Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84

2 Leder INDHOLD Side 4: Ambulancemestre Side 5: Sygeplejersker på amb. Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Side 6: De faglige klubber Side 8: Brandseminar i Norge Midten: De Grå Sider Traditionen tro er foråret en travl tid for vores klubber. Det er perioden hvor der afholdes generalforsamlinger i klubberne, og det er tiden, hvor der afholdes generalforsamling i organisationen. Efter af have været konstitueret gennem snart et halvt år, har jeg fået et dybere indblik i, hvilke arbejdsopgaver, der ligger i organisationen, og det er meget forskelligt fra klubarbejdet. Side 13: Studietur til Stockholm Side 14: Brandmænd i form Side 18: Mindeord Side 19: BI-nyt Uanset hvor man sidder i denne tillidsvalgte struktur, så er det for mig utroligt vigtigt, at medlemmerne engang imellem kommer ud og bakker op om de tillidsvalgte kolleger, som på egne vegne varetager en masse arbejde, for at man kan være ansat på en god arbejdsplads. Jeg er sikker på, at resultaterne, som opnås, vil kunne diskuteres, og heldigvis for det. Min opfordring til jer skal lyde, at såfremt I mener noget med de stemmer, I har givet til dem, som varetager jeres forhold på arbejdspladsen, så regner jeg sandelig også med, at I møder op på såvel klubber som B.O. s generalforsamling i stort antal. Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé formand for Brandfolkenes Organisation Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 17 nr. 1 /februar 2006 / Forsidefoto: Eksplotionsagtig brand på Strandmarksvej i Hvidovre d Påsat med brandbare væsker, butiksruder blæst ud af trykket Slukket med B/C-udlægning

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen: Ansættelser: Den 01. januar er følgende ansatte som reddere: 581 Brian Bruun Knudsen 586 Henrik Damgaard 600 Jens Olaf Jørgensen 634 Kristian Vejleskov 642 Kaspar Andreas Devantie 644 Jakob Åkjær Som brandmænd er følgende ansat pr. 01. januar: 576 Kim Larsen 645 Kim Christensen Den 01. februar er der indgået uddannelsesaftale som redderelver med: 628 Silas Philip Tafdrup(tidl. STT-assistent 654 Daniel Kim Hansen 656 Kevin Skrøder 657 Michael Bruse Mathiesen 658 Martin Rasmussen Frederiksberg Brandvæsen Ansættelser Følgende er ansat som ambulancefolk pr. 01. januar Thomas Emil Hammerum 5131 Dan Hougaard Jensen 5132 Lars Augsburg 5134 Ronni Rylander Karlsson 5133 Martin Jakobsen 5135 Chris Garfort 5136 Brian Jakobsen Taksigelser: En stor tak til alle som mødte frem på mit 25- års jubilæum, og var med til at gøre det til en uforglemmelig dag. Med venlig hilsen Bo A. Jensen Den 31. januar blev følgende redderelver færdigudlærte og ansættes som reddere pr. 01. februar: 612 Martin H. Glentvor 613 Jeppe Thisted 614 Carsten U. Strømmen 615 Jonas Erik Brygger 616 Theis Dideriksen 618 Kristian Stefansen 619 Tim Larsen 621 Marcus N. Børling Afgange: 107 redder Bjørn Steen Andersen er afgået med virkning pr. 31. januar redder Thomas Søndergaard er afgået med virkning pr. 14. januar brandmand Ronni Rylander Karlsson er afgået med udgangen af december brandmand Dan Hougaard Jensen er afgået med udgangen af december brandmand Rasmus Kongsted Haugaard er afgået med udgangen af december Tak til Københavns Brandvæsen for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Mvh 249 Mogens Lund (Kærnebideren) En stor tak til Seniorklubben samt Sportsfiskerklubben, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Mvh Torben Seibak, Frb. Dødsfald. Pensioneret overbrandmester 250 Karl Robert Jensen er afgået ved døden den 22. november Pensioneret brandmande 3203 Carlo Knudsen er afgået ved døden den 01. januar Hjertlig tak for venlig deltagelse ved Kurt s begravelse. Med venlig hilsen Henny Nielsen

4 FRA OPERATIV TIL ADMINISTRATIV Endelig kommer der ambulancemestre i Københavns Brandvæsen, og det er da også på høje tid, at vi får styrket de områder i ambulancetjenesten, som har haltet gevaldigt i årevis, - såsom reparationer af køretøjer, introduktion af nyt materiel, koordineret og målrettet kontakt til ambulanceledelsen, brug af 112-beredskabet til planlagte sygetransporter og mange andre dagligdags problemer, som ambulancemandskabet bliver udsat for til skade for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. For ikke at tale om det groteske i, at en redderelev skal evalueres af en brandmester, som trods seriøsitet og engagement ikke har rørt en ambulance i mange år. Alle disse og mange andre små og store problemer bliver det dejligt at få løst af de nye ambulancemestre. MEN 4 ambulancemestre til at dække 10 akutambulancer på 4 roder giver i alt 20 ambulancemænd per ambulancemester at holde styr på, og med den ene døgnvagt, de skal forrette om ugen, giver det 2,6 døgnvagt per år med hver af de faste døgnmandskab, og så er her hverken medregnet erstatningsmandskab, sttmandskab eller redderelever. Ferie, fridage og andet er heller ikke indregnet her, så man kunne frygte, at tallet nærmere er 1-1,5 døgnvagt per mand per år. Så er det, man spørger sig selv, hvor med tiden ambulancemesterens grundlag bliver af, når de både skal fungere som vejledere for reddereleverne, afholde MUSamtaler samt udfærdige personalebedømmelser for ambulancemandskabet ud over alle de andre opgaver, de skal løse (læs Korpsbefaling nr. 54/2005 og tillæg for do.). I stillingsbeskrivelsen til ambulancemester (tillægget til Kbf. 54/2005) får man den fornemmelse, at det må være ledelsen alene, som har siddet omkring det runde bord, da disse stillinger skulle strikkes sammen. Ganske vist har BKK godkendt oplægget, men de burde nok have været inviteret med ved bordet så ville de virkelig have levet op til egne visioner om samarbejde og troværdighed. Med en 37-timers-arbejdsuge for ambulancemestrene, hvorfra der skal trækkes en 24-timers-vagt, altså 20 timer, står der 17 timer tilbage per mester per uge, som umiddelbart rykkes fra den operative styrke til den administrative del. I alt for de 4 mestre 68 timer om ugen, svarende til omtrent 2 fuldtidsstillinger. Har vi igen oplevet topstyring, eller har BKK sovet i timen? Skulle det ende med 2 nye ansættelser, glæder jeg mig til at byde de nye kollegaer velkomne i brandvæsnet. Vi har brug for jer! Det er naturligt og nødvendigt med en brandmester på alle ildløshold, og med tiden ville det være dejligt, hvis det blev lige så naturligt at se en ambulancemester på alle roder på alle stationer. Mit håb og min tillid til vores kommende ambulancemestre er dog, at de bliver så tilpas selvstændige, at de forholder sig til den virkelige verden i den operative ambulancetjeneste, og at de samtidig er tilstrækkeligt motiverende til, at de er i stand til at få ledelsens budskaber solgt til os ambulancefolk på en ordentlig og værdig måde ikke med pisk og trusler, som vi ofte oplever. Sammen skal vi til stadighed højne professionaliteten og moralen i ambulancetjenesten. Velkommen og held og lykke til vores kommende ambulancemestre. Tommy Kjær Vores Socialrådgiver Lone Thomsen har valgt at opsige sin stilling pr. 31/ hos os. Årsagen til dette er, at Lone s arbejdspres fra Kommunal side er steget så meget, at hun desværre var nødsaget til at prioritere dette i forhold til sin stilling hos os. Vi har i den forbindelse fået en aftale med Forbundet om at videre føre de verserende sager. Nye sager optages af konst.formand Jesper Broneé som i samråd med Forbundet. Søren Tipsmark

5 REGIONSDANNELSE IFØLGE DSR For nylig nedsatte Sundhedsstyrelsen et udvalg til vurdering af den akut medicinske indsats efter regionsdannelsen. Sundhedsstyrelsen valgte ikke at invitere repræsentanter med fra hverken 3F eller FOA. Derimod blev DSR (Dansk Sygepleje Råd) inviteret. Der foreligger i dag en rapport med konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Efterfølgende har DSR taget initiativ til et debatoplæg. Oplægget indeholder et udspil til en styrkelse af det totale akutte beredskab, fra 112 opkald til indlæggelse. Jeg har pillet en lille del af punkterne, som ville berøre vores arbejdsflade, ud fra oplægget. Alarmcentralerne betjenes af sygeplejersker. Anæstesi sygeplejersker uddannes PHTLS, og indgår i ambulanceberedskabet. Ambulancerne bemandes efter tilfældets sværhedsgrad. De alvorligste tilfælde hvor bevidsthed, åndedræt og kredsløb er svært påvirket bemandes med læge og anæstesi sygeplejerske. Tilfælde hvor bevidsthed, åndedræt og kredsløb er påvirket eller truet, skal bemandes med anæstesi sygeplejersker, med lægefaglig backup. Og endelig de tilfælde hvor bevidsthed, åndedræt og kredsløb ikke er truet, skal håndteres af det almindelige ambulance beredskab. Der etableres lægehelikoptere på de 4 traumecentre i landet, anæstesi sygeplejersker skal assistere lægen ved transport. Henteordninger fra mindre sygehuse til special sygehuse af kritisk syge patienter, bemandes med anæstesi eller intensiv sygeplejersker samt anæstesi læge. Fortsættes på»de Grå Sider«INDKALDELSE til generalforsamling i pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab (CVR-nr ). pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafiksel- skab afholder i henhold til vedtægtens 5 ordinær generalforsamling tirsdag den kl på Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter, er, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsingee Dagsordenen er i henhold til vedtægtenstens 8 følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 4. Eventuel ændring af "Retningslinjer for investeringer nger i danske og uden- landske selskaber" 5. Eventuelt skift af kriterie ved tildeling af invalidepension fra erhvervsevne- tabskriteriet til arbejdsevnekriteriet 6. Valg af statsautoriseret revision 7. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling Materiale samt adgangskort udsendes til samtlige delegerede senest 14 dage før generalforsamlingen. eralforsamlingen. I henhold til vedtægtens 12, stk. 1 des generalforsamlingen fælles med års- mødet i forbrugergruppen i Trafikfunktio- nærernes Pensionsordning ning i Pen-Sam Liv afhol- forsikringsaktieselskab. Forbrugergruppemedlemmer og medlemmer mmer i pensionsordningen, som ikke samtidig er medlem af pensionskassen, har ret til at møde på generalforsamlingen. Medlemmet emmet skal rettidigt have anmeldt sin deltagelse i årsmødet. Samtidig afholder forbrugergruppen i Trafikfunktionærernes Pensionsordning i Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab årsmøde. Udover de i forretningsordenen fastsatte punkter, vil følgende blive behandlet: Eventuel ændring af "Retningslinjer for investeringer i danske og udenlandske selskaber" Eventuelt skift af kriterie ved tildeling af invalidepension fra erhvervsevnetabskriteriet til arbejdsevnekriteriet Eventuelle forbedringer af sum ved kritisk sygdom Indførelse af automatisk regulering af gruppeforsikringssummernepeforsikringssummerne Valg af forbrugergruppeledelse Materiale samt adgangskort udsendes til samtlige forbrugergruppemedlemmer senest 10 arbejdsdage før årsmødet. I henhold til forretningsordenens 2, stk. 5 4 afholdes årsmødet fælles med generalforsamlingen i pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab. Delegerede og medlemmer af pensionskassen, n, som ikke samtidig er medlemmer i pensionsordningen, har ret til at møde på årsmødet. Medlemmet skal rettidigt have anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen. Opmærksomheden henledes på, at med- lemmer, som ønsker at deltage i møderne, skal rekvirere adgangskort senest 5 dage før, dvs. den , 06, ved henvendelse til Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab, ingsaktieselskab, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, tlf Mødedeltagere vil få tilsendt materiale til møderne.

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Per Keldsen 5057 Telefon Intet nyt fra BFK Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Telefon Historisk stort fremmøde ved årets generalforsamling i GBK Der blev kampvalg til både kasserer og næstformandsposterne. Ny næstformand blev: Michael Brandt Ny kasserer blev tidl. formand: Tommy Victor Jørgensen Tillykke med valgene Brandfolkenes klub København BKK Formand: Gert Lindhart 234 Telefon Fælledvejs Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Intet nyt fra BKK Brandmandskluben Søllerød / Hørsholm BSH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Den nye brandstation i Hørsholm forventes færdig sidst i ferbuar. Mere om åbningen i næste nummer af Brandmanden. Husk generalforsamling sidste uge i marts (dato udsendes senere) på Søllerød Brandstation.

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Præsentation til fagbladet: Klubben for faste Brandmænd, Tårnby Brandvæsen Tårnby Brandvæsen er et kombineret fast- og deltidsbrandvæsen. Der er 4 deltidsvagthold a 7 mand, 4 døgnvagtsroder a 2 mand, 8 mand på dagvagt og en enkelt ansat som teknisk servicemedarbejder (den berømte P-vagt!). Brandvæsnet er efterhånden godt kørende med en ny station centralt i Tårnby og en yderst moderne vognpark. Læs resten på»de grå sider«den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Intet nyt fra Thule Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Generalforsamling Tid: den 3/3 kl Sted: Hjemmeværnsgården, Sognevej 32, Brøndby Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 BRANDSEMINAR I NORGE Af Keld A. Jakobsen Pensioneret overbrandmester Finn Olsen og jeg var inviteret til Norge til det norske fagblad Brannmandens årlige seminar. Den første dag Dagens første oplæg var fra det Norske DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Dette direktorat er det, vi i Danmark kender som Beredskabsstyrelsen. Oplægget gik ud på, hvordan man i fremtiden vil påvirke de norske brand- og redningstjenester. Specielt gik det ud på, hvilke mål og visioner der er for brandvæsnerne og befolkningen i Norge. Visionerne fra direktoratet er, at man skal forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hændelser og være medvirkende til at bevare et godt beredskab til håndtering af kriser, herunder at skabe kontakter til andre aktører inden for det Norske HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). En anden af deres visioner er at udbygge deres radionet til alle aktører på et skadested. Og desuden skal deres alarmnummer være bedre, og så kun ét nummer til alle nødstedte. Et andet område, der satses på, er at være mere beredt på, hvilke scenarier der kan opstå, og at være trænet til at håndtere større ulykker. Forventningerne til brandvæsnerne fra DSB er, at de skal være mere med i kommunernes beredskabsarbejde og styrke arbejdet med håndtering af komplicerede skadesteder. Barents Rescue Det næste oplæg var om erfaringerne, som var kommet efter den største øvelse afholdt i nyere tid. Selve øvelsen blev lavet i fuld skala. Grunden til at lave en øvelse som denne er, at der er mange skibe, der krydser Nordpolen. Denne redningsøvelse var planlagt til afholdelse i Barentshavet, i det nordligste Norges skærgårde. Scenariet tog udgangspunkt i, at et passagerskib kolliderede med et tankskib på åbent vand. Den skulle samtidig være et led i terrorberedskabet. For at besværliggøre øvelsen for brandvæsnerne skete der i samme tidsrum et flystyrt på land. For at øvelsen skulle fungere, var et samarbejde nødvendigt mellem Finland, Rusland, Norge, Sverige og Danmark. Til øvelsen blev der brugt mand, 18 helikoptere, 5 redningsfly, diverse skibe, inklusive kystvagten, og ambassade- og mediefolk. Målet med øvelsen var at træne RITS-personale (Rednings Indsats Til Søs). I Norge er brandvæsnerne forpligtiget til at have specielt uddannet mandskab til sø-redning. Målet var også at afprøve det nationale og internationale samarbejde. Planlægningen af øvelsen havde en meget stor sikkerhedsfaktor, da der ikke måtte være nogen tilskadekomster eller nogen tæt på -ulykker. Til dette var der folk om bord på skibene til udelukkende at kontrollere, at der ikke skete noget. Alt i alt var der tale om en meget vellykket øvelse, som forløb uden uheld, og den gav aktørerne en meget stor oplevelse og en hel del træning. En beskrivelse af selve øvelsen vil jeg vende tilbage med i et senere nummer. Brandmandsuddannelsen Der har igennem de senere år været rejst kritik af den norske uddannelse af brandfolk. En del af kritikken har gået på for meget teori og for lidt praktik. En anden kritik er for lidt samarbejde om det videnskabelige og undervisnings-materialet. En helt anden sag er, at der ikke findes nogen forskrifter, som sikrer en grundoplæring af deltidsfolk. De norske brandfolk står over for mange nye tiltag, som de ikke bliver trænet i. De mener, at der skal en bedre uddannelse til, som kan give dem større indsigt i fremtidige opgaver. Deres forslag til direktoratet er, at man laver en ensartet uddannelse, som den er i dag. Det skal blot være på højskole med en bachelorgrad. Samtidig skal skolen flyttes derhen, hvor der er flest ansatte. Direktoratet er selv klar over, at uddannelsen skal gøres bedre, og har været lydhør over for kritikken. Direktoratet har på baggrund af kritikken sat sig et mål om at forbedre uddannelsen. Den nye uddannelse bliver sammensat, så den står mål med de mange nye og større krav, der er til brandvæsnerne. Efter indlæggene var der paneldebat med spørgsmål fra deltagerne i salen. Radionet Der har i en årrække været talt meget om, at der i Norge skulle være et centralt nødnet, således at alle aktører på et skadested kunne kommunikere med hinanden. Nødnettet er baseret på Tetra-systemet, således at det ikke kun er tiltænkt brand, politi og ambulancer men også kystvagten, elværkerne og togdriften. Fordelen skulle være, at det kan gå på telefonnettet, GSM-nettet, dataoverføring og internettet. Alt i alt skulle de nye nødnet være et fælles net i Norge. Vejen frem til det endelige resultat har været lang. Projektet har været igennem fem regeringer, en reform på deres helseområde, en reform på politiområdet, og så har brandvæsnerne i perioden været flyttet mellem tre departemen-

9 BRANDSEMINAR I NORGE ter. Hele projektet anslås at koste den norske regering 3,6 milliarder norske kroner. Man regner med, at der i 2009 er sket en total udbygning af Nødnettet, så hele Norge er dækket af dette radiosystem. Hvis nogle vil se mere om det norske nødnet, kan man kigge på Internationale indsatser Her var der et oplæg fra den svenske organisation SRSA (Swedish Rescue Services Agency), som er en international enhed til indsatser i hele verden. Oplægget var en gennemgang af de erfaringer, der er kommet fra deres indsatser i blandt andet Armenien, Bosnien og Tyrkiet. Erfaringerne bygger på indsatser helt tilbage fra 1988 og er udelukkende af humanitær karakter. Det er ud fra disse erfaringer, at der er opbygget et færdigpakket sæt værktøj og andre fornødenheder, således at et fly kan pakkes og sendes af sted med personel om bord inden for 24 timer. Hele denne opbygning er sket med samarbejdspartnere lige fra EU til United Nations og mange andre hjælpeorganisationer. Det har et budget på ca millioner euro, hvoraf de ca. 5 millioner er for at være i beredskab. Der er mellem 15 og 25 operationer om året, og til disse operationer er der mellem 35 og 350 personer involveret. Anden dag startede blødt op efter aftenens middag med et tilbageblik i de norske brandvæsners historie. Lovgivningen om brandslukning tog sin spæde start i 1200-tallet. Her var det de store handelsbyer med tæt byggeri, der gav de store brande i byerne. Flere gange i og 1300-tallet var der flere byer, der blev jævnet af brande, og som følge deraf blev der op- startet brandkorps i handelsbyerne. Det var dog først i /1700-tallet, at der blev nedfældet de første lovord om bygningsmåder og forsikringer i forbindelse med brande. I den forbindelse blev der også foretaget byregulering, som skulle gøre, at der kom større afstande mellem bydelene. Her blev der også lovgivet om, at der skulle etableres vandforsyning i byerne, så der var let adgang til slukningsmidler. I 1900-tallet blev det pålagt kommunerne at brandsikre kulturhistoriske bygninger med varslings- og overrislingsalarmer. Siden hen er der foretaget meget forskning på det brandmæssige område, da mange huse i Norge er bygget af træ. Fortsættes side 12 9 Michael fra København Side 9

10 »DE GRÅ Fortsat fra side 5 Fra mit synspunkt er der mange problemstillinger ved disse forslag. Alle, der har præhospital erfaring, ved hvor svært, eller nærmest umuligt det er, effektivt at vurdere et sygdomstilfælde ved et 112 opkald. Mange kørsel 1 er der ingen ting på, og en del kørsel 2 viser sig at være alvorligere tilfælde end først antaget. Derfor ville det være uhensigtsmæssigt, at skulle vælge mellem 3 beredskaber, i stedet for at en vogn kan klare alle tilfælde. Hvorfor uddanne sygeplejesker i PHTLS, når vi har ambulancebehandlere niv.2, der er uddannet. Niv. 2 behandlere har ligeledes et kendskab til hospitalsvæsenet, da disse er i praktik på hospitaler. Hvis niv.2 behandleren har den nye redder uddannelse, er kendskabet til hospitalsvæsenet endnu mere dybdegående. I paramediciner uddannelsen, som er en realitet i dag, indgår håndtering af kritisk syge patienter, ved transport og overflytninger. Så hvorfor bruge dyre anæstesi sygeplejersker til det, når man har en billigere løsning i paramedicinerne, da disse også ville kunne bruges i det normale ambulanceberedskab, hvorved patienterne ville få en endnu bedre akut behandling. Til sidst mener jeg ikke det er holdbart at foreslå så radikale ændringer af det akutte beredskab, når den nye ambulancebekendtgørelse endnu ikke er fuldt effektueret. Ligeledes er alarmcentralerne også under omstrukturering, og resultatet af det må man også afvente, førend man kan tillade sig at påbegynde en ny struktur. Der arbejdes i øjeblikket på en kommentar til Sundhedsstyrelsen, fra de faglige organisationers side. Sagen vil i den kommende tid blive fulgt nøje. Just Kielberg Faglig sekretær Ambulanceområdet FOA FRI Jeg håbe stolte af afgørelse Med den de aftaler, kæmpet fo Det er helle beskæftigel Jo mere spli presse. Så n lovforslag fra ikke. Husk det nu: S Tommy 507 KØBENHAVN Når og hvis der kommer et totalt rygeforbud, ville det være dejligt at se ledelsen komme med tilbud om gratis rygeafvænningsprodukter (tyggegummi, sugetabletter og andet), som mange andre store og driftige virksomheder gør i dette land. Så kan vi få endnu flere ud af et misbrug. Vi har allerede et velfungerende kollegastøttenetværk, og jeg er sikker på, at de kollegaer vil træde i karakter og administrere en sådan ordning. Tommy 507 KØBENHAVN Korpslægen burde nok bruge sine undervisningstimer på vedligeholdelseskurserne til at undervise og højne vores viden der, hvor han så åbenlyst mener, vi er dårlige, og lade vores dygtige og kompetente ambulanceinstruktører tage sig af ambulancejournaler og lignende. Der må da være noget, vi er gode til, men det skal vi nok bare ikke vide. Hr. korpslæge, vis os hellere, om du har visioner for ambulancetjenesten, i stedet for at vise den arrogante og nedladende side den er ikke særlig konstruktiv, og med den når vi ingen vegne. Anonym

11 ammenhold gør stærk. SIDER«HUSK BO-generalforsamling den 14/3 Markmandsgade 9-11 Fortsat fra side 7 Klubben for faste Brandmænd blev oprettet i 1967 og har i dag en bestyrelse på 5 mand: formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal bestå af folk fra såvel døgn- som dagvagt. E FAGFORENINGER r, at den Kristelige Fagforening og DFF er sig selv med menneskerettighedsdomstolens om tvangsmedlemskab og eksklusivaftaler. i hånden kan de fortsætte med at nasse på rigtige fagforeninger op gennem tiden har r. r ikke nogen overraskelse, at sesministeren fra V klapper i hænderne. d i arbejderklassen, jo nemmere er de at u kan vi sikkert snart se et undertrykkende V i det frie valgs navn, men den køber vi 2005 har været et forholdsvis stille år, hvad arbejdet i klubben angår. Der har ikke været de store skærmydsler at slås med. Kommunesammenlægningerne er vi gået fri af, trods truslen om at skulle lægges sammen med Dragør Kommune. I Tårnby kører vi i modsætning til mange andre steder fortsat med 8 mand på et slukningstog. Vi skal nu i løbet af 2006 i gang med den risikobaserede dimensioneringsplanlægning, og så bliver det spændende at se, hvad det kan medføre. Jan Jørgensen klubformand»de Grå Sider«er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, både positivt og negativt. Spørgsmål til BO eller din faglige klub. Sjove historier fra din station. Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde. Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID. Ring eller mail til mig. Redaktøren 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 BRANDSEMINAR I NORGE Fortsat fra side 9 Sikkerhed ved røgdykning Her var det brandchef for Norrköpings Brannförsvar i Sverige, der fortalte, hvilke tiltag der blev foretaget, efter at de havde mistet en brandmand under en indsats. Først lidt om indsatsen, som var en diskoteksbrand uden gæster. Arealet på diskoteket var 450 m 2, og der havde været en mindre brand dagen før i samme lokaler. Til branden var der indsat to angrebsslanger, en fra hver side af bygningen. I lighed med i Danmark foretager svenske brandfolk også indvendig slukning. På grund af varmestråling måtte to af røgdykkerne trække sig tilbage, og i den forbindelse ville røgdykkerlederen hjælpe de to indsatte røgdykkere. Her skete der en forvirring, og den første mand på slangen fór formentlig vild i bygningen, og nummer to på slangen troede, at røgdykkerlederen var hans makker. Først da han er ude, finder han ud af, at der mangler en; men da er strålevarmen så kraftig, at de ikke kan komme den nødstedte røgdykker til undsætning. Obduktionen af brandmanden viste ingen tydelige tegn på forbrændinger, idet det kunne konstateres, at beklædning og maske sad korrekt. Der var heller ingen tegn på sygdom. Dødsårsagen var varmeskader eller en overophedning af kroppen. Efter ulykken blev der fortaget en gennemgang fra det svenske arbejdstilsyn, som gav brandvæsnet påbud om at gøre nogle tiltag i forbindelse med rutiner og øvelser. Det blev dem pålagt at øve redning af nødstedt røgdykker og ændre på, hvorledes man risikovurderer en brand. Det har afstedkommet, at man vurderer røgdykningsindsatserne i tre grupper, og om det er nødvendigt at foretage indvendig slukning. Ulykken gav også nogle tanker om, hvordan man håndterer noget så alvorligt, både over for familien, og ikke mindst hvorledes kollegaerne kommer videre i deres hverdag. Der blev efterfølgende oprettet en mindefond for den døde brandmand, som har til formål at hjælpe brandmænd, der kommer i samme situation. IUA Dagens sidste oplæg var om IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning), som er en sammenslutning på tværs af kommune- og landegrænser. Her var der en gennemgang af lovstoffet og om de aftaler, der er i øjeblikket. IUA tager sig af planlægning af forureningsopgaver på land og til vands. De var indblandet i oprydningen efter tankskibet Rocknes, der kæntrede i skærgården ved Bergen for et par år siden. Ved gennemgangen blev der lagt op til, at der var nye tiltag på vej, og man skulle se på, hvilke mandskaber der skulle udføre forureningsarbejdet. Ved arbejde med forureningsopgaver er det indtægtsgivende virksomhed, og det er op til de enkelte aktører at give tilbud på opgaver, som er af forureningskarakter. Det var et godt seminar; for at dømme efter de norske brandmænds udsagn er vi stort set lige langt på rigtig mange områder og har de samme problemer at slås med. Der er her basis for, at vi samlet kan arbejde videre med arbejdsmiljøproblemer, eventuelt på europæisk niveau. Under hele seminaret var der udstilling fra diverse firmaer, der har med brandvæsner at gøre. Keld A. Jacobsen Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

13 tudietursrapport Stockholm STUDIETUR TIL STOCKHOLM VEUD Af: 612 Martin,613 Jeppe,614 Carsten,615 Jonas,616 Theis,618 Kristian,619 Tim og 621 Marcus En dag med AISAB Man kunne umiddelbart godt få det indtryk, at Danmark halter et stykke bag efter svenskerne, på alle områder inden for brand og redning. Det erfarede vi, da vi tirsdag morgen gæstede det svenske ambulanceselskab AISAB. Den mest markante forskel, er sammensætning af mandskab på ambulancerne. Efter 1. februar i år, har man i Sverige valgt at blande faggrupper blandt de svenske ambulancefolk, således at der kører en sjukvårdere (ambulanceassistent) og en sjuksköterskor (sygeplejerske) på hver bil. Det betyder, at sygeplejersken på bilen har det behandlingsmæssige ansvar for patienten, og assistenten hjælper til og fungerer som chauffør. Denne sammensætning har medført, at de medicinske kompetencer er højnet. Der forefindes således en lang række intravenøs medicin til behandling af kritiske hjerte og lungepatienter, samt allergiske reaktioner. Desuden rådes der også over morfika i forskellige styrker, til effektiv smertedækning af patienterne. I Sverige har man delt liggende sygetransport og akut ambulancekørsel op. Dvs. ambulancefolkene kun kører det der kører ture ringet ind over SOScentralen (alarmcentralen). Ligesom i Danmark, deler svenskerne turene op i tre kategorier: Alarm, kørsel 2 og transport. De svenske ambulancefolk er ligesom de danske, uddannet efter principper under PHTLS. Det vakte derfor en del undren hos os, at de ikke bruger spineboard til immobilisering af traumepatienter. I stedet bruger de scoopbåren. Det var lykkedes klassen, at få en aftale i stand, så vi alle kunne komme ud og kører med nogle timer som 3. mand. I den forbindelse var vi overhovedet ikke kede af, at man har valgt at bemande bilerne med sygeplejersker. Mange af sygeplejerkerne var nogle pæne små nips. Nu kunne man sagtens forestille sig, at det kunne give problemer i forhold til håndtering af patienterne, men det virkede overhovedet ikke til at være noget problem. Særligt i et tilfælde, hvor både assistenten og sygeplejersken var to små piger, kunne man måske forestille sig, at der kunne opstå problemer i forhold til store overvægtige patienter. I AISAB har de valgt, at køre i små Mercedes Benz E300 ambulancer. De begrundede det med, at det var nemmere at komme frem med disse biler i byen. Generelt synes vi dog alle sammen, at der var for lidt plads i bårerummet. Det er også af samme årsag man for flere år siden gik væk fra denne type ambulancer i Danmark. Opbygningen og oppakningen minder meget om det vi kender fra Danmark. De svenske ambulancer har mulighed for at tage et diagnostisk EKG og sende det til en kardiolog, som så kan vurdere til hvilket Læs resten i næste nummer af Brandmanden 13

14 BRANDMÆND YDER DERES BEDSTE Foto: Kredsløbstesten på cykel Foto: Slag med 7,5 kg.mukkert Af: Kim Breum 373 Steffen Gebbel 244 I 1998 begyndte Københavns Brandvæsen at teste grupper af brandmænd, nemlig kredsløbsrøgdykkere, og der blev lagt et stort og seriøst arbejde i at finde frem til den rigtige test, hvor man bl.a. skelede til Sverige og England. Efter udarbejdelsen af testen blev den gennemgået og rettet til i samarbejde med Arbejdstilsynet. Denne test har siden dannet grundlag for den fysiske evaluering, vi kender i dag for brandmænd, dog i en lidt revideret form. Evalueringen er opdelt i 3 kategorier: Kredsløbsdelen Muskeldelen Funktionsdelen Kredsløbsdelen: Efter måling af højde, vægt og fedtprocent skal der cykles på kondicykel, hvor belastningen gradvist øges, indtil man ikke kan mere eller bliver stoppet af instruktøren. Muskeldelen: Består af 2 stationære øvelser: en rygøvelse, hvor kroppen holdes vandret i 60 sekunder, og en lårøvelse, hvor man sidder op af væggen i 60 sekunder. Samt 15 stk. mavebøjninger og 10 stk. armstrækninger. Funktionsdelen: Foregår udendørs iført branddragt, støvler, hjelm og fuld åndedrætsbeskyttelse. 100 m 2 stk. C-kurve med 3 C- slanger i hver kurv. 15 slag med 7,5 kg-mukkert. 15 m træk af 70 kg. Gang til 4. sal. Ophaling af 3 stk. C-slanger. I efteråret 2005 gennemførte Københavns Brandvæsen for første gang den fysiske evaluering for brandmænd. Vores oplevelse af brandmændene under evalueringen var særdeles positiv; der herskede en god ånd, og alle kørte på med krum hals og ydede deres bedste, hvor det var påkrævet, og mange blev grebet af konkurrencegenet. Også fedtprocent-måleren var genstand for stor morskab.

15 BRANDMÆND YDER DERES BEDSTE Foto: Ttæk af 70 kg. jernkæde Resultaterne af evalueringen er personlige og er ikke gemt, men det bliver interessant for den enkelte hvis han har gemt sit resultat at se, hvor han lander, når evalueringen løber af stablen igen i efteråret I år håber vi dog, at alle kommer til om formiddagen, så de kan få glæde af den sunde salatbar inde på redningsskolen efter endt evaluering. Gruppen af idrætsinstruktører har arbejdet seriøst med kollegaernes muligheder for at dyrke motion på vagten, og det har bl.a. ud over en markant bedre fysisk form betydet, at der er suppleret op med noget træningsudstyr, hvor det måtte mangle, og der vil sandsynligvis også komme mere udstyr med tiden og det er ledelsen positivt stemt over for, selv om det betyder en vis økonomisk håndsrækning. Foto: Gang med C-kurve Vores håb om fremtiden er, at alle grupper i brandvæsnet evalueres/testes, men det kræver til gengæld, at alle får mulighed for fysisk træning på vagten, og her tænkes specielt på vores travle ambulancefolk. Vi håber, at alle i brandvæsnet fortsætter den positive ånd, og at det gode samarbejde vil fortsætte. Vi står altid til jeres rådighed, så bare slå på tråden, hvis der er noget. God træning! Idrætsinstruktørerne 15

16 SENIORNYT Nu da julen og nytåret er vel overstået, og vi er på vej mod lysere tider, skulle alle medlemmer af Seniorklubben nu også have modtaget Brandfolkenes Organisations kalender for 2006 samt et kontingentindbetalingskort for foråret 2006 Onsdag den 7. december gentog vi succesen fra sidste år, idet vi i forbindelse med decembermødet arrangerede en mindre julefrokost. Det var igen en rigtig hyggelig afslutning på året, hvor 57 havde meldt deres deltagelse. Onsdag den 25. januar hvor det fra morgenstunden sneede kraftigt, var vi 13 ud af 16 tilmeldte, som trodsede vejr, vind og kulde og besøgte Københavns Rådhus. Vi blev modtaget af 2 pensionerede rådhusbetjente Kjeld Klysner og Oluf Hess, og de gav os en meget interessant rundvisning. Den startede med en tur ad trapperne op til udsigtsplatformen i rådhustårnet, hvor vi nød udsigten over det snedækkede København. Derefter gik turen ned ad trapperne igen og videre gennem rådhuset gange og sale, hvor vi under vejs blev indviet i husets meget interessante historie, dets funktion og finesser. Vi sluttede vores besøg med at se det nyrenoverede Jens Olsens verdensur. Kontingentsatserne for første halvår er: Almindeligt halvårs klubkontingent 175,00 kr. Halvårskontingent for enker 75,00 kr. Halvårskontingent for passi ve 75,00 kr. (Passive er de, der endnu ikke er pensionerede, men som gerne vil deltage og støtte klubben) Jeg skal beklage, at kalenderen først er blevet udsendt i januar måned, men det har vi i seniorklubbens bestyrelse ikke haft indflydelse på. Når nu kalenderen endelig er udsendt, så kan jeg meddele, at skovturen i år er planlagt til onsdag den 17. maj, og den går til Bromølle Kro. Kroen ligger på Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Når vi kommer lidt længere hen på foråret, vil der som sædvanlig blive udsendt program og indbetalingskort til turen, men husk allerede nu at notere datoen. De sidste mødedatoer i denne sæson er: Onsdag den 1. marts Onsdag den 19. april er sidste møde i foråret Rejsetilbud med Vanløse busserne i samarbejde FOA1s seniorklubber. Riva del Garda. Gå sommeren i møde ved Gardasøen fra den 4. til den 12. april 2006 I den nordlige del af søen ligger byen Riva med ca indbyggere. Herfra udgår skibene som besejler nr. 6 / december 2003 /

17 SENIORNYT Gardasøen bl.a. til Limone og Malcesena. Vi bor på Hotel Cervo, som ligger midt i dan gamle bydel tæt ved havnen. Her er pæne værelser med bad og toilet, elevator, god restaurant samt en skøn tagterrasse. Sven Præst formand Erik Christensen Næstfmd. Bent Wenneberg Kasserer Under opholdet er der tur til Venedig by night, sejltur på søen, besøg på det lokale marked samt vinsmagning hos den lokale bonde. Der overnattes på et hyggeligt gasthaus i Tyskland på såvel ud- som hjemturen. Prisen for denne 9 dages tur / 8 overnatninger med halvpension er 3,300 kr. pr. person i dobbeltværelse. 750 kr. for enkeltværelse. Inkl. sejlture og udflugter. Tilmelding kan ske til Kjeld Klysner på telefon Seniorklubbens generalforsamling blev afholdt den 7. februar. Der var 77 fremmødte og Ejgil Nielsen sørgede som dirigent for, at generalforsamlingen forløb i god ro og fordragelighed, og efter generalforsamlingen samledes man om et par stykker smørrebrød, en øl og en snaps. Generalforsamlingen vedtog at ændre gaven, der gives til de der har runde fødselsdage, fra at være et halvt års kontingentfrihed, til at fødselaren på dagen modtager en flaske vin af god kvalitet samt klubbens gratulationskort. Der valgtes ny suppleant, John Schultz Jørgensen ville gerne afgive suppleantposten i bestyrelsen, i stedet valgtes Erling Salhauge tidligere ansat i Gentofte. Herefter ser bestyrelsen således ud: Erling Salhauge Suppleant Bent Nielsen Palle Rosenvard 17

18 MINDEORD En ildsjæl, sportsmand af høj karakter og klasse, kollega og ven, Jørn Kristensen, Tårnby Brandvæsen, har forladt os brat. Jørn, du vil blive savnet som den trofaste sportskammerat i BI, alle så op til. Svømningen var din foretrukne gren mange trofæer og medaljer har du gennem tiden bragt hjem til glæde for både BI og dig selv. Måske var den største triumf World Police & Fire Games i Barcelona i 2003, hvor du på dit visitkort kunne tilføje verdensmester. Igennem 30 år udviklede vores venskab sig, og du vil blive savnet som en profil af høj karakter. Mange af mine kolleger, svømmekammerater og jeg vil også takke din kone Kirsten for de afsavn, hun har måttet give til træningsaftener, stævner og de mange rejser. Kirsten, uden dig havde afdelingen ikke været den samme. Til tonerne af Mr. Acker Bilk s Stranger on the Shore sagde mange farvel til Jørn på hans sidste rejse. Ære være dit minde. Brandmand 282, Erik Bergstrøm Svømmeafdelingen

19 Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på VH Henrik 834, BI-news redaktør NYT fra redaktøren Ergometerafdelingen GODT Nytår til alle VH Henrik 834 Vinter Regatta 1. afdeling. Så kom indendørs roningen endelig i gang. Det ser ud til at blive en succes. Der er kommet 17 skemaer tilbage med tid på 2000m. Der er rigtig mange flotte resultater, det lover godt for fremtiden. Som man ser, er det ikke altid den hurtigste tid, der får den bedste placering. Den korrigerede tid tager hensyn til køn, alder og vægt, så alle konkurrere på samme vilkår. Resultatliste 2000m: Læs det hele i BI-news nr. 144 O-løbsafdelingen KLUBMESTER 2006 KARL HOVGAARD Lørdag 5. nov. blev der afholdt Unionsmesterskab (UM) og Klubmesterskab i O-løbsafdelingen i Ravsholt skov i Nordsjælland. BI havde 5 tilmeldte, men et par afbud i sidste øjeblik gjorde at vi kun stillede op med 3 løbere. Det var Kim Lintrup, FRB. VCM. Karl Hovgaard og Michael 842. I UM fik dette lille hold en Læs det hele i BI-news nr. 144 WPFG 2007 Kun 13 måneder til Adelaide i Australien kalder på mange af BI s udøvere Vi glæder os alle 871 Per & 834 Henrik Cykelafdelingen Il Grande Dolomitti. Ny Alpetur med Aktiv Cykel Rejser. Aktiv Cykel Rejser præsenterer i uge 34 med udrejse lørdag d. 19. august og hjemrejse lørdag d. 26. august, en ny bjergudfordring (Il Grande Dolomitti). Turen går gennem nogle af Europas smukkeste Læs det hele i BI-news nr. 145 BI s Generalforsamling Onsdag d. 15. Marts 06 Kl BI s lokaler på st. Ø. Ergometerafdelingen Bronze ved Europamesterskaberne. I weekenden 3-4. december blev der afholdt Åbne Europamesterskaber i Gladsaxe Sportscenter, hvor 836 Erik Ahrenkiel og 181 John Busk stillede op på 2000m for BI. Vi havde aldrig deltaget i et officielt mesterskab før, så Venlig hilsen FU. Cykelafdelingen Hylderne er TOMME! Så kan Cykelklubbens lille Spanske Taverna Butik melde om tomme varehylder. På hylderne lå der indtil for 1 måned siden 40 dejlige friske pladser til årets Mallorca træningstur i april. Men efter i kort tid at have holdt åben i butikken, kan vi nu melde om alt udsolgt og lidt til. 45 pladser er solgt 19 Læs det hele i BI-news nr. 143 Vel mødt.. Læs det hele i BI-news nr. 145 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Nytårsnat i København Nytårsnat i København Lægerne kan også bære Færdsel i Børsgade Min bedstefar har 25 års jubilæum 25 år i Københavns Brandvæsen Set af fotograf Gert Jensen Branden i Hvidovre

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: 5 år med fysioterapeut Side 5: Gigantøvelse i Barenshavet Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere