og traumer, som vi næsten alle udsættes for. Hvad er det, der sker i de situationer, når vi bliver skuffede eller sårede?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og traumer, som vi næsten alle udsættes for. Hvad er det, der sker i de situationer, når vi bliver skuffede eller sårede?"

Transkript

1 SÅR OG TRAUMER AF LONE NØRGAARD Flere års fascination af procesarbejde eller procesorienteret psykologi efter Arnold Mindells teori og metode har bragt mig til seminarer og workshop i ind- og udland. Her har jeg stiftet bekendtskab med Jytte Vikkelsøe, der er dansk psykolog, men i mange år har levet i USA. Herfra har hun Ph.D. og en diplomuddannelse fra The Process Work Center of Portland i Oregon. I forbindelse med et seminar besøgte Jytte Vikkelsøe Danmark sidst i 2003, og jeg fik lejlighed til at tale med hende om nogle teoretiske nøglebegreber, som hun benytter i sin forskning. De sidste fire-fem år har hun haft en særlig interesse og forsket i tidlige sår og traumer, som vi næsten alle udsættes for. Hvad er det, der sker i de situationer, når vi bliver skuffede eller sårede? Offer og krænker - Der er så mange aspekter og lag i den oplevelse, som alle er uhyre interessante og vigtige. Det, der interesserer mig mest, er dynamikken, vi ubevidst lever med, og den indflydelse, den har på vores liv, når vor selvopfattelse bliver fragmenteret eller spaltet i forbindelse med sår, skuffelser og overgreb. Jeg taler om dig og mig og ikke nødvendigvis kun dem, der har haft store altoverskyggende traumer i deres liv, siger Jytte Vikkelsøe. - Fragmenteringen sker som en overlevelsesmekanisme. Med alle overgreb, afstraffelser, følger en direkte eller indirekte retfærdiggørende besked, der begrunder handlingen. Fx Jeg gør det for din egen skyld..., Det gør lige så ondt på mig, som på dig..., Du er en uartig og slem pige... osv. Underforstået: Derfor sker det og det. - Jeg arbejder med en ung kvinde, hvis første reaktion, når ting går galt i hendes liv, er at overveje selvmord. Hendes far, der var alkoholiker, fortalte hende, når ting gik galt i familien, at det var hendes skyld, og hvis bare hun var død, ville familien ikke have nogen problemer. Dette er selvfølgeligt et mere ekstremt 32 PSYKOLOG NYT Nr

2 Skuffelser, sår og andre besværligheder er nøglen til vores helhed. Jytte Vikkelsøe, dansk psykolog bosiddende i USA, samler sine teorier i en samtale med Lone Nørgaard DEN FRAGMENTEREDE SELVOPFATTELSE JYTTE VIKKELSØE. FOTOS: NINA LEMVIGH-MÜLLER eksempel, men vi begår alle konstant selvmord på langt mere subtilt plan, når vi ikke tør følge vores håb og drømme, impulser eller kreative inspirationer, fordi vores selvopfattelse er spaltet og vi ikke har nok indre støtte til at tro på vore impulser og ideer. Mange af os lider, siger Jytte Vikkelsøe, under meget mere subtile nonverbale beskeder, der fx kan have været atmosfæren, vi voksede op i, og alle de uudtalte ting, vores unge krop forstod og ubevidst samlede op. Eksempelvis vore forældres forhold til livet: Var de bange for livet, var de opgivende over for livet, var de deprimerede, havde de overskud til dig. Alle disse ting fortæller barnet langt mere end de ord, forældrene bruger. Derfor skelner Jytte Vikkelsøe mellem situationssår (de situationer, hvor der rent faktisk var fysiske eller emotionelle overgreb) og processår (forsømmelser eller atmosfærer), og de sidste kan være langt sværere at få sat fingeren på, fordi alt andet stort set så ok ud. Da der altid er en enorm magtforskel mellem barnet og den voksne, altså mellem offeret og krænkeren i disse tilfælde, og da barnet eller offeret ikke er i stand til at forsvare sig selv på grund af denne magtforskel, er den eneste udvej for barnet at internalisere beskeden. Beskeden indeholder altid en god / dårlig -dikotomi, og fragmenteringen af vores selvoplevelse følger nøjagtig linjerne i denne dikotomi: Den ene side, der opfattes som dårlig, bliver gemt langt væk, opfattes som ubrugelig og går under jorden. Den gode side bliver udøvet til perfektion, fordi der i beskeden indirekte er løftet om, at hvis vi følger den gode side, er vi sikre og vil fortsat blive elsket. Vores opfattelse af at være kraftfulde væsener ligger i den del, som vi i processen opfatter som den dårlige del af os selv, og denne del er i fragmenteringsprocessen gået under jorden. Vi kommer til at leve som ofre af vores egen holdning til tilværelsen i større eller mindre grad ved at udøve Nr PSYKOLOG NYT 33

3 den gode side til perfektion. Resultatet bliver, at vores kraft er utilgængelig og vores holdninger til tilværelsen dannet ud fra den gode side styrer ubevidst vores liv, handlemåder og reaktioner, selv når vi ikke føler det er tilfældet. - Når barnet internaliserer overgrebet eller overgriberen, bliver det i stand til at styre sig selv indefra i et forsøg på at kontrollere den ydre verden på en måde, så det ikke bliver såret igen. Gennem denne internalisering sker fragmenteringen. Vi er ikke længere indre-relaterede, men ydre-relaterede eller feedback-orienteret, for at sikre vores tilhørsforhold til vores omverden, og derigennem mister vi den dybeste kontakt til os selv, forklarer Jytte Vikkelsøe. Fragmenteringspunktet Det er dette fragmenteringspunkt, der har Jytte Vikkelsøes store interesse, fordi dynamikken i dette punkt rent faktisk styrer vores liv. Og det er med hendes ord her, vi finder kernen til vores manglende selvtillid, vore afhængighedstendenser, hvad enten det er stoffer, hårde eller mere uskyldige: mad, sukker, alkohol, fjernsyn, forbrug og konsumerisme osv. eller relationer. Det er her, vore successer og nederlag er grundfæstet, vores evne til forandring. Det er i dette brændpunkt, vores skæbne konstant bliver forseglet, og en mere utroværdig rådgiver findes sandsynligvis ikke. Der er en spænding, en smerte i dette punkt, som er uudholdelig, fordi den frembringer oplevelsen af fragmentering. Jytte Vikkelsøe forklarer det således: - Så længe vi ikke har forløst dynamikken i dette punkt, er vi stadig lige kraftesløse, hver gang en tilsvarende situation udløser fragmenteringsoplevelsen. Som et resultat designer vi vores liv således, at denne spænding så vidt muligt ikke bliver udløst, og når situationer alligevel opstår, aktiveres denne 34 PSYKOLOG NYT Nr

4 spænding, og vi bruger alle former for adspredelse til at deflektere spændingen: tv, relationer, chokolade, købe nye forbrugsgoder etc. Så en stor del af vort potentiale bliver aldrig levet, fordi vi ikke har lært, ikke tør, ikke kan klare at forholde os til denne spænding. Og det er sådan, at al udvidelse af vores identitet og potentiale går gennem dette punkt, denne spændingstilstand. - Derfor beundrer vi generelt dem, der vokser og sejrer til trods for at være oppe imod alle odds. Ubevidst ved vi, at de har modet og kraften til at gå gennem denne smertefulde portal, hvor selv engle træder varsomt. Så jeg studerer vores evne til forandring i relation til denne dynamik. - I fragmenteringen oplever barnet ikke alene, hvad der er rigtigt og forkert, det oplever, hvilke mekanismer der gør livet sikkert, altså mekanismer, som bruges som retningslinjer til at nå vore mål i relationer og livet som helhed; samt hvilket der er angstprovokerende og derfor noget, vi hellere må holde os fra, noget, der gør livet usikkert. Så vores naturlige trang til at udforske livet og verden bliver taget fra os. Denne dynamik bliver det trossystem, vi baserer hele vores liv på, og når vi står over for store valg, er dette vores dybeste og ubevidste rådgiver. En rådgiver, der hellere styrer mod sikkerhed, ud fra hvad vi lærte var sikkerhed, end styrer mod det, vor sjæl ville begejstres over, og den helt unikke storhed, vi alle har potentialet for at udtrykke. Den Allan eller Birte, vi mere end nogen anden har nøglen til at udtrykke allermest og allerbedst. - Denne passen på os selv er et naturligt instinkt, der, når det er sundt, passer på det dyrebareste, der er: nemlig dig! Men i den sårede version, gennem internaliseringen af krænkeren, fremstår den som en angstfuld respons eller en jaloux vogter, der altid fortæller os, hvorfor vi ikke kan klare det eller det eller ikke er gode nok til det og det. En vogter, hvis fornemste opgave synes at være at sikre sig, at vi forbliver så små som muligt. Af utroligt gode grunde, siger Jytte Vikkelsøe, er vi parate til at gøre alt for at undgå spændingspunktet, hvor vi altid mister kontakten til os selv. Det er alt for smerteligt at gå ind i oplevelsen af ikke at være værd at elske. Faktisk så smerteligt, at vi ikke kan holde ud af være til stede med opmærksomhed i oplevelsen. På den anden side: hvis vi ikke går gennem denne portal og trækker vores kraft og potentiale tilbage, lever vi kun som skygger af os selv, ofte ved at følge den mere slagne vej, og får den genkendelse, den slagne vej giver os alle. Men vi når måske aldrig helt derind, hvor vi græder alle vore tårer og ler al vores latter og jubler allermest over, hvor fantastisk livet også er. Hun minder om, at det ofte er meget sent i livet, vi endelig finder modet til at gøre det, vi altid dybest nede længtes efter, men som vi måske ikke engang turde formulere for os selv. Det er ofte på det tidspunkt den såkaldte midtlivskrise sætter ind. Og der er en masse sorg forbundet med at erkende, at så mange år er gået med at være for bange for at fejle og risikere os selv. - Så min største interesse og passion, er at hjælpe mennesker i forandringsprocessen og støtte dem i at turde blive alt, hvad de har potentialet til at blive; at hjælpe folk med at finde modet og begejstringen til at risikere sig selv. Og i den proces er der ikke nogen vej uden om sårene. Du må lære at kende dem inside out, så du: a) først kan tøjle deres kræfter, og b) derefter frigøre dem som kreativ kraft til dit største livsværk: dig selv! Den del af os, som vi var tvunget til at gemme væk det er der, vores store kræfter ligger. - Det er tit så skræmmende for os at samle de kræfter op, så de kommer generelt ud ubevidst, fordi vi ikke tør identificere os med disse kræfter. Dybt i os ligger sammenhængen om afstraffelse og frygten for ikke at blive elsket. Så det er som oftest noget, der kun kommer ud, når vi er provokeret, og altid uden opmærksomhed. - Forestil dig et skænderi mellem Allan og Birte: For Birte er det angstprovokerende at vise vrede. Hun er konfliktsky. Presset op i en krog af Allan i et skænderi viser hun endelig stor vrede, idet hun fortæller Allan, hvor aggressiv han er. Når Allan peger på hendes vredesudbrud, kan Birte ikke identificere sig som en voldsom og vred person i dette øjeblik. I stedet forklarer hun sit udbrud ved at lægge skylden over på Allan. Hun forsvarede bare sig selv, fordi Allan var så aggressiv. Uden Allan er hun altid en fredelig person. Birte er i en identitetskrise i det øjeblik og omskriver oplevelsen, så den internaliserede krænker ikke kan fange hende. Således kan den ydre situation ikke forløses på en tilfredsstillende måde, idet Allan altid bliver set som krænkeren, og Birte kommer ikke i kontakt med de muligt mest kreative energier i hende selv. Fragmentering og barndomsdrøm - Fragmenteringen sker ud fra en eller flere særlige begivenheder i dit liv, som er bærer af det samme mønster et mønster, der vil gentage sig. I den forbindelse er det enormt interessant, at det mønster kan du allerede se i de tidlige barndomsdrømme, og ifølge Jung, og senere Arnold Mindell, der har fortsat Jungs forskning med barndomsdrømme, kan man se, at i de tidlige barndomsdrømme er der en helt speciel dynamik. Alle senere problematikker og de største udviklingsforløb i vores senere liv har det samme mønster eller dynamik, som du finder i barndomsdrømme. Som regel fremtræder det som et eller andet uhyre, monster, heks, tiger, eller hvad det nu har været, der truer med at tage livet af dig og er drømme, som du har haft gentagne gange. Nr PSYKOLOG NYT 35

5 - Barndomsdrømme og sårene er bærere af det samme mønster, og Arhold Mindell viste, at i kroniske kropssymptomer kan du finde akkurat det samme mønster, når du udfolder kropssymptomerne psykologisk. I kropssymptomerne finder du et psykologisk mønster, der på grund af vores trossystem undertrykkes, hvilket her udtrykkes i en somatiseret respons, fordi dette mønster er en del af din helhed. Det livsmønster går som en rød tråd gennem hele vort liv, og omkring det mønster er vores største frigørelse og helhed at finde. Dette mønster kan du også finde i dine sår og traumer, i dine relationsmønstre osv. Jytte Vikkelsøe bekræfter, at hvert enkelt menneske har et bestemt mønster, det bærer med sig hele livet, og som det kæmper med på en eller anden måde, og som man kan arbejde med egentlig på mange forskellige måder. Og det mønster finder man i fragmenteringen såvel som i barndomsdrømmene. Det er det mønstre, vores individuationsproces danser med og omkring, og derfor det mønster, der indeholder dine største muligheder, dit største potentiale - Men det sværeste og det svageste punkt i hele den oplevelse er selve fragmenteringsøjeblikket. Det er det nåleøje, kamelen må igennem. Jeg kalder det for et menneskes kernedynamik. Det er der, al din hemmelige kraft ligger, som ikke alene kan genvindes, ved at du går tilbage og lærer at blive til stede med opmærksomhed i stedet for at løbe væk fra det på alle disse herlige måder, vi så kreativt finder på til at holde opmærksomheden væk fra oplevelsen. Men det er en kraft, der, når den er frigjort, kan bruges til at skabe dit liv med. Det liv, du længes allermest efter. Det liv, der er dig. - Fragmenteringen gør, at vi lærer at orientere os gennem ydre feedback i stedet for vor indre sandhed. Vi kommer så at sige til at give den bedste side af os selv væk. Vi har ikke den indre støtte til at gå ind og orientere os indefra. Det er den værste oplevelse i fragmenteringen. - Som jeg ser det, er der to faser i arbejdet med krænkelser og fragmenteringen. Den første fase er, at du må genvinde din kraft i situationen. Du må først være i stand til at kæmpe tilbage og sige nej til den, der krænkede dig, eksternt og internt. Kæmpe dig igennem enten i rollespil, terapi eller det virkelige liv, hvor du konfronterer den virkelige person. Det første skridt må nødvendigvis være, at du trækker din kraft tilbage ved at have et opgør med den indre eller ydre figur. Uden denne fase er du altid i fare for gentraumatisering. Når det er gjort, har du en indre støtte, eller et fundament til at gå til det næste skridt. Den mytiske baggrund - Når vi taler om barndomsdrømme, taler vi om en mytisk baggrund. Vi taler om et mytisk livsmønster eller en livsmyte, der guider dig gennem din individuation bevidst eller ubevidst. Når det foregår ubevidst, foregår det gennem en masse drama, der som oftest er smertefuld og destruktive ubevidste processer, som forkludrer vores liv. Når det foregår ved bevidst at arbejde med sig selv, skal vi stadig gennem den smertefulde portal, men vi får samtidig valgmuligheder. Vi er ikke længere kun bundet af at leve af vore sår. Vi begynder at leve dem med bevidsthed, og deres skjulte kræfter begynder at transformeres, og de begynder at være til vores rådighed som en ressource. Det er muligt at frigøre disse kræfter og bruge dem kreativt, fastslår Jytte Vikkelsøe. - Det vil sige, at efter at du har kæmpet tilbage og har fået råderetten over sig selv, kan du begynde at kigge på det fra en mere spirituel eller mytisk synsvinkel, hvor du kigger på det som et mønster med visdom og muligheder og ikke længere ser det som noget, der gør dig til offer. Det vil sige... nu kan du begynde at gå ind og arbejde med det på et helt andet plan: Du går ind på et symbolsk plan og ser på, hvad det er for skjulte kræfter, der ligger derinde. Du bevæger sig væk fra Hvorfor mig? og begynder i stedet at gå ind og blive medskaber af din egen skæbne. Du begynder at se alle de ting på din vej som meningsfulde, som noget, der altid kan fortælle dig mere om dig selv og de sider af sig selv, du kender mindst til. Du begynder at leve på synkronisiteternes plan. Du lever dit liv, i stedet for at det lever dig. Jytte Vikkelsøe peger på, at shamanismen har en spændende parallel: I shamanismen taler man om en fælle eller en allieret. Normalt er en fælle eller allieret en, der står ved ens side, en, som man kan regne med. Men i shamanismen har man vendt begrebet på hovedet: - I shamanismen viser fællen sig første gang som det, der truer os på livet. Det vil sige vort første møde med fællen er ofte mødet med uhyret i barndomsdrømmen. Men fællen er bindeleddet til vores totalitet. Bæreren af vores største hemmelighed, vores største kraft. Det vil sige alle de sider, vi ikke kender af os selv, og som alle de sider, vi er mest bange for i os selv. Så fordi vi ikke tør møde dem i os selv, møder vi dem uden for os selv, som ting, der truer os på livet, ting, vi er bange for, livstruende kropssymptomer, afhængighed, relationskonflikter. Alle de områder, der er uden for vore bevidste kontrol. Fællen er en udviklingsmæssige proces, og du må brydes med fællen for at få dens hemmeligheder fra den. Så vore første møder med fællen foregår gennem livstruende og skræmmende oplevelser, som vi føler os som ofre for. - Når vi begynder at kæmpe tilbage og genvinder de kræfter, der er blevet taget fra os, tager vi fællens ansigt på, hvilket er en meget procesorienteret idé. Vi begynder at kæmpe tilbage. 36 PSYKOLOG NYT Nr

6 Vi begynder at ligne fællen, fordi vi bruger de samme kræfter. Vi tager dem tilbage. Først ubevidst og uden bevidsthed, hvor vi skaber en masse problemer for os selv. - På dette stadium, når vi bliver fanget i vor gerning, kan vi ikke identificere os med, hvad vi er beskyldt for, men bortforklarer det hele som i eksemplet med Allan og Birte. Men efterhånden som vi kæmper og genvinder vore kræfter, bliver vi mindre bange for de sider i os selv. Vi begynder at genkende vore mindre pæne sider og accepterer, at vi ikke kun er gode, og at vi ikke kun behøver at være gode. Vi begynder at slappe af, når vi bliver fanget med bukserne nede. Vi begynder at forstå, at det ikke er verdens ende, og der er et liv efter at have fejlet eller været aggressiv. Vi kan faktisk genkende os selv og enten undskylde eller bruge oplevelsen til at forme en mere intim forbindelse med den anden person. - På dette stadium begynder fællen at tage vores ansigt. Vi er bevidste og begynder at åbne op til alle sider i os selv. Vi begynder at møde livet på synkronisiteternes plan. Når dette stadium nås, forvandles fællen til vores dobbeltgænger eller vort evige selv, ansigtet fra før vi blev født. Vi har brændt vores ved, vores bål, vores vrede. Vi behøver ikke længere ubevidst at slå andre ihjel for selv at overleve. Vi begynder at have medfølelse med både os selv og andre i disse situationer. Vi genkender os selv i andre uden fordømmelse. På samme måde kan man, siger Jytte Vikkelsøe, arbejde med sår og skuffelser. De kan gøre os til ofre af vore egne liv, bitre og deprimerede, eller de kan bruges som en portal ind til vore største og hemmeligste kræfter, som vi kan bruge til at forvandle vort liv med Lone Nørgaard, cand.psych., privatpraktiserende psykolog Nr PSYKOLOG NYT 37

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved Hjertetræning Så dån holder du dit hjerte å bent Birgitte Hånsen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved 1 Indledning Når vi føler os sårede og forurettede, er det en instinktiv reaktion at

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Kærlighed og selvbeskyttelse

Kærlighed og selvbeskyttelse At lægge afstand til virkeligheden Kærlighed og selvbeskyttelse Eget indre Andre mennesker Realiteterne i sin egen aktuelle livssituation 1 Jens på vej i skolen Selvbeskyttelsesstrategier mod det indefra

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

The Work. Eksempel Han lytter ikke til mig Hun respekterer mig ikke Han ødelægger mit liv

The Work. Eksempel Han lytter ikke til mig Hun respekterer mig ikke Han ødelægger mit liv The Work Når vi er ude af balance, tror vi ofte at det skyldes noget udefra kommende. Vi tænker: Det er fordi jeg har for travlt på mit arbejde, er stresset, fordi mit forhold knaser. Vi finder forklaringer,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. december 2013 Kirkedag: Juleaften/B Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK: 94 * 120 * 119 * 104 * 121 LL: 94 * 120 * 119 * 104 * 121 Hun har julen gemt inde

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

At gå i behandling og gå fra den igen

At gå i behandling og gå fra den igen STOF nr. 20, 2012 At gå i behandling og gå fra den igen - Jeg har ofte undret mig over, hvorfor misbrugere, som har behandlersystemet i ryggen, alligevel ikke formår at bryde ud af deres stofmisbrugende

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv Udarbejdet af Annette Schmidt-Mogensen Dit livs oase - Hypnose & hypnoterapi 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige

Læs mere

DE SEKS TING VI FRYGTER MEST mennesker hader forandring

DE SEKS TING VI FRYGTER MEST mennesker hader forandring ARTIKEL AF SOULAIMA GOURANI FRYGTEN DRIVER OS DE SEKS TING VI FRYGTER MEST mennesker hader forandring Du sidder med TID & tendenser, fordi du sandsynligvis tilhører den gruppe af mennesker, som lever af

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Mariæ Bebudelse Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 767 Tiden skrider 68 Se hvilket menneske 71 Nu kom der bud 201 Det hellige kors 477 Som korn 773 Bliv hos os Og Ordet blev kød og tog bolig

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

At turde følge dit hjerte

At turde følge dit hjerte At turde følge dit hjerte Opregn i din personlige udviklingsdagbog alle de tidspunkter i dit liv, hvor du har ladet vigtige muligheder for vækst og udfordring gå dig forbi. Hvorfor besluttede du dig for

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7,

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7, 1 Allehelgen: Mt.5.13-16. Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, 732. 732, 31, 549 / 571, 321v6-7, 787.... H/B.061116. Åb.21.1-7. Så vær hos os i sorgen, og lad det under ske, at vi din påskemorgen må gennem

Læs mere