Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité"

Transkript

1 Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

2 Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse af opgaven... 5 Visuelle identiteter... 5 Websites... 5 Krav til funktioner i webløsningen... 6 Overordnede rammer for projektet... 6 Organisering... 6 Processen... 6 Tidsplan for opstart... 7 Budget... 7 Udbudsbetingelser del: Prækvalifikation Relevante eksempler på løsninger (med kundereferencer) Leverandør, team og kvalifikationer Økonomi del: Tilbudsmateriale Oplæg til projektforløb Beskrivelse af workshop Tidsplan Priser Support og udvikling... 8 Præsentationsmøder... 9 Udvælgelseskriterier... 9 Frister... 9 Generelle betingelser... 9 Succeskriterier... 9 Kontaktoplysninger... 9 Side 2 af 9

3 Introduktion Det Etiske Råd (DER) og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK) skal i 2015 præsentere nye visuelle identiteter og websites. DER og DNVK er to forskellige institutioner, der løser forskellige opgaver, men bliver administreret af et fællessekretariat. Både for DER og DNVK gælder det, at nuværende visuelle identiteter og websites er fra Behovet for nyudvikling beror på både eksterne og interne forhold. Eksternt handler behovet blandt andet om bedre at kunne servicere vores interessenter med opdateret, lettilgængelig information på de platforme og via de kanaler, som de bruger. Internt har vi brug for at optimere drift af websites ved fx at anvende samme, opdaterede CMS, og så vidt muligt også bruge ensartet opsætning af skabeloner m.v. Derudover vil det være en fordel, hvis de to visuelle identiteter i højere grad vil kunne fungere sammen uden dog at være ens! Vi inviterer med denne projektbeskrivelse leverandører til at byde på den samlede løsning på opgaven: Udvikling af nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Udbuddet består af to trin: 1. Invitation til prækvalifikation. 2. Prækvalificerede leverandører afgiver tilbud på opgaven. Spørgsmål til projektbeskrivelsen bedes sendt til web- og kommunikationsmedarbejder, Jesper Møller- Fink, Svar på spørgsmål til udbudsmaterialet og projektet vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelig på: Herunder er først beskrevet de to institutioner og deres vigtigste opgaver. Dernæst har vi beskrevet mere uddybende og med eksempler, vores ønsker og krav til nye visuelle identiteter samt websites. Vi har beskrevet vores ønsker til projektforløbet og sidst i dokumentet findes oversigt over budget, forventninger til tilbudsmaterialet, tidsplan, tidsfrister samt kontaktoplysninger. Om Det Etiske Råd Det Etiske Råd rådgiver Folketinget og offentlige myndigheder og skaber debat om bioteknologi, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Rådet arbejder endvidere med etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet. Rådet er et uafhængigt og selvstændigt råd og kan ikke modtage instrukser eller lignende fra hverken ministre, Folketinget eller andre med hensyn til hvilke opgaver, som skal tages op i Rådet og med hensyn til indholdet af udtalelser, redegørelser og andre initiativer. Rådet består af 17 medlemmer, der er udpeget for en treårig periode med mulighed for genudpegning én gang. Rådsmedlemmerne er ulønnede. Det Etiske Råd samles til heldagsmøde ca. en gang om måneden og medlemmerne mødes derudover i de arbejdsgrupper, der aktuelt er nedsat. Rådet udgiver redegørelser, udtalelser og høringssvar og arrangerer også debatarrangementer herunder yder Rådet også økonomisk støtte til lokale arrangementer om emner inden for Rådets virksomhedsområde. Rådet har også fokus på at lave undervisningsmateriale til grundskolen og gymnasieskolen. Det meste af materialet er webbaseret og er noget af det mest besøgte på Rådets website. Side 3 af 9

4 Rådets interessenter er blandt andet politikere, embedsmænd, undervisningssektor, borgere og samarbejdsparter. Rådets website skal spille en central rolle for at understøtte interessenternes behov. Det skal fungere som primær kanal for formidling i form af tekst, video, billeder m.m. af Rådets arbejde og skal understøtte, at Rådets arbejde fremtræder synligt og lettilgængeligt. Udover websitet kommunikerer Rådet også via nyhedsbreve og Twitter. Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité Det videnskabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK) koordinerer arbejdet i de regionale videnskabsetiske komiteer. DNVK løser også flere konkrete opgaver og skal: fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer, førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder, afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité, udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt, fastsætte vejledende retningslinjer, sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet DNVK består af 13 medlemmer, der holder møde ca. otte gange årligt. DNVK s interessenter er blandt andet forskere, regionale komiteer, Sundhedsstyrelsen, internationale samarbejdsparter, andre myndigheder (fx Datatilsynet). DNVK vil formidle information til komitéens interessenter på en overskuelig og let tilgængelig måde, og ønsket er at skabe et levende og brugerorienteret website ved brug af video, interviews, billeder, grafik m.m. DER og DNVK bliver administreret af et fællessekretariat bestående af en sekretariatschef og 11 fastansatte. Tilsammen modtager de to institutioner årligt ca. 10 mio. kr. bevilget via Finansloven. Fællessekretariatet udgør en del af koncernfællesskabet under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som udover DER og DNVK består af Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Patientombuddet. Side 4 af 9

5 Beskrivelse af opgaven Visuelle identiteter Vi ønsker to forskellige identiteter. Det er vigtigt, at logo og designelementer viser, at der er tale om forskellige institutioner, der løser forskellige opgaver, men vi ønsker samtidig en vis indbyrdes kompatibilitet at logoer m.v. fungerer sammen fordi fællessekretariatet udgør én myndighed og således også har brug for at kunne kommunikere som en fælles afsender. Det er en udfordring for både DER og DNVK, at meget af vores indhold ofte består af meget lange tekster. Hvordan kan vi med hjælp af grafiske elementer, billeder osv. understøtte vores formidling? Vi ønsker for både DER og DNVK visuelle identiteter, der: er moderne og enkle i sit udtryk vi ønsker et udtryk, som kan fungere i mange forskellige sammenhænge og på forskellige medier, men som ikke forstyrrer og fjerner fokus fra indhold. skaber genkendelighed begge institutioner nærer stor troværdighed blandt vores interessenter og vi ønsker i højere grad at kunne mærke vores materiale og bruge vores image i højere grad til at skabe opmærksomhed på institutionernes virke. er troværdige logo og designlinje skal selvfølgelig afspejle troværdighed og professionalisme, men også gerne uden, at det bliver tørt. er etiske etik er omdrejningspunkt for begge institutioner. Hvordan kan man visualisere det? Vi har brug for to visuelle identiteter, som fungerer både digitalt og på tryk, og vi ønsker derfor en løsning, som inkluderer: Logoer og typografier Webdesign (sidetyper, nyhedsbrev) Designguides med skabeloner til brevpapir, PowerPoint, A4-publikation, visitkort, posters, bannere og lignende Websites Vi vil samle driften af hjemmesiderne på nyeste version af Sitecore CMS, da vi er tilknyttet en licens via en koncernaftale under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vi ser en mulighed for, at de to websites langt hen ad vejen kan bygges på ensartede skabeloner, og vi vil udnytte mulige fordele, der kan ligge i at samle driften. Opgaven rummer følgende elementer for både DER og DNVK: Ny IA Nyt webdesign baseret på nye visuelle identiteter Implementering i Sitecore Kvalitetssikring og test De to websites skal tilbyde god tilgængelighed på alle relevante enheder. Det er ikke nødvendigvis et ønske at være teknologiske first movers, men ambitionen er at levere en høj standard og bruge teknologien til at understøtte den gode digitale brugeroplevelse. For både DER og DNVK ønsker vi at benytte denne lejlighed til at skærpe vores strategier og overføre dem til en konkret handlingsplan for drift og udvikling. Det har vist sig at være en større udfordring blandt andet på grund af vores begrænsede størrelse at producere og holde vores digitale indhold opdateret i det Side 5 af 9

6 omfang, vi har ambitioner om. Derfor ønsker vi også et bud på, hvordan vi kan tilrettelægge og producere relevant indhold fremadrettet, herunder at få opstillet en model for fremtidig styring af webarbejdet. Vi ønsker webløsninger, der kommunikerer modtagerorienteret og i øjenhøjde, og hermed ønsker vi et opgør med en tendens til at kommunikere stærkt afsenderorienteret. Vi vil skabe en god brugeroplevelse, der er visuel flot og let tilgængelig. Det kan også være relevant at arbejde målrettet med konverteringer for at kvalificere vores indsatser med online kommunikation, og med servicedesign for at kunne tilbyde, at brugere kan foretage opslag i afgørelser eller finde temaer, udgivelser og oplægsholdere til debatarrangementer. Krav til funktioner i webløsningen Her er vores forventninger til grundlæggende funktionalitet i webløsningen. Kravene er dog ikke ufravigelige, og I opfordres til at byde ind med alternative eller måske bedre løsninger: Multisite-funktionalitet Modulopbygget Understøttelse af responsive design Nyhedsarkiv Publikationsarkiv Nyhedsbrev Søgefunktion (gerne med sortering relevans/dato) Smart-URL/URL-alias Share-funktionalitet (deling af indhold på sociale medier) Cookie-samtykke SEO-felter Google Analytics W3C tilgængelighed 404-fejlside 500-teknisk fejlside Hvad angår sprogvalg, ønsker vi at have engelske versioner, der ikke nødvendigvis afspejler de danske versioner, men som kan fungere uafhængigt. Vi anvender forskellige services til håndtering af video, nyhedsbreve, formularer, statistik, cookie-samtykke og lignende. Vi oplever både fordele og ulemper ved dette valg. Fordele er bl.a. brug af optimeret og specialiseret software til et specifikt formål samt eksponering på flere platforme. Ulemper er bl.a. tidskrævende administration og begrænset overblik. Vi ønsker et bud på, hvorvidt vi i højere grad bør implementere (dele af) dette indhold i webløsningen. Alternativt, hvordan vi kan arbejde med systemerne og bevare overblik over indhold og struktur. Overordnede rammer for projektet Vi beskriver her vores organisering og forestilling om projektets hovedelementer. Vi vil meget gerne have jeres bud på, hvordan den optimale proces bør være, givet projektets størrelse og rammer. Organisering Vores faste hold i projektet vil bestå af sekretariatschef Christa Kjøller og web- og kommunikationsmedarbejder Jesper Møller-Fink. Herudover har vi mulighed for at inddrage fagkolleger i faser (fx workshops), hvor det er relevant for projektets gennemførelse. Vi vil desuden inddrage formandskaberne for både DER og DNVK ved godkendelse af større milepæle. Processen Vi forestiller os, at forløbet som minimum indeholder følgende elementer: Workshop Visuelle identiteter IA og sidetyper Webdesign Fokus på digital strategi, indhold, handlingsplan Proces med udarbejdelse af identiteter til DER og DNVK. Identificere særlige kendetegn og udtryk Identificere eventuelle fælles elementer. Tilrettelæggelse af IA for websites, herunder at afdække individuelle behov og identificere fælles strukturer. Opbygge sidetyper i wire frames. Design og tilpasning af visuelle identiteter til websites og eventuelt andre digitale Side 6 af 9

7 medier. + skabeloner Implementering Implementering af struktur, funktionalitet og design i Sitecore CMS. Test og kvalitetssikring Test og fejlretning af løsningerne. Tidsplan for opstart Dette er de overordnede tidsrammer for projektets igangsættelse: 10. april 17. april 4. maj maj Medio maj Efterår 2015 Ansøgning om prækvalifikation Invitation til fem prækvalificerede leverandører samt afslag til øvrige Frist for indsendelse af tilbudsmateriale Præsentationsmøder Valg af leverandør og projektstart Lancering af nye visuelle identiteter og websites Budget Der er i alt afsat kr ,- til udførelse af projektet. Side 7 af 9

8 Udbudsbetingelser 1. del: Prækvalifikation Vi inviterer til prækvalifikation, hvoraf vi vil udvælge fem leverandører til at afgive tilbud, jf. de oplistede krav i nedenstående afsnit. Ved ansøgning om prækvalifikation, skal I besvare og medsende følgende: 1. Relevante eksempler på løsninger (med kundereferencer) Giv eksempler på lignende løsninger med kort redegørelse for projektforløb samt oplysninger på referencer, vi kan kontakte for uddybende information. (maks. 5 eksempler) 2. Leverandør, team og kvalifikationer Vi ønsker en kort beskrivelse af jeres forretning og CV er på det samlede hold (projektleder, designer, udvikler osv.), som I forventer at inddrage i projektet, herunder holdets kvalifikationer i forhold til at løse opgaven. Oplysning om eventuel underleverandør medtages også her. (maks. 3 sider excl. CV er) 3. Økonomi Vi ønsker dokumentation for en rimelig økonomisk soliditet. Medsend seneste årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring som dokumentation for regnskabstal. Ansøgning om prækvalifikation sendes pr. mail til web- og kommunikationsmedarbejder, Jesper Møller-Fink, Udvælgelse af fem prækvalificerede leverandører sker på baggrund af en samlet vurdering af ovenstående punkter. 2. del: Tilbudsmateriale De fem prækvalificerede leverandører skal efterfølgende besvare nedenstående punkter for at kunne byde på opgaven. 1. Oplæg til projektforløb Vi ønsker et oplæg til et projektforløb med beskrivelse af, hvordan I anskuer projektets forskellige faser og samarbejdet med os. (maks. 10 sider) 2. Beskrivelse af workshop Et konkret oplæg til indhold af indledende afklaringsworkshop. (maks. 3 sider) 3. Tidsplan Vi ønsker, at l skitserer en realistisk tidsplan for gennemførelse af projektet. I tidsplanen skal også tydeligt fremgå, på hvilke tidspunkter og i hvilket omfang, I forventer vores involvering. 4. Priser Vi ønsker angivet pris for løsning af opgaven. 5. Support og udvikling For at undersøge mulighederne for eventuelt fremtidigt samarbejde, ønsker vi også beskrevet muligheder for udvikling og support på de implementerede websites og designs. Beskriv gerne, hvordan og hvor hurtigt I kan handle fra idé til løsning og vedlæg også gerne timepriser for udvikling og support, herunder eventuelle muligheder for at indgå supportaftaler. Tilbudsmaterialet sendes pr. mail til Jesper Møller-Fink, Side 8 af 9

9 Præsentationsmøder De fem prækvalificerede leverandører bliver inviteret til præsentationsmøder, hvor de får mulighed for at uddybe deres tilbudsmateriale og særligt oplægget til projektforløbet. Der er afsat en time til hvert møde. Udvælgelseskriterier Vi vurderer de indkomne tilbud ud fra følgende kriterier med vægtning angivet i parentes: Oplæg til projektforløb og workshop (50 %) Pris (30 %) Tidsplan (10 %) Support og udvikling (10 %) Frister Her er oplistet vigtige datoer og frister, der skal overholdes: 10. april 17. april 4. maj maj Ansøgning om prækvalifikation Invitation til fem prækvalificerede leverandører samt afslag til øvrige Frist for indsendelse af tilbudsmateriale Præsentationsmøder Generelle betingelser Vi ønsker at gøre opmærksom på, at vi ikke kan holdes ansvarlige for de omkostninger, som leverandører har i forbindelse med udarbejdelse af tilbudsmateriale. Vi er heller ikke forpligtede til at vælge et af de indkomne forslag at gå videre med. Vedlagt dette udbudsmateriale er den kontrakt med vilkår og forhold, som vi forventer vil gælde ved endelig indgåelse af en aftale. Eventuelle spørgsmål samt svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på og tilbudsgivere opfordres til at holde sig orienteret der. Succeskriterier Opsummerende vil vi anse det samlede projekt for vellykket, hvis disse kriterier bliver opfyldt: Implementering af moderne og enkle visuelle designs Prioritering af den gode brugeroplevelse, der er visuel flot og byder på let tilgængeligt indhold Har fået skabt bedre sammenhæng i vores digitale indhold og fået styrket dets kvalitet og relevans Har nye platforme, der kan understøtte en styrkelse af kendskabet til DER s og DNVK s arbejde Oplever en tilgængelig og dedikeret projektgruppe Et koncentreret projektforløb Kontaktoplysninger Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Holbergsgade København K Sekretariatschef, Christa Kjøller, Web- og kommunikationsmedarbejder, Jesper Møller-Fink, Side 9 af 9

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk ww.bygst.dk Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen 10. oktober 2012 1. Introduktion Bygningsstyrelsen ønsker nyt grafisk design og IA til bygst.dk. Samtidig ønsker vi at anskaffe og

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere