Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84

2 Leder INDHOLD Side 4: Ambulancemestre Side 5: Sygeplejersker på amb. Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Side 6: De faglige klubber Side 8: Brandseminar i Norge Midten: De Grå Sider Traditionen tro er foråret en travl tid for vores klubber. Det er perioden hvor der afholdes generalforsamlinger i klubberne, og det er tiden, hvor der afholdes generalforsamling i organisationen. Efter af have været konstitueret gennem snart et halvt år, har jeg fået et dybere indblik i, hvilke arbejdsopgaver, der ligger i organisationen, og det er meget forskelligt fra klubarbejdet. Side 13: Studietur til Stockholm Side 14: Brandmænd i form Side 18: Mindeord Side 19: BI-nyt Uanset hvor man sidder i denne tillidsvalgte struktur, så er det for mig utroligt vigtigt, at medlemmerne engang imellem kommer ud og bakker op om de tillidsvalgte kolleger, som på egne vegne varetager en masse arbejde, for at man kan være ansat på en god arbejdsplads. Jeg er sikker på, at resultaterne, som opnås, vil kunne diskuteres, og heldigvis for det. Min opfordring til jer skal lyde, at såfremt I mener noget med de stemmer, I har givet til dem, som varetager jeres forhold på arbejdspladsen, så regner jeg sandelig også med, at I møder op på såvel klubber som B.O. s generalforsamling i stort antal. Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé formand for Brandfolkenes Organisation Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 17 nr. 1 /februar 2006 / Forsidefoto: Eksplotionsagtig brand på Strandmarksvej i Hvidovre d Påsat med brandbare væsker, butiksruder blæst ud af trykket Slukket med B/C-udlægning

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen: Ansættelser: Den 01. januar er følgende ansatte som reddere: 581 Brian Bruun Knudsen 586 Henrik Damgaard 600 Jens Olaf Jørgensen 634 Kristian Vejleskov 642 Kaspar Andreas Devantie 644 Jakob Åkjær Som brandmænd er følgende ansat pr. 01. januar: 576 Kim Larsen 645 Kim Christensen Den 01. februar er der indgået uddannelsesaftale som redderelver med: 628 Silas Philip Tafdrup(tidl. STT-assistent 654 Daniel Kim Hansen 656 Kevin Skrøder 657 Michael Bruse Mathiesen 658 Martin Rasmussen Frederiksberg Brandvæsen Ansættelser Følgende er ansat som ambulancefolk pr. 01. januar Thomas Emil Hammerum 5131 Dan Hougaard Jensen 5132 Lars Augsburg 5134 Ronni Rylander Karlsson 5133 Martin Jakobsen 5135 Chris Garfort 5136 Brian Jakobsen Taksigelser: En stor tak til alle som mødte frem på mit 25- års jubilæum, og var med til at gøre det til en uforglemmelig dag. Med venlig hilsen Bo A. Jensen Den 31. januar blev følgende redderelver færdigudlærte og ansættes som reddere pr. 01. februar: 612 Martin H. Glentvor 613 Jeppe Thisted 614 Carsten U. Strømmen 615 Jonas Erik Brygger 616 Theis Dideriksen 618 Kristian Stefansen 619 Tim Larsen 621 Marcus N. Børling Afgange: 107 redder Bjørn Steen Andersen er afgået med virkning pr. 31. januar redder Thomas Søndergaard er afgået med virkning pr. 14. januar brandmand Ronni Rylander Karlsson er afgået med udgangen af december brandmand Dan Hougaard Jensen er afgået med udgangen af december brandmand Rasmus Kongsted Haugaard er afgået med udgangen af december Tak til Københavns Brandvæsen for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Mvh 249 Mogens Lund (Kærnebideren) En stor tak til Seniorklubben samt Sportsfiskerklubben, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Mvh Torben Seibak, Frb. Dødsfald. Pensioneret overbrandmester 250 Karl Robert Jensen er afgået ved døden den 22. november Pensioneret brandmande 3203 Carlo Knudsen er afgået ved døden den 01. januar Hjertlig tak for venlig deltagelse ved Kurt s begravelse. Med venlig hilsen Henny Nielsen

4 FRA OPERATIV TIL ADMINISTRATIV Endelig kommer der ambulancemestre i Københavns Brandvæsen, og det er da også på høje tid, at vi får styrket de områder i ambulancetjenesten, som har haltet gevaldigt i årevis, - såsom reparationer af køretøjer, introduktion af nyt materiel, koordineret og målrettet kontakt til ambulanceledelsen, brug af 112-beredskabet til planlagte sygetransporter og mange andre dagligdags problemer, som ambulancemandskabet bliver udsat for til skade for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. For ikke at tale om det groteske i, at en redderelev skal evalueres af en brandmester, som trods seriøsitet og engagement ikke har rørt en ambulance i mange år. Alle disse og mange andre små og store problemer bliver det dejligt at få løst af de nye ambulancemestre. MEN 4 ambulancemestre til at dække 10 akutambulancer på 4 roder giver i alt 20 ambulancemænd per ambulancemester at holde styr på, og med den ene døgnvagt, de skal forrette om ugen, giver det 2,6 døgnvagt per år med hver af de faste døgnmandskab, og så er her hverken medregnet erstatningsmandskab, sttmandskab eller redderelever. Ferie, fridage og andet er heller ikke indregnet her, så man kunne frygte, at tallet nærmere er 1-1,5 døgnvagt per mand per år. Så er det, man spørger sig selv, hvor med tiden ambulancemesterens grundlag bliver af, når de både skal fungere som vejledere for reddereleverne, afholde MUSamtaler samt udfærdige personalebedømmelser for ambulancemandskabet ud over alle de andre opgaver, de skal løse (læs Korpsbefaling nr. 54/2005 og tillæg for do.). I stillingsbeskrivelsen til ambulancemester (tillægget til Kbf. 54/2005) får man den fornemmelse, at det må være ledelsen alene, som har siddet omkring det runde bord, da disse stillinger skulle strikkes sammen. Ganske vist har BKK godkendt oplægget, men de burde nok have været inviteret med ved bordet så ville de virkelig have levet op til egne visioner om samarbejde og troværdighed. Med en 37-timers-arbejdsuge for ambulancemestrene, hvorfra der skal trækkes en 24-timers-vagt, altså 20 timer, står der 17 timer tilbage per mester per uge, som umiddelbart rykkes fra den operative styrke til den administrative del. I alt for de 4 mestre 68 timer om ugen, svarende til omtrent 2 fuldtidsstillinger. Har vi igen oplevet topstyring, eller har BKK sovet i timen? Skulle det ende med 2 nye ansættelser, glæder jeg mig til at byde de nye kollegaer velkomne i brandvæsnet. Vi har brug for jer! Det er naturligt og nødvendigt med en brandmester på alle ildløshold, og med tiden ville det være dejligt, hvis det blev lige så naturligt at se en ambulancemester på alle roder på alle stationer. Mit håb og min tillid til vores kommende ambulancemestre er dog, at de bliver så tilpas selvstændige, at de forholder sig til den virkelige verden i den operative ambulancetjeneste, og at de samtidig er tilstrækkeligt motiverende til, at de er i stand til at få ledelsens budskaber solgt til os ambulancefolk på en ordentlig og værdig måde ikke med pisk og trusler, som vi ofte oplever. Sammen skal vi til stadighed højne professionaliteten og moralen i ambulancetjenesten. Velkommen og held og lykke til vores kommende ambulancemestre. Tommy Kjær Vores Socialrådgiver Lone Thomsen har valgt at opsige sin stilling pr. 31/ hos os. Årsagen til dette er, at Lone s arbejdspres fra Kommunal side er steget så meget, at hun desværre var nødsaget til at prioritere dette i forhold til sin stilling hos os. Vi har i den forbindelse fået en aftale med Forbundet om at videre føre de verserende sager. Nye sager optages af konst.formand Jesper Broneé som i samråd med Forbundet. Søren Tipsmark

5 REGIONSDANNELSE IFØLGE DSR For nylig nedsatte Sundhedsstyrelsen et udvalg til vurdering af den akut medicinske indsats efter regionsdannelsen. Sundhedsstyrelsen valgte ikke at invitere repræsentanter med fra hverken 3F eller FOA. Derimod blev DSR (Dansk Sygepleje Råd) inviteret. Der foreligger i dag en rapport med konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Efterfølgende har DSR taget initiativ til et debatoplæg. Oplægget indeholder et udspil til en styrkelse af det totale akutte beredskab, fra 112 opkald til indlæggelse. Jeg har pillet en lille del af punkterne, som ville berøre vores arbejdsflade, ud fra oplægget. Alarmcentralerne betjenes af sygeplejersker. Anæstesi sygeplejersker uddannes PHTLS, og indgår i ambulanceberedskabet. Ambulancerne bemandes efter tilfældets sværhedsgrad. De alvorligste tilfælde hvor bevidsthed, åndedræt og kredsløb er svært påvirket bemandes med læge og anæstesi sygeplejerske. Tilfælde hvor bevidsthed, åndedræt og kredsløb er påvirket eller truet, skal bemandes med anæstesi sygeplejersker, med lægefaglig backup. Og endelig de tilfælde hvor bevidsthed, åndedræt og kredsløb ikke er truet, skal håndteres af det almindelige ambulance beredskab. Der etableres lægehelikoptere på de 4 traumecentre i landet, anæstesi sygeplejersker skal assistere lægen ved transport. Henteordninger fra mindre sygehuse til special sygehuse af kritisk syge patienter, bemandes med anæstesi eller intensiv sygeplejersker samt anæstesi læge. Fortsættes på»de Grå Sider«INDKALDELSE til generalforsamling i pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab (CVR-nr ). pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafiksel- skab afholder i henhold til vedtægtens 5 ordinær generalforsamling tirsdag den kl på Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter, er, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsingee Dagsordenen er i henhold til vedtægtenstens 8 følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 4. Eventuel ændring af "Retningslinjer for investeringer nger i danske og uden- landske selskaber" 5. Eventuelt skift af kriterie ved tildeling af invalidepension fra erhvervsevne- tabskriteriet til arbejdsevnekriteriet 6. Valg af statsautoriseret revision 7. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling Materiale samt adgangskort udsendes til samtlige delegerede senest 14 dage før generalforsamlingen. eralforsamlingen. I henhold til vedtægtens 12, stk. 1 des generalforsamlingen fælles med års- mødet i forbrugergruppen i Trafikfunktio- nærernes Pensionsordning ning i Pen-Sam Liv afhol- forsikringsaktieselskab. Forbrugergruppemedlemmer og medlemmer mmer i pensionsordningen, som ikke samtidig er medlem af pensionskassen, har ret til at møde på generalforsamlingen. Medlemmet emmet skal rettidigt have anmeldt sin deltagelse i årsmødet. Samtidig afholder forbrugergruppen i Trafikfunktionærernes Pensionsordning i Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab årsmøde. Udover de i forretningsordenen fastsatte punkter, vil følgende blive behandlet: Eventuel ændring af "Retningslinjer for investeringer i danske og udenlandske selskaber" Eventuelt skift af kriterie ved tildeling af invalidepension fra erhvervsevnetabskriteriet til arbejdsevnekriteriet Eventuelle forbedringer af sum ved kritisk sygdom Indførelse af automatisk regulering af gruppeforsikringssummernepeforsikringssummerne Valg af forbrugergruppeledelse Materiale samt adgangskort udsendes til samtlige forbrugergruppemedlemmer senest 10 arbejdsdage før årsmødet. I henhold til forretningsordenens 2, stk. 5 4 afholdes årsmødet fælles med generalforsamlingen i pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab. Delegerede og medlemmer af pensionskassen, n, som ikke samtidig er medlemmer i pensionsordningen, har ret til at møde på årsmødet. Medlemmet skal rettidigt have anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen. Opmærksomheden henledes på, at med- lemmer, som ønsker at deltage i møderne, skal rekvirere adgangskort senest 5 dage før, dvs. den , 06, ved henvendelse til Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab, ingsaktieselskab, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, tlf Mødedeltagere vil få tilsendt materiale til møderne.

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Per Keldsen 5057 Telefon Intet nyt fra BFK Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Telefon Historisk stort fremmøde ved årets generalforsamling i GBK Der blev kampvalg til både kasserer og næstformandsposterne. Ny næstformand blev: Michael Brandt Ny kasserer blev tidl. formand: Tommy Victor Jørgensen Tillykke med valgene Brandfolkenes klub København BKK Formand: Gert Lindhart 234 Telefon Fælledvejs Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Intet nyt fra BKK Brandmandskluben Søllerød / Hørsholm BSH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Den nye brandstation i Hørsholm forventes færdig sidst i ferbuar. Mere om åbningen i næste nummer af Brandmanden. Husk generalforsamling sidste uge i marts (dato udsendes senere) på Søllerød Brandstation.

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Præsentation til fagbladet: Klubben for faste Brandmænd, Tårnby Brandvæsen Tårnby Brandvæsen er et kombineret fast- og deltidsbrandvæsen. Der er 4 deltidsvagthold a 7 mand, 4 døgnvagtsroder a 2 mand, 8 mand på dagvagt og en enkelt ansat som teknisk servicemedarbejder (den berømte P-vagt!). Brandvæsnet er efterhånden godt kørende med en ny station centralt i Tårnby og en yderst moderne vognpark. Læs resten på»de grå sider«den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Intet nyt fra Thule Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Generalforsamling Tid: den 3/3 kl Sted: Hjemmeværnsgården, Sognevej 32, Brøndby Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 BRANDSEMINAR I NORGE Af Keld A. Jakobsen Pensioneret overbrandmester Finn Olsen og jeg var inviteret til Norge til det norske fagblad Brannmandens årlige seminar. Den første dag Dagens første oplæg var fra det Norske DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Dette direktorat er det, vi i Danmark kender som Beredskabsstyrelsen. Oplægget gik ud på, hvordan man i fremtiden vil påvirke de norske brand- og redningstjenester. Specielt gik det ud på, hvilke mål og visioner der er for brandvæsnerne og befolkningen i Norge. Visionerne fra direktoratet er, at man skal forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hændelser og være medvirkende til at bevare et godt beredskab til håndtering af kriser, herunder at skabe kontakter til andre aktører inden for det Norske HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). En anden af deres visioner er at udbygge deres radionet til alle aktører på et skadested. Og desuden skal deres alarmnummer være bedre, og så kun ét nummer til alle nødstedte. Et andet område, der satses på, er at være mere beredt på, hvilke scenarier der kan opstå, og at være trænet til at håndtere større ulykker. Forventningerne til brandvæsnerne fra DSB er, at de skal være mere med i kommunernes beredskabsarbejde og styrke arbejdet med håndtering af komplicerede skadesteder. Barents Rescue Det næste oplæg var om erfaringerne, som var kommet efter den største øvelse afholdt i nyere tid. Selve øvelsen blev lavet i fuld skala. Grunden til at lave en øvelse som denne er, at der er mange skibe, der krydser Nordpolen. Denne redningsøvelse var planlagt til afholdelse i Barentshavet, i det nordligste Norges skærgårde. Scenariet tog udgangspunkt i, at et passagerskib kolliderede med et tankskib på åbent vand. Den skulle samtidig være et led i terrorberedskabet. For at besværliggøre øvelsen for brandvæsnerne skete der i samme tidsrum et flystyrt på land. For at øvelsen skulle fungere, var et samarbejde nødvendigt mellem Finland, Rusland, Norge, Sverige og Danmark. Til øvelsen blev der brugt mand, 18 helikoptere, 5 redningsfly, diverse skibe, inklusive kystvagten, og ambassade- og mediefolk. Målet med øvelsen var at træne RITS-personale (Rednings Indsats Til Søs). I Norge er brandvæsnerne forpligtiget til at have specielt uddannet mandskab til sø-redning. Målet var også at afprøve det nationale og internationale samarbejde. Planlægningen af øvelsen havde en meget stor sikkerhedsfaktor, da der ikke måtte være nogen tilskadekomster eller nogen tæt på -ulykker. Til dette var der folk om bord på skibene til udelukkende at kontrollere, at der ikke skete noget. Alt i alt var der tale om en meget vellykket øvelse, som forløb uden uheld, og den gav aktørerne en meget stor oplevelse og en hel del træning. En beskrivelse af selve øvelsen vil jeg vende tilbage med i et senere nummer. Brandmandsuddannelsen Der har igennem de senere år været rejst kritik af den norske uddannelse af brandfolk. En del af kritikken har gået på for meget teori og for lidt praktik. En anden kritik er for lidt samarbejde om det videnskabelige og undervisnings-materialet. En helt anden sag er, at der ikke findes nogen forskrifter, som sikrer en grundoplæring af deltidsfolk. De norske brandfolk står over for mange nye tiltag, som de ikke bliver trænet i. De mener, at der skal en bedre uddannelse til, som kan give dem større indsigt i fremtidige opgaver. Deres forslag til direktoratet er, at man laver en ensartet uddannelse, som den er i dag. Det skal blot være på højskole med en bachelorgrad. Samtidig skal skolen flyttes derhen, hvor der er flest ansatte. Direktoratet er selv klar over, at uddannelsen skal gøres bedre, og har været lydhør over for kritikken. Direktoratet har på baggrund af kritikken sat sig et mål om at forbedre uddannelsen. Den nye uddannelse bliver sammensat, så den står mål med de mange nye og større krav, der er til brandvæsnerne. Efter indlæggene var der paneldebat med spørgsmål fra deltagerne i salen. Radionet Der har i en årrække været talt meget om, at der i Norge skulle være et centralt nødnet, således at alle aktører på et skadested kunne kommunikere med hinanden. Nødnettet er baseret på Tetra-systemet, således at det ikke kun er tiltænkt brand, politi og ambulancer men også kystvagten, elværkerne og togdriften. Fordelen skulle være, at det kan gå på telefonnettet, GSM-nettet, dataoverføring og internettet. Alt i alt skulle de nye nødnet være et fælles net i Norge. Vejen frem til det endelige resultat har været lang. Projektet har været igennem fem regeringer, en reform på deres helseområde, en reform på politiområdet, og så har brandvæsnerne i perioden været flyttet mellem tre departemen-

9 BRANDSEMINAR I NORGE ter. Hele projektet anslås at koste den norske regering 3,6 milliarder norske kroner. Man regner med, at der i 2009 er sket en total udbygning af Nødnettet, så hele Norge er dækket af dette radiosystem. Hvis nogle vil se mere om det norske nødnet, kan man kigge på Internationale indsatser Her var der et oplæg fra den svenske organisation SRSA (Swedish Rescue Services Agency), som er en international enhed til indsatser i hele verden. Oplægget var en gennemgang af de erfaringer, der er kommet fra deres indsatser i blandt andet Armenien, Bosnien og Tyrkiet. Erfaringerne bygger på indsatser helt tilbage fra 1988 og er udelukkende af humanitær karakter. Det er ud fra disse erfaringer, at der er opbygget et færdigpakket sæt værktøj og andre fornødenheder, således at et fly kan pakkes og sendes af sted med personel om bord inden for 24 timer. Hele denne opbygning er sket med samarbejdspartnere lige fra EU til United Nations og mange andre hjælpeorganisationer. Det har et budget på ca millioner euro, hvoraf de ca. 5 millioner er for at være i beredskab. Der er mellem 15 og 25 operationer om året, og til disse operationer er der mellem 35 og 350 personer involveret. Anden dag startede blødt op efter aftenens middag med et tilbageblik i de norske brandvæsners historie. Lovgivningen om brandslukning tog sin spæde start i 1200-tallet. Her var det de store handelsbyer med tæt byggeri, der gav de store brande i byerne. Flere gange i og 1300-tallet var der flere byer, der blev jævnet af brande, og som følge deraf blev der op- startet brandkorps i handelsbyerne. Det var dog først i /1700-tallet, at der blev nedfældet de første lovord om bygningsmåder og forsikringer i forbindelse med brande. I den forbindelse blev der også foretaget byregulering, som skulle gøre, at der kom større afstande mellem bydelene. Her blev der også lovgivet om, at der skulle etableres vandforsyning i byerne, så der var let adgang til slukningsmidler. I 1900-tallet blev det pålagt kommunerne at brandsikre kulturhistoriske bygninger med varslings- og overrislingsalarmer. Siden hen er der foretaget meget forskning på det brandmæssige område, da mange huse i Norge er bygget af træ. Fortsættes side 12 9 Michael fra København Side 9

10 »DE GRÅ Fortsat fra side 5 Fra mit synspunkt er der mange problemstillinger ved disse forslag. Alle, der har præhospital erfaring, ved hvor svært, eller nærmest umuligt det er, effektivt at vurdere et sygdomstilfælde ved et 112 opkald. Mange kørsel 1 er der ingen ting på, og en del kørsel 2 viser sig at være alvorligere tilfælde end først antaget. Derfor ville det være uhensigtsmæssigt, at skulle vælge mellem 3 beredskaber, i stedet for at en vogn kan klare alle tilfælde. Hvorfor uddanne sygeplejesker i PHTLS, når vi har ambulancebehandlere niv.2, der er uddannet. Niv. 2 behandlere har ligeledes et kendskab til hospitalsvæsenet, da disse er i praktik på hospitaler. Hvis niv.2 behandleren har den nye redder uddannelse, er kendskabet til hospitalsvæsenet endnu mere dybdegående. I paramediciner uddannelsen, som er en realitet i dag, indgår håndtering af kritisk syge patienter, ved transport og overflytninger. Så hvorfor bruge dyre anæstesi sygeplejersker til det, når man har en billigere løsning i paramedicinerne, da disse også ville kunne bruges i det normale ambulanceberedskab, hvorved patienterne ville få en endnu bedre akut behandling. Til sidst mener jeg ikke det er holdbart at foreslå så radikale ændringer af det akutte beredskab, når den nye ambulancebekendtgørelse endnu ikke er fuldt effektueret. Ligeledes er alarmcentralerne også under omstrukturering, og resultatet af det må man også afvente, førend man kan tillade sig at påbegynde en ny struktur. Der arbejdes i øjeblikket på en kommentar til Sundhedsstyrelsen, fra de faglige organisationers side. Sagen vil i den kommende tid blive fulgt nøje. Just Kielberg Faglig sekretær Ambulanceområdet FOA FRI Jeg håbe stolte af afgørelse Med den de aftaler, kæmpet fo Det er helle beskæftigel Jo mere spli presse. Så n lovforslag fra ikke. Husk det nu: S Tommy 507 KØBENHAVN Når og hvis der kommer et totalt rygeforbud, ville det være dejligt at se ledelsen komme med tilbud om gratis rygeafvænningsprodukter (tyggegummi, sugetabletter og andet), som mange andre store og driftige virksomheder gør i dette land. Så kan vi få endnu flere ud af et misbrug. Vi har allerede et velfungerende kollegastøttenetværk, og jeg er sikker på, at de kollegaer vil træde i karakter og administrere en sådan ordning. Tommy 507 KØBENHAVN Korpslægen burde nok bruge sine undervisningstimer på vedligeholdelseskurserne til at undervise og højne vores viden der, hvor han så åbenlyst mener, vi er dårlige, og lade vores dygtige og kompetente ambulanceinstruktører tage sig af ambulancejournaler og lignende. Der må da være noget, vi er gode til, men det skal vi nok bare ikke vide. Hr. korpslæge, vis os hellere, om du har visioner for ambulancetjenesten, i stedet for at vise den arrogante og nedladende side den er ikke særlig konstruktiv, og med den når vi ingen vegne. Anonym

11 ammenhold gør stærk. SIDER«HUSK BO-generalforsamling den 14/3 Markmandsgade 9-11 Fortsat fra side 7 Klubben for faste Brandmænd blev oprettet i 1967 og har i dag en bestyrelse på 5 mand: formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal bestå af folk fra såvel døgn- som dagvagt. E FAGFORENINGER r, at den Kristelige Fagforening og DFF er sig selv med menneskerettighedsdomstolens om tvangsmedlemskab og eksklusivaftaler. i hånden kan de fortsætte med at nasse på rigtige fagforeninger op gennem tiden har r. r ikke nogen overraskelse, at sesministeren fra V klapper i hænderne. d i arbejderklassen, jo nemmere er de at u kan vi sikkert snart se et undertrykkende V i det frie valgs navn, men den køber vi 2005 har været et forholdsvis stille år, hvad arbejdet i klubben angår. Der har ikke været de store skærmydsler at slås med. Kommunesammenlægningerne er vi gået fri af, trods truslen om at skulle lægges sammen med Dragør Kommune. I Tårnby kører vi i modsætning til mange andre steder fortsat med 8 mand på et slukningstog. Vi skal nu i løbet af 2006 i gang med den risikobaserede dimensioneringsplanlægning, og så bliver det spændende at se, hvad det kan medføre. Jan Jørgensen klubformand»de Grå Sider«er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, både positivt og negativt. Spørgsmål til BO eller din faglige klub. Sjove historier fra din station. Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde. Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID. Ring eller mail til mig. Redaktøren 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 BRANDSEMINAR I NORGE Fortsat fra side 9 Sikkerhed ved røgdykning Her var det brandchef for Norrköpings Brannförsvar i Sverige, der fortalte, hvilke tiltag der blev foretaget, efter at de havde mistet en brandmand under en indsats. Først lidt om indsatsen, som var en diskoteksbrand uden gæster. Arealet på diskoteket var 450 m 2, og der havde været en mindre brand dagen før i samme lokaler. Til branden var der indsat to angrebsslanger, en fra hver side af bygningen. I lighed med i Danmark foretager svenske brandfolk også indvendig slukning. På grund af varmestråling måtte to af røgdykkerne trække sig tilbage, og i den forbindelse ville røgdykkerlederen hjælpe de to indsatte røgdykkere. Her skete der en forvirring, og den første mand på slangen fór formentlig vild i bygningen, og nummer to på slangen troede, at røgdykkerlederen var hans makker. Først da han er ude, finder han ud af, at der mangler en; men da er strålevarmen så kraftig, at de ikke kan komme den nødstedte røgdykker til undsætning. Obduktionen af brandmanden viste ingen tydelige tegn på forbrændinger, idet det kunne konstateres, at beklædning og maske sad korrekt. Der var heller ingen tegn på sygdom. Dødsårsagen var varmeskader eller en overophedning af kroppen. Efter ulykken blev der fortaget en gennemgang fra det svenske arbejdstilsyn, som gav brandvæsnet påbud om at gøre nogle tiltag i forbindelse med rutiner og øvelser. Det blev dem pålagt at øve redning af nødstedt røgdykker og ændre på, hvorledes man risikovurderer en brand. Det har afstedkommet, at man vurderer røgdykningsindsatserne i tre grupper, og om det er nødvendigt at foretage indvendig slukning. Ulykken gav også nogle tanker om, hvordan man håndterer noget så alvorligt, både over for familien, og ikke mindst hvorledes kollegaerne kommer videre i deres hverdag. Der blev efterfølgende oprettet en mindefond for den døde brandmand, som har til formål at hjælpe brandmænd, der kommer i samme situation. IUA Dagens sidste oplæg var om IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning), som er en sammenslutning på tværs af kommune- og landegrænser. Her var der en gennemgang af lovstoffet og om de aftaler, der er i øjeblikket. IUA tager sig af planlægning af forureningsopgaver på land og til vands. De var indblandet i oprydningen efter tankskibet Rocknes, der kæntrede i skærgården ved Bergen for et par år siden. Ved gennemgangen blev der lagt op til, at der var nye tiltag på vej, og man skulle se på, hvilke mandskaber der skulle udføre forureningsarbejdet. Ved arbejde med forureningsopgaver er det indtægtsgivende virksomhed, og det er op til de enkelte aktører at give tilbud på opgaver, som er af forureningskarakter. Det var et godt seminar; for at dømme efter de norske brandmænds udsagn er vi stort set lige langt på rigtig mange områder og har de samme problemer at slås med. Der er her basis for, at vi samlet kan arbejde videre med arbejdsmiljøproblemer, eventuelt på europæisk niveau. Under hele seminaret var der udstilling fra diverse firmaer, der har med brandvæsner at gøre. Keld A. Jacobsen Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

13 tudietursrapport Stockholm STUDIETUR TIL STOCKHOLM VEUD Af: 612 Martin,613 Jeppe,614 Carsten,615 Jonas,616 Theis,618 Kristian,619 Tim og 621 Marcus En dag med AISAB Man kunne umiddelbart godt få det indtryk, at Danmark halter et stykke bag efter svenskerne, på alle områder inden for brand og redning. Det erfarede vi, da vi tirsdag morgen gæstede det svenske ambulanceselskab AISAB. Den mest markante forskel, er sammensætning af mandskab på ambulancerne. Efter 1. februar i år, har man i Sverige valgt at blande faggrupper blandt de svenske ambulancefolk, således at der kører en sjukvårdere (ambulanceassistent) og en sjuksköterskor (sygeplejerske) på hver bil. Det betyder, at sygeplejersken på bilen har det behandlingsmæssige ansvar for patienten, og assistenten hjælper til og fungerer som chauffør. Denne sammensætning har medført, at de medicinske kompetencer er højnet. Der forefindes således en lang række intravenøs medicin til behandling af kritiske hjerte og lungepatienter, samt allergiske reaktioner. Desuden rådes der også over morfika i forskellige styrker, til effektiv smertedækning af patienterne. I Sverige har man delt liggende sygetransport og akut ambulancekørsel op. Dvs. ambulancefolkene kun kører det der kører ture ringet ind over SOScentralen (alarmcentralen). Ligesom i Danmark, deler svenskerne turene op i tre kategorier: Alarm, kørsel 2 og transport. De svenske ambulancefolk er ligesom de danske, uddannet efter principper under PHTLS. Det vakte derfor en del undren hos os, at de ikke bruger spineboard til immobilisering af traumepatienter. I stedet bruger de scoopbåren. Det var lykkedes klassen, at få en aftale i stand, så vi alle kunne komme ud og kører med nogle timer som 3. mand. I den forbindelse var vi overhovedet ikke kede af, at man har valgt at bemande bilerne med sygeplejersker. Mange af sygeplejerkerne var nogle pæne små nips. Nu kunne man sagtens forestille sig, at det kunne give problemer i forhold til håndtering af patienterne, men det virkede overhovedet ikke til at være noget problem. Særligt i et tilfælde, hvor både assistenten og sygeplejersken var to små piger, kunne man måske forestille sig, at der kunne opstå problemer i forhold til store overvægtige patienter. I AISAB har de valgt, at køre i små Mercedes Benz E300 ambulancer. De begrundede det med, at det var nemmere at komme frem med disse biler i byen. Generelt synes vi dog alle sammen, at der var for lidt plads i bårerummet. Det er også af samme årsag man for flere år siden gik væk fra denne type ambulancer i Danmark. Opbygningen og oppakningen minder meget om det vi kender fra Danmark. De svenske ambulancer har mulighed for at tage et diagnostisk EKG og sende det til en kardiolog, som så kan vurdere til hvilket Læs resten i næste nummer af Brandmanden 13

14 BRANDMÆND YDER DERES BEDSTE Foto: Kredsløbstesten på cykel Foto: Slag med 7,5 kg.mukkert Af: Kim Breum 373 Steffen Gebbel 244 I 1998 begyndte Københavns Brandvæsen at teste grupper af brandmænd, nemlig kredsløbsrøgdykkere, og der blev lagt et stort og seriøst arbejde i at finde frem til den rigtige test, hvor man bl.a. skelede til Sverige og England. Efter udarbejdelsen af testen blev den gennemgået og rettet til i samarbejde med Arbejdstilsynet. Denne test har siden dannet grundlag for den fysiske evaluering, vi kender i dag for brandmænd, dog i en lidt revideret form. Evalueringen er opdelt i 3 kategorier: Kredsløbsdelen Muskeldelen Funktionsdelen Kredsløbsdelen: Efter måling af højde, vægt og fedtprocent skal der cykles på kondicykel, hvor belastningen gradvist øges, indtil man ikke kan mere eller bliver stoppet af instruktøren. Muskeldelen: Består af 2 stationære øvelser: en rygøvelse, hvor kroppen holdes vandret i 60 sekunder, og en lårøvelse, hvor man sidder op af væggen i 60 sekunder. Samt 15 stk. mavebøjninger og 10 stk. armstrækninger. Funktionsdelen: Foregår udendørs iført branddragt, støvler, hjelm og fuld åndedrætsbeskyttelse. 100 m 2 stk. C-kurve med 3 C- slanger i hver kurv. 15 slag med 7,5 kg-mukkert. 15 m træk af 70 kg. Gang til 4. sal. Ophaling af 3 stk. C-slanger. I efteråret 2005 gennemførte Københavns Brandvæsen for første gang den fysiske evaluering for brandmænd. Vores oplevelse af brandmændene under evalueringen var særdeles positiv; der herskede en god ånd, og alle kørte på med krum hals og ydede deres bedste, hvor det var påkrævet, og mange blev grebet af konkurrencegenet. Også fedtprocent-måleren var genstand for stor morskab.

15 BRANDMÆND YDER DERES BEDSTE Foto: Ttæk af 70 kg. jernkæde Resultaterne af evalueringen er personlige og er ikke gemt, men det bliver interessant for den enkelte hvis han har gemt sit resultat at se, hvor han lander, når evalueringen løber af stablen igen i efteråret I år håber vi dog, at alle kommer til om formiddagen, så de kan få glæde af den sunde salatbar inde på redningsskolen efter endt evaluering. Gruppen af idrætsinstruktører har arbejdet seriøst med kollegaernes muligheder for at dyrke motion på vagten, og det har bl.a. ud over en markant bedre fysisk form betydet, at der er suppleret op med noget træningsudstyr, hvor det måtte mangle, og der vil sandsynligvis også komme mere udstyr med tiden og det er ledelsen positivt stemt over for, selv om det betyder en vis økonomisk håndsrækning. Foto: Gang med C-kurve Vores håb om fremtiden er, at alle grupper i brandvæsnet evalueres/testes, men det kræver til gengæld, at alle får mulighed for fysisk træning på vagten, og her tænkes specielt på vores travle ambulancefolk. Vi håber, at alle i brandvæsnet fortsætter den positive ånd, og at det gode samarbejde vil fortsætte. Vi står altid til jeres rådighed, så bare slå på tråden, hvis der er noget. God træning! Idrætsinstruktørerne 15

16 SENIORNYT Nu da julen og nytåret er vel overstået, og vi er på vej mod lysere tider, skulle alle medlemmer af Seniorklubben nu også have modtaget Brandfolkenes Organisations kalender for 2006 samt et kontingentindbetalingskort for foråret 2006 Onsdag den 7. december gentog vi succesen fra sidste år, idet vi i forbindelse med decembermødet arrangerede en mindre julefrokost. Det var igen en rigtig hyggelig afslutning på året, hvor 57 havde meldt deres deltagelse. Onsdag den 25. januar hvor det fra morgenstunden sneede kraftigt, var vi 13 ud af 16 tilmeldte, som trodsede vejr, vind og kulde og besøgte Københavns Rådhus. Vi blev modtaget af 2 pensionerede rådhusbetjente Kjeld Klysner og Oluf Hess, og de gav os en meget interessant rundvisning. Den startede med en tur ad trapperne op til udsigtsplatformen i rådhustårnet, hvor vi nød udsigten over det snedækkede København. Derefter gik turen ned ad trapperne igen og videre gennem rådhuset gange og sale, hvor vi under vejs blev indviet i husets meget interessante historie, dets funktion og finesser. Vi sluttede vores besøg med at se det nyrenoverede Jens Olsens verdensur. Kontingentsatserne for første halvår er: Almindeligt halvårs klubkontingent 175,00 kr. Halvårskontingent for enker 75,00 kr. Halvårskontingent for passi ve 75,00 kr. (Passive er de, der endnu ikke er pensionerede, men som gerne vil deltage og støtte klubben) Jeg skal beklage, at kalenderen først er blevet udsendt i januar måned, men det har vi i seniorklubbens bestyrelse ikke haft indflydelse på. Når nu kalenderen endelig er udsendt, så kan jeg meddele, at skovturen i år er planlagt til onsdag den 17. maj, og den går til Bromølle Kro. Kroen ligger på Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Når vi kommer lidt længere hen på foråret, vil der som sædvanlig blive udsendt program og indbetalingskort til turen, men husk allerede nu at notere datoen. De sidste mødedatoer i denne sæson er: Onsdag den 1. marts Onsdag den 19. april er sidste møde i foråret Rejsetilbud med Vanløse busserne i samarbejde FOA1s seniorklubber. Riva del Garda. Gå sommeren i møde ved Gardasøen fra den 4. til den 12. april 2006 I den nordlige del af søen ligger byen Riva med ca indbyggere. Herfra udgår skibene som besejler nr. 6 / december 2003 /

17 SENIORNYT Gardasøen bl.a. til Limone og Malcesena. Vi bor på Hotel Cervo, som ligger midt i dan gamle bydel tæt ved havnen. Her er pæne værelser med bad og toilet, elevator, god restaurant samt en skøn tagterrasse. Sven Præst formand Erik Christensen Næstfmd. Bent Wenneberg Kasserer Under opholdet er der tur til Venedig by night, sejltur på søen, besøg på det lokale marked samt vinsmagning hos den lokale bonde. Der overnattes på et hyggeligt gasthaus i Tyskland på såvel ud- som hjemturen. Prisen for denne 9 dages tur / 8 overnatninger med halvpension er 3,300 kr. pr. person i dobbeltværelse. 750 kr. for enkeltværelse. Inkl. sejlture og udflugter. Tilmelding kan ske til Kjeld Klysner på telefon Seniorklubbens generalforsamling blev afholdt den 7. februar. Der var 77 fremmødte og Ejgil Nielsen sørgede som dirigent for, at generalforsamlingen forløb i god ro og fordragelighed, og efter generalforsamlingen samledes man om et par stykker smørrebrød, en øl og en snaps. Generalforsamlingen vedtog at ændre gaven, der gives til de der har runde fødselsdage, fra at være et halvt års kontingentfrihed, til at fødselaren på dagen modtager en flaske vin af god kvalitet samt klubbens gratulationskort. Der valgtes ny suppleant, John Schultz Jørgensen ville gerne afgive suppleantposten i bestyrelsen, i stedet valgtes Erling Salhauge tidligere ansat i Gentofte. Herefter ser bestyrelsen således ud: Erling Salhauge Suppleant Bent Nielsen Palle Rosenvard 17

18 MINDEORD En ildsjæl, sportsmand af høj karakter og klasse, kollega og ven, Jørn Kristensen, Tårnby Brandvæsen, har forladt os brat. Jørn, du vil blive savnet som den trofaste sportskammerat i BI, alle så op til. Svømningen var din foretrukne gren mange trofæer og medaljer har du gennem tiden bragt hjem til glæde for både BI og dig selv. Måske var den største triumf World Police & Fire Games i Barcelona i 2003, hvor du på dit visitkort kunne tilføje verdensmester. Igennem 30 år udviklede vores venskab sig, og du vil blive savnet som en profil af høj karakter. Mange af mine kolleger, svømmekammerater og jeg vil også takke din kone Kirsten for de afsavn, hun har måttet give til træningsaftener, stævner og de mange rejser. Kirsten, uden dig havde afdelingen ikke været den samme. Til tonerne af Mr. Acker Bilk s Stranger on the Shore sagde mange farvel til Jørn på hans sidste rejse. Ære være dit minde. Brandmand 282, Erik Bergstrøm Svømmeafdelingen

19 Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på VH Henrik 834, BI-news redaktør NYT fra redaktøren Ergometerafdelingen GODT Nytår til alle VH Henrik 834 Vinter Regatta 1. afdeling. Så kom indendørs roningen endelig i gang. Det ser ud til at blive en succes. Der er kommet 17 skemaer tilbage med tid på 2000m. Der er rigtig mange flotte resultater, det lover godt for fremtiden. Som man ser, er det ikke altid den hurtigste tid, der får den bedste placering. Den korrigerede tid tager hensyn til køn, alder og vægt, så alle konkurrere på samme vilkår. Resultatliste 2000m: Læs det hele i BI-news nr. 144 O-løbsafdelingen KLUBMESTER 2006 KARL HOVGAARD Lørdag 5. nov. blev der afholdt Unionsmesterskab (UM) og Klubmesterskab i O-løbsafdelingen i Ravsholt skov i Nordsjælland. BI havde 5 tilmeldte, men et par afbud i sidste øjeblik gjorde at vi kun stillede op med 3 løbere. Det var Kim Lintrup, FRB. VCM. Karl Hovgaard og Michael 842. I UM fik dette lille hold en Læs det hele i BI-news nr. 144 WPFG 2007 Kun 13 måneder til Adelaide i Australien kalder på mange af BI s udøvere Vi glæder os alle 871 Per & 834 Henrik Cykelafdelingen Il Grande Dolomitti. Ny Alpetur med Aktiv Cykel Rejser. Aktiv Cykel Rejser præsenterer i uge 34 med udrejse lørdag d. 19. august og hjemrejse lørdag d. 26. august, en ny bjergudfordring (Il Grande Dolomitti). Turen går gennem nogle af Europas smukkeste Læs det hele i BI-news nr. 145 BI s Generalforsamling Onsdag d. 15. Marts 06 Kl BI s lokaler på st. Ø. Ergometerafdelingen Bronze ved Europamesterskaberne. I weekenden 3-4. december blev der afholdt Åbne Europamesterskaber i Gladsaxe Sportscenter, hvor 836 Erik Ahrenkiel og 181 John Busk stillede op på 2000m for BI. Vi havde aldrig deltaget i et officielt mesterskab før, så Venlig hilsen FU. Cykelafdelingen Hylderne er TOMME! Så kan Cykelklubbens lille Spanske Taverna Butik melde om tomme varehylder. På hylderne lå der indtil for 1 måned siden 40 dejlige friske pladser til årets Mallorca træningstur i april. Men efter i kort tid at have holdt åben i butikken, kan vi nu melde om alt udsolgt og lidt til. 45 pladser er solgt 19 Læs det hele i BI-news nr. 143 Vel mødt.. Læs det hele i BI-news nr. 145 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Nytårsnat i København Nytårsnat i København Lægerne kan også bære Færdsel i Børsgade Min bedstefar har 25 års jubilæum 25 år i Københavns Brandvæsen Set af fotograf Gert Jensen Branden i Hvidovre

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A En måned i Borås Det var splittede følelser, jeg stod med på Københavns hovedbanegård, den dag jeg skulle af sted. På den ene side skulle jeg forlade min kone og mit snart tre årige barn i en hel måned,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere