Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012"

Transkript

1 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre. respondenter: Dataindsamlingsperiode: til Vægtning: Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger samt højeste gennemførte uddannelse jf. Danmarks Statistiks fordelinger Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på "Andel total" og " ", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "Har ikke svaret"). Offentliggørelse: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: Kilde: Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad og AVV Hjørring Analyse Danmark A/S Side 1 af 31

2 Frekvenser Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) At give tingene videre til genbrug At undgå madspild At genbruge emballage At bruge stofbærerposer til indkøb At sætte "Reklamer nej tak" på postkassen At vælge elektroniske løsninger frem for papirprint At købe mindre At købe genbrugsting At købe kvalitet ,3% ,4% ,3% ,3% ,5% ,1% ,3% ,3% 84 8,4% 15 1,5% 28 2,8% ,2% Analyse Danmark A/S Side 2 af 31

3 Frekvenser Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) Vigtigt God samvittighed Tidskrævende Besværligt Hyggeligt Sjovt Irriterende Ligegyldigt ,6% ,8% ,4% ,1% 61 6,1% 59 5,9% 34 3,4% 25 2,5% 17 1,7% 35 3,5% ,8% Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? Andel total Kumuleret andel Borgerne Kommunerne Regeringen Producenterne/industrien Detailhandlen Renovationsselskaberne ,6 43,6 43,6 33 3,3 3,3 46,9 48 4,8 4,8 51, ,9 36,9 88,6 56 5,6 5,6 94,2 7,7,7 94,8 4,4,4 95,2 48 4,8 4,8 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 3 af 31

4 Frekvenser Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? Andel total Kumuleret andel 63 kilo 346 kilo 802 kilo kilo 30 3,0 3,0 3, ,1 29,1 32, ,0 47,0 79, ,4 10,4 89, ,5 10,5 100, ,0 100,0 Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? Andel total Kumuleret andel kr. 85 mio. kr. 16 mia. kr. 28 2,8 2,8 2, ,0 50,0 52, ,1 34,1 86, ,1 13,1 100, ,0 100,0 Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? Andel total Kumuleret andel Ofte Af og til Sjældent Aldrig 8,8,8,8 38 3,8 3,8 4, ,3 22,3 26, ,7 72,7 99,6 4,4,4 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 4 af 31

5 Frekvenser I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? Andel total Kumuleret andel I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg kan ikke begrænse mit madspild yderligere ,7 39,7 39, ,5 29,5 69,2 67 6,7 6,7 75,9 7,7,7 76, ,3 21,3 97,8 22 2,2 2,2 100, ,0 100,0 Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) Relevante Tankevækkende Informative Løftet pegefinger Moraliserende Gode Kedelige Trættende Ligegyldige ,1% ,1% ,3% ,8% ,6% ,9% ,2% 51 5,1% 43 4,3% 11 1,1% 99 9,9% ,4% Analyse Danmark A/S Side 5 af 31

6 Frekvenser Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) Ja, mit madspild Ja, min mængde af affald Nej 91 9,1% ,8% ,4% 75 7,5% ,9% Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) Ja, glasflasker Ja, pap Ja, aviser Ja, jern og metal Nej, ingen af overnstående ,0% ,0% ,8% ,1% ,7% 29 2,9% ,5% Analyse Danmark A/S Side 6 af 31

7 Køn Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med køn At give tingene videre til genbrug At undgå madspild At genbruge emballage At bruge stofbærerposer til indkøb At sætte "Reklamer nej tak" på postkassen At vælge elektroniske løsninger frem for papirprint At købe mindre At købe genbrugsting At købe kvalitet ,1% ,6% ,3% ,6% ,1% ,4% ,2% ,4% ,3% ,5% ,0% ,3% ,5% ,5% ,5% ,5% ,7% ,1% 70 13,9% 73 14,7% ,3% 56 11,3% 67 13,4% ,3% 61 12,3% 22 4,5% 84 8,4% 10 2,0% 5,9% 15 1,5% 15 3,0% 13 2,6% 28 2,8% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 7 af 31

8 Køn Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med køn Vigtigt God samvittighed Tidskrævende Besværligt Hyggeligt Sjovt Irriterende Ligegyldigt ,8% ,3% ,6% ,8% ,8% ,8% ,5% ,3% ,4% ,2% 70 14,1% ,1% 30 6,0% 30 6,1% 61 6,1% 26 5,1% 33 6,7% 59 5,9% 18 3,6% 16 3,2% 34 3,4% 21 4,2% 4,7% 25 2,5% 10 2,0% 7 1,4% 17 1,7% 14 2,7% 21 4,3% 35 3,5% ,0% ,0% ,0% Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med køn Borgerne Kommunerne Regeringen Producenterne/industrien Detailhandlen Renovationsselskaberne ,4% ,7% ,6% 19 3,8% 14 2,8% 33 3,3% 28 5,5% 21 4,1% 48 4,8% ,3% ,5% ,9% 27 5,4% 29 5,8% 56 5,6% 3,5% 4,8% 7,7% 4,8% 4,4% 11 2,3% 37 7,3% 48 4,8% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 8 af 31

9 Køn Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med køn 63 kilo 346 kilo 802 kilo kilo 11 2,2% 19 3,8% 30 3,0% ,0% ,2% ,1% ,0% ,1% ,0% 45 9,0% 59 11,8% ,4% 34 6,9% 70 14,1% ,5% ,0% ,0% ,0% Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med køn kr. 85 mio. kr. 16 mia. kr. 8 1,6% 20 4,0% 28 2,8% ,6% ,5% ,0% ,0% ,0% ,1% 54 10,8% 77 15,4% ,1% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 9 af 31

10 Køn Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med køn Ofte Af og til Sjældent Aldrig 6 1,1% 2,4% 8,8% 23 4,6% 15 3,0% 38 3,8% ,4% ,1% ,3% ,4% ,0% ,7% 2,4% 2,4% 4,4% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med køn I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg kan ikke begrænse mit madspild yderligere ,5% ,9% ,7% ,3% ,8% ,5% 37 7,4% 30 6,0% 67 6,7% 5 1,0% 2,3% 7,7% ,0% ,6% ,3% 10 1,9% 12 2,5% 22 2,2% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 10 af 31

11 Køn Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med køn Relevante Tankevækkende Informative Løftet pegefinger Moraliserende Gode Kedelige Trættende Ligegyldige ,1% ,0% ,1% ,7% ,5% ,1% ,1% ,5% ,3% ,3% ,3% ,8% ,8% 87 17,4% ,6% ,8% 89 17,9% ,9% 71 14,2% 51 10,2% ,2% 30 6,0% 21 4,2% 51 5,1% 32 6,3% 11 2,3% 43 4,3% 5 1,1% 6 1,2% 11 1,1% 40 7,9% 60 12,0% 99 9,9% ,0% ,0% ,0% Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med køn Ja, min mængde af affald Ja, mit madspild Nej 94 18,9% 74 14,7% ,8% 52 10,5% 39 7,8% 91 9,1% ,7% ,2% ,4% 34 6,9% 40 8,1% 75 7,5% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 11 af 31

12 Køn Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikkegenanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med køn Hvad er dit køn? Mand Kvinde Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med køn Ja, glasflasker Ja, pap Ja, aviser Ja, jern og metal Nej, ingen af overnstående 83 16,6% 77 15,5% ,0% 78 15,5% 72 14,4% ,0% 76 15,2% 62 12,4% ,8% 51 10,2% 50 10,0% ,1% ,7% ,6% ,7% 11 2,2% 18 3,7% 29 2,9% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 12 af 31

13 Alder Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med alder Alder Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med alder At give tingene videre til genbrug At undgå madspild At genbruge emballage At bruge stofbærerposer til indkøb At sætte "Reklamer nej tak" på postkassen At vælge elektroniske løsninger frem for papirprint At købe mindre At købe genbrugsting At købe kvalitet 94 47,1% 95 52,3% ,4% ,5% ,1% ,3% ,5% 88 48,3% 72 35,0% 89 49,2% ,5% ,4% 79 39,2% 64 35,1% 97 47,4% 72 39,6% 72 31,0% ,3% 42 21,1% 58 31,5% 53 25,7% 58 31,9% ,0% ,3% 91 45,4% 70 38,4% 55 26,6% 45 25,1% 54 23,3% ,5% 62 31,1% 57 31,4% 50 24,2% 51 28,1% 60 26,1% ,1% 26 12,9% 31 17,2% 31 15,2% 27 14,8% 28 12,1% ,3% 31 15,5% 27 15,0% 26 12,8% 17 9,4% 21 9,3% ,3% 19 9,4% 15 8,2% 11 5,1% 17 9,4% 23 9,8% 84 8,4% 5 2,3% 3 1,5% 4 1,8% 3 1,6% 1,4% 15 1,5% 5 2,4% 4 2,0% 10 5,1% 5 2,5% 5 2,0% 28 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med alder Alder Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med alder Vigtigt God samvittighed Tidskrævende Besværligt Hyggeligt Sjovt Irriterende Ligegyldigt ,6% ,6% ,5% ,7% ,3% ,6% ,4% ,4% ,5% ,4% ,7% ,8% 64 31,8% 44 24,3% 43 21,1% 29 16,1% 33 14,5% ,4% 52 25,9% 37 20,1% 29 14,0% 25 14,1% 29 12,4% ,1% 8 3,8% 7 3,9% 11 5,4% 19 10,6% 16 6,7% 61 6,1% 6 3,2% 5 2,7% 15 7,1% 11 6,3% 22 9,5% 59 5,9% 11 5,3% 5 2,5% 6 2,9% 9 4,8% 4 1,6% 34 3,4% 9 4,2% 4 2,5% 6 3,0% 2 1,0% 4 1,6% 25 2,5% 7 3,9% 4 2,0% 1,5% 5 2,1% 17 1,7% 10 4,7% 5 3,0% 6 3,0% 6 3,5% 7 3,2% 35 3,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med alder Alder Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med alder Borgerne Kommunerne Regeringen Producenterne/industrien Detailhandlen Renovationsselskaberne 91 45,5% 80 43,8% 83 40,7% 70 38,6% ,4% ,6% 6 3,0% 9 5,1% 6 3,2% 4 2,0% 7 3,2% 33 3,3% 18 9,1% 6 3,4% 12 6,1% 8 4,3% 4 1,6% 48 4,8% 51 25,5% 63 34,3% 86 41,9% 79 43,5% 91 39,3% ,9% 14 7,0% 12 6,8% 8 3,7% 13 7,3% 8 3,6% 56 5,6% 2 1,2% 1,5% 2,9% 2,8% 7,7% 3 1,3% 1,8% 4,4% 15 7,6% 11 5,9% 8 4,0% 6 3,4% 7 3,2% 48 4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 13 af 31

14 Alder Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med alder Alder Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med alder 63 kilo 346 kilo 802 kilo kilo 10 5,2% 2 1,3% 1,5% 7 3,6% 10 4,2% 30 3,0% 65 32,4% 45 24,8% 57 27,8% 59 32,3% 65 28,1% ,1% 91 45,2% 91 50,0% ,4% 85 46,8% ,4% ,0% 20 9,9% 25 13,5% 19 9,4% 16 8,9% 24 10,6% ,4% 15 7,3% 19 10,5% 26 12,9% 15 8,4% 29 12,7% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med alder Alder Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med alder kr. 85 mio. kr. 16 mia. kr. 8 3,8% 3 1,8% 4 1,7% 5 2,6% 9 3,9% 28 2,8% ,2% 93 50,9% 99 48,1% 91 50,1% ,8% ,0% 59 29,3% 64 35,2% 68 33,0% 64 35,6% 85 37,1% ,1% 17 8,7% 22 12,1% 35 17,2% 21 11,7% 35 15,3% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med alder Alder Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med alder Ofte Af og til Sjældent Aldrig 3 1,7% 1,6% 3 1,7% 8,8% 13 6,4% 11 5,9% 6 3,0% 4 2,4% 4 1,8% 38 3,8% 61 30,3% 31 16,7% 52 25,1% 40 22,2% 40 17,1% ,3% ,1% ,8% ,7% ,4% ,2% ,7% 1,6% 1,5% 2,9% 4,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med alder Alder I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med alder I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg kan ikke begrænse mit madspild yderligere 91 45,3% 73 39,7% 85 41,2% 57 31,3% 92 40,0% ,7% 66 32,7% 64 34,9% 63 30,7% 52 28,6% 51 22,2% ,5% 13 6,5% 9 5,1% 19 9,0% 15 8,4% 11 4,6% 67 6,7% 1,7% 2 1,0% 3 1,4% 7,7% 28 13,7% 30 16,6% 31 15,1% 52 28,9% 71 31,0% ,3% 3 1,7% 5 3,0% 6 3,0% 5 2,8% 2,8% 22 2,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 14 af 31

15 Alder Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med alder Alder Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med alder Relevante Tankevækkende Informative Løftet pegefinger Moraliserende Gode Kedelige Trættende Ligegyldige 93 46,6% 84 45,7% ,1% 93 51,6% ,6% ,1% 86 42,7% 69 38,0% 85 41,4% 81 44,6% ,7% ,1% 76 38,1% 58 31,8% 74 36,2% 74 40,7% 91 39,3% ,3% 67 33,6% 47 25,9% 45 21,9% 40 22,2% 58 25,2% ,8% 57 28,4% 44 24,3% 37 17,9% 28 15,3% 40 17,5% ,6% 25 12,5% 29 16,0% 32 15,8% 49 27,2% 63 27,2% ,9% 26 12,8% 32 17,5% 29 14,3% 21 11,9% 14 6,1% ,2% 11 5,5% 14 7,9% 6 3,1% 13 7,3% 6 2,6% 51 5,1% 11 5,6% 9 5,0% 13 6,1% 4 2,4% 6 2,5% 43 4,3% 1,7% 4 2,3% 3 1,6% 2 1,0% 1,4% 11 1,1% 30 15,2% 24 13,0% 25 12,2% 10 5,4% 10 4,5% 99 9,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med alder Alder Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med alder Ja, min mængde af affald Ja, mit madspild Nej 51 25,4% 36 19,5% 36 17,6% 30 16,5% 16 6,7% ,8% 36 18,1% 14 7,8% 19 9,2% 12 6,6% 10 4,3% 91 9,1% ,5% ,9% ,6% ,1% ,2% ,4% 18 9,0% 15 8,2% 23 11,1% 9 5,1% 10 4,3% 75 7,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med alder Alder Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med alder Ja, glasflasker Ja, pap Ja, aviser Ja, jern og metal Nej, ingen af overnstående 46 22,9% 31 17,1% 32 15,7% 25 13,6% 27 11,6% ,0% 42 20,9% 23 12,7% 32 15,5% 22 12,3% 31 13,3% ,0% 44 21,9% 17 9,4% 23 11,4% 22 12,2% 31 13,6% ,8% 29 14,4% 20 11,2% 26 12,8% 14 8,0% 11 4,6% ,1% 88 44,1% ,3% ,7% ,1% ,8% ,7% 7 3,3% 8 4,6% 5 2,6% 5 2,5% 5 2,0% 29 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 15 af 31

16 Region Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med region At give tingene videre til genbrug At undgå madspild At genbruge emballage At bruge stofbærerposer til indkøb At sætte "Reklamer nej tak" på postkassen At vælge elektroniske løsninger frem for papirprint At købe mindre At købe genbrugsting At købe kvalitet 62 59,9% ,7% ,5% ,7% 97 66,2% ,3% 48 46,2% ,4% ,3% ,9% 65 44,8% ,4% 39 38,0% 82 36,4% 97 45,7% ,7% 56 38,6% ,3% 39 37,4% 72 32,0% 64 30,2% ,9% 49 33,2% ,3% 25 24,0% 66 29,1% 66 31,1% ,3% 36 24,3% ,5% 29 27,6% 59 26,3% 65 30,7% 90 29,0% 37 25,4% ,1% 15 14,7% 30 13,1% 25 11,6% 56 17,8% 18 12,2% ,3% 12 11,4% 30 13,4% 29 13,6% 35 11,4% 17 11,4% ,3% 7 6,5% 24 10,7% 12 5,9% 28 9,1% 12 8,4% 84 8,4% 4 1,9% 8 2,7% 2 1,4% 15 1,5% 1 1,0% 6 2,7% 8 3,8% 8 2,7% 5 3,2% 28 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 16 af 31

17 Region Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med region Vigtigt God samvittighed Tidskrævende Besværligt Hyggeligt Sjovt Irriterende Ligegyldigt 73 70,4% ,5% ,0% ,1% ,7% ,6% 80 77,5% ,9% ,3% ,4% ,8% ,8% 18 17,5% 44 19,4% 46 21,8% 78 25,2% 27 18,6% ,4% 16 15,6% 45 19,8% 29 13,6% 63 20,4% 18 12,4% ,1% 5 5,1% 15 6,7% 15 7,1% 14 4,6% 11 7,3% 61 6,1% 4 4,2% 11 4,8% 14 6,5% 16 5,1% 14 9,7% 59 5,9% 3 3,1% 4 1,7% 8 3,8% 13 4,0% 6 4,0% 34 3,4% 1 1,3% 5 2,2% 3 1,4% 11 3,4% 5 3,3% 25 2,5% 2 1,7% 7 2,9% 3 1,3% 2,7% 3 2,3% 17 1,7% 2 2,0% 9 3,8% 10 4,7% 8 2,7% 6 3,9% 35 3,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 17 af 31

18 Region Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med region Borgerne Kommunerne Regeringen Producenterne/industrien Detailhandlen Renovationsselskaberne 45 43,7% ,4% 96 45,0% ,0% 76 52,3% ,6% 6 6,1% 3 1,1% 6 2,9% 14 4,6% 3 2,3% 33 3,3% 5 5,1% 11 5,0% 4 1,9% 21 6,9% 6 4,2% 48 4,8% 37 36,1% 82 36,4% 84 39,6% ,0% 44 29,8% ,9% 4 4,1% 15 6,7% 11 5,2% 21 6,7% 4 3,0% 56 5,6% 2,9% 2 1,0% 1,3% 2 1,2% 7,7% 1 1,3% 1,4% 1 1,0% 4,4% 4 3,5% 12 5,5% 9 4,4% 13 4,2% 9 6,2% 48 4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 18 af 31

19 Region Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med region 63 kilo 346 kilo 802 kilo kilo 6 5,4% 9 3,8% 6 2,8% 5 1,7% 5 3,2% 30 3,0% 25 24,4% 63 28,0% 66 30,9% ,8% 34 23,5% ,1% 57 55,3% 99 44,1% 95 44,7% ,4% 68 46,4% ,0% 6 6,1% 30 13,2% 20 9,4% 27 8,5% 21 14,6% ,4% 9 8,9% 25 10,9% 26 12,1% 27 8,7% 18 12,3% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med region kr. 85 mio. kr. 16 mia. kr. 3 2,4% 7 3,0% 7 3,2% 10 3,2% 2 1,5% 28 2,8% 61 59,0% ,3% 98 45,9% ,3% 72 49,1% ,0% 27 26,0% 73 32,2% 75 35,2% ,6% 52 35,5% ,1% 13 12,6% 30 13,5% 33 15,7% 34 10,9% 20 13,9% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 19 af 31

20 Region Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med region Ofte Af og til Sjældent Aldrig 1 1,0% 1,5% 1,5% 3 1,0% 1,9% 8,8% 5 5,1% 8 3,7% 6 2,6% 13 4,2% 6 4,1% 38 3,8% 26 25,4% 48 21,5% 37 17,3% 82 26,2% 29 20,0% ,3% 71 68,5% ,4% ,5% ,3% ,3% ,7% 2 1,1% 1,3% 1,8% 4,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med region I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg kan ikke begrænse mit madspild yderligere 39 37,4% 96 42,8% 88 41,1% ,2% 52 35,3% ,7% 34 32,3% 57 25,3% 65 30,4% 93 29,7% 47 32,4% ,5% 10 9,2% 18 8,0% 9 4,1% 22 7,1% 8 5,7% 67 6,7% 1,3% 2,8% 3,9% 1,8% 7,7% 22 21,0% 48 21,2% 40 18,8% 68 21,7% 36 24,3% ,3% 5 2,4% 10 4,7% 4 1,3% 2 1,5% 22 2,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 20 af 31

21 Region Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med region Relevante Tankevækkende Informative Løftet pegefinger Moraliserende Gode Kedelige Trættende Ligegyldige 56 54,1% ,5% ,1% ,4% 68 46,5% ,1% 48 45,8% ,4% 87 40,9% ,3% 64 44,1% ,1% 36 34,3% 88 39,0% 75 35,4% ,8% 59 40,7% ,3% 26 24,9% 55 24,4% 46 21,6% 85 27,2% 46 31,5% ,8% 18 16,9% 49 21,8% 44 20,6% 59 18,8% 37 25,4% ,6% 24 23,1% 43 19,0% 43 20,2% 58 18,6% 31 21,0% ,9% 15 14,6% 23 10,3% 22 10,4% 44 14,0% 18 12,3% ,2% 4 4,0% 11 5,0% 9 4,0% 19 6,1% 8 5,7% 51 5,1% 1 1,0% 11 4,7% 9 4,2% 19 6,1% 3 2,3% 43 4,3% 2 2,4% 1,5% 2,9% 5 1,6% 1,7% 11 1,1% 11 10,3% 20 9,0% 27 12,5% 31 9,8% 11 7,8% 99 9,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med region Ja, min mængde af affald Ja, mit madspild Nej 20 19,3% 35 15,4% 34 15,9% 60 19,4% 19 13,1% ,8% 13 12,4% 15 6,6% 23 10,6% 27 8,7% 14 9,7% 91 9,1% 76 73,2% ,1% ,3% ,9% ,1% ,4% 2 2,1% 17 7,6% 22 10,5% 23 7,4% 10 7,0% 75 7,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 21 af 31

22 Region Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med region Hvilken region bor du i? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med region Ja, glasflasker Ja, pap Ja, aviser Ja, jern og metal Nej, ingen af overnstående 15 14,5% 35 15,5% 41 19,2% 49 15,8% 20 14,0% ,0% 18 17,0% 26 11,3% 31 14,8% 48 15,3% 27 18,8% ,0% 12 11,4% 29 12,9% 21 9,8% 51 16,5% 25 16,9% ,8% 12 11,5% 15 6,6% 18 8,4% 42 13,4% 14 9,9% ,1% 67 64,9% ,3% ,7% ,5% 85 58,4% ,7% 1 1,0% 4 1,9% 13 6,3% 7 2,2% 4 2,5% 29 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 22 af 31

23 Uddannelse Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Hvilke af følgende typer adfærd forbinder du mest med affaldsforebyggelse? (Max. tre svar) - krydset med uddannelse At give tingene videre til genbrug At undgå madspild At genbruge emballage At bruge stofbærerposer til indkøb At sætte "Reklamer nej tak" på postkassen At vælge elektroniske løsninger frem for papirprint At købe mindre At købe genbrugsting At købe kvalitet 6 46,0% ,1% 65 47,9% 17 40,8% ,2% 40 63,1% ,8% 43 53,5% ,3% 6 44,6% ,9% 76 56,5% 16 39,0% 97 43,0% 35 55,3% 78 46,4% 37 46,4% ,4% 6 45,6% ,8% 47 35,2% 20 48,2% 93 41,3% 25 40,3% 59 35,2% 18 22,0% ,3% 5 36,6% 92 33,5% 32 23,7% 12 28,1% ,8% 13 20,9% 56 33,0% 23 28,3% ,3% 4 30,4% 69 25,4% 48 35,2% 11 27,1% 54 23,7% 17 27,6% 66 39,2% 46 57,3% ,5% 3 21,6% 68 25,1% 47 35,0% 12 30,3% 60 26,7% 21 33,7% 44 25,9% 24 30,4% ,1% 1 8,1% 45 16,6% 17 12,9% 2 5,0% 24 10,7% 10 15,3% 23 13,8% 20 25,1% ,3% 2 15,5% 37 13,7% 15 11,1% 3 7,6% 24 10,6% 7 11,1% 28 16,7% 7 8,5% ,3% 18 6,5% 10 7,2% 3 6,9% 24 10,8% 2 3,2% 16 9,7% 11 13,8% 84 8,4% 3 1,3% 7 5,1% 1 2,1% 1 1,4% 3 3,4% 15 1,5% 1 9,4% 9 3,4% 2 1,6% 3 8,0% 8 3,3% 1 1,5% 3 2,1% 28 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 23 af 31

24 Uddannelse Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Hvilke af følgende ord forbinder du med affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Vigtigt God samvittighed Tidskrævende Besværligt Hyggeligt Sjovt Irriterende Ligegyldigt 8 60,3% ,7% ,3% 29 71,4% ,9% 47 75,0% ,6% 70 86,9% ,6% 10 75,2% ,7% ,6% 30 74,1% ,3% 48 76,0% ,9% 61 75,9% ,8% 2 16,3% 46 16,9% 38 28,1% 9 22,9% 44 19,5% 15 24,2% 40 23,6% 19 23,8% ,4% 1 8,1% 41 14,9% 25 18,7% 11 25,7% 26 11,6% 12 19,9% 43 25,3% 12 15,4% ,1% 23 8,4% 6 4,1% 2 4,0% 17 7,7% 4 6,0% 6 3,7% 3 3,5% 61 6,1% 1 8,2% 23 8,4% 7 5,0% 2 5,0% 10 4,5% 4 5,8% 11 6,6% 2 1,9% 59 5,9% 12 4,2% 8 5,8% 1 2,0% 3 1,2% 3 4,9% 7 3,9% 1 1,1% 34 3,4% 9 3,3% 4 2,8% 2 4,7% 2 1,1% 1 1,4% 5 2,9% 2 2,5% 25 2,5% 6 2,1% 3 1,9% 3 1,3% 2 2,7% 2 1,3% 2 2,2% 17 1,7% 1 9,4% 14 5,3% 5 3,4% 1 2,5% 8 3,6% 1 1,5% 3 2,0% 1 1,3% 35 3,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 24 af 31

25 Uddannelse Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Hvem af følgende synes du bærer det største ansvar for at begrænse den samlede mængde affald, der produceres i Danmark? - krydset med uddannelse Borgerne Kommunerne Regeringen Producenterne/industrien Detailhandlen Renovationsselskaberne 5 38,7% ,5% 60 44,5% 22 53,1% 89 39,3% 27 42,8% 78 46,2% 37 45,9% ,6% 1 7,2% 10 3,7% 7 5,2% 8 3,6% 1 1,4% 4 2,4% 2 2,2% 33 3,3% 16 5,7% 13 9,4% 3 7,7% 7 3,1% 1 1,6% 4 2,5% 5 5,8% 48 4,8% 6 47,0% 90 32,9% 36 26,9% 14 33,9% ,6% 28 44,4% 64 37,8% 30 37,4% ,9% 18 6,4% 10 7,0% 1 2,5% 10 4,3% 2 4,0% 11 6,8% 4 5,0% 56 5,6% 1,5% 1,6% 2,8% 1 1,5% 2 1,1% 7,7% 1,5% 1,9% 1,6% 4,4% 1 7,0% 19 6,9% 7 5,5% 1 2,9% 8 3,7% 3 4,4% 5 3,2% 3 3,7% 48 4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 25 af 31

26 Uddannelse Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Hvor mange kilo affald tror du, at danskerne producerer per indbygger om året? - krydset med uddannelse 63 kilo 346 kilo 802 kilo kilo 1 7,2% 8 3,0% 3 2,6% 2 5,4% 4 1,8% 1 2,2% 8 4,6% 2 2,7% 30 3,0% 4 30,3% 79 28,8% 51 37,9% 13 32,0% 62 27,5% 13 21,4% 41 24,2% 27 34,1% ,1% 3 22,5% ,1% 63 46,5% 15 37,6% ,6% 34 54,7% 82 48,9% 38 47,7% ,0% 1 8,1% 26 9,5% 7 5,4% 8 20,0% 31 13,5% 7 11,2% 17 10,3% 7 8,5% ,4% 4 31,8% 32 11,6% 10 7,6% 2 5,0% 24 10,5% 7 10,5% 20 12,1% 6 7,0% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 26 af 31

27 Uddannelse Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Hvor mange penge tror du, at madspild skønnes at koste samfundet om året? - krydset med uddannelse kr. 85 mio. kr. 16 mia. kr. 17 6,2% 3 2,2% 2 5,2% 2,8% 3 4,4% 1,4% 1 1,2% 28 2,8% 6 45,9% ,5% 74 55,2% 23 56,9% ,8% 34 53,5% 86 51,1% 33 40,8% ,0% 2 15,1% 77 28,3% 46 34,1% 13 30,7% 87 38,6% 20 31,6% 57 34,2% 38 47,1% ,1% 5 39,0% 41 15,0% 11 8,5% 3 7,1% 31 13,7% 7 10,4% 24 14,3% 9 10,9% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Hvor ofte har du, inden for det seneste halve år, kastet affald i naturen/på gaden? - krydset med uddannelse Ofte Af og til Sjældent Aldrig 1,5% 3 2,5% 1,5% 1,6% 1 1,2% 8,8% 13 4,8% 7 5,3% 2 4,9% 6 2,6% 2 2,5% 8 5,0% 38 3,8% 2 15,1% 69 25,1% 40 29,8% 7 16,6% 49 21,7% 9 13,6% 36 21,2% 12 14,5% ,3% 10 75,5% ,2% 82 61,0% 32 78,4% ,2% 53 83,9% ,2% 67 84,2% ,7% 1 9,4% 1,4% 2 1,4% 4,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 27 af 31

28 Uddannelse I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) I hvilken grad ville du begrænse dit daglige madspild, hvis du tydeligt kunne se en personlig økonomisk besparelse ved det? - krydset med uddannelse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg kan ikke begrænse mit madspild yderligere 2 15,3% ,8% 58 42,8% 19 46,6% 87 38,5% 31 49,4% 62 36,8% 26 32,9% ,7% 5 37,6% 69 25,2% 40 29,4% 12 29,0% 64 28,5% 21 32,7% 57 33,8% 28 35,0% ,5% 21 7,7% 7 5,0% 2 5,1% 16 7,1% 2 3,0% 9 5,5% 10 12,2% 67 6,7% 1,3% 1,9% 2,9% 1 1,2% 2 1,0% 7,7% 5 37,7% 65 23,7% 27 20,2% 8 19,3% 53 23,3% 5 8,2% 36 21,3% 14 17,4% ,3% 1 9,4% 6 2,3% 2 1,7% 4 1,8% 3 5,5% 3 1,6% 2 2,5% 22 2,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Hvilke af følgende ord forbinder du generelt set med kampagner for affaldsforebyggelse? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Gode Relevante Tankevækkende Informative Løftet pegefinger Moraliserende Kedelige Trættende Ligegyldige 1 7,3% 65 23,6% 27 20,0% 9 22,1% 44 19,4% 13 20,8% 29 17,0% 12 14,4% ,9% 8 59,0% ,7% 65 48,0% 16 40,1% ,2% 33 52,3% 83 49,3% 39 48,6% ,1% 3 23,2% ,2% 63 46,3% 19 46,7% ,3% 30 47,6% 59 35,3% 28 34,4% ,1% 5 37,7% 94 34,2% 59 43,7% 17 42,5% 89 39,3% 22 35,4% 64 37,8% 24 29,4% ,3% 6 40,8% 65 23,8% 29 21,8% 11 27,8% 58 25,5% 23 36,7% 48 28,3% 18 22,6% ,8% 3 23,3% 52 19,1% 34 24,9% 7 17,0% 39 17,4% 16 25,1% 35 21,0% 20 24,7% ,6% 2 16,3% 23 8,5% 20 14,9% 5 13,2% 24 10,5% 7 10,4% 22 13,1% 19 24,2% ,2% 15 5,6% 11 8,1% 3 7,6% 7 3,3% 5 8,1% 9 5,2% 1 1,0% 51 5,1% 1 8,2% 16 5,7% 7 5,1% 2 4,7% 3 1,3% 2 3,3% 9 5,6% 3 3,6% 43 4,3% 4 1,3% 3 1,3% 5 2,9% 11 1,1% 1 9,4% 23 8,4% 15 11,0% 4 9,3% 22 9,6% 2 2,8% 21 12,7% 12 14,6% 99 9,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 28 af 31

29 Uddannelse Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Tror du, at dit madspild og/eller din mængde af affald ville stige, hvis du havde flere penge til rådighed? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Ja, min mængde af affald Ja, mit madspild Nej 2 15,1% 39 14,4% 30 22,4% 6 14,6% 46 20,5% 10 15,2% 24 14,3% 11 13,2% ,8% 1 8,2% 21 7,6% 24 18,0% 6 14,4% 17 7,7% 5 7,5% 13 7,7% 4 5,3% 91 9,1% 9 67,4% ,3% 81 60,0% 27 66,5% ,7% 48 75,6% ,7% 64 80,2% ,4% 2 17,5% 21 7,6% 11 8,4% 4 10,2% 15 6,5% 5 7,6% 11 6,7% 5 6,6% 75 7,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 29 af 31

30 Uddannelse Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Grund-/folkeskole ( klasse) Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. bachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (5 år eller mere, f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) Har du, inden for den seneste måned, smidt nogle af følgende genanvendelige ting ud sammen med dit almindelige/ikke-genanvendelige affald? (Gerne flere svar) - krydset med uddannelse Ja, aviser Ja, glasflasker Ja, pap Ja, jern og metal Nej, ingen af overnstående 3 22,4% 43 15,9% 33 24,3% 2 5,1% 24 10,8% 7 10,3% 20 11,7% 6 7,5% ,8% 1 6,9% 48 17,5% 27 20,1% 6 13,5% 23 10,0% 11 16,8% 34 20,1% 12 15,2% ,0% 1 6,9% 37 13,4% 24 17,7% 7 17,8% 32 14,1% 13 21,0% 28 16,9% 8 9,5% ,0% 27 9,8% 22 16,6% 2 4,6% 18 7,8% 5 7,4% 15 9,2% 12 15,1% ,1% 9 68,3% ,7% 64 47,7% 26 62,4% ,1% 38 60,1% 97 57,6% 48 60,1% ,7% 1 9,4% 11 3,9% 4 3,1% 2 5,0% 4 1,5% 2 2,7% 2 1,3% 4 4,9% 29 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 30 af 31

31 Om Analyse Danmark Om Analyse Danmark Analyse Danmark er et dansk analyseinstitut etableret i Analyse Danmark er et full-service institut, som tilbyder at varetage hele analyseprocessen fra afklaring af formålet med analysen og metodevalg med kunden til rapportering og anbefalinger. Analyse Danmark ejes af de ledende medarbejdere. Kernekompetencer 1. Kunde- og medlemsundersøgelser 2. Kommunikations- og markedsanalyser 3. Holdnings- og opinionsundersøgelser 4. Opbygning og drift af kunde- og medlemspaneler Metoder Kvantitativt: Analyse Danmark tilbyder mange forskellige former for kvantitative metoder f.eks. telefoninterview, internetinterview (herunder panelundersøgelser), postale undersøgelser og halltest. Analyse Danmark har gennem årene opbygget et omfattende internetpanel, DK-Panelet. Panelet er både et af de første og største internetpaneler i Danmark. DK-Panelet udgør grundlaget i en stor del af de kvantitative undersøgelser, som vi gennemfører. Kvalitativt: Analyse Danmark har pr. 1. januar 2012 styrket indsatsen på det kvalitative område med overtagelsen af det specialiserede kvalitative institut Ulveman Explorative's aktiviteter. Vi kan derfor nu tilbyde mange forskellige former for kvalitative metoder in-house - både offline og online. Det gælder f.eks. de traditionelle fokusgrupper, dybdeinterviews, facilitering, observationsstudier og workshops, men også mere antropologiske tilgange såsom shop-along og 'hjemme hos'. Kombinationsundersøgelser: Analyse Danmark har stor erfaring med at kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Vi anbefaler, at kombinationsundersøgelser gennemføres faseopdelt, så centrale indsigter integreres i efterfølgende faser. Nordic Research Alliance Analyse Danmark er medstifter af Nordic Research Alliance. Nordic Research Alliance er et samarbejde mellem Analyse Danmark, svenske Novus, norske Respons Analyse, islandske Midlun og finske Otantatutkimus Oy. Tilsammen har Nordic Research Alliance mere end panelmedlemmer i de fem lande. Kontaktinformation Analyse Danmark Frederiksberg Allé 17, baghuset DK-1820 Frederiksberg C Telefon nr.: Links Analyse Danmark DK-Panelet Novus Respons Analyse Otantatutkimus Oy Midlun Analyse Danmark A/S Side 31 af 31

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Danskerne dumper Lars Løkke

Danskerne dumper Lars Løkke Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Og Danmarks dygtigste minister er

Og Danmarks dygtigste minister er Og Danmarks dygtigste minister er... Det kører for transportminister Magnus Heunicke (S), der overtager pladsen som regeringens dygtigste minister. Vælgerne sender en gammel kending til bunds på karakterlisten.

Læs mere

AS3 Ledelse og performance-måling. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 5. juli 2016

AS3 Ledelse og performance-måling. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 5. juli 2016 AS3 Ledelse og performance-måling Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 5. juli 2016 Indhold 1. Metode 2. Executive Summary 3. Resultater 4. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Undersøgelse om video i jobansøgning. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS februar 2017

Undersøgelse om video i jobansøgning. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS februar 2017 Undersøgelse om video i jobansøgning Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS - 17. februar 2017 Indhold 1. Metode 2. Management Summary 3. Resultater 4. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 AS3 Tendenser i rekrutteringen Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Tabelrapport leveret af Analyse Danmark April 2019

Tabelrapport leveret af Analyse Danmark April 2019 Kundetilfredshed Bornholmslinjen Lavsæson 2019 Tabelrapport leveret af Analyse Danmark April 2019 Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark ApS angives som kilde. Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater

Læs mere

AS3 Undersøgelse blandt ledere. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015

AS3 Undersøgelse blandt ledere. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015 AS3 Undersøgelse blandt ledere Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016

Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Tendenser i rekrutteringen Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Morten Messerschmidt deler

Morten Messerschmidt deler Morten Messerschmidt deler Dansk Folkeartis sidskandidat deler vandene blandt vælgerne mens hver anden med en erhvervsuddannelse bedømmer ham ositivt eller meget ositivt gælder det samme kun hver fjerde

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Flertal efterlyser brud med blokpolitik

Flertal efterlyser brud med blokpolitik Flertal efterlyser efterlyser brud med blokpolitik brud med blokpolitik To tredjedele af vælgerne mener, at regeringen fører blokpolitik med Dansk Folkeparti og håber på, at partiet bliver henvist til

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010 Job og prestige Ugebrevet A4 har bedt 2.155 danskere om at vurdere prestigen for 99 forskellige stillinger. Helt i bund ligger arbejdsløse, men undervisere og faglærte tillægges heller ikke høj prestige.

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens klogeste kunder 1 Formål med undersøgelsen... 2 2 Metode og gennemførelse... 2 2.1

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Benchmarking. eud hovedforløb

Benchmarking. eud hovedforløb Benchmarking Netværk E eud hovedforløb efterår 2008 D. 28.4.2009 1 INDLEDNING... 3 UDDANNELSESOMRÅDERNE SPØRGERAMMEN RAPPORTENS OPBYGNING EGEN INDSATS... 3... 3... 4... 4 KONTOR... 5 DETAIL... 11 HANDEL...

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Kendskabsundersøgelse jul 2016

Kendskabsundersøgelse jul 2016 t Kendskabsundersøgelse - 2016 20765 NOTA 7. jul 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.6 REGION (BOPÆL)... 6 1.7 KARAKTERER... 8 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere