Facebook Cityfarmers strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facebook Cityfarmers strategi"

Transkript

1 Facebook Cityfarmers strategi Med dette skriv ønsker vi at udarbejde en strategi for vores brug af Facebook i forbindelse med Cityfarmers Facebook page. Vi nævner først generelle anbefalinger om brugen af Facebook og indarbejder efterfølgende dette under de relevante afsnit for Cityfarmers strategien. Generelt om Facebook og andre sociale medier Det tog fjernsynsreklamerne 13 år at nå 50 mio. husstande, det tog 3 år for internetudbydere at få samme antal brugere. For det sociale medie Facebook varede det blot et år, inden 50 mio. verdensborgere havde oprettet en profil. I dag - 10 år efter Facebooks fødsel - har mere end 1 mia. mennesker en profil på Facebook. Iflg. pingdom.com var den gennemsnitlige alder for Facebook brugerne i ,8 år. I Danmark har ca personer i 2013 en Facebook profil, og det gennemsnitlige tidsforbrug per bruger er 4,4 T / mdr. Tallene viser, hvor vigtig Facebook (og andre sociale medier) er som kommunikationsplatform. Spredningseffekten kan være enorm, hvilket stiller yderligere krav til brugen, og udarbejdelse af strategi, content plan samt formål er essentiel. Brugen af sociale medier som bl.a. Facebook giver via interaktion og aktivering afsender en unik mulighed for at øge virksomhedens kendskabsgrad og omsætning blandt eksisterende og potentielle forbrugere. En undersøgelse 1 blandt fire industrisektorer, der repræsenterer ca. 20 pct. af verdens industrisalg, viser, at sektorerne kalkulerer med øget overskud på op til 1,3 billion dollars pga. brugen af sociale medier. Alene i de fire sektorer. Det skyldes bl.a., at de sociale medier gør det nemmere og mere effektivt at overvåge forbrugernes behov og vaner. Undersøgelser udført af McKinsey Global Institute viser desuden, at brugen af sociale medier øger medarbejdernes produktivitet væsentligt. Sociale medier som intern kommunikationsplatform giver mulighed for at optimere kommunikation og vidensdeling i de daglige arbejdsprocesser. Iflg. rapporten kan medarbejderne på en arbejdsuge i gennemsnit øge produktiviteten med pct. svarende til knap to timer om dagen. Dette skyldes primært, at tidsforbruget til at læse og besvare s reduceres væsentligt, fordi medarbejderne i stedet indgår i dialogsituationer på de sociale medier. I rapporten nævnes bl.a. Yammer og Podio som yderst velegnede interne, sociale kommunikationsplatforme, der giver bl.a. projektmedarbejdere en lettere tilgang til at dele viden. Corporate websites har i flere år været virksomheders foretrukne kommunikationsplatform. Med den generelle udvikling af sociale medier har virksomhedens fokus ændret sig fra få medier til flere, så øget deportalisering samt ikke mindst dialog med og aktivering af målgruppen gøres mulig. 1 International Data Corporation, McKinsey Global Institute analyse 1

2 Vær opmærksom på For at få den optimale udnyttelse af det sociale medie - i dette skriv fokuseres på Facebook - er der en række forhold, man bør vurdere og tage i betragtning, inden man går i gang med at interagere og aktivere. Udvalgte forhold belyses på de efterfølgende sider: 1. Målgruppe og mål.. Side 2 2. Formål. Side 4 3. Virkemidler.. Side 5 4. Content plan.. Side 7 5. Promovering Side Intern involvering og assistance.. Side Tidsplan og økonomi.. Side Litteratur og kilder. Side 18 1 Målgruppe og mål For at nå de rigtige brugere med det ønskede budskab, er det nødvendigt at definere målgruppen for det enkelte budskab. Når målgruppen er defineret, og budskabet ligger helt klart, skal det desuden vurderes, hvilken platform, der egner sig bedst til hhv. målgruppe og budskab. Den enkelte virksomhed kan med fordel vælge at være på flere sociale medier med forskellige budskaber og målgrupper på samme tid (deportalisering). Afsenderens corporate identitet skal dog stå helt klar og være enslydende uafhængig af det valgte medie. Sprogbrug samt virkemidler tilpasses målgruppen og det enkelte medie. Ligesom det i planlægningen af de enkelte posts bør tages i betragtning, hvornår på døgnet den relevante målgruppe er mest opnåelig. Vha. forskellige statistikprogrammer er det muligt at aflæse bruger- 2

3 nes interaktion på mediet. Det bør man løbende følge nøje og agere efter, så en større effekt sikres. Vha. statistik kan det også vurderes hvilke posts, der opnår størst interaktion (kommentarer, likes) hos den enkelte målgruppe. Det er vigtigt at have fokus på at opnå kontakt og interaktion med de rigtige brugere, hvorfor antallet af likes / fans ikke nødvendigvis er et succesparameter. Derimod bør der fokuseres på interaktionsraten og måles på antallet af click, comments og likes for de enkelte posts. MÅLGRUPPE OG MÅL FOR FACEBOOK CITYFARMERS Primære målgruppe Dyrknings- og fødevareinteresserede danskere (urban- og cityfarmers). Sekundære målgruppe Landbrugs- og gartnerirådgivere, der ønsker at lære at formidle faglig viden til almindelige dyrknings- og fødevareinteresserede danskere. Mål Samtlige posts vurderes ud fra primære målgruppes værdi, interesse, relevans samt brugbarhed. A. Minimum tre posts / uge i de første 12 uger af havesæsonen Gennemsnitligt tre comments pr. post i denne periode. B. Efterfølgende gennemsnitligt 8 posts / måned, og så længe projektet kører. C. Tre ambassadører accepterer og anvender Facebook som formidlingskanal vedr. faglig viden: 1. Den ældre landmand, der inddrager sin viden om gammeldags landbrug 2. Gartnerrådgiveren (VFL) 3. Landbrugsrådgiveren (VFL, planter) D. En cityfarmer (gerne fra Gellerup) accepterer og anvender Facebook som formidlingskanal vedr. egne og andres haver. E. 10 aktive brugere inden udgangen af 2. kvartal Brug af statistik Vi anvender Facebooks Insights statistiskprogram, hvilket forudsætter min. 30 likes af sitet. Alternativt kan vi den første måned anvende Komfos ( ). Her undersøger vi hver uge vores gennemsnitlige: 3

4 Fan penetration, vi finder begrundelser for evt. fald / stigninger. Gennemsnitlige fan penetration for newsfeeds er i pct. Spam score, vi følger antallet af spams - hvis tallet ligger over 4 pct., bør vi agere straks. Click True Rate (CTR), hvor mange pct. klikker på vores indhold. Hvorfor / hvorfor ikke? 2 Formål Mange virksomheder bruger de sociale medier, som de tidligere brugte salgskataloget elelr - annoncen: til at fortælle om egne produkter og fortræffeligheder. Med deres posts på de sociale medier besvarer de derfor spørgsmålene Hvad? og Hvordan? og definerer dermed virksomhedens værdier ud fra disse parametre, der har fokus på produkt og produktionsmetode. Iflg. den engelske forfatter og ledelsesekspert Simon Sineks Gyldne cirkel argumenteres for, at spørgsmålene Hvordan? (metode) og Hvad? (produkt) afføder typiske svar, som virksomhederne formår at formidle til modtagere. Oftest giver svarene dog ikke øget værdi til hverken medarbejdere eller kunder og differentierer ikke virksomhedens produkter. Simon Sinek plæderer i stedet for at arbejde med svaret på virksomhedens Hvorfor?, inden man går videre med Hvordan? og Hvad?, hvis man ønsker at tale til modtagers følelsesregister og skabe øget værdi. Simon Sinek bruger Apple som eksempel og nævner, at spørgsmålet Hvad? blot ville få svaret Vi skaber fantastiske computere. Samme svar ville konkurrenterne også kunne give, og spørgsmålet lægger således ikke op til at vise, hvad der er helt specielt for lige netop Apple. Apple har de seneste år været opmærksom på dette og er iflg. Simon Sinek et skoleeksempel for den Gyldne Cirkel. De fokuserer nemlig i markedsføring og produktudvikling på at besvare spørgsmålet Hvorfor?. Deres svar på dette er iflg. Simon Sinek: In everything we do we believe in challenging status quo (why?) by doing something diffent (how?). It just happens we make great computers, too (what?) FORMÅL FACEBOOK CITYFARMERS Formål Vi mener, at danskere med dyrknings- og fødevareinteresser samt gartner- og landbrugsrådgivere kan få gensidig gavn af at kommunikere med hinanden og på denne måde skabe øget forståelse for og viden om landbruget generelt samt hvor maden kommer fra. Derfor ønsker vi at formidle faglig viden via Facebook på en nærværende og vedkommende måde og med virkemidler samt ordvalg, der er tilpasset dyrknings- og fødevareinteresserede modtagere. Det sker ved at: 1. Vi konstant har fokus på at give øget værdi til brugerne 4

5 2. Vi oversætter landbrugssprog til almindeligt dansk 3. Vi dropper ordet projekt og indfører begrebet Cityfarmer 4. Vi yder en aktiv indsats, så vi får fat i danskere og øger deres interesse for cityfarming 5. Vi yder en aktiv indsats, så vi får fat i danskere og øger deres viden om, hvor maden kommer fra 6. Vi sætter viden i spil på en nærværende og for potentielle cityfarmere relevant måde 7. Vi poster udelukkende indlæg, der vedkommer cityfarmere 3 virkemidler Informationsmængden, der modtages via sociale medier, er enorm, og man har således kun få sekunder til at fange modtagers interesse. De sociale medier lægger derfor op til brug af forskellige virkemidler, der på få sekunder formidler afsenders budskab. Det stiller høje krav til content, planlægning og formål for hver enkelt post, der kan formidles via: Det skrevne (undersøgelser viser, at disse posts opnår flest comments) Kravet til brugerrelevant og værdiskabende content er ekstremt højt samtidig med, at man blot har få sekunder til at fange modtagers interesse. Anslagsmængden bør således være lav. (På Facebook max. 500 anslag, på Twitter max 140 anslag pr. post, hvilket svarer til den mulige anslagsmængde i en SMS) De seneste år har bl.a. den enorme brug af SMS betydet, at sproget er ændret væsentligt, og content kvaliteten er dalet. Tendenserne viser dog, at især yngre brugere fremover vil kræve kvalitet i bl.a. formuleringer og ordvalg, hvorfor der altid bør tages hensyn til korrekt stavning og grammatik. Visualisering Billeder, infografik (simplificerer og øger seværdighed af komplicerede materialer som f.eks. årsregnskab) og webgrafik (f.eks. animationer, slicing, rollovers, dynamiske billeder, knapper og menuer) er effektive virkemidler, man bør inddrage på sit sociale medie. Video og lyd Flere eksperter inden for sociale medier - bl.a. Google - mener, at video og webinar er fremtidens foretrukne kommunikations- og markedsføringsredskaber. Således er Googles videokanal, YouTube, verdens andenstørste søgemaskine. Mere end 1 mia. unikke brugere besøger YouTube hver måned. Statistikker viser desuden, at billeder ikke mindst de levende fanger og fastholder folks interesse og forståelse langt hurtigere end det skrevne ord. På hjemmesider klikker mere end 50 pct. af brugerne som det første på en eventuel video. Reaktioner på videomateriale som produktvideoer, virale kampagner (konkurrencer, gåder, komik) osv. er langt mere omfattende end de reaktioner, afsender modtager for f.eks. nyhedsbrevet. Dialog og aktivering Det er vigtigt at opfatte det sociale medie som en dialogbaseret kanal, hvor der er oplagte muligheder for at aktivere brugerne og inddrage holdninger, følelser og behov. Dette bør ligeledes tænkes ind i de virkemidler, man benytter sig af på det sociale medier. 5

6 Viden - bl.a. potentielle kriseemner - opnået fra brugere af det sociale medie bør straks deles med resten af organisationen. Derfor anbefales det at indarbejde et internt kommunikationsforløb i virksomhedens sociale medie strategi. Digitale ambassadører Vælger virksomheden at lade brugere være afsendere og dermed ambassadører for et produkt eller en virksomhed via de sociale medier, viser undersøgelser, at virksomhedens troværdighed øges væsentligt. Som eksempler kan nævnes Lego, der har dannet en ambassadørgruppe med voksne Lego fans, der afprøver nye produkter. Mens Walmart moms er 20 kvinder, der blogger om produkter og andre emner og på den måde kommer i dialog med andre kunder hos den store, amerikanske forretningskæde. Det kan desuden anbefales at bruge medarbejdere som digitale ambassadører for at sætte et menneskeligt ansigt på virksomheden og dermed øge troværdigheden. En række virksomheder gør det bl.a. SKAT med sin Twitter Det er vigtigt at assistere de digitale ambassadører, så de får kommunikeret det ønskede content i tilstrækkelig mængde og på denne måde slår igennem som ambassadører. Det kan bl.a. ske ved at fodre dem med emner og konstant minde dem om, hvor vigtige de er for virksomhedens succes. Det er IKKE tilrådeligt at agere som ghostwriters for ambassadørerne, da en eventuel afsløring af dette kan betyde væsentlig forringelse af troværdighed. VIRKEMIDLER FACEBOOK CITYFARMERS Digitale ambassadører Vi udpeger 4 ambassadører, der sammen med Facebook redaktøren skal forestå korrespondancen på Facebook og dermed agere som direkte afsendere: 1. Den ældre landmand, der inddrager sin viden om gammeldags landbrug 2. Gartnerrådgiveren 3. Landbrugsrådgiveren (planter) 4. En cityfarmer fra projekt Helhedsplan Gellerup Toveshøj Det bør overvejes, om der skal indgå en form for belønning for ambassadørerne - primært for cityfarmeren fra Gellerup og den ældre landmand. Derudover sætter vi et menneskeligt ansigt på redaktøren/vfl, idet redaktøren også introduceres. Billed- og videobrug Vi anvender ALTID billeder i vores posts og optager derudover - når relevant - kort video via tablet eller smartphone og poster. Tilhørende og forklarende tekst følger video og billeder, så vores budskab styrkes. Billederne kan enten være friske fra on spot eller fra VFLs billedarkiv samt evt. modelfotos (bl.a. til ambassadøren, den ældre landmands anekdoter). 6

7 Tekster Sproget tilpasses målgruppen dyrknings- og fødevareinteresserede danskere. Dvs. fagudtryk oversættes og forklares grundigt, ligesom der skrives i korte, primært hovedsætninger. Husk, det vigtigste ord er det første. Vi bruger personlige stedord og husker desuden at nævne Videncentret for Landbrug, projekt Helhedsplan Gellerup og Cityfarmers generelt. Vi er altid ærlige i vores posts og svar, og vi videregiver ikke fortrolige oplysninger. Vi bruger en uformel tone, men er alligevel professionelle i vores posts og svar, så vores faglige viden træder igennem det uformelle budskab. Konkurrencer Vi gennemfører konkurrencer, når det er relevant (se forslag under content plan) og bruger vores ambassadørers viden som præmie, så brugerne kan vinde en dag med en af vores fire ambassadører. Efterfølgende poster vi om besøget og resultaterne herfra. Workshop For at skabe ejerskab hos vores digitale ambassadører og sikre, at en god idé eller historie ikke går tabt, gennemfører vi for vores ambassadører en 4 timers workshop, hvor vi formidler vores idé og formål med Facebook Cityfarmers. Til workshoppen gennemgår vi desuden vores interne manual (evt. udgangspunkt i denne strategi) og underviser i formidlingsform osv. Herudover assisterer vi løbende vores digitale ambassadører mht. indlæg på Facebook Cityfarmers. 4 Content plan For at sikre sammenhæng mellem hensigten med virksomhedens sociale medie platform og de posts, virksomheden leverer til mediet, er det vigtigt at planlægge aktiviteterne. I planlægningen bør desuden indgå en plan for vidensdeling med øvrig organisation - bl.a. hvis potentielle kriseemner bliver synlige på det sociale medie. Det anbefales at planlægge en række posts, der lægges i database til senere brug. Derudover vurderes det ugen før (evt. på en fast ugedag), hvilke posts vi ønsker at gennemføre i løbet af den efterfølgende uge, så posts er aktuelle og realistiske bl.a. set i forhold til vejrliget. For at styrke muligheden for aktivering og interaktion er der altid fokus på brugernes Hvorfor?. Bl.a. bør vi kunne svare på spørgsmålene Hvorfor skal jeg like en side?, Hvorfor skal jeg fortælle andre om jer?, Hvorfor skal jeg komme tilbage til jeres side? Kan vi svare på disse spørgsmål, er der mulighed for at skabe øget værdi for brugerne. Værdiskabelse for brugerne betyder desuden, at det bliver nemmere at tiltrække, fastholde og aktivere dem, hvorfor vi bør arbejde med at skabe og fortælle de gode historier. Det er derfor ikke tilrådeligt blot at fortælle produkthistorier. Vores historier bør være relevante, overraskende, originale, passionerede, menneskelige og ikke mindst SANDE. Man er tættest på succes og undgår bedst shitstorms, hvis man: 7

8 - Leverer varen i den rette stand og oplevelse og med forbrugeren i fokus - Leverer et unikt produkt - Leverer ærlighed - Underbygger den gode historie (Eksempelvis Steve Jobs og Apple) - Lever op til forventningerne (så skuffelse og dårlig omtale undgås) - Leverer mere end det forventede og dermed overrasker brugerne (kan medføre love storms) - Ikke kommunikerer for langt væk fra kerneydelser - Reagerer og er mere opmærksom på dislikes end på likes. Derudover bør man være yderst forsigtig med at agere som ghost writer bl.a. for ledelse, idet dette kan medføre reduceret troværdighed og evt. shitstorm, hvis det kommer frem. CONTENT FACEBOOK CITYFARMERS Pga. usikkerhed mht. at forudsige Projekt Helhedsplan Gellerup Toveshøjs udvikling og vejrforhold generelt udarbejdes på nuværende tidspunkt en idédatabase, som projektleder / redaktør involverer løbende, og når det er relevant afhængig af vejrlig og aktualitet. På den måde vil projektleder / redaktør have planlagte posts, der kan trækkes ind på Cityfarmers for at skabe kontinuerlighed på Facebook sitet. Ud over dette planlægger projektleder / redaktør posts for ugen efter på en fast ugedag. Antallet varierer og afhænger af de aktuelle emner og begivenheder, der måtte være i fht. projektet, pressen, på andre relevante sociale medier etc. I planlægningen inddrages historier, emner og idéer fra de digitale ambassadører. Når det er relevant, involverer redaktøren desuden lokal, regional og national presse, idet der udsendes pressemeddelelse til udvalgte medier. Ligesom redaktøren distribuerer viden indsamlet via Facebook side til øvrige medarbejdere på Videncentret for Landbrug - evt. via intranettet. I vores posts er vi opmærksomme på, at : 1. Der er flest brugere på sociale medier sent aften 2. De fleste brugere går på Facebook via deres mobil Konkurrencer gennemføres med teksten (forhold kendt december 2013) Denne konkurrence er på ingen måde associeret til eller sponseret, støttet eller administreret af Facebook. I denne konkurrence giver du dine informationer til ejeren af denne Facebookside og ikke til Facebook. Kampagner gennemføres med teksten (forhold kendt december 2013) Kampagnen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook. Du videregiver dine oplysninger til Cityfarmers og ikke til Facebook. Vær desuden opmærksom på at nævne: 8

9 - hvad vinder man - hvordan vinder man (lodtrækning, dommerkomité) - hvornår er deadline - deltager skal have rettigheder over det materiale, de bruger - hvem står bag konkurrencen - inkl. kontaktdata - ansatte og medlemmer af deres husstande må ikke deltage - Facebook disclaimers - hvordan forholder vi os, hvis vinderen ikke reagerer Da Facebooks regler konstant ændres, er det nødvendigt at sætte sig ind i disse, når en evt. konkurrence/kampagne bliver aktuel i løbet af CONTENT PLAN SÆSONENS FØRSTE 12 UGER FACEBOOK CITYFARMERS Content planen udvikles og ændres løbende, så der altid er relevante og aktuelle posts. Ligesom vi følger Insights Statistik (kræver 30 fans) og analyserer, hvilke posts der skaber størst engagering blandt vores brugere. Herefter tilpasses content planen ligeledes. Inden vi offentliggør Cityfarmers har vi sørget for, at der også er content på siden. Vi vælger desuden at invitere VFL kolleger samt relevante kontaktpersoner fra Projekt Helhedsplan Gellerup Toveshøj for at opnå et vist antal brugere, inden vi gå ud i offentligheden. Siden konstrueres med cover- og profilbilleder, der signalerer Cityfarmers og viser således glade haveejere både i og uden for Gellerup Parken. Ligesom vi indarbejder pay-off i coverbilledet, så der ikke er tvivl om formålet med vores Facebook side. Forslag til pay-off: Til os med haver i byen / Til os med små haver / Til os, der elsker at dyrke selv Under Billedmapper lægges desuden billeder fra andre projekter samt portrætfotos (reportage) af vores ambassadører inkl. kort introduktionstekst. POSTS INDEN OFFENTLIGGØRELSE AF FACEBOOK CITYFARMERS 1. Baggrund Cityfarmers Vi fortæller om vores begrundelse for at gå ind i Projekt Helhedsplan Gellerup Toveshøj og linker til projektets Facebook site: https://www.facebook.com/helhedsplangellerup (bilag 3) - Vi linker til, kommenterer og liker løbende posts på Projektets facebook site - Vi laver aftale med redaktør om, at de gør det samme med Facebook Cityfarmers 2. Introduktion af lokal, digital ambassadør Der er eksisterende haver i Gellerup Parken, der driftes via lokale ildsjæle. En af disse udpeges (vinteren 2013/2014) som digital ambassadør, og vi følger løbende vedkommendes arbejde i haven. Ambassadøren beskriver processen, mod- og medgang, og får hjælp fra VFL ambassadørerne (gartneri- og planterådgiver) samt den ældre landmand om diverse emner: 9

10 - Hvad bør vi plante og hvornår? - Hvad skal vi tænke på før, under og efter beplantning? - Hvad kan vi bruge produkterne til? - Hvilken gavn har de producerede produkter for kroppen og vores almene tilstand? Inden Cityfarmers åbnes, har vi fortalt første historie om eksisterende have i Gellerup Parken og introduceret vores lokale, digitale ambassadør Introduktion af vores professionelle ambassadører samt redaktør Vi introducerer vores gartneri- og planterådgivere, den ældre landmand samt Cityfarmers redaktør. Hvad laver de hver især i dag? Hvilken baggrund har de? Hvorfor er de på Cityfarmers facebook? Hvilke planer har de fremover med brugen af Facebook? Fire selvstændige posts - evt. inkl. videointroduktion af hver enkelt. Produceres af ambassadørerne selv. 7. Andre byrum Vi fortæller om København Kommunes byrum og fælles gårdhaver og interviewer deltager om udfordringer og glæder ved at deltage i projektet. Hvad kan vores egne cityfarmers i Projekt Helhedsplan Gellerup Toveshøj forvente sig af udfordringer, glæder? olmskvarteret/projekter/bygningsfornyelse-og-faelles-gaardhaver/pjece POSTS EFTER OFFENTLIGGØRELSE AF FACEBOOK CITYFARMERS 1. Digital ambassadør, Gellerup Vi følger løbende den lokale ambassadør fra Gellerup og hans/hendes arbejde i haven. Vi beskriver processen, mod- og medgang og lader de øvrige ambassadører kommentere diverse emner. Måske: - Hvad bør vi plante og hvornår? - Hvad skal vi tænke på før, under og efter beplantning? - Hvad kan vi bruge produkterne til? - Hvilken gavn har de producerede produkter for kroppen og vores almene tilstand? 2. Kunst- eller rigtigt græs? Århus Kommune og Brabrand Boligforening har anlagt ny kunstgræsbane i området - vi fortæller om forskellen på almindeligt græs og på kunstgræs - hvad er kravene / fordele / ulemper ved hhv. kunst- og almindeligt græs? Vi lægger op til interaktion: Hvad foretrækker du at spille på? Hvorfor? Indgå evt. samarbejde med DLF-Trifolium, der er verdens største producent af græs, og som måske gerne vil give gode råd om græs eller have Cityfarmers digitale ambassadører til at gøre det. Deres danske datterselskab, Prodana, sælger plænegræs til golf- og fodboldbaner og til private. DLFs marketingchef hedder Marie Juul-Andersen. 10

11 3. Løbende kontakt med Projekt Helhedsplans facebook Ambassadører og redaktør linker til, kommenterer og liker løbende posts på Projekt Helhedsplan Gellerup Toveshøjs FB site: https://www.facebook.com/helhedsplangellerup 4. Arkitektkonkurrencens vinder Vi offentliggør og fortæller ud fra dyrknings- og haveinteresserede danskeres synspunkt om vinderen af arkitektkonkurrencen, ligesom vi får vores digitale ambassadører til at komme med forslag til, hvad den videre udvikling i projektet nu kunne være. 5. Vi Cityfarmers Vi fortæller løbende om gode historier, der involverer have- og dyrkningsinteresserede danskere / foreninger / organisationer osv.: A. Engelsholm Havekreds afholder flere åbne arrangementer i løbet af programmet er endnu ikke udarbejdet, men følg med her: B. Byrum i Københavns Kommune - vi følger med i og kommenterer om udviklingen af disse projekter: /projekter/syv-nye-byrum C. Grønt Forum (leder = Britta Edelberg) nurser de grønne initiativer i Vejle Kommune. Hold øje med deres aktiviteter og udvælg historier herfra, som ambassadørerne kommenterer på (bilag 1) D. Ørestad Urbane Haver, hvor hver byhavegartner har fået eget jordlod. Hvad dyrker de? Hvorfor? Hvad siger vores ambassadører? https://www.facebook.com/urbanehaver (bilag 2) D. Pensionist i Hedehusene har lånt sin have ud til to dyrkningsinteresserede danskere uden mulighed for egen have, da pensionistens have er blevet for stor til hende. Vi fortæller historien og lægger op til at andre gør det samme 6. Altanhaven Hvad kan man dyrke på sin egen altan og hvordan? Vores ambassadører kommer med forslag og giver gode råd om haven på altanen. Kan vi også få råvarer ud af vores altan? Vi lægger op til aktivering ved at spørge vores brugere om deres erfaringer med altanhaven. Konkurrence: send os dine billeder og fortæl lidt om processen og vind et besøg af vores gartnerirådgiver. 11

12 Der postes efterfølgende fra besøg og resultater. 7. Nyhed Food Culture Nyhed Fartsænkende dyrkningskasser i Gellerup 9. Auktion på Cityfarmers Cityfarmers opfordres til at sætte egne fremavlede produkter på auktion her på sitet - minimumspris fastsættes af Cityfarmer. Vi følger auktionen og lader vores ambassadører kommentere på proces og produkt og muligheden for, at andre Cityfarmers kan producere det samme - endda måske optimeret. 10. Sådan kan du også Vi kommenterer på billeder lagt på Pinterest og involverer dermed også udenlandske Cityfarmers. Vores digitale ambassadører fortæller om processen mht. udvalgte posts/billeder Kokkeskolen Vi giver opskrifter på, hvordan Cityfarmers kan bruge deres produkter - evt. som bearbejdede: - Hvordan laver du mel? - Hvad kan man bruge urter til? - På Pinterest finder vi billeder af grønsagsretter og fortæller, hvordan man selv kan dyrke ingredienserne: Konkurrence: Hvad bruger du dine egne produkter til? Vind besøg af vores rådgiver. Der postes efterfølgende fra besøg og resultater. 12. Vores rådgivere på besøg Vi distribuerer historien om diverse vindere af postede konkurrencer og deres besøg af vores rådgivere. Hvad kom der ud af det? Hvad lærte vores vindere? Hvad lærte vores rådgivere? 13. I gamle dage 12

13 Vores gamle landmand tager jævnligt til Gellerup og hjælper vores lokale ambassadør og andre haveejere i området. Ud fra gamle råd og anekdoter fortæller den gamle landmand, hvad man ville have foreslåetat gøre i gamle dage. Ligesom han fortæller anekdoter om f.eks. vejret á la: Vatskyer betyder godt vejr i morgen Disse posts ledsages af gamle s/h fotos af livet på landet dengang og gerne inkl. billeder af vores digitale ambassadør som barn. 14. Uddrag historier og gode råd ud fra VFL fakta ark Eksempel på post ud fra UBF Natur- og miljøtiltag (bilag 4): Saml på regnvand - og spar penge. Hvorfor betale over 40 kr. per m3 vand, du bruger, når du i stedet kan genbruge regnvandet? Og så er regnvand endda dejligt blødt, så du ikke får kalkpletter på bil, vinduer eller dine planter i haven eller på altanen. Se her, hvordan du selv kan opsamle dit regnvand, nemt, hurtigt og billigt. Post ledsages af billede fra nedenstående billedbeskrivelse. Der linkes til ambassadørs billedbeskrivelse ledsaget af max. 300 tegn / billede udført om at lave regnvandsopsamling via overløbskit monteret på nedløbsrøret. 5. Promovering Det amerikanske sociale medie bureau, Syncapse, har lavet en undersøgelse med top 10 årsager til at like et brand. Et økonomisk incitament træder tydeligt frem, idet det at kunne opnå rabat og deltage i konkurrencer ligger på hhv. anden og fjerde pladsen. Desuden er muligheden for at dele personlige oplevelser, livsstil og interesser også vægtige argumenter for at like et brand, idet dette kommer ind på hhv. femte og sjette pladserne. 49 pct. af de adspurgte liker et brand på Facebook, fordi de i forvejen kender virksomheden og ønsker at understøtte brandet. Likes kommer altså ikke af sig selv, og der skal altid være fokus på brugernes behov og tanker og på det, brugerne kan få ud af at følge brandet på det respektive sociale medie. Desuden kan det anbefales - bl.a. for forholdsvis ukendte brands - at promovere udvalgte opslag og Facebook siden generelt. 85 pct. af den tid Facebook brugere tilbringer på sitet bruges på Newsfeeds, og det sker primært fra mobilen f.eks. i pauser fra arbejdet, i bussen, i køen på motorvejen. Blandt Facebook vennernes statusopdateringer ligger også boostede newsfeeds fra de sider, Facebook vennerne liker. På denne måde kan boostede newsfeeds også nå de Facebook brugere, der ikke direkte har interageret med et site. Facebook Ads er en anden mulighed for at promovere et brand. Idet flest brugere logger sig på Facebook via deres mobiltelefoner, anbefales det dog at booste newsfeeds i stedet for at promovere via Facebook Ads, da disse ikke fremgår på smartphones. En stor del Facebook brugere skelner desuden ikke mellem boostede newsfeeds og posts fra Facebook venner. 13

14 PROMOVERING FACEBOOK CITYFARMERS Vi målretter vores promovering til en bestemt gruppe mennesker og vælger at indgå et interessebaseret fællesskab med dyrknings- og fødevareinteresserede danskere. Vi booster vores newsfeeds minimum en gang / måned, eller når vi: - Starter siden op - Har en ekstra god historie - Har et godt tilbud - Vil skalere en konkurrence Vi vælger desuden - hvis muligt - at promovere Facebook Cityfarmers via relevante websites og Facebook pages: https://www.facebook.com/helhedsplangellerup 6. Intern involvering og assistance Alt for mange virksomheder lader ofte en uøvet kommunikatør stå for de sociale medier og glemmer desuden at lave en strategi for sitet. For at undgå fatale image gaps bør dette undgås, ligesom redaktøren af det sociale medie også skal være klædt på til at integrere virksomhedens forretnings- og kommunikationsstrategi i arbejdet med de sociale medier. Når vi vælger at involvere digitale ambassadører, der - måske - ikke er vant til at agere på de sociale medier, er det endnu vigtigere at udarbejde god og brugbar assistance (i form af bl.a. manual) til de ansvarlige. Det anbefales desuden at arrangere en workshop for ambassadørerne, så der skabes ejerskab hos disse, og gode idéer ikke går tabt eller sjuskes væk. De digitale ambassadører samt deres forudsætninger bør desuden indgå i udarbejdelsen af den endelige manual. I skrivende stund er de digitale ambassadører ikke udpeget endnu, ligesom Videncentret for Landbrug for øjeblikket er ved at udarbejde en digital strategi for virksomheden. Derfor skal nedenstående punkter kun opfattes som sporadiske anbefalinger, og der bør udarbejdes en endelig manual for de digitale ambassadører, når disse er udpeget, og VFLs strategi ligger klar. En undersøgelse foretaget af det engelske digitale medie- samt content marketingbureau Disruptive Communications kan give nogle klare guidelines for virksomhedens brug af de sociale medier. Undersøgelsen viser bl.a., at 42 pct. af de adspurgte brugere får en negativ opfattelse af et brand, hvis virksomheden sjusker og laver stave- og grammatikfejl på de sociale medier. 14

15 25 pct. står helt af, hvis nyhederne på de sociale medier er for salgsprægede, mens yngre brugere (18-24-årige) har for få opdateringer som største turn-off (og for mange som tredje), og stave- og grammatikfejl som nummer 2. INTERN INVOLVERING OG ASSISTANCE FACEOOK CITYFARMERS Workshop For at skabe ejerskab hos vores digitale ambassadører og sikre, at en god idé eller historie ikke går tabt, gennemfører vi for vores ambassadører en 4 timers workshop, hvor vi formidler vores idé og formål med Facebook Cityfarmers. Til workshoppen gennemgår vi desuden vores interne manual (hvordan bruger vi Cityfarmers) og underviser i formidlingsform osv. Herudover assisterer vi løbende vores digitale ambassadører mht. indlæg på Facebook Cityfarmers. Sproget - Undgå stave- og grammatikfejl - lad andre læse korrektur inden udgivelse. Undersøgelser foretaget af det engelske digitale medie- og content marketingbureau Disruptive Communications viser, at 42 pct. af brugerne får en negativ opfattelse af et brand, hvis virksomheden sjusker og laver stave- og grammatikfejl. - Korte tekster - alternativt punktopstilling - så overskueligheden øges. - Anvend personlige pronominer (jeg, vi osv.), så vores digitale ambassadører træder igennem og giver Videncentret for Landbrug et menneskeligt ansigt. - Vores skribenters personlige attitude og budskaber skal sælge konceptet - ikke direkte ros. Brug billeder - Lav tekst om til billeder Brug et billede til at promovere dine links, sæt ikke blot linket ind. Du skal uploade billedet og poste det sammen med kommentar og link. - Brug billeder i Facebook Ads Fokuser på visuelt baserede reklamer. - Kort tekst Teksten til billeder bliver sat i toppen af selve billedet, så skriv i overskriftsform. - Integrer Facebook med andre platforme Vi lægger vores videoer på YouTube og kan således også arbejde med video SEO. Integrer de to platforme og skab større effekt og synlighed. 15

16 - Brug likes aktivt Opdatering med cover- og profilbilleder samt antal likes publiceres, når man linker til sin Facebook side, så brug det aktiv. Sådan gør vi, hvis vi rammes af en shit storm - Vær aktiv på Cityfarmers newsfeeds alle ugens 7 dage, da shitstorms også kan opstå i weekenden. - Lav et standardsvar, som noteres ved alle indlæg og tråde i første omgang. Dette skal ske inden for 12 timer. - Hvis en enkelt forbruger klager over noget på sitet, skal der inden for 12 timer gives et svar om, at vi er ved at undersøge sagen og vender tilbage asap. - Er indlægget meget personligt, eller virker afsenderen meget passioneret, går vi i direkte dialog med afsenderen uden om Facebook for at undgå yderligere problemer. Følg med - Hold øje med de mange nye tiltag, der hele tiden kommer med på Facebook. Er de brugbare/nyttige for Cityfarmers? - Følg med i, hvad der postes af relevante emner på andre sociale medier, og brug disse indlæg på Cityfarmers. Vær opmærksom på dansk lovgivning og Facebooks guidelines - Hvad siger dansk lovgivning (forbrugerombudsmanden.dk, persondataloven, købeloven)? - Hvad siger Facebooks page guidelines (ændres ofte) bl.a. Promotion guidelines / Statements of rights and responsibilities / Ad guidelines / Platform policies? Konkurrencer gennemføres med teksten (forhold kendt december 2013) Denne konkurrence er på ingen måde associeret til eller sponseret, støttet eller administreret af Facebook. I denne konkurrence giver du dine informationer til ejeren af denne Facebookside og ikke til Facebook. Kampagner gennemføres med teksten (forhold kendt december 2013) Kampagnen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook. Du videregiver dine oplysninger til Cityfarmers og ikke til Facebook. Vær desuden opmærksom på at nævne - Hvad og hvordan vinder man - Hvornår er deadline - Deltager skal have rettigheder over det materiale, de bruger - Hvem står bag konkurrencen - inkl. kontaktdata - Ansatte og medlemmer af deres husstande må ikke deltage 16

17 - Facebook disclaimers - Hvordan forholder vi os, hvis vinderen ikke reagerer Da Facebooks regler konstant ændres, er det nødvendigt at sætte sig ind i disse, inden Cityfarmers lanceres foråret 2014, og når en evt. konkurrence/kampagne bliver aktuel. 9 TO-DO og Økonomi TIDSPLAN FACEBOOK CITYFARMERS Vinteren VFL ambassadører udpeges 1 Gellerup ambassadør udpeges 1 ældre landmand udpeges Workshop for digitale ambassadører (4 timer) Marts 2014 Manual udarbejdes Cityfarmers page konstrueres Pre-posts produceres Sæsonstart 2013 Facebook Cityfarmers lanceres ØKONOMI FACEBOOK CITYFARMERS Planlægning og gennemførelse af workshop digitale ambassadører Udarbejdelse af manual Cityfarmers Facebook Estimeret tidsforbrug FB redaktør ca. 15 T ca. 10 T ca. 15 T / uge Estimeret tidsforbrug fire digitale ambassadører ca. 2 T / uge /ambassadør Belønning, lokal ambassadør ca. Kr Kørsel, ambassadører (pga. konkurrencer) ca. Kr Modelfotos (bl.a. fra gamle dage ) ca. Kr

18 Boost af newsfeeds ca. Kr Litteratur og kilder bl.a. Bøger * Den perfekte storm af Peter Svarre * Homo Digitalis af Natasha Friis Saxberg * Networked Business Factbook 2012 af Social Semantic Artikler * Capturing business value with social technologies McKinsey Quarterly af Jacques Bughin, Michael Chui og James Manyika * Facebook er en god salgskanal af Susanne Ingemann * Hvorfor liker folk dit brand? af Lars Hedegaard Pedersen * Sådan gør du, hvis du rammes af Facebook storm af Alexander Haslund Webinarer og foredrag * Content Marketing - Få kunderne til at elske dig! v/mette Will, IBC (webinar) * Facebook v/hans Tosti (foredrag) * Facebook Ads v/mikael Lemberg (webinar) * How great leaders inspire action v/simon Sinek (foredrag) * Intentionel Social Empowerment in Grundfos v/christian Carlsson, Grundfos (foredrag) * Social Listening in Grundfos v/thomas Asger Hansen, Grundfos (foredrag) Andet * IT anvendelse i virksomheder 2012, Danmarks Statistik * allfacebook.com * facebook.com/business 18

19 December 2013 Lene Krüger 19

Det nedenstående materiale er del af projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler, som er finansieret af: Videnformidling og dialog via nye kanaler 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler, som er finansieret af: Promilleafgiftsfonden for landbrug Se 'European

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Konkurrencereglerne på Facebook

Konkurrencereglerne på Facebook Konkurrencereglerne på Facebook Guide udarbejdet af Komfo Marts 2012 " Konkurrencereglerne på Facebook Marts 2012 Hvorfor denne guide? Facebook ændrer løbende deres konkurrenceregler, hvilket de senest

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

En Facebook-profil er personlig

En Facebook-profil er personlig En Facebook-profil er personlig En Facebook profil er personlig, og man må selvsagt kun have én, hvilket gør Facebook til et unik sted for virksomheder at få kontakt til forbrugerne. Og det er nemt. Din

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING HVEM ER HAM DEN SKALDEDE? Dennis Pape 44 år, Gift med Majken, 3 børn EDB-assistent Multimediedesigner HD afsætning Sparekassen Farsø ReStudy IDEmøbler Stofa Ejer af SOLO marketing

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job.

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. - Udgivet af Digital247 - Indholdsfortegnelse Sociale medier i 2017 1 Facebook 2 Twitter 3 Instagram 4 YouTube

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SOS Børnebyerne Facebookmanual

SOS Børnebyerne Facebookmanual SOS Børnebyerne Facebookmanual Manual til brug af Facebook for SOS-lokalgrupper 2014 Facebookmanual til SOS-lokalgrupper Denne manual er til de SOS-lokalgrupper, som er på Facebook eller ønsker at oprette

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Medier, platforme og content

Medier, platforme og content Medier, platforme og content Sociale medier, de store spillere Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Twitter Snapchat Youtube Podcast 1,1 milliard brugere i alt DK: 3.500.000 månedlige brugere (45-75 %)

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell. Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.dk/blog/nyhedsbrev 15 Online Marketingtips i 2015 Martin Skøtt, Online Marketingchef,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Sociale medier og Emailmarketing

Sociale medier og Emailmarketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. Introduktion til arbejdet med sociale medier 3. Betalt 4. Organisk 5. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

Gode råd til brug af sociale medier

Gode råd til brug af sociale medier 14. marts 2016 Gode råd til brug af sociale medier Hvorfor er det relevant at have en profil på Facebook eller Instagram? Facebook har lige nu omkring 3.476.000 månedlige brugere i Danmark, mens 1,2 millioner

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere