Neuropædagogik i hverdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neuropædagogik i hverdagen"

Transkript

1 Neuropædagogik i hverdagen Lene Daugaard Vejlefjord Neurocenter 1

2 Puddels and dobbermans Mark Ylvisaker og Timothy Feeney Kan downloades på dansk på: 2

3 Dobermannen hoppede ud af vinduet fra anden sal lige efter, han erfarede, at familien havde givet ham øgenavnet Binky 3

4 Dobermannen illustrerer de kliniske udfordrende personer, den risikovillige unge, der efter en middel til svær hjerneskade befinder sig i en situation, som fortolkes som binkyfication. Pudlen illustrerer, hvad terapeuten vil ændre den hjerneskadede unge til. Terapeuten oplever i forsøget på at ændre personen fra en dobermann til en passiv og social acceptabel puddel, at terapien har den stik modsatte virkning af det tilsigtede. 4

5 Spike, den opførsel er simpelthen upassende! Dette er binkification, mine damer og herrer; desuden er dette det forudsigelige resultat af misforståede binkifications forsøg. 5

6 Mulige medvirkende årsager til ineffektiv social reintegration er problemer med: kommunikation adfærd før skaden (gamle strategier kan tages op) dysfunktioner direkte knyttet til skaden og en række mulige konsekvenser efter skaden psykoreaktive fænomener, forbundet med stigende antal nederlag og frustrationer dårligt valgt støtte og flugtstrategier (stoffer og alkohol) negative reaktioner på alt for restriktive behandlingsformer utilstrækkelig forståelse og støtte fra familie og venner 6

7 De mest problematiske konsekvenser efter en traumatisk hjerneskade er ifølge familiemedlemmer, lærere, arbejdsgivere, venner og andre: Personlighedsforandringer: - stigende udfordrende adfærd - irritation - utålmodighed - hyppige vredesanfald - følelsesmæssig ustabil - egoisme - impulsivitet - angst - depression - tab af social kontakt - manglende interesser - reduceret initiering 7

8 Interventionsprogression i en funktionel, hverdagsagtig tilgang til rehabilitering Trin 1. Trin 2. Trin 3. Trin 4. Trin 5. Find ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker for personen i hverdagsrutinerne. Observationsskema/video. Find ud af hvilke forandringer herunder forandringer i omgivelserne, i andre menneskers adfærd og i personens egen adfærd der har mulighed for ændre negative, mislykkede rutiner til positive og vellykkede rutiner. Opbyg et lager af positiv adfærd. Bevisbog. Find ud af, hvorledes disse forandringer i hverdagsrutinerne kan blive motiverende for vedkommende og for personens netværk. Implementer alle de støtteforanstaltninger, der er nødvendige for intensiv indøvelse af positive rutiner i det virkelige livs sammenhænge. Fjern systematisk støtteforanstaltningerne og udvid konteksterne, så snart det bliver muligt at gøre dette. Lene Daugaard Vejlefjord Neurocenter 8

9 Grundlag for en hverdagsagtig, rutinebaseret tilgang til intervention hos personer med erhvervede hjerneskader. Artiklen bringer forslag til intervention omkring mangelfuld succes på de sociale områder: Set ud fra et eksekutivt funktionsperspektiv bl.a.: o o o o o o o Vanskeligheder med at træffe gode beslutninger, baseret på grundige overvejelser om konsekvenser og andre relevante faktorer. Reducerede hæmninger Reduceret initiering Svækket arbejdshukommelse Svækket eksplicit og strategisk hukommelse; problemer med at huske tidligere succeser og fiaskoer Reducerede organisatoriske evner Problemer med at overføre nyligt erhvervede evner fra øvelse til brugssammenhænge Lene Daugaard Vejlefjord Neurocenter 9

10 Set ud fra et adfærdsstyrende perspektiv Forslag til intervention omkring: o o Manglende effektivitet i at lære af konsekvenser Oppositionel adfærd Eksempler: Trussel mod social succes: Svækket arbejdshukommelse Mulige løsninger: 1. Indøvelse af positive hverdagsrutiner, således at de bliver udløst af almindelige ting i hverdagen, hvilket forebygger behovet for komplekse tankeprocesser 2. Oparbejdelse af systemer til hjælp for hukommelsen (f.eks. Mobil - guidekort) 3. Oparbejdelse af positive metaforer, som samler flere informationer i én enkelt tankeenhed Lene Daugaard Vejlefjord Neurocenter 10

11 Trussel mod social succes: Reducerede hæmninger Mulige løsninger 1) Iværksættelse af hverdagsrutiner som inkluderer rigeligt med støtte vedrørende hændelser. Fremhæv positive begivenheder 2) Udeladelse af kendte udløsningsmekanismer 3) Hjælp personen til selv at klare problemet med hændelser. Trussel mod social succes: Reduceret initiering Mulig løsning: Iværksættelse af hverdagsrutiner, som inkluderer initieringsstøtte, såsom guidekort, hjælpemidler (f.eks. Mobiltelefonens mange muligheder), og støtte fra andre i samme situation. 11

12 Artiklen byder bl.a. på: Hvilke følger, der kan være efter en traumatisk hjerneskade Hvordan den sociale rehabilitering kan foregå Beskrivelse af, hvordan en positiv støtte i hverdagsrutiner kan ændre adfærden. En trin for trin beskrivelse af, hvordan støttepersonen/terapeuten kan arbejde Beskrivelse af, hvordan metaforer/billeder kan bruges i rehabilitering. Ex. Operation Ørkenstorm. Hvad terapeuten ikke skal gøre. Forfatterne har opstillet to koloner over for hinanden. Den ene viser den traditionelle medicinsk orienterede tilgang, medens den anden viser den kontekstuelle funktionelle intervention Beskrivelse af, hvordan en restriktiv behandling, kan starte en nedadgående negativ spiral Case med udførlig beskrivelse af, hvad der virkede og ikke virkede i den sociale rehabilitering. 12

13 Humor, sarkasme, ironi og vittigheder Det er fint at brug humor og sjov i rehabiliteringen, men husk at forklare, da der kan være opstået problemer med at forstå humor, ironi og sarkasme. 13

14 Udtrætning Træthedens betydning (Modified Fatigue Impact Scale, MFIS) Udtrætning er en følge af enhver hjerneskade. Der skal tages hensyn til denne factor i hverdagen. Gør ikke træningssessionen længere,end borgeren magter det uden at blive for udtrættet. Indlæg skemalagte pauser jævnligt i løbet af dagen. Pauser kan være mange ting gå tur, glo, høre musik, computerspil Skemaet Multidimensional Fatigue Inventory MFI-20 er medsendt. 14

15 15

16 Formål med Daugaard-metoden er: At få ressourcer ind i familien frem for at trække ressourcer ud af familien. At rehabilitere barnet via motivation, leg og glæde på det kognitive og/eller fysiske område. At barnet får så megen rehabilitering som muligt. At involvere familie og venner omkring rehabilitering af barnet med erhvervet hjerneskade. At familie og venner får mulighed for at komme tæt på barnet, hvilket indebærer, at netværket får indsigt i, hvor barnet har vanskeligheder. At aflaste forældrene, så de har tid til hinanden og sig selv. Vi ved, at en del ægteskaber ikke holder, når familien har et barn, der erhverver en hjerneskade. At forældrene får tid til eventuelle søskende. Metoden baserer sig på frivillig indsats 16

17 Neuroteamet består af: Neuropsykolog Neuropædagog fast tilknyttet Fysioterapeut Talepædagog Ergoterapeut Læge løsere tilknyttet Basis i et privat eller kommunalt netværk af fagpersoner. 17

18 Netværket kan bestå af: Forældre Bedsteforældre Familiemedlemmer: onkler, tanter osv. Naboer Venner Pædagogisk personale Lokale talepædagog, fysio- og ergoterapeut Deltagerne i netværket kan indtage flere poster. Deltagerne forpligter sig for ca. 3 måneder ad gangen. Det er legalt at være oversidder. Der kan bydes ind med helt ned til 1 time om måneden. 18

19 IGANGSÆTTER En eller flere personer fra neuroteamet.. læser sagsakter Starter netværket SKRIVERKARL En person fra netværket. Personen som informationer fra alle tilflyder Ansvarlig for at informationerne spredes i hele netværket. Indkalder til møder Tager referater fra møderne. OVERSIDDERE Personer fra netværket. FAGPERSONER En eller flere personer fra neuroteamet. Bedømmer borgerens funktionsniveauer på aktuelle områder Overordnet målsætning GUIDER Personer fra netværket. MÅLSÆTTTER En eller flere personer fra neuroteamet Sætter mål sammen med netværket Sætter delmål sammen med netværket Foreslår pædagogiske metoder og materialer Udformer handleplaner Evaluerer sammen med guiderne, løbende Sætter nye delmål OMSORGSPERSON En person fra netværket. Er opmærksom på processerne i hele netværket HYGGETANTE/ -ONKEL Personer fra netværket. Personer, der lige nu af den ene eller anden årsag ikke kan deltage i netværket lige nu; men gerne senere Leger /øver/guider med borgeren ud fra målsætningen Aflaster ægtefælle/ familien ved at være sammen med borgeren eftermiddage eller weekends. Følge borgeren til 19 aktiviteter.

20 I hjemmet Arbejde Venner Genoptræning Fritidsinteresser Aflastning Sociale adfærdsrutiner Netværket Social adfærd Målsætninger Handleplaner Borgerens forståelse Afmystificering Borgeren Ægtefælde børn Forældre Søskende Venner Samtaler Kortsigtede mål Fremtid Pædagogisk personale Netværket Langsigtede mål Social adfærd for borgeren Viden og uddannelse Samarbejde med netværk Faglighed for borgeren Lene Daugaard Vejlefjord Neurocenter 20

21 På nedenstående side kan hele den afsluttende rapport til Socialministeriet downloades: -%20rapport.pdf 21

22 Det løse. Spredte ideer. 22

23 Descartes firkanter - fordele/ ulemper Hvad vil der ske, hvis jeg gør det? Hvad vil der ske, hvis jeg ikke gør det? Hvad vil der ikke ske, hvis jeg gør det? Hvad vil der ikke ske, hvis jeg ikke gør det? Fordele ved at gøre det? Fordele ved at holde op? Ulemper ved at gøre det? Ulemper ved at holde op? Thomas kan ikke styre sit mundvand, når han taler med andre Fordele ved at gøre det: Så kan jeg tale frit uden at tænke på mundvandet Fordele ved at kunne styre mit mundvand? Jeg kan lettere tale med andre også fremmede. Ulemper ved at komme til at spytte på folk? Folk væmmes ved mig og går måske væk. Ulemper ved at holde op? Jeg får ikke sagt det, jeg gerne vil 23

24 De 8 H-er Fagpersonalet bør have svar på følgende spørgsmål, inden aktiviteten sættes i gang. Låne deres frontallapper ud. 1. Hvad skal jeg lave? Indhold 2. Hvorfor skal jeg lave det? Skabe mening 3. Hvornår laver jeg det? Tidspunkt. 4. Hvor skal jeg lave det? Placering. 5. Hvem laver jeg det med? Voksne. 6. Hvordan laver jeg det? Metode. 7. Hvor længe skal lave jeg det? Tidsperspektiv. 8. Hvad skal jeg lave bagefter? Indhold. 24

25 Rydde op på mit værelse 1 Tag det rene tøj og læg det på plads 2 Sko på plads 3 Det beskidte tøj skal i vasketøjskurven 4 Tallerkener, glas og kopper skal i køkkenet 5 Blade og bøger på hylden 6 Tasker og poser på plads 7 Red sengen Når man laver disse guidelister skal det være med fuld respekt for borgerens levealder. Kan borgeren læse, da kun med skrift. Hvis ikke, så find billeder, der er socialt acceptable for borgeren. Guidesedlen lamineres, så borgeren kan krydse af. 8 Tør vindueskarm, borde og hylder af 9 Støvsug hele gulvet 10 Mangler der noget, for at værelset er fint? 25

26 Vaske tøj hvordan gør jeg? Sorter tøjet i poser eller kurve: Hvidt lyst kulørt sort 90 grader grader 60 grader grader grader grader 60 grader grader Hvidt Beige, lyseblå Gult Grønt Beige, lyseblå Gult Grønt Rødt Lilla Blåt Grønt Sort Sort Sengetøj Håndklæder Undertøj Karklud viskestykker Bluser T-shirt Bukser Shorts Skjorter Strømper sportstøj Sengetøj Håndklæder Undertøj Karklud viskestykker Bluser T-shirt Bukser Shorts Skjorter Strømper Sportstøj Bluser T-shirt Bukser Shorts Skjorter Strømper sportstøj Bluser T-shirt Bukser Shorts Skjorter Strømper sportstøj Sengetøj Håndklæder Undertøj Karklud viskestykker Bluser T-shirt Bukser Shorts Skjorter Strømper sportstøj 26

27 Vaskesymboler se på mærket, som er i tøjet. Ex. Bluser i nakken eller siden Kun håndvask. Skyl som normalt og Ingen linje: Bomuldsprogram (maks. centrifugering)s Én linje: Syntetisk program (moderat centrifugering) To linjer: uldprogram. Minimal centrifugering Må ikke vaskes. tør forsigtigt Tørring af tøjet Kan tørres i tørretumbler Prikker i midten angiver den maksimale temperatur: Må ikke tørretumbles Lad tøjet lufttørre og stryg, så snart det er tørt. Hæng op til tørring. Tørrer liggende på et håndklæde på tørrestativet. Strygning Stryg ved følgende temperatur: Må ikke stryges. Én prik: Koldt strygejern (110 ) til akryl, nylon og acetat To prikker: Varmt strygejern (150 ) til polyester og uld Tre prikker: Meget varmt strygejern (200 ) til bomuld og linned 27

28 Når tøjet er sorteret. 1. Vend vrangen ud på tøjet, så bliver det ikke så slidt at se på. 2. Put tøjet i maskinen. Der skal være plads til, at du kan lave en cirkel med hånden på størrelse med en damehåndbold. 3. Hæld sæbe på maskinen. Et mål til en vask. 4. Følg anvisningerne herunder med tallene. 5. Skyllemiddel er ikke nødvendigt. Det skader naturen. 6. Tøjet hænges op med det samme. Tørretumbler tænk på: dyrt og CO2 Der tegnes knapper på maskinen med tal i den rækkefølge, som tingene skal gøres. 28

29 Bussemænd kan bedst lide at være i et lommetørklæde. Nogle mennesker piller bussemænd, hvor andre kan se det.. Nogle mennesker kan finde på at spise bussemændene. Det er så ulækkert at se på, så nogle mennesker kommer til at kaste op. Bussemænd kan bedst lide at være i et lommetørklæde. De er lidt generte, så de vil helst komme over i lommetørklædet, når andre ikke kan se det. 29

30 MEMOplanner tidsforståelse og hukommelse. Norge Falck Igel AS Buvikveien Risør Tlf (+47) Fax (+47)

31 31

32 Selvinstruktion Jeg skal læse en novelle. Hvilke løsninger kan der være? Jeg skal først læse novellen. Hvordan gør jeg? Så skal jeg skrive ind i læseforståelsesskemaet. Hvordan klarer jeg forstyrrelser? Jeg lytter ikke til snakken og støjen. Jeg bliver ved med at læse. Hvordan klarede jeg det? Det var ok. Det gik ikke så godt, fordi 32

33 Fejlfri læring: Er en metode, som reducerer fejl i erhvervelsesfasen. Fejl huskes lige så godt som det rigtige. Barnet skal have præcis så megen støtte, at det ikke laver fejl. Ex. Læring af en aktivitets regler Læring af folks navne Navne på objekter Trin i et elektronisk program. Orientering i informationer osv. 1. Undgå at borgeren laver fejl, ved at give systematisk guiding/støtte, som langsomt reduceres. 2. Lav en trin for trin øvelse. 3. Giv et minimum af cueing/stikord/vink 4. Borgeren må ikke gætte. 5. Lad borgeren øve sig, til hun kan øvelsen uden hjælp Ex. borgeren skal lære nye navne. Marie Hansen Ma Hansen M.... Hans 33

34 Klar parat gå i gang. Lene er klar med sin AK47 er du? Inden du starter på en opgave, skal du tænke over: 1. Er der orden på mit bord? 2. Har jeg taget alt det frem, som jeg skal bruge til opgaven? 3. Er der noget, der generer mig: varme, kulde, larm, lys.? 4. Tænk over, hvor lang tid denne opgave mon tager. 5. Læg an! Gå i gang. 34

35 KLOGEMETODE K KIG PÅ OPGAVEN Hvilken opgave er det? Hvad handler opgaven om? L LÆG EN PLAN Hvad skal jeg gøre? Hvilken ting skal jeg bruge? I hvilken rækkefølge skal jeg gøre tingene? O OPGAVEN LAVES Lav opgaven, stille, roligt og grundigt. G GENNEMGÅ RESULTATET Det jeg har lavet Hvad handlede det om? Er det rigtigt? E EVALUERE Hvad gik godt? Hvad gik ikke så godt? Har jeg gjort et godt stykke arbejde? Fra HOT materialet 35

36 Hukommelse og eksekutive funktioner: Fødselsdagsfest: Lokalet. Borde. Stole. Duge. Servietter. Bordpynt. Tallerkener. Glas. Bestik. Menu: suppe steg is fra Hyggekroen. Invitationer kort. Dato. Klokkeslæt. fødselsdagsfest Servering og oprydning: Bodil, Elga og Paula. Hvem skal inviteres? Familie. mor og far. Venner. Peder, Stine, Julie.. Arbejde. Sportsklub. Ønskeseddel. Sko, Cd er.. Tøj. Velkomst, musik, underholdning. 36

37 Mindview 3 37

38 HOT et hukommelses- og opmærksomhedstræningsprogram. Faser og træningselementer Vedvarende opmærksomhed Fokuseret opmærksomhed Delt opmærksomhed Mental tracking/ Hukommelsesstrategier Gentagelsesfase Uge 1 4 Uge 5 8 Uge 9 12 Uge Uge Én til to stimuli. To eller flere Sondring mellem Gentagelser Indíviduelt Én svarmulighed. Stimuli. Relevante og kodning Distraherende irrelevante stimuli. sortering Flere svar- visualisering. muligheder. Fastholdes ved Bevidst om mål- Målrette opmærkrettet somheden hurtigt Én opgave opmærksomhed. og fleksibelt. Udvikle strategier til at se bort fra distraherende stimuli. 38

39 Træning af Arbejdshukommelsen Hukommelsesbrætspil se bl.a. Træning in natura 39

40 Kognitiv adfærdsterapi med børn og unge med omskrivning kan disse anvendes til voksne. Mest tegningerne, der kan være anstødende. Lene Daugaard Vejlefjord Neurocenter 40

41 Litteratur: 1. Powell, T & Malia, K: The Brain Injury Workbook: Exercises for Cognitive Rehabilitation. Speechmark Publishing Ltd. (2003). Part I: Education about Brain Injury Part II: Cognitive Rehabilitation Memory Thinking Skills Executive Skills Part III: Emotional Adjustment Awareness Skills Adjustment Skills Kognitive funktioner Visuel Bearbejdning Eksekutive funktioner hukommelse Informationsbearbejdning opmærksomhed 41

42 2. Malia, K, Bewick, K, Raymond, M, Bennett, T: Brainwave-R. Cognitive Strategies and Techniques for Brain Injury. Rehabilitation. PRO-ED, Inc. (2002). User s Guide and Introduction to Brain Injury Attention Therapist and Client Workbooks Visual Processing Therapist and Client Workbook Information Processing - Therapist and Client Workbook Memory - Therapist and Client Workbook Executive Functions - Therapist and Client Workbook 42

43 3. Kit Malia & Anne Brannagan: Hero's Journey. An Educational Group Curriculum 15 Adventures, 16 Challenges, and 20 Insights to help Adjustment following brain injury. Brain Tree Training (2007). (down-load) Teori: 4. Malia, K, Law P, Sidebottom L, Bewick K,Danziger S, Schold-Davis E,Martin-Scull R,Murphy K & Vaidya A. : Recommendations for Best Practice in Cognitive Rehabilitation Therapy: Acquired Brain Injury. The Society for Cognitive Rehabilitation, Inc. (2004). 5. Kit Malia & Anne Brannagan: How to do Cognitive Rehabilitation Therapy. A Guide for All of Us. Part One and Two. Brain Tree Training (2005). Kan alle bestilles/downloades på 43

44 Teori: 4. Malia, K, Law P, Sidebottom L, Bewick K, Danziger S, Schold-Davis E, Martin-Scull R, Murphy K & Vaidya A. : Recommendations for Best Practice in Cognitive Rehabilitation Therapy: Acquired Brain Injury. The Society for Cognitive Rehabilitation, Inc. (2004). 5. Kit Malia & Anne Brannagan: How to do Cognitive Rehabilitation Therapy. A Guide for All of Us. Part One and Two. Brain Tree Training (2005). Kan alle bestilles/downloades på 44

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Neuropædagogik hvad er det?

Neuropædagogik hvad er det? Neuropædagogik hvad er det? Definitioner på neuropædagogik http://cvustork.dk/filer/a6.pdf Neuropædagogik Neuropædagogik tager udgangspunkt i: den aktuelle viden om hjernens funktioner om konsekvenserne

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Fra besværlig pode til KLOGE-metode. hvordan der opstår øget rummelighed i klassen og hos læreren ved kognitiv træning

Fra besværlig pode til KLOGE-metode. hvordan der opstår øget rummelighed i klassen og hos læreren ved kognitiv træning Fra besværlig pode til KLOGE-metode hvordan der opstår øget rummelighed i klassen og hos læreren ved kognitiv træning Nina Madsen Sjö.er.psykolog.og.afdelingsleder.for.afdelingen.for. børn. og. unge. med.

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen Kognitive vanskeligheder og cerebral parese Spastikerforeningen I denne pjece ønsker Spastikerforeningen at beskrive nogle af de forskellige kognitive vanskeligheder, som spastikere kan have. Det er i

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Dorte Damm 1 ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af omverdenen medicin Coaching Social

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Min Mad. Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale

Min Mad. Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale Min Mad Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale 1 Sådan bruger du Min mad Her kan du læse om, hvad du kan opnå ved at bruge Min mad i sundhedssamtalen, hvilke personer den egner sig til. Derudover

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård Kursuskatalog Interne kurser Gelerts gård Dette katalog indeholder beskrivelsen af de kurser pædagoger, terapeuter, assistenter og PAU etc. skal gennemgå som basis for at arbejde på Gelerts gård. Kataloget

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene

Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene Ross W. Greene, ph.d., er tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School som klinisk lektor og grundlægger af Institut for Samarbejdsbaseret

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 09.09.2014

Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 09.09.2014 Neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Specialist i neuropsykologi P.S. Krøyers Vej 5, 8270 Højbjerg Tlf. 4188 3516 neuropsykolog@andersdegn.dk CVR-nr. 32510329 Kurser og foredrag Jeg gennem årene afholdt

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

Rehabilitering ved demens?

Rehabilitering ved demens? Rehabilitering ved demens? Netværksmøde 17.09.2013 Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

Læs mere

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Anette Kamuk akm@ucsj.dk Viffos, UCSJ 1 Hvordan kan der sættes fokus på og ændre arbejdsgange i storkøkkener? Kurser i fødevaresikkerhed fører til øget viden

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere