indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO"

Transkript

1 indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

2 Gruppe Vejledere Wordpress login side 02

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT INDLEDNING Product Breakdown Structure Udviklingsmetode Sprint Burndown Chart Risikoanalyse Interessentanalyse ANALYSE Kommunikationsplan Udvidet målgruppeanalyse AIDA Delkonklusion af analyse DESIGN Moodboard Wireframe Mockup Design brief Designmanual Informationsarkitektur Informationsdesign Interaktionsdesign Præsentationsdesign Delkonklusion af design SUPPLERENDE MEDIER Online medier Offline medier FUNKTIONALITET Navigationsdiagram Wordpress Plugins SEO Google analytics Non-funktionelle krav Funktionelle krav Use cases User story Delkonklusion af Funktionalitet DATABASE Attributtabel ER-diagram CRUD Matrix Delkonklusion af database KODE Kodeeksempler TEST KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG side 03

4 GRUPPEKONTRAKT 1.0 Vi har valgt at lave en gruppekontrakt over vores forventninger til deltagelse i projektet. Hvis de valgte punkter ikke overholdes, gives der tre chancer, hvor der derefter tages stilling til, om den/de person(er) fortsat kan deltage i samarbejdet. 1. Alle mødetider og aftaler skal overholdes, da disse bliver lavet i samarbejde med resten af gruppens medlemmer. 2. Ved sygdom eller andre pludselige gøremål, skal gruppen kontaktes så hurtigt som muligt. 3. Alle deadlines skal overholdes og hjemmearbejde skal laves til aftalte tidspunkter, så vores projektplan overholdes bedst muligt. 4. De fleste opgaver laves samlet i gruppen, så alle får det maksimale ud af projektet og lærer mest muligt. Derudover skal alle være inde over hver opgave så meget det er muligt. Der tages dog forbehold for tidspres, hvor arbejdsopgaverne så vidt muligt vil blive uddelegeret, for at overholde givende deadline. side 04

5 INDLEDNING 2.0 Vi har valgt Indre Østerbro, som vores lokalområde. Børge Hansen har doneret nogle penge for at få lavet et website for Indre Østerbro, da han elsker dette sted, hvor han også er født og opvokset. Han har fundet sammen med fire andre, som gerne vil arbejde frivilligt på projektet. De skal sammen sørge for, at opdatere siden og holde debatten i live. Sammen har de lavet Indre Østerbro Forening. Måden foreningen tjener penge til arrangementer og markedsføring af websitet er, at der er reklamer på siden, som er relevante for målgruppen. Indre Østerbro Foreningen har ansat os, som multimediedesignere, til at lave deres website og nogle supplerende medier. PROBLEMFORMULERING 2.1 Hvordan laver vi et website til beboerne på Indre Østerbro? Hvordan får vi beboere fra Indre Østerbro til at benytte websitet for deres lokalsamfund? Hvordan kommunikerer vi bedst muligt websitet ud via de valgte supplerende medier? Hvordan rammer vi bedst muligt de forskellige målgrupper i området? side 05

6 INDLEDNING 2.0 PRODUCT BREAKDOWN STRUCTURE 2.2 Vi har lavet en PBS for at få et overblik over, hvad vi skal lave under projektet. Denne model kan vi dernæst bruge i vores Sprint Burndown Chart, hvor vi kan sætte tid på alle de elementer, vi har skrevet ind i vores PBS. Figur 1 side 06

7 INDLEDNING 2.0 UDVILKLINGSMETODE 2.3 Vi har valgt at arbejde med prototypingparadigmet, da vi løbende vil teste de ting vi har lavet og hele tiden forbedre det. Vi vil altså køre de trin, vi har nået, igennem flere gange indtil vi har opnået, det vi ønskede fra starten. Dette paradigme synes vi passede bedst, da vi har mulighed for at gå tilbage og teste, samt rette på de ting vi har lavet. Dog har vi valgt at kombinere prototypingparadigmet med en agil metode, da vi har lavet to Sprints med Burndown Chart. Vi valgte at arbejde med denne del af den agile metode, da vi synes, at det er praktisk, at man kan se planlagte og brugte tid. På denne måde, kan vi i fremtiden se, hvor man skal sætte mere eller mindre fokus. Vi har illustreret på figur 2, hvordan vi har brugt prototyping paradigmet. Vi har taget udgangspunkt i figurerne fra Digital Media Management 1 og lavet en der passer på hvordan vi gerne ville arbejde. De tests vi har lavet undervejs kan ses i bilag 1. Da vi har valgt prototypingparadigmet, vil vi i realiteten ikke være færdige, når Sprintet er færdigt. Det første Sprint viser, hvad vi skal nå i forhold til analyser og forarbejde, hvor vi i andet Sprint vil begynde på det praktiske. Figur 2 1 Fischer, Louise Harder og Marie Oosterbaan: Digital Media Management side 07

8 INDLEDNING 2.0 SPRINT BURNDOWNV CHART 2.4 I vores PBS har vi defineret, hvad vi skal lave til vores projekt. Vi har valgt at vores projektplan skal være et Sprint Burndown Chart, fordi vi ved hjælp af denne, kan finde ud af hvor lang tid hver enkelt punkt i vores PBS tager og dermed lave en plan over projektet. Det hjælper os i sidste ende med at blive færdige med projektet til tiden og er derfor meget vigtig at have. figur 3 side 08

9 INDLEDNING 2.0 RISIKOANALYSE 2.5 Vi har lavet en risikoanalyse over vores projekt. Her ser vi på hvilke risici, der kan være og hvor stor sandsynligheden er, for at de vil ske, samt hvilken indvirkningen de vil have på projektet. Derefter har vi set på hvad eventuelle løsninger kunne være, da uforudsigelige problemer, kan få en stor betydning for, hvordan vores projekt udvikler sig. Da der kan være et utal af risici for et projekt har vi valgt tre ud, som ville have en stor indvirkning på projektet. A: En risiko kunne være, at vores server bryder sammen og at websitet ikke vil være tilgængeligt. Sandsynligheden for at det kunne ske, ville være en 2 er og risikoen vil være en 4 på indvirkningen. B: Da prototypen skal lanceres til en bestemt tid, vil der også være en risiko for, at projektet ikke når at blive færdig i tide, da der er mange ting der skal laves. Sandsynligheden for, at dette sker ligger på en 2 er men den har 5 på indvirkning. Figur 4 C: En anden risiko kunne være at Børge, sponsoren for projektet, forlod projektet inden han havde doneret sine penge til projektet. Sandsynligheden er en 1 er, men indvirkningen vil være en 5 er og ødelægge hele projektet. Det er vigtigt at kende risiciene på forhånd således, at man kan lave nogle løsninger og være på forkant med problemer, hvis de skulle opstå. Vi bruger altså vores risikoanalyse, hvis der skulle opstå nogle problemer i projektet, så vi dermed kan gøre brug af de løsninger, vi allerede har fundet til problemerne. Løsningerne på de tre risicis kunne være: Skulle det ske, at vores server bryder sammen imens vi arbejder på projektet, vil vi enten komme bagud i vores tidsplan eller tabe noget arbejde, som vi har lavet. Løsningen til dette kan være at man hele tiden sikrer sig, at man har gemt en kopi af det man har lavet, sådan at hvis noget går tabt, har man altid en backup og en stabil server. Som skrevet tidligere, kan det også ske, at vi ikke bliver færdige med projektet til tiden. Her ville løsningen være, at man laver en projektplan, som vi har gjort, og at man følger den meget nøje. På den måde bliver deadlines og tidsplaner overholdt og projektet bliver færdigt til tiden. Det er også muligt, at der sker noget med vores ildsjæl, Børge. Derfor må man sikre sig, at det økonomiske er på plads, inden man når for langt i projektet og samtidig også lave en back-up plan således, at det måske kunne lade sig gøre, at der var nogle andre, der kunne være interesseret i at sponsorere projektet. Dette kan for eksempel være sponsorer og lokale virksomheder. side 09

10 INDLEDNING 2.0 INTERESSENTANALYSE 2.6 I denne analyse har vi fundet frem til de vigtigste interessenter og placeret dem i rækkefølge, hvor dem, med mest interesse i projektet, er først. Indre Østerbro Forening, sammen med Børge, er teamet bag websitet og projektet og derfor har de størst interesse i projektet og dets gennemførsel. Beboerne er også en aktiv part i projektet, da websitet bliver lavet af dem - for dem. Derfor har de også stor interesse i at projektet bliver gennemført, da det vil forbedre deres lokalmiljø. Interessenter der skal involveres Indre Østerbro forening og beboer - disse interessenter skal involveres, da de har stor indflydelse på projektet. Deres medvirken er nødvendig for at projektet kan blive gennemført. Indre Østerbro Foreningen er fem beboere med stor interesse for Indre Østerbro. De ønsker at fremme bydelen og derfor er det vigtigt at beboerne bliver involveret, så siden bliver noget de ønsker at bruge og føler, at de har været en del af. Desuden skal vi, som designere, også involveres, da det er os, som skal levere produktet. Interessenter der skal orienteres Pendlere, ydre Østerbro og omegn, forretningsdrivende og kommunen skal orienteres, da deres medvirken eller indflydelse på projektet ikke er særlig vigtig. Designerne, os, har en stor og aktiv rolle i at projektet bliver færdigt og gjort ordentligt, da det er os, som skal levere et stykke arbejde til Indre Østerbro Forening. Kommunen, forretningsdrivende, Ydre Østerbro og omegn og pendlere gennem Indre Østerbro, er alle eksterne faktorer, som skal orienteres om projektet, men de skal hverken høres eller informeres, da de ikke har en indflydelse på, hvordan projektet kommer til at forløbe. Dog kunne det være rart for dem, at blive orienteret omkring projektet, når det er færdigt, så de kan læse på siden eller medvirke i nogle arrangementer, hvis det har deres interesse og er relevant for dem. side 10

11 INDLEDNING 2.0 Med denne analyse har vi nu klargjort, hvem der er nødvendige at involvere i projektet og hvem der ikke er. På denne måde bliver det nemmere at imødekomme deres interesser. Vi kan analysere os frem til hvad interessenternes formål og forventninger med projektet er, på denne måde kan vi imødekomme deres forventninger med projektet og derved få et vellykket projekt, som de gerne vil gøre brug af. Dette gør vi blandt andet ved hjælp af vores kommunikationsplan og vores test. Her kan vi få indblik i, hvordan vi får beboerne til at bruge websitet og få dem til at involvere sig mere i deres lokalsamfund. Figur 5 side 11

12 ANALYSE 3.0 KOMMUNIKATIONSPLAN 3.1 Vi har lavet en kommunikationsplan, da det er essentielt for vores produkt, at vi klargør, hvad vi vil sige til hvem, hvordan og med hvilket medie. Formål Formålet med vores kommunikation er, at få beboerne på Indre Østerbro til at benytte websitet. Afsender vil gerne bringe Indre Østerbro sammen og forbedre lokalsamfundet, så det er vigtigt at kommunikationen fortæller om, hvorfor beboerne skal bruge websitet og hvad de vil få ud af at bruge det. Effekt Den ønskede effekt med vores kommunikation er, at beboerne på Indre Østerbro begynder at bruge websitet og deltager aktivt på det. For at opnå denne effekt skal flest muligt have kendskab til sitet. En anden ønsket effekt er, at mindst 40 procent af beboerne på Indre Østerbro bruger websitet aktivt i løbet af måneden. Afsender Indre Østerbro Foreningen er afsenderen. Vi som designere er kommunikatorer. I foreningen har vi Børge, som er formand og står for den daglige gang i foreningen og det overordnede omkring websitet. Udover Børge er der fire frivillige, som tager sig af nye debatter, skaber opmærksomhed omkring sitet, finder sponsorer, laver annoncer og regnskab for hele foreningen. Der bliver brugt omkring seks timer om ugen i foreningen. Afsenderens viden og troværdighed vurderes som troværdig og på lige fod som målgruppens, da foreningen, selv bor på Indre Østerbro. Derfor har disse mennesker selv en interesse i, at gøre området bedre og løse de eventuelle problemer lokalområdet kan have. Afsenderens hensigt med kommunikationen vurderes som en kærlighedserklæring til området. Børge og de andre frivillige i foreningen, har en stor kærlighed til deres lokalområde og ønsker at forbedre det, samt skabe et tættere lokalsamfund med events og debatter. Det billede som modtageren skal danne af afsenderen er, at det er en forening med lyst til at forbedre og socialisere Indre Østerbro - endda frivilligt. Modtageren skal se afsenderen som ligemænd, der har ligeså meget at skulle have sagt som beboerne selv. De er blot talerør, som sørger for, at debatterne bliver sat i gang og beboerne har mulighed for at blive hørt. Både målgruppe og afsender er, som nævnt tidligere, aktive interessenter, der begge skal involveres i projektet. I vores tilfælde opleves kommunikation som kommende direkte fra afsenderen. Vi bruger ikke Børge som hovedafsender, da det i nogle tilfælde kan være uhensigtsmæssigt, kun at bruge én person som afsender, hvis der er nogle der ikke kan lide ham, eller at han bliver involveret i nogle dårlige sager. På denne måde er han i baggrunden og foreningen er forrest. side 12

13 ANALYSE 3.0 Målgruppe Vores primære målgruppe er moderne børnefamilier med god indkomst og med ét eller få ønskebørn. Forældrene har typisk mellemlange eller lange videregående uddannelser og tjener over gennemsnittet, hvilket gør, at de kan sætte større fokus på miljø og økologi. Disse familier går meget op i kulturelle ting, cafébesøg og gode madvarer. Familierne tager helst cyklen frem og tilbage fra arbejde, da dette er sundest og mest miljørigtigt. Vores sekundære målgruppe er ældre par i 60 erne eller derover, som har boet i området i mange år, disse par har typisk en erhversfaglig uddannelse 2. Vi har valgt at fokusere mest på vores primære målgruppe, men vi har stadig vores sekundære målgruppe med i processen, når vi laver website og indhold til dette. Brugerprofil Katrine og Jakob Thomsen er i slutningen af 30 erne og bor på Viborgvej 24, 2100 KBH Ø. De har ønskebarnet, Alexandrine på seks år. Katrine er jurist og Jakob er arkitekt. Fritiden bruges gerne på Louisiana, en tur i teateret eller på en café med en øko-latte. De er bevidste om velvære og sundhed, derfor cykler de meget og løber også i fritiden. De handler for det meste i Irma eller SuperBest, da de ikke har noget imod at betale ekstra for gode økologiske råvarer. De tjekker ofte nettet for kulturelle begivenheder i og udenfor deres lokalområde. De går op i at deres lokalsamfund er miljøvenligt og godt og vil gerne deltage og bidrage til, at det bliver bedre. De læser aviserne, Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen og de stemmer hovedsageligt på højrefløjen 2. Budskab Benyt Indre Østerbro s website og vær med til at gøre vores lokalsamfund et bedre sted. Medie Da vores primære målgruppe er moderne børnefamilier, er det vigtigt at tilpasse medierne til dem. Derfor har vi valgt computer, mobil, outdoor og trykager. App s er en stor del af manges hverdag og til tider lettere tilgængeligt end computere på farten, derfor har vi valgt at lave en app, så man stadig kan tjekke informationerne ud på mobilen. Støj Da vores primære målgruppe er moderne børnefamilier, kan der være mange årsager til, at de bliver forstyrret og mister fokus fra det vi prøver at kommunikere til dem. Derfor er det vigtigt, at målrette kommunikationen så meget som muligt, så vi rammer målgruppen helt præcist. De skal helst vende tilbage efter at de har været forstyrret af sultne børn og tilbud fra Irma. Med denne kommunikationsplan kan vi sikre kvaliteten på vores website. Nu kender vi hvem vi vil tale til, målgruppen, hvad vi gerne vil fortælle dem, budskabet, og hvem der siger det, afsender. Vi kan bruge kommunikationsplanen senere i projektet, når vi skal lave websitet og de supplerende medier således at de henvender sig til den målgruppe vi har fundet frem til og sådan at de har den forventede effekt, som vi har beskrevet i kommunikationsplanen, så det passer til formålet. 2 conzoom.eu side 13

14 ANALYSE 3.0 Indre Østerbro Foreningen Indre I N DR Øste rbro E Ø ST E RBR O Indre Østerbro Indre Østerbro Afsender indre oeste Budskab rbro.d k Effekt Medie Støj Udvidet målgruppeanalyse Vi har brugt en kvalitativ og en kvantitativ metode til vores udvidet målgruppeanalyse. Vi brugte den kvalitative spørgeteknik da vi lavede personlige interview og kvantitativ da vi kiggede på conzoom.eu for svar. Vi har ved hjælp af interview og conzoom.eu fået bekræftet at vores antagede målgruppe er den korrekte. Vores interviews kan ses i bilag 2. figur 6 I personlige interviews er man kun interviewer og personen man spørger. På denne måde får man personlige svar. Forberedelsen tager også en del tid, da man skal udvælge de rigtige spørgsmål og spørge på den rigtige måde. Vi har valgt at lave et struktureret interview på Indre Østerbro. På denne måde vil spørgsmålene følge en bestemt rækkefølge. De fleste af vores spørgsmål var åbne spørgsmål. Dette giver plads til at personen kan komme med sine egne holdninger. Der var dog også nogle lukkede spørgsmål, hvor personen kun kan svare ja eller nej. side 14

15 ANALYSE 3.0 AIDA 3.2 Vi har valgt at lave en AIDA-model til vores plakat, som også fungerer som vores postkort, for at sikre at den ønskede effekt af plakaten opnås. Effekten af plakaten skal være, at de mennesker, der ser den, vil gå ind på vores website eller vil downloade vores app. For at vi kan opnå netop dette har vi lavet en AIDA-model, som kan sikre opmærksomhed, interesse og forhåbentlig gøre at målgruppen handler på dette. Attention Vi skal få den potentielle brugers opmærksomhed, således at de får lyst til at besøge websitet. Dette gøres ved at bruge et stort grafisk element, der skal springe i øjnene, når man først ser plakaten og tiltrække de potentielle brugeres opmærksomhed. Udover dette har vi valgt at lave en stor overskrift, som vi vil placere øverst på plakaten og som skal give både opmærksomhed og interesse. Interest For at den potentielle bruger skal blive interesseret i vores website og besøge det, vil vi lave en kort sætning omkring websitet. Denne sætning skal være et hurtigt indblik i websitet og fortælle, at man selv kan være med til at bestemme hvad dagsordenen er på Indre Østerbro og dermed skabe noget interesse. Dette gør vi ved hjælp af vores tagline dit, mit - vores Østerbro. Dette skal give folk lyst til at være en del af fællesskabet. Action Det element som er sværest i AIDA, er at få folk til rent faktisk at agere. Vi vil med denne plakat gerne have at folk, vil gå ind og besøge websitet. Der vil som sådan ikke være en call-to-action-knap, da det jo netop er en plakat. Webadressen står dog med andre farver, så den skiller sig ud fra resten af sætningen og på den måde vil fungere som en call-to-action. Derudover vil der være en QR-kode, som man kan hente app en ned på mobilen, hvilket også vil fungere som en call-to-action. Delkonklusion af analyse 3.3 Ud fra disse analyser kan vi konkludere, at vi har fundet frem til nogle essentielle ting, der skulle fastlægges, for at kunne få et godt produkt i sidste ende. Vi har først fundet frem til hvilke risici vi kunne støde på i projektet og hvordan vi kan løse dem. Derudover har vi vist, at vores målgruppe er fastlagt og meget præcis, hvilket gør det nemmere for os, at designe et website til dem. Ved hjælp af vores målgruppeanalyse kan vi se hvordan vi skal kommunikere til målgruppen. Vi har også lavet en AIDA over hvordan vi tiltrækker deres opmærksomhed. Vi kan altså konkludere, at disse analyser er vigtige for at opnå et godt slutresultat. Desire For at give den potentielle bruger lyst til at gå ind på websitet, skal vi forklare på plakaten, at hvis man går ind på websitet, kan man være en del af det, der sker i området og samtidig være med til at bestemme. side 15

16 DESIGN 4.0 figur 7 Moodboard 4.1 Vi har valgt at lave et moodboard som det første i vores designprocess, da det giver en god idé omkring hvilke associationer man har til emnet lokalområde og hvilken stemning man ønsker på websitet. Man kan kalde det et mindmap over hvad Indre Østerbro er og hvad vi skal have med i vores projekt. Vi ville gerne fokusere på målgruppens holdninger omkring økologiske varer og deres vægt på familieliv. Derudover ville vi også gerne have fokus på de ældre i lokalområdet. figur 8 Wireframe 4.2 Til vores opsætning af websitet har vi valgt at lave både wireframe og mockup. Wireframe er skelettet til vores website, som hjælper os når vi skal designe og kode den. Det giver nogle retningslinjer at gå efter og gør det nemmere at implementere på mockup en. Vores mockup fortæller os mere detaljeret, hvordan websitet skal se ud, hvilke farver, fonte og billeder der skal bruges og hvor de skal være placeret. side 16

17 DESIGN 4.0 MOCKUP 4.3 Logo Menu Reklamer Hererendebat Slider Hererendebat Hererendebat Hererendebat Senestedebater Indholdpåsiden Footer Tilmeldignyhedsbrevet Send figur 9 side 17

18 DESIGN 4.0 Design brief 4.4 Indre Østerbro Foreningen har ansvaret for projektet. De er fire frivillige samt Børge, som er ildsjælen. De har forskellige roller og ansvaret for forskellige områder. Dog er det os, designerne, der har ansvaret for websitet og at den er færdig til den givende deadline, som er den 22. december. Foreningen er blevet officielt dannet fredag den 28. november, hvor vi som designere fik tildelt opgaven den 1. december. Formålet med websitet er, at samle Indre Østerbro og få beboerne til at deltage aktivt i deres lokalsamfund. Foreningen vil tjene penge til at lave events, ved at have reklamer på sitet. Vores mål med websitet er, at det bliver benyttet aktivt og at beboerne, finder den information de har behov for, eller selv er med til at dele de informationer, som de finder spændende. Vi vil lave et website både for vores primære og sekundære målgruppe. Dog vil websitets fokus være på den primære målgruppe. Foreningen ønsker en prototype af websitet på dansk, med en tilhørende app og suplerende medier, som skal markedsføre websitet og få flere brugere til at benytte sitet. Designerne er fire multimediedesignere, der har til opgave at udvikle en prototype af Indre Østerbro Foreningens website, app og supplerende medier. Designmanual 4.5 Typografi Typografien er vigtig på vores website, da der skal være en del tekst i form af forum og debatter. Derfor har vi gjort os nogle helt bestemte valg for, at få det mest optimale ud af skriften. Vi har valgt at arbejde med fonten Lato på vores website, da den er meget enkel og minimalistisk, hvilket også er det udtryk vi gerne vil give vores website. Udover det, er den let at læse og overskuelig, selvom der måske står en del tekst på sitet. Lato ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå Vi har valgt at bruge Titillium Web til vores rapport, som er en sans-serif font, da den er letlæselig og meget minimalistik. Titillium Web ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå side 18

19 DESIGN 4.0 Alverata Irregular PE Vi har brugt fonten Alverata Irregular PE i vores logo. Den giver et frisk pust og har et moderne og specielt touch. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå Abadi MT Condensed Light Vi har brugt fonten Abadi MT Condensed Light på vores plakat ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå Calligraffiti Vi har brugt fonten Calligraffiti på vores plakat. Abadi Calisto MT Vi har brugt fonten Calisto MT på vores plakat ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå Farver Farverne på websitet er ligesom teksten meget enkle. Vi har valgt at arbejde med hvid, grå og en del nuancer af blå. Vi vil gerne skabe et klassisk look, som passer til vores målgruppe og disse farver hjælper til at skabe dette look. Den blå farve er meget seriøs og giver websitet en seriøs og pålidelig tone. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå side 19

20 DESIGN 4.0 Logo Vi har valgt at lave et logo af bygninger, for at vise at det er et lokalt område, der er tale om. Vi har valgt at bruge Sions kirken, som er en af kirkerne på Østerbro, derudover valgte vi at bruge Bien, som er den bygning der er placeret på Trianglen og som de fleste mennesker kan relatere til, når de tænker på Østerbro. På den måde ville dem der bor på Indre Østerbro, ikke være i tvivl om, at logoet ville have noget med Østerbro at gøre. Vi valgte at lave vores logo i flat design, for at give det et moderne touch, som passer til vores målgruppe. Vi har holdt os indenfor de samme farver, som beskrevet tidligere. Layout Vi har valgt at layoutet på websitet skal være meget funktionelt, fordi vi har mange features på sitet. Temaet vi har valgt er i forvejen responsive. Dog har vi i denne omgang valgt at fokusere på websitet i fuld skærm, da vi har en app. Billedstilen Vi har valgt at billedstilen skal være professionelle billeder, dog ikke alt for opsatte. Billederne skal være i høj kvalitet og gerne af mennesker som bor på Indre Østerbro for at tiltale målgruppen bedst muligt. logo med hvid tagline logo med grå tagline Tone of voice Det er vigtigt for Indre Østerbro Foreningen, at tonen på websitet er venlig, imødekommende og på samme niveau som brugerne. Dog er det vigtigt at beboerne, føler at der er nogen der tager sig af sitet og sørger for indholdet er korrekt og passende. Derfor vil foreningen sørge for at tonen bliver holdt pæn på sitet, når beboerne lægger ting op og upassende beskeder vil blive slettet af foreningen. Boblerne Vi har valgt at lave bobler på siderne, for at bryde det meget firkantede look, vi har på sitet. Boblerne skal fungere som ensartethed på siderne og gøre billeder på siden mere spændende at se på. logo i B&W logo i negativ figur 10 side 20

21 DESIGN 4.0 Designprincipper Designprincipperne er gældende for både app og website. #4 Ensartethed Vi har lagt stor vægt på ensartetheden på websitet. Dette er blandt andet gjort ved at lave bobler på nogle af vores sites. #7 fleksibilitet og brugervenlighed Vi har valgt at vores website skal være meget fleksibelt. Der er altså mange ting man kan gøre, som at registrere sig som bruger, kommentere debatter og selv lægge indhold op på websitet. Der skal være meget indhold på websitet, så derfor er det også essentielt, at den er brugervenlig, så det er let at finde rundt i informationen uden at blive forvirret. #17 Lukkethed Da vi har meget information på websitet, har det været vigtigt for os, at afgrænse områderne, så websiten bliver delt mere op og brugeren har lettere ved at finde ud af, hvor tingene hører til. På websiten bliver indholdet delt op af forskellige farver eller linjer, som afgrænser områderne. Informationsarkitektur 4.6 Det er vigtigt at overveje hvilke informationer der skal være på websitet, så vi kan finde det mest relevante i forhold til målgruppen. Derudover er det også vigtigt at se på, hvilke andre midler der kan hjælpe til at forstå informationen og brugerens forståelse og påvirkning af sitet. Alt dette kan hjælpe os til at finde den rette information, men også finde ud af hvilke virkemidler, der skal være og hvordan vi visuelt understøtter brugervenligheden bedst muligt. Informationsdesign Det er vigtigt at beslutte hvilket materiale der skal være på sitet, så det er relevant for brugeren. Et problem med dette på vores website kunne være, at brugerne selv bidrager med information, hvilket kan betyde at denne information ikke stemmer overens med målgruppen eller det budskab, som er udtænkt i kommunikationsplanen. Løsningen på dette er, at have nogle strukturerede menu- og underpunkter, som beskriver overfor brugeren, hvor de forskellige informationer skal placeres og hvilke emner der kan tales om på websiten. For at udvælge den rigtige information til websitet har vi interviewet målgruppen, som kom med gode idéer til, hvilken information vi kunne have på websitet. Målgruppen kom med idéer til hvad de mener kunne være interessant og hvad de gerne ville læse om. Dette kan læses i bilag 2. side 21

22 DESIGN 4.0 Interaktionsdesign Måden brugeren interagerer på websitet kan ses som: input, behandling og feedback. Input kan ske ved, at brugeren klikker på Debat i menulinjen. Behandlingen sker ved at ens klik bliver behandlet og dette fører til feedback, hvor brugeren kommer ind på debat -sitet. Inde på websitet er der mange steder hvor brugeren aktivt kan vælge. Dette er menupunkter, nyhedsbrevstilmelding, billeder (bobler) og andre interaktive ting på sitet. Der vil hovedsageligt være ting brugeren kan klikke på. Designet skal være let og forståeligt, da brugerens interaktionsform afhænger meget af hvilke erfaringer og viden, som brugeren har i forvejen. Brugeren har også mulighed for at påvirke hvad andre brugere oplever på websitet, da de selv kan uploade ting. Dette giver en stor følelse af interaktions frihed, da brugeren selv kan påvirke i hvilken retningen websitet skal gå, indenfor grænserne, som er blevet sat i kommunikationsplanen. Det er Indre Østerbro Forenings opgave at sørge for, at disse ting bliver overholdt. side 22

23 DESIGN 4.0 Præsentationsdesign Vi har valgt følgende medieelementer på websitet for at kommunikere bedre og mere tydeligt til den valgte målgruppe. Da vi har valgt at arbejde med tekst, skal vi sørge for at teksterne ikke er for lange, de skal skrives kort, klart og præcist. Det skal være let for brugeren at skimme teksten og stadig forstå. Vi har også valgt at arbejde med billeder på sitet, da de er lette at huske og gør brugerfladen mere indbydende og får websitet til at se mere spændende ud. Vi bruger billeder og grafik til at fremhæve og supplere hvad vi allerede har stående på websitet. Derfor har vi valgt at bruge mange billeder og mindre tekst. Som udgangspunkt har alle sider mindst et billede. Delkonklusion af design 4.7 Vi kan konkludere, at det er meget vigtigt, at fastlægge hvordan ens design skal se ud, før man begynder at lave websitet. På denne måde er alle indforstået med opsætningen af sitet, brugen af farver og fonte og hvordan informationen skal placeret på websitet og hvilke slags informationer vi skal have med. Vi kan også konkludere, at vi, ved at gøre det på denne måde, kunne bruge al vores viden fra analyser til at lave noget design, som passer til målgruppen og deres behov. På den måde kan vi nemmere få kodet det ønskede website. Det kan være en god idé at lave websitet efter de forskellige opmærksomhedsniveauer og hvilke forventninger brugeren har til indhold og placering på sitet for en større brugervenlighed. I bilag 3 kan I se hvor på websitet, vi har fulgt dette. Vores website følger figuren om F pattern, 3 som handler om hvordan folk læser på nettet. Det ses tydeligt at opmærksomheden er i venstre side i et F. Vi har det vigtigste i venstre, som er vores menupunkt og de aktuelle debatter. Figur 11 3 Fischer, Louise Harder og Marie Oosterbaan: Digital Media Management. side 23

24 SUPPLERENDE MEDIER 5.0 For at lave vores supplerende medier, har vi brugt vores målgruppeanalyse for at finde ud af, hvilke andre medier, som vores målgruppe gør brug af og er i nærheden af tit. Nedenfor beskrives alle de supplerende medier Online medier 5.1 App Vi har udviklet en app, da vores primære målgruppe er mennesker, som stort set altid har deres mobil på sig, både for at de kan kontaktes på alle tider og alle steder og desuden ønsker at være opdaterede konstant. Appen fungerer som en forlængelse af websitet og holdes derfor stilmæssigt og indholdsmæssigt som websitet med næsten de samme menupunkter. Er man logget ind, kan man deltage i debatter, lægge billeder op, på samme måde som hvis man var logget ind på websitet. Man kan skanne en QR-kode og hente appen via Play Butik eller App Store. Da appen på nuværende tidspunkt er en prototype er dette ikke blevet implementeret. Derfor er appen heller ikke forbundet til databasen og indholdet man ser på nuværende tidspunkt, er lagt ind manuelt. Kodeeksempler app Nedenstående kode er til headeren i appen, hvor vores logo er tilføjet. figur 12 Wireframe app Vi har lavet et wireframe over vores app, for at få et overblik over antallet af sider og hvordan de skal forbindes til hinanden. Den giver også en idé om hvordan siderne skal se ud. side 24

25 SUPPLERENDE MEDIER 5.0 Nedenstående kode gør det muligt at uploade et billede, der allerede ligger på telefonen eller tage et nyt billede og uploade. Offline medier 5.2 Magasin Vi har valgt at lave tre forskellige tryksager. Vi har valgt at lave en reklame i et magasin. Magasinet er tænkt som et der er særligt tilegnet Østerbro - det kunne også være i en lokalavis, så vi ikke rammer alle i hele Danmark, men kun folk der er bosiddende på Indre Østerbro. Plakat og postkort Vi har valgt at lave en plakat, som bliver brugt flere steder. Vi bruger den blandt andet til busstoppesteder, ved togstationer og på de lokale caféer. Vi har også t ænkt, at den skal hænge på metro stationer, når de kommer til Østerbro. På den måde vil vores målgruppe se plakaten og forhåbentligt besøge websitet og tilmelde sig. Vi har valgt at alle vores supplerende medier skal være i flat design som vores logo, for at skabe noget genkendelighed blandt medierne. Vi har valgt at holde de samme farver, som også bruges i logoet. På den måde kan brugerne lettere se at tingene hører sammen. Denne plakat bliver brugt både som en tryksag, men også som outdoor i form af metroplakat og busreklame. Vi har også valgt at bruge plakaten som GoCard, der skal være på de lokale caféer for at skabe mere reklame omkring websitet. Dette har vi valgt at gøre, fordi vores primære målgruppe tit besøger caféer. GoCard side 25

26 SUPPLERENDE MEDIER 5.0 Magasin Metroplakat side 26

27 SUPPLERENDE MEDIER 5.0 Busreklame Vi har valgt at en af vores supplerende medier skal være en reklame på en bus. Bor man på Indre Østerbro vil man hver dag se de mange busser, der kører i lokalområdet og mange vil måske også selv benytte dem. Derfor er det essentielt at have en reklame på en af disse busser, da mange beboere vil se den når de er på farten. Vi har valgt en fængende tekst, som skal virke som en appetizer til websitet og fortælle lidt om hvad sitet egentlig går ud på. Fodboldtryk For at skaffe omtale og reklame er F.C København blevet en sponsor for websitet. Da F.C København er den største klub der ligger i lokalområdet, har de valgt at tro på projektet og de er gået med til, at lave gratis markedsføring for websitet i et år. Derefter skal der findes en ny sponsor til sitet. Billedet viser hvordan spillernes nye trøjer kommer til at se ud. Ved at få FC København til at sponsere sitet, formår vi også at ramme mændene i lokalområdet. Samtidig er det vigtigt at URL en står med store bogstaver, som er lette at se når bussen kører forbi, sådan at beboerne ved hvad de skal gå ind på. Selve designet minder meget om vores andre supplerende medier, samt designet og farverne på websitet, som også er i vektor-grafik og med de blå nuancer. På den måde skaber vi en rød tråd imellem de forskellige medier sådan at det er let at genkende dem.. t e b a k s s e l æl f g no e t t a b e d i g a t l e D K l i k i n d p å i n d r e o e s t e r b r o. b y s i l e h a. c o m d i t, mi t -v o r e s Fodboldtryk Busreklame side 27

28 SUPPLERENDE MEDIER 5.0 Kaffereklame For at ramme vores primære målgruppe, har vi valgt at lave en label på en kaffe, som skal sælges på de lokale caféer på Indre Østerbro. Ud fra vores målgruppeanalyse antager vi nu at størstedelen af de beboere, der bor på Indre Østerbro, i deres fritid eller i pauserne på arbejdet, godt kan lide at gå på café og få sig en øko-latte. Derfor er denne kaffereklame oplagt. Kaffereklame side 28

29 FUNKTIONALITET 6.0 Navigationsdiagram 6.1 Vi har lavet et navigationsdiagram, som fungerer som mockup til menuen på websitet og formålet er, at få navigationen til at være let og logisk for brugeren. Da vi har to menuer pga. login funktionen har vi lavet to navigationsdiagrammer Wordpress 6.2 Vi har udarbejdet vores website i CMS-systemet Wordpress. Man kan rette i designet ved at bruge et child theme uden, at det, man har stylet i css en ikke bliver overskrevet hvis temaet opdateres. Man er ofte lidt begrænset af det tema man har valgt, så det gælder om at finde et tema, hvor begrænsningerne er så få som mulige. Først havde vi valgt et tema ved navn Hueman, dog var dette tema så begrænset, at vi blev tvunget til at skifte tema. Vi valgte derefter at bruge temaet Twenty Fourteen, som gav os mulighed for at lave mere. Vi har haft store problemer med vores temaer og at Wordpress ikke kunne håndtere, at vi selv skrev kode PHP i editoren. figur 13 Menu for brugere som er logget ud Vi har valgt at beholde vores database dokumentation, for at vise hvordan det skulle fungere og hvilke ønsker, vi har haft for vores website. På grund af vores sene skift af tema, har vi ikke kunne sætte os ind i de forskellige koder temaet har. figur 14 Menu for brugere som er logget ind Wordpress er god til blogs og til simple sites, hvor man ikke har behov for at ændre meget i temaet. Hvis man har større sites, hvor man gerne vil designe meget selv, er det virkelig svært, hvis man ikke køber temaer og plugins. side 29

30 FUNKTIONALITET 6.0 Plugins Vi har brugt disse plugins, fordi de passer godt til den løsning vores website skulle have. Contact form 7 Dette er en af de mest downloadede plugins i Wordpress, den er enkel og virker som den skal - vi har haft gode erfaringer med den fra tidligere og derfor valgte vi at bruge den på vores kontaktside. User Ultra Lite Vi har fundet et plugin til at registrer bruger på websitet og give dem flere funktioner, når brugeren er logget ind på det. Plugin et hedder User Ultra Lite og har været downloadet over gange og fået en god rating. User Ultra bruges ved hjælp af shortcuts, som man kan sætte ind på de sider man ønsker. Vi ville eksempelvis gerne have en registreringsform ind på siden Registrer så sætter man shortcuttet [usersultra_registration] ind. Vi har også valgt at hvis man skal poste noget på websitet, skal man være oprettet som bruger for at kunne gøre det. User Ultra tilbyder også post muligheder og vi kan vælge at man kun skal kunne tilføje post, hvis man er en registreret bruger. Desværre kan man ikke sætte HTML eller PHP ind i en kategori, så vi har ikke kunne sætte [usersultra_front_publisher] ind på kategorisiden, så tidligere posts og formen var inde på den samme side. Så vi har været nødsaget til at have to sider. User Ultra er et stort plugin med en masse features. Man ville blandt andet kunne logge ind ved hjælp af sin Facebook eller LinkedIn konto, tilføje Vilkår og Betingelser, som brugeren først skal godkende inden man kan oprette sig. Vi har valgt at bruge dem vi synes var mest væsentlige for vores site. Da man generelt er lidt låst fast på Wordpress oplever man også tit begrænsninger på plugins. Vi har derfor ikke kunne ændre teksterne på formularerne til dansk. En anden begrænsning er, at de users man opretter får den samme rolle - i vores tilfælde har vi valgt at bruger skal være author. Vi skal manuelt ind og give en bruger en anden rolle, hvis de skal være andet end authors. Dette kan man gøre under users i dashboard og det er kun administratoren der kan gøre det. Vi har valgt at Børge skal være Editor som vil blive uddybet i brugermanualen, der kan ses i bilag 5. Vi har fundet ud af at de posts, brugeren lægger ind, bliver tildelt en kategori og kan på den måde vises for andre brugere. side 30

31 FUNKTIONALITET 6.0 SEO 6.3 Det er vigtigt at arbejde med SEO på ens website, så man kan tiltrække brugere, der leder efter det, vi har på websitet. Det er samtidig også godt i forhold til konkurrenter, så man ligger godt placeret på for eksempel Google. For at opnå det bedste resultat har vi valgt at installere pluginet Yoast Wordpress SEO, da det har fået gode anmeldelser, er blevet installeret af rigtig mange mennesker og oftest er det plugin, der bliver refereret til når man søger efter gode SEO plugins. I pluginet er der en masse forskellige muligheder, hvor vi har benyttet os af at skrive keywords. Pluginet har også den feature at man kan se hvor god SEO, der er på hver enkelt side. Google analytics 6.4 Google analytics er et godt værktøj at bruge, så man kan holde styr på, hvor mange der besøger ens side. På denne måde kan man også analysere brugen af websitet og se hvilke sider de kigger på, mens de er på sitet. Her kan Indre Østerbro foreningen se, om deres website bliver brugt eller om ingen besøger dem. Vi har valgt at bruge et plugin ved navn Google Analytics Dashboard for WP, da den havde gode ratings, mange downloads og da vi har haft gode erfaringer med den tidligere. side 31

32 FUNKTIONALITET 6.0 Non-funktionelle krav 6.5 De non-funktionelle krav hjælper os med at se, hvilke krav der vil være til vores system. Usability Websitet skal være simpelt at bruge og navigere rundt på. Det skal være tjekket for stavefejl i det faste indhold. Det skal være indbydende at se på. Sikkerhed Kravene til sikkerhed er at brugerens oplysninger ikke kan ses af andre og deres password skal være privat. En anden sikkerhed er at, når man skal logge ind på Wordpress Dashboad skal login og password ikke være let at hacke. Performance Websitet skal have en hurtig responstid, så indhold og billeder loader hurtigt på sitet. Kapacitet Dette website skal hovedsageligt fungere som et debatsite, men der skal kunne være logget mange mennesker ( ) ind på samme tid og sitet skal fortsat fungere optimalt. Tilgængelighed Sitet skal være tilgængeligt 24/7 og vedligeholdelse skal ske på tidspunkter hvor der er færrest brugere som eksempelvis om natten. Pålidelighed Sitet må ikke være nede mere end 3 gange om året og der skal automatisk tages backup af alt indholdet dagligt. side 32

33 FUNKTIONALITET 6.0 Funktionelle krav 6.6 Vi har lavet en Use Case model for at få overblik over hvad brugeren og administratoren skal kunne. Nedenunder ses vores use cases. figur 15 side 33

34 FUNKTIONALITET 6.0 Use cases Use case 01 Navn Kommentér på debatter Identifikation UC01 Beskrivelse Denne use case beskriver hvordan en bruger, som er logget ind på vores website, kan kommentere på de debatter som er på sitet. Dette sker under debatsitet, hvor månedens debat bliver offentliggjort. Mål Målet med denne use case er, at inddrage brugere mere, så de føler at sitet er til dem. På denne måde kan man også få løst nogle eventuelle problemer, der bliver taget op på debatsiderne. Forudsætninger 1. Brugeren skal oprette sig på websitet 2. Brugeren skal logge ind med deres profil på websitet 3. Brugeren skal have mulighed for at skrive deres kommentar til debatten på debatsitet let og forståeligt. blive benyttet hyppigere i starten af måneden end sidst på måneden, hvor debatten eller problemet muligvis er løst. Grundforløb 1. Use casen begynder, når brugeren logger ind på websitet og går ind på debatsitet. 2. Derefter kan brugeren indtaste noget tekst i en tekstboks, som fungerer som kommentarfelt. 3. Use casen slutter ved at brugeren trykker send og har bidraget med deres holdning til månedens debat. Alternativt forløb 1. Brugeren er ikke logget ind og kan derfor ikke kommentere 2. Der er ikke forbindelse til serveren og kommentaren bliver derfor ikke uploadet Efter grundforløb Efter brugeren har kommenteret på en valgfri debat, skal det være muligt at se det på websitet efterfølgende. Aktører Der er tale om to aktører i denne use case. Der er brugeren som selv kan skrive sine kommentare på debatterne. Så er der administratoren som skal sørge for, at tonen forbliver venlig og sober på debatten og der ikke er kommer nogen upassende kommentarer. Hyppighed Denne use case bliver benyttet et par gange om ugen - Beboerne skal kommentere på debatter. Det kan derfor tænkes, at denne use case Indkluderede use cases 1. Log ind. side 34

35 FUNKTIONALITET 6.0 Use case 02 Navn Læs indhold på sitet Identifikation UC02 Beskrivelse Denne use case beskriver, hvordan bruger og administrator kan læse alt indhold på websitet. Mål Målet med denne use case er at se indholdet, der er på websitet. Forudsætninger 1. Der skal være lagt noget indhold op på websitet Hyppighed Denne use case er en af dem, der udføres mest på websitet. Det primære mål, når man opbygger et website, er at vise noget indhold. Går man ind på websitet vil man, som det første, se på indholdet. Derfor bliver denne use case udført lige så meget, som der er besøgende på websiten. Er det fx 200 om dagen, udføres denne use case 200 gange om dagen. Grundforløb 1. Use casen begynder, når brugeren klikker sig ind på websitet. 2. Dernæst vil brugeren kunne se indholdet på websitet og klikke sig rundt på det som han/hun vil se. Alternativt forløb 1. Der er ikke forbindelse til serveren og indholdet vil ikke blive vist 2. Der er ikke blevet lagt noget indhold op på sitet og der kan derfor ikke vises noget. Efter grundforløb Efter brugeren har læst indholdet på sitet, kan han/hun vælge at oprette sig eller logge ind således at han/hun selv kan være med til at lægge indhold op eller kommentere på indhold. Aktører I denne use case er der to aktører: administrator og user. Det er meget essentielt at brugeren skal kunne læse indholdet på websitet, da det netop er det der er meningen med den. Det skal dog også være muligt for administrator at læse det indhold, der er på sitet, da han/hun selvfølgelig skal kunne se om alt kører som det skal, men også for at se om der bliver lagt upassende indhold op på sitet. Dernæst skal det (i en anden use case) være muligt for administrator, at administrere indholdet ved blandt andet at slette det, der er upassende. Inkluderede use cases Ingen side 35

36 FUNKTIONALITET 6.0 Use case 03 Navn Upload eget materiale Identifikation UC03 Beskrivelse Denne use case beskriver hvordan en bruger, der har logget ind på sitet, kan uploade eget materiale på sitet. Det vil sige hvordan han/hun kan uploade en tekst, som brugeren selv skriver og tilmed tilføje et billede til teksten hvis han/hun har lyst. Mål Målet med denne use case er at kunne uploade en tekst med tilhørende billede på websitet, således at andre mennesker, der går ind på websitet, kan se det. Forudsætninger 1. Brugeren skal først oprette sig i systemet 2. Brugeren skal være logget ind 3. Der skal være en side med en formular, hvor brugeren på en forholdsvis let måde skal kunne skrive en tekst, uploade et billede og trykke på en submit-knap Hyppighed Denne use case er ikke den, der bliver udført mest på websitet, da man først skal logge sig ind før den kan udføres. Alligevel vil den blive udført nogle gange af de beboere, der er logget ind. Er man landet på websitet bare for at kigge, vil man nødvendigvis ikke selv lægge noget op på sitet. Desuden er det en forudsætning at man, hvis man vil oprette en bruger og uploade sit eget materiale på websitet, bor på Østerbro. Derfor vil hyppigheden være på omkring 2 gange om dagen. Grundforløb 1. Use casen begynder når brugeren, der er logget ind på sitet, går ind på den side, hvor formularen, der består af et rum til tekst, en upload-knap til et billede samt en submit-knap, er. 2. Derefter kan brugeren skrive noget tekst ind i formularen og måske uploade et billede 3. Tilsidst vil brugeren trykke på submit og det indskrevne data lagres i databasen. Alternativt forløb 1. Der er ikke forbindelse til serveren og dataen bliver ikke sendt til databasen. Efter grundforløb Efter brugeren har uploadet sin tekst og billede, skal det være muligt at kunne se det på websiten. side 36

37 FUNKTIONALITET 6.0 Aktører I denne use case er der to aktører: administrator og user. Det er en forudsætning for brugeren at skulle kunne lægge sit eget materiale op. Inkluderede use cases 1. Log ind 2. Registrer bruger User story Vi har lavet en user story, for bedre at kunne kommunikere de krav som vi sætter til at oprette en bruger. Det er nemmere at se krav på billeder som disse og det gør, at man ikke misforstår kravene, ved selv at fortolke teksten. På bagsiden af vores user story står der, hvad der kan ske, efter man brugeren trykker på opret. Bemærk at vores postnummer ikke er tilgægenligt på siden, da vi har brugt et Wordpress plugin, hvor det ikke var muligt at have den begrænsning på. Vi har eksempel med i vores kildekode, som forklarer hvordan man laver sådan en begrænsning. Delkonklusion af Funktionalitet 6.7 Ud fra vores arbejde kan vi konkludere, at vi har haft mange problemer med at ændre vores website og få alle de funktionaliteter ind, som vi gerne ville have, på grund af Wordpress. Derfor blev vi nødt til at ændre tema undervejs og droppe de koder, som vi selv har lavet. Vi må konkludere, at det valgte plugin er det bedste for at vores krav bliver opfyldt bedst muligt. figur 16 side 37

38 DATABASE 7.0 Her har vi dokumentation for vores database, dog skal det siges, at vi ikke selv har kodet vores website eller vores login, som også er beskrevet tidligere. Vi valgt at beholde det vi selv har kodet, for at vise hvordan vi gerne vil have det til at se ud og hvilke krav vi har haft til vores login. Attributtabel 7.1 Denne tabel er god at lave, så man kan fastlægge datatyper og værdier udfra entiteternes attributter. Vi har brugt den senere til at lave vores ER-diagram og CRUD. Entity Attribut Datatype Value user userid INT 6 firstname VARCHAR MAX 40 C lastname VARCHAR MAX 40 C VARCHAR MAX 40 C zipcode INT 4 username VARCHAR MAX 20 C userpassword VARCHAR MAX 30 C superuser ENUM ( a, ) debat debatid INT 6 headline VARCHAR MAX 200 C message VARCHAR MAX 5000 C userid_fk INT 6 comments commentsid INT 6 message VARCHAR MAX 5000 C userid_fk INT 6 debatid_fk INT 6 forum forumid INT 6 message VARCHAR MAX 5000 C userid_fk INT 6 arrangementer arrangementerid INT 6 headline VARCHAR MAX 200 C message VARCHAR MAX 5000 C userid_fk INT 6 figur 17 side 38

39 DATABASE 7.0 ER-diagram 7.2 figur 18 Vi har lavet et ER-diagram for at se forholdene mellem de forskellige entiteter, som vi har skrevet i attributtabellen. Her var det nødvendigt at få attributterne, værdierne og datatyperne med fra attribut tabellen. Vores ER-diagram er lavet i tredje normalform, hvilket betyder, at vi identificerer nogle attributter, der kan blive identificeret af nogle andre attributter, i stedet for en primary key - altså hvor det ikke er nødvendigt at kende primary key for at identificere attributten. Debat består af to attributter, en primary key: debatid og en foreign key: userid_fk. Foreign keys vedligeholder forholdet mellem flere entiteter - det er altså en attribut, som i vores tilfælde er vores primary keys, der bliver linket til i en anden entitet. De andre entiteter er bygget op på samme måde. Tabellen users består af syv attributter og en primary key: userid. En primary key er den foretrukne nøgle, som altid er unik. side 39

Projekt database. http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside)

Projekt database. http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside) Projekt database http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside) Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Charlotte Øberg - cph-co74@cphbusiness.dk

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Michelle

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Projektets produkt: http://www.abc-cykling.7effrey.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711.

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711. 1 Fakta ark Projekttitel: Site for a local community Projek url: wp.kleinovich.dk Banner url: kleinovich.dk/christiansoe/bornholmstidende.html Gruppe nr.: 3 Klasse: MULA13 Lærere: Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711.

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711. 1 Fakta ark Projekttitel: Site for a local community Projek url: wp.kleinovich.dk Banner url: kleinovich.dk/christiansoe/bornholmstidende.html Gruppe nr.: 3 Klasse: MULA13 Lærere: Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

CFunding-IT. Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15

CFunding-IT. Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15 CFunding-IT http://crowdfunder.jakobplenge.dk/index.php Web DB Multimediedesigner 3. Semester Gruppe 15 Andreas Simonsen Jakob Plenge Line la Fontaine Line Mehr Hansen Christian Knudsen Tobias Sonne 1

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Crowdfunding. Modul 3. CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www

Crowdfunding. Modul 3. CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www. http://ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding 3. Semester Mul-A PROJEKT 3 Louise Marie Bonke harlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen http://cbruhn.dk/cfunding Projekt 3 Indholsfortegnelse Idéudvikling Indledning Målgruppeanalyse Moodboard Funktionalitet

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt 1 2 CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt JONAS FALK sniller27@hotmail.com Projekt vejledere Ivan Rosenvinge Frederiksen CHRISTIAN BRAMS halkjaer-brams@hotmail.com Tue Becher LINE RASMUSSEN line-rasmussen@live.com

Læs mere

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Database Pr jekt Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015 Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 2. ER-diagram 3. Attribut-tabel 4. Use Case-model 5. Use Case

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Installation af Wordpress

Installation af Wordpress Kræver et webhotel der kører PHP og database (MySQL) Installation af Wordpress Wordpress-grund-programmet downloades fra WordPress.org det er gratis Fra webhotellet skal man have 4 informationer som skal

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Web DB project - http://www.hma-design.dk/crowdfunding/index.html 3. semester - 3. projekt - Gruppenr. 23 MULA - September 2015

Web DB project - http://www.hma-design.dk/crowdfunding/index.html 3. semester - 3. projekt - Gruppenr. 23 MULA - September 2015 Web DB project - http://www.hma-design.dk/crowdfunding/index.html 3. semester - 3. projekt - Gruppenr. 23 MULA - September 2015 FAKTAARK PROJEKTTITEL... Web DB project URL... CFunding.IT.dk Mette Line

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER SIZE 34-54 2014 AUTUMN COLLECTION shop online bonaparte.dk MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER Grafisk Design Grafik & Billedbehandling Typografi & Ombrydnig Grafisk produktion & Workflow Et magasin om knogleskørhed,

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

E-zine Online magazine

E-zine Online magazine E-zine Online magazine Anders Cramer Nielsen - http://www.anderscramernielsen.dk Bjarke Handsdal - http://handsdalize.com Casper Ragn - http://www.portfolio.casperragn.com Niels Otto - http://ottouch.com

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

Startside med basisindstillinger - Wordpress

Startside med basisindstillinger - Wordpress Startside med basisindstillinger - Wordpress Når WordPress er forbundet korrekt til databasen på dit webhotel kommer dette skærmbillede frem. Sidens titel f.eks. : mit testsite Titlen kan nemt ændres senere

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph-

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph- POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow 3 9. april 2017 Kirstine Marie Rasmussen cph- kr141@cphbusiness.dk Mette Bejder cph- mb458@cphbusiness.dk Link til POST IT http://mbejder.dk/post-

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE Opgavebeskrivelse Julie Abels Dansestudie vil gerne have en ny hjemmeside, der skal promovere studiet. De har en opsat hjemmeside fra 123hjemmeside, som de gerne vil have

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger Konceptbeskrivelse Indledning Gruppen fik til opgave, at udvikle et e-commerce digitalt koncept, hvilket indledte en ide brainstorm. Der blev lagt vægt på at udvikle et koncept, som opfyldte opgavekravene,

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Gruppe 15 Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Link til redesignet website: www.feelgoodbakery.thorsoe.dk

Læs mere

Workflow & Grafisk produktion

Workflow & Grafisk produktion Workflow & Produkt Markedsføringen af BBQ Wing it er vigtigt for at blive en succes. Derfor er det ikke nok, at magasinet bliver trykt, men at det også bliver tilgængeligt online. I dag læser mange danskere

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Ugeopgave uge 40 Hold A

Ugeopgave uge 40 Hold A Ugeopgave uge 40 Hold A Gruppe: Don Pablos Emil Vollandt, Mathias Smidt, Jacok Kremmer & Alek Modin http://www.fuliktiv.dk/kea/cinnober/landingpage.html Navn: Password: keammd kode2015 Analyse Kommunikation

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE. Grafisk design process for Kolding Motion, logo, frontend hjemmeside samt t-shirt og skilt.

OPGAVEBESKRIVELSE. Grafisk design process for Kolding Motion, logo, frontend hjemmeside samt t-shirt og skilt. 01. OPGAVEBESKRIVELSE Grafisk design process for Kolding Motion, logo, frontend hjemmeside samt t-shirt og skilt. OPGAVE Re-design Kolding Motions logo, nyt layout til deres hjemmeside samt kodning. Ny

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER 0 Indholdsfortegnelse Problemformulering... Side 1 Påtænkte produkter... Side 1 Ide og koncept... Side 2 Udviklingprocess... Side 2 Interessenter...

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Grafisk. Workflow. Side 1

Grafisk. Workflow. Side 1 Grafisk Workflow Side 1 http://mediegrafiker-ats.dk/15gt33med/freja/hotelinger/ Side 2 Kunde: Inger Marie, Hotel Inger Målgruppe: Aldersgruppe mellem 30-50 år. Hvad har jeg bidraget med? Mit bidrag til

Læs mere

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile.

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile. Analyse-opgave Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam Indhold: Kommunikation Persona Styletile Responsive Design Wireframe Virkemidler Kommunikation Kyoto er en fashion butik

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere