Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker"

Transkript

1 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007 fastsættes: 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområde: Fødevareproduktion og madfremstilling og dertil relaterede serviceydelser, herunder salg samt kunde- og gæstebetjening. 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Bager og konditor, jf. bilag 1. 2) Detailslagter, jf. bilag 2. 3) Ernæringsassistent, jf. bilag 3. 4) Ferskvareassistent, jf. bilag 4. 5) Gastronom, jf. bilag 5. 6) Hotel- og fritidsassistent, jf. bilag 6. 7) Industrislagter, jf. bilag 7. 8) Mejerist, jf. bilag 8. 9) Receptionist, jf. bilag 9. 10) Tarmrenser, jf. bilag ) Tjener, jf. bilag 11. Stk. 2. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed (ny mesterlære) i den i stk. 1, nr. 8, nævnte uddannelse. 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i 2, nr. 1 6, 9 og 11, nævnte uddannelser. Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i de i 2, nr. 7, 8 og 10, nævnte uddannelser. 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1) vurdere og forarbejde almindelige råvarer til fødevarer under vejledning og 2) under vejledning arbejde i teams omkring løsning af faglige og praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med håndtering af fødevarer. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. 2) Hygiejne, 1 uge. 3) Informationsteknologi, uden for niveau, 1 uge. 4) Miljø, 1 uge. Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte grundfag skal være bestået. Stk. 4. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

2 For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) bekendtgørelse nr. 171 af 17. marts 2004 om ferskvareassistentuddannelsen, 2) bekendtgørelse nr. 305 af 30. april 2004 om uddannelsen til mejerist, 3) bekendtgørelse nr. 453 af 10. juni 2005 om uddannelsen til ernæringsassistent, 4) bekendtgørelse nr. 454 af 10. juni 2005 om uddannelsen til detailslagter, 5) bekendtgørelse nr. 455 af 10. juni 2005 om uddannelsen til receptionist, 6) bekendtgørelse nr. 456 af 10. juni 2005 om uddannelsen til tjener, 7) bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni 2005 om uddannelsen til hotel- og fritidsassistent, 8) bekendtgørelse nr. 471 af 14. juni 2005 om uddannelsen til bager og konditor, 9) bekendtgørelse nr. 472 af 14. juni 2005 om uddannelsen til gastronom, 10) bekendtgørelse nr. 703 af 1. juli 2005 om uddannelsen til tarmrenser, og 11) bekendtgørelse nr. 713 af 1. juli 2005 om uddannelse inden for industrislagteri. Stk. 3. Følgende vejledninger ophæves: 1) vejledning nr af 28. maj 2004 til bekendtgørelse nr. 171 af 17. marts 2004 om ferskvareassistentuddannelsen, 2) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 305 af 30. april 2004 ændret ved bekendtgørelse nr. 182 af 17. marts 2005 om uddannelsen til mejerist, 3) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 453 af 10. juni 2005 om uddannelsen til ernæringsassistent, 4) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 454 af 10. juni 2005 om detailslagteruddannelsen 5) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 472 af 14. juni 2005 om uddannelsen til gastronom, 6) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni 2005 om uddannelsen til hotel- og fritidsassistent, 7) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 471 af 14. juni 2005 om uddannelsen til bager og konditor, 8) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 713 af 1. juli 2005 om uddannelsen inden for industrislagteri, 9) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 703 af 1. juli 2005 om uddannelsen til tarmrenser, 10) vejledning nr af 17. august 2005 til bekendtgørelse nr. 456 af 10. juni 2005 om uddannelsen til tjener og 11) vejledning nr af 17. marts 2006 til bekendtgørelse nr. 455 af 10. juni 2005 ændret ved bekendtgørelse nr af 22. december 2005 om uddannelsen til receptionist.

3 Stk. 4. Elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Undervisningsministeriet, den 4. marts 2008 P.M.V. Søren Hansen Afdelingschef / Ilkay Yüksel Aztout

4 Bilag 8 Mejerist 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til mejerist har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Produktion af mejeriprodukter fra råvarens modtagelse til produkternes færdigemballering og ekspedition. 2. Styring af produkternes kvalitet i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsmål. 3. Indgåelse i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper. 4. Forudsætning for at udbygge kompetencer gennem beskæftigelse og ved efter- og videreuddannelse Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Mejerioperatør. 2. Mejerist 1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Mejerist. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1 varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 22 uger. Trin 2 varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 18 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. inddrage viden om mælkens sammensætning, behandling, produktteknologi og produktionshygiejne og dermed under vejledning arbejde med enkle fremstillingsteknikker ved produktion af mejeriprodukter, 2. indgå i teamsamarbejde omkring løsning af driftsopgaver i en mejerivirksomhed, 3. inddrage viden om samfundets, mejerivirksomhedernes og arbejdsmarkedets udvikling og forstå hvilken betydning dette i praksis har for arbejdsmiljø, jobfunktioner, kvalifikationskrav og samarbejdsformer, 4. inddrage viden om hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter i forhold til fødevarers og mejeriprodukters betydning for befolkningens sundhed samt forstå betydningen af sundhedsfremme ud fra et personligt, erhvervsrettet og samfundsmæssigt perspektiv, 5. anvende de korrekte råvarer, materialer, hjælpestoffer, arbejdsmetoder og udstyr i

5 forhold til simple og veldefinerede arbejdsopgaver i en mejerivirksomhed og 6. overskue produktionsflowet i en virksomhed og dermed medvirke ved planlægning og logistikfunktioner i forhold til produktionen. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. inddrage viden om de forskellige mælkebestanddeles betydning for mejeriprodukters smag, konsistens og ernæringsforhold ved fremstilling af mejeriprodukter, svarende til grundfaget Kemi, niveau F, 2. inddrage viden om de fysiske principper som har betydning for produktionsudstyrets kapacitet og effektivitet, og dermed sikre en sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal drift under hensyntagen til mejeriprodukternes kvalitetsegenskaber, svarende til grundfaget Fysik, niveau F, 3. anvende engelsk i almene og jobmæssige sammenhænge og dermed varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationalt arbejdsmarked, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F, 4. gøre brug af matematiske problemstillinger og dermed være i stand til at foretage nødvendige beregninger til brug for produktstandardisering og simple statistiske og driftsøkonomiske analyser, svarende til grundfaget Matematik, niveau F, 5. inddrage viden om mælkens sammensætning, varmebehandling, produktteknologi og produktionshygiejne og dermed selvstændigt arbejde med enkle fremstillingsteknikker ved produktion af forskellige mejeriprodukter, 6. betjene almindeligt anvendt produktions- og hjælpeudstyr i forbindelse med produktion af mejeriprodukter samt medvirke ved fejlfindings- og fejlretningsopgaver, 7. medvirke ved gennemførelse og validering af virksomhedens rengøringsprocedure og kvalitetskontrol, 8. medvirke ved pakning af mejeriprodukter og sikre at den anvendte mærkning er korrekt udført, 9. anvende informationsteknologi til kommunikation og talbehandling, 10. indgå i teamsamarbejde omkring løsning af driftsopgaver i mejerivirksomhed, således at produktionen og arbejdet gennemføres på en økonomisk, miljø- og kvalitetsmæssig hensigtsmæssig måde, 11. indgå i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper, 12. opnå forudsætning for at kunne udbygge kompetencer gennem beskæftigelse og ved efter- og videreuddannelse, 13. foretage korrigerende handlinger i produktionen i henhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem, således at produkterne opfylder virksomhedens kvalitetskrav, 14. planlægge og forestå fremstillingen af mejeriprodukter ud fra fastlagte produktdefinitioner og udarbejdede manualer på en måde, der sikrer en høj kvalitet og 15. afklare produktteknologiske problemstillinger og bidrage til enkle innovative løsningsmuligheder selvstændigt eller som en del af et team Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 12, gælder for alle trin i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddan-

6 nelser. 6. Bedømmelse og beviser mv Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter trin 1, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin Som del af den sidste skoleperiode i trin 1 og 2 afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for henholdsvis uddannelsens trin 1 og trin Prøven består af en skriftlig opgave i trin 1 og af en projektopgave og en mundtlig prøve i trin 2. I trin 1 må eleverne medbringe bøger og notater til den skriftlige opgave. I trin 2 udarbejder eleven individuelt eller som gruppearbejde et praktisk orienteret projekt i den sidste skoleperiode, og projektet indgår som en del af bedømmelsesgrundlaget for den mundtlige prøve Den skriftlige opgave i trin 1 varer 3 timer, og den mundtlige prøve i trin 2 varer 30 minutter, inklusiv tid til votering For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af afgivne afsluttende karakterer i hovedforløbet. Hvis faget afsluttes med en eksamen, er den afsluttende karakter eksamenskarakteren; ellers er det en standpunktskarakter. Herudover skal eleven mindst have opnået beståkarakter ved den afsluttende prøve, jf. henholdsvis afsnit 6.4. og afsnit For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, mejerioperatør, skal den afsluttende prøve være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, mejerist, skal den afsluttende prøve være bestået. Karakteren er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præsentation. Ved gruppearbejde skal den enkeltes bidrag til projektrapporten kunne identificeres, og eleven skal eksamineres og bedømmes individuelt Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

7 Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist Udstedelsesdato: Udstedt af Mejerifagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 04/03/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad til mennesker, af 4. marts Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Til kapitel 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Model for en uddannelses struktur: Grundforløb Hovedforløb, trin 1 Hovedforløb, trin 2 Evt. Skole 10 Praktik Skole praktik uger 4 uger Praktik Skole 11 uger Praktik Skole 11 uger Praktik Skole 14 uger Evt. praktik Til kapitel 3 Kompetencemål forud forskoleundervisningen i hovedforløbet Til kapitel 4 kompetencemål for hovedforløbet Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag, fordelt på trin. I modelskitserne for uddannelsens struktur er der taget udgangspunkt i, at kompetancemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles, planlægges og gennemføres som moduler i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser under skoleopholdene i hovedforløbet. Til understøtning af elevernes opnåelse af kompetancemålene, omfatter skoleundervisningen i hovedforløbet grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling: Grundfag: 8,0 uger Områdefag: 12,0 uger Specialefag: 15,0 uger Valgfag: 5,0 uger Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Det er op til skolen - i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale ud-

8 dannelsesudvalg - at placere de enkelte fag på skoleperioder. Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 [Fagnavn] Grundfag Kemi Fysik Engelsk Matematik Områdefag Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget F F F F Vejledende tid/ uger Trin 1 Mejerioperatør 5, 8, 9,10 Mejeriproduktion Rutineret 5,0 og emballering 2, 6 Produktionsudstyr Rutineret 3 7, 9,10,11 Produktkvalitet 1 Rutineret 3 9, 10, 11 Samarbejde og Rutineret 1 kvalitet Specialefag Trin 2 Mejerist 10,11,13, 14, 15 Mejeriteknologi Avanceret 10 og produktfremstilling 7,10,11,13, 14, 15 Produktkvalitet 2 Avanceret 5 Valgfag Valgfag 2 Valgfag 3 Følgende af fagene/niveauerne i fagene i skemaet har alene videreuddannelsesperspektiv og er ikke centrale for opnåelse af uddannelsens kernekompetencer, jf. hovedbekendtgørelsens 4, stk. 3: Ingen

9 Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Mejerioperatør 1, 5, 9, 10 Mælkens modtagelse og procesbehandling Trin 2 Mejerist 2, 5, 6, 7, 10 7, 9, 10, 11 8, 10, 11 Styring og rengøring af procesudstyr Hygiejne- og kvalitetskontrol Klargøring og emballering af mejeriprodukter 10,11, 13,14, 15 4, 9, 10, 13, 15 Fremstilling af mejeriprodukter Kvalitetsvurdering og driftsøkonomiske beregninger

10 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag og praktikmål. Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Områdefag For at opnå kompetencemålene for trin 1, mejerioperatør, undervises eleverne i følgende områdefag: Mejeriproduktion og emballering af mejeriprodukter Niveau Rutineret Vejledende varighed 5 uger. Mål Eleven kan arbejde med enkle fremstillingsteknikker ved produktion af mejeriprodukter Eleven kan i samarbejde med andre varetage produktionen i overensstemmelse med forskrifter og gældende bestemmelser Eleven kan gribe ind ved afvigelser fra den normale drift Eleven kan varetage mælkens modtagelse og procesbehandling, herunder standardisering af mælkens indholdsstoffer Eleven kan klargøre mejeriprodukter til emballering og medvirke ved emballeringsopgaver Eleven kan sikre at de færdigemballerede produkter er mærket korrekt Eleven kan medvirke ved valg af korrekt emballage Eleven kan deltage i transport og lagerfunktioner Bedømmelse Produktionsudstyr Niveau Vejledende varighed Mål Bedømmelse Standpunktskarakter Rutineret 3 uger. Eleven kan selvstændigt planlægge og foretage opstart, indkøring og nedlukning af produktionsudstyr samt sikre optimal drift Eleven kan overvåge produktionen via styrings-, regulerings- og overvågningssystemer Eleven kan gribe ind ved afvigelser fra den normale drift og gennemføre systematisk optimering Eleven kan drage omsorg for, at fejl i maskiner og udstyr rapporteres, samt medvirke ved fejlfindings- og fejlretningsopgaver Eleven kan medvirke i driften af supply-anlæg til produktionen Eleven kan anvende relevante maskin- og procesdata, hentet fra dansk- og engelsksprogede manualer Standpunktskarakter

11 Produktkvalitet 1 Niveau Vejledende varighed Mål Bedømmelse Samarbejde og kvalitet Niveau Vejledende varighed Mål Bedømmelse Rutineret 3 uger. Eleven kan gennemføre manuel og automatisk rengøring af produktionsudstyr, vælge rengørings- og desinfektionsmidler, optimere deres virkemåde samt gennemføre validering heraf. Eleven kan medvirke ved gennemførelsen af virksomhedens kvalitetskontrol. Eleven udtage repræsentative prøver og foretage enkle bakteriologiske og kemiske analyser som omsættes til handling Standpunktskarakter Rutineret 1 uger. Eleven kan deltage i gruppeorganiseret produktion Eleven kan kommunikere med egen og andre faggrupper og deltage i problemløsningsopgaver Eleven kan vurdere hvordan kvalitet opnås og dermed medvirke til at virksomhedens krav til kvalitet sikres Eleven kan tage ansvar for eget arbejde Eleven kan medvirke ved planlægnings og logistikfunktioner i forhold til produktionen Standpunktskarakter Bundne specialefag For at opnå kompetencemålene for den afsluttende del af mejeristuddannelsen undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Mejeriteknologi og produktfremstilling Niveau Avanceret Vejledende varighed 10 uger. Mål Eleven kan ud fra fastlagte produktdefinitioner selvstændigt planlægge og forestå fremstillingen af mejeriprodukter, herunder fremstillingen af ost, mælkekonserves, konsummælksprodukter, smør og konsumis. Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre løse produktteknologiske problemstillinger Eleven kan gennemføre produktionen på en måde der sikrer høj produktkvalitet Eleven kan anvende viden om fysik, kemi og mikrobiologi i styring af processer og tage de nødvendige forholdsregler ved produktionen Eleven kan deltage i projekter om produktudvikling

12 Bedømmelse Produktkvalitet 2 Niveau Vejledende varighed Mål Bedømmelse Standpunktkarakter Avanceret 5 uger. Eleven kan foretage sensorisk og måleteknisk kvalitetsvurdering af produkter, samt anvende relevante måleinstrumenter og prøveudtagningsudstyr korrekt Eleven kan sammenholde målinger med gældende normer og standarder Eleven kan udvælge og anvende mikroorganismer med relevans for mejeriproduktion Eleven kan foretage korrigerende handlinger i henhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem Eleven kan i henhold til normer og standarder udføre produktstandardisering, opstille værdistofbalancer og gennemføre beregninger vedrørende produktsammensætning, produktudbytte og svind. Standpunktkarakter Praktikuddannelsen Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål opdelt på arbejdsområder og trin Trin 1: Mejerioperatør Arbejdsområde Obligatoriske kompetancemål Mælkens modtagelse og procesbehandling - Eleven kan forestå modtagelse af råvarer og foretage råvarekontrol - Eleven kan foretage opstart, indkøring og nedlukning af procesudstyr til mælkens behandling og herunder forestå mælkens pasteurisering, centrifugering, homogenisering samt forskellige former for filtrering. Arbejdsområde Obligatoriske kompetancemål Styring og rengøring af procesudstyr - Eleven kan klargøre udstyr til produktion Eleven kan foretage opstart, indkøring og nedlukning af procesudstyr til fremstilling af mejeriprodukter

13 Eleven kan betjene og overvåge maskiner og procesudstyr og rapportere om betydende forhold vedrørende produktionen Eleven kan identificere og lokalisere fejl i maskiner og udstyr og medvirke ved deres afhjælpning Eleven kan gennemføre manuel og automatisk rengøring af produktionsudstyr og gennemføre validering heraf. Eleven kan foretage løbende vedligeholdsfunktioner i henhold til fastlagte specifikationer Arbejdsområde Obligatoriske kompetancemål Hygiejne- og kvalitetskontrol - Eleven kan udtage prøver og foretage simple analyser som omsættes til handling - Eleven kan medvirke ved gennemførelsen af virksomhedens kvalitetsprogram Arbejdsområde Obligatoriske kompetancemål - Klargøring og emballering af mejeriprodukter Eleven kan klargøre mejeriprodukter til emballering Eleven kan forestå emballering og pakning af mejeriprodukter Eleven kan medvirke ved valg af korrekt emballage Eleven kan sikre at de færdigpakkede produkter er emballeret og mærket korrekt Trin 2: Mejerist Arbejdsområde Obligatoriske kompetancemål Fremstilling af mejeriprodukter - Eleven kan udvælge og anvende syrningskulturer til en given produktion Eleven kan klargøre råvaren til produktion Eleven kan standardisere og kontrollere råvarens indholdsstoffer forud for produktion Eleven kan foretage tilsætninger af hjælpe- og smagsstoffer Eleven kan forestå fremstillingen af mejeriprodukter ud fra fastlagte produktspecifikationer Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre løse produktteknologiske problemstillinger Arbejdsområde Obligatoriske kompetancemål Kvalitetsvurdering og driftsøkonomiske beregninger - Eleven kan foretage sensorisk og måleteknisk kvalitetsvurdering af mejeriprodukter Eleven kan udtage repræsentative prøver og foretage bakteriologiske og kemiske analyser i henhold til virksomhedens kvalitetsprogram

14 Eleven kan sammenholde foretagne målinger med virksomhedens kvalitetsprogram og foretage nødvendige korrigerende handlinger Eleven kan udvælge og anvende mikroorganismer i mejeriproduktionen Eleven kan i henhold til normer og standarder, udføre produktstandardisering, opstille værdistofbalancer og gennemføre driftsøkonomiske beregninger vedrørende produktsammensætning, produktudbytte og svind Til kapitel 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Til kapitel 6 Bedømmelse og beviser mv. Til : Afsluttende prøve For elever, der alene skal gennemføre uddannelsens trin 1, mejerioperatør, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven består af en skriftlig opgave, som varer 3 timer. Til den skriftlige opgave må eleven medbringe bøger og notater. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Eksamenen tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Eksamenens indhold tilrettelægges af skolen. Der medvirker 2 censorer med relevant erhvervserfaring som udpeges af det faglige udvalg. I øvrigt finder reglerne eksamensbekendtgørelsen anvendelse. For elever, der afslutter uddannelsen som mejerist, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen (svendeprøve), der består af en projektopgave og en mundtlig prøve. Eleven udarbejder individuelt eller som gruppearbejde et praktisk/ teoretisk orienteret projekt, der indgår som udgangspunkt og delvis bedømmelsesgrundlag for denne eksamen. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetancemål for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i alle kompetancemålene for uddannelsen. Eleven udarbejder projektforslag i næstsidste skoleperiode, som skal godkendes af skolen. Praktikvirksomheden kan inddrages i elevens valg af projekt og problemformulering. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informations-

15 søgning i praktikvirksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra virksomheden i projektet. Eleven skal gennemføre selve projektet i sidste skoleperiode over en periode på ca. 3 uger. Projektet skal afleveres til skolen inden for en af skolen fastsat frist. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en fremlæggelse af og dialog om projektrapporten men alle emner der relaterer sig til kompetencebeskrivelserne kan indgå i eksaminationen. Prøven varer ca. 30 minutter inklusiv votering. Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gennemføres projektet som gruppearbejde, skal den enkelte elevs bidrag til projektrapporten kunne identificeres og eleven skal eksamineres og bedømmes individuelt. Der medvirker 2 censorer med relevant erhvervserfaring som udpeges af det faglige udvalg. I øvrigt finder reglerne i eksamensbekendtgørelsen anvendelse. Skolen udarbejder eksamensvejledning, som udleveres til elever og censorer. Overgangsordning Skolerne kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse, jf. hovedbekendtgørelsens 4 stk. 9.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist 30. april 2004. 2123 Nr. 305. Bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, j f. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, fastsættes: Kapitel l Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 329 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere