Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer"

Transkript

1 Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side 11 Forandringer kræver handling Side 13

2 2 Fremad i fællesskab Sidste år ved denne tid gjorde vi scoretavlen op for fem års deltagelse i Unipensionsamarbejdet med Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakade mikere & Dyrlæger. Konklusionen var, at vi gennem fællesskabet havde fået højere af kast, lavere omkostninger og bedre med lems service. Det forgangne år har ikke ændret på den konklusion. Der arbejdes fortsat på at give en endnu bedre service, og afkastet på investeringerne af vores pensioner er mere end et procentpoint højere end i I efteråret fik vi slået fast, at de gode afkast i de senere år ikke er udslag af rene tilfældigheder. Som I kan læse på en af de følgende sider, har Unipension placeret sig rigtig flot, når det drejer sig om at skabe ekstra afkast til os medlemmer ud fra bestyrelsens valg af aktiv investeringsstrategi. Vi står nu over for store udfordringer på det investeringsmæssige område på grund af den meget lave rente på obligationer. Derfor drøfter bestyrelsen og administrationen løbende, hvordan pensionsudbetalingerne kan for ventes at forløbe. Og vi har skarpt fokus på at skrue investeringernerigtigt sammen, så vi kan sikre medlemmerne et fornuftigt afkast trods udviklingen på de finansielle markeder. Samtidig er vi i bestyrelsen optaget af, at Unipensions meget aktive indsats inden for ansvarlige investeringer fastholdes og udbygges. Unipensions retningslinjer bygger på FN s Global Compact og de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, UN PRI. Unipensions investeringschef sidder med i bestyrelsen for UN PRI og er med til at påvirke den globale udvikling på området for ansvarlige investeringer. Den nok allerstørste udfordring, når vi taler om bæredygtighed, er klimaforandringerne. I pensionskassen ser vi meget alvorligt på sagen, og Unipension har derfor i efteråret meldt sig ind i Institutional Investors Group on Climate Change og underskrevet den såkaldte Global Investor Statement on Climate Change. Med erklæringen forpligter vi os til ikke bare at tale om tingene, men også gennem konkret handling at bidrage til en økonomi med lavere CO2-belastning. For os er handling ikke uden videre at sælge investeringer med stor CO2-belastning, som så bare bliver købt af nogle andre investorer. Vi tror på, at vi skal tage ansvaret på os og udnytte vores ejerskab til at påvirke virksomhederne. Som pensionskasse er vi vant til at tænke langsigtet, og det skal vi også gøre i denne sammenhæng. Bestyrelsen er desuden meget optaget af, at pensionskassens forretningsmodel er robust og matcher de vilkår, krav og ønsker, omverdenen og medlemmerne har. Derfor ser vi i øjeblikket på et nyt produkt, som blandt andet er lidt lettere gennemskueligt end det nuværende gennemsnitsrenteprodukt. Vi glæder os til drøftelser af det på generalforsamlingen i april, hvor vi også vil fortælle mere om det store projekt, vi har sat i søen for at gøre det nemmere og mere vedkommende at være medlem af Pensionskassen. Erik Alstrup Fungerende formand for bestyrelsen

3 3 Partnerskab for livet Pensionsordningen dækker alle medlemmer, fra de første gang træder ind i ordningen, til de forlader den efter et langt liv. Undervejs i livet kan der ske meget, og pensionskassen vil gerne have viden om de store livsbegivenheder, så medlemmerne kan få den bedst mulige rådgivning. Opfyldelsen af det mål kommer meget nærmere med pensionskassens nye projekt. Pensionsordningen gælder for alle medlemmer. Men med knap medlemmer i Unipension-samarbejdet, er der stor variation i de behov og ønsker, der er til, hvad pensionskassen skal kunne. Derfor er det vigtigt, at pensionskassen hele tiden er tilgængelig og

4 4 fleksibel i forhold til medlemmernes ønsker og behov. Det vil være fint for mig, hvis pensionskassen kontakter mig, når der er noget, de mener, jeg skal vide. Brian Christensen, pensionskassemedlem I den erkendelse har de tre pensionskasser bag Unipension i 2015 søsat et stort projekt, som fokuserer på medlemmernes behov og ønsker. Det er et projekt, der skal gøre det nemmere og mere vedkommende at være medlem i pensionskassen. Hvad vil medlemmerne have? Når et projekt som dette tager udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker, så er det naturligt at starte med at spørge: Hvad ønsker medlemmerne fra pensionskassen? Og det er en række medlemmer blevet spurgt om i forbindelse med analysefasen: Brian Christensen: Det vil være fint for mig, hvis pensionskassen kontakter mig, når der er noget, de mener, jeg skal vide. Jeg tænker jo ikke så meget over pension i hverdagen, og derfor vil det være rigtig fint for mig, hvis det går den vej.

5 5 Og det er lige præcis, hvad pensionskassernes strategiske projekt skal sikre. Pensionskassen vil gennem de aktiviteter, der ligger i projektet, række ud til medlemmerne for at tilbyde den service og rådgivning, den allerede tilbyder i dag, men som endnu flere af medlemmerne gerne skulle drage nytte af i fremtiden. - Når vi siger, at medlemmernes pensionsordning i virkeligheden er et partnerskab mellem pensionskassen og medlemmet, så er det, fordi begge parter har en rolle at spille, for at det enkelte medlem får det optimale ud af sin pensionsordning. Fra pensionskassens side skal vi hele tiden lytte til - og være klar til at imødekomme - medlemmernes behov og give den relevante rådgivning i hele livsforløbet. Vi er her for medlemmernes skyld, hverken mere eller mindre. Men den rolle kan vi kun udfylde, hvis vi får input og krav fra medlemmerne, siger medlemschef i Unipension, Kenneth Petersen. Hvad skal der til? Partnerskabstanken er en naturlig følge af den vigtige rolle, som medlemmerne og pensionskassen spiller i forhold til hinanden. Pensionskassen er ejet af medlemmerne og skal kun rådgive, ikke sælge noget. Den er ene og alene til for medlemmernes skyld og kan derfor være den enkeltes sparringspartner, når det kommer til pensionsforhold. - Ethvert godt partnerskab baserer sig på tillid og åbenhed. Det er store ord, men det er faktisk på sin plads her. Vi er sat i verden for at forvalte medlemmernes penge. Penge, som er en del af deres løn. Men når vi siger, at partnerskabet går begge veje, så er det også fordi, vi meget gerne vil have vores medlemmer til at komme på banen og fortælle os, hvordan de gerne vil have det. - Vi vil meget gerne kunne give vores medlemmer rådgivning, når deres livssituation ændrer sig. Det kan for eksempel være, når man får en livsledsager eller ved familieforøgelse, ægtefællens død eller tab af erhvervsevne. I de tilfælde vil vi gerne spille en rolle som en objektiv rådgiver, der kan være behjælpelig med at guide vores medlemmer hen, hvor de kan få mere oplysning og hjælp. Vores kernekompetence er at rådgive om pensionsordningen og dens mange muligheder, men vi kender også en del til, hvordan for eksempel det offentlige system er skruet sammen og ved i mange tilfælde, hvor medlemmerne kan få mere hjælp. Den viden skal vores nye projekt gøre os bedre til at formidle, siger Kenneth Petersen. Hvordan gør vi? Pensionskassens medlemmer er ikke ens. Derfor har det været vigtigt at finde ud af, hvilke ønsker og behov, medlemmerne har. Det er der flere forskellige veje til at finde ud af. En af dem er brugerinddragelse. - Vi har oprettet et community, som er et digitalt fællesskab, hvor vores medlemmer kan tilmelde sig. Her bliver de præsenteret for en række ideer, som vi gerne vil bede om deres input til. De har også mulighed for selv at komme med forslag til pensionskassen, som både vi og de andre medlemmer i community et så vil videreudvikle på, siger Kenneth Petersen. Et eksempel på en problemstilling, som pensionskassens community bliver hørt om, kunne være, hvordan medlemmerne ønsker at blive kontaktet, når det er relevant. Brian Christensen: Jeg vil klart foretrække, at pensionskassen kontakter mig via mail frem for at ringe til mig uopfordret. Det giver mig tid til at tænke mig om, inden jeg skal tale med dem. Den problemstilling kan medlemschefen godt genkende: - Medlemmerne er forskellige og ønsker kontakt med pensionskassen på forskellig måde. Vi vil meget gerne skrive mails til medlemmerne, men støder ofte ind i den udfordring, at vi ikke har deres mailadresser. Derfor vil vi fremover gøre endnu mere for at indsamle medlemmernes Medlemmer af pensionskassen kan til enhver tid tilmelde sig community et og være med til at præge den vej, udviklingen skal gå.

6 6 Vi har brug for din feedback og idéer deltag i vores medlemspanel Vi vil gerne sætte vores medlemmer endnu mere i centrum. Derfor har vi brug for dig. Deltag i vores medlemspanel og bliv en del af debatten om, hvordan vi kan gøre pension mere nærværende. Deltagelse kan foregå på nettet via din computer, eller du kan blive inviteret til at deltage i interviews og workshops. Du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du vil deltage i. Sådan gør du: Send en mail til så hører du fra os. mailadresser, så vi kan komme i kontakt med dem på den måde. Men det kan være et godt eksempel på et emne, som vi vil drøfte med medlemmerne af vores community, for måske fremkommer der helt andre ønsker og løsninger. Digitalisering giver resultater En øget digitalisering er ikke blot et middel til at gøre tilværelsen lettere for medlemmerne, den kan også betyde en stor forskel for det enkelte medlem. Et eksempel er det samarbejde, som pensionskassen er med i, hvor Sundhedsstyrelsen modtager en oversigt over pensionskassens medlemmer. Hvis nogen bliver diagnosticeret med en af de diagnoser, der er dækket af forsikringen mod visse kritiske sygdomme, så får medlemmet et brev fra Sundhedsstyrelsen med besked om at kontakte pensionskassen. - Dette er et skoleeksempel på, hvordan en øget digitalisering kan betyde en kæmpe forskel i medlemmernes liv. Før fik ikke alle besked om, at de nu var berettiget til en dækning, det fik pensionskassen nemlig ikke besked om. Nu sikrer systemet, at alle medlemmer får den forsikring, de har krav på. Det vil vi gerne overføre til andre områder, så vi kan tage kontakt, hvis vi for eksempel får at vide, at en ægtefælle er afgået ved døden, eller at der er sket en familieforøgelse. Det vil gøre pensionskassen i stand til at hjælpe medlemmerne lige netop på det tidspunkt, hvor det er relevant for dem, og med at tilpasse deres pensionsforhold til deres situation, siger Kenneth Petersen. Pension når det passer dig, hvor det passer dig Som et helt naturligt led i den forbedrede medlemsoplevelse skal det være endnu lettere at

7 7 være medlem af pensionskassen. Unipensions medlemmer er travle mennesker og i en hverdag, hvor det hele skal hænge sammen, er det ikke altid pension, der er først på dagsordenen. - Vi ved, at vores medlemmer efterspørger mere fleksibilitet i forhold til at kunne bruge hjemmesiden, fordi det er lettere at sætte sig med en computer, når man lige har tid til det, end det er at skulle tage telefonen og ringe op. Derfor er et vigtigt led i det nye projekt, at vores hjemmeside gør, at medlemmerne føler sig godt hjulpet, og at de til enhver tid kan finde, hvad de skal bruge på nettet - og har nemt ved at finde det, siger adm. direktør i Unipension, Cristina Lage. Når den nye medlemsoplevelse er en realitet, er pensionskassen lidt firkantet sagt der, hvor medlemmerne er. Medlemmerne skal kunne komme i kontakt med pensionskassen gennem alle kanaler og på de forskellige digitale enheder, de bruger. Tryghed er vigtigst Medlemmerne efterspørger tryghed mere end noget andet, når Unipension spørger, hvad der er vigtigt ved pensionsordningen. Tryghed for, at alt er, som det skal være, tryghed for, at opsparingen vokser godt, og tryghed for, at de ikke betaler for meget for at have deres opsparing hos os. DKK Figur 1: Administrationsomkostninger pr. medlem (Nøgletal 5) Lave omkostninger og flotte afkast Som medlem af pensionskassen er man samtidig del af et stort fællesskab med mange andre. Pensionskassens størrelse gør, at de omkostninger, man betaler for at have pensionen hos hos pensionskassen, er lave, når man betragter det generelle pensionsmarked. Samtidig er pensionskassens investeringsafdeling blandt de bedste til at skabe gode investeringsafkast. De gode investeringsafkast har indtil nu betydet, at pensionskassen har kunnet give en stabil, høj kontorente Kilde: Finanstilsynets nøgletalsdatabase på

8 8 På vej mod et lavrentesamfund Vi befinder os i en periode med historisk lave renter, og ingen ved rigtigt, hvornår det ændrer sig. Selvom de fleste forbinder renten med huskøb og -salg, så er det i allerhøjeste grad også noget, der er relevant for pensionsordningen. Men hvor den lave rente er til fordel for huskøberne, så kan den lave rente få anderledes, negative konsekvenser for den pension, man får udbetalt. Forvaltningen af medlemmernes pensionsformue er tilrettelagt efter at give så højt et afkast som muligt med et acceptabelt risikoniveau. Men i et lavrentemiljø er det sværere at skabe et højt afkast. Det skyldes, at de traditionelt sikre papirer, oftest obligationer, giver et lavt afkast. Da cirka 3/4 af pensionsudbetalingen stammer direkte fra investeringsafkastet, vil fortsat lave renter kunne komme til at gøre ondt. - De seneste mange år har vi oplevet faldende renter. Det har givet os betydelige kursgevinster på vores obligationsbeholdning og har derfor medvirket til at skabe de senere års gode afkast. Nu er renten imidlertid faldet til så lavt et niveau, at der ikke fortsat kan forventes store kursgevinster, tværtimod, og det vil utvivlsomt presse pensionskassens samlede afkast fremover, siger investeringschef i Unipension, Niels Erik Petersen. Pensionen under pres Den fremtidige pensionsudbetaling er presset fra flere sider. Dels gør lavrentemiljøet det sværere at skabe høje afkast, som skal bruges til at sikre pensionen i tider, hvor afkastet er lavere. Dels taler mange om, at folkepensionen ikke kommer til at fortsætte, som vi kender den i dag. Spørger man yngre medlemmer af pensionskassen, så forventer de ikke, at der er folkepension, når de engang stopper med at arbejde: Line Jensen: Jeg tror ikke på, at der er folkepension til mig, når jeg bliver 70 og ikke skal arbejde længere. Udover de to ovennævnte faktorer er der også det faktum, at pensionskassens medlemmer lever længere og længere. Det er godt for den enkelte, men det stiller større krav til pensionskassens pengetank, hvis man ønsker samme pensionsalder og udbetaling. Heldigvis bliver

9 9 medlemmerne også længere og længere på arbejdsmarkedet. Dermed indbetaler de også mere til deres pensionsordning og starter senere med at få udbetalt pension. - Der er ingen tvivl om, at vi skal til at vænne os til tanken om, at vi skal betale en højere andel af vores løn ind til en pensionsordning, hvis vi skal have nogenlunde den samme levestandard i livet efter arbejdsophør. For eksempel så vil et nyt, ungt medlem skulle indbetale 40 pct. mere om året, hvis investeringsafkastet falder fra fem til fire pct. i hele opsparingsperioden, siger chefaktuar i Unipension, Steen Ragn. En stærk kollektiv forretningsmodel Der er tre altovervejende grunde til, at pensionskassernes medlemmer i en årrække har fået en god forrentning af deres indbetalte penge på trods af den lave rente. Det skyldes pensionskassens forretningsmodel, bestyrelsens investeringsstrategi og et investeringsteam, der har truffet gode beslutninger under de givne markedsvilkår. Pensionskassen har valgt en forretningsmodel, som opbygger en solid reservekapital. Det giver styrke til at modstå finansielle kriser, en stor investeringsfrihed og dermed mere stabile pensioner. Modellen har vist sin styrke de seneste år, hvor bestyrelsen har fastholdt en langsigtet investeringsstrategi på trods af en finans- og kreditkrise, samtidig med at medlemmerne har fået en meget konkurrencedygtig forrentning i form af kontorenten. Pensionskassens forretningsmodel sikrer stabile pensioner ved at udjævne forrentningen. I stedet for at give medlemmerne de aktuelle afkast år for år som kan svinge meget får medlemmerne en gennemsnitlig forrentning i form af kontorenten. I år hvor afkastet er højere end kontorenten, bliver der sat til side, og kapitalbufferen bliver opbygget. I år hvor kontorenten er højere end afkastet, bliver der tæret på kapitalbufferen, så medlemmerne ikke oplever faldende pensioner. Pengene bliver i kassen Bufferen, der sikrer pensionskassen den økonomiske polstring til at klare perioder med lavere investeringsafkast, fremkommer ved, at pensionskassens medlemmer betaler det såkaldte risikotillæg. Hvis pensionskassen ikke var ejet af medlemmerne, ville risikotillægget være betaling til eksterne ejere for at stille penge til rådighed, og pengene ville forlade pensionskassen. Men da MP er ejet af medlemmerne, betaler medlemmet så at sige risikotillægget til sig selv som ejer og får udbetalt sin del af kapitalbufferen i løbet af pensionisttilværelsen. Fordelen ved den model er, at den giver økonomisk polstring og plads til at have en aktiv investeringsstrategi med mulighed for højere afkast. Der er dog én ulempe, nemlig at pensionskassen kommer til at se uforholdsmæssig dyr ud at have sine penge i, for risikotillægget tæller som en omkostning i pensionsbranchens standardmåde at opgøre omkostninger på, selv om medlemmet egentlig betaler til sig selv. Bestyrelsen og administrationen overvejer løbende forretningsmodellen og dens holdbarhed i forhold til omgivelsernes vilkår og krav samt medlemmernes behov for gode, stabile pensioner. Pensionskassen ønsker, at forretningsmodellen til enhver tid er robust og giver medlemmerne tryghed for, at deres indbetalinger giver et godt afkast, og at de fælles reserver fordeles retfærdigt. I forbindelse med en ordinær inspektion i pensionskassen 2014 forholdt Finanstilsynet sig også til kassens forretningsmodel, og man kan læse mere om resultatet og den redegørelse, pensionskassen efterfølgende har indsendt til tilsynet, her:

10 10 Fokus på transparens Pensionskassen er i gang med at se på et nyt produkt, som vil gøre pensionsordningen mere transparent for den enkelte. Samtidig bevares trygheden gennem høje, stabile pensionsudbetalinger. Dermed vil produktet have de samme grundlæggende karakteristika som det nuværende gennemsnitsrenteprodukt. Den største forskel er, at det bliver nemmere for den enkelte at følge udviklingen i egen pension, fordi man alene skal kigge på størrelsen af sit depot og ikke tage højde for det risikotillæg, som i dag går til en fælles kapitalbuffer mod tab. Bufferen kommer i stedet til at ligge på ens eget depot. - Der vil være en række fordele ved det nye produkt, men først og fremmest er ordningen mere transparent for den enkelte blandt andet fordi afkast tilskrives den enkeltes depot. Den nuværende ordning med den kollektive buffer er, selvom den fungerer rigtig godt, svær at forklare til medlemmerne. Det vil vi selvfølgelig gerne lave om på, da vi som pensionskasse helst vil kunne fortælle vores medlemmer om deres ordning uden at skulle igennem en lang række forskellige pensionstekniske udtryk, siger chefaktuar i Unipension, Steen Ragn. Med det nye produkt er det det enkelte medlem, der får den økonomiske buffer, og ikke som nu hele fællesskabet. Det gør, at man løbende kan se og følge udviklingen i sin personlige buffer, da den vil fremgå af depotet. Der vil være en udjævningsmekanisme, som gør, at den enkeltes udbetaling ikke vil variere så meget som markedsafkastet, men der vil dog være en mere direkte sammenhæng. Skal vedtages af medlemmerne Bestyrelsens forslag om at introducere det nye produkt til nye medlemmer er et vidtgående forslag, og derfor bliver det behandlet på de næste to generalforsamlinger. Første gang i april 2015 og derefter igen i Holder planen, vil nye medlemmer i løbet af 2016 kunne få det nye produkt, og muligheden for omvalg for eksisterende medlemmer kommer i 2017.

11 11 Flotte afkast sikrer pensionen Den vigtigste faktor, når det kommer til at sikre medlemmernes fremtidige pension, er pensionskassens investeringsafkast. Et godt investeringsafkast er ensbetydende med, at der går penge ind på medlemmernes depoter og egenkapitalen. Dermed kan pensionskassen give en god forrentning til medlemmerne. Unipension skaber gode afkast Unipension, som forvalter pensionsopsparingerne for medlemmerne af Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, har for sjette år i træk slået markedsafkastet og leveret konkurrencedygtige afkast. MP Pensions totale investeringsafkast blev i 2014 på 10,2 pct. Stærk på merafkast For at få en ekstern vurdering af Unipensions evne til at skabe merafkast igennem aktive investeringer, blev der i sommeren 2014 be stilt en analyse af årene Analysen blev udarbejdet af det canadiske konsulenthus CEM og omfattede knap 300 pensionsselskaber globalt, som tilsammen forvalter ca milliarder kroner. CEM-analysen viste, at Unipension i perioden formåede at skabe flotte afkast med en risiko under gennemsnit, og viste samtidig, at Unipension har skabt det højeste merafkast af de 53 deltagende europæiske pensionsselskaber i top 10 globalt set. Disse resultater gælder også efter, alle omkostninger til investeringer er trukket fra. Unipensions medlemmer har derfor fået 8 milliarder kroner alene i merafkast over de sidste fem år. Når afkastene nu er så gode, hvorfor hæver pensionskassen så ikke bare kontorenten til alle medlemmer? Det skyldes, at kontorenten er den mekanisme, pensionskassen bruger til at Finanstilsynets Nøgletal 1 for gennemsnitsrenteprodukter for perioden % 10% 8% 6% 4% 2% 0% PJD (Unipension) MP (Unipension) Industriens Pension Kontorpersonale (PKA) Lægesekretærer (PKA) Sundhedsfaglige (PKA) Sygeplejersker (PKA) Lægernes Pensionskasse Socialrådgivere (PKA) AP (Unipension) Sampension Lærernes Pension DIP Gennemsnit pensionskasser PensionDanmark AP Pension Gennemsnit alle BankPension Farmakonomer PenSam Liv JØP Apotekere og farmaceuter SEB Pension Alm.Brand Liv og Pension PKA+Pension A/S PFA Pension Gennemsnit livselskaber Skandia liv Nordea Liv & Pension Danica Pension PBU Topdanmark Liv Kilde: Finanstilsynets nøgletalsdatabase på Pensionskasserne i Unipension-samarbejdet har opnået flotte afkast i perioden (de øvrige pensionskassers 2014-afkast var ikke tilgængelige ved redaktionens afslutning)

12 12 sikre stabile pensioner, der ikke stiger og falder markant selv ved store udsving i afkastet. Selv om afkastet i de seneste ti år har svinget imellem -8 pct. og +16 pct., har kontorenten kun bevæget sig imellem 3,9 pct. og 5,1 pct. Hele afkastet er tilfaldet medlemmerne - enten på depoterne eller de fælles reserver. Herfra udjævnes de over årene i en stabil pensionsudbetaling. Den rigtige risiko At lave et investeringsresultat i topklasse handler ikke alene om at finde de bedste investeringsobjekter. Det handler i allerhøjeste grad om at minimere den risiko, der tages, når der investeres. Risiko koster penge, for jo mere risiko, jo mere solvent skal man være. Derfor er det vigtigt at sammenligne afkastet i forhold til den risiko, der tages. CEM-analysen viser, at Unipension har formået at skabe de flotte afkast med en risiko under gennemsnit. Lavrenten truer Men træerne vokser ikke ind i himlen. For fortsætter det ekstremt lave renteniveau yderligere nogle år, vil afkastene og dermed pensionsudbetalingerne falde, uanset hvor dygtig en investeringsafdeling man har. Hvorfor stiger pensionen ikke? Når afkastene de senere år har været så flotte, hvorfor stiger min pension så ikke nu, spørger en del medlemmer. af pensioner på forhånd regnet med en forrentning på 4,25 pct. af depotet i næste års pension. Det gør, at kontorenten skal op over 4,25 pct., før man vil se sin pension stige. Dette gør sig i meget grove træk med en masse nuancer, herunder individuelle gældende i både den fleksible ordning og den gamle ordning. Årsagen skal findes i pensionskassens udbetalingsmodel. Modellen forudsætter, at kontorenten er 4,25 pct. Der er altså ved udregningen Med udsigt til et lavrentemiljø har bestyrelsen for at sikre gode, stabile udbetalinger valgt at fastholde kontorenten, selv om de senere års afkast isoleret set kunne tilsige en stigning. I den fleksible ordning kan man på pensionstidspunktet selv fastsætte den forudsatte rente i beregningerne af pensionen. Vælger man en lavere forudsat rente end 4,25 pct. eksempelvis af skattemæssige årsager får man mindre i pension i begyndelsen, men vil have udsigt til en stigende pension gennem pensionistlivet. Man kan faktisk selv vælge sin udbetalingsprofil.

13 13 Forandringer kræver handling Ønsker man at ændre en dagsorden, kræver det handling. Hvis man ønsker, at de virksomheder, man investerer i, ændrer adfærd, kræver det handling. Derfor har pensionskassen i 2014 arbejdet for at påvirke virksomheder og beslutningstagere til at træffe de rigtige beslutninger - blandt andet i forhold til klimaet. Klimadagsordenen er vigtig Som investor har pensionskassen forpligtet sig til at sikre, at de virksomheder, som pensionskassen investerer i, ikke overtræder ret- ningslinjerne for ansvarlige investeringer. Heri ligger også, at virksomhederne skal følge UN PRI s retningslinjer, når det kommer til miljømæssige spørgsmål. Men det betyder ikke, at

14 14 pensionskassen pr. automatik sælger aktier i for eksempel olieselskaber, hvis de har en uhensigtsmæssig adfærd. For os handler det om, hvorvidt man reelt vil medvirke til en forandring Erik Alstrup, fungrende formand for MP Pension. - Klimaudfordringerne er et meget vigtigt spørgsmål, som også optager pensionskassen. Men vi mener ikke, at løsningen på spørgsmålet er at afhænde alle vores aktier i olieselskaberne fra den ene dag til den anden. Man skal huske på, at de, der forsker allermest intenst i omstilling til grøn/alternativ energi, det er faktisk olieselskaberne. Det gør de, fordi de ved, at markedet for den slags energi er stigende og vil udgøre en større del af forretningen fremover. Den udvikling vil vi

15 15 gerne støtte, og det er vi med til gennem vores aktive ejerskab, hvor vi stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger og er i løbende dialog. Den mulighed har man kun, hvis man er medejer af virksomhederne. Det handler også om efterspørgsel I takt med at levestandarden bliver ved med at stige for millioner af mennesker verden over, stiger også efterspørgslen efter varer som biler, tøj, mobiltelefoner og andet. Det er varer, som kræver energi at producere og transportere. Energi, der oftest kommer fra olie og kul. - Vi lever i en virkelighed, hvor der er en efterspørgsel efter olie. Og den efterspørgsel er stigende. Derfor er det stadig relevant og profitabelt for olieselskaberne at producere olie. Men det skal de gøre på en ansvarlig måde, og det er det, vi prøver at få dem til ved for eksempel at besøge dem og insistere på, at de ikke overtræder UN PRI s retningslinjer. Den fremgangsmåde benytter både vi og mange andre institutionelle investorer, og tilsammen kan vi lægge et pres på selskaberne, som vi ikke ville kunne, hvis vi bare solgte aktierne, siger Erik Alstrup. Han understreger også, at det er vigtigt ikke kun at se på udbudssiden, men at forbrugerne også har en vigtig rolle at spille: - Hvis der skal ske afgørende ændringer i forhold til de produkter, vi efterspørger, så skal der en ændring i forbrugeradfærden til. Så længe vi alle sammen sætter os ud i bilen om morgenen, køber en mobiltelefon og vil have vores tøj så billigt som muligt, så længe vil det nuværende forbrugsmønster fortsætte. Derfor skal der også ske en adfærdsændring fra forbrugernes side. Det vil have en kæmpe effekt på virksomhederne. Internationalt klimasamarbejde Unipensions målrettede arbejde med ansvarlige investeringer er endnu en gang blevet udbygget. Det er sket ved, at Unipension har underskrevet den såkaldte Global Investor Statement on Climate Change (GISCC) og desuden har meldt sig ind i Institutional Investors Group on Climate Change. Med GISCC-erklæringen forpligter underskriverne sig til ikke blot i ord, men også gennem konkret handling at bidrage til en økonomi med lavere CO2-belastning. - Der ligger også i erklæringen et løfte om, at vi skal være med til at påvirke det politiske niveau på dette område. Det er selvfølgelig noget, vi arbejder med, da vi som investorer kan gøre noget, men de helt store forandringer skal komme fra politikerne, som jo er dem, der laver reglerne, siger Erik Alstrup. Dialog fremfor eksklusion Som et led i arbejdet med ansvarlige investeringer går pensionskassen som udgangspunkt i dialog med selskaberne, hvis de ikke overholder retningslinjerne for ansvarlige investeringer. Først hvis dialogen ikke fører til ændringer, kan det ende med eksklusion. Hvorfor og hvem der ekskluderes, bliver offentliggjort på pensionskassens hjemmeside. - På den måde forsøger vi at påvirke dem til at ændre en adfærd, som er i strid med de retningslinjer, vi investerer efter. I stedet for blot at sælge en aktie med det samme er det meget bedre for alle parter, hvis vores dialog kan ændre adfærden, og vi kan beholde aktien. Vi er altså aktive ejere, siger Niels Erik Petersen, som er investeringschef i Unipension. Som aktiv ejer er det vigtigt at komme ud i verden og med egne øjne se nogle af de mange selskaber, pensionskassen investerer i. Det giver et andet perspektiv, når man møder virkeligheden og får lejlighed til at tale med beslutningstagere på tomandshånd. Som ansvarlig investor prioriterer vi altid først at gå i dialog med de selskaber, der ikke overholder vores retningslinjer. - I 2014 har vi været i Nordamerika og set på olieudvinding, og vi har været i Bangladesh og set på tøjproduktion. Det er to områder, hvor der traditionelt er udfordringer bl.a. i forhold

16 16 til arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed. Derfor var det vigtigt for os at komme ud og se, hvad der reelt gøres for at forbedre forholdene på de steder, hvor det foregår. På turen til Nordamerika mødtes vi med en række forskellige mennesker, alle med en eller anden form for interesse i klimadagsordenen. Det var repræsentanter for myndigheder, FN, NGO er, pensionskasser og andre institutionelle investorer. Det var meget lærerigt og bekræftede os i, at en vigtig vej til ændringer er dialog, siger Niels Erik Petersen. Med hvor beslutningerne træffes Unipensions retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger på FN s Global Compact og de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, UN PRI. Det er altså i høj grad FN, der er toneangivende i forhold til retningslinjer, som en meget væsentlig del af institutionelle investorer verden over har forpligtet sig til at følge. Niels Erik Petersen er medlem af UN PRI s advisory board. Det er en post, som giver mulighed for at deltage i de vigtigste beslutninger på området. - Vi tror på, at det fornuftigste er at være med, hvor beslutningerne træffes. Som enkeltinvestor er vores rækkevidde begrænset, men når vi er med til at påvirke udviklingen i FN i den retning, vi synes, er rigtig, ja så flytter det noget, siger Niels Erik Petersen. Unipension har desuden været repræsenteret i flere arbejdsgrupper under UN PRI. I dansk sammenhæng er Unipension repræsenteret på næstformandsposten i Dansif, som er et netværk for institutionelle investorer med fokus på ansvarlighed. UN PRI er et globalt initiativ, som fastsætter retningslinjer for ansvarlige investeringer på globalt plan. De selskaber, som har tilsluttet sig UN PRI, repræsenterer til sammen ca mia. USD. Unipension tilsluttede sig UN PRI i 2009.

17 17 Retningslinjer for alle typer investeringer Retningslinjer for alle typer investeringer Statsobligationer er blevet omfattet af pensionskassens retningslinjer for ansvarlige investeringer. - Det har været en vigtig milepæl for os at få alle vores investeringer ind under vores retningslinjer. Statsobligationerne har vi fået med efter et langt forarbejde med at klarlægge præcis, hvilke kriterier de skulle bedømmes efter. Regeringen kom i 2014 med en vejledning, som satte nogle overordnede rammer for investeringer i statsobligationer. Vi deltog i arbejdet med at udarbejde vejledningen, og den er selvfølgelig indgået i vores arbejde med at lave vores egne retningslinjer, siger ESG-ansvarlig i Unipension, Zaiga Strautmane. ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance, som er de områder, retningslinjerne for ansvarlige investeringer dækker. brug har vi et eksternt firma, som leverer data om landene, og som vi så efterfølgende vurderer i forhold til vores retningslinjer. Hvis vi ser, Alle pensionskassens typer af aktiver bliver nu forvaltet efter de samme principper. at landet er problematisk, sætter vi det på vores overvågningsliste, hvor vi holder grundigt øje med udviklingen. Er problemerne i landet af særlig alvorlig karakter, uden at der er indikationer for en positiv udvikling i landet i nærmeste fremtid, kommer landet på vores eksklusionsliste, siger Zaiga Strautmane. Statsobligationer adskiller sig fra andre typer af obligationer ved, at det kan være vanskeligt at komme i dialog med den, der udsteder obligationen, nemlig den pågældende stat. - Derfor overvåger vi alle de lande, som vi investerer i eller påtænker at investere i. Til det Læs meget mere om pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer i vores årlige rapport. Du kan finde den på pensionskassens hjemmeside

18 18 Pensionen er for hele livet Medlemmerne har i dag en meget fleksibel pensionsordning. Hvordan man ønsker at sætte sin ordning sammen afhænger helt af, hvordan ens nuværende livssituation ser ud. For den enkelte kan det umiddelbart virke svært at overskue, og derfor tilbyder pensionskassen til enhver tid gratis, personlig rådgivning om alle spørgsmål vedrørende pensionsordningen. Det kan ske enten i form af personlige møder i pensionskassen, på medlemsmøder i Aalborg, Aarhus og Københavnsområdet eller på arbejdspladsen. Man behøver ikke at have noget forhåndskendskab til sin pensionsordning; det vigtige er at komme, så forklarer pensionskassen resten. Men hvad er det for karakteristika, der knytter sig til de forskellige livsfaser? Hvorfor er det overhovedet relevant at tale om dem? Det er det, fordi der knytter sig forskellige behov til forskellige livsfaser. Familieliv Lad os tjekke din pensionsordning, når dit liv ændrer sig Samliv og ægteskab Børn Skilsmisse Sygdom Vi tager hånd om dig Pension ved mistet erhvervsevne Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved invaliditet Medlemmer Både kunder og ejere Yngre medlemmer Her begynder partnerskabet mellem medlemmet og pensionskassen. Det er her, at det nyuddannede medlem får sit første job og dermed en pensionsordning. I denne fase er det ikke pensionen, der fylder mest i bevidstheden, men derimod de risikodækninger, der følger med pensionen. Risikodækninger er et andet ord for forsikringer, der dækker, hvis man mister erhvervsevnen, får visse kritiske sygdomme eller dør. Hvorfor skal jeg som yngre medlem i kontakt med pensionskassen? Fordi der kan være penge at spare, og fordi man har en stor mulighed for at præge den måde, man sikrer eventuelt efterladte på. Som nyt medlem får man en basispakke, som dækker alle medlemmer. I den pakke indgår der blandt andet både en ægtefælle- og en børnepension. De dækninger har man ikke nødvendigvis brug for i starten af arbejdslivet, hvor man måske endnu ikke har etableret sig. De dækninger kan man fravælge, og derfor kan det være en god ide at kontakte pensionskassen for at få individuel rådgivning om dette. Det kan også være, at man har et specielt mål for, hvor meget der skal være til de efterladte, og det kan pensionskassen også rådgive om, hvordan man sikrer. Det er også her, at pensionskassens rådgivere kan give gode råd om, hvornår det kan være fornuftigt at få rådgivning igen.

19 19 I midten Det er i denne fase, man begynder at forberede sig på livet efter arbejdsmarkedet. Her bliver forventningerne til den økonomiske side af pensionisttilværelsen afstemt, så medlemmerne kan se frem til en god og tryg tilværelse, når vækkeuret ikke længere ringer på et bestemt tidspunkt. Jo tættere på pensionering, jo mere fokus på det økonomiske, men effekterne af eventuelle ændringer bliver større, jo før de foretages. Hvorfor skal jeg i denne fase i kontakt med pensionskassen? For at få rådgivning om, hvordan man sammen med pensionskassen bedst muligt kan tilrettelægge pensionsordningen, så den matcher ønsker og behov. Det kan være, at der ikke er behov for at foretage sig noget, men det kan også være, at der er behov for nogle justeringer. Rådgivningen skal sikre, at man ikke behøver at tænke mere på pensionsordningen de næste mange år. Også her rådgiver pensionskassen om, hvornår det er tid til at tale pension igen. Rådgivningen fokuserer blandt andet på, hvordan de tanker, den enkelte gør sig om det gode liv som pensionist, får den bedst mulige start. Død Vi tager hånd om dine efterladte Ægtefællepension Børnepension Sum og opsparing Arbejdsliv Vi dækker dig fra første dag Basisdækninger er standard Fleksible dækninger er valgfri Flere muligheder ved arbejdsløshed og orlov Pensionistliv Frihed til at leve livet hele livet Delpension Alderssum Pension Seniorerne Her står medlemmerne umiddelbart foran pensioneringen. Det er nu, at overgangen til tilværelsen som pensionist for alvor bliver relevant, og det kan der være gode grunde til at tale med pen - sionskassen om. I denne fase handler det mindre om økonomien, da der er styr på den, men måske mere om den mentale omstilling, den enkelte skal igennem. Hvorfor skal jeg i denne fase i kontakt med pensionskassen? Fordi vi har stor erfaring med at rådgive vores medlemmer om denne fase af livet, som kan være udfordrende for nogle. Vi tilbyder bl.a. seniormøder, hvor en psykolog med speciale i denne problemstilling fortæller og giver gode råd.

20 Afsender: MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen Gentofte Fakta om kr. investeret i 2010 blev til 158,2 kr. Indbetalingerne steg 6,4 pct. Investeringsafkastet blev 10,2 pct. Tjek dine pensionstal på Min Pension Hvert medlem ejede i gennemsnit kr. af aktiverne. Der var medlemmer. Medlemmerne fik en forrentning på 5 pct. før skat. Der kom nye medlemmer. Kom til generalforsamling den 16. april 2015 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, 2820 Gentofte, CVR-nr.: telefon , fax , Åbningstider: mandag-torsdag 9-16 og fredag Layout: Foto: Thomas Busk; Colourbox Tryk: Grafisk Rådgivning ApS

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Din pension. Generalforsamling. Ved en skillevej. Unipension stopper - MP fortsætter. Den gode medlemsoplevelse

Din pension. Generalforsamling. Ved en skillevej. Unipension stopper - MP fortsætter. Den gode medlemsoplevelse Din pension 2015 Generalforsamling 2016 Se indlæg Ved en skillevej Side 2 Unipension stopper - MP fortsætter Side 4 Den gode medlemsoplevelse Side 8 Unipension blandt de bedste til ansvarlige investeringer

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt. Side 2. I top med ansvarlige investeringer Side 6

Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt. Side 2. I top med ansvarlige investeringer Side 6 December 2015 Selvstændig: Jeg har besluttet mig for, at pension er vigtigt Side 2 I top med ansvarlige investeringer Side 6 Udsigten til pension skal være realistisk Side 7 Opsparing for enhver pris?

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Juni 2015 Generalforsamling 2015 Side 6 Du er i centrum Side 2 Pensionskassen analyserer investeringer i fossile brændsler Side 8 Moderne renter Side 12 2 Medlems nyt 1 2015 Du er i centrum Brugerinddragelse

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet December 2010 MEDLEMSNYT Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet 02 06 08 Tjek dine pensionstal på Min pension Bedre dækninger i gruppeforsikringerne Kontorente og bonus i 2011 Arkitekternes

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Overbygningskursus for delegerede i PKA. Den 25. oktober 2017, Medlemsdirektør Tomas Frydenberg

Overbygningskursus for delegerede i PKA. Den 25. oktober 2017, Medlemsdirektør Tomas Frydenberg Overbygningskursus for delegerede i PKA Den 25. oktober 2017, Medlemsdirektør Tomas Frydenberg Dagens temaer - Medlemmerne får det bedste En solid økonomi, Danmarks stærkeste gennemsnitsrenteprodukt og

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start Til virksomheder betjent af en pensionsmægler Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Det går godt for vores pensionskasse. I 2010 præsterede vi igen ét af markedets bedste investeringsafkast, vores medlemmer har fået én af

Læs mere

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere