UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark"

Transkript

1 UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

2 Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Nørbygårds behandlingstilbud er evidensbaseret og vi anvender anerkendte behandlingsmetoder, som varetages af faguddannet og specialtrænede medarbejdere. Vi har et børne- og familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har Nørbygård også tilbud til de pårørende. Alle mennesker har krav på en værdig behandling. Det er vores udgangspunkt. Derfor er det vores mål at møde den enkelte på en respektfuld og anerkendende måde. Vi tror, at alle, der kommer til Nørbygård, har ønsker og drømme om et anderledes og bedre liv. Vi vil lytte til den enkeltes ønsker og behov og vil efterfølgende udarbejde en individuel behandlingsplan. Ofte er det familien og arbejdspladsen der skal bidrage til, at den rusmiddelafhængige får en øget erkendelse af problemerne og selv ønsker hjælp til forandringer i form af behandling for afhængighed. Nørbygård er beliggende i naturskønne omgivelser med Vesterhavet som nabo i fiskeribyen Hanstholm. En beliggenhed beboerne sætter stor pris på under opholdet. Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger og en ekstern boafdeling, samt et efterbehandlingsbotilbud. Alle bor på enkeltværelser og tilknyttes en boafdeling med 4-8 beboere. Vi har i tilknytning til Nørbygårds smukke og specielle bygningskompleks en nærliggende ekstern afdeling for værkstedsaktiviteter og social træning, Molevej 17. Disse tilbud er en del af den vifte af tilbud, som Nørbygårdcentret tilbyder. Nørbygård er en selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, og er landsdækkende. Nørbygård er et non-profit foretagende. Vi har driftsoverenskomst med Thisted kommune. Nørbygårds medarbejderteam Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på i alt 20 medarbejdere. Alle medarbejdere med behandlingsansvar har en specifik misbrugsfaglig specialviden om behandling af personer med afhængighed af alkohol. Teamet består af behandlere og terapeuter, socialrådgivere, pædagoger, lægekonsulent og værkstedsmedarbejdere, som er opkvalificerede med flere relevante faglige efteruddannelser. Medarbejderteamet har mange års erfaring i misbrugsbehandling og har som mål, at støtte beboeren til et ædru og rusfrit liv. Flere medarbejdere er ædru alkoholikere og har en relevant efteruddannelse. Alle vore medarbejdere modtager supervision ved såvel intern som ekstern supervisor. Velkommen til Nørbygård! Nørbygårds tilbud er nærmere beskrevet i løsblade som enten er vedlagt, eller kan rekvireres fra Nørbygård. Ved indskrivning på Nørbygård laves der aftale om, at beboeren under opholdet skal være rusfri. Dette gælder ligeledes ved indskrivningen, da Nørbygård ikke råder over et afrusningstilbud. Vi vil gerne være behjælpelige med at henvise til afrusningstilbud. Kontakt os og få yderligere information om vore tilbud samt vejledning og rådgivning i forhold til behandling og misbrug af rusmidler. Aftale om forbesøg sker ved henvendelse til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted Tlf Fax side 2

3 Nørbygård alkoholbehandlingscenter Nørbygård alkoholbehandlingscenter tilbyder behandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer med henblik på at den enkelte kan få et rusfrit liv. Behandlingen er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i metoder udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Der arbejdes med kognitive behandlingsmetoder, som ifølge mange internationale undersøgelser har dokumenteret effekt ved behandling af rusmiddelafhængighed. Behandlingen foregår i form af problemløsende gruppeterapi, undervisning, samt terapi og samtaler i mindre grupper. Desuden er der sideløbende individuelle samtaleforløb, der tilrettelægges efter behov. Behandlingen støtter sig til evidensbaserede studier og vi anvender anerkendte behandlingsmetoder. Behandlingen varetages af et tværfagligt team af faguddannede og specialtrænede medarbejdere. Der arbejdes udfra en individuel tilrettelagt behandlingsplan, som danner ramme for behandlingsforløbet, hvor mål og valg af metode tilpasses den enkeltes behov. Behandlingsplanen udarbejdes på baggrund af en personlig screening/undersøgelse af misbrugets omfang. Endvidere tilbydes der en psykologisk personlighedstest. Nørbygårds lægekonsulent yder den nødvendig lægefaglige bistand under behandlingsforløbet. Mål med behandlingen At den afhængige bliver i stand til at få en aktiv tilværelse uden brug af alkohol, piller og andre stemningsændrende stoffer. At den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig fri af misbrugets konsekvenser. At den afhængige opkvalificerer mulighederne for at kunne fungere både privat og på arbejdsmarkedet. Elementer og temaer i behandlingen Alkoholens virkninger og skadevirkninger Abstinenser og senabstinenser Erkendelse, accept og motivation for forandringer Tilbagefaldsprocessen med fokus på tanker, holdninger og handlinger, der kan føre til tilbagefald Kortlægning af højrisikosituationer og personlige advarselstegn Udvikling af en ny måde at håndtere tanker, følelser og adfærd. Afhængighedens betydning for familien og roller i familien Deltagelse og inklusion i AA og/eller andre selvhjælpsgruppeaktiviteter Planlægning af efterbehandling Planlægning af tilværelsen efter behandlingen Sundhedsfremmende aktiviteter I Nørbygårds behandlingsprogram indgår undervisning i sundhedsfremmende aktiviteter. Der er fokus på regelmæssig og sund levevis, herunder sund kost, regelmæssig motion og forebyggelse af stress. Usund levevis påvirker hjernen og øger dermed risikoen for tilbagefald. Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA-modellen, som er virksom i forhold til abstinenser og stoftrang, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet m.m. NADA behandlingen betragtes som bivirkningsfri og har en forebyggende effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur giver øget trivsel og reducerer forbruget af medikamentel behandling. I behandlingen træner vi i mindfulness med henblik på at håndtere indre uro, stress og forebygge tilbagefald. Behandlingens varighed Behandlingens varighed aftales individuelt og søges afdækket inden behandlingen påbegyndes. Nørbygård tilbyder behandlingsforløb af 6-16 ugers varighed i primærbehandling. Behandlingens varighed afhænger af hvilke konsekvenser misbruget har haft for den enkeltes helbred, sociale relationer, tilknytning til arbejdsmarkedet m.v. Efterbehandling Nørbygård tilbyder efterbehandling indenfor de første 6 måneder efter afsluttet primærbehandling. Nørbygårds efterbehandlingstilbud omfatter deltagelse i månedlige efterbehandlingslørdage, samt tilbud om individuelle samtaler. Hertil kommer tilbud om mødeaktiviteter i side 3 Nørbygårdforeningens lokalgrupper samt anbefaling af deltagelse i selvhjælpsgrupper i ædru fællesskab. Mål med efterbehandlingen At vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald At støtte håndtering af personlige højrisikosituationer At støtte et aktivt liv i personlig vækst At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk Efterbehandlingen er obligatorisk og er inkluderet i takstbetalingen for døgnprisen i primærbehandlingen. For personer der har behov for et mere intensivt efterbehandlingsforløb, kan der tilbydes ophold i efterbehandlingsbotilbuddet Midtvejshuset, Molevej 32, Hanstholm, jf. Servicelovens 141. (Se information om Midtvejshuset). Visitation til alkoholbehandling Nørbygårds alkoholbehandling tilbydes jf. Sundhedslovens 141. Det påhviler opholdskommunen at tilbyde alkoholbehandling vederlagsfrit. Ved behov for et behandlingsforløb på Nørbygård kan dette ske efter en henvisning fra opholdskommunens misbrugscenter. Nørbygård tilbyder desuden intensive behandlingsforløb i samarbejde med private arbejdspladser og arbejdspladsens sundhedsforsikring. Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren at betale udgifter til behandlingen. Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales, der som hovedregel et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlings ønsker og -behov. Ønske om Nørbygårds alkoholbehandlingstilbud rettes til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter tlf

4 Familieperspektivet i alkoholbehandlingen I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes der målrettet ud fra, at når en person i familien drikker for meget alkohol, påvirkes alle i familien af alkoholmisbruget. Derfor inviteres nærmeste pårørende til at være en del af behandlingen. Formål med Nørbygårds tilbud til voksne pårørende er: At hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov At der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen At den pårørende finder nye handlemuligheder At den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer Familiekursus og pårørendegrupper I forbindelse med et behandlingsforløb inviteres de nærmeste voksne pårørende (ægtefæller, voksne børn, forældre og søskende) til at deltage i et familiekursus, der udbydes løbende på Nørbygård. Der undervises i begrebet medafhængighed og i hvorledes familiemønstret påvirkes af alkoholmisbruget. Der er fokus på rollefordeling og kommunikation i familien. Der samarbejdes med familien om at skabe forandringer og udvikling og igen få øje på hinandens ressourcer. Der undervises i og arbejdes med konfliktløsning. For par tilbydes der tre parsamtaler i løbet af en primærbehandling med fokus på parrets måde at kommunikere og leve sammen på. Er der behov for yderligere samtaler kan dette aftales individuelt. Til voksne pårørende tilbydes der desuden deltagelse i Nørbygårds pårørende grupper. Pårørendegrupper mødes på Nørbygårds mdl. efterbehandlingslørdage. Her er der fokus på de pårørendes trivsel, medafhængighed og personlige vækst Tilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug Nørbygård har stor opmærksomhed på børn og unge, som vokser op i familier med alkoholmisbrug. For børnene er forældrenes alkoholmisbrug ofte et tabubelagt emne, som er forbundet med skyld og skam over, at far og/eller mor drikker. Det påvirker børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. Derfor er det vigtigt, at barnet og den unge får sat ord på sine oplevelser af, hvordan det er at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. For afhængige, der har mindreårige børn, kan der tilbydes afholdelse af familiemøder, hvor barnet får mulighed for at dele sine oplevelser og følelser af at have en forældre, der har et misbrug af alkohol. I løbet af vores kontakt med det enkelte barn er det vigtigt for os generelt at skabe åbenhed og formidle nedennævnte budskaber: Det er ikke barnets skyld, at mor eller far drikker Det er tilladt barnet at tale om alkoholmisbruget Barnet kan ikke helbrede mor eller far Mor eller far kan få det godt igen Barnet kan selv have brug for hjælp Barnet har ret til at have det godt Har barnet særlige behov, kan Nørbygård tilbyde at lave individuelle aftaler om samtaler med barnet i samarbejde med forældrene og barnets opholdskommune. Denne ydelse er ikke inkluderet i takstbetalingen, hvorfor bevillig fra barnets opholdskommune er nødvendig. side 4

5 Nørbygård alkoholbehandlingscenter Nørbygårds specialiserede tilbagefaldsbehandling Nørbygård alkoholbehandlingscenter arbejder med udgangspunkt i GORSKI CENAPS modellens Tilbagefaldsforebyggende terapi i vort specialiserede tilbagefaldsbehandlingstilbud. Tilbagefaldsbehandlingen er specifikt målrettet personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingstilbud i form af døgnbehandling eller ambulant tilbud. Målgruppe Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingsforløb, uanset hvor, og som oplever problemer, der medfører tilbagefald til brug af rusmidler. Nørbygårds tilgang til målgruppen Med udgangspunkt i den nyeste viden på området og flere års erfaring med behandling af denne målgruppe, har vi på Nørbygård følgende tilgang til behandlingen. Behandlingen er individuel med undervisning / opsamling i gruppe og følger to spor: Behandlingen Socialfaglige problemstillinger. Ved indskrivningen tilknyttes borgeren en primær behandler og en socialrådgiver. Behandlingen indledes med en grundig screening, vurdering og behandlingsplanlægning. Behandlingen har dobbelt fokus på misbrug og specifikke psykiske problemstillinger. Der tilbydes derfor en psykologisk personlighedstest, med henblik på afdækning af personlighedstræk. Sådanne personlighedstræk, der forekommer i tillæg til afhængigheden, har tendens til at øge forekomsten af tilbagefald, idet disse problemer ofte legitimerer tilbagefald. Den socialfaglige del indledes med en socialfaglig plan. Planen omfatter bolig, økonomi, arbejdsmarkedstilknytning og andre relevante socialfaglige problemstillinger, herunder akutte problemstillinger. Vi har erfaring for at akutte socialfaglige problemstillinger, kan blokere for engagement, fremskridt og behandlingsresultat. Nørbygårds lægekonsulent yder den nødvendige lægefaglige bistand under behandlingsforløbet. Tilbagefaldsforebyggende terapi Tilbagefaldsforebyggende terapi er en kognitivt funderet psykoterapeutisk proces, med fokus på at identificere og håndtere grundlæggende personligheds- og livsstilsproblemer, der får personen til at sætte sig i højrisikosituationer. Herefter indlæres hvordan personen kan identificere og ændre grundlæggende mønstre af overbevisninger og ubevidste livsregler, der skaber og opretholder en uhensigtsmæssig personlighed og livsstil. Arbejdet udføres i et struktureret behandlingsforløb med daglige sessioner og øvelser, hvor identifikation, kortlægning og håndtering af advarselstegn på tilbagefald, er det centrale omdrejningspunkt. Arbejdet afsluttes med en tilbagefaldsforebyggende helbredelsesplan og udarbejdelse af huskekort med de vigtigste advarselstegn og håndteringen af samme. Visitation Visitation til dette tilbud sker ved henvendelse til Nørbygård. Kommunal bevilling skal ske jf. Sundhedslovens 141 (alkoholbehandling). Vi anbefaler en forløbslængde på uger. Nørbygård tilbyder desuden intensive behandlingsforløb i samarbejde med private arbejdspladser og arbejdspladsens sundhedsforsikring. Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren at betale udgifter til behandlingen. Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales der som hovedregel et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlingsønsker og -behov. Få flere oplysninger Yderligere information kan ses på Nørbygårds hjemmeside og tilbudsportalen. Eller ved henvendelse til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter Tlf side 5

6 Nørbygård alkoholbehandlingscenter Efterbehandlingstilbud Efterbehandlingstilbud i døgnregi er et tilbud om ophold og sideløbende efterbehandling af afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende stoffer. Tilbuddet er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i modeller udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Derudover arbejdes der med specifikke kognitive behandlingsmetoder udviklet af professor i psykiatri Aaron T. Beck. Begge metoder har ifølge mange internationale undersøgelser dokumenteret virkning på behandling af bl.a. rusmiddelproblematikker og psykiske problemstillinger. Målgruppe Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingstilbud i form af døgnbehandling eller ambulant tilbud. Målgruppen er kendetegnende ved følgende faktorer: Har behov for yderligere behandling fx med tilbagefaldsforebyggende rådgivning eller andet forløb. Har særlige problemstillinger fx dobbeltdiagnose, ADHD eller andre specifikke vanskeligheder. Har væsentlige socialfaglige problemstillinger vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarkedstilknytning. mv. Indhold i efterbehandlingstilbud Under opholdet foregår behandlingen primært ved individuelle samtaleforløb, sideløbende med undervisning og opsamling i gruppe. Ophold og behandling kombineres med målrettede eksterne aktiviteter, med henblik på borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og / eller en aktiv og indholdsrig hverdag i eget hjem. Der arbejdes ud fra en individuel tilrettelagt opholds- og behandlingsplan, hvor forløbet planlægges og aftales med borgeren og relevante samarbejdspartnere i hjemkommunen. Udslusnings- og mentortilbud Nørbygårds udslusnings- og mentortilbud, henvender sig til personer, der har gennemgået ophold og behandlingstilbud i Nørbygårds alkoholbehandling (primærbehandling, tilbagefaldsbehandling eller efterbehandlingstilbud) og som vurderes at have behov for støtte til fortsættelse af en tilværelse i hjemmet uden brug af rusmidler. Målgruppen er kendetegnet ved følgende faktorer: Har behov for støtte til at få indlærte strategier omsat til handling. Korrekt håndtering af advarselstegn og højrisikosituationer, med fokus på handledelen. Har behov for støtte til gennemførelse af den socialfaglige plan, bolig, økonomi, netværk og arbejdsmarkedstilknytning, med særligt fokus på jobskabelse. Indhold i udslusningsog mentortilbud: 2 hjemmebesøg pr. måned med udgangspunkt i oplevede problemstillinger. Efter ønske foretages 4 hjemmebesøg pr. måned, (dobbelt takst). Adgang til telefonkontakt med kontaktperson. Deltagelse i møder. Visitation Visitation til begge tilbud sker ved henvendelse til Nørbygård. Kommunal bevilling skal ske jf. Sundhedsloven 141 (alkoholbehandling). Forløbslængde aftales individuelt. Den gennemsnitlige opholdstid er ca. 12 uger i døgnbehandling, afhængig af indhold. Udslusning- og mentor tilbud, minimum 3 måneder. Nørbygård tilbyder desuden intensive behandlingsforløb i samarbejde med private arbejdspladser og arbejdspladsens sundhedsforsikring. Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren at betale udgifter til behandlingen. Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales der som hovedregel et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlingsønsker og -behov. Få flere oplysninger Yderligere information kan ses på Nørbygårds hjemmeside og tilbudsportalen. Eller ved henvendelse til: NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter Tlf side 6

7 Nørbygårds bosted Nørbygårds bosted er tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte, for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er også kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer. Ved ophold i Nørbygårds bosted arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og der udarbejdes en individuel opholdsplan. Der arbejdes med motivation til at lave forandringer, som kan forbedre ens levevilkår, herunder fokus på fremtidig bolig behov. Under opholdet vil beboerne have tilknyttet en kontaktperson, som yder samtaler, støtte og omsorg med udgangspunkt i personlige problemstillinger. Der vil ligeledes være mulighed for at få socialrådgiver bistand. Nørbygårds lægekonsulent og sygeplejerske yder under opholdet sundhedsfaglig bistand. Mål med botilbuddet At støtte den enkelte beboer i en afklaringsproces og danne ramme for at træffe personlige valg med henblik på at nå sine personlige mål for den nærmeste fremtid, herunder at opnå den størst mulige grad af: Selvforsørgelse, samt overblik over egen økonomi Funktion på arbejdsmarkedet Funktion i egen bolig Funktion socialt/familiemæssigt Sociale tilhørsforhold, personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen Håndtering af eventuelt misbrug/ afhængighed Inklusion Samarbejde med hjemkommunen om iværksættelse af handleplan Bostøtte Beboerne står for egen forplejning og de almindelige daglige opgaver, som rengøring, madlavning og indkøb. Personalet yder støtte til disse aktiviteter, herunder udarbejdelse af sunde kostplaner og madlavning, personlig hygiejne, personlig struktur på hverdagen og til et godt samspil og fællesskab med de andre i boenheden. Indhold i hverdagen Beboerne vil under ophold i bostedet få hjælp og støtte til: At udarbejde en opholdsplan En lægelig og medicinsk afklaring At have en hverdag uden misbrug af rusmidler At træne opgaver omkring almindelig dagligdags levevis At deltage i sundhedsfremmende aktiviteter At deltage i aktiviteter, der målretter sig arbejdsmarkedet At udarbejde en personlig handleplan efter opholdet Drivkraft i eget liv Sundhedsfremmende aktiviteter Der vil under opholdet være fokus på regelmæssig og sund levevis, herunder sund kost, forebyggelse af stress og regelmæssig motion. Nørbygård har eget motionsrum, der er tilbud om svømning og der er mulighed for cykle- og gåture i naturskønne omgivelser. I undervisningsdelen bliver der taget udgangspunkt i misbrugsrelaterede emner som afhængighed, konfliktløsning og konsekvenser af misbrug såvel fysisk, psykisk og socialt. Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA-modellen, som er virksom i forhold til abstinenser og stoftrang, fysisk og psykisk uro, anspændthed, søvnproblemer, irritabilitet m.m. NADA behandlingen betragtes som bivirkningsfri og har en forebyggende effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur giver øget trivsel og reducerer forbruget af medicinsk behandling. Arbejdsmarkedet Under opholdet vil der ske en afklaring af muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der vil i samarbejde med opholdskommunens Jobcenter blive udarbejdet en handleplan med henblik på at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Nørbygårds værksteds- og træningstilbud er beliggende på Molevej 17 i Hanstholm. Værkstedsgruppen leverer forskellige servicetilbud indenfor køkken/rengøring og grønne områder. Herudover tilbydes aktiviteter indenfor træ og metal samt kreativ værksted. Værkstedsaktiviteterne foregår side 7 i mindre og overskuelige arbejdsfællesskaber, hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer. Værkstedsaktiviteterne er med til at give den enkelte en aktiv og meningsfyldt hverdag på Nørbygård. Økonomi Nørbygårds bosted har driftsoverenskomst med Thisted kommune og drives i.h.t. Servicelovens 110. Beboerens opholdskommune betaler en takst pr. døgn for udgifter ved ophold i bostedet. Efterfølgende ydes der 50% statsrefusion af udgifterne. Der er brugerbetaling for kost. Såfremt man er boligløs vil borgeren blive opkrævet betaling for logi af hjemkommunen. Brugerbetalingen betales almindeligvis ud af egen indkomst, fx. sygedagpenge eller kontanthjælp. Visitation Borgeren kan henvende sig direkte til os eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller andre lokale samarbejdspartnere. Før indskrivning på Nørbygård er der mulighed for at komme på et forbesøg, hvorefter den egentlige visitation foretages. Nørbygård er et rusfrit hus og ophold i Nørbygårds bosted sker i rusfrie rammer, hvorfor beboeren ved indskrivning vil blive bedt om at indgå aftaler omkring fravalg af brugen af alkohol, hash og andre stemningsændrende stoffer under opholdet. Nørbygård yder gerne rådgivning omkring afrusning. Det forventes, at beboeren under opholdet følger lægekonsulentens anvisninger i forhold til brug af medicin og evt. nedtrapningsplan. Få flere oplysninger Ønske om optagelse i Nørbygårds bosted og aftale om forbesøg sker ved henvendelse til: NØRBYGÅRD bosted tlf

8 Efter ophold i Nørbygårds bosted Samarbejde med opholdskommunen Under ophold i Nørbygård bosted afvikles der jævnligt møder med sagsbehandlere fra opholdskommunen. Der følges op på status og lægges planer for de fremtidige tiltag, f.eks. kan der lægges planer for støtte til beboeren efter udskrivning. Når det skønnes, at der er behov for vedvarende støtte i egen bolig, kan der i samarbejde med beboerens opholdskommune laves ansøgning om støtte- og kontaktpersoner, jf. Servicelovens 85. Gensynsdage på Nørbygård Der tilbydes gensynsdage på Nørbygård en lørdag om måneden, hvor man mødes med andre, som har haft i ophold i Nørbygård bosted. Formålet med Nørbygårds gensynsdage er følgende: Støtte til at aftalt handleplan iværksættes At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk for derved at øge livskvaliteten Personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen At vedligeholde sin ædruelighed At forebygge nye institutionsophold Nørbygårdforeningen Nørbygårdforeningen er et netværk af ædru alkoholikere og deres familier. Af væsentlige aktiviteter skal nævnes selvhjælpsgrupper/ lokalgrupper, weekendture og familielejre. Nørbygårds medarbejdere er bindeled mellem Nørbygård og Nørbygårdforeningen. Nørbygårdforeningen har i samarbejde med Røde Kors, Hanstholm afdelingen, Genbrugsbutikken Molevej 28, som økonomisk støtter Nørbygårdforeningens aktiviteter. Nørbygårdforeningens øvrige indtægter er brugerbetaling, tilskud fra kommuner, puljer og fonde. Nørbygårdforeningen laver aktiviteter, som bidrager til: At fastholde et ædru liv At øge livskvaliteten At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk At forebygge nye institutionsophold Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i Aalborg, Holstebro, Herning, Viborg og Nykøbing. Her mødes tidligere beboere og deres pårørende 1 til 2 gange månedligt i et rusfrit fællesskab for at opbygge et socialt netværk. Få flere oplysninger Yderligere information om Nørbygårdforeningen kan ses på Nørbygårds hjemmeside: Eller ved henvendelse til: NØRBYGÅRD bosted Tlf side 8

9 Information om Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted, Hanstholm Navn: Nørbygård Adresse:, Tlf.: Fax: Mail: Website: Leder: Centerleder Erik Jeppesen Personaleteamet: 20 medarbejdere (terapeuter/behandlere, socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, værkstedspersonale og administrativt personale) Lægekonsulent: Maria Brolev Eksterne supervisorer: Certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse og supervision, Anne Grethe Lykke Jall, Cenaps Danmark. Familie- og psykoterapeut, cand. scient. soc. Gunna Thise Trænings- og værkstedstilbud: Molevej 17,. Ekstern boafdeling: Molevej 28, Behandlingsbotilbud: Molevej 32, Driftsform: Selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Driftsaftale: Thisted kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Nørbygårdforeningen: Netværksskabende forening for ædru alkoholikere og deres familier, ca. 250 medlemmer Takster for Nørbygårds serviceydelser i 2015: Alkoholbehandling: Sundhedslovens 141. Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende. Takst pr. døgn: Kr ,- pr. døgn Takst for dagbehandling: Kr. 813,- pr. dag Specialiseret tilbagefaldsbehandling: Sundhedslovens 141. Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende. Takst pr. døgn: Kr ,- pr. døgn Takst for udslusnings- og mentortilbud: Aftales individuelt. Botilbud midlertidigt: Servicelovens 110. Takst pr. døgn: Brugerbetaling for kost: Brugerbetaling for logi: Kr ,- pr. døgn heraf ydes 50% i statsrefusion Kr. 72,- pr. døgn. Kr. 85,- pr. døgn. Vejledende takst, såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter. Betaling for logi sker til handlekommunen efter en individuel vurdering. side 9

10 Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Ledelse og administration, visitation og lægefaglig bistand Botilbud midlertidigt jf. SEL 110 Alkoholbehandling jf. SUL 141 Specialiseret tilbagefaldsbehandling jf. SUL 141 side døgnpladser Målgruppe: Personer med særlige sociale problemer, f.eks. misbrug, psykiske problemer, mistrivsel, boligløs mv. 8 døgnpladser + efterbehandling og tilbud til pårørende. Målgruppe: Personer der har behov for behandling af afhængighed af alkohol, medicin mv. 4 døgnpladser + efterbehandling og tilbud til pårørende Målgruppe: Personer, der har gennemført et alkoholbehandlingsforløb på Nørbygård eller tilsvarende behandlingsforløb. Metode: Omsorg med udgangspunkt i Per Revstedts teorier og kognitive metoder. Pædagogik KRAP Individuelle opholdsplaner. Indhold: Omsorg og støtte Helbredsmæssig stabilisering Undervisning samtaler Håndtering af misbrugs- og psykiske problemer Social afklaring opholdsplan Motivation til forandring Støtte til et godt liv Aktiverende støtte Sundhedsfremme Botræning øget trivsel i egen bolig Udarbejdelse af handleplan Genetablering på arbejdsmarkedet Metode: Tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i Terence T. Gorski. Kognitive behandlingsmetoder, relationsterapi m.v. Individuelle behandlingsplaner. Indhold: Individuelforløb specifik Gruppeforløb generel Undervisning Sundhedsfremme Familieperspektiv, pårørende/børn Støtte til en aktiv hverdag uden brug af alkohol/ andre stemningsændrende stoffer. Støtte til genetablering på arbejdsmarkedet Efterbehandling 6 mdr. Metode: Tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i Terence T. Gorski. Tilbagefaldsforebyggende terapi. Kognitive behandlingsmetoder, relationsterapi m.v. Individuelle behandlingsplaner. Indhold: Individuelle samtaler og gruppesamtaler. Udarbejdelse af en ny handleplan. Støtte til en hverdag uden brug af alkohol/andre stemningsændrende stoffer. Støtte til en aktiv og indholdsrig hverdag. Støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Efterbehandling 6 mdr.

11 Nørbygård 773o Hanstholm Tlf Fax

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse: 1 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere