60+ turisterne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark"

Transkript

1 turisterne i Danmark

2 turisterne i Danmark ISBN: VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.:

3 Indhold Indhold Konklusioner Indledning Baggrund Metode Profil af turisterne i Danmark Rejsegruppe Overnatningsform Nationalitet Hvor i Danmark holder erne ferie? Loyalitet/genbesøg Opholdslængde Døgnforbrug Hvornår på året holder erne ferie De syv oplevelser - motiver og aktiviteter Bilagstabeller/Datagrundlag

4 1. Konklusioner På basis af denne rapport kan vi konkludere at turister over 60 år er en attraktiv målgruppe fordi: Halvdelen af erne holder ferie i Danmark i skuldersæsonen, og er dermed en vigtig målgruppe for helårsdestinationer. erne bruger (lidt) flere penge end øvrige turister. erne holder længere ferie end andre turister. Andelen af personer over 60 år øges kraftigt globalt og i endnu højere grad i Danmark og i befolkningen på dansk turismes hovedmarkeder. De udgør altså en stadig større målgruppe på det globale marked. Hvordan skal vi overbevise erne om, at de skal holde ferie i Danmark? Fokus på den dejlige danske natur og at Danmark er et rent land. Naturen er top motivet for at vælge Danmark som rejseland for samtlige ferieturister. 84 pct. af erne valgte at holde ferie i Danmark pga. naturen. At Danmark er et rent land, er et meget vigtigt motiv for alle rejsegrupper, ingen har lyst til at vade i affald, når de er på ferie. At det er trygt at holde ferie i Danmark. Trygheden ved at holde ferie i Danmark nævnes af to ud af tre ferieturister som en afgørende grund til at tage på ferie i Danmark. Ferie med afslapning og forkælelse. Når erne er på ferie kan de lide at slappe af, lave god mad og at gå nogle lange ture. Skal de være aktive appellerer en cykeltur, lystfiskeri og golf til erne. Mange af rejsegrupperne vil også gerne bade og tage solbad, men ikke så ofte som andre rejsegrupper. Målret ferietilbud i skulder- og lavsæson til turisterne. Skuldersæsonen, bestående af månederne maj, juni, september og oktober, er ernes foretrukne, når det gælder ferien i Danmark. Halvdelen af rejsegrupperne holder ferien i Danmark i disse måneder. 18 pct. af rejsegrupperne holder ferie i lavsæsonen (november-april). Tilbyd længere ophold. rejsegrupper har en gennemsnitlig opholdslængde på knap 9 dage, og har sandsynligvis mulighed for at forlænge opholdet, hvis de opfordres til det. 2

5 2. Indledning 2.1 Baggrund Verdens befolkning bliver ældre. Andelen der er over 60 år har været støt stigende og tendensen vil fortsætte de kommende mange år. I 2050 vil 21 pct. af verdens befolkning være over 60 år. Dette høje niveau har vi allerede nået i Andel af befolkningen der er over 60 år (Kilde: FN) Danmark og i de fleste andre europæiske lande. I Danmark 20 forventes andelen, der er over 60 år, at ligge omkring 33 pct. i 2050, 15 mens det for Tysklands vedkommende vil være helt oppe 5 på knap 40 pct Det giver store udfordringer for År samfundenes indretning, men det giver også en masse muligheder - blandt andet for dansk turisme. Personer over 60 år, i denne rapport kaldet erne eller turisterne, har ofte flere penge og mere tid til at holde ferie end resten af befolkningen. De har formue og en stor del af dem har ferie året rundt og de er allerede en væsentlig målgruppe for flere destinationer i Danmark. For at kunne tiltrække nogle af disse attraktive turister har vi behov for viden om hvad de efterspørger. En del af denne viden tilvejebringer vi i denne rapport, der giver en profil af turisterne i Danmark med udgangspunkt i VisitDenmark s interviewdatabase. Rapporten giver svar på følgende spørgsmål: Hvem rejser erne med? Hvor og hvornår holder de deres ferie i Danmark? Hvor mange penge bruger de? Hvorfor holder de ferie i Danmark? Hvad laver de, når de holder ferie i Danmark? Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark, som en del af indsatsen for at skabe helårsturisme i Danmark. 1 FN s statistiske kontor: 3

6 2.2 Metode Grundlaget for denne rapport er interviews foretaget som en del af Tøbbe undersøgelsen med ferie-turister i Danmark i 2004 og Heraf er foretaget knap interviews med rejsegrupper som indeholdt mindst én person over 60 år. Vi har valgt udelukkende at fokusere på ferieturister, da det er her vi finder de ældre turister. Interviewene er segmenteret efter rejsegruppesammensætningen og om der er mindst én person i rejsegruppen, der er 60 år eller mere. Ved rejsegruppe menes her den økonomiske rejsegruppe, altså en gruppe der har fælles økonomi under ferien. Det betyder, at to par der rejser sammen men ikke har fælles økonomi på ferien, registreres som to rejsegrupper. Som tabellen viser, var der i alt interviews med personer fra en rejsegruppe hvori der var en er. Antal interview bag segmenterne Par e Andre I alt Antal Interview Der er kun 85 interview med ere med e, hvilket skal tages i betragtning når resultaterne for denne gruppe fortolkes. Par, der er den hyppigste rejsegruppe for erne, har til gengæld et solidt datagrundlag med i alt interviews som basis. De interview de ligger til grund for denne rapport er foretaget på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i feriehuse. Privat overnatning (fx besøg hos familie/venner) og endagsturisme er ikke inkluderet. 4

7 3. Profil af turisterne i Danmark 3.1 Rejsegruppe turister indgår i fire forskellige typer rejsegrupper: 1. Par uden Ægtepar eller samlevende der rejser sammen uden andre i deres økonomiske rejsegruppe. 2. med e Par eller singler der rejser med e og evt. også. 3. med Par eller singler med og evt. venner og anden familie. 4. Andre Eksempelvis personer der rejser alene eller med en ven. Denne rapport beskriver ernes rejseadfærd indenfor hvert af de fire segmenter og sammenligner med tilsvarende rejsegrupper uden en turist. turisten findes først og fremmest i segmentet Par uden, der udgør 61 pct. af gruppernes ferieovernatninger (ekskl. overnatninger i lystbåde). med udgør to ud af tre ferieovernatninger for grupperne uden ere og er dermed klart den største blandt disse. Segmenternes størrelse. Par uden Andel af alle ferieovernatninger Andel af ferieovernatninger med med e med Andre Antal overnatninger, mio. 5,5 6,3 0,6 0,4 1,2 17,1 1,7 1,9 34,7 Bemærk: Overnatninger i lystbådehavne er ikke inkluderet i sammenligningsgrundlaget. erne indgår oftest, målt i overnatninger, i rejsegrupper bestående af kun to personer, mens rejsegrupper uden turister oftest rejser fire personer sammen. Det understøttes af Danmarks Statistiks undersøgelse Ferie og forretningsrejser 2006, der viser, at danskere over 65 år er dem, der gennemsnitligt er færrest i rejsegruppen. Dog viser vores interviews, at 8 pct. af rejsegrupperne er ret store og består af seks eller flere personer, der vel at mærke har fælles rejseøkonomi. Hver femte rejsegruppe med en er i falder i gruppen Andre, det er tilsyneladende meget almindeligt for gruppen med ældre turister at rejse alene eller med venner. I alt

8 Antal personer i rejsegruppen Par uden Andre Alle med e med I alt 1 person personer personer personer personer >6 personer I alt Gns. Antal personer i 2 2 3,7 3,3 3,7 3,8 1,6 1,2 2,1 2,6 2,5 rejsegruppe Ved rejsegruppe forstås økonomisk rejsegruppe, altså en gruppe der deler økonomi under rejsen. 3.2 Overnatningsform Feriehus og camping er de foretrukne overnatningsformer for ferieturisterne. For gruppen med er det afgørende for valget af overnatningsform om der er en turist med på ferien (se bilagstabel 5). Hvis det er tilfældet vil 73 pct. af overnatningerne være i et feriehus, mens det for gruppen uden en turist kun gælder for 41 pct. af overnatningerne. Er der e med i rejsegruppen, er camping den foretrukne overnatningsform. For Par uden er camping også mest populært, men denne gruppe vælger desuden ofte at overnatte i feriehus eller på hotel. For de øvrige rejsegrupper er feriehus den dominerende overnatningsform. Overnatningsform (pct.) Feriehus Camping Hotel ferie Feriecenter Vandrerhjem Tallene bag figuren findes i Bilagstabel 5 6

9 Feriehusovernatninger er overrepræsenteret blandt rejsegrupperne Andre med og med med, hvor de udgør 7 ud af 10 ferieovernatninger. Ophold på feriecentre er ikke populært blandt de ældre og tegner sig kun for 6 pct. af overnatningerne for grupper med en turist. Det gælder dog ikke Par uden, her tager et ældre par lidt hyppigere alene i et feriecenter end et yngre par. Den højeste andel af der vælger at tage i feriecenter findes blandt de unge bedsteforældre (gruppen med e uden ). Denne andel er dog behæftet med usikkerhed, da der kun ligger 65 interviews bag dette segment. 3.3 Nationalitet Fordelingen af ferieturister på nationalitet viser at lidt mere end halvdelen af ferieturisterne i 2004/2005 var udenlandske. I gruppen Par uden hvor en eller begge turister er over 60 år, er der en lille overvægt af danskere, mens der er en overvægt af udlændinge (56 pct.) blandt par, hvor begge er under 60 år. turisterne og deres rejsegruppe er svagt overrepræsenteret blandt danske og tyske rejsegrupper. De ældre tyskere kan godt lide at rejse til Danmark med og e. 56 pct. af gruppen med med er fra Tyskland og 35 pct. er fra Danmark. Det modsatte billede gør sig gældende, når der ikke er en turist med i rejsegruppen, her er halvdelen fra Danmark, mens en tredjedel er fra Tyskland. Det ser ud til at de ældre svenskere og især nordmænd er lidt sværere at tiltrække. Særligt ældre par der rejser med deres (voksne) udgør en meget lille del af de norske rejsegrupper. Nationalitet (pct.) Danmark Norge Sverige Tyskland Andre Par uden med e med Andre 7

10 3.4. Hvor i Danmark holder erne ferie? Ser vi nærmere på hvor i landet erne holder ferie viser det sig, at rejsegrupper med turister holder ferie i det gamle Sønderjyllands amt i langt højere grad end rejsegrupper, hvor der ikke er en turist. Destinationerne i de gamle Ribe og Ringkøbing amter er også mere populære hos erne. Til gengæld er der færre turister i Århus og Storstrøms amter. Nordjylland er topdestinationen for ældre, men i endnu højere grad for yngre turister, hvor op mod hver femte ferieovernatning tilbringes i Nordjyllands amt. Overnatningsamt (pct.) Nordjyllands amt Sønderjyllands amt Ribe amt Ringkøbing amt Fyns amt Storkøbenhavn Århus amt Storstrøms amt Bornholms amt Vejle amt Viborg amt Frederiksborg amt Vestsjællands amt Roskilde amt Bemærk: Dataindsamlingstidspunktet var før kommunalreformen, derfor ses på amter. Andelene skal ses i forhold til samtlige ferieovernatninger, ekskl. overnatninger i lystbådehavne. 3.5 Loyalitet/genbesøg ernes rejsegrupper er ekstremt loyale, målt på antal besøg i Danmark inden for de seneste fem år. Kun 7 pct. af rejsegrupperne har ikke besøgt Danmark indenfor de seneste fem år. For alle ferieturister lægges kun 11 pct. af overnatningerne af turister, der ikke for nyligt har besøgt Danmark, det betyder at imponerende 89 pct. er gengangere. Samlet set har 61 pct. af grupperne besøgt Danmark mere end 5 gange indenfor de seneste fem år. 8

11 Antal besøg i Danmark inden for de seneste 5 år (pct.) Ingen Et To Tre Fire Fem eller flere Den stærkeste loyalitet (dem med flere end fem besøg) findes i grupperne med e (se bilagstabel 8), hvor et velkendt feriemål og tryghed sandsynligvis spiller en væsentlig rolle. 3.6 Opholdslængde Udover at være meget loyale holder rejsegrupperne med turister også gennemsnitligt en lidt længere ferie i Danmark end øvrige turister gør. Det gælder uanset rejsegruppesammensætningen. Det er særligt på campingpladser og i feriehuse at opholdet er langt (se bilagstabel 9). Gennemsnitlig opholdslængde fordelt på segment 12 10, ,9 7,3 9,2 7,4 8,1 8,6 6,7 8,5 7, Par uden med e med Andre Alle 9

12 3.7 Døgnforbrug Rejsegrupper med turister bruger samlet set flere penge end øvrige rejsegrupper - den gennemsnitlige turist har et døgnforbrug på 479 kr. mod et døgnforbrug på 439 kr. for de øvrige ferieturister i Danmark. Døgnforbrug fordelt på overnatningsform Camping Feriecenter Hotel ferie Feriehus Vandrerhjem Inden for de enkelte segmenter bruger erne faktisk færre penge end dem uden en er i rejsegruppen, men eftersom erne er mere udbredte i segmenter, der bruger mange penge, bliver deres gennemsnitlige døgnforbrug højere end øvrige turisters. Som det fremgår af ovenstående, rejser ere oftere som par eller med venner, familie og/eller kolleger (Andre) end øvrige turister i Danmark. Disse to segmenter har et døgnforbrug der ligger over gennemsnittet og trækker derfor op i det samlede gennemsnitlige døgnforbrug for rejsegrupperne. Øvrige turister rejser ofte som par og singler med, som er en rejsegruppe kendetegnet ved et lavere døgnforbrug. 10

13 Døgnforbrug fordelt på nationalitet Danmark Udlandet Tyskland Norge Sverige De danske turister har et lavere forbrug (459 kr.) end de udenlandske (498 kr.), men holder sig lige over det samlede gennemsnit for alle rejsegrupper (449 kr.) De udenlandske turister udmærker sig ved at have et væsentligt højere døgnforbrug i segmentet Par uden, som er det største og dermed mest pålidelige segment for turister i vores stikprøve. Svenskere og nordmænd bruger generelt flere penge på ferien end danskere og tyskere uanset om de rejser som par, efamilier eller alene. Som nævnt tidligere er et af kendetegnene ved turister i Danmark, at de ofte kommer igen, men hvilken betydning har det for deres forbrug? Førstegangsbesøgende ere, har et markant højere gennemsnitligt døgnforbrug end øvrige turister. Generelt bruger førstegangsbesøgende flere penge (511 kr.) end gennemsnittet for alle (449 kr.). Det hænger sammen med, at en stor del af de førstegangsbesøgende tager på storbyferie, hvor der bruges flere penge, bl.a. på overnatning. 3.8 Hvornår på året holder erne ferie Der er tilsyneladende et stort potentiale for helårsturisme i erne. Hele 48 pct. af turisterne holdt deres ferie i Danmark i skuldersæsonen. Skuldersæsonen dækker månederne maj, juni, september og oktober. En tredjedel af de rejsegrupper, hvori der ikke er en turist holder deres ferie i skuldersæsonen. Rejsegrupper med ere er også mere tilbøjelige til at holde ferie i lavsæsonen (november-april, hvor 18 pct. af rejsegrupperne holder ferie i Danmark. 11

14 Højsæsonen er som forventet det foretrukne tidspunkt for rejsegrupperne uden en er, fx en efamilie. Det gælder særligt for dem rejser med, hvor 56 pct. af overnatningerne placeres i højsæsonen. er der er på ferie med eene vil typisk også være afhængige af skolernes sommerferie. I seks ud af ti tilfælde tager de på ferie i højsæsonen, og kun fem pct. i lavsæsonen. Fordeling af ferieovernatninger på segment og sæson. Par uden med e med Andre Alle Højsæson Lavsæson Skuldersæson I alt Højsæson er månederne juli og august. Lavsæson er månederne november-april. Skuldersæson er månederne maj, juni, september og oktober. 3.9 De syv oplevelser - motiver og aktiviteter VisitDenmark har tidligere segmenteret vores turister i Syv Danmarksoplevelser (se rapporten Syv Danmarksoplevelser, der flytter turister på Blandt disse syv oplevelser er I ro og mag ved vandet den mest populære både for grupperne (37 pct.) og for dem hvor alle i rejsegruppen er under 60 år (35 pct.). Næststørste oplevelsestype for erne er Det gode liv, hvor det for grupperne uden en turist er Sjov i sommerlandet der er den næstmest søgte oplevelse. Turister i segmentet Det gode liv søger forkælelse, de er på ferie for at slappe nyde naturen og god mad. Rejsegrupper med og uden turist fordelt på De syv Danmarksoplevelser I ro og mag ved vandet Det gode liv Sjov i sommerlandet By-hygge Naturens gratis glæder Besøg i byen Aktiv natur 12

15 Naturen er klart den vigtigste motivation for at besøge Danmark. 82 pct. angiver naturen som grunden eller en af grundene til, at de valgte Danmark som rejseland, ligesom to ud af tre nævner at Danmark er rent land som en væsentlig motivation for at holde ferie her. Rejsemotiver Børnevenligt Attraktioner/forlystelser Aktivitetsmuligheder Mulighed for cykling Mulighed for lystsejlads Shopping Gode/billige transportmuligheder til landet Rent land Mulighed for kur- og helseoplevelser Prisniveauet/økonomisk Få turister Særlig begivenhed/event Teater/festival Naturen ( strand, skov) Mulighed for at spille golf Andet Kunstudstilling/kulturhistorisk seværdighed Mulighed for at nyde dansk mad Mulighed for lystfiskeri Trygt at opholde sig Besøge familie/venner Befolkningen generelt Figuren viser andelen af ere med det pågældende motiv fratrukket den tilsvarende andel for dem uden ere. Det vil sige at motiverne i højre side af figuren er typiske for rejsegrupper med ere, mens venstre side er typiske motiver for rejsegrupper uden ere. Tryghed er et vigtigt motiv for både yngre og ældre turister. 66 pct. af rejsegrupperne og 58 pct. af de øvrige rejsegrupper nævner tryghed som en af grundene til at holde ferie i Danmark. Ovenstående figur viser hvordan rejsegruppernes motiver adskiller sig fra øvrige rejsegruppers motiver. Figuren viser andelen af ere der har anført det pågældende motiv fratrukket den tilsvarende andel for øvrige turister. Det vil sige motiverne i højre side af figuren, hvor tallene er positive er overrepræsenteret blandt ere, mens venstre side viser rejsemotiver der er særligt vigtige for grupperne uden turister. 55 pct. af rejsegrupperne med ere har anført den danske befolkning som grunden eller en af grundene til, at de valgte Danmark som rejseland, ligesom det er et særligt udbredt motiv for erne at tage på besøg hos familie og venner. At Danmark er et evenligt land, er naturligt nok et særligt motiv for de grupper, der har mindre, altså dem under 60 år. 13

16 Uanset alder vil turisterne slappe af, når de er på ferie. Op mod 80 pct. af turisterne siger, at de ofte eller meget vil slappe af på ferien. turisternes aktiviteter Slappe af Lave egen mad Lange gå- og vandreture Besøge attraktioner Besøge eller opleve havne Spise på restaurant Tage solbad Gå i byen uden spisning Møde nye venner/bekendte Shopping Bade fra sø, strand Kulturelle begivenheder Lege med ene Tage fornøjelsesture på cykel Lystfiskeri i sø, å eller hav Spille golf Besøge kur-, helse-, og fitness Lystsejlads Figuren viser andelen, der siger at de ofte eller meget ofte vil foretage aktiviteten på deres ferie i Danmark. turisterne tager oftere lange gå- og vandreture og besøger lidt oftere havnemiljøer, når de er på ferie, mens de yngre lægger større vægt på at tage solbad, bade og lege med ene. Seks pct. af rejsegrupperne med turister anfører, at de ofte eller meget ofte spiller golf. I gruppen Par uden er der dog ikke forskel på om der er ere med, her nævner syv pct. af unge og de ældre at de vil spille golf ofte eller meget ofte. 14

17 Bilagstabeller/Datagrundlag Bilagstabel 1: Antal interviews fordelt efter relation, aldersgruppe og overnatningsform Par uden med e med Andre I alt Hotel ferie Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehus I alt Bemærk: Årstallet betegner hvornår dataene er indsamlet. Der er brugt 2005-tal hvor muligt for at sikre seneste data. Bilagstabel 2: Antal overnatninger fordelt efter relation, aldersgruppe og overnatningsform Par uden med e med Andre I alt Hotel ferie Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehus I alt Bemærk: Overnatningerne inkluderer udelukkende ferierejsende og overnatninger i lystbådehavne er ikke inkluderet. 15

18 Bilagstabel 3: Fordelingen af overnatninger () fordelt efter relation, aldersgruppe og overnatningsform Par uden med e med Andre I alt Hotel ferie 3,3 4,3 0,1 0,0 0,2 4,7 0,7 1,1 14,6 Feriecenter 1,1 0,9 0,2 0,2 0,2 6,5 0,1 0,4 9,6 Vandrerhjem 0,2 0,4 0,0. 0,0 1,0 0,1 0,3 2,1 Camping 6,9 6,6 0,8 0,4 0,5 17,1 0,4 0,8 33,6 Feriehus 6,8 6,4 0,5 0,4 2,6 20,0 1,3 2,3 40,2 I alt 18,3 18,7 1,6 1,1 3,6 49,3 2,5 4,9 100,0 Bemærk: Andelene skal ses i forhold til samtlige ferieovernatninger, eks. overnatninger i lystbådehavne. Jf. tabel 1.1.1b. Bilagstabel 4: Antal interviews fordelt efter relation, aldersgruppe og nationalitet Par uden med e med Andre I alt Danmark Udlandet Total Bilagstabel 5: Fordeling af ferieovernatninger på segment og overnatningsform. Andre Alle Par uden med e med Camping Feriecenter Hotel ferie Feriehus Vandrerhjem I alt I alt 16

19 Bilagstabel 6: Fordeling af ferieovernatninger på segment og nationalitet. Andre Alle Par uden med e med Danmark Udlandet I alt I alt Bilagstabel 7: Fordeling af ferieovernatninger på segment og nationalitet. Andre Alle Par uden med e med Danmark Norge Sverige Tyskland Andre lande Alle nationaliteter I alt Bilagstabel 8: Fordeling af ferieovernatninger efter segment, antal besøg i Danmark de seneste 5 år. Andre Alle Par uden med e med Ingen besøg besøg besøg besøg besøg >5 besøg I alt I alt 17

20 Bilagstabel 9: Fordeling af ferieovernatninger efter segment, opholdslængde. Andre Alle Par uden med e med Camping 9,9 7,9 11,6 9,3 10,8 9 8,5 6,6 10,1 8,6 Feriecenter 5,8 6,7 3,8 6 7,1 6,2 6,2 5,8 5,8 6,2 Hotel ferie 3,2 3 2,7 2,5 2,2 3,5 3,2 3,6 3,1 3,3 Feriehus 9,4 10,1 9,8 6,7 11,6 9,3 9,9 8,5 10,1 9,3 Vandrerhjem 4,5 4,8 1,9. 3,9 4,8 4,3 3,5 4,2 4,6 I alt 7,9 7,3 9,2 7,4 10,6 8,1 8,6 6,7 8,5 7,8 Bilagstabel 10: Fordeling af ferieovernatninger efter segment og De syv oplevelser. Andre Alle Par uden med e med Aktiv natur Besøg i byen By-hygge Det gode liv I ro og mag ved vandet Naturens gratis glæder Sjov i sommerlandet Alle Bilagstabel 11: Top 5 rejsemotiver fordelt efter segment. Par uden Par og singler med e Par og singler med Andre Alle Naturen Trygt sted at være Rent land Befolkningen generelt Mulighed for at spise dansk mad I alt 18

21 Bilagstabel 12: Fordeling af ferieovernatninger efter segment og aktiviteter. Andre Alle Andel der svarer ofte eller meget ofte Par uden med e med Lange gå- og vandreture Bade fra sø, strand Besøge kur-, helse-, og fitness Spille golf Spise på restaurant Lystsejlads Tage fornøjelsesture på cykel Lystfiskeri i sø, å eller hav Lave egen mad Shopping Kulturelle begivenheder Slappe af Tage solbad Lege med ene Besøge attraktioner Møde nye venner/bekendte Gå i byen uden spisning Besøge eller opleve havne Spm.: Hvor ofte på denne rejse har De foretaget/planlægger De at foretage følgende aktiviteter? I alt 19

22 Bilagstabel 13: Døgnforbrug fordelt på segment og overnatningsform. Andre Alle DKK Par uden Par og singler med e Par og singler med Camping Feriecenter Hotel ferie Feriehus Vandrerhjem I alt I alt Bilagstabel 14: Døgnforbrug fordelt på segment og nationalitet. Andre Alle DKK Par uden Par og singler med e Par og singler med Danmark Udlandet Norge Sverige Tyskland I alt I alt 20

23 Bilagstabel 15: Døgnforbrug fordelt på segment og antal besøg i DK de seneste 5 år Andre Alle DKK Par uden Par og singler med e Par og singler med Ingen Et To Tre Fire Fem eller flere I alt I alt

24

25

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turisterne I DANMARK og dansk kultur. v/ Charlotte Rassing

Turisterne I DANMARK og dansk kultur. v/ Charlotte Rassing Turisterne I DANMARK og dansk kultur v/ Charlotte Rassing Datagrundlag Turistundersøgelsen 2017 11.000 interview med overnattende ferieturister fra både ind- og udland Overnatningsformer: lejet feriehus,

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Lystsejlerturismen i Danmark. VisitDenmark

Lystsejlerturismen i Danmark. VisitDenmark Lystsejlerturismen i Danmark VisitDenmark Formål og indhold Dataindsamlingen blandt lystsejlere har fundet sted som en del af VisitDenmarks Turistundersøgelse i 2017. Turistundersøgelsen 2017 afdækker

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018 Turisternes døgnforbrug VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 Introduktion & formål 02 Hovedkonklusioner fra rapporten Udgivet af VisitDenmark, Viden & Analyse Oktober, 2018 03 04 05 Overordnede nøgletal om

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019 Internationale kulturturister i Danmark VisitDenmark, 2019 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en kulturturist 02 Udenlandske museumsbesøg 03 Udenlandske kulturturister i Danmark 04 Udvikling: 2017

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007: juni Ferie- og forretningsrejser 2006

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007: juni Ferie- og forretningsrejser 2006 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:36 29. juni 2007 Ferie- og forretningsrejser 2006 Resumé: I 2006 foretog 2,8 mio. danskere 5,9 mio. ferierejser med mindst fire overnatninger. 22 havde mindst

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018 Internationale mad - og gastroturister i Danmark VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en mad- og gastroturist 02 Gastroturisterne i Danmark 03 Udenlandske gastroturister på storbyferie

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Internationale lystfiskerturister i Danmark. VisitDenmark, 2019

Internationale lystfiskerturister i Danmark. VisitDenmark, 2019 Internationale lystfiskerturister i Danmark VisitDenmark, 2019 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en lystfiskerturist 02 Udenlandske lystfiskerturister i Danmark 03 Udvikling: 2017 sammenlignet med

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Tyrkiet. Incoming North Denmark

Tyrkiet. Incoming North Denmark Tyrkiet Incoming North Denmark Indholdsfortegnelse Forord Dataindsamlingen Baggrund Tyrkiske overnatninger i Nordjylland og Danmark Målgrupper Rejsemotiver Øvrige relevante forhold Konklusioner Bilag:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005

Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005 Vandrerhjemsturismen i Danmark 2004/2005 www.visitdenmark.com Resume Der er knap 1,1 mio. overnatninger på vandrerhjem i Danmark. Udviklingen i antallet af overnatninger har været positiv det sidste år,

Læs mere

Holland. Incoming North Denmark

Holland. Incoming North Denmark Holland Incoming North Denmark Indholdsfortegnelse Om projektet Dataindsamlingen Baggrund Besøgstal: Nordjylland og Danmark Viden fra besøget i Holland Mulige pakkerejser Konklusioner Om projektet Incoming

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Kystturisme og grøn turisme

Kystturisme og grøn turisme Kystturisme og grøn turisme Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 4 motivbaserede målgrupper med vækstpotentiale Ferie Defineret ud fra oplevelser 1. Sjov, leg og læring Børn og deres familier, der ønsker at

Læs mere