Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla"

Transkript

1 Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

2 Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse Den/de pårørende er mindst ligeså ramte som den drikkende Bedre resultater i alkoholbehandling, når familien inddrages Fremadrettet forebyggende perspektiv for børnene Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 2

3 Forløbet i familieorienteret alkoholbehandling Den drikkende starter behandling (somme tider er det den pårørende, der starter og trækker den drikkende med) Partneren inddrages til en eller flere Psykoedukerende samtale(r) Den pårørende tilbydes eget parallelt samtale-forløb Parsamtaler hvad har misbruget gjort ved parret som kærlighedspartnere Forældreforberedende samtaler Børnene inddrages i samtalerne Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 3

4 Når partneren inddrages første gang Ikke terapi, men psykoedukation, skabe en fælles forståelsesramme: Formidling af en generel viden om, hvad alkohol gør ved familiens relationer Hvad alkohol-afhængighed er, og hvordan vi arbejder med den (ofte i 2. samtale) Formidling af tilbud indenfor familieprojektet Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 4

5 Flasken står midt i familien Mor Far Søn Datter Cand. Psych. Lone Schantz Andersen side 5

6 Hvorfor eget forløb for partneren? Partneren skal i sit forløb få hjælp til: Hvilken indflydelse har misbruget haft på hende At sætte gode og konstruktive grænser omkring sig selv At komme ud af uhensigtsmæssige strategier Fokus på eget liv og børnene øges Sådan at partner kan fungere som god nok omsorgsperson for børnene, således at børnene aflastes for bekymringer og belastninger

7 Inden samtalen 1. psykoedukation med parret Begge nervøse og anspændte Den drikkende: Fordi han ikke kan bruge sit vanlige forsvar med benægtelse Kæmper med skyld og skam Den pårørende: Et kaos af følelser (vrede, sorg, fortvivlelse, magtesløshed) Tvivler på egen dømmekraft Kæmper måske også med skamfølelse Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 7

8 Formål Den drikkende: Erkendelse af hvordan misbruget præger hele familien Større indsigt i hvor slidt partneren er Større indsigt i hvor høj grad børnene er præget af misbruget Mødes i, at han ikke har ønsket, at det skulle komme så vidt Den pårørende: Mødes i hvor slidt og magtesløs hun er At hendes tvivl på sig selv er en følge af hans benægtelser At hendes vrede og kontrollerende adfærd udspringer af magtesløshed Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 8

9 Hvad er formålet med samtalen En øjenåbner for parret: Erkendelse af at alkoholen er omdrejningspunktet i begges liv, og at de på den måde er i en parallel-proces: alkohol er kommet til at fylde det hele for den drikkende hans misbrug er kommet til at fylde det hele for partneren Den drikkende har ikke ønsket at miste kontrol og blive afhængig Den pårørende har ikke ønsket at kontrollere og strække sine grænser Den drikkende skammer sig over at drikke og har skyldfølelse over svigt Den pårørende skammer sig over ikke at have sagt fra for længst Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 9

10 Efter samtalen skal begge kunne gå herfra med: Den drikkende: Større indsigt og erkendelse En øjenåbner men ikke en udlevering Mindre skam og skyld og mere ansvarlighed Mod på at fortsætte med at inddrage partner Den pårørende: Større indsigt for sig selv og eget reaktionsmønster Følelse af at blive mødt og set Erkendelse af at hun selv har hjælp behov Mod på at fortsætte med eget samtaleforløb Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 10

11 Parsamtalerne Fokus på hvad alkohol har gjort ved begge som kærlighedspartnere Flasken i midten på tavlen Eksternalisering: Den drikkende formulerer, hvordan det kan have været for partneren Den pårørende kan formulere, hvad hun holder af ved den ædru ægtefælle Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 11

12 Parsamtalerne Italesættelse af hvad er svært nu: Den pårørende: Det tager tid for den pårørende at genvinde tilliden Alarmberedskabet aktiveres let Den drikkende: Den drikkende vil tilbage som ægtemand og far men.. Den drikkende kan føle sig i et gældsfængsel

13 Vurdering af familiens/børnenes belastningsgrad Er der beskyttende/risiko faktorer?: Kompenserer den ædru forælder for misbrugets konsekvenser? Hvordan er konfliktniveauet og inddrages børnene? Hvordan er den daglige struktur og rutiner bliver de fastholdt? Er børnene direkte eksponeret for misbruget? Får børnene adekvæt information om det, der foregår? Er der noget, vi ikke ved? Er der forandringspotentiale?

14 Hvornår kan barnet inddrages Når det høje konfliktniveau parterne imellem har lagt sig Når begge forældre kan sætte ord på, hvordan misbruget har præget børnene Har forberedt sig på, hvad børnene eventuelt kan komme med og hvilke følelser og reaktioner, det kan afstedkomme hos dem selv Når der er sikkerhed for, at begge forældre evner at rumme det barnet formidler uden at gå i forsvar Når børnene ikke risikerer at blive brugt i en magtkamp ægtefællerne imellem Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 14

15 Forberedelse af forældrenes rolle ved samtalen Det er som udgangspunkt ikke barnet, der skal sige noget, men forældrene: Forældrene skal præsentere deres børn fokus på egenskaber Forældrene skal fortælle om, hvad de forestiller sig har været barnets belastninger Forældrene skal fortælle om, hvad de tror barnet kan være bekymret for lige nu

16 Terapeuternes rolle ved samtalen Vi forbereder forældrene ved at fortælle om både rammer og indhold: Om hvordan vi starter samtalen: Hvor længe varer det, børnenes rolle (må de tegne, må de sige, hvad de vil, må de være tavse), hvad har I talt om derhjemme ang. samtalen osv. Om hvordan vi vil bede dem om at præsentere barnet egenskaberne skrives op på tavlen Om hvordan vi vil bede dem om at fortælle om barnets belastninger

17 Hvorfor er det forældrene og ikke barnet der taler Terapeuternes rolle er at facilitere relationen mellem de primære omsorgspersoner - mellem forældre og barn Forældrenes ord baner vejen for barnet Barnet har ofte ikke ord for følelser knyttet til oplevelser med misbruget Nervøs ved pludselig at skulle tale om det, der ikke må tales om At være skyld i, at far og mor kommer op at skændes Er i loyalitetskonflikt Er bange for at gøre den drikkende ked af det Dette bliver italesat af terapeuterne ved samtalen

18 Forældrene bliver forberedt på, hvilke følelsesmæssige reaktioner de tror de vil få og hvordan vi kan støtte dem Terapeuternes rolle: Psykoedukere/tegne på tavlen omkring, hvordan man kan have det (tegne antenner på hovedet af børnene osv.) Evt. : de 10 kasser barnets mentale tilstand

19 Temaer for øvrige familiesamtaler med barnet Barnet kommer mere på banen: Børns roller overlevelsesstrategier tegnes på tavlen (Helten, Syndebukken, Det glemte barn, Klovnen) Tegning af Hånden på tavlen: Lillefinger: Hvad er du god til, Ringfinger: 3 mennesker der er dig nærmest, Langemand: dit yndlingsted, Pegefinger: Største ønske for fremtiden, Tommelfinger: Hvem kan hjælpe dig De 10 kasser igen

20 Kriterier for et fuldført familiebehandlingsforløb At barnet bliver set, mødt og bekræftet Strukturen og kommunikationen bedre eller genskabt Konfliktniveauet nedbragt ægtefællerne i mellem At børnene ikke inddrages i voksen-konflikter (ingen rolleombytning) At tabuet er brudt at der kan tales om alkoholen At børnene har sluppet bekymringerne for de voksne Det vurderes om familien evt. har brug for anden familiebehandling

21 Kurser i alkohol og alkoholfamilier i 6 Vestegnskommuner Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 21

22 Årlige kurser for nye og etablerede nøglepersoner Heldagskursus for nye nøglepersoner i alle kommuner Halvdags-opfølgningskursus for etablerede nøglepersoner i den enkelte kommune Heldagskursus for kommunale familiebehandlere Interne kurser Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 22

23 Indhold i kurserne Indholdet i kurserne for nye nøglepersoner og familebehandlere: Dansk alkoholkultur del af det sociale fællesskab og samtidig tabu Hvad er forskellen på storforbrug, skadeligt forbrug og afhængighed Alkoholmisbrugets indvirkning i familien pårørende og børn Børns symptomer og tegn Film f.eks. Dykkerdrengen Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 23

24 Indhold i kurserne Overordnet tema i Opfølgningskurset: Italesættelse af alkohol Samtaler med børn Den nødvendige samtale (inddragelse af forældre) Inddragelse af børn i den familieorienterede behandling Træning/øvelser/erfaringsudveksling Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 24

25 Indhold i kurserne Indhold i opfølgningskurset for kommunale familiebehandlere: Teoretisk afsæt for Lænkens familierorienterede alkoholbehandling At læse og spejle sit barn Ydre og indre verden og fordrejning af følelser Forældrefokuserede samtaler at vise barnet frem Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 25

26 Indhold i kurserne Indhold i de interne kurser: Undervisning i det teoretiske grundlag for Lænkens familieterapi Alkoholafhængighedens indvirkning i familiens system Alkoholens indvirkning på den pårørende og på børnene Børns symptomer og tegn Psykoedukation i at psykoedukere når partneren inddrages Øvelser og rollespil Indtastning i sidefod skal foretages fra menuen 'Indsæt - Diasnummer' side 26

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere