ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse"

Transkript

1 k o n ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse

2 PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Konceptbeskrivelse udarbejdet af: Stud. Nathali R. Lassen, ekoa december 2014 Ekstra: Procesrapport + Bilag konceptbeskrivelse c r o s s media strat e g i for dinnødhjælp

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Konceptbeskrivelse Om s. 4 Problemstilling s. 4 Målbare succeskriterier s. 4 Formål s. 4 Konceptet arbejder med... s. 4 Målgruppe s. 5 Ikonbeskrivelser s. 6 Cross media kommunikationsstrategi s. 7 Projekttidslinje s. 8 Facebook s. 9 LinkedIn s. 10 Videoblog (website) s. 11 Civile ambassadører s. 12 Intern kommunikation s. 9 Organogram - før s. 9 Organogram - efter s. 10 Perspektivering s. 15 Youtube s. 15 Offentlige ambassadører s. 15 Visuel Identitet s. 15

4 Konceptbeskrivelse Om I forbindelse med udarbejdelsen af en e-konceptuel cross media strategi for DINNødhjælp, har der vist sig et behov for at skabe fundraising og øge medlemsantal via nye metoder og reframe budskaberne i et nyt perspektiv og derigennem eksponere sig, som en mere transparent organisation. DINNødhjælp har vist et behov for at strukturere kampagner og kommunikation på de deportaliserede platforme i mere langsigtede planer og, hvordan disse akkompagneres under kampagneforløbene. Konceptet behandler derfor mulighederne for at udvikle organisationens online tilstedeværelse. Formål Konceptets cross media strategi har til formål at skabe større interesse omkring DINNødhjælps humanitære arbejde og konvertere NGO-skeptikere til medlemmer eller sponsorer og skabe en mere strategisk eksponering af organisationen, der vil styrke relationer og samarbejdsprojekter. Strategien har desuden til formål at effektivisere arbejdsgangen både mht. intern såvel som ekstern kommunikation og ydermere sikre en ensartet behandling af indkomne og udgående henvendelser til og fra private og professionelle. Problemstilling Fundraising står generelt overfor at skulle forny deres donationsbudskaber for at nå ud til de, der er skeptiske overfor NGO ernes formidling af donationer samt til erhvervslivet, der har behov for partnerskaber med gevinst for begge parter. DINNødhjælp har desuden behov for struktur af de daglige kommunikationsopgaver og en fordeling af arbejdsbyrden for at effektivisere kommunikationen særligt på de sociale medier. En fordeling af arbejdsbyrden vil give plads til forarbejde og planlægning af en mere forretningsmæssig strategiske karakter på deciderede professionelle platforme. Målbare succeskriterier Implementeringen af denne cross media strategi vil vise en forøgning af antallet af fans og betalende medlemmer samt påvirke trafikken til organisationens hjemmeside, hvor tilstrømning vil øges men frafaldet mindskes. Desuden vil den gennemsnitlige besøgtid på hjemmesiden forlænges vha. de nye tiltag. Alt samme målbart ved direkte dataaflæsning. Konceptet arbejder med: e-kommunikation: Kundeservicen optimeres og struktureres efter overordnede regelsæt gældende både for tilstedeværelsen på de deportaliserede medier samt via /tlf, hvor uudnyttede muligheder skal fremme kommunikationen. e-marketing: e-business : Ambassadørordninger skal fremme eksponering og omtale og samtidig fungerer som ekstra øjne i marken, der skal komme skepticisme og evt. modstand til livs. Hvad der kræves af DINNødhjælp for at skabe yderligere relationer med erhvervslivet og skabe muligheder for at skabe fællesprojekter. e-medieteknologi : Aanalytics og SoMe data - hvad kan tydes af de eksisterende data, og hvordan vil de nye tiltag kunne aflæses i kommende data. 4

5 Målgruppe B2C : Heri menes den menige mand, hvor der findes to segmenter; nemlig de der allerede er fans og medlemmer og de, der endnu er skeptiske overfor NGO er og DINNødhjælp. Fans/medlemmer: Primært kvinder - sekundært mænd Typisk forældre eller bedsteforældre år Facebook brugere Behov : Lokale relationener skal plejes - det lokale bånd har stor betydning. - fra Frederikshavn - dernæst København, Aarhus, Aalborg Tryghed - min donation forvaltes som forventet Værdsættelse - tak for støtten Personlig relation - til både børnene og organisationen B2B/Skeptikere : Skeptikerne - typisk mænd, sekundært kvinder Business segmentet favner bredt men har enslydende behov Informationssøgende - hvorfor forekommer heksesanklagerne i første omgang? Hvad er baggrundshistorien? Skepsis overfor, hvad donationerne reelt går til - går de til administration? Gør de reelt en forskel? Mætte af masse- og skræmmekampagner Føler sig påduttet at skulle donere Større fokus på de praktiske forskelle, der kan udrettes fremfor de følelsesmæssige Er der udviklingsmuligheder? Behov : Oplysning Reelle svar på spørgsmål Syn for sagen - vil se udviklingen, udviklingsmuligheder Tryghed - min donation forvaltes som forventet Personlig relation Skeptikere og B2B har sammenfaldende behov og beskrives derfor samlet nedenfor 5

6 Ikonbeskrivelser Ikoner der bliver brugt i denne konceptbeskrivelse. ambassadør tag website/pc facebook linkedin youtube opmærksomhed pr/omtale instagram rækkevidde/ relationer information/ oplysning engagement 6

7 Cross Media Strategi Strategien for DINNødhjælp på de deportaliserede medier skal øge involveringen af fans/medlemmer i produkt- og forretningsudviklingen og på den måde styrke deres relation til DINNødhjælp, børnene og den overordnede problemstilling bag DINNødhjælps arbejde. Jo mere medbestemmelse fans og sponsorer får, jo mere engagerede bliver de i sagen. 7

8 Projekt Timeline PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Strategien for DINNødhjælp omfatter forskellige tiltag, hvor denne timeline visualisere forløbet over det næste år. NY MEDARBEJDER: KOMMUNIKATIONS- MEDARBEJDER/ SOME MANAGER LINKEDIN PROFIL OPRETTES* VIDEOBLOG START 1. CASE** (FX HELVEDEVES HELTE 2) PROJEKT: CIVIL AMBASSADØRER (FORARBEJDE INITIERES) 2. CASE (FX ANJA TILBAGE I DK) 3. CASE 4. CASE CIVIL AMBASSADØRER: AFSØGNING AF EGNEDE KANDIDATER /REKRUTTERING SPONSORAFTALER: AFSØGNING AF EGNEDE PARTNERE - OPFØLGN- ING SAMME MÅNED R VISUEL ID - E A TEMPLATES L I S E R I N G S L I N J E 3. CASE YOUTUBE PROJEKT: OFFENTLIGE AMBASSADØRER (FORARBEJDE INITIERES) JAN 2015 FEB 2015 MAR 2015 APR 2015 MAJ 2015 JUN 2015 JUL 2015 AUG 2015 SEP 2015 OKT 2015 NOV 2015 DEC 2015 LØBENDE ADSKILLELSE ML. PRIVAT OG PROFES- SEIONEL FACEBOOK SAMT IMPLEMENTERING AF EN MERE SERVICEMINDET TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK. *LINKEDIN OPDATERES FRA NU AF LØBENDE **CASEFORLØB UDSPILLES PÅ WEBSITE SAMT SOCIALE PLATFORME SOM VIDEOBLOGS, POSTS, BILLEDER. CASEFORLØB KAN DESUDEN DELES I NYHEDSMAILS. 8

9 Facebook Formål : Styrke engagement og fastholde relationer til fans og brugere. øge fanskaren Udbrede kendskabet til DINNødhjælp Undgå tvivlsituationer via kundeservice og interaktion med fans og brugere på facebook Fordele : Besvarelser af spørgsmål øger tilliden Professionel og konsekvent tilstedeværelse Relationerne styrkes Arbejdet lettes vha. velstrukturerede og planlagt kampagner Faste rammer for tilstedeværelse og kunderservice skaber tryghed for administratorerne : Opdeling ml. privat og professionel facebookprofil - min. inddeling af kontakter på facebook i hhv. private- og offentlige kontakter Kun relevante statusopslag skal være offentlige på den private facebook Interaktion på offentlige statusopslag efter strategiens rammer En ekstra administrator på den professionelle facebookprofil Planlægning af kampagner Tilstedeværelse under strategiens rammer Fans/brugere i fokus Opsætning af indholdsplan bør udarbejdes min. én gang ugentligt indhold/ dag Eksempel på en indholdsplan Indholdsplan: Facebook billeder video links tekst spørgsmål begivenhed cover mandag X X tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag X X X En indholdsplan illustrerer, hvilke opslagstyper der skal laves, hvornår og hvor. Flere opslag kan derfor planlægges i inholdsplanen samt på facebook, sådan så opslagene slås op automatisk. Herved lettes arbejdsgangen. X X X Platform: Evt. - gratis* værktøj til at samle dine sociale profiler, planlægge opslag o.lign. samt få simpel data retur *Gratis indtil 3 profiler 9

10 LinkedIn Formål : Udvide det professionelle netværk Servicere eksisterende netværk med informationer om, hvad der rører sig i DINNødhjælp organisationen Yde stærkere konkurrence til konkurrenterne Professionel eksponering Fordele : Eksponering på en platform for professionelle Opbyggelse af netværk øger chancerne for stærke partnerskaber Kom i kontakt med netværkets netværk Giver netværket indtryk af en seriøs og professionel organisation Vise det hele billede i et større perspektiv - oplysende og ikke afskrækkende Mulighed for at nå professionel og frivillig arbejdskraft til en ressourcefattig men stærk organisation At være på samme platform som konkurrenterne At holde øje med hvem, der besøger profilen - kan være potentielle samarbejdspartnere : En ekstra kommunikationsmedarbejder til at de administrative opgaver på profilen Planlægge kampagner Opretholde relevant content i indlæggene, der interesserer netværket og potentielle medspillere og sponsorer Profilen skal altid være opdateret Platform : Standardprofil - gratis. Opgradering mulig mod betaling. 10

11 Videoblog/Cases (website) Formål : Gøre organisationen transparent Skabe et direkte indblik i DINNødhjælps arbejde Vise skeptikere og andre hvad donationerne bliver anvendt til Styrke relationerne Donationsbudskaber via makro-perspektivet - det hele billede Skabe dynamik på websitet Øge trafikken på websitet øge rangering ved Google søgninger Fordele : Makro-perspektivet efterlader indtryk af en organistion uden berørings- eller konfrontationsangst for den hele problemstilling - oplysende og ikke afskrækkende perspektiv Videobloggen er mindre tidskrævende end den skrevne blog Nemmere at være up to date Levende billeder skaber større troværdighed Muligt at SEO optimere videoklippene, derigennem øge trafik og ranking Feltarbejde ved selvsyn Muligt at link builde til andre platforme Der kan laves caseforløb af flere afsnit - holder på seerne Kan filmes med mobilkamera Kræver ikke særligt kameraudstyr. Professionelle optagelser forventes ikke ved autentiske feltoptagelser - altså skal der ikke investeres i dyrt udstyr : Uploade klip Optimere klip til konvertering Planlægge caseforløb - historien Opretholde relevant content i indlæggene. Platform : 11

12 Civile Ambassadører Formål : Engagere fans og loyale medlemmer Markedsføring Udbrede kendskabet til DINNødhjælp Skabe tillid til organisationen Nå skeptikerne Fordele : Markedsføring Bredere rækkevidde Skeptikerne mødes af ligeværdige Styrker ambassadørernes engangement i organisationen Frivillig basis - ulønnet Udtrykker taknemmelighed fra organisationen overfor loyalitet og engagement Ekstra øjne i marken : Udarbejdelse af retningslinjer for ambassadørenes opgaver Forarbejde - de rette ambassadører skal findes Løbende kontakt - før kontrakt, under og efter Platform : Primært facebook, men med potentiale i hele ambassadørens berøringsflade 12

13 Intern kommunikation rganogram DINNødhjælp dansk afdeling - FØR Som det fremgår af organogrammet før implementeringen af den nye strategi, går al kommunikation gennem Anja Ringgren Lovén, som desuden har det største ansvarsområde. Den kommunikationsansvarlige, Tina Ringgren Lovén, stod primært for besvarelser på og har siden trukket sig ud af organisationen. Derfor opstår der et hul på kommunikationsfronten, som den nye medarbejder skal fylde ud. Det nye organogram illustrerer, hvordan placeringen af den nye medarbejder nu deler kommunikationsopgaverne med Anja Ringgren Lovén og samtidig tilføjer et ekstra bindeled ml. de øvrige medarbejdere i organisationen. EKSTERNT Anja Ringgren Lovén Stifter/CEO Bestyrelsesformand Kommunikation: SoMe Kampagne/PR Sponsorpleje Donationsforvaltning Administration Tekstforfatning Tina Ringgren Lovén Bestyrelsesmedlemmer Christel Grubert Kommunikation Basvarelser af s Vedligeholdelse og opdatering af auktionssiden på facebook Administration ved køb/salg Ulf Gaardsted Web-/SEO Charlotte Lassen MailChimp Michael Andersen Næstformand Kasserer Vedligeholdelse og opdatering af website SEO/Analytics Planglægning og darbejdelse af nyhedsbreve Udgivelse Bestyrelsesnæstformand Ansvarlig for vedtægter og generalforsamlinger Økonomi INTERNT Organogram - før ny strategi 13

14 Organogram DINNødhjælp dansk afdeling - EFTER PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Nye organogram Formål : Lette de daglige kommunikationsopgaver. Øge tilstedeværelsen på sociale profiler. Strukturering og planlægning af kampagner. EKSTERNT Inhouse medarbejder til udarbejdelse af markedsføringsmateriale Kundeservice Fordele : Der skabes et ekstra bindeled ml. den eksterne kommunikation og den interne Markedsføringsmateriale kræver ikke ekstern tredjepart Sparring omkring kampagner og forløb Samme kontakt uanset om Anja Ringgren Lovén er i Danmark eller Nigeria - både internt samt eksternt : Ulønnet Kendskab til organisationens sociale profiler. XXX Kommunikationsansvarlig /Community manager Bestyrelsesmedlem Kommunikation: SoMe Kampagne/PR Sponsorpleje Administration Tekstforfatning Grafisk design Anja Ringgren Lovén Stifter/CEO Næstformand Kommunikation: SoMe Kampagne/PR Sponsorpleje Donationsforvaltning Administration Tekstforfatning Christel Grubert Vedligeholdelse og opdatering af auktionssiden på facebook Administration ved køb/salg * Platform : Ulf Gaardsted Web-/SEO Charlotte Lassen MailChimp Michael Andersen Bestyrelsesformand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer *Under konceptudviklingen er Christel Grubert, auktionsansvarlig, blevet stemt ind i bestyrelsen sammen med Kaja Monica Vigtoft, DINNødhjælp supporter. Vedligeholdelse og opdatering af website SEO/Analytics Planglægning og darbejdelse af nyhedsbreve Udgivelse Bestyrelsesnæstformand Ansvarlig for vedtægter og generalforsamlinger Økonomi * Kaja Monica Vigtoft INTERNT Organogram - efter ny strategi REALISERINGSGRÆNSE FOR DENNE STRATEGI 14

15 Perspektivering Visuel id samt templates Formål : Sikre ensartet udtryk udadtil Self-service Sikre korrekte fakta/billeder Overholde den visuelle id Styre hvilke relationer organistione sættes i forbindelse med Fordele : Letter medarbejdernes opgaver Altid korrekte fakta/billeder Sparer eksterne grafiker - reducerer omkostninger i kr. + tid Offentlige ambassadører Formål : Øge kendskabet til DINNødhjælp Skabe funding Omtale/PR Fordele : Offentlig kendte ansigter = blåstempling Troværdighesskabende Gratis markedsføring Rækkevidde Netværk : Udarbejdelse af templates til dokumenter Manual til benyttelse skal udarbejdes Tilgængelige templates og manualer fra website : Uden honorar Overenstemmelse ml. værdisæt Engagement i sagen og fakta fra ambassadørens side Forarbejde inden rekruttering Pleje af samarbejde og relation Platform : Platform : Online såvel som offline Youtube Formål : En kanal til videoblog Oplysning Fordele : Gratis platform Kendt platform Link building til organisationens andre platforme Muligt at nå bredere interationalt Interaktionsmuligheder med seeerne Indblik Oplysningen når bredere ud Relationsskabende : Admin af profilen Opdateres jævnligt Tilstedeværelse i evt. debatter, der kan opstå Platform : 15

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

KONXION PROCESRAPPORT

KONXION PROCESRAPPORT FORSIDE KONXION PROCESRAPPORT Titelblad Projekttitel: PBA E-konceptudvikling 2014 Uddannelsessted: University College Nordjylland, Sofiendalsvej Klasse: ekoa0913 Semester: 3. semesster Vejleder: Malene

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.722 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480 Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere