Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen"

Transkript

1 Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren Gokenelse af referat Boligorganisationen Bolbrohaven Orientering fra formanskabet Orientering fra aministrationen Servicecenter Ballerup Afelingsbesøg Økonomi status - fast punkt Gavepolitik Status på byggesagerne Materialegår Slangerup Retningslinjer for tilsku til afelinger ve jubilæum og lign Boligorganisationens afelinger Charlottegårens 40 års føselsag Af. 9373/9399 Klostergåren I/II uskiftning af varmevekslere Sølvkær Kollektiv råeret Markesplasen uskyelse af afrag på lån Møeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: John Aelsteen Anersen, forman Peter Hansen, næstforman Bente Nees Anne Grethe Christensen Petina Larsen Kirsten Malinovsky Tanja Hornehøj Uffe Dybal Henrik Schram Øvrige eltagere: Claus Kragh, Domea.k Carsten Peersen, Domea.k Michael H. Jørgensen, Domea.k Jacob Seiling, Domea.k Usent en 8. september 2015

2 1 Gokenelse af agsoren Det instilles, at bestyrelsen gokener en usente agsoren. Dagsoren blev gokent. 2 Gokenelse af referat Aministrationen har ikke motaget kommentarer eller insigelser til referatet fra organisationsbestyrelsesmøet. 17. juni Det instilles, at referatet gokenes. Referatet blev gokent. 3 Boligorganisationen 3.1 Bolbrohaven Formanen fra Bolbrohaven Jens Peter Hansen har bet om foretræe for bestyrelsen for at røfte anvenelsen af e miler, som afelingen inbetaler til trækningsretten. Velagt som bilag er et notat om trækningsrettens anvenelse og formål, som Domea.k har uarbejet. Det instilles til bestyrelsen at tage stilling til henvenelsen fra Jens Peter Hansen. Jens Peter Hansen fremlage sit syn på sagen. Han oplyste, at organisationsbestyrelsen i 2009 have truffet beslutning om at trækningsretsmilerne - som et alene er Bolbrohaven er inbetaler til - skulle øremærkes forberingsarbejer mv. i Bolbrohaven. Efterfølgene har bestyrelsen på møet i februar i år omgjort enne beslutning. Afelingsbestyrelsen i Bolbrohaven kunne got tænke sig at have været inraget i en beslutning, er har så vitrækkene konsekvenser for afelingen. Bolbrohaven står overfor en række større arbejer, som har været uskut, intil et bliver absolut nøvenigt. Arbejerne er bl.a. blevet uskut uner en forusætning at afelingsbestyrelsen har haft opfattelsen af, at er har været råeret over trækningsretmilerne. Michael Jørgensen gjore opmærksom på, at DFB i forbinelse me en helhesplansansøgning i Lansbyggefonen kan blive møt me et krav om at bringe trækningsretten i anvenelse i en anen afeling. Jens Peter Hansen forlo herefter møet, og bestyrelsen røftee sagen. Bestyrelsen besluttee flg.: I et omfang, at DFB ikke bliver pålagt til at bruge trækningsretten til finansieringen af en Lansbyggefonssag i en anen afeling, bliver Bolbrohaven tilgoeset ve anvenelse af trækningsretsmilerne. Sie 2 af 17

3 3.2 Orientering fra formanskabet Orientering gives på møet. Det instilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. John Aelsteen orienteree om, at han motager en række mails me riftsmæssigt inhol fra afelingsbestyrelserne. I e fleste tilfæle beer han afsener om at rette henvenelse til e riftsansvarlige altså servicecenter/ejenomskontor eller kunechef. Kirsten Malinovsky oplyste, at hun på DFBs vegne har været til reception for Domeas afgåene og nye forman hhv. Karin Thomsen og Jens-Anker Gjelstrup. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.3 Orientering fra aministrationen Heruner om status på helhesplanen i Markesplasen, processen omkring valget af mearbejerrepræsentant og ny forretningsføreraftale tilpasset Domea prisnesættelsen. Det instilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Domea.k orienteree om, at er er kommet en positiv henvenelse fra Lansbyggefonen om finansiering af en mere vitrækkene helhesplan i Markesplasen en er i første omgang var lagt op til. Det er erfor Domea.ks forventning, at er i samarbeje me Lansbyggefonen fines en langsigtsholbar løsning for afelingen. Hva angår valget af mearbejerrepræsentant iværksætter Domea.k snarest ette. Der anvenes samme moel, som ve valg til Domea.ks bestyrelse. Dvs. er kræves minimum 1 års anciennitet. Valgbare er ansatte i DFB op til riftsleerniveauet, og en pågælene vælges for en 2- årsperioe. På bestyrelsesmøet. 1. oktober fremlægger Domea.k en ny forretningsføreraftale me tilhørene yelseskatalog, er er tilpasset prisnesættelsen på Domea.ks aministration samt organiseringen af riften i servicecentre. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.4 Servicecenter Ballerup Som aftalt på et seneste møe præsenterer Domea.k planerne for Servicecenter Ballerup, som et er planen, at DFBs afelinger i Slangerup skal ingå i. I et tilfæle er er opbakning hertil i DFBs og Ballerup Boligselskabs bestyrelse, er et Domea.ks hensigt, at ette skal iriftsættes pr. 1. januar For at overhole enne tishorisont kræves bl.a., at DFBs bestyrelse træffer beslutning herom på næste bestyrelsesmøe. 1. oktober. Der er tiligere aftalt, at afelingsbestyrelserne i e berørte afelinger skal orienteres på et særskilt møe. Dette møe afholes. 14. september. Sie 3 af 17

4 1) Planlagt organisering og servicetilgang i Servicecenter Ballerup I ag er riften i DFBs afelinger i Slangerup organiseret på følgene vis: Driften er sålees organiseret i en lille selvbærene enhe. Servicecenter Ballerup skal i henhol til planerne servicerer 4 boligselskaber, 19 afelinger og 1 ejerforening me i alt 991 lejemål. De omfattene afelinger fremgår af tabel 1. Det skal bemærkes, at e 2 afelinger markeret me grøn er uner opførelse. Tabel 1 Afelinger i Servicecenter Ballerup Boligselskab Afelingsnavn Antal lejemål Ballerup Boligselskab Bispevangen 2. afsnit 115 Ballerup Boligselskab Kiletoften/Dalvænget 20 Ballerup Boligselskab Line Allé 12 Ballerup Boligselskab Egebjerggår fritishjem 7 Ballerup Boligselskab Rugvænget (Til. 6701) 72 Ballerup Boligselskab Bispevangen 1. afsnit/parkbo 223,6 Ballerup Boligselskab Egebjerggår 167 Hillerø Ælreboligselskab Hillerø ÆB, af. 1, Sophienborg 60 Hillerø Ælreboligselskab Hillerø ÆB, af. 2, Sophienborg, servic 11 Hillerø Ælreboligselskab Kirsebærbakken 60 DFB Morelhaven, Slangerup 41 DFB Nybrovænge Ælre, Slangerup 18 DFB Nybrovænge, almen, Slangerup 12 DFB Kongensgae, Slangerup 16 Sie 4 af 17

5 DFB Råhusgrunen Allerø 30 DFB Købmansgåren, Slangerup 21 DFB Klostergåren, Slangerup 52 DFB Klostergåren Ælreboliger 21 Ballerup Ælreboligselskab Ballerup ÆB, af Ejerforening Egely 8 Lejemålsenheer i alt 991 I Servicecenter Ballerup ser en planlagte organisering sålees u: Driftsenheen i Slangerup skal i Servicecenteret ikke kun servicere DFBs afelinger i Slangerup men tillige Hillerø Ælreboligselskab og Råhusgrunen i Allerø, når en efter planen tages i brug til efteråret Aftaler og forventningsafstemning om riften af en enkelte boligafeling sker me hver enkelt afelingsbestyrelse, hvor en årlige markvanring er et centrale møe- og koorinationsforum. Beskrevet over et riftsår, kan kommunikationen mellem servicecentret og afelingsbestyrelsen se sålees u tilpasset e særlige krav og ønsker som boligselskaberne måtte have: Sie 5 af 17

6 1. Afelingens D&V plan ugør en langtisplan, som planlægningen af afelingens veligeholelse og rift planlægges u fra. D&V planen har sævanligvis en 10-årig horisont, og afstemmes hvert år, foru for og uner markvanringen. 2. Markvanringen er forum for en årlige forventningsafstemning mellem riften og afelingsbestyrelsen. Fra servicecentret eltager som ugangspunkt riftsleeren. Desuen eltager afelingsbestyrelsen me e repræsentanter, bestyrelsen vælger at stille me. Markvanringen skal sikre at e bygningsmæssige og riftsmæssige behov, som D&V planen beskriver for bygninger og grønne områer, bliver hånteret, afstemt i forhol til bestyrelsens krav og ønsker til riften. På markvanringen beslutter bestyrelsen hvoran serviceniveauet skal være i et kommene år, hvilket ikterer e overornee økonomiske rammer, som servicecentret skal rive ejenommen uner. 3. Beslutninger og aftaler, er træffes/ingås uner markvanringen, vil blive registreret i en serviceaftale, som anner grunlag for en viere planlægning af riften. Bestyrelsen motager en kopi. 4. På grunlag af serviceaftalen sammensætter riftsleeren en årsarbejsplan, hvori alle kente opgaver i et kommene år bliver registreret, og hvor er afsættes manskabs- og maskinressourcer. Da årsarbejsplanen kun omfatter kente opgaver, vil e fleste opgaver i planen være grønne og verøre uearealer, riftsmæssige forhol verørene ejenommenes klimaskærm (tagrener, afløb, kloakker, mv.), men årsarbejsplanen kan også omfatte kente perioiske blå opgaver. Sie 6 af 17

7 5. Serviceaftalen og årsarbejsplanen inarbejes i afelingernes bugetter, er gokenes af afelingsbestyrelserne og beboermøet og forelægges til enelig gokenelse i organisationsbestyrelsen. 6. Driftsleeren gennemfører løbene bugetopfølgning me henblik på at sikre, at bugettet overholes. 7. Eventuelle økonomiske usving i forhol til bugettet røftes efter behov me afelingsbestyrelsen. I muligt og nøvenigt omfang tilpasses aktiviteterne i afelingen sålees at bugettet overholes. Konstateres et, at ugifterne er større en bugetteret, tilpasses (begrænses) aktiviteterne i muligt omfang i forhol hertil. Skulle ugifterne være minre en bugetteret, kan et, efter omstænigheerne, være muligt at foretage arbejer eller veligeholelse, som ellers var uelat eller sparet til senere år. 8. Ve riftsårets afslutning ufæriges sævanligt årsregnskab. De erfaringer som året har givet, verørene riften, inarbejes i D&V planen og metages i en efterfølgene ialog me bestyrelsen uner markvanringen og på bestyrelsesmøerne. 2) Serviceforberinger me servicecentertilgangen Det er vores opfattelse og forventning, at etableringen af et servicecenter vil meføre at sårbarheen i forbinelse me fravær og sygom forminskes. I ag er vi særeles sårbare i forbinelse me fravær. Desuen vil vi være væsentligt mere robuste i forbinelse me uskiftning af mearbejere, en tilfælet er i ag. Hvis en mearbejer afgår, så vil er være ro på kontoret vi skal ikke starte forfra og riftsleeren skal ikke bruge sin yrebare ti til oplæring. Inførelse af Eazy Project giver en etaljeret oversigt over personaleressourcer og muliggør faste aftaler om hvornår opgaven løses. Frem over vil er erfor være minre risiko for, at er er opgaver, er faler mellem to stole. Det er vores forventning, at etableringen af servicecentret, og inarbejelsen af mere målrettee og fagligt afgrænsee rammer for e enkelte mearbejeres opgave-varetagelse, vil meføre en bere og mere målrettet service, ligesom et er vores forventning, blant anet baseret på erfaringerne i alleree etableree servicecentre, at beboere og bestyrelser vil opleve bere service ve henvenelser. Det er erfaringen af servicekoorinatorerne kan give bere og mere målrettee svar, ligesom et er erfaringen, at servicekoorinatorerne vil få et bere lokalt kenskab til afelingerne, en boligrågiverne have, blant anet på grun af en større nærhe til lejere og afelinger. Etableringen af servicecentret giver esuen mulighe for, at øge åbningstien for beboerhenvenelser, ligesom muligheen for kontakt på elektroniske platforme (internettet) vil blive forberet. Det er og vigtigt, at afpasse åbningstien til behovet, så ressourcerne ikke bare sier og venter på at beboerne henvener sig. 3) Driftsøkonomiske konsekvenser ve etablering af Servicecenter Ballerup for DFBs afelinger i Slangerup Samlet har DFBs afelinger i Slangerup i ag følgene ugifterne til rift: Tabel 2 Driftsugifter i DFB Slangerup Sie 7 af 17

8 Afeling konto 114 konto 115 konto 116 konto 117 Driftsugifter i alt 9313 Morelhaven Nybrovænge Ælre Nybrovænge, almen Kongensgae Købmansgåren Klostergåren Klostergåren, etape I alt Tal fra regnskabsår 2013/14 For at få et billee af niveauet af ugifterne er e i tabel 3 opgjort pr. lejemålsenhe og sammenlignet me ugifterne for anre almene familieboligafelinger i Region Hovesta. Disse tal stammer fra Lansbyggefonens huslejestatistik og er fra Tabel 3 riftsugifter pr. lejemål Pr. lejemål DFBs afelinger i Slangerup Region Hovesta konto 114 Renholelse konto 115 alm veligehol konto 116 planlagt veligehol konto 117 istansættelse ve fraflytning 893 Samlet riftsugifter Der er DFB Slangerups afelinger tilsammen årlige ugifter til rift på 3,2 mio. kr. Det er Domea.ks vurering, at er er et besparelsespotentiale i afelingerne ve at ingå i et servicecenter. Som et fremgår af tabel 3 ligger DFBs afelinger en anelse over et gennemsnitlige niveau for almene familieboligafelinger, hva angår ugifterne til ejenomspersonale. Hertil skal er bemærkes 2 ting: 1) Der at er er tale om rækkehusafelinger me relativt store grønne områer, og afelingerne riftes af et meget lille ejenomskontor me 2 man ansat, hvilket erfaringsmæssigt foryrer tingene sammenlignet me større riftsenheer. 2) Det er en generel uforring for optimeringen af riften, at afelingerne samlet set kun ugør 181 boliger og ligger relativt isoleret. Det er og Domea.k vurering, at afelingerne vil kunne nesættes eres omkostninger til ejenomspersonale me ca. 5% ve at ingå i et servicecenter. Hva angår konto 115 ligger afelinger på niveau me Region Hovesta, men et er Domea.ks vurering, at ugifterne til konto altså tilkal af eksterne hånværkere til beboerservice og ikke-planlagte arbejer bør kunne reuceres til ne mo kr pr. lejemål ve at inhouse en række af isse opgaver. Ballerup Boligselskab bruger til sammenligning fx ca kr. pr. lejemålsenhe og har gjort et i en årrække. Sie 8 af 17

9 Etableringen af et servicecenter vil betye, at er vil være flere selskaber og afelinger om at ele ugifterne til ansatte (i første omgang til servicekoorinator og riftsleer/ejenomsmester) og måske på sigt maskinpark. Hertil kommer at ressourceunyttelsen vil blive mere målrettet og effektiviseret i takt me at arbejsgangene effektiviseres og målrettes e krav til rift og service, som afelingsbestyrelserne ustikker. Det er sålees vores forventning, at organisationen løbene vil blive tilpasset og optimeret i takt me at kravene til riften målrettes og i takt me at riftens effektivitet bliver mere målbar og synlig. Hva angår e øvrige riftskonti er et Domea.ks vurering, at er vil kunne spares en el. De årlige omkostninger på øvrige riftskonti ugør 1,8 mio. kr. På konto 116 er et Domea.k forventning at er potentiale for besparelser. Det er vores opfattelse at isse besparelser vil komme fra mere effektiv og synlig leelse og fra mere målrettet styring af opgaver og kvalitet. Det forhol at mearbejerne fremover kommer til at arbeje mere målrettet inenfor eres specialer på basis af etaljeree opgavebeskrivelser, og et forhol at alle opgaver, er skal varetages af eksterne leveranører vil bliver ubut bret, vil efter vores opfattelse være me til at sikre mere effektiv og målrettet unyttelse af ressourcerne. Konto 117-besparelsen fremkommer ve igitalt syn (isyn). Som nævnt vil ialogen og koorinationen me e enkelte afelingsbestyrelser fremarettet blive tættere, og afelingsbestyrelserne vil i højere gra kunne styre serviceniveauet, hvilket inebærer at økonomien i et samlee system fremover i høj gra vil afhænge af e beslutninger, er træffes i afelingerne. Neennævnte beregninger og oplysninger om uviklingsmuligheerne på riftskonti er erfor estimater. Men samlet set har Domea.k følgene forventninger til riftsbesparelser i DFBs afelinger i Slangerup ve etablering af Servicecenter Ballerup Tabel 4 Estimeret riftsbesparelse DFBs afelinger i Slangerup Ugifter i ag Estimeret besparelse konto % konto % Øvrige riftskonti % Driftsugifter i alt Der vil være en ugift til etablering af servicecenteret. Iet servicecenteret planlægges etableret i eksisterene lokaler i Ballerup Boligselskab bliver isse af beskeen omfang. Der vil på et næste møe blive forlagt et etablering buget og et vil instilles at DFBs anel, som bestyrelsen har truffet principbeslutning om, finansieres via ispositionsfonen. Det instilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen efterspurgte en mere præcis kommunikation til afelingsbestyrelserne om konsekvenserne servicemæssigt og økonomisk ve intræen i Servicecenter Ballerup. Det blev røftet, hvorlees DFBs beslutning om, at afelingerne har ret til at ulicitere yelser kan ingå i servicecenteret. Domea.k orienteree om at ulicitering er muligt inen for servicecenterets ramme, og at hvis en Sie 9 af 17

10 enkelte afeling ønsker at ulicitere et grønne og/eller blå arbeje besluttes et i samrå me kunechefen og riftsleeren. 3.5 Afelingsbesøg På et seneste blev møe et besluttet, at bestyrelsen på ette møe skal røfte om er skal arrangeres en række afelingsbesøg og/eller møer me afelingsbestyrelser. Dette eventuelt kombineret me strategiske overvejelser omkring selskabets situation og muligheer. Det instilles til bestyrelsen at røfte ovenståene Der blev aftalt, at er til november skal holes en strategiag for bestyrelsen, og at er skal planlægges en stuietur til besøg af afelingerne evt. til februar. Kirsten Malinovsky og Bente Ness blev upeget til ansvarlige for strategiagen. 3.6 Økonomi status - fast punkt Velagt er bilag over status for ispositionsfonen, arbejskapitalen og trækningsretten. Det instilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.7 Gavepolitik På et tiligere møe blev et aftalt, at bestyrelsen skal røfte en eventuel opatering af selskabets gavepolitik, samt aftale hvoran et sikres at en efterleves - hvem tager ansvar for, at et aftalte efterleves, og hvoran bliver eks. afelingsbestyrelserne orienteret om beslutningen. Den nuværene gavepolitik er velagt som bilag. Det instilles til bestyrelsen at beslutte om gavepolitikken skal tilpasses, og et instilles at et aftales hvorlees politikken efterleves. Punktet tages me på strategiagen. Intil a fortsættes me en nuværene gavepolitik. Bente Ness er ansvarlig for at insamle bestyrelsesmelemmernes føselsage og anciennitet. Den gælene gavepolitik fremgår her: Begivenhe Organisationsbestyrelsen: Formanens rune føselsag* Melemmers rune føselsag* 10 år i organisationsbestyrelsen Gave (Kr.) Anet Kort unerskrives af Resterene bestyrelse Resterene bestyrelse Resterene bestyrelse Resterene besty- Bemærkninger Sie 10 af 17

11 25 år i organisationsbestyrelsen 50 år i organisationsbestyrelsen Døsfal Ægtefælle/nærtståenes ø relse Resterene bestyrelse Forman/næstforman Forman/næstforman Afelingsbestyrelsen: Formanens rune føselsag* Melemmers rune føselsag* 10 år i afelingsbestyrelsen 25 år i afelingsbestyrelsen 50 år i afelingsbestyrelsen Døsfal Ægtefælle/nærtståenes ø Forman/næstforman Forman/næstforman Forman/næstforman Hele bestyrelsen Hele bestyrelsen Forman/næstforman Forman/næstforman Det forusættes, at afelingsbestyrelsen i rimelig ti orienterer bestyrelsen om foreståene mærkeage / bolig Afelinger: Afelingers ibrugtagen Afelingers 10 års føselsag Afelingers 25 års føselsag Afelingers 50 års føselsag Forman/næstforman Forman/næstforman Forman/næstforman Forman/næstforman Afelingerne skal selv fremsene ansøgninger herom Ansatte: 30 / 40 års føselsag 30 / 40 års føselsag Fratræelse ve aler 10 års jubilæum 25 års jubilæum 40 års jubilæum** Døsfal Ægtefælle/nærtståenes ø Forman/næstforman Forman/næstforman Forman/næstforman Forman/næstforman Ve minst 5 års anciennitet Sie 11 af 17

12 Forman/næstforman Forman/næstforman Forman/næstforman Forman/næstforman Samarbejspartnere: Eks. Borgmestre, kommunalirektører, anrejubilerene boligselskaber Op til kr. 500 efter vurering Inklueret i maksimumbeløb Efter forholets karakter 3.8 Status på byggesagerne Der er upeget byggesagsansvarlige for hhv. Råhusgrunen (Bente Ness) og Sommerlyst (Henrik Schram), men DFB har heruover følgene byggesager, hvortil er ennu ikke er upeget en byggesagsansvarlige, jf. tiligere beslutning. Seniorboligfælleskabet i Tikøbgae Ungomsboligerne i Gentofte De byggesagsansvarlige bestyrelsesmelemmer giver en kort status på e enkelte byggesager. Det instilles til bestyrelsen at upege byggesagsansvarlige for Seniorboligfællesskabet i Tikøbgae og Ungomsboligerne i Gentofte. Bente Ness orienteree om status på Råhusgrunen i Allerø. Byggeriet skrier planmæssigt frem. Der er rejsegile meio oktober, og et forventes færigt til marts næste år. Henrik Schram orienteree om, at byggeriet af Sommerlyst ennu ikke er påbegynt. Kirsten Malinovsky blev upeget som bestyrelsens byggesagsansvarlige for ungomsboligerne i Gentofte og Peter Hansen for Tikøbgae. 3.9 Materialegår Slangerup På bestyrelsesmøerne. 10. marts og 25. maj 2014 blev et røftet om bestyrelsen skulle finansiere en materialegår i Slangerup. Det er blevet unersøgt om eksisterene skure mv. kunne bruges, og et er ikke tilfælet se referatet fra. 25. maj Der blev forelagt et tilbu lyene på: Materielgår (buget) Sie 12 af 17

13 Pris iflg. Tilbu Belægning foran port Inv inretning Diverse, 15% Rågiver, 10% I alt Bestyrelsen syntes umielbart, at et forelagte tilbu ly yrt, og et blev aftalt, at ejenomskontoret skulle inhente et yerligt tilbu. Dette tilbu er uen rågivning og pulje afsat til iverse og er fraregnet ette på nogenlune samme niveau som et oprinelige tilbu. De 2 nye tilbu er velagt som bilag til orientering. Det instilles at bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning og eventuelt afsætte en ramme til finansiering en materialegår i Slangerup. Bestyrelsen er ennu af en opfattelse, at e inhentee tilbu virker yre. Det blev erfor besluttet, at Tanja Hornehøj og Jacob Olsen skal unersøge, hva er kan leveres inen for en ramme på kr inklusiv moms Retningslinjer for tilsku til afelinger ve jubilæum og lign. Foranleiget af et par konkrete ansøgninger, blev et på et seneste bestyrelsesmøet besluttet, at DFB skal have formuleret nogle retningslinjer for tilsku fra organisationen til afelinger ve føselsage og lignene. Retningslinjerne bør bl.a. tage hensyn til afelingernes størrelse og økonomi mv. Det instilles til bestyrelsen at vetage retningslinjer for tilsku til afelinger ve jubilæum. Dette ingår som et element i gavepolitikken og tages op på strategiagen. 4 Boligorganisationens afelinger 4.1 Charlottegårens 40 års føselsag Til august kan Charlottegåren fejre sin 40 års føselsag, og afelingsbestyrelsen har på en bagrun fremsent en ansøgning til bestyrelsen om støtte til afholelse af et arrangement for beboerne. Der ansøges i alt om kr Ansøgningen er velagt som bilag. Sie 13 af 17

14 Det instilles at bestyrelsen træffer beslutning om ansøgningen fra Charlottegåren. Bestyrelsen bevilligee Kr til Charlottegårens 40 års føselsag. Bestyrelsen besluttee, at tilsku til afelingers føselsage og lign. skal følge gavepolitikken jf. punkt 3.7 intil en bliver tilrettet på strategiagen. 4.2 Af. 9373/9399 Klostergåren I/II uskiftning af varmevekslere Afelingsbestyrelserne i Klostergåren I og II ansøger organisationen om tilsku til ækning af afelingernes anel af ugifterne til uskiftning af varmevekslere. Sagsforløb Sagen omkring uskiftningen af vekslerne i Klostergåren I og II er nu afsluttet i Byggeskaefonen og i Volgiftsnævnet, hvor Byggeskaefonen på vegne af Domea.k have anlagt sag. Sagen har verseret i mere en 3 år. Byggeskaefonen (BSF) ækker en el af omkostningerne ve uskiftningen. Det samme gør Domea.k og Domea.ks ansvarsforsikring. Dog vil er også, skulle urees en egenbetaling for boligafelingerne. Oprineligt blev sagen anmelt som én sag i e 2 afelinger. Dette blev ikke gotaget af BSF, er afgjore, at kun en ene afeling kunne komme i betragtning til erstatning. Dette får ikke nogen praktisk betyning for afelingernes økonomi, a Domea.ks ansvarsforsikring ækker restbeløbet. I et omfang forsikringen ikke ækker, erstatter Domea.k. Da sagen startee op, vureree BSF at entreprenøren og rågiveren, ve etableringen af varmeanlægget, have hanlet ansvarspåragene, og BSF anlage erfor sag ve Volgiftsnævnet. Denne sag er uelukkene kørt via BSF, og Domea.k har ikke været irekte involveret. Domea har tiligere tilkenegivet, at riftspersonalet har afholt møer og fremsent mails til entreprenør, som viser at vi har været opmærksomme på sagen. Dette har man, fra Volgiftsnævnets sie, ikke funet kan siestilles me en reklamation. Det er tiligere blevet vureret af Energi- og Miljø, at e nyopsatte vekslere have forkerte imensioner. Efter at sagen er blevet unersøgt nærmere, og rågiveren har reegjort for størrelsen på vekslerne, er et nu gotgjort at vekslerne har e rette imensioner. Hvis e nye vekslere ikke fungerer efter hensigten, vil sagen blive taget op me leveranøren og anmelt til forsikringsselskab. De samlee uberingsugifter i forbinelse me renovering af varmeanlæg via Byggeskaefonen anrager: Af anel kr Egen el af ugift 7/ Selvrisiko 5% I alt Rest betales af Byggeskaefonen og Domea.k Sie 14 af 17

15 Af anel kr Egen el af ugift 7/ Selvrisiko 5% I alt Rest betales af Domea.k Byggeskaefonen betaler kr alle sagsomkostninger. Afelingernes generelle økonomiske situation 9373 Klostergåren I Afelingen har behov for at styrke økonomien ifl. sist afsluttee regnskab. M 2 huslejen er pt. kr ,- hvilket vureres at være højt i forhol ulejning og afelingens økonomiske situation. Henlæggelsesniveauet er på kr ,- pr. lejemål hvilket er minre en e kr ,- er anbefales af revision og Domea.k.. Ulejningssituationen er pt. go for anre boliger en ungomsboligerne. Generelt bor lejerne i længere ti i boligerne hvilket er positivt Klostergåren II Afelingen har ligelees behov for at styrke økonomien. M 2 huslejen er pt. kr ,- hvilket også vureres at være højt i forhol ulejningssituation og afelingens økonomiske situation. Henlæggelsesniveauet er på kr ,- pr. lejemål hvilket er minre en e kr ,- er anbefales af revision og Domea.k.. Ulejningssituationen er pt. go. Som i afeling 9373 bor lejerene i længere ti i boligerne. Der er ikke nogen sammenhæng mellem afelingernes generelle veligeholelsesniveau og uskiftningen af varmevekslerne a e har været fejlkonstrueret fra starten. På enne baggrun og afelingernes økonomiske situation søges organisationen herme om støtte til finansieringen af afelingernes anel på henholsvis kr og kr ,- Det instilles til bestyrelsen at træffe beslutning om ansøgning fra afeling 9373 og 9399 ver. finansiering af afelingernes anel af omkostningerne. Bestyrelsen røftee sagen, og inen afstemningen forlo John Aelsteen lokalet, a han er beboer i Klostergåren 2. De tilbageværene bestyrelsesmelemmer besluttee, at organisationen skal betale afelingernes anel på i alt kr fra ispositionsfonen. 4.3 Sølvkær Kollektiv råeret På afelingsmøe en 16. juni 2015 gokente beboerne, at et fremover skal være muligt at benytte en kollektive råeret ve moernisering af køkkener iht. velagte projektbeskrivelse. Det instilles, at bestyrelsen gokener en beskrevne orning for anvenelse af kollektiv råeret. Bestyrelsen fulgte instillingen. Sie 15 af 17

16 4.4 Markesplasen uskyelse af afrag på lån Bestyrelsen vetog i november 2013 at ye lån til Markesplasen på kr i forbinelse me et museangreb fra selskabets ispositionsfon. Det blev besluttet, at lånet var rente- og afragsfrit i 2 år. Det vil sige, at i henhol til beslutningen skal afviklingen påbegynes i regnskabsåret 2015/2016. Som et vil være bestyrelsen bekent er afelingens økonomi meget presset, mens er sieløbene er en ansøgning i Lansbyggefonen om en helhesplan for afelingen. Intil enne helhesplan er realiseret, er et ikke muligt for afelingen at afrag på lånet. Det instilles til bestyrelsen at træffe beslutning om at uskye afviklingen af lånet til Markesplasen til helhesplanen er realiseret. Bestyrelsen fulgte instillingen. 5 Møeplanlægning Der er planlagt følgene organisationsbestyrelsesmøer Torsag. 1. oktober kl. 17 Det instilles, at bestyrelsen fastlægger møeato, -ti og -ste for møer og arrangementer i perioen til og me næste orinære repræsentantskabsmøe. Bestyrelsen besluttee følgene møer frem til næste repræsentantskabsmøe Bestyrelsesmøe Torsag. 1. oktober kl. 17 Bestyrelsesmøe Torsag. 3. ecember kl. 17 Bestyrelsesmøe Manag. 1. februar kl. 17 Bestyrelsesmøe Tirsag. 15. marts kl. 17 Bestyrelsesmøe Torsag. 31. marts kl Repræsentantskabsmøe Torsag. 31. marts kl Eventuelt Henrik-Schram ønskee at høre nærmere omkring gennemgang af vieobån fra overvågningen. Der var været en række kælerinbru og bestyrelsen på Prags Boulevar har ytret ønske om at få agang hertil for at fine u af hvem er står bag. Men kunechefen fra Domea.k har mosat sig ette. Det blev aftalt, at Michael Jørgensen unersøger ette nærmere - heruner spørgsmålet om lovligheen af at privatpersoner får agang til vieoovervågningen. Efterfølgene tages sagen evt. op på et følgene bestyrelsesmøe. Bente Ness oplyste, at Morelhaven har fået en positiv tilbagemeling fra Lansbyggefonen, og hun ytree et ønske om at Domea.k sikre en koor- Sie 16 af 17

17 inering me helhesplanen i Kongensgae. Michael Jørgensen retter henvenelse til Domea.ks byggeafeling, hva ette angår. Sie 17 af 17

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme afgive én og kun én stemme iht. skriftelig fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 31. marts 2016 kl. 18.00 På Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 82 Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud) Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 76 Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 Nyt fra Brealsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 1 Ugiver: Afelingsbestyrelsen Reaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Reaktionen forbeholer sig

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Dagsorden: Side 1 af 7

Dagsorden: Side 1 af 7 Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde Onsdag d. 29. august 2011 kl. 17.30 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2 Forslag

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 80 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 i Restaurant Mums, Karen Oldsdattersstræde 9, Roskilde Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 85 Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008 Op til Eksklusivt kunetilbu Optimer lønsomheen i usikre tier 30% på ekstra licens Kære Mamut-kune. I usikre økonomiske tier stilles er strengere krav til effektivitet og lønsomhe i virksomheen. Det hanler

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup

DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 87 Mandag den 29. august 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Harmoniseringsmodel til fordeling af driftstilskud til selvejende idrætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff.

Harmoniseringsmodel til fordeling af driftstilskud til selvejende idrætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff. Harmoniseringsmoel til foreling af riftstilsku til selvejene irætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff. Vetaget på Børne- og Kulturuvalgets møe en 3. ecember 2007 Harmonisering af riftstilsku til selvejene

Læs mere

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie.

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie. 01.02.2016 1 Inhol Sie Dagsrytmen på skolen Ma- og frugtorning Norplaner Skoleyelse SKAT Fravær Beforringsgotgørelse Tråløst netværk Ferie Rygning Bus til og fra skole Linjer Aresse 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner.

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner. Inen u læser, skal u klappe sien me illustrationerne u og erefter gøre ig fortrolig me alle apparatets funktioner. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.e

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Poul Erik Jensen Ercan Ceylan Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 68 20. januar 2014, kl. 17.00 Mødet afholdes hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Domea Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 24. marts 2015 kl bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring.

Domea Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 24. marts 2015 kl bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Domea Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 24. marts 2015 kl. 14.00 bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden var: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea Boligselskabet Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 12 i fælleshuset på Baunebjergvej 11, 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Fiskerierhvervet og supplerende dagpenge

Fiskerierhvervet og supplerende dagpenge Fiskihvvet og supplene agpenge I forbinelse me forhanlingne om jobplanen stillet et spørgsmål om konsekvensne for fiskiet 1. Beskæftigelsesministiet svar i en forbinelse, at ca. 400 pson me supplene agpenge

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar 2007 57. årgang nr. 1 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at

Læs mere

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c Anneks A:last å teltkonstruktioner A.1 Baggrun Eter ugivelsen a Vejlening om certiiceringsorning og byggesagsbeanling a transortable telte og konstruktioner, august 014 ar røtelser me e involveree arter

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Rapport

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2015

AFRICA TOURS JULECUP 2015 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2015 LØRDAG DE 19. DECEMBER U9 D & U11 ABCD VD! Vin Christinna Peersens trøje me autograf Vin Danmarkssafari for 4 personer i Ree Park (væri: 3.600

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sunhesuvalget Dagsoren 04-12-2013 kl. 15:30 Uvalgsværelse 1 Meleer Soia Osani Anne Körner Boil Kornbek Curt Købste Gitte Kjær-Westerann Jørn Moos Dorete Dananell Sie 1 a 31 Inholsortegnelse

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere