SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:"

Transkript

1 SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri.

2

3 Audit om ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om øreproblemer hos førskolebørn. 152 læger og 5 sygeplejersker i Region Sjælland og Region Syddanmark har fra januar 21 til juni 21 registreret børn med akutte øresymptomer/-problemer i deres praksis. Baggrund Symptomer fra ørerne er et udbredt fænomen blandt mindre børn, og problemet er ikke blevet mindre gennem de sidste årtier. Mindst 8 % af alle børn vil have haft en eller flere episoder af otitis media (mellemørebetændelse), når de er 3 år gamle. Håndteringen af OM er ikke let, da det er svært at skelne korrekt mellem akut otitis media (AOM) og otitis media (SOM). En del børn over- eller underdiagnosticeres som en følge af dette. Et internationalt studie har vist, at praktiserende læger kun er sikre på diagnosen hos børn under 1 år med AOM i 58 % af tilfældene og hos 73 % hos børn over 2 år. Imidlertid ved vi, at det er muligt at forbedre diagnostikken ved brug af tympanometri, som reducerer antallet af forkerte diagnoser. Hvis vi kan stille diagnosen med større sikkerhed, kan det enkelte barn få en bedre behandling. Formål med projektet Formålet med projektet er: At forbedre de praktiserende læger og sygeplejerskernes viden om og brug af tympanometre Øge/genopfriske deltagernes viden om øresygdomme Medvirke til bedre diagnosticering af øresygdomme Inkludere børn til det ledsagende forskningsprojekt: Øreproblemer hos førskolebørn Metoden Alle læger i Region Sjælland og Region Syddanmark blev inviteret til at deltage i projektet. 152 læger accepterede invitationen, og de samt og 5 sygeplejersker deltog i januar 21 i et éndags-kursus. Her fik de undervisning i øresygdomme af en praktiserende ørelæge, ligesom de fik viden omkring brugen af tympanometre. Deltagerne havde endvidere mulighed for at afprøve tympanometrene i praksis. Deltagerne havde efterfølgende mulighed for at låne et tympanometer med hjem, hvis de ikke havde et tilgængeligt i deres praksis. Lægerne registrerede derefter alle børn med øresymptomer, som kom i deres praksis i perioden januar- juni 21, ligesom de udførte tympanometri og otoskopi på børnene. Inklusionskriteriet var følgende: Hvilket som helst symptom, hvor lægen havde mistanke om at det skyldtes et øreproblem. Børnene måtte ikke have dræn i ørerne eller være i et øreforløb eller have været til læge for et øresymptom den sidste måned. Endelig skulle de være mellem g 6 år. Alle registrerede børn fik tid til en ny konsultation 4 uger senere, hvor den der blev gjort aktuel status over udviklingen i deres symptomer ligesom der blev udført fornyet tympanometri og otoskopi. Både 1. og 2. konsultation blev registreret på et simpelt spørgeskema se bilag. 3

4 Ledsagende forskning Auditprojektet er en del af et ledsagende forskningsprojekt, og resultaterne fra audit bliver inkluderet i et ph.d.-projekt omkring forløbet af øreproblemer hos førskolebørn. Efter 2. auditregistrering vil de inkluderede børn blive fulgt i 1 år, hvor oplysninger omkring deres forløb, livskvalitet mm. løbende vil blive indhentet via spørgeskemaer, som sendes direkte til forældrene hver 3. måned. De læger, der har deltaget i auditprojektet har således ikke medvirket til spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene. Rapportens indhold Rapporten beskriver resultaterne fra de to registreringer først en simpel sammenligning af 1. og 2. auditregistrering, der derefter en beskrivelse af symptomer, behandling og videre forløb ved de forskellige diagnoser ved 1. registrering. Endelig et afsnit, der viser hvorledes diagnoserne udviklede sig fra 1. til 2. registrering. Materialet, som er analyseret i denne rapport består af de tilfælde, hvor der foreligger både en 1. og 2. audit registrering. Det drejer sig om 73 tilfælde ud af de 962 tilfælde, der i alt blev rapporteret i 1. registrering. 131 læger har udfyldt et eller flere lægeskemaer ved 1. konsultation. 126 har udfyldt lægeskemaer ved 2. konsultation. Den aktuelle rapport indeholder kun de vigtigste resultater af selve auditundersøgelsen. Det samlede materiale fra undersøgelsen er meget omfattende og består udover auditundersøgelsen også af en spørgeskemaunder til forældrene og en evaluering fra de deltagende læger. Efterhånden som materialet bliver behandlet vil vi sørge for, det bliver formidlet til de deltagende læger. Indholdsfortegnelse: Samlet resultat...5 Analyser i forhold til diagnoser ved 1. konsultation...1 Udvikling i diagnose...18 Registreringsskemaer...22 Informationsbrev til lægerne

5 Samlede resultater Tabellen øverst viser alders- og kønsfordeling af de registrerede børn. Figuren nederst viser hvorledes symptomerne præsenterede sig samlet dels ved 1., dels ved 2. konsultation. Alder og køn Piger Drenge Fødeår Antal % Antal % Antal % 2 1,1 1,1 21 3,4 2,5 1,4 22 2,3 1,3 1, ,3 7 1,9 1 2, ,4 36 9,8 18 7, ,8 35 9,5 29 8, , , , ,6 6 16, , , , , , , ,7 21 2,3 2,3 Total 73 1, 369 1, 361 1, Aktuelle symptomer % af alle registreringer 4 5,5 61,8 47,7 34, Feber 5,8 Øresmerter 22,1 8,8 7,8 2,9 Flåd fra øret Urolig nattesøvn Barnet tager sig til ørerne 18,8 1,79,9 5,85,5 2,62,5 Nedsat hørelse Forsinket sprogudvikling Balanveproblemer 18,8 2,4 8,4,1,3 Andet Ingen symp. 1. kons. 2. kons. 5

6 Samlede resultater Figurerne viser det samlede resultat for tympanometri og otoskopi ved hhv. 1. og 2. konsultation. Bemærk diskrepansen mellem abnormt tympanometrifund og lægernes angivelse af væske i mellemøret ved otoskopi. Bemærk ligeledes forskellen i normalt fund ved de 2 undersøgelser. Resultat af tympanometri 8 % af alle registreringer 7 66,7 65, ,848,1 4 34,833, ,1 13,4 14,5 11,2 1,311,1 4,7 3,7 3,2 3,7 2, ,4 Normal Flad kurve Undertryk Usikker Højre øre 1. kons. Venstre øre 1. kons. Højre øre 2. kons. Venstre øre 2. kons. Resultat af otoskopi 6 % af alle registreringer ,2 43,3 44,5 44, ,2 18,6 24,8 21,2 19,919,7 16,215, ,5 16,6 15,5 1 Rødme Frembulet trommehinde 5,9 4,8 2,1 3,22,6 1,1,3 1,4,4,4,5,7 Performation Flåd fra øret Nedsat bevægelighed Væske i mellemøret 9,7 8,1 Intet abnormt Ingen af ovennævnte 4,2 2,3 2,83,3 Højre øre 1. kons. Venstre øre 1. kons. Højre øre 2. kons. Venstre øre 2. kons. 6

7 Samlede resultater Såvel tabel som figur viser fordeling af diagnoser ved de to konsultationer. Efter 1 måned har 1/3 af alle børnene normalt fund. Samtidig er hyppigheden sektretorisk otit steget fra 4 % til mere end 5 %. Diagnose 1. konsultation 2. konsultation Antal % Antal % 219 3, 45 6, ,9 12 1,6 35 4,8 6,8 24 3,3 4,5 19 2,6 8 1,1 11 1,5 2,3 Dobb , , , ,5 Normal forhold begge ører 38 5, ,5 Total 73 1, 73 1, Diagnose dags dato 45 % af alle registreringer ,9 38,8 35, ,9 14,5 11, ,2 1,6 4,8 3,3 2,6,8,5 1,1 1,5,3 Dobb. 5,2 Normal forhold begge ører 1. kons. 2. kons. 7

8 Samlede resultater Ved 1. konsultation blev lidt over 4% af børnene behandlet antibiotisk, ved 2. konsultation blev 17% behandlet. Lægerne var helt overvejende sikre eller nogenlunde sikre på den diagnose, de afkrydsede. Medicin 8 % af alle registreringer 7 66, ,9 17,7 7,8 7,9,8 1,2 Penicillin V Amoxicillin Andet antibiotika 27,7 9,6 1,1 6,6 31,6 Smertestillende Næsedråber Ingen af overnævnte 2,5 5,9 1. kons. 2. kons. Hvor sikker er du på den diagnose du afkrydsede 2. konsultation % af alle registreringer 47,1 45,3 4,8 2,3,4 Helt sikker Nogenlunde sikker Usikker Slet ikke sikker 8

9 Samlede resultater Ved 1. konsultation blev 3.8% henvist til ørelæge, ved andet konsultation blev 21% henvist, medens mere end 4% blev sat til fornyet kontrol i praksis efter 2. konsultation. Andet 1. konsultation 9 8 % af alle registreringer 8, ,2 1,3 Henvisning til sygehus 3,8 Henvisning til ørelæge,4 Forældre beder om penicillin Ingen af ovennævnte % af alle registreringer 35,2 21,2 Videre forløb 2. konsultation Afsluttes i praksis Henvises til ørelæge Henvises til Fr ny tid til kontrol her sygehusambulatorium,4 41,6 1,5 9

10 AOM ved første konsultation Ved 1. konsultation blev der diagnosticeret i alt 36 tilfælde med AOM 219 dobbeltsidige og 87 ensidige. Der var kun beskedne forskelle vedr. symptomer og behandling, begge grupper blev behandlet antibiotisk i godt ¾ af tilfældene. Aktuelle symptomer ved 1. kons. AOM % af tilfælde 72,4 68, ,8 56,6 56,3 51,7 51,6 5,95,7 5,9 8 Feber Øresmerter Flåd fra øret Urolig nattesøvn Barnet tager sig til ørerne Nedsat hørelse Forsinket sprogudvikling 2,74,6 3,2 Balanveproblemer 17,4 1,3 2,3 Andet Ingen symp. Ordineret medicin ved 1, kons. AOM % af tilfælde 41,1 49,4 35,2 3 27,6 23,3 24, ,4 1,1 Penicillin V Amoxicillin Andet antibiotika 9,2 5,9 6,4 4,6 Smertestillende Næsedråber Ingen af overnævnte 1,4 1

11 AOM ved første konsultation Nedenfor vises videre forløb for de samme 36 tilfælde dels efter 1. dels efter 2. konsultation. Det bemærkes, at de børn, der havde dobbeltsidig AOM hyppigere blev henvist til ørelæge og hyppigere fulgt i praksis, end dem med ensidig AOM. Andet ved 1. konsultation AOM 9 8 % af tilfælde 78,5 75, ,2 19,5 1 Henvisning til sygehus 4,6 1,8,5 Henvisning til ørelæge Forældre beder om penicillin Ingen af ovennævnte Videre forløb 2. konsultation AOM % af tilfælde 28,8 43,7 24,7 16,1 Afsluttes i praksis Henvises til ørelæge Henvises til sygehusambulatorium 1,1 45,2 37,9 Får ny tid til kontrol her 1,4 1,1 11

12 AOM ved første konsultation Ved 1. konsultation blev der diagnosticeret 59 tilfælde med AOM. 35 var dobbeltsidige, 24 ensidige. Nedenfor vises symptomer og medicin det bemærkes, at begge grupper behandles antibiotisk i knapt 5 % af tilfældene altså mindre hyppigt end ved AOM. Aktuelle symptomer ved 1. kons. AOM % af tilfælder 75 68,6 7,8 58,3 57,1 48,65 45,7 12,5 8,3 5,7 5,7 Feber Øresmerter Flåd fra øret Urolig nattesøvn Barnet tager sig til ørerne Nedsat hørelse Forsinket sprogudvikling Balanveproblemer 2 8,3 Andet Ingen symp. Ordineret medicin ved 1, kons. AOM % af tilfælde 2,8 17,1 25,7 29,2 2,9 Penicillin V Amoxicillin Andet antibiotika 42,9 29,2 5,7 8,3 17,1 2,8 Smertestillende Næsedråber Ingen af overnævnte 1,4 8,3 12

13 AOM ved første konsultation Nedenfor ses, hvordan det gik de 59 tilfælde - dels ved 1., dels ved 2. konsultation. Knapt 2% blev henvist til ørelæge efter 2. konsultation ca. 4% blev sat til ny kontrol. Andet ved 1. konsultation AOM % af tilfælde 71,4 79, ,7 2 16,7 1 2,9 4,2 Henvisning til sygehus Henvisning til ørelæge Forældre beder om penicillin Ingen af ovennævnte Videre forløb 2. konsultation AOM % af tilfælde 45,7 37,5 4 37, ,3 2, ,2 Afsluttes i praksis Henvises til ørelæge Henvises til sygehusambulatorium Får ny tid til kontrol her 13

14 AOM med trommehindeperforation ved første konsultation Ved 1. konsultation var der i alt 3 tilfælde af AOM med perforation. 19 var dobbeltsidige, 11 ensidige. Ca. 2/3 i begge grupper blev behandlet antibiotisk. Aktuelle symptomer ved 1. kons. AOM med trommehindeperforation % af tilfælde 84,2 72,7 63,263,6 63,2 57,9 54,5 47,4 45,5 36,4 21,1 18,2 Feber Øresmerter Flåd fra øret Urolig nattesøvn Barnet tager sig til ørerne Nedsat hørelse Forsinket sprogudvikling Balanveproblemer 27,3 1,5 Andet Ingen symp % af tilfælde 42,1 27,3 26,3 Ordineret medicin ved 1, kons. AOM med trommehindeperforation 36,4 Penicillin V Amoxicillin Andet antibiotika 31,6 1,5 36,4 Smertestillende Næsedråber Ingen af overnævnte 14

15 AOM med trommehindeperforation ved første konsultation Ca. ¼ af 3 børn med AOM med perforation blev henvist til ørelæge. Halvdelen blev sat til fortsat kontrol i praksis. Andet ved 1. konsultation AOM med trommehindeperforation % af aller registreringer 68,4 9, ,3 5,3 5,3 15,8 9,1 Henvisning til sygehus Henvisning til ørelæge Forældre beder om penicillin Ingen af ovennævnte Videre forløb 2. konsultation AOM 6 % af aller registreringer 54,5 5 47, ,3 31,6 2 18,2 1 5,3 5,3 1,5 Afsluttes i praksis Henvises til ørelæge Henvises til sygehusambulatorium Får ny tid til kontrol her 15

16 Sekretorisk otitis media ved første konsultation Ved 1. konsultation havde 287 af børnene otit deraf 211 dobbeltsidigt. Knapt 6% havde urolig nattesøvn, ca. 4% havde smerter. Kun meget få fik antibiotika, 3% fik smertestillende og godt 15% fik næsedråber. Aktuelle symptomer ved 1. kons. Sekretorisk otitis media % af aller registreringer 58,3 54,7 41,9 35,1 21,3 15,1 3,34,7 Feber Øresmerter Flåd fra øret Urolig nattesøvn 43 4,3 18,5 9,3 8,5 1,5 2,8 4,7 Barnet tager sig til ørerne Nedsat hørelse Forsinket sprogudvikling Balanveproblemer 27,9 19,9,5 Andet Ingen symp. Ordineret medicin ved 1, kons. Sekretorisk otitis media 6 % af tilfælde 56, ,7 3, ,3 2,3,9,5 Penicillin V Amoxicillin Andet antibiotika 11,6 Smertestillende Næsedråber Ingen af overnævnte 2,4 5,8 16

17 Sekretorisk otitis media ved første konsultation Af de 211 tilfælde med dobbeltsidig SOM blev ¼ afsluttet, knapt ¼ henvist til ørelæge og ca. halvdelen blev sat til fortsat kontrol i praksis efter 2. konsultation. Andet ved 1. konsultation Sekretorisk otitis media 9 8 % af aller registreringer 85,3 82, ,5 Henvisning til sygehus 5,7 4,7 Henvisning til ørelæge Forældre beder om penicillin Ingen af ovennævnte 8,5 12,8 Videre forløb 2. konsultation Sekretorisk otitis media 6 5 % af aller registreringer 52, ,4 23,7 29,1 2 18,6 1 Afsluttes i praksis Henvises til ørelæge Henvises til sygehusambulatorium Får ny tid til kontrol her 1,9 17

18 Udvikling i diagnosen fra 1. kons. til 2. kons. Af de 219 patienter, der ved 1. konsultation fik diagnosen dobbeltsidig akut otitis media, præsenterede mere end 5% en otit efter en måned. Diagnose ved 2. kons. Dobbeltsidig akut otiitis media 6 Procent af tilfælde 5 45, , ,4 1,4,9 1,8,5 Dobb. Normal forhold begge ører Af de 87 patienter, der fik diagnosen ensidig akut otitis media, præsenterede mere end 3% en otit efter en måned. Ca. 4% udviklede normale forhold. Diagnose ved 2. kons. akut otitis media 6 Procent af tilfælde 5 43, ,2 19,5 11,5 1 4,6 2,3 Dobb. Normal forhold begge ører 18

19 Udvikling i diagnosen fra 1. kons. til 2. kons. Af de 35 børn, der ved 1. konsultation fil diagnosen dobbeltsidig AOM, præsenterede godt 1/3 en otit efter en måned medens halvdelen havde udviklet normale forhold. Diagnose ved 2. kons. Dobbeltsidig akut otitis media 6 Procent af tilfælde 5 48, , ,6 2,9 2,9 5,7 Dobb. Normal forhold begge ører Af de 24 børn, der initialt fik diagnosen akut otitis media, præsenterede godt 1/3 en otit efter en måned, medens knapt halvdelen havde fået normale forhold. Diagnose ved 2. kons. akut otitis media 6 Procent af tilfælde , ,5 1 4,2 4,2 8,3 4,2 Dobb. Normal forhold begge ører 19

20 Udvikling i diagnosen fra 1. kons. til 2. kons. Af de nitten patienter, der fik diagnosen dobbeltsidig AOM med perforation, havde størsteparten otit efter en måned. Diagnose ved 2. kons. Dobbeltsidig akut otitis media med trommehindeperforation 5 Procent af tilfælde ,6 36, , ,3 5,3 5,3 Dobb. Normal forhold begge ører Af de 11 patienter, der fik diagnosen ensidig AOM med perforation, havde halvdelen otit efter en måned, halvdelen normale forhold. Diagnose ved 2. kons. akut otitis media med trommehindeperforation 5 45 Procent af tilfælde 45, , ,1 5 Dobb. Normal forhold begge ører 2

21 Udvikling i diagnosen fra 1. kons. til 2. kons. Af de 211 patienter, der ved 1. konsultation fik diagnosen dobbeltsidig otit havde mere end 2/3 stadig otit efter 1 måned. 25% havde dog udviklet normale forhold. Diagnose ved 2. kons. Dobbeltsidig otitis media 6 Procent af tilfælde ,1 2 13,3 1 4,3 1,4,5,5 Dobb. Normal forhold begge ører Af de 86 patienter, der ved 1. konsultation fik diagnosen ensidig otit, havde knapt 4% stadig otit efter en måned, medens mere end 5% havde normale forhold. Diagnose ved 2. kons. otitis media 6 5 Procent af tilfælde 53, , ,8 1,5 1,2 1,2 Dobb. Normal forhold begge ører 21

22 Registreringsskema 22

23 Registreringsskema 23

24 Registreringsskema 24

25 Registreringsskema 25

26 Informationsbrev til lægerne Kære kollega. Januar 21 Tak fordi du vil deltage i forskningsprojektet: Øreproblemer hos førskolebørn. Spørgeskemaer Du modtager hermed spørgeskemaer til brug i projektet. Der er tre forskellige typer spørgeskemaer: 1. forældreskema, som forældrene skal have med hjem efter konsultationen hos dig. Symptomskemaer, som du bedes udfylde i forbindelse med den første konsultation. Symptomskemaer, som du bedes udfylde, når barnet kommer til kontrolkonsultation efter ca. 4 uger. Procedure 1. Kontrol Når et barn kommer til den første konsultation hos dig, udleveres et invitationsbrev til forældrene, som de helst skal læse inden konsultationen hos dig. Det vil typisk være en sekretær, der udleverer det. Under konsultationen informerer du kort om projektet. Du udleverer samtidig det 1. forældreskema, som udfyldes hjemme og sendes til os i den medfølgende frankerede svarkuvert. Du giver en tid til en ny konsultation 4 uger senere uanset om du samtidig henviser dem til en ørelæge. I forbindelse med konsultationen bedes du udføre både otoskopi og tympanometri og notere resultaterne i det første lægeskema. I forbindelse med udfyldelse af det 1. lægeskema bedes du samtidigt notere barnets CPR-NR på det 2. lægeskema, så du hurtigt kan finde det ved den næste konsultation. Du bedes samle alle dine udfyldte symptomskemaer og sende dem til os i de frankerede svarkuverter cirka en gang om ugen. 2. Kontrol I forbindelse med kontrolbesøget bedes du udfylde et nyt symptomskema. Forældrene vil umiddelbart i forbindelse med kontrolbesøget få tilsendt det 2. forældreskema, som de selv udfylder og sender til os efterfølgende. Tidsperspektiv Vi håber, at hver enkel læge kan inkludere mindst 1 børn i løbet af cirka 2-3 måneder. Du kan vælge at stoppe inkluderingen, når du har inkluderet 1 børn eller ikke har lyst til at fortsætte yderligere, men ellers fortsætter inkluderingsperioden indtil slutningen af april. Eksklusionskriterier Alle børn som kommer i din praksis med et øresymptom inkluderes i studiet, bortset fra: Patienter, hvis forældrene ikke forstår dansk i tilstrækkelig grad til, at de kan udfylde spørgeskemaerne. Ved manglende samtykke fra forældrene. Hvis børnene har haft en episode med øreproblemer indenfor de seneste 4 uger. Børn med indsat dræn på rekrutteringstidspunktet. Vi takker endnu engang for din lyst til at medvirke i projektet. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål undervejs i forløbet, er du altid velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen På vegne af hele projektgruppen 26

27 Christina Trankjær Ryborg J.B. Winsløws vej 9A 5 Odense C Tlf Projektgruppen: Christina Trankjær Ryborg, ph.d.-studerende, projektkoordinator Janus Laust Thomsen, lektor, Ph.d., praktiserende læge Jens Søndergaard, professor, Ph.d., praktiserende læge, klinisk farmakolog Jørgen Lous, dr. med, professor, praktiserende læge Jakob Kragstrup, professor, Ph.d., dr.med., praktiserende læge Anders Munck, seniorforsker, APO-enheden, praktiserende læge 27

28 28

29 29

30 3

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Øre-næse-hals Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Af Jørgen Lous I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Tympanometri 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Typanometri 65år, speciallæge i oto, rhino laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Ass. speciallæge ansat 2009. Klinisk uddannet

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark. Svarrapport 24 ørelæger

Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark. Svarrapport 24 ørelæger Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark Svarrapport 24 ørelæger 1 Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO)

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan afhjælpes.

Vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan afhjælpes. Vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan afhjælpes. Dette er en vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin Dagens program Dagens program: Præsentation + opfølgning Det akutte røde r øje Praktisk oftalmoskopi Pause Øresmerter Praktisk otoskopi Praktisk tympanometri

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn Baggrund og formål Mellemørebetændelse kaldes også otitis media. Akut otitis

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN DIAGNOSTIK AF MELLEMØREBETÆNDELSE OG INDIKATIONER FOR TROMMEHINDEDRÆN MV. BLANDT BØRN I ALDERSGRUPPEN 0-5 ÅR 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på e-mail:

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Udarbejdet af Trine Zeigermann Andersen & Dorthe Møllgaard Kristensen Hold nr 32 B Vejleder:

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet

Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet v/prakt. læge, ph.d.-stud. Jesper Lykkegaard Professor Jens Søndergaard Professor Jakob Kragstrup Professor

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Protecct-M Nyhedsbrev juli 2013

Protecct-M Nyhedsbrev juli 2013 foto: Colourbox Tak for jeres indsats - vi er nu godt på vej! Protecct-M har været meget berørt af konflikten mellem PLO og regionerne, og det har været en svær tid at starte et nyt forskningsprojekt op

Læs mere

Forskningsenheden for Almen Praksis

Forskningsenheden for Almen Praksis FORSKNINGSPROJEKTER Forskningsenheden for Almen Praksis Syddansk Universitet J.B. Winsløws Vej 9A 5000 Odense C 1 2 Forskningsenheden for Almen Praksis Vi udfører forskning og forskningsvejledning indenfor

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn Patientvejledning Væske i mellemøret Dræn Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatar,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Onkologisk afdeling XX XXXXXX Sygehus Du anmodes hermed om

Læs mere

Øreproblemer hos førskolebørn

Øreproblemer hos førskolebørn Øreproblemer hos førskolebørn - Fokus på livskvalitet og familiens belastning af sygdommen. Ph.d.-protokol af: Christina Trankjær Ryborg Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ. Vejledere: Janus Laust Thomsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

CAVALIER KING CHARLES SPANIELS SØGES TIL NYT FORSKNINGSPROJEKT OM SYRINGOMYELI

CAVALIER KING CHARLES SPANIELS SØGES TIL NYT FORSKNINGSPROJEKT OM SYRINGOMYELI CAVALIER KING CHARLES SPANIELS SØGES TIL NYT FORSKNINGSPROJEKT OM SYRINGOMYELI I marts 2017 opstartes et nyt forskningsprojekt på Institut for Klinisk Veterinærmedicin og Universitetshospitalet for Familiedyr

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine!

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Uudholdelige smerter bag øjet? Måske har du Horton hovedpine! Hvad er Horton Hovedpine Horton Hovedpine er en meget Smerterne varer typisk fra 15 min. smertefuld hovedpine, som består til 3 timer. De kan

Læs mere

Diagnostik af mellemørebetændelse. med trommehindedræn

Diagnostik af mellemørebetændelse. med trommehindedræn Børn med mellemørebetændelse er hyppige i konsultationen. Hvornår kan man overveje trommehindedræn? Skal man overveje antibiotika ved vedvarende øreflåd? Læs konklusionerne fra ny national klinisk retningslinje

Læs mere

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn Patientvejledning Væske i mellemøret Dræn Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatar,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr Ørepine er en kendt sag for mange børnefamilier. Det er vigtigt for os at være velorienterede om lidelsen. Ikke alene på grund af de meget ubehagelige smerter, barnet har, men også på grund af den hørenedsættelse,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER Forskningsenheden for Almen Praksis

FORSKNINGSPROJEKTER Forskningsenheden for Almen Praksis FORSKNINGSPROJEKTER Forskningsenheden for Almen Praksis Syddansk Universitet J.B. Winsløws Vej 9A 5000 Odense C 1 Forskningsenheden for Almen Praksis Vi udfører forskning og forskningsvejledning indenfor

Læs mere

National klinisk retningslinje. trommehindedræn. - Diagnostik af mellemørebetændelse. for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen

National klinisk retningslinje. trommehindedræn. - Diagnostik af mellemørebetændelse. for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og trommehindedræn - Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år National klinisk

Læs mere

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Lavet af Ane Schmeltz Søgaard og Louise Esberg Andersen Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 INTRODUKTION Akut otitis media (AOM) er

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere