Beboerblad for. Nr. 1: Januar 2O1O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for. Nr. 1: Januar 2O1O"

Transkript

1 Beboerblad for Nr. 1: Januar 2O1O

2 6. januar 2010 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afcleling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. seks gange irligl. :'.'. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afcl. Bestyrelsen kan meddele sig. Redaktion: Lars Eg (ansv.) I 61 Jette Nielsen Foto: Kontakt Lars hvis du snsker at ffi taget billeder. Trykning og Uddeling Herman Nielsen Indlag og fotos kan mailes til: : tdcspace,dk Sidste frist for aflevering af indl*g:og fotos: *,i:',,, t'i i,i Deadline og Redaktionsmsde: 24 februar 2010 kl Mere information se: www,holmstrup.net under Sofus :+ Information Brabrand Boligforening Administration Gudrunsvej l0 A 893 I 7l7 E-mai I : dk Abningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Hj emmes ide: www. br abr and- b o I igfore n ing. dk BeboerrAdgivningen 8625 Zt26 i Holmstrup (vrrestedetf 245, l, Lejl. 6 Aben ridgivning: Tirsdage Abent pi Gudrunsvej 16, l. th.: Tirsdage kl Torsdage kl. r s.00-t 8.00 Du er altid velkommen til at dukke op, uden aftale. Msder uden for tidsrum. kontakt: Jens Hogh 86252t26 Je e b o e rraadgivn in ge n. d k Personlig betjening er 6ben i tidsrum: Mandag - torsdag kl Fredag k. r Lardag samt son - og helligedage hele dognet Varmemester Kontor: Jernaldervej 277 st. ki kl t 8.00 kl kl. 1s FIj emmes ide: h ttp : b e boe r- ra a d g i v n i n g e n. d k/ Totalservice 89317t7l Pi dette nr. kan du taste dig frem til en personlig bed ening af servicemedarbej der. Genbrugspladsen Jerna ld erv ei / Stena ldervej Abningstider: Mandage - fredage kt r 8.00 Bemanding: Lordag - Sondag kl Abningstider: Mandag Tirs-, ons- og fredag Torsdage kt k kl. t6.00-t7.30

3 6. januar 2010 Stofa Antenneservice Ring til Stofa Mandag-fredag: kl Lardag: kl. I I 4.00 Dog med undtagelse af helligdage. Har du problemer med dine tv-signaler uden for Stofas ibningstid, kan du ringe til hovedvagten pi telefon Hovedvagten har ibnet til kl. 24 pl alle hverdage og fra 8-24 i weekender og pi helligdage. Selskabslokale Valhalla, OdinsgArden Kan rumme: 30 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: 89317t7l Selskabslokale, Holmstru p Jernaldervej 245 Service til:.72 pers. Lejes gennem boligforeningens administration. Reservation: 89317t7r Afhentning af nogler: Helle Minsson Kun bestilling i hverdage kl Selska bsloka let Sten hytten, Thorsbjerg Stenalderv ej 77, 8220 Brabrand Kan rumme: 50 pers. Telefon ilokalet: Reservation: Lise Ledet 8624 l90l Kun i tidsrummet kl Afdelinqsbestvrelsen i Holmstrup: Afdelingsbestyrelsen holder msde den fsrste mandag i hver mined kl Msdet er ibent for alle beboer fra kl Desuden afholdes der msde i boligteknisk udvalg hver anden mined, den sidste mandag i mineden - efter behov kl Msdet er ibent for alle beboere. Tlf. i msdelokalet: Afd el i n g stofa n et. d k Hj emmes ide: ww w. h o I m stru p. i n fo eller: www. holmstrup. net Afd. Bestyrelsens medlemmer: Rudolf Buy, 253 B Svend Ove Bshm Sv end. ov e. b o e t m a i l. c o m Lars Eg, 239 B l Peter lversen, P e t er- iv e rs i l. te I e. dk Edvin Juj, 261 A E dv i n j t ofan e t. d k Anette Knight, 221 A Elly Lindved,275 A Holmstrup p6 nettet Se afdelingens hjemmeside: eller www,holmstrup.net Holmstrup hh.rrd.h{ Postkassen Tommes: Hverdage: Ssn & helligdage Posthuset Anelystparken 16, B3B1 Tilst Tlf Hverdage L7.30 Lordage frr4a'.effi alchtccd.fad.fi.-as ṇ J

4 ,4NDRINGER PR. I. JANUAR 2O1O 17 december 2009 I midten af 2008 foretog vi en stsrre omlregning af kanalmsnstret, men der er nu opstiet et behov for endnu en omlregning, som vil finde sted pr. l. januar Arsagen er igen digitaliseringen og de nye interaktive tjenester, som hen ad vejen vil v&re til ridighed for medlemmerne af Antenneforeningen Aarhus. BASISPAKKEN Denne gang betyder det en mindre reduktion i antallet af kanaler i basispakken, som ogsi fremover vil besti af de danske kanaler uden programafgift, dvs. bl.a. de2 nye DR-kanaler, DR K og DR Ramasjang, og derudover vil de hidtidi ge nabolandskanaler v re ti I grengel ige her, dvs. 2 norske, 3 svenske og 3 tyske kanaler. Til gengreld mi vi fremover undvere provekanalen og den ekstra provekanal, vi har anvendtil Canalg i ar. Derudover mi vi undvere TV5 Monde, TVE, Rai Uno og ESC I. Disse kanaler kan dog tilksbes i BlandSelv pakken bag Stofas Zaptor-boks. DEN STORE PAKKE I den store pakke vil? nye kanaler, som fik meget fine placeringer i den netop afholdte brugerundersogelse, dvs. 6'eren og TV3 Puls, erstatte DK4 og Skandinavia, som vi har valgt af tage af - ogsi pi baggrund af placeringen i brugerundersogelsen. OVRIGE.If,NDRINGER PR. 1. JANUAR 2010 DRK flyttes til kanal 24 TV3 Puls kommer pi kanal 4l Nickelodeon og VHI DK deler kanal 56 6'eren kommer pi kanal 64 Pr. l. januar 2010 kan den samlede nye kanaloversigt findes via dette link http ://www. stofa. dk/kabeltv/showoversi gt. php? shortcut-stofatvudbud&pl anti d:7 9 I NYE PRISER PR. I. JANUAR 2O1O Af de opkrrevninger, som udsendes af Stofa netop nu, vil det fremgi, at der er tale om prisstigning for bide basispakken og den store pakke. Der er tale om en stigning pe 4,8 Yo for basispakken og 7,8 oh for den store pakke fra 2009 til 2010, men stigningen i progrirmafgifterne i den store pakke alene udgor i alt en stigning ph9,8 o/o. Stigningerne skyldes dels den generelle prisudvikling og de stigende progftrmafgifter, dels at2 nye kanaler, nemlig 6'eren og TV3 Puls, som i 2009 blev udsendt pi prove og dermed var uden programafgift, pr. l. januar bliver betalingspligtige i den store pakke. Lrs yderligere om pakkepriser 2010 http ://www. antenneforeni ngenaarhus. dvdefa ult.aspx?id:27 Lres yderligere om vejledende programpriser 20r0: http ://www. antenneforeningenaarhus. dk/defa ult.aspx?id:53 Med snsket om et godt nyt ir - ogsi ved tvskermen - sendes vore bedste hilsne Bestyrelsen Antenne foreni ngen Aarhus Klip pet fra " http ://rvwrv. antennetbreni n eenaarhus. d k/defau lt. aspx? ID- 7&M:Nervs&P I D:302&NewsID:76" Redaktionen har forsogt at fd en kommentar, men har ikke modtaget svar inden vi bladet skulle trykkes. u

5 Bilbrande i Holmstrup Over 100 beboere bersrt af brand: To biler udbrendte natten til mandag i boligafdelingen Holmstrup pe Jernaldervej i det vestlige Arhus. En tredie bil blev ogsi voldsomt skadet af branden. Bilerne var parkeret ved siden af hinanden i carport-anlegget, og de voldsomme flammer slikkede sig hen over carportens loft og op ad vinduerne til lej I ighederne ovenover. Lejlighederne over branden fik sodskadede, sorte vinduer. Ifolge varmesteren Mogens Rasmussen er der sodskader i alle otte lejligheder ovenover og Mogens mente (mandag kl. 8), at beboerne skal genhuses midlertidigt indtil lejlighederne er blevet rengiort, oplyser afdelingsbestyrelsesmedlem Peter Iversen. lejlighederne skal rengores af professionelle rengoringsfolk. Lejlighederne i et stsrre omride er bersrt af brandens smeltede ledninger. I flere opgange pi begge sider af brandstedet er de elektroniske varnemilere sat ud af kraft, men si vidt varrnemesteren er orienteret har alle lejligheder vanne. Siemens er tilkaldt men forventes fsrst at udbedre skaderne pi varmemiler-systemet i lsbet af januar. Her s lut t er opdat e r i ngs - afs ni t Ogsi langere henne ad Jernaldervej var der pflsat brand. Fire store brandbiler + indsatsleder samt politiet var msdt frem til Holmstrup. lfalge Arhus Brandvesens dognrapport mandag kl.2.46 var der "Ild i to biler op ad bygning. En overtrendt ved ankomst, den anden antendt af strilevarme. Ild i udlsbende brendstof." Branden blev slukket af bl.a. rogdykkere og pga. udlsbende benzin mv. er kloaksystemet gennemskyllet med liter vand. Carportanhgget har en loftbekledning af treuld/cement-plader og brandfolkene brekkede pladerne ned for at sikker pi, at branden var ordentlig slukket. Det viste sig dog at branden ikke var helt slukket i loftet, si tre store brandbiler mitte ved otte-tiden rykke ud og efterslukke, si hele omridet blev badet i skum. Sandsynligvis skal bide lejligheder ovenover og lige ved siden af (omkring stk. i alt) rengores for sodskader pi gulve, v&gge, lofter, badeverelse og kskken i lsbet af et par dage pi Boligforeningens regning, efter rsg er trengt op i installationsskakten mellem lejlighederne. Opdatering 29/12; Ingen beboere er evakueret. Der er rogskader "mere eller mindre" i alle lejligheder oven over brandstedet (bide24l th og 243 tv), og Flere beboere mente at branden sandsynligvis var pisat - enten med overlreg eller som uheldig omgang med ffrverkeri. "Vores teknikere skal nu finde ud af, om der var tale om en pisat brand," siger politikommisser ved Ostjyllands Politi Mogens Brsndum til Jyllands-Posten. Med venlig hilsen Ulrik 239 B

6 Genbrugsen Holmstrup Tsj til alle Bsrn og unge Voksne og gamle I alle stsrrelser Undertaj - sengetaj Fodtoj - frakker - j akker tit sommer og vinter Kom og kik AIt er gratis med venlig hilsen Genbrugsen ved vaskeriet b

7 Hvor blev de afl Ida, Anna, Birgitte og Stefan (6,9,21 og l8 6r i Holmstrup) Birgitte boede i Holmstrup siden 1986, og vi lrerte hinanden at kende i 1989, da Stefan flyttede ind i det bofellesskab vi havde i 233 C. Vi niede at bo i bofellesskabet i ca. otte 6r, og boede der sammen med en del sjove mennesker, herunder en i nok alle sammen kender som aflsser pi TV Avisen, Claus Buhr flyttede vi for os selv pi forste sal i 235 B og fik fsrst Anna, og si Ida i I september 2007 flyttede vi til Sonderborg, hvor der var flere jobmuligheder for os end i fuhus. Vi har nu begge arbejde i vores fag og ksbt et lille hus, som vi flytter i engang i marts Vi har lrert en del flinke mennesker at kende og har levet os godt ind her i byen. Byen og omridet er dejligt, masser af vand, hyggelig gammel havneby med smi cafeer, vertshuse og restauranter, fem minutters gang til badestranden fra kolonihaven og Status Quo, Kim Larsen og John Lee Hooker pi friluftsscene 500 meter herfra. Vi tenker stadig pi Holmstrup og savner vennerne og alle dem vi lrrte at kende og msdte dagligt, udsigten fra Fujiama, hyggen pi altanen, beboerforeningen og de mange andre ting, der gar Holmstrup til et godt sted at vere. Ida, Anna, Birgitte og Stefan Oget tilgrengelighed er stadig et projekt Her i starten af 2010 fbr vi beboere forelagt det projekt, som afclelingsbestyrelse og tekniker er endt ved i forhngelse af sidste 6rs snak om sget tilgrengelighed i Holmstrup. For kort at opsummere: Hilkka Troelsgaard og jeg fremlagde i et tidligere SOFUS en argumentation for det gode i aget tilgengelighed i de hoje dele af byggeriet og et bud pi, hvordan det kunne gores for en overskuelig skonomi. Pa et afdelingsmsde blev projektet snakket igennem og videregivet til teknisk bearbejdelse. De teknikere, der har renoveret Holmstrup, har sfl kunnet putte elevatorer ind bag glasdekningen riglige elevatorer og ikke de mere komplicerede "vertikale lifte", som vi opererede med. : Oprindelig var der kun attraktiv skonomi for aget tilgrengelighed i 2009, men den gunstige finansiering er blevet forlrenget indtil videre. Derfor har der veret tid til i ro og mag at gennemarbejdet projektet, der i sin endelige udformning skal gi bf,de vigtige forbedringer og holdes pe et skonomisk niveau, som gor det alment acceptabelt, men udgangspunktet er stadig de 13 elevatorer i hver side + den enlige i syd. Herman Nielsen.

8 Gensidig Forssrgelsespligt - Nej Tak! Et hojt udviklet samfund respekterer individets ret til selvbestemmelse og uafhrengighed, bflde fysisk, psykisk og finansielt, derfor er det pi tide at gore op med det forreldede begreb, Gensidig Forsorgelses pligt, der fsrer til re gte frellea fh re n gi gh ed. Forestil dig at du og din krreste begge sidder i gode job, med et godt manedligt udkomme, i har rid til hus, bil og hund. I har rad til at gi pi resturant I eller 2 gange om mineden, i biografen og en ekstra indksbstur. Si nir nu alt er si gyldent hvorfor ikke flytte sammen og evt. blive gift? Forestil dig at i tager dette skridt, da i efter handlingen moder pi arbejde igen, kalder jeres respektive cheferjer ind til en samtale. I skal nir i kommer hjem igen, bestemme hvem afjer der skal gil 50% ned i lsn. Det rene vanvid, tenker i, hvorfor skulle man ft et mindre udkomme blot fordi man er gift? Tanken er utrenkelig! Men sidan er det rent faktisk for tusinder af danskere, hver dug, ikke for dem der sidder i gode job med gode lonninger, nej vanviddet gir lrengere end som si, for det er nemlig samfundets svageste der siledes bliver ramt pi pengepungen. De der i forvejen har svrert ved at fh enderne til at henge sammen, fortidspensionister, alderspensionister og kontanthjelpsmodtagere. De bliver alle ramt i stsrre eller mindre grad, af det som politikerne har dsbt gensidi g forsorgel sespl i gt el ler egtefrel leforsorgel se. Dette er et nesten historisk begreb som leder tankerne tilbage til 40erne, 5Oerne og 60eme, hvor en stor del af den kvindelige befolkning stadig valgte at blive hjemme og vere husmor hvis de var gift. I slutningen af 60erne kom ungdomsoproret, blomsterbsrnene og rsdstrsmperne, de kempede alle for kvindernes ligeret, kvinder skulle sivel som mend have retten til at vrcre selvstendige og bliver respekteret i kraft af deres person, de skulle have friheden til uddannelse, til egne valg og frem for alt de skulle v&re skonomisk uafhengige af deres partnere, de skulle ikke lengere sti foran manden og tigge om penge til en ny kjole eller et par nylonstromper, og denne frihed har alle i dag, mend som kvinder, og vi betragter det som naturligt, og dog., gtefelleafhrengigheden lever i bedste velgiende hvis man har varet si uheldig at komme ind under "offentlig forsorgelse", er det rimeligt at Danske mend, sivel som kvinder gores skonomisk afhengige af deres partnere? Danmark har den 23 August i ir, ratificeret FN's Handicapkonvention, i Artikel 3 a) stir der: "Respekt for menneskets naturlige verdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at treffe egne valg, og uaflrengighed af andre personer." Isrer det allersidste "og uafhengighed af andre personer", passer jo meget dirligt sammen med den politisk skabte regtefelleafhbngighed der er en realitet for mange af de dirligst stillede borgere i Danmark. Og denne rgtefrelleafhengighed strider i mine ajne direkte imod FN's Handicapkonvention, derfor mener jeg at den "gensidige forsorgelsespligt" skal vrek, ikke blot for handicappede men for alle. Vi taler ikke her om bankdirektsrers hustruer med depressioner der gir hjemme og hever fortidspension, men al le fsrtidspensioni ster, som hvis de bliver gift eller flytter sammen med en anden, uanset partnerens indkomst med det samme mister en stor del af deres pension, og vi taler om kontanttrjelpsmodtagere, der hvis de er gift ofte ikke kan fii en krone, ikke fordi manden tjener en million, han behsver simen bare at tjene (det svarer til lsnnen for en fabriksarbejder) fsr hele kontanthjrelpen er raget og den kontanthjelpsramte, mi igen sti med hatten i hinden foran deres partner og tigge om penge til en ny vinterfrakke. v

9 Vi har sendt disse mennesker ud i et timewarp og de er tilbage i SOerne lenge for nogen havde hsrt ordet kvindekamp. Er det rimeligt? Hvis du er enig i at dette ikke er rimeligt si bederjeg om at du skriver under her. Min hensigt er at nir der er kommet nok underskrifter, si skal hele molevitten her sendes til alle relevante politiske ordfsrere af partierne. Hvis der er nogen der snsker at kontakte mig i forbindelse med denne underskrift indsamling, kan jeg kontaktes pi liliane(a)cbbm.dk Mvh Liliane Morriello Det er ogsi muligt at blive medlem af facebookgruppen - Gensidig Forsorgelsespligt - Nej Tak Skriv under pi hjemmesiden: http ://forsoergelsesp I i gt. skri vunder. d k/ bsrnekor - og kirkens folkekor og kammerkor sluttende med en orgelspillende trio, med blandt medlemmerne er kirkens tidligere organist Lars er med. Trioen viste pi storsk&rrn hvordan de samarbejder. Vi har ogsi haft bessg af JANE & SHANE, hun spillende pi violin og han pi guitar (de er mest kendt fra deres samarbejde med Niels Hausgaard.) Gjern Spillemrendene deltog i en musikgudstjeneste. Folkekoret havde deres egen store koncert i midt december. Det er jo ikke noget unormalt ved en barnedib, men vi oplevede en usredvanlig, deb i november -- inden barnet blev dsbt, snskede faren at blive dabt og efter de2 dibshandlinger spillede manden et flot stykke musik pi sin trombone. Nu skal vi si se lidt ud i fremtiden. 2. februar har vi en aften musikgudstjeneste datoen er kyndelmisse. Sondag 7. februar er der efter hojmessen frokost og derefter visionsdag, brug dagen, fortrel hvordan vi skal bruge vores kirke og sognegird. I dag har kirken et stort kor, som sver tirsdag aften Si er der en leseklub, hvor man modes, og diskuterer en forud valgt bog. Hojskole formiddage med forskellige foredrag her er der ca. 80 deltagere pr. gang. Men kom endelig til VISIONSDAGEN 7. februar 2010, og fortel om dine ideer (det vil foregi i smi grupper) inden I fra gruppen frem lregger jeres felles ideer. Men husk ogsi Cafe Himmelbli I l. januar 8. februar kl. l8 til ca Lidt fra menighedsridet. Her i efteriret, har kirken fejret sit 25. ir, med en rrekke koncerter f.eks. havde vi en musikdag, hvor der blev indledt med et Tilmelding til ANNA SORENSEN TLF SENEST SAMME DAG FORMIDDAG. Disse var ordene vi ses i kirken 7. febr. Svend Ove Bohm 8. marts q

10 H (ED Januar l- ftr d. 5. kl. 14 Kaffehygge SD T d. 12.k1. 14 banko tl 1,, It d.19. kl. 14 Kaffehygge (tilmeld, Jule/nytArsfrokost) 35,00 kr. It E d.26.k1. 13 Jule/nytdrsfrokost hf s I (ED Februar hi d.2. kl. 14 kaffebord I.SD d. e. kt. 14 Banko d.16. k1.14 Planlagningsmode for marts I- og april m. kaffgbord E L'uv r\''r rrrsrrr"r L' Ef d.23. kl.1 4 Generalforsamling (indkaldelse2 udsendeseparat) lo n(o la

11 6. januar 2010 Aktiviteter pfl Holmstrup Mark: Les mere om Aktiviteterne: BeboerrAdgivningen Jernaldervej.245 l.l6 Tirsdag Varestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245 l.l Abent onsdag: kl Spisning kl ingen tilmelding. Somalisk Lektieklub i Holmstrup Jernaldervej2l5 l. (Smolfens gamle lokale) Abent iweekender. Warsan Osman, 235 B st l 88 Holmstrups Asylant-forening for ex-formrend Hasse Vind, 241 A 86 l Hol mstru p Beboerforeni ng Jernaldervej 215 Formand: Nestformand: Kasserer: Bestyre I sesmed lem mer: Revisor: Forening af Vandvagsejere Poul Erik Hansen Holmstrup Pensionistklub Abent tirsdage kl. kl. r Tom Emmer Peter Jorgensen Lisbeth Holmskov Dan Linneberg Kurt Abo Msller Lotte Btillow r Aben: torsdag kl. l6-18 Kontaktperson: Lena Nickels Lesehesten Holmstrup Mark Jernaldervej 215 l. -lndgang gennem afd. lokalet. Abent onsdag: kl I juni, juli og august kl r9.30 Lars Eg Rudolf Bav l6l Loppen i Holmstrup I Pensionistklubben Abent sondag: kl Astronomi klubben CAPELLA Msdelokale: Jernaldervej 221 B kld. Niels Jorgensen Flagning Herman Nielsen og Svend Ove Bcihm Ring senest dagen for Eller leg en seddel i postkasse: 263 A Haveforening Persillerakken Poul Erik Hansen Holmstrup Haver: r 9 Rigmor Frederiksen,2T5 A st. UdlAn af Haveredskaber i Holmstrup Jernaldervej 245 l.l6 Herman Nielsen. 263 B Lars Thode Nielsen Gitte Poulsen I Holmstrup Honse- og Biavlerforening Margrethe Borchhorst l3l Holmstrup Dyreklub for Holmstrup Edvin Juhl, 261 A Genbrugseq i Holmstrup Kontaktperson: Tove, 269 A - tlf l7 Abent: Mandag kl Torsdag kl Sondag kl Lektieklubben Holmstrup Jernaldewej 245, l. lejl. 6. Lektieklubben er 6ben for alle der har brug for lektiehjrelp. Holmstrup Mark Cykelvarksted Jernaldenrej 245 Herman og Hans Martin Abentirsdage: Annie Bach Lene k.r9.00-2r.00 Banko for Holmstrup Mark I Valhalla, Odinsgirden Den fsrste onsdag i hver mined kl. I Vegtvogterne i Holmstrup Jernaldervej 277 (Pension istklubben) Abent mandag: kl. r r.00 Rigmor Frederiksen I 9 It

12 6. januar 2010 Porcelensmaling i Holmstrup Jernalderv ej 277 (Pension istklubben) Abent Torsdag: kl Rigmor Frederiksen Line Dance Selskabslokalet Jernalderv ej 245 Mandag k Instruktsr: Rita Bendiksen Seniordans i Holmstrup Selskabslokalet,Torsdag kl Lars Thode Nielsen Smslfen Holmstrup Lokale i : Verestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245 l.l Abent Torsdag Kontaktperson: Svend Ove Bohm og Anette Knight Aktivitetsmedarbej der i Holmstrup Solveig Thomsen Jernaldervej lejl. 6 Tlf Trreffetid: pt. Sygemeldt Opslagstavlen SOfUS S0gef redaktionsmedarbejdere / Skribenter - har du lyst til at v&re til at lave beboerblad - - si kontakt Lars eller Herman. LokalBrugsen rernalderuej Formand: EfterlySning! Lars Eg Nestformand: Lektiehjalpen mangler frivillige Anni Frantzen 8624 st33 lektiehjelpere - torsdage 16- I 8 - Formandsridsmedlem: HermanNielsen 23ss7s4s forste gang i ir den 14. januar 2010 Personale representant: Mangler pt. "Gitte"Birgit Poulsen Svend Ove Bshm Poul Erik Hansen Hilkka Troelsgaard Efterlysning! Har du en gammel ladere og/eller kabler liggende til Pc'er, digital kameraer, fladsk&rrne og telefoner - si modtages de med en stor tak. Multibane i Holmstrup Udlin af net: Ragnhild Hansen, 257 A Bordtennis i Holmstrup Hvis selskabslokalet er ledigt, kan noglen afhentes hos: Ragnhild Hansen 257 A Fitness for Holmstrup Mark I Valhalla, Odinsgirden Mandag kl Ligeledes samler jeg gamle Briller ind til Ulande Kan afleveres pi pladsen, nir der er nogen, ellers pi jernaldervej 217 A. Eller i min have. Pi forhand tak og med venlig hilsen Kaj R. Kofod PS men lad ver med at stille det pi pladsen, nir vi ikke er pi pladsen Tilmelding: Sanne Siersbrk It_

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 1. Februar 2014 Hele redaktionen har forladt lokalet, og den sidste tar på vej ud dette billede. På samme måde som i de helt store

Læs mere

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17. + April 2013 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. April 2013 Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.00 April 2013 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. Marts 2014 Den store granstamme var engang et lille juletræ, som der blev danset rundt om inde i lejligheden, hvorefter det blev

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Februar 2016

Indholdsfortegnelse Februar 2016 ARENDSE NYT Februar 2016 Indholdsfortegnelse Februar 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Tur ud i det blå Skosalg Hyggestund Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2 April Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2 April Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 2 April 2016 Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv Da de hvide træhuse forrest i billedet blev bygget, stod der nogle blå skurvogne

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Rosenbladet Oktober og november 2012

Rosenbladet Oktober og november 2012 Rosenbladet Oktober og november 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje:

Læs mere

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002 GLÆDELIG JUL VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2002 1 INDHOLD JULEHYGGE Side 3 ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE 4-5 GLÆDELIG JUL 6 CENTRALVARMESTYRING 7 PAS PÅ VARMEN 8 APOLLO - EFTER LUKKETID 8 ANTENNE 9 VAGTORDNING 10 ADRESSER

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Marts 2016

Indholdsfortegnelse Marts 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse Marts 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Fødselsdage i marts 2016 Dame tur med bussen Tur ud i det blå Kor Aktivitetsplan

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Turen går til Rhinen, Påsken 2010

Turen går til Rhinen, Påsken 2010 Turen går til Rhinen, Påsken 2010 Opdateret den 14-3-2010 Denne gang er det Birgit og Lars samt Hanna og Ole, der har påtaget sig arbejdet med at planlægge en uforglemmelig Påske tur. Lars har kørt turister

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet:

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Kontor- / telefontid ADMINISTRATIONEN Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Tlf.: Mandag til torsdag Kl. 10.00 15.00

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Afgangseksamen nærmer sig!

Afgangseksamen nærmer sig! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Afgangseksamen nærmer sig! Mens foråret så småt meldte sig, fik vi hold på terminsprøverne for de 24 afgangselever. Der er nu en god måned til at finpudse fagligheden

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred Landlige tekstiler 'drfidil tirdfi [* F $+rrlt h.-* ffi Fra Himmerland og Ki xr Herred Gitte Nodskov Landlige tekstiler fra Himmerland og Kix,r Herred fra midten af 1,700-hrene til midten af 1800-irene

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 September 2011 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2016 Arrangementer i efteråret: Frokost ved Egå Marina Stavgang ved Tangkrogen Regionalt medlemsmøde Oplæg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JANUAR 2014 PLEJECENTERET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JANUAR 2014 PLEJECENTERET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JANUAR 2014 PLEJECENTERET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Eva Toftebjerg 55 36 39 41 evto@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Christina Clausen Dorthe Hindsberg Kim Holk Lilian Hindsberg Nini Rice Thomas

Læs mere

Indholdsfortegnelse April 2016

Indholdsfortegnelse April 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse April 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Invitation til Pårørendeaften Konkurrence Vinder af konkurrencen Fødselsdage i april 2016 Tur med bussen

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 11.08.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 13:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 04 Fortæring: JAN Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Forår på vej... Det er ganske vist. Dagene bliver længere, lyset får flere nuancer og vi kan mærke, at der er forår på vej. Til jer, der har tænkt på

Læs mere

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Referat Vedrørende: Afdeling 18 Moldeparken Ordinært afdelingsmøde 2011 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Dato: 31. januar 2011 kl. 19.00. Deltagere: 43 beboere, heraf 39 lejemål. Adda Johansen,

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården.

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården. Medieavisen 2014 nr. 1 Hv em er Mediehuset? Mediehuset på Skovgården består af Medieværkstedet på Skovgården og det tidligere Infohuset. De to medietilbud er i dag slået sammen og hedder Mediehuset. Denne

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere