ANALYSE WONDERCOOL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE WONDERCOOL 2013"

Transkript

1 ANALYSE WONDERCOOL 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ANALYSE & UDVIKLING 2013 Advisor, Mille Marcussen 1

2 INDHOLD Introduktion til analysen s. 4 Hovedkonklusioner s. 4 Perspektiver s. 7 4 Publikumsanalyse s Kommunikation på Wondercool s. 26 Markedsføringskampagner s. 39 2

3 WONDERCOOL Wondercool Københavns vinterfestival Wondercool har til formål at gøre hele februar måned til Københavns kulturmåned. Festivalen blev afholdt første gang i februar 2011 og 2013 er dermed festivalens tredje år. Wondercool er en open source festival, der i samarbejde med en række samarbejdspartnere og sponsorer skaber arrangementer inden for og på tværs af velkendte genrer. Dette med mere end 200 events inden for musik, kunst, gastronomi, design, arkitektur og mode. Bag Wondercool står en række aktører fra nogle af Danmarks vigtigste festivaler og kulturattraktioner, til københavnske hoteller og danske og internationale transportører. Wondercool 2013 Wondercool organiseres af Wonderful Copenhagen og nedenstående festivaler og institutioner: 3

4 INTRODUKTION TIL ANALYSEN Rapportens opbygning: Rapporten udgøres af i alt fire analysedele, der fremstilles i separate kapitler i rapporten med konklusioner for hver enkelt analysedel. Endvidere trækkes de samlede hovedkonklusioner af hele analysen frem på de følgende slides. De fire analysedele: 1. Publikumsanalyse Survey med deltagere fra diverse Wondercool events. 2. Optælling af besøgende til samtlige events Optælling af besøgende til samtlige events, der hører under Wondercool. 3. Kommunikation på Wondercool Omtale af festivalen på diverse online medier, trafikken på hjemmesiden samt annoncering på sociale medier. 4. Markedsføringskampagner Markedsføring af Wondercool via diverse kanaler i Sverige, Norge, UK og Tyskland. Appendiks: Der er yderligere produceret et appendiks med et estimat af den turistøkonomiske effekt af Wondercool. 4

5 HOVEDKONKLUSIONER Publikumsanalyse 28% af respondenterne er udenlandske og danske turister (bosat uden for region Hovedstaden). 35% af respondenterne har kendskab til Wondercool og 25% vidste, at den event de deltog i, var en del af Wondercool. De udenlandske turister er i højere grad (26%) end de danske turister (20%) klar over, at den event de deltager i er en del af Wondercool. Generelt stor tilfredshed med events især hos de udenlandske turister. En tredjedel af turisterne er helt eller delvist kommet til København pga. en event under Wondercool og 86% af respondenter fra Region Hovedstaden har planlagt deres deltagelse i Wondercool. Anbefalinger fra venner og familie er den største kendskabskilde blandt respondenterne, der er på dette punkt sket en væsentlig stigning ift. sidste års analyse. 72% af respondenterne svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil overveje at deltage i Wondercool næste år. Over halvdelen af respondenterne vil helt sikkert eller muligvis deltage i flere events under Wondercool. Optælling af besøgende I alt har der været godt besøgende til de ca. 200 events og udstillinger. 5

6 HOVEDKONKLUSIONER Hjemmesiden og sociale medier I alt besøgte hjemmesiden Især udenlandske turister benytter sig af hjemmesiden. 15% af de udenlandske turister har fået kendskab via hjemmesiden mod kun 2% af de danske turister og 5% af de lokale. Den intensive redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet (31,5%). Ift. sidste års analyse er kendskab via sociale medier steget betydeligt. Udenlandske turister er mest sandsynlige til at poste noget om Wondercool på sociale medier. Facebook posts nåede i gennemsnit ud til mennesker Sponsored story på Facebook har givet mest value for money med en pris på 1,06 kr. pr. klik (i alt klik) Dækning på online medier 111 artikler på diverse online medier nationalt og internationalt. Den online mediedækning af Wondercool spreder sig over i alt 14 lande. 54 ud af de 111 online artikler er positiv omtale af Wondercool festivalen, resten er neutrale. Markedsføringskampagner Digitalt bilag om København & Wondercool i Sveriges største online avis Aftonbladet.se opnåede i alt 60 mill eksponeringer og unikke besøg. Digitalt bilag Mit København på norsk site opnåede i alt 30 mill eksponeringer og unikke besøg. Wondercool kampagne på Deutsche Bahn opnåede i alt 60 mill eksponeringer og unikke besøg på kampagnesitet. Kampagnen i UK & DE har i alt fået 4 mill eksponeringer og klik ind til de respektive landingssider på hotels.com og expedia. 6

7 PERSPEKTIVER Positive udviklingstendenser På langt de fleste områder ligner analysens resultater sidste års resultater, hvilket er forventet eftersom festivalen og hele open source konceptet stadig er nyt. På nogle områder ses dog tydelige positive udviklingstendenser for festivalen. Indsatsen på de sociale medier i år har tydeligvis givet afkast. Dette ses bl.a. ved at den redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet, samt at der er sket en væsentlig stigning i graden af kendskab til festivalen via sociale medier. Endvidere viser optællingen af besøgende til events under Wondercool, at der, til trods for en mere konservativ optælling end sidste år, har været ca besøgende til samtlige events, hvilket er en stigning på 50% i forhold til 2012, dog fordelt på flere events end sidste år. Wondercool i sig selv er endnu ikke reasonto-go Ligesom sidste år peger analysen på, at mange af respondenterne ikke (endnu) har kendskab til Wondercool, hvorfor den heller ikke kan blive reason-togo i sig selv. Gæsterne har i højere grad kendskab til de enkelte aktører under Wondercool eller konkrete events eller udstillinger (og ved ikke nødvendigvis, at disse er en del af en festival under Wondercool). Ud fra analysen kan man dog have en antagelse om, at Wondercool som et samlet koncept især appellerer til udenlandske turister, da de generelt har mindre kendskab til de enkelte aktører under Wondercool end danske turister og lokale. Endvidere benytter de udenlandske turister sig i meget højere grad af Wondercools hjemmeside end danskerne gør, og i højere grad end de danske turister er klar over, at den event de deltager i, er en del af Wondercool. Dette kan tyde på, at de udenlandske turister i højere grad forholder sig til Wondercool som et helt koncept, frem for mange danske turister og lokale, der i højere grad går gennem de enkelte aktører. 7

8 PUBLIKUMSANALYSE 8 8

9 FORMÅL OG METODE Formål Formålet med publikumsanalysen er helt overordnet at få indblik i publikummernes deltagelse i Wondercool og deres oplevelse af festivalen. Wondercool har i 2013 kørt for tredje gang og er dermed en forholdsvis ny festival. Analysen har derfor også til formål at få et billede af festivalens målgruppe, samt hvor mange og hvem, der deltager og af hvilke årsager. Der blev i 2012 ligeledes lavet en publikumssurvey under Wondercool. Dette års survey er på flere områder sammenlignelig, og det er dermed muligt på nogle punkter at sammenholde resultater fra de to undersøgelser. Ikke nødvendigvis med hensigten om at vurdere om noget er godt eller skidt, men nærmere for et stærkere grundlag til at vurdere ovenstående formål. Metode Survey med publikummer Surveyen blev gennemført via udfyldning og indsamling af papirskemaer af Wonderful Copenhagens eget interviewteam. Interviewteamet indsamlede besvarelser under Wondercool events over hele februar måned ved 23 forskellige events inden for alle genrer og ved crossover events. Personerne i interviewteamet indtastede efterfølgende besvarelserne fra papirskemaerne i analysesystemet Enalyzer, således at besvarelserne efterfølgende kunne behandles statistisk. 572 deltagere under Wondercool deltog i surveyen. Blandt respondenterne blev udtrukket en vinder af en ipad. Optælling af deltagere Aktørerne under Wondercool har foretaget en optælling af deltagere til de forskellige events, der viser, at der i alt har været ca deltagere til de ca. 200 events og udstillinger. 9

10 METODISKE OVERVEJELSER Deltagersurvey Som anført er der indsamlet surveybesvarelser ved 23 events ud af de i alt 200 events på programmet. Ved udvælgelsen af disse 23 events, er der lagt vægt på, at disse var fordelt jævnt på events ved de forskellige aktører, for at forsøge at få et så repræsentativt udsnit af deltagerne som muligt. Endvidere har interviewerne indsamlet efter tilfældighedsprincippet og har ligeledes forsøgt at balancere mængden af indhentede besvarelser ved de forskellige events, så de proportionelt vægter nogenlunde lige tungt i datasættet, som ved de faktiske events. Da disse overvejelser omkring gennemførelse af en retvisende indsamling er baseret på vurderinger og ofte i selve situationen, giver dette selvsagt nogle usikkerheder ved indsamlingen. Endvidere er der usikkerheder forbundet med, at indsamlingen har været via papirsskemaer på stedet. Det har således ikke været muligt at styre folk igennem skemaerne og derved sikre, at de fx har svaret på samtlige spørgsmål og fulgt skemaets betingelser. Optælling af deltagere Til forskel fra sidste års optælling består optællingen i år udelukkende af events, der ligger i Wondercoolprogrammet. Sidste år var det ikke muligt at skelne mellem om deltagere, der eksempelvis kom på Dansk Design Center kom pga. en udstilling, der hørte til Wondercool eller en almindelig udstilling. I et forsøg på at fjerne denne gråzone er der i år kun medtaget de optællinger, der kan henvises til Wondercool, hvilket giver en meget konservativ optælling, der højst sandsynligt ligger i den lave ende af det virkelige tal, men også en mere sikker optælling. Det har ikke været muligt for Copenhagen Fashion Festival at lave en optælling fra deres events. Tallet for besøgende til deres Wondercool events er derfor baseret på et estimat ud fra deltagere til deres events sidste år. 10

11 KONKLUSIONER En overvægt af yngre under 35 år deltager til Wondercool. 28% af respondenterne er udenlandske og danske turister. 35% af respondenterne har kendskab til Wondercool og 25% vidste, at den event de deltog i var en del af Wondercool. De udenlandske turister er i højere grad (26%) end de danske turister (20%) klar over, at den event de deltager i er en del af Wondercool. Størst kendskab til Louisiana og Arken blandt respondenterne. Anbefalinger fra venner og familie er den største kendskabskilde blandt respondenterne. Endvidere er der ift. sidste års analyse sket en væsentlig stigning på dette punkt. Især udenlandske turister benytter sig af hjemmesiden. Udenlandske turister er mest sandsynlige til at poste noget om Wondercool på sociale medier Over halvdelen af respondenterne vil helt sikkert eller muligvis deltage i flere events under Wondercool 86% af respondenter fra Region Hovedstaden har planlagt deres deltagelse i Wondercool En tredjedel af turisterne er helt eller delvist kommet til København pga. en event under Wondercool Generelt stor tilfredshed med events især hos de udenlandske turister 72% af respondenterne svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil overveje at deltage i Wondercool næste år. 11

12 DELTAGER- PROFIL 12 12

13 PROFIL PÅ GÆSTERNE Flere kvinder end mænd til Wondercool Surveyen viser en overvægt af kvinder blandt respondenterne. 64% kvinder og 36% mænd har således deltaget i surveyen. Denne overvægt af kvinder er ikke usædvanlig ved denne type kulturelle events - kvinder er generelt mere aktive kulturbrugere end mænd. Yderligere er fordelingen præcis den samme som i publikumsanalysen af Wondercool Overvægt af yngre deltagere til Wondercool Ligesom sidste års analyse viste, er det i høj grad unge, der deltager i Wondercool festivalen. 55% er således 35 år eller derunder. 25 og derunder og derover 27% 28% 12% 13% 11% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 12% udenlandske turister til Wondercool 88% af respondenterne er fra Danmark og 12% er udenlandske turister, hvilket er et fald ift. sidste års analyse hvor 23% var udenlandske turister. Dette skyldes højst sandsynligt, at Dansk Design Center havde en forholdsvis høj andel af udenlandske turister ved sidste års analyse, og at andelen af respondenter fra DDC vejede for tungt ift. de resterende aktører dvs. at der forholdsmæssigt var for mange respondenter fra DDC i forhold til, hvor meget det fyldte på programmet. 72% danskere fra Region Hovedstaden 72% af det samlede antal respondenter er lokale deltagere fra Region Hovedstaden og 16% er dermed fra de øvrige danske regioner. I alt 28% danske og udenlandske turister Ud af det samlede antal respondenter er 28% dermed turister (respondenter der er bosat i udlandet eller uden for Region Hovedstaden). Dette er et fald ift analysen, men et mere plausibelt tal, hvis man sammenligner med andre kulturelle events af denne art i København. (jvf. Evaluering/analyse af Copenhagen Cooking 2011 og Copenhagen Jazz Festival 2011). 13

14 TRANSPORT TIL WONDERCOOL Cykel og bil er de mest benyttede transportmidler Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt, hvilke typer af transportmiddel de har benyttet for at komme til den pågældende event (eller til København såfremt man er turist). Her fremgår det, at langt de fleste er cyklet (29%) eller er kommet i bil (29%). Cykel Bil Gående 23% 29% 29% Primær transport for hhv. turister og lokale Ser man på, hvilken transport der er mest anvendt for hhv. lokale, tilrejsende danske turister og udenlandske turister, viser det sig, at det særligt er lokale, der benytter cykel som transport form. 38% af de lokale har benyttet cykel mod 11% af både de danske og udenlandske turister. Endvidere er det særligt de danske turister, der kommer uden for Region Hovedstaden, der er kommet med bil. 55% af de danske turister er således ankommet via bil mod 24% af de lokale og 13% af de udenlandske turister. Ser man på de udenlandske turister er deres primære transportmiddel gående (51%) og 23% svarer metro, hvor kun 7% af de danske turister svarer metro og 5% af de lokale. Bus 15% S-tog 11% Tog 7% Metro 7% Fly 2% Båd 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 14

15 KENDSKAB 15 15

16 KENDSKAB TIL WONDERCOOL Ca. en tredjedel kender til Wondercool festivalen 35% af respondenterne svarer, at de har kendskab til Wondercool festivalen og 65%, at de ikke kender til Wondercool festivalen. I forhold til analysen fra 2012 er kendskabsgraden næsten den samme. 40% svarede således at have kendskab til Wondercool i Forskellen er dog så lille, at man nok bør tolke det som at der hverken er sket en udvikling eller afvikling på dette punkt. Udenlandske turister er i højere grad klar over, at den event de deltog i, var en del af Wondercool festivalen Respondenterne blev endvidere spurgt hvorvidt de var klar over, at den pågældende event hvor de udfyldte spørgeskemaet, var en del af Wondercool festivalen. Hertil svarede 25% ja og 75% nej. Denne fordeling er ligeledes stort set den samme som i 2012 analysen. Det viser sig endvidere at de udenlandske turister i højere grad (26%) end de danske turister (20%) er klar over, at den event de deltager i, er en del af Wondercool. Kender IKKE til Wondercool 65% Nej 75% Kender til Wondercool 35% Ja 25% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 16

17 KENDSKAB TIL DE KULTURELLE ORGANISATIONER Kendskab i forhold til 2012 Vinterjazz har en kendskabsgrad på 43%, hvor den i 2012 lå den på 71%. Dette fald skyldes uden tvivl at festivalen i 2012 blev anført som Copenhagen Jazz Festival og i år som Vinterjazz. Dette navn er endnu ikke så velkendt hos respondenterne. FROST der i år har kørt for tredje gang har en kendskabsgrad på 24% og har dermed opnået en stigning på 10% i henhold til kendskabsgraden i 2012, der lå på 14%. Dansk Arkitektur Center og Cooking har ligeledes en stigning på ca. 10% ift Louisiana Arken Copenhagen Fashion Festival Copenhagen Cooking Dansk Arkitektur Center Vinterjazz 81% 67% 57% 49% 44% 43% NB! SMK / Statens Museum for Kunst Der er i spørgeskemaet spurgt ind til kendskab til SMK og ikke Statens Museum for Kunst, da denne forkortelse konsekvent er brugt i programmet. Under indsamlingen af spørgeskemaer blev interviewerne opmærksomme på, at mange ikke kender forkortelsen SMK. At SMK kun har 30% i kendskabsgrad er derfor ikke retvisende for den reelle kendskabsgrad. Tallet er således ikke sammenligneligt med de andre tal i grafen, da det ikke viser den reelle kendskabsgrad til institutionen, men kendskabet til forkortelsen SMK. Havde man skrevet forkortelsen ud havde kendskabet uden tvivl været langt højere. Designmuseum Danmark 41% SMK 30% FROST 24% 0% 25% 50% 75% 100% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 17

18 KENDSKABSKILDER TIL EVENT Anbefalinger er den primære kendskabskilde Anbefalinger fra venner, familie osv. er den største kendskabskilde til den event, respondenterne har deltaget i. 46% har således fået kendskab via anbefalinger. Stigning i kendskab via anbefalinger fra venner og familie samt sociale medier I 2012 var den største kendskabskilde ligeledes anbefalinger, dengang havde 31% fået kendskab via anbefalinger. Kendskab via anbefalinger er dermed steget 15%, hvilket er en yderst positiv udvikling. Kendskab via sociale medier er ligeledes steget betydeligt siden 2012, hvor 9% havde fået kendskab via sociale medier. I år har 18% fået kendskab via sociale medier, hvilket højst sandsynligt skyldes en målrettet indsats fra Wondercool festivalens side på sociale medier i år. Anbefalinger fra venner, familie osv. Medierne (TV, aviser, magasiner mv.) Sociale medier (Facebook, Twitter mv.) Annoncer/reklamer (i det offentlige /online medier) Andre hjemmesider Wondercools hjemmeside (wondercoolcopenhagen.com) Jeg har tidligere deltaget i et Wondercool event 20% 18% 10% 8% 5% 2% 46% Udenlandske turister benytter hjemmesiden 5% af samtlige respondenter har fået kendskab til eventen via Wondercools hjemmeside. Ser man udelukkende på udenlandske turister, har 15% af disse fået kendskab via hjemmesiden mod kun 2% af de danske turister og 5% af de lokale. Andet 13% 0% 25% 50% 75% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 18

19 WONDERCOOL PÅ SOCIALE MEDIER En overvejende del finder det usandsynligt at de vil poste noget om Wondercool på sociale medier Ud af det samlede antal respondenter svarer 28%, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil poste noget om den event, de deltager i på online sociale medier. 55% svarer, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de vil poste noget om eventen på sociale medier. Udenlandske turister er mest sandsynlige til at poste Wondercool på sociale medier Ser man på fordelingen på hhv. danske turister, udenlandske turister og lokale, er de udenlandske turister mest tilbøjelige til at poste noget på sociale medier om eventen de har deltaget i (31%), og svarer samtidig også i mindst grad at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de vil poste noget (43%). Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken/eller 15% 13% 17% Meget sandsynligt/sandsynligt Hverken eller 27% 31% 29% 16% 26% 17% Usandsynligt 13% Meget usandsynligt 42% 0% 25% 50% 75% 100% Meget usandsynligt/usandsynligt 57% 43% 54% 0% 25% 50% 75% 100% Lokale Udl. turister Danske turister 19

20 DELTAGELSE 20 20

21 DELTAGELSE I WONDERCOOL EVENTS Nej Muligvis 44% 38% En overvejende del vil sandsynligvis deltage i flere events under Wondercool 56% af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de helt sikkert eller muligvis vil deltage i andre Wondercool events, hvilket er meget tilsvarende sidste års analyse (59% i 2012). 18% svarer ja - at de har planlagt at deltage i andre events under Wondercool og 38% svarer muligvis. 44% har således ikke planlagt at deltage i andre events under Wondercool. Ja 18% 0% 25% 50% 75% 100% Respondenterne deltager i gennemsnit i 1,7 events under Wondercool Respondenterne i undersøgelsen deltager i gennemsnit i 1,7 events under Wondercool. Dette er meget tilsvarende sidste år, hvor respondenterne deltog i 1,8 events i gennemsnit. 21

22 ÅRSAG TIL DELTAGELSE Lokale deltagere har planlagt deres deltagelse 86% af de respondenter der kommer fra Region Hovedstaden, er til den pågældende event, fordi de har planlagt det (71%) eller delvist planlagt det (14%). Kun 15% er til den pågældende event af tilfældige årsager. Denne fordeling er nogenlunde tilsvarende sidste års analyse, hvor 86% af de lokale var til eventen helt eller delvist, fordi de havde planlagt det. En tredjedel af danske og udenlandske turister kommer til København pga. en event under Wondercool Sr man udelukkende på turisterne i undersøgelsen respondenter der kommer udenfor Region Hovedstaden svarer 31% at de er i København helt eller delvist pga. en event under Wondercool. Denne fordeling er ligeledes meget tilsvarende sidste års analyse, hvor 34% var i København helt eller delvist pga. en event under Wondercool. Jeg er her fordi jeg har planlagt det Jeg overvejede at deltage i denne event, men det var ikke sikkert Jeg har ikke planlagt at deltage i denne event - jeg er her af tilfældige årsager 14% 15% 71% 0% 25% 50% 75% 100% Jeg er i København udelukkende på grund af denne event Jeg er i København delvist pga. denne event Jeg ville være kommet til København uanset hvad/jeg var her i forvejen 18% 13% 69% 0% 25% 50% 75% 100% 22

23 GENRE PRÆFERENCER Størst interesse i musik, mad og kunst Respondenterne i undersøgelsen har svaret på, hvorvidt der er områder, de særligt er interesserede i. Flest er interesserede i: Musik (66%) Mad (50%) Kunst (48%) I henhold til sidste års analyse er billedet nogenlunde tilsvarende. Den største forskel fra sidste års analyse til nu er at færre viser interesse for især design og i nogen grad mode. Dette skyldes med alt sandsynlighed, at Dansk Design Center ikke er en del af Wondercool i år, og der dermed er færre mode og designinteresserede respondenter end sidste år, grundet den lidt for høje andel af respondenter herfra ved sidste års analyse. Endvidere er de events, der har forgået inden for denne kategori forholdsvist snævre iht. målgruppen. Musik er højere prioriteret i år, hvilket højst sandsynligt skyldes, at man i sidste års analyse skulle vælge mellem jazz og rock. Musik er dog prioriteret nogenlunde lige så højt i år, hvis de to kategorier fra 2012 lægges sammen. Musik Mad Kunst Design Arkitektur Mode Jeg har ingen særlige præferencer 10% 31% 24% 37% 50% 48% 66% 0% 25% 50% 75% 100% NB! Grafen summer til mere end 100% da det har været muligt at afgive flere svar. 23

24 TILFREDSHED OG ANBEFALING Stor tilfredshed med events især hos de udenlandske turister 75% af respondenterne i undersøgelsen er tilfredse eller meget tilfredse med den event de har deltaget i, hvilket er tilsvarende sidste års analyse. Ser man på tilfredsheden hos hhv. lokale, danske turister og udenlandske turister, viser det sig, at de udenlandske turister i højere grad er tilfredse end de danske turister og de lokale deltagere. 94% af de udenlandske turister er således meget tilfredse/tilfredse mod 72% af de lokale og 69% af de danske turister. Man vil gerne anbefale Wondercool 62% af respondenterne i undersøgelsen svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil anbefale andre at deltage i Wondercool events næste år. Dette er en lidt lavere andel end sidste år, hvor 71% svarede det samme. Ser man på fordelingen for hhv. lokale, danske turister og udenlandske turister er der ingen nævneværdig forskel på grupperne. Meget tilfreds 38% Meget sandsynligt 33% Tilfreds 37% Sandsynligt 29% Hverken eller 14% Hverken eller 26% Utilfreds 4% Usandsynligt 6% Meget utilfreds 7% Meget usandsynligt 7% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 24

25 DELTAGELSE i 2014 Langt de fleste ønsker at deltage i Wondercool næste år 72% af respondenterne svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt at de vil overveje at deltage i nogle af Wondercools events i Dette er stort set identisk med sidste års analyse, hvor 71% svarede det samme. Der er dermed stor opbakning til Wondercool Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken/eller 19% 31% 41% Især lokale ønsker at deltage næste år Hele 78% af de lokale deltagere svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil deltage i nogle af Wondercools events næste år. Turister vil gerne deltage i % af de danske turister svarer ligeledes, at de sandsynligt eller meget sandsynligt ønsker at deltage næste år, og 49% af de udenlandske turister, hvilket er tilsvarende sidste års analyse. Denne fordeling afspejler højst sandsynligt tilgængeligheden af eventen for de forskellige grupper, det er dermed yderst positivt, at ca. halvdelen af de udenlandske turister ønsker at deltage i eventen i Usandsynligt Meget usandsynligt 5% 5% 0% 25% 50% 75% 100% 25

26 KOMMUNIKATION PÅ WONDERCOOL 26 26

27 BAGGRUND OG METODE Baggrund Denne del af analysen dækker mediedækningen af Wondercool på diverse platforme og omhandler: Omtale af festivalen på diverse online medier. Trafikken på hjemmesiden Annoncering på sociale medier Evalueringen af omtale på diverse online medier er baseret på i alt 111 onlineartikler publiceret før, under og efter festivalen. Der er således søgt på artikler fra perioden september 2012 til og med marts Både danske samt udenlandske medier har dækket Wondercool. Metode / Datakilder Analysen af omtale på online medier er baseret på udtræk fra det globale onlinemedie monitoreringssystem Meltwater. Dette for at få det komplette overblik over kvantiteten og kvaliteten af den online dækning af festivalen. Dette udtræk dækker ikke radio, tv og trykt mediedækning. Data omkring hjemmesiden er trukket via Google Analytics. Facebook Analytics er brugt til at hente tal for både for reach på post samt tal for annoncering. Antal views for film er trukket via YouTube. Tal for bannerannoncering på VisitCopenhagen er trukket via Adserving. Tal for Google Adwords kampagne (valideres med GA) via IIH Nordic (bureau). Tal for seeding af præsentationsfilm (Valideres af Youtube statistik) er hentet via GoViral (bureau). 27

28 KONKLUSIONER Online medier 111 artikler på diverse online medier nationalt og internationalt. Den online mediedækning af Wondercool spreder sig over i alt 14 lande. 54 ud af de 111 online artikler er positiv omtale af Wondercool festivalen, resten er neutrale. Hjemmesiden og annoncer I alt besøg på hjemmesiden. Den intensive redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet (31,5%). Sociale medier 78 billeder er uploadet under #wondercool på instagram. Facebook posts nåede i gennemsnit ud til mennesker. Sponsored story på Facebook har givet mest value for money med en pris på 1,06 kr. pr. klik (i alt klik). Præsentationsfilm af Wondercool blev seeded på det engelske marked. Seedningen har levet op til de KPI-mål, der blev sat fra start, og på nogle punkter performet bedre end forventet. Der er kørt betalt annoncering på både Facebook og Google Facebook har givet størst udbytte af annoncerne. 28

29 ONLINE ARTIKLER 29 29

30 HVOR MEGET ONLINE MEDIEOMTALE? 111 online artikler under Wondercool Der var 111 Wondercool online-artikler fra september 2012 til marts 2013 Dækningen har været størst op til Wondercool med 65 online-artikler i januar. Der var 20 online-artikler under festivalen sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 30

31 HVILKE LANDE DÆKKER WONDERCOOL? 14 lande dækker Wondercool Den online mediedækning af Wondercool spreder sig over i alt 14 lande. Ser man udelukkende på mediedækningen uden for Danmark står Norge (22), Sverige (14) og USA (12) for ca. halvdelen af den online mediedækning af Wondercool. Fordeler man artiklerne på verdensdele kommer 97 online artikler fra Europa, 12 fra Nordamerika og 2 fra Asien I henhold til fordelingen af dækningen fra 2012 er det interessant at bemærke, at der er væsentligt færre danske og tyske artikler, men en væsentlig stigning i omtale i hhv. Norge, USA, UK og til dels Sverige

32 POSITIV / NEGATIV OMTALE 54 positive online artikler om Wondercool Positive ud af de 111 online artikler er positiv omtale af Wondercool festivalen. 49 ud af de 111 online artikler er neutrale i omtalen af Wondercool. Neutrale 49 8 artikler (fra Italien, Rusland og Kina) har det ikke været muligt at identificere iht. stemningen i artiklen. Uidentificerbare 8 Det skal her påpeges, at det er systemet Meltwater, der definerer, hvilke artikler, der er positive ud fra nogle søgekriterier på værdiladede ord. Det er dermed usikkert præcist hvor valid, denne inddeling er

33 HJEMMESIDEN & ANNONCER 33 33

34 TRAFIK PÅ HJEMMESIDEN Facebook har givet mest trafik til hjemmesiden 64% af de besøgende på websitet er danske At marked UK står for otte procent af trafikken skyldes i høj grad en målrettet indsats på flere kanaler: seedning af præsentationsfilmen på det engelske marked, målrettet presseindsats, køb af Google adwords. Det var især omtalen af Nordic Noir i UK på kampagnetidspunktet, der afgjorde satsningen på UK. Den intensive redaktionelle kampagne på Facebook understøttet af annoncer har givet mest trafik til Wondercool-sitet. Massiv redaktionel omtale på VisitCopenhagen kombineret med bannerannoncering udgør den næststørste trafikskaber. Presseindsatsen slår igennem med trafik fra både vg.no og guardian.co.uk, og seeding af præsentationsfilmen ses med 2,5%. Trafik Top 5 lande Hvorfra kommer de? Top 10 henvisningssites besøg sidevisninger 1. Danmark 64% 2. UK 8% 3. Sverige 7% 4. Norge 6% 5. Tyskland 3% 28,12% søgetrafik (SEO + Adwords) 43,36% henvisningstrafik (trafik fra andre sites) 27,44% direkte trafik 1. Facebook 31,5% 2. VisitCopenhagen 22,1% 3. vg.no 3,3% 4. Visitdenmark 2,6% 5. GoViral (seeding) 2,5% 6. Guardian.co.uk 2,4% 7. Aftonbladet.se 2,1% 8. Politiken 1,7% 9. Mitkoebenhavn/no 1,6% 10. Meyersmadhus.dk 1,3% 34

35 BETALT ANNONCERING Størst udbytte af Facebook annoncer Der er kørt betalt annoncering på både Facebook og Google. Sponsored story på Facebook har givet mest value for money. Visninger Klik CPC Facebook: - Sponsored story - Righthand colum ad ,06 kr. 4,11 kr. Google Adwords - SE - UK ,69 kr. 2,66 kr. VisitCopenhagen - UK - DK - SE - DE Gratis denne gang 35

36 SOCIALE MEDIER 36 36

37 FACEBOOK & INSTAGRAM Instagram 78 billeder er uploadet under #wondercool på instagram Facebook Daglige post på Wondercool eventside på Facebook, og jævnlige posts på Visitcopenhagen Facebook konto, der i gennemsnitligt nåede ud til godt mennesker. Wondercool-festivalsiden på Facebook fik deltagere. Sponsored story på Facebook har givet mest value for money med en pris på 1,06 kr. pr. klik (i alt klik) Medarbejdere fra WoCo s kommunikationsafdeling postede live fra Wondercool events på sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram). Billeder fra instagram 37

38 WONDERCOOL FILM Seeding af Wondercool film Der opstod en mulighed for at seede præsentationsfilmen af Wondercool på det engelske marked. Seedningen har levet op til de KPI-mål, der blev sat fra start. På play to end, average view through video length og total view performer, langt bedre end forventet. Target views Reached Views KPIs 31,250 (100%) 31,250 (100%) Results Play to End 50% 82% Average View Through Video length: 76 sec Total View Time 32,816 (105%) 33,296 (106%) 60% 89.15% (67.8 sec) hours hours Click Through Rate 3% 8.87% (2,911 clicks) 38

39 MARKEDSFØRINGSKAMPAGNER 39 39

40 BAGGRUND OG METODE Baggrund Formålet med eksponeringsanalysen er at få et billede af omfanget og kvaliteten af den eksponering Wondercool har opnået i kraft af marketingindsatsen. Dette via onlinekanaler, nyhedsbreve, samarbejdsaftaler mv. Analysen er baseret på markedsføringen af Wondercool via diverse kanaler i Sverige, Norge, UK og Tyskland Metode Data stammer fra følgende kilder: Statistik fra de digitale bilag (kampagnesites) er baseret på rapporter fra mediebureauer på baggrund af analysesystem. Afrapportering fra de benyttede medier: - Expedia & Hotels.com - Tailsweep - Facebook - Hela Skåne Online - Dg.no 40

41 KONKLUSIONER Sverige Digitalt bilag om København & Wondercool på Sveriges største online avis Aftonbladet.se. I alt 80 mill eksponeringer og unikke besøg på det digitale bilag. Ud af de 20 mest læste artikler om København i bilaget handler 12 om Wondercool. Læserne bruger i gennemsnit 2,3 min på bilaget, hvilket er højt for denne type site. Norge Digitalt bilag om København & Wondercool I alt 30 mill eksponeringer og unikke besøg. Tyskland Wondercool kampagne i samarbejde med Deutsche Bahn. I alt 60 mill eksponeringer og unikke besøg på kampagnesitet. UK & Tyskland Wondercool kampagne på Expedia og Hotels.com. Kampagnen i UK & DE har i alt fået 4 mill eksponeringer og klik ind til de respektive landingssider på hotels.com og expedia. UK landingsside besøgende. DE landingsside besøgende. Læserne læser i gns. 1,74 sider hvilket viser, at læserne er interessede i indholdet. 41

42 SVERIGE, NORGE, TYSKLAND & UK 42 42

43 EKSPONERING I SVERIGE Digitalt bilag på Sveriges største online avis Content marketing kampagne Redaktionel fokus med artikler om Wondercool og København (ca. 25 artikler) Redaktionelle annoncer på aftonbladet.se Formål: skabe awareness om Wondercool og København, skabe motivation til at rejse til København / Wondercool, booking af hotel og transport Resultater: Eksponering i alt: 80 mill Unikke besøg: (målsætning ) Antal sidevisninger: Gns. tid på bilaget: 2,32 min Ud af de 20 mest læste artikler i bilaget handler 12 om Wondercool. I alt sidevisninger af Wondercool artikler. Medie Leverede kontakter Klik CPC SEK CTR Aftonbladet.se 60 mill Tailsweep ,21% Hela Skåne Online ,11% Facebook

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 www.hvidzone.dk Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet,

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden

Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Henrik Busch, Steen Knudsen og Michael Thim Initiative Universal Media, Copenhagen TemaNord 2006:572 Markedsføringskanaler

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere