Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol"

Transkript

1 Nummer 2 1. årgang juni 2001 Alkohol og arbejde Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK uddanner nøglepersoner på arbejdspladsen, s. 3 Den gode samtale SiD Djursland, s. 5 Tilbage til arbejdsmarkedet KFUM s Sociale Arbejde vil samarbejde med virksomheder og kommuner om at hjælpe socialt udsatte i job, s. 6 Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol

2 02/2001 Kære læser... Alkoholviden.dk fokuserer i dette nummer på den sociale indsats, der ydes for at fastholde folk med alkoholproblemer på arbejdsmarkedet. En fyring på grund af et alkoholmisbrug kan let vise sig at blive en social deroute for den enkelte, og det er derfor også meget vigtigt, at der nu i flere år har været fokus på alkoholpolitik i mange af landets virksomheder. Der er blevet taget flere gode initiativer til gavn for arbejdspladserne og dens medarbejdere. Det bekræfter blandt andet en undersøgelse fra institutionen MANUS i Århus. Der er nu også indført skattefrihed for alkoholbehandling af medarbejdere. Noget tyder også på, at dér hvor det offentlige, private og frivillige sociale arbejde går sammen, kan der udvikles nye modeller til at fastholde de svageste eller få nye i meningsfuldt arbejde med den støtte, som er nødvendig. De faglige organisationer har en interesse i at uddanne medarbejdere til bedre at kunne håndtere alkoholproblemer på arbejdet. Vi ser eksempler i bladet på, at der afholdes alkoholkurser for tillidsrepræsentanter, som derved får bedre redskaber til at støtte op med i vanskelige situationer. Den slags kurser tror jeg, der vil blive flere af, fordi de også kan medvirke til, at man i virksomheden kan fastholde gode medarbejdere. Peer Aarestrup Centerleder Evaluering af Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol skal i de kommende måneder evalueres. Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for en vurdering af centrets fremtid, herunder at give centrale beslutningstagere grundlag for at vurdere kvaliteten og relevansen af de vedtægtsbestemte aktiviteter, som vi har gennemført, og at få en vurdering af nytteeffekten af vores aktiviteter. Videnscentret er etableret som en institution under Socialministeriet for en fireårig periode, finansieret af satspuljemidler. Perioden udløber ultimo Evalueringen foretages af Teori og Metodecentret i Hillerød. Alkoholviden.dk - Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol nr. 2, 1. årgang, juni 2001 Videnscenter om Alkohol Jægersborg Allé Gentofte Tlf Redaktion: Anne Grene (ansv.) og Karen Pedersen Layout: United A/S Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Forside: Dionysos, Ny Carlsberg Glyptotek, København Alkoholviden.dk er i Oplag: 2000 gratis og sendes til kommuner, amter og institutioner inden ISSN: for alkoholverdenen. 2 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

3 Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK i København vil nu uddanne nøglepersoner til at tage hånd om alkoholproblemer på arbejdspladsen. Det giver mulighed for at skride ind, inden problemerne bliver så store, at medarbejderen er i fare for at miste jobbet. Af Karen Pedersen Snakken går i kantinen: Hvad er der med Jette? Hun virker så underlig ukoncentreret og holder sig mere og mere for sig selv. I går glemte hun et møde ude i byen. Og har hun ikke også været meget væk her på det sidste? Måske er Jette bare lidt ved siden af sig selv for tiden. Men nedsat koncentrationsevne, svingende arbejdsindsats og øget sygefravær kan også være signaler om, at hun har et alkoholproblem, selv om det ikke umiddelbart er det, der falder kollegerne ind. Og hvis mistanken alligevel melder sig, hvad så? Man skulle jo nødig blande sig Kursus for tillidsmænd Det er netop, hvad man skal, mener HK København. Derfor tilbyder fagforeningen nu tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter et kursus, der skal ruste dem til at hjælpe kolleger med misbrug. Kurset kom i stand, fordi flere af vores afdelinger bad os tage alkoholproblemer på arbejdpladsen op. Vi oplever i høj grad, at alkoholproblemer er tabu. Vi kan sidde ved frokostbordet og tale om hiv og aids, men nævner man ordet alkohol, bliver der helt stille. Vi ser det som en vigtig opgave at være med til at fjerne det tabu, der hænger tykt over mange arbejdspladser, siger uddannelseskonsulent Peter Andersen fra HK København. Med det afsæt tog HK København i foråret initiativ til et pilotprojekt om alkohol på arbejdspladsen. 19 tillidsrepræsentanter tog imod tilbudet om at komme på kursus og brugte en weekend på at blive klædt på til at fungere som nøglepersoner på deres arbejdsplads. Formålet var at give dem nogle redskaber, så de får mulighed for at gribe ind, inden en kol- legas alkoholproblemer vokser sig så store, at han eller hun er i fare for at miste sit job. Berøringsangst Kurset blevledet af misbrugskonsulent Lis Sandberg, som selv er ædru alkoholiker og nu arbejder med at behandle misbrugere og er konsulent for virksomheder. Også hun oplever, at alkohol er et tabu. Der er ved at ske en åbning, men mange synes stadig, det er lidt flovt: Sådan nogen har vi ikke hos os. Ikke desto mindre er der næsten altid nogen, hvor jeg kommer rundt, der kender til problemer med alkoholmisbrug på arbejdspladsen. Men vi har en berøringsangst, og jeg oplever, at den er størst hos ledelsen, fortæller Lis Sandberg. De fleste arbejdspladser har i dag en alkoholpolitik i form af regler om, hvordan man omgås alkohol i det daglige. Men de færreste har regler og procedurer for, hvad man egentlig stiller op, hvis en medarbejder får et misbrugsproblem. Det betyder, at problemet ofte får lov at vokse, uden at nogen griber ind, og i værste fald ender det med en fyreseddel. Ledelsen er tilbøjelig til at melde en alkoholpolitik ud: Vi drikker ikke på arbejdspladsen og hvis nogen har problemer, kan de bare henvende sig. Men vi ved jo, at netop de, der har problemer, er de sidste, der henvender sig. Der skal nogen til at tage hånd om det. Derfor synes jeg, det er fint, at HK går ind som isbrydere på det her område og klæder tillidsrepræsentanterne på til det, siger Lis Sandberg. De 19 tillidsfolk, der deltog i HK s kursus, fik blandt andet indsigt i, hvordan alkoholmisbrug udvikler sig, hvilke signaler man skal være opmærksom på, hvordan man griber en samtale an, hvis man har mistanke om, at en kollega drikker for meget, hvilke muligheder der er for behandling, og hvordan man udarbejder en alkoholpolitik. Kursusdeltagerne blevogså sat til at lave en handleplan for, hvad de ville arbejde videre med, når de kom tilbage på arbejdspladsen. For selv om de nu er uddannet som nøglepersoner, er det vigtigt, at de er synlige på arbejdspladsen Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

4 Jeg fik nogle gode redskaber med hjem, og jeg vil gå videre til vores samarbejdsudvalg, så vi kan få mere fokus på området. og formår at bevare fokus på området, understreger Lis Sandberg. Et godt redskab En af dem, der deltog i nøglepersonuddannelsen, var Susanne Jørgensen, som er tillidsmand for HK erne i hjemmeplejen på Vesterbro i København. Jeg meldte mig til kurset, fordi jeg synes, det er vigtigt at vide, hvordan man tackler alkoholproblemer på arbejdspladsen. Jeg har heldigvis ikke selv haft brug for det endnu på min nuværende arbejdsplads, men i tidligere job har jeg oplevet, at det er et problem. Jeg synes, det er vigtigt, at man gør noget for at hjælpe folk til at blive på arbejdspladsen i stedet for at fyre dem, som det jo sker mange steder. Jeg fik nogle gode redskaber med hjem, og jeg vil gå videre til vores samarbejdsudvalg, hvor der også sidder repræsentanter for sygeplejerskerne og hjemmehjælperne, så vi kan få mere fokus på området. Jeg mener, der burde være en nøgleperson på alle arbejdspladser, så jeg håber, at HK vil gøre det til en del af tillidsmandsuddannelsen, siger Susanne Jørgensen. Om kurset fremover vil komme til at indgå som et modul i HK s generelle tillidsmandsuddannelse, er endnu ikke afklaret. Men under alle omstændigheder håber jeg, at andre, både inden for HK og i andre fagforbund, kan drage nytte af vores koncept. Jeg mener, at vi ved at uddanne nøglepersoner på arbejdspladsen kan være med til at håndtere alkoholproblemer på en god måde og fastholde flere medarbejdere på arbejdspladsen, siger Peter Andersen fra HK København. APPA Statistikken viser, at én ud af ti ansatte på danske arbejdspladser drikker så meget, at det går ud over produktivitet, sikkerhed, samarbejde og trivsel. Alle landets arbejdspladser kan få kvalificeret hjælp til at udarbejde en alkoholpolitik på arbejdspladsen fra en specialuddannet APPA-konsulent. Projekt APPA Alkoholpolitik på Arbejdspladsen blev etableret i 1997 som et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, de fleste af landets amter og MANUS, Århus Amts konsulenter i alkoholpolitik. Et korps af konsulenter er siden da blevet uddannet efter et fælles koncept med viden og værktøjer til at støtte virksomheder i at indføre en aktiv og bevidst alkoholpolitik. Selve udviklingsprojektet stoppede ved udgangen af 2000, men indsatsen fortsætter i de enkelte amter. I løbet af projektperioden har konsulenterne medvirket til at indføre alkoholpolitikker i 224 private og offentlige virksomheder, og evalueringen af projektet viser, at virksomhederne er meget tilfredse med hjælpen fra konsulenterne. Der er god personalepolitik og god økonomi i at tilbyde medarbejdere med alkoholproblemer rådgivning og eventuel behandling. Ligesom det er god forebyggelse at blive enige om fælles retningslinier for alkohol på arbejdspladsen, siger Bente Lindgaard fra MANUS, der var leder af APPA-projektet. De fleste amter har i dag en APPA-konsulent, der er uddannet i at håndtere alkoholpolitik på arbejdspladsen. Se Samarbejdsnævnet prioriterer alkoholområdet Samarbejdsnævnet, som er oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, har alkohol på arbejdspladsen som indsatsområde. Det betyder blandt andet, at alle samarbejdskonsulenter i nævnets konsulentkorps har været på kursus om alkohol på arbejdspladsen for at blive bedre klædt på til at rådgive virksomhederne. - Det er min fornemmelse, at alkoholproblemer stadig er enormt tabubelagt og vanskeligt at håndtere, siger konsulent i LO Majbritt Schøning fra Samarbejdsudvalgets sekretariat. - Mange arbejdspladser har en alkoholpolitik, men ofte handler den om, hvad man må drikke i kantinen, til jubilæer osv., og giver ikke noget bud på, hvad man konkret stiller op, hvis en medarbejder har et alkoholproblem. Der er en berøringsangst. Derfor vil vi også gerne være med til at sende nogle signaler om, at alkohol på arbejdspladsen er et vigtigt indsatsområde. Læs mere om Samarbejdsnævnet på 4 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

5 Jo hurtigere sagsbehandleren kan opfange det og gribe ind, jo større er chancen for, at vores medlemmer kommer i arbejde igen Den gode samtale SiD på Djursland ruster sagsbehandlere til den vanskelige samtale. Af Karen Pedersen Jeg oplever, at vi inden for fagbevægelsen får mere og mere brug for viden om psykisk arbejdsmiljø og psykologiske emner, fordi vi kommer i kontakt med flere medlemmer med svære problemer af den ene eller den anden art. Det siger kasserer Kis Jensen fra SiD i Rougsø. Som fagforbund er det SiD s opgave at kontrollere, om medlemmerne er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er man ikke, hvis man for eksempel har et alkoholmisbrug. Jo hurtigere sagsbehandleren kan opfange det og gribe ind, jo større er chancen for, at vores medlemmer kommer i arbejde igen, siger Kis Jensen. Men hvad stiller sagsbehandleren i a-kassen op, hvis hun har en formodning om, at Jeppe drikker? Og hvor kan hun søge hjælp? Samtaleteknik For at give sagsbehandlerne i de lokale SiD-afdelinger svar på de spørgsmål arrangerede SiD Rougsø sammen med resten af SiD s afdelinger på Djursland en kursusdag for formænd og sagsbehandlere i afdelingerne. Via undervisning i samtaleteknik og gennem rollespil fik deltagerne nogle teknikker til, hvordan man konfronterer en klient, hvis man har mistanke om, at der er for meget alkohol inde i billedet. Og hvordan man motiverer vedkommende til at gøre noget ved problemet. Kurset blev fulgt op med et besøg på Alkoholklinikken i Grenå. Det er vigtigt at vide, hvem vi henviser til, hvis vi sender folk videre til behandling. Jeg blevselvpositivt overrasket over, hvor kompetent et tilbud Alkoholklinikken er. Jeg vidste for eksempel ikke, at der også er dygtige psykologer ansat, siger Kis Jensen. Fokus for kurset var først og fremmest at klæde sagsbehandlerne bedre på til at hjælpe SiD s med- lemmer med alkoholmisbrug tilbage til arbejdsmarkedet, men den nye viden kan også bruges til at forebygge, at medlemmerne i første omgang mister jobbet. Formændene for SiD s afdelinger ved nu, hvordan de kan tage problemet op. Det kan de for eksempel bruge, hvis en arbejdsgiver henvender sig og har problemer med en medarbejder, der drikker for meget, siger Kis Jensen. Og meget af det, der handler om samtaleteknik, kan man også bruge i det daglige i andre sammenhænge. For eksempel er jeg da selv blevet mere opmærksom på at vende mine ord anderledes, så jeg i stedet for at dømme folk er lidt mere konstruktiv. Falcks misbrugsberedskab Falck tilbyder nu arbejdspladser hjælp til at håndtere misbrugsproblemer blandt medarbejdere. Ved at tegne abonnement på Falcks misbrugsberedskab kan arbejdspladsen efter behov få telefonisk rådgivning fra en misbrugskonsulent tilknyttet Falcks konsulentkorps. Man kan også få en konsulent ud på arbejdspladsen, hvis man for eksempel har brug for hjælp til den svære samtale med misbrugeren. Hvis der bliver behov for behandling, kan konsulenten henvise til offentlige eller private behandlingstilbud. En række private behandlingssteder giver nedslag i prisen for arbejdspladser, der abonnerer på misbrugsberedskabet. Læs mere om misbrugsberedskabet på Alkoholpolitik på arbejdspladsen 8 ud af 10 virksomheder har en alkoholpolitik på arbejdspladsen. 70 % af virksomhederne har formuleret reglerne skriftligt. Hver tredje virksomhed med en alkoholpolitik har tilbud om hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer. Hver tredje af de virksomheder, der har aftalt procedurer for hjælp, har trænet ledere eller medarbejdere i at være opmærksom på alkoholproblemer og tage problemerne op med medarbejderen eller kollegaen. Kilde: Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En undersøgelse af initiativer vedrørende alkohol på danske arbejdspladser, juli-september Sundhedsstyrelsen Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

6 Vi betragter os som en slags trædesten videre til arbejdsmarkedet Tilbage til arbejdsmarkedet Sociale partnerskaber er vejen frem. Det mener KFUM s Sociale Arbejde, som nu inviterer kommuner og virksomheder til samarbejde om at få socialt svage i job. Af Karen Pedersen KFUM s Sociale Arbejde i Danmark går nu ind i at hjælpe socialt svagt stillede til at få en fod inden for eller tilbage på arbejdsmarkedet. Seks sociale væresteder og caféer vil i samarbejde med kommuner og virksomheder søge at skaffe job, der er tilpasset den enkelte. Når vi giver omsorg og genopbygger mennesker, som vi gør i vores caféer, sker der ofte det, at de også begynder at tænke i uddannelse og arbejde. Her har vi indtil nu ikke været så meget på banen, men vi vil gerne følge med lidt længere end til dørtærsklen gå et skridt videre end kaffe og ostemad, fortæller udviklingskonsulent John Ebbestrup Hansen fra KFUM s Sociale Arbejde. Vi betragter os som en slags trædesten videre til arbejdsmarkedet eller til at man kan få afklaret sit forsørgelsesgrundlag. For nogle vil det være et job på almindelige vilkår, for andre et fleks- eller skånejob, og for nogle en førtidspension. Sociale partnerskaber Målet for projekt Tilbage på arbejdsmarkedet er at skaffe job til såkaldt socialt svage grupper alkoholog blandingsmisbrugere, psykiske ustabile mennesker og mennesker uden personlige netværk. 300 job i løbet af de fire år projektet løber, lyder udfordringen. Hvis det skal lykkes, skal det ske i tæt samarbejde med kommuner og virksomheder. Derfor ansætter KFUM s Sociale Arbejde seks sociale arbejdsmarkedskonsulenter, som kan opsøge virksomhederne og skabe interesse for at gøre plads til en ny medarbejder. Konsulenterne bliver ansat i vores caféer og får til opgave at gå i tæt dialog med kommuner og virksomheder. Vi har i forvejen et bredt kontaktnet til virksomheder i Midtjylland, som vi selvfølgelig vil benytte os af, men vi vil også gå bredere ud. For virksomhederne er det at være med i projektet også en mulighed for at få en social profil. Vi ser projektet som en slags moderne partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og det frivillige sociale arbejde. Det særlige er, at det er de svageste grupper, vi har fokus på. Det er normalt ikke dem, man ser muligheder i og investerer de fleste ressourcer i, siger John Ebbestrup Hansen, som er ansvarlig for projektet og selvhar en fortid som leder af en bistandsafdeling i en kommune. Det ser jeg som et ekstra plus, når vi skal forhandle med kommunerne. Ellers vil nogle måske sige: Hvad forstand har det frivillige sociale arbejde på at skaffe folk i job?, siger han. Fra livshistorier til livsmål Inden deltagerne skal i job, vil arbejdsmarkedskonsulenterne afdække deres personlige ressourcer og muligheder for udvikling. For hver enkelt bliver der udarbejdet en slags kompetenceprofil over sociale og faglige færdigheder. Vi vil tage udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og lade den danne grundlag for at formulere livsmål og værdier. Dernæst handler det så om at finde frem til, hvordan eller hvor på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, de værdier kan indfries, forklarer John Ebbestrup Hansen. Når deltageren er parat til at prøve kræfter med arbejde eller uddannelse, står konsulenterne fra værestederne klar med støtte i forbindelse med jobstarten, ligesom de vil følge op i det omfang, der er brug for det. Projekt Tilbage til arbejdsmarkedet skal ses som en integreret del af dagligdagen i vores caféer. Nogle af tingene gør vi i forvejen, nu sætter vi bare ekstra turbo på, siger John Ebbestrup Hansen. Der er indtil videre ansat sociale arbejdsmarkedskonsulenter i caféerne i Viby J, Odense og Haderslev. I Esbjerg, Vejle og Grindsted er der ansættelser undervejs. 6 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

7 Bogomtale: Metoder til aktivering og forrevalidering Af Nina Bjørner Metodebog for projekter aktivering og forrevalidering giver redskaber og anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge aktivering og forrevalidering for at få så mange som muligt tilbage i job. Hovedvægten i bogen er en kortlægning af målsætninger og metoder i aktiverings- og revalideringsprojekter, og af målgrupper i projekterne. Blandt dem, der har været klienter i længere tid, er misbrugsproblemer ikke et særsyn. Det er samtidig et problem, som kan gøre det vanskeligt at give dem bekræftelse og blive selvforsørgende. Blandt projekter, som fokuserer på misbrugsproblemet, er der registreret tre forskellige strategier: 1. Accept af misbruget. Misbruget tolereres i praksis i projekterne, uden at der er tale om rene væresteder. Der er en risiko for, at projekterne går i opløsning af tiltagende misbrug. 2. Behandling af misbruget. Nogle projekter går aktivt ind i bestræbelser for at få klienterne til at ophøre med deres misbrug. Det kan være projekter, der prøver at afvænne klienterne eller formidle kontakten til behandlingsinstitutioner. Efter endt behandling skal der tilbydes hjælp til at komme i arbejde. 3. Arbejde trods latent misbrug. En tredje strategi, der kan kombineres med den anden, går ud på at skaffe klienterne i arbejde trods et moderat misbrug eller en latent fare for at falde i det sorte hul. Mange med alkoholmisbrug har flere års erfaring på arbejdsmarkedet, og de har stadig arbejdsmæssige ressourcer trods deres misbrug. Arbejdet kan endog være den faktor, der holder dem oppe, så de ikke forsumper. De projekter, som har bedst erfaringer med at hjælpe misbrugere i arbejde igen, yder typisk en ganske særlig intensiv støtte. Projektmedarbejderne står til rådighed og kan træde til, hvis klienterne pludselig får problemer. Det er helt afgørende, at klienterne har et sikkerhedsnet, hvis de føler, at alkoholen truer med at tage magten fra dem. Det er indtrykket, at denne støtte med fordel kan være flerårig, da der kan gå lang tid, inden klienterne er fri af deres misbrug. For nogle sker det formentlig aldrig. Metodebog for projekter er den praksisrelaterede del af det projekt om metoder i aktivering og revalidering, som Sociologisk Analyse har gennemført for Socialministeriet som led i ministeriets evalueringsprogram på det sociale område. Formålet med projektet har været at få indsigt i, hvordan der i praksis arbejdes med aktivering og revalidering, således at denne indsigt kan omsættes i konkrete praksisrettede anbefalinger. Torben Berg Sørensen: Metodebog for projekter aktivering og forrevalidering. Forlaget Gestus og Sociologisk Analyse, s. Bogen kan også læses på Socialministeriets hjemmeside: Læs mere om alkoholpolitik på arbejdspladsen Alkoholpolitik på arbejdspladsen jo før, jo bedre. Red. Marianne Schjøtt Arestrup. København: Sundhedsstyrelsen, s. Rapport fra Sundhedsstyrelsens konference om alkoholpolitik på arbejdspladsen november Kan læses på Bang, Hans Jørgen og Kai Grunnet: Når kollegaen ikke fungerer: alkoholpolitik, afhængighedspolitik, misbrugspolitik. København: Dansk Arbejdsgiverforening, s. Humle, Anne-Suzette: Dialog der bygger bro: metoder til konstruktive samtaler på arbejdspladsen. Albertslund: Schultz, s. Kapitel 3 handler om samtaler, der vedrører alkoholproblemer. Lindgaard, Bente: Det eneste du ikke må gøre er ikke at gøre noget: en håndbog for ledere og kollegaer om alkohol på arbejdspladsen. 2. udg. København: Sundhedsstyrelsen: distribueres af MANUS, s. Lindgaard, Bente: På vej mod en sundere arbejdsplads. Fokus på alkohol. København: Sundhedsstyrelsen, s. Nissen, Jørgen F.: Elefanten på arbejdspladsen: en brugsbog om alkohol, alkoholproblemer, alkoholpolitik. 2. udg. Fremad, s. Sundhedsfremme på arbejdspladsen en undersøgelse af initiativer vedrørende alkohol på danske arbejdspladser, juli - september København: Sundhedsstyrelsen, s. Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

8 Fra videnscentret... Kommunerunden Videnscenter om Alkohol har for nylig udsendt et spørgeskema til alle landets kommuner for at kortlægge kommunernes håndtering af problemstillinger i forbindelse med alkohol. Oplysningerne munder ud i en rapport, som forventes færdig august Den skal blandt andet indgå i Sundhedsministeriets redegørelse over den eksisterende indsats på alkoholområdet. CASA bistår Videnscentret i dette arbejde. Kommunerne spørges blandt andet om: aktiveringstiltag, målsætninger på området, kvalificering af medarbejdere, botilbud, indsatsområder (familier, børn, unge, gravide) og benyttelse af behandlingspladser. Kontaktperson: Nina Bjørner, Videnscentrets nye hjemmeside, som åbnede den , bliver benyttet af rigtig mange. I gennemsnit har vi 250 besøgende hver dag, næsten en tredobling i forhold til den gamle hjemmeside. Døgnets nyheder på alkoholområdet og Alkoholguiden er topscorerne. Et nyt tiltag er siden Fagligt forum, hvor vi gerne vil opfordre alle til at komme med indlæg. Det kan være spørgsmål, faglige problemstillinger, debatindlæg m.v. Kontaktperson: Anne Grene, Ældre og alkohol I samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet og Ældremobiliseringen holdt Videnscenter om Alkohol i april måned et seminar med temaet ældre og alkohol. Deltagerne var fagpersoner, som arbejder med ældre i forskellige sammenhænge: læger, hjemmehjælpere, plejehjemsledere m.v. Hensigten med dette samarbejde er at komme med en udgivelse målrettet fagpersoner, der har kontakten til de ældre. Der findes ikke mange undersøgelser på området, men det er vores indtryk, at den våde danske alkoholkultur efterhånden også præger den ældste generation. Er der særlige problemstillinger, som man skal tage hensyn til, for eksempel medicin og alkohol, ensomhed, behandling osv.? Den kommende udgivelse vil belyse disse forhold. Kontaktpersoner: Peer Aarestrup, Anne Grene, Videnscenter om Alkohol Alkoholviden.dk Jægersborg Allé Gentofte Tlf

Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s.

Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. Nummer 4 1. årgang december 2001 Videncentrets kommuneundersøgelse Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. 3 Kommuner har mål og handling Mange kommuner laver handleplaner

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Samarbejdsorganisationen i en ny tid

Samarbejdsorganisationen i en ny tid Samarbejdsorganisationen i en ny tid udfordringer og alternativer Workshop 3, CSA Årsmøde 2015 CBS d. 26.3.2015 Hans Jørgen Limborg og Sisse Grøn BAGGRUNDEN FOR DENNE WORKSHOP: TO PROJEKTER OM SAMARBEJDSSYSTEMETS

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Hvordan hjælper du dine kollegaer?

Hvordan hjælper du dine kollegaer? Hvordan hjælper du dine kollegaer? Temasession TR-Forum 2014 Dagsorden Pia Kjær Øulee, MiljøTeam A/S Magnus Købke, TSU Projekt Nøglepersoner i MiljøTeam A/S Martin Koch Pedersen, PensionDanmark PensionDanmarks

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere