Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010"

Transkript

1 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP

2 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring Informationssøgning og selvbetjening på nettet er eksploderet de seneste år. Langt de fleste brugere oplever at digitaliseringen gør hverdagen nemmere, når de har mulighed for at betjene sig via netbank, handle forbrugsvarer eller interagere med det offentlige på nettet. Men ikke alle brugere tilgodeses i denne udvikling, og det er umuligt at undgå, at nogle brugere falder igennem det digitale net. Derfor er det Siteimproves mission at hjælpe offentlige myndigheder og private virksomheder med at kvalitetssikre deres hjemmesider og sikre webtilgængelighed for alle typer af brugere. Siteimprove er en mindre danskejet softwareleverandør med 35 ansatte fordelt på vores tre kontorer i Danmark, USA og England, og du sidder nu med vores første Global Compact Ansvarlighedsrapport (COP) i hånden. Siteimprove er en lidt atypisk Global Compact virksomhed, men det er vigtigt for os at vores medarbejdere opfatter os som en fantastisk arbejdsplads og omverdenen os som en ansvarlig partner. Hvorfor denne rapport? Det seneste år har været et skelsættende år for Siteimprove. I 2010 steg vores bruttoresultat med 62%, og vi lagde et stort arbejde i udviklingen af virksomhedens første nedskrevne strategi. Et vigtigt område i denne indsats har været at sikre at væksten ikke kun handler om økonomisk fremgang, men at vi også gør det på en ansvarlig måde. Derfor valgte vi i 2010 at tilslutte os FN s initiativ Global Compact og støtte op om de 10 Global Compact principper inden for ansvarlig forretningsførelse. Denne rapport udgør blot de spæde spadestik, og det er vigtigt for os at understrege, at vi befinder os i en lærings- og udviklingsproces. Selvom vi har igangsat initiativer på både det danske, engelske og amerikanske marked vil denne første ansvarlighedsrapport tage udgangspunkt i hovedkontoret i Danmark. I rapporten fortæller vi, hvad vi har gjort i 2010, men også hvilke aktiviteter og målsætninger vi har gennemført og har på tegnebrættet i Siteimproves mantra er Vi kan altid blive bedre vi håber derfor, at rapporten vil give anledning til feedback og dialog med medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter for således at få input til, i hvilken retning vi skal styre Siteimprove og styrke vores sociale ansvar yderligere i fremtiden. Jeg vil gerne rette en stor tak til Camilla Simonsen, der som CSR-ansvarlig for Siteimprove har udarbejdet denne rapport. Det er i høj grad Camillas fortjeneste at du nu kan læse denne Ansvarlighedsrapport, og jeg håber hendes indsats kan virke som inspiration for andre servicevirksomheder. Det har været meget gavnligt for mig at lære min virksomhed at kende gennem nye briller. God læselyst. Formålet med rapporten er at fortælle vores omverden, hvem vi er og hvorfor det for os som Global Compact virksomhed giver mening at arbejde med de 10 principper. Derudover ønsker vi også at bidrage til et øget kendskab til Global Compact, i håbet om at flere it-virksomheder vil gå samme vej. På den måde efterlever vi Siteimproves CSR-vision om: At bidrage til et bæredygtigt informationssamfund for alle! Morten Ebbesen, Direktør 2 3

3 Om Siteimprove CSR Vision Siteimprove er et danskejet firma, der blev grundlagt i 2003 af Morten Ebbesen. Siteimprove udvikler og sælger kvalitetssikringsværktøjer til websites og har mere end 1100 kunder fordelt på kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, velgørenhedsorganisationer, globale organisationer samt store og mindre private virksomheder. 74% af omsætningen hentes i udlandet. Vores produkter er: Siteimprove Check: Tjek af døde links, stavefejl & tilgængelighed Siteimprove Analyze: Webanalyse Siteimprove Search: Intern søgemaskine Siteimprove Monitor: Værktøj til måling af oppe- og svartider Siteimprove SEO: Søgemaskineoptimering Vi har i dag 35 medarbejdere på vores kontorer i København, London og Minneapolis. Udvikling, salg og administration varetages fra vores kontor i København, hvor 20 af de 35 medarbejdere er placeret. De to øvrige kontorer i England og USA varetager salg og support til de to engelsksprogede markeder. Markedet, vi befinder os på, har ændret sig grundlæggende i de 8 år, vi har eksisteret. Fra at tilbyde en simpel linktjekker og et webstatistikprogram, efterspørger vores kunder nu i langt højere grad værktøjer, der kan effektivisere en webforretning, hvad enten der er tale om en privat eller offentlig institution. På den led oplever vi, at skellet mellem en privat og offentlig hjemmeside mindskes, og vi arbejder intensivt på at opfylde markedets krav og ønsker. Vi har derfor i 2010 udvidet vores forretning med en konsulentafdeling, der kan bistå vores kunder med at opnå en bedre brug af hjemmesiden, fx med det formål at mindske antallet af henvendelser via telefon, og personligt fremmøde (kanalstrategi). Siteimproves CSR-vision er : At bidrage til et bæredygtigt informationssamfund for alle For at opfylde Siteimproves CSR-vision valgte vi i 2010 at tilslutte os FN s initiativ Global Compact, der er verdens største netværk for virksomheder, der ønsker at arbejde med samfundsansvar. Det lyder måske højtravende for en lille virksomhed som vores, men Global Compact danner en god ramme og et godt fundament for Siteimproves arbejde med ansvarlighed. Vi forpligter os til at arbejde med 10 internationale principper i den kontekst, der giver mening for vores virksomhed. Samtidig er Global Compact en stor inspirationskilde og anerkendt i hele verden, hvilket ikke begrænser os, når vi, som næste skridt, udbreder arbejdet med ansvarlighed til vores kontorer i USA og England. Vi arbejder derfor med ansvarlighed inden for 4 overordnede områder: 1. Menneskerettigheder 2. Arbejdsmiljø 3. Klima 4. Antikorruption Ud fra hvert af de tre førstnævnte områder har vi iværksat en række aktiviteter og målsætninger i 2010 og 2011 på det danske kontor. Det er disse områder, som resten af denne ansvarlighedsrapport vil præsentere og give en status på. De erfaringer vi gør os i Danmark, vil vi påbegynde at videreføre og videreudvikle på det engelske og amerikanske kontor i 2011 og Antikorruption er det 4. område under Global Compact. Siteimproves holdning til emnet er anført i vores medarbejderhåndbog og uddybes sidst i rapporten under det 10. princip Antikorruption. Det skal dog understreges, at korruption er ringe udbredt på de markeder, som Siteimprove opererer på, hvorfor antikorruption ikke vil have et væsentligt fokus i denne rapport. 4 5

4 Menneskerettigheder ALLE SKAL HAVE LIGE ADGANG TIL NETTET Global Compact princip Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne det store fokus på digitale frem for analoge kanaler kan på nuværende tidspunkt ikke undgå at begrænse mange brugeres muligheder, når den personlige kontakt forsvinder. Mange offentlige hjemmesider (og private for den sags skyld) opfylder nemlig ikke de tekniske forudsætninger, der kræves for Webtilgængelighed og det er her Siteimprove ønsker at gøre en forskel! Ringe webtilgængelighed betyder, at brugere med fysisk funktionsnedsættelse 2 ikke har lige adgang til nettet, idet ringe webtilgængelighed betyder at brugeren ikke kan få læst siden op eller anvende genvejstaster som alternativ til musen. Initiativer Menneskerettigheder fokusområder Aktiviteter gennemført i 2010 Målsætninger 2011 Siteimproves CSR vision er at bidrage til et bæredygtigt informationssamfund for alle. I den kontekst Siteimprove opererer i, ser vi det derfor som en menneskeret at alle typer brugere har lige adgang til at betjene sig via internettet. Vi ser det ikke som vores opgave at sikre, at hele verdens befolkning får adgang til pc ere og internet, men at udvikle services der fremmer webtilgængelighed 1. Digital selvbetjening er på alles læber, og den danske regerings mål er at al kommunikation mellem det offentlige og borgerne foregår digitalt i Eftersom den offentlige sektor udgør Siteimproves primære kundegruppe (vi har 75 kommuner, alle regionerne og mere end 40 statslige myndigheder som kunder), står vi med et vigtigt kort på hånden til at bidrage til webtilgængelighed i Danmark. Digital selvbetjening sparer samfundet og skatteyderne for svimlende beløb, hvilket er ansvarligt i sig selv. Men I 2010 har vi arbejdet intensivt på at optimere Siteimproves Tilgængelighedsværktøj, der er en del af servicen Check. Således gør vi det endnu nemmere for vores brugere at arbejde med webtilgængelighed, der af mange webansvarlige opfattes som et meget komplekst område. Der er lang vej endnu og derfor ønsker Siteimprove fortsat i 2011 at bidrage til et større fokus på tilgængelighed på danske offentlige og private hjemmesider. Det gør vi indenfor 4 områder: Gratis rådgivning via blogindlæg og undervisning af offentlige og private webansvarlige. Samarbejde med dansk NGO, med målet om at tilbyde certificering og dermed en blåstempling af de hjemmesider, der arbejder målrettet med webtilgængelighed Tilbyde et værktøj der forbedrer tilgængelighed på danske hjemmesider Facilitering af netværk, hvor offentlige kunder mødes og udveksler erfaringer på området Tilbyde et brugervenligt værktøj der forbedrer tilgængelighed på danske private og offentlige hjemmesider Gratis rådgivning via blogindlæg og undervisning af offentlige og private webansvarlige Samarbejde med dansk NGO, der tilbyder certificering og dermed en blåstempling af hjemmesider, der arbejder målrettet med webtilgængelighed. Optimering af Siteimproves Tilgængelighedsværktøj med fokus på den nye WCAG 2.0 standard, bedre brugervenlighed og simplicitet. Optimeringen gør det lettere for webansvarlige på alle niveauer at tilbyde deres brugere tilgængelige hjemmesider, der opfylder internationale standarder og Folketingets lovkrav. Projekt Nyt website opstartet, hvor vi som et nyt tiltag vil begynde at blogge og dele ud af erfaringer indenfor fx webtilgængelighed. 12 gratis seminarer afholdt for kunder i værktøjet SiteCheck, hvor en gennemgang af webtilgængelighed med anbefalinger hertil indgår. Møder afholdt og samarbejde indgået med NGO på området. (Samarbejdet er endnu ikke officielt og vil derfor ikke blive uddybet nærmere i denne rapport) 1. halvår: 1. version af Siteimproves Tilgængelighedsværktøj version 2.0 lanceres. 1. halvår: Ny hjemmeside lanceres Minimum ét kursus i kvartalet med undervisning i webtilgængelighed Min. 2 blogindlæg årligt omhandlende webtilgængelighed 1. halvår: Definition af form, forventninger og målsætninger Samarbejde offentliggøres og pilotprojekt igangsættes. 2. halvår: Certificering af min. 5 danske websites. Facts Offentlige danske myndigheder har siden 1. jan været forpligtet til, at nye hjemmesider skal overholde internationale retningslinjer for tilgængeligt indhold på Internettet (WCAG2 niveau AA) Undersøgelser viser, at mere end 50% af de offentlige screenede hjemmesider har mangelfuld eller dårlig webtilgængelighed og ikke overholder internationale retningslinjer. Kilde: Rapport om Myndigheders arbejde m. webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Det skønnes, at ca. 25% af alle internetbrugere, (hvor brugere med funktionsnedsættelse udgør hovedparten) oplever tilgængelighedsproblemer af forskellig art. Kilde: Sensus Facilitering af netværk, hvor offentlige kommunale kunder mødes og udveksler erfaring på området Brainstorm og definition af netværk, uformel samtale med kommunale kunder omkring ideer. 1. halvår: Indledende møde med styregruppe af udvalgte kommuner 2. halvår: Kommunalt netværk opstartes. 98 danske kommuner inviteres til kick off netværksdag med oprettelse af Linkedin gruppe. Minimum 50 % kommunal deltagelse. 1) Webtilgængelighed betyder kort sagt, at en hjemmeside kan bruges af flest mulige i flest mulige situationer, herunder af brugere med funktionsnedsættelse ved hjælp af kompenserende hjælpemidler. Kilde: Itst.dk 2) Brugere med funktionsnedsættelse er i denne kontekst syshandicappede/blinde internetbrugere eller brugere med bevægehandicap, der ikke kan betjene mus. 6 7

5 Arbejdstagerrettigheder Global Compact princip Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Siteimprove har ingen underleverandører i 3. verdenslande, idet al vores produktion er softwareudvikling, der udelukkende foregår på hovedkontoret i København. Derfor er tvangs- og børnearbejde samt diskrimination ikke emner, der er på Siteimproves dagsorden. Vi har derfor valgt at fokusere på Arbejdstagerrettigheder i et andet lys: MEDARBEJDERNE = HJERTET I SITEIMPROVE Siteimproves medarbejdere er kernen i vores forretning. Vores medarbejdere er specialister, og som mindre virksomhed er vi meget afhængige af medarbejdernes kompetencer og engagement. En vigtig brik i at fastholde og tiltrække gode medarbejdere er at tilbyde gode rammer og et godt fysiske og psykisk arbejdsmiljø, hvilket var Siteimproves primære fokusområde indenfor ansvarlighed i DET GODE PSYKISKE ARBEJDSMILJØ For at holde fingeren på pulsen i forhold til medarbejdernes psykiske ve og vel blev en årlig anonym arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø gennemført for første gang i Denne blev fulgt op af individuelle medarbejderudviklingssamtaler samt en halvårlig trivselssamtale. APV en og medarbejderudviklingssamtalerne understregede et ønske fra medarbejdernes side om klarere målsætninger og større indblik i, hvor vi er på vej hen. Ledelsen tog konsekvensen heraf og udarbejdede Siteimproves første nedskrevne strategi, der blev præsenteret for medarbejderne. Derudover var 2010 året hvor vi fik vores første personalehåndbog og fra 1. halvår 2011 vil der blive indført månedlige personalemøder for at sikre en større transparens og vidensdeling mellem medarbejderne. DET GODE FYSISKE ARBEJDSMILJØ I 2009 aflagde Arbejdstilsynet sit første kontrolbesøg hos Siteimprove. Vi fik tildelt en glad smiley og i samarbejde med arbejdsmiljørådgiveren blev en handlingsplan udarbejdet på forbedringer til det fysiske arbejdsmiljø. Dette affødte en masse initiativer i 2010 med alt fra nye gulvtæpper og energibesparende computere til bedre belysning og kunst på væggene. NYT KONTOR, NYE RAMMER De 600 kvm. lokaler er en kraftig forøgelse af vores nuværende 250 kvm. Nye kontorfaciliteter giver os en enestående mulighed for at sætte arbejdsmiljøet i højsædet og generelt bare at forkæle medarbejderne i de nye omgivelser. SUNDHED, SYGEFRAVÆR & STRESS De tre S er: Sundhed, sygefravær og stress var et fokusområde i I januar 2010 indkøbte vi et software til registrering af sygefravær, hvilket gav os mulighed for systematisk at følge alle typer fravær på det danske kontor. Sygefraværet udgjorde i 2010 i gennemsnit 3,52 % på det danske kontor svarende til 8,9 sygedage på et år, hvilket vurderes til at ligge for højt. Årsagen til det høje sygefravær skyldtes primært at 4 ud af 5 kvindelige medarbejdere på det danske kontor blev gravide i 2010, hvilket resulterede i en del sygefravær for denne medarbejdergruppe, som følge af graviditet. Vi har derfor opsat en målsætning om at nedbringe sygefraværet i 2011 til 2,5 % svarende til ca. 6 sygedage årligt i gennemsnit pr. medarbejder. Ud fra 2010-APV en fik vi kortlagt at stressniveauet ligger over det nationale gennemsnit. Det betyder, at vi i 2011 vil fokusere på initiativer, der kan mindske presset på medarbejderne og fremme sundhed og trivsel. Initiativer der fremmer sundhed & trivsel: 2010 Sund frokostordning Gratis økologisk frugt Fleksible arbejdstider Mulighed for at arbejde hjemmefra Flere årlige sociale og sportslige arrangementer 2011 Bonusordning til alle medarbejdere udregnet ud fra virksomhedens overskud. En årlig weekend, hvor medarbejderne fra alle markeder samles til teambuilding, vidensdeling og sociale aktiviteter. Som dansk virksomhed efterlever vi naturligvis dansk lovgivning, men vi ønsker at gå meget længere i forhold til at skabe høj medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø på vores kontor i Danmark såvel som i London og Minneapolis. Der er allerede indført flere aktiviteter på de to sidstnævnte kontorer, men denne rapport vil kun omhandle initiativer igangsat på hovedkontoret i København. Siteimproves nuværende hovedkontor ligger i en fredet bygning i København, hvilket begrænser mulighederne for at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Dette sammenholdt med forventet økonomisk vækst og flere medarbejdere betyder, at arbejdsmiljø også i 2011 vil spille en vigtig rolle. Konsekvensen heraf er, at vi har opsagt det nuværende lejemål og flytter til nye lokaler i København primo 8 9

6 ... Arbejdstagerrettigheder fokusområder Menneskerettigheder fokusområder Det psykiske arbejdsmiljø Sundhed, sygefravær & Stress Sociale arrangementer Motion & Sundhed Aktiviteter gennemført i 2010 Målsætninger 2011 Initiativer gennemført i 2010 på baggrund af 2009 APV: Indretningsarkitekt hyret og der blev flyttet rundt på arbejdsstationer og indretning Udskiftning af lyskilder Støjreducerende gulvtæppe i storrum Aftale sat i stand med Kunstbibliotekets Billedbus, der hvert kvartal kommer med nye malerier til væggene Varmegivende servere reduceret og flyttet til serverpark Undersøgelse af potentielle aircondition/ventilationsanlæg til storrum Udskiftning af 50% af computere + skærme til mere energirigtige og mindre varmeafgivende modeller Første psykiske arbejdsmiljøtest gennemført i Danmark (med udvidelse til England og USA) 1 x MUS-samtale gennemført med alle medarbejdere Første nedskrevne strategi udformet og præsenteret for medarbejderne Løbende registrering af fravær var første år vi kunne danne os overblik over sygefraværet = 3,52 % i Sygefravær indarbejdet som et fast punkt i MUS-samtaler Arrangementer gennemført: Firma Brunch (april) Sommerfest Skodsborg (juni) DHL Stafet (august) Ølsmagning (september) Release party for medarbejdere (oktober) Julefrokost på svensk slot (december) Aktiviteter gennemført: DHL stafet Skift til økologisk frugt og sundere frokostordning 2. kvartal: Underskrive lejekontrakt på nye kontorer 4. kvartal: Flytning til nye kontorer ultimo 2011 (primo 2012) 4. kvartal gennemføre den årlige anonyme APV med fokus på det psykiske arbejdsmiljø Positiv fremgang i medarbejdertilfredsheden og nedgang i stress sammenlignet med 2010 MUS-samtale skal som forsøg opfølges med 1-2 opfølgende trivselssamtaler 1. kvartal: Opstart af månedlige personalemøder Fortsat fokus på sygefravær og et mål om at nedbringe dette til 2,5% Arrangementer planlagt: Ølsmagning (Marts) Medarbejderne fra København, London og Minnealpolis mødes i New York til teambuilding og Firmaarrangement (maj) Sommerfest (aug.) Julefrokost (dec.) Medarbejdertilslutning på minimum 75 % deltagelse Aktiviteter planlagt: Sportsdag, atletik. (juni) DHL-stafet (aug.) Sportsdag (nov.) Medarbejdertilslutning på minimum 50 % deltagelse Klima og miljø Global Compact princip Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og 9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier bruttoresultatet med 62% og medarbejderstaben med 40%. Det handler derfor både om omtanke for klima og miljø men også om økonomisk sund fornuft, når vi ønsker at arbejde med virksomhedens ansvarlige vækst i fremtiden. DANMARKS 2. FØRSTE SMV-KLIMAPARTNER Det kan være svært for en lille virksomhed at kortlægge sit energiforbrug og sætte ambitiøse klimamålsætninger. Derfor har Siteimprove, som Danmarks anden mindre virksomhed, indgået et klimapartnerskab med DONG Energy. Som Klimapartner tager Siteimprove et aktivt ansvar for at nedbringe vores samlede energiforbrug og CO2-udledning. Facts Klimaforandringerne er en af de største globale udfordringer. Alle virksomheder - store som små - bør taget et ansvar i forhold til klimaudvikling. Siteimprove er i rivende udvikling. I 2010 steg 3 ud af 4 danskere mener at kommuner og virksomheder skal tage et aktivt ansvar i klimaudviklingen. Kilde: Mandag Morgen Som Klimapartner er vi samtidig del af et netværk, hvor vi har mulighed for at sparre med andre kommuner, virksomheder og organisationer og søge inspiration til fremtidige tiltag på det danske marked. Inspirationen fra Klimapartnernetværket vil, kombineret med erfaringer fra klimaindsatsen på det danske kontor, videreføres til det engelske og amerikanske kontor i 2011/ KORTLÆGNING AF SITEIMPROVES FORBRUG OG AFTRYK På baggrund af Siteimproves indberetninger til DONG Energy har vi fået kortlagt vores forbrug og CO2-aftryk i 2010 på en række områder: Det seneste års energiforbrug 3 Elforbrug Varmeforbrug Samlet forbrug kwh/år 53 MWh/år (fjernvarme) Forbrug pr. medarbejder kwh/år 2680 kwh/år 4 Sammenlignet med andre virksomheder i it-branchen fastslår DONG Energi at vores forbrug ligger relativt højt på både el- og varmeforbrug (blå= seneste års energiforbrug pr. m2 / rød= gns. for branchen pr. m2). Derfor har og vil disse to områder være vores primære indsatsområder. Siteimproves forbrug i forhold til branchen Elforbrug pr. m 2 Siteimproves seneste års energiforbrug (pr. m 2 ) Varmeforbrug pr. m 2 Gennemsnit for branchen (pr. m 2 ) 3) Energiforbruget afspejler både Siteimproves energiforbrug men også vores søsterselskab Netmesters energiforbrug. Da vi deler kontor, har det ikke har været muligt at opdele det samlede forbrug, hvorfor begge virksomheder har indgået et klimapartnerskab med DONG Energy 4) For at finde forbrug pr. medarbejder er det samlede forbrug divideret ud på de 36 medarbejdere, der i 2010 arbejdede hos Netmester og Siteimprove

7 ... Kilde Fordeling af det samlede forbrug CO2-udledning (kg/år) Opvarmning 55,5% Pumper 0,2% 100 Belysning 6,0% Kontorudstyr 21,4% Serverrum 5 2,7% Automater 5, Hårde hvidevare 0,3% 100 Ukendt anvendelse (el) Seneste års samlede energiforbrug 8,1% BESPARELSESPOTENTIALE & MÅLSÆTNING CO2 pr. medarbejder (kg/år) 100% DONG Energy vurderer, med udgangspunkt i forbruget i 2010, at der i 2011 og årene frem kan hentes en større besparelse på det årlige energiforbrug med i alt kwh/år. Denne besparelse svarer til, at vi kan nedbringe energiforbruget med 24 % af det seneste års samlede energiforbrug, hvilken igen svarer til en reduktion på 6 tons CO2 årligt. I 2010 satte vi for første gang fokus på en grønnere kultur. Dette har udmundet sig i en række initiativer så som afskaffelse af glasflasker og genanvendelse af plast og dåser. Men også i form af energibesparende tiltag som udskiftning af ældre elektronik og udskiftning til sparepærer for størstedelen af lyskilderne på kontoret. Men for at kunne opnå de fulde besparelser skal der meget mere til, og det vil være nødvendigt at investere i en række konkrete energibesparende tiltag de kommende år. Kombinationen af forventet vækst og de rammer og begrænsninger, som vores nuværende kontor, i en fredet bygning Opvarmning Kontorudstyr Belysning Belysning Serverrum Ukendt anvendelse Automater Opvarmning fra 1805, pålægger os, har medført, at vi har valgt at fokusere på en mere langsigtet løsning. Det betyder at, vi flytter til nye lokaler primo 2012 med en mere miljø- og energirigtig profil, hvor vi har større mulighed for at påvirke omgivelserne. Idet DONG Energys udregninger er baseret på Siteimprove eksisterende lejemål, giver det derfor kun mening at investere i energibesparende tiltag frem til flytningen, der kan medtages til de nye lokaler så som tænd/sluk ure, bevægelsessensorer og elspareskinner. Det kan også være tiltag, som fortsat udskiftning af lyskilder på det nuværende kontor, der har positiv effekt på forbruget i resten af Pga. udsigten til det nye kontor vil det heller ikke give mening at opsætte DONG Energys reduktionsmål som næste års målsætning. MEN HVORFOR SÅ ET KLIMAPARTNERSKAB? Samlet energiforbrug (kwh pr. år) Kontorudstyr Serverrum Automater Ukendt anvendelse CO2-udledning (kg pr. år) Da Siteimprove indgik klimpartnerskabet var det endnu uvist, at vi skulle skifte adresse. Arbejdet er dog på ingen måde spildt, idet vi allerede nu har gjort os en masse erfaringer på klimaområdet, som vi kan videreføre til det nye kontor og drøfte med arkitekter i ombygningen. Erfaringer gjort i perioden vil være svære at sammenligne direkte, men målsætningen er i stedet at arbejdet i denne periode vil udmunde i en ny kortlægning og klimahandlingsplan, der formuleres i 2012/2013. SITEIMPROVE STØTTER UDVIKLINGEN AF VINDENERGI & ET BÆREDYGTIGT INFORMATIONSSAMFUND Igennem Klimapartnerskabet med DONG Energy støtter Siteimprove ligeledes udviklingen af vedvarende energiproduktion i Danmark. Som Klimapartner reserverer vi grøn strøm i vindmølleparken i Horns Rev II og bidrager til et bæredygtigt informationssamfund ved at betale en lidt højere pris for anvendt energi sammenlignet med markedsprisen. Det mener vi er en god sag, der bestemt er værd at støtte. Facts I 2010 indgik Siteimprove en partneraftale med FAIR Danmark. Det betød at vi udskiftede 50 % af PC erne til mere energivenlige modeller. Det brugte IT udstyr blev doneret til Fair Danmark, der under ordentlige forhold sender brugbar elektronik videre til gavn for verdens fattigste lande. Dette kan bidrage til udviklingen og give befolkningsgrupper, som ellers ikke ville have adgang til IT, mulighed for dette. Produktion af IT-udstyr er i sig selv meget miljøbelastende, hvorfor der er gode grønne perspektiver i at sikre en længere levetid for ITudstyret. Hver gang en PC genbruges spares miljøet for op til 20 % CO2-udledning i følge FN. Det er dog vigtigt at sørge for, at udstyret der sendes til ulandene ikke ender på lokale lossepladser, hvor man ikke har viden og teknik til miljømæssig sikker destruktion. Kilde: Fair Danmark 5) Servere opstillet i ekstern serverpark medregnes ikke i DONG Energys klimaregnskab og er derfor heller ikke medregnet i denne rapport

8 ... Klima og miljø fokusområder Nedbringe Siteimproves energiforbrug Sikre en grøn kultur Begrænse rejseaktiviteter og anvende videokonferenceudstyr Aktiviteter gennemført i 2010 Målsætninger 2011 Vi satte for første gang fokus på vores energiforbrug: Målinger af energiforbrug foretaget Dialog med medarbejderne om områder, hvor vi kan spare Energibesparende udstyr: Indkøb af energirigtige computere til 50 % af medarbejderne Partneraftale med FAIR Danmark. It-udstyr doneret til bæredygtigt genbrug: Anskaffelse af en række nye energirigtige PC skærme Udskiftning af lyskilder til elsparepærer Aftale indgået med Dansk Retursystem. To genbrugskasser opsat til plastflasker og dåser Ingen konkrete tiltag opstartet i Det blev dog fastlagt at rejseaktiviteter skal være et fokusområde i 2011, og der derfor skal investeres i videokonferenceudstyr, når vi flytter lokaler. 1. halvår: Klimapartnerskab indgået med DONG Energy. Indberetninger foretaget og energiforbrug kortlagt for halvår: Opsamling på fokusområder der skal tages hensyn til på det nye kontor med udgangspunkt i energisyndere på det nuværende kontor. Kortlægge posten ukendt anvendelse af el der af DONG Energy angives at udgøre den 3. største post med henblik på nedbringelse At skaffe data og lave en målsætning og handlingsplan for, hvordan vi skaber en grønnere kultur. Alle rejseaktiviteter registreres i 2011, således at vi efterfølgende kan se, hvor vi kan skære ned. Indkøb og implementering af videokonferenceudstyr Miljøpolitik Ingen konkrete tiltag opstartet i halvår. Udarbejdelse af miljøpolitik som alle medarbejdere skal tilslutte sig Antikorruption Global Compact princip Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Siteimprove opererer på markeder, der er kendetegnet ved en lav grad af korruption Vores holdning til emnet er anført i Siteimproves medarbejderhåndbog, der blev udarbejdet i Siteimprove tager skarp afstand fra korruption og bestikkelse. Skulle en medarbejder opleve eller udøve en form for bestikkelse eller modtage gaver i dialogen med leverandører eller kunder skal medarbejderen straks underrette den nærmeste leder. Overtrædelser kan have konsekvenser for ansættelsesforholdet. Forankring FORANKRING AF ANSVARLIGHED I SITEIMPROVE Global Compact Dilemma Game At forankre ansvarlighed i en virksomhed kan være en udfordring. På den ene side har ansvarlighed altid været en implicit del af Siteimproves forretning, idet vi altid har gjort lidt ekstra for medarbejderne og løbende støttet godtgørende formål. På den anden side kræver det nu, at alle medarbejdere bliver mere bevidste om vores nye ansvarlige profil, efter vi har valgt at støtte op om Global Compact og eksternt begynder at fortælle om arbejdet bl.a. via denne rapport. I 2010 fokuserede vi på udviklingen af en CSR-strategi både internt i virksomheden og i samarbejde med konsulentvirksomheden Sustain Consulting. I 2011 vil vi i højere grad arbejde med at forankre ansvarlighed, så det bliver en del af vores mind set og kultur. Vi kickstartede denne proces med et lille eksperiment iværksat af DI i april i år. Her satte DI 7 af Siteimproves medarbejdere i stævne for at spille brætspillet Global Compact Dilemma Game, der er udviklet af Responsible Business Solutions. Eksperimentets formål var at afprøve om en lille dansk servicevirksomhed som Siteimprove har glæde af spillet. Global Compact Dilemma Game er udviklet af virksomheder til virksomheder og omhandler 40 dilemmaer indenfor de 4 Global Compact hovedområder: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption. Spillet understreger i den grad, hvor udfordrende det kan være at tage hensyn til alle virksomhedens stakeholdere. Derudover giver spillet et sundt reality tjek om, hvor godt vi egentlig har det i Siteimprove med kontorer i København, London og Minneapolis, hvor børnearbejde og korruption ikke er hverdagskost. I forlængelse heraf har spillet også givet os en erkendelse af de mange fordele der er ved at bevare produktudviklingen i Danmark og ikke outsource disse aktiviteter til 3. verdenslande. DI lavede en artikel der blev bragt i DI Business, læs artiklen her: Hverdagens helte Ildsjæle på kontoret er en uvurderlig kilde til at få ansvarlighed ind under huden i en virksomhed. Siteimproves irske medarbejder på det danske kontor, Seán Needham, er en sand ildsjæl, når det kommer til at skabe opmærksomhed omkring genbrug af papir. Seán har på eget initiativ opsat en genbrugskasse og begiver sig i al slags vejr til naboejendommen og tømmer genbrugskassen, da vi ikke selv har mulighed for at få en genbrugscontainer opstillet ved vores ejendom. Det er ildsjæle som Seán, der er med til at gøre ansvarlighed jordnært og medvirker til at ansvarlighed bliver en del af Siteimprove i det daglige arbejde. Billed af Joachim Rode 14 15

9 ... ANDRE ANSVARLIGE TILTAG/CASES Årlig kåring af webildsjæl og støtte til lokalsamfund I 2009 begyndte Siteimprove at kåre Årets Webildsjæl blandt danske kommunale kunder, og det blev i 2010 slået fast som en årlig tilbagevendende begivenhed. Med kåringen ønsker vi at skabe opmærksomhed omkring nogle af de mange dygtige webildsjæle, der findes blandt kommunale webmastere samtidig med, at vi støtter et godt initiativ i lokalsamfundet. En webildsjæl er en webmaster blandt Siteimproves kunder, der har gjort sig særlig bemærket i årets løb ved at yde en ekstra indsats i forhold til at sikre kommunens borgere en god hjemmeside og derfor fortjener et skulderklap. Med den ærefulde titel følger en check på kr., der gives til frivilliges arbejde i kommunen efter webildsjælens ønske. DETTE ER KUN BEGYNDELSEN! Du er nu nået til vejs ende i Siteimproves første fremskridtrapport, hvor vi har forsøgt at give et indblik i de aktiviteter, der blev gennemført i 2010 og de aktiviteter, som vi har på tegnebrættet i Ansvarlighed er endnu nyt for virksomheder af vores type. Vi har ikke kendskab til, at andre i it-servicesektoren udarbejder lignende rapporter, og det er en skam! Siteimproves strategiske arbejde med ansvarlighed kombineret med udarbejdelsen af denne ansvarlighedsrapport, har været en lærerig og god øvelse. Vi ser i dag Siteimprove i et helt nyt perspektiv. Vi har store forventninger til 2011/2012, hvor vi flytter til nye kontorer og påbegynder arbejdet med at udbrede ansvarlige initiativer til det amerikanske og engelske kontor. I og med ansvarlighed er et nyt område for Siteimprove, er det vigtigt for os at få feedback på vores initiativer og på denne rapport for at få en idé om, hvad vores omverden mener om arbejdet. Er vi mon på rette vej eller bør vi fokusere på andre områder? Vi er altid er på udkig efter erfaringsudveksling og nye spændende netværk for andre virksomheder i vores situation. Vi modtager gerne ris, ros og feedback til Tak til UNDP s Global Compact netværk for mindre virksomheder, der altid bidrager med god inspiration. Også en stor tak til vores sparringspartnere Peter Haisler og Louise Gammelmark fra Sustain Consulting og til Iben Tjelum fra EKF. Camilla Simonsen, CSR-ansvarlig, Siteimprove A/S Webildsjæl 2009: Bente Frisch fra Slagelse kommune. Checken på de kr. gik til projekt Korsør på skrump. Webildsjæl 2010: Peder Andersen fra Aarhus Kommune. Checken på de kr. gik til Skovbakkens pigefodboldhold. Vi ser frem til at kåre endnu en ildsjæl i Billeder af Bo Vejgaard Joachim Rhoe Andreas Kjeldsen Layout af Ulrik Groth-Andersen Fleur Julie Koch Andersen 16 17

10 18

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 1 Indholdsfortegnelse Feedback sendes til Forord...4 Om Siteimprove...6 Menneskerettigheder...8 Arbejdstagerrettigheder...12 Klima og Miljø...18 Anti-korruption...20

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

GLOBAL COMPACT. Statusrapport 2011 Communication on Progress

GLOBAL COMPACT. Statusrapport 2011 Communication on Progress GLOBAL COMPACT Statusrapport 2011 Communication on Progress Kontaktoplysninger White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK - 4700 Næstved Denmark Administrerende direktør Frans Andersen +45 88326670 Kontaktperson

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

- når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet...

- når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet... - når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet... APVIP - The Missing Link Vi oplever, at omfanget af evalueringer og kortlægninger i virksomheder og institutioner vokser. I samme takt øges

Læs mere