser samles på samme elektroniske platform inden for det næste år. Dette arbejde er iværksat. Årsrapporten er tilgængelig på Dansk Hæmatologisk Selskabs hjemmeside: 4.e European Group of Blood and Bone Marrow Transplantation ( EBMT ) EBMT er en organisation for behandlere, videnskabsmænd og plejepersonale med interesse i autolog eller allogen stamcelletransplantation. EBMT organiserer kongresser, kurser, behandlingsprotokoller og videnskabelige undersøgelser omhandlende stamcelletransplantation. Afdelingen deltager i udvalgte aktiviteter, og rapporterer data fra patienter, der gennemgår højdosis terapi med autolog stamcellestøtte til en fælles database med ca patientforløb. Alt efter hvilke aktiviteter en afdeling deltager i, har den adgang til databasen. 4.f Kvalitetssikring i Immunhæmatologisk Laboratorium (IHL) Ny lovgivning foreskriver, at alle blodprodukter herunder stamceller udhentet fra blod, skal betragtes som lægemidler. IHL skulle derfor i 2003 virksomhedsgodkendes af lægemiddelstyrelsen, som er den instans i Danmark, der har bemyndigelse til at tildele en statslig tilladelse til håndtering af stamceller. Forud for en sådan godkendelse skal alle arbejdsgange i laboratoriet med stamceller kunne dokumenteres og ajourføring af procedurer sikres. Dette øger sikkerheden for korrekte og ensartede arbejdsgange i håndtering af stamcellerne. Det betyder også, at eventuelle fejl kan efterspores og gentagelse af disse forebygges. I januar 2003 havde IHL det første besøg af en inspektør fra Lægemiddelstyrelsen. Besøget omfattede vurdering af rutiner for nedfrysning, kvaliteskontrol og optøning af stamceller. Der blev påpeget en række bygningsmæssige forhold, der skulle forbedres før godkendelsen. Derimod var der ingen bemærkninger til de laboratoriemæssige forskrifter eller udkastet til Kvalitetshåndbogen, som er en serie dokumenter, der beskriver forskellige aspekter af, hvordan kvalitessikring indarbejdes i hverdagen lige fra indkøb af apparatur til vedligeholdelse af dette. I december 2003 forelå den endelige virksomhedsgodkendelse af IHL. Selve akkrediteringsprocessen har været lærerig, omfattende og meget ressourcekrævende og kan danne afsæt for et kommende arbejde med kvalitetssikring af andre af IHL`s rutinefunktioner. 19

Årsberetning 2002. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2002. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2002 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS NEKROLOG Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Ellegaard 12.4.1936-11.8.2002 Jørgen Ellegard sov stille ind efter 1 års

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Årsberetning 2005. Hæmatologisk afdeling

Årsberetning 2005. Hæmatologisk afdeling Årsberetning 2005 Hæmatologisk afdeling TEDDY SØRENSEN OG KUNST PÅ HÆMATOLOGISK AFDELING Teddy Sørensen var en multikunstner af rang, men han var også patient på Hæmatologisk Afdeling i en årrække, og

Læs mere

Hæmatologisk Afdeling. Årsberetning 2006. Århus Universitetshospital Århus Sygehus 1. Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R

Hæmatologisk Afdeling. Årsberetning 2006. Århus Universitetshospital Århus Sygehus 1. Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R M Hæmatologisk Afdeling Årsberetning 2006 Århus Universitetshospital Århus Sygehus 1 Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R Årsberetning 2006 Hæmatologisk Afdeling Kræfter til Kræft er en frivillig patientforening

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose Hvad laver kliniske epidemiologer? Fastlæggelse af: Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose for klinisk definerede patientgrupper (fx. cancer, diabetes, lungebetændelse, ) Epidemiologiske begreber

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret:

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 29.10.09 1. udgave 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG d. 4/1

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk.

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk. 7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og 2 grupper MANDAG d. 28/5 2. pinsedag TIRSDAG d. 29/5 ONSDAG d 30/5 TORSDAG d 31/5 FREDAG d. 1/6 Introduktion

Læs mere

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni 7. semester Efterår 2011 Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51, december 2011 Hold A og Hold B 2 hold MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie FREDAG d. 23/12

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( )

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( ) 7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 (3513601) 8.15-9.00 Mandag d. 25/5 2. pinsedag Tirsdag d. 26/5 Onsdag d. 27/5 MMI Torsdag d. 28/5 Fredag d. 29/5 9.15-10.00

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Årsberetning 2008. æmatologisk fdeling. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R

Årsberetning 2008. æmatologisk fdeling. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R Årsberetning 2008 æmatologisk fdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Kræftcentret Hæmatologisk Afdeling R 2 Årsberetning 2008 Hæmatologisk Afdeling 9. årgang af årsberetningen er udarbejdet af:

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 MANDAG d. 17/12 TIRSDAG d. 18/12 ONSDAG d 19/12 TORSDAG d 20/12 FREDAG d.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Aalborg d. 18. september 2013 HÆMATOLOGISKE PATIENTER I DEN SENE PALLIATIVE FASE TVÆRFAGLIGE PALLIATIONSKONFERENCER

Aalborg d. 18. september 2013 HÆMATOLOGISKE PATIENTER I DEN SENE PALLIATIVE FASE TVÆRFAGLIGE PALLIATIONSKONFERENCER Aalborg d. 18. september 2013 HÆMATOLOGISKE PATIENTER I DEN SENE PALLIATIVE FASE TVÆRFAGLIGE PALLIATIONSKONFERENCER identifikation forventninger overgange - kommunale tilbud Klinisk sygeplejespecialist

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Endelig: Husk håndhygiejnen! Vi skal minimere det antal patienter der bliver syge af at være hos os.

Endelig: Husk håndhygiejnen! Vi skal minimere det antal patienter der bliver syge af at være hos os. Hæmatologisk Afdeling R, THG Kære studenter! Velkommen til Hæmatologisk Afdeling. Vi ser frem til at have jer i praktik de kommende par uger ønsker jer et godt og lærerigt forløb. Det er vores ønske at

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling Protokoloversigt Juni 2016 11. årgang nr. 2 Hæmatologisk Afdeling Leukæmi Akut myeloid leukæmi (AML) / Myelodysplastisk syndrom (MDS) AML LI-1 Fase ll, forskellige lav-intensiv kemoregimer. AML/højrisiko

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital

Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital 1. Historie Gennem årene er der udført klinisk forskning ved Hæmatologisk Afdeling baseret på frivillig lægelig

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

7. semester Efterår 2013 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper )

7. semester Efterår 2013 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper ) 7. semester Efterår 2013 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 og 2 grupper 3513601) Mandag d. 16/12 Tirsdag d. 17/12 Onsdag d. 18/12 Torsdag d. 19/12 Fredag d. 20/12 8.15-9.00 15.st

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Psykiatrisk afdeling, Middelfart Sygehus, Middelfart 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark

Frede Olesen, Praktiserende læge, professor, dr.med. Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark , Praktiserende læge, professor, dr.med. d Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Formand for Kræftens Bekæmpelse i Danmark FO@alm.au.dk Fire hovedveje til succes Behandling/behandlingsmetoder

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Nyhedsbrev november 2008

Nyhedsbrev november 2008 Nyhedsbrev november 2008 Europæisk forskningsprojekt om CLL. Tak til de medlemmer der deltog. LYLE fik sidst på sommeren en henvendelse gennem Kræftens Bekæmpelse fra Susanne Durhuus, cand. Mag., konsulent

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere