ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse"

Transkript

1 k o n ceptbeskrivelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p Din hjælp - deres overlevelse

2 PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Konceptbeskrivelse udarbejdet af: Stud. Nathali R. Lassen, ekoa december 2014 Ekstra: Procesrapport + Bilag konceptbeskrivelse c r o s s media strat e g i for dinnødhjælp

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Konceptbeskrivelse Om s. 4 Problemstilling s. 4 Målbare succeskriterier s. 4 Formål s. 4 Konceptet arbejder med... s. 4 Målgruppe s. 5 Ikonbeskrivelser s. 6 Cross media kommunikationsstrategi s. 7 Projekttidslinje s. 8 Facebook s. 9 LinkedIn s. 10 Videoblog (website) s. 11 Civile ambassadører s. 12 Intern kommunikation s. 9 Organogram - før s. 9 Organogram - efter s. 10 Perspektivering s. 15 Youtube s. 15 Offentlige ambassadører s. 15 Visuel Identitet s. 15

4 Konceptbeskrivelse Om I forbindelse med udarbejdelsen af en e-konceptuel cross media strategi for DINNødhjælp, har der vist sig et behov for at skabe fundraising og øge medlemsantal via nye metoder og reframe budskaberne i et nyt perspektiv og derigennem eksponere sig, som en mere transparent organisation. DINNødhjælp har vist et behov for at strukturere kampagner og kommunikation på de deportaliserede platforme i mere langsigtede planer og, hvordan disse akkompagneres under kampagneforløbene. Konceptet behandler derfor mulighederne for at udvikle organisationens online tilstedeværelse. Formål Konceptets cross media strategi har til formål at skabe større interesse omkring DINNødhjælps humanitære arbejde og konvertere NGO-skeptikere til medlemmer eller sponsorer og skabe en mere strategisk eksponering af organisationen, der vil styrke relationer og samarbejdsprojekter. Strategien har desuden til formål at effektivisere arbejdsgangen både mht. intern såvel som ekstern kommunikation og ydermere sikre en ensartet behandling af indkomne og udgående henvendelser til og fra private og professionelle. Problemstilling Fundraising står generelt overfor at skulle forny deres donationsbudskaber for at nå ud til de, der er skeptiske overfor NGO ernes formidling af donationer samt til erhvervslivet, der har behov for partnerskaber med gevinst for begge parter. DINNødhjælp har desuden behov for struktur af de daglige kommunikationsopgaver og en fordeling af arbejdsbyrden for at effektivisere kommunikationen særligt på de sociale medier. En fordeling af arbejdsbyrden vil give plads til forarbejde og planlægning af en mere forretningsmæssig strategiske karakter på deciderede professionelle platforme. Målbare succeskriterier Implementeringen af denne cross media strategi vil vise en forøgning af antallet af fans og betalende medlemmer samt påvirke trafikken til organisationens hjemmeside, hvor tilstrømning vil øges men frafaldet mindskes. Desuden vil den gennemsnitlige besøgtid på hjemmesiden forlænges vha. de nye tiltag. Alt samme målbart ved direkte dataaflæsning. Konceptet arbejder med: e-kommunikation: Kundeservicen optimeres og struktureres efter overordnede regelsæt gældende både for tilstedeværelsen på de deportaliserede medier samt via /tlf, hvor uudnyttede muligheder skal fremme kommunikationen. e-marketing: e-business : Ambassadørordninger skal fremme eksponering og omtale og samtidig fungerer som ekstra øjne i marken, der skal komme skepticisme og evt. modstand til livs. Hvad der kræves af DINNødhjælp for at skabe yderligere relationer med erhvervslivet og skabe muligheder for at skabe fællesprojekter. e-medieteknologi : Aanalytics og SoMe data - hvad kan tydes af de eksisterende data, og hvordan vil de nye tiltag kunne aflæses i kommende data. 4

5 Målgruppe B2C : Heri menes den menige mand, hvor der findes to segmenter; nemlig de der allerede er fans og medlemmer og de, der endnu er skeptiske overfor NGO er og DINNødhjælp. Fans/medlemmer: Primært kvinder - sekundært mænd Typisk forældre eller bedsteforældre år Facebook brugere Behov : Lokale relationener skal plejes - det lokale bånd har stor betydning. - fra Frederikshavn - dernæst København, Aarhus, Aalborg Tryghed - min donation forvaltes som forventet Værdsættelse - tak for støtten Personlig relation - til både børnene og organisationen B2B/Skeptikere : Skeptikerne - typisk mænd, sekundært kvinder Business segmentet favner bredt men har enslydende behov Informationssøgende - hvorfor forekommer heksesanklagerne i første omgang? Hvad er baggrundshistorien? Skepsis overfor, hvad donationerne reelt går til - går de til administration? Gør de reelt en forskel? Mætte af masse- og skræmmekampagner Føler sig påduttet at skulle donere Større fokus på de praktiske forskelle, der kan udrettes fremfor de følelsesmæssige Er der udviklingsmuligheder? Behov : Oplysning Reelle svar på spørgsmål Syn for sagen - vil se udviklingen, udviklingsmuligheder Tryghed - min donation forvaltes som forventet Personlig relation Skeptikere og B2B har sammenfaldende behov og beskrives derfor samlet nedenfor 5

6 Ikonbeskrivelser Ikoner der bliver brugt i denne konceptbeskrivelse. ambassadør tag website/pc facebook linkedin youtube opmærksomhed pr/omtale instagram rækkevidde/ relationer information/ oplysning engagement 6

7 Cross Media Strategi Strategien for DINNødhjælp på de deportaliserede medier skal øge involveringen af fans/medlemmer i produkt- og forretningsudviklingen og på den måde styrke deres relation til DINNødhjælp, børnene og den overordnede problemstilling bag DINNødhjælps arbejde. Jo mere medbestemmelse fans og sponsorer får, jo mere engagerede bliver de i sagen. 7

8 Projekt Timeline PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Strategien for DINNødhjælp omfatter forskellige tiltag, hvor denne timeline visualisere forløbet over det næste år. NY MEDARBEJDER: KOMMUNIKATIONS- MEDARBEJDER/ SOME MANAGER LINKEDIN PROFIL OPRETTES* VIDEOBLOG START 1. CASE** (FX HELVEDEVES HELTE 2) PROJEKT: CIVIL AMBASSADØRER (FORARBEJDE INITIERES) 2. CASE (FX ANJA TILBAGE I DK) 3. CASE 4. CASE CIVIL AMBASSADØRER: AFSØGNING AF EGNEDE KANDIDATER /REKRUTTERING SPONSORAFTALER: AFSØGNING AF EGNEDE PARTNERE - OPFØLGN- ING SAMME MÅNED R VISUEL ID - E A TEMPLATES L I S E R I N G S L I N J E 3. CASE YOUTUBE PROJEKT: OFFENTLIGE AMBASSADØRER (FORARBEJDE INITIERES) JAN 2015 FEB 2015 MAR 2015 APR 2015 MAJ 2015 JUN 2015 JUL 2015 AUG 2015 SEP 2015 OKT 2015 NOV 2015 DEC 2015 LØBENDE ADSKILLELSE ML. PRIVAT OG PROFES- SEIONEL FACEBOOK SAMT IMPLEMENTERING AF EN MERE SERVICEMINDET TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK. *LINKEDIN OPDATERES FRA NU AF LØBENDE **CASEFORLØB UDSPILLES PÅ WEBSITE SAMT SOCIALE PLATFORME SOM VIDEOBLOGS, POSTS, BILLEDER. CASEFORLØB KAN DESUDEN DELES I NYHEDSMAILS. 8

9 Facebook Formål : Styrke engagement og fastholde relationer til fans og brugere. øge fanskaren Udbrede kendskabet til DINNødhjælp Undgå tvivlsituationer via kundeservice og interaktion med fans og brugere på facebook Fordele : Besvarelser af spørgsmål øger tilliden Professionel og konsekvent tilstedeværelse Relationerne styrkes Arbejdet lettes vha. velstrukturerede og planlagt kampagner Faste rammer for tilstedeværelse og kunderservice skaber tryghed for administratorerne : Opdeling ml. privat og professionel facebookprofil - min. inddeling af kontakter på facebook i hhv. private- og offentlige kontakter Kun relevante statusopslag skal være offentlige på den private facebook Interaktion på offentlige statusopslag efter strategiens rammer En ekstra administrator på den professionelle facebookprofil Planlægning af kampagner Tilstedeværelse under strategiens rammer Fans/brugere i fokus Opsætning af indholdsplan bør udarbejdes min. én gang ugentligt indhold/ dag Eksempel på en indholdsplan Indholdsplan: Facebook billeder video links tekst spørgsmål begivenhed cover mandag X X tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag X X X En indholdsplan illustrerer, hvilke opslagstyper der skal laves, hvornår og hvor. Flere opslag kan derfor planlægges i inholdsplanen samt på facebook, sådan så opslagene slås op automatisk. Herved lettes arbejdsgangen. X X X Platform: Evt. - gratis* værktøj til at samle dine sociale profiler, planlægge opslag o.lign. samt få simpel data retur *Gratis indtil 3 profiler 9

10 LinkedIn Formål : Udvide det professionelle netværk Servicere eksisterende netværk med informationer om, hvad der rører sig i DINNødhjælp organisationen Yde stærkere konkurrence til konkurrenterne Professionel eksponering Fordele : Eksponering på en platform for professionelle Opbyggelse af netværk øger chancerne for stærke partnerskaber Kom i kontakt med netværkets netværk Giver netværket indtryk af en seriøs og professionel organisation Vise det hele billede i et større perspektiv - oplysende og ikke afskrækkende Mulighed for at nå professionel og frivillig arbejdskraft til en ressourcefattig men stærk organisation At være på samme platform som konkurrenterne At holde øje med hvem, der besøger profilen - kan være potentielle samarbejdspartnere : En ekstra kommunikationsmedarbejder til at de administrative opgaver på profilen Planlægge kampagner Opretholde relevant content i indlæggene, der interesserer netværket og potentielle medspillere og sponsorer Profilen skal altid være opdateret Platform : Standardprofil - gratis. Opgradering mulig mod betaling. 10

11 Videoblog/Cases (website) Formål : Gøre organisationen transparent Skabe et direkte indblik i DINNødhjælps arbejde Vise skeptikere og andre hvad donationerne bliver anvendt til Styrke relationerne Donationsbudskaber via makro-perspektivet - det hele billede Skabe dynamik på websitet Øge trafikken på websitet øge rangering ved Google søgninger Fordele : Makro-perspektivet efterlader indtryk af en organistion uden berørings- eller konfrontationsangst for den hele problemstilling - oplysende og ikke afskrækkende perspektiv Videobloggen er mindre tidskrævende end den skrevne blog Nemmere at være up to date Levende billeder skaber større troværdighed Muligt at SEO optimere videoklippene, derigennem øge trafik og ranking Feltarbejde ved selvsyn Muligt at link builde til andre platforme Der kan laves caseforløb af flere afsnit - holder på seerne Kan filmes med mobilkamera Kræver ikke særligt kameraudstyr. Professionelle optagelser forventes ikke ved autentiske feltoptagelser - altså skal der ikke investeres i dyrt udstyr : Uploade klip Optimere klip til konvertering Planlægge caseforløb - historien Opretholde relevant content i indlæggene. Platform : 11

12 Civile Ambassadører Formål : Engagere fans og loyale medlemmer Markedsføring Udbrede kendskabet til DINNødhjælp Skabe tillid til organisationen Nå skeptikerne Fordele : Markedsføring Bredere rækkevidde Skeptikerne mødes af ligeværdige Styrker ambassadørernes engangement i organisationen Frivillig basis - ulønnet Udtrykker taknemmelighed fra organisationen overfor loyalitet og engagement Ekstra øjne i marken : Udarbejdelse af retningslinjer for ambassadørenes opgaver Forarbejde - de rette ambassadører skal findes Løbende kontakt - før kontrakt, under og efter Platform : Primært facebook, men med potentiale i hele ambassadørens berøringsflade 12

13 Intern kommunikation rganogram DINNødhjælp dansk afdeling - FØR Som det fremgår af organogrammet før implementeringen af den nye strategi, går al kommunikation gennem Anja Ringgren Lovén, som desuden har det største ansvarsområde. Den kommunikationsansvarlige, Tina Ringgren Lovén, stod primært for besvarelser på og har siden trukket sig ud af organisationen. Derfor opstår der et hul på kommunikationsfronten, som den nye medarbejder skal fylde ud. Det nye organogram illustrerer, hvordan placeringen af den nye medarbejder nu deler kommunikationsopgaverne med Anja Ringgren Lovén og samtidig tilføjer et ekstra bindeled ml. de øvrige medarbejdere i organisationen. EKSTERNT Anja Ringgren Lovén Stifter/CEO Bestyrelsesformand Kommunikation: SoMe Kampagne/PR Sponsorpleje Donationsforvaltning Administration Tekstforfatning Tina Ringgren Lovén Bestyrelsesmedlemmer Christel Grubert Kommunikation Basvarelser af s Vedligeholdelse og opdatering af auktionssiden på facebook Administration ved køb/salg Ulf Gaardsted Web-/SEO Charlotte Lassen MailChimp Michael Andersen Næstformand Kasserer Vedligeholdelse og opdatering af website SEO/Analytics Planglægning og darbejdelse af nyhedsbreve Udgivelse Bestyrelsesnæstformand Ansvarlig for vedtægter og generalforsamlinger Økonomi INTERNT Organogram - før ny strategi 13

14 Organogram DINNødhjælp dansk afdeling - EFTER PBA E-konceptudvikling UCN 2014 Nathali R. Lassen Nye organogram Formål : Lette de daglige kommunikationsopgaver. Øge tilstedeværelsen på sociale profiler. Strukturering og planlægning af kampagner. EKSTERNT Inhouse medarbejder til udarbejdelse af markedsføringsmateriale Kundeservice Fordele : Der skabes et ekstra bindeled ml. den eksterne kommunikation og den interne Markedsføringsmateriale kræver ikke ekstern tredjepart Sparring omkring kampagner og forløb Samme kontakt uanset om Anja Ringgren Lovén er i Danmark eller Nigeria - både internt samt eksternt : Ulønnet Kendskab til organisationens sociale profiler. XXX Kommunikationsansvarlig /Community manager Bestyrelsesmedlem Kommunikation: SoMe Kampagne/PR Sponsorpleje Administration Tekstforfatning Grafisk design Anja Ringgren Lovén Stifter/CEO Næstformand Kommunikation: SoMe Kampagne/PR Sponsorpleje Donationsforvaltning Administration Tekstforfatning Christel Grubert Vedligeholdelse og opdatering af auktionssiden på facebook Administration ved køb/salg * Platform : Ulf Gaardsted Web-/SEO Charlotte Lassen MailChimp Michael Andersen Bestyrelsesformand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer *Under konceptudviklingen er Christel Grubert, auktionsansvarlig, blevet stemt ind i bestyrelsen sammen med Kaja Monica Vigtoft, DINNødhjælp supporter. Vedligeholdelse og opdatering af website SEO/Analytics Planglægning og darbejdelse af nyhedsbreve Udgivelse Bestyrelsesnæstformand Ansvarlig for vedtægter og generalforsamlinger Økonomi * Kaja Monica Vigtoft INTERNT Organogram - efter ny strategi REALISERINGSGRÆNSE FOR DENNE STRATEGI 14

15 Perspektivering Visuel id samt templates Formål : Sikre ensartet udtryk udadtil Self-service Sikre korrekte fakta/billeder Overholde den visuelle id Styre hvilke relationer organistione sættes i forbindelse med Fordele : Letter medarbejdernes opgaver Altid korrekte fakta/billeder Sparer eksterne grafiker - reducerer omkostninger i kr. + tid Offentlige ambassadører Formål : Øge kendskabet til DINNødhjælp Skabe funding Omtale/PR Fordele : Offentlig kendte ansigter = blåstempling Troværdighesskabende Gratis markedsføring Rækkevidde Netværk : Udarbejdelse af templates til dokumenter Manual til benyttelse skal udarbejdes Tilgængelige templates og manualer fra website : Uden honorar Overenstemmelse ml. værdisæt Engagement i sagen og fakta fra ambassadørens side Forarbejde inden rekruttering Pleje af samarbejde og relation Platform : Platform : Online såvel som offline Youtube Formål : En kanal til videoblog Oplysning Fordele : Gratis platform Kendt platform Link building til organisationens andre platforme Muligt at nå bredere interationalt Interaktionsmuligheder med seeerne Indblik Oplysningen når bredere ud Relationsskabende : Admin af profilen Opdateres jævnligt Tilstedeværelse i evt. debatter, der kan opstå Platform : 15

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

procesrapport Din hjælp - deres overlevelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p

procesrapport Din hjælp - deres overlevelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p procesrapport Din hjælp - deres overlevelse c r o s s m e d i a s t r at e g i f o r d i n n ø d h j æ l p PBA E-konceptudvikling University College Nordjylland Sofiendalsvej 60 9220 Aalborg SV Rapport

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER 1 Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Om mig Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Avanceret brug af Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Haai Fokus på digital rådgivning og forretningsudvikling Stiftet i 2011 af Annemarie Kirk, tidligere Digital udviklingschef

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Analytics for virksomheder

Analytics for virksomheder Analytics for virksomheder Agenda Hvorfor webanalyse? Datakvalitet Saml data ét sted Værdi Kampagnesporing Mobil trafik Spørgsmål Jacob Worsøe Online marketing specialist webdanmark.com Etableret 1998

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Web 2.0 - Obama style

Web 2.0 - Obama style Ivang.dk Web 2.0 - Obama style Få succes med Web 2.0 - Læs hvordan du kan bruge Facebook, nyhedsmails osv. med samme store succes som Obama Reimer Ivang Dec. 2009 2 Vi kan alle lære af Obama At Obama vandt

Læs mere

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Her tænker jeg ikke på udbyderne der stiller sociale medier til rådighed: Facebook Myspace Twitter FourSquare LinkedIn 1 Jeg tænker på dem, som kan levere

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg Brains Business Gør en forskel September 2014, Aalborg Comentor A/S... Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 16 medarbejdere i hjertet af Aalborg Arbejder

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere