Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen"

Transkript

1 Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen

2 Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget! Panikanfaldet er en pludseligt indsættende svær angstfølelse (psykisk angst) samt svære legemlige angstsymptomer (fysisk angst), som opstår i en situation, hvor andre mennesker normalt ikke ville blive bange. Det er derfor ikke umiddelbart forståeligt, hvorfor angsten kommer og hvad man egentlig skal være bange for. Derfor bliver man bange for angstsymptomerne! Man går gennem skoven og skal passere nogle togskinner. Foden sidder fast og man hører pludselig eksprestogets fløjte! Ja så får man også et panikanfald (med de samme symptomer). Det er imidlertid til at forstå angsten er rettet mod eksprestoget! Det, der sker i hjernen og i kroppen, er det samme, men de to situationer opleves alligevel meget forskelligt. Panikanfaldets natur Hvilke symptomer? Panikanfald kan indeholde alle eller nogle (mindst 4) af nedenstående symptomer: Tabel 1 Hjertebanken Sveden Rysten Mundtørhed Åndedrætsbesvær Kvælningsfornemmelse Smerter eller trykken i brystet Kvalme eller maveuro Svimmelhed Uvirkelighedsfølelse Frygt for at miste selvkontrollen Dødsangst Kuldegysninger eller hedeture Dødhedsfornemmelse eller prikken i huden Samtidig har man en stærk trang til at komme væk (Flugttrang).

3 Panikanfaldets natur (fortsat) Hvad skal panikanfald bruges til? De skal bruges til at redde livet! Det er vores overlevelsesberedskab en flygt eller kæmp -alarm. Mentalt sikrer angstfølelsen, at vi fokuserer intenst på den pludselige fare (f.eks. eksprestoget). Fysisk er angstsymptomerne udtryk for, at vor organisme indretter sig på at give os maximal styrke til at flygte eller kæmpe (f.eks. få foden fri af skinnerne). Angsten er således en naturlig kropsfunktion, der tjener vor beskyttelse og er derfor ufarlig! Hvordan beskytter angstsymptomerne? Sand alarm: Det er det panikanfald, man får i en pludselig opstået livstruende situation (f.eks. på togskinnerne). Falsk alarm: Nogle mennesker har en forkert indstillet tærskel for udløsning af panikanfald. Det medfører, at de (under visse omstændigheder) nærmest kan få panikanfald ud af den blå luft. (Det svarer til, at en fejlindstillet røgalarm aktiveres, blot man tænder en cigaret). Hvorfor falske alarmer: Tabel 2 Hjertebanken: Øger blodtrykket lidt, så musklerne hurtigere får ilt og druesukker. Øget åndedræt: Ilt til de arbejdende muskler og udånding af kuldioxid dannet ved muskelarbejdet. Omdirigering af kredsløbet: Blodet forbeholdes musklerne. (Vi bliver blege af skræk - eller føler isnende kulde ). Musklerne spændes op: Klar til hurtig reaktion. (Vi ryster, hvis de ikke bruges). Sveden springer frem: Skal køle legemet, så temperaturen ikke stiger på grund af muskelarbejdet. Kvalme eller maveuro: Fordøjelsen stopper. Energien kommer nu fra druesukkerlageret i leveren. Ringmuskler lukker tørhed i munden. og der sker talrige andre omstillinger i hele organismen med det ene formål at beskytte os. Tabel 3 Personlighed: nogle mennesker har bl.a. via arvelige anlæg en indbygget tendens til at få udløst falske alarmer i hvert fald i perioder i livet. disse mennesker har tillige ofte en særlig tilbøjelighed til at bekymre sig (om alt muligt) og til at blive bange for egne legemlige stress- og angstsymptomer eller for symptomer udløst af hyperventilation. (Angstfølsomhed = angst for angstsymptomerne). Stress: Ofte opstår det første panikanfald i en periode med øget stress: Det kan være psykisk stress som f.eks. konflikter hjemme eller på arbejdet, øgede krav, dødsfald eller sygdom i familien. Eller det kan være fysisk stress med baggrund i f.eks. egen legemlig sygdom, misbrug af alkohol eller stoffer, søvnmangel eller udmattelse o.m.a. Stress fører hos nogle til angstsymptomer, som hos disponerede kan udløse panikanfald. 4

4 Hvad er panikangstsygdommen? Omkring hvert 5. menneske oplever et enkelt eller nogle få panikanfald i livet. Hos mindre end 2% af befolkningen optræder panikanfald så hyppigt, at man taler om en angstsygdom: Panikangst. De fleste mennesker med panikangst udvikler på baggrund af panikanfaldene to nye angsttyper: Forventningsangst og situationsangst. Forventningsangst Efter de første panikanfald opstår hos de fleste en mere eller mindre vedvarende angst eller bekymring for at få et nyt panikanfald. Er man udtalt angstfølsom, kan denne forventningsangst i sig selv bidrage til at udløse nye panikanfald. Er forventningsangsten svær og vedvarende, udgør den i sig selv et langt alvorligere problem for panikpatientens daglige funktion end selve panikanfaldene. Situationsangst Denne komplikation til panikanfald kaldes også Agorafobi (Agora = markedspladsen i det antikke Athen, hvor der var menneskemylder). Den situation, i hvilken man har oplevet et af sine første (uventede) panikanfald, vil naturligt nok også fremover vække bekymring for, om et nyt anfald kunne opstå der. Påfaldende ofte udvikler de fleste panikpatienter angst for og undvigelse af den samme type situationer, hvad enten de nu har oplevet et panikanfald i disse eller ej. Hvilke situationer undviges? Tabel 4 Menneskemængder f.eks. supermarkedet fredag aften, bankospil, fodboldstadion. Fastlåste situationer f.eks. kødannelser, trafikpropper, offentlige transportmidler. Være helt alene f.eks. i hjemmet, på strande, på motorveje. Være langt væk hjemmefra: rejser, evt. blot uden for hjemegnen. Fælles for disse situationer er, at man ikke umiddelbart kontrollerer dem (må f.eks. vente), eller at man ikke hurtigt kan få hjælp, hvis man bliver dårlig. Eller at det ville være pinligt at få et panikanfald. Nogle har skjult undgåelse. Medicin og alkohol undgås af angst for at blive påvirket og miste kontrollen over sig selv. Nogle undgår anstrengelse, at blive vred, se følelsesmæssige film eller være udenfor på varme dage, fordi symptomerne kan ligne angstsymptomer. En del bruger afledning og medbringer læsestof i toget, bærer walkman på gaden eller skal have én med til at tale med undervejs.

5 Hvad er hyperventilation? Hyperventilation er et for stort luftskifte (åndedræt) i forhold til organismens aktuelle behov. Angste mennesker er tilbøjelige til at ånde for hurtigt eller for dybt. Da blodet normalt er helt mættet med ilt, optager man ikke mere ilt ved at hyperventilere men man udånder mere kuldioxid, hvorved blodet mister syre. For lille surhedsgrad i blodet bevirker bl.a. at blodkar i hjernen trækker sig lidt sammen, og blodets hæmoglobin bliver mere træg til at afgive ilt til hjernevævet. Resultatet er, paradoksalt nok, at man ved hyperventilation får mindre ilt til hjernen. Dette giver nogle karakteristiske symptomer: hyperventilationssymptomer. (Vi kender dem fra børnefødselsdagen, hvor vi skal puste mange balloner op): Tabel 5 Åndenød Ørhedsfornemmelse Svimmelhed Fjernhedsfølelse Hjertebanken Klamme hænder Sovende og prikkende fornemmelser Sløret syn Stivhed i hænderne Symptomerne er ubehagelige, men helt ufarlige. Er man i forvejen angstfølsom skaber hyperventilationssymptomerne et yderligere ubehag, som kan vække angst og bidrage til udløsning af et panikanfald. Hyperventilation skal derfor beherskes ved vejrtrækningskontrol. Når du mærker symptomerne: Tabel 6 1) Sid ned eller læn dig tilbage 2) Træk vejret gennem næsen og med mellemgulvet 3) Hold vejret i 10 sekunder. 4) styr så din vejrtrækning i en 6 sekunders rytme: 3 sek. UD (slap nu af) 3 sek. IND (slap nu af) Ingen dybe åndedrag hverken ud eller ind! Er der herefter fortsat symptomer på hyperventilation (hyppigst følelse af åndenød og ørhedsfornemmelse) gentages proceduren. Hyperventilation er en af de vigtigste årsager til udløsning af panikanfald. Mange panikangstpatienter hyperventilerer kronisk uden at bemærke det. Dette er årsagen til den osteklokkefornemmelse, som mange føler det meste af tiden. Da hyperventilation ofte sker ved brystkassevejrtrækning, kan det give kronisk træthed, spændinger omkring brystkassen og eventuelt smertende muskelknuder i bryst- og ribbensmuskler. Disse brystsmerter kan af patienten fejltolkes som hjertesmerter og give anledning til angst og dermed bidrage til nye panikanfald. Hvordan forløber panikangst? Angstsygdommen begynder i de minutter, man er om at udvikle det første panikanfald. Det kommer selvsagt uventet. Mange udvikler hurtigt angst for nye anfald (forventningsangst) og begynder at undvige situationer, hvor de har fået panikanfald eller kunne forstille sig at få et (situationsangst). Undvigeadfærden begrænser muligheden for at fungere normalt i dagligdagen, og i de sværeste tilfælde bindes patienten til hjemmet uden at kunne lades alene. Nogle får fortsat uventede anfald, mens andre overvejende får forventede i de nu frygtede situationer. Nogle får kun lettere forventningsangst, og omkring 20% udvikler slet ikke situationsangst og undvigeadfærd.

6 Hvordan forløber panikangst? (fortsat) Hvordan kan panikangst behandles? Da panikangst opstår på baggrund af en i personligheden indbygget disposition (bl.a. arvelige anlæg) og kan udløses af en række stressfaktorer af meget forskellig natur, vil der livet igennem være risiko for perioder med tilbagefald af angstsymptomer. Da årsagsforholdene således er meget komplekse, har det ingen mening at lede efter årsagen af patienten ofte opfattet som et skjult traume i fortiden. Kræfterne bør i stedet bruges på at lære angstsygdommens natur at kende og blive fortrolig med behandlingen ikke mindst hvordan man selv kan lære at beherske symptomerne. Man kan derved sikre sig, at eventuelle fremtidige tilbagefald ikke får helt så stor betydning for funktion og livskvalitet, som første gang angstsygdommen ramte. Der findes i dag to effektive behandlingsmetoder en psykologisk behandling og en medicinsk behandling. Kognitiv adfærdsterapi Kognitiv betyder erkendelsesmæssig dvs. at tænke rigtigt. Adfærd betyder handlingsmæssig dvs. at handle rigtigt. Hvordan tænke rigtigt? eller Tænketerapi mod panikanfald: Tabel 7 Jeg mærker, jeg får et panikanfald, (jeg kender jo godt symptomerne!) det er mit overlevelsesberedskab men det er falsk alarm (der er jo intet eksprestog!) Jeg kan hverken dø, besvime eller blive sindssyg (det er ubehageligt, men helt ufarligt!) Andre kan ikke se det på mig, (så det bliver ikke pinligt!) Det kan gå over om få minutter, (hvis jeg ikke bliver bange for det!) Jeg skal passe på ikke at hyperventilere, (så får jeg bare flere symptomer!) Jeg skal prøve at fortsætte mine gøremål, (hvis jeg flygter, lader jeg angsten vinde!) Hvordan handle rigtigt? eller Handleterapi mod situationsangst: Flygter du, er slaget tabt men der er altid tid til at vinde et nyt. Opsøg bliv gentag! 10 11

7 Hvordan kan panikangst behandles? (fortsat) Tabel 8 Opsøg den frygtede situation. (f.eks. supermarkedet fredag aften) Gå derind og lad bare angsten komme Bliv derinde til angsten trækker sig. (Kommer angsten i køen gå tilbage i forretningen, afvent kontrol over angsten, gå hen til køen igen) Ved hyperventilationssymptomer: Vejrtrækningskontrol Gentag udfordringen helst dagligt Panikangstpatienter er imidlertid ofte særlig følsomme over for nye legemsfornemmelser, og mange har i forvejen medicinfobi (angst for at blive påvirket ). I starten kan derfor ses en forværring af angsten, indtil effekten på panikanfaldene sætter ind efter to til fire ugers behandling og man begynder at føle sig tryg ved medicinen. Man kan ikke forandres af medicinen, så man bliver mindre sig selv. Man bliver tværtimod mere sig selv, når medicinen bidrager til at kontrollere angsten. Startproblemerne kan næsten fuldstændig afhjælpes ved at anvende mindst mulig startdosis (f.eks. 1/2 tablet) den første uge og derefter stige med mindst mulige dosistrin afpasset efter eventuelle gener. Det er tit hensigtsmæssigt, at patienten selv styrer medicinoptrapningen. Den effektive dosis er af samme størrelse eller mindre end den dosis, der skal anvendes til behandling af depression. Ved rigtig gennemført Tænketerapi kan man lære at afbryde et panikanfald. Ved systematisk Handleterapi kan man overraskende hurtigt overvinde situationsangsten. Medicin mod panikangst Det lette tilfælde af panikangst kan ofte kontrolleres med Tænke- og handleterapien alene. Når patientens dagligdag er påvirket af angstsygdommen, er det ofte nødvendigt at supplere med medicin, der kan blokere panikanfald ved at hæve den for lave tærskel for udløsning af falske alarmer. Hvilken type medicin? I dag vil medicin af typen SSRI ofte være første valget. SSRI (Specifikke Serotonin Genoptage Hæmmere) er medicin, der fremmer virkningen af Serotonin et af hjernens signalstoffer. Denne type medicin får i medierne ofte den misvisende betegnelse Lykkepiller. SSRI erne er medicin, der også virker på f.eks. depression. Startproblemer: Almindeligvis kan SSRI-medicin hos nogle give bivirkninger i form af kvalme, uro i maven, løs mave, let hovedpine og eventuelt lettere søvnbesvær. Disse bivirkninger kan optræde i starten af behandlingen og svinder hyppigt efter nogle få dage. Hvor længe skal jeg have medicin? Det anbefales, at medicinen fortsættes, til man har været helt eller næsten symptomfri i 1 til 11/2 år. Hvordan stopper jeg med medicinen? Medicinen bør udtrappes langsomt, f.eks. med 1/2 tablet om måneden. Når man ophører med medicinen, udgør den ikke længere et værn mod nye panikanfald. Man kan da håbe, at det, man har lært af Tænke- og handleterapien, kan bidrage til helt at holde panikanfald væk. Skulle de alligevel vende tilbage, kan det blive nødvendigt med en ny medicinperiode. Kan jeg blive afhængig af SSRI-medicin? Man kan ikke sælge én SSRI-tablet på det sorte marked! SSRI-medicin er nemlig ikke afhængighedsskabende, som man f.eks. kender det fra morfinpræparater (narkomaner), alkohol (alkoholikere) og visse typer af angstdæmpende medicin (medicinafhængige). Der opstår derfor heller ikke egentlige abstinenssymptomer ved ophør. Man kan imidlertid undertiden se såkaldte ophørssymptomer i dagene efter brat ophør af medicinen. Da disse kan bidrage til at provokere ny angst, bør dosis, som anført, udtrappes over et par måneder. En del panikangstpatienter vil have brug for langtidsbehandling med SSRI-medicin analogt med at sukkersygepatienter kan have behov for løbende insulinbehandling

8 Hvordan kan panikangst behandles? (fortsat) Angstdæmpende medicin og panikangst Mange panikangstpatienter får i starten ordineret almindelig angstdæmpende medicin (BENZODIAZEPINER), som for nogle kan opleves nødvendige for at udholde angsten. Benzodiazepiner dæmper forventningsangsten, men kan sjældent blokere panikanfaldene (med mindre de indtages i meget stor dosis). De virker ofte lettere sløvende, og på længere sigt kan de indebære en risiko for tilvænning og afhængighed. Endvidere menes de, at kunne forstyrre effekten af Handleterapien. Benzodiazepiner bør derfor om muligt søges udtrappet, så snart en bedring i angsttilstanden indtræffer på Tænke- og handleterapien og SSRImedicin. Alkohol og panikangst Nogle panikangstpatienter søger akut hjælp i alkohol. Alkohol virker hurtigt angstdæmpende, men virkningen er kortvarig, og når en større mængde alkohol forbrændes i organismen, kan angstniveauet øges og friste til ny alkoholindtagelse. Resultatet bliver ofte et løbende højt alkoholforbrug, mere angst end man ville have haft uden alkohol og risiko for at udvikle alkoholafhængighed. Alkoholabstinenssymptomer er udtalt panikprovokerende. Sanering af alkoholoverforbrug er en afgørende forudsætning for at få kontrol over angstlidelsen. Har jeg brug for psykoterapi (samtaleterapi)? Mange vil umiddelbart være tilbøjelige til at opfatte de skræmmende og uforståelige panikanfald som udtryk for en påvirkning fra ubevidste traumer i fortiden. Kunne de få hjælp til at finde traumerne og bearbejde dem, ville panikangsten måske forsvinde, og alt blive godt igen. Tankegangen er forståelig nok, men desværre sjældent realistisk. Panikangst skyldes, som anført, et kompliceret samspil af mange meget forskellige faktorer herunder arvelige anlæg. Selv om det virkelig var muligt at kortlægge alle, kunne man ikke være sikker på, at angstlidelsen ville forsvinde, når den først er brudt ud. Undertiden ses imidlertid hos nogle panikangstpatienter perioder med panikanfald provokeret af en bestemt type stressende livsbegivenheder. Det kan da være hensigtsmæssigt at opnå større indsigt i de følelses- og handlingsmønstre, der udspiller sig, og som gennem stress- og angstbelastning kan bidrage til at udløse panikanfald. Det vil ofte være nyttigt i samtaleterapi at gennemdrøfte de aktuelle belastninger, som måtte opleves udløsende for panikangsten. Det kan endelig være nyttigt, at de pårørende, sammen med patienten, orienteres om angstlidelsens natur og rådgives om, hvordan de bedst forholder sig til patientens angstproblemer. Hvor godt hjælper behandlingen? Kombineret behandling med Tænke- og handleterapien og SSRI-medicin vil i langt de fleste tilfælde føre til frihed for panikanfald og genvunden fuld bevægelsesfrihed dvs. at man bliver rask

9 Angstforeningenen er en landsdækkende patientforening. Støt os med et medlemsskab! Vi oplyser om anstlidelser og behandling Vi holder foredrag og konferencer om angst Vi har en landsdækkende telefonrådgivning Vi tilbyder selvhjælpsgrupper mange steder i landet Vi udkommer med et 24-siders informativt medlemsblad: AngstAvisen 4 X årligt Peter Bangsvej 1. G, Frederiksberg Telefon: Samtalelinie:

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 DEN EVIGE ANGST Ovenstående er malet af den hollandske billedkunstner Pieter Bruegel den ældre i 1559. Titlen er: flamske

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere