BeoVision Avant. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision Avant. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision Avant Vejledning

2

3 BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen Introduktion af BeoVision Avant og Beo4 4 Brug Beo4 fjernbetjeningen 5 Viste oplysninger og skærmmenuer Se fjernsyn Til højre finder du indholdet af denne vejledning. Hovedkapitlerne i Håndbogen er angivet i det følgende: Sådan sætter du din BeoVision Avant op, 6 Højttalertilslutninger Dolby Surround Sound, 9 Tilslut en set-top box, 13 Tilslut en dekoder, 14 Tilslut andet udstyr, 15 Tilslut musik- og videosystemer, 16 Fordel lyd og billede med BeoLink, 17 Sæt BeoVision Avant op i et link-rum, 18 Registrer ekstraudstyr, 20 Indstil tv- eller satellitkanaler, 22 Tilføj nye tv- eller satellitkanaler, 23 Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler, 24 Indstil tidspunkt og dato, 30 Indstil positioner for tv og Stand-by, 31 Indstil foretrukne grundindstillinger for videobåndoptageren, 32 Juster billed- og lydindstillinger, 34 Daglig brug, 36 Sæt et videobånd i og afspil det, 38 Optagelse, 40 Slå op på informationer fra tekst-tv, 44 Se to kilder samtidig, 47 Gå i hjemmebiograf med Avant, 48 Tænd eller sluk automatisk for Avant, 50 Brug et integreret musik-/ videosystem, 52 Brug BeoVision Avant i et link-rum, 53 Stikpanelet på bagsiden, 54 Nærbetjeningspanel og stikpaneler, 56 BeoVision Avants display, 58 Få adgang til ekstra funktioner via Beo4, 59 Vedligeholdelse af dit BeoVision Avant, 60 PIN-kodesystemet, 61 Til din orientering, 63 6 Vælg en tv- eller satellit*-kanal 6 Se en kanalliste Drej fjernsynet eller juster lydstyrken 7 Juster tv-position 7 Juster eller fjern lyden fra højttalerne Slå op på informationer fra tekst-tv 8 Hovedfunktioner i tekst-tv Få adgang til dine favorit tekst-tvsider 9 Gem de sider du bruger ofte 9 Daglig brug af hukommelsessider Sæt et videobånd i og afspil det 10 Sæt et bånd i 11 Afspil eller stands et bånd 11 Søg gennem et bånd Optag et program 12 Programmere en optagelse via tvprogramlister i tekst-tv 13 Optag her og nu 13 Se en liste over planlagte optagelser Gå i hjemmebiografen med Avant 14 Vælg højttalere til filmlyd 15 Få billedet til at fylde skærmen ud *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision Avant er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

4 4 Introduktion af BeoVision Avant og Beo4 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle BeoVision Avants funktioner. Når en funktion bruges eller ændres, informeres du herom via displays på Beo4 eller øverst på fjernsynet. Brug Beo4 fjernbetjeningen Gennemgå de grundlæggende principper bag Beo4 fjernbetjeningen og afprøv dem. Hver enkelt knap beskrives i det følgende. *Se side 59 i Håndbogen, Få adgang til ekstra funktioner via Beo4, for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer ekstra funktioner til dem, der vises i Beo4 s displayvindue. Tænd for fjernsynet TV TV Beo4 viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du Tænd for en satellitkanal. Satellitkanaler er SAT trykker på LIST-knappen kun tilgængelige, hvis dit Avant er udstyret med den indbyggede satellitmodtager RADIO Tænd for tilsluttede lydkilder, hvis sådanne CD kilder er tilsluttet BeoVision Avant via et Tænd for videobåndoptageren og afspil et V TAPE A TAPE BeoLink-kabel bånd du har sat i LIGHT Juster lyset i rummet, hvis der er installeret et Tænd for en tilsluttet DVD-afspiller og afspil DVD lysstyringssystem en disk du har sat i TV LIGHT RADIO SAT DVD CD TEXT Tænd for tekst-tv Tryk to gange for at starte en her og nu optagelse af en disk du har sat i RECORD V TAPE RECORD A TAPE De farvede knapper giver dig adgang til Vælg kanaler eller indtast data i forskellige funktioner, afhængig af hvilken kilde du har valgt skærmmenuer Hent hovedmenuen frem for at få adgang til MENU LIST Få vist ekstra funktioner i Beo4 s displayvindue, f.eks. STAND* kanallister, menu for tidsprogrammerede TEXT 0 MENU optagelser og timer-afspilninger, samt STOP Tryk for at standse afspilningen af et isat opsætningsvalg videobånd eller en disk, en optagelse eller for at gå fra én menu tilbage til en tidligere Gå trinvist gennem kanaler, kapitler på en menu DVD-disk eller CD-musiknumre, eller gå op EXIT eller ned gennem valgmuligheder på EXIT Forlad skærmmenuer skærmmenuen LIST EXIT STOP Sæt BeoVision Avant i Stand-by Spol hurtigt frem eller tilbage på et ss tt videobånd; flyt markøren fra en indstilling til en anden i en indtastningsmenu Godkend og gem vejledninger eller indstillinger Juster lydstyrken; tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne BANG & OLUFSEN

5 5 Viste oplysninger og skærmmenuer Valgmenu Menu Oplysninger om valgte kilder vises øverst på BeoVision Avant. Skærmmenuerne giver dig mulighed for at tænde for, justere eller slukke for ekstra funktioner. 1 Timer record 2 Timer play 3 TV list 4 Setup V.TAPE TV 12 VOL 30 Den valgte kilde vises, indtil du slukker for den. Lydstyrken vises, mens du justerer den, og forsvinder efter et par sekunder. Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:10 27 Oct OK Press MENU for Teletext programming Indtastningsmenu Menu Sådan bruger du valgmenuer: Tryk for at gå gennem valgmenuen 1 Timer record 2 Timer play 3 TV list 4 Setup 0 9 Tryk på taltasterne på Beo4 for at vælge en nummereret mulighed på listen Tryk for at vælge Source Pr Start Stop Date TV 1 13:18-14:18 27 Oct OK Press MENU for Teletext programming På skærmmenuer, som vist ovenfor, får du enten en lodret liste over de muligheder, du kan vælge mellem, eller en vandret liste over de indstillinger, du skal bruge i indtastningsmenuer. Sådan bruger du indtastningsmenuer: ss 0 9 tt Tryk på eller for at se dine valgmuligheder for en enkelt indstilling i en indtastningsmenu, eller på ss og tt for at gå fra en indstilling til en anden Tryk på taltasterne på Beo4 for at indtaste nummerindstillinger Tryk på for at gemme dit valg For både valgmenuer og indtastningsmenuer skal du trykke på STOP for at gå tilbage til en tidligere menu eller på EXIT for at forlade alle menuer.

6 6 Se fjernsyn Funktionerne på denne side er funktioner, du vil få brug for dagligt: Vælg en tv- eller satellitkanal via dens nummer; Skift til en anden kanal eller kilde; Hent en kanalliste frem på skærmen; Juster tv-position ved hjælp af motordrejesoklen; Juster lydstyrken. Alle disse funktioner kan udføres via Beo4 fjernbetjeningen, men du kan også justere tv-positionen manuelt. Vælg en tv- eller satellit*-kanal For at se en tv- eller satellitkanal skal du trykke på den relevante knap på Beo4. BeoVision Avant tænder for den kanal, du sidst så. Mens BeoVision Avant er slukket... TV Tryk på TV eller SAT for at TV 2 tænde for kilden. Den kanal, du sidst så, vises på skærmen 0 9 SAT Tryk på et nummer for at gå direkte til den pågældende kanal Tryk på eller for at skifte fra en kanal til en anden Du kan altid trykke på en anden kildeknap for at skifte til den pågældende kilde Tryk for at slukke for BeoVision Avant Se en kanalliste Alle dine tv- og satellitkanaler vises på separate lister, du kan hente frem på skærmen. Listerne indeholder kanalnumre og -navne. Listerne kan indeholde 99 tv-kanaler og 119 satellitkanaler. ss TV 0 9 tt EXIT Tryk på TV eller SAT for at tænde for en kilde Tryk på og hold knappen nede for at hente en kanalliste frem på skærmen Tryk på ss eller på tt for at se den forrige eller næste side i kanallisten For at vælge en kanal skal du trykke på nummeret på Beo4 eller på eller, indtil markøren står på den ønskede kanal For at tænde for den valgte kanal skal du trykke på, eller på EXIT for at forlade menuen Du kan også hente kanallisten frem ved at trykke på MENU for at få vist hovedmenuen og derefter trykke på enten 3 eller 4 for at vælge den relevante tv- eller satellitliste. *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision Avant er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

7 Drej fjernsynet eller juster lydstyrken 7 Juster tv-position Du kan dreje fjernsynet på den indbyggede motordrejesokkel via Beo4. Juster eller fjern lyden fra højttalerne Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra fjernsynet, mens du bruger en kilde. 1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 SKY 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN EUROSPRT MTV LIST STAND Tryk på LIST på Beo4, indtil STAND vises i Beo4 s Mens BeoVision Avant er tændt Tryk eller for at skrue op eller ned for lydstyrken Tryk på midten af knappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage displayvindue Tv-kanallisten. Punkterede linier angiver, at en kanal er gemt, men ikke navngivet. ss tt Tryk på ss eller på tt for at dreje BeoVision Avant til venstre eller En tom plads på listen angiver, at der ikke er højre, eller gemt nogen kanal på det sted. 0 tryk på 0, 1 eller 2, hvis du 1 har forudindstillede tv- 2 positioner Se side 31 i Håndbogen Indstil tv- og Stand-bypositioner, for yderligere oplysninger om, hvordan du forudindstiller tv-positioner.

8 8 Slå op på informationer fra tekst-tv Tekst-tv er et informationssystem i billedform. Systemet anvendes af de fleste tv-kanaler til at transmittere nyheder, vejrudsigter og andre informationer af almindelig interesse. Hvis du har valgt en tv-kanal, og den pågældende kanal omfatter en teksttv-tjeneste, giver BeoVision Avant dig adgang til tekst-tv-sider. Undertiden består en enkelt side af flere undersider, som vises én efter én i et forløb, der gentager sig. Du kan finde informationer på teksttv-sider ved at udføre følgende tre trin: Aktiver tekst-tv-tjenesten, læs indekssiden for at finde det ønskede sidenummer og hent den ønskede side frem. Med Beo4 kan du gå trinvist fra én side til en anden eller springe til en bestemt side. Hovedfunktioner i tekst-tv Indekset på tekst-tv-side 100 indeholder en oversigt over hovedkategorierne af informationer på tekst-tv med en angivelse af sidetal for at gøre det let at finde informationerne. For eksempel kan nyhederne starte på side 110, sport på side 200 og tvprogramlister på side 300. Mens fjernsynet er tændt TEXT Tryk for at hente tekst-tv s indekssider frem 0 9 STOP 0 9 Tryk på tallet for den tekst-tvside, du ønsker at se Tryk for at gå til den forrige eller næste side Hvis den aktuelle side indeholder undersider, kan du trykke på STOP for midlertidigt at standse bladring i undersider For at se en bestemt side skal du indtaste den fircifrede kode for den ønskede side eller trykke på eller for at gå til siden En typisk tekst-tv-side. Det aktuelle sidetal samt kanalnavn, dato og tidspunkt vises øverst på skærmen. Desuden vises et trecifret tal, der angiver forløbet i sidesøgningsfunktionen. STOP Tryk igen på STOP for at genoptage bladringen i undersider EXIT Tryk for at forlade tekst-tv og vende tilbage til den kilde, du bruger

9 Få adgang til dine favoritsider i tekst-tv 9 Når du tænder for tekst-tv, giver BeoVision Avant dig øjeblikkelig adgang til den side, du ønsker at se, og til den underside, der er forbundet med den pågældende side. Desuden får du adgang til fire hukommelsessider, hvor du kan gemme de tekst-tv-sider, du bruger oftest. Det betyder, at du hurtigt og let f.eks. kan få vist de seneste nyhedsoverskrifter, oplysninger om aktietendenser, sportsresultater og vejrudsigter. Gem de sider, du bruger oftest Gemte hukommelsessider er de første, som vises, når du henter tekst-tv frem på skærmen*, og med Beo4 kan du let og hurtigt gå fra side til side. Mens tekst-tv er aktiveret 0 9 Tryk på taltasterne eller på på Beo4 for at gå til en side, du bruger ofte LIST STORE 1 4 Tryk på LIST på Beo4, indtil STORE vises i Beo4 s display Tryk for at vælge den aktuelle side, der skal gemmes Indtast tallet for den hukommelsesside, der skal bruges Tryk for at gemme siden som hukommelsesside, eller Daglig brug af hukommelsessider Det kan være, at du har brug for hurtigt at kunne slå op på dine hukommelsessider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud ad døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste. TV SAT TEXT ss tt Tryk for at tænde for en tv- eller satellitkanal med en tekst-tvtjeneste Tryk for at tænde for tekst-tv. Den side, der er gemt som hukommelsesside 1, vises automatisk Tryk på ss eller på tt for at se de andre hukommelsessider For at få vist gemte hukommelsessider fra en anden kanals tekst-tv-tjeneste skal du trykke på eller på et nummer for at skifte kanal. Tryk derefter på TEXT for tænde for tekst-tv. EXIT tryk for at forlade STOREfunktionen og vende tilbage til tekst-tv Det skal bemærkes, at set-top box tekst-tv-sider kan vises, men ikke gemmes som hukommelsessider! *BEMÆRK! Hvis dit BeoVision Avant er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink-kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte hukommelsessider. Hukommelsessider skal gemmes manuelt på alle forbundne fjernsyn.

10 10 Sæt et videobånd i og afspil det Bortset fra isætning og udtagning af bånd foregår al betjening af videobåndoptageren via Beo4 fjernbetjeningen. Du kan afspille, midlertidigt standse og stoppe et isat bånd, spole hurtigt frem og tilbage eller søge frem eller tilbage på båndet med to hastigheder. Du kan også vælge at afspille et bånd i slowmotion. Sæt et videobånd i Videobånd sættes i og tages ud manuelt via kassetteholderen på forsiden og nærbetjeningspanelet på bagsiden af BeoVision Avant. BANG &OLUFSEN > Skub båndet ind bag kassetteklappen og ind i kassetteholderen midt under skærmen. > Slip båndet, når du kan mærke, at mekanismen trækker båndet ind i kassetteholderen. > Tryk på EJECT-knappen på nærbetjeningspanelet bag på BeoVision Avants display for at tage et bånd ud. Lad aldrig et bånd blive siddende i åbningen til kassetteholderen! Den åbne klap holder systemet aktivt, så energi går til spilde. Den blinkende Stand-by-lampe angiver, at du enten skal sætte båndet i eller tage det ud.

11 11 Afspil eller stands et bånd Søg gennem et bånd Du kan afspille et bånd ved at tænde for videobåndoptageren. Båndoptageren spiller båndet til ende, spoler tilbage og slukker automatisk, medmindre du giver andre instruktioner. Via Beo4 kan du søge frem eller tilbage på et bånd, afspille i slowmotion og spole hurtigt frem eller tilbage. Du kan også spole tilbage via nærbetjeningspanelet bag Avants display. Når du har sat et bånd i... V TAPE Tryk på V TAPE-knappen på Beo4 1:30 for at tænde for videobåndoptageren og begynde afspilningen af et bånd. Den forløbne eller resterende tid vises i displayet Mens videobåndoptageren er tændt... Tryk på den grønne eller gule < CUE knap på Beo4 for at spole tilbage eller frem på et bånd. Displayet CUE > viser, hvor hurtigt du spoler Tryk igen for at ændre hastighed STOP Tryk på pause for midlertidigt at Tryk på den røde eller blå knap standse båndet << SLOW på Beo4 for at afspille båndet i slowmotion baglæns eller Tryk for at genoptage SLOW >> forlæns. Displayet viser afspilningen af båndet, eller hastigheden STOP tryk for at standse båndet helt Tryk igen for at ændre hastighed Tryk for at slukke for videobåndoptageren. Hvis videobåndoptageren ikke bruges i mere end 8 minutter, slukker den automatisk Hvis du afspiller et NTSC-bånd og trykker på STOP én gang, standses afspilningen af båndet helt, og tællerpositionen vises ikke i displayet. ss << 1:30 STOP Tryk på ss eller på tt for at spole hurtigt tilbage eller frem. Displayet viser den forløbne eller resterende tid* Tryk for at standse båndet, eller tryk for at genoptage afspilningen af båndet Hvis du afspiller et NTSC-bånd, kan du ikke afspille det i slowmotion, og tællerpositionen vises ikke i displayet. *BEMÆRK! Se Indstil dine foretrukne grundindstillinger for videobåndoptageren på side 32 i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger display-indstilliger for videobåndoptageren.

12 12 Optag et program Med VPT-funktionen (Video Programming via Teletext) i videobåndoptageren kan du bruge tv-programlisterne i tekst-tv, når du ønsker at programmere Avant til at optage kommende programmer. Du kan også programmere en Timeroptagelse manuelt. Hvis den aktuelle kanal sender med PDC/VPS-signaler (Program Delivery Control/ Video Programming System), kan du sikre dig, at programmet optages fuldt ud*, selvom sendetiden ændres af tvkanalen. Du kan programmere helt op til 8 fremtidige optagelser. Du kan også kontrollere status for alle de optagelser, der endnu ikke er gennemført, ved at hente en liste frem på skærmen. Du kan naturligvis optage et aktuelt program her og nu. Videobåndoptageren fortsætter med at optage, indtil båndet løber ud, medmindre du giver andre instruktioner. Programmere en optagelse via tekst-tv s programlister Optagelse af et kommende program kan programmeres fra en side med tv-programmer i tekst-tv. Mens fjernsynet er tændt TEXT Tryk for at hente tekst-tv frem på skærmen RECORD ss tt STOP ss tt Find tv-programsiden i tekst-tv som beskrevet på side 8 Tryk for at fremhæve det første programnavn eller starttidspunkt på listen Tryk for at flytte markøren til det program, du ønsker at optage Tryk til enhver tid på denne knap for at forlade processen og vende tilbage til tekst-tv Tryk på for at vælge programmet. Markøren skifter for at angive dato, kanalnummer og kanalnavn, efterfulgt af OK? Hvis oplysningerne er forkerte, tryk på s s eller på tt for at gå gennem oplysningerne og på eller for at ændre selve programmeringen Hvis den aktuelle tv-kanal ikke sender med PDC/VPS-signaler, programmeres optagelserne via start- og stoptider og tilpasses dermed ikke til evt. programforsinkelser og -forlængelser. Du kan se tidspunkterne øverst på skærmen, når du gemmer et program, der skal optages. Tryk for at gemme den programmerede Timeroptagelse. RECORD vises Hvis du ønsker at optage flere programmer, kan du fortsætte med at fremhæve programmer på listen med markøren. *BEMÆRK! PDC/VPS-funktionen i menuen V.Tape Basic Setup skal sættes på On, for at Avant kan optage et forsinket eller forlænget program. Se Indstil dine foretrukne grundindstillinger for videobåndoptageren på side 32 i Håndbogen for oplysninger om menuen V.Tape Basic Setup.

13 13 Optag her og nu Liste over planlagte optagelser Hvis du ønsker at optage et igangværende program eller et program, der lige skal til at starte, kan du begynde at optage øjeblikkeligt. Du kan også se et andet tv-program eller sætte Avant i Stand-by, mens du optager. Timer index-listen over planlagte optagelser giver dig mulighed for at kontrollere, om optagelser kommer i konflikt med hinanden. Du kan ændre kanal, dato og tidspunkt for optagelser eller slette dem helt. RECORD RECORD Tryk på RECORD to gange. Videobåndoptageren begynder Menu Kontrollér status for planlagte optagelser > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem TV 0 9 at optage på den aktuelle tveller satellitkanal For at se et andet program, mens du optager, skal du blot 1 Timer record 2 Timer play 3 TV list 4 Setup på skærmen. > Tryk på for at hente menuen Timer record frem. > Tryk på ss for at flytte markøren til enten Source eller Pr og tryk på MENU for at få vist Timer vælge det ønskede tv-program index. på Beo4 Sådan redigerer du en Timer-optagelse V TAPE STOP Hvis du optager et satellitprogram, kan du ikke se andre satellitprogrammer end det, du er igang med at optage! Tryk på V TAPE og derefter på STOP for midlertidigt at standse optagelsen Source Pr Start Stop Date TV 1 14:30-15:30 27 Oct OK Press MENU for Teletext programming Timer index TV 15 12:30-13:30 27 Oct TV 8 20:00-21:15 27 Oct Sat :00-07:15 29 Oct TV 15 10:00-11:00 M. WT... Press MENU to clear timer Når du har hentet Timer index frem på skærmen > Tryk på for at flytte markøren ned til en ønsket optagelse og tryk på. > Tryk på ss eller på tt for at gå gennem indstillingerne og på eller for at ændre dem. > Du kan også indtaste nummerindstillinger ved at trykke på taltasterne på Beo4. Sådan sletter du en optagelse RECORD Tryk på RECORD for at > Hent Timer index frem på skærmen og fremhæv genoptage optagelsen eller en Timer-optagelse. > Tryk på MENU. Clear? vises i stedet for en TV vælg en kilde, f.eks. tv eller optagelsesdato. SAT SAT, for at standse optagelsen > Tryk på for at slette Timer-optagelsen eller helt og tænde for en kilde Tryk på for at sætte systemet i på EXIT for at beholde den. > Tryk på eller på for at vælge andre optagelser, der skal slettes, eller tryk på EXIT for Stand-by at forlade alle menuer. Din optagelse fortsætter, medmindre den midlertidigt standses, når du sætter Avant i Standby. En midlertidig standset optagelse standser derefter helt.

14 14 Gå i hjemmebiografen med Avant Hvis dit BeoVision Avant er udstyret med en Dolby Surround enhed, kan du gøre dit system til en komplet hjemmebiograf ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 bashøjttaler*. Når du tænder for en af kilderne i BeoVision Avant kan højttalere i et Dolby Surround system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger. BeoVision Avant kan automatisk tænde for en højttalerkombination. Det sker, hvis et program eller en DVD-disk indeholder oplysninger om, hvor mange højttalere der skal aktiveres. Du kan dog stadig frit vælge den højttaleropsætning, du foretrækker. Du kan også justere billeddimensionerne, så hele skærmen fyldes ud, og du får en fuldendt biografoplevelse i dit eget hjem. Vælg højttalere til filmlyd Mens du ser en film eller et program, kan du vælge den ønskede højttalerkombination, forudsat at de forskellige lydfunktioner er tilgængelige i dit system. LIST SPEAKER 1 5 ss tt EXIT Tryk på LIST på Beo4, indtil SPEAKER vises Tryk på tallet for det ønskede højttalervalg. De valgte højttalere tilkobles automatisk Hvis du ønsker at justere lydbalancen for det program, du ser, skal du trykke på eller for at justere balancen mellem de eksterne front- og baghøjttalere. Tryk derefter på ss eller på tt for at justere balancen mellem højre og venstre højttaler Tryk på EXIT for at fjerne SPEAKER fra Beo4 s display og vende tilbage til den kilde, du brugte? Højttalerkombinationer SPEAKER 1 Kun stereolyd i Avant-højttalerne. Til programmer med dialog, f.eks. tv-nyheder. SPEAKER 2 Stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere. Til musik-cd er. SPEAKER 3 Avant-højttalere og eksterne fronthøjttalere aktive. Til tv-programmer i stereo. SPEAKER 4 Forstærket stereolyd i de eksterne front- og baghøjttalere. Til musik-cd er eller bånd. SPEAKER 5 Dolby Surround Sound fra alle højttalere. Til programmer i Dolby Surround sound. Hvis du kun har sluttet to eksterne fronthøjttalere til BeoVision Avant, kan du kun vælge SPEAKER 1 3. *BEMÆRK! Se side 9-12 i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan højttalere sluttes til BeoVision Avant.

15 15 Få billedet til at fylde skærmen ud BeoVision Avant sikrer dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen ud som muligt. Du kan dog stadig vælge det format, du foretrækker til hjemmebiografen. Sådan vælger du et format... LIST Tryk på LIST på Beo4, indtil FORMAT FORMAT vises 1 3 Tryk, hvis du ønsker, at BeoVision Avant skal optimere billedet, ellers tryk på nummeret for det ønskede billedformat Hvis du har valgt Format 1, tryk på eller på for at vælge variationer af dette format Billedformater, du kan vælge mellem FORMAT 1 Ved standard tv-billeder (som vist til højre), er der mulighed for tre forskellige formater: 15:9 (til det største billede), 14:9 og 4:3 (som standardbilledformat). FORMAT 2 Til letterbox-billeder. FORMAT 3 Til 16:9 bredformatbilleder. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det. Tryk for at flytte billedet op og ned, hvis du har valgt Format 2 EXIT Tryk for at forlade FORMATfunktionen Illustrationen øverst viser BeoVision Avants standardbilledformat, der er et 15:9-format. De to illustrationer herover viser, hvad der sker med et letterbox-billede, når du vælger format 2. Billedet kan tilpasses, så det fylder skærmen mere ud.

16

17

18 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere