BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit"

Transkript

1 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 1 BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082 U.S. Pat. 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal grampositive (GP) identifikationssystem (ID) er en miniaturiseret identifikationsmetode, som anvender konventionelle, fluorogene og kromogene substrater. Det er beregnet til identifikation af hyppigt isolerede anaerobe grampositive bakterier. 1,2,13,16 RESUMÉ OG FORKLARING Mikrometoder til biokemisk identifikation af mikroorganismer blev rapporteret så tidligt som Flere publikationer rapporterede brug af reagens-imprægnerede papirdiske og mikro-glas-metoder til differentiering af enteriske bakterier. 3,4,7,17,19 Interessen for miniaturiserede identifikationssystemer førte til introduktionen af flere kommercielle systemer i slutningen af 1960erne, som var fordelagtige, idet de krævede meget lille opbevaringsplads, havde en længere holdbarhedsperiode, standardiseret kvalitetskontrol og var lette at bruge. Mange af de test, der anvendes i BBLCrystal ID systemer, er generelt modifikationer af klassiske metoder. Disse omfatter test af fermentation, oxidation, nedbrydning og hydrolyse af forskellige substrater. Der bruges endvidere kromogene og fluorogene forbundne substrater, som i BBLCrystal GP ID panel, til detektion af enzymer, som mikrober anvender til at omsætte forskellige substrater. 5,7,8,9,11,12,14,15 BBLCrystal GP ID kit består af (i) BBLCrystal GP ID panellåg, (ii) BBLCrystal skåle og (iii) BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid (IF) (inokulumvæske [IF]) rør. Låget indeholder 29 dehydrerede substrater og en fluorescenskontrol på spidser af plasticgrene. Skålen har 30 reaktionsfordybninger. Testinokulum præpareres med inokulumvæsken og bruges til at fylde alle 30 fordybninger i skålen. Når låget rettes ind med skålen og klikkes på plads, rehydrerer testinokulum de udtørrede substrater og indleder testreaktioner. Efter en inkuberingsperiode undersøges fordybningerne for farveændringer eller tilstedeværelsen af fluorescens som et resultat af metaboliske aktiviteter i mikroorganismerne. Det resulterende mønster i de 29 reaktioner konverteres til et ticifret profilnummer, som bruges som basis for identifikationen. 18 I BBLCrystal GP ID database vil der blive gemt biokemiske og enzymatiske reaktionsmønstre for de 29 BBLCrystal GP ID substrater med mange forskellige mikroorganismer. Identifikation udledes af en komparativ analyse af reaktionsmønstret i testisolatet med de reaktionsmønstre, som findes i databasen. Der findes en komplet liste over taksionomiske grupper, som omfatter den aktuelle database, i Tabel 1 (se side 7). PROCEDURENS PRINCIPPER BBLCrystal GP ID panels indeholder 29 tørrede biokemiske og enzymatiske substrater. En bakteriesuspension i inokulumvæsken anvendt til rehydrering af substraterne. De test, der anvendes i systemet, er baseret på mikrobiel udnyttelse og nedbrydning af specifikke substrater, som påvises af forskellige indikatorsystemer. Enzymatisk hydrolyse af fluorogene substrater indeholder coumarinderivater af 4-methylumbelliferon (4MU) eller 7-amino-4-methylcoumarin (7-AMC) resulterer i øget fluorescens, som er let at detektere visuelt med en ultraviolet lyskilde. 11,12,14,15 Ved hydrolyse producerer kromogene substrater farveændringer, som kan påvises visuelt. Derudover er der test, som påviser en organismes evne til at hydrolysere, nedbryde, reducere eller på anden vis udnytte et substrat i BBLCrystal ID systemer. Reaktioner, der bruges af forskellige substrater, samt en kort forklaring om de principper, der bruges i systemet, beskrives i Tabel 2 (se side 8). Panellokalisering i henviste tabeller angiver rækken og kolonnen, hvor fordybningen er lokaliseret (eksempel: 1J henviser til række 1 i kolonne J).

2 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 2 REAGENSER BBLCrystal GP ID panel indeholder 29 enzymatiske og biokemiske substrater. Der henvises til Tabel 3 (se side 9-10) for en liste med aktive ingredienser. Advarsler og forholdsregler: Til in vitro diagnostik. Efter brug skal alle smitsomme materialer, herunder plader, bomuldspodepinde, glas med inokulumvæske og paneler autoklaveres, inden de kasseres eller forbrændes. OPBEVARING OG HÅNDTERING/HOLDBARHED Låg: Låg er pakket individuelt og skal opbevares uåbnede i et køleskab ved 2-8 C. MÅ IKKE FRYSES. Se emballagen efter for huller eller revner i folien. Hvis emballagen ser ud til at være beskadiget, må den ikke bruges. Låg i den originale pakning vil bevare den forventede reaktionsevne indtil udløbsdatoen, hvis de opbevares som anbefalet. Skåle: Skåle er pakket i to sæt med ti i BBLCrystal inkubationsbakker. Skålene er stablet omvendt for at mindske kontaminering fra luften. Opbevares i et støvfrit miljø ved 2-30 C, indtil de skal bruges. Opbevar ubrugte skåle i bakken i en plasticpose. Tomme bakker skal bruges til at inkubere inokulerede paneler. Inokulumvæske: BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid (IF) er pakket i to sæt med ti glas. Efterse glassene for revner, lækage osv. De må ikke bruges, hvis der forekommer lækage, beskadigelse af glas eller hætte eller synligt tegn på kontaminering (dvs. sløring, uklarhed). Glas opbevares ved 2-25 C. Udløbsdatoen er vist på glassets etiket. Kun BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H Inoculum Fluid bør anvendes med BBLCrystal GP ID Panels. Ved modtagelse opbevares BBLCrystal GP ID Kit ved 2-8 C. Efter åbning er det kun nødvendigt at opbevare lågene ved 2-8 C. Alle andre kitkomponenter kan opbevares ved 2-25 C. Hvis kittet eller komponenter heraf opbevares i køleskab, skal hver komponent tages ud i stuetemperatur før brug. PRØVEINDSAMLING OG -BEARBEJDNING BBLCrystal ID systemer er ikke beregnet til direkte brug med kliniske prøver. Brug isolater fra medier, såsom Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) (Trypticase sojaagar med 5 % fåreblod [TSA II]) eller Columbia Agar with 5% Sheep Blood (Columbia) (Columbia agar med 5 % fåreblod) [Columbia]). Brug af selektive medier, såsom Phenylethyl Alcohol Agar with 5% Sheep Blood (PEA) (phenylethylalkoholagar med 5 % fåreblod [PEA]) eller Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (CNA) (Columbia CNA agar med 5 % fåreblod [CNA]) er også acceptabelt. Medier indeholdende esculin bør ikke anvendes. Testisolatet skal være en ren kultur, ikke mere end h gammel for de fleste slægter; for visse langsomt voksende organismer kan op til 48 h være acceptabelt. Når podepinde anvendes, bør kun applikatorer med bomuldsspids anvendes ved forberedelse af inokulumsuspensionerne. Visse polyesterpodepinde kan forårsage problemer med inokulering af panelerne. (Se "Begrænsninger af proceduren".) Så snart lågene er taget ud af de lukkede poser, skal de bruges inden for 1 h for at sikre adækvat ydeevne. Plasticdækket bør blive på låget, indtil det skal bruges. Den inkubator, der anvendes, skal fugtes for at forhindre fordampning af væske fra fordybningerne under inkubation. Det anbefalede fugtighedsniveau er %. Nyttigheden af BBLCrystal ID systemer eller enhver anden diagnostisk procedure udført på kliniske prøver, påvirkes direkte af selve prøvernes kvalitet. Det anbefales stærkt, at laboratorier anvender metoder, som er omtalt i Manual of Clinical Microbiology, til prøveindsamling, transport og inokulering på primære isolationsmedier. 1,16 TESTPROCEDURE Vedlagte materialer: BBLCrystal GP ID Kit 20 BBLCrystal GP ID panellåg, 20 BBLCrystal skåle, 20 BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID IF rør. Hvert glas har ca. 2,3 ± 0,15 ml inokulumvæske indeholdende: KCl 7,5 g, CaCl 2 0,5 g, Tricin N-[2-Hydroxy-1, 1-bis (hydroxymethyl)methyl] glycin 0,895 g, renset vand til 1000 ml. 2 inkubationsbakker, 1 BBLCrystal GP ID rapportblok. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Sterile bomuldspodepinde (anvend ikke polyesterpodepinde); Inkubator (35-37 ºC) non-co 2 (40-60 % fugtighed), McFarland Nr. 0,5 standard, BBLCrystal Panel Viewer (BBLCrystal panelskærm), BBLCrystal ID System Electronic Codebook (BBLCrystal ID system elektronisk kodebog) eller BBLCrystal GP Manual Codebook (BBLCrystal GP manuel kodebog) og passende kulturmedier. Desuden kræves det nødvendige laboratorieudstyr til klargøring, opbevaring og håndtering af kliniske prøver. Testprocedure: BBLCrystal GP ID systemer kræver en gramfarvning. 1. Tag lågene ud af posen. Kassér tørremidlet. Så snart lågene er taget ud af posen, skal de tildækkede låg anvendes inden for 1 h. Panelet må ikke bruges, hvis der ikke er tørremiddel i posen. 2. Tag et glas med inokulumvæske og mærk det med patientens prøvenummer. Med anvendelse af aseptisk teknik med spidsen af en steril bomuldspodepind (anvend ikke polyesterpodepind) eller en applikatorpind af træ eller en plasticloop til engangsbrug vælges kolonier af samme morfologi fra et af de anbefalede medier (se sektionen "Prøveindsamling og -bearbejdning"). 3. Suspendér kolonier i et glas med BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid. 2

3 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 3 4. Sæt igen hætte på glasset og slyng i cirka s. Uklarhed bør svare til en McFarland Nr. 0,5 standard. Hvis inokulumsuspensionen overskrider den anbefalede McFarland standard, anbefales et af følgende trin: a. Brug et friskt glas med inokulumvæske til forberedelse af en ny inokulumsuspension svarende til en McFarland Nr. 0,5 standard. b. Hvis yderligere kolonier ikke er tilgængelige til forberedelse af en ny inokulumsuspension, anvend aseptiske teknikker til at fortynde inokulumen ved at tilføje den minimale påkrævede mængde (må ikke overskride 1,0 ml) af 0,85 % sterilt saltvand eller inokulumvæske for at bringe uklarheden ned, så den svarer til en McFarland Nr. 0,5 standard. Fjern den ekstra mængde, som blev tilføjet glasset med en steril pipette, således at den endelige mængde af inokulumvæske er cirka svarende til den originale mængde i glasset (2,3 ± 0,15 ml). Hvis ikke denne mængdejustering foretages, vil det resultere i spild af inokulumsuspension over den sorte del af skålen, hvilket gør panelet ubrugeligt. 5. Tag en skål og mærk den med patientens prøvenummer på sidevæggen. 6. Hæld hele indholdet af glasset med inokulumvæske ind i målområdet i skålen. 7. Hold skålen med begge hænder og rul inokulum forsigtigt langs banerne, indtil alle fordybninger er fyldt. Rul eventuel overskydende væske tilbage til målområdet og stil skålen på et bord. 8. Ret låget ind således, at den mærkede ende af låget ligger oven over skålens målområde. 9. Tryk ned, indtil der føles let modstand. Anbring tommelfingeren på lågets kant mod midten af panelet på hver side og tryk nedad samtidigt, indtil låget smækker på plads (lyt efter to "klik"). Renhedsplade: Tag med en steril loop en lille dråbe fra inokulumvæskeglasset enten før eller efter inokulering af skålen og inokulér et skråstivnet agarsubstrat eller plade (ethvert egnet medium) for at foretage en renhedskontrol. Kassér glasset med inokulumvæske og låget i en engangsbeholder til biologisk farligt affald. Inkubér det skråstivnede substrat eller pladen i h ved C under egnede forhold. Renhedspladen eller det skråstivnede substrat kan også bruges til andre supplerende test eller serologi, hvis det er påkrævet. Inkubation: Anbring de inokulerede paneler i inkubationsbakkerne. Der kan være 10 paneler i en bakke (5 rækker med 2 paneler). Alle paneler skal vende nedad under inkubationen (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) i en non-co 2 inkubator med % fugtighed. Bakker må højst stables to og to under inkubation. Inkubationstiden for paneler er h ved C. Hvis paneler inkuberes i 24 h bør de læses i løbet af 30 min efter fjernelse fra inkubatoren. 3

4 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 4 Aflæsning: Tag panelerne ud af inkubatoren efter den anbefalede inkubationstid. Alle paneler skal aflæses, mens de vender nedad (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) ved hjælp af BBLCrystal Panel Viewer. Der henvises til farvereaktionsskemaet og/eller Tabel 3 (se side 9-10) for en fortolkning af reaktionerne. Brug BBLCrystal GP rapportblokken til at nedskrive reaktionerne. Alternativt kan BBLCrystal AutoReader (BBLCrystal automatisk aflæser) anvendes til at aflæse panelerne. a. Læs kolonne E til og med J først ved brug af en almindelig (hvid) lyskilde. b. Læs kolonne A til og med D (fluorescenssubstrater) ved brug af den ultraviolette lyskilde i panelskærmen. En fluorescenssubstratfordybning anses kun for at være positiv, hvis intensiteten af den observerede fluorescens i fordybningen er større end fordybningen med negativ kontrol (4A). Beregning af BBLCrystal profilnummer: Hvert testresultat (med undtagelse af 4A, som bruges som en fluorescensnegativ kontrol), som scores positiv, tildeles en værdi på 4, 2 eller 1, svarende til rækken, hvor testen er lokaliseret. En værdi på 0 (nul ) tildeles ethvert negativt resultat. De værdier, som fremkommer fra hver positiv reaktion i hver kolonne, lægges dernæst sammen. Der fremkommer et 10-cifret tal; dette er profilnummeret. Eksempel: A B C D E F G H I J 4 * Profil *(4A) = fluorescensnegativ kontrol Det profilnummer, som fremkommer, og cellemorfologi, hvis kendt, skal indtastes på en computer, som har BBLCrystal MIND software installeret, for at opnå identifikation. Der findes også en manuel kodebog. Hvis en computer ikke er tilgængelig, kontaktes BD Teknisk serviceafdeling for assistance med identifikationen. Hvis der anvendes BBLCrystal AutoReader, identificeres organismer automatisk af computeren. Brugerkvalitetskontrol: Testning af kvalitetskontrol anbefales for hvert batch af paneler som følger 1. Inokulér et panel med Streptococcus pyogenes ATCC ifølge den anbefalede procedure (der henvises til "Testprocedure"). 2. Inkubér panel i h ved C. 3. Aflæs panelet med panelskærmen og farvereaktionsskemaet; notér reaktioner ved brug af rapportblokken. Alternativt aflæses panelet på BBLCrystal AutoReader. 4. Sammenlign de noterede reaktioner med reaktionerne, der er angivet i Tabel 4 (se side 11). Hvis der fås afvigende resultater, bekræftes renheden af kvalitetskontrolstammen, inden BD Teknisk serviceafdeling kontaktes. Forventede testresultater for yderligere kvalitetskontrolteststammer, er angivet i Tabel 5 (se side 12). Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale og/eller nationale regulativer eller akkrediteringskrav samt laboratoriets standard kvalitetskontrolprocedurer. Det anbefales at læse de relevante NCCLS retningslinjer og CLIA-regulativer mht. passende kvalitetskontrolprocedurer. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBLCrystal GP ID systemer er designet til de medfølgende taksionomiske grupper. Taksonomiske klassificeringer ud over dem, der er angivet i Tabel 1, er ikke beregnet til brug med dette system. BBLCrystal GP ID databaser blev udviklet med BBL medier. Reaktivitet af visse substrater i miniaturiserede identifikationssystemer kan være afhængig af kildemedierne anvendt under inokulumforberedelser. Vi anbefaler brug af følgende medier til brug med BBLCrystal GP ID systemer: TSA II og Columbia blodagar. Brug af selektive medier, såsom PEA eller CNA er også acceptabelt. Medier indeholdende esculin bør ikke anvendes. BBLCrystal identifikationssystem anvender et modificeret mikromiljø; derfor kan forventede værdier for dets individuelle test være forskellige fra den information, der tidligere er fastlagt med konventionelle testreaktioner. Nøjagtighed af BBLCrystal GP ID systemer er baseret på statistisk brug af specielt designede test og en særlig database. Mens BBLCrystal GP ID systemer letter mikrobiel differentiering, bør det anerkendes, at mindre variationer kan eksistere i stammer inden for arter. Brug af paneler og fortolkning af resultater kræver en erfaren mikrobiolog. Den endelige identifikation af isolatet bør tage artens kilde, aerotolerans, cellemorfologi, koloniegenskaber på forskellige medier, samt metaboliske slutprodukter som bestemt ved gas-væske kromatografi i betragtning, når det er berettiget. Mens størstedelen af Enterococcus faecium isolater identificerer korrekt i BBLCrystal GP systemer, producerer visse stammer af vancomycin-resistent Enterococcus faecium atypiske substratreaktioner, som kan føre til en identifikation af Enterococcus durans eller mindre hyppigt Helcococcus kunzii. Bekræftelsestestning anbefales derfor, når enten Enterococcus durans eller Helcococcus kunzii rapporteres som identifikationen. Anvend kun applikatorpodepinde med bomuldsspids til klargøring af inokulumopløsningen, da nogen polyesterpodepinde kan forårsage, at inokulumvæsken bliver viskøs. Dette kan bevirke, at der ikke er tilstrækkelig med inokulumvæske til at fylde fordybningerne. Så snart lågene er taget ud af de lukkede poser, skal de bruges inden for 1 h for at sikre adækvat ydeevne. Plasticdækket bør blive på låget, indtil det skal bruges. Den inkubator, som panelerne anbringes i, skal fugtes for at forhindre fordampning af inokulumvæske fra fordybningerne under inkubation. Det anbefalede fugtighedsniveau er %. 4

5 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 5 Efter inokulering skal alle paneler inkuberes, mens de vender nedad (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) for at maksimere substraternes effektivitet. Hvis BBLCrystal testprofil giver et "Ingen identifikation" resultat og kulturrenlighed er blevet bekræftet, er det sandsynligt, at (i) testisolatet producerer atypiske BBLCrystal reaktioner (hvilket også kan forårsages af procedurefejl), (ii) testarterne ikke er en del af de tilsigtede taksionomiske grupper, ellr (iii) systemet ikke kan identificere testisolaten med det påkrævede konfidensniveau. Konventionelle testmetoder anbefales, når brugerfejl er blevet udelukket. FUNKTIONSDATA Reproducerbarhed: I en ekstern undersøgelse, hvor fire kliniske laboratorier (ialt fire evalueringer) indgik, blev reproducérbarheden hos BBLCrystal GP ID substrater (29) reaktioner undersøgt ved gentagen testning. Reproducérbarheden hos de individuelle substratreaktioner gik fra 79,2 % til 100 %. Den samlede reproducérbarhed hos BBLCrystal GP ID Panel blev bestemt til at være 96,7 %. 20 Nøjagtighed af identifikation: BBLCrystal GP ID systemer ydelse blev sammenlignet med aktuelt tilgængelige systemer ved hjælp af kliniske isolater og stamkulturer. Ialt fire undersøgelser blev foretaget på fire uafhængige laboratorier. Friske, rutinemæssige isolater, som ankom på det kliniske laboratorie, samt tidligere identificerede isolater efter valg fra de kliniske forsøgssteder blev anvendt til at fastslå ydelseskarakteristika. Ud af ialt 735 isolater, som blevet testet, fra undersøgelserne var 668 (90,9 %) korrekt identificeret (inklusive isolater, som krævede supplerende testning) med BBLCrystal GP identifikationssystem. Ialt 56 (7,6 %) isolater blev forkert identificeret, og en meddelelse om "Ingen identifikation" blev opnået for 11 (1,5 %) isolater. 20 TILGÆNGELIGHED Kat. nr. Beskrivelse Kat. nr. Beskrivelse BBLCrystal Gram-Positive ID Kit, indeholdende 20 hver: BBLCrystal GP ID Panel Lids, BBLCrystal Bases and BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid, 10 stk BBLCrystal Panel Viewer, Amerikansk model, 110 V, 60 Hz BBLCrystal Panel Viewer, Europæisk model, 220 V, 50 Hz BBLCrystal Panel Viewer, Japansk model, 100 V, 50/60 Hz BBLCrystal Panel Viewer, Longwave UV Tube BBLCrystal Panel Viewer, White Light Tube BBLCrystal Identification Systems Gram- Positive Manual Codebook BBLCrystal AutoReader BBLCrystal MIND Software BBL Columbia Agar with 5% Sheep Blood, pakke med BBL Columbia Agar with 5% Sheep Blood, 100 stk BBL Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, pakke med BBL Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, 100 stk BBL Phenylethyl Alcohol Agar with 5% Sheep Blood, pakke med BBL Phenylethyl Alcohol Agar with 5% Sheep Blood, 100 stk BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II), pakke med BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II), 100 stk BBL Gram Stain Kit, pakke med 4 x 250 ml flasker. LITTERATUR 1. Balows, A., W.J. Hausler, Jr., K.L. Herrmann, H.D. Isenberg, and H.J. Shadomy (ed.) Manual of clinical microbiology, 5th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 2. Baron, E.J., L.R. Peterson, and S.M. Finegold Bailey and Scott s diagnostic microbiology, 9th ed. Mosby- Year Book, Inc., St. Louis. 3. Bronfenbrenner, J., and M.J. Schlesinger A rapid method for the identification of bacteria fermenting carbohydrates. Am. J. Public Health. 8: Cowan, S.T., and K.J. Steel Manual for the identification of medical bacteria. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge. 5. Edberg, S.C., and C.M. Kontnick Comparison of b-glucuronidase-based substrate systems for identification of Escherichia coli. J. Clin. Microbiol. 24: Ferguson, W.W., and A.E. Hook Urease activity of Proteus and Salmonella organisms. J. Lab. Clin. Med. 28: Hartman, P.A Miniaturized microbiological methods. Academic Press, New York. 8. Kampfer, P., O. Rauhoff, and W. Dott Glycosidase profiles of members of the family Enterobacteriaceae. J. Clin. Microbiol. 29: Killian, M., and P. Bulow Rapid diagnosis of Enterobacteriaceae 1: detection of bacterial glycosidases. Acta Pathol. Microbiol. Scand. Sect. B. 84: MacFaddin, J.F Biochemical tests for identification of medical bacteria, 2nd ed. Williams & Wilkins, Baltimore. 11. Maddocks, J.L., and M. Greenan Rapid method for identifying bacterial enzymes. J. Clin. Pathol. 28: Manafi, M., W. Kneifel, and S. Bascomb Fluorogenic and chromogenic substrates used in bacterial diagnostics. Microbiol. Rev. 55: Mandell, G.L., R.G. Douglas, Jr. and J.E. Bennett Principles and practice of infectious diseases, 3rd ed. Churchill Livingstone Inc., New York. 14. Mangels, J., I. Edvalson, and M. Cox Rapid identification of Bacteroides fragilis group organisms with the use of 4-methylumbelliferone derivative substrates. Clin. Infect. Dis. 16(54):

6 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page Moncla, B.J., P. Braham, L.K. Rabe, and S.L. Hiller Rapid presumptive identification of black-pigmented gram-negative anaerobic bacteria by using 4-methylumbelliferone derivatives. J. Clin. Microbiol. 29: Murray, P.R., E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken (ed.) Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 17. Sanders, A.C., J.E. Faber, and T.M. Cook A rapid method for the characterization of enteric pathogen using paper discs. Appl. Microbiol. 5: Sneath, P.H.A The application of computers to taxonomy. J. Gen. Microbiol. 17: Soto, O.B Fermentation reactions with dried paper discs containing carbohydrate and indicator. Puerto Rican J. Public Health. Trop. Med. 25: Data on file at BD Diagnostics. 6

7 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 7 Tabel 1 Taksionomiske grupper i BBLCrystal GP ID systemer Actinomyces pyogenes Aerococcus arter (inkluderer A. urinae og A. viridans) Aerococcus urinae Aerococcus viridans Alloiococcus otitidis 1 Arcanobacterium haemolyticum 1 Bacillus brevis Bacillus cereus Bacillus circulans Bacillus coagulans Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus pumilus Bacillus arter (inkluderer B. brevis, B. circulans, B. coagulans, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus and B. sphaericus, P. alvei, P. macerans) Bacillus sphaericus Bacillus subtilis Corynebacterium aquaticum Corynebacterium bovis Corynebacterium diphtheriae (inkluderer C. diphtheriae subsp gravis, C. diphtheriae subsp mitis og C. diphtheriae subsp intermedius) Corynebacterium genitalium Corynebacterium jeikeium Corynebacterium kutscheri Corynebacterium propinquum Corynebacterium pseudodiphtheriticum Corynebacterium pseudogenitalium Corynebacterium pseudotuberculosis Corynebacterium renale gruppe Corynebacterium arter (inkluderer C. aquaticum, C. bovis, C. kutscheri, C. propinquum, C. pseudodiphtheriticum, C. pseudotuberculosis, C. renale gruppe, C. striatum og C. ulcerans Corynebacterium striatum Corynebacterium ulcerans Enterococcus avium Enterococcus casseliflavus/gallinarum Enterococcus durans Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Enterococcus hirae Enterococcus raffinosus Enterococcus solitarius Erysipelothrix rhusiopathiae Gardnerella vaginalis Gemella haemolysans Gemella morbillorum Gemella arter (inkluderer G. haemolysans og G. morbillorum) Globicatella sanguis Helcococcus kunzii Lactococcus garvieae Lactococcus lactis subsp cremoris Lactococcus Iactis subsp hordniae Lactococcus lactis subsp lactis Lactococcus raffinolactis Lactococcus arter (inkluderer L. lactis subsp cremoris, L. lactis subsp hordniae, L. lactis subsp lactis og L. raffinolactis) Leuconostoc citreum Leuconostoc lactis Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides Leuconostoc pseudomesenteroides Leuconostoc arter (inkluderer L. citreum, L. lactis, L. mesenteroides subsp mesenteroides og L. pseudomesenteroides) Listeria grayi 1 Listeria ivanovii subsp ivanovii Listeria monocytogenes Listeria murrayi Micrococcus kristinae Micrococcus luteus Micrococcus lylae Micrococcus roseus Micrococcus sedentarius Micrococcus arter (inkluderer M. kristinae, M. luteus, M. lylae, M. roseus og M. sedentarius) Oerskovia arter (inkluderer O. turbata og O. xanthineolytica) Paenibacillus alvei Paenibacillus macerans Pediococcus damnosus Pediococcus parvulus Pediococcus pentosaceus Pediococcus arter (inkluderer P. damnosus, P. parvulus og P. pentosaceus) Rhodococcus equi Rothia dentocariosa 1 Staphylococcus aureus Staphylococcus auricularis Staphylococcus capitis (inkluderer S. capitis subsp capitis and S. capitis subsp ureolyticus) Staphylococcus caprae Staphylococcus carnosus Staphylococcus cohnii (inkluderer S. cohnii subsp cohnii and S. cohnii subsp urealyticum) Staphylococcus cohnii subsp cohnii Staphylococcus cohnii subsp urealyticum Staphylococcus epidermidis Staphylococcus equorum Staphylococcus felis Staphylococcus gallinarum Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus hominis Staphylococcus intermedius Staphylococcus kloosii Staphylococcus lentus Staphylococcus lugdunensis Staphylococcus pasteuri 1 Staphylococcus saccharolyticus Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus schleiferi (inkluderer S. schleiferi subsp coagulans og S. schleiferi subsp schleiferi) Staphylococcus sciuri Staphylococcus simulans Staphylococcus vitulus Staphylococcus warneri Staphylococcus xylosus Stomatococcus mucilaginosus Streptococcus acidominimus Streptococcus agalactiae Streptococcus anginosus Streptococcus bovis (inkluderer S. bovis I og S. bovis II) Streptococcus constellatus Streptococcus cricetus 1 Streptococcus crista Streptococcus equi (inkluderer S. equi subsp equi og S. equi subsp zooepidemicus) Streptococcus equi subsp equi Streptococcus equi subsp zooepidemicus Streptococcus equinus Streptococcus gordonii Streptococcus gruppe C / G Streptococcus intermedius Streptococcus milleri gruppe (inkluderer S. anginosus, S. constellatus og S. intermedius) Streptococcus mitis Streptococcus mitis gruppe (inkluderer S. mitis og S. oralis) Streptococcus mutans Streptococcus mutans gruppe (inkluderer S. cricetus, S. mutans og S. sobrinus) Streptococcus oralis Streptococcus parasanguis Streptococcus pneumoniae Streptococcus porcinus Streptococcus pyogenes Streptococcus salivarius Streptococcus salivarius gruppe (inkluderer S. salivarius og S. vestibularis) Streptococcus sanguis Streptococcus sanguis gruppe (inkluderer S. crista, S. gordonii, S. parasanguis og S. sanguis) Streptococcus sobrinus Streptococcus uberis Streptococcus vestibularis Turicella otitidis 1 TEGNFORKLARING: 1 = Disse taksionomiske grupper har mindre end 10 unikke BBLCrystal profiler i den aktuelle database. 7

8 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 8 Tabel 2 Principper for test, som anvendes i BBLCrystal GP ID systemer Panellokalisering Testfunktion Kode Princip (Reference) 4A Fluorescensnegativ kontrol FCT Kontrol til standardisering af fluorescentsubstratresultater. 2A 4MU-β-D-glucosid FGC 1A L-valin-AMC FVA 4B L-phenylalanin-AMC FPH 2B 4MU-α-D-glucosid FGS 1B L-pyroglutamsyre-AMC FPY Enzymatisk hydrolyse af amid- eller glycosidbindingen resulterer i frigivelse af 4C L-tryptophan-AMC FTR fluorescenscoumaringderivat. 5,8,11,12,14,15 2C L-arginin-AMC FAR 1C 4MU-N-acetyl-β-D-glucosaminid FGA 4D 4MU-fosfat FHO 2D 4MU-β-D-glucuronid FGN 1D L-isoleucin-AMC FIS 4E Trehalose TRE Udnyttelse af kulhydrat resulterer i lavere ph og ændring i indikator (Fenol rød). 1,2,3,4,7,16 2E Laktose LAC 1E Methyl-α & β-glucosid MAB 4F Saccharose SUC 2F Mannitol MNT 1F Maltotriose MTT 4G Arabinose ARA 2G Glycerin GLR 1G Fructose FRU 4H p-nitrophenyl-β-d-glucosid BGL Enzymatisk hydrolyse af den farveløse aryl-substituerede 2H p-nitrophenyl-β-d-cellobiosid PCE glycosid frigiver gul p-nitrophenol. 5,9,12 1H Prolin & Leucin-p-nitroanilid PLN Enzymatisk hydrolyse af den farveløse amidsubstrat frigiver gul p-nitroanilin. 5,9,12 4I p-nitrophenyl-fosfat PHO 2I p-nitrophenyl-α-d-maltosid PAM Enzymatisk hydrolyse af den farveløse aryl-substituerede glycosid frigiver gul p-nitrophenol. 5,9,12 1I o-nitrophenyl-β-d-galactosid (ONPG) & p-nitrophenyl-α-d-galactosid PGO 4J Urinstof URE Hydrolyse af urinstof og den resulterende ammoniak ændrer ph indikatorfarve (bromtymolblåt). 2,6,10 2J Æskulin ESC Hydrolyse af æskulin resulterer i et sort præcipitat ved tilstedeværelse af jernioner. 10 1J Arginin ARG Anvendelse af arginin resulterer i ph stigning og ændring af farven på indikatoren (bromkresolviolet). 2 8

9 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 9 Tabel 3 Reagenser anvendt i BBLCrystal GP ID systemer Panellokalisering Substrat Kode Pos. Neg. Aktive ingredienser Ca. mængde (g/l) 4A Fluorescensnegativ kontrol FCT ikke anvendt ikke anvendt Fluorescenscoumarinderivat 1 2A 4MU-β-D-glucosid FGC blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-β-D-glucosid 1 1A L-valin-AMC FVA blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-valin-AMC 1 4B L-phenylalanin-AMC FPH blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-phenylalanin-AMC 1 2B 4MU-α-D-glucosid FGS blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-α-D-glucosid 1 1B L-pyroglutamsyre-AMC FPY blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-pyroglutamsyre-AMC 1 4C L-tryptophan-AMC FTR blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-tryptophan-AMC 1 2C L-arginin-AMC FAR blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-arginin-AMC 1 1C 4MU-N-acetyl-β-D-glucosaminid FGA blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-N-acetyl-β-D-glucosaminid 1 4D 4MU-fosfat FHO blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-fosfat 1 2D 4MU-β-D-glucuronid FGN blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-β-D-glucuronid 1 1D L-isoleucin-AMC FIS blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-isoleucin-AMC 1 4E Trehalose TRE Guld/Gul Orange/Rød Trehalose 300 2E Laktose LAC Guld/Gul Orange/Rød Laktose 300 1E Methyl-α & β-glucosid MAB Guld/Gul Orange/Rød Methyl-α & β-glucosid 300 4F Saccharose SUC Guld/Gul Orange/Rød Saccharose 300 2F Mannitol MNT Guld/Gul Orange/Rød Mannitol 300 1F Maltotriose MTT Guld/Gul Orange/Rød Maltotriose 300 4G Arabinose ARA Guld/Gul Orange/Rød Arabinose 300 2G Glycerin GLR Guld/Gul Orange/Rød Glycerin 300 1G Fructose FRU Guld/Gul Orange/Rød Fructose 300 4H p-n-p-β-d-glucosid BGL Gul Farveløs p-n-p-β-d-glucosid 10 (..fortsat..) 9

10 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 10 (..fortsat..) Tabel 3 Reagenser anvendt i BBLCrystal GP ID systemer Panellokalisering Substrat Kode Pos. Neg. Aktive ingredienser Ca. mængde (g/l) 2H p-n-p-β-d-cellobiosid PCE Gul Farveløs p-n-p-β-d-cellobiosid 10 1H Prolin & Leucin-p-nitroanilid PLN Gul Farveløs Prolin & Leucin-p-nitroanilid 10 4I p-n-p-fosfat PHO Gul Farveløs p-n-p-fosfat 10 2I p-n-p-α-d maltosid PAM Gul Farveløs p-n-p-α-d maltosid 10 1I ONPG & p-n-p-α-d galactosid PGO Gul Farveløs ONPG & p-n-p-α-d galactosid 10 4J Urinstof URE Turkis/Blå Gul/Grøn Urinstof 50 2J Æskulin ESC Brun/Rødbrun Klar/Gyldenbrun Æskulin 25 1J Arginin ARG Lilla Gul/Grå Arginin

11 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 11 Tabel 4 Kvalitetskontrolskema for BBLCrystal GP ID systemer efter h inkubation fra TSA II eller Columbia blodagar Panellokalisering Substrat Kode Streptococcus pyogenes ATCC A Fluorescensnegativ kontrol FCT 2A 4MU-β-D-glucosid FGC 1A L-valin-AMC FVA + 4B L-phenylalanin-AMC FPH + 2B 4MU-α-D-glucosid FGS + 1B L-pyroglutamsyre-AMC FPY + 4C L-tryptophan-AMC FTR + 2C L-arginin-AMC FAR + 1C 4MU-N-acetyl-β-D-glucosaminid FGA 4D 4MU-fosfat FHO + 2D 4MU-β-D-glucuronid FGN 1D L-isoleucin-AMC FIS + 4E Trehalose TRE + 2E Laktose LAC + 1E Methyl-α & β-glucosid MAB + 4F Saccharose SUC + 2F Mannitol MNT 1F Maltotriose MTT + 4G Arabinose ARA 2G Glycerin GLR + 1G Fructose FRU + 4H p-n-p-β-d-glucosid BGL V 2H p-n-p-β-d-cellobiosid PCE 1H Prolin & Leucin-p-nitroanilid PLN + 4I p-n-p-fosfat PHO V 2I p-n-p-α-d maltosid PAM * 1I ONPG & p-n-p-α-d galactosid PGO 4J Urinstof URE 2J Æskulin ESC 1J Arginin ARG V * = variabel ved testning fra Columbia blodagar 11

12 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 12 Tabel 5 Kvalitetskontrolstammer for BBLCrystal GP ID systemer efter h inkubation fra TSA II eller Columbia blodagar Staphylococcus Bacillus Enterococcus Staphylococcus Panellokalisering Substrat Kode epidermidis brevis faecalis xylosus ATCC ATCC 8246 ATCC ATCC A Fluorescensnegativ kontrol FCT 2A 4MU-β-D-glucosid FGC + + 1A L-valin-AMC FVA V 4B L-phenylalanin-AMC FPH + + 2B 4MU-α-D-glucosid FGS * + + 1B L-pyroglutamsyre-AMC FPY + + V 4C L-tryptophan-AMC FTR + + V 2C L-arginin-AMC FAR V + 1C 4MU-N-acetyl-β-D-glucosaminid FGA + + 4D 4MU-fosfat FHO + V V + 2D 4MU-β-D-glucuronid FGN + 1D L-isoleucin-AMC FIS V 4E Trehalose TRE + + 2E Laktose LAC E Methyl-α & β-glucosid MAB + + 4F Saccharose SUC F Mannitol MNT + + 1F Maltotriose MTT + + * 4G Arabinose ARA V 2G Glycerin GLR G Fructose FRU H p-n-p-β-d-glucosid BGL V + + 2H p-n-p-β-d-cellobiosid PCE + 1H Prolin & Leucin-p-nitroanilid PLN V V 4I p-n-p-fosfat PHO V V V + 2I p-n-p-α-d maltosid PAM * V + * 1I ONPG & p-n-p-α-d galactosid PGO V V 4J Urinstof URE + V V + 2J Æskulin ESC V + 1J Arginin ARG V + + V * = variabel ved testning fra Columbia blodagar 12

13 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 13 13

14 JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/ :30 PM Page 14 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, BBL, BBLCrystal and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

B BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit 8809711 U Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 2004/06 Dansk U S Pat 5,182,082 U S Pat 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal Rapid

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit U 8809711JAA(02) 2015-01 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Crystal Rapid Gram-Positive (RGP) Identification (ID) System (BD BBL Crystal hurtigt

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems

BBL Crystal Identification Systems 8809691JAA(0607)draft_DK.qxd 8/15/2007 2:24 PM Page 1 BBL Crystal Identification Systems Neisseria/Haemophilus ID Kit 8809691JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082, 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal Neisseria/Haemophilus

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION (FSN) FSCA 3666 Addendum 1 - VITEK 2 GP ID - QC Performance ATCC

VIGTIG PRODUKTINFORMATION (FSN) FSCA 3666 Addendum 1 - VITEK 2 GP ID - QC Performance ATCC biomérieux NORDICS Kundeserviceafdeling Direkte nr.: +46 31 68 58 58 Fax nr.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Vores ref.: 3666 Addendum 1 - FSCA - VITEK 2 GP ID - QC Performance

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit 8809491JAA(0607)draft_DK.qxd 8/20/2007 3:17 PM Page 1 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit 8809491JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082 U.S. Pat. 5,338,666 BBLCrystal anaerobt

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit USA patent nr. 5,182,082 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden

Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden Indikatorer og begreber Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner februar 2016 Revisionshistorik Dato Ændringer Forfatter 2014-06-13

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit U 8809491JAA(02) 2014-07 Dansk TILSIGTET BRUG BBLCrystal anaerobt (ANR) identifikationssystem (ID) er en miniaturiseret identifikationsmetode, som anvender

Læs mere

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer, der anvendes i fødevarer (see English version below)

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer, der anvendes i fødevarer (see English version below) J.nr. 2016-29-113-09167 Dato: 26-10-2016 Liste over anmeldte mikrobielle kulturer, der anvendes i fødevarer (see English version below) Nedenstående liste er et register over samtlige mikrobielle kulturer,

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer Fødevarestyrelsen d. 2. juli 2013 Liste over anmeldte mikrobielle kulturer Nedenstående liste er et register over samtlige anmeldte mikrobielle kulturer. Listen af kulturer kan udbygges ved anmeldelse

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

LISTERIA MONOCYTOGENES KULTUR IDENTIIFIKATIONS TEST

LISTERIA MONOCYTOGENES KULTUR IDENTIIFIKATIONS TEST LISTERIA MONOCYTOGENES KULTUR IDENTIIFIKATIONS TEST (biomérieux ref. 39500 / Gen-Probe Cat. No. 2920) ANVENDELSES AccuProbe LISTERIA MONOCYTOGENES KULTUR IDENTIFIKATIONS TEST en en hurtig DNA probe test,

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

ON-FARM DYRKNING MANUAL

ON-FARM DYRKNING MANUAL ON-FARM DYRKNING MANUAL Version 1.0 INTRODUKTION On-Farm Dyrkning er et beslutningsstøtteværktøj, der, sammen med information i DMS Dyreregistrering, CMT-test og vejledning fra besætningsdyrlægen samt

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit 8809241JAA(02) 2015-01 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BD BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Henrik Johnsen NOVADAN

Henrik Johnsen NOVADAN René Larsen NOVADAN Henrik Johnsen NOVADAN Kan den halvårlige kontrol af indholdet af Bacillus cereus i nyvaskede hospitals tekstiler bruges som en indikation for at vaskeprocessen effektivt desinficerer

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 1 QC-Mikrobiologi Agenda Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 2 Xellia Manufacturing Sites Copenhagen, Denmark Amphotericin B Bacitracin and Bacitracin

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere