INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT"

Transkript

1 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løbsserie 1.6 Point 1.7 Vægttillæg 1.8 Præmier 1.9 Klassesponsorer, Startnummer og On-board kamera 2 SPORTSREGLEMENT SAMT JURIDISK PROCEDURE 2.1 Afvikling 3 LØBSANMELDELSE FØRERMØDE & LØBSPROCEDURE 3.1 Anmeldelse 3.2 Førermøde 3.3 Teknisk kontrol og Træning 3.4 Tidtagning 3.5 Løbsdistance 3.6 Start 3.7 Race slut/efterkontrol 3.8 Resultat 4 STRAFFE, PROTESTER OG APPELLER 4.1 Mesterskabets straffe 4.2 Protester og appeller RESUME AF AFVIKLINGSBESTEMMELSER 14. december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 1

2 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiction Danish Thundersport Championship er en løbsserie (DTC serie) som tilrettelægges og arrangeres af DTC Motorsport A/S (DTC A/S) DTC A/S har retten til navnet DTC, Danish Thundersport Championship, samt alle heraf afledte navne og forkortelser i lighed med gældende regler for beskyttelse af Mesterskab i DASU reglement 5 punkt sidste afsnit Peter Elgaard fra DTC A/S har promotorlicens jf. DASU reglement 1 punkt og har dermed de deri beskrevne beføjelser DTC A/S har i løbsseriens interesse, ret til, løbende at regulere reglementet i DTC-serien. Dette i forbindelse med Force Majeure, af sikkerhedsmæssige årsager eller i forbindelse med konkurrenceforvridning. Reguleringer godkendes af DASU DTC A/S står for salg af Titel & Hovedsponsorater samt delsponsorater DTC A/S er ansvarlig og indestår for præmiepenge til kørerne DTC A/S er ansvarlig for PR.- og pressearbejde for DTC serien DTC A/S er ansvarlig for klassens tekniske kontrol 1.2 Organisation Championshipkoordinator: Peter Elgaard / Jesper Carlsen Teamkoordinator: Peter Elgaard /Jesper Carlsen Klassens tekniske chef: Peter Rasmussen Afviklingsleder: Jens Munkholm eller DASU godkendte assistent for denne Dommersystem: DASU Presse/hjemmeside/point: Morten Alstrup Gridopstilling: Kim Kirkegaard Reglementskoordinator: Peter Rasmussen Klassens tekniske kontrol ved arrangementer: DTC-kontrollen eller DASU godkendte assistent for denne, DTC A/S kontrol mandskab samt banernes teknisk-kontrol mandskab. 14. december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 2

3 1.3 Deltagere DTC serien er en åben national serie. Deltagere med udenlandsk licens skal tilmeldes serien ved 1. afdeling der deltages i og senest ved 3. afdeling for at opnå DM point Der tillades gæstekørere. (kørere der deltager i maksimalt 2 afdelinger i serien.) kørere der deltager i 3 eller flere afdelinger henvises til pkt Nødvendig dokumentation skal fremvises ved licens- og teknisk kontrol i.h.t. DASU's regler. 1.4 Registrering Tilmelding til DTC-serien skal fremsendes til DTC Motorsport A/S, FDM Jyllands-Ringen, Skellerupvej 38, Resenbro, 8600 Silkeborg Alle tilmeldte deltagere vil få tildelt et permanent startnummer for den kommende sæson. Fordelingen vil blive i den rækkefølge som anmeldelserne fremsendes. 1.5 Løbsserie Løbsserien afvikles over 6-7 afdelinger, som hver består af 1 fri træning, 1 tidtagning, 1 Super-pole, 1 warm-up og 2 heats. såfremt der afvikles en afdeling i forbindelse med Copenhagen Classic, vil denne afdeling kun omfatte 2 x træning samt en superpole (alle deltager) superpole vil være at se som finaleheatet.. Se i øvrigt, DASU s løbskalender. 1.6 Point DTC mesterskab afvikles med følgende point scala. Der gives point i alle løb efter følgende skalaer. Heat: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1. For at få tildelt point i heats skal deltageren have gennemført min. 75 % af den fastsatte heatlængde (nedrundet til nærmeste hele omgang). Såfremt der afvikles en afdeling i forbindelse med Copenhagen Classic, vil der kun udeles ½ point Teams kan nominere 2 biler/kørere til Team-cuppen. Tilmelding/nominering foretages til DTC organisationen senest 1 time før den frie træning i den pågældende afdeling. Kun disse 2 nominerede biler/kørere får tildelt point. For teams med kun en deltager, er det kun denne bil der regnes med i Team-cuppen Vinderen af DTC 2012 er den kører og det team der ifølge DM-slutstillingen har samlet flest point. Nr. 2 er den kører og det team der har næst flest point osv. Smid-væk. Deltagerne fratrækkes i DM slutstillingen sæsonens 2 dårligste heat, dog aldrig heat 2 i årets sidste DTC-afdeling, eller heat hvorfra deltageren er udelukket I tilfælde af pointlighed ved sæsonens afslutning, er det den med flest 1. pladser, 2. pladser, 3., 4., osv. af alle heat, der bliver udråbt som vinder. I det tilfælde at det stadig står lige, er det den bedst placerede deltager i sæsonens sidste heat-, næstsidste heat-, osv. der er vinder. 1.7 Vægttillæg. (Der opereres ikke med vægttillæg.) 14. december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 3

4 1.8 Præmier Præmierne vil blive udleveret af DTC A/S Der vil være præmie til de 3 først placerede deltagere i DTC finaleheat. (Alle præmietagere skal efter 2. heat gå direkte til præmiepodiet) Der vil være mesterskabsmedalje til de 3 bedst placerede i det samlede kørermesterskab Der vil være et trofæ til vinderen af den samlede Team-cup Der vil være en præmiepulje. (Nærmere på særskilt formular, når dette er fastlagt) Efter hver afdeling, kan der afholdes pressemøde, der er mødepligt for de 3 bedste i hver gruppe Præmiepenge vil blive udbetalt 2 uger efter resultatlistens godkendelse. Der udbetales kun præmiepenge til deltagere der er registreret i DTC serien, iht. DASU s regler Alle deltagere, der skal have overrakt præmie efter heat samt ved Gallafesten, skal møde op til overrækkelsen. Ved udeblivelse uden gyldig grund, tilbageholdes præmie og præmiepenge. 1.9 Klassesponsorer, Startnummer og On-board kamera De deltagende biler skal dekoreres med logo fra samtlige titel- & hovedsponsorer samt klassesponsorer. Man kan ikke frikøbe sig fra titel- & hovedsponsorer, men øvrige klassesponsorer kan frikøbes for kr. pr stk. pr løb. Såfremt man har frikøbt sig fra klassesponsorer, får man ikke del i præmiepengene Alle deltagere skal reservere plads til titel- & hovedsponsorer samt klassesponsorer på bilens originale plads til reg. nummerplader for og bag samt ved sideruder og i forbindelse med startnummerpladerne. Meddelelse om titel- & hovedsponsorer, klassesponsorer samt startnummerplader, gives på særskilt meddelelse senest 15. marts Alle deltagere skal bære et Hovedsponsor logo (2 x 10 cm.) på køredragtens venstre bryst og højre arm. (Logo samt skitse for placering bliver leveret af Hovedsponsor) Alle deltagere skal, ved præmieoverrækkelse samt efterfølgende pressemøde bære Hovedsponsor kasket. Undladelse af dette vil resultere i fratagelse af retten til præmiepenge og indberetning til løbets dommer med krav om bødestraf Alle deltagere vil få udleveret navneskilte med kørerens navn til montering ved sideruder og frontrude.(skal benyttes) Alle deltagere skal tillade at der monteres et Tv-kamera i bilen hvis DTC A/S bestemmer dette. Vægten for dette udstyr (max. 5 kg.) kan medregnes i bilens minimumvægt Alle deltagere skal inden teknisk kontrol have monteret et sort panel (20 x 20 cm.) på instrumentbrættet i passagersiden med Titel-, hoved- og klassesponsorernes navn og logo (panelet med påførte logos leveres af DTC A/S). Ingen form for reklame, udover kørerens og teamets navn samt bilfabrikantens logo, må være monteret indvendig i Tv-kameraets retning. Reklame, f.eks. på kørerens hjelm og kørerdragt, vil kun blive tilladt filmet såfremt de ansvarlige TV hold bestemmer dette Når man tilmelder sig DTC serien, accepterer man samtidig at alle filmoptagelser samt fotos frit kan benyttes af DTC A/S, mesterskabets titel-, Hoved- eller klassesponsorer. 2 SPORTSREGLEMENT SAMT JURIDISK PROCEDURE 2.1 Afvikling Serien afvikles efter nærværende reglement og DASU's reglement. Såfremt der er modstrid mellem DASU s reglement og nærværende DTC reglement, er DASU's reglementet gældende. 14. december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 4

5 3 LØBSANMELDELSE, FØRERMØDE & LØBSPROCEDURE 3.1 Anmeldelse DTC A/S er ansvarlig for og har ret til at fremsende alt supplerende materiale/reglementsændringer/anmeldelsesblanketter/bulletins til deltagerne i DTC serien Samtlige deltagere er ansvarlige for rettidigt at fremsende korrekt udfyldt anmeldelse og anmeldelsesgebyr til løbsarrangørens sekretariat jf. tillægsreglerne Alle korrekte anmeldelser vil blive besvaret med en slutinstruktion eller en startbekræftelse Såfremt en anmeldelse skal ændres i form af udskiftning af kører eller racer, skal dette skriftligt meddeles til DTC A/S samt løbsledelsen, senest 60 min. før løbets teknisk kontrol begynder Anmeldelsesgebyret til DTC-serien er kr. + moms. Deltagere der tilmelder sig serien efter 1. afdeling, betaler den procentvise andel af anmeldelsesgebyret for de resterende afdelinger. Anmeldelsesgebyret til danske baner er i overensstemmelse med DASU s regler, inkl. 16 amp strømtilslutning og 6 x 8 meter plads i depotet. Ved løb i udlandet betales efter aftale. Yderligere plads kan købes af løbsarrangøren Alle deltagere/teams vil pr. anmeldelse modtage 8 stk. DTC adgangskort gældende for alle seriens løb, kun 6 stk. er gældende for adgang til pit og evt. inderkredsen såfremt pitten flyttes dertil, alle deltagere/teams modtager ligeledes én fri indkørsel pr. tilmeldt bil. Anmelder vil modtage et personligt kort som udover adgang også gælder til parkering. Såfremt teams har forskellige kørere til samme bil skal kortet gives videre til den nye kører. Hvis et adgangskort mistes kan et erstatningskort udleveres mod et beløb på kr Alle deltagere skal før sæsonstart fremsende plan over det forventede forbrug af depotareal til DTC A/S Såfremt der til 1. afdeling er flere anmeldelser end banecertifikatet tillader, gives starttilladelse til de deltagere der har opnået bedst placering i tidtagningen. I resten af seriens afdelinger gives starttilladelse til de 15 bedst placerede deltagere i den sammenlagte DM stilling. De resterende pladser tildeles iflg. tidtagningen. Startopstilling til heat 1 iflg. punkt Teams, der ønsker at benytte pit-telt og monitorer på pitmuren, skal opstille dette før første klasses første træning, disse teams skal ligeledes være indstillet på at andre klassers mandskab benytter disse faciliteter under afvikling af andre klasser Deltagere der tilmelder sig løb i DTC-serien, forpligter sig til ud over reglerne i punkt at efterkomme og acceptere følgende: Opstille præsentabelt team (herunder lastbiler/busser, racer, telte og orden). Fremmøde i pæn og ens teambeklædning. Fremstille autograf kort til brug ved gridshow og lign. Fremstå som en sportsmand i holdning og udtalelser. Deltage i interviews med pressen og TV. Tillade brug af film og fotos fra DTC race mm. Acceptere kendelser fremsat af den nedsatte jury som inappellable. Acceptere alle faciliteter godkendt af DTC A/S (herunder, depot/pit forhold, måleområder for frihøjde, støjmåling og lign.). Ikke at tilmelde og benytte det i DTC tilmeldte køretøj i andre klasser under arrangementer hvor der afvikles DTC 3.2 Førermøde DTC organisationen vil til hver afdeling afholde førermøde, hver gang lørdag. Der er mødepligt for kører (personlig sign-on) og teamchef. Ved GP Danmark og afdelinger i udlandet, kan ske ændringer. 14. december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 5

6 3.3 Teknisk kontrol, Træning Løbets tekniske kontrol åbner iht. tillægsregler Der skal til teknisk kontrol medbringes: DASU vognbog samt Teknisk håndbog Der vil til alle afdelinger blive afholdt 1 fri træning. Træningen vil være på 30 min. og afvikles hver gang lørdag. Ved GP Danmark, hvis der afvikles sammen med CC og afdelinger i udlandet kan ske ændringer. 3.4 Tidtagning / Super-pole / warm-up min. tidtagning afvikles lørdag Umiddelbart efter lørdagens tidtagning, bliver der kørt en "super-pole" blandt de 8 hurtigste i tidtagningen. Afvikling af super-pole sker efter følgende regler: Første deltager er placering nr. 8 i tidtagningen, denne sendes ud på banen til en grøn flags omgang. Når denne passerer startstregen starter super-pole tidtagningen og nr. 7 sendes på banen til dennes grøn flags omgang og så fremdeles. Når deltagerne har gennemført deres super-pole-omgang køres der hurtigst muligt til pitindkørslen til evt. kontrol af bilen. En deltager, der ved langsom kørsel eller på anden måde generer eller distraherer den næste deltager, udelukkes fra super-pole og placeres som nr. 8 i tidtagningen. Såfremt der er 2 eller flere der bliver udelukket, placeres disse efter den tid de har opnået i super-pole-runden Der vil være 10 min. warm-up til alle afdelinger Startopstilling heat 1: Bedste tid i super-pole giver bedste startplacering, næstbedste tid giver startplacering som nr. 2 osv. Startopstillingen fra nr. 9 bestemmes af resultatet fra tidtagningen Startopstilling heat 2: Efter resultatet i heat 1 med de første 8 (dog maks. 50 % af deltagerne) i omvendt rækkefølge Tidsplan og afviklingsbestemmelser ved GP-Danmark, hvis der afvikles sammen med CC og ved løb i udlandet kan indeholde ændringer. 3.5 Løbsdistance Løbet afvikles over 2 heat af hver km. Tidsplan og afviklingsbestemmelser ved GP-Danmark, hvis der afvikles sammen med CC og ved løb i udlandet kan indeholde ændringer Hvis der under løbet indsættes safety-car (en eller flere gange), vil de første 5 omgange efter denne, ikke blive medregnet i den fastsatte løbsdistance. (heat 1og 2 regnes som et løb). 3.6 Start Alle biler skal før heat 1, holde klar til startopstilling i depotet mindst 30 minutter før start minutter før starten af heat 1 opstilles alle biler på start/publikum -gridden. Indkørsel til banen lukkes 10 min. før start Alle biler skal før heat 2, holde klar til startopstilling i depotet mindst 10 minutter før start Biler, der ikke er kommet rettidigt på banen, skal starte fra pitten Alle tilskuere skal før heat 1 have mulighed for at komme ind på inderkredsen ved start/publikum -opstillingen for at se bilerne samt have mulighed for at få autografer af kørerne Alle tilskuere skal forlade banen 5 min. før starten. Dette vil fremgå i form af skilt samt hornsignal Efter deltagerne er kørt frem til startopstilling for heat 1 og 2 køres en omgang under grønt flag. Hvis en deltager under grønt flags omgangen, ved unormal langsom eller prøve start lignende kørsel, forsinker startopstillingen vil denne blive straffet med enten strafbane, stop and go eller udelukkelse Starten til heat 1og 2 foregår ved rullestart (ca. 3/4 omgang efter safety-car, hvorefter løbet ved lyssignal frigives) 14. december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 6

7 3.7 Race slut og efterkontrol Efter deltagerne har passeret målflaget i 1. eller 2. heat, kan ethvert køretøj og kører udtages til kontrol, disse køres i Parc- Ferme. Øvrige deltagere kan køre direkte til depotet Ethvert køretøj og enhver kører kan derudover, på ethvert tidspunkt under arrangementet, udtages for kontrol. Køreren/teamet skal, efter henvisning fra klassens tekniske kontrollanter, adskille og fritlægge de dele der skal kontrolleres, f.eks.: knastaksler, krumtapaksel, indsugning o.l. Desuden skal køreren/teamet meddele klassens tekniske kontrollanter, hvis de under arrangementet ønsker at udskifte, motor, gearkasse, bagtøj eller i forvejen plomberede dele. Køreren/Teamet skal ligeledes være indforstået med at disse dele og de dele der ønskes anvendt, kan blive inspiceret af klassens tekniske kontrollanter Et køretøj udtaget til efterkontrol af de i DTC teknisk reglement bestemte punkter, vil blive behandlet af den Tekniske dommer. (se også pkt ) 3.8 Resultat Alle resultatlister vil blive ophængt på de respektive opslagstavler samt blive udleveret i sekretariatet. 4 STRAFFE, PROTESTER OG APPELLER 4.1 Mesterskabets straffe Såfremt en deltager ikke overholder DTC seriens og DASU's reglement, vil deltageren blive straffet i henhold til DASU's regler Såfremt en deltager/team overtræder de i punkt 1.9 og anførte regler, vil vedkommende helt eller delvist miste retten til præmiepenge Såfremt en deltager/køretøj bliver fundet i uoverensstemmelse med teknisk reglement for DTC efter heat 2, vil tildelte point vundet i både heat 1 og 2 bortfalde Såfremt en deltager/køretøj bliver fundet i uoverensstemmelse med teknisk reglement for DTC under tidtagningen, vil alle tider opnået indtil fejlen konstateres blive slettet, herefter har deltageren, når fejlen er rettet, mulighed for at genoptage tidtagningen på lige vilkår med resten af deltagerne. 4.2 Protester og appeller Protester og appeller i.h.t. DASU s reglement 1 og 5 med de i punkt til nævnte begrænsninger Protester mod anmeldelsens gyldighed, anmelder ellers kørerens ret til deltagelse, slutinstruktion, fejl i løbet af en konkurrence eller resultatlisten samt mod alle straffe udover de i punkt nævnte, kan nedlægges med de begrænsninger, som nævnt i Reglement 5 punkt og med de i punkt anførte frister, og indbringes for den nedsatte jury til inappellabel afgørelse Protester mod teknisk kontrol eller en anden deltagers konkurrencebil kan indbringes for den nedsatte jury til inappellabel afgørelse. I sådanne sager er den udpegede tekniske konsulent (hvis en sådan er udpeget) og DTCseriens tekniske chef, særlig teknisk sagkyndigt vidne. 14. december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 7

8 RESUME AF AFVIKLINGSBESTEMMELSER FOR DTC Træning: Tidtagning: 1. DM afdeling: 2. DM afdeling: Startmåde: Pointskala: "Smid væk": 30 min træning afvikles lørdag. 30 min. tidtagning afvikles lørdag. 10 min. Warm-up afvikles søndag. Umiddelbart efter lørdagens tidtagning, bliver der kørt en "super-pole" blandt de 8 hurtigste i tidtagningen. Afvikling af super-pole sker efter følgende regler: Første deltager er placering nr. 8 i tidtagningen, denne sendes ud på banen til en grøn flags omgang. Når denne passerer startstregen starter super-pole tidtagningen og nr. 7 sendes på banen til dennes grøn flags omgang og så fremdeles. Når deltagerne har gennemført deres super-pole-omgang køres der hurtigst muligt til pitindkørslen til evt. kontrol af bilen. En deltager, der ved langsom kørsel eller på anden måde generer eller distraherer den næste deltager, udelukkes fra super-pole og placeres som nr. 8 i tidtagningen. Såfremt der er 2 eller flere der bliver udelukket, placeres disse efter den tid de har opnået i super-pole-runden. Afvikles over km. Startopstilling heat 1: Bedste tid i super-pole giver bedste startplacering, næstbedste tid giver startplacering som nr. 2 osv. Startopstillingen fra nr. 9 bestemmes af resultatet fra tidtagningen. Afvikles over km. Startopstilling heat 2: Efter resultatet i heat 1, med de første 8 (dog maks. 50 % af deltagerne) i omvendt rækkefølge. Starten til alle heat foregår ved rullestart (ca. 3/4 omgang efter safety-car, hvorefter løbet ved lyssignal frigives) Der gives følgende point: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1. Deltagerne fratrækkes i DM slutstillingen sæsonens 2 dårligste heat, dog aldrig heat 2 i årets sidste DTC-afdeling, eller heat hvorfra deltageren er udelukket. Særlige bestemmelser: Hvis der under løbet indsættes safety-car (en eller flere gange), vil de første 5 omgange efter denne, ikke blive medregnet i den fastsatte løbsdistance. (heat 1og 2 regnes som et løb). Tidsplan og afviklingsbestemmelser ved GP-Danmark, hvis der afvikles sammen med CC og ved løb i udlandet kan indeholde ændringer december DTC A/S. 4. UDKAST af PR Side 8

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser BILAG 2 INDHOLD AFVIKLINGS REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løbsserie 1.6 Point 1.7 Vægttillæg

Læs mere

INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT

INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løbsserie 1.6 Point 1.7 Vægttillæg 1.8 Præmier 1.9 Klassesponsorer, Startnummer og

Læs mere

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser Sportslig reglement

Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser Sportslig reglement Afviklingsbetingelser Kommercielle betingelser Sportslig reglement INDHOLD 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.2.8 Klassesponsorer, Startnumre og On- Board Kamera. 2 SPORTSLIG REGLEMENT/

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Rallycross. Sportsligt reglement 2017

Rallycross. Sportsligt reglement 2017 Rallycross Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 19-01-2017 Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2012

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2012 SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2012 1. Titel 1.1. Seriens navn Seriens navn er Legend Cup (Legend), og tilrettelægges af promotor Driftsforeningen Padborg Park. Serien er åben for Legend fra US 600 Racing,

Læs mere

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013 SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013 1. Titel 1.1. Seriens navn Seriens navn er Legend Cup (Legend), og tilrettelægges af promotor Driftsforeningen Padborg Park. Serien er åben for Legend fra US 600 Racing,

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2017

DEC. Sportsligt reglement 2017 DEC Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 23-01-2017 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

SPORTSREGLEMENT FOR DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP

SPORTSREGLEMENT FOR DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR DEC SPORTSREGLEMENT FOR DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER DANSK SUPER KART 2015 CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT Dansk Super Kart (DSK) for KF ogkz2/kz2ob afvikles over 6 weekendarrangementer. Dansk Super Kart

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

Folkerace. Sportsligt reglement

Folkerace. Sportsligt reglement Folkerace Sportsligt reglement DASU Banesportsudvalg 19-01-2017 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Tillægsregler. Kart Formula KZ. Jyllandsringen. 9 10. Juni 2012. Langbane race med verdens mindste F1

Tillægsregler. Kart Formula KZ. Jyllandsringen. 9 10. Juni 2012. Langbane race med verdens mindste F1 Tillægsregler Kart Formula KZ Jyllandsringen 9 10. Juni 2012 Langbane race med verdens mindste F1 TILLÆGSREGLER Kart Formula KZ2 på FDM Jyllandsringen den 9. og 10. juni 2012 1 Arrangementet afholdes under

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016 1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA s internationale bestemmelser og DASU s reglementer. Arrangementet afholdes under de for banen gældende miljøgodkendelse, SBF s udstedte banecertifikat, samt

Læs mere

Rallycross Sportsligt Reglement

Rallycross Sportsligt Reglement DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Reglement for RALLYCROSS Rallycross Sportsligt Reglement 2014 Indhold 1 GENERELT 2 1.1 TITEL 2 1.2 OFFICIALS 3 1.3 DELTAGERE 3 1.4 LØBSSERIE 3 1.5 KLASSER OG STARTNUMRE 3 1.6

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB 2015 PÅ NISSERINGEN TILLÆGSREGLER TIL KM PÅ NISSERINGEN I 2015 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Bjarne Christensen DELTAGERE: Medlemmer

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES Tillægsregler Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB LADIES 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf. 9856

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto Jørgen Ring-Andersen DM RALLYCROSS 2015 (+ info om NEZ Rallycross) Side 1 Baner der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2015 Nysumbanen GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016 ~ 1 ~ Danish Masters til Mesterskabsbestemmelser 2016 1. Om Danish Masters Danish Masters et åbent nationalt mesterskab for historiske Standard-, GT- og formelvogne efter DASU Reglement 9 og FIA Appendix

Læs mere

Forslag til ændring Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N 2015-1

Forslag til ændring Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N 2015-1 2015-1 Vedtægter Reglementpunkt : 7 Regnskabsåret følger sæsonen (oktober - september) med afslutning umiddelbart efter sidste løbsweekend. Det reviderede regnskab fremsendes til medlemmerne eller lægges

Læs mere

Tillægsregler for Klassisk Løb

Tillægsregler for Klassisk Løb Tillægsregler for Klassisk Løb Løbsarrangør og sekretariat: Grindsted gokart klub. vesterhedevej 7. 7200 Grindsted. info@grindstedgokartklub.dk Afvikles for følgende klasser: Lørdag den 25 juni 2016 Åben

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse Tillægsregler FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse 1 Klasse 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE 2 2014 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager

Læs mere

TILLÆGSREGLER Car to lease-padborg Super Prix 30.juni 1.juli 2012

TILLÆGSREGLER Car to lease-padborg Super Prix 30.juni 1.juli 2012 TILLÆGSREGLER Car to lease-padborg Super Prix 30.juni 1.juli 2012 1 Arrangementet afholdes under det internationale FIA reglement for automobilsport og DASU s reglement for automobilsport i Danmark, de

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb.

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb. OFFICIAL 624 Officialuddannelse. 624 kursus til dommertårnschef for lukkede løb og dommertårnsassistent i åbne nationale løb/mesterskabsløb. Kurset er et endagskursus og opfylder de krav, som stilles i

Læs mere

CHGP 2016. 29., 30. og 31. juli 2016. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2016. 29., 30. og 31. juli 2016. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2016 29., 30. g 31. juli 2016 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Autmbil Sprts Klubben Hedeland g CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2016 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2016

Læs mere

TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012

TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012 TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012 1 Arrangementet afholdes under det internationale FIA reglement for automobilsport og DASU s reglement for automobilsport i Danmark, de vedtagne afviklingsbestemmelser

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk Side 1 AUTOMANIA Silkeborg Automobilfestival Sidste weekend i august Klik ind på festivalen www.automania.dk Side 2 Indbydelse til Dansand Classic Sprint 2013 KlubRally Light og Rallysprint Arrangerende

Læs mere

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Løbsarrangør og sekretariat: Grindsted gokart klub Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted, Info@grindstedgokartklub.dk Løbsdatoer: ÅR 2015 11. april 9. maj 6. juni 22. august

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed Nord Årets Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2016 med Vejen og

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2013

Dansand Classic Sprint 2013 Slutinstruktion nr. 1 21. august 2013 Velkommen til Dansand. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union. Klubrally for A klasser under godkendelses nr. 320 og Sprint for B klasser under nr. 514.

Læs mere

Dansk Super Kart 2017

Dansk Super Kart 2017 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2017 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 8-9/4 TMSK DSK 2 20-21/5 SAK DSK 3 24-25/6 VKK DSK 12-13/8 GGK Cadett Mini Cadett Junior OK Junior

Læs mere

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER DM Crosskart 2015 Side 1 r der afvikler DM i Crosskart 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nord Jylland www.mnj.dk GPS Adresse Nysumgårdsvej 8, DK-9610 Nørager Tel 9856 9310 ns kontaktperson Kaj Storgaard,

Læs mere

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 Regler for Hill Climb, manøvre- og specialprøver Indhold 3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 3.55 Konkurrenceformen...

Læs mere

Løbsreglement for Scaleracing

Løbsreglement for Scaleracing Dansk Mini Racing Union 2013 Løbsreglement for Scaleracing LØBSREGLER FOR SCALERACING GENERELT 1 TILMELDING & TEKNISK KONTROL Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol. Samtidigt

Læs mere

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga 5A. Dansk Speedway Liga Reglement 5A skal indeholde 8 nummererede sider. Reglementet er i forhold til tidligere år totalt nyskrevet og renummereret. Indeholder derfor ikke markeringer af rettelser Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Reglement Legend Car 2013

Reglement Legend Car 2013 Reglement Legend Car 2013 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10, 6330 Padborg. Legend Cup er

Læs mere

ROTAX ÅBNINGSLØB 2011

ROTAX ÅBNINGSLØB 2011 Foråret og kartingsæsonen lader vente på sig. Derfor lidt stemnings billeder fra et af de sidste løb 2010 - DM revanchen 2010. Her var der grønt græs, solskin og høj blå himmel. Samtidig var det sidste

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2014

Dansand Classic Sprint 2014 Slutinstruktion nr. 1 27. august 2015 Velkommen til Dansand Classic Sprint 2015. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under nr. 606, og godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart Cup Syd afvikles for følgende klasser: Cadet Mini, Cadet

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Generelt Danish Endurance League er en langdistance løbsserie for modelbiler i skala 1/32, for 4-6 hold.

Generelt Danish Endurance League er en langdistance løbsserie for modelbiler i skala 1/32, for 4-6 hold. Generelt Danish Endurance League er en langdistance løbsserie for modelbiler i skala 1/32, for 4-6 hold. Serien køres over 4 afdelinger. Hver afdeling køres som et separat løb hvor der uddeles præmier

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

Løbslederrapport Karting

Løbslederrapport Karting Løbslederrapport Karting Løbet: Klub: Bane: Dato: Løbets navn: Løbsleder: Dommer: Følgende klasser blev kørt: Anfør klasser Antal deltagere Anfør klasser Antal deltagere 1. løbsdag Licenskontrol påbegyndt

Læs mere

Historisk SPORTSLIGT REGLEMENT

Historisk SPORTSLIGT REGLEMENT DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Historisk - Reglement Historisk SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION De historiske klasser i Danmark tilrettelægges af BU i samarbejde med HU, de enkelte

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup 1. Generelle bestemmelser og definitioner OK Mobil1 Legends Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10,

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2015 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 254S SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR 1600 CHALLENGE TEKNISKE BESTEMMELSER 1600 Challenge afvikles efter FIA s Gruppe N reglement 254 og bestemmelserne i RA 2, pkt. 252, 253 samt de

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for: -Rally Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord www.kjargaardbyg.dk Parcelhuse Hvad enten I skal have bygget helt nyt hus, have

Læs mere

ONSDAGSLØB Løbene afvikles i tidsrummer fra kl 17:00 20:15. Herefter er der præmieoverrækkelse og social sammen vær i cafeen.

ONSDAGSLØB Løbene afvikles i tidsrummer fra kl 17:00 20:15. Herefter er der præmieoverrækkelse og social sammen vær i cafeen. For at imødekomme et bredt udsnit af vores medlemmers muligheder for at køre løb i 2017, er der udformet en løbsserie, hvor man kan køre med DASU klasserne og promotorklasserne i de samme heat. Dette muliggøres

Læs mere

MC SUPER CHALLENGE 2010 Aftale for 2010

MC SUPER CHALLENGE 2010 Aftale for 2010 MC SUPER CHALLENGE 2010 Aftale for 2010 Reglement Klasser Afvikling Økonomi Stævner Der forventes afholdt 7 stævner af MC SUPER CHALLENGE i 2010 Hvert stævne er planlagt til at indeholde 3 løb. Indtil

Læs mere

Danish Thundersport Championship - Danmarks nye racerklasse

Danish Thundersport Championship - Danmarks nye racerklasse Danish Thundersport Championship - Danmarks nye racerklasse En ny motorsport epoke er startet med DTC Danish Thundersport Championship Den nye topklasse i dansk bilsport Danish Thundersport Championship

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement for Scaleracing. DMRU 2017 v.1.3

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement for Scaleracing. DMRU 2017 v.1.3 Dansk Mini Racing Union 2017 Løbsreglement for Scaleracing - 1 - FOR SCALERACING GENERELT LØBSREGLER 1 TILMELDING & TEKNISK KONTROL Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol.

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2013

Munkebjerg Hill Climb 2013 Slutinstruktion nr. 1 6. august 2013 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelses nr. 837/13 og 603/13 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2015

Munkebjerg Hill Climb 2015 Slutinstruktion nr. 1 5. august 2015 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 605 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Årets Klubrally begivenhed Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2012 igen med Ikast

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR HISTORISK BANELØB 1. Mesterskabsløb Mesterskabsløbene afvikles over 5 løbsweekender, hver med 3 mesterskabsafdelinger i alt 15 afdelinger (foreløbige datoer): 2. Deltagere Mesterskaberne

Læs mere

Ny afviklingsform for rallycross

Ny afviklingsform for rallycross Kørerforeningen indkalder til Årsmøde LØRDAG d. 18. Oktober kl.13.00 I MNJ s lokaler på gården i Nysum Kun medlemmer af kørerforeningen har ret til at deltage i mødet. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Formanden

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

Der var også forslag om at indføre rullefelt til løbene for at imødegå evt. snyd.

Der var også forslag om at indføre rullefelt til løbene for at imødegå evt. snyd. Referat fra DEC mødet afholdt på Hotel Hedegården i Vejle d. 5. nov. 2012 Referent: Karin Niebuhr Velkomst v/ K.Niebuhr og en hilsen fra Holger Møller Nielsen, der desværre var blevet forhindret i at deltage

Læs mere

Forslag til ændring Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N

Forslag til ændring Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N 2016-1 Sportsligt reglement 2.3 POINT I mesterskabsslutstillingen skal en deltagers 2 dårligste resultater fjernes. Alle heat skal være tællende. 0 10-11-2016 Rasmus Hansen 2016-2 Sportsligt reglement

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19888&pagetype=1&print=... (3/1) Yokohama bagmanden! Oprettet d. 3. februar 2009 At være klasserepræsentant i en racerklasse er et meget alsidig job.

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. Danmarksmesterskab for klubhold 2014

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. Danmarksmesterskab for klubhold 2014 INDBYDELSE Dansk Sejlunions Sejlsportsliga Danmarksmesterskab for klubhold 2014 1. Indledning Dansk Sejlunions Sejlsportsliga er en serie af kapsejladser for sejlklubber. 2. Stævner Der sejles fire stævner

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement Dansk Mini Racing Union 2004 Løbsreglement LØBSREGLER SLOT-RACING 1 TILMELDING Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved maskinkontrollen. Samtidigt betales startpenge, hvis dette ikke er sket

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult DataPower har udviklet et nyt tilmeldingssystem til brug for de motorløb i Danmark, hvor DataPower afvikler tidtagningen. Formålet med systemet er dels

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR F1 28.11.2017 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE Løbsafgifter A. Løbsafgifternes forsikringsindhold 1 Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. De af DASU tegnede ansvars-

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere