Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe Nr. 327 Februar OK73 er også en skiklub. Mads Lykking skøjter op på Snørvillen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.ok73.dk. Nr. 327 Februar 2013. OK73 er også en skiklub. Mads Lykking skøjter op på Snørvillen"

Transkript

1 Skovtrolden Nr. 327 Februar 2013 OK73 er også en skiklub. Mads Lykking skøjter op på Snørvillen Orienteringsklubben i Gladsaxe

2 Bestyrelsen Tom Petersen, formand Syrenvænget Farum Inge Madsen, kasserer Vejlebrovej 16 F 2635 Ishøj Henny Rosenberg Vadbro Søborg Jens Erik Larsen Rønne All e Lyngby Jørn Andreasen (Dres) Snebærhaven Albertslund Kontingent og løbsafgift Giro Eller ved bankoverførsel til Reg.nr konto Løbstilmelding O-service direkte eller Jørn Andreasen (Dres) Indhold På de næste sider kan du læse referatet fra generalforsamlingen og indbydelser til påske- og sommerløb. Du kan se flere omtaler i det nye Orientering og på hvis du søger flere udfordringer. På siderne 9 og 16 er der opfordring til at komme med gode forslag til fejring af klubbens 40 års fødselsdag og til den 50-sindstyvende Jættemil. Find vej -projektet og juleløbet er omtalt på henholdsvis side 12 og 16. På opfordring fra generalforsamlingen har Michael skrevet nyt om hjemmesidens muligheder og Hennys plan for forårets træningsløb finder du på side 20. Fotografierne har Søren Gudme og Jørn leveret. Klubhuset Bagsværdvej 144 B Deadline til Skovtrolden Nr april 2013 Skovtrolden 327 2

3 GENERALFORSAMLING Lørdag 26. januar 2013 Formanden bød velkommen til 24 fremmødte medlemmer. Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslog Keld Olsen, der blev valgt. Keld konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i Skovtrolden. Formanden aflægger beretning til godkendelse Formandens beretning er udsendt, men Tom kommenterede nogle punkter. Træningsløbene har været godt besøgt. På opfordring fra kommunen deltog vi i Sport2Go, men da der var meget ringe interesse (2 deltagere) fortsatte vi ikke i efteråret. Kommunen foreslog os at lave GPS-orientering, men det fandt vi ikke var vores kompetence. Der har været 90 til begynderorientering, hvilket er tilfredsstillende. Klubmesterskabet var et én-dagsarrangement, og det planlægger vi også i Korttegning og faste poster i Utterslev Mose, som kommunen har betalt, er afsluttet i Vores tiltag med 60+ gælder også for -60. dvs. åbent for alle, der har mulighed for at deltage. Vi har besluttet, at bruge nogle af de penge pensionisterne har tjent (Valby Parken og Garminløb) til at dække f.eks. entreudgifter ved arrangementerne. I 2012 har vi dækket entre på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Vi fik ingen omtale af vort Find vej arrangement i lokalpressen. Alligevel kom der 27 på dagen. Vi havde premiere på kortet over Utterslev Mose ved Naturløb for 400 skolebørn. Her kommer nogle af dem Skovtrolden 327 3

4 SM-nat var et godt arrangement, der gav overskud. Indledningsvis var der dog store problemer pga. megen fældning i skoven. Til sidst blev der dog ryddet en del op. Vi vandt 4. division, men det lykkedes ikke at komme op i 3. division. Vi savner stadig en medredaktør til Skovtrolden. Beklageligvis er DM-ultralang faldet ud af beretningen. Vi fik 2 sølvmedaljer: Bent og Inge. Vi lavede ikke hovedrengøring i klubhuset i 2012, men vil gøre det 4/ Så vi håber, der er nogle, der melder sig som deltagere. Vi skulle have samarbejdet med fiskeklubben, men har foreslået dem, at vi gør det i 2013 og de i 2014, hvilket de har accepteret. Vi har talt om oprydning i klubbens materiel, der er en del, der skal kasseres. Longo tager initiativ. 13/3 arrangerer vi natløb. Det bliver ikke SM, men afvikles som natcup med fælles start og stjerneløb. Tisvilde laver SM-nat i Vi laver SM-nat i /3 har DOF repræsentantskabsmøde i Brøndby. Tom + Inge deltager. Dres deltager ved Østkredsens årsmøde 28/1, hvor O-service nok vil være et emne, da den lovede opdatering tilsyneladende udebliver. Der er påskeløb i Nordsjælland og i Jylland. Klubben har lejet et stort hus i Østbirk, til de der vælger Jylland, og der er stadig plads til flere. Vi har det fra mandag til mandag. Træningsløbene starter 3/4. Begyndertræningen 6/4. Tom opfordrede til at møde op til begyndertræningen og til Find Vej 13/4. I forbindelse med KM 15/6 vil vi fejre klubbens 40-års jubilæum i FIFs klubhus. Bent spurgte om de penge klubben har tjent ved 60+ medvirken i arrangementer. Kan alle få del i aktiviteterne. Endvidere ønskes et møde hvor Skovtrolden 327 4

5 Jættemilens udformning drøftes. Tom oplyste, at pengene, der er optjent ved diverse arrangementer ikke er øremærkede, men indgår i klubbens almindelige drift. Christian støttede ønsket om et Jættemilsmøde og så gerne, at begyndertræningen blev lagt om formiddagen det passer bedre for børnefamilier. Jens Erik var positiv for at flytte begyndertræning til formiddag. Jørgen C. fandt også formiddagen var bedre for begyndertræningen. Bestyrelsen tager det op Søren Gudme så gerne, at flere kort lå tilgængelige på hjemmesiden. Tom forklarede, at det hænger sammen med Hareskovaftalen, der styres af Mogens Hansen. Vi har fremført ønsket, men det er kun blevet til et kortudsnit. Søren G synes ikke hjemmesiden er let tilgængelig, i øvrigt savnes Skovtroldens arkiv på siden. Ruski gjorde opmærksom på, at han ikke er administrator, men selv har fundet frem til at arbejde sig ind. Dirigenten konkluderede, at der mangler nogen, der kan fortælle os andre, hvordan vi kan bruge hjemmesiden. Den fortsatte drøftelse af Jættemilen tages under eventuelt. Da der blev spurgt til, hvem der rydder op, oplyste Ruski, at kun den der har lagt noget ind, kan slette det igen. Dres gjorde opmærksom på flere spørgsmål, 1. hvordan lægger man noget ind og 2. kan man finde rundt. Søren G spurgte, hvordan man lægger er video ind. Bent gav udtryk for, at det er vanskeligt at finde rundt på hjemmesiden. Kan det gøres bedre? Andre klubsider virker lettere tilgængelige. Tom mente også, at hjemmesiden er lidt vanskelig tilgængelig. Vi savner en person, der kan gøre det lettere for os. Jens Erik har oplevet, at der er mange uden for klubben, der læser om vores begyndertræning på hjemmesiden. Søren G anbefalede et kik på AMOK s hjemmeside. Beretningen blev herefter godkendt. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til Skovtrolden 327 5

6 godkendelse - Inge havde omdelt det reviderede regnskab med noter. Økonomisk har vi også i 2012 haft et godt år i OK 73. Vi slutter med et overskud på godt 20 tusind. Vi har stadig en god indtægt på Hareskovaftalen. Jættemilen giver os stadig et pænt overskud, og SM-nat gav et fint resultat. Klubben tjente på at hjælpe ved skoleløb i Valby Parken og Garminløb på Travbanen. Trykkeudgiften for Skovtrolden er mindre end forventet, måske får vi en ekstraregning. Udgiften til klubfester dækker lokaleleje til Barnedåben. Udgiften til klubmesterskabet inkluderer løb og middag. Faste poster i Utterslev Mose er afregnet med kommunen. Vi fik kr. til projektet i 2011, men brugte kun kr. i Resten kr. skulle bruges i Vi brugte kr., idet vi, for at bruge beløbet op, betalte kortprint for 800 kr., der leveres i år. Nyanskaffelser: se note 12 med specifikation. Vi er 106 medlemmer pr. 31/ Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Fastsættelse af næste års kontingent - Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for Kontingentet er 100 kr. for børn til og med 7 år, 150 kr. for børn 8-12 år, 200 kr. for juniorer år, 550 kr. for seniorer og 400 kr. i familiekontingent (hvis der bor 2 seniormedlemmer på samme adresse, betaler den ene kun familiekontingent). Bestyrelsens forslag blev godkendt. Behandling af og afstemning om indkomne forslag - Der var ingen forslag til behandling. Valg af: a) Formand - Tom Petersen er villig til genvalg. Tom blev genvalgt. b) Kasserer - Inge Madsen er villig til at fortsætte. Inge blev valgt. c) Bestyrelsesmedlemmer efter behov, dog mindst 3 - Ruski(Knud Lykking), ønskede ikke genvalg. Henny Rosenberg og Dres (Jørn Andreasen) er villige til genvalg. Jens Erik Larsen er villig til at stille op. Alle 3 blev valgt. d) 1 revisor og 1 revisorsuppleant - Thomas Raun- Petersen og Keld Olsen blev genvalgt. e) Alle valg gælder for 1 år Eventuelt - Jættemilen: Gunner spurgte til reaktioner på de Skovtrolden 327 6

7 Stor tak til Ruski for hans arbejde i bestyrelsen og hans engagement i at formidle oplysninger til medlemmerne via hjemmesiden Eventuelt - Jættemilen: Gunner spurgte til reaktioner på de kortere baner for eliten. Tom oplyste, at Helge Lang, på elitens vegne, har været meget tilfreds. Christian spurgte, om det ikke var plat, at Jættemilen blev kortet ned. Dirigenten mente, vi er afhængig af markedet. Måske kommer der færre, hvis vi ikke kan tiltrække eliten. Tom understregede, at det kun er H/D senior, der er afkortet efter ønske fra eliten. Longo havde hørt flere, der udtrykte tilfredshed med de kortere baner. Misser huskede, at der i gamle dage var langt flere, der udgik. Var det fordi det var for langt? Bent forstår ikke eliten. Med kortere baner er det ikke en Jættemil. Gunner gjorde opmærksom på, at begynderbanen er meget arbejdskrævende for banelæggeren. Skal den droppes? Der er relativ få deltagere, og det så ud til at være o-løbere banen var vel tænkt for ikke o-løbere. Misser: tager det ikke tid at implementere noget nyt? Tom mente begynderbanen kan fjernes. Der er få deltagere og banen giver ekstraarbejde til banelæggeren. Longo mente, det er naturligt, hvis der er flere udgåede løbere i en Jættemil end ved almindelige løb. Søren G støttede ideen om et møde til drøftelse af Jættemilen. Ruski foreslog, at man på Orientering.dk lagde op til diskussion om, hvad deltagerne ønsker. Skovtrolden 327 7

8 Bent spurgte til status for Jættemilen 2013 og Tom oplyste, at den er National Rangliste. Bent ville derefter vide, om det stiller krav om speakning. Dirigenten oplyste, at han havde hørt deltagere, der mente speakning gav arrangementet et løft. Bent spurgte, hvem man speaker for. Løberne er i skoven. Foreslog at der kun er speakning fra stævnepladsen, måske med en meldepost på pladsen. Christian fandt det utilfredsstillende, at Mogens Jørgensens radioposter fyldte så meget. Bent gjorde opmærksom på, at kommentarer/problemer kunne være drøftet på et evalueringsmøde. Dirigenten konkluderede med at opfordre bestyrelsen til at indkalde til et møde om Jættemilen. Dres efterlyste hjælpere til natløbet 13/3. Bent J er banelægger og sammen med Bent M. har vi drøftet arrangement. Skovtrolden savner er medredaktør. Vi vil bibeholde papirudgaven, der udsendes. Vi har hørt om andre, der går tilbage til dette. Efterlyste ideer til 40-års jubilæet. Jens Erik efterlyste hjælpere til begyndertræningen. Arne udtrykte tilfredshed med Skovtrolden også i papirformat. Henny efterlyste banelæggere til forårets træningsløb. Tom takkede Ruski for hans ildhu omkring Jættemilen og hjemmesiden. Dirigenten sluttede mødet og takkede for medlemmernes indlæg. Keld Olsen, dirigent Inge Madsen, referent Traktortræk som det kunne ses til Jættemilen Skovtrolden 327 8

9 40 års fødselsdag Husker I nedenstående som I kunne læse i Skovtrolden nr. 325 Som tiden dog går. Det er vel ikke en hemmelighed for nogen, men man trænger måske til at blive mindet om det: Til næste år fylder vores klub 40 år. Det mener bestyrelsen, at vi skal fejre, og vi beder derfor alle vores medlemmer om at lægge hovedet i blød, men ikke for længe. Der skal jo være tid til planlægningen. Men tænk over det. Hvad skal det være? Lagkage med 40 lys? Noget med orientering? Til fods eller på cykel? I skov eller by? Smoking og lang kjole? Reception? En tur i ballon? Plant et træ som bidrag til fremtiden? Og sådan kan man blive ved, men kom nu ud af busken, send dine ideer (bemærk flertalsformen) til og fortæl hvordan du synes, at vi skal fejre fødselsdagen. Tjah, som tiden dog går og selv om det er sagt før så gentager vi det gerne igen, hvilket hermed være gjort. Er der virkelig ingen af vores nu 102 medlemmer, der kan komme med et godt bud på, hvordan vi skal fejre begivenheden. Det er da lidt sølle! I mangel af bedre har bestyrelsen nu besluttet, at vi afholder fødselsdagen i forbindelse med klubmesterskabet i juni måned. Der er således fortsat mulighed for at sætte sit præg på dagens program efter selve klubmesterskabsløbet, der foregår i Grib Skov. Resten af dagen er henlagt til FIFs klubhus i Hillerød. Ta nu og kom med forslag! Bestyrelsen Skovtrolden 327 9

10 Påskeløb Igen i år er der gode muligheder for at komme ud og løbe i Påsken, både her på Sjælland hvor Helsingør Skiog Orienteringsklub (HSOK) indbyder til fire løb, og i Jylland hvor Horsens OK har fundet frem til tre områder syd for Silkeborg. Helsingørs løb finder sted i Klosterris Hegn, Risby Vang, Grønholt Hegn og Konventum, der er området ved LOhøjskolen og HSOKs klubhus. Der løbes torsdag, fredag, søndag og mandag. Lørdag er hviledag ligesom ved de store etapeløb i sommerperioden. Der bydes sædvanligvis på gode løb og afslappet stemning. Afslutningen mandag med egen frokost i klubhuset er hyggelig. Påskeløb en gang til Hvis man er forlystelsessyg, hvilket flere af os er, når det gælder orientering, er Horsens OKs tilbud i det jyske en strålende mulighed for at stifte bekendtskab med eller genopleve nogle af de bedste terræner herhjemme. Klubben har lejet et hus med plads til 20, og vi er i øjeblikket 15, der har sagt ja til at deltage. Prisen for overnatning er 900 kr. pr. person og vi har huset fra den 25. marts til den 1. april. Huset ligger i Østbirk med kort afstand til de tre løbsområder. Er du uden bil, kan vi arrangere afhentning på Horsens banegård. Kom og vær med! Se mere på vores hjemmeside og på O- service. Vist nok uden ulv Udsnit fra Horsens OK s brochure for påskeløbenes 2. etape Skovtrolden

11 Danske sommerløb Lad os tage det nære først og pege på Ballerups sommercup, der lægger ud den 6. juni med præmiere på et spritnyt kort over Kongsholmsparken i Albertslund. Som borger i kommunen må det være mig tilladt et reklamere for dette arrangement. Kongsholmparken er afgrænset mod syd og vest af Holbækmotorvejen og mod nord af jernbanen og Albertslund Syd. Parken indeholder bl.a. det himmelstræbende Høghsbjerg, der blev anlagt med overskudsjorden fra den store byudvikling i 1950 erne og -60 erne. De to øvrige sommercupløb går i Ll. Hareskov og Jonstrup Vang senere i juni. Sidst i juni løbes vestjysk to dages og inde i juli er der mulighed for at deltage i den traditionsrige Vikingedyst omkring Haderslev samt Skawdysten, der i år også tilbyder et mountainbike o- løb. Det er en god oplevelse at komme til andre terræner end vi er vant til på Sjælland. Hvis I har lyst og ikke har prøvet det før, så spørg en af dem, der har prøvet det før på Sommerløb i Italien Igen i år indbyder italienerne til flerdages løb i den nordlige del af landet. Flere af os har tidligere deltaget i løb omkring Comosøen og Trentino. Gode oplevelser i spændende terræner og meget velorganiserede arrangementer. Foruden løbsområderne oser også denne del af Italien af historiske og seværdige steder. Vinene hører til de bedste og madvarerne er i top. Er du i Trentino området er der ikke langt til Asiago hvor de producerer Rode skivoks ( og hvor der også er åbent om sommeren. Du kan få et førstehåndsindtryk ved at besøge producenten. Tom har været der og får små lys i øjnene når talen kommer der til. Tænk på det når du skal have ny forsyning, Gør som de gode, smør med Rode I år er vi 11 der tager syd på til Italien, hvor vi skal løbe i Apenninerne lidt nord for Genova. I nærheden af løbsområderne findes en campingplads hvor nogle af os skal bo Der er sikkert plads til flere. Har du lyst, så se på løbets hjemmeside: 5days2013.it Skovtrolden

12 Find Vej dag 2013 Mange dage har deres eget navn. Nogle er nye andre er gamle. Maria Bebudelsesdag hører til den sidste kategori. Den fylder faktisk 2013 år her i marts. Juledag er også gammel, men dog ni måneder yngre end den førnævnte. Så er der påskedag. Den er endnu yngre, som mange ved, og den flytter underligt nok dato fra år til år, medens juledag ligger fast. Sjovt nok for dagen er jo knyttet til den samme person. Nok om de dage, men der er også Flyttedag, Valborgsdag, med mange flere. Det nyeste skud på stammen er Find Vej Dag. Den flytter sikkert også lidt rundt, men er i år lørdag den 13. april. Er det den vej vi skal finde?? Fra OK73 Skoleløb før nogen opfandt Find Vej Se mere på findveji.dk Hvad kan jeg bruge den til? På generalforsamlingen blev der rejst flere spørgsmål til hjemmesiden, der har ovennævnte adresse. Redaktøren har derfor bedt Michael Møller om at genopfriske og supplere med nye oplysninger til brugen. Voila: Vores hjemmeside er vedligeholdt af 2 frivillige fritidshjemmesideredaktører (Bjarke og Michael), som kan ændre sidens udseende og opbygning og tilføje nye funktioner til medlemmerne. Men hvad kan man så som medlem på hjemmesiden, når man logger på? Vi har i princippet 2 grupper på hjemmesiden, som man kan få rettigheder til via sit logon. Gruppe 1 standard: Kan uploade billeder, samt skrive i Forumet, som ses til højre på hjemmesiden derudover kan man også se oprettelseskoden til Quickroute/vejvalgsarkivet koden som i øvrigt er ok73 koden kan så bruges til at man kan oprette sig selv som bruger af arkivet.. Skovtrolden

13 Gruppe 2 udvidet: Kan det samme som gruppe 1, men kan derudover oprette/ ændre/slette forsideartikler, medlemsartikler samt kalenderaktiviteter, derudover er de også Forum administratorer og kan ændre/slette ting i forumet fra andre brugere. Med hensyn til gruppe 2 funktionerne så er der nogle ændringer på vej, hvor disse ting får sit eget logon men mere om det senere. Der er altså rigtig mange muligheder, men når jeg/vi sidder som hjemmesideredaktør, så er det nogle gange svært at finde ud af om medlemmerne mangler noget funktionalitet, eller om det er fint som der er. Derudover kan der være hold læs videre på næste side Der er i øvrigt en mobilversion af hjemmesiden, hvor kalenderen kan ses i smartphone format med nem adgang til rutevejledning m.m. den finder du via din telefon på og så vælg Forside menuen og derefter punktet OK73 Mobil, der er også en lille vejledning til have den som app på sin telefon under Vejledninger. Her er medlemsforumet. Her kan man diskutere og stille/svare på spørgsmål eller indlæg. Få et log on for at skrive i det. Skovtrolden

14 ninger til design, skrifttyper osv.) samt brugervenlighed og hvor nemt det er at finde det man gerne vil. Alle er velkomne med input bare skriv til og der plejer at blive svaret selvom det primært foregår i fritiden. Spørg også gerne efter nye vejledninger. Apropos vejledninger så er der øverst til venstre på hjemmesiden et link til vejledninger til diverse emner nogle til gruppe 1 og nogle til gruppe 2, og også lidt om Quickroute og vejvalgsarkivet, kig gerne her først hvis du er tvivl om noget. Lidt generelt med hensyn til Forummet: Forummet er tiltænkt som medlemmernes debatside hvor alle kan komme med emner og forslag eller spørgsmål til orientering, som de andre medlemmer kan svare på, så hold jer endelig ikke tilbage heller ikke som nye medlemmer. Forummet benytter en speciel form for formatering(fed skrift osv.) der kaldes BBCode evt. kan du læse om det ved søge på google, det minder lidt om det der hedder html, men er ikke helt det samme. Billeder i forumet er der en vejledning til, da den knap der er ikke virker helt hensigtsmæssigt. Lidt generelt med hensyn til artikler: Artikeldelen er tiltænkt udvalgte medlemmer der har ansvar for mere generel information til medlemmerne, men som almindeligt medlem kan du altid sende en medlemsartikel til og så kan den blive lagt ind som medlemsartikel på hjemmesiden du kan sende i word format eller mail, og tilføj gerne billeder som vedhæftede filer, undlad for meget formatering. Artikler til Skovtrolden kan jo f.eks. både sendes til hjemmesiden og til Skovtrolden. Så viser hjemmesiden dem med det samme som en forsidenyhed, hvis nu det er noget aktuelt, og senere kommer de så på papir i skovtrolden. Medlemsartikler er mere permanenter artikler om Skovtrolden

15 orienteringsløbsteknik eller f.eks. udstyr medlemsartikler er ikke det samme som nyheder på forsiden. Artiklerne (fra forsiden f.eks.) består af 2 dele en opsummering som er den du læser på forsiden, og så den fulde artikel som ses ved at klikke på læs mere eller overskriften, det samme gælder for vejledningerne, så nogle gange kan det godt betale sig at klikke på læs mere så kan der være en uddybning frem for den korte version man ser i vejledningslisten. Håber det giver lidt mere mod på at bruge hjemmesiden aktivt, det giver i øvrigt også et godt indtryk til nye potentielle medlemmer at der sker noget på siden. Michael Skovtrolden

16 Juleløb 2012 Årets juleløb adskilte sig fra tidligere års ved at blive afholdt efter jul. Det gjorde nu ikke den store forskel for de 22 forventningsfulde medlemmer, der stillede til start lørdag den 29. december. Bent Mortensen havde stillet sin ekspertise til rådighed som banelægger. Han havde også påtaget sig rollen som banekontrollant og dommer. Så var formalia i orden og løberne kunne begive sig ud på en bane med selvvalgt længde, alt efter hvor langt man troede man kunne løbe i løbet af en time. Banelængderne kunne fås med få hundrede meters interval fra et par til km til 7-8 stykker. Ingen dikkedarer, ganske normale baner og postanbringelser, man skulle blot koncentrere sig om at tage posterne i den rigtige rækkefølge og sørge for at komme i mål tættest muligt på en time. Man løb uden ur og fik strafpoint alt efter hvor mange minutter man kom for tidligt eller for sent. De hurtigste kom ind på 45 minutter og scorede således -15 point ved at komme for tidligt og den langsomste scorede -5 point for at komme for sent. Vinderne i henholdsvis dame og herreklassen blev Misser og Jørn med hver -1 point. Jættemilen 50 år i 2013 Rammerne for årets Jættemil er på plads og løbet finder sted i Hareskovene. Banelægningen er i gode hænder hos Søren Thoustrup, og Tom er stævneleder. Men skal der ske noget særligt i forbindelse med jubilæet???? Bestyrelsen kaster spørgsmålet op og opfordrer igen medlemmerne til at komme med gode forslag. Igen? Ja se f.eks. på side 9, men denne gang skulle der gerne komme nogle flere ideer. Hvad med f. eks en morgensang ved starten eller en ny foderpost som vist nedenfor med friskkogte majskolber. Skovtrolden

17 14/11 Kongsøre - stafet 23/1 Natcup, Jonstrup vang Førstepladser siden sidst Trine Michael - Ronnie H3 Bjarke - Der er desværre ikke så mange førstepladser denne gang, men så må vi klappe så meget desto højere, og typerne er af samme grund desuden blevet lidt større. Det syner af mere. Vinderholdet fra Kongsøre med Trine beskedent på venstre fløj, den kon-centrerede Michael og Ronnie parat til start. Nature morte eller Installationskunst før vintercup Skovtrolden

18 Ekstranummer af Skovtrolden I anledning af fødselsdagen pønser redaktionen på at levere et ekstranummer af Skovtrolden og har samlet en skare af forfattere, som gerne vil bidrage med beretninger om klubbens gøren og laden i de sidste 40 år, eller i hvert fald det af det der tåler dagens lys, og det er så vidt jeg ved det meste. Indholdet vil selvsagt handle om orienteringsløb, og hvad der knytter sig til det. Jættemilen vil blive beskrevet, lige som der bliver fortalt om klubbens rolle som løbsarrangør i øvrigt. Har vi engang vundet divisionsturneringen og blevet Danmarksmestre for klubhold? Det får du svar på. Du vil også kunne læse om vores aktiviteter på ski og ikke mindst triumfer, tør jeg godt kalde det, på de skrå brædder, der tidligere var af træ men nu er af mere komplicerede konstruktioner i kunststof. Bambusstavene er skiftet ud med aluminium og kulfiber. Og så er der jo Skovtrolden. Den slipper I ikke for at høre mere om. Har du lyst til at fortælle om nogle af dine oplevelser eller ikke mindst det du har arbejdet med i klubben, så lad et par ord eller flere falde til mig. Kom så, op af stolen, ned i kælderen, op på loftet, ud i udhuset. Grav i de gamle kasser og skriv en god historie Men det bliver et kedeligt blad, hvis der ikke er billeder, tegninger eller anden form for illustration blandt alt det skrevne. Send dine bidrag enten som papir (farve eller sort/hvid), som bliver scannet eller med mail. Jeg ser frem til bunker. Jørn Skovtrolden

19 Skovtrolden

20 Onsdags Træning Foråret 2013 For yderligere oplysninger - klik på træningsløb i /kalenderen. Starttid: er fra kl til kl Obs! Banelæggeren vil sætte pris på at du kommer og starter, så tidligt som muligt. Baner: 6 km og 4.5 km svær plus 3 km mellemsvær/let. Begynderbane: Der udsættes kun en begynderbane, hvis du ringer til banelæggeren minimum 1 uge før træningsløbet. Dette af hensyn til planlægning, korttryk mm. Priser: Træningsløbene er gratis for OK73 medlemmer. Ikkemedlemmer skal betale 25,- kr. Kort: Hvis banelæggeren har mulighed for banepåtryk, kan du selv vælge en bane. Ellers skal du som vanligt selv indtegne din o- bane. Onsdag den 3.april i Utterslev Mose, Mødested ved Festpladsen Kraks 127 D7 Onsdag den 10.april i Rude Skov, Rudegård Stadion, Kraks 96 J6 Onsdag den 17.april i Lille Hareskov, Fægyden Kraks 116 B6 Onsdag den 24.april i Store Dyrehave, P ved 29km stenen på Københavnsvej Onsdag den 1.maj i Jonstrup Vang Jonstrupvangvej Walgerholm - Kraks 115 F7 Onsdag den 15.maj i Geels Skov P v/tennisbanerne på Vangebovej Kraks 107 C3 Onsdag den 22.maj i Tokkekøb Hegn, Stumpedyssevej - Kraks 75 K7 Onsdag den 29.maj i Ravnsholt, P v/nymøllevej Kraks 85 E6 Onsdag den 12.juni i Ganløse Eged, Lyngevej Kraks 104 D3 NB! Koordinaterne er taget ud fra Kraks Kort årgang Skovtrolden

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division 27. september 2015 INSTRUKTION Arrangør Stævneklassifikation Allerød

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Vintercuppen 4. afdeling i Danstrup Hegn Longo skarpt forfulgt af Camilla. Bemærk den standsmæssige påklædning hvor begge bærer den nye klubhue.

Vintercuppen 4. afdeling i Danstrup Hegn Longo skarpt forfulgt af Camilla. Bemærk den standsmæssige påklædning hvor begge bærer den nye klubhue. Skovtrolden Nr. 331 februar2014 Vintercuppen 4. afdeling i Danstrup Hegn Longo skarpt forfulgt af Camilla. Bemærk den standsmæssige påklædning hvor begge bærer den nye klubhue. Orienteringsklubben i Gladsaxe

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015 Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Op/ned 2-3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4-5 division Op/ned 5-6 division 27. september 2015 Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Skovtrolden. Klubmestrene 2012. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.ok73.dk. Nr. 324 23. Juni 2012

Skovtrolden. Klubmestrene 2012. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.ok73.dk. Nr. 324 23. Juni 2012 Skovtrolden Nr. 324 23. Juni 2012 Klubmestrene 2012 Bjarke H40, Gunner H60, Thorkil H90, Jørgen H80, Alice D60 Gigi D40. Ronni i H21 og Mads i Åben var ikke til stede ved fotograferingen. Flere billeder

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 1. Klassifikation: 4-stjernet A-stævne. 2. Stævnecenter: Informationen/stævnekontor på stævnepladserne fungerer samtidig som

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

POST1900. Indholdsfortegnelse:

POST1900. Indholdsfortegnelse: POST1900 Årgang 13 nr. 1 Januar 2009 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme Indbydelse til generalforsamling, den 17. februar 2009. Opdateringer på hjemmesiden Kommende

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere