Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter om Alkohol. Alkohol og arbejde. Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol"

Transkript

1 Nummer 2 1. årgang juni 2001 Alkohol og arbejde Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK uddanner nøglepersoner på arbejdspladsen, s. 3 Den gode samtale SiD Djursland, s. 5 Tilbage til arbejdsmarkedet KFUM s Sociale Arbejde vil samarbejde med virksomheder og kommuner om at hjælpe socialt udsatte i job, s. 6 Alkoholviden.dk Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol

2 02/2001 Kære læser... Alkoholviden.dk fokuserer i dette nummer på den sociale indsats, der ydes for at fastholde folk med alkoholproblemer på arbejdsmarkedet. En fyring på grund af et alkoholmisbrug kan let vise sig at blive en social deroute for den enkelte, og det er derfor også meget vigtigt, at der nu i flere år har været fokus på alkoholpolitik i mange af landets virksomheder. Der er blevet taget flere gode initiativer til gavn for arbejdspladserne og dens medarbejdere. Det bekræfter blandt andet en undersøgelse fra institutionen MANUS i Århus. Der er nu også indført skattefrihed for alkoholbehandling af medarbejdere. Noget tyder også på, at dér hvor det offentlige, private og frivillige sociale arbejde går sammen, kan der udvikles nye modeller til at fastholde de svageste eller få nye i meningsfuldt arbejde med den støtte, som er nødvendig. De faglige organisationer har en interesse i at uddanne medarbejdere til bedre at kunne håndtere alkoholproblemer på arbejdet. Vi ser eksempler i bladet på, at der afholdes alkoholkurser for tillidsrepræsentanter, som derved får bedre redskaber til at støtte op med i vanskelige situationer. Den slags kurser tror jeg, der vil blive flere af, fordi de også kan medvirke til, at man i virksomheden kan fastholde gode medarbejdere. Peer Aarestrup Centerleder Evaluering af Videnscenter om Alkohol Videnscenter om Alkohol skal i de kommende måneder evalueres. Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for en vurdering af centrets fremtid, herunder at give centrale beslutningstagere grundlag for at vurdere kvaliteten og relevansen af de vedtægtsbestemte aktiviteter, som vi har gennemført, og at få en vurdering af nytteeffekten af vores aktiviteter. Videnscentret er etableret som en institution under Socialministeriet for en fireårig periode, finansieret af satspuljemidler. Perioden udløber ultimo Evalueringen foretages af Teori og Metodecentret i Hillerød. Alkoholviden.dk - Kvartalsnyt fra Videnscenter om Alkohol nr. 2, 1. årgang, juni 2001 Videnscenter om Alkohol Jægersborg Allé Gentofte Tlf Redaktion: Anne Grene (ansv.) og Karen Pedersen Layout: United A/S Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Forside: Dionysos, Ny Carlsberg Glyptotek, København Alkoholviden.dk er i Oplag: 2000 gratis og sendes til kommuner, amter og institutioner inden ISSN: for alkoholverdenen. 2 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

3 Fagforening tager hånd om alkoholproblemer HK i København vil nu uddanne nøglepersoner til at tage hånd om alkoholproblemer på arbejdspladsen. Det giver mulighed for at skride ind, inden problemerne bliver så store, at medarbejderen er i fare for at miste jobbet. Af Karen Pedersen Snakken går i kantinen: Hvad er der med Jette? Hun virker så underlig ukoncentreret og holder sig mere og mere for sig selv. I går glemte hun et møde ude i byen. Og har hun ikke også været meget væk her på det sidste? Måske er Jette bare lidt ved siden af sig selv for tiden. Men nedsat koncentrationsevne, svingende arbejdsindsats og øget sygefravær kan også være signaler om, at hun har et alkoholproblem, selv om det ikke umiddelbart er det, der falder kollegerne ind. Og hvis mistanken alligevel melder sig, hvad så? Man skulle jo nødig blande sig Kursus for tillidsmænd Det er netop, hvad man skal, mener HK København. Derfor tilbyder fagforeningen nu tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter et kursus, der skal ruste dem til at hjælpe kolleger med misbrug. Kurset kom i stand, fordi flere af vores afdelinger bad os tage alkoholproblemer på arbejdpladsen op. Vi oplever i høj grad, at alkoholproblemer er tabu. Vi kan sidde ved frokostbordet og tale om hiv og aids, men nævner man ordet alkohol, bliver der helt stille. Vi ser det som en vigtig opgave at være med til at fjerne det tabu, der hænger tykt over mange arbejdspladser, siger uddannelseskonsulent Peter Andersen fra HK København. Med det afsæt tog HK København i foråret initiativ til et pilotprojekt om alkohol på arbejdspladsen. 19 tillidsrepræsentanter tog imod tilbudet om at komme på kursus og brugte en weekend på at blive klædt på til at fungere som nøglepersoner på deres arbejdsplads. Formålet var at give dem nogle redskaber, så de får mulighed for at gribe ind, inden en kol- legas alkoholproblemer vokser sig så store, at han eller hun er i fare for at miste sit job. Berøringsangst Kurset blevledet af misbrugskonsulent Lis Sandberg, som selv er ædru alkoholiker og nu arbejder med at behandle misbrugere og er konsulent for virksomheder. Også hun oplever, at alkohol er et tabu. Der er ved at ske en åbning, men mange synes stadig, det er lidt flovt: Sådan nogen har vi ikke hos os. Ikke desto mindre er der næsten altid nogen, hvor jeg kommer rundt, der kender til problemer med alkoholmisbrug på arbejdspladsen. Men vi har en berøringsangst, og jeg oplever, at den er størst hos ledelsen, fortæller Lis Sandberg. De fleste arbejdspladser har i dag en alkoholpolitik i form af regler om, hvordan man omgås alkohol i det daglige. Men de færreste har regler og procedurer for, hvad man egentlig stiller op, hvis en medarbejder får et misbrugsproblem. Det betyder, at problemet ofte får lov at vokse, uden at nogen griber ind, og i værste fald ender det med en fyreseddel. Ledelsen er tilbøjelig til at melde en alkoholpolitik ud: Vi drikker ikke på arbejdspladsen og hvis nogen har problemer, kan de bare henvende sig. Men vi ved jo, at netop de, der har problemer, er de sidste, der henvender sig. Der skal nogen til at tage hånd om det. Derfor synes jeg, det er fint, at HK går ind som isbrydere på det her område og klæder tillidsrepræsentanterne på til det, siger Lis Sandberg. De 19 tillidsfolk, der deltog i HK s kursus, fik blandt andet indsigt i, hvordan alkoholmisbrug udvikler sig, hvilke signaler man skal være opmærksom på, hvordan man griber en samtale an, hvis man har mistanke om, at en kollega drikker for meget, hvilke muligheder der er for behandling, og hvordan man udarbejder en alkoholpolitik. Kursusdeltagerne blevogså sat til at lave en handleplan for, hvad de ville arbejde videre med, når de kom tilbage på arbejdspladsen. For selv om de nu er uddannet som nøglepersoner, er det vigtigt, at de er synlige på arbejdspladsen Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

4 Jeg fik nogle gode redskaber med hjem, og jeg vil gå videre til vores samarbejdsudvalg, så vi kan få mere fokus på området. og formår at bevare fokus på området, understreger Lis Sandberg. Et godt redskab En af dem, der deltog i nøglepersonuddannelsen, var Susanne Jørgensen, som er tillidsmand for HK erne i hjemmeplejen på Vesterbro i København. Jeg meldte mig til kurset, fordi jeg synes, det er vigtigt at vide, hvordan man tackler alkoholproblemer på arbejdspladsen. Jeg har heldigvis ikke selv haft brug for det endnu på min nuværende arbejdsplads, men i tidligere job har jeg oplevet, at det er et problem. Jeg synes, det er vigtigt, at man gør noget for at hjælpe folk til at blive på arbejdspladsen i stedet for at fyre dem, som det jo sker mange steder. Jeg fik nogle gode redskaber med hjem, og jeg vil gå videre til vores samarbejdsudvalg, hvor der også sidder repræsentanter for sygeplejerskerne og hjemmehjælperne, så vi kan få mere fokus på området. Jeg mener, der burde være en nøgleperson på alle arbejdspladser, så jeg håber, at HK vil gøre det til en del af tillidsmandsuddannelsen, siger Susanne Jørgensen. Om kurset fremover vil komme til at indgå som et modul i HK s generelle tillidsmandsuddannelse, er endnu ikke afklaret. Men under alle omstændigheder håber jeg, at andre, både inden for HK og i andre fagforbund, kan drage nytte af vores koncept. Jeg mener, at vi ved at uddanne nøglepersoner på arbejdspladsen kan være med til at håndtere alkoholproblemer på en god måde og fastholde flere medarbejdere på arbejdspladsen, siger Peter Andersen fra HK København. APPA Statistikken viser, at én ud af ti ansatte på danske arbejdspladser drikker så meget, at det går ud over produktivitet, sikkerhed, samarbejde og trivsel. Alle landets arbejdspladser kan få kvalificeret hjælp til at udarbejde en alkoholpolitik på arbejdspladsen fra en specialuddannet APPA-konsulent. Projekt APPA Alkoholpolitik på Arbejdspladsen blev etableret i 1997 som et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, de fleste af landets amter og MANUS, Århus Amts konsulenter i alkoholpolitik. Et korps af konsulenter er siden da blevet uddannet efter et fælles koncept med viden og værktøjer til at støtte virksomheder i at indføre en aktiv og bevidst alkoholpolitik. Selve udviklingsprojektet stoppede ved udgangen af 2000, men indsatsen fortsætter i de enkelte amter. I løbet af projektperioden har konsulenterne medvirket til at indføre alkoholpolitikker i 224 private og offentlige virksomheder, og evalueringen af projektet viser, at virksomhederne er meget tilfredse med hjælpen fra konsulenterne. Der er god personalepolitik og god økonomi i at tilbyde medarbejdere med alkoholproblemer rådgivning og eventuel behandling. Ligesom det er god forebyggelse at blive enige om fælles retningslinier for alkohol på arbejdspladsen, siger Bente Lindgaard fra MANUS, der var leder af APPA-projektet. De fleste amter har i dag en APPA-konsulent, der er uddannet i at håndtere alkoholpolitik på arbejdspladsen. Se Samarbejdsnævnet prioriterer alkoholområdet Samarbejdsnævnet, som er oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, har alkohol på arbejdspladsen som indsatsområde. Det betyder blandt andet, at alle samarbejdskonsulenter i nævnets konsulentkorps har været på kursus om alkohol på arbejdspladsen for at blive bedre klædt på til at rådgive virksomhederne. - Det er min fornemmelse, at alkoholproblemer stadig er enormt tabubelagt og vanskeligt at håndtere, siger konsulent i LO Majbritt Schøning fra Samarbejdsudvalgets sekretariat. - Mange arbejdspladser har en alkoholpolitik, men ofte handler den om, hvad man må drikke i kantinen, til jubilæer osv., og giver ikke noget bud på, hvad man konkret stiller op, hvis en medarbejder har et alkoholproblem. Der er en berøringsangst. Derfor vil vi også gerne være med til at sende nogle signaler om, at alkohol på arbejdspladsen er et vigtigt indsatsområde. Læs mere om Samarbejdsnævnet på 4 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

5 Jo hurtigere sagsbehandleren kan opfange det og gribe ind, jo større er chancen for, at vores medlemmer kommer i arbejde igen Den gode samtale SiD på Djursland ruster sagsbehandlere til den vanskelige samtale. Af Karen Pedersen Jeg oplever, at vi inden for fagbevægelsen får mere og mere brug for viden om psykisk arbejdsmiljø og psykologiske emner, fordi vi kommer i kontakt med flere medlemmer med svære problemer af den ene eller den anden art. Det siger kasserer Kis Jensen fra SiD i Rougsø. Som fagforbund er det SiD s opgave at kontrollere, om medlemmerne er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er man ikke, hvis man for eksempel har et alkoholmisbrug. Jo hurtigere sagsbehandleren kan opfange det og gribe ind, jo større er chancen for, at vores medlemmer kommer i arbejde igen, siger Kis Jensen. Men hvad stiller sagsbehandleren i a-kassen op, hvis hun har en formodning om, at Jeppe drikker? Og hvor kan hun søge hjælp? Samtaleteknik For at give sagsbehandlerne i de lokale SiD-afdelinger svar på de spørgsmål arrangerede SiD Rougsø sammen med resten af SiD s afdelinger på Djursland en kursusdag for formænd og sagsbehandlere i afdelingerne. Via undervisning i samtaleteknik og gennem rollespil fik deltagerne nogle teknikker til, hvordan man konfronterer en klient, hvis man har mistanke om, at der er for meget alkohol inde i billedet. Og hvordan man motiverer vedkommende til at gøre noget ved problemet. Kurset blev fulgt op med et besøg på Alkoholklinikken i Grenå. Det er vigtigt at vide, hvem vi henviser til, hvis vi sender folk videre til behandling. Jeg blevselvpositivt overrasket over, hvor kompetent et tilbud Alkoholklinikken er. Jeg vidste for eksempel ikke, at der også er dygtige psykologer ansat, siger Kis Jensen. Fokus for kurset var først og fremmest at klæde sagsbehandlerne bedre på til at hjælpe SiD s med- lemmer med alkoholmisbrug tilbage til arbejdsmarkedet, men den nye viden kan også bruges til at forebygge, at medlemmerne i første omgang mister jobbet. Formændene for SiD s afdelinger ved nu, hvordan de kan tage problemet op. Det kan de for eksempel bruge, hvis en arbejdsgiver henvender sig og har problemer med en medarbejder, der drikker for meget, siger Kis Jensen. Og meget af det, der handler om samtaleteknik, kan man også bruge i det daglige i andre sammenhænge. For eksempel er jeg da selv blevet mere opmærksom på at vende mine ord anderledes, så jeg i stedet for at dømme folk er lidt mere konstruktiv. Falcks misbrugsberedskab Falck tilbyder nu arbejdspladser hjælp til at håndtere misbrugsproblemer blandt medarbejdere. Ved at tegne abonnement på Falcks misbrugsberedskab kan arbejdspladsen efter behov få telefonisk rådgivning fra en misbrugskonsulent tilknyttet Falcks konsulentkorps. Man kan også få en konsulent ud på arbejdspladsen, hvis man for eksempel har brug for hjælp til den svære samtale med misbrugeren. Hvis der bliver behov for behandling, kan konsulenten henvise til offentlige eller private behandlingstilbud. En række private behandlingssteder giver nedslag i prisen for arbejdspladser, der abonnerer på misbrugsberedskabet. Læs mere om misbrugsberedskabet på Alkoholpolitik på arbejdspladsen 8 ud af 10 virksomheder har en alkoholpolitik på arbejdspladsen. 70 % af virksomhederne har formuleret reglerne skriftligt. Hver tredje virksomhed med en alkoholpolitik har tilbud om hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer. Hver tredje af de virksomheder, der har aftalt procedurer for hjælp, har trænet ledere eller medarbejdere i at være opmærksom på alkoholproblemer og tage problemerne op med medarbejderen eller kollegaen. Kilde: Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En undersøgelse af initiativer vedrørende alkohol på danske arbejdspladser, juli-september Sundhedsstyrelsen Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

6 Vi betragter os som en slags trædesten videre til arbejdsmarkedet Tilbage til arbejdsmarkedet Sociale partnerskaber er vejen frem. Det mener KFUM s Sociale Arbejde, som nu inviterer kommuner og virksomheder til samarbejde om at få socialt svage i job. Af Karen Pedersen KFUM s Sociale Arbejde i Danmark går nu ind i at hjælpe socialt svagt stillede til at få en fod inden for eller tilbage på arbejdsmarkedet. Seks sociale væresteder og caféer vil i samarbejde med kommuner og virksomheder søge at skaffe job, der er tilpasset den enkelte. Når vi giver omsorg og genopbygger mennesker, som vi gør i vores caféer, sker der ofte det, at de også begynder at tænke i uddannelse og arbejde. Her har vi indtil nu ikke været så meget på banen, men vi vil gerne følge med lidt længere end til dørtærsklen gå et skridt videre end kaffe og ostemad, fortæller udviklingskonsulent John Ebbestrup Hansen fra KFUM s Sociale Arbejde. Vi betragter os som en slags trædesten videre til arbejdsmarkedet eller til at man kan få afklaret sit forsørgelsesgrundlag. For nogle vil det være et job på almindelige vilkår, for andre et fleks- eller skånejob, og for nogle en førtidspension. Sociale partnerskaber Målet for projekt Tilbage på arbejdsmarkedet er at skaffe job til såkaldt socialt svage grupper alkoholog blandingsmisbrugere, psykiske ustabile mennesker og mennesker uden personlige netværk. 300 job i løbet af de fire år projektet løber, lyder udfordringen. Hvis det skal lykkes, skal det ske i tæt samarbejde med kommuner og virksomheder. Derfor ansætter KFUM s Sociale Arbejde seks sociale arbejdsmarkedskonsulenter, som kan opsøge virksomhederne og skabe interesse for at gøre plads til en ny medarbejder. Konsulenterne bliver ansat i vores caféer og får til opgave at gå i tæt dialog med kommuner og virksomheder. Vi har i forvejen et bredt kontaktnet til virksomheder i Midtjylland, som vi selvfølgelig vil benytte os af, men vi vil også gå bredere ud. For virksomhederne er det at være med i projektet også en mulighed for at få en social profil. Vi ser projektet som en slags moderne partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og det frivillige sociale arbejde. Det særlige er, at det er de svageste grupper, vi har fokus på. Det er normalt ikke dem, man ser muligheder i og investerer de fleste ressourcer i, siger John Ebbestrup Hansen, som er ansvarlig for projektet og selvhar en fortid som leder af en bistandsafdeling i en kommune. Det ser jeg som et ekstra plus, når vi skal forhandle med kommunerne. Ellers vil nogle måske sige: Hvad forstand har det frivillige sociale arbejde på at skaffe folk i job?, siger han. Fra livshistorier til livsmål Inden deltagerne skal i job, vil arbejdsmarkedskonsulenterne afdække deres personlige ressourcer og muligheder for udvikling. For hver enkelt bliver der udarbejdet en slags kompetenceprofil over sociale og faglige færdigheder. Vi vil tage udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og lade den danne grundlag for at formulere livsmål og værdier. Dernæst handler det så om at finde frem til, hvordan eller hvor på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, de værdier kan indfries, forklarer John Ebbestrup Hansen. Når deltageren er parat til at prøve kræfter med arbejde eller uddannelse, står konsulenterne fra værestederne klar med støtte i forbindelse med jobstarten, ligesom de vil følge op i det omfang, der er brug for det. Projekt Tilbage til arbejdsmarkedet skal ses som en integreret del af dagligdagen i vores caféer. Nogle af tingene gør vi i forvejen, nu sætter vi bare ekstra turbo på, siger John Ebbestrup Hansen. Der er indtil videre ansat sociale arbejdsmarkedskonsulenter i caféerne i Viby J, Odense og Haderslev. I Esbjerg, Vejle og Grindsted er der ansættelser undervejs. 6 Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni 2001

7 Bogomtale: Metoder til aktivering og forrevalidering Af Nina Bjørner Metodebog for projekter aktivering og forrevalidering giver redskaber og anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge aktivering og forrevalidering for at få så mange som muligt tilbage i job. Hovedvægten i bogen er en kortlægning af målsætninger og metoder i aktiverings- og revalideringsprojekter, og af målgrupper i projekterne. Blandt dem, der har været klienter i længere tid, er misbrugsproblemer ikke et særsyn. Det er samtidig et problem, som kan gøre det vanskeligt at give dem bekræftelse og blive selvforsørgende. Blandt projekter, som fokuserer på misbrugsproblemet, er der registreret tre forskellige strategier: 1. Accept af misbruget. Misbruget tolereres i praksis i projekterne, uden at der er tale om rene væresteder. Der er en risiko for, at projekterne går i opløsning af tiltagende misbrug. 2. Behandling af misbruget. Nogle projekter går aktivt ind i bestræbelser for at få klienterne til at ophøre med deres misbrug. Det kan være projekter, der prøver at afvænne klienterne eller formidle kontakten til behandlingsinstitutioner. Efter endt behandling skal der tilbydes hjælp til at komme i arbejde. 3. Arbejde trods latent misbrug. En tredje strategi, der kan kombineres med den anden, går ud på at skaffe klienterne i arbejde trods et moderat misbrug eller en latent fare for at falde i det sorte hul. Mange med alkoholmisbrug har flere års erfaring på arbejdsmarkedet, og de har stadig arbejdsmæssige ressourcer trods deres misbrug. Arbejdet kan endog være den faktor, der holder dem oppe, så de ikke forsumper. De projekter, som har bedst erfaringer med at hjælpe misbrugere i arbejde igen, yder typisk en ganske særlig intensiv støtte. Projektmedarbejderne står til rådighed og kan træde til, hvis klienterne pludselig får problemer. Det er helt afgørende, at klienterne har et sikkerhedsnet, hvis de føler, at alkoholen truer med at tage magten fra dem. Det er indtrykket, at denne støtte med fordel kan være flerårig, da der kan gå lang tid, inden klienterne er fri af deres misbrug. For nogle sker det formentlig aldrig. Metodebog for projekter er den praksisrelaterede del af det projekt om metoder i aktivering og revalidering, som Sociologisk Analyse har gennemført for Socialministeriet som led i ministeriets evalueringsprogram på det sociale område. Formålet med projektet har været at få indsigt i, hvordan der i praksis arbejdes med aktivering og revalidering, således at denne indsigt kan omsættes i konkrete praksisrettede anbefalinger. Torben Berg Sørensen: Metodebog for projekter aktivering og forrevalidering. Forlaget Gestus og Sociologisk Analyse, s. Bogen kan også læses på Socialministeriets hjemmeside: Læs mere om alkoholpolitik på arbejdspladsen Alkoholpolitik på arbejdspladsen jo før, jo bedre. Red. Marianne Schjøtt Arestrup. København: Sundhedsstyrelsen, s. Rapport fra Sundhedsstyrelsens konference om alkoholpolitik på arbejdspladsen november Kan læses på Bang, Hans Jørgen og Kai Grunnet: Når kollegaen ikke fungerer: alkoholpolitik, afhængighedspolitik, misbrugspolitik. København: Dansk Arbejdsgiverforening, s. Humle, Anne-Suzette: Dialog der bygger bro: metoder til konstruktive samtaler på arbejdspladsen. Albertslund: Schultz, s. Kapitel 3 handler om samtaler, der vedrører alkoholproblemer. Lindgaard, Bente: Det eneste du ikke må gøre er ikke at gøre noget: en håndbog for ledere og kollegaer om alkohol på arbejdspladsen. 2. udg. København: Sundhedsstyrelsen: distribueres af MANUS, s. Lindgaard, Bente: På vej mod en sundere arbejdsplads. Fokus på alkohol. København: Sundhedsstyrelsen, s. Nissen, Jørgen F.: Elefanten på arbejdspladsen: en brugsbog om alkohol, alkoholproblemer, alkoholpolitik. 2. udg. Fremad, s. Sundhedsfremme på arbejdspladsen en undersøgelse af initiativer vedrørende alkohol på danske arbejdspladser, juli - september København: Sundhedsstyrelsen, s. Alkoholviden.dk nummer 2 1. årgang juni

8 Fra videnscentret... Kommunerunden Videnscenter om Alkohol har for nylig udsendt et spørgeskema til alle landets kommuner for at kortlægge kommunernes håndtering af problemstillinger i forbindelse med alkohol. Oplysningerne munder ud i en rapport, som forventes færdig august Den skal blandt andet indgå i Sundhedsministeriets redegørelse over den eksisterende indsats på alkoholområdet. CASA bistår Videnscentret i dette arbejde. Kommunerne spørges blandt andet om: aktiveringstiltag, målsætninger på området, kvalificering af medarbejdere, botilbud, indsatsområder (familier, børn, unge, gravide) og benyttelse af behandlingspladser. Kontaktperson: Nina Bjørner, Videnscentrets nye hjemmeside, som åbnede den , bliver benyttet af rigtig mange. I gennemsnit har vi 250 besøgende hver dag, næsten en tredobling i forhold til den gamle hjemmeside. Døgnets nyheder på alkoholområdet og Alkoholguiden er topscorerne. Et nyt tiltag er siden Fagligt forum, hvor vi gerne vil opfordre alle til at komme med indlæg. Det kan være spørgsmål, faglige problemstillinger, debatindlæg m.v. Kontaktperson: Anne Grene, Ældre og alkohol I samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet og Ældremobiliseringen holdt Videnscenter om Alkohol i april måned et seminar med temaet ældre og alkohol. Deltagerne var fagpersoner, som arbejder med ældre i forskellige sammenhænge: læger, hjemmehjælpere, plejehjemsledere m.v. Hensigten med dette samarbejde er at komme med en udgivelse målrettet fagpersoner, der har kontakten til de ældre. Der findes ikke mange undersøgelser på området, men det er vores indtryk, at den våde danske alkoholkultur efterhånden også præger den ældste generation. Er der særlige problemstillinger, som man skal tage hensyn til, for eksempel medicin og alkohol, ensomhed, behandling osv.? Den kommende udgivelse vil belyse disse forhold. Kontaktpersoner: Peer Aarestrup, Anne Grene, Videnscenter om Alkohol Alkoholviden.dk Jægersborg Allé Gentofte Tlf

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Rudersdal kommunes alkoholpolitik

Rudersdal kommunes alkoholpolitik Alkoholpolitik Rudersdal kommunes alkoholpolitik Medarbejderne er den vigtigste ressource for Rudersdal kommune og indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler er ikke foreneligt med arbejdspladsen mål

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s.

Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. Nummer 4 1. årgang december 2001 Videncentrets kommuneundersøgelse Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. 3 Kommuner har mål og handling Mange kommuner laver handleplaner

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Et VISO-forløb med antropologisk og psykologisk fokus har givet Grønlænderenheden i Aalborg nye indsigter i, hvordan en gruppe unge grønlændere

Læs mere

Hvordan hjælper du dine kollegaer?

Hvordan hjælper du dine kollegaer? Hvordan hjælper du dine kollegaer? Temasession TR-Forum 2014 Dagsorden Pia Kjær Øulee, MiljøTeam A/S Magnus Købke, TSU Projekt Nøglepersoner i MiljøTeam A/S Martin Koch Pedersen, PensionDanmark PensionDanmarks

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Notat. Beskyttet beskæftigelse for Sindslidende/en dyrehandel Projekt 42. Projekt nr. 42. Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen

Notat. Beskyttet beskæftigelse for Sindslidende/en dyrehandel Projekt 42. Projekt nr. 42. Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen Notat Projekt nr. 42 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen Anshu Varma 24. september 2007 Godkendt d. 19.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Virksomhedsnetværket

Virksomhedsnetværket Virksomhedsnetværket - udsatte unges vej til et godt arbejdsliv headspace er anderledes. De unge, der kommer her, kommer med en anden tilgang. De kommer, fordi de har brug for det, fordi de gerne vil gøre

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere