Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende Taster, menuer, navigation, ikoner, genveje, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, filhåndtering, hukommelseskort. Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald, stemmestyring, opkaldsindstillinger, grupper, visitkort. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, video, blog, billeder PhotoDJ, temaer. Sony Ericsson K610i Underholdning Musik- og videoafspiller, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ringesignaler, spil. Tilslutningsmuligheder Indstillinger, internet, RSS, synkronisering, Bluetooth teknologi, USB-kabel, opdateringsservice. Flere funktioner Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere, service og support, sikker og effektiv brug, slutbrugerlicensaftale, garanti, declaration of conformity. Indeks Indholdsfortegnelse 1

2 Sony Ericsson UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick Micro og M2 er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er omfattet af licensen fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe Photoshop Album Starter Edition er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 2 Indholdsfortegnelse

3 Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. Smart-Fit Rendering er et varemærke tilhørende ACCESS CO., LTD. i Japan og andre lande. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA s finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller USA s handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA s regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Indholdsfortegnelse 3

4 Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med, % 16 Navigation. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk på den øverste del af navigeringstasten. Tryk på den nederste del af navigeringstasten. Tryk på den venstre del af navigeringstasten. Tryk på den højre del af navigeringstasten. 4 Indholdsfortegnelse

5 Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Samling Sådan bruges telefonen 1 Isæt SIM-kortet og batteriet. 2 Oplad batteriet. 3 Tænd telefonen. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module), når du opretter et abonnement hos en netoperatør. SIM-kortet indeholder en computerchip, som holder styr på f.eks. dit telefonnummer, tjenesterne, der følger med abonnementet, samt navn og numre på dine kontakter. Gem kontaktoplysningerne på SIMkortet, før du flytter det til en anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) til SIM-kortet for at kunne starte telefonen og aktivere tjenester. Når du indtaster din PINkode, vises hvert ciffer som *, med mindre den starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks Så kan du altid foretage nødopkald uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Tryk på for at rette fejl. PIN-kode spærret, vises, hvis du taster en forkert PIN-kode tre gange i træk. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 80 SIM-kortlås. Batteri Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan gøre det nødvendigt at genoplade batteriet oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 91 Batteri. Introduktion 5

6 SIM-kort og batteri Sådan isættes SIM-kort og batteri Sådan oplades batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Fjern batteridækslet ved at trykke på det og lade det glide af som vist på billedet. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Skub batteridækslet på plads. 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så symbolet vender opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises. 3 Vent ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser fuld opladning. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 4 Træk opladerens stik ud. Sådan tænder du telefonen Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder telefonen. Brug opsætningsguiden til hurtigt og nemt at komme i gang, når du tænder telefonen. 6 Introduktion

7 Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på og hold nede. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg at bruge telefonen med: Normal fuld funktionalitet eller Flight mode begrænset funktionalitet med netsenderen og Bluetooth -senderen slået fra % 8 Menuen Flight mode. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog til telefonmenuerne ved første start. 5 } Ja for at få hjælp fra opsætningsguiden. 6 Følg vejledningen for at gennemføre opsætningen. Der skal muligvis ikke foretages flere indstillinger, hvis telefonen allerede er indstillet. Hvis du bruger Overfør indst., skal du acceptere at registrere telefonen hos Sony Ericsson. En SMS sendes. Der overføres ingen personlige data til og behandles ingen personlige data af Sony Ericsson. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Standby Netoperatørens navn vises på displayet, når telefonen er tændt, og PIN-koden er indtastet. Det kaldes standbytilstand. Hjælp i telefonen Der er altid hjælp og oplysninger at hente i telefonen. Sådan bruger du opsætningsguiden } Indstillinger } fanen Generelt } Opsætningsguide og vælg en indstilling: Overfør indst. Basisopsætning Tip og tricks. Introduktion 7

8 Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion } Mere } Info, hvis den findes. Sådan får du telefondemoen vist } Underholdning } Demo. Overfør indst. Opsætter automatisk funktioner i telefonen, der anvender internettet; internet, MMS, , Mine venner, synkronisering, opdateringsservice, blog og streaming. Du kan bruge Overfør indst., hvis SIM-kortet understøtter tjenesten, telefonen er tilsluttet et net, den er startet i normal tilstand og ikke i forvejen har forhåndsdefinerede indstillinger. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Menuen Flight mode Vælg Normal med fuld funktionalitet eller Flight mode med begrænset funktionalitet, hvis du tænder telefonen, og menuen Flight mode er aktiveret. Netmodtagere og Bluetooth modtagere slukkes for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Du kan f.eks. afspille musik eller skrive et SMS, som kan sendes senere, men du kan ikke foretage opkald på et fly. Følg reglerne ombord og besætnings instruktioner vedrørende brug af elektroniske enheder. Sådan får du vist indstillinger i menuen Flight mode } Indstillinger og gå til fanen Generelt } Flight mode og vælg en indstilling. Sådan foretager du opkald Telefonen skal være i normal tilstand (ikke i flight mode). 8 Introduktion

9 Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med internationalt præfiks og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et taleopkald, eller } Mere } Foretag videoopk for at foretage et videoopkald. 3 } Mere for indstillinger under opkaldet. 4 } Afsl opk for at afslutte opkaldet. Sådan samles flere opkald i ét konferenceopkald 1 Kald op til den første person, der skal deltage i konferencen. 2 } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. 3 Kald den anden person op. 4 } Mere } Forbind opkald. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra stort set alle funktioner i telefonen, så du kan få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. Aktivitetsmenuens faner Nye hænd. f.eks. mistede opkald og meddelelser. Fanen vises, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Nye hændelser kan i stedet indstilles til også at blive vist som pop-up-tekst, } Indstillinger } fanen Generelt } Nye hænd. } Pop-up. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Vælg et program, for at vende tilbage til det, eller tryk på for at afslutte det. Mine genveje tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Internet dine internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Introduktion 9

10 Programmet PC Suite Få mere ud af telefonen ved at installere PC Suite på computeren. Så kan du f.eks. synkronisere telefonens kalender med computerens kalender. Sådan installerer du PC Suite 1 Tænd computeren, og sæt cd en, der fulgte med telefonen, i computerens cd-drev. Cd en starter automatisk, og installationsvinduet åbnes. 2 Computer:Marker et sprog, og klik på OK. 3 Computer: Klik på Instal i PC Suiteafsnittet, og følg vejledningen på skærmen. Ikonet PC Suite vises på computerens skrivebord, når installationen er færdig. Du finder den sidste nye version af PC Suite på Tag billeder eller optag videoklip Zoom ind eller ud Skærmindstillinge r (øverst til højre) Skærmindstillinger (nederst til højre) Tag billeder eller optag video Slet Tilbage Skift mellem kamera/video Juster lysstyrke eller eller 10 Introduktion

11 Sådan tager du et billede eller optager video 1 Tryk på og hold nede i standby for at aktivere kameraet. 2 Brug navigeringstasten til at skifte mellem kamera og videooptager. 3 Kamera: Tryk på for at tage et billede. Video: Tryk på for at begynde at optage. Tryk igen på for at stoppe optagelsen. Billeder og videoklip gemmes automatisk i Filhåndtering } Kameraalbum. 4 Tryk på for at vende tilbage til søgeren og tage yderligere et billede eller optage endnu et videoklip. Tryk på, og hold den nede, for at ophøre med at bruge kameraet eller videooptageren. Din personlige webside Publiser dine billeder på en webside. Telefonen opretter websiden for dig. Sådan blogger du et foto 1 Tag et foto } Mere } Blog dette. 2 Følg vejledningen i brug for første gang. 3 Tilføj titel og tekst } OK } Publicer. 4 Du modtager en tekstmeddelse med din webadresse og logondata. Introduktion 11

12 Lær din telefon at kende Taster, menuer, navigation, ikoner, genveje, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, filhåndtering, hukommelseskort. Telefonoversigt Der kan være andre symboler på tasterne. 12 Lær din telefon at kende

13 1 Afbryder 2 Knappen Afspil/Stop 3 Skærm 4 Valgtast 5 Internettast 6 Tilbagetast 7 Navigeringstast/betjening af musikafspilleren 8 Åbning til Memory Stick Micro (M2 ) (under dækslet) 9 Tastaturlåstast 10 Højttaler 11 Videokamera 12 Lydstyrke, kameraknapper til digital zoom 13 Valgtast 14 Aktivitetsmenutast 15 Slettetast 16 Kameraknap 17 Lydløs-tast 18 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 19 Kameraets objektiv Der er flere oplysninger under % 16 Navigation. Lær din telefon at kende 13

14 Menuoversigt PlayNow * Internet* Underholdning Onlinetjenester* Spil Videoafspiller VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Kamera Meddelelser Musikafspiller Skriv ny Indbakke RSS-læser Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Mine venner* Kald talemedd. Skabeloner Indstillinger Spiller nu Kunstnere Numre Afspilningslister Filhåndtering* / ** Kontakter Videoopkald Kameraalbum Musik Billeder Videoer Temaer Websider Spil Programmer Anden Ny kontakt 14 Lær din telefon at kende

15 Opkald** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Organizer Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukomm. Indstillinger** Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdat.tj. Stemmestyring Nye hændelser Genveje Flight mode Sikkerhed Opsætningsguide Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Dvaletilstandsur Rediger linjenavne* Opkald Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Forbindelser* Bluetooth USB Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indstill. Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 16 Navigation. Lær din telefon at kende 15

16 Navigation Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Gå til en fane ved at trykke på navigeringstastens venstre eller højre del. Tast Gå til hovedmenuerne, eller vælg markerede objekter. Flyt gennem menuerne og fanerne. Vælg indstillinger, der vises på skærmen over tasterne. Gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Åbn browseren. Åbn aktivitetsmenuen % 9 Aktivitetsmenu. Åbn eller minimer Musikafspiller. Tryk og hold nede for at tage et billede eller optage et videoklip. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har en). - Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. 16 Lær din telefon at kende

17 - Tryk på en taltast og på } Kald op for at foretage et hurtigkald. Tryk for at få genveje, når du browser % 66 Sådan bruger du internettastaturets genveje eller adgangstaster. Viser en genvejsvejledning, når kameraet bruges. Tryk på denne og derefter på } Lås taster eller Lås op for at låse telefonens taster eller låse dem op. Slår ringesignalet fra, når der modtages et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Viser statusoplysninger i standby. Øger lydstyrken under et opkald eller når Musikafspiller anvendes. Zoomer ud, når kameraet anvendes, eller der vises billeder. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét musikspor tilbage. Tryk to gange for at afvise et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 32 Taleopkald. Mindsker lydstyrken under et opkald eller når Musikafspiller anvendes. Zoomer ind når kameraet anvendes, eller der vises billeder. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét musikspor frem. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 32 Taleopkald. } Info Finde flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen % 7 Hjælp i telefonen. } Mere Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Lær din telefon at kende 17

18 Statuslinje Nogle af ikonerne, som kan vises: Ikon Beskrivelse 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt. GSM-nettets signalstyrke. Batteristatus. Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet. Mistede indgående opkald. SMS modtaget. modtaget. MMS modtaget. Talemeddelelse modtaget. Igangværende opkald. Tastaturlås aktiveret. Håndfrit udstyr tilsluttet. Kalenderpåmindelse. Påmindelse om opgave. Genveje Brug tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, desuden kan du bruge foruddefinerede navigationstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Rediger navigationstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje I standby, gå til menuer ved at trykke på, og indtast derefter menuens nummer. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevist, tryk f.eks. på for femte menupunkt. Tryk på henholdsvis, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje I standby, gå til en genvejsmenu eller funktion ved at trykke på,, eller. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej } Indstillinger } Generelt fanen } Genveje og vælg en genvej } Rediger. 18 Lær din telefon at kende

19 Telefonens sprog Vælg sproget, der skal bruges i telefonens menuer, eller når der skrives tekst. Sådan ændrer du telefonens sprog } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonens sprog. Vælg et sprog. I standby kan du også trykke på: 8888 for automatisk sprog for engelsk. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk. Sådan vælges indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, der skal bruges, og marker det. } Gem for at forlade menuen. Indtastning af bogstaver Indtast bogstaver på en af følgende måder (tekstinputmetoder), f.eks. når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk T9 Text Input Sådan skifter du tekstinputmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode, inden eller mens du indtaster bogstaver. Sådan skifter du skrivesprog Tryk på, og hold den nede, for at vælge et andet skrivesprog, før eller mens du indtaster bogstaver. Muligheder ved indtastning af bogstaver } Mere for indstillinger, når en meddelelse skrives. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på -, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold - nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver eller tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Lær din telefon at kende 19

20 T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter på henholdsvis eller flere gange for at indtaste et symbol. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan føjes der ord til T9 Text Inputordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Brug og til at flytte markøren mellem bogstaver. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på, og hold den nede for at slette hele ordet. Når du har redigeret ordet } Indsæt. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Forudsigelse af næste ord Når du skrive en meddelelse, kan du bruge T9 Text Input til at forudsige næste ord, hvis du tidligere har brugt det i en sætning. Sådan slår du forudsigelse af næste ord til/fra Mens der indtastes bogstaver } Mere } Skriveindstillinger } Gæt næste ord. Sådan anvender du forudsigelse af næste ord Tryk på for at acceptere eller fortsætte, når du indtaster bogstaver. 20 Lær din telefon at kende

21 Filhåndtering Brug filhåndtering til håndtering af objekter som f.eks. billeder, videoer, musik, temaer, websider, spil og programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen understøtter Memory Stick Micro -hukommelseskort (M2 ), der giver telefonen mere plads, hvor du kan gemme filer med f.eks. billeder eller musik. Sådan isættes og fjernes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Isæt hukommelseskortet som vist (så kontakterne vender nedad). 3 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne. Du kan også flytte og kopiere filer mellem en computer og hukommelseskortet. Hvis der er isat et hukommelseskort, gemmes filerne automatisk på det først og derefter i telefonens hukommelse. Opret undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Spil og programmer kan kun flyttes mellem mapperne Spil og Programmer og fra telefonens hukommelse til hukommelseskortet. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer, for alle objekter undtagen Spil og Programmer. Hukommelsesstatus Du kan ikke gemme filer, før der er fjernet indhold, hvis hele hukommelsen er fyldt. Kontroller telefonens og hukommelseskortets status ved at markere en mappe } Mere } Hukomm.status. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner med ikoner, som viser, hvor filerne gemmes. Lær din telefon at kende 21

22 Alle filer - alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet. På Memory Stick - alt indhold på hukommelseskortet. I telefonen - alt indhold i telefonens hukommelse. Filoplysninger Du kan få vist filoplysningerne ved at markere det, } Mere } Oplysninger. Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. En copyrightbeskyttet fil har et nøglesymbol. Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere. Sådan flytter eller kopierer du filer til hukommelsen 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Håndter fil } Flyt for at flytte filen eller } Mere } Håndter fil } Kopier for at kopiere filen. 3 Vælg at flytte eller kopiere filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer % 72 Overførsel af filer via USBkablet. Sådan oprettes en undermappe 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 } Mere } Ny mappe og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan vælges flere filer 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 } Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer } Marker eller Fjern mrk. Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering og åbn en mappe } Mere } Marker } Mark alle. Sådan slettes en fil eller en undermappe fra filhåndteringen 1 } Filhåndtering og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Slet. Indstillinger for hukommelseskort Kontroller hukommelsesstatus eller formater hukommelseskortet for at slette alle data. Sådan bruger du indstillingerne for hukommelseskort } Filhåndtering og vælg fanen På Memory Stick } Mere for at få indstillingerne vist. 22 Lær din telefon at kende

23 Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald, stemmestyring, opkaldsindstillinger, grupper, visitkort. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 6 Sådan tænder du telefonen. Sådan foretager du et videoopkald % 25 Videoopkald. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Vælg det net, der skal anvendes, eller føj et net til listen med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Sådan vises de tilgængelige netindstillinger } Indstillinger og brug eller til at gå til fanen Forbindelser } Mobilnet. Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt, da søgning efter net, der ikke er tilgængelige, bruger meget af batteriets strøm. Sådan skifter du net 1 } Indstillinger } Forbindelser } Mobilnet } GSM/3G-net. 2 } GSM og 3G (automatisk) eller } Kun GSM. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere for at få vist indstillinger, f.eks. Foretag videoopk % 25 Videoopkald. 3 } Afsl opk for at afslutte opkaldet. Opkald 23

24 Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 27 Kontakter og % 30 Opkaldsliste. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 31 Talekontrol. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på, indtil et +-tegn vises. 2 Indtast landekoden, områdenummeret (uden nul foran) og telefonnummeret. } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere } Foretag videoopk for at foretage et videoopkald. Sådan kalder du et nummer op igen } Ja hvis forbindelsen ikke oprettes, og Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Sådan besvares eller afvises et opkald } Svar eller } Optaget. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan slår du højttaleren til eller fra under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller Slå højttaler fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Mistede opkald Når aktivitetsmenuen er valgt som standard, vises mistede opkald under fanen Nye hændelser i standby. Hvis pop-up er valgt som standard, vises Mistede i standby % 9 Aktivitetsmenu. Sådan kontrollerer du mistede opkald fra standby Tryk på og brug eller til at gå til fanen Nye hændelser hvis aktivitetsmenuen er valgt som standard. Gå til eller for at vælge et nummer og } Kald op for at kalde op. 24 Opkald

25 } Opkald og brug eller til at gå til fanen Mistede, hvis pop-up er valgt som standard. Gå til eller for at vælge et nummer og } Kald op for at kalde op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Videoopkald Få en person vist på skærmen under opkald. Før du starter Hvis du vil foretage et videoopkald, skal både du og den, du ringer op, have et abonnement, der understøtter 3G-tjenesten (UMTS), og I skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-tjenesten (UMTS) er tilgængelig, når 3G-ikonet vises på statuslinjen. Videodemotilstand Du kan bruge de fleste videoopkaldsfunktioner uden at foretage et opkald, f.eks. hvis du vil klargøre kameraet inden du kalder op. } Videoopk. Sådan foretages et videoopkald Hvis 3G-tjenesten (UMTS) er tilgængelig, kan du foretage et videoopkald på følgende måder: Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Mere } Foretag videoopk. Opkald 25

26 Kontakter og vælg kontakten, du vil kalde op. Brug eller til at vælge et nummer } Mere } Foretag videoopk. Videoopk } Opk... } Kontakter for at modtage et telefonnummer } Opkald eller indtast et telefonnummer } Opkald. Sådan zoomes den udgående video ind eller ud Tryk på for at zoom ind på den udgående video, og tryk på for at zoome ud. Sådan accepterer du et indgående videoopkald } Svar. Sådan afsluttes et videoopkald, } Afsl opk. Indstillinger for videoopkald } Mere for følgende indstillinger: Skift kamera for at skifte mellem hovedkamera og videokamera. Brug hovedkameraet til at vise modtageren et komplet billede af dine omgivelser. Stop kamera/start kamera sluk og tænd det videokameraet. Der vises et alternativt billede, når det er slukket. Gem billede gem billedet, der vises i stor visning, f.eks. billedet af den, der kalder op. Kamera indstillinger Lysstyrke juster det udgående billedes niveau. Aktiver nattilst. bruges, når lysforholdene er dårlige. Denne indstilling påvirker udgående video. Lyd indstillinger under et videoopkald Slå højttaler fra/slå højttaler til indkommende lyd. Slå mikrofon fra/mikrofon til mikrofon fra eller til. Overfør lyd til og fra håndfrit Bluetooth udstyr. Layout indstillinger Skift billede vis ind- eller udgående video i fuld størrelse. Skjul det lille bill./vis lille billede. Spejlvend billede vis udgående kamerabillede. Indstillinger når der svares Svartilstand slå videokameraet til eller fra. Alternativt bill. vælg et billede, som modtageren skal se, når kameraet er slukket. Lydindstillinger vælg, om mikrofon, højttaler eller begge skal være slået til eller fra, når der foretages et opkald. Videokvalitet vælg billedkvalitet for videoopkald. Ændringerne træder ikke i kraft under et igangværende opkald. 26 Opkald

27 Kontakter Du kan gemme dine kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på et SIM-kort. Vælg, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. } Kontakter } Mere } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, får dine kontakter vist oplysninger afhængigt af SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 } Kontakter eller SIM-kontakter. Telefonkontakter Gem kontakter i telefonen med navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Du kan også føje billeder og ringesignaler til kontakter. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj, hvis Kontakter er valgt som standard. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummerindstilling. 5 Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol og vælg symbolet } Indsæt for at tilføje symboler som 6 } Gem, når alle oplysninger er tilføjet. Sådan slettes en kontakt 1 } Kontakter, og gå til en kontakt. 2 Tryk på og vælg Ja. Sådan slettes alle telefonens kontakter } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja, hvis Kontakter er valgt som standard. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. SIM-kontakter Gem kontakter på SIM-kortet. Sådan tilføjes en SIM-kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj, hvis SIM-kontakter er valgt som standard. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK og vælg et nummer. Tilføj flere oplysninger, hvis de findes } Gem. Opkald 27

28 Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Autogem på SIM og vælg Til. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Brug af kontakter Kontakter kan bruges på mange måder. Nedenfor kan du se, hvordan du: Kalder op til telefon- og SIMkontakter. Sender telefonens kontakter til en anden enhed. kopierer kontakter til telefonen og SIM-kortet. Føjer et billede eller et ringesignal til en telefonkontakt. Redigere kontakter. Synkroniserer dine kontakter. Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i kontakten. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer } Kald op for at foretage opkaldet eller } Mere } Foretag videoopk for at foretage et videoopkald, når kontakten er markeret. Sådan kaldes der op til en SIMkontakt Tryk på eller hvis SIM-kontakter er standard } Kontakter og kontakten er fremhævet. } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere } Foretag videoopk for at foretage et videoopkald. } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIM-kontakter og vælg kontakten } Kald op for at foretage et taleopkald, eller } Mere } Foretag videoopk for at foretage et videoopkald, hvis Kontakter er valgt som standard. Sådan sendes en kontakt } Kontakter og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt og vælg en overførselsmetode. 28 Opkald

29 Sådan sendes alle kontakter } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. og vælg en overførselsmetode. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg et af alternativerne. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg et af alternativerne. Sådan føjes et billede, ringesignal eller en video til en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg kontakten } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter Billede eller Ringesignal og } Tilføj. 3 Vælg en indstilling og et objekt } Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane, vælg feltet, der skal redigeres, og } Rediger. 3 Rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigeres en SIM-kontakt 1 } Kontakter, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis SIMkontakter er standard. } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIMkontakter og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis telefonkontakter er standard. 2 } Mere } Rediger kontakt og rediger navnet og nummeret. Synkronisering af kontakter Du kan synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Der er flere oplysninger under % 68 Synkronisering. Sådan gemmer og gendanner du kontakter med et hukommelseskort } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Backup til M.S. eller Gendan fra M.S. Opkald 29

30 Sådan vælges sorteringsrækkefølge for kontakter } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Sort.rækkefølge. Opkaldsliste Oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til navnet eller nummeret, der skal kaldes op } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere } Foretag videoopk for at foretage et videoopkald. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald og vælg fanen Alle } Mere } Slet alle. Hurtigopkald med billeder Gem numre på position 1-9 i telefonen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Hurtigopkald afhænger af din standardkontakter % 27 Standardkontakt, du kan f.eks. foretage hurtigopkald til numre gemt på SIM-kortet. Hvis du føjer kontakter med billeder til positionerne for hurtigopkald, vises kontaktbillederne % 29 Sådan føjes et billede, ringesignal eller en video til en telefonkontakt. Sådan redigerer du hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til positionen } Tilføj eller } Mere } Erstat. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby } Kald op. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. 30 Opkald

31 Kontakt netoperatøren vedrørende dit nummer til talemeddelelsestjenesten eller for at få flere oplysninger. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. } Ja, og indtast nummeret, hvis du ikke har indtastet et nummer på talemeddelelsestjenesten. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Du kan håndtere opkald med stemmen ved at oprette talekommandoer til at: Foretage taleopkald kalde op til nogen ved at sige deres navn. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Inden et taleopkald Aktiver taleopkaldsfunktionen og optag dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiveres taleopkald og indtales navne 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Stemmestyret opk } Aktiver } Ja } Ny talekommando og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det nummer, du vil føje talekommandoen til. Optag talekommandoen, f.eks. Johns mobil. 3 Der vises en vejledning. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelyden er i orden } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2-4 ovenfor. Navnet på den, der ringer op Hør det indtalte kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slår du navnet på den, der kalder op, til eller fra } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Afspil opk.navn. Opkald 31

32 Taleopkald Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Sådan foretages et opkald 1 Tryk på og hold en af volumentasterne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretager du et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed og hold den nede, eller tryk på knappen på Bluetooth hovedtelefonerne fra standby. Det magiske ord Optag og brug en talekommando som magisk ord for at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges sammen med håndfrit udstyr eller et Bluetooth headset. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiverer og optager du det magiske ord 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Magisk ord } Aktiver. 2 Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at optage et nyt magisk ord. 4 Der vises en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Talesvar Du kan besvare eller afvise indkommende opkald vha. stemmen, når du bruger håndfrit udstyr. Du kan bruge en MIDI-, WAV- (16 khz), emelody- eller imelody-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Talesvar } Aktiver. 2 Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 32 Opkald

33 4 Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Optaget eller et andet ord. 5 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Der vises en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Sådan besvarer eller afviser du et opkald vha. talekommandoer Når telefonen ringer, skal du sige: Svar for at modtage opkaldet. Optaget for at afvise det. Sådan redigeres talekommandoer 1 } Kontakter, og gå til en kontakt. 2 } Mere } Rediger kontakt og gå til den relevante fane. Sådan optages en talekommando igen 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Stemmestyret opk } Rediger navne. 2 Vælg en kommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. % 36 Begrænsning af opkald. Telefonen har følgende indstillinger: Viderestil altid Alle opkald. Hvis optaget Hvis der allerede er et opkald i gang. Ingen kontakt Hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde. Intet svar Hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum. Sådan aktiverer du viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde en kontakt } OK. Sådan deaktiverer du viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Opkald 33

34 Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter } Indstillinger } fanen Opkald vha. eller og } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil kalde op } Mere } Kald op. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Hvis du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Mere for at få vist indstillingerne: Skift for at skifte mellem de to opkald. Forbind opkald for at forbinde de to opkald. Overfør opkald for at overføre de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afsl opk for at få vist indstillingerne: Ja for at hente det parkerede opkald. Nej for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Derefter kan du parkere konferencen og tilføje op til fem deltagere, eller foretage yderligere et opkald. 34 Opkald

35 Der kan være yderligere gebyrer forbundet med opkald til flere personer. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald og ring til den næste person, du vil føje til konferencen. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1-3 for at tilføje flere deltagere. Sådan kobler du en deltager ud } Mere } Afbryd deltager og vælg den deltager, du vil koble fra konferencen. Sådan starter du en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage særskilte opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger og brug eller til at gå til fanen Opkald. Vælg linje 1 eller 2. Sådan ændrer du navnet på en linje } Indstillinger og brug eller til at gå til fanen Visning } Rediger linjenavne. Vælg den linje, der skal redigeres. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre og vælg en af indstillingerne. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Hvis en indstilling for viderestilling Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene. Opkald 35

36 Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald } Indstillinger og brug eller til at gå til Opkald fanen } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj. Vælg en kontakt eller } Grupper % 38 Grupper. Sådan accepterer du alle opkald } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkaldere. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet % 23 Net. Sådan aktiverer eller deaktiverer du en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger og brug eller til at gå til fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald. Vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, har du muligvis ikke tilladelse til at få vist eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. 36 Opkald

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere