Organic Search Marketing. SEO leverandør Director A/S Kontaktperson Martin Stahl Version 3.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organic Search Marketing. SEO leverandør Director A/S Kontaktperson Martin Stahl Version 3.2"

Transkript

1 PURE seo Organic Search Marketing SEO leverandør Director A/S Kontaktperson Martin Stahl Version 3.2

2 kort om director a/s Director A/S har eksisterede i 5 år og er et kreativt responsbureau. Director sidder i hus med DM Partner A/S som ejer 1/3 af selskabet. Tilsammen udgør huset en fuld service Direct Marketing funktion. På online delen har vi specialiseret os i Conversion Marketing hvilket betyder, at alt vi laver har direkte relation til opsætning af conversions punkter og måling af conversion rater. Det gør at vi forøger salget af de prioriterede produkter hos vores kunder og sikrer en optimal relation til deres kunder. Vi beskæftiger sig i relation til Conversion Marketing med: Conversion Analysis Conversion Marketing Conversion Processes Vi arbejder med følgende markedsføringskanaler: SEO / SEM Response banners marketing Response websites På de følgende sider er der en udføring specifikation af vores SEO ydelser.

3 Indhold 1.0 Indsamling af virksomhedsdata Baseline teknisk rådgivning teknisk analyse - specifikt keyword analyse - kvantitativ keyword analyse - kvalitativ seo skriveguide seo workshop optimering af landingpages linkstrategi Afrapportering evaluations & actions 15 Kontaktinformation 17 3

4 1.0 Indsamling af virksomhedsdata Formål Indsamling af virksomhedsdata giver os et nuanceret billede af hvilke type virksomhed vi arbejder med samt hvilket formål websitet tjener for virksomheden. Marketing strategi Ved at briefe os om fremtidig marketing tiltag og salgsfremstød har vi mulighed for at skræddersy en bæredygtig og fremtidssikret SEO strategi. Strategien eksekveres ved start up af optimeringsprocessen og via vores månedlige afrapportering til virksomhedens web-ansvarlige. Strategien er fleksibel og virker som default ud fra de søgeord der skaber mest trafik. Prioriteter Det er vigtigt for os, og de af jeres medarbejdere vi arbejder med, at få prioriteterne på plads. Alting starter et sted, det samme gælder for SEO. Foruden at fungere som udgangspunkt giver det os et godt billede af, hvilke klynger vi skal fokusere på. Vi udleverer et arbejdsark ved opstart hvor virksomheden bl.a. skal udfylde prioriteter, succes kriterier og overordnet målgruppe. Succes kriterier For at skabe en høj og målbar konversions rate og dermed ROI skal vi opsætte målepunkter de steder, som er udslagsgivende for succes. Det kan være sign up, deltagelse i konkurrence, konkret køb eller visning af udvalgte brands m.v. Derfor skal virksomheden gøre sig klar hvilke KPI er, typiske 3-5, optimeringen skal måles op imod. Målgrupper For at skabe størst mulig samhørighed mellem virksomhedens offline aktiviteter, websitet og udvælgelsen af korrekte søgeord er det godt, at vi bliver briefet omkring virksomhedens overordnede målgruppe. Note: I tilfælde af, at virksomheden mangler disse informationer, går vi ind og finder en løsning på dette evt. i samarbejde med vores partnere. 4 SEO produktbeskrivelse

5 2.0 baseline Formål Formålet med baseline er at finde frem til, hvorledes det enkelte website fungerer på det pågældende tidspunkt. Ligeledes benyttes baseline som et nulpunkt for den fremtidige optimeringsproces. Indhold Baseline indeholder information om, hvor mange sider søgemaskinen har indekseret samt hvor mange potentielle sider der kan optimeres altså en reel optælling af, hvor mange sider det enkelte website har. Ligeledes bliver der målt link struktur (inbound, outbound, internale links) og densitet af ord samt brug af keywords. Afvikling Baseline etableres hurtigst muligt og overlapper bl.a. med keywordanalysen og ranking rapportering. Baseline kan benyttes som måleværktøj ved stikprøver. Baseline benyttes til evaluering, når projektperioden udløber. 5

6 3.0 teknisk rådgivning Egenskaber De tekniske SEO retningslinier indeholder de nødvendige informationer vedr. opbygning af websider samt vejledning til opsætning af redaktør modul. SEO retningslinierne har som primært formål at sikre, at websiden er tilgængelig og kan læses af søgemaskinens spider således at det samlede site kan indekseres af søgemaskinerne. Sekundært har de tekniske SEO retningslinier til formål at sikre, at den teknisk ansvarlige opsætter redaktør modulet hensigtsmæssigt således, at de content-ansvarlige fremover har fuld kontrol over de væsentligste SEO områder på websitet. Afvikling Rådgivningen afvikles på et møde, hvor de tekniske anbefalinger gennemgås og holdes op imod konkrete tiltag på virksomhedens site. Der påregnes endvidere løbende support via telefon og . Styrker Informationerne opdateres jævnligt og passer til alle typiske CM systemer. Retningslinierne er hurtige at inddrage i det daglige tekniske workflow og giver hurtigt indsigt i de vigtigste tekniske områder til søgemaskineoptimering. Svagheder De tekniske SEO retningslinier er generelle og går ikke i dybden med specifikke problemstillinger så som fx manglende indeksering i søgemaskinerne. (se teknisk analyse specifikt). Omfang 5 sider Format Print. 6 SEO produktbeskrivelse

7 3.1 teknisk analyse - specifikt Egenskaber Den tekniske analyse benyttes, når der er en eller flere uforklarlige årsager til manglende indeksering i søgemaskinerne. Årsagerne kan være mangeartet såsom fx duplicate content, dynamiske sider, frames, sprogversioner, flash, m.v. Derfor undergår det specifikke website en dybdegående analyse for at finde fejlene og mulige løsninger derpå. Herefter leveres samme service som de beskrevet i teknisk rådgivning. 7

8 4.0 keyword analyse - kvantitativ Afvikling Afhænger af hvorvidt vi kan få fat i de efterspurgte måleområder og hvor hurtigt vi kan få dem. Normal case scenario er levering på 3 arbejdsdage. input Logfiler, SEM, Siterelated, Egen udvikling, Meta data, Konkurrent metadata. Indhold Den kvantitative keyword analyse indeholder 4 output områder primære, sekundære, termer og et tema område. Styrker Analysen giver de absolutte mest trafik skabende ord der matcher virksomheden website, og efterspørgslen fra brugerne. Svagheder Analysen tager ikke højde for udbud/ konkurrencen (se kvalitativ analyse). Værktøjer Clicktracks, Google Traffic Estimator, SEO book - plus diverse. Materiale Leveret i excel ark samt arbejdsark 8 SEO produktbeskrivelse

9 4.1 keyword analyse - kvalitativ Afvikling Har ingen indflydelse på dataindsamling som i tilfældet med den kvalitative keyword analyse men tager som den kvantitative keyword analyse udgangspunkt i SEO seminaret og SEO skriveguiden. Konsulenttimerne benyttes typisk på at indarbejde startup keywords ind på de udvalgte startup sider. Input Kvantitativ keyword analyse Indhold Den kvalitative keyword analyse indeholder 1 samlet start up liste samt 2 data grafer foruden 4 kvantitative output områder. Herunder primære søgeord, sekundære søgeord, søge termer og et søgeords tema samt link og beskrivelse til værktøjer. Styrker Bygger videre på den kvantitative analyse og giver helt konkrete indblik i, hvilke huller der er i markedet i forhold til indholdet på websiden, efterspørgselen af brugeren og konkurrencen på markedet. Desuden får virksomheden et stærkt ejerskab på de specifikke søgeord og dermed en forankring i den digitale strategi. Svagheder Er betinget af, at der er foretaget en kvantitativ undersøgelse. Værktøjer Clicktracks, Google Traffic Estimator, SEO book - plus diverse. Materiale Leveret i excel ark. Samt arbejdsark 9

10 5.0 seo skriveguide Formål Formålet med SEO skriveguiden er at give den enkelte content-ansvarlige en letlæselig og samlet guide, der indeholder baggrundsviden om søgemaskineoptimering. Guiden indeholder alle aspekter og fungerer med realtime tips og tricks vedr. optimering af websites. Indhold Baggrundsforståelse af websites - før søgemaskineoptimering og nu. Brugeradfærd - hvorfor og hvordan søger den enkelte bruger. On- og offline kommunikation. Hvordan kobler man virksomhedens primære kommunikation med søgemaskineoptimering. SEO fokus områder hvilke områder på websitet skal der arbejdes med. SEO Reglerne en komplet liste af alle kendte algoritmer. Nøgleord er søgeord hvordan fungerer nøgleord, når søgeord skal udvælges. Tekstindhold og content Brugen af søgeord i metatags Brugen af søgeord i Content Brugen af søgeord i Links Brugen af søgeord i Webadressen Indhold på sider opbygning af sider Brugen af tekstlinks Antallet af søgeord på en side Tips til selve tekstarbejdet Navneord, egennavn, udsagnsord og tillægsord Udarbejdelse af metabeskrivelser Beskrivelse af produkterne 2 realtime cases Skrivereglernes effekt Styrker Guiden fungerer både som et lettilgængeligt opslagsværk og som baggrundslæsning. Denne indeholder alle need og nice to know aspekter vedr. ægte søgemaskine optimering. Svagheder Den enkelte redaktør skal have en god disciplin for selvstudium for at få optimalt udnyttelse af skriveguiden. (Der henvises til SEO kursus). Omfang 44 sider (i print) 10 SEO produktbeskrivelse

11 5.1 seo workshop Formål Formålet med workshoppen er at forankre viden omkring søgemaskineoptimering, således at den enkelte webredaktør selvstændigt kan skrive søgemaskine-venlige-sider. Og at den enkelte kursus deltager kan fungere som superbruger i den enkelte virksomhed. Afvikling Der afsættes ½ arbejdsdag til workshoppen. SEO Skriveguiden fremsendes minimum en uge før workshoppen. Konsulenttimerne bruges typisk til at gennemarbejde de udvalgte fokusområder fra Workshoppen, den efterfølgende uge. Indhold Forud for workshoppen fremsendes SEO skriveguiden der benyttes som grundlag for selve workshoppen. På workshoppen bliver der arbejdet med realtime cases fra de enkelte virksomheder. Der arbejdes ud fra arbejdsark Styrker Sammenlagt med SEO skriveguiden er SEO workshoppen et meget stærkt værktøj når virksomheden skal optimere websider på kort og på lang sigt. Workshoppen gør at den enkelte får hands on fra viden til handling. Svagheder Den enkelte medarbejder skal afsætte tid til at sætte sig ind i stoffet. Omfang ½ arbejdsdag. Materiale SEO Skriveguide (rapport), SEO Workshop (powerpoint udprint) og arbejdsark. 11

12 6.0 optimering af landingpages Formål Egenskaben ved Optimering af landingpages er at Director foretager selve optimeringen af websitet. Formålet med optimering af landingpages er at sikre, at websitet er synligt i søgemaskinerne med de mest relevante websider. Landingpages informerer typisk om virksomhedens kerneforretning og benyttes blandt andet til salg, lead- og emnegenerering m.v. Afvikling De ti sider udvælges via trafik analyse og diskuteres igennem med virksomheden. Director optimerer indholdet (jf. pkt. 5.0 SEO Skriveguide) og sender materialet via mail i en struktureret form lige til at copy paste ind i CM-systemet. Fordele Fordelen er, at virksomheden på kort tid og uden brug af nævneværdige tid/ressourcer kan få SEoptimeret de væsentlige sider på deres web. Ulemper Ulempen er, at ingen i virksomheden i denne proces vil få hands-on på SEO, hvilket ikke giver dem fuld viden omkring, hvordan de i fremtiden skal skrive SEO venlige sider. Materiale Excel og.txt fil 12 SEO produktbeskrivelse

13 7.0 linkstrategi Formål Udarbejdelse af internt og ekstern linkstrategi inkl. implementering i kataloger Ekstern Linkstrategien har til formål at kigge på eksterne link der kommer fra kataloger, directories, partnere, kunder, brancheforeninger m.v. Udgangspunktet for strategien er at foretage en gennemgribende analyse af alle sider der peger ind på vores kundes site og segmentere disse i relevans og prioritering. Internt Linkstrategien giver ligeledes svar på hvilken internt informations arkitektur der er mest hensigtsmæssigt i forhold til conversions, relateret emner (komplementære og substituerende). Den interne link-strategi vil normalt være delt op i tre niveauer men dette afhænger af det totale sites volumen og arkitektur / opbygning. Indhold af sheet: Valg af landingpages Valg af keywords til linkning Liste af kataloger til signup Prioriteret liste over klynge linkning sites. (internt og ekstern) Mål Målet er at forøge pagerank på sitet og rette relevante eksterne link mod udvalgte landingpages på sitet. Ligeledes at sikre en optimal internt klyngestruktur der fordrer yderlige opbakning af de enkelte prioriterede klynger. (sitelinking) Afviklingen Director udvikler strategen og forestår implementering af links til kataloger. Strategien overgives til kunden som selv tager action på samarbejdspartnere, brancheforeninger m.v. og sikrer ny linkstruktur eksternt såvel som intern linkstruktur. 13

14 8.0 Afrapportering: Ranking Rapport Formål Formålet med den månedlige afrapportering er at formidle om det enkelte websites performance og placering i de enkelte søgemaskiner. Herunder: hvilke søgeord der ranker bedst og på hvilke sider samt hvordan konkurrenterne ligger på selv samme keywords. Indhold Ranking Rapporten indeholder en række muligheder for at se, hvorledes det enkelte site performer - herunder hvilke søgeord der performer på hvilke søgemaskiner, hvilke sider der referer til de enkelte søgeord og hvorledes konkurrenterne ligger på selv samme søgeord. Søgeordene afgrænses til 100. Afvikling Ranking rapport opsættes allerede i baseline fasen, hvor der benyttes en række temporære søgeord. (se baseline). Efter endt søgeordsanalyse opsættes de nye kvalitative og kvantitative søgeord (startup, in & up primære og sekundære søgeord). Ranking kører i en periode på minimum 12 måneder. Materiale/Input Temp. Søgeord fra baseline. Efterfulgt af kvalitative og kvantitative søgeord fra keywordanalysen. Output De månedlige trækninger bliver oploaded på vores ekstranet. Der udsendes en mail, hvor den månedlige trækning kommenteres. 14 SEO produktbeskrivelse

15 8.1 evaluations & actions Formål Formålet med evaluations & actions er at forlænge og fastholde optimeringsforløbet (SEO skriveguide og SEO Workshop) med de content-ansvarlige. Funktionen er at løbende stabiliserer og at sikre trafikken på udvalgte ord (start up og in & up keywords). Efterfølgende at fokuserer på nye trafikskabende søgeord for at vinde nye markedsandele i søgemaskinen. Indhold Evaluation and actions indeholder helt specifikke optimeringssammensætninger (keywords og sider) samt vejledning til klynge linkning imellem det konkrete tema område. Ligeledes en kort brush up på de vigtigste optimeringsområder på siden. Afvikling Evaluation and actions bliver sendt direkte til webredaktøren sammen med den månedlige afrapportering Materiale 2 stk. Arbejdsark i excel el. word. 15

16 SEO REGLERNE Metatags Søgeord der kendetegner siden tema og content (Keywords) Titlen på siden (Title) Beskrivelse af siden (Description) Content Tekstindhold Overskrifter (Header) Skrifttype med fed (bold typing) Punktform (bulletpoints) Navne på billeder knyttet til siden (Img. Files) Mouseover-navn knyttet til billedet (Alt tags) Links Relevante tekstlinksnavne til og fra andre sider (Interne links) Eksterne links fra andre sider Titletags på links Relevant navngivelse af URL URL 16 SEO produktbeskrivelse

17 Search Marketing Teamet Martin Stahl Hans K. Froschauer Director A/S Østerbrogade 135 DK København Ø Telefon: Direkte:

18 Director A/S Østerbrogade 135 DK København Ø Telefon: Direkte:

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

Torbjørn Flensted SEO. Grundbog i Google søgeoptimering

Torbjørn Flensted SEO. Grundbog i Google søgeoptimering Torbjørn Flensted SEO Grundbog i Google søgeoptimering SEO Grundbog i Google søgeoptimering 1. udgave, 1. oplag 2009 Copyright 2009 Forlaget Libris Forfatter: Torbjørn Flensted Illustrationer: Rune Flensted

Læs mere

Grundbog i søgemaskineoptimering til Google, Bing og Yahoo! Grundbog i søgemaskineoptimering til Google, Yahoo! og Bing

Grundbog i søgemaskineoptimering til Google, Bing og Yahoo! Grundbog i søgemaskineoptimering til Google, Yahoo! og Bing Grundbog i søgemaskineoptimering til Google, Bing og Yahoo! Grundbog i søgemaskineoptimering til Google, Yahoo! og Bing hoo! Hvorfor er det, at nogle web-sites kommer før andre, når du søger? Hvordan kan

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE 90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE DER ER BRUG FOR EN SAMLET TILGANG TIL ONLINE MARKETING Lige nu er der et enormt potentiale for marketing inden for digital innovation. I denne artikel kan du

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

Digital strategi for Udvikling Fyn

Digital strategi for Udvikling Fyn Digital strategi for Udvikling Fyn Er det overhovedet nødvendigt at have en digital strategi? Gæsterne researcher og handler online. Vi bliver nødt til at have en strategi for hvordan vi modtager vores

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere