1. GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE DANMARKSMESTERSKAB...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. GENERELT... 3 1.1 DEFINITION... 3 1.2 IDÉGRUNDLAG... 3 1.3 FORMÅL... 3 1.4 OPGAVE... 4 1.5 GENNEMFØRELSE... 4 1.5.1 DANMARKSMESTERSKAB..."

Transkript

1 ALRID 1. GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE DANMARKSMESTERSKAB GENERELLE REGLER Diskvalificering Udstyr mm Sko og beslag DISCIPLINER DISCIPLIN A - UDHOLDENHED OG B - TERRÆNLYDIGHED A - UDHOLDENHED B - TERRÆNLYDIGHED DISCIPLIN C - LYDIGHED,D - GANGARTER OG E - HURTIGHED C LYDIGHED D - GANGARTER E - HURTIGHED ALRID 2015 side 1

2 3. POINTBEREGNING TOTAL BILAG I Mål på forhindringer til terrænlydighed BILAG II Strafområde BILAG III Lydighedsprogrammer til AL2, AL3 og AL ALRID 2015 side 2

3 1. GENERELT FIPO og Regler for stævneridning i Danmark er gældende for stævner afholdt efter dette reglement. Hvor FIPO og ALRIDregler adskiller sig gælder ALRID-reglerne. Ansvarlige for opdatering af ALRID-reglerne er Alridsudvalget. Godkendelse af ALRID-reglerne forestås af Sportskomiteen. 1.1 DEFINITION Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID. 1.2 IDÉGRUNDLAG Følgende krav og ønsker er lagt til grund for udformningen af ALRID: ALRID skal være en aktivitet med hesten i centrum og med vægt på islandshestens særlige kvaliteter. ALRID skal bestå af en kombination af discipliner, der hver for sig indeholder et eller nogle få specialer. Alle specialerne skal i et vist omfang være til stede, for at en hest kan siges at have bestået og dermed kaldes alsidig. Specialerne skal veje lige meget, og det kan således ikke forekomme, at en hest uden et bestemt speciale kan klare sig ved hjælp af et andet, særlig veludviklet speciale. ALRID skal gennemføres mest muligt i natur og terræn. ALRID skal fremme hensynsfuld, behersket og sikker ridning, og der skal tages hensyn til hestens fysiske og psykiske træningsniveau samt dens naturlige egenskaber og begrænsninger. 1.3 FORMÅL ALRID 2015 side 3

4 Formålet med ALRID er at vise i hvor høj grad den enkelte islandshest er pålidelig, villig, samarbejdsvillig, modig, stærk, udholdende og robust, behersker mindst 4 gangarter, hvoraf den ene skal være tölt. 1.4 OPGAVE ALRID omfatter fem discipliner: A - Udholdenhed B - Terrænlydighed C - Lydighed D - Gangarter E - Hurtighed Disciplinerne rides i en af følgende sværhedsgrader: Svær AL1 Middel AL2 Let AL3 Begynder AL4 Alle discipliner tæller lige meget, og den samlede karakter udregnes af antal strafpoint i hver disciplin. For at bestå ALRID kræves, at alle discipliner hver for sig er bestået. Den ekvipage eller det hold, der sammenlagt har pådraget sig det mindste antal strafpoint, har vundet. 1.5 GENNEMFØRELSE Varighed ALRID kan gennemføres over to dage, idet disciplinerne A og B rides første dag og disciplinerne C, D og E rides anden dag. ALRID kan gennemføres som én-dags ALRID. I én-dags ALRID forkortes disciplinerne A og B med ca. 1/3 og disciplin C udelades. Først rides disciplinerne A og B og derefter efter minimum 1 times pause disciplinerne D og E. ALRID 2015 side 4

5 En stævnearrangør kan endvidere beslutte at afholde konkurrencer i en eller flere ALRID-discipliner. Holdkonkurrence Holdkonkurrence kan rides med max. fire ekvipager på hvert hold. Der kan ikke rides på hold i AL1 og AL2. Holdet rider samlet i disciplin A og B og enkeltvis i disciplinerne C, D og E. Et hold har kun bestået, når alle holdets ekvipager har bestået alle discipliner. Der foretages pointudregning for den enkelte deltager, men holdets resultat beregnes som et gennemsnit af holddeltagernes slutresultater. Dog er holdets etapetid i disciplin A og B tiden for den af holdets heste, der sidst passerer målstregen. Holddeltagernes resultater i disciplinerne A og B kan ikke overføres til en sideløbende individuel konkurrence DANMARKSMESTERSKAB Én gang om året afholdes der Danmarksmesterskab i Alrid. For at kunne få titlen som Danmarksmester skal rytteren have dansk statsborgerskab eller have været bosat i Danmark uafbrudt i mindst 2 år før og op til DM (dette skal kunne dokumenteres ved udskrift fra Folkeregistreret). Desuden kræves der: Personligt medlemskab af DI Indløst rytterlicens Der konkurreres i AL1. Der udnævnes en Danmarksmester i Senior (22 år og ældre) og Ungdom (til og med 21 år). Hvorvidt seniorer og ungryttere rider adskilte eller samlet klasse er op til arrangøren af Danmarksmesterskaberne. Hvis der rides én samlet klasse bliver bedste senior og bedste ungrytter i klassen kåret til Danmarksmester. ALRID 2015 side 5

6 Ved Danmarksmesterskab skal de deltagende heste gennemgå dyrlægetjek og sko/beslagkontrol inden start. Krav om omfang af udstyrskontrol: Disciplin A + B Alle ryttere skal have kontrolleret udstyr dette kan foregå umiddelbart inden udridning, for ikke at konflikte med hestens puls efter endt ridt. Disciplin C + D + E 25% af rytterne skal tilfældigt udtages til udstyrskontrol efter tilfældigt udvalgt disciplin. 1.6 GENERELLE REGLER Heste må starte alridstævner fra det år, de fylder 6. Det anbefales at ride med sikkerhedsvest i alle discipliner. Stævnelederen eller en repræsentant for stævneledelsen skal afholde et orienterende ryttermøde inden konkurrencens start Diskvalificering En ikke bestået disciplin udelukker ikke deltagelse i efterfølgende discipliner. Dyrlægen og/eller overdommeren kan dog udelukke en ekvipage fra konkurrencen, såfremt det vurderes, at hesten ikke er i fysisk form til at fortsætte. Dyrlægens beslutning om at udelukke en hest fra at fortsætte konkurrencen kan ikke ændres af stævneledelsen eller overdommeren. Der gives 100 strafpoint i en disciplin, hvis rytter/hold: - inden start opholder sig til hest på de afmærkede ruter - ikke møder til start på det angivne tidspunkt ALRID 2015 side 6

7 - ikke passerer en mållinje til hest - undervejs gennemfører en del af etapen til fods - modtager hjælp fra andre med det formål at lette opgaven. Dog tillades hjælp i tilfælde af styrt, ved indfangning af hest, til at gøre sadeltøj i orden og ved opsidning efter styrt. (Der startes igen der, hvor styrtet skete.) Det er desuden tilladt at modtage hjælp ifm. pauser mellem discipliner og etaper Udstyr mm Alle bid, hvor tøjlerne er forbundet med stænger, ringe el.lign., der kan bruges som vægtstang, er kun tilladt i AL1. Hackamore sidestilles med bid med stangeffekt. For definition på stangeffekt, se de danske særregler på DIs hjemmeside. Der henvises i øvrigt til gældende FIPO reglement. Det påhviler stævneledelsen, at sikre overholdelse af udstyrsregler. Stævneledelsen skal diskvalificere ryttere, som ikke overholder gældende regler. Der må max rides med 250 gram beskyttelse på hvert ben. - I disciplin A + B gælder udstyrs vægt inden ridtet. - I disciplin C + D + E gælder udstyrs vægt efter ridtet. I disciplin A + B er det ikke tilladt at ride med balleboots, der er udviklet til brug som vægt Sko og beslag Her henvises til gældende FIPO reglement. Hvis en hest træder en sko af ude på ruten under disciplin A eller B er det tilladt at slå en ny sko på af samme beskaffenhed. ALRID 2015 side 7

8 2. DISCIPLINER 2.1 DISCIPLIN A - UDHOLDENHED OG B - TERRÆNLYDIGHED Disciplin A og B rides i sammenhæng. Disciplin A er delt i 1-4 etaper: a1, a2, a3 og a4 plus B. Tab af tid i en etape eller disciplin kan ikke opvejes af tidsgevinst i en anden etape eller disciplin. Idealtiden skal være afpasset efter terrænets sværhedsgrad. Der rides med 5 min. obligatorisk pause imellem hver disciplin og etape. Starterne sker med 3-5 min. mellemrum. Der anvendes følgende betegnelser for ridehastighed: Tempo 4: 4,0 min/km = 250 m/min = 15,0 km/time Tempo 4,5: 4,5 min/km = 222 m/min = 13,3 km/time Tempo 5: 5,0 min/km = 200 m/min. = 12,0 km/time Tempo 5,5: 5,5 min/km = 182 m/min.= 10,9 km/time Tempo 6: 6,0 min/km = 167 m/min = 10,0 km/time Tempo 6,5: 6,5 min/km = 154 m/min = 9,2 km/time De forskellige klasser rides således: AL1 svær a1+b+a2+a3+a4 = ialt 20-25km Tempo 4-5 AL2 middel a1+b+a2+a3 = ialt 16-20km Tempo 4,5-5,5 AL3 let a1+b+a2 = ialt 12-16km Tempo 5-6 AL4 begynd a1+b = ialt 8-11km Tempo 5,5-6,5 Det er tilladt at sidde af og tilladt at skifte udstyr mellem disciplin A og B samt mellem etaperne i disciplin A. Det er tilladt at flette man, pandelok el. lign. for at undgå overophedning eller forbedre hestens udsyn. Bemærk, dette gælder kun disciplin A + B. Mistes der en sko under disciplin A eller B gives der 200 strafpoint (100 p for A og 100 for B), uanset hvornår skoen er smidt. Man udgår af dagens konkurrence hvis der tabes en sko, ALRID 2015 side 8

9 dog må der gerne fortsættes på 2. dagen, hvis hesten får en sko slået på (jf. kapitel 1.6.3) Banemarkering: Et oversigtskort over de afmærkede ruter (etaper) med angivelse af længde, idealtider og starttider for de forskellige sværhedsgrader skal være opslået på et centralt sted senest 24 timer før start. Under afvikling af disciplinerne A og B skal der i start- og målområde være et for rytterne tilgængeligt ur, som angiver den officielle tid. ALRID 2015 side 9

10 2.1.1 A - UDHOLDENHED Banekrav: Der rides på landevej, skovvej, markvej, stier eller andre anlagte veje og stier. Der rides på idealtid. Der rides i etaper à 4-7 km med 5 minutters obligatorisk pause mellem etaperne. Start og mål Start- og mållinje skal være tydeligt afmærket med røde og hvide start- og målmarkeringer. Røde på højre og hvide på venstre hånd. Ledemærker Der sættes afstandsmærker for hver km samt ledemærker (pile). Ledemærkerne på hver rute skal have sin egen farve. Adfærd på banen: Der skal altid gives plads for en bagfra kommende rytter. En overhalet rytter skal lade sig falde tilbage og holde en rimelig afstand (ca. 30 m), indtil en ny overhaling bliver aktuel, således at ryttere hverken er til gene eller hjælp for hinanden. Ryttere skal tydeligt og på god afstand gøre opmærksom på, at de vil overhale. Ledemærkerne skal følges. I modsat fald gives 100 strafpoint. Bedømmelse: Hvis disciplinen rides fejlfrit, gives ingen strafpoint. Hvis en etape rides hurtigere end det foreskrevne tempo, lægges den indvundne tid til den obligatoriske pause. Hvis der rides langsommere, skal der stadig holdes 5 minutters obligatorisk pause. Strafpoint gives for hvert påbegyndt minuts overskridelse, således: 1. minuts overskridelse 10 strafpoint ialt ALRID 2015 side 10

11 2. minuts minuts minuts 100 Når sidste etape er gennemført måles hestens puls 10 minutter efter den har passeret mållinjen. Er pulsen over 72 slag/min, foretages målinger hvert 5. minut (max 4 målinger), indtil frekvensen er nede på 72. Der gives strafpoint som følger: 1. måling for høj 10 strafpoint ialt 2. måling måling måling 100 Rytteren modtager ved ankomst til målstregen en seddel med ekvipagens ankomsttidspunkt. Det er rytterens ansvar at være klar hos pulsmåleren 10 min efter det skrevne tidspunkt på sedlen, hvis ikke gives der 100 strafpoint. Det samme gælder, hvis tiden ikke overholdes til 2., 3. eller 4. måling. På sedlen påføres også resultatet af pulsmålingen. Rytteren bærer selv denne seddel med fra tidtagning til pulsmåling til dyrlægekontrol. Efter pulsmåling skal hesten gennemgå en alm. dyrlægeundersøgelse og mønstring i skridt og trav/tölt. Dyrlægen skal have udleveret resultatet af pulskontrollen, idet denne kan indgå i dyrlægens vurdering. Hvis en hest ikke er i fysisk form til at fortsætte, skal dyrlægen diskvalificere ekvipagen. Dyrlægen noterer, om hesten er bestået, bestået med kommentarer, ikke bestået eller udelukket fra at fortsætte konkurrencen. Dyrlægens notater udleveres til stævneledelsen. I de tilfælde, hvor dyrlægen har kommentarer til en hest, men ikke udelukker hesten fra at gennemføre konkurrencen, skal dommerne ved disciplin C, D, og E have udleveret dyrlægens kommentarer. ALRID 2015 side 11

12 2.1.2 B - TERRÆNLYDIGHED Banekrav: Der rides i skov, på strand, hede, i bakker, bjerge, grusgrave eller andet naturterræn på idealtid. Rutens længde afpasses efter terrænets sværhedsgrad. Længde 2-7 km. Tempo afpasses efter konkurrence- og terrænsværheden. Som forhindringer kan anvendes alle mulige naturlige forhindringer i terrænet såsom grøfter, vandløb, broer, skrænter, slugter m.m., ligesom der kan bygges faste, naturlige forhindringer. Forhindringerne kan fordeles jævnt over etapen, eller nogle af dem kan samles på et eller flere afgrænsede områder for at tilgodese publikum. Antal forhindringer: AL1: ca. 20 AL2: AL3: AL4: ca. 10 Forhindringernes sværhedsgrad afpasses efter klassen. En eller flere forhindringer kan dog være fælles for to eller flere klasser. Maximale mål på forhindringer, som springes, er: AL1 AL2 AL3 AL4 max højde 80 cm 65 cm 50 cm 40 cm max dybde 150 cm 130 cm 100 cm 70 cm max omfang 270 cm 230 cm 175 cm 130 cm Højden måles lodret fra opspring og nedslag (største mål gælder), i tvivlstilfælde måles 50 cm fra springets forkant og bagkant. Dybden måles vandret på selve forhindringen. Omfang måles som lodret starthøjde plus vandret dybde plus lodret sluthøjde på selve forhindringen. Kravet medfører at ingen spring samtidig kan have max højde og max dybde. ALRID 2015 side 12

13 Se illustration i bilag I. Højde, dybde- og omfangsbegrænsningen gælder ikke forhindringer, som ikke springes (skrænter, vandløb mv.). Baneafmærkning: Start og mål Start- og mållinje skal være tydeligt afmærket med røde og hvide start- og målmarkeringer. Røde på højre og hvide på venstre hånd. Ledemærker Der sættes afstandsmærker for hver km samt ledemærker. Ledemærker skal være tydelige pile i samme farve. De skal anbringes på den udmålte rute og pege i rideretningen for at hjælpe rytterne til at finde vej. I tilfælde hvor ryttere i forskellige sværhedsgrader skal følge samme rute men ikke passere de samme forhindringer, kan ledemærker i en anden farve end rutens farve markere, hvor rytterne i enkelte sværhedsgrader skal afvige fra ruten. Dette skal præciseres under banepåvisningen. Ledemærkerne skal følges. I modsat fald gives 100 strafpoint. Porte Røde og hvide afmærkninger skal benyttes til at afmærke de dele af ruten, hvor rytterne skal følge en bestemt vej, passere en forhindring eller foretage en vending. Ved passage af disse skal rytterne have de røde mærker på højre hånd og de hvide mærker på venstre hånd. Strafområde Et område afgrænset af porte 10 m før forhindringens forkant og 20 m efter forhindringens bagkant. Mærkerne skal være røde på højre og hvide på venstre hånd. Området mærkes således, at det klart viser strafområdets udstrækning uden at kunne genere rytterne. ALRID 2015 side 13

14 Strafområdet er fleksibelt, forstået på den måde, at rytteren skal gennem indgangsporten, gennem forhindringsporten og gennem udgangsporten, men der er ingen sider i strafområdet, man ikke må komme ud over. Så når indgangsporten er passeret befinder man sig i strafområdet indtil man passerer udgangsporten. Dette betyder at et strafområde f.eks. kan følge en buet/snoet sti. Det er tilladt at have to eller flere forhindringer i samme strafområde, disse vil dog kun tælle for én samlet forhindring. Der er ikke fastsat et minimumsmål mellem to forhindringer i samme strafområde, men dette skal naturligvis ikke være til fare for heste og ryttere. Man kan også vælge at lade første strafområdes udgangsport fungere som næste strafområdes indgangsport. Det er her tilladt at forkorte strafområdet mellem forhindringerne. Se eksempler på strafområder illustrationeret i bilag II. Forhindringer En forhindring betragtes kun som sådan, hvis den er afmærket med røde og hvide mærker i henholdsvis højre og venstre side og nummereret i rækkefølge fra første til sidste forhindring. De røde og hvide mærker markerer forhindringens sideafgrænsning i henholdsvis højre og venstre side og skal sidde så højt, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt en rytter har passeret korrekt. ALRID 2015 side 14

15 Banepåvisning: Banepåvisning skal finde sted. Påvisningen skal gennemføres således, at deltagerne har god tid til at gå terrænbanen igennem og studere forhindringerne. Banepåvisningen skal ledes af banebyggeren, stævnelederen eller en stedfortræder som kender terrænbanen godt, og som er bekendt med ALRIDreglementet. Afmærkningerne skal være i orden og på plads. Hvis strafområderne ved to forhindringer overlapper hinanden, skal banepåviseren meddele rytterne, hvorledes bedømmelsen ved de pågældende forhindringer vil blive foretaget. Efter banepåvisningen har fundet sted, må der ikke foretages ændringer af banen (forhindringer, afmærkninger m.v.), undtagen hvis ganske særlige omstændigheder (f.eks. stærkt regnskyl) bevirker, at en eller flere forhindringer er blevet farlige. I sådanne tilfælde skal hver enkelt deltager så vidt muligt underrettes. Adfærd på banen: Der skal altid gives plads for en bagfra kommende rytter. En overhalet rytter skal lade sig falde tilbage og holde en rimelig afstand (ca. 30 m), indtil en ny overhaling bliver aktuel, således at ryttere hverken er til gene eller hjælp for hinanden. Ryttere skal tydeligt og på god afstand gøre opmærksom på, at de vil overhale. Forhindringsfejl: Forhindringsfejl skal forstås som refusering, volte, fald eller styrt indenfor en forhindrings strafområde. Forhindringsfejlene defineres således: Refusering Ved refusering forstås at hesten standser og træder tilbage med det ene eller begge bagben. Standsning uden tilbagetrædning straffes ikke. Hvis en hest efter refusering rides mod forhindringen og derefter atter standser og træder tilbage, betragtes dette som en ny refusering. ALRID 2015 side 15

16 Volte Ved volte forstås at hesten bryder ud og krydser sit eget spor. Sker volten i forbindelse med refusering, betragtes det kun som en ulydighed. Fald Ved rytters fald forstås at rytteren skilles fra hesten (hesten ophører med at bære rytteren) uden at hesten er styrtet. Ridtet kan genoptages, hvor faldet skete. Styrt Ved hestens styrt forstås at hestens skulder og samsidige hofte berører jorden eller forhindringen. Ridtet skal genoptages, hvor styrtet skete, dog således at hvis styrtet er sket i selve passagen af forhindringen, genoptages ridtet umiddelbart efter forhindringen. Forhindringsdommere: Bedømmelse foretages for hver tællende forhindring af en forhindringsdommer, som i overensstemmelse med den meddelte instruks bedømmer de enkelte deltageres passage af forhindringen. Forhindringsdommere behøver ingen officiel uddannelse. Dommeren skal på en udleveret liste notere, om hesten ikke har passeret, har passeret fejlfrit eller har passeret med forhindringsfejl (som beskrevet ovenfor) og i så fald med hvor mange og hvilke fejl. Overhaling Hvis en rytter står stille ved en forhindring og derved bliver indhentet af en anden rytter, skal forhindringsdommeren anmode den første om at ride til side, så den bagfrakommende rytter ikke generes i at passere forhindringen. Når den overhalende rytter er ude af strafområdet, kan den overhalede rytter fortsætte. Undlader en rytter at rette sig efter dommerens anvisninger, noteres dette på dommersedlen. Spærret forhindring ALRID 2015 side 16

17 Hvis en forhindring er helt eller delvist spærret af en hest, eller forhindringen helt eller delvist er væltet, kan forhindringsdommeren anmode den rytter, der spærrer forhindringen, om at ride til side, standse de efterfølgende ryttere før strafområdet og på dommerlisten notere den ventetid, der bliver inden ridtet kan fortsætte, genopbygge forhindringen og lade rytteren/rytterne fortsætte ridtet. (I tilfælde af flere, da i den rækkefølge, de ankom i og med et rimeligt interval.) Rytterne godskrives ventetiden. Det påhviler stævneledelsen at instruere forhindringsdommerne i deres opgaver. Bedømmelse: Hvis disciplinen rides fejlfrit, gives der ingen strafpoint. Hvis disciplinen rides hurtigere end det foreskrevne tempo, lægges den indvundne tid til den obligatoriske pause. Hvis disciplinen rides langsommere, gives der strafpoint for hvert påbegyndt minuts overskridelse som følger: 1. minutsoverskridelse 10 strafpoint ialt 2. minuts minuts minuts 100 Inden for strafområdet gives strafpoint for forhindringsfejl i forbindelse med passage af hver enkelt forhindring som følger: 1. forhindringsfejl 10 strafpoint ialt 2. forhindringsfejl forhindringsfejl forhindringsfejl 100 Hvis ekvipagen ikke passerer ved 4. forsøg, skal der fortsættes til næste forhindring. Ved udeladelse af en forhindring eller port samt ved passage af en forhindring udenfor rækkefølge såvel forfra som bagfra gives 100 strafpoint. ALRID 2015 side 17

18 2.2 DISCIPLIN C - LYDIGHED,D - GANGARTER OG E - HURTIGHED Rækkefølge og tidsplan for disciplinerne C, D og E fastlægges af stævnearrangøren. Alle ekvipager har dog ret til mindst 5 minutters pause mellem hver disciplin C LYDIGHED Banekrav: Disciplinen rides på en 20 gange 40 meter bane med et godt og fast underlag, der er egnet til dressurridning. Stævnearrangøren skal i invitationen oplyse hvilket medie, der vil blive brugt til at afspille musik i AL1. Det er tilladt at få oplæst programmet i AL2, AL3 og AL4. Det er rytterens ansvar at sørge for oplæser. ALRID 2015 side 18

19 Lydighed AL1 Opgave: Rytteren sammensætter sit eget lydighedsprogram med tilhørende musik. Programmet skal indeholde følgende gangarter: Skridt, trav, tölt og galop. Alle figurer er tilladt. Alle obligatoriske øvelser skal indgå. Derudover vælges minimum en og maximum tre af de øvrige øvelser. Lydighedsprogrammet skal afleveres skriftligt i 5 eksemplarer ved indcheck til stævnet. Der skal være plads til dommerkommentarer og point for hver øvelse samt nederst for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde (skabelon forefindes på DIs hjemmeside). Musik skal ligeledes afleveres ved indcheck. I stævneindbydelsen skal stævneledelsen gøre opmærksom på, hvilket medie musikken skal afleveres på. Obligatoriske øvelser 1. Indridning i trav/tölt 2. Hilsen 3. Langsom til middel galop højre volte 4. Langsom til middel galop venstre volte 5. Skridt for lange tøjler 6. Schenkelvigning for højre schenkel 7. Schenkelvigning for venstre schenkel 8. Parade 9. Tilbagetrædning, 1 hestelængde 10. Bagpartsvending 11. Galopchangement igennem 4-6 skridt i tölt, trav eller skridt 12. Lille 8-tal tværs over banen, hver cirkel 10 m i diameter i trav/tölt 13. Temposkift ALRID 2015 side 19

20 Øvrige 1. Versade 2. Galopanspring fra stilstand 3. Traversade 4. Volte, 20 m, i trav, tölt eller galop, med tydelig gradvis forlængelse af tøjlerne. Tøjlerne tages op i løbet af sidste fjerdedel af volten. Bedømmelse: Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Ved fejlridning (forkert program) korrigeres rytteren af dommeren, rider tilbage og rider øvelsen rigtigt og fortsætter sit program. 1. fejlridning straffes med 3 minuspoint, 2. med 8 minuspoint (total 11), 3. med 17 minuspoint (total 28) og ved 4. fejlridning diskvalifikation. Der gives desuden 0 for den øvelse, som der rides fejl i. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. ALRID 2015 side 20

21 Lydighed AL2 Opgave: 1 A Indridning i middelskridt ad midterlinjen X Parade, stilstand, hilsen Arbejdstempo tölt / trav 2 C Højre volte Arbejdstempo tölt / trav 3 A Slangegang over hele banen, 3 buer 4 C Parade, 3 sek. stilstand Middelskridt 5 M X Schenkelvigning for venstre schenkel 6 X F Schenkelvigning for højre schenkel 7 A C Arbejdstempo tölt / trav 8 M K Skråt igennem, øget tölt / trav K Arbejdstempo tölt / trav 9 F Lille ottetal tværs over banen, hver cirkel 10m i diameter 10 C Venstre galop, arbejds- middeltempo, 1 omgang C Arbejdstempo tölt / trav 11 H F Skråt igennem i øget tölt / trav F Arbejdstempo tölt / trav 12 A Højre galop, arbejds- middeltempo, 1 omgang A Arbejdstempo tölt / trav 13 E Volte tilbage, 10 meter i diameter 14 A Middelskridt F M Skridt for lange tøjler M Tøjlerne tages op igen 15 C Arbejdstempo trav / tölt (modsat gangart) 16 A Vend ad midterlinjen X Parade, stilstand, hilsen Udridning i skridt for lange tøjler Programmet kan ses illustreret i bilag III. Bedømmelse: Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens ALRID 2015 side 21

22 spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Ved fejlridning (forkert program) korrigeres rytteren af dommeren, rider tilbage og rider øvelsen rigtigt og fortsætter programmet. 1. fejlridning straffes med 3 minuspoint, 2. med 8 minuspoint (total 11), 3. med 17 minuspoint (total 28) og ved 4. fejlridning diskvalifikation. Der gives desuden 0 for den øvelse, som der rides fejl i. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. Dette program kan rides i enten tölt eller trav, men den én gang valgte gangart skal bibeholdes under hele programmet, bortset fra den opgavedel, hvor modsat gangart skal vises. ALRID 2015 side 22

23 Lydighed AL3 Opgave: 1 A Indridning i skridt ad midterlinjen X Parade, stilstand, hilsen Tölt / trav 2 C Højre volte B Volte 10 meter i diameter 3 A Parade, 3 sek. stilstand Tölt / trav 4 E Volte tilbage, 10 meter i diameter 5 B Volte 10 meter i diameter 6 C Parade, 3 sek. stilstand Tölt / trav 7 E Volte tilbage, 10 meter i diameter 8 M X K Skråt igennem 9 A Venstre galop, 1 omgang A Tölt / trav 10 F X H Skråt igennem 11 C Højre galop 1 omgang C Tölt / trav 12 A Skridt K H Skridt for lange tøjler H Tøjlerne tages op igen C Tölt / trav 13 A Vend ad midterlinjen X Parade, stilstand, hilsen Udridning i skridt for lange tøjler Programmet kan ses illustreret i bilag III. Bedømmelse: Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Ved fejlridning (forkert program) korrigeres rytteren af dommeren, rider tilbage og rider øvelsen rigtigt og fortsætter programmet. 1. fejlridning straffes med 3 ALRID 2015 side 23

24 minuspoint, 2. med 8 minuspoint (total 11), 3. med 17 minuspoint (total 28) og ved 4. fejlridning diskvalifikation. Der gives desuden 0 for den øvelse, som der rides fejl i. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. Dette program kan rides i enten tölt eller trav, men den én gang valgte gangart skal bibeholdes under hele programmet. ALRID 2015 side 24

25 Lydighed AL4 Opgave: 1 A Indridning i skridt ad midterlinjen X Parade, stilstand, hilsen Skridt 2 C Højre volte M Tölt / trav 3 A Cirkelvolte 4 K Skridt E Volte tilbage, 10 meter i diameter 5 A Parade, 3 sek. stilstand Tölt / trav 6 C Cirkelvolte 7 C Tölt / trav E Skridt 8 K Volte tilbage, 10 meter i diameter 9 H Tölt / trav M F Enkel slangelinie F Skridt 10 A Vend ad midterlinjen X Parade, stilstand, hilsen Udridning i skridt for lange tøjler Programmet kan ses illustreret i bilag III. Bedømmelse: Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Ved fejlridning (forkert program) korrigeres rytteren af dommeren, rider tilbage og rider øvelsen rigtigt og fortsætter programmet. 1. fejlridning straffes med 3 minuspoint, 2. med 8 minuspoint (total 11), 3. med 17 minuspoint (total 28) og ved 4. fejlridning diskvalifikation. Der gives desuden 0 for den øvelse, som der rides fejl i. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer ALRID 2015 side 25

26 med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. Dette program kan rides i enten tölt eller trav, men den én gang valgte gangart skal bibeholdes under hele programmet. ALRID 2015 side 26

27 2.2.2 D - GANGARTER Banekrav: Der rides på m ovalbane. Valg af 5.1 er kun tilladt på 250m ovalbane. Stævnearrangøren skal oplyse banens mål i stævneinvitationen. Opgave: AL1 FIPO 4.1 eller FIPO 5.1 AL2 FIPO 4.3 (individuelt) eller FIPO 5.1 Vælges 5.1 er udstyrsregler for AL2 stadig gældende. AL3 FIPO 4.5 (individuelt) AL4 FIPO 4.5 (individuelt) Bedømmelse: Gangarterne bedømmes af 3 eller 5 dommere følgende de nationale regler for sportsdommeres anvendelse. Ved 5 dommere stryges højeste og laveste karakter; de 3 midterste karakterer lægges sammen. Der gives en samlet karakter for de viste gangarter fra Karakteren 0 i tölt vises ved rødt kort. Ved to eller flere røde kort gives 100 strafpoint. Strafpoint gives således: Differencen imellem karaktersummen 24 og den faktisk opnåede karaktersum ganges med 5. Resultatet er lig antallet af strafpoint for disciplin D. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. karaktersummen er 24 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis karaktersummen er 4 eller derunder gives 100 strafpoint. ALRID 2015 side 27

28 2.2.3 E - HURTIGHED Banekrav: Der rides på en jævn og lige bane på m's længde med enkeltstart. Start og mål skal være tydeligt markeret. Banen skal være 100 meter længere end end tidtagningszonen. Derudover skal der være et sikkert område af passende størrelse og med jævnt underlag for at forhindre ulykker ifm. nedtagning. Stævnearrangøren skal oplyse banens mål i stævneinvitationen. Ved start placeres starteren med starterflag, og ved mål placeres tidtageren/tidtagerne. Når ekvipagen passerer startmarkeringen markerer starteren, at tidtagningen skal begynde. Opgave: Inden start skal ventende ekvipager opholde sig bag målet. Ekvipagerne starter enkeltvis. På starters kommando rides hesten fra startlinje til mållinje så hurtigt som muligt i valgfri gangart (gangarten må gerne skiftes undervejs). Senest 100 meter efter mållinjen skal hesten være i skridt. Fra rytteren har passeret startmarkeringen og til nedtagningszonen forlades må hesten ikke krydse sit eget spor. Der må ikke rides med pisk. Bedømmelse: En eller to DI-dommere skal overvære disciplinen, notere om hesten er i skridt senest 100 meter efter mållinjen og kan diskvalificere en ekvipage for brug af hårde hjælpere. Ved to dommere overvåger den ene dommer tidtagningszonen og den anden dommer overvåger nedtagningen. Ved en dommer placeres dommeren det sted, som giver bedst overblik over banen. ALRID 2015 side 28

29 Der gives 30 strafpoint, hvis ekvipagen ikke er i skridt senest 100 meter efter mållinjen. Hvis disciplinen rides på idealtid eller hurtigere, gives ingen strafpoint for hastighed. For langsommere tider gives strafpoint efter nedenstående skema: LængdeIdealtid Strafpoint pr. sek. overskridelse m sek AL4 AL3 AL2 AL ,5 1, Idealet for hurtighedsprøven er lavet ud fra galoprekorden i Island, som på 350m er 25 sek. svarende til 50 km/t. ALRID 2015 side 29

30 3. POINTBEREGNING TOTAL Alle discipliner tæller lige meget, idet pointberegningen foretages således, at hver hest starter med at have 100 point i hver disciplin svarende til idealet. Hvis en disciplin bliver redet fejlfrit, bevarer ekvipagen de 100 point. Hvis der begås fejl i en disciplin, fradrages point som anført i beskrivelsen af hver disciplin. Hvis en hest får 100 strafpoint i en disciplin, er disciplinen ikke bestået. For samlet at bestå ALRID kræves, at alle discipliner hver for sig er bestået. Den beståede ekvipage eller det beståede hold, der sammenlagt har pådraget sig det mindste antal strafpoint har vundet. Ved pointlighed mellem præmietagerne er den ekvipage bedst, der har opnået højest karakter i tölt. Hvis der også er pointlighed i tölt, er det laveste puls efter 10 minutter, der tæller. Ikke beståede ekvipager placeres ikke. Alle karakterer og alle pointtal beregnes med én decimal. Efter gennemført ALRID offentliggøres resultaterne, så rytterne kan se, hvor mange point der er opnået i hver disciplin og samlet. ALRID 2015 side 30

31 BILAG I Mål på forhindringer til terrænlydighed ALRID 2015 side 31

32 BILAG II Strafområde ALRID 2015 side 32

33 ALRID 2015 side 33

34 BILAG III Lydighedsprogrammer til AL2, AL3 og AL4 ALRID 2015 side 34

35 Lydighed AL2 Grå = Skridt Blå = Tölt / Trav Rød = Galop Grøn = Tölt / Trav (modsat)

36

37 Lydighed AL3 Grå = Skridt Blå = Tölt / Trav Rød = Galop

38

39 Lydighed AL4 Grå = Skridt Blå = Tölt / Trav (fortsat)

40 9 10

Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID.

Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID. ALRID 6.1 GENERELT Regler for stævneridning i Danmark er gældende for stævner afholdt efter dette reglement. Hvor FIPO og ALRID regler adskiller sig gælder ALRID reglerne. DEFINITION Ordet ALRID er en

Læs mere

1. GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE DANMARKSMESTERSKAB...

1. GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE DANMARKSMESTERSKAB... ALRID 1. GENERELT... 3 1.1 DEFINITION... 3 1.2 IDÉGRUNDLAG... 3 1.3 FORMÅL... 4 1.4 OPGAVE... 4 1.5 GENNEMFØRELSE... 4 1.5.1 DANMARKSMESTERSKAB... 5 1.6 GENERELLE REGLER... 6 1.6.1 Diskvalificering...

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning 2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning Opgave: Folder om lrid. Navn: lrid Programmer: InDesign Udarbejdet november 2014. lrid - Indhold Indhold lrid er De fem decipliner 1 Gangarter 2 Terrænlydighed

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

MHDK stævne regelsæt 2017

MHDK stævne regelsæt 2017 MHDK stævne regelsæt 2017 Der kan deltages i følgende klasser: Dressurkørsel- dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur 2 og Kür (sværhedsgrad 2) Dressur for lange liner - dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur

Læs mere

Regler for lydighedstest - Rytter

Regler for lydighedstest - Rytter Regler for lydighedstest - Rytter Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og under rytter. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på rytteren. Seletøj:

Læs mere

PTV - instruktioner - overordnet

PTV - instruktioner - overordnet PTV - instruktioner - overordnet Dokumentet indeholder instruktioner for forhindringer til alle klasser. Mål for de enkelte klasser står nederst ved hver enkelt forhindring. Dommere, som dømmer PTV, skal

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner.

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og lydig under kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

Det Sjællandske Bededagsstævne

Det Sjællandske Bededagsstævne Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2014 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2014 Program: (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) Fredag: Kl. 07.30-9.30 Kl. 08.30 Kl. 08.45 Kl. 09.00 Kl. 09.50 Kl.

Læs mere

maj Rytterhåndbog

maj Rytterhåndbog 21. - 22. maj 2016 Rytterhåndbog Kort over området... 2 Program... 3 Vigtige informationer til alle ryttere... 3 Check-in... 3 Dommere... 4 Dyrlægeundersøgelse... 4 Folde/bokse til heste... 4 Forplejning...

Læs mere

Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood.

Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood. Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood. 20 1 DMHF CUP 2016: Cuppen afvikles over 3 dage. Point fra CUP dage tælles sammen. Højeste point tal tildeles titlen som årets DMHF brugshest.

Læs mere

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes)

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2017 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2017 Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Fredag: Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 09.50 Kl. 10.40 Kl. 11.00

Læs mere

Special Olympics - Ridning

Special Olympics - Ridning Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

Regler for lydighedstest forspændt slæde.

Regler for lydighedstest forspændt slæde. Regler for lydighedstest forspændt slæde. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Avlsforeningen Den Jydske Hest

Avlsforeningen Den Jydske Hest Regler for lydighedstest. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på kusken. Seletøj:

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

Program (Ret til ændringer forbeholdes)

Program (Ret til ændringer forbeholdes) Ishesteligafinalen 2015 Program 2 Program (Ret til ændringer forbeholdes) Lørdag: Kl. 08.30 Ryttermøde Kl. 08.45 Dommermøde Kl. 09.00 4.2 Alle udtagelse Kl. 09.45 4.1 Åben udtagelse Banepleje Kl. 11.00

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Side 1 af 6. THORs forårsstævne 2015

Side 1 af 6. THORs forårsstævne 2015 Side 1 af 6 THORs forårsstævne 2015 VELKOMMEN TIL THORs forårsstævne 2015 Hedeland, Stærkendevej 226a, 2640 Hedehusene lørdag den 11. april. Kære ryttere, dommere, sponsorer, hjælpere og tilskuere. Så

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2017 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Indholdsfortegnelse I INTRODUKTION... 5 200. Reglementets gyldighed... 5 II STÆVNETYPER OG PROPOSITIONER... 5 201. Stævnetyper og stævneterminer... 5 202. Oversigt

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Thors jubilæumsstævne

Thors jubilæumsstævne 2016 Thors jubilæumsstævne Program - tider er vejledende Lørdag: Kl. 8.30 Kl. 8.45 Kl. 9.00 Kl. 9.50 Kl. 10.10 Kl. 10.45 Kl. 10.55 Kl. 11.35 Kl. 11.55 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Kl. 14.45 Kl. 15.25

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august STÆVNEPROGRAM Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august Albertslund rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Albertslund ridecenter Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013) Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen. Sikkerhedsvest:

Læs mere

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve.

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Dansk Pony Væddeløbsforening Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Den teoretiske prøve omfatter: høring

Læs mere

Stævnetype: A B C Show Antal dage: Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon:

Stævnetype: A B C Show Antal dage: Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon: DANSK RIDE FORBUND - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Stævnerapport Military Modtaget: (udfyldes af DRF) Stævnetype: A B C Show Antal dage: 1 2 3 Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon: E-mail: Stævnets

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

MILITARY INSTRUKTION FORHINDRINGSDOMMERE VED TERRÆNSPRINGNING

MILITARY INSTRUKTION FORHINDRINGSDOMMERE VED TERRÆNSPRINGNING MILITARY INSTRUKTION FORHINDRINGSDOMMERE VED TERRÆNSPRINGNING Tak fordi du vil hjælpe! Uden din indsats kunne dette stævne ikke gennemføres. Du vil også få en mundtlig instruktion på stævnedagen umiddelbart

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Vær med til en festlig dag i hestens tegn og vind flotte præmier til Hesten i Fokus! Søndag den 4. september 2016 i Skive Rideklub Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Pas De Deux er en dressurkonkurrence,

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj STÆVNEPROGRAM Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj Vestegnens rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle de fremmødtes heste: Kenneth Engelund

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR Dansk Ride Forbund ønsker at fremme udviklingen af unge heste frem

Læs mere

STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017

STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017 STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017 1 Padborg rideclub vil takke mange gange følgende: Forhindringsdommere: Sabine Olsen Finn Märcher Og alle øvrige hjælpere der gør dette stævne muligt at

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Formålet med den halve parade er at afbalancere hesten. Det første, du skal føle, er, at bagbenene træder lidt længere ind under hesten, ryggen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen Man bør tilstræbe at få hesten til at svare for så let en hjælp som muligt. Alle heste er meget følsomme og kan lære at svare for små hjælpere. Hver

Læs mere

Stævnerapport Military

Stævnerapport Military DANSK RIDE FORBUND - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby (Version 2015) Stævnerapport Military Modtaget: (udfyldes af DRF) Stævnetype: A B C Show Antal dage: 1 2 Klub: Bjerringbro Rideklub Dato: 17-18/ Stævneleder:

Læs mere

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder. 3.11 LØB OG MOTION FÆLLESBESTEMMELSER FOR LØB OG MOTION AFDELINGEN. Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

DHE DRESSUR ØVET 1+2. Form Let Form Middel Form Øvet Form Expert

DHE DRESSUR ØVET 1+2. Form Let Form Middel Form Øvet Form Expert RSSUR ØVT 1+2 TIT RRS 2012 SRIVLS I dressur klasserne vægtes den positive kommunikation mellem hest og rytter højt, udvisning af odt orsemanship, med fokus på at dressuren skal smidiggøre og styrke hesten.

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 MED RETTELSER APRIL d e f orb u n d.d k

T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 MED RETTELSER APRIL d e f orb u n d.d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 MED RETTELSER APRIL 2012 Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar 2012 6. udgave 4. februar 2012 1 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

SJM 2015 5. OG 6. SEPTEMBER AFDELING A

SJM 2015 5. OG 6. SEPTEMBER AFDELING A SJM 2015 5. OG 6. SEPTEMBER AFDELING A Offentliggørelse af ponygameslege Distrikt 3 har valgt at offentliggøre ponygames legene til årets sjællandsmesterskab i ponygames på Store Hestedag. Da nogen af

Læs mere

9.-13. marts 2011 ...

9.-13. marts 2011 ... MANUAL TIL HINGSTEKÅRING 9.-13. marts 2011................ Hvad skal hingstene igennem? (se også minutplan for hingstekåringen) Hold 1 springbetonede: Onsdag: Træning i løsspringning i hal M Hold 1A: kat.

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

AGILITY GENEREL INFO. REGLER - AGILITY RUN Se særskilt beskrivelse om Agility Run

AGILITY GENEREL INFO. REGLER - AGILITY RUN Se særskilt beskrivelse om Agility Run AGILITY AF HELLE KNUDSEN, PAULINE PRESTON, LOUISE BRETH 2012/2013 REVIDERET AF PAULINE PRESTON OG HELLE KNUDSEN 2015 GENEREL INFO BESKRIVELSE Agility er en forhindringsbane som gennemføres ved at føre

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

BIOMEKANIK-INTRO. Form INTRO Form LET Form MIDDEL Form ØVET Form EKSPERT AF LOUISE AGNER OG PAULINE PRESTON 2012

BIOMEKANIK-INTRO. Form INTRO Form LET Form MIDDEL Form ØVET Form EKSPERT AF LOUISE AGNER OG PAULINE PRESTON 2012 IONI-INTRO LOUIS NR O PULIN PRSTON 2012 INOL Side 1: O LL IONI PRORRN eskrivelse af programmerne ålsætning for klasserne anen Tilgængelige niveauer edømmelse Udstyr - herunder... oreslået udstyr... epteret

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere