Kontrakt d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt d.22.11.2013"

Transkript

1 Kontrakt d mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, Frederiksberg

2 1. Kontraktens omfang Webshoppen vil indeholde følgende: - Design og programmering - Stor logo pakke - Banner pakke - Affliate banner pakke - Facebook banner pakke - Google Adwords opstilling - Implementering af Google Analytics med gratis 750 kr. kupon (vi hjælper med at finde denne) - Opsætning af hosting til website - Design af nyhedsbrev med slicing, så det tilpasses alle mailprogrammer - 3 måneders fri support - SEO - opstilling af meta descriptions, 404 redirect m.m. Siden bliver SEO venlig. - Udarbejdelse af specifikke guides - Udvikling af Facebook applikation konkurrence modul (vi koder fra bunden) - Splittest i Komfo (et social medie program, som vi har brugerkonto til) - Integration af betalingsmodul 1.1 Support og service Inkluderet i konktrakten er support og service på overleverede materiale i 120 dage fra endelig overlevering. Dette inkluderer gratis support på og telefon, samt retning af bugs og fejl i materialet. 1.2 Garanti Alle fejl og bugs som opstår afdækkes inden 90 dage fra endelig overlevering, rettes gratis af 2 KIWIWEB, CVR:

3 KIWIWEB. Opdragsgiver skal melde fejl til KIWIWEB skriftligt, hvorefter KIWIWEB pligter sig at rette disse inden rimelig tid. KIWIWEB kan ikke holdes ansvarlig for fejl og bugs som opstår som et resultat af ændringer og modificeringer som Opdragsgiver har gjort i det leverede materiale. Ligeledes kan KIWIWEB ikke holdes ansvarlig for fejl som opstår ifbm. Integration af den leverede software, i tredjeparts systemer, med mindre dette er særskilt aftalt. 1.3 Overlevering KIWIWEB forpligter sig til løbende at udlevere den udviklede source code. Dette inkludere originalfiler for evt. Web- eller grafisk design inkluderet i projektet (psd, ai og tilsvarende). 1.4 Installation på kundes server KIWIWEB vil varetage installation på kundens server. 1.5 Dokumentation på overleverede materiale KIWIWEB forpligter sig til løbende at udlevere den udviklede source code. Dette inkludere originalfiler for evt. Web- eller grafisk design inkluderet i projektet (psd, ai og tilsvarende). 1.6 Leveringsfrist Kontrakten i sin helhed skal være opfyldt af KIWIWEB inden , hvis ikke andet særskilt bliver skriftelig aftalt mellem parterne undervejs i projektet. KIWIWEB kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i leveringen, pga. ændringer i konktraktsomfanget, forsinket levering af nødvendig materiale fra Opdragsgiver, eller forsinkelser som på anden måde skyldes forhold som ligger udenfor KIWIWEBs kontrol. 1.7 Ansvar for Opdragsgivers udgifter ifbm. Fejl og mangler KIWIWEB kan ikke holdes ansvarlig for Opdraggivers direkte og indirekte udgifter, som følge af bugs og fejl i den leverede løsning. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til; Udgifter ifbm. Nedetid på websites eller andre tekniske løsninger hos Opdrasgsgiver. 2.0 Rettigheder og ejerskab Ejendomsretten, opphavsrettigheder og andre relevante materielle og immaterielle rettigheder til softwaren med dertilhørende source- code, dokumentation, specifikationer og andet materiale som er udviklet for Opdragsgiver og leveres i henhold til denne kontrakten overdrages til Opdragsgiver efter at fuldt og endelig økonomisk opgør ifht. Punkt 5 i denne kontrakt, er modtaget KIWIWEB. Rettighederne omfatter også ret til ændring og videreoverdragelse, til tredjepart. For standard software som indgår i den leverede løsning og som leveres i henhold til denne kontrakt, gælder de generelle licensvilkår fra den enkelte softwareleverandør. Opdragsgiver får en ikke- eksklusiv, ubegrænset og tids ubegrænset brugsret til KIWIWEB eller deres underleverandørers metoder, værktøj og forarbejder som KIWIWEB benytter i udviklingsarbejdet i den grad dette indgår i det endelige resultat. Brugsretten omfatter ikke rettigheder til at kopire og eller mangfoldiggøre løsningen og videresælge denne til tredjepart. 3 KIWIWEB, CVR:

4 2.1 Oparbejdet know- how Hver af parterne kan frit benytte generell know- how oparbejdet under gennemføringen af aktiviteter omfattet af denne kontrakt. 2.2 KIWIWEBs rettigheder til brug af det leverede materiale KIWIWEB beholder en evigvarende, betalt og ikke- eksklusiv rettighed til at udnytte de enkelte dele af softwaren som udarbeides og leveres i henhold til denne kontrakt (brugsret). Brugsretten omfatter ret til at bruge, kopiere, modifisere, videreudvikle, vise og fremføre materialet, samt ret til licensiering og overføring internt og eksternt, enten selv eller ved hjælp af tredjemand som led i videreudvikling og tilpasning af egne standardløsninger eller leveret sammen med egne standardløsninger. KIWIWEB kan ikke videredisbrutere de dele af den leverede løsning som i henhold til særskilt aftale er undtatt fra KIWIWEBs rettigheder etter dette punkt, til andre kunder uden Opdragsgivers samtykke. KIWIWEB kan heller ikke videredistribuere hele eller dele af løsningen på en sådan måde at Opdragsgivers krav til sikkerhed i løsningen undergraves. Bestemmelsen gælder tilsvarende for source code, designmaterialer, dokumentation, mv. 2.3 Brug af Opdragsgivers navn ifbm. Markedsføring KIWIWEB forbehodler sig rettigheden til at bruge projektet og Opdragsgivers navn, ifbm. Fremvisning af tidligere udførte projekter, markedsføring på egen eller andres websider, etc. 2.4 Inkludering af KIWIWEBs navn i det leverende materiale Med mindre andet er særskilt aftalt, skal KIWIWEB ikke inkludere sit navn, logo eller anden form for branding som by- line eller på anden måde synlig for end- user, i det overleverede materiale. 3. Samarbejde og information Parterne skal loyalt sørge for at informere hinanden om forretningsmæssige og administrative forhold de bør forstå eller vil få betydning for at opfylde denne kontrakt, såfremt dette ikke ved lov eller aftale er tavshedsplaigt på vegne af tredjepart. Oppfølgingsmøder mellem partene skal afholdes når en af partene mener der er behov for det. Partene skal i rimelig grad sørge for at en kvalificeret person er tilgængelig for sådanne møder. Der det er praktisk muligt skal mødeaktivitet afholdes via videokonferance, telefonmøde eller tilsvarende. 4. Tavshedspligt Parterne, deres ansatte og øvrige som handler på deres vegne, er forpligtet til gensidigt at bevare tavshedspligt om alle forhold om den andens virksomhed, enten det er af teknisk eller forretningsmæssig art, som de får kendskab til i forbindelse med gennemføring af denne kontrakt. Dette gælder ikke i den udstrækning informationen er at betrakte som alment kendt. 4 KIWIWEB, CVR:

5 Ved terminering af denne kontrakt skal tavshedspligten efter dette punkt bestå. 5. Pris og betalingsbetingelser For leveringer inkluderet i denne kontrakt total kr. + moms, betaler Opdragsgiver til KIWIWEB 50% upfront 11997,50 kr.+ moms. Beløbet faktureres med øjeblikkelig virkning ved kontraktunderskrivelse der er indbetales senest 3 dage på KIWIWEB bankkonto efter kontraktunderskrivelse, og resterende 50% ved endelig overlevering. 5.1 Ejerskab indtil fuldt økonomisk opgør er modtaget KIWIWEB beholder det fulde og hele ejerskab til alt materiale leveret ihht. Denne kontrakt, indtil det fulde og hele økonomiske opgør er modtaget. Men KIWIWEB forpligter sig til løbende at udlevere den udviklede source code. Dette inkludere originalfiler for evt. Web- eller grafisk design inkluderet i projektet (psd, ai og tilsvarende). 5.2 Opdragsgivers rettighed til at tilbageholde en del af kontrakssummen Ved væsentlige fejl og mangler i det leverede materiale, forbeholder Opdragsgiver sig rettigheden til at tilbageholde indtil 10% af den totale konktraktssum, indtil de påviste fejl og mangler er udbederet af KIWIWEB. 5.3 Kompensation ved forsinket levering Ved forsinket levering som ligger indenfor KIWIWEBs kontrol, ihht. Punkt 1.6 i denne konktrakt, har Opdragsgiver ret til en kompensation tilsvarende 10% af kontraktssummen, pr. påbegyndte 30 dage, regnet fra leveringsdatoen specificeret i punkt Misligehold Den som vil påberåbe sig at der foreligger et misligehold, skal uden ubegrundet ophold eller at vedkommende fik eller burde have skaffet sig kendskap til misligeholdet, klage skriftelig til den anden part. anses som skriftlig henvendelse. 6.1 Opsigelse på grund af mislighold Hver af partene har ret til at opsige kontrakten med 15 dagers skriftlig varsel hvis den anden part væsentlig misligeholder sine forpligtelser efter kontrakten og forholdet ikke er bragt i overenstemmelse med kontrakten efter udløb af denne 15 dages periode. Ingen af parterne kan holdes ansvarlig for den anden parts direkte eller indirekte udgifter forbundet med misligeholdet eller opsigelsen af aftalen. 7. Force Majeure Ingen af parterne skal anses for at have misligholdt forpligtelserne efter kontrakten i den udstrækning det kan godtgøres at overholdelsen af den er blevet forhindret pga. Force Majeure. Hvis der indtræffer en ekstraordinær situation som ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke med rimelighed kunne forudse på kontraktstidspunktet, eller undgå eller 5 KIWIWEB, CVR:

6 overvinde følgenderne af, suspenderes parternes forpligtelser efter kontrakten, så længe den ekstraordinære situation vedvarer. Parterne skal så længe force majeure situationen vedvarer, i rimelig udstrækning yde hinanden gensidig information om alle forhold som må anses at være af betydning for den anden part. Kontrakten bortfaller hvis parterne bliver enige om det, eller parternes opfyldelse af kontrakten er udeblevet eller antages at udeblive længere end 90 dage og der desuden er givet 30 dages skriftelig opsigelsesvarsel. 8. Ændringer Ændringer i, eller tillæg til denne kontrakt er kun gyldige når de er skriftlige og underskrevet af begge parter. 9. Kontraktens varighed og opsigelse Denne kontrakt træder i kraft ved underskrift og løber til Kontrakten termineres automatisk ved udløb af denne dato. 6 KIWIWEB, CVR:

7 10. Underskrift: KiwiWeb CVR.nr.: KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, Frederiksberg Frederiksberg Alle 32, 5, Frederik Fallenkamp Virksomhed CVR.nr.: Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N Frederiksberg Alle 32, 5, Emil sennicksen Denne kontrakt udfærdiges i 2 - to eksemplarer, hvorav hver part beholder et eksemplar. 7 KIWIWEB, CVR:

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere