UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark"

Transkript

1 UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

2 Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Nørbygårds behandlingstilbud er evidensbaseret og vi anvender anerkendte behandlingsmetoder, som varetages af faguddannet og specialtrænede medarbejdere. Vi har et børne- og familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har Nørbygård også tilbud til de pårørende. Alle mennesker har krav på en værdig behandling. Det er vores udgangspunkt. Derfor er det vores mål at møde den enkelte på en respektfuld og anerkendende måde. Vi tror, at alle, der kommer til Nørbygård, har ønsker og drømme om et anderledes og bedre liv. Vi vil lytte til den enkeltes ønsker og behov og vil efterfølgende udarbejde en individuel behandlingsplan. Ofte er det familien og arbejdspladsen der skal bidrage til, at den rusmiddelafhængige får en øget erkendelse af problemerne og selv ønsker hjælp til forandringer i form af behandling for afhængighed. Nørbygård er beliggende i naturskønne omgivelser med Vesterhavet som nabo i fiskeribyen Hanstholm. En beliggenhed beboerne sætter stor pris på under opholdet. Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger og en ekstern boafdeling, samt et efterbehandlingsbotilbud. Alle bor på enkeltværelser og tilknyttes en boafdeling med 4-8 beboere. Vi har i tilknytning til Nørbygårds smukke og specielle bygningskompleks en nærliggende ekstern afdeling for værkstedsaktiviteter og social træning, Molevej 17. Disse tilbud er en del af den vifte af tilbud, som Nørbygårdcentret tilbyder. Nørbygård er en selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, og er landsdækkende. Nørbygård er et non-profit foretagende. Vi har driftsoverenskomst med Thisted kommune. Nørbygårds medarbejderteam Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på i alt 20 medarbejdere. Alle medarbejdere med behandlingsansvar har en specifik misbrugsfaglig specialviden om behandling af personer med afhængighed af alkohol. Teamet består af behandlere og terapeuter, socialrådgivere, pædagoger, lægekonsulent og værkstedsmedarbejdere, som er opkvalificerede med flere relevante faglige efteruddannelser. Medarbejderteamet har mange års erfaring i misbrugsbehandling og har som mål, at støtte beboeren til et ædru og rusfrit liv. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere og har en relevant efteruddannelse. Alle vore medarbejdere modtager supervision ved såvel intern som ekstern supervisor. Velkommen til Nørbygård! Nørbygårds tilbud er nærmere beskrevet i løsblade som enten er vedlagt, eller kan rekvireres fra Nørbygård. Ved indskrivning på Nørbygård laves der aftale om, at beboeren under opholdet skal være rusfri. Dette gælder ligeledes ved indskrivningen, da Nørbygård ikke råder over et afrusningstilbud. Vi vil gerne være behjælpelige med at henvise til afrusningstilbud. Kontakt os og få yderligere information om vore tilbud samt vejledning og rådgivning i forhold til behandling og misbrug af rusmidler. Aftale om forbesøg sker ved henvendelse til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted Tlf Fax side 2

3 Nørbygård alkoholbehandlingscenter Nørbygård alkoholbehandlingscenter tilbyder behandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer med henblik på at den enkelte kan få et rusfrit liv. Behandlingen er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i metoder udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Der arbejdes med kognitive behandlingsmetoder, som ifølge mange internationale undersøgelser har dokumenteret effekt ved behandling af rusmiddelafhængighed. Behandlingen foregår i form af problemløsende gruppeterapi, undervisning, samt terapi og samtaler i mindre grupper. Desuden er der sideløbende individuelle samtaleforløb, der tilrettelægges efter behov. Behandlingen støtter sig til evidensbaserede studier og vi anvender anerkendte behandlingsmetoder. Behandlingen varetages af et tværfagligt team af faguddannede og specialtrænede medarbejdere. Der arbejdes udfra en individuel tilrettelagt behandlingsplan, som danner ramme for behandlingsforløbet, hvor mål og valg af metode tilpasses den enkeltes behov. Behandlingsplanen udarbejdes på baggrund af en personlig screening/undersøgelse af misbrugets omfang. Endvidere tilbydes der en psykologisk personlighedstest. Nørbygårds lægekonsulent yder den nødvendig lægefaglige bistand under behandlingsforløbet. Mål med behandlingen At den afhængige bliver i stand til at få en aktiv tilværelse uden brug af alkohol, piller og andre stemningsændrende stoffer. At den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig fri af misbrugets konsekvenser. At den afhængige opkvalificerer mulighederne for at kunne fungere både privat og på arbejdsmarkedet. Elementer og temaer i behandlingen Alkoholens virkninger og skadevirkninger Abstinenser og senabstinenser Erkendelse, accept og motivation for forandringer Tilbagefaldsprocessen med fokus på tanker, holdninger og handlinger, der kan føre til tilbagefald Kortlægning af højrisikosituationer og personlige advarselstegn Udvikling af en ny måde at håndtere tanker, følelser og adfærd. Afhængighedens betydning for familien og roller i familien Deltagelse og inklusion i AA og/eller andre selvhjælpsgruppeaktiviteter Planlægning af efterbehandling Planlægning af tilværelsen efter behandlingen Sundhedsfremmende aktiviteter I Nørbygårds behandlingsprogram indgår undervisning i sundhedsfremmende aktiviteter. Der er fokus på regelmæssig og sund levevis, herunder sund kost, regelmæssig motion og forebyggelse af stress. Usund levevis påvirker hjernen og øger dermed risikoen for tilbagefald. Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA-modellen, som er virksom i forhold til abstinenser og stoftrang, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet m.m. NADA behandlingen betragtes som bivirkningsfri og har en forebyggende effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur giver øget trivsel og reducerer forbruget af medikamentel behandling. I behandlingen træner vi i mindfulness med henblik på at håndtere indre uro, stress og forebygge tilbagefald. Behandlingens varighed Behandlingens varighed aftales individuelt og søges afdækket inden behandlingen påbegyndes. Nørbygård tilbyder behandlingsforløb af 6-16 ugers varighed i primærbehandling. Behandlingens varighed afhænger af hvilke konsekvenser misbruget har haft for den enkeltes helbred, sociale relationer, tilknytning til arbejdsmarkedet m.v. Efterbehandling Nørbygård tilbyder efterbehandling indenfor de første 6 måneder efter afsluttet primærbehandling. Nørbygårds efterbehandlingstilbud omfatter deltagelse i månedlige efterbehandlingslørdage, samt tilbud om individuelle samtaler. Hertil kommer tilbud om mødeaktiviteter i side 3 Nørbygårdforeningens lokalgrupper samt anbefaling af deltagelse i selvhjælpsgrupper i ædru fællesskab. Mål med efterbehandlingen At vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald At støtte håndtering af personlige højrisikosituationer At støtte et aktivt liv i personlig vækst At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk Efterbehandlingen er obligatorisk og er inkluderet i takstbetalingen for døgnprisen i primærbehandlingen. For personer der har behov for et mere intensivt efterbehandlingsforløb, kan der tilbydes ophold i efterbehandlingsbotilbuddet Midtvejshuset, Molevej 32, Hanstholm, jf. Servicelovens 141. (Se information om Midtvejshuset). Visitation til alkoholbehandling Nørbygårds alkoholbehandling tilbydes jf. Sundhedslovens 141. Det påhviler opholdskommunen at tilbyde alkoholbehandling vederlagsfrit. Ved behov for et behandlingsforløb på Nørbygård kan dette ske efter en henvisning fra opholdskommunens misbrugscenter. Nørbygård tilbyder desuden intensive behandlingsforløb i samarbejde med private arbejdspladser og arbejdspladsens sundhedsforsikring. Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren at betale udgifter til behandlingen. Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales, der som hovedregel et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlings ønsker og -behov. Ønske om Nørbygårds alkoholbehandlingstilbud rettes til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter tlf

4 Familieperspektivet i alkoholbehandlingen I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes der målrettet ud fra, at når en person i familien drikker for meget alkohol, påvirkes alle i familien af alkoholmisbruget. Derfor inviteres nærmeste pårørende til at være en del af behandlingen. Formål med Nørbygårds tilbud til voksne pårørende er: At hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov At der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen At den pårørende finder nye handlemuligheder At den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer Familiekursus og pårørendegrupper I forbindelse med et behandlingsforløb inviteres de nærmeste voksne pårørende (ægtefæller, voksne børn, forældre og søskende) til at deltage i et familiekursus, der udbydes løbende på Nørbygård. Der undervises i begrebet medafhængighed og i hvorledes familiemønstret påvirkes af alkoholmisbruget. Der er fokus på rollefordeling og kommunikation i familien. Der samarbejdes med familien om at skabe forandringer og udvikling og igen få øje på hinandens ressourcer. Der undervises i og arbejdes med konfliktløsning. For par tilbydes der tre parsamtaler i løbet af en primærbehandling med fokus på parrets måde at kommunikere og leve sammen på. Er der behov for yderligere samtaler kan dette aftales individuelt. Til voksne pårørende tilbydes der desuden deltagelse i Nørbygårds pårørende grupper. Pårørendegrupper mødes på Nørbygårds mdl. efterbehandlingslørdage. Her er der fokus på de pårørendes trivsel, medafhængighed og personlige vækst Tilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug Nørbygård har stor opmærksomhed på børn og unge, som vokser op i familier med alkoholmisbrug. For børnene er forældrenes alkoholmisbrug ofte et tabubelagt emne, som er forbundet med skyld og skam over, at far og/eller mor drikker. Det påvirker børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. Derfor er det vigtigt, at barnet og den unge får sat ord på sine oplevelser af, hvordan det er at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. For afhængige, der har mindreårige børn, kan der tilbydes afholdelse af familiemøder, hvor barnet får mulighed for at dele sine oplevelser og følelser af at have en forældre, der har et misbrug af alkohol. I løbet af vores kontakt med det enkelte barn er det vigtigt for os generelt at skabe åbenhed og formidle nedennævnte budskaber: Det er ikke barnets skyld, at mor eller far drikker Det er tilladt barnet at tale om alkoholmisbruget Barnet kan ikke helbrede mor eller far Mor eller far kan få det godt igen Barnet kan selv have brug for hjælp Barnet har ret til at have det godt Har barnet særlige behov, kan Nørbygård tilbyde at lave individuelle aftaler om samtaler med barnet i samarbejde med forældrene og barnets opholdskommune. Denne ydelse er ikke inkluderet i takstbetalingen, hvorfor bevillig fra barnets opholdskommune er nødvendig. side 4

5 Nørbygård alkoholbehandlingscenter Nørbygårds specialiserede tilbagefaldsbehandling Nørbygård alkoholbehandlingscenter arbejder med udgangspunkt i GORSKI CENAPS modellens Tilbagefaldsforebyggende terapi i vort specialiserede tilbagefaldsbehandlingstilbud. Tilbagefaldsbehandlingen er specifikt målrettet personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingstilbud i form af døgnbehandling eller ambulant tilbud. Målgruppe Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingsforløb, uanset hvor, og som oplever problemer, der medfører tilbagefald til brug af rusmidler. Nørbygårds tilgang til målgruppen Med udgangspunkt i den nyeste viden på området og flere års erfaring med behandling af denne målgruppe, har vi på Nørbygård følgende tilgang til behandlingen. Behandlingen er individuel med undervisning / opsamling i gruppe og følger to spor: Behandlingen Socialfaglige problemstillinger. Ved indskrivningen tilknyttes borgeren en primær behandler og en socialrådgiver. Behandlingen indledes med en grundig screening, vurdering og behandlingsplanlægning. Behandlingen har dobbelt fokus på misbrug og specifikke psykiske problemstillinger. Der tilbydes derfor en psykologisk personlighedstest, med henblik på afdækning af personlighedstræk. Sådanne personlighedstræk, der forekommer i tillæg til afhængigheden, har tendens til at øge forekomsten af tilbagefald, idet disse problemer ofte legitimerer tilbagefald. Den socialfaglige del indledes med en socialfaglig plan. Planen omfatter bolig, økonomi, arbejdsmarkedstilknytning og andre relevante socialfaglige problemstillinger, herunder akutte problemstillinger. Vi har erfaring for at akutte socialfaglige problemstillinger, kan blokere for engagement, fremskridt og behandlingsresultat. Nørbygårds lægekonsulent yder den nødvendige lægefaglige bistand under behandlingsforløbet. Tilbagefaldsforebyggende terapi Tilbagefaldsforebyggende terapi er en kognitivt funderet psykoterapeutisk proces, med fokus på at identificere og håndtere grundlæggende personligheds- og livsstilsproblemer, der får personen til at sætte sig i højrisikosituationer. Herefter indlæres hvordan personen kan identificere og ændre grundlæggende mønstre af overbevisninger og ubevidste livsregler, der skaber og opretholder en uhensigtsmæssig personlighed og livsstil. Arbejdet udføres i et struktureret behandlingsforløb med daglige sessioner og øvelser, hvor identifikation, kortlægning og håndtering af advarselstegn på tilbagefald, er det centrale omdrejningspunkt. Arbejdet afsluttes med en tilbagefaldsforebyggende helbredelsesplan og udarbejdelse af huskekort med de vigtigste advarselstegn og håndteringen af samme. Visitation Visitation til dette tilbud sker ved henvendelse til Nørbygård. Kommunal bevilling skal ske jf. Sundhedslovens 141 (alkoholbehandling). Vi anbefaler en forløbslængde på uger. Nørbygård tilbyder desuden intensive behandlingsforløb i samarbejde med private arbejdspladser og arbejdspladsens sundhedsforsikring. Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren at betale udgifter til behandlingen. Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales der som hovedregel et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlingsønsker og -behov. Få flere oplysninger Yderligere information kan ses på Nørbygårds hjemmeside og tilbudsportalen. Eller ved henvendelse til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter Tlf side 5

6 Nørbygård alkoholbehandlingscenter Efterbehandlingstilbud Efterbehandlingstilbud i døgnregi er et tilbud om ophold og sideløbende efterbehandling af afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende stoffer. Tilbuddet er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i modeller udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Derudover arbejdes der med specifikke kognitive behandlingsmetoder udviklet af professor i psykiatri Aaron T. Beck. Begge metoder har ifølge mange internationale undersøgelser dokumenteret virkning på behandling af bl.a. rusmiddelproblematikker og psykiske problemstillinger. Målgruppe Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingstilbud i form af døgnbehandling eller ambulant tilbud. Målgruppen er kendetegnende ved følgende faktorer: Har behov for yderligere behandling fx med tilbagefaldsforebyggende rådgivning eller andet forløb. Har særlige problemstillinger fx dobbeltdiagnose, ADHD eller andre specifikke vanskeligheder. Har væsentlige socialfaglige problemstillinger vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarkedstilknytning. mv. Indhold i efterbehandlingstilbud Under opholdet foregår behandlingen primært ved individuelle samtaleforløb, sideløbende med undervisning og opsamling i gruppe. Ophold og behandling kombineres med målrettede eksterne aktiviteter, med henblik på borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og / eller en aktiv og indholdsrig hverdag i eget hjem. Der arbejdes ud fra en individuel tilrettelagt opholds- og behandlingsplan, hvor forløbet planlægges og aftales med borgeren og relevante samarbejdspartnere i hjemkommunen. Udslusnings- og mentortilbud Nørbygårds udslusnings- og mentortilbud, henvender sig til personer, der har gennemgået ophold og behandlingstilbud i Nørbygårds alkoholbehandling (primærbehandling, tilbagefaldsbehandling eller efterbehandlingstilbud) og som vurderes at have behov for støtte til fortsættelse af en tilværelse i hjemmet uden brug af rusmidler. Målgruppen er kendetegnet ved følgende faktorer: Har behov for støtte til at få indlærte strategier omsat til handling. Korrekt håndtering af advarselstegn og højrisikosituationer, med fokus på handledelen. Har behov for støtte til gennemførelse af den socialfaglige plan, bolig, økonomi, netværk og arbejdsmarkedstilknytning, med særligt fokus på jobskabelse. Indhold i udslusningsog mentortilbud: 2 hjemmebesøg pr. måned med udgangspunkt i oplevede problemstillinger. Efter ønske foretages 4 hjemmebesøg pr. måned, (dobbelt takst). Adgang til telefonkontakt med kontaktperson. Deltagelse i møder. Visitation Visitation til begge tilbud sker ved henvendelse til Nørbygård. Kommunal bevilling skal ske jf. Sundhedsloven 141 (alkoholbehandling). Forløbslængde aftales individuelt. Den gennemsnitlige opholdstid er ca. 12 uger i døgnbehandling, afhængig af indhold. Udslusning- og mentor tilbud, minimum 3 måneder. Nørbygård tilbyder desuden intensive behandlingsforløb i samarbejde med private arbejdspladser og arbejdspladsens sundhedsforsikring. Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren at betale udgifter til behandlingen. Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales der som hovedregel et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlingsønsker og -behov. Få flere oplysninger Yderligere information kan ses på Nørbygårds hjemmeside og tilbudsportalen. Eller ved henvendelse til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter Tlf side 6

7 Nørbygårds bosted Nørbygårds bosted er tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte, for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er også kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer. Ved ophold i Nørbygårds bosted arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og der udarbejdes en individuel opholdsplan. Der arbejdes med motivation til at lave forandringer, som kan forbedre ens levevilkår, herunder fokus på fremtidig bolig behov. Under opholdet vil beboerne have tilknyttet en kontaktperson, som yder samtaler, støtte og omsorg med udgangspunkt i personlige problemstillinger. Der vil ligeledes være mulighed for at få socialrådgiver bistand. Nørbygårds lægekonsulent og sygeplejerske yder under opholdet sundhedsfaglig bistand. Mål med botilbuddet At støtte den enkelte beboer i en afklaringsproces og danne ramme for at træffe personlige valg med henblik på at nå sine personlige mål for den nærmeste fremtid, herunder at opnå den størst mulige grad af: Selvforsørgelse, samt overblik over egen økonomi Funktion på arbejdsmarkedet Funktion i egen bolig Funktion socialt/familiemæssigt Sociale tilhørsforhold, personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen Håndtering af eventuelt misbrug/ afhængighed Inklusion Samarbejde med hjemkommunen om iværksættelse af handleplan Bostøtte Beboerne står for egen forplejning og de almindelige daglige opgaver, som rengøring, madlavning og indkøb. Personalet yder støtte til disse aktiviteter, herunder udarbejdelse af sunde kostplaner og madlavning, personlig hygiejne, personlig struktur på hverdagen og til et godt samspil og fællesskab med de andre i boenheden. Indhold i hverdagen Beboerne vil under ophold i bostedet få hjælp og støtte til: At udarbejde en opholdsplan En lægelig og medicinsk afklaring At have en hverdag uden misbrug af rusmidler At træne opgaver omkring almindelig dagligdags levevis At deltage i sundhedsfremmende aktiviteter At deltage i aktiviteter, der målretter sig arbejdsmarkedet At udarbejde en personlig handleplan efter opholdet Drivkraft i eget liv Sundhedsfremmende aktiviteter Der vil under opholdet være fokus på regelmæssig og sund levevis, herunder sund kost, forebyggelse af stress og regelmæssig motion. Nørbygård har eget motionsrum, der er tilbud om svømning og der er mulighed for cykle- og gåture i naturskønne omgivelser. I undervisningsdelen bliver der taget udgangspunkt i misbrugsrelaterede emner som afhængighed, konfliktløsning og konsekvenser af misbrug såvel fysisk, psykisk og socialt. Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA-modellen, som er virksom i forhold til abstinenser og stoftrang, fysisk og psykisk uro, anspændthed, søvnproblemer, irritabilitet m.m. NADA behandlingen betragtes som bivirkningsfri og har en forebyggende effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur giver øget trivsel og reducerer forbruget af medicinsk behandling. Arbejdsmarkedet Under opholdet vil der ske en afklaring af muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der vil i samarbejde med opholdskommunens Jobcenter blive udarbejdet en handleplan med henblik på at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Nørbygårds værksteds- og træningstilbud er beliggende på Molevej 17 i Hanstholm. Værkstedsgruppen leverer forskellige servicetilbud indenfor køkken/rengøring og grønne områder. Herudover tilbydes aktiviteter indenfor træ og metal samt kreativ værksted. Værkstedsaktiviteterne foregår side 7 i mindre og overskuelige arbejdsfællesskaber, hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer. Værkstedsaktiviteterne er med til at give den enkelte en aktiv og meningsfyldt hverdag på Nørbygård. Økonomi Nørbygårds bosted har driftsoverenskomst med Thisted kommune og drives i.h.t. Servicelovens 110. Beboerens opholdskommune betaler en takst pr. døgn for udgifter ved ophold i bostedet. Efterfølgende ydes der 50% statsrefusion af udgifterne. Der er brugerbetaling for kost. Såfremt man er boligløs vil borgeren blive opkrævet betaling for logi af hjemkommunen. Brugerbetalingen betales almindeligvis ud af egen indkomst, fx. sygedagpenge eller kontanthjælp. Visitation Borgeren kan henvende sig direkte til os eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller andre lokale samarbejdspartnere. Før indskrivning på Nørbygård er der mulighed for at komme på et forbesøg, hvorefter den egentlige visitation foretages. Nørbygård er et rusfrit hus og ophold i Nørbygårds bosted sker i rusfrie rammer, hvorfor beboeren ved indskrivning vil blive bedt om at indgå aftaler omkring fravalg af brugen af alkohol, hash og andre stemningsændrende stoffer under opholdet. Nørbygård yder gerne rådgivning omkring afrusning. Det forventes, at beboeren under opholdet følger lægekonsulentens anvisninger i forhold til brug af medicin og evt. nedtrapningsplan. Få flere oplysninger Ønske om optagelse i Nørbygårds bosted og aftale om forbesøg sker ved henvendelse til: NØRBYGÅRD bosted tlf

8 Efter ophold i Nørbygårds bosted Samarbejde med opholdskommunen Under ophold i Nørbygård bosted afvikles der jævnligt møder med sagsbehandlere fra opholdskommunen. Der følges op på status og lægges planer for de fremtidige tiltag, f.eks. kan der lægges planer for støtte til beboeren efter udskrivning. Når det skønnes, at der er behov for vedvarende støtte i egen bolig, kan der i samarbejde med beboerens opholdskommune laves ansøgning om støtte- og kontaktpersoner, jf. Servicelovens 85. Gensynsdage på Nørbygård Der tilbydes gensynsdage på Nørbygård en lørdag om måneden, hvor man mødes med andre, som har haft i ophold i Nørbygård bosted. Formålet med Nørbygårds gensynsdage er følgende: Støtte til at aftalt handleplan iværksættes At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk for derved at øge livskvaliteten Personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen At vedligeholde sin ædruelighed At forebygge nye institutionsophold Nørbygårdforeningen Nørbygårdforeningen er et netværk af ædru alkoholikere og deres familier. Af væsentlige aktiviteter skal nævnes selvhjælpsgrupper/ lokalgrupper, weekendture og familielejre. Nørbygårds medarbejdere er bindeled mellem Nørbygård og Nørbygårdforeningen. Nørbygårdforeningen har i samarbejde med Røde Kors, Hanstholm afdelingen, Genbrugsbutikken Molevej 28, som økonomisk støtter Nørbygårdforeningens aktiviteter. Nørbygårdforeningens øvrige indtægter er brugerbetaling, tilskud fra kommuner, puljer og fonde. Nørbygårdforeningen laver aktiviteter, som bidrager til: At fastholde et ædru liv At øge livskvaliteten At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk At forebygge nye institutionsophold Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i Aalborg, Holstebro, Herning, Viborg og Nykøbing. Her mødes tidligere beboere og deres pårørende 1 til 2 gange månedligt i et rusfrit fællesskab for at opbygge et socialt netværk. Få flere oplysninger Yderligere information om Nørbygårdforeningen kan ses på Nørbygårds hjemmeside: Eller ved henvendelse til: NØRBYGÅRD bosted Tlf side 8

9 Information om Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted, Hanstholm Navn: Nørbygård Adresse:, Tlf.: Fax: Mail: Website: Leder: Centerleder Erik Jeppesen Personaleteamet: 20 medarbejdere (terapeuter/behandlere, socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, værkstedspersonale og administrativt personale) Lægekonsulent: Maria Brolev Eksterne supervisorer: Certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse og supervision, Anne Grethe Lykke Jall, Cenaps Danmark. Familie- og psykoterapeut, cand. scient. soc. Gunna Thise Trænings- og værkstedstilbud: Molevej 17,. Ekstern boafdeling: Molevej 28, Behandlingsbotilbud: Molevej 32, Driftsform: Selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Driftsaftale: Thisted kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Nørbygårdforeningen: Netværksskabende forening for ædru alkoholikere og deres familier, ca. 250 medlemmer Takster for Nørbygårds serviceydelser i 2015: Alkoholbehandling: Sundhedslovens 141. Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende. Takst pr. døgn: Kr ,- pr. døgn Takst for dagbehandling: Kr. 813,- pr. dag Specialiseret tilbagefaldsbehandling: Sundhedslovens 141. Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende. Takst pr. døgn: Kr ,- pr. døgn Takst for udslusnings- og mentortilbud: Aftales individuelt. Botilbud midlertidigt: Servicelovens 110. Takst pr. døgn: Brugerbetaling for kost: Brugerbetaling for logi: Kr ,- pr. døgn heraf ydes 50% i statsrefusion Kr. 72,- pr. døgn. Kr. 85,- pr. døgn. Vejledende takst, såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter. Betaling for logi sker til handlekommunen efter en individuel vurdering. side 9

10 Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Ledelse og administration, visitation og lægefaglig bistand Botilbud midlertidigt jf. SEL 110 Alkoholbehandling jf. SUL 141 Specialiseret tilbagefaldsbehandling jf. SUL 141 side døgnpladser Målgruppe: Personer med særlige sociale problemer, f.eks. misbrug, psykiske problemer, mistrivsel, boligløs mv. 8 døgnpladser + efterbehandling og tilbud til pårørende. Målgruppe: Personer der har behov for behandling af afhængighed af alkohol, medicin mv. 4 døgnpladser + efterbehandling og tilbud til pårørende Målgruppe: Personer, der har gennemført et alkoholbehandlingsforløb på Nørbygård eller tilsvarende behandlingsforløb. Metode: Omsorg med udgangspunkt i Per Revstedts teorier og kognitive metoder. Pædagogik KRAP Individuelle opholdsplaner. Indhold: Omsorg og støtte Helbredsmæssig stabilisering Undervisning samtaler Håndtering af misbrugs- og psykiske problemer Social afklaring opholdsplan Motivation til forandring Støtte til et godt liv Aktiverende støtte Sundhedsfremme Botræning øget trivsel i egen bolig Udarbejdelse af handleplan Genetablering på arbejdsmarkedet Metode: Tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i Terence T. Gorski. Kognitive behandlingsmetoder, relationsterapi m.v. Individuelle behandlingsplaner. Indhold: Individuelforløb specifik Gruppeforløb generel Undervisning Sundhedsfremme Familieperspektiv, pårørende/børn Støtte til en aktiv hverdag uden brug af alkohol/ andre stemningsændrende stoffer. Støtte til genetablering på arbejdsmarkedet Efterbehandling 6 mdr. Metode: Tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i Terence T. Gorski. Tilbagefaldsforebyggende terapi. Kognitive behandlingsmetoder, relationsterapi m.v. Individuelle behandlingsplaner. Indhold: Individuelle samtaler og gruppesamtaler. Udarbejdelse af en ny handleplan. Støtte til en hverdag uden brug af alkohol/andre stemningsændrende stoffer. Støtte til en aktiv og indholdsrig hverdag. Støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Efterbehandling 6 mdr.

11 Nørbygård 773o Hanstholm Tlf Fax

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2011, 22. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse: 1 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt

Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt 12. maj 2004 Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt Formål: Formålet er at udvikle og kvalificere det ambulante behandlingstilbud gennem afprøvning af nye behandlingstiltag

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 3, 2015, 26. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere