Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors."

Transkript

1 Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

2 Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på Layout: Charlotte Krstine Kristensen Forside: Logo for Mors, Ellen Phillipsen Bagside: billede: Janne Damsgaard Ansvarshavende Redaktion Poul Olsen Charlotte Kristensen Side 2 af 40

3 Socialudvalgsformand: Michael Dahlgaard Morsø Kommune udgiver denne foreningsoversigt indeholdende navne og adresser på foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde på voksen området. samt andre praktiske oplysninger. Med oversigten ønsker Morsø Kommune at fremme det gode samspil mellem det offentlige og de frivillige voksne i foreninnger der udfører frivilligt socialt arbejde samt synliggøre foreningerne og dermed fremme borgernes muligheder for at give og for at få denne form for medmenneskelig hjælp, der er kende- tegnende for det frivillige arbejde. I Morsø Kommune er der tradition for, at man organiserer sig, og gennem de mangeartede aktiviteter, foreningerne skaber, udgør de en væsentlig del af det sociale og kulturelle liv og dermed en afgørende medspiller i det sociale politiske arbejde. Morsø Kommune værdsætter den frivillige indsats og vil gerne takke enhver for det arbejde, der udføres. Det er mit håb, at oversigten vil være en hjælp for borgerne til at komme i kontakt med de frivillige foreninger. Michael Dahlgaard Socialudvalgsformand Side 3 af 40

4 Side 4 af 40 Der brænder en ild! Lad os smede mens jernet er varmt. Tradition for varme hænder. Vi brænder en ild, Sammen!

5 Indholdsfortegnelse Forord af Michael Dahlgaard... side 3 Det Frivillige Samråd Mors... side 6 Anonyme Alkoholikere... side 7 Autismeforeningen... side 8 Dansk Blinde Samfund... side 9 Danske Handicaporganisationer... side 10 Diabetesforeningen... side 11 Førtidspensionister... side 12 Gigt... side 13 Herreværelset... side 14 Hjernesagen... side 15 Hjerneskadeforeningen... side 16 Hjerteforeningen... side 17 Høreforeningen... side 18 Kræftens Bekæmpelse... side 19 Kvisten... side 20 LEV... side 21 Lungesagen... side 22 Muskelsvindfonden... side 23 Nyreforeningen... side 24 Osteoporoseforeningen... side 25 Parkinson... side 26 Propa... side 27 PTU... side 28 Røde Kors... side 29 Samklang... side 30 Scleroseforeningen... side 31 SIND-huset... side 32 Ældre Sagen... side 33 Øens Dagligstue... side 34 Poul Olsen om frivillighed... side 36 Nyttige links og praktisk info... side 37 Frivillighedskoordinator... side 38 Mulige frivillige opgaver... side 39 Side 5 af 40

6 Mødedag Det Frivillige Samråd på Mors Erik Fuglsang (Høreforeningen) Blåbærvej 17, 7900 Nykøbing M Tlf.: mobil : At bygge bro mellem frivillige sociale foreninger og organisationer, formidle kontakt til relevante kommunale for valtninger. Desuden ydes der støtte til nye projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at understøtte og realisere organisationens formål. Det er foreningens formål at arrangere og afholde temadage og små messer med forebyggelse og oplysning som hovedformål. De frivilliges Hus: Skovparken Østergade Nykøbing M. Tlf Første tirsdag i måneden afholdes der møde i forretningsudvalget - samt efter behov. Det frivillige Samråd er en paraplyorganisation for foreninger og klubber, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. Side 6 af 40

7 A.A. Anonyme alkoholikere Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. De frivilliges Hus Østergade Nykøbing M. Tlf Mødedag Hver torsdag kl torsdag i hver måned er åbent møde. Er du alkoholiker, er du meget velkommen hver gang. Side 7 af 40

8 LANDSFORENINGEN AUTISME Autismeforeningen Kreds Limfjord Formand: Mai-Britt Løgstrup Sørensen Lundøvej 99, 7840 Højslev Mobil: Mail: Er at samarbejde med Landsforeningen om at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). - Udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører. - Repræsentere børn, unge og voksne med ASF interesser overfor samfundet. - Støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF. - Arbejde for oprettelsen af nødvendige tilbud til børn, unge og voksne med ASF - Arbejde for at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i individuelle behov - Fremme nødvendig forskning og formidling heraf. - Arbejde for i vides muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne. Lundøvej 99, 7840 Højslev Alle mennesker med ASF autisme spektrum forstyrrelser Side 8 af 40

9 Dansk Blindesamfund Thy-Mors Per Dommerby Kristiansen Sennelsvej 133, Sennels 7700 Thisted Tlf Mailadresse: : Anna-Marie Jensen Tlf Hygge og forskellige former for udflugter, underholdning og kredsmøder. Støberigården Støberivej Nykøbing Mors Mødedag Mandag kl Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. en er også for pårørende. Side 9 af 40

10 Dansk Handicaporganisation (DH) Lass Godiksen Mobil: At arbejder for bedre/fastholde service niveauet for personer med et handicap. Eks. tilgængelighed, Selvhjulpenhed, Inklusion i skolen, Retssikkerheden og meget andet. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. Mødedag Skovparken - De fivilliges Hus Østergade Nykøbing Efter behov. Lokalt består Dansk Handicaporganisation af repræsentanter for hver forening. Side 10 af 40

11 Diabetesforeningen Morsø Lokalkomitè Tove Kusk Nygaard Årbækmøllevej 17, 7990 Øster Assels. Tlf Tlf.: Mobil: At være en sundhedsfremmende forening, der virker for at forebygge diabetes 2 samt bedre vilkårene for alle diabetikere. Medlemsmøder og forskellige arrangementer for medlemmer og andre interesserede. De frivilliges Hus Østergade Nykøbing Mors Mødedag Gåtur mandag aften kl Om vinteren starter vi fra Skovparken; Østergade 37 i Nykøbing, og om sommeren er der forskellige startsteder. Diabetikere og pårørende samt alle andre interesserede. Side 11 af 40

12 - vi er førtidspensionister, fleksjobbere og skånejobbere i Danmark Hjemmeside: Mødedag en for Førtidspensionister Thy/Mors Alvilda Nielsen Dragstrupvej Erslev Tlf / Råd og vejledning af langtidssyge, fleks og skånejobbere og førtidspensionister om, hvorledes det offentlige system Arrangere medlemsmøder med oplysende indlæg fra sagsbehandlere, politikere, jurister samt socialt samvær. De frivilliges Hus, Østergade 37, Nykøbing. De frivilliges Hus, Skolegade 9, Thisted Nykøbing: 2. og 4. tirsdag i hver måned kl Thisted: 1. og 3. onsdag i hver måned kl Langtidssyge, der søger førtidspension, fleks eller skånejob samt førtidspensionister. Side 12 af 40

13 Gigtforeningen Thy-Morsø kreds Helle Lund Steen Åbrinken Thisted Tlf.: Mobil: Patientforening. Gigtforeningen er en sygdomsbekæmpende forening. Gennem forebyggelse, behandling og forskning er vi med til at gøre en forskel for mennesker med gigt. Oplysende foredrag relateret til alle gigtformer samt socialt samvær. Møder og foredrag afholdes både på Mors og i Thy. Gigtpatienter og deres pårørende. Side 13 af 40

14 Herreværelset Hjemmeside: Herreværelset Henning Iversen Mobil: Mail: Leif Andersen Mobil: Mail: Et tilbud til dig der mangler lidt i tilværelsen. Samvær og hygge mand til mand. aftales løbende efter interesse. De Frivilliges Hus Skovparken Østergade Nykøbing Mors Mødedag Mandag i lige uger fra kl på Skovparken. Kaffe og brød kan købes. Mænd. Side 14 af 40

15 Hjernesagen Morsø-Thisted-Skive-Viborg Lilly Brøndum Broen 2, 1. Nykøbing M. Tlf Mail: Lis Rasmussen Tlf Formidle kontakt mellem medlemmer og omverdenen. At udbrede kendskabet til apopleksi/afasi. At fremme behandlings, undervisnings og genoptræningsmuligheder. At støtte de pårørende. Foredrag, film, sammenkomst, debat, udflugter og lignende, hvor familie og apopleksiramte deltager. De Frivilliges Hus Skovparken Østergade Nykøbing Mors Mødedag Den 1. torsdag i hver måned kl Afasi og apopleksiramte. Side 15 af 40

16 www. hjerneskadeforeningen.dk Mødedag Hjerneskadeforeningen Anne Marie Heegaard Lodahl Tlf: Mobil: Mail: Formidle kontakt mellem medlemmer og omverdenen. At udbrede kendskabet til hjerneskader. At fremme behandlings, undervisnings og genoptræningsmuligheder. At støtte de pårørende. Foredrag, film, sammenkomst, debat, udflugter og lignende, hvor familie og hjerneskaderamte deltager. Der er både mødesteder på Mors og i Thisted. Varierer fra aktivitet til aktivitet. Personer med hjerneskade. Alle kan optages som medlemmer, men kun personer med hjerneskader kan drage nytte af vores socialrådgiver og neopsykolog. Side 16 af 40

17 Hjerteforeningen HJERTELINJEN: Mødedag Formand Poul Frederik Pedersen Marievej Nykøbing M Tlf.: Mail: Synliggøre Hjerteforeningen, oplyse om hjerte- og kredsløbssygdomme og deres forebyggelse samt yde støtte og rådgivning til hjertepatienter og deres pårørende i form af selvhjælpsgrupper. Foredragsaftener med hjerteemner. De frivilliges Hus Skovparken Østergade Nykøbing Hjertecafé 3. torsdag i måneden på Skovparken fra kl Hjertepatienter og deres pårørende. Side 17 af 40

18 Høreforeningen Morsø Lokalafdeling Formand Jens Peder Dalgaard Enghavevej Nykøbing Mors Tlf Mobil: Oplysning og omsorg for den høre hæmmede og dennes pårørende. At give information om høreapparaer, hjælpemidler og kommunikation. De frivilliges hus, Skovparken, Østergade 37, 7900 Nykøbing Mors. Møder afholdes som regel mandag eller onsdag aften. Der annonceres i Hørelsen og Morsø Folkeblad ugeavis. Hørepædagogen træffes Sundhedscenter Limfjorden Strandparken 48, Nykøbing M. Tlf Alle hørehæmmede og pårørende uanset alder, fra såvel land som by, som er interesseret i at være sammen med andre hørehæmmede og høre om de fælles problemer. Side 18 af 40

19 www. cancer.dk/morsoelokal Kræftens Bekæmpelse Thy og Mors Ejvind Furbo Tlf.: Kræftlinjen på Hverdage kl Lør. - søn. kl Kræftens Bekæmpelses formål ligger i navnet, nemlig: Bekæmpelse af kræft. Vi arbejder inden for tre hovedområder: Forskning, forebyggelse og patientstøtte. Kræftens Bekæmpelse på Mors har forskellige rådgivningstilbud for patienter og pårørende. Der arbejdes både på nationale og lokale projekter. Efter aftale. Kræftpatienter og pårørende. Side 19 af 40

20 Kvisten Hjemmeside: Kvisten Nykøbing Mors Kvistens telefon Daglig leder Lisbeth Høstgård Møller Bjerringbro Lokalt på Mors Anne Marie Justesen Nykøbing Mors Samtaler/terapi til personer der har været udsat for seksuelle overgreb Samtaler/terapi til pårørende til personer der har været udsat for seksuelle overgreb. Samtaler individuelt og/eller i grupper. Samtaler i Thisted, Nykøbing Mors, Holstebro, Skive, Viborg, Randers og Silkeborg. Grupper i Silkeborg, Holstebro og Viborg. Hovedafdeling: De Frivilliges Hus, Vesterbrogade Viborg Personer over 18 år der har været udsat for seksuelle overgreb. Side 20 af 40

21 LEV på Mors Landsforeningen Evnesvages Vel Villy Lauridsen Agertoften 7, Vodstrup 7900 Nykøbing Tlf / Mail: Landsforeningen LEV arbejder for udviklingshæmmedes livskvalitet, egen kultur og værdighed samt: At skabe forståelse for problemerne til udviklingshæmmede og deres pårørende. At repræsentere udviklingshæmmede og deres pårørende udadtil, særlig i forhold til folketing, regering, regionsråd og kommunalbestyrelser samt de i tilknytning hertil nedsatte råd og udvalg. At samarbejde med administrationen og de medarbejdere, som formidler det offentliges bistand for at bedre kårene for udviklingshæmmede. At arbejde for forbedringer for alle udviklingshæmmede og for tilvejebringelse af enhver form for foranstaltninger, der kan tjene hertil. At støtte specielle formål til gavn for udviklingshæmmede. Landsforeningen udgiver 8 blade om året. Udviklingshæmmede. Side 21 af 40

22 Lungesagen Thy/Mors Birthe Mark Tidselkærvej Nykøbing Tlf Mail: Arbejder for at forbedre lungeramtes Livskvalitet, viden om lungesydgomme. Lungesagen Thy/Mors vil gerne være noget for andre og sammen med andre. Der er et godt samarbejde med diabetes og hjerteforeningen. Lungecafeer/selvhjælpsgruppe Foredrag Udflugter - eller bare en hyggelig snak. Nykøbing: 3. tirsdag i måneden kl Skovparken, Østergade 37, 7900 Nykøbing Thisted: 1. mandag i måneden fra kl De Frivilliges Hus, Skolegade 10, 7700 Thisted. Lungepatienter og deres pårørende for mennesker der har en lungesygdom inde på livet. Side 22 af 40

23 Muskelsvindfonden Ellen Weisbjerg Mail: Tlf.: Muskelsvindfonden er en landsdækkende medlemsorganisation, der arbejder for, at mennesker med muskelsvind kan leve et aktivt liv og tage del i samfundet - et samfund med plads til forskelle. Kernen i medlemsarbejde er at skabe rammer, der støtter og udvikler personer med muskelsvind samt deres pårørende til at skabe det bedst mulige liv efter eget valg. Børne- og unge-arbejde, sommerlejre og klubdage. Forældregrupper og familieweekend. Indsamlingsprojekter, mentorprojekt og handicappolitisk indsatser. Årligt Landsmøde samt medlemsgrupper. Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind, pårørende og andre med interesse for foreningens arbejde. Side 23 af 40

24 Nyreforeningen Åse Fenger Næsørvej 3, Nees 7960 Karby Telefon: / Varetager interesserne for nyresyge, organdonorer og pårørende. Kurser, Nyrensdag og folkemøder - hovedsageligt på nationaltplan. Nyrepatienter og deres pårørende samt alle andre interesserede. Side 24 af 40

25 Osteoporoseforeningen Landsforeningen mod knogleskørhed Lokalrepr. for Morsø kommune: Elly Bloch, Toften 10, 7900 Nykøbing Mors Tlf Mobil At arbejde for forebyggelse af knogleskørhed (osteoporose) og følgerne heraf således, at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem. Gymnastik for personer med knogleskørhed (hensyntagende undervisning) i samarbejde med FOF Mors. Osteoporoseramte og deres pårørende samt alle andre interesserede. Side 25 af 40

26 Parkinsonforening Midtnordjyllands kreds omfatter: Morsø - Skive - Thisted - Viborg Pigeklub Margrethe Hansen Lindevej 3, 7900 Nykøbing Mail: Tlf.: / At hjælpe og støtte folk med parkinsons sygdom samt deres pårørende. At støtte forskning i denne sygdom. At udbrede kendskabet til sygdommen Oplysende foredrag. Klubaktiviteter på lokalt plan. Udflugter. Udgivelse af blad. Rundt i regionen. Patienter, pårørende samt andre interesserede. Pårørende fra kredsen mødes ca. 4 gange om året. Piger fra kredsens mødes for at udveksle erfaringer. Startet i Kontakt på Mors Margrethe Hansen Side 26 af 40

27 www. cancer.dk/propa/ Propa- Patientforeningen for prostatakræft Sven Thor Larsen, Lillerisvej 15, Fredsø, 7900 Nykøbing Mors Tlf PROPA arbejder som patientforening for at formidle viden om prostatakræft og for at forbedre indsatsen mod prostatakræft. PROPA arrangerer 3 4 møder om året, hvor fagfolk orienterer om de nye behandlingsmetoder og forskningen inden for medicin til behandling af prostatakræft. Møderne finder som udgangspunkt sted i Støberisalen, Biblioteket, Holgersgade 7, 7900 Nykøbing M. n er prostatakræftramte mænd og deres ægtefæller samt andre interesserede. Side 27 af 40

28 PTU - Midt Thy Mors Polio-, trafik og Ulykkesskadede Gerda Kjær Hansen Fruevej Nykøbing M Tlf.: Mobil: Mail: PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som lever med alvorlige skader efter ulykke eller sygdom. Træning og rådgivning. De frivilliges Hus: Skovparken Østergade 37, 7900 Nykøbing Mors For mennesker som har været ramt af en ullykke eller har været gennem et sygdomsforløb og disses pårørende. Side 28 af 40

29 Røde Kors, Morsø afd. Bodil Øllgaard Mobil: Fremme det sociale arbejde i afdelingen. Støtte de mest sårbare og udsatte Besøgstjenesten. - Ledsagerordning - Nørklere - Vågetjeneste - Førstehjælpskurser Genbrugsbutikker - Tøjbutikken på Gasværksvej - Møbelbutikken på N.A. Christensvej 14 Alle der gerne vil arbejde for at hjælpe eller give andre omsorg. Alle som har brug for hjælp og omsorg. Side 29 af 40

30 SAMKLANG Hjemmeside: Mødedag Samklang en for samvær og integration Birgit Morthorst Agertoften Nykøbing M. Tlf / Arbejde for flygtninge og indvandreres integration i Morsø kommune. Lektiehjælp, besøgstjeneste, praktisk hjælp, temaaftener, udflugter, kontaktpersoner m.m. Lektiehjælp foregår på biblioteket. Vi mødes på bibliotek eller Perlen: Nørregade 28, Nykøbing Mors. Lektiehjælp: På biblioteket: For børn: Mandag og torsdag kl For voksne: Tirsdag kl efter aftale. Flygtninge og interesserede danskere. Side 30 af 40

31 www. scleroseforeningen.dk Mødedag Scleroseforeningen Thy-Mors Jesper Houe Tlf.: / Synliggøre Scleroseforeningen. Sikre scleroseramte og deres pårørende de bedst mulige livsvilkår og et optimalt socialt sikkerhedsnet. Støtte scleroseforskningen med midler til forskning. Afholder arrangementer af oplysende og underholdende karakter. Café hjørner. Information om lokalafdeling og hoved foreningen. Ved event og fundraising bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og foreningens aktiviteter, herunder forskning og personlig rådgivning. Forskellige steder i lokalområdet. Café hjørnet på Mors: De frivilliges Hus, Østergade 37, 7900 Nykøbing. Se aktivitetskalenderen på Sclerose foreningens hjemmesides lokalafd. Den 3. tirsdag i hver måned i Skovparken. Scleroseramte i alle aldre samt pårørende. Side 31 af 40

32 SIND-huset Centerleder Betina Jensen Tlf Formand Poul Erik Olsen Tlf Telefonrådgivning: tlf Åbningstid er på alle hverdage samt kl om søndagen. Livs linien med - brug for en at tale med ring alle ugens dage kl SIND s formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse. Madlavning, foredrag, pakkeri, udflugter, computer, bowling, aviser, diverse spil og meget mere. SIND-Huset: Skovvej 5, 7900 Nykøbing. Facebook: Sindhuset Nykøbing Mors Mødedag Mandag 9.00 ca Tirsdag har vi åbent 9-15, 1. tirsdag i måneden også 18- ca.21 Onsdag Torsdag Fredag Lør./søn Helligdage Lukket 31 dec. samt 1 januar. Lukket på andre tidspunkter - annonceres i god tid. Side 32 af 40 Sindslidende, pårørende og ensomme ældre

33 Mødedag Ældre Sagen, Morsø lokalkomitè Formand Mejner Aggerholm Nielsen Dueholmgade Nykøbing Tlf.: Mail: At støtte og hjælpe vore ældre medborgere, socialt, humanitært og ældrepolitisk. Foredrag, sang og musikunderholdning, hyggesammenkomster, udflugter, ferieture, kurser af forskellig art, motion af forskellige former og en hel del andet. Støberigården og Støberisalen. De frivilliges Hus Skovparken Østergade 37, 7900 Nykøbing. Se Morsø Folkeblads Ugeavis, Det Sker i Ældre Sagens blad og på: ww.aeldresagen.dk eller Fortrinsvis Ældre Sagens medlemmer, men også alle interesserede ældre på Mors. Side 33 af 40

34 Øens Dagligstue Knud Møller Plantagevej 5, 7900 Nykøbing Mors Tlf.: Mobil: Lissi Liljendal Vestergade 10, 7900 Nykæbing Mors Tlf Børge Nissum Mail: Mobil: Øens Dagligstuens formål er at etablerer aktiviteter og samvær for interesserede, trængende og ensomme menneske i alle aldre på Mors. Øens Dagligstue støtte brydning af isolation ved at komme ud blandt andre, at skabe opmærksomhed gennem information og debat - med andre ord: snak og debat med en god kop kaffe. Foredrag, Rejseskrivelse, lave smykker, Oplæsning, Kortspil, Pakkespil, Maling, Håndarbejde, lave jule- og påsketing, tele grammer. Hyggesammenkomster, brunch. Ture arrangeres for elscooter brugere. Samtale- og selvhjælpegrupper. Forslag til aktiviteter er altid velkommen. De frivilliges Hus Skovparken Østergade 37, 7900 Nykøbing. Mødedag Onsdag: fra kl Fredag: efter aftale. Søndag: fælles morgenmad. Side 34 af 40 Alle der har lyst og behov for social samvær med andre eller udfordringer.

35 Svundne tider Nye tider Gode tider Hårde tider Sommetider Alle tider! Side 35 af 40

36 Frivilligt socialt arbejde Afdelingsleder, Sociale tilbud: Poul Olsen Morsø Kommune ønsker at styrke og udvikle den lokale frivillige sociale indsats gennem et tæt samarbejde med de frivillige foreninger og organisationer. Morsø Kommune har derfor vedtaget en retnings- linje for uddeling af frivillighedsmidler, som giver rammerne for samarbejde mellem det offentlige, frivillige foreninger og organisationer. et med denne retningslinje er at fastlægge og synliggøre mål for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige foreninger. Retningslinjen bygger på Morsø Kommunes værdigrundlag. Begrebet som respekt for den enkelte borger og godt samarbejde er vigtige dele af grundlaget. Ved henvendelse til Social og Sundhed kan den beskrevne politik udleveres/ tilsendes eller hentes på er, der ønsker at søge økonomisk støtte, kan hvert år i september måned fremsende ansøgning til Social og Sundhed. Det frivillige Samråd behandler alle ansøgninger og fremsender indstilling til Det sociale Udvalg. Der foretages 1 årlig uddeling fra puljen. Dette hæfte er en samlet oversigt over den frivillige indsats, frivillige organisationer og for de aktiviteter, som frivillige organisationer tilbyder, hvad enten det sker med frivillig arbejdskraft eller inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Side 36 af 40 Poul Olsen,

37 Nyttige links og kontakter Ældre Ensomhed Sorg Kommunen Tlf Skadestuen Tlf Lægevagten Tlf AngstTelefonen Tlf Anonym og uforpligtende samtale med en, der selv kender angsten indefra. Tirs tors 19-11, søndag Livslinjen Tlf alle dage kl Sct. Nicolai alle dage kl Tjenesten Brug Linien Tlf Få en anonym og nærværende samtale om det, der optager dig her og nu. Du kan ringe alle årets 365 dage mellem Side 37 af 40

38 Frivillighedskoordinator: Charlotte Kristensen Side 38 af 40 Kære Frivillig Det er min fornemste opgave at hjælpe til med at gøre arbejdet nemmere, sjovere og forhåbentligt bedre for de forskellige foreninger, der er en del af Frivilligt Samråd. Der bliver gjort et uvurderligt stykke arbejde, som jeg føler mig privilligeret over, at være med til at arbejde for. I samarbejde med jer vil jeg bestræber mig for at løse de udfordringer, der måtte komme, bedst muligt. Bliv frivillig! Har du også lyst til at være med til at gøre Mors til et bedre sted, så giv mig endelig et ring eller send mig en mail. Vi har både husrum og hjerterum inden for det frivillige, sociale område. Og vi har brug for dig! Jeg har en officiel træffetid, men er også en del ude af huset. Du kan dog altid sende en mail eller give mig et opkald - så finder vi en løsning. Træffetiden er: Mandag, onsdag og torsdag: Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig. Venligst Charlotte Kristine Kristensen Mobil: Mail:

39 Mulige frivillige opgaver Besøgsven IT tjenesten Lektiehjælp Mediegruppen Natteravnene Skovparken Spiseven Værktøjskassen Ragna Vigsø Søndergaard Telefon: Mobil: Ældre Sagen: Solveig Berg, Telefon: Mobil: IT/Mors, Langbæksgade 28, 7900 Nykøbing. Kontakt: Kristian Hansen tlf Birgit Morthorst Agertoften 3, 7900 Nykøbing M. Tlf / Kontakt Margrethe Hansen: Tlf Mobil: Mail: Formand Susanne Lykke Baun Mobil Som frivillig i Skovparken kan du lave alt fra forefaldende arbejde til hjælp og støtte i foreningsarbejdet. Frivillighedskoordinator: Mobil: Mail: Selskab til maden giver appetit på livet Kontakt Leo Kristensen: Små lette opgaver som kan løses på under en times varighed til alle hjemmeboende ældre. Telefontider: Mandag og torsdag kl på Tlf. nr eller Vågekoner Helle Runge, , Side 39 af 40

40 Omsorg Morsø Kommune

Nyhedsbrev. Frivillig Samråd Mors. På Mors. lørdag d. 28. februar 2015

Nyhedsbrev. Frivillig Samråd Mors. På Mors. lørdag d. 28. februar 2015 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev 1, feb. 2015 I dette nummer: TEAMTVILLING 1 Skovcafé for mennesker med hukommelsesbesvær 3 nye grupper i Skovparken samt Børns Voksen Morsø venner syriske mænd

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk CVR nr. og Nem Id!!! Konstituering af Forretningsudvalget - under Frivillig Samråd. Frivillig Samråd Mors

Nyhedsbrev. Husk CVR nr. og Nem Id!!! Konstituering af Forretningsudvalget - under Frivillig Samråd. Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev 2. Juni 2015 I dette nummer: Ny bestyrelse i Frivillig Samråd CVR - Patientforening Særligt til patienter Morsø Senior Palett 2 1 Konstituering af Forretningsudvalget

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Nyhedsbrev Frivilligt Samråd Mors. Leder af: Frivilligcenter

Nyhedsbrev Frivilligt Samråd Mors. Leder af: Frivilligcenter Nyhedsbrev Frivilligt Samråd Mors Nyhedsbrev Juli 2016 I dette nummer: Leder af Frivilligcenter 1 Repræsentamtskabsmøde og det nye forretnngsudvalg. SommerKLANG Nyhed: Kirkegårdsvandringer 2 Morsø SeniorPalet

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Nyhedsbrev. Frivilligt Samråd - sammen er vi bedst! Frivillighedspolitik - hvad er det? Frivillig Samråd Mors. I dette nummer:

Nyhedsbrev. Frivilligt Samråd - sammen er vi bedst! Frivillighedspolitik - hvad er det? Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev 1, marts 2014 I dette nummer: Frivilligt Samråd Frivillighedspolitik Den første lydavis Ældre Sagen er gået frem Stafet for livet Fin statistik for Røde Kors

Læs mere

Nyhedsbrev nr Sundhedscenter Kolding

Nyhedsbrev nr Sundhedscenter Kolding Nyhedsbrev nr. 2 2016 Sundhedscenter Kolding Indhold 1. Ændring i hvilke førtidspensionssager der ikke skal behandles i Rehabiliteringsteamet... 1 2. Naturkræfter et træningstilbud til mænd, der har eller

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Hjerteforeningens rådgivning

Hjerteforeningens rådgivning Hjerteforeningens rådgivning Hvem er i vi. Hjertesygeplejersker, kliniske diætister, fysioterapeuter Og nu også psykologer Anne Mose og Trine Veile Lund som dækker alle Rådgivningerne og socialrådgivere

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune 2011 Indholdsfortegnelse A Angstforeningen B C D E F G H I J K Kokkedal Kultur Forening L M N O - Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland P Q

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Information vedr. voksen senhjerneskade

Information vedr. voksen senhjerneskade Information vedr. voksen senhjerneskade Morsø Kommune Indholdsfortegnelse 1) Indledning side 1 2) Koordinator side 2 3) Genoptræning side 4 4) Rehabiliteringscentre side 5 5) Hjælpemidler side 5 6) Fribefordring

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

KU R SER & A R R A NGEMEN TER. Frivillig Center. Tillæg til Nyhedsposten nr. 14 Januar. Tillæg til Nyhedsposten Nr.

KU R SER & A R R A NGEMEN TER. Frivillig Center. Tillæg til Nyhedsposten nr. 14 Januar. Tillæg til Nyhedsposten Nr. KU R SER & A R R A NGEMEN TER Tillæg til Nyhedsposten nr. 14 Januar Tillæg til Nyhedsposten Nr. 22 februar 2015 HERNING Frivillig Center Midtjylland/Lokalgruppe Midtvest Foredrag: Den 17. marts 2015 kl.

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Retningslinjerne er udviklet i fællesskab mellem Morsø Kommune, Social og Sundhed og Det Frivillige Samråd på Mors.

Retningslinjerne er udviklet i fællesskab mellem Morsø Kommune, Social og Sundhed og Det Frivillige Samråd på Mors. Retningslinjer for Frivillige foreninger pa Mors 1 Morsø Kommune Social og Sundhed, marts 2014. Retningslinjerne er udviklet i fællesskab mellem Morsø Kommune, Social og Sundhed og Det Frivillige Samråd

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Program 1/1-30/6 2015

Program 1/1-30/6 2015 Program 1/1-30/6 2015 Aktivitetscentret SUNDTOPPEN SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Aktivitetscentrets program forår 2015 Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker, og byder på et bredt

Læs mere

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages.

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages. Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Nyhedsbrev. Frivillig Samråd Mors

Nyhedsbrev. Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev 3, nov. 2014 En ny metode gør det nemt at tjekke, om brugere af kørestole og el-scootere får det fulde udbytte af deres hjælpemiddel. Der arbejdes på en etablering

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur 15.000 år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Nyhedsbrev Oktober 2016 Aktivitetskalender 4. kvartal 2016 Torsdagscafé hver

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Ugens faste aktiviteter:

Ugens faste aktiviteter: SS Ugens faste aktiviteter: Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret er et levende og åbent sted, hvor man styrker borgernes sundhed, velvære og trivsel. Aktiviteterne på Valdemarshus

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Aktiviteter på Jyske Ås

Aktiviteter på Jyske Ås Aktiviteter på Jyske Ås Efterår 2017 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 2 Centerrådets aktiviteter/ medlemmer side 3 Centerrådsprogram foraugust side 4 Centerrådsprogram forseptember side

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 eller mitras@roskilde.dk Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere