Nyhedsbrev nr. 35 juli års fødselsdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag"

Transkript

1 Solens Børn Nyhedsbrev nr. 35 juli års fødselsdag 1

2 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv Frederiksberg C Tlf.: Mail: Formand: Jens Laurits Sørensen Adresse: Cuzco, Peru Næs ormand: Leah Holbek Tlf.: Ane Marie Barslev Tlf.: Frederick J. Rousset Tlf Merete Vexby Tlf Hjemmeside og mail: Indholdsfortegnelse: Side: 3. Nyt fra bestyrelsen Forældre l børn og unge på In 4. Loppemarked 3. juni 5. Nye planlagte markeder 6. Træbeplantning i Guzco 7. Projekt udvikling af børn og unge 8. Bekæmpe udny else af børn og unge 9. Besøg In 10. Stø e l In 11. Billeder af bestyrelsen 12. God sommer ønskes alle Kon ngent 200. kr. p.a. indbetales l: Merkur Andelskasse Reg.: 8401 konto Dona oner: Uden ska efradrag indsæ es på reg.: 8401 konto Med ska efradrag Indsæ es på reg.: 8401 konto Oplys navn og cpr. nr. l Merkurfonden Giv besked l bestyrelsen, hvis du har særlige ønsker om, hvad dona onen skal anvendes l. Tryk: HÅNDTRYK

3 Nyt fra bestyrelsen På bestyrelsens månedlige møder, hvor vi bla. diskutere økonomi har vi netop fået at vide, at vort årlige marked på Fair Fælled, på Østerbro, der arrangeres af Mellemfolk Samvirke, er blevet aflyst. Her har vi normalt en indkomst på mellem kr., som vi gerne skulle tjene hjem på en anden måde. Vi arbejder nu meget på, hvor vi kan komme ind på forskellige markeder eller andre muligheder for at komme ud og fortælle om Solens Børn. Det kan være i kirker eller forskellige grupper som Lions Club, Hvis du kender nogle grupper der vil have interesse i at lære Solens Børn at kende, hører vi meget gerne fra dig. Vi tegner også gerne medlemskaber. Vi får ofte henvendelser fra Inti eller Jens om ekstra hjælp til enkelte personer/ børn/unge på grund af et eller andet handicap, om vi må sige nej til, idet vi ikke har økonomisk mulighed for at give denne hjælp. Vi prøver at finde fonde, der vil støtte i disse situationer kender du til nogle fonde, du tror vil hjælpe humanitært internationalt hører vi gerne fra dig. Vi har også en solstrålehistorie. Jens kom for et par år siden i kontakt med en familie, hvor sønnen Fernando gerne ville have en uddannelse som ingeniør. Vi støttede ham i starten, i en periode hvor familien havde det økonomisk svært. Siden er det gået økonomisk fremad for hans forældre, således at de i dag selv er i stand til at betale for Fernandos uddannelse. Aktuelt: Forældrene l børn og unge på In I Cusco har Jens de senere år arbejdet med unge og voksne der er blevet afhængige af alkohol og stoffer. Han har oprettet forskellige grupper indenfor Anonyme Alkoholiker: AA, de er vel kørende og der er stor interesse for hjælp. På Inti er der en stor gruppe forældre, der tilhører misbrugs grupper. Jens og Luz Marina vil tage fat på problemerne gennem AA. Det er en meget positiv ting for Inti at forældrene, gennem forældresamtaler er kommet så langt at de vil gøre noget ved deres problemer I et senere nyhedsbrev, vil vi fortælle om, hvordan det kommer til at gå. 3

4 Første Peru-/loppemarked i år a oldt den 3. juni 2012 For tredje år i træk blev der afholdt ovennævnte marked på samme adresse. Inden der afholdes et sådant marked, skal der tages stilling til en masse ting. F.eks. hvad skal der serveres, eller rettere sælges af mad og drikke. Skal der annonceres, og hvor skal vi annoncere, eller bliver det for dyrt? Vores indstilling er jo, at jo mindre vi har af udgifter, jo mere er der til børnene i Peru. Der skulle også trykkes flyer s, der skulle deles ud i forretninger mv. og med hjælp fra Rasmus fik vi alle loppetingene og udstyr bragt til Aases kælder. Alt dette og meget mere skal planlægges i god tid forinden, så alle ved hvem der laver hvad og ikke mindst på selve dagen. Hvem slår telt op? Hvem hjælper med at få varerne frem fra dybet, og hvem kan stå i boderne hele dagen for at ekspedere og hjælpe kunderne og når dagen er slut, så skal telte og alt hvad der ikke er solgt, jo tages ned og pakkes sammen igen. Alt dette lykkedes flot og med godt humør og hygge. Dagen oprandt, og som alle vel har bemærket, så har vi jo ikke ligefrem haft hedebølge, heller ikke den 3. juni hvor vi mødtes kl om morgenen. Tingene blev fundet frem og arrangeret på borde, som i et par tilfælde var et par gamle døre, hvor der blev lagt et par pæne duge henover, så når musikken spillede, og det gjorde den med cd er med Perumusik, så var der ingen, som lagde mærke til den slags ting. De første kunder kom kl præcis da vi åbnede, og således gik det resten af dagen. Vi havde ellers været lidt bange for, at der ikke ville komme så mange mennesker, da der samme dag foregik andre ting på Frederiksberg. Alt forløb godt, og det var dejligt at konstatere, at efterhånden som solen brød frem, så blev kunderne også længere og tog sig tid til at købe lidt lagkage og boller med kaffe til. Vi bringer nogle billeder fra markedet, så alle kan se, at det er rigtig hyggeligt at deltage. 4

5 Perumarked i Ansgar kirke lørdag d. 16. juni I Ansgar kirke er vi inviteret til at deltage med en bod med Peruvarer. Denne dag er ellers dedikeret til indsamling for børn i Etiopien, men der blev også plads til børnene på Inti. Tak for det. Dagen forløb hyggeligt med megen god snak, hvor vi fik præsenteret vore Peru varer og Solens Børn på en god måde. Hvilke markeder møder I os på i frem den FREJASKOLEN i St. Merløse. d. 8 september Københavns Roklub, Fiskerihavnsgade 3 SV. d. 10. november Steiner skolerne: Vi håber at kunne deltage i de forskellige julemarkeder d. 24. november. Mere herom i næste blad i november måned I september måned besøger vi Lysglimt i Gilleleje, hvor vi fortæller om Solens Børn. Lysglimt er et rekreationshjem, hvor vi igennem mange år har besøgt stedet og har præsenteret og solgt vore varer. 5

6 5 årigt Træplantnings projekt i Cuzco I januar 2010 blev Cusco udsat for et ekstremt regnvejr, der medførte at hele bjergskråninger skred ned. Dette skyldes at der ikke var træer, til at fastholde jordlaget, da træerne i området var fældet og brugt som brænsel. Der er nu et stort ønske om at genplante træer, for at forebygge fremtidige jordskred, da man er blevet klar over at klimatiske ændringer igen kan medføre ekstreme jordskred. Det er en stor opgave som de forskellige dele af Cusco ikke magter at løfte alene. Jens, som er formand for Solens Børn og bosat i Cusco, samt en lokal biolog, Miguel Angel Atausupai Quin, vil stå som koordinatorer og projektledere for et 5 årigt træplantnings projekt. Jens er også fagligt velfunderet idet han har en dansk landbrugsuddannelse. Begge arbejder gratis. Plantningen vil ske i samarbejde med borgmestrene for de enkelte områder af Cusco, idet de vil udpege de forskellige arealer, der skal tilplantes. Selve arbejdet skal udføres i samarbejde mellem 3 skoler og Inti idet børnene vil blive undervist i vigtigheden af at plante træerne samt vil blive inddraget i selve plantningsprocessen, Det er den fattigste del af Cusco, der skal beplantes vi vil meget gerne være med til at sikre de områder, hvor de fattigste børn bor, bliver mere sikre og samtidige smukkere og sundere. 6

7 Projekt l udvikling af børn og unges iværksæ erevner og evner l at forsvare deres re gheder De ca. 100 børn og unge der kommer på Inti Runakunaq Wasin kommer fra familie i ekstrem fattigdom, de fleste er børn af tilflyttere fra landdistrikterne nær Santiago og San Jerónimo og de engagerer sig i forskellige aktiviteter for at genere indtægter til deres familier. De arbejder med salg af slik, skopudsning, arbejder med fremstilling af fliser og mursten. Det der starter som et midlertidigt arbejde ender i de fleste tilfælde med at være et permanent arbejde, så der kun er lidt tid tilbage til studier, udvikling af personlige evner, kreativitet og sociale færdigheder for at få bedre jobmuligheder og fremtidsudsigter. Inti prøver gennem dette projekt at tilbyde disse unge en uddannelse/workshop i virksomhedsøkonomi, udvikling af de sociale færdigheder og at arbejde for børn og unges rettigheder, gennem uddannelse af studerende og lærere på uddannelsesinstitutionerne. 7

8 Bekæmpelse af seksuel- og arbejdsmæssig udny else af børn og unge I Peru er der en stor minedrift med udvinding af guld, sølv og andre mineraler. Dette foregår ude i de små landsbysamfund, hvor børn og unge tiltrækkes ved lovning af arbejde men ofte ender i seksuel udnyttelse. Derfor er der nu, ved hjælp af Red Barnet i Schweiz opsat et projekt med støttemidler fra EU over 4 år samt med samarbejde fra Red Barnet i Canada og de forskellige grupper i Peru. Heriblandt Inti og andre grupper i Cusco området. Projektmål: Udryddelse af seksuel udnyttelse (SU) og arbejdsmæssig udnyttelse(au) af børn og unge i distrikt Madre de Dios regionen. Styrke netværk til forebyggelse af SU og AU og øge kvaliteten af hjælp til ofrene, forøge sanktionerne overfor udnytterne. Øge niveauet for hjælp med henblik at få ofrene tilbage, såvel socialt som uddannelsesmæssigt. Målgrupperne er omk børn og unge der bliver berørt af samarbejdet mellem uddannelses intuitioner, politi, lokale myndigheder, ledere af sociale institioner, turisme og mange andre er optaget af dette voksende problem. Målet er et øget niveau af samarbejde og indsats for at hjælpe ofrene socialt og med uddannelse og en model til forebyggelse SU og AU. På Inti vi man udelukkende beskæftige sig med forebyggelse ved overfor børn at lave workshops om iværksætterøkonomi, forstærkning af skole/uddannelsesvejledning arbejde med sociale færdigheder, give psykologisk støtte samt hjælpe med fritidsaktiviteter. Soloens Børn er ikke økonomisk indblandet i projektet, men indirekte idet vi giver psykologhjælp, mad og hjælp til uddannelse for de børn og unge der kommer på Inti. 8

9 Besøg In Når man tænker på Peru tænker man på sol og varme. Virkeligheden er en anden. Hvis du er i Lima, som er hovedstaden er byen stærkt påvirket af smog, tørhed i luften og næsten aldrig regn og megen varme. Bevæger du dig ind i landet og op i bjergene ændrer luften sig radikalt. De fleste steder er luften dejlig frisk og tør og kommer du frem til Cusco, der ligger 3200 m. højde er det dejligt så længe du opholder i solen, men kommer du ind i skyggen bliver det utroligt koldt og efter solnedgang kl. 18 kræver det hele året en god trøje. På denne årstid er der tørt, meget tørt. Bevoksningen på bjergsiderne er ved at miste den grønne kulør de fik i den sidste regntid. Turisterne strømmer til byen for besøge Inkaernes hovedstad og vandre på Matchu Pitchu men tro nu ikke at børnene har sommerferie, de venter til det regner i januar og februar måned. Og hvad laver børnene så i deres sommerferie. Sommerferie for børnene betyder arbejde med at sælge slik, hjælpe far eller mor på markedet, med at sælge kartofler, skrælle dem og putte i poser til salg, arbejde på murstensfabrikken i San Jeromino, sælge stykvis cigaretter eller hvad fantasien kan finde på. Det er her Inti kommer til sin ret, ved at give børnene et fristed i skoleåret hvor de kan udvikle deres evner. Har du lyst til at besøge Inti i din sommerferie, er du meget velkommen. På Inti vil de gerne have besøg, men det skal helst anmeldes i forvejen. Når man kommer er det velset med en donation enten i form af penge eller man kan aftale at man vil købe noget til dem. Stedet er i konstant pengemangel, idet der kommer flere og flere børn. Bestyrelsen hjælper gerne med informationer. 9

10 Stø e l In Vi er altid glade for nye medlemsskaber til kun 200,00 kr. pr. år, men vi lægger ikke skjul på, at vi godt kan bruge lidt flere penge til bl.a. bespisning af børnene på Inti, ung i uddannelse og til træbeplantning. Som eksempel koster det kun 5 kr. om dagen at bespise et barn. Der er ca. 100 børn, der dagligt får et måltid mad. Træbeplantning er projekteret til en periode over 5 år og i år sender vi ,00 kr. til dette formål. Ung i uddannelse er budgetteret med ,00 kr. i år. Derfor, har du lyst og ikke mindst mulighed for at hjælpe os yderligere, kan du gøre dette ved at donere et ekstra beløb, enten som éngangsbetaling eller månedligt. Fx vil 30,00 kr. månedligt hjælpe os meget, men det vil 100,00 kr. også - gerne i en mindre, men selvfølgelig også i en længere periode. Intet er for småt eller for stort. Du kan via din egen netbank oprette en flergangsbetaling eller overføre et enkelt beløb. Kontoen du skal overføre til har regnr og kontonr eller du kan gå til din bank og lave en aftale om en overførsel. Ønsker du fx, at pengene skal gå til et bestemt formål, bespisning, ung i uddannelse eller træbeplantning, så giv bestyrelsen besked. Vi vil med ovennævnte også benytte lejligheden til at sige et stort tak til alle jer medlemmer, som allerede støtter Solens Børn økonomisk på denne måde. Husk, at du altid kan fortælle andre om Solens Børn, så de måske også får lyst til at blive medlem, eller måske blot får lyst til at give et støttebeløb. 10

11 På utalige opfordringer viser vi nu hvordan bestyrelsen ser ud Formand, Jens Lauritz Sørensen startede i 1999 In Runakunaq Wasin og i 2002 Solens Børn, som en stø egruppe l In. Jens er landbrugsuddannet fra Dalum Landbrugsskole, men har i årenes løb arbejdet med misbrugergrupper gennem Anonyme Alkoholiker og homøopa. Jens har klinik i Cusco. Næs ormand, Leah Holbek tlf Ane Marie Barslev tlf Kasserer, Aase Johannessen tlf Frederick Joven Rousset tlf Merete Vexby tlf

12 SOLENS BØRN ØNSKER GOD SOMMER TIL ALLE Peru marked og danske lopper 12

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring Juni 2014 TEMA: BÆREDYGTIGHED Den bæredygtige skole side 2 Klæder skaber meget mere end folk side 3 Munden fuld af læring side 4 Mangfoldige mennesker side 6 Den bæredygtige skole På Kofoeds Skole har

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere