Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org"

Transkript

1 Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org

2 Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det ifølge reglerne i enten GNU General Public License, version 2 eller senere ( eller Creative Commons Attribution License, version 2.0 eller senere ( Alle varemærker i dette dokument tilhører deres legitime ejere. Forfattere Originaludgaven Peter Kupfer Richard Barnes Jean Hollis Weber Linda Worthington Leif Lodahl Thomas Roswall Dansk udgave Tilbagemelding Dansk vedligeholdelse: Leif Lodahl Kommentarer og forslag til forbedring af dette dokument bedes sendt til Publiceringsdato og aktuel softwareversion Publiceret 30. oktober baseret på OpenOffice.org 2.0. Mere indformation om OpenOffice.org på Flere manualer på doc.oooforum.dk

3 Indhold Indhold Hvad er Calc?...1 Regneark, ark og celler...1 Dele af hovedvinduet i Calc...2 Formellinje...2 Individuelle celler...3 Arkfaner...3 Filhåndtering...4 Oprette nyt regneark...4 Åbne eksisterende regneark...4 Gemme regneark...4 Navigere i regneark...5 Gå direkte til en bestemt celle...5 Ved hjælp af musen...5 Brug af cellereference...5 Brug af Navigator...5 Bevæge sig fra celle til celle...6 Brug af tasterne Tab og Enter, piletaster samt Home, End, Pageup og Pagedown...6 Bevæge sig fra ark til ark...6 Brug af tastaturet...6 Brug af mus...7 Markere enheder i et ark eller regneark...8 Markere celler...8 Enkelt celle...8 Område med sammenhængende celler...8 Område af ikke-sammenhængende celler...8 Markere kolonner og rækker...9 Enkelt kolonne eller række...9 Flere kolonner eller rækker...9 Hele ark...9 Arbejde med kolonner og rækker...9 Indsætte kolonner og rækker...9 Enkelt kolonne eller række...9 Kom i gang med Calc i

4 Indhold Flere kolonner eller rækker...10 Slette kolonner og rækker...10 Enkelt kolonne eller række...10 Flere kolonner eller rækker...10 Arbejde med ark...10 Indsætte nye ark...11 Slette ark...11 Omdøbe ark...12 Visning i Calc...12 Fryse rækker og kolonner...12 Fryse enkelt række eller kolonne...13 Fryse en række og en kolonne...13 Ophæve frosset område...13 Opdeling af vinduet...14 Vandret opdeling af skærmen...14 Lodret opdeling af skærmen...15 Fjerne opdeling af vinduet...15 Skrive data ind i et ark...16 Skrive tal...16 Skrive tekst...16 Skive tal som tekst...16 Skrive datoer og tidspunkter...16 Udskrivning...16 Udskrive et regneark...17 Udskriftsindstillinger...17 Vælge ark til udskrivning...17 Indstille udskriftsområdet...19 Udskrive rækker eller kolonner på hver side...19 Definer et udskriftsområde...20 Tilføje til udskriftsområdet...20 Fjerne et udskriftsområde...20 Kom i gang med Calc ii

5 Hvad er Calc? Hvad er Calc? Calc er regneark-delen af OpenOffice.org. Du kan skrive data (ofte som tal) ind i et regneark, og derefter foretage udregninger med disse tal. Eller du kan skrive dine data ind, og så bruge Calc som et Hvad nu hvis.. værktøj ved at ændre dine data og straks se resultatet uden at skulle skrive alle talene ind hver gang. Regneark, ark og celler Calc arbejder med elementer kaldet regneark. Regnearks består af et antal individuelle ark, som hver indeholder celler arrangeret i rækker og kolonner. Disse celler indeholder de forskellige elementer - tekst, tal, formler osv., som tilsammen udgør de data,der skal vises og benyttes til udregninger. Hvert regneark kan have mange ark, og hvert ark kan have mange celler. Hvert ark i Calc kan have maksimalt rækker og 245 kolonner (A til IV). Dette giver individuelle celler for hvert ark. Nyt i version 2.0 Antallet af rækker er øget fra OpenOffice.org 1.x til 2.0. Tidligere var der kun rækker til rådighed. Kom i gang med Calc 1

6 Dele af hovedvinduet i Calc Dele af hovedvinduet i Calc Når Calc startes op, ser hovedvinduet nogenlunde ud som Figur 1. Titellinje Menulinje Standard værktøjslinje Aktiv celle indikator Værktøjslinjen Formatering Aktive celle Formellinje Kolonnehoveder Rækkehoveder Figur 1. Udsnit af Calc vinduet Formellinje Til venstre på formellinjen (se Figur 2) er der en lille tekstboks som kaldes navnboks. Det indeholder en kombination af et bogstav og et tal, f.eks. D7. Dette er den aktuelle celles kolonnebogstav og rækketal, kaldet en cellereference. Knappen Funktion Navnboks Figur 2. Formellinje Funktionsguiden Knappen Sum Kom i gang med Calc 2

7 Formellinje Til højre for navnboksen er knapperne Funktionsguide, Sum, og Funktion. Med knappen Funktionsguide åbnes en dialogboks, hvor man kan søge i en liste af tilgængelige funktioner. Dette kan være en stor hjælp, fordi det også viser hvordan funktionerne formateres. Knappen Sum indsætter en formel i den aktuelle celle. Denne formel sammentæller alle celler der er oven over den aktuelle celle. Hvis disse celler er tomme, sammentælles i stedet alle celler til venstre for den aktuelle celle. Resultatet vises i den aktuelle celle. Knappen Funktion indsætter et lighedstegn i den aktuelle celle, og i indtastningslinjen, og dermed er cellen klar til indtastning af en formel. Når du skriver data ind i en celle, der allerede indeholder data, skifter knapperne Sum og Funktion til to nye knapper: Annuller og Accepter. Indholdet af den aktuelle celle (data, formel eller funktion) er vist i Indtastningslinjen, som også er Formellinjen. Du kan ændre indholdet af den aktuelle celle, enten her eller ved at rette direkte i den aktuelle celle. For at ændre data i Indtastningslinjen skal du blot venstreklikke der hvor du vil rette. Hvis du vil ændre data direkte i cellen, dobbeltklikker du på den celle de vil rette i. Individuelle celler Hovedvinduet viser alle cellerne i et gitter, hvor hver enkelt celle krydses af en bestemt kolonne og række. Oven over kolonnerne og til venstre for rækkerne, er der en serie grå bokse der indeholder bogstaver og tal. Det er kolonne- og rækkehoveder. Kolonnerne begynder med et A og fortsætter ud til højre. Rækkerne begynder med 1 og fortsætteer nedad. Arkfaner I bunden af cellegitteret er der nogle arkfaner (se Figur 3). Disse faner giver adgang til hvert ark, og fanen for det aktive (synlige) ark er hvid. Hvis du klikker på en anden fane bliver dette ark synligt, og fanen bliver hvid. Du kan også markere flere ark ved at holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på fanerne. Figur 3. Ark-faner Kom i gang med Calc 3

8 Filhåndtering Filhåndtering Oprette nyt regneark Du kan åbne et nyt regneark, uanset hvilke andre komponenter af OOo du bruger. F.eks. kan du åbne et nyt regneark, mens du benytter Draw. Fra Menulinjen klik på Filer og derefter på Ny(t) > Regneark. Fra Værktøjslinjen klik på knappen Ny(t) dokument på værktøjslinjen Standard. Med tastaturet hvis du allerede har et regneark åbent kan du trykke Ctrl+N for at åbne et nyt regneark. Åbne eksisterende regneark Du kan også åbne et regneark uanset hvilke komponenter af OOo du benytter. Fra Menulinjen klik på Filer og derefter på Åbn. Fra Værktøjslinjen klik på knappen Åbn dokument på værktøjslinjen Standard. Med tastaturet anvend tastekombinationen Ctrl+O. Hver af disse muligheder vise en Åbn fil dialogboks, hvor du kan vælge det regneark du vil åbne. Gemme regneark Regneark kan gemmes på tre måder. Fra Menulinjen klik på Filer og derefter på Gem. Fra Værktøjslinjen klik på knappen Gem dokument på værktøjslinjen Standard. Med tastaturet anvend tastekombinationen Ctrl+S. Hvis regnearket ikke har været gemt før, vises en Gem som dialogboks. Her kan du angive regnearkets navn og hvor det skal gemmes. Kom i gang med Calc 4

9 Navigere i regneark Navigere i regneark Gå direkte til en bestemt celle Ved hjælp af musen Placer musemarkøren over cellen og venstre-klik. Brug af cellereference Klik på den lille sorte trekant lige til højre for navnboksen (Figur 2). Den aktuelle cellereference bliver fremhævet. Skriv cellereferencen for den celle som du vil gå til og tryk Enter. Eller klik direkte i navnboksen, slet den eksisterende cellereference og skriv den nye. Brug af Navigator Klik på knappen Navigator i Standard værktøjslinjen (eller tryk F5) for at få vist Navigatoren. Skriv cellereferencen i de øverste to felter, kolonne og række, og tryk Enter. Navigatoren vælger derefter den cellen, i dette tilfælde F5. Figur 4. Calc Navigator Kom i gang med Calc 5

10 Bevæge sig fra celle til celle Bevæge sig fra celle til celle I regnearket har en celle, eller en gruppe af celler, normalt en sort ramme. Denne sorte ramme viser hvor fokus er (se Figur 5). Figur 5. (Venstre) Enkelt markeret celle og (højre) et markeret celleområde Brug af tasterne Tab og Enter, piletaster samt Home, End, Pageup og Pagedown Hvis du trykker Enter eller Skift+Enter flytter du fokus hhv. ned og op. Hvis du trykker Tab eller Skift+Tab flytter du fokus hhv. til højre og venstre. Hvis du bruger piletasterne på tastaturet, flytter du fokus i pilens retning. Home flytter fokus til starten af rækken. End flytter fokus til den kolonne længst til højre der indeholder data. Page Down flytter visningen et helt skærmbillede ned, og Page Up flytter visningen et helt skærmbillede op. Kombinationer af Ctrl og Alt med Home, End, Page Down, Page Up, og piletasterne flytter fokus fra den aktuelle celle på andre måder. Du kan finde et samlet overblik over genvejstasterne i on-linehjælpen (F1 eller Hjælp > OpenOffice.org Hjælp). TIP Kombinationen Alt+Piletast ændrer størrelse på en celle. Bevæge sig fra ark til ark Hvert ark i et regneark er uafhængigt af de andre, men de kan bindes sammen af referencer mellem de forskellige ark. Der er tre måder man kan benytte til at navigere mellem de forskelige ark i et regneark. Brug af tastaturet Kombinationen Ctrl+Page-Down flytter ét ark til højre, og Ctrl+PageUp flytter et ark til venstre. Kom i gang med Calc 6

11 Bevæge sig fra ark til ark Brug af mus Ved at klikke på en af arkfanerne(se Figur 3) i bunden af regnearket kan du vælge et bestemt ark. Hvis du har mange ark, er nogle af arkene skjult bag den vandrette rullebjælke i bunden af skærmbilledet. Hvis det er tilfældet, er der fire små knapper til venstre for arkfanerne der kan rulle fanerne frem og tilbage. Figur 6 viser hvordan det fungerer. Figur 6. Knapper til at vise arkfaner Bemærk at arkene ikke er er i nummerorden, da du kan nummerere arkene som du vil. Note Arkpilene som du kan se i Figur 6 kommer kun frem hvis der er nogle arkfaner der ikke kan ses. Ellers er pilene inaktive som i Figur 3. Kom i gang med Calc 7

12 Markere enheder i et ark eller regneark Markere enheder i et ark eller regneark Markere celler Celler kan markeres i forskellige kombinationer og antal. Enkelt celle Venstreklik på cellen. Resultatet vil se ud som på venstre side af Figur 3. Du kan sikre dig at den rigtige celle er valgt ved at se i navnboksen. Område med sammenhængende celler Et område med celler kan markeres med tastaturet eller med musen. Hvis du vil markere et område ved at trække med musen: 1) Klik på en celle. 2) Hold venstre museknap nede. 3) Bevæg musen rundt på skærmen. 4) Når det ønskede område med celler er markeret slipper du musetasten igen. Hvis du vil markere et område uden at trække med musen: 1) Klik på den celle som skal være i det ene hjørne af det område af celler du vil markere. 2) Flyt musen til det modsatte hjørne af det område du vil markere. 3) Hold Skift-tasten nede og klik med venstre museknap. To select a range of cells without using the mouse: 1) Vælg den celle som skal være i det ene hjørne af det område af celler du vil markere. 2) Mens du holder Skift-tasten nede bruger du piletasterne til at vælge resten af området. Resultatet af en hvilken som helst af disse metoder vil se ud som den højre side af Figur 3. TIP Du kan også markere et celleområde direkte ved at bruge navnboksen. Klik i navnboksen som beskrevet i Brug af cellereference på side 5. For at markere et celleområde skal du skrive cellerefencen for den øverste venstre celle: i området efterfulgt af et kolon (:), og derefter referencen for den nederst højre celle i området. Eksempel: For at markere området fra A3 til C6 skal du skrive A3:C6. Område af ikke-sammenhængende celler 1) Vælg en celle eller et celleområde som beskrevet i en af metoderne ovenfor. 2) Flyt musepilen til starten af det næste celleområde eller enkeltcelle. 3) Hold Ctrl-tasten nede og klik eller klik-og-træk for at markere et område. 4) Gentag om nødvendigt. Kom i gang med Calc 8

13 Markere celler Nyt i version 2.0 Når du markerer ikke-sammenhængende celler i OOo 2.0 behøver den første markering ikke at være et celleområde. I OOo 1.x skulle man markere mere end én celle som den første del af en samling af ikke-sammenhængende celleområder. Markere kolonner og rækker Hele kolonner og rækker kan markeres nemt og hurtigt i OOo. Enkelt kolonne eller række For at vælge en enkelt kolonne, klik på kolonnehovedet. For at vælge en enkelt række, klik på rækkehovedet (se Figur 1). Flere kolonner eller rækker For at vælge flere sammenhængende kolonner eller rækker: 1) Klik på den første kolonne eller række i gruppen. 2) Hold Skift-tasten nede. 3) Klik på den sidste kolonne eller række i gruppen. For at vælge flere ikke-sammenhængende kolonner eller rækker: 1) Klik på den første kolonne eller række i gruppen. 2) Hold Ctrl-tasten nede. 3) Klik på alle de følgende kolonner eller rækker mens du holder Ctrl-tasten nede. Hele ark For at markere et helt ark skal du klikke på den lille boks mellem kolonnehoved A og rækkehoved 1. Vælg alt Figur 7. Boksen Vælg Alt Du kan også markere et helt ark ved at trykke Ctrl+A. Arbejde med kolonner og rækker Indsætte kolonner og rækker Man kan indsætte nye kolonner og rækker på flere måder og i forskelligt antal. Enkelt kolonne eller række Man kan indsætte en enkelt kolonne eller række med menuen Indsæt: Kom i gang med Calc 9

14 Indsætte kolonner og rækker 1) Vælg den kolonne eller rækker hvor den nye kolonne eller række skal indsættes. 2) Vælg enten Indsæt > Kolonne eller Indsæt > Række. Note Når du indsætter en enkelt ny kolonne, indsættes den til venstre for den fremhævede kolonne. Når du indsætter en enkelt ny række, indsættes den over den fremhævede række. Man kan også indsætte en enkelt kolonne eller række med musen: 1) Marker den kolonne eller rækker hvor du vil indsætte den nye kolonne eller række. 2) Højre-klik på hovedet. 3) Vælg Indsæt Rækker eller Indsæt Kolonner. Flere kolonner eller rækker Flere kolonner eller rækker kan med fordel indsætte på én gang i stedet for at indsætte dem enkeltvis. 1) Marker det antal kolonner eller rækker, du vil indsætte, ved at holde den venstre museknap nede mens du trækker musen henover det ønskede antal. 2) Du kan vælge Indsæt Rækker eller Indsæt Kolonner når du højreklikker. Slette kolonner og rækker Kolonner og rækker kan slettes enkeltvis eller i grupper. Enkelt kolonne eller række En enkelt kolonne eller række kan kun slettes med musen: 1) Marker den kolonne eller række du vil slette. 2) Højreklik på kolonnens eller rækkens hoved. 3) Vælg Slet Kolonne eller Slet Række fra popup-menuen. Flere kolonner eller rækker Flere kolonner eller rækker kan man slette på én gang i stedet for at slette dem enkeltvis. 1) Marker de ønskede kolonner eller rækker ved at holde den venstre museknap nede mens du trækker musen henover kolonnerne eller rækkerne. 2) Vælg Slet Kolonne eller Slet Række fra menuen der kommer frem når du højreklikker. Arbejde med ark Ligesom de andre Calc elementer kan ark indsættes, slettes og omdøbes. Kom i gang med Calc 10

15 Indsætte nye ark Indsætte nye ark Der er flere måder at indsætte nye ark på. Fælles for dem alle er at du skal begynde med at markere det ark som det nye ark skal indsættes ved. Dernæst kan du vælge en af de følgende metoder. Klik på menuen Indsæt og vælg Ark, eller Højreklik på arkets fane og vælg Indsæt ark, eller Dobbeltklik på det tomme område lige til højre for arkfanerne (se Figur 8). Figur 8. Indsætte et nyt ark Uanset metode vil dialogen Indsæt ark dukke op (Figur 9). Her kan du vælge om det nye ark skal indsættes til højre eller til venstre for det markerede ark, og hvor mange ark der skal indsættes. Figur 9. Dialogen Indsæt ark Slette ark Ark kan slettes enkeltvis eller i grupper. Højreklik på fanen af det ark som du vil slette, og vælg Slet ark fra popup-menuen. For at slette flere ark, markerer du dem som tidligere beskrevet, højreklikker på en af fanerne og vælger Slet ark fra popup-menuen. Kom i gang med Calc 11

16 Omdøbe ark Omdøbe ark Standardnavn for nye ark er ArkX, hvor X er et tal. Det virker fint i et lille regneark, men bliver lidt besværligt at holde styr på hvis der er mange ark. For at give nye ark et mere meningsfuldt navn kan du gøre følgende: Enten skrive det nye navn i dialogen når du indsætter et nyt ark, eller Højreklikke på en arkfane, vælge Omdøb ark fra popup-menuen og erstatte det navnet med et bedre navn. Note Arknavne skal begynde med enten et bogstav eller et tal; andre karakterer er ikke tilladt, selvom mellemrum kan benyttes mellem ord. Hvis du prøvet at give et ark et ugyldigt navn kommer der en fejlmeddelelse. Visning i Calc Fryse rækker og kolonner Frysning låser et antal rækker i toppen af arket eller i venstre side af arket eller begge dele. Når man derefter bevæger sig rundt på arket forbliver de kolonner eller rækker man har frosset, synlige hele tiden Figur 10 viser nogle frosne rækker og kolonner. Den sorte vandrette streg mellem række 3 og 14 og sorte lodrette streg mellem kolonner C og H afgrænser de frosne områder. Rækkerne 4 til 13 og kolonnerne D til G er rullet ud af vinduet. Men fordi de første 3 rækker og kolonner er frosne, forbliver de synlige. Kom i gang med Calc 12

17 Fryse rækker og kolonner Figur 10. Frosne rækker og kolonner Du kan fastfryse ved en række, ved en kolonne, eller ved en kombination af række og kolonne, se Figur 10. Fryse enkelt række eller kolonne 1) Klik på hovedet af den række lige under det sted du vil fryse, eller på hovedet for den kolonne det er umiddelbart til højre for det område du vil fryse. 2) Vælg Vindue > Frys. En sort streg viser det frosne område. Fryse en række og en kolonne 1) Klik i den celle der er lige under den række du vil fryse, og umiddelbart til højre for den kolonne du vil fryse. 2) Vælg Vindue > Frys. To streger på skærmen markerer området du har frosset (de to streger fremkommer lige over og lige til venstre for den celle du markerede. Når du nu ruller rundt i billedet vil du se at det frosne område forbliver på skærmen. Ophæve frosset område For at ophæve frysning af rækker eller kolonner, vælg Vindue > Frys. Fluebenet ved Frys forsvinder nu. Kom i gang med Calc 13

18 Opdeling af vinduet Opdeling af vinduet Du kan også ændre visningen ved at opdele vinduet også kaldet opdele skærmen. Skærmen kan opdeles enten vandret, lodret eller begge dele. Dette giver mulighed for at få vist helt op til fire udsnit af arket på en gang. Og hvad skal det så være godt for? Forestil dig, at du har et stort ark, og at en af cellerne har et tal der bruges af tre formler i andre celler. Ved at opdele skærmen kan du placere cellen der indeholder tallet i den ene del af skærmen, og de celler med formler i de andre udsnit. Så kan du ændre tallet og se hvordan resultatet af de tre formler ændrer sig. Figur 11. Eksempel på opdelt skærm Vandret opdeling af skærmen For at opdele skærmen vandret: 1) Flyt musepilen til den lodrette rullebjælke til højre i skærmen, og placer den på den lille knap øverst (med en lille sort pil i). Opdel vindue markør Figur 12. Opdelingsmærke på den lodrette rullebjælke 2) Umiddelbart over denne knap er der en tyk sort streg (Figur 12). Flyt musepilen hen over denne streg, hvorved musepilen bliver til en dobbelt pil (Figur 13). Kom i gang med Calc 14

19 Opdeling af vinduet Opdel vindue markør Figur 13. Opdelingsmærke med dobbelt pilemarkør 3) Hvis du holder venstre museknap nede kan du se en grå linje gå på tværs af arket. Træk musen nedad, den grå linje følger med. 4) Når du slipper museknappen, opdeles skærmen i to dele, hver med sin egen rullebjælke. Bemærk i Figur 11, at værdierne Beta og A0 befinder sig i den øverste del af vinduet, og beregningerne i den nederst del. Du kan rulle frem og tilbage i den øverste og nederste del uafhængigt. Hvis du ændrer værdierne Beta og A0 kan du se resultaterne i den nederste halvdel af billedet. Du kan også opdele vinduet lodret efter beskrivelsen nedenfor med det samme resultat, at du kan rulle begge halvdele af vinduet uafhængigt. Med både vandret og lodret opdeling kan du rulle i 4 forskellige vinduer. Lodret opdeling af skærmen For at opdele skærmen lodret: 1) Flyt musepilen til den vandrette rullebjælke i bunden af skærmen, og placer den på den lille knap længst til højre (med en lille sort pil i). Opdel vindue markør Figur 14: Opdelingsmærke på den vandrette rullebjælke 2) Umiddelbart til højre for denne knap er der en tyk sort streg (Figur 14). Flyt musepilen hen over denne streg, hvorved musepilen bliver til en dobbelt pil. 3) Hvis du holder venstre museknap nede kan du se en grå linje ned over arket. Træk musen til venstre, og du vil se at den grå linje følger med. 4) Når du slipper museknappen opdeles skærmen i to dele, hver med sin egen vandrette rullebjælke. Note Opdeling af skærmen vandret og lodret på samme tid giver fire udsnit, hver med sine egne lodrette og vandrette rullebjælker. Fjerne opdeling af vinduet Dobbeltklik på hver opdelingslinje, eller Klik på og træk opdelingslinjerne tilbage på deres pladser, eller Kom i gang med Calc 15

20 Opdeling af vinduet Vælg Vindue > Opdel. Dette vil fjerne alle opdelinger på samme tid. TIP Du kan opdele skærmen efter de samme procedurer som under frysning af rækker og kolonner på side 13. Hvis du følger denne vejledning skal du i stedet for Vindue > Frys benytte Vindue > Opdel. Skrive data ind i et ark Skrive tal Marker cellen og skriv tallene med det numeriske tastatur eller tallene fra den øverste række på tastaturet. For at skrive et negativt tal skal du enten skrive et minustegn ( ) foran, eller sætte det i parenteser ( ). Tal er som standard højrejusteret, og minustegn er foranstillet. Skrive tekst Marker celle og skriv teksten. Tekst er som standard venstrejusteret. Skive tal som tekst Hvis et tal skrives 01481, vil Calc droppe det første 0. Hvis du vil bevare det første 0, f.eks. hvis det er forvalg til et telefonnummer, skriver du en lille apostrof foran tallet: ' Nu bliver tallet imidlertid fortolket som tekst, og kan ikke benyttes til matematiske beregninger. Hvis du forsøger på det bliver indeholdet enten ignoreret eller frembringer en fejlmeddelelse. TIP Tal kan have foranstillede nuller og bliver genkendt som tal hvis cellen gives et passende format. Højreklik på cellen, vælg Formater celler > Tal. Juster antallet af foranstillede nuller. Skrive datoer og tidspunkter Marker cellen og skriv datoen eller tidspunktet. Du kan opdele datoen med en skråstreg (/) eller en bindestreg ( ), eller benytte tekst som f.eks. 10 Okt 05. Calc genkender flere forskellige datoformater. Du kan opdele tidspunkter med kolon, f.eks. 10:43:45.. Udskrivning OpenOffice.org Calc har et stærkt udskrivningssystem der har mange indstillingsmuligheder. Mange detaljer kan tilvælges eller fravælges i udskrivningen. Du kan bestemme hvilken rækkefølge arkene udskrives i og hvor store de skal være. Bestemte rækker eller kolonner kan udskrives på alle ark, ligesom der er mulighed for at definere udskriftsområder. Kom i gang med Calc 16

21 Udskrive et regneark Udskrive et regneark For at udskrive et regneark til printer eller fil vælger du Filer > Udskriv. Udskriftsdialogen (Figur 15) giver mulighed for at ændre printerinstillinger. Du kan hurtigt definere hvad det er du vil have udskrevet: hele dokumentet, særlige ark eller grupper af valgte celler. Antallet af kopier og sætvis udskrivning defineres også her. Vælg OK for at starte udskrivning. Udskriftsindstillinger Indstillinger for udskrivning kan sættes enten for det aktuelle dokument, eller for alle regneark. Hvis det kun skal gælde i det aktuelle dokument, skal du i udskriftsdialogen klikke på knappen Indstillinger nederst til venstre. Skal indstillingerne gælde for alle regneark vælg Funktioner > Indstillinger > OpenOffice.org Calc > Udskriv. I begge tilfælde ligner dialogboksene hinanden. Se Figur 16. Figur 15. Udskrivningsdialogen Vælge ark til udskrivning Du kan markere et eller flere ark for udskrivning. Det kan især være nyttigt, hvis du har et stort regneark med mange ark, og kun ønsker at udskrive nogle få af dem. Et eksempel kunne være en bogholder der noterer udgifter over en periode, hvor hver måned har sit eget ark. Hvis han skal udskrive November-arket skal han gøre som følger. 1) Marker de ark der skal udskrives (hold Ctrl-tasten nede mens du klikker på hver arkfane.) 2) Vælg Filer > Udskriv og vælg Indstillinger. Note Knappen Indstilinger er forskellige fra knappen Egenskaber. Egenskaber handler om printerens opsætning, mens Indstillinger handler om OpenOffice.orgs opsætning. Kom i gang med Calc 17

22 Vælge ark til udskrivning 3) Sæt flueben i Udskriv kun markerede ark. 4) Klik på OK. Figur 16. Dialogen Printerindstillinger Kom i gang med Calc 18

23 Indstille udskriftsområdet Indstille udskriftsområdet Udskrive rækker eller kolonner på hver side Hvis et ark skal udskrives over flere sider, kan man få bestemte rækker eller kolonner til at gentages på alle sider. Hvis du f.eks. ønsker at de to øverste rækker og kolonne A udskrives på alle side skal du gøre følgende: 1) Vælg Formater > Udskriftsområder > Rediger. 2) Dialogen Rediger udskriftsområder kommer frem (Figur 17). Klik på - ingen - til venstre for området Rækker der skal gentages, og vælg - brugerdefineret -. 3) I tekstboksen i midten skriver du de rækker der skal gentages, for de to øverste rækker fra eksemplet skriver du $1:$2. Ofte vil man kunne skrive disse rækker ind direkte uden først at vælge - brugerdefineret -. 4) Kolonner kan også gentages efter sammen opskrift. 5) For at gentage kolonne A, skriv $A. 6) Klik på OK. Figur 17. Dialogen Rediger udskriftsområder Note Man behøver ikke at markere hele de område af rækker der skal udskrives. Det er nok at vælge en enkelt celle i hver række. Kom i gang med Calc 19

24 Definer et udskriftsområde Definer et udskriftsområde Brug denne indstillingsmulighed til at ændre eller definere et udskriftsområde. Det kan være nyttigt hvis du kun har behov for at udskrive et lille område af et stort regneark. For at definere et udskriftsområde: 1) Fremhæv det område af celler som skal udgøre udskriftsområdet. 2) Vælg Formater > Udskriftsområder > Definer. Sideskift bliver nu synlige på skærmen. Note Du kan tjekke udskriftsområdet ved at vælge Filer > Vis udskrift. OOo vil kun vise de celler der er inde i udskriftsområdet. Tilføje til udskriftsområdet Efter at have defineret et udskriftsområde, kan du tilføje flere celler til det. Dette giver dig mulighed for at udskrive flere, ikke-sammenhængende områder fra det samme ark, uden at udskrive hele arket. Når du har defineret et udskriftsområde: 1) Fremhæv det område af celler der skal tilføjes til udskriftsområdet. 2) Vælg Formater > Udskriftsområder > Tilføj. Dette vil tilføje de ekstra celler til udskriftsområdet. Sideskift vil ikke længere være synlige på skærmen. Note Det nye udskriftsområde bliver udskrevet på et nyt stykke papir, også selvom begge udskriftsområder er på samme ark. Fjerne et udskriftsområde Det kan bliver nødvendigt at fjerne et allerede defineret udskriftsområde, f.eks. hvis hele arket senere skal udskrives. For at fjerne et udskriftsområdet vælger du Formater > Udskriftsområder > Fjern. Dette vil fjerne alle definerede udskriftsområder fra arket. Efter at udskriftsområderne er fjernet, vil standard sideskift igen kunne ses på skærmen. Kom i gang med Calc 20

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Artikel om... Combo Box i Calc. OpenOffice.org

Artikel om... Combo Box i Calc. OpenOffice.org Artikel om... Combo Box i Calc OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Kapitel 16 Brug af Fontwork:

Kapitel 16 Brug af Fontwork: Kom i gang med... Kapitel 16 Brug af Fontwork: Oprette grafiske tekstobjekter OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Kapitel 2 Start af OpenOffice.org

Kapitel 2 Start af OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 2 Start af OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Indhold, indeks og krydshenvisning

Indhold, indeks og krydshenvisning Vejledning i Writer Indhold, indeks og krydshenvisning OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Kapitel 7 Forskelle mellem Impress og Powerpoint:

Kapitel 7 Forskelle mellem Impress og Powerpoint: Migreringsvejledning Kapitel 7 Forskelle mellem Impress og Powerpoint: Præsentationer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Microsoft Excel Kodehusker

Microsoft Excel Kodehusker Side 1 af 6 En kodehusker der kan bruges til alle de koder man efterhånden får til mange ting. Åbn Excel regnearket. Gem det som Kodehusker på computeren. Regnearket består som regel af tre ark Start med

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere