Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol"

Transkript

1 Nummer 2 1. årgang juni 2001 Alkohol og arbejde Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK uddanner nøglepersoner på arbejdspladsen, s. 3 Den gode samtale SiD Djursland, s. 5 Tilbage til arbejdsmarkedet KFUM s Sociale Arbejde vil samarbejde med virksomheder og kommuner om at hjælpe socialt udsatte i job, s. 6 Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol

2 02/2001 Kære læser... Alkoholviden.dk fokuserer i dette nummer på den sociale indsats, der ydes for at fastholde folk med alkoholproblemer på arbejdsmarkedet. En fyring på grund af et alkoholmisbrug kan let vise sig at blive en social deroute for den enkelte, og det er derfor også meget vigtigt, at der nu i flere år har været fokus på alkoholpolitik i mange af landets virksomheder. Der er blevet taget flere gode initiativer til gavn for arbejdspladserne og dens medarbejdere. Det bekræfter blandt andet en undersøgelse fra institutionen MANUS i Århus. Der er nu også indført skattefrihed for alkoholbehandling af medarbejdere. Noget tyder også på, at dér hvor det offentlige, private og frivillige sociale arbejde går sammen, kan der udvikles nye modeller til at fastholde de svageste eller få nye i meningsfuldt arbejde med den støtte, som er nødvendig. De faglige organisationer har en interesse i at uddanne medarbejdere til bedre at kunne håndtere alkoholproblemer på arbejdet. Vi ser eksempler i bladet på, at der afholdes alkoholkurser for tillidsrepræsentanter, som derved får bedre redskaber til at støtte op med i vanskelige situationer. Den slags kurser tror jeg, der vil blive flere af, fordi de også kan medvirke til, at man i virksomheden kan fastholde gode medarbejdere. Peer Aarestrup Centerleder Evaluering af Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol skal i de kommende måneder evalueres. Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for en vurdering af centrets fremtid, herunder at give centrale beslutningstagere grundlag for at vurdere kvaliteten og relevansen af de vedtægtsbestemte aktiviteter, som vi har gennemført, og at få en vurdering af nytteeffekten af vores aktiviteter. Videnscentret er etableret som en institution under Socialministeriet for en fireårig periode, finansieret af satspuljemidler. Perioden udløber ultimo Evalueringen foretages af Teori og Metodecentret i Hillerød. Alkoholviden.dk - Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol nr. 2, 1. årgang, juni 2001 Videnscenter om Alkohol Jægersborg Allé Gentofte Tlf Redaktion: Anne Grene (ansv.) og Karen Pedersen Layout: United A/S Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Forside: Dionysos, Ny Carlsberg Glyptotek, København Alkoholviden.dk er i Oplag: 2000 gratis og sendes til kommuner, amter og institutioner inden ISSN: for alkoholverdenen. 2 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

3 Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK i København vil nu uddanne nøglepersoner til at tage hånd om alkoholproblemer på arbejdspladsen. Det giver mulighed for at skride ind, inden problemerne bliver så store, at medarbejderen er i fare for at miste jobbet. Af Karen Pedersen Snakken går i kantinen: Hvad er der med Jette? Hun virker så underlig ukoncentreret og holder sig mere og mere for sig selv. I går glemte hun et møde ude i byen. Og har hun ikke også været meget væk her på det sidste? Måske er Jette bare lidt ved siden af sig selv for tiden. Men nedsat koncentrationsevne, svingende arbejdsindsats og øget sygefravær kan også være signaler om, at hun har et alkoholproblem, selv om det ikke umiddelbart er det, der falder kollegerne ind. Og hvis mistanken alligevel melder sig, hvad så? Man skulle jo nødig blande sig Kursus for tillidsmænd Det er netop, hvad man skal, mener HK København. Derfor tilbyder fagforeningen nu tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter et kursus, der skal ruste dem til at hjælpe kolleger med misbrug. Kurset kom i stand, fordi flere af vores afdelinger bad os tage alkoholproblemer på arbejdpladsen op. Vi oplever i høj grad, at alkoholproblemer er tabu. Vi kan sidde ved frokostbordet og tale om hiv og aids, men nævner man ordet alkohol, bliver der helt stille. Vi ser det som en vigtig opgave at være med til at fjerne det tabu, der hænger tykt over mange arbejdspladser, siger uddannelseskonsulent Peter Andersen fra HK København. Med det afsæt tog HK København i foråret initiativ til et pilotprojekt om alkohol på arbejdspladsen. 19 tillidsrepræsentanter tog imod tilbudet om at komme på kursus og brugte en weekend på at blive klædt på til at fungere som nøglepersoner på deres arbejdsplads. Formålet var at give dem nogle redskaber, så de får mulighed for at gribe ind, inden en kol- legas alkoholproblemer vokser sig så store, at han eller hun er i fare for at miste sit job. Berøringsangst Kurset blevledet af misbrugskonsulent Lis Sandberg, som selv er ædru alkoholiker og nu arbejder med at behandle misbrugere og er konsulent for virksomheder. Også hun oplever, at alkohol er et tabu. Der er ved at ske en åbning, men mange synes stadig, det er lidt flovt: Sådan nogen har vi ikke hos os. Ikke desto mindre er der næsten altid nogen, hvor jeg kommer rundt, der kender til problemer med alkoholmisbrug på arbejdspladsen. Men vi har en berøringsangst, og jeg oplever, at den er størst hos ledelsen, fortæller Lis Sandberg. De fleste arbejdspladser har i dag en alkoholpolitik i form af regler om, hvordan man omgås alkohol i det daglige. Men de færreste har regler og procedurer for, hvad man egentlig stiller op, hvis en medarbejder får et misbrugsproblem. Det betyder, at problemet ofte får lov at vokse, uden at nogen griber ind, og i værste fald ender det med en fyreseddel. Ledelsen er tilbøjelig til at melde en alkoholpolitik ud: Vi drikker ikke på arbejdspladsen og hvis nogen har problemer, kan de bare henvende sig. Men vi ved jo, at netop de, der har problemer, er de sidste, der henvender sig. Der skal nogen til at tage hånd om det. Derfor synes jeg, det er fint, at HK går ind som isbrydere på det her område og klæder tillidsrepræsentanterne på til det, siger Lis Sandberg. De 19 tillidsfolk, der deltog i HK s kursus, fik blandt andet indsigt i, hvordan alkoholmisbrug udvikler sig, hvilke signaler man skal være opmærksom på, hvordan man griber en samtale an, hvis man har mistanke om, at en kollega drikker for meget, hvilke muligheder der er for behandling, og hvordan man udarbejder en alkoholpolitik. Kursusdeltagerne blevogså sat til at lave en handleplan for, hvad de ville arbejde videre med, når de kom tilbage på arbejdspladsen. For selv om de nu er uddannet som nøglepersoner, er det vigtigt, at de er synlige på arbejdspladsen Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

4 Jeg fik nogle gode redskaber med hjem, og jeg vil gå videre til vores samarbejdsudvalg, så vi kan få mere fokus på området. og formår at bevare fokus på området, understreger Lis Sandberg. Et godt redskab En af dem, der deltog i nøglepersonuddannelsen, var Susanne Jørgensen, som er tillidsmand for HK erne i hjemmeplejen på Vesterbro i København. Jeg meldte mig til kurset, fordi jeg synes, det er vigtigt at vide, hvordan man tackler alkoholproblemer på arbejdspladsen. Jeg har heldigvis ikke selv haft brug for det endnu på min nuværende arbejdsplads, men i tidligere job har jeg oplevet, at det er et problem. Jeg synes, det er vigtigt, at man gør noget for at hjælpe folk til at blive på arbejdspladsen i stedet for at fyre dem, som det jo sker mange steder. Jeg fik nogle gode redskaber med hjem, og jeg vil gå videre til vores samarbejdsudvalg, hvor der også sidder repræsentanter for sygeplejerskerne og hjemmehjælperne, så vi kan få mere fokus på området. Jeg mener, der burde være en nøgleperson på alle arbejdspladser, så jeg håber, at HK vil gøre det til en del af tillidsmandsuddannelsen, siger Susanne Jørgensen. Om kurset fremover vil komme til at indgå som et modul i HK s generelle tillidsmandsuddannelse, er endnu ikke afklaret. Men under alle omstændigheder håber jeg, at andre, både inden for HK og i andre fagforbund, kan drage nytte af vores koncept. Jeg mener, at vi ved at uddanne nøglepersoner på arbejdspladsen kan være med til at håndtere alkoholproblemer på en god måde og fastholde flere medarbejdere på arbejdspladsen, siger Peter Andersen fra HK København. APPA Statistikken viser, at én ud af ti ansatte på danske arbejdspladser drikker så meget, at det går ud over produktivitet, sikkerhed, samarbejde og trivsel. Alle landets arbejdspladser kan få kvalificeret hjælp til at udarbejde en alkoholpolitik på arbejdspladsen fra en specialuddannet APPA-konsulent. Projekt APPA Alkoholpolitik på Arbejdspladsen blev etableret i 1997 som et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, de fleste af landets amter og MANUS, Århus Amts konsulenter i alkoholpolitik. Et korps af konsulenter er siden da blevet uddannet efter et fælles koncept med viden og værktøjer til at støtte virksomheder i at indføre en aktiv og bevidst alkoholpolitik. Selve udviklingsprojektet stoppede ved udgangen af 2000, men indsatsen fortsætter i de enkelte amter. I løbet af projektperioden har konsulenterne medvirket til at indføre alkoholpolitikker i 224 private og offentlige virksomheder, og evalueringen af projektet viser, at virksomhederne er meget tilfredse med hjælpen fra konsulenterne. Der er god personalepolitik og god økonomi i at tilbyde medarbejdere med alkoholproblemer rådgivning og eventuel behandling. Ligesom det er god forebyggelse at blive enige om fælles retningslinier for alkohol på arbejdspladsen, siger Bente Lindgaard fra MANUS, der var leder af APPA-projektet. De fleste amter har i dag en APPA-konsulent, der er uddannet i at håndtere alkoholpolitik på arbejdspladsen. Se Samarbejdsnævnet prioriterer alkoholområdet Samarbejdsnævnet, som er oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, har alkohol på arbejdspladsen som indsatsområde. Det betyder blandt andet, at alle samarbejdskonsulenter i nævnets konsulentkorps har været på kursus om alkohol på arbejdspladsen for at blive bedre klædt på til at rådgive virksomhederne. - Det er min fornemmelse, at alkoholproblemer stadig er enormt tabubelagt og vanskeligt at håndtere, siger konsulent i LO Majbritt Schøning fra Samarbejdsudvalgets sekretariat. - Mange arbejdspladser har en alkoholpolitik, men ofte handler den om, hvad man må drikke i kantinen, til jubilæer osv., og giver ikke noget bud på, hvad man konkret stiller op, hvis en medarbejder har et alkoholproblem. Der er en berøringsangst. Derfor vil vi også gerne være med til at sende nogle signaler om, at alkohol på arbejdspladsen er et vigtigt indsatsområde. Læs mere om Samarbejdsnævnet på 4 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

5 Jo hurtigere sagsbehandleren kan opfange det og gribe ind, jo større er chancen for, at vores medlemmer kommer i arbejde igen Den gode samtale SiD på Djursland ruster sagsbehandlere til den vanskelige samtale. Af Karen Pedersen Jeg oplever, at vi inden for fagbevægelsen får mere og mere brug for viden om psykisk arbejdsmiljø og psykologiske emner, fordi vi kommer i kontakt med flere medlemmer med svære problemer af den ene eller den anden art. Det siger kasserer Kis Jensen fra SiD i Rougsø. Som fagforbund er det SiD s opgave at kontrollere, om medlemmerne er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er man ikke, hvis man for eksempel har et alkoholmisbrug. Jo hurtigere sagsbehandleren kan opfange det og gribe ind, jo større er chancen for, at vores medlemmer kommer i arbejde igen, siger Kis Jensen. Men hvad stiller sagsbehandleren i a-kassen op, hvis hun har en formodning om, at Jeppe drikker? Og hvor kan hun søge hjælp? Samtaleteknik For at give sagsbehandlerne i de lokale SiD-afdelinger svar på de spørgsmål arrangerede SiD Rougsø sammen med resten af SiD s afdelinger på Djursland en kursusdag for formænd og sagsbehandlere i afdelingerne. Via undervisning i samtaleteknik og gennem rollespil fik deltagerne nogle teknikker til, hvordan man konfronterer en klient, hvis man har mistanke om, at der er for meget alkohol inde i billedet. Og hvordan man motiverer vedkommende til at gøre noget ved problemet. Kurset blev fulgt op med et besøg på Alkoholklinikken i Grenå. Det er vigtigt at vide, hvem vi henviser til, hvis vi sender folk videre til behandling. Jeg blevselvpositivt overrasket over, hvor kompetent et tilbud Alkoholklinikken er. Jeg vidste for eksempel ikke, at der også er dygtige psykologer ansat, siger Kis Jensen. Fokus for kurset var først og fremmest at klæde sagsbehandlerne bedre på til at hjælpe SiD s med- lemmer med alkoholmisbrug tilbage til arbejdsmarkedet, men den nye viden kan også bruges til at forebygge, at medlemmerne i første omgang mister jobbet. Formændene for SiD s afdelinger ved nu, hvordan de kan tage problemet op. Det kan de for eksempel bruge, hvis en arbejdsgiver henvender sig og har problemer med en medarbejder, der drikker for meget, siger Kis Jensen. Og meget af det, der handler om samtaleteknik, kan man også bruge i det daglige i andre sammenhænge. For eksempel er jeg da selv blevet mere opmærksom på at vende mine ord anderledes, så jeg i stedet for at dømme folk er lidt mere konstruktiv. Falcks misbrugsberedskab Falck tilbyder nu arbejdspladser hjælp til at håndtere misbrugsproblemer blandt medarbejdere. Ved at tegne abonnement på Falcks misbrugsberedskab kan arbejdspladsen efter behov få telefonisk rådgivning fra en misbrugskonsulent tilknyttet Falcks konsulentkorps. Man kan også få en konsulent ud på arbejdspladsen, hvis man for eksempel har brug for hjælp til den svære samtale med misbrugeren. Hvis der bliver behov for behandling, kan konsulenten henvise til offentlige eller private behandlingstilbud. En række private behandlingssteder giver nedslag i prisen for arbejdspladser, der abonnerer på misbrugsberedskabet. Læs mere om misbrugsberedskabet på Alkoholpolitik på arbejdspladsen 8 ud af 10 virksomheder har en alkoholpolitik på arbejdspladsen. 70 % af virksomhederne har formuleret reglerne skriftligt. Hver tredje virksomhed med en alkoholpolitik har tilbud om hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer. Hver tredje af de virksomheder, der har aftalt procedurer for hjælp, har trænet ledere eller medarbejdere i at være opmærksom på alkoholproblemer og tage problemerne op med medarbejderen eller kollegaen. Kilde: Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En undersøgelse af initiativer vedrørende alkohol på danske arbejdspladser, juli-september Sundhedsstyrelsen Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

6 Vi betragter os som en slags trædesten videre til arbejdsmarkedet Tilbage til arbejdsmarkedet Sociale partnerskaber er vejen frem. Det mener KFUM s Sociale Arbejde, som nu inviterer kommuner og virksomheder til samarbejde om at få socialt svage i job. Af Karen Pedersen KFUM s Sociale Arbejde i Danmark går nu ind i at hjælpe socialt svagt stillede til at få en fod inden for eller tilbage på arbejdsmarkedet. Seks sociale væresteder og caféer vil i samarbejde med kommuner og virksomheder søge at skaffe job, der er tilpasset den enkelte. Når vi giver omsorg og genopbygger mennesker, som vi gør i vores caféer, sker der ofte det, at de også begynder at tænke i uddannelse og arbejde. Her har vi indtil nu ikke været så meget på banen, men vi vil gerne følge med lidt længere end til dørtærsklen gå et skridt videre end kaffe og ostemad, fortæller udviklingskonsulent John Ebbestrup Hansen fra KFUM s Sociale Arbejde. Vi betragter os som en slags trædesten videre til arbejdsmarkedet eller til at man kan få afklaret sit forsørgelsesgrundlag. For nogle vil det være et job på almindelige vilkår, for andre et fleks- eller skånejob, og for nogle en førtidspension. Sociale partnerskaber Målet for projekt Tilbage på arbejdsmarkedet er at skaffe job til såkaldt socialt svage grupper alkoholog blandingsmisbrugere, psykiske ustabile mennesker og mennesker uden personlige netværk. 300 job i løbet af de fire år projektet løber, lyder udfordringen. Hvis det skal lykkes, skal det ske i tæt samarbejde med kommuner og virksomheder. Derfor ansætter KFUM s Sociale Arbejde seks sociale arbejdsmarkedskonsulenter, som kan opsøge virksomhederne og skabe interesse for at gøre plads til en ny medarbejder. Konsulenterne bliver ansat i vores caféer og får til opgave at gå i tæt dialog med kommuner og virksomheder. Vi har i forvejen et bredt kontaktnet til virksomheder i Midtjylland, som vi selvfølgelig vil benytte os af, men vi vil også gå bredere ud. For virksomhederne er det at være med i projektet også en mulighed for at få en social profil. Vi ser projektet som en slags moderne partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og det frivillige sociale arbejde. Det særlige er, at det er de svageste grupper, vi har fokus på. Det er normalt ikke dem, man ser muligheder i og investerer de fleste ressourcer i, siger John Ebbestrup Hansen, som er ansvarlig for projektet og selvhar en fortid som leder af en bistandsafdeling i en kommune. Det ser jeg som et ekstra plus, når vi skal forhandle med kommunerne. Ellers vil nogle måske sige: Hvad forstand har det frivillige sociale arbejde på at skaffe folk i job?, siger han. Fra livshistorier til livsmål Inden deltagerne skal i job, vil arbejdsmarkedskonsulenterne afdække deres personlige ressourcer og muligheder for udvikling. For hver enkelt bliver der udarbejdet en slags kompetenceprofil over sociale og faglige færdigheder. Vi vil tage udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og lade den danne grundlag for at formulere livsmål og værdier. Dernæst handler det så om at finde frem til, hvordan eller hvor på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, de værdier kan indfries, forklarer John Ebbestrup Hansen. Når deltageren er parat til at prøve kræfter med arbejde eller uddannelse, står konsulenterne fra værestederne klar med støtte i forbindelse med jobstarten, ligesom de vil følge op i det omfang, der er brug for det. Projekt Tilbage til arbejdsmarkedet skal ses som en integreret del af dagligdagen i vores caféer. Nogle af tingene gør vi i forvejen, nu sætter vi bare ekstra turbo på, siger John Ebbestrup Hansen. Der er indtil videre ansat sociale arbejdsmarkedskonsulenter i caféerne i Viby J, Odense og Haderslev. I Esbjerg, Vejle og Grindsted er der ansættelser undervejs. 6 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

7 Bogomtale: Metoder til aktivering og forrevalidering Af Nina Bjørner Metodebog for projekter aktivering og forrevalidering giver redskaber og anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge aktivering og forrevalidering for at få så mange som muligt tilbage i job. Hovedvægten i bogen er en kortlægning af målsætninger og metoder i aktiverings- og revalideringsprojekter, og af målgrupper i projekterne. Blandt dem, der har været klienter i længere tid, er misbrugsproblemer ikke et særsyn. Det er samtidig et problem, som kan gøre det vanskeligt at give dem bekræftelse og blive selvforsørgende. Blandt projekter, som fokuserer på misbrugsproblemet, er der registreret tre forskellige strategier: 1. Accept af misbruget. Misbruget tolereres i praksis i projekterne, uden at der er tale om rene væresteder. Der er en risiko for, at projekterne går i opløsning af tiltagende misbrug. 2. Behandling af misbruget. Nogle projekter går aktivt ind i bestræbelser for at få klienterne til at ophøre med deres misbrug. Det kan være projekter, der prøver at afvænne klienterne eller formidle kontakten til behandlingsinstitutioner. Efter endt behandling skal der tilbydes hjælp til at komme i arbejde. 3. Arbejde trods latent misbrug. En tredje strategi, der kan kombineres med den anden, går ud på at skaffe klienterne i arbejde trods et moderat misbrug eller en latent fare for at falde i det sorte hul. Mange med alkoholmisbrug har flere års erfaring på arbejdsmarkedet, og de har stadig arbejdsmæssige ressourcer trods deres misbrug. Arbejdet kan endog være den faktor, der holder dem oppe, så de ikke forsumper. De projekter, som har bedst erfaringer med at hjælpe misbrugere i arbejde igen, yder typisk en ganske særlig intensiv støtte. Projektmedarbejderne står til rådighed og kan træde til, hvis klienterne pludselig får problemer. Det er helt afgørende, at klienterne har et sikkerhedsnet, hvis de føler, at alkoholen truer med at tage magten fra dem. Det er indtrykket, at denne støtte med fordel kan være flerårig, da der kan gå lang tid, inden klienterne er fri af deres misbrug. For nogle sker det formentlig aldrig. Metodebog for projekter er den praksisrelaterede del af det projekt om metoder i aktivering og revalidering, som Sociologisk Analyse har gennemført for Socialministeriet som led i ministeriets evalueringsprogram på det sociale område. Formålet med projektet har været at få indsigt i, hvordan der i praksis arbejdes med aktivering og revalidering, således at denne indsigt kan omsættes i konkrete praksisrettede anbefalinger. Torben Berg Sørensen: Metodebog for projekter aktivering og forrevalidering. Forlaget Gestus og Sociologisk Analyse, s. Bogen kan også læses på Socialministeriets hjemmeside: Læs mere om alkoholpolitik på arbejdspladsen Alkoholpolitik på arbejdspladsen jo før, jo bedre. Red. Marianne Schjøtt Arestrup. København: Sundhedsstyrelsen, s. Rapport fra Sundhedsstyrelsens konference om alkoholpolitik på arbejdspladsen november Kan læses på Bang, Hans Jørgen og Kai Grunnet: Når kollegaen ikke fungerer: alkoholpolitik, afhængighedspolitik, misbrugspolitik. København: Dansk Arbejdsgiverforening, s. Humle, Anne-Suzette: Dialog der bygger bro: metoder til konstruktive samtaler på arbejdspladsen. Albertslund: Schultz, s. Kapitel 3 handler om samtaler, der vedrører alkoholproblemer. Lindgaard, Bente: Det eneste du ikke må gøre er ikke at gøre noget: en håndbog for ledere og kollegaer om alkohol på arbejdspladsen. 2. udg. København: Sundhedsstyrelsen: distribueres af MANUS, s. Lindgaard, Bente: På vej mod en sundere arbejdsplads. Fokus på alkohol. København: Sundhedsstyrelsen, s. Nissen, Jørgen F.: Elefanten på arbejdspladsen: en brugsbog om alkohol, alkoholproblemer, alkoholpolitik. 2. udg. Fremad, s. Sundhedsfremme på arbejdspladsen en undersøgelse af initiativer vedrørende alkohol på danske arbejdspladser, juli - september København: Sundhedsstyrelsen, s. Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

8 Fra videnscentret... Kommunerunden Videnscenter om Alkohol har for nylig udsendt et spørgeskema til alle landets kommuner for at kortlægge kommunernes håndtering af problemstillinger i forbindelse med alkohol. Oplysningerne munder ud i en rapport, som forventes færdig august Den skal blandt andet indgå i Sundhedsministeriets redegørelse over den eksisterende indsats på alkoholområdet. CASA bistår Videnscentret i dette arbejde. Kommunerne spørges blandt andet om: aktiveringstiltag, målsætninger på området, kvalificering af medarbejdere, botilbud, indsatsområder (familier, børn, unge, gravide) og benyttelse af behandlingspladser. Kontaktperson: Nina Bjørner, Videnscentrets nye hjemmeside, som åbnede den , bliver benyttet af rigtig mange. I gennemsnit har vi 250 besøgende hver dag, næsten en tredobling i forhold til den gamle hjemmeside. Døgnets nyheder på alkoholområdet og Alkoholguiden er topscorerne. Et nyt tiltag er siden Fagligt forum, hvor vi gerne vil opfordre alle til at komme med indlæg. Det kan være spørgsmål, faglige problemstillinger, debatindlæg m.v. Kontaktperson: Anne Grene, Ældre og alkohol I samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet og Ældremobiliseringen holdt Videnscenter om Alkohol i april måned et seminar med temaet ældre og alkohol. Deltagerne var fagpersoner, som arbejder med ældre i forskellige sammenhænge: læger, hjemmehjælpere, plejehjemsledere m.v. Hensigten med dette samarbejde er at komme med en udgivelse målrettet fagpersoner, der har kontakten til de ældre. Der findes ikke mange undersøgelser på området, men det er vores indtryk, at den våde danske alkoholkultur efterhånden også præger den ældste generation. Er der særlige problemstillinger, som man skal tage hensyn til, for eksempel medicin og alkohol, ensomhed, behandling osv.? Den kommende udgivelse vil belyse disse forhold. Kontaktpersoner: Peer Aarestrup, Anne Grene, Videnscenter om Alkohol Alkoholviden.dk Jægersborg Allé Gentofte Tlf

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET Eller historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv, der også indeholder

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet

Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet Efterværn gør en forskel Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet 1 Indhold Efterværn gør en forskel 3 Mål og metode 4 Om efterværn 5 Afprøvning af efterværns-metoder 6 Efterværn

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere