ANALYSE WONDERCOOL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE WONDERCOOL 2013"

Transkript

1 ANALYSE WONDERCOOL 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ANALYSE & UDVIKLING 2013 Advisor, Mille Marcussen 1

2 INDHOLD Introduktion til analysen s. 4 Hovedkonklusioner s. 4 Perspektiver s. 7 4 Publikumsanalyse s Kommunikation på Wondercool s. 26 Markedsføringskampagner s. 39 2

3 WONDERCOOL Wondercool Københavns vinterfestival Wondercool har til formål at gøre hele februar måned til Københavns kulturmåned. Festivalen blev afholdt første gang i februar 2011 og 2013 er dermed festivalens tredje år. Wondercool er en open source festival, der i samarbejde med en række samarbejdspartnere og sponsorer skaber arrangementer inden for og på tværs af velkendte genrer. Dette med mere end 200 events inden for musik, kunst, gastronomi, design, arkitektur og mode. Bag Wondercool står en række aktører fra nogle af Danmarks vigtigste festivaler og kulturattraktioner, til københavnske hoteller og danske og internationale transportører. Wondercool 2013 Wondercool organiseres af Wonderful Copenhagen og nedenstående festivaler og institutioner: 3

4 INTRODUKTION TIL ANALYSEN Rapportens opbygning: Rapporten udgøres af i alt fire analysedele, der fremstilles i separate kapitler i rapporten med konklusioner for hver enkelt analysedel. Endvidere trækkes de samlede hovedkonklusioner af hele analysen frem på de følgende slides. De fire analysedele: 1. Publikumsanalyse Survey med deltagere fra diverse Wondercool events. 2. Optælling af besøgende til samtlige events Optælling af besøgende til samtlige events, der hører under Wondercool. 3. Kommunikation på Wondercool Omtale af festivalen på diverse online medier, trafikken på hjemmesiden samt annoncering på sociale medier. 4. Markedsføringskampagner Markedsføring af Wondercool via diverse kanaler i Sverige, Norge, UK og Tyskland. Appendiks: Der er yderligere produceret et appendiks med et estimat af den turistøkonomiske effekt af Wondercool. 4

5 HOVEDKONKLUSIONER Publikumsanalyse 28% af respondenterne er udenlandske og danske turister (bosat uden for region Hovedstaden). 35% af respondenterne har kendskab til Wondercool og 25% vidste, at den event de deltog i, var en del af Wondercool. De udenlandske turister er i højere grad (26%) end de danske turister (20%) klar over, at den event de deltager i er en del af Wondercool. Generelt stor tilfredshed med events især hos de udenlandske turister. En tredjedel af turisterne er helt eller delvist kommet til København pga. en event under Wondercool og 86% af respondenter fra Region Hovedstaden har planlagt deres deltagelse i Wondercool. Anbefalinger fra venner og familie er den største kendskabskilde blandt respondenterne, der er på dette punkt sket en væsentlig stigning ift. sidste års analyse. 72% af respondenterne svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil overveje at deltage i Wondercool næste år. Over halvdelen af respondenterne vil helt sikkert eller muligvis deltage i flere events under Wondercool. Optælling af besøgende I alt har der været godt besøgende til de ca. 200 events og udstillinger. 5

6 HOVEDKONKLUSIONER Hjemmesiden og sociale medier I alt besøgte hjemmesiden Især udenlandske turister benytter sig af hjemmesiden. 15% af de udenlandske turister har fået kendskab via hjemmesiden mod kun 2% af de danske turister og 5% af de lokale. Den intensive redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet (31,5%). Ift. sidste års analyse er kendskab via sociale medier steget betydeligt. Udenlandske turister er mest sandsynlige til at poste noget om Wondercool på sociale medier. Facebook posts nåede i gennemsnit ud til mennesker Sponsored story på Facebook har givet mest value for money med en pris på 1,06 kr. pr. klik (i alt klik) Dækning på online medier 111 artikler på diverse online medier nationalt og internationalt. Den online mediedækning af Wondercool spreder sig over i alt 14 lande. 54 ud af de 111 online artikler er positiv omtale af Wondercool festivalen, resten er neutrale. Markedsføringskampagner Digitalt bilag om København & Wondercool i Sveriges største online avis Aftonbladet.se opnåede i alt 60 mill eksponeringer og unikke besøg. Digitalt bilag Mit København på norsk site opnåede i alt 30 mill eksponeringer og unikke besøg. Wondercool kampagne på Deutsche Bahn opnåede i alt 60 mill eksponeringer og unikke besøg på kampagnesitet. Kampagnen i UK & DE har i alt fået 4 mill eksponeringer og klik ind til de respektive landingssider på hotels.com og expedia. 6

7 PERSPEKTIVER Positive udviklingstendenser På langt de fleste områder ligner analysens resultater sidste års resultater, hvilket er forventet eftersom festivalen og hele open source konceptet stadig er nyt. På nogle områder ses dog tydelige positive udviklingstendenser for festivalen. Indsatsen på de sociale medier i år har tydeligvis givet afkast. Dette ses bl.a. ved at den redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet, samt at der er sket en væsentlig stigning i graden af kendskab til festivalen via sociale medier. Endvidere viser optællingen af besøgende til events under Wondercool, at der, til trods for en mere konservativ optælling end sidste år, har været ca besøgende til samtlige events, hvilket er en stigning på 50% i forhold til 2012, dog fordelt på flere events end sidste år. Wondercool i sig selv er endnu ikke reasonto-go Ligesom sidste år peger analysen på, at mange af respondenterne ikke (endnu) har kendskab til Wondercool, hvorfor den heller ikke kan blive reason-togo i sig selv. Gæsterne har i højere grad kendskab til de enkelte aktører under Wondercool eller konkrete events eller udstillinger (og ved ikke nødvendigvis, at disse er en del af en festival under Wondercool). Ud fra analysen kan man dog have en antagelse om, at Wondercool som et samlet koncept især appellerer til udenlandske turister, da de generelt har mindre kendskab til de enkelte aktører under Wondercool end danske turister og lokale. Endvidere benytter de udenlandske turister sig i meget højere grad af Wondercools hjemmeside end danskerne gør, og i højere grad end de danske turister er klar over, at den event de deltager i, er en del af Wondercool. Dette kan tyde på, at de udenlandske turister i højere grad forholder sig til Wondercool som et helt koncept, frem for mange danske turister og lokale, der i højere grad går gennem de enkelte aktører. 7

8 PUBLIKUMSANALYSE 8 8

9 FORMÅL OG METODE Formål Formålet med publikumsanalysen er helt overordnet at få indblik i publikummernes deltagelse i Wondercool og deres oplevelse af festivalen. Wondercool har i 2013 kørt for tredje gang og er dermed en forholdsvis ny festival. Analysen har derfor også til formål at få et billede af festivalens målgruppe, samt hvor mange og hvem, der deltager og af hvilke årsager. Der blev i 2012 ligeledes lavet en publikumssurvey under Wondercool. Dette års survey er på flere områder sammenlignelig, og det er dermed muligt på nogle punkter at sammenholde resultater fra de to undersøgelser. Ikke nødvendigvis med hensigten om at vurdere om noget er godt eller skidt, men nærmere for et stærkere grundlag til at vurdere ovenstående formål. Metode Survey med publikummer Surveyen blev gennemført via udfyldning og indsamling af papirskemaer af Wonderful Copenhagens eget interviewteam. Interviewteamet indsamlede besvarelser under Wondercool events over hele februar måned ved 23 forskellige events inden for alle genrer og ved crossover events. Personerne i interviewteamet indtastede efterfølgende besvarelserne fra papirskemaerne i analysesystemet Enalyzer, således at besvarelserne efterfølgende kunne behandles statistisk. 572 deltagere under Wondercool deltog i surveyen. Blandt respondenterne blev udtrukket en vinder af en ipad. Optælling af deltagere Aktørerne under Wondercool har foretaget en optælling af deltagere til de forskellige events, der viser, at der i alt har været ca deltagere til de ca. 200 events og udstillinger. 9

10 METODISKE OVERVEJELSER Deltagersurvey Som anført er der indsamlet surveybesvarelser ved 23 events ud af de i alt 200 events på programmet. Ved udvælgelsen af disse 23 events, er der lagt vægt på, at disse var fordelt jævnt på events ved de forskellige aktører, for at forsøge at få et så repræsentativt udsnit af deltagerne som muligt. Endvidere har interviewerne indsamlet efter tilfældighedsprincippet og har ligeledes forsøgt at balancere mængden af indhentede besvarelser ved de forskellige events, så de proportionelt vægter nogenlunde lige tungt i datasættet, som ved de faktiske events. Da disse overvejelser omkring gennemførelse af en retvisende indsamling er baseret på vurderinger og ofte i selve situationen, giver dette selvsagt nogle usikkerheder ved indsamlingen. Endvidere er der usikkerheder forbundet med, at indsamlingen har været via papirsskemaer på stedet. Det har således ikke været muligt at styre folk igennem skemaerne og derved sikre, at de fx har svaret på samtlige spørgsmål og fulgt skemaets betingelser. Optælling af deltagere Til forskel fra sidste års optælling består optællingen i år udelukkende af events, der ligger i Wondercoolprogrammet. Sidste år var det ikke muligt at skelne mellem om deltagere, der eksempelvis kom på Dansk Design Center kom pga. en udstilling, der hørte til Wondercool eller en almindelig udstilling. I et forsøg på at fjerne denne gråzone er der i år kun medtaget de optællinger, der kan henvises til Wondercool, hvilket giver en meget konservativ optælling, der højst sandsynligt ligger i den lave ende af det virkelige tal, men også en mere sikker optælling. Det har ikke været muligt for Copenhagen Fashion Festival at lave en optælling fra deres events. Tallet for besøgende til deres Wondercool events er derfor baseret på et estimat ud fra deltagere til deres events sidste år. 10

11 KONKLUSIONER En overvægt af yngre under 35 år deltager til Wondercool. 28% af respondenterne er udenlandske og danske turister. 35% af respondenterne har kendskab til Wondercool og 25% vidste, at den event de deltog i var en del af Wondercool. De udenlandske turister er i højere grad (26%) end de danske turister (20%) klar over, at den event de deltager i er en del af Wondercool. Størst kendskab til Louisiana og Arken blandt respondenterne. Anbefalinger fra venner og familie er den største kendskabskilde blandt respondenterne. Endvidere er der ift. sidste års analyse sket en væsentlig stigning på dette punkt. Især udenlandske turister benytter sig af hjemmesiden. Udenlandske turister er mest sandsynlige til at poste noget om Wondercool på sociale medier Over halvdelen af respondenterne vil helt sikkert eller muligvis deltage i flere events under Wondercool 86% af respondenter fra Region Hovedstaden har planlagt deres deltagelse i Wondercool En tredjedel af turisterne er helt eller delvist kommet til København pga. en event under Wondercool Generelt stor tilfredshed med events især hos de udenlandske turister 72% af respondenterne svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil overveje at deltage i Wondercool næste år. 11

12 DELTAGER- PROFIL 12 12

13 PROFIL PÅ GÆSTERNE Flere kvinder end mænd til Wondercool Surveyen viser en overvægt af kvinder blandt respondenterne. 64% kvinder og 36% mænd har således deltaget i surveyen. Denne overvægt af kvinder er ikke usædvanlig ved denne type kulturelle events - kvinder er generelt mere aktive kulturbrugere end mænd. Yderligere er fordelingen præcis den samme som i publikumsanalysen af Wondercool Overvægt af yngre deltagere til Wondercool Ligesom sidste års analyse viste, er det i høj grad unge, der deltager i Wondercool festivalen. 55% er således 35 år eller derunder. 25 og derunder og derover 27% 28% 12% 13% 11% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 12% udenlandske turister til Wondercool 88% af respondenterne er fra Danmark og 12% er udenlandske turister, hvilket er et fald ift. sidste års analyse hvor 23% var udenlandske turister. Dette skyldes højst sandsynligt, at Dansk Design Center havde en forholdsvis høj andel af udenlandske turister ved sidste års analyse, og at andelen af respondenter fra DDC vejede for tungt ift. de resterende aktører dvs. at der forholdsmæssigt var for mange respondenter fra DDC i forhold til, hvor meget det fyldte på programmet. 72% danskere fra Region Hovedstaden 72% af det samlede antal respondenter er lokale deltagere fra Region Hovedstaden og 16% er dermed fra de øvrige danske regioner. I alt 28% danske og udenlandske turister Ud af det samlede antal respondenter er 28% dermed turister (respondenter der er bosat i udlandet eller uden for Region Hovedstaden). Dette er et fald ift analysen, men et mere plausibelt tal, hvis man sammenligner med andre kulturelle events af denne art i København. (jvf. Evaluering/analyse af Copenhagen Cooking 2011 og Copenhagen Jazz Festival 2011). 13

14 TRANSPORT TIL WONDERCOOL Cykel og bil er de mest benyttede transportmidler Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt, hvilke typer af transportmiddel de har benyttet for at komme til den pågældende event (eller til København såfremt man er turist). Her fremgår det, at langt de fleste er cyklet (29%) eller er kommet i bil (29%). Cykel Bil Gående 23% 29% 29% Primær transport for hhv. turister og lokale Ser man på, hvilken transport der er mest anvendt for hhv. lokale, tilrejsende danske turister og udenlandske turister, viser det sig, at det særligt er lokale, der benytter cykel som transport form. 38% af de lokale har benyttet cykel mod 11% af både de danske og udenlandske turister. Endvidere er det særligt de danske turister, der kommer uden for Region Hovedstaden, der er kommet med bil. 55% af de danske turister er således ankommet via bil mod 24% af de lokale og 13% af de udenlandske turister. Ser man på de udenlandske turister er deres primære transportmiddel gående (51%) og 23% svarer metro, hvor kun 7% af de danske turister svarer metro og 5% af de lokale. Bus 15% S-tog 11% Tog 7% Metro 7% Fly 2% Båd 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 14

15 KENDSKAB 15 15

16 KENDSKAB TIL WONDERCOOL Ca. en tredjedel kender til Wondercool festivalen 35% af respondenterne svarer, at de har kendskab til Wondercool festivalen og 65%, at de ikke kender til Wondercool festivalen. I forhold til analysen fra 2012 er kendskabsgraden næsten den samme. 40% svarede således at have kendskab til Wondercool i Forskellen er dog så lille, at man nok bør tolke det som at der hverken er sket en udvikling eller afvikling på dette punkt. Udenlandske turister er i højere grad klar over, at den event de deltog i, var en del af Wondercool festivalen Respondenterne blev endvidere spurgt hvorvidt de var klar over, at den pågældende event hvor de udfyldte spørgeskemaet, var en del af Wondercool festivalen. Hertil svarede 25% ja og 75% nej. Denne fordeling er ligeledes stort set den samme som i 2012 analysen. Det viser sig endvidere at de udenlandske turister i højere grad (26%) end de danske turister (20%) er klar over, at den event de deltager i, er en del af Wondercool. Kender IKKE til Wondercool 65% Nej 75% Kender til Wondercool 35% Ja 25% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 16

17 KENDSKAB TIL DE KULTURELLE ORGANISATIONER Kendskab i forhold til 2012 Vinterjazz har en kendskabsgrad på 43%, hvor den i 2012 lå den på 71%. Dette fald skyldes uden tvivl at festivalen i 2012 blev anført som Copenhagen Jazz Festival og i år som Vinterjazz. Dette navn er endnu ikke så velkendt hos respondenterne. FROST der i år har kørt for tredje gang har en kendskabsgrad på 24% og har dermed opnået en stigning på 10% i henhold til kendskabsgraden i 2012, der lå på 14%. Dansk Arkitektur Center og Cooking har ligeledes en stigning på ca. 10% ift Louisiana Arken Copenhagen Fashion Festival Copenhagen Cooking Dansk Arkitektur Center Vinterjazz 81% 67% 57% 49% 44% 43% NB! SMK / Statens Museum for Kunst Der er i spørgeskemaet spurgt ind til kendskab til SMK og ikke Statens Museum for Kunst, da denne forkortelse konsekvent er brugt i programmet. Under indsamlingen af spørgeskemaer blev interviewerne opmærksomme på, at mange ikke kender forkortelsen SMK. At SMK kun har 30% i kendskabsgrad er derfor ikke retvisende for den reelle kendskabsgrad. Tallet er således ikke sammenligneligt med de andre tal i grafen, da det ikke viser den reelle kendskabsgrad til institutionen, men kendskabet til forkortelsen SMK. Havde man skrevet forkortelsen ud havde kendskabet uden tvivl været langt højere. Designmuseum Danmark 41% SMK 30% FROST 24% 0% 25% 50% 75% 100% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 17

18 KENDSKABSKILDER TIL EVENT Anbefalinger er den primære kendskabskilde Anbefalinger fra venner, familie osv. er den største kendskabskilde til den event, respondenterne har deltaget i. 46% har således fået kendskab via anbefalinger. Stigning i kendskab via anbefalinger fra venner og familie samt sociale medier I 2012 var den største kendskabskilde ligeledes anbefalinger, dengang havde 31% fået kendskab via anbefalinger. Kendskab via anbefalinger er dermed steget 15%, hvilket er en yderst positiv udvikling. Kendskab via sociale medier er ligeledes steget betydeligt siden 2012, hvor 9% havde fået kendskab via sociale medier. I år har 18% fået kendskab via sociale medier, hvilket højst sandsynligt skyldes en målrettet indsats fra Wondercool festivalens side på sociale medier i år. Anbefalinger fra venner, familie osv. Medierne (TV, aviser, magasiner mv.) Sociale medier (Facebook, Twitter mv.) Annoncer/reklamer (i det offentlige /online medier) Andre hjemmesider Wondercools hjemmeside (wondercoolcopenhagen.com) Jeg har tidligere deltaget i et Wondercool event 20% 18% 10% 8% 5% 2% 46% Udenlandske turister benytter hjemmesiden 5% af samtlige respondenter har fået kendskab til eventen via Wondercools hjemmeside. Ser man udelukkende på udenlandske turister, har 15% af disse fået kendskab via hjemmesiden mod kun 2% af de danske turister og 5% af de lokale. Andet 13% 0% 25% 50% 75% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 18

19 WONDERCOOL PÅ SOCIALE MEDIER En overvejende del finder det usandsynligt at de vil poste noget om Wondercool på sociale medier Ud af det samlede antal respondenter svarer 28%, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil poste noget om den event, de deltager i på online sociale medier. 55% svarer, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de vil poste noget om eventen på sociale medier. Udenlandske turister er mest sandsynlige til at poste Wondercool på sociale medier Ser man på fordelingen på hhv. danske turister, udenlandske turister og lokale, er de udenlandske turister mest tilbøjelige til at poste noget på sociale medier om eventen de har deltaget i (31%), og svarer samtidig også i mindst grad at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de vil poste noget (43%). Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken/eller 15% 13% 17% Meget sandsynligt/sandsynligt Hverken eller 27% 31% 29% 16% 26% 17% Usandsynligt 13% Meget usandsynligt 42% 0% 25% 50% 75% 100% Meget usandsynligt/usandsynligt 57% 43% 54% 0% 25% 50% 75% 100% Lokale Udl. turister Danske turister 19

20 DELTAGELSE 20 20

21 DELTAGELSE I WONDERCOOL EVENTS Nej Muligvis 44% 38% En overvejende del vil sandsynligvis deltage i flere events under Wondercool 56% af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de helt sikkert eller muligvis vil deltage i andre Wondercool events, hvilket er meget tilsvarende sidste års analyse (59% i 2012). 18% svarer ja - at de har planlagt at deltage i andre events under Wondercool og 38% svarer muligvis. 44% har således ikke planlagt at deltage i andre events under Wondercool. Ja 18% 0% 25% 50% 75% 100% Respondenterne deltager i gennemsnit i 1,7 events under Wondercool Respondenterne i undersøgelsen deltager i gennemsnit i 1,7 events under Wondercool. Dette er meget tilsvarende sidste år, hvor respondenterne deltog i 1,8 events i gennemsnit. 21

22 ÅRSAG TIL DELTAGELSE Lokale deltagere har planlagt deres deltagelse 86% af de respondenter der kommer fra Region Hovedstaden, er til den pågældende event, fordi de har planlagt det (71%) eller delvist planlagt det (14%). Kun 15% er til den pågældende event af tilfældige årsager. Denne fordeling er nogenlunde tilsvarende sidste års analyse, hvor 86% af de lokale var til eventen helt eller delvist, fordi de havde planlagt det. En tredjedel af danske og udenlandske turister kommer til København pga. en event under Wondercool Sr man udelukkende på turisterne i undersøgelsen respondenter der kommer udenfor Region Hovedstaden svarer 31% at de er i København helt eller delvist pga. en event under Wondercool. Denne fordeling er ligeledes meget tilsvarende sidste års analyse, hvor 34% var i København helt eller delvist pga. en event under Wondercool. Jeg er her fordi jeg har planlagt det Jeg overvejede at deltage i denne event, men det var ikke sikkert Jeg har ikke planlagt at deltage i denne event - jeg er her af tilfældige årsager 14% 15% 71% 0% 25% 50% 75% 100% Jeg er i København udelukkende på grund af denne event Jeg er i København delvist pga. denne event Jeg ville være kommet til København uanset hvad/jeg var her i forvejen 18% 13% 69% 0% 25% 50% 75% 100% 22

23 GENRE PRÆFERENCER Størst interesse i musik, mad og kunst Respondenterne i undersøgelsen har svaret på, hvorvidt der er områder, de særligt er interesserede i. Flest er interesserede i: Musik (66%) Mad (50%) Kunst (48%) I henhold til sidste års analyse er billedet nogenlunde tilsvarende. Den største forskel fra sidste års analyse til nu er at færre viser interesse for især design og i nogen grad mode. Dette skyldes med alt sandsynlighed, at Dansk Design Center ikke er en del af Wondercool i år, og der dermed er færre mode og designinteresserede respondenter end sidste år, grundet den lidt for høje andel af respondenter herfra ved sidste års analyse. Endvidere er de events, der har forgået inden for denne kategori forholdsvist snævre iht. målgruppen. Musik er højere prioriteret i år, hvilket højst sandsynligt skyldes, at man i sidste års analyse skulle vælge mellem jazz og rock. Musik er dog prioriteret nogenlunde lige så højt i år, hvis de to kategorier fra 2012 lægges sammen. Musik Mad Kunst Design Arkitektur Mode Jeg har ingen særlige præferencer 10% 31% 24% 37% 50% 48% 66% 0% 25% 50% 75% 100% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 23

24 TILFREDSHED OG ANBEFALING Stor tilfredshed med events især hos de udenlandske turister 75% af respondenterne i undersøgelsen er tilfredse eller meget tilfredse med den event de har deltaget i, hvilket er tilsvarende sidste års analyse. Ser man på tilfredsheden hos hhv. lokale, danske turister og udenlandske turister, viser det sig, at de udenlandske turister i højere grad er tilfredse end de danske turister og de lokale deltagere. 94% af de udenlandske turister er således meget tilfredse/tilfredse mod 72% af de lokale og 69% af de danske turister. Man vil gerne anbefale Wondercool 62% af respondenterne i undersøgelsen svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil anbefale andre at deltage i Wondercool events næste år. Dette er en lidt lavere andel end sidste år, hvor 71% svarede det samme. Ser man på fordelingen for hhv. lokale, danske turister og udenlandske turister er der ingen nævneværdig forskel på grupperne. Meget tilfreds 38% Meget sandsynligt 33% Tilfreds 37% Sandsynligt 29% Hverken eller 14% Hverken eller 26% Utilfreds 4% Usandsynligt 6% Meget utilfreds 7% Meget usandsynligt 7% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 24

25 DELTAGELSE i 2014 Langt de fleste ønsker at deltage i Wondercool næste år 72% af respondenterne svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt at de vil overveje at deltage i nogle af Wondercools events i Dette er stort set identisk med sidste års analyse, hvor 71% svarede det samme. Der er dermed stor opbakning til Wondercool Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken/eller 19% 31% 41% Især lokale ønsker at deltage næste år Hele 78% af de lokale deltagere svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil deltage i nogle af Wondercools events næste år. Turister vil gerne deltage i % af de danske turister svarer ligeledes, at de sandsynligt eller meget sandsynligt ønsker at deltage næste år, og 49% af de udenlandske turister, hvilket er tilsvarende sidste års analyse. Denne fordeling afspejler højst sandsynligt tilgængeligheden af eventen for de forskellige grupper, det er dermed yderst positivt, at ca. halvdelen af de udenlandske turister ønsker at deltage i eventen i Usandsynligt Meget usandsynligt 5% 5% 0% 25% 50% 75% 100% 25

26 KOMMUNIKATION PÅ WONDERCOOL 26 26

27 BAGGRUND OG METODE Baggrund Denne del af analysen dækker mediedækningen af Wondercool på diverse platforme og omhandler: Omtale af festivalen på diverse online medier. Trafikken på hjemmesiden Annoncering på sociale medier Evalueringen af omtale på diverse online medier er baseret på i alt 111 onlineartikler publiceret før, under og efter festivalen. Der er således søgt på artikler fra perioden september 2012 til og med marts Både danske samt udenlandske medier har dækket Wondercool. Metode / Datakilder Analysen af omtale på online medier er baseret på udtræk fra det globale onlinemedie monitoreringssystem Meltwater. Dette for at få det komplette overblik over kvantiteten og kvaliteten af den online dækning af festivalen. Dette udtræk dækker ikke radio, tv og trykt mediedækning. Data omkring hjemmesiden er trukket via Google Analytics. Facebook Analytics er brugt til at hente tal for både for reach på post samt tal for annoncering. Antal views for film er trukket via YouTube. Tal for bannerannoncering på VisitCopenhagen er trukket via Adserving. Tal for Google Adwords kampagne (valideres med GA) via IIH Nordic (bureau). Tal for seeding af præsentationsfilm (Valideres af Youtube statistik) er hentet via GoViral (bureau). 27

28 KONKLUSIONER Online medier 111 artikler på diverse online medier nationalt og internationalt. Den online mediedækning af Wondercool spreder sig over i alt 14 lande. 54 ud af de 111 online artikler er positiv omtale af Wondercool festivalen, resten er neutrale. Hjemmesiden og annoncer I alt besøg på hjemmesiden. Den intensive redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet (31,5%). Sociale medier 78 billeder er uploadet under #wondercool på instagram. Facebook posts nåede i gennemsnit ud til mennesker. Sponsored story på Facebook har givet mest value for money med en pris på 1,06 kr. pr. klik (i alt klik). Præsentationsfilm af Wondercool blev seeded på det engelske marked. Seedningen har levet op til de KPI-mål, der blev sat fra start, og på nogle punkter performet bedre end forventet. Der er kørt betalt annoncering på både Facebook og Google Facebook har givet størst udbytte af annoncerne. 28

29 ONLINE ARTIKLER 29 29

30 HVOR MEGET ONLINE MEDIEOMTALE? 111 online artikler under Wondercool Der var 111 Wondercool online-artikler fra september 2012 til marts 2013 Dækningen har været størst op til Wondercool med 65 online-artikler i januar. Der var 20 online-artikler under festivalen sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 30

31 HVILKE LANDE DÆKKER WONDERCOOL? 14 lande dækker Wondercool Den online mediedækning af Wondercool spreder sig over i alt 14 lande. Ser man udelukkende på mediedækningen uden for Danmark står Norge (22), Sverige (14) og USA (12) for ca. halvdelen af den online mediedækning af Wondercool. Fordeler man artiklerne på verdensdele kommer 97 online artikler fra Europa, 12 fra Nordamerika og 2 fra Asien I henhold til fordelingen af dækningen fra 2012 er det interessant at bemærke, at der er væsentligt færre danske og tyske artikler, men en væsentlig stigning i omtale i hhv. Norge, USA, UK og til dels Sverige

32 POSITIV / NEGATIV OMTALE 54 positive online artikler om Wondercool Positive ud af de 111 online artikler er positiv omtale af Wondercool festivalen. 49 ud af de 111 online artikler er neutrale i omtalen af Wondercool. Neutrale 49 8 artikler (fra Italien, Rusland og Kina) har det ikke været muligt at identificere iht. stemningen i artiklen. Uidentificerbare 8 Det skal her påpeges, at det er systemet Meltwater, der definerer, hvilke artikler, der er positive ud fra nogle søgekriterier på værdiladede ord. Det er dermed usikkert præcist hvor valid, denne inddeling er

33 HJEMMESIDEN & ANNONCER 33 33

34 TRAFIK PÅ HJEMMESIDEN Facebook har givet mest trafik til hjemmesiden 64% af de besøgende på websitet er danske At marked UK står for otte procent af trafikken skyldes i høj grad en målrettet indsats på flere kanaler: seedning af præsentationsfilmen på det engelske marked, målrettet presseindsats, køb af Google adwords. Det var især omtalen af Nordic Noir i UK på kampagnetidspunktet, der afgjorde satsningen på UK. Den intensive redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet. Massiv redaktionel omtale på VisitCopenhagen kombineret med bannerannoncering udgør den næststørste trafikskaber. Presseindsatsen slår igennem med trafik fra både vg.no og guardian.co.uk, og seeding af præsentationsfilmen ses med 2,5%. Trafik Top 5 lande Hvorfra kommer de? Top 10 henvisningssites besøg sidevisninger 1. Danmark 64% 2. UK 8% 3. Sverige 7% 4. Norge 6% 5. Tyskland 3% 28,12% søgetrafik (SEO + Adwords) 43,36% henvisningstrafik (trafik fra andre sites) 27,44% direkte trafik 1. Facebook 31,5% 2. VisitCopenhagen 22,1% 3. vg.no 3,3% 4. Visitdenmark 2,6% 5. GoViral (seeding) 2,5% 6. Guardian.co.uk 2,4% 7. Aftonbladet.se 2,1% 8. Politiken 1,7% 9. Mitkoebenhavn/no 1,6% 10. Meyersmadhus.dk 1,3% 34

35 BETALT ANNONCERING Størst udbytte af Facebook annoncer Der er kørt betalt annoncering på både Facebook og Google. Sponsored story på Facebook har givet mest value for money. Visninger Klik CPC Facebook: - Sponsored story - Righthand colum ad ,06 kr. 4,11 kr. Google Adwords - SE - UK ,69 kr. 2,66 kr. VisitCopenhagen - UK - DK - SE - DE Gratis denne gang 35

36 SOCIALE MEDIER 36 36

37 FACEBOOK & INSTAGRAM Instagram 78 billeder er uploadet under #wondercool på instagram Facebook Daglige post på Wondercool eventside på Facebook, og jævnlige posts på Visitcopenhagen Facebook konto, der i gennemsnitligt nåede ud til godt mennesker. Wondercool-festivalsiden på Facebook fik deltagere. Sponsored story på Facebook har givet mest value for money med en pris på 1,06 kr. pr. klik (i alt klik) Medarbejdere fra WoCo s kommunikationsafdeling postede live fra Wondercool events på sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram). Billeder fra instagram 37

38 WONDERCOOL FILM Seeding af Wondercool film Der opstod en mulighed for at seede præsentationsfilmen af Wondercool på det engelske marked. Seedningen har levet op til de KPI-mål, der blev sat fra start. På play to end, average view through video length og total view performer, langt bedre end forventet. Target views Reached Views KPIs 31,250 (100%) 31,250 (100%) Results Play to End 50% 82% Average View Through Video length: 76 sec Total View Time 32,816 (105%) 33,296 (106%) 60% 89.15% (67.8 sec) hours hours Click Through Rate 3% 8.87% (2,911 clicks) 38

39 MARKEDSFØRINGSKAMPAGNER 39 39

40 BAGGRUND OG METODE Baggrund Formålet med eksponeringsanalysen er at få et billede af omfanget og kvaliteten af den eksponering Wondercool har opnået i kraft af marketingindsatsen. Dette via onlinekanaler, nyhedsbreve, samarbejdsaftaler mv. Analysen er baseret på markedsføringen af Wondercool via diverse kanaler i Sverige, Norge, UK og Tyskland Metode Data stammer fra følgende kilder: Statistik fra de digitale bilag (kampagnesites) er baseret på rapporter fra mediebureauer på baggrund af analysesystem. Afrapportering fra de benyttede medier: - Expedia & Hotels.com - Tailsweep - Facebook - Hela Skåne Online - Dg.no 40

41 KONKLUSIONER Sverige Digitalt bilag om København & Wondercool på Sveriges største online avis Aftonbladet.se. I alt 80 mill eksponeringer og unikke besøg på det digitale bilag. Ud af de 20 mest læste artikler om København i bilaget handler 12 om Wondercool. Læserne bruger i gennemsnit 2,3 min på bilaget, hvilket er højt for denne type site. Norge Digitalt bilag om København & Wondercool I alt 30 mill eksponeringer og unikke besøg. Tyskland Wondercool kampagne i samarbejde med Deutsche Bahn. I alt 60 mill eksponeringer og unikke besøg på kampagnesitet. UK & Tyskland Wondercool kampagne på Expedia og Hotels.com. Kampagnen i UK & DE har i alt fået 4 mill eksponeringer og klik ind til de respektive landingssider på hotels.com og expedia. UK landingsside besøgende. DE landingsside besøgende. Læserne læser i gns. 1,74 sider hvilket viser, at læserne er interessede i indholdet. 41

42 SVERIGE, NORGE, TYSKLAND & UK 42 42

43 EKSPONERING I SVERIGE Digitalt bilag på Sveriges største online avis Content marketing kampagne Redaktionel fokus med artikler om Wondercool og København (ca. 25 artikler) Redaktionelle annoncer på aftonbladet.se Formål: skabe awareness om Wondercool og København, skabe motivation til at rejse til København / Wondercool, booking af hotel og transport Resultater: Eksponering i alt: 80 mill Unikke besøg: (målsætning ) Antal sidevisninger: Gns. tid på bilaget: 2,32 min Ud af de 20 mest læste artikler i bilaget handler 12 om Wondercool. I alt sidevisninger af Wondercool artikler. Medie Leverede kontakter Klik CPC SEK CTR Aftonbladet.se 60 mill Tailsweep ,21% Hela Skåne Online ,11% Facebook

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 Evaluering Udarbejdet af: Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling OM MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet YouTube-annoncering Udnyt potentialet Kort om mig Martin Trasmundi SEM specialist og digital rådgiver hos IIH Nordic Brænder for YouTube og video markedsføring Taget jagttegn Hvad stor er YouTube? DK s

Læs mere

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater 1 Kampagneresultater Post Danmark Rundt 2015 9,3 million har fået kendskab til Danmark 1,3 million præferencer er skabt til Danmark 176.828 visninger

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

CASE: dr.dk. Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier

CASE: dr.dk. Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier Det vil jeg tale om: 1: Derfor ser dr.dk sådan ud 2: Målsætninger 3: Evalueringsværktøjer 4: Dagligt arbejde og justering Spørgsmål/svar Baggrund Cand.mag. Medievidenskab,

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Content Marketing i Danmark 2016

Content Marketing i Danmark 2016 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Indledning. Peter Krusborg Markedschef VisitDenmark, Sverige.

Indledning. Peter Krusborg Markedschef VisitDenmark, Sverige. Följ Hjärtat 2015 1 Indledning Följ Hjärtat er et kommunikationskoncept, som først så dagens lys i foråret 2013. Her testede vi det med stor succes i forbindelse med et større event i Stockholm. Efter

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli 2 TV 2 PÅ TOUR evalueringsfilm HEADLINES TV 2 på tour 3. sæson Landsdækkende event Forlængelse af Tour De France Dagens

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Formålet med vores egen kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring ensomhed komme med løsninger til hvordan man kommer ud af ensomhed inspirere til at få andre

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

JOIN BADMINTON DANMARK

JOIN BADMINTON DANMARK JOIN BADMINTON DANMARK MEDIEINFORMATION ANNONCERING ONLINE På badminton.dk og på den engelske side badmintondenmark.com bestræber vi os på at holde læseren opdateret med de seneste nyheder fra badmintonverdenen.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse Copenhagen Jazz Festival 2011 Publikumsanalyse Indledning Copenhagen Jazz Festival Hvert år siden 1979 har Copenhagen Jazz Festival sat jazzen på dagsordenen i en udstrækning, som genren ikke oplever på

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013

Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike. Januar 2013 Evaluering af Frederiksberg Kommunes kampagne Santa on bike Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om kampagnen... 3 Baggrund... 3 Målgruppe og budskaber... 3 Koncept og kampagneplan...

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk ANNONCERING 2015 fashionforum.dk VELKOMMEN TIL MODEBRANCHENS FORETRUKNE NYHEDSMEDIE! Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen. Fashion Forum blev etableret i

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN

DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN DISTORTION EVENTANALYSE 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ADVISOR, MILLE MARCUSSEN INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER S. 6 5. OPLEVELSE AF DISTORTION S. 36 9. ET DIGITALT INDBLIK S. 81 2. PERSPEKTIVER & ANBEFALINGER

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere