System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen"

Transkript

1 System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW A Revisionsdato: 11/2010

2 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan vedhæfter du angivelser eller bemærkninger til dine resultater 16 Sådan gennemser du tidligere resultater og gennemsnit 18 Testning med kontrolopløsning 20 Sådan passer du på systemet 22 8 Fejlfinding og detaljerede informationer om systemet 24 Systemet, der beskrives heri, er dækket af ét eller flere af følgende amerikanske patenter: , , , , , D og D Brugen af det heri inkluderede måleudstyr er beskyttet af ét eller flere af følgende amerikanske patenter: , , , Køb af dette udstyr giver ikke automatisk brugerlicens under disse patenter. En sådan licens gives kun, når udstyret bruges sammen med OneTouch Ultra teststrimler. Ingen andre teststrimmelleverandører end LifeScan er autoriseret til at give en sådan licens. Nøjagtigheden af resultater opnået med LifeScan apparater og teststrimler fremstillet af andre end LifeScan er ikke blevet vurderet af LifeScan. LifeScan udstyr til blodsukkermåling til brug ved selvtest opfylder følgende EU-direktiver: IVDD (98/79/EC): Blodsukkerapparat, teststrimler og kontrolopløsning MDD (93/42/EEC): 0120 Lancetter Fingerprikker Kontakt LifeScan kundeservice i Danmark på tlf , man-fre kl Eller besøg os på Distribueres af: LifeScan Johnson & Johnson Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød LifeScan Europe Division of Cilag GmbH International 6300 Zug, Switzerland 2009 LifeScan, Inc.

3 Før du begynder Før du bruger dette produkt til at teste dit blodsukker, skal du læse vejledningen og indlægssedlerne, som følger med OneTouch Ultra teststrimlerne og OneTouch Ultra kontrolopløsningen, grundigt igennem. Vær opmærksom på advarsler og forsigtighedsregler i denne vejledning angivet med. Mange finder det nyttigt at øve sig i at foretage testen med kontrolopløsning, inden der testes med blod første gang. Se afsnit 6: Testning med kontrolopløsning. Beregnet anvendelse OneTouch Ultra 2 blodsukkermålesystemet er beregnet til kvantitativ måling af glukose (sukker) i friskt, kapillært fuldblod. OneTouch Ultra 2 systemet er beregnet til udvendig brug (in vitro diagnostisk brug) af personer med diabetes i hjemmet og af diabetesbehandlere i klinikmiljø som en hjælp til at overvåge effektiviteten af diabeteskontrollen. Det bør ikke bruges til at diagnosticere diabetes eller til at foretage prøver på nyfødte. Testprincip Glukose i blodprøven blandes med særlige kemikalier i teststrimlen, og der dannes en lille elektrisk strøm. Styrken af denne strøm ændres i forhold til mængden af glukose i blodprøven. Dit apparat måler strømmen, udregner dit blodsukkerniveau, viser resultatet og lagrer det i hukommelsen. BEMÆRK: Hvis du har spørgsmål om dit OneTouch Ultra 2 blodsukkerapparat, skal du kontakte LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl Eller besøg os på

4 Lær systemet at kende OneTouch Ultra 2 systemet til blodsukkermåling Sættets komponenter: a. OneTouch Ultra 2 apparat (inkl. batterier) b. Fingerprikker Se brugervejledningen for din fingerprikker, hvis den fingerprikker, der vises her, ikke følger med sættet. c. Steril lancet d. Etui e. OneTouch Ultra teststrimler a c d Hvis nogle af disse komponenter mangler fra sættet, kan du kontakte LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl b e Købes separat: f. Klar hætte g. OneTouch Ultra kontrolopløsning f g For at rekvirere en kontrolopløsning kan du kontakte LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl ADVARSEL: Opbevar apparatet og testdelene utilgængeligt for små børn. Børn kan blive kvalt ved at sluge batteridækslet, batterier, teststrimler, lancetter, beskyttende hætter til lancetterne og hætten på beholderen med kontrolopløsning. LÆR SYSTEMET AT KENDE 1

5 Lær systemet at kende Display MÅLEAPPARAT Teststrimmelport Isæt teststrimlen her for at tænde apparatet TESTSTRIMMEL Kant til påføring af prøve Kontrolvindue mmol/l er den forudindstillede måleenhed Angiver det valg, der er til rådighed ved brug af op- eller ned-knappen Op- og ned-knapper OK-knap Vælg eller skift information Slukker/tænder for apparatet Slukker/tænder for baggrundslys Bekræfter menuvalg Elektroder Sættes ind i teststrimmelporten LÆR SYSTEMET AT KENDE 2

6 Sådan tændes apparatet For at udføre en test skal du isætte en teststrimmel så langt, som den kan komme. Apparatet foretager kortvarigt systemkontroller, og derefter tændes displayet. eller Når apparatet er slukket, skal du trykke på og holde i to sekunder for at få adgang til HOVEDMENUEN. Kontrollér, om skærmen er konstant sort i to sekunder. Er den det, fungerer displayet korrekt. Hvis apparatet ikke tænder, kan du forsøge at skifte apparatets batteri. Se Sådan udskiftes batteriet i afsnit 7. FORSIGTIG: Hvis du ser lyse områder i det sorte opstartsskærmbillede, kan der være et problem med apparatet. Kontakt LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl Sådan anvendes apparatdisplayets baggrundslys Når apparatet allerede er tændt, skal du trykke på og holde i to sekunder for at tænde eller slukke for baggrundslyset. Sådan slukkes apparatet Der er flere måder at slukke for apparatet på: Tryk på og hold i fem sekunder. Apparatet slukker af sig selv, hvis det ikke bliver aktiveret i to minutter. I HOVEDMENU skal du trykke på eller for at fremhæve SLUK APPARAT. Tryk derefter på. Tag teststrimlen ud før eller efter udførelsen af en test. Hvis du går fra testresultatskærmen til HOVEDMENUEN ved at trykke på, slukkes blodsukkermåleren ikke ved at fjerne teststrimmelen. Brug én af ovennævnte metoder. LÆR SYSTEMET AT KENDE 3

7 2 Sådan indstilles apparatet Sådan indstilles apparatets sprog, dato og klokkeslæt Du kan ændre mange af de indstillinger, der er forudindstillet i apparatet. Inden du bruger apparatet første gang, eller hvis du udskifter apparatets batteri, skal du kontrollere og opdatere disse indstillinger. Sørg for at udføre trin 1 til 8 herunder for at sikre, at de ønskede indstillinger er gemt. Tænd for apparatet Når apparatet er slukket, skal du trykke på og holde HOVEDMENUEN. i to sekunder for at få adgang til Gå til skærmen LANGUAGE (sprog) Når du bruger apparatet for første gang eller efter udskiftning af apparatets batteri, vil du automatisk starte i skærmen LANGUAGE (sprog). I andre tilfælde skal du fra HOVEDMENUEN trykke på eller for at vælge INDSTIL og trykke på. Tryk derefter på eller for at vælge APPARAT INDSTILLINGER, og tryk på. Vælg et sprog Tryk nu på eller for at fremhæve det ønskede sprog, og tryk på. BEMÆRK: Hvis du vælger det forkerte sprog, skal du trykke på og holde i fem sekunder for at slukke for apparatet. Tænd derefter for apparatet igen, og start forfra fra trin 1. Indstil datoformatet Tryk på eller for at fremhæve datoformatet vælg måned først (MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ)) eller dag først (DD-MM-YYYY (DD-MM-ÅÅÅÅ)). For at bekræfte dit valg skal du trykke på. SÅDAN INDSTILLES APPARATET 4

8 Indstil datoen På skærmbilledet DATOOPSÆTNING, skal du trykke på eller for at ændre den første værdi.tryk derefter på. Tryk på eller for at indstille den anden værdi, og tryk på. Tryk på eller for at ændre årstallet, og tryk på. Indstil tidsformatet Tryk på eller for at vælge det tidsformat, du foretrækker AM/PM eller 24 TIMER, og tryk på. Indstil klokkeslættet Tryk på eller for at indstille timetallet, og tryk på. Tryk på eller for at indstille minutter, og tryk på. Hvis du valgte AM/PM tidsformatet, skal du trykke på eller for at vælge AM eller PM. Tryk på for at bekræfte dit valg. 8 Bekræft dine indstillinger Valget JA vil blive fremhævet i bunden af skærmen. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du trykke på for at bekræfte og gemme indstillingerne og vende tilbage til HOVEDMENUEN. ADVARSEL: Måleenheden mmol/l skal vises her. Hvis displayet viser mg/dl i stedet for mmol/l, så kontakt LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl Du kan ikke ændre måleenheden. Brug af den forkerte måleenhed kan medføre, at du tolker dit blodsukkerniveau forkert, og føre til ukorrekt behandling. SÅDAN INDSTILLES APPARATET 5

9 Sådan tændes eller slukkes angivelses-/bemærkningsfunktionen Dit OneTouch Ultra 2 apparat gør det muligt for dig at føje valgfrie bemærkninger til blodsukkerresultaterne. Se afsnit 4 Sådan vedhæfter du angivelser eller bemærkninger til dine resultater for at få oplyst typerne af måltidsangivelser og bemærkninger, du kan føje til et resultat samt årsagerne til at bruge denne funktion. Denne funktion kan tændes eller slukkes. Den skal tændes, før du kan bruge den til at vedhæfte måltidsangivelser og bemærkninger. Se nedenfor. Hvis angivelses-/bemærkningsfunktionen er slukket, vil du ikke blive bedt om at indtaste en måltidsangivelse eller en bemærkning, når du får et blodsukkerresultat. Du vil også kun være i stand til at gennemse et gennemsnit for alle resultater lagret i apparatet. Det er ikke nødvendigt, at du vælger en type resultatgennemsnit til gennemsyn. Se afsnit 5: Sådan gennemser du tidligere resultater og gennemsnit for at få oplysninger om resultatgennemsnit. For at tænde eller slukke angivelses-/bemærkningsfunktionen: 1 Fra HOVEDMENUEN skal du trykke på eller for at vælge INDSTIL og trykke på 2 Vælg ANGIV./BEMÆRKN. fra skærmen INDSTIL og tryk på 3 Tryk på eller for at fremhæve dine svar Vælg JA, hvis du ønsker at ændre indstillingen, eller NEJ, hvis du ønsker at bevare den. Tryk på for at bekræfte dit valg og vende tilbage til HOVEDMENUEN. Hvis du ønsker at annullere dine indstillinger og starte indstillingsprocessen forfra, skal du trykke på eller for at fremhæve NEJ og trykke på. Du vil blive ført tilbage til skærmen LANGUAGE (sprog). Bemærk at ingen af de indførte indstillinger vil blive gemt. Kodning af apparatet Kontrollér koden på beholderen med teststrimler, inden du sætter strimlen i Kodenumrene anvendes til at kalibrere apparatet med de teststrimler, du bruger. SÅDAN INDSTILLES APPARATET 6

10 2 Isæt en teststrimmel for at tænde apparatet Tag en teststrimmel ud af beholderen. Du må gerne røre ved teststrimlen med rene, tørre hænder. Teststrimlerne må ikke bøjes, klippes i eller ændres på nogen måde. Brug hver enkelt teststrimmel umiddelbart efter, at den er taget ud af beholderen. Sæt en teststrimmel i teststrimmelporten som vist, med elektroderne vendt mod dig selv. Skub teststrimlen så langt ind som den kan komme. Når den sorte opstartsskærm kommer frem, viser apparatet koden fra den sidste test. Hvis et blinkende -- vises i stedet for et kodenummer, f.eks. når du bruger apparatet første gang, skal du følge instruktionerne i trin 3 for at skifte til en numerisk kode. 3 Sammenlign koden på apparatet med koden på beholderen med teststrimler Hvis koden på apparatet ikke er den samme som koden på beholderen med teststrimler, skal du trykke på eller, så kodenummeret ændres til det samme som på beholderen med teststrimler. Det nye kodenummer blinker på displayet i tre sekunder og holder derefter kort op med at blinke, hvorefter displayet går frem til skærmen PÅFØR BLOD. Hvis koderne allerede er ens, skal du trykke på for at gå til skærmen PÅFØR BLOD. Hvis du ikke foretager en ændring, går displayet efter fem sekunder frem til skærmen PÅFØR BLOD. Apparatet er nu klart til at foretage en blodsukkertest. BEMÆRK: Hvis skærmen PÅFØR BLOD vises, før du er sikker på, om koderne matcher, skal du fjerne teststrimlen og starte forfra fra trin 1. Hvis du ændrer PÅFØR BLOD til PÅFØR KONTROL ved et uheld, så tryk på for at ændre det tilbage til PÅFØR BLOD. FORSIGTIG: Det er vigtigt, at koden på apparatet og koden på beholderen med teststrimler er den samme for at opnå nøjagtige resultater. Hver gang du tester, skal du kontrollere, at kodenumrene er ens. SÅDAN INDSTILLES APPARATET 7

11 3 Sådan måler du dit blodsukker Måling med en prøve fra fingerspidsen Forberedelse af en måling Hav følgende ting klar, før du måler: OneTouch Ultra 2 apparat OneTouch Ultra teststrimler Fingerprikker Sterile lancetter BEMÆRK: Anvend kun OneTouch Ultra teststrimler. Sørg for, at apparatet og teststrimlerne har omtrent samme temperatur, før du tester. Testning skal udføres inden for driftstemperaturområdet (6 44 C). Prøv at foretage målingen så tæt på stuetemperatur (20 25 C), som du kan (se Detaljeret information om systemet i afsnit 8). Luk hætten på beholderen tæt til efter brug, så forurening og beskadigelse undgås. Opbevar altid ubrugte teststrimler i originalbeholderen. Åbn ikke beholderen med teststrimler, før du er klar til at tage en teststrimmel ud og foretage en test. Brug teststrimlen umiddelbart efter, den er taget ud af beholderen. Sæt ikke den brugte teststrimmel tilbage i beholderen, når du har udført en test. Genbrug aldrig en teststrimmel, som har været påført enten blod eller kontrolopløsning. Teststrimlerne er kun beregnet til engangsbrug. Notér kasseringsdatoen (6 måneder fra beholderen åbnes) på beholderens etiket, når du åbner den første gang. FORSIGTIG: Anvend ikke teststrimlerne, hvis beholderen er beskadiget eller har stået åben. Det kan medføre fejlmeddelelser eller unøjagtige resultater. Ring straks til LifeScan kundeservice på , man-fre kl. 8-17, hvis beholderen med teststrimler er beskadiget. Kontakt din diabetesbehandler, hvis du ikke kan foretage måling pga. et problem med testdelene. Hvis du ikke tester, kan det forsinke beslutninger om behandling og føre til alvorlige helbredsproblemer. Beholderen med teststrimler indeholder tørremidler, der er skadelige, hvis de indåndes eller synkes, og som kan give hud- eller øjenirritationer. Anvend ikke teststrimlerne eller kontrolopløsningen efter udløbsdatoen (trykt på beholderen) eller efter kasseringsdatoen (afhængigt af, hvilken der kommer først) da resultaterne ellers kan være unøjagtige. Ladningsknap Udløserknap Klar hætte til AST-måling Se Måling med en prøve fra underarmen eller håndfladen i afsnit 3. FINGERPRIKKER Dybdeindikator Beskyttelseshætte Hætte til fingerprikker (prøvetagning fra fingerspidsen) Steril lancet Lancetspids Se brugervejledningen for din fingerprikker, hvis den fingerprikker, der vises her, ikke følger med sættet. SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 8

12 FORSIGTIG: Sådan reducerer du risikoen for infektion: Del aldrig en lancet eller en fingerprikker med nogen. Brug altid en ny, steril lancet, hver gang du måler dit blodsukker lancetter er kun til engangsbrug. Hold altid apparatet og fingerprikkeren rene (se Sådan passer du på systemet i afsnit 7). Sådan tager du en blodprøve fra fingerspidsen Vask hænderne grundigt med varmt vand og sæbe, før du foretager målingen. Skyl og tør hænderne. Tag hætten af fingerprikkeren Isæt en steril lancet Sæt lancetten godt fast i holderen. 3 Skru beskyttelseshætten af, og gem den til senere brug Sæt fingerprikkerens hætte på. 4 Justér dybdeindstillingen Drej fingerprikkerens hætte, til den ønskede indstilling vises. Lave tal giver mere overfladiske stik, hvilket kan være mindre smertefuldt. BEMÆRK: Et overfladisk stik kan være mindre smertefuldt. Prøv en lidt lavere indstilling først og øg dybden, indtil du finder en dybde, der giver en tilstrækkelig stor bloddråbe til blodsukkermålingen. 5 Lad fingerprikkeren Skub ladningsknappen tilbage, til den klikker. Hvis den ikke klikker, er det ok. Den blev muligvis ladt, da du satte lancetten i. SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 9

13 6 Isæt en teststrimmel for at tænde apparatet Sæt en teststrimmel i teststrimmelporten som vist, med de tre elektroder vendt mod dig selv. Hvis koden i apparatet ikke svarer til koden på beholderen til teststrimler, så se Kodning af apparatet i afsnit 2. Når skærmbilledet PÅFØR BLOD vises i displayet, kan du påføre din blodprøve. 7 Sådan prikker du i din finger Hold fingerprikkeren fast mod siden af din finger. Tryk på udløserknappen. 8 Tag en rund bloddråbe Klem forsigtigt fingeren, til der kommer en rund dråbe blod ud. Hvis blodprøven tværes ud eller løber, må du ikke bruge prøven. Tør området af, og klem forsigtigt en anden bloddråbe ud, eller stik dig et nyt sted. Omtrentlig størrelse SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 10

14 Sådan påføres der blod og aflæses resultater Når du har opnået en blodprøve, og apparatet viser skærmen PÅFØR BLOD, er du klar til at få et blodsukkerresultat. Hvis apparatet ikke viser skærmen PÅFØR BLOD, skal du tage den ubrugte teststrimmel ud og starte forfra på testprocessen. Se Sådan tager du en blodprøve fra fingerspidsen i afsnit 3. Gør klar til at påføre prøven Hold fingeren strakt og rolig, mens du flytter apparatet og teststrimlen mod bloddråben. Fingerspids Påfør ikke blod på teststrimlens top. Hold ikke apparatet og teststrimlen under bloddråben. Det kan få blodet til at løbe ind i teststrimmelporten og beskadige apparatet. Påfør blod Placer teststrimlen langs bloddråben, så den smalle kanal på teststrimlens kant næsten berører bloddråbens overflade. Smal kanal Lad forsigtigt kanalen berøre overfladen af bloddråben. Pas på ikke at trykke teststrimlen mod din fingerspids, da teststrimlen så måske ikke fyldes helt. Udtvær ikke og skrab ikke i bloddråben med teststrimlen. Påfør ikke mere blod på teststrimlen, når du har fjernet bloddråben. Flyt ikke teststrimlen i apparatet under en måling. FORSIGTIG: Du kan modtage en FEJL 5-meddelelse eller opnå et unøjagtigt resultat, hvis blodprøven ikke fylder kontrolvinduet fuldstændigt. Se Fejlfinding i afsnit 8. Kasser teststrimlen, og start forfra med måleproceduren. Vent, til kontrolvinduet er fyldt helt op Bloddråben trækkes ind i den smalle kanal, og kontrolvinduet skal fyldes helt. Kontrolvindue fyldt Når kontrolvinduet er fyldt, betyder det, at du har påført nok blod. Du kan nu fjerne teststrimlen fra bloddråben og vente på, at apparatet tæller ned fra 5 til 1. Fyldt Ikke fyldt SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 11

15 Aflæs resultatet på apparatet Dit blodsukkerniveau vises på displayet sammen med måleenhed og dato og klokkeslæt for testen. Blodsukkerresultaterne lagres automatisk i apparatets hukommelse. ADVARSEL: Hvis der ikke vises mmol/l sammen med testresultatet, så kontakt LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl Brug af den forkerte måleenhed kan medføre, at du tolker dit blodsukkerniveau forkert og føre til ukorrekt behandling. FORSIGTIG: Hvis du udfører en test i den lave ende af driftsområdet (6 C), og dit blodsukker er højt (over 10,0 mmol/l), kan resultatet på apparatet være lavere end dit faktiske blodsukkerniveau. Gentag i en sådan situation snarest muligt blodsukkermålingen ved en højere temperatur med en ny teststrimmel. (Eksempel) Fejlmeddelelser Hvis du får en FEJLMEDDELELSE på skærmen i stedet for et resultat, så se Fejlfinding i afsnit 8. Når du har opnået et resultat Når du har aflæst resultatet, kan du: Føje noter til resultatet, hvis angivelses-/bemærkningsfunktionen er tændt, se afsnit 4: Sådan vedhæfter du angivelser eller bemærkninger til dine resultater, eller Gennemse apparatets hukommelse ved at trykke på for at gå til HOVEDMENUEN, se afsnit 5: Sådan gennemses tidligere resultater og gennemsnit, eller Slukke apparatet ved at tage teststrimlen ud. Sådan tager du den brugte lancet ud Tag fingerprikkerens hætte af. Placer lancettens beskyttelseshætte på en hård overflade, og tryk lancettens spids ind i hætten. Tag lancetten ud og anbring den i en beholder til skarpe genstande. Sæt fingerprikkerens hætte på. Sådan kasseres den brugte lancet og teststrimmel Det er vigtigt at sørge for at kassere den brugte lancet med forsigtighed efter hver brug for at undgå utilsigtede skader med lancetstik. Brugte teststrimler og lancetter betragtes muligvis som miljøfarligt affald i dit område. Følg altid din diabetesbehandlers anbefalinger og de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse. SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 12

16 Sådan fortolker du uventede testresultater Se nedenstående forsigtighedsregler, når dine testresultater er lavere eller højere end forventet. FORSIGTIG: Lave blodsukkerresultater Hvis dit testresultat er lavere end 3,9 mmol/l eller vises som LAV GLUKOSE, kan det betyde hypoglykæmi (lavt blodsukker). Behandl straks denne tilstand i overensstemmelse med din diabetesbehandlers anbefalinger. Selvom dette resultat kan være forårsaget af en testfejl, er det sikrest at behandle først og derefter teste igen. Hvis du har udført testen i den lave ende af driftsområdet (6 C), og dit blodsukker er højt, kan du få et unøjagtigt, lavt resultat. Gentag testen i varmere omgivelser med en ny teststrimmel. Dehydrering og lave blodsukkerresultater Du kan opnå falske, lave blodsukkerresultater, hvis du er meget dehydreret. Hvis du mener, du er meget dehydreret, skal du kontakte din diabetesbehandler omgående. Høje blodsukkerresultater Hvis dit testresultat er højere end 10,0 mmol/l, kan det betyde hyperglykæmi (højt blodsukker), og du bør overveje at gentage testen. Tal med din diabetesbehandler, hvis du er bekymret for hyperglykæmi. HØJ GLUKOSE vises, når dit blodsukkerniveau er højere end 33,3 mmol/l. Du kan have et meget højt blodsukkerniveau. Test dit blodsukker igen. Hvis resultatet igen er HØJ GLUKOSE, angiver dette et alvorligt problem med din blodsukkerkontrol. Få omgående anvisninger fra din diabetesbehandler og følg dem. Gentagne uventede blodsukkerresultater Hvis du bliver ved med at opnå uventede resultater, skal du kontrollere systemet med kontrolopløsning. Se afsnit 6: Testning med kontrolopløsning. Hvis du har symptomer, som ikke svarer til dine blodsukkerresultater, og du har fulgt alle anvisninger i denne brugervejledning, skal du kontakte din diabetesbehandler. Du må aldrig ignorere symptomer eller foretage betydelige ændringer i dit program for diabeteskontrol uden at have rådført dig med din diabetesbehandler. Usædvanligt antal røde blodlegemer En hæmatokrit (den procentdel af blodet, som er røde blodlegemer), som enten er meget høj (over 55%) eller meget lav (under 30%), kan give falske resultater. Måling med en prøve fra underarmen eller håndfladen OneTouch Ultra 2 apparatet gør det muligt at tage en blodprøve fra underarmen eller håndfladen. Det kan være mindre smertefuldt at få en dråbe blod fra disse alternative steder end fra fingerspidsen. Hvis du tester: Før eller over to timer efter: et måltid en hurtigtvirkende insulininjektion eller insulinpumpe bolus motion FORSIGTIG: Tal med din diabetesbehandler, før du begynder at bruge underarmen eller håndfladen til blodprøvetagning. Brug en blodprøve fra din: Fingerspids, underarm eller håndflade SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 13

17 FORSIGTIG: Tag ikke en prøve på underarmen eller håndfladen når: Du mener, at dit blodsukker falder hurtigt, f.eks. inden for to timer efter dyrkning af motion eller en hurtigtvirkende insulininjektion eller insulinpumpe bolus. Måling med en prøve fra fingerspidsen kan identificere hypoglykæmi eller en insulinreaktion hurtigere end testning med en prøve fra underarmen eller håndfladen. Der er gået mindre end to timer efter et måltid, en hurtigtvirkende insulininjektion eller insulinpumpe bolus, fysisk motion, eller du mener, at dit blodsukkerniveau ændrer sig hurtigt. Du er bekymret om muligheden for hypoglykæmi eller en insulinreaktion, f.eks. når du kører bil. Dette er specielt vigtigt, hvis du lider af hypoglykæmi-unawareness (mangel på symptomer til angivelse af hypoglykæmi). Sådan tager du en blodprøve Blodprøvetagning fra underarmen eller håndfladen foregår anderledes end blodprøvetagning fra fingerspidserne. Følg disse anvisninger for at få en tilstrækkelig stor bloddråbe til testning. FORSIGTIG: Vask altid indstiksstedet med sæbe og vand før måling. Skyl og tør hænderne og indstiksstedet grundigt. Den klare hætte er kun til underarmen og håndfladen. Udskift fingerprikkerens hætte med en klar hætte. Isæt en lancet og påsæt en klar hætte Brug en ny, steril lancet. Sæt en klar hætte på. 2 Justér dybdeindstillingen Det kan være nødvendigt med en dybere indstilling for at få tilstrækkeligt blod til testen. Drej hætten for at øge dybden. Husk at lade fingerprikkeren. 3 Vælg et sted at tage prøven Vælg et sted, hvor der ikke er knogler, årer og hår. Massér stedet for at øge blodgennemstrømningen. Vælg et sted uden synlige årer og undgå dybe linjer, der kan få blodprøven til at tvære ud. Underarm Håndflade SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 14

18 4 Prik i underarmen eller håndfladen Tryk på og hold fingerprikkeren fast mod underarmen eller håndfladen i nogle få sekunder. Vent indtil hudoverfladen under den klare hætte skifter farve (idet blod samler sig under huden). Dette fortæller dig, at der er nok blodgennemstrømning til at opnå en god prøve. Underarm eller håndflade Tryk derefter på udløserknappen, mens du fortsætter med at presse. Underarm Håndflade Hold fortsat fingerprikkeren fast mod huden, indtil der dannes en rund bloddråbe under hætten. Når du tager en blodprøve fra underarmen eller håndfladen, skal du sørge for, at bloddråben er tilstrækkelig ( omtrentlig størrelse), før du letter trykket og fjerner fingerprikkeren. 5 Fjern fingerprikkeren Løft forsigtigt fingerprikkeren væk fra huden. Tvær ikke blodprøven ud. Underarm eller håndflade Hvis bloddråben løber eller breder sig pga. kontakt med hår eller en linje i håndfladen, må du ikke bruge prøven. Prøv at prikke dig igen på et blødere område. Vælg et forskelligt indstikssted hver gang du tester. Gentagne stik på det samme sted kan medføre ømhed og hård hud. Hvis der kommer et blåt mærke på et alternativt sted, eller du har problemer med at tage en prøve, skal du overveje at tage en prøve fra fingerspidsen i stedet. Du bør drøfte valget af prøveområder med din diabetesbehandler. 6 Kom blodprøven på teststrimlen Hold underarmen eller håndfladen stille, og brug den anden hånd til at føre teststrimlens øverste kant til bloddråben. Se Måling med en prøve fra fingerspidsen i afsnit 3 for oplysninger om, hvordan blodprøven kommes på teststrimlen. Se Sådan fortolker du uventede testresultater i afsnit 3 for yderligere informationer om uventede testresultater. Se Måling med en prøve fra fingerspidsen i afsnit 3 for oplysninger om bortskaffelse af den brugte lancet. Underarm Håndflade SÅDAN MÅLER DU DIT BLODSUKKER 15

19 4 Sådan vedhæfter du angivelser eller bemærkninger til dine resultater Sådan vedhæfter du angivelser eller bemærkninger til dine resultater Dit OneTouch Ultra 2 apparat gør det muligt for dig at føje valgfrie bemærkninger til blodsukkerresultaterne. Der er to slags bemærkninger og forskellige grunde til at anvende dem. Type bemærkning Anbefaling Fordel Måltidsangivelse Bemærkning Vedhæft en måltidsangivelse til hvert blodsukkerresultat. Vælg en passende bemærkning når du tester under forhold, som du eller din diabetesbehandler mener er værd at bemærke. Gør det muligt for dig at sætte kostens virkninger i forbindelse med blodsukkerresultaterne. Giver separate gennemsnit for prøver taget før et måltid og prøver taget efter et måltid. Hjælper til at spore mulige årsager til testresultaterne. Vi anbefaler dig at tale med din diabetesbehandler for at se, hvordan angivelserne og bemærkningerne kan hjælpe dig med at kontrollere din diabetes. Du kan vedhæfte disse bemærkninger lige efter en blodsukkermåling, inden du tager den brugte teststrimmel ud af apparatet. Du kan også ændre bemærkninger, når du gennemser et tidligere resultat. Du vil ikke kunne vedhæfte en måltidsangivelse eller en bemærkning til et resultat markeret som en kontrolopløsningstest. Denne funktion kan tændes eller slukkes. Den skal tændes, før du kan bruge den. Se Sådan tændes eller slukkes angivelses-/ bemærkningsfunktionen i afsnit 2 for instruktioner. Tilføj eller ændr en måltidsangivelse Hvis angivelses-/bemærkningsfunktionen er tændt, blinker op-pilen i nederste højre hjørne af resultatskærmen, når et resultat vises første gang for at minde dig om at tilføje en måltidsangivelse. For at tilføje eller ændre en måltidsangivelse: Mens du får vist et resultat, skal du trykke på MÅLTIDSANGIVELSE for at få vist skærmen Tryk på eller for at fremhæve FØR MÅLTID eller EFTER MÅLTID Hvis du beslutter ikke at tildele en angivelse til dette resultat, skal du vælge INGEN ANGIVELSE. For at bekræfte dit valg skal du trykke på Den måltidsangivelse, du valgte, vil blive vist over resultatet på resultatskærmen. BEMÆRK: Testning efter et måltid kan vise, hvordan den mad, du spiste, påvirker dit blodsukker. Disse resultater kan angives som EFTER MÅLTID og opnås normalt to timer efter måltidets start. Din diabetesbehandler kan foreslå en anden tidsperiode eller en anden anvendelse af denne funktion. SÅDAN VEDHÆFTER DU ANGIVELSER ELLER BEMÆRKNINGER TIL DINE RESULTATER 16

20 Tilføj eller ændr en bemærkning Ned-pilen i nederste højre hjørne af resultatskærmen blinker, når du har indtastet en måltidsangivelse for et nyt resultat, for at minde dig om at overveje at indtaste en bemærkning. For at tilføje eller ændre en bemærkning: 1 Under visning af et resultat skal du trykke på for at få vist skærmen BEMÆRKN. 2 Tryk på eller på for at fremhæve den relevante kommentar De valg, der er til rådighed, er: ingen bemærkning ikke nok MAD for meget mad let MOTION hård MOTION MEDICINERING STRESS SYGDOM HYPOFØL. MENSTRUATION FERIE ANDET Fremhæv INGEN BEMÆRKNING, hvis du beslutter ikke at tilføje en bemærkning, eller hvis du ønsker at slette en tidligere indtastet bemærkning fra resultatet. Brug ANDET, når de tilgængelige valg ikke kan anvendes. Du bør skrive ned, hvad ANDET betyder for dig, så du kan drøfte det med din diabetesbehandler. 3 For at bekræfte dit valg, tryk på Den bemærkning, du vælger, vil komme frem under resultatet. SÅDAN VEDHÆFTER DU ANGIVELSER ELLER BEMÆRKNINGER TIL DINE RESULTATER 17

21 5 Sådan gennemser du tidligere resultater og gennemsnit Sådan gennemser du tidligere resultater og gennemsnit Hvis du lige har foretaget en måling, skal du trykke på for at åbne HOVEDMENUEN. Hvis apparatet er slukket, skal du trykke på og holde for at tænde det. Fra skærmen HOVEDMENU kan du vælge: SEN. RESULTATER for at se det seneste resultat, ALLE RESULTATER for at gennemse op til 500 af dine seneste resultater fire ad gangen, eller GNS. RESULTAT for at vælge én af tre typer resultatgennemsnit. Tryk på eller for at fremhæve SEN. RESULTATER, ALLE RESULTATER, eller GNS. RESULTAT, og tryk derefter på. Måltidsflag Sidste resultat Apparatet viser det seneste resultat. Tryk på for at vende tilbage til HOVEDMENUEN. Hvis du ønsker at tilføje eller ændre en måltidsangivelse eller en bemærkning til resultatet, skal du se afsnit 4: Sådan vedhæfter du angivelser eller bemærkninger til dine resultater. Bemærkning Dato Klokkeslæt Måleenhed Alle resultater Apparatet viser fire resultater ad gangen i den rækkefølge, prøverne blev taget startende med det seneste resultat. For hvert testresultat viser apparatet datoen og klokkeslættet for testen. Resultaterne kan også indeholde følgende symboler: HI hvis resultatet var over 33,3 mmol/l, LO hvis resultatet var under 1,1 mmol/l, * hvis en bemærkning er blevet valgt til resultatet, C hvis resultatet er fra en kontrolopløsningstest, hvis resultatet er angivet som FØR MÅLTID, og + hvis resultatet er angivet som EFTER MÅLTID. Apparatet gemmer maks. 500 blodsukker- eller kontrolopløsningstestresultater. Når hukommelsen er fuld, falder det ældste resultat bort, og det nyeste resultat tilføjes. For at få vist detaljer vedrørende et enkelt resultat skal du trykke på eller for at fremhæve resultatet og derefter trykke på. Hvis du ønsker at tilføje eller ændre en måltidsangivelse eller en bemærkning til resultatet, skal du se afsnit 4: Sådan vedhæfter du angivelser eller bemærkninger til dine resultater. For at vende tilbage til listen over alle resultater fra et enkelt resultat skal du trykke på. For at få vist mere aktuelle resultater skal du fortsætte med at trykke på efter at det øverste resultat på displayet er fremhævet. Hvis du trykker på når det seneste resultat er fremhævet, vil du se de ældste lagrede resultater. For at se ældre resultater skal du trykke på når MENU er fremhævet. Når du trykker på eller og holder knappen nede, kan du hurtigere bevæge dig gennem resultaterne. Fremhæv MENU og tryk derefter på for at vende tilbage til hovedmenuen. Gennemsnit Hvis angivelses-/bemærkningsfunktionen er slukket, vil det lede dig direkte til skærmen GNS. ALLE RESULT., hvis du vælger GNS. ALLE RESULT. fra hovedmenuen. Hvis angivelses-/ bemærkningsfunktionen er tændt, vil apparatet vise de tre typer gennemsnit, du har adgang til: gennemsnittet af alle testresultater, gennemsnittet af resultater før et måltid, og gennemsnittet af resultater efter et måltid. For at vælge den type resultatgennemsnit du ønsker at se, skal du trykke på eller for at fremhæve dit valg og derefter trykke på. SÅDAN GENNEMSER DU TIDLIGERE RESULTATER OG GENNEMSNIT 18

22 Apparatet viser hvert enkelt af dine 7-, 14- og 30-dages gennemsnitsværdier. Den øverste del af displayet viser, hvilken type gennemsnit du kigger på. For hver enkelt 7-, 14- og 30-dages periode, som går forud for den aktuelle dato, viser apparatet det antal resultater, som er opnået (ANTAL) og gennemsnittet af resultaterne (GNS.). I resultatgennemsnit tælles et HØJ GLUKOSE-resultat som 33,3 mmol/l, og et LAV GLUKOSE-resultat som 1,1 mmol/l. Kontrolopløsningsresultaterne er ikke en del af dine gennemsnit. Fra en hvilken som helst skærm, som viser gennemsnit, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående skærm. For at vende tilbage til hovedmenuen fra skærmen GNS. RESULTAT skal du trykke på fremhæves. Tryk derefter på., indtil MENU BEMÆRK: Resultatgennemsnittene giver information fra tidligere resultater. Anvend ikke resultatgennemsnittene til at foretage umiddelbare beslutninger vedrørende behandlingen. Hvis du ændrer din datoindstilling, kan dine gennemsnit også ændre sig. Apparatet udregner gennemsnit baseret på 7-, 14- og 30-dages perioderne, som ender på den aktuelle datoindstilling. Hvis du ikke har resultater i de sidste 7-, 14- og 30-dages perioder, viser kolonnerne ANTAL og GNS. 0. Hvis du desuden ikke anvender måltidsangivelsesfunktionen, viser kolonnerne ANTAL og GNS. 0 på skærmene med FØR MÅLTID- og EFTER MÅLTID-gennemsnittene. For at få vist gennemsnit for forskellige tidspunkter på dagen eller over et forskelligt antal dage kan du bruge OneTouch Diabetes Management Software på din hjemmecomputer. Se Sådan overfører du resultater til en computer i dette afsnit. Sådan overfører du resultater til en computer Du kan bruge apparatet med OneTouch Diabetes Management Software (DMS) til at lagre dine optegnelser og hjælpe dig til at få øje på mønstre for planlægning af måltider, motion og medicin. OneTouch DMS lægger den information, som er blevet downloadet fra apparatet, ind i skemaer og grafer. Hvis du aktuelt er OneTouch DMS bruger, kan du få brug for softwareopdateringer til brug sammen med blodsukkerapparatet OneTouch Ultra 2. Besøg venligst 1 Få fat i det påkrævede software og kabel Du kan desuden besøge for få bestillingsoplysninger og for at lære mere om OneTouch DMS. 2 Installér softwaren på en computer Følg installationsinstruktionerne, der blev leveret med softwaren. Hvis du bruger et OneTouch interfacekabel (USB-format), skal du installere softwaredriveren. ADVARSEL: For at undgå muligt elektrisk stød må der IKKE isættes en teststrimmel, mens apparatet er koblet til en computer med OneTouch interfacekablet. 3 Gør dig klar til at overføre aflæsninger Kobl OneTouch interfacekablet til COM- eller USB-porten på din computer. Kontrollér, at apparatet er slukket. Hvis du sætter kablet i, mens apparatet allerede er tændt, reagerer apparatet ikke på computerens kommandoer. Kobl derefter den anden ende af OneTouch interfacekablet til apparatets dataport. 4 Overfør data Interfacekabel Følg instruktionerne i OneTouch DMS for at downloade resultater fra blodsukkerapparatet. Når kommandoen til at starte downloading sendes fra computeren til apparatet, viser apparatets display PC, hvilket angiver, at apparatet er i kommunikationsfunktion. Du vil ikke være i stand til at udføre en test, når apparatet er i kommunikationsfunktion. SÅDAN GENNEMSER DU TIDLIGERE RESULTATER OG GENNEMSNIT 19

23 6 Testning med kontrolopløsning Hvornår skal du udføre en test med kontrolopløsning: OneTouch Ultra kontrolopløsning indeholder en kendt mængde glukose og anvendes til at kontrollere, at apparatet og teststrimlerne fungerer korrekt. Udfør en test med kontrolopløsning: hver gang du åbner en ny beholder med teststrimler. hvis du har mistanke om, at apparatet og teststrimlerne ikke fungerer korrekt. hvis du gentagne gange får uventede blodsukkerresultater. hvis du taber eller beskadiger apparatet. BEMÆRK: Brug kun OneTouch Ultra kontrolopløsning med OneTouch Ultra 2 apparatet. Tests med kontrolopløsning skal udføres ved stuetemperatur (20 25 C). Sørg for at apparat, teststrimler og kontrolopløsning har stuetemperatur, før du tester. Notér kasseringsdatoen (3 måneder fra beholderen åbnes) på beholderens etiket, når du åbner den første gang. FORSIGTIG: Synk ikke kontrolopløsningen, den er ikke beregnet til indtagelse af mennesker. Påfør ikke kontrolopløsning på hud eller øjne, da den kan forårsage irritation. Sådan tester du med kontrolopløsning: Start med et slukket apparat. Sluk for apparatet, hvis du har tændt det for at ændre indstillingerne eller gennemse tidligere resultater. Kontrollér koden på beholderen med teststrimler, inden du sætter strimlen i Isæt en teststrimmel for at tænde apparatet Sørg for at de tre elektroder vender mod dig. Skub teststrimlen så langt ind, som den kan komme. Du må ikke bøje teststrimlen. Sammenlign koden på apparatet med koden på beholderen med teststrimler Hvis koden på apparatet ikke er den samme som koden på beholderen med teststrimler, skal du trykke på eller, så kodenummeret ændres til det samme som på beholderen med teststrimler. Det nye kodenummer blinker på displayet i tre sekunder og holder derefter kort op med at blinke, hvorefter displayet går frem til skærmen PÅFØR BLOD. Hvis koderne allerede er ens, skal du trykke på for at gå til skærmen PÅFØR BLOD. Hvis du ikke foretager en ændring, går displayet efter fem sekunder frem til skærmen PÅFØR BLOD. Marker testen som en kontrolopløsningstest Tryk på for at ændre PÅFØR BLOD til PÅFØR KONTROL. Du skal mærke testen, før du påfører kontrolopløsning. Når du har udført testen, kan du ikke ændre markeringen. Apparatet er nu klart til at foretage en test med kontrolopløsning. TESTNING MED KONTROLOPLØSNING 20

24 Forbered og påfør kontrolopløsningen Ryst flasken med kontrolopløsning før hver enkelt test. Tag hætten af og klem flasken for at kassere den første dråbe. Aftør derefter spidsen med en ren serviet eller klud. Hold flasken med bunden i vejret og klem forsigtigt til der dannes en dråbe, der hænger. Rør og hold en hængende dråbe kontrolopløsning mod den smalle kanal på den ØVERSTE KANT af teststrimlen. Sørg for at kontrolvinduet fyldes helt. Påfør ikke kontrolopløsning på den flade side af teststrimlen. ØVERSTE KANT SMAL KANAL Påfør dråbe her Aflæs resultatet Når kontrolvinduet er fyldt ud, begynder apparatet en nedtælling fra 5 til 1. KONTROLVINDUE Kontrolresultatet vises derefter på displayet sammen med dato, klokkeslæt, måleenhed og teksten KONTROLOPLØSNING. Resultaterne med kontrolopløsning kan ses på listen med de seneste resultater, men medregnes ikke i dine resultatgennemsnit. Kontrollér om resultatet ligger inden for værdiområdet Sammenlign det resultat, der vises på apparatet, med kontrolopløsningens værdi, som er påtrykt teststrimmelbeholderen. Hver enkelt beholder med teststrimler kan have en anden kontrolopløsningsværdi. Hvis de resultater, du får, ikke er inden for intervallet, virker apparatet og teststrimlerne muligvis ikke korrekt. Gentag testen med kontrolopløsning. Resultater uden for området kan skyldes: at du ikke har fulgt anvisningerne på side 1 7, udløbet eller kontamineret kontrolopløsning, teststrimlen er udløbet eller beskadiget, der er brugt en teststrimmel eller kontrolopløsning, som har overskredet kasseringsdatoen, eller der er et problem med apparatet. 5,5 7,4 mmol/l (Eksempel) FORSIGTIG: Kontrolopløsningsværdien, som er trykt på beholderen med teststrimler, er kun til OneTouch Ultra kontrolopløsningen. Det er ikke et anbefalet område for dit blodsukkerniveau. FORSIGTIG: Hvis du fortsætter med at få kontrolopløsningsresultater, som falder uden for det område, der er trykt på teststrimmelbeholderen, må du ikke bruge apparatet, teststrimlerne eller kontrolopløsningen. Kontakt LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl TESTNING MED KONTROLOPLØSNING 21

25 7 Sådan passer du på systemet Sådan udskiftes batteriet Dit Touch Ultra 2 apparat bruger to 3,0 volt CR 2032 lithiumbatterier (eller tilsvarende). Du kan finde udskiftningsbatterier i de fleste butikker, som sælger batterier. Apparatet leveres med to batterier, som allerede er sat i ét, der kun giver strøm til apparatet, og et andet, der giver strøm til baggrundslyset. Apparatets batteri Baggrundslysets batteri Apparatets batteri er lavt Apparatet viser et batteriikon ( ) i displayets øverste højre hjørne eller en meddelelse om lavt batteri alene til angivelse af apparatets batteristand. Når batteriikonet vises første gang, er der nok strøm til mindst 100 målinger endnu. Udskift apparatets batteri hurtigst muligt. Når apparatet viser skærmmeddelelsen LAVT BAT NIVEAU, er der ikke nok batteristrøm tilbage til at udføre en måling. Sæt et nyt batteri i før du anvender apparatet. Baggrundslysets batteri er lavt Udskift baggrundslysets batteri når du ikke længere kan se, at baggrundslyset tændes. Der er ikke noget ikon på apparatets display til angivelse af, at baggrundslysets batteri er lavt. Bemærk, at apparatet giver nøjagtige blodsukkerresultater, selv når baggrundslysets batteri trænger til at blive udskiftet. Sådan udskiftes batteriet Tag det gamle batteri ud Start med et slukket apparat. Åbn batteridækslet, og træk op i batteribåndet. Det hvide bånd er til apparatets batteri, og det sorte bånd er til baggrundslysets batteri. Apparatets batteri Baggrundslysets batteri ADVARSEL: Skift ikke batterierne mens apparatet er koblet til en computer med OneTouch interfacekablet, og undgå således muligt stød. Isæt det nye batteri Anbring batteriet i rummet i folden på båndet med + -siden opad mod dig. Skub batteriet indtil det klikker på plads i batterilåsen. Sæt de to tapper på batteridækslet i de dertil egnede huller på apparatet og skub ned indtil du hører dækslet klikke på plads. Hvis apparatet ikke tænder efter udskiftning af apparatets batteri, skal du kontrollere, om batteriet er sat korrekt i med + -siden opad. Hvis apparatet stadig ikke tændes, skal du ringe til LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl Kontrollér dit apparats indstillinger Udtagning af apparatets batteri påvirker ikke dine gemte resultater. Men du skal muligvis nulstille apparatets indstillinger. Se Sådan indstilles apparatets sprog, dato og klokkeslæt i afsnit 2. Bortskaf gamle batterier Genbrug eller bortskaf brugte batterier ved brug af de lokale systemer til batteriindsamling og i overensstemmelse med de lokale miljølove og regler. Batterier indeholder kemikalier, som, hvis de frigøres, kan påvirke miljøet og folks helbred. Symbolet med den overkrydsede affaldsspand indikerer behovet for separat indsamling af batterier. SÅDAN PASSER DU PÅ SYSTEMET 22

26 Sådan passer du på systemet Dit OneTouch Ultra 2 system til blodsukkermåling kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse. Sådan opbevarer du systemet Opbevar apparatet, teststrimlerne, kontrolopløsningen og andre dele i etuiet efter hver brug. Opbevar dem på et køligt, tørt sted under 30 C, men sæt ikke i køleskab. Delene må ikke udsættes for direkte sollys og varme. Luk hætten helt til på beholderen med teststrimler og/eller på flasken med kontrolopløsning straks efter brug for at undgå forurening eller beskadigelse. Opbevar kun teststrimlerne i originalbeholderen. Kontrol af udløbsdato eller beskadigelse af teststrimlerne og kontrolopløsningen Udløbsdatoerne for teststrimler og kontrolopløsninger er trykt på de respektive beholdere. Notér kasseringsdatoen på etiketten, når du åbner en ny beholder med teststrimler eller kontrolopløsning første gang. Se beholderen med teststrimler eller kontrolopløsning vedrørende anvisninger i, hvordan kasseringsdatoen beregnes. FORSIGTIG: Anvend ikke teststrimlerne eller kontrolopløsningen efter den udløbsdato, som er trykt på beholderen, eller efter kasseringsdatoen, alt efter hvilken der kommer først, da resultaterne ellers kan være unøjagtige. Sådan rengøres apparatet For at rengøre apparatet skal ydersiden tørres af med en blød klud fugtet med vand og et mildt opvaskemiddel. Anvend ikke alkohol eller andre opløsningsmidler til at rengøre apparatet. Sørg for at der ikke kommer væske, skidt, støv, blod eller kontrolopløsning ind i apparatet gennem teststrimmelporten eller dataporten. Sprøjt aldrig rengøringsopløsning på apparatet og nedsænk det ikke i væsker. Rengøring af fingerprikkeren og den klare hætte For at rengøre disse dele skal du tørre dem over med en blød klud fugtet med vand og et mildt opvaskemiddel. Læg ikke fingerprikkeren ned i vand eller væske. Lav en opløsning bestående af én del husholdningsblegemiddel og 10 dele vand til desinfektion af disse dele. Tør fingerprikkeren af med en blød klud fugtet med denne opløsning. Læg kun hætterne i denne opløsning i 30 minutter. Skyl kort med vand og lad dem begge lufttørre efter desinficeringen. SÅDAN PASSER DU PÅ SYSTEMET 23

27 8 Fejlfinding og detaljerede informationer om systemet Fejlfinding OneTouch Ultra 2 apparatet viser meddelelser, når der er problemer med teststrimlen eller apparatet, eller når dine blodsukkerniveauer er højere end 33,3 mmol/l eller lavere end 1,1 mmol/l. Der kommer ikke meddelelser frem i alle tilfælde, når der er opstået et problem. Forkert brug kan give et unøjagtigt resultat uden at give en fejlmeddelelse. I dette afsnit betyder skærme, som viser SE BRUGERMANUAL at du skal se i denne brugerguide. Meddelelse Betydning Gør følgende Du kan have et meget lavt blodsukker (alvorlig hypoglykæmi), lavere end 1,1 mmol/l. Du kan have et meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi), over 33,3 mmol/l. Dette kan kræve øjeblikkelig behandling efter anbefaling fra din diabetesbehandler. Selvom denne meddelelse kan være forårsaget af en testfejl, er det sikrest at behandle først og derefter teste igen. Mål dit blodsukkerniveau igen. Hvis resultatet igen er HØJ GLUKOSE, skal du omgående bede din diabetesbehandler om instruktioner og følge disse. Apparatet er for varmt (over 44 C) eller for koldt (under 6 C) til at fungere korrekt. Vent nogle få minutter og isæt en ny teststrimmel. Hvis du ikke får en ny meddelelse om TEMPERATURFEJL, er apparatet nu inden for driftsområdet. Der er et problem med apparatet. Brug ikke apparatet. Fejlmeddelelsen kan skyldes enten en brugt teststrimmel eller et problem med apparatet. Gentag målingen med en ny teststrimmel; se afsnit 3: Sådan måler du dit blodsukker. Prøven blev påført, inden apparatet var klart. Gentag målingen med en ny teststrimmel. Påfør først blodet eller kontrolopløsningen, når der vises PÅFØR BLOD eller PÅFØR KONTROL på displayet. FEJLFINDING OG DETALJEREDE INFORMATIONER OM SYSTEMET 24

28 Meddelelse Betydning Gør følgende Et af følgende forhold kan foreligge: Du kan have højt blodsukker og have målt det ved temperaturer i nærheden af den lave ende af systemets driftsområde (6 44 C). eller Hvis du foretog målingen i kølige omgivelser, skal du gentage den ved en højere temperatur med en ny teststrimmel. Se afsnit 3: Sådan måler du dit blodsukker. Der kan være problemer med teststrimlen. F.eks. kan teststrimlen være blevet beskadiget eller flyttet under testning. eller Hvis du udførte testen ved normale eller høje temperaturer, skal du gentage testen med en ny teststrimmel. Se afsnit 3: Sådan måler du dit blodsukker. Prøven blev ikke påført korrekt. eller Der kan være et problem med apparatet. Hvis du har anvendt blodprøven forkert, så læs om påføring af blod (se afsnit 3: Sådan måler du dit blodsukker) eller testning med kontrolopløsning (se afsnit 6: Testning med kontrolopløsning) og gentag testen med en ny teststrimmel. Apparatet har registreret et problem med teststrimlen. Mulige årsager er beskadigelse af teststrimlen eller et ikke helt fyldt kontrolvindue. Gentag målingen med en ny teststrimmel. Se informationerne vedr. påføring af blod (se afsnit 3: Sådan måler du dit blodsukker) eller testning med kontrolopløsning (se afsnit 6: Testning med kontrolopløsning). Apparatets batteri er lavt, men har stadig strøm nok til at foretage en måling. Når batteriikonet vises første gang, er der nok strøm til mindst 100 målinger endnu. Testresultaterne vil stadig være nøjagtige, men udskift batteriet snarest muligt. Apparatets batteri har ikke nok strøm til at gennemføre en måling. Udskift apparatets batteri. FEJLFINDING OG DETALJEREDE INFORMATIONER OM SYSTEMET 25

29 Meddelelse Betydning Gør følgende Der er intet resultat i hukommelsen, som f.eks. første gang apparatet bruges. eller Apparatet var ikke i stand til at hente dette resultat. Dette resultat medtages ikke i resultatgennemsnittene. Du kan stadig foretage en blodsukkermåling og få et nøjagtigt resultat. Kontakt LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl. 8-17, for at indberette denne hændelse, medmindre det er første gang, du bruger apparatet. Apparatet var ikke i stand til at hente dette resultat. Dette resultat medtages ikke i resultatgennemsnittene. Du kan stadig foretage blodsukkermåling og få et nøjagtigt resultat, men kontakt LifeScan kundeservice på tlf , man-fre kl. 8-17, for at indberette denne hændelse. Detaljeret information om systemet Sammenligning af apparatets måleresultater med laboratorieresultater Måleresultaterne med OneTouch Ultra 2 apparatet er plasmakalibrerede. Dette hjælper dig og din diabetesbehandler med at sammenligne apparatets resultater med laboratorieprøver. Hvis du har anvendt en anden slags apparat ét, som giver fuldblodskalibrerede resultater vil du muligvis bemærke, at måleresultaterne med OneTouch Ultra 2 apparatet er ca. 12% højere. OneTouch Ultra 2 apparatets testresultater og laboratorietestresultater udtrykkes begge i plasmaækvivalente enheder. Måleresultatet, som du får fra dit apparat, kan imidlertid afvige fra laboratoriets resultat på grund af normal variation. Resultater med apparatet kan være påvirket af faktorer og forhold, som ikke påvirker laboratorieresultater på samme måde. Dit OneTouch Ultra 2 apparats glukoseværdi betragtes som værende nøjagtig, når den ligger ±20% inden for laboratoriemålingen. Der er visse særlige forhold, der kan forårsage en forskel på mere end ±20%: Du har lige spist. Blodsukkerniveauet fra blod taget fra en fingerspids kan være op til 3,9 mmol/l højere end blod, der er taget fra en vene (veneprøve), som bruges til en laboratorietest. 1 Din hæmatokritværdi (den procentdel af dit blod, som er røde blodlegemer) er høj (over 55%) eller lav (under 30%). Du er svært dehydreret. Du har foretaget målingen ved en temperatur, der ligger nær den lave ende af driftsområdet (6 C), og du måler et højt blodsukker (f.eks. over 10,0 mmol/l). Gentag i en sådan situation snarest muligt blodsukkermålingen ved en højere temperatur med en ny teststrimmel. For at få oplysninger om nøjagtighed og præcision og for at få vigtige oplysninger om begrænsninger skal du læse indlægssedlen til teststrimlerne. 1. Sacks, D.B.: Carbohydrates. Burtis, C.A., and Ashwood, E.R. (ed.), Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959. For at forbedre dine muligheder for at foretage en nøjagtig sammenligning mellem resultater fra apparatet og fra laboratoriet skal du følge nogle få grundlæggende retningslinjer: Før du tager til laboratoriet Udfør en test med kontrolopløsning for at sikre, at apparatet fungerer korrekt. Spis ikke mindst otte timer, før du måler dit blodsukker. Tag dit apparat med på laboratoriet. Mens du er på laboratoriet Foretag blodsukkermålingen med apparatet senest 15 minutter før laboratorieprøven. Brug kun frisk kapillærblod taget fra fingerspidsen. Følg alle instruktionerne i denne brugervejledning, når du foretager en blodsukkermåling med apparatet. FEJLFINDING OG DETALJEREDE INFORMATIONER OM SYSTEMET 26

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE Erstatter brugervejledningen AW 06640701A Rev. dato: 05/2009 Indhold: Sådan indstiller du blodsukkerapparatet 1 Sådan tester du dit blodsukker 5 Sådan føjer du måltids-

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Vi skriver til dig efter aftale med Frank Gottlieb fra Diabetesnetværket. Tak fordi du vil prøve OneTouch Verio Pro apparatet og deltage i vores undersøgelse.

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 Kære CLEVER CHEK TD-4227 ejer: Du har valgt et af de bedste apparater til blodsukkermåling. Denne manual indeholder vigtige informationer som du bør kende om dit apparat,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Vigtige advarsler Læs venligst følgende vigtige advarsler før du begynder. Undersøg altid spaen og lederhovedet før

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 DK Blodsukkermåler Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 0483 Et overblik over lucodock DK Brugsanvisning Beskrivelse af systemet... 1 DK 1 Tegnforklaring... 2 DK 2 Sikkerhedsanvisninge...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide Før du begynder: vigtige advarsler Læs venligst følgende vigtige advarsler før du begynder: 1.Undersøg altid spaen og lederhovedet før brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2 Blodsukkerapparater/fingerprikkere/tilbehør MediSense Precision X-tra blodsukkerapparat, hvidt med blåt display. Avanceret system til måling af blodglukose. Bruger kun,5 µl blod og 5 µl til blodketonstrimlen.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning Neater Powered Drinker Brugsvejledning Forhandles i Danmark af Fremstillet i Storbritannien af: Neater Solutions Ltd 12 Burlington Road Buxton Derbyshire SK17 9AL Tel: +44(0)1298 23882 Fax: +44(0)1298

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner Brugervejledning Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner ART20309_Rev-B.indd 1 Symboldefinition Disse symboler bruges på måleren. CE-mærke Batchkode EU-direktivet om batterier kræver, at brugte batterier

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere