Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Valgresultat. Nr. 19/87. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Valgresultat. Nr. 19/87. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt"

Transkript

1 Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 19/87 august 2010 september 2010 oktober 2010 november 2010 Tema: Valgresultat Flot stemmeprocent på 40,3 ved første direkte valg nogensinde til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

2 Bladets adresse og redaktion er Hør Godt Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, 6600 Vejen mobil: SMS: tlf.: fax: e-post: Bestilling Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henvendelse til: Hedevig Thomsen, Holmevænget 1, 5592 Ejby, tlf.: eller e-post: ejbynet.dk Nyt om navne: Kontaktpræst Bodil Nørager har i den forgangne måned af arbejdsmæssige årsager valgt at stoppe som kontaktpræst. Bodil har i en årrække været kontaktpræst i Morsø Provsti, Aalborg Stift og hun fortsætter som sognepræst i sine tre sogne, Tødsø, Alsted og Sønder Dråby i Morsø Provsti, Aalborg Stift. Bodil Nøragers afløser som kontaktpræst er Jørn Andreas Pedersen, som er sognepræst i Lødderup-Elsø pastorat, ligeledes i Morsø Provsti. Kirkeudvalget Vest og Landsdelspræsten vil gerne sige dig en stor tak, Bodil, for dit arbejde som kontaktpræst gennem årene. Vi er meget taknemmelige for, at du gennem dit hverv som kontaktpræst har medvirket til at give mange hørehæmmede oplevelsen af ikke at være glemt, men derimod inkluderet i det kirkelige liv. Og et stort velkommen til dig, Jørn, med ønsket om, at du vil finde opgaven som kontaktpræst givende for dit daglige kald som sognepræst. Først bredte mor et klæde Der er sikkert nogle, som vil huske denne strofe af Jeppe Aakjærs digt Når Rugen skal ind fra hans lyriske hovedværk Rugens sange (1906) og ikke mindst fra Højskolesangbogen: Først bredte mor et klæde så ømt som nogen højtidsdug; der måtte ingen træde med sko i høstens rug. Så fejed hun med limens rest hvert snavset strå til side som for en hædersgæst. Efteråret er dejligt. Man ser et væld af naturens mange farver, når det grønne i bladene forsvinder, og man nedenunder nu tydeligt ser alle de nuancer, som før var skjult. Og sparke blade i skoven. Hvornår kan man det bedre end i efteråret og mærke skovbundens lugt af svamp og rådnende blade. Hjem igen og tænde sterinlys og varme sig efter en tur i det fri - med kakao eller te. Og bonden glæder sig - over at have høsten i hus. Men efteråret er også en påmindelse om alt det, der ikke er mere. Sommeren er væk. Det er ikke varmt mere. Dagene er ikke lange mere. Det er blæst og regn. Og det minder os om alle de andre ting i vores liv, som også er forbi. Som en sorg over det, der er tabt. Men efteråret har begge sider i sig: Glæde og sorg. Altså også glæde. Det var det, moderen i Jeppe Aakjærs digt fokuserede på. Der var planter, der skulle dø for at der kom en høst. Men der kom høst. Der kom udbytte. Og det viste hun sin taknemmelighed og ærbødighed overfor. Det fokuserede hun på. Sådan kan naturen også tale til os: Midt i det tabte får vi givet en gave af Gud. Sorgen over det tabte viser altid hen til det, vi fik inden da. Sorgen var der ikke, hvis ikke vi fik noget inden da. Som en dansk præst og forfatter skrev: Sorgen er den dybeste ære glæden kan få. Sådan løfter naturen en flig af Guds vilje for os: At vi får på trods af, at det bliver efterår. Vi får en fremtid af Gud. Forsinket kirkeblad Dette kirkeblad er blevet forsinket i forhold til den planlagte udgivelse i august, idet vi bevidst har trukket udgivelsen for at kunne bringe alle relevante nyheder vedr. det historiske valg til Kirkeudvalget Vest for Storebælt. Forsiden Så er valget til Kirkeudvalget Vest for Storebælt overstået. Stemmerne er talt op. Og der er grund til at fejre det flotte resultat med en stemmeprocent på 40,3! 2 Læs mere på

3 Kære læser! Endnu engang må du trækkes med et valgnummer. Endnu engang må du kæmpe dig gennem den knastørre tekst hvis du altså havde forventet materiale af en anden og måske mere almen karakter. Men så skulle det også blive sidste gang i denne omgang, at vi afsætter næsten et helt kirkeblad til at tale om valg. For et historisk valg er overstået! Og vi bringer nu resultatet samt en melding om, hvad der fremover skal ske med valg til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Baggrund I Den danske Folkekirke er der to menighedsråd, som adskiller sig fra alle andre. Det er Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt og Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Øst for Storebælt. Det særlige ved disse råd er, at medlemmerne er valgt fra en hel landsdel hhv. øst og vest for Storebælt. Og endnu mere specielt er, at det er de eneste to menighedsråd, hvis medlemmer hidtil har være valgt af en privat interesseorganisation, nemlig Høreforeningen (det daværende Landsforeningen for Bedre Hørelse LBH). Formålet var og er...at fremme kirkeligt arbejde blandt hørehæmmede (herunder døvblevne), at medvirke til at skabe gode høreforhold - såvel auditive som visuelle - i kirkerne.... Baggrunden for at lade en folkelig organisation som Høreforeningen stå for rekrutteringen til rådene var naturligvis at trække på den ekspertise, som en sådan organisation havde. Og da man endnu havde de gamle Amter, gjorde man det på den måde, at man lod LBH udpege medlemmerne på de årlige amtslige generalforsamlinger. I forbindelse med nye vedtægter til rådene, har Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Øst for Storebælt valgt at fortsætte med at lade Høreforeningen udpege medlemmer til rådet gennem sine Regionsafdelinger. Nye veje Men Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt går nye veje. Formålet har været at øge det direkte demokrati, således at det er alle medlemmer af Høreforeningen, som skal have mulighed for at stemme direkte til valget i den region, som de hører til. Ydermere har man åbnet for muligheden af, af alle kan stemme også folk, som ikke er medlemmer af Høreforeningen. En vigtig pointe er dog, at det er Høreforeningens forskellige lokalafdelinger rundt om i landet, der skal stå for valget til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Tanken hermed er bl.a. at skabe kontakt mellem Høreforeningen og de, som ikke er medlemmer af Høreforeningen, men som er kirkeligt interesserede og altså også interesserede i at være med til valget. Du kan læse meget mere om, hvordan selve valget foregår i forrige nummer af Hør Godt. Grundreglen er: Kontakt den lokale Høreforening, hvis du vil deltage i valget fremover. Opstillingen Der skulle i følge de nye vedtægter vælges to repræsentanter til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt (i daglig tale: Kirkeudvalget Vest) fra hver region: Region Nordjylland opstillede to kandidater: Svend P. Kristensen (opstillet gennem Høreforeningen Rebild og Aalborg Lokalafdelinger) Jens Peder Dalgaard (opstillet gennem Høreforeningen Morsø Lokalafdeling) Region Midtjylland opstillede en kandidat: Otto Magnus Nørskov (opstillet gennem Høreforeningen Ringkøbing Skjern Lokalafdeling) Region Syddanmark opstillede seks kandidater: Else Marie Christensen (opstillet gennem Høreforeningen Odense Lokalafdeling) Hedevig Herborg Thomsen (opstillet gennem Høreforeningen Odense Lokalafdeling) Henriette Refslund Jacobsen (opstillet gennem Høreforeningen Aabenraa Lokalafdeling) Ingrid Sand Simonsen (opstillet gennem Høreforeningen Varde og Esbjerg Lokalafdelinger) Kristian Kongsgaard Hansen (opstillet gennem Høreforeningen Billund Lokalafdeling) Mette Bang Jeppesen (opstillet gennem Høreforeningen Vejen Lokalafdeling) Region Syddanmark gik til valg Som man kan se, blev der i Region Nordjylland opstillet det to kandidater, der var brug for. I Region Midtjylland blev der derimod kun opstillet en kandidat. Det betyder, at de opstillede kandidater fra de to regioner blev valgt ved fredsvalg. For Region Syddanmark var det altså lidt anderledes. Her blev der opstillet flere kandidater, end der var brug for, hvorfor der blev udskrevet valg i denne region. Og det var ikke mindst dette valg, der blev fulgt med stor spænding. For det var første gang, man skulle tage den egentlige valgprocedure i brug. Læs mere på 3

4 Forberedelsen af valget Det er bemærkelsesværdigt, at hele gennemførelsen af den nye valgprocedure alene bygger på kontakten mellem Kirkeudvalget Vest og de enkelte Lokalafdelinger af Høreforeningen. I indkøringsfasen har det altså været Kirkeudvalget Vest, som har stået for informationerne til Lokalafdelingerne. Alligevel har 60% af alle Lokalafdelinger ønsket at deltage denne første gang hvilket er meget flot. Alle har været positiv indstillet på nær en enkelt. Grunden til, at alle Lokalafdelinger ikke har været med er bl.a. at flere p.t. er uden bestyrelse og således ikke aktive. Medlemmerne er der, men bestyrelsen mangler og der er således ingen til at administrere adresselisten. Nogle har meldt pas pga. arbejdsbyrden. Stemmeprocenten Der blev gennem Lokalafdelingerne sendt 943 stemmesedler ud. Af dem kom 380 retur. 5 var ugyldige, 1 var blank. Det giver en stemmeprocent på 40,3! Taget i betragtning, at det er første gang valget er foregået på denne måde, så er det meget flot. Ved det ordinære menighedsrådsvalg i Danmark sidste gang (11. november 2008) var stemmeprocenten 15,7! Det kan man ikke helt sammenligne på denne måde; men taget i betragtning, at valget sidste gang foregik som et repræsentativt demokrati ved en amtslig generalforsamling i det daværende LBH så er dette resultat meget fint, hvor valget foregår langt tættere på græsrødderne. Hvem blev valgt Det nye Kirkeudvalg Vest har endnu ikke konstitueret sig, men medlemmerne er som følger: Svend P. Kristensen Jens Peder Dalgaard Otto Magnus Nørskov Else Marie Christensen Ingrid Sand Simonsen Kristian Kongsgaard Hansen Anne Marie Kristensen (Kontaktpræsterepræsentant valgt af kontaktpræsterne) Søren Skov Johansen (Landsdelspræst for Hørehæmmede) Suppleanter er: Hedevig Herborg Thomsen Mette Bang Jeppesen Valgperiode og næste valg Valget til Kirkeudvalget Vest skal følge den ordinære menighedsrådsperiode. Pga. forsinkelser bl.a. med de nye vedtægter er dette ikke sket denne gang derfor løber funktionsperioden for det nye Kirkeudvalg Vest kun ca. 1 ½ år. Næste gang skal man altså forberede sig på, at valget til Kirkeudvalget Vest starter med opstillingsmøder, typisk i forbindelse med Lokalafdelingernes generalforsamlinger omkring februar måned 2012 således at det valg kan være færdig til de nye menighedsråd samles 1. søndag i advent Er du interesseret i at være med til den tid, så husk at kontakte din lokale Høreforenings Lokalafdeling med henblik på at opstille eller afgive stemme. Hvis du ikke selv vil huske på den slags, så er det bedste råd at melde dig ind i Høreforeningen så vil du få fremsendt indbydelse, når den tid kommer. Potentiale Selv om det gik over al forventning denne gang med valget, så ligger der et stort potentiale i de 40% af Lokalafdelingerne under Høreforeningen, som af forskellige grunde ikke var med denne gang. For uanset om Lokalafdelingerne har manglet bestyrelse eller på anden måde har ligget stille så er medlemmerne der stadigvæk! Men medlemmerne i disse 40% af Høreforeningens Lokalafdelinger fik altså ikke muligheden for at stemme, skønt de havde ret til det. Den gode nyhed er imidlertid, at dette alene er et administrativt problem, hvis løsning ikke ligger hos Kirkeudvalget. Derfor ligger der et stort potentiale i disse Lokalafdelinger med henblik på at opnå en endnu højere deltagerprocent i valget næste gang! Desuden ligger der også et potentiale i en bedre information til Lokalafdelingerne, når de skal sørge for opstilling af kandidater, således at man fremover kan undgå, at der er Regioner, som ikke opstiller fuldt antal. Fremtiden? Det gamle Kirkeudvalg Vest har nyligt været til møde i Kirkeministeriet sammen med Høreforeningen for at drøfte erfaringer gjort under dette første valg med henblik på, hvad der skal ske i fremtiden. Vi blev enige om, at erfaringerne har været så positive, at vi fortsætter denne nye valgprocedure også næste gang. Men selvfølgelig forsøger at få endnu flere til at stemme jf. ovenstående potentiale. 4 Læs mere på

5 Tak Nu har der været valg til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest - og et nyt udvalg er sammensat. Flere har i forbindelse med valget ønsket at overlade tøjlerne til nye kræfter. Der skal hermed lyde en tak til jer fra det gamle udvalg: Henriette Refslund Jacobsen, Astrid Andresen, Kaj Strømgaard Jensen, Hedevig Herborg Thomsen, Johan Helm, Hans Særkjær og Inger Kristensen. Og tak til dig, Mette Bang Jeppesen, fordi du har varetaget kassererposten så fint i det gamle udvalg. En stor tak for jeres trofasthed og engagement - og ikke mindst for at være gode sparringspartnere til landsdelspræsten. Mette Bang Jeppesen og Hedevig Herborg Thomsen fortsætter som suppleanter i det nye Kirkeudvalg Vest. Højskoleophold for alle? Hørehensyn på tur til Erfurt og Wittenberg 28. maj - 4. juni 2010 Med Luther i bagagen En dejlig og indholdsrig tur. Og så var der hørehensyn. Mobilt teleslyngeanlæg på rundvisninger og i bussen, selvfølgelig. Og den mobile skrivetolk var også med. Det, der blev sagt og det var meget blev skrevet på en skærm, så også de svært hørehæmmede kunne følge med. En rygsæk med indbygget klapstol, trådløst tastatur og en hjælper, så var tolken klar - også når der blev vist rundt. Der var selvfølgelig også skrivetolkning i bussen, og som noget nyt også ved spisning. Her blev skærmen hævet lidt op, så alle kunne se. Hvis du selv savner rigtigt hørehensyn på en rejse, så kig i dette kirkeblad vi skal af sted igen i det nye år. I decembernummeret af Hør Godt fra 2008 lovede vi, at der skulle blive et almindeligt højskoleophold, men med særligt hørehensyn, på Rødding Højskole i efteråret Det var efter aftale med højskolen, at Kirkeudvalget bl.a. skulle stille skrivetolk gratis til rådighed til et af de kurser, som skolen alligevel arrangerede, således at også hørehæmmede kunne deltage på lige fod med andre. Imidlertid har Rødding højskole - i lighed med Seniorhøjskolen i Nr. Nissum - meddelt, at man alligevel ikke er interesseret. Hørehæmmede, som har brug for denne form for hjælpemidler er velkomne på de to højskoler, men hvis de vil have hørehensyn, så skal de købe et kursus for dem selv! Det er nu op til det nye Kirkeudvalg, hvilken form et fremtidig højskolekursus skal have. Det er dog en politik i Kirkeudvalget, at vi ønsker at fremme muligheden for, at hørehæmmede kan være sammen med andre normalthørende. Det er bl.a. den politik, vi følger, når der arrangeres gudstjenester med hørehensyn. Det er altid på de tidspunkter, hvor der alligevel skal være gudstjeneste for alle andre. Blot med den tilføjelse, at gudstjenesten eksempelvis er tekstet, så både svært hørehæmmede og normalthørende kan være i det samme menigheds-fællesskab. Den politik er helt i tråd med, at man i vore dage søger at fremme tilgængeligheden til alle offentlige bygninger, herunder kirker, og emnet er altid på dagsordenen på ministerielt plan, fordi der er nogle internationale konventioner, som man ønsker at følge. Disse moderne og tidssvarende tanker om tilgængelighed ønsker Kirkeudvalget fortsat at følge i sit arbejde. Læs mere på 5

6 Kirkeudvalget Vest for Storebælt Her er det nye Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Kirkeudvalget bliver først konstitueret 1. oktober, så i næste nummer kan du også se, hvem der er formand og næstformand samt hvem, der bliver kasserer. Kirkeudvalget sidder frem til 1. søndag i advent Ingrid Sand Simonsen Præstebrovej 52, Hjortkær 6818 Årre Tlf Fax: E-post: (Region Syddanmark) Jens Peder Dalgaard Enghavevej Nykøbing Mors Tlf E-post: (Region Nordjylland) Otto Magnus Nørskov Sneppevej Skjern Tlf E-post: (Region Midtjylland) Else Marie Christensen Dankvart Drejersvej Odense M Tlf E-post: (Region Syddanmark) Kristian Hansen Kirkegade Vorbasse Tlf E-post: (Region Syddanmark) Sognepræst Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, Svenstrup 8450 Hammel Tlf E-post: (Kontaktpræsterepræsentant) Svend Kristensen Klitgårdsvej 1, Binderup 9240 Nibe Tlf E-post: (Region Nordjylland) Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, Gamst DK-6600 Vejen Tlf Mobil Fax: E-post: Gamstvej 9, 6600 Vejen Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt eks. af»hør Godt«tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller vil ændre det antal blade, som man i forvejen får. Adresseændring (skriv den nye adresse) ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk - angiv tlf. eller fax. eller e-post Navn: Adresse: Postnr. og by: Hør Godt Sydjylland - Fyn USFB Tlf. og fax:

7 Kontaktpræster for hørehæmmede Fyens Stift Ærø og Langelands Provsti: Agnes Haugaard Vester Bregninge Ærøskøbing Tlf Hjallelse Provsti: John P. Ramskov Sanderumvej Odense SV Tlf Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey Rynkeby Bygade Rynkeby Tlf Assens Provsti: Leni Ulla Hansen Langgade Glamsbjerg Tlf Nyborg Provsti: Louise Schousboe Skalkendrupvej Nyborg Tlf Odense Sankt Knuds Provsti: Tommy Hegner Åsumvej Odense NØ Tlf Haderslev Stift Vejle Provsti: Birgitte Arffmann Bøgevang Vejle Tlf Aabenraa Provsti: Erik A. Monrad Bylderup Kirkevej Bylderup-Bov Tlf Hedensted Provsti: Fin Rasmussen Petersen Kirkebuen 9, Ørum 8721 Daugård Tlf Sønderborg Provsti: Ole Werth Sørensen Præstegårdsvej Nordborg Tlf Fredericia Provsti: Susanne Knudstorp Blåhøj Fredericia Tlf Ribe Stift Skads Provsti: Charlotte Locht Grimstrup Hovedvej 20, Grimstrup 6818 Årre Tlf Malt Provsti: Knud Fensteen Madsen Baungårdsvej 1A 6600 Vejen Tlf Ringkøbing Provsti: Margrethe Dahlerup Koch Høbrovej Tim Tlf Skjern Provsti: Martin Jensen Vandmøllevej Hemmet Tlf Ribe Domprovsti: Ruth Huitfeldt Svendsen Hjortlundvej 94, Hjortlund 6771 Gredstedbro Tlf Tønder Provsti: Simon Stubkjær Storegade Skærbæk Tlf Viborg Stift Herning Nordre Provsti: Asger Grove Korsholm Lysgårdvej Vildbjerg Tlf Lemvig Provsti: Iben Tolstrup Præstevej 4, Houe 7620 Lemvig Tlf Skive Provsti: Jørgen Frost Kirke Allé 111 A 7800 Skive Tlf Struer Provsti: Lars Grønbæk Sandfeld Sembvej Thyholm Tlf Vesthimmerlands Provsti: Lars Henrik Lyngberg-Larsen Sortebrødre Kirke Stræde Viborg Tlf Tlf Salling Provsti: Sanne Hermannsen Hvorslev Rettrupvej 16, Brøndum 7860 Spøttrup Tlf Aalborg Stift Jammerbugt Provsti: Ejler Winkel Hjortevej Fjerritslev Tlf Hadsund Provsti: Erik Bang Kirkegade Hadsund Tlf Frederikshavn Provsti: Erik Colding Thaysen Lendumvej Frederikshavn Tlf Aalborg Vestre Provsti: Inge Frandsen Sportsvænget 7, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Morsø Provsti: Jørn Andreas Pedersen Indmarken 4, Lødderup 7900 Nykøbing Mors Tlf Aalborg Budolfi Provsti: Jørn Gindeberg Schmidt Vejgård Kirkevej Ålborg Tlf Hjørring Søndre Provsti: Kirsten Munkholt Vrejlev Klostervej Tårs Tlf Thisted Provsti: Mariann Dahl Amby Silstrupvej Thisted Tlf Aalborg Nordre Provsti: Peder Skamris Pedersen Lille Borgergade Nørresundby Tlf Brønderslev-Dronninglund Provsti: Viggo Noe Rakkebyvej Hjørring Tlf Århus Stift Syddjurs Provsti: Anne Kirstine Langkjer Nødagervej Kolind Tlf Århus Vestre Provsti: Carsten Harder C.A. Thyregods Vej Åbyhøj Tlf Skanderborg Provsti: Jacob Køhn Andersen Toftegårdsvej Hørning Tlf Norddjurs Provsti: Jens Korsager Åbrovej Ørum Tlf Århus Domprovsti: Jesper Birkler Kystvejen Århus C Tlf Favrskov Provsti: Knud Bunde Fries Østergade Ulstrup Tlf Århus Søndre Provsti: Per Thomsen Skovdalsvej Viby J. Tlf Læs mere på 7

8 Gamstvej 9, 6600 Vejen Tekstede gudstjenester - for alle - tekstet på storskærm - teleslyngen anvendes - trykt prædiken - gratis kirkebil - husk tilmelding! - Når landsdelspræster deltager, er der desuden: - altid mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe (35 kroner) husk tilmelding! - skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten - nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation) Søndag, den 26. september 2010 kl. 10:15 i Ringkøbing kirke (Kirkepladsen 2, 6950 Ringkøbing) Søren Skov Johansen. kontaktpræst Margrethe Dahlerup Koch og Høreforeningen Ringkøbing- Skjern Lokalafdeling. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår ved siden af kirken, Torvet 12b, 6950 Ringkøbing) Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf (kl. 9-13) eller e-post: eller fax eller SMS: Søndag, den 10. oktober 2010 kl. 10:00 i Ørre kirke (Ørre Byvej 62, Ørre, 7400 Herning) TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikation). Sognepræst Lise Edelberg og Kontaktpræst Asger Grove Korsholm. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår på Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning) Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf eller e-post: eller fax eller SMS: Søndag, den 17. oktober 2010 kl. 10:00 i Sønderbro kirke, Horsens (Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens) kontaktpræst Anne Marie Kristensen. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i kirkens lokaler). Tilmelding til transport og frokost, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 24. oktober 2010 kl. 10:00 i Vollsmose kirke (Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ) Teleslynge, Tekstning. Prædikant: Kontaktpræst Tommy Hegner. Kirkebil: tlf eller e-post: - senest fredag. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af Kontaktpræst Tommy Hegner. Søndag, den 14. november 2010 kl. 10:00 i Sortebrødre Kirke, Viborg (Store Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg) Sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen og Høreforeningen Viborg Lokalafdeling. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i kirkens lokaler). Tilmelding til transport og frokost, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 21. november 2010 kl. 10:30 i Fjerritslev kirke (Borups Allé 7, 9690 Fjerritslev) kontaktpræst Ejler Winkel. Frokost efter gudstjenesten (35 kroner - forgår i sognehuset ved siden af kirken) Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 21. november 2010 kl. 17:00 i Vor Frue klosterkirke, Århus (Vor Frue Kirkeplads, 8000 Århus C) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. kontaktpræst Jesper Birkler. Spisning efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i Sognegården, Vestergade 21, 8000 Århus C). Tilmelding til spisning og gratis transport, tlf eller fax: eller e-post: eller SMS: Søndag, den 5. december 2010 kl. 10:00 i Holstebro kirke (Kirkepladsen 2, 7500 Holstebro) TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikation). Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. sognepræst Søren Nielsen og Høreforeningen Holstebro Lokalafdeling. Spisning efter gudstjenesten (35 kroner - foregår i Sognegården, Kirkestræde 9, 7500 Holstebro). Tilmelding til spisning og gratis transport, tlf eller fax: eller e-post: eller SMS: Søndag, den 5. december 2010 kl. 10:00 i Vollsmose kirke (Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ) Teleslynge, Tekstning. Prædikant: Kontaktpræst Tommy Hegner. Kirkebil: tlf eller e-post: - senest fredag. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af Kontaktpræst Tommy Hegner. Tirsdag, den 7. december 2010 kl. 14:00 i Hemmet kirke (Gammel Landevej 38A, 6893 Hemmet) TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikation). Tekstning, teleslynge. Prædikant: Kontaktpræst Martin Jensen. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af Kontaktpræst Martin Jensen i samarbejde med Høreforeningen, Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling. Julehygge i præstegården efter gudstjenesten (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet) Tilmelding til gratis kirkebil, tlf eller e-post:

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 22/90. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 22/90. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 22/90 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 Nyt: Præstegårds aftener Kom på besøg hos landsdelspræsten til en hyggelig og indholdsrig aften med tid til

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Kontaktpræst. Nr. 10/78. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Kontaktpræst. Nr. 10/78. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 10/78 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2007 Fokus: Kontaktpræst Kontaktpræst er egentlig et pudsigt ord for det siger i sig selv ikke noget om, hvad sådan

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 21/89. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 21/89. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 21/89 maj 2011 juni 2011 juli 2011 Tema: Indsamling til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest Trods finanskrisen er der mange, der er ringere stillede end os; rigtig

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER. Mission: Possible

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER. Mission: Possible Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2 0 0 8 Mission: Possible Alle firmaer med respekt for sig selv har nu en Mission. De vil gerne fortælle omverdenen, hvad de står

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Glædelig jul til alle. Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2008/09. Tema: Profil

Hør Godt. - i kirke og menighed. Glædelig jul til alle. Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2008/09. Tema: Profil Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR M A R T S 2008/09 Glædelig jul til alle Tema: Profil Julens Profil: Juleudsmykning, ja, men husk også den kristne baggrund Kirkens Profil:

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Synlighed x 2. Nr. 11/79. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Synlighed x 2. Nr. 11/79. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 11/79 DECEMBER 2007 J A N UA R 2008 FEBRUAR 2008 M A R T S 2008 Fokus: Synlighed x 2 Den hørehæmmede har brug for, at den, som taler, er synlig Den, som taler, har brug

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 16/84 august september oktober november. Ny Vejledning om teleslyngeanlæg. i kirker og menighedslokaler

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 16/84 august september oktober november. Ny Vejledning om teleslyngeanlæg. i kirker og menighedslokaler Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 16/84 august september oktober november 2 0 0 9 Ny Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 25/93 august 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 Tema: Den røde tråd Kerneydelsen i folkekirken er forkyndelsen af ordet. Det er den røde tråd gennem kirkens

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Tegn. Nr. 12/80 APRIL JUNI. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Tegn. Nr. 12/80 APRIL JUNI. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 12/80 APRIL M A J JUNI J U L I 2 0 0 8 Tema: Tegn Der er mange slags tegn i vores hverdag. En pil på et skilt er et tegn. Tegnet viser vej til noget andet, end tegnet

Læs mere

Hør Godt. Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem.

Hør Godt. Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 5/73 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2005/6 Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem. Glædelig jul - og godt nytår Julen

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 26/94. Læs i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 26/94. Læs i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 26/94 december 2012 januar 2013 februar 2013 marts 2013 Læs i bladet: Vores indsamling hørehæmmede børn i Nigeria Så blev der valgt nyt Kirkeudvalg Præstegårdsaften med

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 31/99. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 31/99. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 31/99 august 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 Tema: Søg, og du skal finde Gå efter hørehensyn, og du kan få fordele, som end ikke normalthørende har Se i

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 8/76 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2006/07 Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 28/96. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 28/96. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 28/96 august 2013 septmber 2013 oktober 2013 november 2013 Tema: Skuffeapparater Se i bladet: Højskoledag i Tarm Præstegårdsaften Glimt fra vores rejse Velbesøgt grundlovsmøde

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 30/98. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 30/98. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 30/98 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 Tema: Hensyn Vi skal vise hensyn over for hørehæmmede Men skal hørehæmmede også vise hensyn over for deres omgivelser? Se

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 34/102. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 34/102. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 34/102 september 2015 oktober 2015 november 2015 december 2015 Tema: Når bliver normalt Beretning fra rejse til Rügen Se i bladet: Højskoledag i Vilslev Rejse med Gudstjeneste

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 35/103. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 35/103. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 35/103 december 2015 januar 2016 februar 2016 marts 2016 Tema: Tekstet gudstjeneste hvordan? Manual til tekstet gudstjeneste hos dig Se i bladet: Højskoledag i Kolind Præstegårdsaften

Læs mere

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 7/75 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2006 TEMANUMMER OM TELESLYNGE: Hør Godt - men hvor godt? Tag ikke fejl - så tydeligt for øjet bliver det aldrig med

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 27/95. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 27/95. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 27/95 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 Tema: Dårlig hukommelse og høretab Se i bladet: Rejse med hørehensyn Grundlovsfest hos landsdelspræsten Gudstjeneste i Vedersø

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 24/92. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 24/92. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 24/92 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 Tema: Udendørs Med foråret og sommeren kommer alle udendørsarrangementerne, fra gudstjeneste til foredrag og udflugt. Men

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 32/100 december 2014 januar 2015 februar 2015 marts 2015 Tema: Det vildfarne får Øjebliksbilleder fra Krakow Se i bladet: Højskoledag i Ørbæk Rejse med hørehensyn Så var

Læs mere

KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT

KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT Dato: Juni 2009 KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT Dok. nr. 560301/09 ØST Helsingør Stift Ballerup-Furesø Provsti Inge Meibom Thøger Larsens Allé 20 2750 Ballerup Tlf. 44 97 00 28

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 33/101. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 33/101. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 33/101 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 Tema: Samtidighed Ca. 20 % af de hørehæmmede i Danmark kendte årets vinder af X-Factor 3-4 sekunder før alle andre hørte

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår til alle! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Glædelig jul og godt nytår til alle! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 2/70 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2005 Glædelig jul og godt nytår til alle! Nyt om navne Bestillinger Så er vi flyttet Refugieophold Højskoleophold Tolkning

Læs mere

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 69 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2004 En salmebog og lidt ny teknik - så kører det derudad... Ikke alle problemer løses med teknologiske landvindinger

Læs mere

Nr. 68. Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen?

Nr. 68. Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen? Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen? Man bygger et fuglebræt sammen med børnene. Fuglebrættet blev til en kirke - en fuglekirke. På billedet står fuglekirken tom, fordi

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 36/104. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 36/104. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 36/104 april 2016 maj 2016 juni 2016 juli 2016 Tema: Ud med gudstjenesten Det bliver mere og mere populært at holde gudstjeneste i det fri, 2. pinsedag. Men husker vi at

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Hørelse som socialt redskab. Nr. 20/88. Tema:

Hør Godt. - i kirke og menighed. Hørelse som socialt redskab. Nr. 20/88. Tema: Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 20/88 december 2010 januar 2011 februar 2011 marts 2011 Tema: Hørelse som socialt redskab Tab af hørelse ikke kun et privat anliggende, men også et fælles ansvar Kirkeblad

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET FødevareErhverv Vedrørende udpegning af landdistriktsområder Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 09.

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere