Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors."

Transkript

1 Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

2 Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på Layout: Charlotte Krstine Kristensen Forside: Logo for Mors, Ellen Phillipsen Bagside: billede: Janne Damsgaard Ansvarshavende Redaktion Poul Olsen Charlotte Kristensen Side 2 af 40

3 Socialudvalgsformand: Michael Dahlgaard Morsø Kommune udgiver denne foreningsoversigt indeholdende navne og adresser på foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde på voksen området. samt andre praktiske oplysninger. Med oversigten ønsker Morsø Kommune at fremme det gode samspil mellem det offentlige og de frivillige voksne i foreninnger der udfører frivilligt socialt arbejde samt synliggøre foreningerne og dermed fremme borgernes muligheder for at give og for at få denne form for medmenneskelig hjælp, der er kende- tegnende for det frivillige arbejde. I Morsø Kommune er der tradition for, at man organiserer sig, og gennem de mangeartede aktiviteter, foreningerne skaber, udgør de en væsentlig del af det sociale og kulturelle liv og dermed en afgørende medspiller i det sociale politiske arbejde. Morsø Kommune værdsætter den frivillige indsats og vil gerne takke enhver for det arbejde, der udføres. Det er mit håb, at oversigten vil være en hjælp for borgerne til at komme i kontakt med de frivillige foreninger. Michael Dahlgaard Socialudvalgsformand Side 3 af 40

4 Side 4 af 40 Der brænder en ild! Lad os smede mens jernet er varmt. Tradition for varme hænder. Vi brænder en ild, Sammen!

5 Indholdsfortegnelse Forord af Michael Dahlgaard... side 3 Det Frivillige Samråd Mors... side 6 Anonyme Alkoholikere... side 7 Autismeforeningen... side 8 Dansk Blinde Samfund... side 9 Danske Handicaporganisationer... side 10 Diabetesforeningen... side 11 Førtidspensionister... side 12 Gigt... side 13 Herreværelset... side 14 Hjernesagen... side 15 Hjerneskadeforeningen... side 16 Hjerteforeningen... side 17 Høreforeningen... side 18 Kræftens Bekæmpelse... side 19 Kvisten... side 20 LEV... side 21 Lungesagen... side 22 Muskelsvindfonden... side 23 Nyreforeningen... side 24 Osteoporoseforeningen... side 25 Parkinson... side 26 Propa... side 27 PTU... side 28 Røde Kors... side 29 Samklang... side 30 Scleroseforeningen... side 31 SIND-huset... side 32 Ældre Sagen... side 33 Øens Dagligstue... side 34 Poul Olsen om frivillighed... side 36 Nyttige links og praktisk info... side 37 Frivillighedskoordinator... side 38 Mulige frivillige opgaver... side 39 Side 5 af 40

6 Mødedag Det Frivillige Samråd på Mors Erik Fuglsang (Høreforeningen) Blåbærvej 17, 7900 Nykøbing M Tlf.: mobil : At bygge bro mellem frivillige sociale foreninger og organisationer, formidle kontakt til relevante kommunale for valtninger. Desuden ydes der støtte til nye projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at understøtte og realisere organisationens formål. Det er foreningens formål at arrangere og afholde temadage og små messer med forebyggelse og oplysning som hovedformål. De frivilliges Hus: Skovparken Østergade Nykøbing M. Tlf Første tirsdag i måneden afholdes der møde i forretningsudvalget - samt efter behov. Det frivillige Samråd er en paraplyorganisation for foreninger og klubber, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. Side 6 af 40

7 A.A. Anonyme alkoholikere Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. De frivilliges Hus Østergade Nykøbing M. Tlf Mødedag Hver torsdag kl torsdag i hver måned er åbent møde. Er du alkoholiker, er du meget velkommen hver gang. Side 7 af 40

8 LANDSFORENINGEN AUTISME Autismeforeningen Kreds Limfjord Formand: Mai-Britt Løgstrup Sørensen Lundøvej 99, 7840 Højslev Mobil: Mail: Er at samarbejde med Landsforeningen om at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). - Udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører. - Repræsentere børn, unge og voksne med ASF interesser overfor samfundet. - Støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF. - Arbejde for oprettelsen af nødvendige tilbud til børn, unge og voksne med ASF - Arbejde for at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i individuelle behov - Fremme nødvendig forskning og formidling heraf. - Arbejde for i vides muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne. Lundøvej 99, 7840 Højslev Alle mennesker med ASF autisme spektrum forstyrrelser Side 8 af 40

9 Dansk Blindesamfund Thy-Mors Per Dommerby Kristiansen Sennelsvej 133, Sennels 7700 Thisted Tlf Mailadresse: : Anna-Marie Jensen Tlf Hygge og forskellige former for udflugter, underholdning og kredsmøder. Støberigården Støberivej Nykøbing Mors Mødedag Mandag kl Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. en er også for pårørende. Side 9 af 40

10 Dansk Handicaporganisation (DH) Lass Godiksen Mobil: At arbejder for bedre/fastholde service niveauet for personer med et handicap. Eks. tilgængelighed, Selvhjulpenhed, Inklusion i skolen, Retssikkerheden og meget andet. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. Mødedag Skovparken - De fivilliges Hus Østergade Nykøbing Efter behov. Lokalt består Dansk Handicaporganisation af repræsentanter for hver forening. Side 10 af 40

11 Diabetesforeningen Morsø Lokalkomitè Tove Kusk Nygaard Årbækmøllevej 17, 7990 Øster Assels. Tlf Tlf.: Mobil: At være en sundhedsfremmende forening, der virker for at forebygge diabetes 2 samt bedre vilkårene for alle diabetikere. Medlemsmøder og forskellige arrangementer for medlemmer og andre interesserede. De frivilliges Hus Østergade Nykøbing Mors Mødedag Gåtur mandag aften kl Om vinteren starter vi fra Skovparken; Østergade 37 i Nykøbing, og om sommeren er der forskellige startsteder. Diabetikere og pårørende samt alle andre interesserede. Side 11 af 40

12 - vi er førtidspensionister, fleksjobbere og skånejobbere i Danmark Hjemmeside: Mødedag en for Førtidspensionister Thy/Mors Alvilda Nielsen Dragstrupvej Erslev Tlf / Råd og vejledning af langtidssyge, fleks og skånejobbere og førtidspensionister om, hvorledes det offentlige system Arrangere medlemsmøder med oplysende indlæg fra sagsbehandlere, politikere, jurister samt socialt samvær. De frivilliges Hus, Østergade 37, Nykøbing. De frivilliges Hus, Skolegade 9, Thisted Nykøbing: 2. og 4. tirsdag i hver måned kl Thisted: 1. og 3. onsdag i hver måned kl Langtidssyge, der søger førtidspension, fleks eller skånejob samt førtidspensionister. Side 12 af 40

13 Gigtforeningen Thy-Morsø kreds Helle Lund Steen Åbrinken Thisted Tlf.: Mobil: Patientforening. Gigtforeningen er en sygdomsbekæmpende forening. Gennem forebyggelse, behandling og forskning er vi med til at gøre en forskel for mennesker med gigt. Oplysende foredrag relateret til alle gigtformer samt socialt samvær. Møder og foredrag afholdes både på Mors og i Thy. Gigtpatienter og deres pårørende. Side 13 af 40

14 Herreværelset Hjemmeside: Herreværelset Henning Iversen Mobil: Mail: Leif Andersen Mobil: Mail: Et tilbud til dig der mangler lidt i tilværelsen. Samvær og hygge mand til mand. aftales løbende efter interesse. De Frivilliges Hus Skovparken Østergade Nykøbing Mors Mødedag Mandag i lige uger fra kl på Skovparken. Kaffe og brød kan købes. Mænd. Side 14 af 40

15 Hjernesagen Morsø-Thisted-Skive-Viborg Lilly Brøndum Broen 2, 1. Nykøbing M. Tlf Mail: Lis Rasmussen Tlf Formidle kontakt mellem medlemmer og omverdenen. At udbrede kendskabet til apopleksi/afasi. At fremme behandlings, undervisnings og genoptræningsmuligheder. At støtte de pårørende. Foredrag, film, sammenkomst, debat, udflugter og lignende, hvor familie og apopleksiramte deltager. De Frivilliges Hus Skovparken Østergade Nykøbing Mors Mødedag Den 1. torsdag i hver måned kl Afasi og apopleksiramte. Side 15 af 40

16 www. hjerneskadeforeningen.dk Mødedag Hjerneskadeforeningen Anne Marie Heegaard Lodahl Tlf: Mobil: Mail: Formidle kontakt mellem medlemmer og omverdenen. At udbrede kendskabet til hjerneskader. At fremme behandlings, undervisnings og genoptræningsmuligheder. At støtte de pårørende. Foredrag, film, sammenkomst, debat, udflugter og lignende, hvor familie og hjerneskaderamte deltager. Der er både mødesteder på Mors og i Thisted. Varierer fra aktivitet til aktivitet. Personer med hjerneskade. Alle kan optages som medlemmer, men kun personer med hjerneskader kan drage nytte af vores socialrådgiver og neopsykolog. Side 16 af 40

17 Hjerteforeningen HJERTELINJEN: Mødedag Formand Poul Frederik Pedersen Marievej Nykøbing M Tlf.: Mail: Synliggøre Hjerteforeningen, oplyse om hjerte- og kredsløbssygdomme og deres forebyggelse samt yde støtte og rådgivning til hjertepatienter og deres pårørende i form af selvhjælpsgrupper. Foredragsaftener med hjerteemner. De frivilliges Hus Skovparken Østergade Nykøbing Hjertecafé 3. torsdag i måneden på Skovparken fra kl Hjertepatienter og deres pårørende. Side 17 af 40

18 Høreforeningen Morsø Lokalafdeling Formand Jens Peder Dalgaard Enghavevej Nykøbing Mors Tlf Mobil: Oplysning og omsorg for den høre hæmmede og dennes pårørende. At give information om høreapparaer, hjælpemidler og kommunikation. De frivilliges hus, Skovparken, Østergade 37, 7900 Nykøbing Mors. Møder afholdes som regel mandag eller onsdag aften. Der annonceres i Hørelsen og Morsø Folkeblad ugeavis. Hørepædagogen træffes Sundhedscenter Limfjorden Strandparken 48, Nykøbing M. Tlf Alle hørehæmmede og pårørende uanset alder, fra såvel land som by, som er interesseret i at være sammen med andre hørehæmmede og høre om de fælles problemer. Side 18 af 40

19 www. cancer.dk/morsoelokal Kræftens Bekæmpelse Thy og Mors Ejvind Furbo Tlf.: Kræftlinjen på Hverdage kl Lør. - søn. kl Kræftens Bekæmpelses formål ligger i navnet, nemlig: Bekæmpelse af kræft. Vi arbejder inden for tre hovedområder: Forskning, forebyggelse og patientstøtte. Kræftens Bekæmpelse på Mors har forskellige rådgivningstilbud for patienter og pårørende. Der arbejdes både på nationale og lokale projekter. Efter aftale. Kræftpatienter og pårørende. Side 19 af 40

20 Kvisten Hjemmeside: Kvisten Nykøbing Mors Kvistens telefon Daglig leder Lisbeth Høstgård Møller Bjerringbro Lokalt på Mors Anne Marie Justesen Nykøbing Mors Samtaler/terapi til personer der har været udsat for seksuelle overgreb Samtaler/terapi til pårørende til personer der har været udsat for seksuelle overgreb. Samtaler individuelt og/eller i grupper. Samtaler i Thisted, Nykøbing Mors, Holstebro, Skive, Viborg, Randers og Silkeborg. Grupper i Silkeborg, Holstebro og Viborg. Hovedafdeling: De Frivilliges Hus, Vesterbrogade Viborg Personer over 18 år der har været udsat for seksuelle overgreb. Side 20 af 40

21 LEV på Mors Landsforeningen Evnesvages Vel Villy Lauridsen Agertoften 7, Vodstrup 7900 Nykøbing Tlf / Mail: Landsforeningen LEV arbejder for udviklingshæmmedes livskvalitet, egen kultur og værdighed samt: At skabe forståelse for problemerne til udviklingshæmmede og deres pårørende. At repræsentere udviklingshæmmede og deres pårørende udadtil, særlig i forhold til folketing, regering, regionsråd og kommunalbestyrelser samt de i tilknytning hertil nedsatte råd og udvalg. At samarbejde med administrationen og de medarbejdere, som formidler det offentliges bistand for at bedre kårene for udviklingshæmmede. At arbejde for forbedringer for alle udviklingshæmmede og for tilvejebringelse af enhver form for foranstaltninger, der kan tjene hertil. At støtte specielle formål til gavn for udviklingshæmmede. Landsforeningen udgiver 8 blade om året. Udviklingshæmmede. Side 21 af 40

22 Lungesagen Thy/Mors Birthe Mark Tidselkærvej Nykøbing Tlf Mail: Arbejder for at forbedre lungeramtes Livskvalitet, viden om lungesydgomme. Lungesagen Thy/Mors vil gerne være noget for andre og sammen med andre. Der er et godt samarbejde med diabetes og hjerteforeningen. Lungecafeer/selvhjælpsgruppe Foredrag Udflugter - eller bare en hyggelig snak. Nykøbing: 3. tirsdag i måneden kl Skovparken, Østergade 37, 7900 Nykøbing Thisted: 1. mandag i måneden fra kl De Frivilliges Hus, Skolegade 10, 7700 Thisted. Lungepatienter og deres pårørende for mennesker der har en lungesygdom inde på livet. Side 22 af 40

23 Muskelsvindfonden Ellen Weisbjerg Mail: Tlf.: Muskelsvindfonden er en landsdækkende medlemsorganisation, der arbejder for, at mennesker med muskelsvind kan leve et aktivt liv og tage del i samfundet - et samfund med plads til forskelle. Kernen i medlemsarbejde er at skabe rammer, der støtter og udvikler personer med muskelsvind samt deres pårørende til at skabe det bedst mulige liv efter eget valg. Børne- og unge-arbejde, sommerlejre og klubdage. Forældregrupper og familieweekend. Indsamlingsprojekter, mentorprojekt og handicappolitisk indsatser. Årligt Landsmøde samt medlemsgrupper. Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind, pårørende og andre med interesse for foreningens arbejde. Side 23 af 40

24 Nyreforeningen Åse Fenger Næsørvej 3, Nees 7960 Karby Telefon: / Varetager interesserne for nyresyge, organdonorer og pårørende. Kurser, Nyrensdag og folkemøder - hovedsageligt på nationaltplan. Nyrepatienter og deres pårørende samt alle andre interesserede. Side 24 af 40

25 Osteoporoseforeningen Landsforeningen mod knogleskørhed Lokalrepr. for Morsø kommune: Elly Bloch, Toften 10, 7900 Nykøbing Mors Tlf Mobil At arbejde for forebyggelse af knogleskørhed (osteoporose) og følgerne heraf således, at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem. Gymnastik for personer med knogleskørhed (hensyntagende undervisning) i samarbejde med FOF Mors. Osteoporoseramte og deres pårørende samt alle andre interesserede. Side 25 af 40

26 Parkinsonforening Midtnordjyllands kreds omfatter: Morsø - Skive - Thisted - Viborg Pigeklub Margrethe Hansen Lindevej 3, 7900 Nykøbing Mail: Tlf.: / At hjælpe og støtte folk med parkinsons sygdom samt deres pårørende. At støtte forskning i denne sygdom. At udbrede kendskabet til sygdommen Oplysende foredrag. Klubaktiviteter på lokalt plan. Udflugter. Udgivelse af blad. Rundt i regionen. Patienter, pårørende samt andre interesserede. Pårørende fra kredsen mødes ca. 4 gange om året. Piger fra kredsens mødes for at udveksle erfaringer. Startet i Kontakt på Mors Margrethe Hansen Side 26 af 40

27 www. cancer.dk/propa/ Propa- Patientforeningen for prostatakræft Sven Thor Larsen, Lillerisvej 15, Fredsø, 7900 Nykøbing Mors Tlf PROPA arbejder som patientforening for at formidle viden om prostatakræft og for at forbedre indsatsen mod prostatakræft. PROPA arrangerer 3 4 møder om året, hvor fagfolk orienterer om de nye behandlingsmetoder og forskningen inden for medicin til behandling af prostatakræft. Møderne finder som udgangspunkt sted i Støberisalen, Biblioteket, Holgersgade 7, 7900 Nykøbing M. n er prostatakræftramte mænd og deres ægtefæller samt andre interesserede. Side 27 af 40

28 PTU - Midt Thy Mors Polio-, trafik og Ulykkesskadede Gerda Kjær Hansen Fruevej Nykøbing M Tlf.: Mobil: Mail: PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som lever med alvorlige skader efter ulykke eller sygdom. Træning og rådgivning. De frivilliges Hus: Skovparken Østergade 37, 7900 Nykøbing Mors For mennesker som har været ramt af en ullykke eller har været gennem et sygdomsforløb og disses pårørende. Side 28 af 40

29 Røde Kors, Morsø afd. Bodil Øllgaard Mobil: Fremme det sociale arbejde i afdelingen. Støtte de mest sårbare og udsatte Besøgstjenesten. - Ledsagerordning - Nørklere - Vågetjeneste - Førstehjælpskurser Genbrugsbutikker - Tøjbutikken på Gasværksvej - Møbelbutikken på N.A. Christensvej 14 Alle der gerne vil arbejde for at hjælpe eller give andre omsorg. Alle som har brug for hjælp og omsorg. Side 29 af 40

30 SAMKLANG Hjemmeside: Mødedag Samklang en for samvær og integration Birgit Morthorst Agertoften Nykøbing M. Tlf / Arbejde for flygtninge og indvandreres integration i Morsø kommune. Lektiehjælp, besøgstjeneste, praktisk hjælp, temaaftener, udflugter, kontaktpersoner m.m. Lektiehjælp foregår på biblioteket. Vi mødes på bibliotek eller Perlen: Nørregade 28, Nykøbing Mors. Lektiehjælp: På biblioteket: For børn: Mandag og torsdag kl For voksne: Tirsdag kl efter aftale. Flygtninge og interesserede danskere. Side 30 af 40

31 www. scleroseforeningen.dk Mødedag Scleroseforeningen Thy-Mors Jesper Houe Tlf.: / Synliggøre Scleroseforeningen. Sikre scleroseramte og deres pårørende de bedst mulige livsvilkår og et optimalt socialt sikkerhedsnet. Støtte scleroseforskningen med midler til forskning. Afholder arrangementer af oplysende og underholdende karakter. Café hjørner. Information om lokalafdeling og hoved foreningen. Ved event og fundraising bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og foreningens aktiviteter, herunder forskning og personlig rådgivning. Forskellige steder i lokalområdet. Café hjørnet på Mors: De frivilliges Hus, Østergade 37, 7900 Nykøbing. Se aktivitetskalenderen på Sclerose foreningens hjemmesides lokalafd. Den 3. tirsdag i hver måned i Skovparken. Scleroseramte i alle aldre samt pårørende. Side 31 af 40

32 SIND-huset Centerleder Betina Jensen Tlf Formand Poul Erik Olsen Tlf Telefonrådgivning: tlf Åbningstid er på alle hverdage samt kl om søndagen. Livs linien med - brug for en at tale med ring alle ugens dage kl SIND s formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse. Madlavning, foredrag, pakkeri, udflugter, computer, bowling, aviser, diverse spil og meget mere. SIND-Huset: Skovvej 5, 7900 Nykøbing. Facebook: Sindhuset Nykøbing Mors Mødedag Mandag 9.00 ca Tirsdag har vi åbent 9-15, 1. tirsdag i måneden også 18- ca.21 Onsdag Torsdag Fredag Lør./søn Helligdage Lukket 31 dec. samt 1 januar. Lukket på andre tidspunkter - annonceres i god tid. Side 32 af 40 Sindslidende, pårørende og ensomme ældre

33 Mødedag Ældre Sagen, Morsø lokalkomitè Formand Mejner Aggerholm Nielsen Dueholmgade Nykøbing Tlf.: Mail: At støtte og hjælpe vore ældre medborgere, socialt, humanitært og ældrepolitisk. Foredrag, sang og musikunderholdning, hyggesammenkomster, udflugter, ferieture, kurser af forskellig art, motion af forskellige former og en hel del andet. Støberigården og Støberisalen. De frivilliges Hus Skovparken Østergade 37, 7900 Nykøbing. Se Morsø Folkeblads Ugeavis, Det Sker i Ældre Sagens blad og på: ww.aeldresagen.dk eller Fortrinsvis Ældre Sagens medlemmer, men også alle interesserede ældre på Mors. Side 33 af 40

34 Øens Dagligstue Knud Møller Plantagevej 5, 7900 Nykøbing Mors Tlf.: Mobil: Lissi Liljendal Vestergade 10, 7900 Nykæbing Mors Tlf Børge Nissum Mail: Mobil: Øens Dagligstuens formål er at etablerer aktiviteter og samvær for interesserede, trængende og ensomme menneske i alle aldre på Mors. Øens Dagligstue støtte brydning af isolation ved at komme ud blandt andre, at skabe opmærksomhed gennem information og debat - med andre ord: snak og debat med en god kop kaffe. Foredrag, Rejseskrivelse, lave smykker, Oplæsning, Kortspil, Pakkespil, Maling, Håndarbejde, lave jule- og påsketing, tele grammer. Hyggesammenkomster, brunch. Ture arrangeres for elscooter brugere. Samtale- og selvhjælpegrupper. Forslag til aktiviteter er altid velkommen. De frivilliges Hus Skovparken Østergade 37, 7900 Nykøbing. Mødedag Onsdag: fra kl Fredag: efter aftale. Søndag: fælles morgenmad. Side 34 af 40 Alle der har lyst og behov for social samvær med andre eller udfordringer.

35 Svundne tider Nye tider Gode tider Hårde tider Sommetider Alle tider! Side 35 af 40

36 Frivilligt socialt arbejde Afdelingsleder, Sociale tilbud: Poul Olsen Morsø Kommune ønsker at styrke og udvikle den lokale frivillige sociale indsats gennem et tæt samarbejde med de frivillige foreninger og organisationer. Morsø Kommune har derfor vedtaget en retnings- linje for uddeling af frivillighedsmidler, som giver rammerne for samarbejde mellem det offentlige, frivillige foreninger og organisationer. et med denne retningslinje er at fastlægge og synliggøre mål for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige foreninger. Retningslinjen bygger på Morsø Kommunes værdigrundlag. Begrebet som respekt for den enkelte borger og godt samarbejde er vigtige dele af grundlaget. Ved henvendelse til Social og Sundhed kan den beskrevne politik udleveres/ tilsendes eller hentes på er, der ønsker at søge økonomisk støtte, kan hvert år i september måned fremsende ansøgning til Social og Sundhed. Det frivillige Samråd behandler alle ansøgninger og fremsender indstilling til Det sociale Udvalg. Der foretages 1 årlig uddeling fra puljen. Dette hæfte er en samlet oversigt over den frivillige indsats, frivillige organisationer og for de aktiviteter, som frivillige organisationer tilbyder, hvad enten det sker med frivillig arbejdskraft eller inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Side 36 af 40 Poul Olsen,

37 Nyttige links og kontakter Ældre Ensomhed Sorg Kommunen Tlf Skadestuen Tlf Lægevagten Tlf AngstTelefonen Tlf Anonym og uforpligtende samtale med en, der selv kender angsten indefra. Tirs tors 19-11, søndag Livslinjen Tlf alle dage kl Sct. Nicolai alle dage kl Tjenesten Brug Linien Tlf Få en anonym og nærværende samtale om det, der optager dig her og nu. Du kan ringe alle årets 365 dage mellem Side 37 af 40

38 Frivillighedskoordinator: Charlotte Kristensen Side 38 af 40 Kære Frivillig Det er min fornemste opgave at hjælpe til med at gøre arbejdet nemmere, sjovere og forhåbentligt bedre for de forskellige foreninger, der er en del af Frivilligt Samråd. Der bliver gjort et uvurderligt stykke arbejde, som jeg føler mig privilligeret over, at være med til at arbejde for. I samarbejde med jer vil jeg bestræber mig for at løse de udfordringer, der måtte komme, bedst muligt. Bliv frivillig! Har du også lyst til at være med til at gøre Mors til et bedre sted, så giv mig endelig et ring eller send mig en mail. Vi har både husrum og hjerterum inden for det frivillige, sociale område. Og vi har brug for dig! Jeg har en officiel træffetid, men er også en del ude af huset. Du kan dog altid sende en mail eller give mig et opkald - så finder vi en løsning. Træffetiden er: Mandag, onsdag og torsdag: Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig. Venligst Charlotte Kristine Kristensen Mobil: Mail:

39 Mulige frivillige opgaver Besøgsven IT tjenesten Lektiehjælp Mediegruppen Natteravnene Skovparken Spiseven Værktøjskassen Ragna Vigsø Søndergaard Telefon: Mobil: Ældre Sagen: Solveig Berg, Telefon: Mobil: IT/Mors, Langbæksgade 28, 7900 Nykøbing. Kontakt: Kristian Hansen tlf Birgit Morthorst Agertoften 3, 7900 Nykøbing M. Tlf / Kontakt Margrethe Hansen: Tlf Mobil: Mail: Formand Susanne Lykke Baun Mobil Som frivillig i Skovparken kan du lave alt fra forefaldende arbejde til hjælp og støtte i foreningsarbejdet. Frivillighedskoordinator: Mobil: Mail: Selskab til maden giver appetit på livet Kontakt Leo Kristensen: Små lette opgaver som kan løses på under en times varighed til alle hjemmeboende ældre. Telefontider: Mandag og torsdag kl på Tlf. nr eller Vågekoner Helle Runge, , Side 39 af 40

40 Omsorg Morsø Kommune

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Nyhedsbrev. Frivilligt Samråd - sammen er vi bedst! Frivillighedspolitik - hvad er det? Frivillig Samråd Mors. I dette nummer:

Nyhedsbrev. Frivilligt Samråd - sammen er vi bedst! Frivillighedspolitik - hvad er det? Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev 1, marts 2014 I dette nummer: Frivilligt Samråd Frivillighedspolitik Den første lydavis Ældre Sagen er gået frem Stafet for livet Fin statistik for Røde Kors

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Nyhedsbrev. Frivillig Samråd Mors

Nyhedsbrev. Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev 3, nov. 2014 En ny metode gør det nemt at tjekke, om brugere af kørestole og el-scootere får det fulde udbytte af deres hjælpemiddel. Der arbejdes på en etablering

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune 2011 Indholdsfortegnelse A Angstforeningen B C D E F G H I J K Kokkedal Kultur Forening L M N O - Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland P Q

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Temamøde om frivillighed

Temamøde om frivillighed Temamøde om frivillighed Katrine Marie Dahl Pedersen Poul Erik Tulstrup Kronprinsparrets Sociale Pris Viborg Internationale Forenings»årets frivillighedspris«. Røde Kors har 150 års jubilæum i 2014 Det

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk Vejviser for senhjerneskadede www.vejviserforsenhjerneskadede.dk 1 Indhold Vejviser for senhjerneskadede Af Johnny Sønnichsen Udgivet af CSV SydØstfyn Skovbrynet 17 5800 Nyborg Tlf. 62 23 49 40 Layout:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Inspirationskurser NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Marts 2006 Inspirationskurser foråret 2006 i De Frivilliges Hus Hvis du har lyst til at løse frivillige sociale opgaver Uge 12: onsdag torsdag d. 22. 23.

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere