og traumer, som vi næsten alle udsættes for. Hvad er det, der sker i de situationer, når vi bliver skuffede eller sårede?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og traumer, som vi næsten alle udsættes for. Hvad er det, der sker i de situationer, når vi bliver skuffede eller sårede?"

Transkript

1 SÅR OG TRAUMER AF LONE NØRGAARD Flere års fascination af procesarbejde eller procesorienteret psykologi efter Arnold Mindells teori og metode har bragt mig til seminarer og workshop i ind- og udland. Her har jeg stiftet bekendtskab med Jytte Vikkelsøe, der er dansk psykolog, men i mange år har levet i USA. Herfra har hun Ph.D. og en diplomuddannelse fra The Process Work Center of Portland i Oregon. I forbindelse med et seminar besøgte Jytte Vikkelsøe Danmark sidst i 2003, og jeg fik lejlighed til at tale med hende om nogle teoretiske nøglebegreber, som hun benytter i sin forskning. De sidste fire-fem år har hun haft en særlig interesse og forsket i tidlige sår og traumer, som vi næsten alle udsættes for. Hvad er det, der sker i de situationer, når vi bliver skuffede eller sårede? Offer og krænker - Der er så mange aspekter og lag i den oplevelse, som alle er uhyre interessante og vigtige. Det, der interesserer mig mest, er dynamikken, vi ubevidst lever med, og den indflydelse, den har på vores liv, når vor selvopfattelse bliver fragmenteret eller spaltet i forbindelse med sår, skuffelser og overgreb. Jeg taler om dig og mig og ikke nødvendigvis kun dem, der har haft store altoverskyggende traumer i deres liv, siger Jytte Vikkelsøe. - Fragmenteringen sker som en overlevelsesmekanisme. Med alle overgreb, afstraffelser, følger en direkte eller indirekte retfærdiggørende besked, der begrunder handlingen. Fx Jeg gør det for din egen skyld..., Det gør lige så ondt på mig, som på dig..., Du er en uartig og slem pige... osv. Underforstået: Derfor sker det og det. - Jeg arbejder med en ung kvinde, hvis første reaktion, når ting går galt i hendes liv, er at overveje selvmord. Hendes far, der var alkoholiker, fortalte hende, når ting gik galt i familien, at det var hendes skyld, og hvis bare hun var død, ville familien ikke have nogen problemer. Dette er selvfølgeligt et mere ekstremt 32 PSYKOLOG NYT Nr

2 Skuffelser, sår og andre besværligheder er nøglen til vores helhed. Jytte Vikkelsøe, dansk psykolog bosiddende i USA, samler sine teorier i en samtale med Lone Nørgaard DEN FRAGMENTEREDE SELVOPFATTELSE JYTTE VIKKELSØE. FOTOS: NINA LEMVIGH-MÜLLER eksempel, men vi begår alle konstant selvmord på langt mere subtilt plan, når vi ikke tør følge vores håb og drømme, impulser eller kreative inspirationer, fordi vores selvopfattelse er spaltet og vi ikke har nok indre støtte til at tro på vore impulser og ideer. Mange af os lider, siger Jytte Vikkelsøe, under meget mere subtile nonverbale beskeder, der fx kan have været atmosfæren, vi voksede op i, og alle de uudtalte ting, vores unge krop forstod og ubevidst samlede op. Eksempelvis vore forældres forhold til livet: Var de bange for livet, var de opgivende over for livet, var de deprimerede, havde de overskud til dig. Alle disse ting fortæller barnet langt mere end de ord, forældrene bruger. Derfor skelner Jytte Vikkelsøe mellem situationssår (de situationer, hvor der rent faktisk var fysiske eller emotionelle overgreb) og processår (forsømmelser eller atmosfærer), og de sidste kan være langt sværere at få sat fingeren på, fordi alt andet stort set så ok ud. Da der altid er en enorm magtforskel mellem barnet og den voksne, altså mellem offeret og krænkeren i disse tilfælde, og da barnet eller offeret ikke er i stand til at forsvare sig selv på grund af denne magtforskel, er den eneste udvej for barnet at internalisere beskeden. Beskeden indeholder altid en god / dårlig -dikotomi, og fragmenteringen af vores selvoplevelse følger nøjagtig linjerne i denne dikotomi: Den ene side, der opfattes som dårlig, bliver gemt langt væk, opfattes som ubrugelig og går under jorden. Den gode side bliver udøvet til perfektion, fordi der i beskeden indirekte er løftet om, at hvis vi følger den gode side, er vi sikre og vil fortsat blive elsket. Vores opfattelse af at være kraftfulde væsener ligger i den del, som vi i processen opfatter som den dårlige del af os selv, og denne del er i fragmenteringsprocessen gået under jorden. Vi kommer til at leve som ofre af vores egen holdning til tilværelsen i større eller mindre grad ved at udøve Nr PSYKOLOG NYT 33

3 den gode side til perfektion. Resultatet bliver, at vores kraft er utilgængelig og vores holdninger til tilværelsen dannet ud fra den gode side styrer ubevidst vores liv, handlemåder og reaktioner, selv når vi ikke føler det er tilfældet. - Når barnet internaliserer overgrebet eller overgriberen, bliver det i stand til at styre sig selv indefra i et forsøg på at kontrollere den ydre verden på en måde, så det ikke bliver såret igen. Gennem denne internalisering sker fragmenteringen. Vi er ikke længere indre-relaterede, men ydre-relaterede eller feedback-orienteret, for at sikre vores tilhørsforhold til vores omverden, og derigennem mister vi den dybeste kontakt til os selv, forklarer Jytte Vikkelsøe. Fragmenteringspunktet Det er dette fragmenteringspunkt, der har Jytte Vikkelsøes store interesse, fordi dynamikken i dette punkt rent faktisk styrer vores liv. Og det er med hendes ord her, vi finder kernen til vores manglende selvtillid, vore afhængighedstendenser, hvad enten det er stoffer, hårde eller mere uskyldige: mad, sukker, alkohol, fjernsyn, forbrug og konsumerisme osv. eller relationer. Det er her, vore successer og nederlag er grundfæstet, vores evne til forandring. Det er i dette brændpunkt, vores skæbne konstant bliver forseglet, og en mere utroværdig rådgiver findes sandsynligvis ikke. Der er en spænding, en smerte i dette punkt, som er uudholdelig, fordi den frembringer oplevelsen af fragmentering. Jytte Vikkelsøe forklarer det således: - Så længe vi ikke har forløst dynamikken i dette punkt, er vi stadig lige kraftesløse, hver gang en tilsvarende situation udløser fragmenteringsoplevelsen. Som et resultat designer vi vores liv således, at denne spænding så vidt muligt ikke bliver udløst, og når situationer alligevel opstår, aktiveres denne 34 PSYKOLOG NYT Nr

4 spænding, og vi bruger alle former for adspredelse til at deflektere spændingen: tv, relationer, chokolade, købe nye forbrugsgoder etc. Så en stor del af vort potentiale bliver aldrig levet, fordi vi ikke har lært, ikke tør, ikke kan klare at forholde os til denne spænding. Og det er sådan, at al udvidelse af vores identitet og potentiale går gennem dette punkt, denne spændingstilstand. - Derfor beundrer vi generelt dem, der vokser og sejrer til trods for at være oppe imod alle odds. Ubevidst ved vi, at de har modet og kraften til at gå gennem denne smertefulde portal, hvor selv engle træder varsomt. Så jeg studerer vores evne til forandring i relation til denne dynamik. - I fragmenteringen oplever barnet ikke alene, hvad der er rigtigt og forkert, det oplever, hvilke mekanismer der gør livet sikkert, altså mekanismer, som bruges som retningslinjer til at nå vore mål i relationer og livet som helhed; samt hvilket der er angstprovokerende og derfor noget, vi hellere må holde os fra, noget, der gør livet usikkert. Så vores naturlige trang til at udforske livet og verden bliver taget fra os. Denne dynamik bliver det trossystem, vi baserer hele vores liv på, og når vi står over for store valg, er dette vores dybeste og ubevidste rådgiver. En rådgiver, der hellere styrer mod sikkerhed, ud fra hvad vi lærte var sikkerhed, end styrer mod det, vor sjæl ville begejstres over, og den helt unikke storhed, vi alle har potentialet for at udtrykke. Den Allan eller Birte, vi mere end nogen anden har nøglen til at udtrykke allermest og allerbedst. - Denne passen på os selv er et naturligt instinkt, der, når det er sundt, passer på det dyrebareste, der er: nemlig dig! Men i den sårede version, gennem internaliseringen af krænkeren, fremstår den som en angstfuld respons eller en jaloux vogter, der altid fortæller os, hvorfor vi ikke kan klare det eller det eller ikke er gode nok til det og det. En vogter, hvis fornemste opgave synes at være at sikre sig, at vi forbliver så små som muligt. Af utroligt gode grunde, siger Jytte Vikkelsøe, er vi parate til at gøre alt for at undgå spændingspunktet, hvor vi altid mister kontakten til os selv. Det er alt for smerteligt at gå ind i oplevelsen af ikke at være værd at elske. Faktisk så smerteligt, at vi ikke kan holde ud af være til stede med opmærksomhed i oplevelsen. På den anden side: hvis vi ikke går gennem denne portal og trækker vores kraft og potentiale tilbage, lever vi kun som skygger af os selv, ofte ved at følge den mere slagne vej, og får den genkendelse, den slagne vej giver os alle. Men vi når måske aldrig helt derind, hvor vi græder alle vore tårer og ler al vores latter og jubler allermest over, hvor fantastisk livet også er. Hun minder om, at det ofte er meget sent i livet, vi endelig finder modet til at gøre det, vi altid dybest nede længtes efter, men som vi måske ikke engang turde formulere for os selv. Det er ofte på det tidspunkt den såkaldte midtlivskrise sætter ind. Og der er en masse sorg forbundet med at erkende, at så mange år er gået med at være for bange for at fejle og risikere os selv. - Så min største interesse og passion, er at hjælpe mennesker i forandringsprocessen og støtte dem i at turde blive alt, hvad de har potentialet til at blive; at hjælpe folk med at finde modet og begejstringen til at risikere sig selv. Og i den proces er der ikke nogen vej uden om sårene. Du må lære at kende dem inside out, så du: a) først kan tøjle deres kræfter, og b) derefter frigøre dem som kreativ kraft til dit største livsværk: dig selv! Den del af os, som vi var tvunget til at gemme væk det er der, vores store kræfter ligger. - Det er tit så skræmmende for os at samle de kræfter op, så de kommer generelt ud ubevidst, fordi vi ikke tør identificere os med disse kræfter. Dybt i os ligger sammenhængen om afstraffelse og frygten for ikke at blive elsket. Så det er som oftest noget, der kun kommer ud, når vi er provokeret, og altid uden opmærksomhed. - Forestil dig et skænderi mellem Allan og Birte: For Birte er det angstprovokerende at vise vrede. Hun er konfliktsky. Presset op i en krog af Allan i et skænderi viser hun endelig stor vrede, idet hun fortæller Allan, hvor aggressiv han er. Når Allan peger på hendes vredesudbrud, kan Birte ikke identificere sig som en voldsom og vred person i dette øjeblik. I stedet forklarer hun sit udbrud ved at lægge skylden over på Allan. Hun forsvarede bare sig selv, fordi Allan var så aggressiv. Uden Allan er hun altid en fredelig person. Birte er i en identitetskrise i det øjeblik og omskriver oplevelsen, så den internaliserede krænker ikke kan fange hende. Således kan den ydre situation ikke forløses på en tilfredsstillende måde, idet Allan altid bliver set som krænkeren, og Birte kommer ikke i kontakt med de muligt mest kreative energier i hende selv. Fragmentering og barndomsdrøm - Fragmenteringen sker ud fra en eller flere særlige begivenheder i dit liv, som er bærer af det samme mønster et mønster, der vil gentage sig. I den forbindelse er det enormt interessant, at det mønster kan du allerede se i de tidlige barndomsdrømme, og ifølge Jung, og senere Arnold Mindell, der har fortsat Jungs forskning med barndomsdrømme, kan man se, at i de tidlige barndomsdrømme er der en helt speciel dynamik. Alle senere problematikker og de største udviklingsforløb i vores senere liv har det samme mønster eller dynamik, som du finder i barndomsdrømme. Som regel fremtræder det som et eller andet uhyre, monster, heks, tiger, eller hvad det nu har været, der truer med at tage livet af dig og er drømme, som du har haft gentagne gange. Nr PSYKOLOG NYT 35

5 - Barndomsdrømme og sårene er bærere af det samme mønster, og Arhold Mindell viste, at i kroniske kropssymptomer kan du finde akkurat det samme mønster, når du udfolder kropssymptomerne psykologisk. I kropssymptomerne finder du et psykologisk mønster, der på grund af vores trossystem undertrykkes, hvilket her udtrykkes i en somatiseret respons, fordi dette mønster er en del af din helhed. Det livsmønster går som en rød tråd gennem hele vort liv, og omkring det mønster er vores største frigørelse og helhed at finde. Dette mønster kan du også finde i dine sår og traumer, i dine relationsmønstre osv. Jytte Vikkelsøe bekræfter, at hvert enkelt menneske har et bestemt mønster, det bærer med sig hele livet, og som det kæmper med på en eller anden måde, og som man kan arbejde med egentlig på mange forskellige måder. Og det mønster finder man i fragmenteringen såvel som i barndomsdrømmene. Det er det mønstre, vores individuationsproces danser med og omkring, og derfor det mønster, der indeholder dine største muligheder, dit største potentiale - Men det sværeste og det svageste punkt i hele den oplevelse er selve fragmenteringsøjeblikket. Det er det nåleøje, kamelen må igennem. Jeg kalder det for et menneskes kernedynamik. Det er der, al din hemmelige kraft ligger, som ikke alene kan genvindes, ved at du går tilbage og lærer at blive til stede med opmærksomhed i stedet for at løbe væk fra det på alle disse herlige måder, vi så kreativt finder på til at holde opmærksomheden væk fra oplevelsen. Men det er en kraft, der, når den er frigjort, kan bruges til at skabe dit liv med. Det liv, du længes allermest efter. Det liv, der er dig. - Fragmenteringen gør, at vi lærer at orientere os gennem ydre feedback i stedet for vor indre sandhed. Vi kommer så at sige til at give den bedste side af os selv væk. Vi har ikke den indre støtte til at gå ind og orientere os indefra. Det er den værste oplevelse i fragmenteringen. - Som jeg ser det, er der to faser i arbejdet med krænkelser og fragmenteringen. Den første fase er, at du må genvinde din kraft i situationen. Du må først være i stand til at kæmpe tilbage og sige nej til den, der krænkede dig, eksternt og internt. Kæmpe dig igennem enten i rollespil, terapi eller det virkelige liv, hvor du konfronterer den virkelige person. Det første skridt må nødvendigvis være, at du trækker din kraft tilbage ved at have et opgør med den indre eller ydre figur. Uden denne fase er du altid i fare for gentraumatisering. Når det er gjort, har du en indre støtte, eller et fundament til at gå til det næste skridt. Den mytiske baggrund - Når vi taler om barndomsdrømme, taler vi om en mytisk baggrund. Vi taler om et mytisk livsmønster eller en livsmyte, der guider dig gennem din individuation bevidst eller ubevidst. Når det foregår ubevidst, foregår det gennem en masse drama, der som oftest er smertefuld og destruktive ubevidste processer, som forkludrer vores liv. Når det foregår ved bevidst at arbejde med sig selv, skal vi stadig gennem den smertefulde portal, men vi får samtidig valgmuligheder. Vi er ikke længere kun bundet af at leve af vore sår. Vi begynder at leve dem med bevidsthed, og deres skjulte kræfter begynder at transformeres, og de begynder at være til vores rådighed som en ressource. Det er muligt at frigøre disse kræfter og bruge dem kreativt, fastslår Jytte Vikkelsøe. - Det vil sige, at efter at du har kæmpet tilbage og har fået råderetten over sig selv, kan du begynde at kigge på det fra en mere spirituel eller mytisk synsvinkel, hvor du kigger på det som et mønster med visdom og muligheder og ikke længere ser det som noget, der gør dig til offer. Det vil sige... nu kan du begynde at gå ind og arbejde med det på et helt andet plan: Du går ind på et symbolsk plan og ser på, hvad det er for skjulte kræfter, der ligger derinde. Du bevæger sig væk fra Hvorfor mig? og begynder i stedet at gå ind og blive medskaber af din egen skæbne. Du begynder at se alle de ting på din vej som meningsfulde, som noget, der altid kan fortælle dig mere om dig selv og de sider af sig selv, du kender mindst til. Du begynder at leve på synkronisiteternes plan. Du lever dit liv, i stedet for at det lever dig. Jytte Vikkelsøe peger på, at shamanismen har en spændende parallel: I shamanismen taler man om en fælle eller en allieret. Normalt er en fælle eller allieret en, der står ved ens side, en, som man kan regne med. Men i shamanismen har man vendt begrebet på hovedet: - I shamanismen viser fællen sig første gang som det, der truer os på livet. Det vil sige vort første møde med fællen er ofte mødet med uhyret i barndomsdrømmen. Men fællen er bindeleddet til vores totalitet. Bæreren af vores største hemmelighed, vores største kraft. Det vil sige alle de sider, vi ikke kender af os selv, og som alle de sider, vi er mest bange for i os selv. Så fordi vi ikke tør møde dem i os selv, møder vi dem uden for os selv, som ting, der truer os på livet, ting, vi er bange for, livstruende kropssymptomer, afhængighed, relationskonflikter. Alle de områder, der er uden for vore bevidste kontrol. Fællen er en udviklingsmæssige proces, og du må brydes med fællen for at få dens hemmeligheder fra den. Så vore første møder med fællen foregår gennem livstruende og skræmmende oplevelser, som vi føler os som ofre for. - Når vi begynder at kæmpe tilbage og genvinder de kræfter, der er blevet taget fra os, tager vi fællens ansigt på, hvilket er en meget procesorienteret idé. Vi begynder at kæmpe tilbage. 36 PSYKOLOG NYT Nr

6 Vi begynder at ligne fællen, fordi vi bruger de samme kræfter. Vi tager dem tilbage. Først ubevidst og uden bevidsthed, hvor vi skaber en masse problemer for os selv. - På dette stadium, når vi bliver fanget i vor gerning, kan vi ikke identificere os med, hvad vi er beskyldt for, men bortforklarer det hele som i eksemplet med Allan og Birte. Men efterhånden som vi kæmper og genvinder vore kræfter, bliver vi mindre bange for de sider i os selv. Vi begynder at genkende vore mindre pæne sider og accepterer, at vi ikke kun er gode, og at vi ikke kun behøver at være gode. Vi begynder at slappe af, når vi bliver fanget med bukserne nede. Vi begynder at forstå, at det ikke er verdens ende, og der er et liv efter at have fejlet eller været aggressiv. Vi kan faktisk genkende os selv og enten undskylde eller bruge oplevelsen til at forme en mere intim forbindelse med den anden person. - På dette stadium begynder fællen at tage vores ansigt. Vi er bevidste og begynder at åbne op til alle sider i os selv. Vi begynder at møde livet på synkronisiteternes plan. Når dette stadium nås, forvandles fællen til vores dobbeltgænger eller vort evige selv, ansigtet fra før vi blev født. Vi har brændt vores ved, vores bål, vores vrede. Vi behøver ikke længere ubevidst at slå andre ihjel for selv at overleve. Vi begynder at have medfølelse med både os selv og andre i disse situationer. Vi genkender os selv i andre uden fordømmelse. På samme måde kan man, siger Jytte Vikkelsøe, arbejde med sår og skuffelser. De kan gøre os til ofre af vore egne liv, bitre og deprimerede, eller de kan bruges som en portal ind til vore største og hemmeligste kræfter, som vi kan bruge til at forvandle vort liv med Lone Nørgaard, cand.psych., privatpraktiserende psykolog Nr PSYKOLOG NYT 37

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt...

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt... 8 FRA ægtefælle BARN TIL IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer er essentielt og ikke kun ønskværdig, hvis vi skal bevare kærligheden og skabe

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

7.2. Arbejde med skygger

7.2. Arbejde med skygger Coaching Forlaget Andersen 7.2. Arbejde med skygger Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2.

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Terence T. Gorski, 2011, 1982

Terence T. Gorski, 2011, 1982 Undgå tilbagefald efter indledende stabilisering Identificere og håndtere grundlæggende personlighedsog livsstilsproblemer, som giver unødvendig smerte i helbredelsesprocessen Få afholdenhed fra alkohol

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER Du kan bruge nedenstående behandling til alle former for angst, nervøsitet, panik anfald og almindelige fobier. Flyskræk, højdeskræk, angst for mus, mørke,

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

23. Kognitiv model til socialisering

23. Kognitiv model til socialisering 23. Kognitiv model til socialisering Krop Tanker Følelser Adfærd Når patienten præsenterer sine problemer, sættes de forskellige oplysninger ind under krop, tanker, følelser eller adfærd, således at der

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere